ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/02/2017

הצעה לסדר-היום בנושא: שקיפות נתוני הפרסום לקמפיין ההימורים של מפעל הפיס"

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 373

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, א' באדר התשע"ז (27 בפברואר 2017), שעה 9:30
סדר היום
הצעה לסדר-היום בנושא: שקיפות נתוני הפרסום לקמפיין ההימורים של מפעל הפיס", של חה''כ רועי פולקמן, מרב מיכאלי ואחמד טיבי
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

יהודה גליק

מסעוד גנאים

מנואל טרכטנברג
חברי הכנסת
יעקב אשר

רועי פולקמן
מוזמנים
אסתי גרוס - מדריכה ארצית ביחידה למניעת שימוש בסמים, משרד החינוך

אורי כץ - עורך דין, הלשכה המשפטי , משרד האוצר

עדנה הראל פישר - ממונה בכירה, מחלקת יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שלמה בילבסקי - עורך דין, סגן ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים

עופר בוסתן - סגן ראש מנהל הספורט, רשויות, משרד התרבות והספורט

מירב ברנדפלד - עורכת דין, מנהלת רגולציה וקשרי ממשל, מפעל הפיס

לירן אלרם - דובר המועצה להסדר ההימורים בספורט

דפנה הר אבן - אחראית תחום החינוך

טל אלוביץ - שדלן/ית, מייצגת את מפעל הפיס
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר תרגומים
הצעה לסדר-היום בנושא
שקיפות נתוני הפרסום לקמפיין ההימורים של מפעל הפיס", של חה''כ רועי פולקמן, מרב מיכאלי ואחמד טיבי
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם. סליחה על הצרידות. אני מתכבד לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום 27 בפברואר 2017, א' באדר תשע"ז. כפי שאתם מבינים, א' אדר, ראש חודש אדר. תמיד בכיתה כשהיו שרים משנכנס אדר מרבין בשמחה ואני הייתי אומר מרגי בשמחה. אף אחד לא היה מרגיש.

הנושא על סדר היום – הצעה לסדר של חברי הכנסת רועי פולקמן, מרב מיכאלי ואחמד טיבי – שקיפות נתוני הפרסום לקמפיין ההימורים של מפעל הפיס.

אני תמיד חשבתי, ידידי רועי, שצריך שקיפות בחלוקת כספים. אתה, כדרכך בקודש, מתמיד בסוגיה הזו. יזמת כבר דיונים בוועדת החינוך. אנחנו כבר התכנסנו בסוגיה הזו לפחות פעם שלישית או רביעית אם אני לא טועה וסוגיית ההימורים וההתמכרות היא חשובה לך. לכן אתה מבקש שקיפות בפרסום – היכן זה מתחלק. אז בוא תציג.
רועי פולקמן (כולנו)
טוב. אז אלף תודה רבה, אדוני יושב הראש, על קיום הדיון הזה. חודש טוב. אני גם מודה למרב, תודה על הדברים. אני ראיתי שאכן שלחת מכתב לוועדה, אני אתייחס אליו.

זה לא סוד שמפעל הפיס הוא אחד המפרסמים הגדולים במשק, אנחנו ראינו מנתוני 2013-2014. בשנת 2013 מפעל הפיס פרסם ב-45 מיליון שקלים וזה אחד המפרסמים הגדולים במשק הישראלי, והאמת שגם כזה בהצלחה לפרסומת המוצלחת בשנת 2015, הגיע מקום שלישי.

יש גם מחקרים והם גם הוצגו. דובר עליהם כאן באריכות גם בדיונים הקודמים והדיון הקודם שבגינו אנחנו עושים כאן מעקב, היה ביוני 2016, שיש קשר בין פרסום והיקפי הפרסום, לבין הוצאות לא פרופורציונאליות בקרב האוכלוסייה. כבר אמרנו שהנוכחות של דוכני מפעל הפיס באזורים חלשים יותר סוציו אקונומית, יש לזה השלכה על מי מהמר. עוד פעם, למרות סיסמה שנאמרת שוב ושוב, גם על ידי יושב ראש מפעל הפיס, שאומרת – היעד שלנו שיהמרו הרבה אנשים מעט, בסוף האמירה היא שזה מחולק לא פרופורציונאלית.

זאת אומרת אם נחלק את זה לפי עשרוני ההכנסה, ההימורים הם לא פרופורציונאליים, וגם אם נסתכל על כמות המהמרים, לא על סך ההימור, כי אני מניח שאדם שיש לו הרבה כסף יכול להמר בסכומים גדולים יותר. וראינו גם ממחקרים שהוצגו כאן, שכמעט 40% מהמהמרים מרוויחים פחות מ-5,000 שקלים משכר המינימום. הנתונים האלה הוצגו גם לוועדת החינוך.

יש שני דברים שדובר על קמפיין השיווק ואני אגיד תיכף על מה ביקשנו לקבל נתונים. דבר אחד היה על סוג הפרסום. הטענה היא שבקודים המקובלים להימורים בעולם פרסום משנה חיים, שאומר החיים שלך קשים, תהמר, תבוא תגיד לבוס שלך שילך לחפש. סוג כזה של פרסום פונה, אתם יודעים מה, אפילו לא נגיד למי הוא פונה, הוא במדינות אחרות, בקודים המקובלים, הוא אסור. מה שאומר אתה בא להמר בשביל פנאי, בשביל כייף. אני לפחות, בשבילי הימורים זה אמנם לא מפעל הפיס, זה הטוטו, אבל להמר על משחק כדורגל, זה קצת מכניס פלפל למשחק. בסדר. זה פנאי.

ברגע שאתה הופך את ההימורים לא לקטע של פנאי, בוא נראה מי יותר, אלא – אם אני אהמר החיים הקשים שלי יהפכו לחיים טובים, פה מתחילה להיות הבעיה, כי אנחנו לא באים להציג לאנשים חלומות שבזכות ההימורים חייהם יהיו טובים. וזה כבר הערה על תוכן הפרסום ואמרנו את זה. דרך אגב, בטוטו היו הגבלות על הדבר הזה, בפיס לא. אני רק אומר. בהיתר התייחסנו לזה, כולל לשעות הפרסום וכו'.

מה כן טענו בדיון הקודם? טענו שגם בפרסום עצמו, ועל זה גם ביקשנו את הנתונים, כי אז בדיון מרב, להבנתי אמרת שיש את הנתונים האלה ושזה המצב, שגם החלוקה של הפרסום, שמתחלקת בין המדיה הארצית, לצורך העניין הטלוויזיה, ערוצי הברודקסט וכו', לבין פרסום חוצות. גם פה הטענה שלנו הייתה שזה מתחלק באופן לא מידתי. כלומר, יש יותר פרסום חוצות של מפעל הפיס, בערים בעלות מאפיינים סוציו אקונומיים נמוכים.

כלומר, ואני אתן דוגמה אחת אנקדוטאלית, שהיא לא פרופר פרסום. קיימתי לא מזמן סיור בעיר רמלה ואני אומר לכם, אני מסתובב בירושלים, הייתי בראש העין. אני עושה כל מיני סיורים בדרך כלל בענייני מחיר למשתכן. ברמלה, בכל קרן רחוב היה פרסום בפיצוציות של מפעל הפיס ושל רייסר, של הימורי סוסים.
היו"ר יעקב מרגי
זה הפך להיות הדוכנים שלהם.
רועי פולקמן (כולנו)
בכל צומת. נסעתי בעיר רמלה, נגיד בטווח של 2 קילומטרים, היה ערב, חיפשתי משהו לאכול, שמונה בערב, מקום שהיה איזה פלאפל שעמד להיסגר. בכל קרן רחוב היה פרסום של מפעל הפיס ושל רייסר עם מרוצי הסוסים, בשלטי ענק.
יהודה גליק (הליכוד)
אני חושבת שבירושלים לא ראיתי אחד כזה.
רועי פולקמן (כולנו)
והטענה שאמרנו אותה בדיון וביקשנו להבין ממפעל הפיס את העניין הזה, הייתה ועדיין אני אומר אותה, ושוב, יכול להיות שהיא לא מדויקת ושמפעל הפיס ידייק אותנו, הטענה שלי הייתה שבערים כמו רמלה וכמו בית שמש, עיר שאני מתגורר בסמיכות אליה ומסתובב בה הרבה, היקף הפרסום של מפעל הפיס והספונסרים, זאת אומרת הספונסרים לפיצוציות, שזה חלק מהפרסום הזה, הוא הרבה יותר גדול מאשר אם אני אסע עכשיו לרעננה או לתל אביב או לא יודע, לראשון לציון.

אז אחד, ביקשנו לדעת איך זה מתחלק, כי עוד פעם, יש את הפרסום שמתחלק לפרסום הברודקסט, לעיתונים ולצורך העניין לכולם; ויש את פרסום החוצות. אז זו הייתה טענה אחת, כדי לדעת האם זה אכן נעשה ככה והאם זה עומד בקנה אחד עם מדיניות האמירה הזאת, שאנחנו רוצים שכולם יהמרו באופן שווה, ולא שברמלה יהיו הרבה יותר מהמרים מאשר ברעננה.

זו האמירה המרכזית ואני חייב לומר שהנתונים שהועברו על ידי הגברת מרב ברנפלד, ששוב אני מודה לה שהיא כאן, אבל הנתונים לא קשורים בכלל. דובר על האחריות שמפעל הפיס נוהג בה, דובר על ההוצאות, סך הכל כמה מוציאים מעוגת ההכנסות על פרסום והכל בסדר. המקרו של המקרו של המקרו. אותנו מעניין המיקרו. זו הערה אחת.

הערה אחרונה שלי, אדוני יושב הראש, אני אמרתי את זה בהרבה דיונים ולשמחתי עורכת הדין הראל ממשרד המשפטים נמצאת כאן. אני אומר לאורך כל הדרך, חייב לקום רגולטור מקצועי לתחום ההימורים במדינת ישראל, כיוון שהיכולת גם של משרד האוצר, שהיום הוא הרגולטור בעצם של מפעל הפיס, וגם של משרד המשפטים, להיות ברזולוציות האלה, ברמת המעקב הנדרשת הזאת, שיודעת לדעת מתי פרסומות עוברות את גבול הקוד האתי הלגיטימי, שיודעת להגיד איך החלוקה נראית ואיזה מוצרים שמוכנסים הם לא מדתיים וכו'.

הידע הזה – יושבים אנשים נפלאים במשרד האוצר שעשו את הבקרה, אנשים נפלאים במשרד המשפטים. בסוף הם מתעסקים בעוד הרבה נושאים אחרים, אין שם התמקצעות בנושא הזה. אין הרבה ידע בין לאומי שמגיע ולכן קריטי שיהיה הרגולטור, בין השאר כי התחושה שלי הייתה בעיקר על מפעל הפיס, שבהיעדר פיקוח, בסוף הכסף הגדול מסיט – מפעל הפיס בסוף גוף ממלכתי במידה מסוימת והוא הלך למקומות בעייתיים. הוא הכניס מוצרי הימורים ממכרים מאד, לראייה הקינו ואחרים. עשה פרסום בצורה לא מדתית. כי בסוף אין מה לעשות, הכסף הגדול מדבר ומפעל הפיס דואג ללקוחות שלו, לצורך העניין, שמרוויחים מהכסף ולא באמת לציבור הישראלי.

עד כאן. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שבמקרה הזה אני אתן למפעל הפיס להציג. תציגו.
מירב ברנדפלד
תודה רבה על זכות הדיבור. טוב, אני אתחיל בזה שלאחרונה קיבלנו היתר חדש, שלמעשה מאד ומסדיר את רוב הסוגיות שעלו פה בדיון הקודם ובדגש על נושא הפרסום - - -
היו"ר יעקב מרגי
בהיתר האחרון - - -
מירב ברנדפלד
החדש.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אני שואל. בהיתר האחרון, החדש שקיבלתם, באו לידי ביטוי דברים שעלו בדיונים?
מירב ברנדפלד
לגמרי. אני אפילו אפרט, אני אומר. ככה: קודם כל בהיתר יש מגבלה על תקציב הפרסום של סכום, ממש נקבע גם מספר וגם כאחוז. אז יש מגבלה על התקציב. יש מגבלה על שעות הפרסום. יש מגבלה על התכנים של הפרסום, גם בהיבטים של תוכן, גם בהיבטים של למשל לא להשתמש בדמויות - - -
היו"ר יעקב מרגי
זו הסיבה שאראלה הפסיקה?
מירב ברנדפלד
לא.
רועי פולקמן (כולנו)
דווקא על אראלה לא הייתה ביקורת.
מירב ברנדפלד
הקמפיין של אראלה הוא פרויקט מאד אמין שזוכה להצלחה. גם המוצר שהיא מפרסמת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אגיד לך את האמת, היא לא הצליחה לשכנע אותי.
מירב ברנדפלד
כן?
היו"ר יעקב מרגי
היא לא הצליחה. אני 30 שנה מחזיק מנוי פיס ואני נהנה מזה שאני רואה שאיזה מתנ"ס הוקם. אין לי ציפייה לזכות בפיס. אני גם לא בודק, לכן הוא לא שידר לי אמינות בחיים.
מירב ברנדפלד
אבל זאת בדיוק המטרה של ה - - -
יהודה גליק (הליכוד)
אבל אם היא הייתה מתקשרת ואומרת שקיבלת רבע מיליון שקלים, לא היית מתנגד. לא היית אומר אתן את זה למתנ"ס בנתיבות.
היו"ר יעקב מרגי
לא הייתי מתנגד, אבל לומר לך, כשהיא דיברה עם אותה עקרת בית עם המבטא וזה, זה לא נראה משחק? וואלה, זה נראה משחק.
מירב ברנדפלד
לא, זה אוטנטי וזה אמיתי וחשוב לומר שהמוצר הזה הוא מוצר שאין בו אלמנטים ממכרים, הוא מוצר שה - - -
היו"ר יעקב מרגי
באראלה אין אלמנטים ממכרים?
מירב ברנדפלד
לא.
היו"ר יעקב מרגי
הצלת לי את החיים, שיפרת לי את החיים.
מירב ברנדפלד
לא, אנחנו לא אומרים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אלה שעלו לקו אמרו את זה.
מירב ברנדפלד
זה שהם אמרו, הם באמת אמרו את זה, אבל חשוב להגיד שהמוצר הזה הוא מוצר הגרלה שהלקוח בו הוא פאסיבי. הוא לא צריך כל פעם לבחור מספרים, הוא מתקיים אחת לשבוע. סכום הזכייה - - -
יהודה גליק (הליכוד)
אני משאיר את הפלאפון שלי דלוק בוועדה בגלל שאולי אראלה תתקשר.
מירב ברנדפלד
גם חבר הכנסת פולקמן, בעצם שהוא מכיר את התחום שלנו ומתעסק בו רבות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני בדרך כלל לא עונה לחסויים.
מירב ברנדפלד
אנחנו נדאג להשיג אותך.
רועי פולקמן (כולנו)
ואני לצערי לא מנוי, כי אבא שלי אמר לי פעם, אף פעם אל תהמר במפעל הפיס. אני לא יודע למה הוא אמר לי את זה.
היו"ר יעקב מרגי
בואו נחזור.
מירב ברנדפלד
אז באמת המוצר הזה של המנויים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לא הימרתי אף פעם.
מירב ברנדפלד
אז כמו שאמרתי, ההיתר מסדיר את כל נושא הפרסום והשית הרבה מאד מגבלות בנוגע לפרסום. התחלתי לומר שבנוגע לתכנים, גם לגבי התכנים כמו שחבר הכנסת פולקמן אמר, יש הרבה מגבלות לגבי התוכן, מהות התוכן, גם לגבי שלא יהיו רמיזות לפניות לקטינים. אסור למשל להשתמש בדמויות שהן בעיקרן ידוענים שעיקר עיסוקם הוא קטינים ועוד מגבלות תכניות כאלה.

מלבד זה יש הרבה מאד מגבלות לגבי הפרסום בצורך שלנו לתת הערות אזהרה על כל פרסום שלנו, גם פרסום - - -
רועי פולקמן (כולנו)
חבר הכנסת גליק הכריח אותנו לשתות פה קודם.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה לשיפור הדיון?
יהודה גליק (הליכוד)
זה במסגרת התמיכה שלך בשבת, אז מגיע לך כוסית.
מירב ברנדפלד
אני חושבת שדווקא פה זו דוגמא טובה, של המידתיות, שכל דבר שאנחנו עושים במידה וגם הגרלות, אם הוא במידה ובמתינות, הוא מהנה, הוא פנאי ואם הוא עובר את הגבול, הוא יוצר בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
עד כאן. הפזור של הפרסום.
מירב ברנדפלד
אז אמרתי שהוטלו הרבה מאד מגבלות לגבי פרסום אזהרות. כל פרסומת שלנו תצטרך להיות מלווה בפרסום של אזהרות, גם לגבי גיל, גם לגבי הסיכון שעלול להיווצר בהגרלות ואנחנו נתחיל ליישם את זה הכי מהיר שנוכל.

בנוסף יש מגבלות לגבי הרחקת - - -
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, סליחה שאני עוצר, אדוני יושב הראש, השאלה מירב, לפני ההיתר החדש, שבאמת עבדנו עליו יופי, אבל ביוני היה בוועדת חינוך דיון. אנחנו שואלים על חמש השנים שעברו, רגע לפני, כי אנחנו רוצים לשאול את עצמנו. היה פה דו"ח שהוצג, שחלוקת התחנות של מפעל פיס איננה אחידה. זה אחד.

האם לגבי פרסום חוצות ואותן פיצוציות - - -
מירב ברנדפלד
אני אתייחס גם לזה.
רועי פולקמן (כולנו)
אוקיי, כי על העתיד אנחנו קצת יודעים מה הולך לקרות.
מירב ברנדפלד
אוקיי, אז אני אתייחס גם לזה, אבל אני חושבת שזה חשוב לעשות סריקה, כי בעצם זה פחות או יותר מה שיהיה ודרך אגב, חלק מהדברים אנחנו כבר יישמנו בעבר. זאת אומרת הרבה מההמלצות בהיתר הן פרי העבודה שלנו ודברים שכבר יישמנו בשטח.

הרחקת נקודות מכירה ממוסדות חינוך, מבתי ספר, מחטיבות ביניים ותיכונים. מגבלה מאד מאד- רדיוס של חצי קילומטר ממוסדות חינוך. זה מופיע בהיתר החדש ואנחנו נאכוף את זה.

לעניין פרישת הנקודות - - -
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, וגודל הפרסום? הייתה התייחסות חדשה לגודל הפרסום?
מירב ברנדפלד
תיכף אני אתייחס.
רועי פולקמן (כולנו)
בבתי ספר.
מירב ברנדפלד
כן, לגבי השילוט, כל נושא השילוט עבר שינוי. איך ישולט, איך ימותג.
רועי פולקמן (כולנו)
אני רק אומר, אדוני יושב הראש בהמשך לדיון, זו גם הייתה הצעת חוק פרטית ואחר כך היא מוזגה או הוכנסה להיתר, כל הנושא הזה של בתי ספר פיס.
מירב ברנדפלד
נכון.
רועי פולקמן (כולנו)
בעקבות הדיון שהתקיים פה, הגעתי למנכ"לית משרד החינוך ואמרתי לה תגידי לי, למה לא כתוב בית ספר קוקה קולה, אם קוקה קולה תורמת? למה כתוב בית ספר פיס? על שום מה? מתברר שמשרד החינוך לא בעד זה וגם לא מסכים, רק בעבר מפעל הפיס אמר לו תשמע, אני נותן חסות ואם לא תשים אני לא אתן לך חסות. אמרתי לה אבל זה לא עובד ככה.
קריאה
חסות זה כסף?
רועי פולקמן (כולנו)
אמרתי שזה גם חוק, כי הרי יש הגבלת גודל פרסום והבקשה הייתה לאכוף. יש הגדרה איזה גודל, שזה שלט 80/80 ושלא יהיה כתוב בית ספר פיס. והדיבור היה שבאמת בהיתר החדש תהיה הגבלה שאפשר לשים שלט, כמו שיש לטוטו ולפיס. שלט 80/80 – נבנה במימון, אבל לא יהיה יותר את שלטי הענק האלה – בית ספר פיס. למה? זה פרסום.
מירב ברנדפלד
אנחנו דרך אגב גם הסכמנו לזה שזה יהיה ככה.
רועי פולקמן (כולנו)
בסדר גמור.
מירב ברנדפלד
ואני אגיד בהקשר הזה שבאמת אנחנו רוצים שתהיה פה הלימה בין ה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
בין הטוטו לפיס.
היו"ר יעקב מרגי
אני מודה לך על נדיבות הלב, שהסכמתם לכך.
רועי פולקמן (כולנו)
אז התחלת להגיד על החלוקה.
מירב ברנדפלד
כן, אז התחלתי לומר, כל נושא פרישת התחנות עובר עכשיו איזה שהוא שינוי בחשיבה וזה מתקשר למה שאמרת לגבי ריכוז של פרסום שראית בתחנות, כי כל עולם פרישת התחנות השתנה לפי אזורים סוציו אקונומיים ולפי שכונות. זאת אומרת הרזולוציה תהיה הרבה יותר טובה.
היו"ר יעקב מרגי
היה מעניין אותי, רועי, רמת אביב אם אני לא טועה מאכלסת כ-70,000 תושבים.
רועי פולקמן (כולנו)
יכול להיות.
מירב ברנדפלד
יש בה את אחת התחנות הכי חזקות של מפעל הפיס.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, השאלה כמה תחנות פיס יש שם לעומת כביש רמלה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
ופרסום בשלטים.
היו"ר יעקב מרגי
או ניקח שכונות בבאר שבע או לוד. באמת שווה לבדוק את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
ונטו הפרסום. זאת אומרת לדעתי בכל מקום שמוכרים בו, שמים שלט.
מירב ברנדפלד
זה מידע שאנחנו יכולים להביא, אבל אני יכולה להגיד לכם שקודם כל כ-50%, טיפה מעל 50% מהאוכלוסייה הבוגרת קונה מדי פעם מוצרים של הפיס. התחנות החזקות שלנו יושבות גם באזורים כמו רעננה, כמו רמת אביב – אחת התחנות הכי החזקות שלנו.
רועי פולקמן (כולנו)
חזקות בסך הכל מחזור, אבל יש הבדל בין אדם שבא ויכול להרשות לעצמו ב-20,000-30,000 שקלים, לבין בן אדם שמרוויח שכר מינימום, ויותר אנשים - - -
מירב ברנדפלד
בסדר, ולכן פרישת התחנות - - -
היו"ר יעקב מרגי
ושם את כל הקצבה שלו שם.
מירב ברנדפלד
ולכן גם עדכנתם את זה בהיתר. ההיתר החדש מצריך איזו שהיא חשיבה חדשה של פרישת התחנות, ככה שבשכונות עם דירוג מאד מאד נמוך תהיה הסטה של תחנות לאזורים יותר חזקים.
היו"ר יעקב מרגי
בהיתר החדש נותנים לכם לוחות זמנים?
מירב ברנדפלד
כן, יש לוחות זמנים לביצוע. תוך כמה חודשים אנחנו נגבש תכנית, נלמד את ההנחיות וניישם אותן.
היו"ר יעקב מרגי
מתי יצא ההיתר? מתי ניתן לכם ההיתר?
קריאה
לפני שבועיים. ביום שלישי לפני שבועיים.
מירב ברנדפלד
ב-14 בפברואר.
היו"ר יעקב מרגי
גם אדם פזיז כמוני, עם חיפזון מואץ יכול להבין מכם שעדיין לא נערכתם כמו שצריך.
מירב ברנדפלד
לא, אנחנו בשלבי היערכות מאד מאד מאד מתקדמים ליישום כמה שיותר מהר של ההנחיות.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. מנו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן, בוקר טוב אדוני יושב הראש. קודם כל אני מתנצל על שהגעתי מאוחר, בהטעיית ווייז, אבל אין מה לעשות.
קריאה
עוד פעם?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
עוד פעם.
יהודה גליק (הליכוד)
תפסיק להמר בווייז, תהמר במפעל הפיס.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה בדיוק. אני חייב להגיד שיש לי קושי מאד מאד גדול עם כל הנושא של הפרסום, פרסומת לכל סוגי ההימורים, כי אני לא עושה הבחנה, למשל בין הסוגים השונים – טוטו, לטוטו, פיס וכו' – כמכלול.

עכשיו, למה יש לי קושי מאד גדול? מכיוון שאני בהחלט מבין שאנחנו לא ננצח את הנטייה הטבעית של בני האנוש להמר, ואז מוטב שיהיה משהו ממלכתי, שגם מתעל את הרווחים לכיוונים רציניים. את זה אני מבין. אבל למה לנו לעודד את זה בצורה כלשהי. זה א'. ו-ב' יש גם היבט ערכי, ואני רוצה כאן להתמקד בפרסומת אחת, שכל פעם שאני שומע את זה, באמת, אתה יודע, אני נכנס לטירוף.

העניין הזה, אני לא יודע של איזה מההימורים השונים זה, זה שאתה חולם על התוכים בניקרגואה, שאתה תוכל להציל וזה וזה. או וילה, או מטוס פרטי. כלומר, מי ששומע את זה, זה כאילו בלשון הלצה, אבל זה לא הלצה. בעצם מה זה אומר? שאתה שם באותה רמה ערכית את הנהנתנות המטורפת ביחד עם מעשים טובים כאילו, שאתה יכול לעשות אם תקבל הרבה כסף וזה כל הזמן הדבר הזה.

אני לא בא ומאשים, אתה יודע, שהם התכוונו לפגוע ערכית במוסר של איזה ששומעים, אבל זה מה שקורה בסופו של יום. יש פגיעה ערכית. מעבר לכך, פרסומת באמצעי התקשורת זה לא רק מקדם מכירה של משהו, זה נותן לגיטימציה וזה שם את זה על אותו מישור עם דברים אחרים, ראויים של השומע, הקורא, הנחשף לדברים האלה. אנחנו חיים בעולם שאנחנו מופצצים כל הזמן בגירויים. כל הזמן. כל מסך, כל דבר, כל שמיעה, מופצצים בגירויים.

אם אתה מופצץ בגירויים, שבאיזה שהוא מקום שמים באותה קטגוריה הימור ועידוד להימור עם דברים אחרים, מי אתה שתחשוב שהימור זה בעצם לא דבר כל כך רצוי כאורח חיים, כאיפה לשים את הכסף וכו'. כלומר, ההשפעה היא הרבה מעבר לדאגה הנכונה קודם כל לשכבות החלשות שנוטות להמר יותר. יש פה פגיעה מערכתית ברובד המוסדי ערכי של החברה בישראל. וזה משהו שלא ניתן לתקן על ידי כך שנזיז תחנה מפה לשם ונרחיק מבית ספר וכו'.

לכן אני צריך להשתכנע ולא שמעתי - לא הייתי בתחילת הדיון - אבל אני הייתי בדיונים אחרים. לא שמעתי עד עצם היום הזה דיון אחד שיעבור אותי לפחות, למה בכלל צריך פרסום. אני רוצה להזכיר לעצמנו מה קרה עם סיגריות. הפרסומות לסיגריות היו מפרנסות דורות דורות של תחנות רדיו ועיתונים וכו' וכו' ואמרו מה, זה חופש הביטוי ו - - - ואי אפשר שלא. רבותי, זה נעלם. לא רק זו, אלא שיש אזהרה וכיום הוויכוח הוא על גודל האזהרה.

אני רוצה להגיד לכם משהו על סיגריות. לא מלחמת העולם השנייה ולא הראשונה, גרמו למספר קורבנות כל כך גדול במאה ה-20 כמו העישון, ויש על זה מחקרים. אני לא רוצה להשוות, כי זה לא. מה שאני אומר, שכיום מה שמובן מאליו שיש פרסומת להימורים, כמו שהיה מובן מאליו שיש פרסומות לסיגריות. זה לא צריך להיות מובן מאליו ואני חושב שאנחנו צריכים לחתור לביטול טוטאלי של פרסומת להימורים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. משרד האוצר – אולי אתם בניגוד עניינים? דרמטי, נכון? זה בונה לכם כיתות, בונה מתנ"סים. בונה.
יהודה גליק (הליכוד)
אתה יודע מאיפה התחיל הפיס בכלל? מאיפה התחיל המושג פיס?
היו"ר יעקב מרגי
במשנה.
יהודה גליק (הליכוד)
במקדש. היו רצים כל בוקר לראות מי יעשה את העבודה הראשונה.
היו"ר יעקב מרגי
להגריל.
יהודה גליק (הליכוד)
מי יזכה לעבוד ראשון במקדש.
היו"ר יעקב מרגי
נכון. בבקשה.
אורי כץ
בוקר טוב לכולם. אני עורך דין אורי כץ, מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. קודם כל סמכות שר האוצר להיות הרגולטור גם של ההימורים וגם של ההגרלות במדינת ישראל קבועה בחוק העונשין. זה משהו שהוא כבר עשרות שנים וככה זה מתנהל. בחודשים האחרונים עבדנו ארוכות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, כמו שאמרתי לה תודה על הנדיבות, תמיד אפשר לשנות סמכויות. אנחנו מודעים לכך שזו סמכות שר האוצר. אני אומר אולי הוא נמצא בניגוד עניינים. המשרד, לא השר. אולי המשרד כמשרד הוא בניגוד עניינים. יכול להיות שהרגולציה צריכה לעבור למשרד אחר.
אורי כץ
ההמלצות על הקמה של רגולטור - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבחל לא אתה נותן לי את התשובות האלה לשאלה. זה הרהורים בקול.
אורי כץ
אני יכול לענות על - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לא, יכול להיות רגולטור שקשור, זה לא משנה כרגע לאן. הוא יכול להיות קשור גם ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לחלוקה, לא יודע מה.
אורי כץ
אבל משרד האוצר הוא מנהל באמת הרבה אלמנטים שונים במשק. יש איזונים, יש גורמים מקצועיים מאד רציניים המונים על מכלול של נושאים, ובין היתר אנחנו עושים את האיזון גם כאן, ככל שנדרש. ממקור ראשון, אחרי שישבנו בכל הדיונים עם הפיס ולא עם הפיס, על ההיתר החדש, ראיתי את זה מקורב.

אני רק מבקש לסבר את האוזן. ההיתר הקודם של מפעל הפיס היה בערך באורך 15 עמודים. כרגע אנחנו מדברים על משהו פי שלושה בהיקף. גם מתוך יישום ההמלצות של הוועדה לבחינת שוק ההימורים החוקיים בישראל וגם באמת אלמנטים אחרים שהיה לנו חשוב להכניס כרגולטור.

לעניין הפרסום, כמו שמירב ממפעל הפיס אמרה, אנחנו הכנסנו הרבה מאד מגבלות שלא היו קיימות. קודם כל לעניין סכומי הכסף שמפעל הפיס יכול להשקיע בפרסום.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני מבקש לשיטתך, פשוט אני לא רוצה להיכנס לזה, מה ההיגיון בפרסום?
אורי כץ
המגמה הייתה קודם כל - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
למה צריך פרסום במפעל הפיס? למה?
אורי כץ
המגמה הייתה קודם כל להפחית פרסום - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא, לא, אני באמת רוצה להבין, מבחינתכם, אתה יודע, בלי בכלל להיכנס פה לוויכוח פילוסופי. מה ההיגיון מבחינתך - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אני ברשותך אגיד משהו שאני שמעתי בדיונים, כי היה דיון בחוק.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא, לא, אבל תן לו.
רועי פולקמן (כולנו)
טוב, בסדר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני עכשיו רוצה את דעתך.
רועי פולקמן (כולנו)
ודאי, ודאי.
אורי כץ
שוב, גם ההיתר גם מציג התקדמות מבחינתנו בצמצום. אני לא חושב שהיה על השולחן משהו של להפסיק את הפרסום לחלוטין.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע לומר לי בכמה אחוזים זה צומצם מול ההיתר?
אורי כץ
אני יכול להגיד שהתקציב של מפעל הפיס לשנת 2017 טרם אושר, נכון, אם אני זוכר נכון? אנחנו כבר רואים התייעלות משמעותית.
היו"ר יעקב מרגי
באחוזים. בטח נתתם היתר אחוזי, לא?
אורי כץ
נכון, נתנו. המגבלה היא אחוז אחד מסך ה-. כל הנושא של הגבלות הוצאות פרסום קבוע בסעיף 70 להיתר. ההיתר פורסם ברשומות לפני שבועיים, כולם יכולים לראות את זה. אנחנו מדברים על אחוז אחד ממחזור ההכנסות - - -
היו"ר יעקב מרגי
היום?
אורי כץ
היום.
היו"ר יעקב מרגי
קודם מה היה?
אורי כץ
לפני זה לא היו הגבלות.
היו"ר יעקב מרגי
לא הייתה הגבלה כלל. אוקיי.
אורי כץ
כמו שאמרתי, בהיתר הזה באמת נכנסו הגבלות רבות גם על התוכן, גם על הסכומים, גם על הרבה דברים אחרים שהפיס עושה ואני יכול לסקור אותם.
היו"ר יעקב מרגי
מירב, את יודעת לומר לי כמה בלי הגבלה באחוזים?
מירב ברנדפלד
כמה הוא היה? אני יכולה לבדוק.
אורי כץ
אני יודע מהגורמים המקצועיים שלנו, שבדקתי לפני הדיון, כבר יכולים להגיד שיש התייעלות משמעותית וצמצום משמעותי בסכומים שמפעל הפיס מקצה לפרסום.
רועי פולקמן (כולנו)
0.9% - במכתב שנשלח לוועדה. 0.9% בממוצע מסך ההכנסות של מפעל הפיס.
היו"ר יעקב מרגי
ואם נתנו להם 1 אז הגדלנו.
אורי כץ
לא, קודם כל זה תקרה. דבר - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לא, גדלו מאד ההכנסות. אה, זה אחוז.
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה אחוזי.
רועי פולקמן (כולנו)
זה לא השתנה, דרך אגב. עוגת הפרסום לא השתנתה.
אורי כץ
זה תקרה. אנחנו מדברים על אחוז אחד בשנת 2017 ו-0.75 - - -
היו"ר יעקב מרגי
תעשו לי טובה, כשאתם מציגים שיפור – אתה יודע, האדרנלין שלי היום נמוך, אני קצת מקורר – כשאתם מציגים שיפור תהיו קצת זהירים בלשונכם.
אורי כץ
אני רק מבקש לסיים את המשפט.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אורי כץ
אנחנו כבר רואים שיפור מבחינת הסכומים שהושקעו בפועל בפרסום. בשנת 2017 מפעל הפיס מוגבל לאחוז אחד. משנת 2018 ואילך 0.75%. זאת אומרת גם דברים שעושים וחותכים, צריך לעשות בהדרגתיות.
היו"ר יעקב מרגי
בהדרגה. אוקיי.
אורי כץ
זה הנושא. לעניין התוכן, גם כמו שמירב אמרה, חברת הכנסת פולקמן התייחס לפרסומת משנה חיים. כיום יש סעיף מפורש בהיתר שאוסר על עריכת פרסומת משנה חיים, לצד הרבה מגבלות אחרות, ששוב, לא היו קיימות. בטח על שינוי משמעותי בחיים, הקלה של הימורים כמיועדת לדיכאון או לפתרון קשיים חברתיים, או כספיים, להצגה כמוצר משפחתי וכו' וכו'. יש פה 14 תתי סעיפים שעוסקים במגבלות השונות שקיימות על הפרסום, גם על השילוט, כמו שצוין פה. זאת אומרת לא יהיו עוד בתי ספר שייבנו ושיהיה כתוב בית ספר פיס או דברים כאלה. השילוט מאד הוגבל. בנספח ו' להיתר כתוב בדיוק איזה שלטים יוכלו לעשות - - -
היו"ר יעקב מרגי
משרדי הממשלה יודעים, הרי כשהם תומכים בפיתוח, יש גודל - - -
אורי כץ
יש גודל ויש הגדרה ואפילו בצבעים יש הגבלה.
רועי פולקמן (כולנו)
בדיוק. זה מה שדרשתי ב - - -
אורי כץ
באמת הגבלה. עכשיו אני רוצה להתייחס גם לצד השני, כי כמובן הפרסום הוא לא בפני עצמו. אז באמת המגמה בהיתר הזה, כפי שהוביל שר האוצר ומנכ"ל משרד האוצר, שהוא המוסמך לעסוק בנושא של הפיס, באמת לצמצם את כל הנושא של ההימורים, כמובן מכונות המזל. אנחנו יודעים שכל החיש גד האלקטרוני כבר לא פועל החל מיום אחד בינואר, וגם תכנית להסתה של תחנות מכירת פיס מאזורים חלשים. בעצם הרזולוציה שהכנסנו פה בהיתר היא לא של אשכולות לפי ערים, כפי שהמדד המקובל, כי יש בזה הרבה עיוותים שתל אביב היא אשכול מסוים, אבל יש בה שכונות ממדרג כזה וממדרג כזה.
היו"ר יעקב מרגי
אורי כץ, בחוק אתם הרגולטור. יש לכם יחידת פיקוח, אכיפה?
אורי כץ
אנחנו המפקחים.
היו"ר יעקב מרגי
אתם המפקחים. מה זה אומר?
אורי כץ
כמו שמשרד האוצר מפקח על - - -
היו"ר יעקב מרגי
בוא אני אזכיר לך. השולחן הזה פה קיים דיון על הסופרבול.
אורי כץ
נכון. אני הייתי בדיון.
היו"ר יעקב מרגי
כן. ורק לפני כמה ימים שמענו שיצאו קנסות וזה. להערכתי, יכול להיות שאני טועה, תקן אותי, מותר לך. להערכתי אם לא היה דיון אני לא יודע אם מישהו היה נוגע בסוגיה זו. שוק ההגרלות פרוץ לכאן ולכאן, במיוחד בתחומי הילדים. אז רגולציה? בוא, אני יודע, אין רגולציה בלי פיקוח. בלי אכיפה, בלי בקרה. אין.
אורי כץ
אני מבחן להבחן בין שני עניינים. זאת אומרת שר האוצר הוא הרגולטור גם של שוק ההימורים, שהימורים יכול לערוך רק מפעל הפיס, וגם של שוק ההגרלות. אז זה שני דברים שונים.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר.
אורי כץ
מבחינת ההימורים יש לנו את ההיתר למפעל הפיס, שיש בו הרבה מאד כלים, הרבה מאד סמכויות להפעיל. אנחנו יכולים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. תודה. משרד המשפטים.
עדנה הראל פישר
תודה. במצב הקיים אכן - - -
היו"ר יעקב מרגי
תציגי. לא כולם מכירים אותך.
עדנה הראל פישר
עדנה הראל, ראש תחום ייעוץ וחקיקה. עוסקת ברגולציה ובין השאר בעניין הספציפי הזה עמדתי בראש ועדה בין משרדית, שמונתה לפי החלטת ממשלה לבחינת הרגולציה הקיימת על שוק ההימורים החוקיים; ובעיקר מתוך רצון לשים דגש על השאלה האם הרגולציה הקיימת מונעת את ההשפעות השליליות שיש להימורים חוקיים. כי בהמשך לשאלה ששאל אדוני קודם, יש היבט של הסדרת ההימורים החוקיים במובן של הפעילות שלהם לטובת מטרות ציבוריות, שמשמשות את תחום הספורט במועצה להסדרים בספורט, את המטרות הציבוריות שמוסכמות לעניין הכנסות מפעל הפיס, וזה נעשה על ידי המשרדים – משרד התרבות והספורט ומשרד האוצר לעניין המועצה להסדר הימורים בספורט; ולעניין פעילות מפעל הפיס על ידי מפעל הפיס.

במאמר מוסגר, ואני חושבת שזה לא בחזית הדיון שלנו, ההגרלות שציין נציג משרד האוצר, שהן הגרלות מסחריות, הן לא הולכות למטרות ציבוריות והן נעשות על ידי גופים שזו לא עיקר פעילותם. זה נעשה בשוליים, הגרלה שנתית של - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה עדיין כפוף לאישור.
עדנה הראל פישר
זה כפוף לאישור, יש היתר כללי. יש גם שאלה של היתרים ספציפיים לעמותות כמו - - - לפעמים. זה שאלות נפרדות. זה לא בליבה של הימורים חוקיים. לכן אני מתרכזת וגם הפעולה של הצוות התרכזה בבחינת ההסדרה הקיימת לעניין הימורים חוקיים.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל.
עדנה הראל פישר
שני הגופים שהזכרתי, מפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט. ההסדרה הקיימת היום - כפי שהגיע הצוות למסקנותיו, אז המסקנות מפורסמות. זה דו"ח שגלוי ומפורסם לציבור - היא הסדרה חסרה. היא חסרה, מכיוון שאין בה כלי פיקוח ואכיפה מספיקים בכל אחד מהחוקים הקיימים. לא הסמכות שקיימת בחוק העונשין, שהיא סמכות מאד רזה של שר האוצר ולא הסמכויות שקיימות בחוק המועצה להסדר הימורים בספורט, אין בהן מספיק לא כלים מקצועיים בהיבט של בחינת ההשפעות השליליות של הימורים חוקיים, לא מערכות פיקוח ואכיפה מוסדרות; ולכן נכון להיום יש חוסר איזון מסוים ביכולות של הרגולטור למנוע את ההשפעות השליליות.

אני מסכימה, בהחלט נעשה ניסיון מאד מרשים בהיתר האחרון. גם בהיתר שלפניו, שניתן אחרי שהיה דו"ח ביקורת מאד חריף של מבקר המדינה על אופן הפיקוח של משרד האוצר על מפעל הפיס. כבר באותו היתר נעשה ניסיון מאד משמעותי לתקן והוקם, במגבלות של החוק, איזה שהוא מערך בקרה מטעם משרד האוצר. אין בו סמכויות פקוח. אין בו אפשרות להטיל קנסות נניח על מפעל הפיס אם הוא חורג. יש תמיד את הסמכות לשלול את ההיתר או להגיד אתם לא תקיימו הגרלת לוטו השבוע, או תסגרו את התחנות באזור מסוים.
היו"ר יעקב מרגי
תזכירי לי מתי זה קרה אי פעם.
עדנה הראל פישר
אז אני לא זוכרת, אבל חשבתי אולי אני לא זוכרת. ולכן יש כן בהחלט דרישה ממפעל הפיס כן כגורם הממלכתי והוא בהחלט גוף עם אחריות ציבורית ונחשב גם מבחינה משפטית כגוף דו מהותי, גוף עם אחריות ציבורית לפעילות שלו, לאכוף על הזכיינים את הביצוע של ההוראות ולכלול סנקציות חוזיות בהתקשרות עם הזכיינים שהוא חייב לאכוף וגם את זה מבקרים אותו, אבל עדיין עם סנקציות חוזיות.

זה מבחינת המסגרת החוקית וחוסר האיזון שבה. ההמלצה העיקרית של הצוות שעמדתי בראשו ולא ציינתי, היו בו חברים משרד האוצר ומשרד התרבות והספורט ומשרד הרווחה, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים. זאת אומרת מכלול ההיבטים, גם של הרגולציה וגם של מניעת השפעות שליליות של הימורים חוקיים. הגופים שמכירים בחזית את ההשפעות השליליות, המשטרה ומשרד ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
היית יושבת ראש הוועדה?
עדנה הראל פישר
כן.
היו"ר יעקב מרגי
כיושבת ראש הוועדה הבין משרדית, את מכירה את נוסח ההיתר האחרון?
עדנה הראל פישר
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
וזה תואם את ההמלצות?
עדנה הראל פישר
כמו שאמרתי קודם, נעשה בו מאמץ להיטיב את המצב הקיים, אבל הכלים שקיימים היום לפי חוק, הם כלים חסרים.
היו"ר יעקב מרגי
והמלצתם על כלים.
עדנה הראל פישר
אנחנו המלצנו על כלים, בין השאר על הקמה של רגולטור, כמו שציין חבר הכנסת פולקמן בראשית הדברים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איזה אנשי מקצוע מתחום המניעה והימורים וכו', בחלק הזה, לא בחלק האכיפתי – משטרה, משרדי ממשלה – איזה אנשי מקצוע ישבו שם גם ונתנו את דעתם?
עדנה הראל פישר
היו נציגים ממשרד הרווחה וגם ממשרד - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
נציגים מקצועיים.
עדנה הראל פישר
כן, כן, נציגים מקצועיים ממשרד הרווחה. האחראית הארצית למניעת התמכרויות באותו זמן, היום היא סמנכ"לית המשרד והזמנו גם אנשי מקצוע, בין השאר על פי ההמלצות שלהם, חוקרים חיצוניים, שגם באו והופיעו בפני הוועדה. השווינו הרבה מאד חומר בינלאומי. אני תיכף רוצה, ברשותכם, להרחיב בעניין הפרסומות, כי הוא פרק מיוחד שאנחנו עסקנו בו.
היו"ר יעקב מרגי
זה נושא הדיון.
עדנה הראל פישר
נכון. לפני שאני מגיעה לפרסומות וגם לעניין הפרסומות זה רלבנטי, בהחלט חשבנו שיש חסר במומחיות מקצועית בנושא ההימורים. מניעת התמכרויות, הבנת האופן שבו אנשים תופסים התמכרויות. מניעת כניסה של עבריינות להימורים. זה נושא שיש בו פורמציות ספציפיות שנכון שיהיה גורם מקצועי שמשותף לרגולטורים שעוסקים, לא למנוע ממשרד האוצר וממשרד הספורט לנהל את החלק האופרטיבי של ההימורים, אבל לעניין מניעת ההשפעות השליליות, שתהיה מומחיות ספציפית בתוך הממשלה שמשותפת לשניהם.

ספציפית לעניין פרסומות, ואנחנו ראינו בפרסומות סוגיה מאד מאד מהותית שצריך לדון בה. למה? ברור שאחת הבעיות הממשיות בהימורים זה החשיפה. זה השכנוע של אנשים שזה ישנה להם את החיים. הנוכחות של זה, אם זה ליד בתי ספר, שזה מובהק, אבל לא תמיד ליד בתי ספר. גם בקניון יש שאלה על אופן ההנגשה של הימורים. גם בבית חולים או ליד סניף הביטוח הלאומי יש שאלות. יש מדינות בעולם שאנחנו למדנו שבהן יש מגבלה על הצבה של דוכנים של הימורים חוקיים במקומות מסוימים, או איסור השתתפות בהימורים.

מצאנו שבכלל במדינות גרמניה יש איסור למובטלים להשתתף בהימורים. כי ברור שהפוזיציה שלהם היא פוזיציה שיכולה להעמיד אותם בסיטואציה מאד חלשה כלפי הפיתוי שיש בהימורים. מצאנו גם שיש סטנדרטים בינלאומיים, יש קודים של אתיקה בין לאומית לעניין הפרסומת של הימורים.

אני רוצה להתייחס עכשיו ספציפית גם לשאלה של חבר הכנסת טרכטנברג, לעניין עצם השאלה למה לעשות פרסומת. אז למה לעשות פרסומת, אפשר גם לשאול למה בכלל לאשר הימורים חוקיים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא, לא. זו לא אותה שאלה.
עדנה הראל פישר
אנחנו שאלנו את השאלה הזאת.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
עדנה, אבל זאת לא אותה שאלה. אני אמרתי - - -
עדנה הראל פישר
אבל ברשותך, אני כן רוצה לחבר ביניהן ולנסות להסביר למה אני מחברת. אנחנו שאלנו גם את השאלה למה לאשר בכלל הימורים. הרי אפשר לבוא ולהגיד זאת פעילות בעייתית. למה בכלל שהיא תתאפשר, והרי יש עולם שלם של הימורים בלתי חוקיים וכל הזמן יש את השאלה – אם אתם מאשרים את זה, למה אתם רודפים אחרי זה. מה הפער הגדול ביניהם? למה להפוך את כל העניין לבלתי חוקי?

אז אחת התשובות שניתנת, ואגב, יש הרבה מדינות, במסגרת מה שלמדנו בצוות, יש הרבה מדינות שהיה אסור לקיים בהן הימורים חוקיים, כולל ארצות הברית בשנים מסוימות. בארצות הברית אגב, מפעלים מאד גדולים, רכבות גדולות, בזמן הבנייה הגדולה ביציאה מערבה הוקמו באמצעות מפעלי הימורים, אבל אחר כך הייתה תקופה שהיו אסורים הימורים במדינות רבות בארצות הברית, כי התפיסה הייתה שאנחנו לא רוצים להתיר את זה בכלל.

האיזון העולמי היום הוא לבוא ולהגיד אנחנו מתירים באופן מוגבל, בהרבה מאד מדינות בעיקר למטרות ציבוריות או רק למטרות ציבוריות, כמו המודל שאצלנו. יש גם לא מעט מדינות שמאפשרים בהן גם הימורים מסחריים. נשים את הדברים על השולחן. אבל בוודאי ובוודאי שארגוני הלוטו הבינלאומיים מודעים במדינות השונות לשיח הזה. ולכן גם הן, ואנחנו הוזמנו בזמנו לכנס בין לאומי של ארגון הלוטו הבינלאומי, שמפעל הפיס והמועצה להסדר הימורים בספורט חברים בו והתקיים בישראל. הארגון האירופאי קיים את הכנס שלו לפני שנתיים או שלוש בישראל, הוזמנו לשם.

אפשר לשמוע את השיח שלהם, שהם מודעים לצורך שלהם למצוא את הדרכים להיות חברים ברי קיימא בחברה. ומה זה חברים ברי קיימא בקהילה? זה לא להגזים בהימורים. זה לא להגזים בפיתוי. זה ליצור קוד אתי לגיטימי. עכשיו, בלא מעט מהמדינות אומרים לא מספיק מה שאתם לוקחים על עצמכם, אנחנו רוצים גם מטעם המדינה להגביל אתכם.

ככה למשל מצאנו שבאנגליה יש פורמט מאד מוסדר של הגבלה על פרסומות, שבא ואומר זה נחמד מאד הקודי האתי, אבל אנחנו כרגולטורים במשותף אתכם, בשיח עם גורמי השידור, לא משנה, יש להם שם ועדה קבועה, רגולטורית, אבל שמשתפת את גורמי השידור. אנחנו נקבע את הקוד הקונקרטי. לא מספיק משנה חיים. יש דברים קונקרטיים כן לגיטימיים, לא לגיטימיים. אנחנו יכולים להורות על הסרת פרסום מסוים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל במשרד כמו שלך, עדנה, באמת, כי - - -
עדנה הראל פישר
ומסירים פרסומים - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל תרשי לי שנייה. באמת אני רוצה גם ללמוד. את עמדת בראש הוועדה הזאת. מה מבחינתך טיעון שמצדיק פרסום, נקודה.
עדנה הראל פישר
אני אגיד לך, אם הפעילות היא פעילות חוקית ואם משווקים אותה - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לעשן זה מותר.
עדנה הראל פישר
רגע, שנייה. רגע. עדיין, פעילות הימורים היא לא כמו עישון. אם עושים אותה-. ואני אגיד לך את הסלוגן האנגלי. הסלוגן האנגלי של מנכ"לית - - -, שזה המקבילה של מפעל הפיס שהופיעה באותו כנס אמרה, המטרה שלי בתקופת היתר – גם שם יש לה תקופת היתר והוא מתחדש – זה שההימורים יהיו נפוצים ב-70% מהאוכלוסייה, אבל שכל אחד יהמר בערך שלא יותר מאשר פנט בירה בשבוע; וכדי לעשות את זה, מכיוון שיש לי עולם של הימורים בלתי חוקיים, אני מחליפה 70% מהתכניות שלי כל הזמן, כדי להשאיר רמת עניין.

זאת אומרת היא מדברת על פעילות פנאי לא מזיקה ברמה מאד נמוכה – זה 777 - - -
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, סליחה. התיאוריה כמו התיאוריות הכלכליות, אומרת שיש איזה שלב מסוים שזה מוצר תחליפי בין החוקי ללא חוקי, ואז האמירה שחשיפה בפרסומת עד גבול מסוים, זה מה שהוצג גם לוועדה שאישרה את החוק שעולה היום לקריאה שנייה ושלישית על ההימורים. היא אומרת – אם אתה בכלל לא, אז אנשים ילכו ללא חוקיים בלבד, כי אנשים רוצים להמר. הטיעון עמד על הכמות ויש היום תיאוריה מקובלת - - -
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא, אבל זה הטיעון הזה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, אז הטיעון המקובל שם שאתה נותן היקף מסוים של פרסום, כולל היקף מסוים של חדירה לשוק, כדי שבן אדם אומר, נגיד אדם יש לו איזה צורך מסוים להיקף הימורים מסוים. אם אני אביא אותו לחוקי - - -
היו"ר יעקב מרגי
תראה, רועי, הטיעון הזה של הלא חוקי – אתה יודע, בדיון הקודם - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לכן אמרתי, יש פה מדתיות. זה מה שרציתי להגיד.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני רק רוצה להגיד משפט אחד. ההימורים בלתי חוקיים לא עושים פרסומת.
היו"ר יעקב מרגי
לא עושים פרסומת.
קריאה
עושים, עושים.
עדנה הראל פישר
עושים כל הזמן.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא בצורה חוקית. לא פרסומת חוקית.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא ממוסדת, לא חוקית. וגם אנחנו יודעים שהמדינה לא מתמודדת עם הסוגיה של ההימורים הבלתי חוקיים, אם בכלל. אז אני לא יכול להשתמש בטיעון הזה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, אז אחת מהטענות שחלק מזה זה להפעיל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם המדינה תעשה את המוטל עליה ואת החובה המוטלת עליה באכיפה, בסוגיה של ההימורים הבלתי חוקיים אני לא אשתמש בטיעון הזה.

חבר הכנסת יעקב אשר ומיד נחזור אלייך להמשך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
טוב, אדוני יושב הראש, אנחנו כבר בכמה דיונים בכל מיני פאזות, גם בדיון הקודם ואני מאד עוקב אחר הפעילות הערה של ידידנו פולקמן בעניין הזה, אבל אני חושב שהמדינה צריכה להחליט מה היא רוצה.

זאת אומרת אנחנו משחקים באיזה שהוא מי שנכנס אדר, איזה פורים שפיל כזה, שמצד אחד הגוף הזה, שנקרא מפעל הפיס, זאת אומרת זה הופך להיות פה כאילו כל הדיון פה באמת, דיון מה טוב לבן אדם ואיך טוב לבן אדם וכו' ואני רוצה להטיל בזה קצת ספק, כי יש פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, הדיון שלנו ושל רועי נולד - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, כן, אבל אני אומר, כל העסק הזה נולד ממקום אחר, שצריך לדעתי להחליט מה רוצים. כי בואו לא נשכח דבר אחד, שהאבא והאמא של הארגון הזה שנקרא מפעל הפיס וכל הדברים האלה זה המדינה. אני זוכר ימים שבהם הייתה ביקורת על מפעל הפיס לא על ההימורים או לא הימורים, אלא למה אתם לא עובדים נכון ולא מגבירים הכנסות ולא מביאים עוד כסף למדינת ישראל לכיתות ולאולמות ספורט ולדברים נוספים.

יש כאן איזה שהוא בלבול שאנחנו צריכים להחליט בינינו.
היו"ר יעקב מרגי
היית פה כששאלתי אולי האוצר נמצא בניגוד עניינים? לא היית פה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה שאתה שמת את זה בסימן שאלה, זה לא מתאים לאופי החכם שלך, שאתה יודע את התשובה כבר קודם. ברור לחלוטין שיש כאן ניגוד אינטרסים מובהק, שזה צד אחד של העניין. כי מצד אחד אומרים להם תעבדו, תהיו רווחיים, אל תוציאו הוצאות יותר מדי, הפוך, תכניסו עוד הכנסות, שיהיו עוד כיתות. יש לחץ של ראשי רשויות, לחץ של המדינה. הרי אף אחד לא קם ואמר במשרד האוצר חברים, בואו, אנחנו נביא את הכסף לכיתות, אנחנו נביא את הכסף לאולמות, בואו נעזוב את הנושא הזה של הימורים ונטפל בו בצורה הכי מקצועית.

אלא מה? יש כאן פרישמיש כזה. ועדה שיושבים גם מומחים – אני לא סתם שאלתי – יושבים גם מומחים לנושא התמכרויות ודברים מהסוג הזה. אני לא בטוח כמה הוועדה הזאת הקדישה זמן כדי לתת את ההנחיות הנכונות מה צריך לעשות.

אני ציפיתי, אדוני יושב הראש, שכשיש שר אוצר שהוא כל כך מיינדד לעניין של מניעת הימורים, וכשיש חברי כנסת מסיעות שבמיוחד קשורות גם לשר האוצר, שמאד מיינדד לעניין של מניעת התמכרויות ודברים מהסוג הזה, אני חיפשתי מהר, כשהגיע תקציב המדינה ורציתי לראות מה הגידול העצום שהולך להיות במשרד העבודה והרווחה ובמשרד הבריאות, לכל הנושא של מניעת התמכרויות. אולי הייתה איזו שהיא תוספת של 20-30 מיליון שקלים של גידול טבעי, נקרא לזה, בעניין.

אני חושב שאם רוצים באמת להתייחס לסוגיה האמיתית האת ולא רק לצאת ידי חובה בזה שקצת מורידים מפה ומשם פרסום כזה או אחר ממקומות מסוימים, אז צריך באמת לעשות איזו שהיא ועדה ציבורית ברמה גבוהה ביותר, שתבדוק ותקבל החלטות כמה צריך להוסיף בנושא של התמכרויות, מאיזה גיל מתחילים לטפל בעניין הזה. מה נותנים בבתי ספר תיכוניים ובמקומות כאלה כדי לאתר אנשים שיש להם את הסוג הזה של ההתמכרות וכו', ובאמת להשקיע בזה הרבה מאד, להשקיע בזה הרבה מאד אמירה.

להשקיע בעוד דבר, שגם אדוני אמר לפני שנייה, בנושא של אכיפה על ההימורים הבלתי חוקיים ואז לבוא ולהכין את דרך המלך של ההימורים החוקיים, לשפץ אותם מכאן, לשפץ אותם משם. להוציא את נציגי החשב הכללי או אגף התקציבים. אין להם שום עניין בכזאת ועדה. זה ניגוד האינטרסים הברור שאמרת, יושב ראש הוועדה. רבותי, בואו נחליט מה אנחנו רוצים.

אז אם המדינה הקימה מפעל שנקרא מפעל הפיס ורוצה בזה לממן בתי ספר, כיתות וכו', זה סיפור אחד. אם המדינה רוצה להיאבק בהתמכרויות, זה סיפור שני. לכן צריך לקבל את ההחלטה דווקא מכאן. אי אפשר להיות כל הזמן באינטרס של האוצר וגם לדבר מאד יפה על נושא של התמכרויות. כי הרי מה שקורה זה דבר אחד ברור ואת זה אף אחד לא בדק.

הנטייה להימורים היא לא נטייה שאם לא יהיו הימורים בכלל היא לא תהיה. הרי כל דבר יש לו את החלופה שלו בחיים. ולכן צריך היה להתחיל עם מה אנחנו רוצים בכלל ולפי זה לבנות את המערכות. היום המערכת בנויה, מביאה כספים ואנחנו מצד שני כל פעם נותנים לה איזה מקל בגלגל בצורה כזו או אחרת.

לכן צריך לקבל איזו שהיא מחשבה יותר ברורה מה אנחנו רוצים באמת, כי יש לי הרגשה שחלק גדול מהשיח – ויסלחו לי חברי – אני לא מתכוון אליהם – הוא קצת פופוליסטי. זה מצד אחד בואו נחזיק את הכסף ונמשיך הלאה לקחת את הכסף, מצד שני בואו נעשה את זה שגם יגידו שאנחנו נחמדים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה, משפט.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן, תראה, אני מחזיק פה בנתונים בשנת 2015. האוצר על פרסום – 67 מיליון שקלים, ההוצאות על שיווק – 81. אני לא יודע בדיוק מה ההבחנה פה, אבל בואו ניקח את המספר של 67 מיליון שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב ששיווק ופרסום ביחד זה 140-150 מיליון שקלים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן, זה בשנת 2015. אחוז אחד מ-7 מיליארד זה 70 מיליון. כלומר בעצם אנחנו אומרים תעלו טיפה את הוצאות הפרסום לפי ההיתר החדש בצורה אבסולוטית. אני לא מבין את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה בהדרגה. זה הולך לרדת.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
גם, אבל זה המשמעות של החוק.
רועי פולקמן (כולנו)
תראו, כן, אבל אני אגיד שוב. יש הנחת עבודה ואני כן אומר אותה על השולחן, כי אני חושב שההיתר החדש הוא כן דרמטי בשינוי שהוא עשה, שאומרת לא מבטלים את ההימורים אלא השאלה היא איזה מוצרים. לא כל מוצר הוא אותו דבר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
רק פרסום - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לגבי הפרסום, רגע - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה באת עם אג'נדה של הפרסום בכלל.
רועי פולקמן (כולנו)
עכשיו אני אומר משהו על הפרסום, הדיון הוא על הפרסום.
היו"ר יעקב מרגי
רועי אומר כל עוד יש פרסום, צריך שקיפות.
רועי פולקמן (כולנו)
יפה.
היו"ר יעקב מרגי
איך הוא בוצע, איפה הוא בוצע.
רועי פולקמן (כולנו)
הטענה שלי, והיא חוזרת למירב, שנמצאת כאן, נציגת מפעל הפיס. הטענה היא, ואני שוב אומר, אני לא מבין למה אי אפשר להנגיש את הנתונים האלה לוועדה בכנסת שאומרת אנחנו מבקשים לדעת איך - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נדרוש, אל תדאגו.
רועי פולקמן (כולנו)
איך חלוקת הפרסום במובן הגיאוגרפי, כולל הוצאות השיווק והפרסום, במובן הזה שהטענה היא שכל פעם שאנחנו סוגרים פתח אתם יוצאים מהחלון, כיוון שאתם לא מחויבים לאמירה העקרונית-אתית שאנחנו מדברים עליה. ונכון, אומרת כאן עדנה וזו גם הסיבה שהגשתי הצעת חוק פרטית מתואמת עם משרד המשפטים אמנם, וברמה מסוימת עם שרת המשפטים ועם האוצר, שאומרת שצריך להקים רגולטור. כי מה קורה? אנחנו סוגרים דלת ואתם יותר מתוחכמים. דרך אגב, זה החולשה של רגולציה במאה ה-21.

ואז אנחנו אומרים תוציאו תחנות מהערים, אבל בפועל נגלה שמחר ברמלה כמות הפרסומות לבואו תמלאו טופס של מפעל הפיס, או פרסומות של אראלה, גדול בעשרות מונים. עכשיו, אם את אומרת שזה לא נכון, למה - - -
מירב ברנדפלד
אני לא מבינה מאיפה אתה לוקח את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
אז למה שלא תציגו לנו נתונים על פרסום ועל חסויות שלכם? מה הבעיה להציג את זה?
היו"ר יעקב מרגי
תודה רועי. תודה.
רועי פולקמן (כולנו)
אם אתם טוענים שזה מאוזן, תציגו, כי זה נתון. יש לכם חברת מדיה, תציגו איך זה מתנהל.
היו"ר יעקב מרגי
רועי תודה, ברור. בבקשה אדוני, תציג את עצמך.
שלמה בילבסקי
עורך דין שלומי בילבסקי, סגן ראש היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים. לאמיתו של דבר, מפעל הפיס כפוף לחוק חופש המידע והייתה אמורה להיות זכות לקבל את הנתונים האלה ולא רק מכוח בקשה או ציפייה.

חוק חופש המידע הוא בצו. בוא נגיד ככה, שהוא עצמו לא חל על מפעל הפיס, אבל זה צו מיוחד שיש סמכות לשר המשפטים לקבל. חוק חופש המידע הוחל על מפעל הפיס בשנת 2005, אלא באופן מאד מאד מוגבל ובאורח שהוא די לא תואם, בוא נגיד, את הסטנדרטים היום של שקיפות. אחד מהדברים שהצו הזה לא כולל, זה הנושא של הוצאות הפרסום של מפעל הפיס.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה אומר שוועדת הכנסת מבקשת והם לא חייבים להעביר את הנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
ועדת הכנסת, בוא זה משהו אחר. ועדת הכנסת אני חושב שהיא מעל לחוק חופש המידע. שלא יתנו. שיגידו לי שהם לא חייבים לתת.
שלמה בילבסקי
אני מבין מה שאתה אומר, אני רק רוצה להשלים.
היו"ר יעקב מרגי
עדנה, את מכירה את זה?
עדנה הראל פישר
לא. אני יודעת שיש צו של חוק חופש המידע וזה לא נמצא באותו מישור של הדיון שיש פה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, עובדה שלא הוגשו הנתונים. כבר פעמיים הוועדה ביקשה את הנתונים והנתונים לא הוגשו. אז השאלה היא, אם הטענה הרשמית של מפעל הפיס היא אנחנו לא חייבים להעביר את הנתונים, זה דיון אחר.
שלמה בילבסקי
לא, שנייה. אז קודם כל לא התכוונתי בכלל לדבר על המישור - - -
מירב ברנדפלד
אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע מירב, אני אתן לך את זכות התגובה. נראה לך שלא?
מירב ברנדפלד
אני לא שמעתי שמפעל הפיס טען את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
עובדה שהוא לא העביר את הנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
אז בוא תסכם את הדברים. תנו לו לסכם את הדברים.
שלמה בילבסקי
רק להבהיר את הדברים. אני לא באתי לדבר על המישור של היחסים בין הוועדה לבין מפעל הפיס. רק רציתי לומר שבאופן עקרוני לכל אזרח אמורה הייתה להיות הזכות להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע ולקבל את הנתונים האלה; ואני מוסיף ואומר שהיום הסטנדרטים, במשרדי הממשלה לפחות, הם הרבה יותר מעבר לכך. היום אנחנו מדברים על פרסום מידע יזום. למשל משרדי הממשלה מדי רבעון מפרסמים את כל ההוצאות אליהם עם כל הספקים, כולל שמות, כולל סכומים וכו'.

סתם לצורך ההשוואה, לשכת הפרסום הממשלתית זה אחד הגופים שהיום מפרסם את כל המידע הזה כבר באופן יזום, אפילו בלי להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר שהמגמות הופכות היום להיות אקטיביות. משרדי הממשלה אקטיביים, לא מחכים לבקשה.
שלמה בילבסקי
הם גם שם.
היו"ר יעקב מרגי
יפה.
שלמה בילבסקי
זה כבר קורה.
היו"ר יעקב מרגי
זמינות המידע. אוקיי, תודה.
שלמה בילבסקי
אני אומר, הציפייה שלנו במפעל - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מירב.
שלמה בילבסקי
רק להשלים. ממפעל הפיס, זה לעמוד בסטנדרט שהוא לא פחות - - -
היו"ר יעקב מרגי
תעלו את זה לאתר, מה יש לכם להסתיר?
מירב ברנדפלד
זה באתר. אני רוצה לומר. אני יכולה?
היו"ר יעקב מרגי
כן, כן, את ברשות דיבור.
מירב ברנדפלד
אז קודם כל אני רוצה לחלוק על דבריך, תרשה לי.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לך. עומדת לך הזכות יותר נכון.
מירב ברנדפלד
כן. בדיון בוועדה הקודמת אתם ביקשתם נתונים. הוצאנו מכתב, לא קיבלנו שום תגובה שמשהו חסר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אענה לך. כי התשובה הייתה לא מין העניין.
רועי פולקמן (כולנו)
זה לא מה ביקשנו. ביקשנו פילוח. ברור. כתבתם על משהו אחר לגמרי. מה הקשר בין מה שכתבתם לבין מה שביקשנו?
מירב ברנדפלד
כל נתון שיש לנו ונוכל להציג – נציג. אני רוצה לומר לגבי - - -
רועי פולקמן (כולנו)
מירב, ביקשנו פילוח הפרסום.
מירב ברנדפלד
רגע, רגע.
רועי פולקמן (כולנו)
זה כתוב בפרוטוקול, מירב. מה הבעיה?
מירב ברנדפלד
תן לי רגע לסיים משפט.
רועי פולקמן (כולנו)
לא כתבתם את זה.
מירב ברנדפלד
אבל תן לי רגע לסיים משפט.
רועי פולקמן (כולנו)
בבקשה.
מירב ברנדפלד
רמת הגילוי שנדרשת מאיתנו כיום היא בדומה לחברה ציבורית. כל המידע נמצא באינטרנט ואנחנו נדרשים לרמת גילוי עוד יותר גדולה, ככה שכל המידע - - -
היו"ר יעקב מרגי
למרות זאת - - -
רועי פולקמן (כולנו)
מירב, התשובה היא לא. זה שקר.
היו"ר יעקב מרגי
רועי, רועי, רגע.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל זה שקר.
היו"ר יעקב מרגי
רועי, תן לי להשחיל משפט.
רועי פולקמן (כולנו)
די. כמה אפשר להגיד את זה?
היו"ר יעקב מרגי
מירב, בואי, אני רוצה - - -
מירב ברנדפלד
זה רשום בהיתר.
היו"ר יעקב מרגי
מירב, רגע.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל ביקשנו, לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
רועי, שנייה, בוא, אני חייב להגן עליה. תן לה לסיים משפט. כנראה או שלא הבנתם את הדרישה שלנו או ש - - -
מירב ברנדפלד
יכול להיות.
היו"ר יעקב מרגי
אז תקשיבי, בואי אני אגיד לך. במרחק כמה מטרים מפה מתקיים דיון כבר כמה פעמים בוועדת משנה לעניינים חסויים – אם לפרסם איזה הסכם בין המדינה לקק"ל בשינויים. שם יש השלכות. תאמיני לי, אם אנחנו נדע שברמלה ביחס לתושב, ביחס למטר מרובע, ביחס לדוכנים, ישX השקעה לעומת עיר אחרת, תאמיני לי, שום נזק ביטחוני ולא לעתיד ולא אסטרטגי ולא קיומי למדינת ישראל.
רועי פולקמן (כולנו)
זה לא באינטרנט וביקשנו ביוני 2016.
מירב ברנדפלד
לא, המידע הספציפי הזה הוא לא באינטרנט. רגע.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל ביקשנו את זה ביוני 2016.
מירב ברנדפלד
אני לא ראיתי את זה.
רועי פולקמן (כולנו)
באלה המילים. זה בפרוטוקול, מירב.
מירב ברנדפלד
רגע. אני לא זוכרת שראיתי את זה בפרוטוקול, אבל אפשר גם לבדוק את זה. כל מידע שיש לנו ואנחנו יכולים לפרסם אותו, אנחנו נפרסם אותו. אנחנו נגיש לוועדה. אנחנו לא מסתירים איזה שהוא מידע. זה דבר אחד. דבר שני - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז הוועדה דורשת ממפעל הפיס תוך 30 יום. אם אנחנו מדברים על דיון שהיה ב-13 בינואר 2016. היה עוד דיון?
רועי פולקמן (כולנו)
והיה גם ביוני.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
סליחה, אני רוצה להגיד משהו.
היו"ר יעקב מרגי
נתונים בנושא פרסום ושיווק. תוציא גם את של יוני.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מירב, על המשפט שאמרת. אמרת כל מידע - - -
מירב ברנדפלד
אני משנה את המילה כל.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא, לא, לא, לא, לא. אמרת משפט, אני מצטט:
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כל מידע שיש לנו וכל מידע שאנחנו יכולים לפרסם. כל מידע, מה זאת אומרת שאין. הרי זה עניין של כמה אתם משקיעים לאסוף את המידע אם הוא לא זמין. הרי יש הוצאות לפי אזורים, אז אין דבר כזה שאין לכם נתונים.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, אני חייב להתקדם.
רועי פולקמן (כולנו)
מירב, בשני דיונים פה או לפחות באחד שיש לי את הפרוטוקול שלו, ביקשנו מכם את פילוח הפרסום לפי יישובים. השיווק והפרסום. זה חד חד ערכי. זה לא באינטרנט ולכן כל המשפטים האלה – זה באינטרנט, חברה ציבורית - - -
מירב ברנדפלד
אני לא אמרתי שהמידע הספציפי הזה באינטרנט. אני אמרתי ש - - -
רועי פולקמן (כולנו)
מירב, המכתב שלך לוועדה, בכפוף למכתב, כל מה שהוא אומר - - -
מירב ברנדפלד
אנחנו הגבנו על הדיון בוועדה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא הגבתם, כיוון שהדיון - - -
מירב ברנדפלד
אני חושבת ש - - -
רועי פולקמן (כולנו)
מירב, אין קשר בין התשובה ששלחתם.
מירב ברנדפלד
היא כן רלבנטית.
רועי פולקמן (כולנו)
ביקשנו פילוח הנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
מירב, תני לו לסיים ותעני לו.
רועי פולקמן (כולנו)
ביקשנו את פילוח הנתונים לפי יישובים ומה כתבת? בשנים 2014-2015 הוצאות מפעל הפיס עמדו על 0.9%. אלה נתונים כלליים.
מירב ברנדפלד
ביקשתם נתונים על - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לא. ביקשנו פילוח. המילים האלה נאמרו כאן 10 פעמים. ישבה כאן נציגת הפרסום שלכם. בדיון ההוא ישבה כאן מנהלת הפרסום שלכם. היא הייתה בדיון. אנחנו פנינו אליה ואנחנו אמרנו - אנחנו מבקשים ממפעל הפיס פילוח של עוגת הפרסום של מפעל הפיס לפי יישובים, פרסום חוצות ושיווק לדוכני מכירה לפי העוגה. זה נתון פשוט.

יותר מזה. אמרה הנציגה שלכם, מנהלת השיווק שלכם, אכן יש לנו את הנתונים האלה וגם יש לנו קמפיינים אזורים. היא אמרה את זה בדיון. מאז, ועדת החינוך של הכנסת, מזה יותר משנה מבקשת ממפעל הפיס נתונים וגם היום אתם אלף לא העברתם את הנתונים וגם ביקשתם לא לקיים את הדיון הזה. אני לא מבין מה יש לכם להסתיר.
היו"ר יעקב מרגי
רועי, הובן, הובן. מירב, יש לך להגיב? לא? לא. עדנה, תקשיבי. לפני שאני אתן לך להשלים, אין ספק שזה מרתק לשמוע עבודה של ועדה בין משרדית וגם לרדת לרציונאלי. אני באמת הייתי רוצה לדעת וכמובן, כמי שמכיר אותך, את לא מהססת לומר את מה שעל ליבך, גם כשהממונים שלך לא הכי חשבו כמוך.
עדנה הראל פישר
יש לך דוגמא?
היו"ר יעקב מרגי
לדוגמא ועדות שרים. השר אמר ככה, ואת. זכותך. מותר לך. חוות דעת מקצועית לעומת - - -
עדנה הראל פישר
אני תמיד מביאה את עמדת המשרד.
היו"ר יעקב מרגי
כן, אבל חוות דעת מקצועית בצידה, אם היא לא תואמת. אני לוקח את הדברים בחזרה, אם זה מפריע לך, אבל בואי, אם תרצי דוגמא - - -
עדנה הראל פישר
אבל את החלק המחמיא שבהם אני לוקחת.
היו"ר יעקב מרגי
תיקחי אותם, בבקשה. לשם כיוונתי, לא כיוונתי הפוך. אני בא ואומר – לאור המסקנות שהגשתם והוגש היתר חדש עם תנאי היתר. זה תואם ציפיות או שבסולם זה אולי דגדג קצת את ההמלצות. האם את רואה שמשרד האוצר כרגולטור הולך לכיוון של מסקנות הוועדה?
עדנה הראל פישר
אז אני אענה בכנות.
היו"ר יעקב מרגי
אין לי ספק.
עדנה הראל פישר
אני אמרתי קודם ואני חושבת שאפשר יהיה למצוא את זה בפרוטוקול, שאני חושבת שבכלים שקיימים למשרד האוצר בחוק הקיים, נעשה מאמץ ממשי לתת תשובה מאד מקיפה לעניינים שעליהם הצביעה הוועדה שעמדתי ברשותה, הצוות להסדרת ההימורים החוקיים ומניעת ההשפעות השליליות. חד משמעית.

אבל אני אומר עוד דבר ואני אמרתי את זה גם כן קודם. אני חושבת שבמצב הקיים חסרים כלים. זאת נקודה אחת. ונקודה שנייה, מעבר לזה שחסרים כלים, זאת אומרת משרד האוצר אין לו כלים לצורך העניין לפי חוק לעשות אכיפה ישירה על מפעל הפיס, במובן של לצורך העניין הטלת קנסות או עיצומים כספיים, בסדר?

אבל מעבר לזה שיש חסר למשרד האוצר או למשרד הספורט מול המועצה להסדרי הימורים בספורט, אנחנו המלצנו שנכון להקים רגולטור נפרד, שתהיה לו מומחיות לעניין של מניעת השפעות שליליות, מניעת התמכרות ושהוא יהיה בנפרד ממשרד האוצר וממשרד הספורט - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
או, או.
עדנה הראל פישר
וזו הייתה ההמלצה. לכן אני מתנצלת, אני חוששת שקודם דברי לא הובנו, או שנכנסת באמצע. מכיוון שישבה ועדה בין משרדית וחברי האוצר שהיו בה וחברי הספורט שהיו בה תמכו בזה שיהיה רגולטור חדש, נפרד, שתהיה לו מומחיות לעניינים האלה. ומה העם העניינים העיקריים?
יעקב אשר (יהדות התורה)
שהוא יהיה נטול השפעה כספית. בלי קשר לכסף.
עדנה הראל פישר
נכון, נכון, זו הייתה ההמלצה. ולכן גם אנשים מהאוצר וממשרד הרווחה ומשרד הספורט יכולים להגיע למסקנה הזאת כשהם יושבים בוועדה משותפת ובוחנים את העניין אל מול ההסדרים הקיימים.

אבל אני רוצה להדגיש מה הדברים העיקריים שחשבנו שהרגולטור הזה צריך לעשות. אחד, למנוע השפעות שליליות בפעילות עצמה של הגופים. למשל, לבחון תכניות שמוצעות. מבחן הקינו, לפני שמאשרים אותו, להגיד שהוא ממכר. משחק חדש מסוג אחר, שמחר אולי יאושר למפעל הפיס, לפני שמאשרים אותו – להגיד מה מידת ההתמכרות ובאיזה תנאים כדאי לעשות אותו. ואז יבוא שר האוצר בהיתר שלו, ישקול את העמדה הזו של הרגולטור המומחה ויוכל להטמיע את ההיבטים המקצועיים בהחלטה שלו, שהיא גם לוקחת בחשבון שיקולים כספיים ואת כל הדברים האלה.

זה עיקרון אחד וחשוב וזה קשור לאיפה להציב דוכנים, ליד בתי חולים או ליד בתי ספר או - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, לא, אבל אמרת בסוף, ככה הבלעת את זה, שאז זה יגיע לוועדה שלו, שאת יכולה לקחת דברים - - -
עדנה הראל פישר
לא לוועדה שלו, לסמכות שלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, סליחה, גם שיקולים כספיים. אין שיקולים כספים.
עדנה הראל פישר
מאה אחוז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם ועדה מקצועית באה ואומרת על משהו מסוים שהוא מסוכן, אין שיקולים כספיים.
עדנה הראל פישר
אז יש לי הצעה. מה זה הפורים שפיל הזה?
רועי פולקמן (כולנו)
יעקב, אבל היא לא אמרה את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היא לא אמרה, היא אמרה אם - - -
היו"ר יעקב מרגי
יעקב, אוקיי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה לא יורד לסוף דעתי, אדוני יושב הראש.
רועי פולקמן (כולנו)
הם לא אמרו שכל ההימורים הם מסוכנים.
היו"ר יעקב מרגי
ירדתי לסוף דעתך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני חושב שאנחנו משמשים פה איזה חלק באיזה משחק אחד גדול, שאנחנו לא צריכים להיות בו.
עדנה הראל פישר
אוקיי. מכיוון שרגולטור כזה, כמו שאנחנו ממליצים, חייב לבוא בחקיקה ואם ההמלצות האלה ייושמו, אם הממשלה תחליט לקדם אותם, אם הכנסת תקדם אותם בתיאום עם הממשלה, השאלות האלה של השיקול ומידת המשקל של העמדה המקצועית מול הצרכים האחרים, בדיוק יהיו לפתחו של המחוקק, אם וכאשר יחליטו לקדם את ההמלצה הזאת. זה בדיוק העניין. זה חלק מהשאלות האמיתיות שצריך יהיה לשאול.

אבל צריך שיהיה גורם מקצועי כזה בממשלה. זה לא רק לאשר תכניות. זה גם לבוא ולהגיד למשל עקרונות – איזה מרחק מבתי חולים או מסניפים של ביטוח לאומי או משהו כזה. החלק השני זה בקשר לפרסומות. לבוא ולהגיד לגבי האתיקה של הפרסומות, הוראות פרטניות כלפי הגופים שמפרסמים וגם לאכוף את זה וגם להציע להם כלים שמאשרים מראש את הפרסומות שלהם או את דרכי השיווק. להגיד אם אתם רוצים שלא נסיר לכם את השידור הזה, שהוא חורג, בואו תקבלו אישור שלנו מראש. זה העיקרון השני של הסמכויות שחשבנו שנכון לתת לגוף מקצועי שיתמחה בהבנת ההשפעות הפסיכולוגיות - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא כפוף לאוצר ולא כפוף למשרד כזה?
עדנה הראל פישר
נכון, זאת הייתה ההמלצה, שהוא יהיה לא כפוף. זאת הייתה ההמלצה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה צריך להיות גוף שכפוף למשרד הבריאות או למשרד - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני חייב לסיים.
עדנה הראל פישר
זאת הייתה ההמלצה, ובעניין של מניעת כניסה של גורמים עבריינים והלבנת הון. כרגע, ואני חוזרת בזה לשאלה שלך, אנחנו גם המלצנו לשמור ולהרחיב את האכיפה כנגד הימורים בלתי חוקיים. הממשלה קיבלה החלטה בעניין הזה והגדילה את התקציב למלחמה בהימורים בלתי חוקיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כמה?
עדנה הראל פישר
למה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
בכמה?
עדנה הראל פישר
בכמה? אני חושבת ש-20 מיליון שקלים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
משהו משמעותי בטח.
עדנה הראל פישר
20 מיליון שקלים ותקנים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
המון.
עדנה הראל פישר
זה היה בהחלטת הממשלה וזה בנוסף לפעילות שכבר קיימת. יש כבר פעילות שקיימת גם בפרקליטות וכו'. אפשר לקיים על זה דיון ולהזמין. הוועדה שלנו לא עסקה בזה. היא עסקה בהסדרה של ההימורים החוקיים ומניעת ההשפעות השליליות.

אני חושבת שאפשר לשפר את המצב הקיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני, הצעה לסדר, אפשר?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו לפני סיכום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפשר הצעה לסדר?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני יושב הראש, אם אנחנו באמת רוצים לא לחטוא לתפקידנו ולא רק לשמש תפאורה לחלק ממשהו אחר, אז אני חושב שבאמת אתה צריך לקיים דיון כאן אצלך נוסף. אלף דיון מקצועי, עם אנשי הוועדה המקצועיים ולדעת באמת איפה צריך לשים את הרגולציה הזאת. לדעתי היא צריכה להיות הרחק מאד ממשרדי האוצר והדברים מהסוג הזה, כי זה ניגוד אינטרסים מוחלט. זה דבר ראשון – לקיים דיון בעניין הזה, לשמוע את דעתם, לראות מה דעתם לגבי הדברים הללו.

הדבר השני שנאמר בסוף לגבי אכיפה, גם על זה לעשות דיון עם משטרת ישראל, עם גורמי האכיפה, כדי לראות מה חסר להם כדי לאכוף באמת את ההימורים הבלתי חוקיים. כי ברגע שאתה עובד בצורה כזאת, עם שתי זרועות כאלה, אנחנו עושים את עבודתנו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. כיוונתי לדעתך בסיכום שכבר נכתב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה הכבוד שלי, אדוני, שכיוונתי לדעתך.
היו"ר יעקב מרגי
הוועדה מודה לחברי הכנסת היוזמים. הוועדה שמחה לשמוע על השינוי בהיתר הנוכחי לעומת ההיתר הקודם.

הוועדה דורשת ממפעל הפיס להגיש לה את תכנית ההתמודדות וההטמעה של תנאי הרישיון החדש בפועל, השטח מה שנקרא, תוך 45 יום.

הוועדה רואה בחומרה את הניסיון של מפעל הפיס להתחמק ממתן תשובות והיה ראוי שכשמגיעים לדיון שכותרתו שקיפות נתוני הפרסום לקמפיין ההימורים של מפעל הפיס, להגיע לכאן עם נתונים ועם דבר מינימאלי שמתבקש.

הוועדה לא מכלה את זמנה. הכותרת מאד ברורה ומפורטת. בדרך כלל הכותרות הן כמו סינגל כזה, אבל פה הייתה כותרת מפורשת וחבל שאני צריך לנזוף.

הוועדה מבקשת ממשרד האוצר לבחון את הצורך בפרסום בהימורים בכלל ולהגיש לוועדה את עמדת משרד האוצר.

הוועדה מבקשת ממפעל הפיס להגיש לוועדה את נתוני פרישת הפרסום והשיווק.

הוועדה מביעה תמיכה ביוזמות החקיקה על הפעלת הרגולציה לנושא ההימורים, שתכלול גם אכיפה ובקרה.

הוועדה קוראת למשרד האוצר להקים גוף שיאכוף את האיסור להימורים בלתי חוקיים.

אחרי הסיכום את רוצה רשות דיבור?
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, אז רק תיקון אחד לזה. בבקשה שהמידע יתקבל בחלוקה גיאוגרפית.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי, אני חושב שהדברים מובנים.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, אז שלא יגידו שלא ידעו.
היו"ר יעקב מרגי
לפי יישובים.
מירב ברנדפלד
אני רק רוצה אבל לומר בכל זאת, שאנחנו כן הגשנו תגובה ולא קיבלנו אחריה שום דבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
התגובה הייתה לא ממין העניין. חסרה. לכן לא מצאנו לנכון. אנחנו בדרך כלל מכבדים את מי שמכבד אותנו.
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, אדוני. אז אלף חלוקה גיאוגרפית ובקשה שתקצוב להם זמן. שבועיים, שלושה. לא צריך יותר מה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. אני אתן להם 30 יום.
אסתי גרוס
אם אפשר רק להעיר.
קריאה
לפי מגזרים.
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, רגע, אז הערה שנאמרה כאן – מגזרית. הכוונה - - -
קריאה
לא, לפי נתונים.
מירב ברנדפלד
איפה שיש לנו את הנתונים.
רועי פולקמן (כולנו)
יש להם את הנתונים גיאוגרפית. מגזרית יש להם.
היו"ר יעקב מרגי
משרדי הפרסום. בואי, תקשיבי - - -
רועי פולקמן (כולנו)
הכוונה לחלוקה ערבים, חרדים.
היו"ר יעקב מרגי
סוציו אקונומי. הכל.
רועי פולקמן (כולנו)
זו חלוקה גיאוגרפית, ולקבל את הנתונים של שיווק ופרסום. שיווק ופרסום, חלוקה גיאוגרפית ומגזרים.
היו"ר יעקב מרגי
רצית? לא נהוג בדרך כלל אחרי הסיכום. חבל שלא ביקשת רשות דיבור קודם.
רועי פולקמן (כולנו)
שלא יגידו שלא ברור להם.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך משפט.
אסתי גרוס
זה קשור בסיכום.
יהודית גידלי
תציגי את עצמך בבקשה.
אסתי גרוס
אסתי גרוס. אני מיחידה לתכניות בנייה בשירות הפסיכולוגי במשרד החינוך. רק רציתי להוסיף שאם תקום כזו ועדה מקצועית, שחלק מהתפקידים שלה יהיו גם השפעות כמובן על בני נוער, גם של עצם ההימורים וגם של השפעת הפרסומת ספציפית על בני הנוער, בנושא הימורים.
היו"ר יעקב מרגי
אם כבר את מדברת ומייצגת את משרד החינוך, אתם משקיעים משהו בסוגיה הזו של מניעת הימורים?
אסתי גרוס
כן, כן.
היו"ר יעקב מרגי
איך?
אסתי גרוס
בתכניות מניעה. לא טיפול, מניעה.
היו"ר יעקב מרגי
תכניות מניעה, ודאי. אתם לא מטפלים.
אסתי גרוס
תכניות מניעה.
היו"ר יעקב מרגי
איך אתם עושים את זה?
אסתי גרוס
מגן עד י"ב יש תכנית קישורי חיים, שבשלב הראשון - - -
היו"ר יעקב מרגי
וואלה, מסכנה השעה הזו – מה עושים עליה. כמה קופונים עושים עליה.
אסתי גרוס
לא, רגע, היא לא מסכנה בכלל. היא חשובה ביותר. מגן עד כיתה ו' יש איזה שהוא מצע כללי ואז בגילאים היותר בוגרים, שזה יותר רלבנטי, גם בחטיבת הביניים וגם בתיכון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כמה תוספת תקציבית קיבלתם השנה הזאת בעקבות המאבק הגדול בהימורים?
אסתי גרוס
שאלה מצוינת.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה. יעקב, השאלה - - -
עדנה הראל פישר
רק הערה. אם אפשר בסעיף האחרון – משרד האוצר לא מקים יחידות אכיפה, זה גורמי האכיפה צריכים להיות.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מכירים משרדי ממשלה שיש להם יחידות אכיפה ובקרה שלהם.
עדנה הראל פישר
לא, אבל הימורים בלתי חוקיים זה המשטרה ו - - -
היו"ר יעקב מרגי
שיחליטו ביניהם איך משרד האוצר יבקש. אם יבקש את זה מ-. כרגע הרגולטור, הכתובת היחידה. זה לא צלח במשטרה, הרי החוק ידוע.
עדנה הראל פישר
לא, לא, יש.
היו"ר יעקב מרגי
בואי, זה לא עובד.
עדנה הראל פישר
דרך אגב, יש פעולה בהחלטת הממשלה גם לגבי הפעילות הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא עובד.
עדנה הראל פישר
אולי תזמינו אותנו שוב איתם?
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה. הישיבה נעולה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים