ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 08/02/2017

הצעה לסדר-היום בנושא: "פער גדול ובלתי מוסרי בין סטודנטים במרכז לסטודנטים בפריפריה בתחום ההשכלה הגבוהה"

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 359

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי,י"ב בשבט התשע"ז (8.2.2017), שעה 10:00
סדר היום
הצעה לסדר-היום בנושא: "פער גדול ובלתי מוסרי בין סטודנטים במרכז לסטודנטים בפריפריה בתחום ההשכלה הגבוהה" של חה"כ יגאל גואטה, חה"כ טלב אבו-עראר
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

איתן ברושי

יגאל גואטה

מסעוד גנאים

חנין זועבי

מרדכי יוגב
חברי הכנסת
טלב אבו עראר

איל בן ראובן

יוסי יונה
מוזמנים
יפה ליבה

ממונה פיתוח פדגוגי אגף על יסודי, משרד החינוךאהרון שחר

מנהל אגף מגמות מדעיות הנדסיות, משרד החינוךשלמה פשקוס

רכז השכלה גבוהה, אגף תקציבים, משרד האוצראסף ויניגר

מרכז המחקר והמידע של הכנסתאנדרה שווצוב

אחראי מחלקת רישוי תארים, משרד החינוך האוקראיניאורנן פודם

אגף תקצוב, ות"תדבורה מרגוליס

ראש מינהל ור"הרעות אופיר

מתאמת פעילות ור"מיצחק צחי מילגרום

דוקטור, סגן נשיא המכללה האקדמית הדסה ירושליםבעז סגל

נציג ארגוני הסטודנטיםעידית שבתאי סידס

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצגת את ועד ראשי האוניברסיטאותגלי ברנר

שדלן/ית (קונטקטי בע"מ), מייצגת את ועד ראשי המכללות האקדמיות הציבוריות
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
עופרה ארגס - חבר תירגומים
הצעה לסדר-היום בנושא
"פער גדול ובלתי מוסרי בין סטודנטים במרכז לסטודנטים בפריפריה בתחום ההשכלה הגבוהה" של חה"כ יגאל גואטה, חה"כ טלב אבו-עראר
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, 8 בפברואר 2017, י"ב בשבט תשע"ז. הנושא על סדר היום, הצעות לסדר – פער גדול ובלתי מוסרי בין סטודנטים במרכז לסטודנטים בפריפריה בתחום ההשכלה הגבוהה של חבר הכנסת יגאל גואטה וחבר הכנסת טאלב אבו עראר, ואני מקדם בברכה את חברי הכנסת שהגיעו לדיון והאורחים.

רבותיי חברי הכנסת, יגאל, אפשר לתת לך לדבר ולאחר מכן נראה מצגת.
יגאל גואטה (ש"ס)
הפוך, אני רוצה לראות את המצגת, לשמוע את אנשי המקצוע ואחרי זה לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
אז יש לנו מצגת של המרכז מחקר והמידע של הכנסת בנושא הזה. בבקשה אדוני.
אסף ויניגר
תודה רבה כבוד היושב ראש, שמי אסף, ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אציג כאן כמה ממצאים מתוך מסמך שכתבנו עבור חבר הכנסת אלי כהן, השר, במרץ האחרון. כל הנתונים שאני אציג כאן הם עיבודים מיוחדים שנערכו בפרט עבור מרכז המחקר והמידע של הכנסת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

קודם כל אני אגיד מה ביקשנו לעשות. ביקשנו לעשות בחינה של שלושה היבטים בחתך סוציו אקונומי, שיעור הכניסה למערכת ההשכלה הגבוהה, לאחר מכן ביקשנו לבחון היכן לומדים הסטודנטים ומה הם לומדים. אני אתחיל מהנתון על שיעור הכניסה למערכת ההשכלה הגבוהה, בתרשים הזה אפשר לראות את השיעור המצרפי של הלומדים החדשים לתואר ראשון מכלל האוכלוסייה בגילאי 18-30, לפי אשכול חברתי כלכלי בשנת הלימודים תשע"ה. אני אסביר מה עשינו כאן. בכל אשכול חילקנו את מספר הסטודנטים החדשים בכל אחת משכבות הגיל, במספר הכולל של בני אותה שכבת גיל באותו אשכול, ולאחר מכן חיברנו את נתוני שכבת הגיל השונות לכדי שיעור מצרפי. למעשה אפשר לומר שאפשר במידה מסוימת להתייחס לנתונים האלה שמופיעים כאן כנתונים שמבטאים את הסיכוי של צעיר עד גיל 30 להיכנס למערכת ההשכלה הגבוהה.

אני רק אגיד לפני זה, שהשיוך לאשכולות נעשה לפי האשכול החברתי כלכלי שאליו השתייך הסטודנט בהיותו בן 18. מה שעניין אותנו זה הרקע שלו ולא באיזה אשכול או באיזו רשות מקומית הוא מתגורר היום. מה שאפשר לראות פה בתרשים הזה בצורה די ברורה, זה שכלל שהרקע החברתי כלכלי של צעיר הוא גבוה יותר, כך גדל הסיכוי שלו להיכנס למערכת ההשכלה הגבוהה. אפשר לראות שהסיכוי של צעיר, השיעור המצרפי של צעיר באשכולות 9-10 גבוה פי 4 מהשיעור המצרפי של הצעירים שמשתייכים לאשכולות 1-2, ושהפערים פה מהבחינה הזאת הם די ברורים.

אחרי שראינו את הכניסה למערכת ההשכלה הגבוהה, ביקשנו לראות, אם כבר הסטודנטים נכנסים, איפה הם לומדים ומה הם לומדים. ללא בדיקה של נשירה, אנחנו ביקשנו לבדוק את מי שנמצאים כבר במערכת ההשכלה הגבוהה ונכנסו. זאת אומרת, הייתה להם את ההזדמנות, את האפשרות להיכנס לתוך מערכת ההשכלה הגבוהה והם לומדים כרגע או נכון לשנת הלימודים תשע"ה בתואר ראשון. אז כאן אפשר לראות את ההתפלגות לפי סוג המוסד שבו הסטודנטים לתואר ראשון לומדים, אפשר לראות ש-40% לומדים באוניברסיטאות, 15% במכללות לחינוך, 19% במכללות הפרטיות, הלא מתוקצבות, ו-25% במכללות המתוקצבות.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
ואם היית עושה פילוח לפי האשכולות בתרשים הזה, היית מגיע לתוצאה אבסורדית שדווקא אלה שאין להם כסף הולכים לשכר הגבוה, משקיעים 90% מההכנסה שלהם.
היו"ר יעקב מרגי
בדיוק.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אוקיי. סליחה.
אסף ויניגר
מה שאפשר לראות פה זה את ההתפלגות של אותם סטודנטים לפי אשכול חברתי כלכלי וסוג המוסד, מה שאפשר לראות זה שככל שהסטודנטים הם מרקע חברתי כלכלי נמוך, כך גדולה יותר הנטייה שלהם ללמוד במכללות לחינוך. הצבע הצהוב.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
שהן יותר יקרות.
אסף ויניגר
לא, שכר לימוד אוניברסיטאי, מכללות ציבוריות. הצבע הצהוב למעלה אלה המכללות לחינוך. וקטנה יותר הנטייה שלהם ללמוד באוניברסיטה או במכללה פרטית, שבמכללות הפרטיות אלה המכללות היחידות שבהן שכר הלימוד הוא לא שכר לימוד מפוקח, הוא לא מסובסד על ידי המדינה.
היו"ר יעקב מרגי
גבוה.
אסף ויניגר
גבוה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל נתון מעניין, כי גם 1-2, אתה רואה שהאחוז שהולך מהם לאוניברסיטאות הוא 40%.
אסף ויניגר
40% מהסטודנטים שמשתייכים לאשכולות האלה לומדים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תוסיף את המתוקצבות.
אסף ויניגר
את המכללות המתוקצבות.
היו"ר יעקב מרגי
אחוז גבוה מהם, זה מראה, בגלל היכולת. אילו הם היו - - -
אסף ויניגר
מה שמעניין כאן בעיקר זה הנטייה שלהם ללמוד במכללות לחינוך.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה שאני אתן לך את הניתוח האנתרופולוגי לזה? כי זה האוכלוסיות המסורתיות, חרדים, ערבים, שנמצאים באשכולות האלה, והם יש להם נטייה מסורתית לחינוך.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לא, בגלל התעסוקה. שוק התעסוקה. הם חושבים ששם ימצאו עבודה.
היו"ר יעקב מרגי
חברת הכנסת חנין באופן עקבי לא לוקחת את זה לצד ה- - - אני אומר לך אוכלוסייה חרדית. עד לשנים האחרונות ברירת המחדל המובנת מאליה ללימודים על תיכוניים, זה היה חינוך.
אסף ויניגר
אני אגיד עוד משהו, אולי הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה. באשכולות 1-4 מורכבים בעיקר מאוכלוסייה ערבית ואוכלוסייה חרדית, ושתי האוכלוסיות האלה נחשבות אוכלוסיות יעד מבחינת המועצה להשכלה גבוהה, מבחינת שילוב שלהם במערכת ההשכלה הגבוהה.

כאן אפשר לראות בטבלה הזאת, את החלוקה של הסטודנטים. אני אכוון אתכם רק למקומות שמסומנים בחיצים כתומים. כאן מה שאפשר לראות זה את החלוקה של הסטודנטים לפי אשכול ותחום לימוד, מה שאפשר לראות זה שככל שהאשכול החברתי כלכלי נמוך יותר, כך גבוה יותר חלקם של הסטודנטים שלומדים חינוך ומקצועות עזר רפואיים מכלל הסטודנטים באותם אשכולות. אפשר לראות שאחד מכל שלושה סטודנטים באשכולות 1-2 לומד חינוך, לעומת פחות מ-10% באשכולות 9-10. מנגד אפשר לראות שככל - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
סליחה, עם פערים באמת כאלה גדולים, עם נטייה מטורפת ללכת לנושא חינוך, ועדיין אנחנו חלוקים בין מה שאומרת חנין למה שאומר יושב ראש הועדה, אי אפשר לבדוק באמת מה הסיבה שבאמת הולכים כולם לשם?
היו"ר יעקב מרגי
נדבר על זה, זה הדיון. תן לו לסיים.
אסף ויניגר
מנגד מה שאפשר לראות זה שככל האשכול החברתי כלכלי הוא גבוה יותר, כך גבוה יותר חלקם של הסטודנטים שלומדים הנדסה ואדריכלות, מכלל הסטודנטים באותם אשכולות, 20% מהסטודנטים באשכולות 9-10 לומדים את התחום הנדסה ואדריכלות לעומת רק 8.5% מהסטודנטים באשכולות 1-2.

לסיכום כל הדברים שהצגתי, אני אגיד שצעירים שמשתייכים לאשכולות נמוכים משתלבים פחות ממערכת ההשכלה הגבוהה מאשר צעירים שמשתייכים לאשכולות הגבוהים. באשכולות הנמוכים גבוה יותר חלקם של הסטודנטים שלומדים חינוך ומקצועות עזר רפואי מכלל הסטודנטים באותם אשכולות, כמובן בהשוואה לסטודנטים באשכולות הגבוהים, ובאשכולות הגבוהים גבוה יותר חלקם של הסטודנטים שלומדים הנדסה ואדריכלות מכלל הסטודנטים באותם אשכולות. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. אני מיד נותן לחברי הכנסת המציעים לומר את דבריהם. רק כרקע, שנבין, אמרת ונגעת בזה, אם אנחנו רואים באשכולות הגבוהים אחוז המשתלבים בהשכלה הגבוהה גבוה מאוד, והצפי מידיעה, ואם נמצאים איתנו מהמל"ג בוודאי יתייחסו לזה, בתחזיות שלהם לעשור הקרוב, הגרף של המועמדים ללימודים בהשכלה גבוהה הולך ויורד, תהיה תחרות על כל סטודנט. לכן קהילת היעד ליישר את הגרף הזה מהירידה זה בעיקר האוכלוסייה הערבית והחרדים, ושם צריכים להיות הדגשים לשלב את אותה אוכלוסייה שהיא כרגע באחוזים נמוכים באקדמיה. חבר הכנסת גואטה בבקשה, ולאחר מכן חבר הכנסת טאלב אבו עראר.
יגאל גואטה (ש"ס)
תודה אדוני היושב ראש. אין ספק שהנתונים מדברים בעד עצמם, הפערים באמת מאוד גדולים. אני ביקשתי מהיושב ראש שאני רוצה לשמוע את אנשי המקצוע, כי באמת כשהעלינו את ההצעה, לא באמת ידענו, יש את כל הסטטיסטיקות, הכל ברור, וכל הגרפים, אבל מה השורש לזה, מה המקור לזה ואיך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, שלעניות דעתי בטח ובטח מתחילה בנושא ההסברה.

אני לא יודע באמת כמה משקיעים, לכן רציתי לשמוע את הגורמים המקצועיים. אני יודע שיש כסף, אני יודע שמעבירים כסף, אבל לפי דעתי משהו בהסברה לקוי או שלא מספיק אגרסיבי קודם כל בבסיס. אני חושב שאותו בחור מהפריפריה אולי הוא לא מבין מספיק שהוא יכול כן להגיע לדברים יותר גדולים או יותר מבוקשים בשוק, אבל ברור שמשהו לפי עניות דעתי באיגום המשאבים, קצת בעייתי. כי כל אחד נוגע בקצת, ויש תכניות נקודתיות לזה, ותכניות נקודתיות לזה. כשבסופו של דבר אני חושב שחסר משהו שיאסוף את הכל ויעשה משהו מאוד אגרסיבי, גם בנושא ההסברה וגם בנושא ההכוונה לטובת הבחורים האלה.

זה ברור שבסופו של יום, ואני לא יודע למה, אבל משהו אחד למדתי בשנה שאני חבר כנסת, שמדינת ישראל או ממשלת ישראל תמיד אוהבת לשלם הרבה יותר בעתיד מאשר לשלם מעט עכשיו. אני לא מבין למה זה עובד, אני לא מבין למה זה, באופן עקבי, בכל הועדות אותו דבר. משהו שאתה יכול לשלם עליו שקל עכשיו ולפתור אותו, אתה מעדיף לשלם עליו 100 שקל, הרי ברור שבסופו של יום, אם אנחנו לא נשקיע בנושא הזה, בסופו של יום אותו בחור יהיה נטל על המדינה, הוא יגיע לאגף הרווחה באיזה שהוא שלב, ואם נשקיע בו כרגע לא רק שהנטל יהיה פחות, הפוך. הוא יגיע למשכורות גבוהות שהמדינה תהנה מההכנסה שלו, מהמס שהוא ישלם ומכל מה שמשתמע מזה.

אני באמת לא מבין למה אנחנו לא עושים משהו חזק, אגרסיבי, עכשיו ובבסיס כדי לנסות באמת ולפתור את הבעיה הזאת. אני נתקל בסטודנטים שאני שומע מהם משפטים מאוד מאוד קשים לעיכול. הוא אומר לי "תקשיב, אני הולך ללמוד, אבל ההורים שלי במצוקה כלכלית קשה מאוד ואני בלילה הולך לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות כאלה ואחרות ואני אף פעם לא יודע מה יותר חשוב, אם לתת את הכסף להורים שלי לחיות או שאני אלך עם הכסף הזה ללמוד". עכשיו אני שומע שיש מלגות, אבל אני לא חושב שהחבר'ה האלה מספיק חשופים ויודעים למי לפנות ואיך לפנות ואיך מקבלים את הכספים האלה או את העזרה הזאת, ואני חושב שזה החלק החזק בכל הנושא של הפתרון של הבעיה הזאת.

אבל מה לעשות, ברוב המקרים שלפחות אני דיברתי עליהם במליאה בשנה האחרונה, הצד השווה שבהם שזה בני מיעוטים, חרדים, ומזרחיים או פריפריה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
ערבים. מיעוטים, ערבים יענה.
יגאל גואטה (ש"ס)
כן. ערבים. חרדים ומזרחיים. וחבל מאוד שהמכנה המשותף הזה רץ לכל האורך וזה רק מוכיח שמשהו לקוי בבסיס. לא יכול להיות שבכל נושא, אני אגיד לכם את האמת, אני רואה בכל הסטטיסטיקות, הכותרת זה "פערים" וזו מילה קצת מכובסת לעניות דעתי. זה קיפוח מתמשך, שיטתי, שעובד במשך שנים במדינה הזאת, שאני לא מצליח להבין מה ההיגיון מאחורי זה. זה לא פערים ולא סיפורים, זה קיפוח במלוא מובן המילה.

אני חושב שצריך להתעורר ומהר, אמר לי פעם מישהו משפט שאם אתה תיתן לאדם דג אתה מקסימום תפתור לו את הבעיה היום, אבל אם תלמד אותו לדוג, זה יפתור לו את הבעיה כנראה במשך כל החיים. בואו באמת ננסה לראות לעשות משהו שילמד אותם איך לכלכל את עצמם ואת כל הסביבה שלהם בצורה יותר טובה. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. טלב אבו עראר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
תודה אדוני. אין ספק שישנם פערים בין הפריפריה לבין המרכז.
יגאל גואטה (ש"ס)
לא פערים. אמרתי לך קיפוח. פערים זו מילה מכובסת.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אוקיי. צודק מאוד.
יגאל גואטה (ש"ס)
יש קיפוח. אולי אולי בעוד עשר שנים זה - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
לכן הסטודנטים בפריפריה, בואו נתמקד בנגב יותר נכון, אני וכבוד היושב ראש תושבי הנגב, חיים את המצב שם ויודעים מקרוב על הסטודנטים, בין החרדים שאתה מדבר עליהם, גם הערבים הבדואים שגרים שם, שאנחנו יודעים שעומדים בפניהם הרבה חסמים, בפני הסטודנטים האלה שרוצים ומעוניינים להשתלב במוסדות הגבוהים להשכלה, ולכן אנחנו - - - אשכולות 1 ו-2 ברוב הישובים שם - - - שבאמת עומדים בפניהם חסמים שאין להם את היכולת הכלכלית להמשיך את לימודיהם, ולכן באתי להציע העדפה מתקנת, מימון לימודים למקצועות הנדרשים.

הרי יש סטודנטים, אפילו בישובים הבלתי מוכרים, יש סטודנטים שמסיימים את יב', עם בגרות גבוהה, עם כל מה שצריך שיתחילו ללמוד, אבל החסם הכלכלי חוסם אותם מלהשתלב וללמוד, ויש כאלה שיוצאים לחו"ל. יש הרבה סטודנטים בדואים שיוצאים ללמוד בחו"ל. למה? מה הסיבה? האם בחו"ל מלמדים שם יותר טוב מישראל? לא. אבל מה? יש סיבות משלהם, שהסיבות ברורות לכולנו, אולי מהבחינה ששם יותר זול, מבחינת הלימודים, שם התנאים יותר קלים ללמוד, ולכן צריך לדון בזה, להתמקד בסיבה הזאת כי אנחנו מעוניינים שהסטודנטים שלנו ילמדו במוסדות להשכלה בישראל, כאן. לא בג'נין ולא בירדן ולא באירופה בכלל.

לימודי רפואה במיוחד. רפואה כאן בכל שנה עושים קורס כזה שנקרא ניצני רפואה, באוניברסיטת בן גוריון. קולטים שם 100, 150 תלמידים, מקבלים רק אחד או שניים. מה הסיבה? רק אחד או שניים, לא יודע. אני קראתי אתמול או שלשום, כבוד היושב ראש, על סטודנטים חרדים שמתקבלים למכללות, כל מיני מכללות, בלי בגרות ובלי פסיכומטרי. אני באמת רציתי לעשות את זה גם לערבים בדואים. למה לא עושים את זה? כי הפסיכומטרי הוא יותר נכון אולי בחינה פסיכו- - - לא פסיכומטרית. כי הבחינה לא משקפת את הידע וההשכלה של הסטודנט. ישנם סטודנטים טובים מאוד מאוד. והפסיכומטרי - - - את המצב שלהם. את המצב רוח שלהם, את המוטיבציה שלהם.

לכן לתקצב את הלימודים למקצועות נדרשים וגם לעודד לימודי נשים. הרי ישנן גם בנות ערביות בנגב, שמעוניינות להשתלב ותפסיקו לדבר שמנהגים או מסורת מונעים מהם. זה לא נכון. זה היה לפני 30, 40 שנה. - - - באוניברסיטאות, במכללות, אבל מה, מצבן הכלכלי לא מאפשר להן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לחברי הכנסת, הערה כדי לחשוב, הזכרתם את זה. אם אנחנו לוקחים את הגרפים שיש לנו כאן, תוסיפו עליהם, ניקח מהאוכלוסייה הערבית את כל אלה שלומדים בשטחים ובחו"ל, נמצא אחוזים יותר גבוהים. אני מתכוון לקטע של החסמים. הפתרון הוא הנגשה של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות האלה. גם מה שאמר חבר הכנסת גואטה, המודעות בקרב האוכלוסיות האלה שהם יכולים להגביר להם את האמון העצמי, בעצמם, להגביר את המודעות שהם יכולים להגיע לאקדמיה, תתרום לשפר את הנתונים האלה. חבר הכנסת פרופסור יוסי יונה בבקשה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, תודה על קיומו של הדיון המאוד חשוב הזה ותודה גם למרכז המחקר של הכנסת על המחקר המעמיק והיסודי שמאפשר לנו לקיים דיון מעמיק ויסודי. הנתונים והממצאים הללו מלמדים על עובדה מאוד בעייתית, מאוד קשה. על היעדר שוויון הזדמנויות בחינוך בחברה הישראלית. ממצאים קשים, ממצאים מטרידים, ולצערי אני יכול לומר, אלה ממצאים - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
לא מפתיעים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תודה יגאל. אלה ממצאים שלמעשה עולים בקנה אחד עם עובדות שמלוות אותנו זה שנים ארוכות. מה שאנחנו רואים כאן, אדוני היושב ראש, כיצד ההבטחה החלולה שהחינוך מספק מנגנון למוביליות או לניעות חברתית, כיצד ההבטחה החלולה הזאת היא באמת חלולה במציאות שבה אנחנו חיים. החינוך ומערכת החינוך פועלת כדי להנציח וכדי לחזק את הפערים החברתיים החוץ-לימודיים. מה שקורה כאן למעשה, אדוני היושב ראש, הוא שיקוף נאמן, הפערים החוץ חינוכיים משתקפים בתוך מערכת החינוך וחוזר חלילה. יש איזו שהיא הזנה הדדית והדבר הזה מקומם ומאוד מצער.

אתה הדגשת, אדוני היושב ראש, ובצדק רב, את עיקר חומרתה של הבעיה בשכבות המוחלשות של החברה הישראלית, וכאן אני יכול לומר שאנחנו רואים איזה שהוא פער בלתי נתפס, ואני חושב שגם חברי יגאל גואטה התייחס לכך, פער בלתי נתפס בין ההבנה וההכרה של משרדי הממשלה, של ממשלת ישראל מה יש לעשות, לבין הייתי מכנה זאת, משהו של בעיות ביישום. מדברים ראשי ממשלות אצלנו, שרי חינוך, על כך שהמגזר החרדי והמגזר הערבי הם למעשה מספקים את מנופי הצמיח העתידית של החברה הישראלית. ומשום מה, המסקנות המתבקשות מהכרה והבנה שכזאת, אינן מיושמות. אני רוצה לסיים את דבריי במה יש לעשות, אדוני היושב ראש.

ברור שהבעיה החמורה ביותר זה המציאות החוץ בית ספרית. אם לא טיפלת בפערים המאוד עמוקים שקיימים בחברה הישראלית, תמיד תהיה השתקפות של הפערים האלה לתוך מערכת החינוך. זה כלל ידוע. אבל, זה לא פוטר את מערכת החינוך מעשייה, על כל מרכיביה. אנחנו דיברנו המון פעמים כאן אדוני היושב ראש, על חינוך דיפרנציאלי. על כך שהמדינה צריכה לפצות ישובים מוחלשים, על כך שהמשאבים שעומדים לרשותם הם פחותים מהמשאבים שעומדים לרשותם של ישובים אמידים. אנחנו צריכים לדבר על כך שמערכת החינוך, גם מערכת ההשכלה הגבוהה, שצריכה לעשות דבר משמעותי בתחום הזה, ומה אני מתכוון? היא יכולה לומר בצדק, "רבותי, אני מקבלת את האנשים כמוצר מוגמר. מה אתה רוצה שאני אעשה?" הפגמים הם כבר במערכת הקדם אוניברסיטאית. אבל גם שם מתחייבת פעולה, כמו שאמר חבר הכנסת טלב אבו עראר, שגם שם צריך לחשוב על מערכות של העדפות מתקנות כדי לעודד, להנגיש יותר את ההשכלה לבנות ולבני הקבוצות המוחלשות.

אדוני היושב ראש, אני רוצה לציין שאני הגשתי הצעת חוק שבאה לחייב את המוסדות להשכלה גבוהה להבטיח ייצוג משמעותי, במיוחד של הקבוצות המוחלשות, לא רק במוסדות להשכלה גבוהה, חברי יגאל, אלא גם בפקולטות יוקרתיות שמבטיחות שילוב מיטבי בשוק העבודה, לאחר שמסיימים את הלימודים. אני מקווה.
יגאל גואטה (ש"ס)
ולא עומדות בזה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תראה, הן עושות. ואנחנו נמצאים במגעים עם המועצה להשכלה גבוהה ועם האוניברסיטאות, אני עומד איתם במגעים, ועד כה ישנה איזו שהיא נכונות לבוא ולאמר "הבה ונעשה זאת מבלי לחוקק" אבל היה ואנחנו נראה שאין ברירה, אז המחוקק כמו בכלכלת שוק, הוא מתמודד עם כשלי שוק.
היו"ר יעקב מרגי
ובלבד שלא יפגעו לנו בחופש האקדמי.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
החופש האקדמי, אדוני היושב ראש, אתה מציין זאת, הוא מאוד יקר ללבי ואני מאוד חרד לו, ואני לא אתן ידי לשום פגיעה בחופש האקדמי. אבל אני לא חושב שכאן אנחנו מדברים במישרין בסוגיה הזאת. אז אני חושב שאנחנו צריכים באמת לחשוב על מה הן ההמלצות המעשיות שאנחנו יוצאים מכאן, אדוני היושב ראש, מתוך דיוני הועדה הזאת, כי זה באמת לא לדבר ולדבר, כי כבר דיברנו שנים ארוכות, אלא כיצד אנחנו יכולים להגיע עם ה - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
שלא נשב פה עוד עשר שנים ונעשה עוד פעם - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ולבכות את המצב כפי שהיה וכפי שלא יהיה, ונבחן את הדרכים כיצד אנחנו יכולים ליישם את המסקנות שאנחנו נגזור מהמפגשים הללו, מהדיונים הללו. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חברת הכנסת חנין זועבי.
יגאל גואטה (ש"ס)
אני רוצה רק הערה קטנה לפני שחברת הכנסת זועבי מדברת. ידידי המלומד, אתה בטוח יותר מבין מזה, זה נטו נטו חינוך, ואם זה נטו נטו חינוך אני חושב שהפתרון נמצא פה על השולחן והוא ישים ברמה המיידית וההצעה שלי זה שאם שר החינוך, שכנראה שזה בסמכותו, יראה את הנושא הזה חמור ואקוטי לפחות כמו ההסדרה, אני בטוח שזה ייפתר. אין לי ספק שזה ייפתר. מה אתה אומר אדוני היושב ראש?
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שעשית השוואה גרועה, אתה יודע למה? כי גם לא תהיה הסדרה, אם נשווה את זה ל- - -
יגאל גואטה (ש"ס)
ברמת החשיבות, אני חושב שאם הוא יתייחס לזה כמו לעמונה ולהסדרה, הנושא הזה ייפתר. לפחות יגיד שיש משבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
לגבי תשומת הלב שלו אתה צודק.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לפחות במקרה זה בג"ץ לא יפיל את ה - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
וגם לא יכעיס מדינה שלמה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מאוד מודה לך על ההערה. חברת הכנסת חנין זועבי.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אין פה תעלומה. אתה אמרת למה זה, אתה תיקח קודם כל נתון יותר בסיסי שאתה חייב לקחת בחשבון, אחוזי ההצלחה בבגרויות. 38% אצל הערבים, אני לא יודעת את הפילוח בין החרדים, לעומת 64% אצל יהודים. חלאס, נגמרה התעלומה. אנחנו לא יכולים לצפות לכניסה יותר לאשכולות של הערבים - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
מה שאת אומרת זה פי 2, ו- - - השכלה גבוהה פי 4.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אז יש עוד חסמים. אחוזי ההצלחה בבגרות זה אחד החסמים ויש עוד כלכלה, המצב הכלכלי.
יגאל גואטה (ש"ס)
אבל כשאני מדבר, אני מדבר גם על ערבים וגם על החרדים. תדברי גם את על החרדים.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
כן, אני לא יודעת, אמרתי לך, את האחוזים של הצלחה בבגרות אצלכם.
יגאל גואטה (ש"ס)
מה שאני למדתי, שבג'סר א-זרקא זה בסך הכל 4%. זה הכי נמוך במדינה וזה חשוב מאוד. תלמדי גם את את האחוזים של החרדים.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אני אלמד. זה יחזק את הטענות שלי גם. פה חלק מהתעלומה מוסברת, לכן חלק מהפתרון צריך להתחיל מלהגביר ולהעלות את אחוזי הבגרות, אין להעלות את אחוזי ההשכלה הגבוהה כאשר יש פער של 38% מול 64%, אין דבר כזה, לא מתחילים מאמצע הדרך. הלוגיקה מתחילה מהתחלה. דבר שני, ההסבר הוא המצב הכלכלי. עכשיו יש אבסורד שהוא נוגד להגיון של יושב ראש הוועדה. המסורת של החברה הערבית בגלל שאפיקי ההתקדמות שלנו חסומים בכל, אחוז הבנות שלומדות B.A, 54%. ואחוז הגברים הערבים ב-B.A הוא 46%. וב-M.A דרגה שניה, 52%. הבנות. כלומר המסורת הזאת, היא דוחפת את התלמידים ואחד המחקרים, אם יש למשפחה אפשרות כלכלית לסבסד, לממן רק אחד מהבנים שלה, היא בוחרת את הבת. לא בוחרים את הבן, בגלל שהבן יכול לסדר את עצמו בשוק העבודה ולה אין כלום, אין לנו כלום של מוביליות חוץ מהחינוך וחוץ מההשכלה ושם גם אין מוביליות. אנחנו לא בצבא, לא בתחום הצבאי ואנחנו מודרים משוק העבודה. אין כלום, הכל הופקע מאיתנו, לא רק האדמה. יש אפיק אחד, חינוך, ואתה תופתע. אז האבסורד השני, אדוני יושב הראש, בנות יותר, והאבסורד השני מה שטלב דיבר. למרות כל העוני אנחנו מוציאים הון עתק ומוציאים את הבנות והבנים שלנו לחו"ל, כאשר זה פי שניים ופי שלושה, מוציאים אותם, אתם יודעים כמה אחוז התלמידים הערבים הסטודנטים בחו"ל? 50%. בירדן 10,000, 12,000.

אז תראה, החברה הזאת הענייה, 80% באשכולות עד 4 תראה מה היא עושה בשביל החינוך. היא עושה הכל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מתחבר ואני מסיק מזה, מלימוד של הנושא, סיבה, חוץ מחסמים נוספים, זה שפת הלימוד. יש קושי במערכת החינוך הישראלית להתחבר לשפת הלימוד וכדאי סוף סוף לצאת מהקופסה ולחשוב מחוץ לקופסה ולראות איך עושים הכל שאותם סטודנטים ילמדו בארץ במגמות ייעודיות.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אז קודם כל אל תדברו על מסורת. אין כלום שהחברה הערבית לא עושה בשביל ההשכלה.
היו"ר יעקב מרגי
לא שמתי לב שאת כאן, לכן דיברתי על זה. את עקבית בקטע הזה, כל הכבוד.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
זה האמת, זה המציאות, זה לא אני. זה המציאות. עכשיו, נניח המשתנים האלה אתה תוציא אותם מהתמונה, אני אתן לך עוד שתי סיבות קונקרטיות מה הקושי בהשכלה גבוהה. יש קושי של גיל, בכמה מקצועות גיל קשור לצבא, גיל של 20, רק של שלושה נושאים נדמה לי ויש עניין של תנאי קבלה.

תיקח את הפסיכולוגיה וכל המקצועות הקשורים לבריאות הנפש שעכשיו יש רפורמה בבריאות הנפש ויש 4% מהסטודנטים הערבים בבריאות הנפש והם רוצים פי 10, תקשיבו, פי 10 מהמומחים בפסיכולוגיה ובמקצועות של בריאות הנפש, אבל תנאי הקבלה מחושבים לפי ההיצע והביקוש של הסטודנטים היהודים וגם מסכימים עם זה ראשי האוניברסיטאות וראשי החוגים בפסיכולוגיה. כלומר מחשיבים שצריך 90 בשביל להכנס.
היו"ר יעקב מרגי
סיכום.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה משהו קונקרטי. תנאי הקבלה צריכים להיות מותאמים גם לאוכלוסייה הערבית ולתת העדפה מתקנת בתחומים שיש בהם צורך כמו פסיכולוגיה, שירותי בריאות, עבודה סוציאלית. ולתת סבסוד לתחומים האלה בתוך ההשכלה. כלומר מוביליות או כניסה להשכלה הגבוהה תלויה בקשר בין ההשכלה הגבוהה לבין שוק העבודה. הנשים רוצות משהו שאולי אני אמצא בו עבודה, עורכת דין – קשה, גם אם יש לה ציונים גבוהים, הנדסה – קשה, הייטק לא לוקחים אותי, אז אולי מורה, אולי מורה, אולי מורה. אז נכנסים. אין שום הדרכה, צריכים להדריך בתוך ההשכלה הגבוהה, לקשר את זה עם שוק העבודה, דבר שלא נעשה בכלל. שוק העבודה - - - מול השכלה גבוהה במקום אחר לגמרי. ותנאי הקבלה הדרכה על שוק העבודה זה אחד, קונקרטי, שניים, תנאי קבלה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מודה לך. חבר הכנסת איל בן ראובן.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
בוקר טוב. אני חושב שהדיון מאוד מאוד חשוב. תודה ליוזמים, תודה ליושב הראש. הנתונים שראינו פה וראינו בניירות מאוד ברורים ומאוד מדאיגים, אני מוכרח לומר. כי בעצם ברור לכולנו שהלימוד האקדמי מוביל בסופו של דבר לסיכוי הצלחה הרבה יותר גבוה בשוק העבודה ובחברה הישראלית בכלל. לכן אני אומר פה, כבוד היושב ראש, שמה שאנחנו לא רואים פה בנתונים, וזו לא טענה לנתונים, הנתונים ברור שאפשר גם למדוד אותם, אנחנו לא רואים את המחירים שהחברה הישראלית משלמת או תשלם בעתיד במידה ולא נטפל בסוגיה הזאת. כלומר, הכלכלה הישראלית יכולה להיות במקום אחר לגמרי בעוד 10 ו-15 שנים, אם נטפל, ננקוט בנושא הזה, ובאמת נביא את ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
משפט אחד. אני מתחבר למה שאתה אומר, בהתחשב בכך שיהיו סקרים, המחקרים הוכיחו שהורים אקדמאים, אחוז הבנים שמצטרפים להשכלה גבוהה מקרב הבנים, כשההורים אקדמאים, הסיכוי גבוה יותר שהם ימשיכו. זה סינדרום שאם לא נעצור אותו נופיע בדו"חות שאנחנו - - -
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אתה צודק, ולכן אני רואה חלק מהנתונים לגבי המגזר הערבי וברור שיש פה צורך לכן, והייתי קורא לזה תכנית לאומית אמיתית, ששותפים בה, אולי מוביל אותה משרד החינוך, אבל זו צריכה להיות תכנית שקשורה למקומות עבודה כפי שנאמר פה, ללומדים ולאלה שמסיימים את הלימודים. תכנית מאוד מורכבת וגדולה, אבל כמו שהיום אנחנו מתעסקים בדיור ציבורי עוד לפני זה בעיני צריך לטפל בהון האנושי שלנו שהוא ישנו, רק צריך להמשיך להקפיץ אותו לשמיים. סתם כדוגמה, יש עכשיו דיון בוועדת ביקורת המדינה בנושא הדיור הציבורי, נמצא שם השר, אני בחרתי להיות פה, כי אני חושב שסוגיית הטיפול בהון האנושי היא חשובה יותר מכל דבר אחר בראייה עתידית ולאורך זמן.

אני חושב שהתכנית הזאת, מרכיביה צריכים להיות אחד – הנגשה באמת של השכבות היותר נמוכות לפריפריה, הן הגיאוגרפית והן החברתית. צריך להבין את זה. מדוע? כי הבחור הצעיר, זה אופיו, כאשר מקומות העבודה נמצאים בתל אביב, כשהוא בן 21, 22, הוא רץ לתל אביב. הוא לא נשאר בתל חי, הוא לא נשאר בצפון, הוא לא נשאר בנתיבות כדי ללמוד, הוא הולך לשם, למרכז, ואחר כך הוא גם נשאר שם. זו סוגיית ה- - - צריך גם להיות ערים לכך שיש פה מרכיבים, לגבי המגזרים השונים הייתי אומר, הם לא בדיוק אותו דבר. למשל אני אקח את המגזר הערבי, ואת מכירה את זה בטח עוד יותר טוב ממני. כשאתה בודק אותו, אתה מסתכל ורואה באמת את כמות הבחורים והבחורות שהולכים ללמוד חינוך והולכים ללמוד רוקחות, אתה מסתכל אחר כך על האנשים האלה שהם גומרים ללמוד, אין להם מה לעשות עם זה. יש פה בעיה בתכנון הלאומי לגבי איך שולחים את האנשים.

צריכה להיות אסטרטגיה לאומית ל-20% האלה של הציבור הערבי שמכווין אותם נכון לאן ללכת ללמוד ולהמריץ אותם ללכת להייטק, אנחנו לא רואים אותם שם.
יגאל גואטה (ש"ס)
זה בין אלה שרוצים וכן מצליחים בסוף ללמוד. יש כאלה שבכלל לא מצליחים להגיע. למשל בג'סר א-זרקא, 4.6% - - - לתואר ראשון. לתואר שני אפילו אדם אחד לא יצא מג'סר א-זרקא לתואר שני, זה מטורף. מי שביקר בג'סר א-זרקא מבין גם למה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני רוצה לומר דבר נוסף. לגבי המגזר החרדי, פה אני חושב שיש פה עבודה קשה מאוד של המנהיגות החרדי להוציא את האנשים לשוק העבודה. זה קשור גם לעניין של הגיוס לצה"ל. אני רוצה להסביר לכם ותדעו את זה, בצה"ל היום כל לוחם שמסיים שירות צבאי מקבל תואר ראשון חינם. לגבי המגזר הערבי, זה סיפור אחר. יכול להיות שנצטרך לחשוב על העניין הזה בעתיד גם לגבי השירות הלאומי בתקווה שהציבור הערבי יבוא לשירות הלאומי. אני מכיר את העניין. תראו, יש פה - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אל תכניס עוד בעיות. תן לנו למנף את זה בלי האידיאולוגיה שאנחנו לא מסכימים. אל תסבך את העניינים.
היו"ר יעקב מרגי
חנין אמרת, כיבד אותך. זו השקפת עולמו.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני נתתי לך לדבר עד הסוף, תני גם לי להגיד את מה שאני חושב.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
הוא אדם קשוב, מאוד קשוב, מאוד פלורליסטי, אני נותנת לו המלצה.
יגאל גואטה (ש"ס)
הצלחת להוציא אותה משלוותה אפילו יותר מהבעיה עצמה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני מכבד מאוד, אני רוצה את טובתכם, אני רוצה את טובתנו.
היו"ר יעקב מרגי
בדרכך שלך והיא בדרכה שלה. וקדימה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אז אני אומר בעניין הזה, בסופו של דבר, היות והזמן קצר, אני חושב שמה שצריך לצאת פה מהועדה, והועדה גם יכולה להיעזר באנשי מקצוע כמו יוסי. אני חושב שצריך לקרוא למשרד החינוך וממשלת ישראל, זה לא רק משרד החינוך, לתכנית לאומית שלוקחת את הנושא הזה, שהיא עוסקת בכל, יש פה מרכיבים רבים בתכנית. זו תכנית לא קלה. אבל צריך לשים לה משאבים, כי בראייה לאומית ארוכת טווח חייבים לתת לזה פתרון.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מסעוד גנאים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
תודה אדוני היושב ראש. לצערי זה לא פעם ראשונה שאנחנו דנים והפערים ידועים. הדבר הוא אבסורדי והדבר הוא עצוב, משום שדרכם של העניים או של אלה שהאמצעים שלהם אין להם כל כך הרבה אמצעים והם נמנים עם האשכולות, לפי שהמדינה דירגה אותנו, אשכול 1, אשכול 2, אשכול 3, את התקווה של כל בן עניים כדי לצאת מהמעגל הזה, זה החינוך. משום שהחינוך הוא מנוף השינוי. הוא בסוף שגורם למוביליות הזאת, משום שחינוך מה זה? המובן שלו שאתה התחלת, היית במקום הזה, ואחרי שקיבלת חינוך, למדת, אתה עברת למקום אחר. אבל להתחנך, ללמוד, ועם תואר זה כמו החבר'ה, כאשר עבדנו עבודה שחורה בסוף שנות השמונים התחלת שנות התשעים, היינו עוזרי טייחים MBA. עבדנו עוזר טייח, עוזר בשפריץ, עוזר בנייה, MBA. הוא למד BA, לא מצא איפה להשתלב ואיפה לעבוד, הוא חזר לעבודה השחורה. לא שזה לא טוב, או שזה מבזה, להיפך, זה מקור גאווה. אבל הכוונה - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
אגב גם טייחים חסר היום.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אני עבדתי בטיח ועבדתי בשפריץ כמה שנים. אדוני היושב ראש, את הפער הזה בהשכלה גבוהה, ולהשתלב בהשכלה גבוהה זה מתחיל בפער במיצ"ב, הפער בבגרות, הפער בפסיכומטרי. השאלה, אנחנו לא צריכים לבוא כל חודש-חודשיים וכל שנה כדי לדבר על הפערים ולבכות על הפערים. מה עושים. מי צריך לעשות. צריך תכנית חירום למשרד החינוך ולכל המשרדים, גם כדי שאת הפערים האלה לפחות יצמצמו וכדי לפחות שהתלמידים, אשכולות 1 ו-2 נמנים עליהם רוב הישובים הערביים. אבל לפחות זה שלמד, שימצא מקום עבודה. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. דוקטור מילגרום בבקשה.
צחי מילגרום
אני סגן נשיא של המכללה האקדמית הדסה בירושלים וחבר בהנהלה המצומצמת של ועד ראשי המכללות המתוקצבות. קודם כל נתחיל בזה שהמכללות המתוקצבות, לטעמנו, קמו בדיוק בשביל המטרה הזאת, לצמצם את הפערים ולהוות מנוף לאוכלוסייה שלא הצליחה להגיע להשכלה גבוהה במשך שנים. אצלי במכללה עד היום 50% בכל שנה עם תואר ראשון להשכלה גבוהה. אני יודע שזה המצב, ולא מעט מכללות מתוקצבות, ואנחנו גאים בזה.

אנחנו גאים בעובדה שיש לנו כל שנה את הזכות לקבל סטודנטים שלא חוו במשפחה השכלה גבוהה ולהגיע למשהו שיקדם אותם ואני מסכים לחלוטין, תמיד אנחנו אומרים את זה. סטודנט נכנס למכללה ויוצא ממנה עם תואר ונשאר באותו מצב סוציו אקונומי, ואותו מצב של סוגיית התעסוקה, אנחנו נכשלנו.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
למה? מכיוון שכל המכללות המתוקצבות בחברה הערבית הן מכללות של חינוך. מכשירים להוראה.
היו"ר יעקב מרגי
חנין, ההערה נשמעה.
צחי מילגרום
אצלנו במכללה יש 19% סטודנטים מהחברה הערבית. אנחנו לא מכללה לחינוך והדבר דומה גם במכללות מתוקצבות אחרות. כלומר בסך הכל יש אחוז נכבד שלא נופל מהאחוז באוכלוסייה של סטודנטים מהחברה הערבית, ואנחנו גאים בזה, אצלנו יש תלמידים גם - - - שאנחנו מלמדים אותם את כל העברית ומסיימים ומגיעים לתארים שניים ושלישיים. ואני חושב שהדברים האלה הם לא בלעדיים למכללה שלנו למרות שאנחנו נותנים לזה הרבה תשומת לב, כמו שאנחנו נותנים לחברה החרדית ותיכף אני אדבר גם על זה.

כל מקצוע שאנחנו מלמדים זה משהו שבסופו של דבר אפשר למצוא איתו פרנסה. אצלנו מרכז קריירה עובד משנה א' כדי לכוון את הסטודנטים גם להתמחויות תוך כדי הלימודים וגם כדי להגיע לתעסוקה הולמת - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
כמה באמת משתלבים בסוף במקצוע?
צחי מילגרום
85% במקצוע.
יגאל גואטה (ש"ס)
במקצוע שהם למדו?
צחי מילגרום
במקצוע.
יגאל גואטה (ש"ס)
אז למה לא משכפלים את המודל הזה?
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מה מלמדים בדיוק שם?
צחי מילגרום
ביו טכנולוגיה, מעבדה רפואית, אופטומטריה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לזה יש - - - למקצועות האלה כן יש. תראה מה הם מלמדים.
יגאל גואטה (ש"ס)
אז אם זה כל כך מצליח למה לא משכפלים את זה?
צחי מילגרום
במדעי החברה, בפוליטיקה ותקשורת, מלמדים ומגיעים לתעסוקה. לכן אני עונה לך. מגיעים לתעסוקה. דיברתם על בגרות, נכון.
יגאל גואטה (ש"ס)
סליחה אמרת 18%, 19% מהערבים, כמה חרדים יש אצלכם?
צחי מילגרום
700 חרדים.
יגאל גואטה (ש"ס)
כמה באחוזים?
צחי מילגרום
מתוך 3,000 ומשהו סטודנטים, בערך 20%. באקדמיה. תיכף אני אדבר על זה ואני אגיד מה החסמים בחברה החרדית, ולצערי הם שונים, החסמים בחברה החרדית שונים מאלה בחברה הערבית. דיברת על בגרות. אם יש דבר שמצאנו שהוא המנוף החזק ביותר, אלה המכינות הקדם אקדמיות. אני מודה לחבר הכנסת מרגי שאם יש מישהו שעשה לטובת המכינות הקדם אקדמיות, ולכל הנושא של העברתם לות"ל, זה מאז שהוא נעשה יושב ראש הועדה, והועדה באמת תמכה והזיזה את הנושא הזה, ועוד יש מה לעשות.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה דיון בזמן הקרוב למעקב על כל ה - - -
צחי מילגרום
אנחנו נבוא ונביא את הדברים. יש בעיה אחת בנושא הזה, וזה הנושא של מלגות קיום. לסטודנטים, בעיקר מהאוכלוסיות המוחלשות, קשה ללמוד. קשה להתקיים תוך כדי לימודים, במיוחד במקצועות תובעניים. אתם קראתם בכתבה שדובר מקודם על המכללות הפרטיות שנותנות יום וחצי בשבוע ומאפשרות לאנשים, אמנם בשכר לימוד עתק, אבל ללמוד כאילו בקלות. אצלנו, בחלק גדול מהמקצועות זה חמישה ימים בשבוע, עבודה קשה, קשה מאוד לעבוד, קשה מאוד להתקיים. קרו לי לא מעט מקרים לצערי שראיינתי מועמדים ואחרי שהבנו את כל המצב, אנשים הגיעו למסקנה, הלכו ועבדו שנה-שנתיים, חסכו כסף וחזרו והתקדמו והגיעו. אני גאה בזה אבל אני חושב שזה לא צריך להיות כי הם כבר מבוגרים מדי.

מלגות קיום הוא נושא שבנפשנו, בעיקר באוכלוסיות המוחלשות. במכללות הקדם אקדמיות אנחנו מצליחים באמת להביא אנשים מרקעים שונים, מבתי ספר שונים, ומשך מכינה היא שנה, תשעה חודשים, תלוי בתנאי הכניסה שלהם, למצב שהם מצליחים באחוזים מאוד גבוהים בכל החוגים, בכל המקצועות בכל התחומים ולכן נושא חיזוק המכינות מאוד חשוב, ואני אומר שוב, מי שמרים את הדגל של המכינות, מי שמוביל את המכינות הייעודיות להשכלה גבוהה, הן המכללות המתוקצבות.

נושא של תנאי קבלה שדיברתם עליהם, אין ספק שהפסיכומטרי מהווה חסם. אין ספק שהפסיכומטרי מוטה תרבותית, לא משנה הוויכוח מה זה מוטה תרבותית, וכתוצאה מכך הוא מהווה חסם. נתונים על יכולת הניבוי של הפסיכומטרי - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
אפשר להתעכב על מה זה המוטה תרבותית הזה, להבין את זה?
היו"ר יעקב מרגי
הוא אמר, הוא לא רוצה להכנס.
צחי מילגרום
זה אומר שממוצע הציון בפסיכומטרי של תלמידים מהחברה הערבית הוא ב-100 נקודות פחות מהחברה הכללית. שתלמידים מצרפת הוא כמעט 100 נקודות פחות מהחברה הכללית, ואני כבר לא מדבר על יוצאי אתיופיה. לכן, לא משנה מה הסיבות, אני מדבר איתך על עובדות.
היו"ר יעקב מרגי
מסקנה יוצאת שמי שעורך את הבחינות האלה, לוקח אותם מקרב אוכלוסייה מסוימת בצורת חיים מסוימת, בפרישה גיאוגרפית מסוימת. אני ליוויתי סטודנטית, תקשיבו, חברי הכנסת, היא הוציאה 100 בבגרות, פלוס כל הבונוסים. שאיפת חייה ללמוד קלינאות תקשורת באוניברסיטה ולא במכללה כדי שלאחר מכן תוכל, השאיפה שלה האוטומטית הייתה אוניברסיטת תל אביב. היה לה פסיכומטרי 600 ומשהו שזה לא קל, תושבת נתיבות. ליוויתי אותה, ניסיתי לדבר, לא הלך. לקחה שנה פסק זמן כדי לעבוד ולשפר את הציון הפסיכומטרי, הצליחה לשפר אותו ב-20, 30 נקודות. תלמידה מצטיינת, שאפתנית, הכל, אין ספק שזה מוטה תרבותית. אין מה לעשות. אבל זה לא הדיון. בבקשה.
צחי מילגרום
זה לא הדיון אבל דבר אחד חשוב. ההחלטה מה אני עושה עם הציון, היא החלטה של המוסד. אף אחד לא אומר לי איך לפרש את הציון הפסיכומטרי. איך להתייחס ליכולת הניבוי שלו. אף אחד לא בדק עד היום, אין נתון אחד מחקרי, של יכולת הניבוי של הבחינה הפסיכומטרית במכללות. הנתון היחידי הוא האוניברסיטאות. ואני אומר, וזה הדבר הבא, במכללות המתוקצבות יש ליווי אישי לסטודנטים כולם ובוודאי לאוכלוסיות המוחלשות, מהיום הראשון של המכינה עד התואר ועד התעסוקה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
ויש בטכניון תכנית מצוינת לזה.
צחי מילגרום
יש בהרבה מקומות. במכללות המתוקצבות ככלל. ולכן כשאתה אומר לי שהיא רוצה דווקא אוניברסיטה זה מעליב, מכיוון שהרמה של המחלקה להפרעות תקשורת במכללת הדסה לא נופלת מאף אוניברסיטה, הבגרויות שלנו כשהן רוצות משתלבות בתואר שני בכל מקום.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל קיימת העדפה בשוק העבודה לבוגרי אוניברסיטה.
צחי מילגרום
לא, לא בנושא של הפרעות תקשורת.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה לפתוח את זה לדיון. תסכם בבקשה.
צחי מילגרום
אני אמשיך, עוד שתי נקודות. לכן אני אומר, לא מתחשבים כשאומרים פסיכומטרי, לא מתחשבים בעובדה שבמכללות הסטודנטים מוצאים בית. אני רוצה להגיד עוד כמה מילים לגבי נשים אצלנו במכללה, דרך אגב, עם כל המקצועות שמניתי, 70% נשים. אני רוצה להתייחס לנקודה של השפה. כשמודעים לבעיה של השפה ונותנים תמיכה, הסטודנטים מצליחים למרות קשיי השפה, ושוב, במכללות זה נעשה כדבר שבשגרה.

נושא אחד שצריך להתייחס אליו לסיום, וקצת לא נעים להגיד אותו. דיברנו גם על החרדים כאוכלוסייה שלא מגיעה מספיק או שמגיעה למכללות לחינוך, או לסמינרים. הסמינרים של בית יעקב נלחמים באקדמיה. אני אומר את זה בצורה הכואבת ביותר. הביאו באוטובוסים, בחובה, 14,000 בנות של סמינרים לארנה בירושלים כדי להגיד להם למה אסור ללמוד באקדמיה. אז אין ספק שהן ממשיכות בסמינרים. וכל אחת כזאת פוגעים בסיכויים שלה להשתכרות, פוגעים בסיכויים שלה להצליח.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אתה יודע את דעתי עליהם. אבל זה מצד אחד. ומצד שני, גם הות"ת והמל"ג לא מקלים על אותן חרדיות שכן רוצות להגיע לאקדמיה מחינוך ולשפר את התארים שלהם, תואר שני. יש רשימה של חסמים נוספים שנוספו עליהן השנה. אבל זה לא הדיון. ות"ת מל"ג והאוצר נמצאים איתנו?
יגאל גואטה (ש"ס)
איפה יש להם קמפוס חרדי?
צחי מילגרום
ברחוב שטראוס. שני מטר מהמכללה.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה שתתייחס לדברים שהעלו החברים בבקשה. אורנן פודם.
אורנן פודם
אני מהמועצה להשכלה גבוהה, מאגף התקצוב. אני רוצה לדבר גם על מגמות.
יגאל גואטה (ש"ס)
דרך אגב, זה נכון שזה מתחיל משם כי אין שם מספיק ייצוג לערבים, חרדים ומזרחים? במועצה להשכלה גבוהה?
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת יגאל גואטה הגיש הצעת חוק לייצוג הולם במל"ג. מה שלא נכון היום יכול להתקבל באהבה בעשור הבא.
אורנן פודם
קודם כל לא דובר פה על מגמות, איך אנחנו לעומת שנים קודמות. אני אתחיל בזה שיש לנו עוד דרך לעבור, אבל המועצה להשכלה גבוהה כבר בחומש הקודם, מתשע"א שמה לה כנגד את האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית להנגשת השכלה גבוהה, בחומש הקרוב המשכנו עם התכניות, זו תכנית שבכל שנה מאות מיליונים רק לסיפור הזה. תכניות מאוד מקיפות. אני חושב שנשמח להציג את התכניות האלה בפירוט.
היו"ר יעקב מרגי
חבל שלא באת לדיון עם המצגת, יש לך מצגת טובה שמראה את המגמות של השינויים בעקבות פעולות של החומש האחרון, וחבל שלא באתם עם זה. כדאי לבוא לדיוני ועדה מוכנים.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
יש לכם גם במצגת תוצאות של החומש האחרון?
היו"ר יעקב מרגי
כן. איל, ראיתי אותה, כן. גם חברת הכנסת. לכן חבל שהוא לא בא עם המצגת הזאת.
אורנן פודם
כל תכנית כזאת זה דיון בפני עצמו כי התכניות הן מאוד מאוד מקיפות, התכנית של המגזר הערבי מתחילה כבר בשלב התיכונים, יש לנו תכנית שנכנסים לתיכונים ולעודד אותם להגיע להשכלה גבוהה, יש לנו את תוכנית רואד שמשלימה אותה והם יושבים במרכזים, במעל 40 ישובים של המגזר הערבי. כמובן שהמכינות אחר כך, יש לנו תמיכה לאורך כל המכינות, גם לערבים וגם לחרדים כי זה בעצם הגשר וזו הזדמנות שניה לכל המועמדים שלא עומדים בתנאי הסף בגלל מערכת החינוך.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מסכימים, וזו תכנית חיובית והיא בכיוון הנכון וצעד חשוב בכיוון הנכון. הביקורת היחידה שהיא לא מותאמת לשוק העבודה.
אורנן פודם
אני רוצה להגיד על זה שגם בצד הביקוש וגם בצד ההיצע, גם לסטודנטים בעזרת מלגות אנחנו נותנים יתרון לסטודנטים שהולכים למקצועות שיש להם עבודה. - - - גם במלגות של החרדים דרך קרן קמ"ח, מי שלומד הנדסה ומקצועות מועדפים, המלגה שלו בעצם יותר גדולה. ההתייחסות במגזר הערבי גם לסגל, תארים מתקדמים, סגל, כמובן שהכנה לתעסוקה. ובאמת יש תוצאות טובות. גם לתכנית של המגזר הערבי וגם לתכנית של המגזר החרדי. התחלנו בחומש הקרוב, החומש שכבר התחיל, תכנית גם ליוצאי אתיופיה, שהמצב שלהם לדעתי פחות טוב אפילו מהאוכלוסייה הערבית והחרדית.

אני רוצה לדבר גם על פריפריה. אני חושב שהפריפריה היא גם צריכה התייחסות. יש לנו תכנית שקוראים לה תכנית הישגים, תכנית הישגים להייטק, שהיא מכווינה באמת למקצועות הייטק שבאה לענות גם על דרישה של השוק וגם על צמצום הפערים.
היו"ר יעקב מרגי
הגדרתם יעד לחומש הנוכחי שהתחלתם אותו?
אורנן פודם
באיזה נושא?
היו"ר יעקב מרגי
הגדרתם יעד של פריפריה, רוצה לומר גם חרדים, ערבים, אתיופים, לסוף החומש?
אורנן פודם
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מה היעד שהגדרתם?
אורנן פודם
אצל האתיופים 2%. במגזר הערבי והחרדי אני פחות סגור על המספר המדויק, אני חושב שהערבי הוא 17% והחרדי אני פחות מכיר. 17% בתואר ראשון במגזר הערבי מתוך כלל הסטודנטים. היום הם 14%.
היו"ר יעקב מרגי
זה היעד. אני שאלתי אותו האם היעד - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
היעד. היום זה עומד על - - -
היו"ר יעקב מרגי
14%. הוא אמר לך.
אורנן פודם
14% מתוך כל הסטודנטים לתואר ראשון. מכללות, אוניברסיטאות, הכל.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
באוניברסיטאות זה 10%.
היו"ר יעקב מרגי
תמשיך.
אורנן פודם
יש לנו, כמו שדוקטור צחי אמר, באמת המכללות אנחנו רואים אותן גם כמקום, בגלל שהן גם נמצאות במקומות האלה, אנחנו רואים אותן באמת כגשר מאוד חשוב להשכלה גבוהה. סליחה, לא גשר, זה השכלה גבוהה.
היו"ר יעקב מרגי
גשר לשילוב בחברה.
אורנן פודם
כן. ובאמת אם אנחנו מסתכלים חמש-שש שנים אחורה, משווים לתש"ע, התקציב של המכללות בעיקר בפריפריה עלה משמעותית ובהרבה מוסדות גם הכפיל את עצמו יותר מהתקציב של האוניברסיטאות. אני יכול לדבר על מכללות, תל חי, ספיר, אשקלון, כל אלה מכללות שהתקציב שלהן עלה במעל 100% מתש"ע. כך שבאמת אנחנו רואים עין בעין שהמכללות - - -
היו"ר יעקב מרגי
שהתקציב עלה, הוא עלה בהגדרת יעד, ליעדים מסוימים או בכלל?
אורנן פודם
לא, הוא עלה. אם אתה לוקח את התקציב ות"ת מתש"ע שזה שנת 2000 עד תשע"ו, המוסדות קפצו ב-100%.
היו"ר יעקב מרגי
המוסדות המתוקצבים בפריפריה.
אורנן פודם
המכללות המתוקצבות בפריפריה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אבל כמה מזה למטרות האלה שאנחנו מדברים עליהן?
אורנן פודם
זה אני מדבר על תקציב המכללות.
יגאל גואטה (ש"ס)
אמרנו בתחילת הדיון שיש כסף ונתנו כסף ונכון והכל טוב. השאלה אם באמת זה מכוון כמו שצריך.
אורנן פודם
אני חושב שכן.
יגאל גואטה (ש"ס)
אגב כך אני שומע שלא. שלא תמיד זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, חבר הכנסת יגאל גואטה, אני אגיד לך, המגמות הן חיוביות. מה לעשות שבתחומים האלה, הן לא מספקות אותנו, האלכסון נמוך עדיין. אנחנו מצפים שאם כבר זה החומש השני ששמנו את הסוגיה הזאת על השולחן, אני ציפיתי שהיעדים בסוף החומש הנוכחי יהיו לפחות כגודלם באוכלוסייה. לפחות כגודל חלקם באוכלוסייה, ואז נדע שאנחנו מיישרים איזה קו מסוים.
אורנן פודם
אז היעדים אולי הם עדיין לא בדיוק כמו האחוז שלהם באוכלוסייה, אנחנו לא רוצים להגיד יעד וסתם לא לעמוד בו, מה גם שהרבה מהחסמים - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
אבל אתה יודע שתמיד מגיעים לחצי מהיעד. אז תציבו יעד כמו שצריך. אם אתה מצפה להיות 10, תהיה 5. אתה מצפה להיות 20, תהיה 10.
אורנן פודם
לא, אנחנו עומדים ביעדים. כמעט בכל אוכלוסייה ש- - -
יגאל גואטה (ש"ס)
ביעדים נמוכים.
אורנן פודם
אני לא חושב שזה יעדים נמוכים. אני חושב ש- - -
יגאל גואטה (ש"ס)
אם אתם תורידו את הקריטריונים לקבלה כמו את היעדים שלכם, אולי תקבלו יותר.
אורנן פודם
בתכנית החומש הקודמת, בתחילת תכנית החומש, הערבים היו פחות מ-10%, היום הם 14%, זו קפיצה מאוד משמעותית. מה גם שאנחנו לא פועלים בואקום.
יגאל גואטה (ש"ס)
לא, זה נראה לי בגלל הגידול הטבעי באוכלוסייה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
אורנן פודם
לא, ממש לא. זה אחוז הסטודנטים שלהם.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אחוז שלנו מאותה שכבת גיל הוא יותר מאשר האחוז שלנו באוכלוסייה. אנחנו בשכבת הגיל הזאת 25%.
אורנן פודם
25%. נכון. אנחנו יודעים את זה. למשל ביוצאי אתיופיה הגדרנו מעל, הם 1.7% באוכלוסייה, שמנו 2% כי באמת בחתך הגיל הזה הם יותר, אנחנו יודעים את זה. יש לנו גם תכניות שהן ייעודיות. תכנית ייעודית למזרח ירושלים. תכנית לבדואים, אתמול שר החינוך היה בסיור בדרום רק על הנושא הזה, תכנית בספיר, שער לאקדמיה, התייחסות גם לבדואים, גם למזרח ירושלים. בקרוב מאוד יהיה גם מוסד מתוקצב כללי בישוב ערבי, זה ממש נמצא בשלבים ה- - -
היו"ר יעקב מרגי
יאללה. תוציאו את המכרז, הרגתם אותו. הוצאתם לו את הנשמה.
אורנן פודם
צריך לבחור זוכה.
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא בחרתם זוכה? יש קשיים - - -
מירב בן ארי (כולנו)
יש קשיים אבל במגזר - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. עם כל הכבוד, המדינה יודעת להתמודד עם זה.
אורנן פודם
זה בישורת האחרונה.
מירב בן ארי (כולנו)
מה עם הדרוזים?
היו"ר יעקב מרגי
יש דיון נפרד, מירב.
מירב בן ארי (כולנו)
זה שיש דיון נפרד, אני שואלת אותו, הוא כבר כאן. הוא אמר בדואים, הוא אמר מזרח ירושלים.

יש לך משהו?
אורנן פודם
אין לי נתונים כרגע ספציפית על דרוזים, אני חושב שדווקא במגזר הערבי הם יחסית, החלק באוכלוסייה שבמצב יותר טוב מאשר כלל האוכלוסייה הערבית. בתוך האוכלוסייה הערבית, הייצוג של הדרוזים יותר גבוה.
מירב בן ארי (כולנו)
הם מעלים את האחוז של ההשכלה הגבוהה, כן. אבל מראש, לתפיסתי, אבל יהיה כאן דיון נפרד, לא היה צריך מראש לשים את הדרוזים במגזר הערבי כי בכל הכבוד דרוזי יוצא צנחנים לא צריך להיות באותו תנאי קבלה כמו בחור במגזר הערבי שעשה שירות לאומי או לא שירות לאומי. סליחה, אני לא חושבת.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
את רוצה להכניס את הפוליטיקה והצבא בתוך?
מירב בן ארי (כולנו)
לא קשור לפוליטיקה.
יגאל גואטה (ש"ס)
אל תתחילו עם זה עכשיו. היה דיון מכובד עד עכשיו.
מירב בן ארי (כולנו)
אני לא הכנסתי פוליטיקה. רק אמרתי ש- - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
תפיסה אנטי חינוכית. יש - - - משרת לא משרת, פלסטיני, יהודי, ציוני, לא ציוני.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. נגמר. חנין. היא אמרה. נקודה.
מירב בן ארי (כולנו)
מה שרציתי לומר, אם היית מקשיבה לי טיפה, נגיד בחור יהודי שיוצא מהצבא, מקבל עדיפות בקבלה לאוניברסיטאות ומכללות, כתנאי. ולכן אותו דרוזי - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
העדפה - - -
מירב בן ארי (כולנו)
היא קיימת, אז למה הדרוזי לא מקבל. בגלל שהוא במגזר הערבי? היא קיימת. מילא היא לא הייתה קיימת, אני מבינה. אבל היא קיימת.
היו"ר יעקב מרגי
תסכם. בבקשה.
אורנן פודם
לסיכום, יש לנו תכניות מאוד מאוד גדולות והוליסטיות שמתחילות משלב התיכונים עד שלב הסגל וההשתלבות בתעסוקה גם למגזר החרדי וגם למגזר הערבי, במאות מיליונים. יש לנו תכניות לפריפריה ועידוד למוסדות, גם, בתקציב של עשרות מיליונים לטובת הפריפריה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
עד איזה שנה היעד הזה?
אורנן פודם
החומש הקרוב התחיל בתשע"ז עד תשפ"ב. 2022.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. האוצר בבקשה.
שלמה פשקוס
אני רק אשלים את מה שאורנן אמר בכמה כותרות. אני חושב שמתחילת שנות התשעים מערכת ההשכלה הגבוהה היא מערכת ששמה לעצמה בכל יעד, מעל הכל, במעשים, את העקרון של נגישות להשכלה הגבוהה לכל שכבות האוכלוסייה. זו מהפיכה. הייתה לנו נגישות להשכלה גבוהה בתחילת שנות התשעים של 20% ומשהו אחוז משכילים, אנחנו קרובים ל-50% משכילים היום בישראל בעלי תואר ראשון ומעלה. וזה מספר שלוש בעולם, אז בואו נזכור את זה.
היו"ר יעקב מרגי
כן אבל פשקוס, כשאתה לוקח את ה-50% הממוצע נמצאים לך בין 70-80 באשכולות מסוימים ו-40 באשכולות מסוימים. דיברת על ממוצע.
שלמה פשקוס
חבר הכנסת מרגי, אני לא אומר חלילה שאין מה להשתפר. חלילה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, שלא נתבשם מהקטע הזה.
שלמה פשקוס
אני מסכים. אבל זה עמוק ביעדי המערכת. המערכת משקיעה בזה הרבה מאוד משאבים. כשאתה מדבר על ה-80 וה-20 וזה נכון מה שאתה אומר, גם הציג את זה החבר מה-ממ"מ, צריך להבחין, ודיברו על זה גם הרבה קודם, בין חרדים לערבים ואתיופים ודרוזים, בדואים, כל תת מגזר.
היו"ר יעקב מרגי
יש מגזר ותתי מגזר.
שלמה פשקוס
כן. שיש לו חסמים מיוחדים בפני עצמו. אני מניח שגם החסמים של החסידים והליטאים הם חסמים אחרים גם בתוך המגזר החרדי.
היו"ר יעקב מרגי
אם היית יודע עד כמה, מנית רק שניים, יש עוד ארבעה חסמים.
שלמה פשקוס
אז שם אתה מנסה לטפל, ואתה צריך לטפל גם במערכת החינוך היסודית, שלפעמים לא מוציאה תוצאות מספיק טובות במגזרים האלה, ובחסמים תרבותיים וכולי. זה לא דברים שקלים לעשות, משקיעים בזה הרבה מאוד משאבים והרבה מאוד אנרגיה. אבל סוגיה משמעותית שנגע בה ה-ממ"מ, זו סוגיית תמהיל המקצועות. כשאתה מדבר על נגישות להשכלה גבוהה, אתה באמת בוחן שני פרמטרים. פרמטר אחד זה שיעור המשכילים, פרמטר שני זה תמהיל המקצועות. וסוגיית תמהיל המקצועות היא סוגיה כבדה שגם בה אנחנו מנסים לטפל, והיא סוגיה לא פחות קשה לטיפול. לגרום לאנשים להעדיף את המקצועות יותר מוטי השכר, ולהיות מסוגלים להתמודד, כי בסוף המקצועות מוטי השכר הן מקצועות שבדרך כלל יותר קשה להתקבל אליהן, יותר קשה לעבור אותם, ואתה צריך להילחם גם בהטיות חברתיות, שהתרגלו שהולכים למקצועות ספציפיים, ואנחנו יודעים שיש מקצועות שאנשי המגזר הערבי רגילים ללכת אליהם, ולכן חלק גדול מהאתגר, וזה פוקוס שקצת, דווקא פה עכשיו קצת נופל האסימון יותר בארבע- חמש שנים האחרונות ומתחדד אצלנו הצורך, שהסיפור רק להביא למערכת ההשכלה הגבוהה הוא סיפור שממש לא מספק, הסיפור של לשנות את תמהיל המקצועות הוא קריטי, וגם בזה מושקעים משאבים, וצריך פה מעקב של הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. משרד החינוך, אם אפשר להתמקד בקטע של עד כמה אנחנו מכינים את הבוגרים שלנו להשכלה גבוהה. בבקשה. סליחה, הבטחתי שאלה קודם.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
יש לי שאלה, יש לי כ-80 סטודנטים ערבים בדואים מהנגב, שסיימו את לימודיהם באוניברסיטת חברון ואני יודע, במל"ג, המוסד הזה מוכר. האם זה נכון? האם אוניברסיטת חברון מוכרת במועצה להשכלה גבוהה?
אורנן פודם
על ידי המועצה להשכלה גבוהה לא.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
זה מוסד מוכר.
היו"ר יעקב מרגי
לא המל"ג, שאלת. הוא אומר לך "לא". אבל אם אתה מכוון לכך שמדינת ישראל מעודדת יצוא כזה, למה, היא חוסכת הרבה כסף, אחר כך בוגר של אוניברסיטת חברון רוצה להתקבל למקצוע מסוים, הכרה בתואר, הוא עושה בחינה, מתקבל. אתמול היה דיון פה על סטודנטים של וטרינריה שלומדים בברטיסלבה ובאיטליה, לומדים בצורה אחרת, מגיעים לכאן, נבחנים ומקבלים.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
התשובה שלו מטעה. מוסד מוכר ויש אסמכתא מהמל"ג, שזה מוכר, לכן לומדים שם סטודנטים בדואים. יש לי כ-80 סטודנטים שמנסים לעשות איזון - - -לתואר שלהם שקיבלו משם.
יפה ליבה
זה במשרד החינוך, אגף להערכת תארים. זה לא במל"ג.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אני מודה לך גבירתי על התיקון. משרד החינוך שלח לי מכתב שהוא פנה למל"ג. אז התחנה האחרונה זה המל"ג. תביני, המל"ג, אומר משרד המשפטים, עד השנה הזאת הכל היה מאושר, עושים את העבודה המעשית שלהם בבתי הספר אצלנו בנגב, ולא יודע מה הסיבה שמשרד החינוך אומר "לא, למה אתם לא עושים את העבודה המעשית שלכם בחברון". יא חביבי. ממש - - -
היו"ר יעקב מרגי
טלב, שאלת? אם יש תשובה, תענו. אם לא, תבדקו, תנו לנו תשובה. בבקשה משרד החינוך.
יפה ליבה
אני מייצגת את אגף החינוך העל יסודי במשרד החינוך. אני ממונה על פיתוח פדגוגי. קודם כל שאלת אותי לגבי מה משרד החינוך נותן לקידום תושבי הפריפריה. נתחיל בזה שיש מספר תכניות ואחת התכניות שאני רוצה להתחיל איתה היא תכנית שאני רואה אותה כמהפכנית, זו תכנית שנקראת "התיכון הווירטואלי". זה אומר שבעצם התיכון הווירטואלי הוקם לפני חמש שנים והוא גדל השנה ביתר שאת, הוא מיועד בעיקר לתושבי הפריפריה, קרי במקרים שבהם, אנחנו מודעים לזה שיש בעיה של מורים למקצועות הפיזיקה, כימיה, אני מדברת כרגע על כיוון של השכלה גבוהה, ביולוגיה ומתמטיקה. היום יש 1,000 תלמידים מהפריפריה, לצורך העניין לשאלתך - - -
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
את יודעת מה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני עוד לא יודע מה זה. שניה. תתארי את ה- - -
יפה ליבה
אני אסיים. לומדים 1,000 תלמידים מהפריפריה. בעיקר זה פריפריאלי, גם פריפריה חברתית. מה שלומדים שם, לומדים פיזיקה, אנגלית, מתמטיקה. בעצם מתקיימות כיתות ככיתות רגילות. כוונתי, תלמיד יכול לצאת משיעור בלי ידיעת המנהל, בלי אישור, והמנהל מתכתב כל הזמן עם מנהל התיכון הווירטואלי, כך שתלמיד לא לומד לבד בבית, הוא לומד במסגרת יום הלימודים בבית הספר.

כרגע יש לנו 380 תלמידים שלומדים 5 יחידות למתמטיקה, ו-488 תלמידים שלומדים פיזיקה. 5 יחידות. יש כרגע 47 כיתות.
היו"ר יעקב מרגי
כמה תלמידים בפרויקטים משולבי אקדמיה לתואר ראשון בי"ג?
יפה ליבה
אני לא יודעת, אני יכולה להגיד רק על התיכון הווירטואלי. אני יכולה להגיד שבד בבד עם התיכון הווירטואלי יש תכנית שנקראת חונכות וירטואלית. יש שם 6,000 תלמידים מהפריפריה שבעצם מקבלים אחר הצהריים שיעורים פרטיים סינכרוניים מסטודנטים לרפואה, סטודנטים שמקבלים גב אקדמי ממורים שנבחרו על ידי התיכון הווירטואלי. הם יכולים ללמוד כתלמיד בודד, הם יכולים גם ללמוד כקבוצה עד 5 תלמידים. דרך אגב, התיכון הווירטואלי, גם תלמיד בודד יכול לצאת לשיעור וללמוד, וגם קבוצה של 20 תלמידים. זה לגבי התיכון הווירטואלי.

תכנית נוספת שיש למשרד החינוך ולאגף לחינוך העל יסודי זו תכנית ליב"ם, שנותנת מענה למנהלי בתי ספר לקדם תלמידים ששם הזכאות נמוכה. והיא מתאפשרת רק בהינתן שמנהל מבקש ומקבל את התכנית תגבור לבגרות מלאה.

תכנית נוספת היא תכנית מחצית שלישית שאנחנו מאוד מאוד שואפים ורוצים שהפריפריה תקבל, תלמידים מסיימים יא' עם בגרות, היה ונכשלו במקצוע, הם יכולים ללמוד בקיץ במהלך חמישה שבועות בכלום כסף, משהו כמו 300 שקלים, זה גם מסובסד, 100% סיבסוד, הם לומדים מקצוע אחד רצוף חמישה שבועות, ובתום החמישה שבועות נבחנים ומקבלים ציון מגן חדש, ציון הגשה חדש. זאת אומרת אני יכולה להגיד שיש כמעט 100% הצלחה לאותם תלמידים שמתמידים.

תכנית נוספת שאני רוצה לדבר עליה, מה שנקרא העדפה לכיתות מב"ר אתגר בפריפריה, ואני מדברת על תקינה של כיתות שהן 25 תלמידים שמקבלים אפשרות ללמוד - - -
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת לומר לי כיתות מב"ר אתגר בפריפריה אחוזי הצלחה? השקעה, אני מכיר אותה. ההשקעה היא גדולה, ההשקעה היא ר בה, זה הרבה שעות, הרבה תיגבור. השאלה אם יש לכם מדידה של הכיתות האלה.
יפה ליבה
יש, אבל אני לא חושבת שהבאתי את הנתון. אני מוכנה לשלוח לך אותו.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לקבל את זה לוועדה.
יפה ליבה
בשמחה. אני יכולה להגיד שכיתות מב"ר שהן כיתות שנפתחות פריפריאלי, זאת אומרת כיתת מב"ר נפתחת על תקינה של כיתה של - - - אתה מכיר את זה, אני יכולה להגיד שאנחנו מתקרבים ל-78% זכאות ארצי. אבל אני בהחלט אבדוק ואני אשלח לך את זה בשמחה.

חוץ מזה חטיבת הביניים יש תכניות אל"ה ותכניות מרחב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אתם מוכוונים, מה שנקרא, מוכווני הצלחה של התלמידים ועידוד לאקדמיה. התאמה לאקדמיה. כי תמיד עולה הטענה שהתלמידים, הבוגרים שלנו, לא מגיעים מוכנים לאקדמיה. הבגרות היא לא תכלית הכל.
יפה ליבה
נכון. הבגרות היא לא תכלית הכל ואנחנו יודעים ש-4 יחידות לימוד באנגלית זה מינימום כניסה למכללה. בכלל, כל התפיסה של משרד החינוך זה למנוע מכמה שיותר תלמידים ללמוד שלוש יחידות, להתחיל כבר בחטיבת הביניים אנגלית. אז אנחנו כבר מתחילים איתם, כלל ארצי. אני יכולה להגיד שיש גם, תראו במרכז מקומות, תראו את המצב של החרדים שהוא מצב לא מזהיר, אנחנו מודעים למצב. אבל אני יכולה להגיד שאנחנו עושים הכל על מנת לקדם ואני בעבודה היום יומית שלי, אני בקשר כל הזמן עם מנהלים מהצפון ומהדרום.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חנין בבקשה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
הערה. אני רוצה בנימה רגועה להגיד משהו מאוד מכעיס. שמכעיס אותי. כאשר אנחנו משתמשים במונח "אפרטהייד", אנחנו לא מגזימים. כי אפרטהייד זו הפרדה בין שני הלאומים שישנם כאן, בלי שום מאמץ לחזק בסיס אזרחי משותף. תראה ההערה שהתחילה בה הגברת, ובכוונה טובה אולי, אולי לא שמה לב. היא אמרה שיש מחסור במורי פיזיקה ומתמטיקה. האמת היא שאין מחסור. יש אובר מורים של פיזיקה ומתמטיקה בעלי תואר שלישי, אובר קוואליפייד בבתי הספר הערביים, ויש מחסור בבתי הספר היהודיים. אבל יש מדיניות שמורים ערבים לא ילמדו, למרות שיש תכנית כזאת. אבל הלא מודע, אולי ה- - -
יפה ליבה
אפשר לענות לה?
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני אענה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
מה שהיא אמרה מחסור, אין מחסור. אם אנחנו לוקחים בחשבון שהמורה הערבי הוא כמו המורה היהודי, והמורה הערבי יכול ללמד בבית ספר יהודי. אובר-קוואליפייד של מורים, וזה לפי המחקרים של משרד החינוך של תואר שני ושלישי, יש הרבה יותר מאשר תואר שני ושלישי בבתי הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
חנין הבנו, תודה. אין לי זמן.
יגאל גואטה (ש"ס)
אז את רק צריכה תיקון קטן. אין חוסר במורים. יש חוסר במורים יהודיים.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אתה רוצה חנין זועבי להגיד לך פה ערבים ויהודים לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
חנין, תודה. הבנתי. יגאל טעית.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לחזק בסיס אזרחי, מורה ערבי ילמד בבית ספר יהודי, ויהודי שילמד בבית ספר ערבי. פה יש אזרחות. מחסור, מה זה מחסור?
היו"ר יעקב מרגי
חנין, סליחה. אמרת הערה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
ויש אבטלה. איך אבטלה עם מחסור ביחד? לא הולכים, אלא אם יש אפרטהייד.
היו"ר יעקב מרגי
חנין זועבי בבקשה. תקשיבי. הערה שהתייחסה אליה חנין, אנחנו מודעים לה. יש מיזם, או החלטה אפילו, החלטה של משרד החינוך, של שילוב מורים ערביים בבתי הספר היהודיים. יש שילוב קטן, קצב איטי, אני מקווה שילך ויתמשך ויורחב, אנחנו עוקבים אחרי זה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
- -
היו"ר יעקב מרגי
נכון. רגע, טעיתי?
יגאל גואטה (ש"ס)
דרך אגב, אדוני היושב ראש, שאלה קטנה. אולי אני לא יודע את הנתון. באחוזים כמה מורים ערביים מלמדים במגזר היהודי, וכמה מורים יהודים מלמדים בג'סר א-זרקא?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא יודע, זו שאלה שצריך לבדוק.
יגאל גואטה (ש"ס)
אולי גם אתם צריכים להכניס קצת יותר מורים.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
במכללת אל קאסמי בבקעה אל גרביה, היום מלמדים 25 מורים יהודיים. כולל - - - וזה עובד מצוין. והמנהל רוצה, והאנשים רוצים, וזה קורה.
היו"ר יעקב מרגי
אני שומע דברים טובים על המכללה הזאת של בקעה. תודה. בבקשה, אני רוצה לסיים.
דבורה מרגוליס
לאוניברסיטאות יש מגוון גדול מאוד של תכניות גם לזהות סטודנטים, תלמידים מוכשרים בתיכון. למשל תכנית שגם נעשית עם משרד החינוך, אגף המחוננים של משרד החינוך, שנקראת "אקדמיה בתיכון" שכל האוניברסיטאות נמצאות עכשיו בתהליך של להכנס אליה, האוניברסיטה הפתוחה הייתה הפותחת. יש מבחינת כניסה לאוניברסיטה מערך של מה שקרוי ראויים לקידום שנעשה בשיתוף האגודה לקידום החינוך בכל הפריפריה בישראל, שכוללת גם ערבים וגם יוצאי אתיופיה, וגם פריפריה קלאסית, שמאפשרת לקבל נקודות בקבלה לאוניברסיטאות. מלגות ייעודיות שמלוות סטודנטים, בעיקר אגב תכניות שהן מיועדות לסטודנטים הערבים שזוהה שיש להם קושי אחרי שהם מתקבלים, קושי לסיים את שלוש שנות הלימודים ללא ליווי פרטני ולפעמים גם קבוצתי, האוניברסיטאות נותנות לזה מענה גם כן.

אגב, רובם ממומנים במלגות פרטיות, וכמובן יושבים פה נציגי האוצר וות"ת, והיינו מאוד שמחים שהתקציבים לדברים האלה יגדלו, וכמובן שאז אפשר לשלב יותר ולהכניס יותר.

לגבי הפסיכומטרי, ממש בקצרה, ביוזמה משותפת גם עם משרד החינוך, עוד עם השר הקודם, נפתחו וקיימים מסלולי קבלה ישירה לאוניברסיטאות ללא פסיכומטרי. אוניברסיטת תל אביב לפני שבוע הציגה מסלול קבלה שאפשר להכנס לאוניברסיטה באמצעות לימוד של קורסים דיגיטליים ללא פסיכומטרי. יש את האפשרויות האלה ועדיין, לא נמצאים פה האנשים של - - -, אני עדיין חייבת להגיד את הדבר שהם אומרים והוא עדיין נכון, אין כלי טוב יותר שיכול לנבא הצלחה בלימודים אקדמיים, קרי שלוש שנים לקבל BA, מהפסיכומטרי בשילוב בגרות. עדיין לא נמצא מערך טוב יותר לזה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. התאחדות הסטודנטים ואני מסכם.
בעז סגל
אני נציג התאחדות הסטודנטים. כיום יש למל"ג, כמו שהזכירו פה, תכנית רב שנתית לקידום של האוכלוסייה החרדית והערבית ונשים, ולאחרונה גם יוצאי אתיופיה, ושילוב האוכלוסיות האלה באקדמיה. לעומת זאת לפריפריה יש המון המון יוזמות, אין שום תכנית של המל"ג שבעצם - - -
יגאל גואטה (ש"ס)
דרך אגב, זה קצת מעליב שאתה אומר "לאחרונה" על יוצאי אתיופיה. זה היה צריך להיות קצת - - - העובדה הזאת כשלעצמה היא מבישה.
בעז סגל
בסדר. אני מסכים. בכל אופן לפריפריה כיום אין תכנית אחת של המל"ג שמתכללת את כל הפעולות של המדינה. יש המון פרויקטים בשטח שמקדמים תקציבים, אבל אין איגום של המשאבים ולפיכך גם אין תוצאות. אז המערכת לא יודעת להגיד איפה הכסף מושקע, ולכן אין תוצאות. אנחנו דרשנו שבתכנית החומש החדשה תהיה התייחסות מקיפה לפריפריה, שתוצג בתכנית עבודה כוללת שתאגם את כל התקציבים שיש בנושא.

דבר שני ואחרון שהוא קריטי, הוא אופן התקצוב של המכללות לעומת האוניברסיטאות ביחס לפריפריה. כיום המכללות הציבוריות המתוקצבות מקבלות תקציב על כל סטודנט מהפריפריה שמגיע אצלן ללמוד. לעומת זאת האוניברסיטאות שהן המוסדות האקדמיים המובילים לא מתוקצבות על קליטת הסטודנטים מהפריפריה, אלא רק על מצויינות במחקר ובהוראה. לדעתנו זו אחת הסיבות העיקריות לתוצאות העגומות שאנחנו רואים, שהצעירים מהפריפריה לא מגיעים לאוניברסיטאות המובילות אלא מגיעים למכללות, שזה פתרון, אבל הוא פתרון מאוד מסוים ולאוניברסיטאות הם לא מגיעים.

לכן אנחנו אומרים שאם יתקצבו את האוניברסיטאות באותו אופן שבו מתקצבים את המכללות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני אענה לך. אני לא יכול להתאפק. הן גם שומרות לעצמן כמועדון סגור את תקציבי המחקר, גם תתגמל אותן על שילוב סטודנטים בפריפריה, מה תשאיר למכללות המתוקצבות מהעוגה? אבל בוא, זו לא הנקודה.
בעז סגל
השאלה היא מי משרת את מי, המכללות את האוכלוסייה או להיפך.
היו"ר יעקב מרגי
אין ספק שצריך להתייחס לזה אבל רק ציינתי את העובדה. שיפתחו את תקציבי המחקר, נפתח להן את תקציבי הפריפריה.
בעז סגל
אוקיי. נקודה אחרונה וחשובה, ושבאופן ספציפי חשוב להקצות תקציבים לצעירים מהפריפריה שיוכלו ללמוד דווקא במקצועות שהזכרנו קודם, מקצועות סלקטיביים כמו רפואה, הנדסה, מדעי המחשב, כי באמת הם יצרו את המוביליות החברתית.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. נמצא איתנו, ואנחנו מקדמים בברכה, את מר אנדרה שווצוב, אחראי על מחלקת רישוי תארים במשרד החינוך שבאוקראינה, זה בדיוק הדיון. אין זמן יותר טוב ומקום יותר טוב לקדם אותך בברכה, כי אנחנו מדברים כרגע על הפערים באקדמיה הישראלית בין פריפריה למרכז ואני חושב שזה זמן נכון ומתאים. בברכת ברוך הבא לכנסת ישראל ולישראל.

אני רוצה לסכם את הדיון. הועדה מודה לחברי הכנסת היוזמים, חבר הכנסת אילן גואטה, חבר הכנסת טלב אבו עראר, וכן חברי הכנסת שהשתתפו בדיון. הועדה שמעה סקירה נרחבת על ידי מרכז המידע והמחקר של הכנסת על פערים הקיימים באקדמיה בקרב הלומדים לתואר ראשון בפרישה למכללות ואוניברסיטאות. מהסקירה עולה שאשכולות 1, 2, 3, 4, אחוז הלומדים לתואר ראשון הוא נמוך, באשכולות 1, 2 – 22.6%, באשכולות 3, 4 – 26.6%. על המועצה להשכלה גבוהה לגבש בהתאם תכנית חומש לשילובם באקדמיה של מועמדים מהפריפריה החברתית, למען איזון הייצוג של הישובים והפלחים השונים בחברה הישראלית, הקמת קרן מלגות ייעודית למצטייני פריפריה במקצועות סלקטיביים. לעודד תמרוץ להטמעת הבוגרים מהפריפריה, הרחבת מודל, מה שנקרא "צעד לפני כולם" עבור תואר ראשון להשכלה גבוהה, בניית תכנית מלגות בה הסטודנטים מעבירים מפגשי חשיפה לאקדמיה ולתיכונים, עידוד והרחבת פרויקטים של פרחי מדע ופרחי אקדמיה. מכינות מדעיות מואצות, מכינות שמספקות לסטודנט את כל הכלים להצליח במסלול שבחר הוא ללמוד. חיזוק והרחבת פעילות של תכנית הישגים במרכזי הצעירים בפריפריה, ולסיום בחינה של המל"ג והות"ת לפתיחת מסגרות לימוד יעודיים לחברה הערבית בכדי להתגבר על מחסום השפה וכן מחסומים נוספים. תכנית מואצת לשילוב חרדים באקדמיה תוך התמודדות עם חסמים ואחוזי הנשירה מהאקדמיה, כבר אחרי שנכנסים לאקדמיה אחוז הנשירה שם גבוה, אתם צריכים לדעת להכין תכניות תיגבור בנושא הזה.

הקמת קרן מלגות קיום לסטודנטים מבוגרים, הקמת מרכזי הכוון מקצועי באקדמיה ולעודד תארים מוטי התעסוקה. בזה סיימתי.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30.

קוד המקור של הנתונים