ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/01/2017

תקנות הפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך התשע"ו – 2016 - רויזיה

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 348

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ג' בשבט התשע"ז (30 בינואר 2017), שעה 11:30
סדר היום
תקנות הפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך התשע"ו – 2016 – רביזיה.
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מסעוד גנאים

מנחם אליעזר מוזס
חברי הכנסת
יעקב אשר
מוזמנים
פרופ' רונית אנדוולט - מנהלת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות

עירית ליבנה - מפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוך

מיכל חורין - הלשכה המשפטית, משרד החינוך

נעמי יולס - הלשכה המשפטית, משרד החינוך

עמית פרסיקו - יועץ שר החינוך, משרד החינוך

הדיל יונס - משרד המשפטים

יוסי אוחנה - סמנכ"ל כנסת ורווחה, מרכז השלטון המקומי

הרב אברהם פרידמן - יו"ר איגוד מנהלי הישיבות

איילת מייזנר - מנכ"ל עמותת "מהיום", הפורום הישראלי לאורח חיים בריא

עינת קורמן - תנועת "אורות", מלכ"ר

יפעת שמר - אקטיביסטית לקידום לקידום בריאות

יפעה סגל - עו"ד, מנכ"ל הפורום המשפטי הבין-לאומי

יהודית אילני - ע"פ של חברת-הכנסת חנין זועבי

מתן צדיק - שדלן (מאיר אסרף משרד עו"ד), מייצג את הסתדרות המורים
ראש תחום פרלמנטרי
רבקה וידר
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים בע"מ

תקנות הפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך התשע"ו – 2016 - רביזיה
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת – 30 לינואר 2017, ג' בשבט התשע"ז. הנושא על סדר-היום: תקנות הפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך, התשע"ו-2016 – רביזיה. נזכיר לכל הנוכחים, שהקראת התקנות התבצעה כבר בישיבה הקודמת, שהייתה לפני כשלושה שבועות, אם אני לא טועה, וחבר-הכנסת יעקב אשר הגיש רביזיה. הוא ינמק אותה ויסביר אותה. אני נקטתי דווקא באורך רוח ולא מיד קיימנו דיון על הרביזיה, כדי לנסות להגיע להסדר, כי אני חושב שיש בסיס לטענה של חבר-הכנסת יעקב אשר שמיד יציג אותה, וחשבתי וציפיתי שאנשי ציבור אחראיים אכן ייקחו את הנושא הזה ולא יחכו לדקה ה-90. אני לא רוצה לטעות, אבל בשעות בודדות לפני הדיון מישהו התעורר שצריך לעשות משהו. חבר-הכנסת יעקב אשר יאמר את מהות הרביזיה, לאחר מכן נפתח דיון ונשמע את מי שרוצה לדבר ונקבל החלטה. בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, קודם כל, אני רוצה להודות לך. כמו שציינת, ביקשתי בזמנו את הרביזיה, ונענית לה, ולא רק שנענית לה אלא נתת אפילו זמן כדי שהנושא הזה ילובן בצורה הנכונה. אני מודה לך על כך. מי שמסתובב בוועדות, לא תמיד זה עובד בצורה הזאת. אני מודה לך על כך.

לגופם של דברים, אני רוצה, קודם כל, להבהיר, כדי שלא ישתמע בשום צורה אחרת, שאנחנו בעד תוספת של תזונה טובה יותר בכל מוסדות החינוך במדינת ישראל. אנחנו בעד, אנחנו רוצים את זה. ברור שלא מדובר כרגע במצב שבו המקומות שבהם יש את זה לא מפוקחים בכלל. דווקא באותם מוסדות, שאני מדבר עליהם, יש פיקוח של משרד הבריאות – פיקוח סטנדרטי ורגיל. הרעיון הזה של לבוא ולדבר על אוכל שהוא בריא יותר הוא רעיון מבורך, ואנחנו בהחלט בעד זה, וגם, חלילה, אם תהיה בעיה מסוימת בסוג מסוים של מוסדות, ותכף אסביר למה, שאסביר אותה תכף – אני לא חושב שכדאי לדחות על כל שאר המוסדות.

אגיד במה הדברים אמורים. התקנות, כפי שנוסחו, מדברות, בעצם, על כל מוסדות החינוך, אלא אם כן מישהו אחר תכף, ממשרד החינוך, יסביר. במשרד החינוך יש מוסדות שהם בעצם מוסדות תיכוניים שנקראים: תרבותיים ייחודיים. התקצוב שלהם הוא לא תקצוב רגיל והוא לא תקציב פר הוצאה אמתית – הוא תקצוב שנקבע בחוק והולך שנים רבות פר-תלמיד; גם אם האינפלציה תעלה והמצרכים יעלו במאות אחוזים, זה יישאר. אולי זה ישתנה, אם יצטרכו אותנו בעוד קואליציה, ואז נחתום על זה בהסכם קואליציוני, כי את הזכויות שלנו אנחנו מקבלים רק בהסכמים קואליציוניים. ברגע שלא מחריגים את הסוג הזה של המוסדות, הוא נכלל בפנים, למרות שאני חושב שבתקנות עצמן אני לא בטוח שזה חלק גם על בתי-ספר תיכוניים אחרים כי בבתי-ספר תיכוניים אחרים אני לא יודע אם יש הזנה. אבל מהות החוק, מהות התקנות – מעבר למה שמדובר על האם יש שם קיוסק או דברים מסוג כזה, שאני בעד זה בכל המקומות – היא שהן בעצם באות מדברות על אותם מקומות שמקבלים הזנה אם יש בהם יוח"א, אם יש בהם את ההזנה של משרד החינוך. בוודאי כשבא משרד החינוך – עמית, נציג השר, כדאי שתשמע – ונותן כסף עבור הזנה, הוא יכול לבוא ולדרוש: בכסף הזה תתנו את האוכל המשובח ביותר. אני בעד זה. אבל, באותם מקומות – ואני מדבר כרגע על אותו סעיף של תרבותיים ייחודיים – שם, אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לבוא ולהגיד: אנחנו לא מתקצבים אתכם בשקל על הזנה, לא מוסיפים להם שקל על הזנה. זה שבאותן ישיבות יש הזנה זו החלטה של ראשי הישיבות בגלל סוג הלימודים ולא בכלל במסגרת התקציב שמקבלים עבור הפדגוגיה של העניין, כי התקציב לא מכסה אפילו 10% או אפילו 30% במקרה הטוב מההוצאות.

לכן, אדוני, מה שביקשתי ואני מבקש גם היום, ואומר זאת לפרוטוקול: אנחנו מבקשים שתקנות אלו יחולו על כלל מוסדות החינוך, להוציא מוסדות תרבותיים ייחודיים שתקציבם נקבע על-פי חוק.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מבקש להחריג אותם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אומר לך את המילים, כמו שאני מבקש שייכנסו לפרוטוקול, וממילא זה יוחרג עד שיימצא... אני אשלים. אגיד עוד פעם, כדי שזה יהיה מסודר: תקנות אלו יחולו על כלל מוסדות החינוך, להוציא מוסדות תרבותיים ייחודיים, שתקציבם נקבע על-פי חוק ואין בו תקציב למטרה זו, ועל כן ייקבע כי במוסדות תרבותיים ייחודיים התקנות האלה יחולו עליהם, רק כאשר יימצא פתרון לבעיה המשפטית והתקציבית כאמור. לכן, אני מבקש להחריג את זה, או לחלופין – אם יש בעיה, אני מבקש לדחות שוב את הדיון ולנסות להגיע להסכמות.

נקודה נוספת שאני רוצה לומר – יש פה גם דבר עקרוני.
היו"ר יעקב מרגי
למה? לגבי לחלופין, הייתי מצפה: יכול להיות שמשרד החינוך יבוא ויתקצב את זה. למה להחריג, אם אתה בעד שהתקנות - - -?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם זה יהיה היום, אנחנו נברך ביחד על הנס שנעשה לנו.
היו"ר יעקב מרגי
לא, תציג את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. אני כבר עכשיו מציג את זה, - -
היו"ר יעקב מרגי
זו חלופה שלישית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - כי אני עובר להמשך.

ברשותך, עוד שתי דקות. יש פה גם דבר עקרוני. לא יכול להיות שמכתיבים דברים ולא מתקצבים אותם. אנחנו מכירים את כל נושא הרישיונות. הרישיונות גם נעשו לצורך בטיחות ילדינו. אנחנו יודעים איזה סבל עוברים מנהלי המוסדות – המוכר שאינו רשמי, הפטור, והחינוך העצמאי וכולם – בנושא הרישיונות, כשעמיתיהם מהממלכתי או מהממלכתי-דתי פטורים מהוצאת רישיון כל שנה ופטורים מכל הויה דולורוזה עם משרד הבריאות והמשרדים האחרים. אני הייתי ראש עיר בבני-ברק, והייתי אחראי גם על הממ"ד, על הממלכתי וגם על החרדי. אדוני היושב-ראש, אתן לכם דוגמה: ברחוב מסוים בבני-ברק היו לנו שני גני-ילדים צמודים זה לזה, כשגן אחד היה ממלכתי וגן אחד היה מוכר שאינו רשמי. על הגן הזה, המוכר שאינו רשמי, הייתי צריך כל שנה לעבור ולהביא יועץ בטיחות ועוד יועץ בטיחות, ומשרד הבריאות היה ועיכבו לי את הרישיונות ואת התקציבים. אחיו התאום, גב אל גב, אותו גן, אותם ילדים, אותו דבר, פטור מזה. אני לא מוכן שיבואו וישיתו על מוסדות דברים בלי לתת להם תקצוב ושיפוי. ראינו את זה גם בחוק ההנגשה – את הדרישה של הרשויות המקומיות. אי-אפשר לבוא ולהטיל על מוסדות דברים כאלו בלי לתת להם שיפוי. אני רוצה רק לחשוב בקול רם מה היה קורה, אם היו משיתים תקנות כאלה בממלכתי או בממלכתי-דתי בלי לתת לזה שיפוי, בלי לתת לזה את התקציבים שנותנים להם שם, ואיזה קול זעקה היה קורה פה.

לכן, אני אומר שוב – ובזה אני מסכם, אדוני היושב-ראש – שאני בעד התקנות ואני בעד הבריאות, ולכולם יש ילדים, וגם לי יש ילדים בישיבות, ואני אשמח מאוד שהם יאכלו כל יום שניצל. זה באמת הדבר הכי חשוב מבחינתם.
קריאה
זה לא מה שאנחנו רוצים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא שניצל. סליחה. זה לא טוב. סופגנייה – זה גם לא טוב. אני מדבר על אוכל בריא באמת, מזין, טוב ומשובח. אגב, אני גם חושב שצריך לבדוק בפנימיות של אותן ישיבות. אולי צריך גם מזרונים יותר טובים לגב, כי באמת זה יכולות להיות בעיות בריאותיות. הכול מצוין.
היו"ר יעקב מרגי
אל תיתן חומר למחשבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, כל דבר לגיטימי, בתנאי שאתה בשוויוניות ונותן את התקציב כמו שאתה נותן למישהו אחר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכן, אני מבקש להחריג – לקבל את הנוסח שאני הצעתי, אדוני היושב-ראש. אני מודה לך מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
אברהם פרידמן, יושב-ראש איגוד מנהלי הישיבות, בבקשה.
אברהם פרידמן
כבוד היושב-ראש, קודם כל, תודה שאתה מאפשר לי לבטא את דבריי.
היו"ר יעקב מרגי
הייתה הווה אמינא שלא? צריך לברר.
אברהם פרידמן
אני אומר תודה שנתת לי.

אני חושב שחבר-הכנסת יעקב אשר אמר את עיקרי הדברים, את רוב רובם של הדברים, כפי שאנחנו רואים אותם. איגוד מנהלי הישיבות הוא גוף שמייצג קרוב ל-300 ישיבות קטנות, שבחלקן הגדול, ברובן, מתקיימת הזנה של התלמידים. כל תקנה או כל תקנות כלשהן שיעברו היום משפיעות ומשליכות, באופן ישיר, על התנהלות אותם מוסדות חינוך.

אני חושב שמעבר לכל מה שנאמר פה, נקודה אחת טרם נאמרה פה, והיא נעשתה אמנם בימים האחרונים. ישנה חוות דעת משפטית, שהכין עורך-הדין קידר, שהועברה אליך.
היו"ר יעקב מרגי
אני פטור מלהציג אותה, אם אתה מדבר. רציתי להציג שהוא פנה אלי. אוקיי, דבר.
אברהם פרידמן
לא. אעשה את זה במשפט אחד. לא נעשתה כל התייעצות מוקדמת עם אותו סוג של מוסדות או גוף מייצג של אותם מוסדות, כאשר ההשלכה הישירה של החוק והתקנות היא ממש ישירה ביותר. לא נעשתה שום היוועצות איתם, וזה מנוגד להחלטות של היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
בסוף מכתב הפנייה שלו אלינו, בסעיף 30 – ותגיד לי אם זה מקובל עליך. במשרד החינוך כדאי שיקשיבו – הוא אומר: "לאור כל האמור לעיל" – פחות או יותר הוא אומר מה שאמר חבר-הכנסת יעקב אשר, מה שאמרת ועוד דברים אחרים – "אנו פונים אליכם בבקשה בהולה לשנות את נוסח התקנות ולהוסיף את הפסקה האמורה לעניין תחולת התקנות המדורגת על מוסדות מרשינו. הכל כאמור לעיל".
אברהם פרידמן
מדורגת באותה מידה שחבר-הכנסת אשר הציג אותה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אגב, זו לא הצעה שלי.
היו"ר יעקב מרגי
שאלתי אותך או אותו?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. אני רק אומר. אתה הערת לגבי.
היו"ר יעקב מרגי
יש לנו ותק בבית המדרש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה הערת לגבי.
היו"ר יעקב מרגי
מה שזה פלוס. מה אומר כבודו?
אברהם פרידמן
מדורג בהתאם לנוסחה שהוא הציע.
היו"ר יעקב מרגי
אז זה לא מה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא הצעתי מדורג.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא מה שכתוב פה. אתה צריך להחליט על העמדה שלך.
אברהם פרידמן
העמדה שלנו מתאימה למה שאמר חבר-הכנסת אשר.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה.

פרופסור רונית אנדוולט.
רונית אנדוולט
אני פרופסור רונית אנדוולט, מנהלת המחלקה לתזונה במשרד הבריאות, ואנחנו אלו שעבדו יחד עם משרד החינוך על כתיבת התקנות. אנחנו גם אלה שמנהלים את הבריאות של אלה שלא אוכלים בריא, ואנחנו אלה שמטפלים בהם לאורך החיים.

קודם כל, אני חושבת שחשוב מאוד לזכור שלאכול בריא זו זכות, וזו זכות של כל ילד וילד בישראל, וזה לא משנה אם הוא חילוני, דתי, מסורתי, חרדי או כל דבר אחר. אני חושבת שהאינטרס של כולנו צריך להיות אחיד בעניין הזה.

דבר שני – העניין של עלות.
היו"ר יעקב מרגי
פרופסור רונית, הדיון יהיה פתוח, ואני אתן לך. יש פה טענה. אני אומר בפתח הדברים שאני בעד להעביר את התקנות. אני חושב שאפשר לחיות עם זה בתהליך מדורג. הייתי מקבל את חוות הדעת. כנראה שהפוליטיקה יותר מחמירה מבעל הדבר. אבל את אמרת: זו זכות לאכול בריא. אני רוצה עכשיו להיות הסניגור, ואין לי בעיה להיות הסניגור, כי אני מאמין. אמרתי לךְ: יש בסיס לטענות. הרי אנחנו לא אוכפים זאת על בתי-אב, שזו האחריות הישירה של הורים על ילדים לאכול מזון בריא. הלוואי שהיינו מצליחים שם – תאמיני לי שחצי מהתקציב של משרד הבריאות היינו חוסכים לטווח ארוך. אומר לך בעל המוסד: את לא מתקצבת אותי על אוכל – לא את, המדינה – המדינה לא מתקצבת אותי על אוכל, ולא בדקה ולא כלום – ובצדק הוא אמר את זה באמירה צינית – אפילו על איזה מזרונים ישנים שם. את באה עכשיו ורוצה להחליט לי. אני עושה זאת וולונטרית מעצמי. למה? למה את באה לאכוף עלי דבר שאת לא צד? הרי אם הוא פוגע בבריאות, עומדת לך הזכות, כמשרד הבריאות, בלי התקנות האלה, להיכנס ולהגיד: "המטבח הזה לא... תסגור".
רונית אנדוולט
נכון להיום, החקיקה מדברת על תברואה בלבד, ולא על האיכות התזונתית.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, בסדר. אני לא יודע. אמרתי לךְ שאני בעד התקנות שילד צריך לאכול בריא בביתו קודם, וכל שכן במוסד. לא "כל שכן", אלא לאחר מכן במוסדות.

במקרה של הישיבות, נאנקים, בצדק. תארו לכם: היו תקנות ההנגשה, וחשבו על כולם, משרד הבריאות: מוסדות להשכלה גבוהה, בתי-ספר וכולם. את מי שרצו להחריג החריגו, והמוסדות – אף אחד לא חשב עליהם. ישיבות – הן לא קיימות. אף אחד לא חשב עליהן. במקרה הזה – בתי-כנסת וכו' – המדינה גם לא תתקצב, כי זה הון עתק. אי-אפשר לדקדק - - -
רונית אנדוולט
קודם כל, אני רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לצייר לךְ את הרציונל.
רונית אנדוולט
אני מבינה את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה שתביני מאיפה זה בא.
רונית אנדוולט
אני רוצה לעזור למוסדות החרדיים. אני בעדם – אני לא נגדם. אבל אני גם רוצה להגיד שאפשר לעשות אוכל בריא לא בצורה יקרה, וצריך פתיחות.
היו"ר יעקב מרגי
כנראה שאת לא מכירה את המציאות.
רונית אנדוולט
לא, אני מכירה. אתן לך דוגמה: נושא קטניות. ילדים לא צריכים לאכול כל יום בשר. הם יכולים לאכול קטניות בחלק מימות השבוע. זה מוזיל בצורה דרמטית את המחיר של עלות ארוחת צהריים, וזה גם היה בתקנות שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
אדוני יו"ר איגוד הישיבות, ראית את התקנות? ראית את המפרט?
אברהם פרידמן
בגדול.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה "בגדול"?
אברהם פרידמן
למעלה. לא נכנסתי.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, רגע. חבריי חברי הכנסת ומקהלת אנשי המקצוע, אני מבקש.

אנחנו פה מקיימים דיון אמתי, ויש פה צורך אחד וצורך שני שחייבים שיתקיימו: מצד אחד – צורך הבריאות, ומצד שני – זו גזירה שצריך לעמוד בה, שאפשר לעמוד בה. אני רוצה מחר-מחרתיים גם בישיבה כזו – שלושה שבועות התקנות האלה באוויר אצלנו כאן, קודם, עוד לפני כן. מה, מחכים שהטיל ייפול? אני לא מבין אתכם. 34,000 תלמידים לומדים. זה לא החריד אתכם? לא נבהלתם? אני הייתי מצפה – אני אומר לך בשטחיות שלי, ואני לא מוכר כאדם יסודי, שלדיון כזה הייתי בא ואומר: רבותי, השינוי הזה עולה לי X. אתה נותן להם גם חומר, כלי עבודה, שיקול משרדי. אי-אפשר לבוא לדיון ככה לא מוכנים. זה שלושה שבועות. זו לא רביזיה שאחרי חצי שעה מכנסים את הוועדה ומצביעים עליה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל הייתי מצפה גם שמשרד החינוך יחשוב כמה זה עולה למוסד ויציע - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. הוא לא חושב לתקצב אף אחד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אה, הוא לא חושב לתקצב? אז מה הדיון? על מה הדיון?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, סליחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז על מה הדיון?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, יעקב אשר. בוא, הוא לא חשב לתקצב אף אחד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
על זה אני בוכה.
היו"ר יעקב מרגי
מרגע שזה עלה לאוויר, אני לא צריך: בגלל שהוא לא עשה, אני לא. זה נוגע לי?! אני יודע מה זה?! הרי אתם צועקים גוואלד. על מה אתה צועק גוואלד? אולי זה 150 שקל למוסד. על מה אתה צועק גוואלד? אולי זה רק 150 שקל למוסד. אתה נוטה להאמין שאולי זה עשרות אלפים או מאות אלפים. אבל מישהו צריך לשים את זה על השולחן.

פרופסור רונית, בבקשה. הפסקתי אותך.
רונית אנדוולט
קודם כל, התחלתי להגיד שאפשר לעשות אוכל בריא גם במחיר לא מאוד יקר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
הם לא יודעים לעבוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני יודע שאני לא יודע לעבוד. אני מש"ס?! אני כולו דגל התורה. מה, אני יודע לעבוד?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. סליחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ניהלתי משהו בחיים שלי?!
היו"ר יעקב מרגי
רגע, בואו נעצור. אמיר, קח את החדר שלי.
רונית אנדוולט
ניסיתי להגיד שאפשר במחירים לא יקרים לאכול בריא. זו אגדה שמה שבריא זה הרבה יותר יקר. אפשר, בהחלט, לעשות אוכל בריא גם במחירים צנועים.

גם במפעל ההזנה של משרד החינוך שינו את פני התזונה, והמחיר לא עלה.
קריאה
בדיוק. לא שינו.
רונית אנדוולט
זאת אומרת, לא שינו את תעריף ארוחות הצהריים בעקבות זה שיש חוק התזונה.
היו"ר יעקב מרגי
היא יודעת לדבר. אל תפריעו לה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל משלמים את ארוחות הצהריים.
היו"ר יעקב מרגי
יעקב, תן לה.
רונית אנדוולט
לא קשור. גם אתם משלמים את ארוחות הצהריים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אה.
רונית אנדוולט
דבר שני – בתוך חוזר המנכ"ל של משרד החינוך יש החרגה לנושא הפנימיות.
קריאה
רונית, זו לא החרגה.
היו"ר יעקב מרגי
תנו לה. סליחה, סליחה. תאמרי את דעתך, ונשמע את הגרסה שלכם.
רונית אנדוולט
יש נספח, בהנחיות של משרד החינוך, לנושא הפנימיות, כי גם בחינוך החילוני והדתי ההתיישבותי יש פנימיות, בדומה למה שאתם מציגים אצלכם.
היו"ר יעקב מרגי
והם מוחרגים?
רונית אנדוולט
הם לא מוחרגים, אבל יש שם נושאים מסוימים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה זה? אני לא יודע לדבר מופשט. אני יודע שחור-לבן.
רונית אנדוולט
יש שם מבחר יותר גדול לבחירה של מזונות, ויש גם אפשרות למזונות אחרים שלא אפשרנו אותם, בעצם, במסגרת ארוחות הצהריים הפורמליות, מאחר והילדים האלה נמצאים גם לארוחות ערב ולארוחות ביניים וכו'.
היו"ר יעקב מרגי
על איזה בסיס אפשרתם זאת?
נעמי יולס
אפשר, בבקשה, להתייחס?
קריאה
אין שם מימון.
היו"ר יעקב מרגי
אל תפריע.
נעמי יולס
אני מבקשת להתייחס. אני נעמי יולס מהלשכה המשפטית במשרד החינוך. ספציפית לעניין חוזר המנכ"ל, חוזר המנכ"ל פורסם עוד לפני התקנות, כך שלפני - - -
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה לומר שברגע שהתקנות ייכנסו לתוקף, ההחרגה הזאת תתבטל?
נעמי יולס
התקנות הן, כמובן, מעל חוזר המנכ"ל. מקומות שבהם התקנות לא נותנות להם מענה, ספציפית, נניח ארוחות הערב – - -
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי, הבנתי.
נעמי יולס
- - אז מה שרלוונטי זה באמת אותו חוזר מנכ"ל.
היו"ר יעקב מרגי
את יכולה להפנות אותי לאיזה חוק יסוד או לאיזה חוק בל-יעבור שבג"ץ לא יגן עלי, שאם אני מחריג אותם – למה אני לא יכול...

סליחה, רבותי. וואלה, אני רוצה לעזור לכם. מה שאתם לא יודעים לעשות לבד בישיבות סיעה אני רוצה לעזור לכם פה. הכנסתם את המדינה ל'ברוך', ואני מנסה להוציא אתכם.
קריאה
סליחה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
כל המדינה?
היו"ר יעקב מרגי
כן. מיליון ומשהו ילדים תקועים, בגלל ששלושה שבועות אתם לא יודעים לדבר ביניכם.

תקשיבו. תעשו לי טובה. זה יותר רציני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון. מאוד.
היו"ר יעקב מרגי
אני ביקשתי להחריג, עד שהנושא הזה יטופל, כי אני חפץ בשלומם של ילדי ישראל. אומרים לי: תשמע, אתה תיתפש לא טוב, אם תחריג את החרדים. אני מוכן להיתפש לא טוב, בשביל שאחר ייהנה, בשביל לפתור לאחרים את הבעיה.

השאלה – וזה יותר למשפטנים – אני עדיין לא הבנתי על איזה בסיס חוקתי אני, כמחוקק, לא יכול להחריג לזמן מסוים, עד שתיפתר הבעיה, אוכלוסייה מיוחדת.
קריאה
מאיזה טעם אתה רוצה להחריג?
היו"ר יעקב מרגי
זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. תקשיבי, אני אומר לך: אם זו עלות של מאות אלפי שקלים בשנה למוסד, אני גוזר עליהם כליה, סגירה. את רוצה תיאור של ישיבה ואיך היא נראית? בואי ואספר לך. זה מיטות רעועות ומרעישות, חלונות בלי רשתות, מיטות עם דיקטים שבורים כך שמזרון הספוג נכנס ככה. אם את רוצה, אקח אותך לסיור. אני לא יודע מתי צבעו את החדרים לאחרונה, וזה לא מעניין אף אחד מהממשלה. מחוקקים חוקים ותקנות, ואף אחד לא סופר את זה.

אני בא ואומר לך: יש בסיס אמיתי לטענה. תאמיני לי, שאני לא רואה ממטר, ותסלחו לי: לא את יעקב אשר, לא את משה גפני ולא את אף אחד. הייתי מעביר את התקנות האלה, כי אני מאמין בהן. אבל יש פה טענה אמתית שבישיבות המציאות קשה. אם המציאות קשה, אם אני גוזר עליהם עכשיו תקנות עם עלויות של עשרות אלפי שקלים, אני גוזר עליהם כליה וסוגר אותם.
רונית אנדוולט
צריך לראות באמת שזה עולה יותר, כי זה לא בטוח שזה עולה יותר.
היו"ר יעקב מרגי
תגיד לי, את יודעת מה המפרט? אני יכול לומר מה מפרט ארוחת הצהריים בישיבות?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, בגלל שזה שונה.
היו"ר יעקב מרגי
בבודדים, באיכותי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אל להוציא לעז.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מוציא לעז. זו מציאות קיימת וקשה. אלה ארוחות בוקר דלות, ארוחות צהריים שאין בהן את כל אבות המזון. זה מה שמאלתרים באותו יום מתרומות או אם הצליחו מהיתרה הכספית. הדבר הראשון הוא, קודם כל, להפעיל את הישיבה: מיזוג, חשמל וניקיונות ושאר הדברים, והמזון הוא בסוף. את מדברת אתי, תסלחי לי, האם הם נותנים בשר מספר 3 ועכשיו את מחייבת אותו את מספר 5 – תאמיני לי שהוא היה סובל את זה. אין בשר.
רונית אנדוולט
זה לא נורא שאין בשר. אנחנו בעד - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני רק אומר לךְ שהפערים הם גדולים. תאמיני לי.
מיכל חורין
הילדים אוכלים בתוך מוסד החינוך?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מיכל חורין
הילדים אוכלים בתוך הישיבה הקטנה?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מיכל חורין
לא בישיבה הגבוהה?
היו"ר יעקב מרגי
בישיבה הקטנה. מה פתאום?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו מדברים כרגע רק על מוסדות תרבותיים ייחודיים, שזה בעצם ט'-י"ב. תחריגו אותם. מה קרה?
היו"ר יעקב מרגי
נאמר לי, בשם היועצת המשפטית של ועדת החינוך והיועצת המשפטית של משרד החינוך, שלא ניתן להחריג. אני לא מכיר "לא ניתן". אני המחוקק. תסבירו לי על איזה בסיס אתם אוסרים עלי להחריג אותם, כי אני רוצה להכניס אותם לפינה. אני רוצה להכניס אותם, כך שהנציגים שלהם ילכו, ייאבקו ויביאו את הכסף כדי שיהיו ארוחות בכלל. יש גם מוסדות שאין ארוחות בגלל שאין תקציב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון.
רונית אנדוולט
קודם כל, אנחנו גם בעד. אבל מה שאני גם רוצה להגיד הוא שאנחנו צריכים גוף מייצג לכל הפנימיות החרדיות, שאפשר לעבוד אתו.
היו"ר יעקב מרגי
יש איגוד מוכר שכולם יודעים לעבוד - - -
רונית אנדוולט
האיגוד הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, תני לי רגע.
רונית אנדוולט
שנייה, אני רוצה לעזור.
מיכל חורין
אפשר להגיד, משפטית – משרד החינוך לגבי - - -?
היו"ר יעקב מרגי
תני לה לדבר, ואחר כך את.
רונית אנדוולט
משהו מקצועי.
היו"ר יעקב מרגי
משרד הבריאות עכשיו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש פה ערבוב של רפואה ומשפטים ביחד.
היו"ר יעקב מרגי
יעקב, קח מים קרים.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
תן לי את המכתב של קידר. לא ראיתי אותו.
רונית אנדוולט
אנחנו מכבדים את כל - - -
היו"ר יעקב מרגי
את של גפני ראית?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
של פרוש ראית?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
גם לא. בשביל זה, אני באמת - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא להפריע, בבקשה.
רונית אנדוולט
אני רוצה להבין, ועד היום לא הצלחתי להיכנס לאף פנימייה חרדית למרות שניסינו במהלך השנתיים האחרונות בכל מיני דרכים, כולל כל מיני - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם חיכו שהטיל ייפול. את לא מבינה?
רונית אנדוולט
אני רוצה גוף שיעבוד אתנו מקצועית ויעביר לנו את האתגרים התזונתיים.
היו"ר יעקב מרגי
אדוני יו"ר האיגוד, אתה מתחייב לעבוד מול משרד הבריאות בסוגיה הזאת?
אברהם פרידמן
אין בעיה.
רונית אנדוולט
ונראה את הסוגיות שלהם.
קריאה
אין שום בעיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם היום הם עובדים מול משרד הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
נשמע את הייעוץ המשפטי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם היום. על הביקורות הם עובדים מול משרד הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. זו תברואה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה זה תברואה? תברואה זה אם זה אוכל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
רונית אנדוולט
לא. אני גם לא עוסקת במזרונים, סליחה. אני עוסקת בתזונה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תברואה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה גם בריאות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, פרופסור רונית.
רונית אנדוולט
אבל אני לא אחראית על הבריאות, אלא על התזונה.
היו"ר יעקב מרגי
קודם כל, תדברי למיקרופון כי לא שומעים אותך.

שנית – ואת מכירה את זה – תציגי את עצמך.
מיכל חורין
אני עורכת-הדין מיכל חורין מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. התקנות האלה הותקנו, בעצם, מכוחו של חוק שחוקק כבר ב-2014. בעצם, החוק הוא מקור הסמכות שלנו. הוא מתווה.
היו"ר יעקב מרגי
מה החוק?
מיכל חורין
זה החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה עד היום זה לא אושר? תן לי ליהנות קצת.
היו"ר יעקב מרגי
אבל, תן לה לשחרר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תן לי ליהנות קצת.
היו"ר יעקב מרגי
אי-אפשר לנהל דיון ככה. אני לא אוהב. אני היושב-ראש, ולא אוהב - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מאחר ואתה הסברת אותי כל כך טוב מקודם, אני שותק.
היו"ר יעקב מרגי
באמת. גם בלי זה הייתי משתיק אותך.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני עדיין שותק עד עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
אתן לך את רשות הדיבור.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
כן?
היו"ר יעקב מרגי
רק תגבש עמדה עם ליצמן - - -
מיכל חורין
החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך נחקק כבר ב-2014.
היו"ר יעקב מרגי
קשה לעבוד עם החרדים. אני אומר לךְ מהתחלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אל תגיד ככה.
היו"ר יעקב מרגי
בסבלנות. אני אומר. אל תחליט לי.

בבקשה, בקול.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קשה להיות חרדים במדינה – זה כן.
מיכל חורין
התקנות הותקנו מכוח החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, והחוק נחקק כבר ב-2014. בעצם, הוא קובע את גבולות התקנות ששר החינוך צריך להתקין. בעצם, החוק קובע מהו מוסד חינוך שעליו זה חל. ההגדרה שם היא הגדרה מאוד רחבה. בתקנות אני לא יכולה היום להחריג משהו – אני פועלת מכוחו של החוק, וזה מקור הסמכות שלי.
היו"ר יעקב מרגי
נביא תיקון לחוק.
מיכל חורין
מקור הסמכות הוא החוק.
היו"ר יעקב מרגי
חבריי המחוקקים, תביאו תיקון לחוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין זמן. תן לנו זמן, אני אעשה את זה.
קריאה
רגע, רק שנייה.
היו"ר יעקב מרגי
אתן לך זמן. כמה זמן אתה רוצה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
חודשיים-שלושה, עד סוף המושב.
מיכל חורין
בעצם, התקנות נסמכות על החוק שקובע מהו מוסד חינוך. הן קובעות שהתקנות האלה יחולו במוסד חינוך כהגדרתו בעצם בחוק שנחקק כבר ב-2014. ההגדרה שם רחבה וכוללת גם את המוסדות התרבותיים ייחודיים.
היו"ר יעקב מרגי
את יכולה לקרוא את ההפניה מהחוק שמסמיכה את השר להתקין תקנות? מהי הלשון שם בדיוק?
מיכל חורין
יש שני סעיפים, סעיפים 2 ו-3. אני עוברת לסעיף 2(ב): "השר בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, יקבע תנאים והוראות לעניין הרכב המזון שניתן לספק או למכור בתחום מוסד חינוך ולעניין ערכו התזונתי, בהתחשב, בין השאר, בסוג מוסד החינוך, בצרכי התלמידים ובגילם". כך עשינו. בעצם, מוסד חינוך נסמך על ההגדרה של החוק שאומרת: "'מוסד חינוך' – מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, שלומדים בו יותר מעשרה תלמידים". בחוק לימוד חובה ההגדרה רחבה מאוד ל"מוסד חינוך", וזה כולל - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל נותנים לך אפשרות של סוג מוסד או משהו כזה.
מיכל חורין
כן, אבל סוג מוסד, מבחינתנו, זה גילאים; - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
תעשו לו חשיבה.
מיכל חורין
- -זו שכבת הגיל.

מעבר לזה שאנחנו נסמכים על החוק, אלה גבולות הגזרה שלנו. בעצם, גבולות הסמכות שלנו הם החוק שהמחוקק קבע.
היו"ר יעקב מרגי
מעניין אותי אם יהדות התורה תמכו בחוק. באיזו שנה זה חוקק?
מיכל חורין
ב-2014.
היו"ר יעקב מרגי
סביר להניח שכן.
מיכל חורין
יכול להיות מאוד שכן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מי היה שר החינוך אז? פירון היה שר החינוך.
קריאה
שר הבריאות היה ליצמן גם אז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. ב-2014?
קריאה
כן. זו פעם שנייה שהוא שר בריאות.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. 13' – הממשלה הקודמת - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
נו, באמת, חבר'ה, אנחנו לא אוכלים אוכל בריא, אבל אנחנו לא סניליים.
היו"ר יעקב מרגי
לא. שרת הבריאות הייתה גרמן, ושר החינוך היה פירון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
פירון.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי. תודה, תודה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה צריך להביא לי הוכחות? מה, אתה...?
מיכל חורין
מעבר לזה, כל החרגה, כזו מעבר לזה שכמו שאנחנו רואים את זה היא בלתי אפשרית בתקנות, צריכה גם להיות שוויונית. בעצם, החרגה כזאת אומרת שילד חרדי לא שווה לילד חילוני.
היו"ר יעקב מרגי
אבל, הנסיבות. סליחה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כשהוא לא שווה בכסף, זה כן בסדר.
מיכל חורין
לא. יש את החוקים האחרים. יש את החקיקה הכללית שמדברת על שוויון. אנחנו צריכים: ילד חרדי שווה לילד חילוני או לכל ילד אחר מכל הבחינות – גם מבחינת הבריאות והדאגה לבריאות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
התקציב גם כן.
מיכל חורין
מבחינת התקציב, משרד החינוך לא מתקצב הזנה במוסדות העל-יסודיים בשום מקום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שמה?
מיכל חורין
משרד החינוך לא מתקצב את ההזנה במוסדות על-יסודיים. המקומות היחידים, שבהם הוא מתקצב הזנה, זה במוסדות שהם לפי חוק ארוחה יומית לתלמיד.
היו"ר יעקב מרגי
אגלה לךְ. יש סל לפנימיות, ובתוכו יש מרכיב מזון. אי-אפשר לומר אמירות. אתם באים פה לוועדה.
מיכל חורין
לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, סליחה. אני מכבד, ונותן את כל הבמה. אבל, מה לעשות, לא התישו אותי כך שלא אהיה חד קליטה או חד מחשבה. אני אומר לךְ, ותקשיבי טוב-טוב: גם הקטע של השוויון – עם כל הכבוד, אני יכול להתמודד אתו ואפשר להתמודד אתו, כי במה שמדובר במשרד החינוך חוק השוויון לא עובד, כי את מגדירה שהילד הזה הוא מסוג אחר. את מגדירה אותו. נתת לו הגדרה של חוק נפרד.
קריאה
דווקא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה להתפלפל אתך משפטית וליהנות מהחוויה הזאת, בסדר?

זה חוקק בחוק נפרד של תרבותי ייחודי, וזה לא החינוך הממלכתי. את יודעת מה? גם לו יצוין שחוק תרבותי ייחודי יונק ממשהו, עדיין את לא מתקצבת; את רואה אותו סוג ב', את רואה אותו סוג ג'.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
תגידי "חס וחלילה" עד מחר. הבן שלו או הבן שלו לא מתוקצבים כמו הבן שלך. זה עובדתי. המדינה נתנה את זה.

אני לא תוקף. אני רק מסביר לךְ מציאות משפטית. אני אוהב שמשתמשים בשוויון. אני פריק של שוויון. אבל הוא לא מתקיים. לא יכול להיות שאני אתעקש שהוא יתקיים דווקא איפה שהנסיבות נותנות לך, כרגולטור, ונותנים לי כמחוקק, להבין שיש פה מציאות בלתי אפשרית. לכן אני לא קיבלתי את זה בשטחיות ובשליפה. אני לא מוכן לקבל, אלא אם כן זה יבורר עד תום, כי אני חושב שצריך פה להחריג. אם את שואלת אותי איפה יותר בעייתי: לא לאשר היום את התקנות או להחריג עד שימצאו, ונקציב זמן שימצאו? – אני מקדש את הקטע הזה של אי-השוויוניות בשם אי-השוויון, כי אני אומר לך: אני לא רוצה לתקוע מיליון ומשהו ילדים בשביל 30,000 ילדים שצריך למצוא להם מענה ולתת להם מענה.
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא נכון. אנחנו עושים זאת בהרבה תחומים, וזה יושב בכלל על חוק אחר – תרבותי ייחודי. למה נתנו לו "תרבותי ייחודי"? כי הוא בהסתכלות אחרת. עומדת לשר, אם רוצים, והשאלה היא האם רוצים. אני אומר שהוועדה צריכה לומר – גם אם תחליטו שכן, תלכו להתייעצות – אני אומר לךְ שאני אקצוב זאת בזמן לתת להם להשיג את מה שצריך להשיג. צריך לתקן את כל הסיפור הזה ולתת את הכלים.
מיכל חורין
אם אפשר לחדד, דווקא חוק תרבותי ייחודי, היסטורית, נחקק בגלל שהמוסדות האלה לא מלמדים ליבה, בעקבות עתירה לבג"ץ. מבחינת פדגוגית, נכון שיש פער בין המוסדות האלה למוסדות האלה, אבל דווקא התקנות האלה לא מדברות פדגוגיה – הן כבר מדברות בריאות.
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, תזכירי לי את השם הפרטי.
מיכל חורין
מיכל.
היו"ר יעקב מרגי
אני חתום על החוק הזה. אם אני לא טועה, היינו שני חברי כנסת. אנחנו יודעים מה זה. דווקא לשם הלכתי. אני יודע שזה בגלל הליבה. המדינה הכירה באי-השוויון, הכירה בהחרגה, ונתנה לו מעמד והסתכלות אחרת בכלל. אני לא רוצה שבתזונה ובבריאות תתני הסתכלות אחרת, - -
מיכל חורין
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
- -אבל יש נסיבות שאומרות: כרגע, במציאות הזאת, אם אני אתקן את התקנות, זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - -
היו"ר יעקב מרגי
אתן לכם. אני רוצה לתת זכות דיבור גם לאורחים.

לכן מה אני מבקש? אני מבקש החרגה, עד ששר החינוך וראש הסיעות החרדיות ימצאו את הפתרון לכך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אגב, ההחרגה הפדגוגית, היה לה הרבה ביטוי גם בהשתתפות של רשויות מקומיות בתחזוק של המקום, כמו שזה עובד במקומות אחרים ולא אצל החרדים. זה לא רק פדגוגיה. זה לא היה רק פדגוגיה. בגלל הפדגוגיה, אנחנו משלמים מחיר. אבל אם אנחנו משלמים מחיר, אל תכפו עלינו דברים שאתם יודעים לשלם לנו. זה הכול.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לךְ עוד אי-שוויון שהוא הפוך במקרה הזה. את יודעת שמוסדות החינוך הממלכתיים של המדינה לא עומדים בכללי הבטיחות שמחייבים את המוסדות האלה בחוק רישוי.
מיכל חורין
- - - של המדינה. - - - הרשויות המקומיות.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא נכנס. אני יכול לשבת פה - - -
מיכל חורין
הם לא פרטיים.
היו"ר יעקב מרגי
בגלל שהם לא פרטיים, הבן שלך צריך להיות חשוף למפגעים בטיחותיים, מה שלא חשוף אליהם הבן שלו.
מיכל חורין
לא. כאן הרשות המקומית היא הבעלים של המבנה, ולכן - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז מה?
היו"ר יעקב מרגי
תחילו את האחריות על רשויות מקומיות. גם את זה אתם לא עושים.
היו"ר יעקב מרגי
את מבינה? אני יכול לשבת פה ולמנות - - -
מיכל חורין
אבל זה לא קשור לטעמים הבריאותיים.
היו"ר יעקב מרגי
עוד פעם, כשאני הולך לבריאות – את מביאה אותי לשוויון, וכשאני הולך לשוויון – את מביאה אותי לבריאות.
מיכל חורין
לא. משווים שווים בין שווים.
היו"ר יעקב מרגי
אני כרגע תוקף ונותן לךְ - - -
מיכל חורין
משווים בין דברים שהם שווים.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. אני תוקף ונותן לךְ את כל הסיבות למה כן לחשוב שאפשר להחריג, ואפשר להחריג. אני לא מקבל את האפשרות הזאת, כי אני חושב שבנסיבות שנוצרו – להחריג את זה לתקופה עד שיימצא פתרון. עשו זאת בחוק ההנגשה. אין שום סיבה שלא. בתקנות ההנגשה החריגו.
מיכל חורין
מעבר לזה שאני לא מוסמכת להגיד כן או לא, גם משפטית - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא. אתם מוסמכים לומר את ה"לא". את ה"כן" – אתם לא מוסמכים.
מיכל חורין
לא. משפטית, - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרתם את ה"לא". עובדה שאמרתם את ה"לא". מה את אומרת לי "לא".
מיכל חורין
משפטית, זה לא בלתי-אפשרי, בגלל שהחוק מגדיר לי מהו מוסד חינוך.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך מה עושים במקרים אחרים. תלכו, תכינו שיעורי-בית ותביאו לי פתרון. נקודה. אין תקנות. ככה את רוצה שאני אגיד לך? אני לא רוצה להגיד את זה.

גברת שמר, בבקשה.
יפעת שמר
אני יפעת שמר, אקטיביסטית בנושא תזונה לילדים במסגרות החינוכיות וחברה בוועדה להסדרה של תזונה בריאה שליצמן מינה. אתם מדברים פה וצועקים פה גוואלד. אני חושבת שמה שכולנו צריכים לצעוק עליו גוואלד זה על בריאות הילדים. אני יכולה לספר לכם על ילדה בת שמונה - - -
קריאה
כל הילדים.
יפעת שמר
כן, כל הילדים. אני, כאימא, ולא משנה מאיזה מגזר אני, יכולה לספר לכם על ילדה בת שמונה רזה, פעילה ומקסימה שאמה מודעת לתזונה, ועדיין הרופאה שלה הייתה בשוק כשהם גילו שיש לה כולסטרול גבוה. זו ילדה בת שמונה.
היו"ר ויעקב מרגי
שומו שמיים.
יפעת שמר
אני יכולה לספר לכם על ילדה שכבר בגיל 15 סובלת מסכרת סוג 2, ותסחוב את זה אתה לכל החיים.
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח שאת מצטרפת לדברים שאמרתי לפרופסור רונית.
יפעת שמר
ברשותך, רק אמשיך. זה באמת לא משנה מאיזה מגזרים הילדים האלה, כי המחלות האלה לא תוקפות מגזר אחד או אחר. אנחנו צריכים לדאוג לכלל הילדים, ואנחנו צריכים לדאוג להם היום כי היינו צריכים לדאוג להם כבר לפני שנים רבות ורק עכשיו באמת אנחנו כאן.

החוק הזה יצא לחקיקה ב-2012, ועבר בקריאה שנייה וקריאה שלישית וחוקק ב-2014. יהדות התורה הייתה גם חתומה על זה. התקנות כבר שנתיים מעוכבות, בניגוד לחוק, וגם על זה אני רק מצרה שלא הגשנו בג"ץ כבר מזמן.
היו"ר יעקב מרגי
מה לא הגשת בג"ץ?
יפעת שמר
אני מצרה על זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני לא הולך על הנושא הזה. יש לי ביקורת חריפה על תהליך תיקון התקנות ואישור התקנות על-ידי משרד המשפטים, ואני תמיד אומר את זה. זו הזדמנות שלי לומר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, למה - - - לא הגישו?
היו"ר יעקב מרגי
רגע. אני באמצע הדיבור. אתה לא מקשיב, גם מפריע לי וגם ניתקת לי את חוט המחשבה.

בהזדמנות הזאת שאת היית מגישה בג"ץ, היינו מטפלים ברעה החולה שמשרד המשפטים קופץ כמוצא שלל רב על כל... זה לא התפקיד שלו. שיסמיך משרד ממשלתי לגמור את התקנות. למה זה צריך לעבוד דרך משרד המשפטים? במשרד הייעודי זה מתעכב שמונה חודשים ובמשרד המשפטים – שנה שלמה. חבל שלא הגשתְ בג"ץ באמת.
קריאה
וזה עוד כשביקשנו דיוני חירום בוועדה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל לא הוועדה עיכבה את זה.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. לא משנה. תסיימי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא היושב-ראש עיכב את זה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא אנחנו. ברור.
יפעת שמר
ברשותך, זה הכי קל להצביע על אשמים ולהגיד שהמדינה לא עשתה, שזה לא עשה או שאחר לא עשה. אני חושבת, כמו שאמרת, שהדבר האחראי, שהיה צריך לעשות מי שבאמת רצה ודאג לילדים שלו, היה לבוא עם מסמכים ונתונים, - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי.
יפעת שמר
אני מסכימה אתך.
היו"ר יעקב מרגי
אבל את לא מפרגנת. אמרתי.
יפעת שמר
אמרתי שאני מסכימה אתך.

- - ולא תוקע את כל ילדי ישראל בסיטואציה ופוגע בבריאות שלהם לאורך זמן רק בשביל להשיג פה משהו.

אני יכולה להגיד, כפעילה בתזונה בצהרונים, מתוכניות שהייתי מעורבת בהן לשפר את התזונה של הילדים, שזה עולה משהו כמו שקל או שניים – ההפרש בין התזונה הקיימת לבין התזונה... זה שקל-שניים ילד ליום, וזה לא סכומים של מאות אלפים בחודש.

אני יכולה להגיד לך שאחד החששות שלי, מעבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
את אומרת שאולי בגלל זה הם לא הכינו מסמך?
יפעת שמר
כנראה, אבל אני חושבת שראוי שיבואו מסמכים עם אנשי מקצוע.
היו"ר יעקב מרגי
כמה זמן - - -?
קריאה
- - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. לא עומדת לך זכות, אחרי ההתנהלות של הדיון הקודם. אני מדבר ליושב-ראש האיגוד. תכבד אותו.
אברהם פרידמן
אני חושב שכרגע בתקופה של ששים יום אנחנו נוכל להגיע - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה תביא מסמך מבוסס?
אברהם פרידמן
- -למסמכים, - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל, מבוסס.
אברהם פרידמן
- - וגם להבנות.
היו"ר יעקב מרגי
ותדחה את כל התוכניות שלך להתעשר על חשבון התקנות. זה בהומור, בהומור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא אמר את זה בהומור. ראשי הישיבות - - -
קריאה
ואז, כל המדינה – בעוד שישים יום? חבל.
עירית ליבנה
למה שישים יום? יש עוד שלושה חודשים אחר כך - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. את תוהה למה יחכו עוד שישים יום?
עירית ליבנה
לא. אני שואלת.
היו"ר יעקב מרגי
עירית, תקשיבי. אני רוצה לומר שהחוק חוקק ב-2014, והגיע אלי לוועדה – אגלה לך סוד? – ואף אחד לא דחף אותי לשים אותו על סדר-היום. אני שמתי אותו על סדר-היום. בסדר? אף אחד לא דחף אותי. גם עכשיו, אם לא יגיע להסכמה, השמיים לא יפלו ולא יירדו גשמים מעבר למה שתוכנן. בואי ותקשיבי: אל תטיפו לי מוסר. אני באתי ואמרתי ביושר ונזפתי באיגוד שכשהחוק חוקק, הוא היה צריך לדעת כבר שהחוק חוקק ושהולך ליפול עליו הטיל בעוד שנה או בעוד חצי שנה. משעלה הדיון והוגשה רביזיה, נתתי את מלוא תוכחתי כלפי חברי-הכנסת, ולא חששתי מהם. רבותי, מה החוכמה לתקן תקנות? ומה? את חושבת שייכנסו לשם? את חושבת שישתנה שם משהו?! אין להם. הם יסגרו. אם תבואי, יבוא צו סגירה, וצו סגירה – יסגרו. על מה אתם מדברים? כמו שאנחנו סופרים עד עשר כשמחוקקים חוקים ולא רוצים לעשות דברים שמחר-מחרתיים נתחרט עליהם, אז גם כאן. תקנות זה חקיקה. אני אומר לךְ: מרגע שזה הולך להשפיע על כ-34,000 תלמידים, כשהמציאות שם קשה ממילא ואף אחד לא נתן את הדעת שמישהו צריך... עם כל הכבוד, כל הגופים שמניתם מתוקצבים בדרך כזו או אחרת. צהרונים מתוקצבים.
קריאה
צהרונים לא נכנסים בחוק הזה.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אל תפריעו לי. צהרונים של משרד החינוך – מתוקצב, מפעל ההזנה – מתוקצב. עם כל הכבוד, גם מה שהרשויות המקומיות עושות – הן גובות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
צריך לומר את הדברים. אני אומר לךְ, שאני בוער; כולי רותח, כי אני רוצה להעביר את התקנות, ואני לא רוצה לתקוע אותן.

רבותי, מה אנחנו מבקשים? תחריגו כרגע את התרבותי ייחודי, ותנו לנו את הזמן. נקצוב זמן ביחד בהסכמה. אני לא אתן להם להתחמק מאחריות. אני אומר בצורה חד-משמעית, והנה אני מתחייב ולא מעניין אותי המסגרות הפוליטיות: אם אני אקצוב זמן ולא יגיעו להסכמה, אני 'חותך' את זה ומעביר את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין שום בעיה. זו בקשתנו.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לבוא להגיד לי: בשם השוויון, בשם השוויון. אין שוויון במדינת ישראל. אני מוכן לייצג את המדינה בכל ערכאה. אין שוויון ובמיוחד לא בחינוך. אני אביא לך מבוקר עד ערב סוגיות וסעיפים שם אנחנו לא בשוויון, ושאנחנו יודעים להעדיף את אלה ולא את אלה ולתת לאלה ולא לתת לאלה. כשרצינו לתת לחינוך - - -, בחרנו כביש עוקף פאלוג'ה – דרך המשרד לשוויון חברתי. נו, יש יותר עוולה מזה? יש יותר ביזיון ויש מחזה יותר מביש למדינה, שמדברת בשם השוויון בחוק יסוד, לעשות את הדבר הזה?! אז אל תטיפו לי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני גם מבקש מאנשי המקצוע, שכל כך דואגים לבריאותנו: - -
היו"ר יעקב מרגי
תביאו פתרונות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - תבואו בבקשה לבתי-הספר שלנו, ותראו 45 בנות מצטופפות. תראו בית-ספר בקריית-שמואל בחיפה, שם משרד החינוך לא מוכן לכפות על ראש העיר לתת לו מקום. הם נמצאים בסכנת נפשות. היושב-ראש היה שם. אתם דואגים לבריאות שלנו? דואגים לילדים שלנו? תדאגו עד הסוף. תבואו ותראו איך הילדים שלנו - - -
רונית אנדוולט
קודם כל, אני - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני פונה לכולנו, ולא אלייך באופן אישי. אני פונה לכולם.
רונית אנדוולט
קודם כל, אני אשמח - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
תראו ילדים – 600 בנים ובנות – מצטופפים בגלל התעמרות של ראש עיר בגיבוי של שר חינוך – בגיבוי של שר חינוך.
רונית אנדוולט
קודם כל, אני מבינה ללבך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איפה אתם? איפה משרד הבריאות? איפה משרד הבטיחות?
רונית אנדוולט
רגע, סליחה.
היו"ר יעקב מרגי
יעקב, יעקב, צא עם עמית החוצה.

הוא לא צועק. זה הקול שלו.
רונית אנדוולט
לא. בסדר, גם אני יודעת להרים את הקול. אבל אני חושבת שאנחנו שוכחים את המטרה המשותפת שלנו. המטרה המשותפת שלנו היא - -
היו"ר יעקב מרגי
מזון בריא.
רונית אנדוולט
- - שהילדים שלנו יאכלו בריא יותר.
היו"ר יעקב מרגי
גם בבתים של האנשים, - -
רונית אנדוולט
אין בעיה.
היו"ר יעקב מרגי
- - שלא יהיה כולסטרול לאנשים ולא נתמודד עם - - -
רונית אנדוולט
אנחנו עובדים גם בחוק ההסדרה. עבדנו מאוד קשה השנה שגם - - - שכל האוכלוסייה יותר בריא. אבל, מערכת חינוכית - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תגידי "חוק ההסדרה" – חוק ההסדרים.
רונית אנדוולט
ועדת ההסדרה של משרד הבריאות. חתכת לי את חוט המחשבה.
היו"ר יעקב מרגי
אין בעיה. אמרת: ההסדרה.
רונית אנדוולט
כמו שמשרד החינוך לא מוכר סיגריות ואלכוהול לילדים, הוא לא יכול לספק מזון מזיק לילדים. זה א'-ב'.
היו"ר יעקב מרגי
משרד הבריאות לא מספק.
רונית אנדוולט
משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך לא מספק.
רונית אנדוולט
לא. ההורים – מה שאני הבנתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי. בואי ואגיד לך. יש אקס-טריטוריה.
רונית אנדוולט
ההורים משלמים עבור השהות של הילדים בפנימיות החרדיות, ותמורת התשלום הזה הם זכאים לקבל מזון בריא. אנחנו מוכנים לעזור לעשות את זה בריא יותר. דרך-אגב, עד היום, אף גוף חרדי, למרות שניסינו בכל מיני דרכים, לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי. אני מסכים אתך.
רונית אנדוולט
שיפנו אלינו - - -
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אני אומר לך, וגם את זה אמרתי. הטחתי פה: חיכיתם שהטיל ייפול. אמרתי את זה. מה, נחזור?

רבותי, כרגע, המציאות היא עובדתית. יש עובדה בשטח, וזו המציאות. רוצים להתמודד אתה או שרוצים להגיד "תיקנו תקנות"? אני אומר לכם: כמו שלא מוכרים סיגריות לקטינים – ואל תספרי לי את הבדיחה הזאת, כמו שלא מוכרים אלכוהול לקטינים – ואל תספרי לי את הבדיחה הזאת. בסדר?
רונית אנדוולט
לא בין כתלי בית-ספר.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, תקשיבי. אני יודע שהחוק אומר שמה שקשור בבית-הספר זה לאורך כל שעות היום. נכון שיש תפיסה כזו?
קריאה
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אז אל תספרי לי מה קורה במסיבות של בני-הנוער בבתי-הספר. צריך לתקן וצריך לעשות. אבל אני אומר לךְ: זו לא חוכמה לתקן ושלא יהיה. אני אומר לך, מניסיוני, שאני יודע שכל יחידות הפיקוח והאכיפה של משרד החינוך, הרי הם לא ילכו: לא למוסדות של בני פישר ולא למוסדות הממלכתיים. הם יהיו מובטלים. הם ייפלו רק עליהם. אין להם מענה. אני צריך להיות קשוב לכך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא אומר: אני לא יודע להבטיח תקציב. אז מה יש לדבר?
היו"ר יעקב מרגי
לא הגעתם להסכמה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה לא תגיע להסכמה כזאת. הוא אומר: אני לא יכול להבטיח תקציב.
הדיל יונס
אני ממשרד המשפטים. אני אומרת שהצעה זמנית להחריג באופן זמני את מוסדות החינוך – בעצם, אי-אפשר לעמוד משפטית, כי בעצם התקנות עומדות בניגוד לחוק המסמיך שלהן וגם לעקרונות מאוד בסיסיים בחוק, למשל איסור הפליה במוצרים ובשירותים. אלה הוראות בחקיקה שאי-אפשר לסתור - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מכבד את מה שאת אומרת. אני רק שואל: איפה הייתם, כשחוקקו את חוק המוכשר, כשתקצבו את המוכשר בחוסר?
הדיל יונס
קיים חוסר שוויון - - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה כל הארגונים, איפה כל משרדי הממשלה, איפה כל המשפטנים היו, כשקבעו שילד X לא ראוי ולא זכאי לתשלום לשעות הוראה למורה איכותי, לעומת ילד אחר? אני שואל: איפה הייתם?
הדיל יונס
לא נראה לי שנתקלתי בהוראה בחוק או בתקנות שמפלים או קובעים משהו שהוא אי-שוויוני. אני חושבת שאי-השוויון שקיים לא נגרם ביודעין ובאישור של ועדת חינוך. זה מהלך שנעשה באישור וביודעין של ועדת חינוך שמאשרת משהו בניגוד לחוק, להוראה ראשית בחוק מסמיך. משפטית, זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
כדי לא להכשיל אתכם משפטית – הנה אני אומר לכם, אני סיכמתי – אני מודיע: לא יהיו תקנות, עד שתתנו לי מענה לסיפור הזה של תרבותי ייחודי.

כמו כן, אני נותן לכם, ראשי הסיעות החרדיות: מאחר ולא ידעתם לדבר ביניכם, אני מתנדב, אם תרצו, לחבר בינך - - -
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
לא נתת לי לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך, לפני שאני נועל את הישיבה.

מאחר ולא ידעתם לדבר ביניכם, ושעה לפני הדיון, בצורה מבישה – תן לי רגע, מה שיש על לבי אני אומר – לא ייתכן ששעה לפני הדיון אני אקבל מכתב של חברי-הכנסת של דגל התורה שלא יודעים לדבר עם יהדות התורה, כשליצמן מאיץ בי, שר הבריאות של יהדות התורה, להעביר את התקנות. אני מקבל שעה לפני כן מכתב יפה וחכם. אני יודע שכשיו"ר ועדת הכספים רצה לעצור את המדינה, ידע לעצור את המדינה. הוא עשה לי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו לא רוצים לעצור את המדינה – - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. תנו לי לדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- -אנחנו רוצים אוכל בריא.
היו"ר יעקב מרגי
הוא ידע לעצור.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לעצור.
היו"ר יעקב מרגי
הוא ידע לעצור לי תקציבים, כשהייתי שר, בגלל שלא נעניתי לבקשה מסוימת שלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה אתה מכניס - - -?
היו"ר יעקב מרגי
הוא יודע. אז אני לא מבין למה שעה לפני הדיון, כשניתנו לו שלושה שבועות ממני לסיים את הסאגה הזאת ולא מצליחים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא אמר את זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל אתה יודע מה? מאחר ואני מאמין בבעיה, מאחר ואני יודע שלצערי הרב החברה החרדי – - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
שאנחנו צודקים.
היו"ר יעקב מרגי
- - ה-DNA שלה הוא שפועלים רק כשנופל הטיל ולא יודעים לקדם את פני הרעה, אז הנה אני אומר לכם: תורידו את השלט "נגרר" ושימו שלט "גורר", ואני נותן לך. זה שאני לא מעביר היום את התקנות זה לא אומר שלא אעביר אותן בזמן הקרוב. אני נותן לך להסתדר עם משרד הבריאות עם ראשי המפלגות שמייצגים אותך, כולל ש"ס ויהדות התורה. תביאו מתווה מוסכם. כרגע, באין מענה, אני לא מעביר את התקנות.
קריאה
אדוני, רק - - -
היו"ר יעקב מרגי
תכף אתן לךְ.

חבר-הכנסת מוזס, בבקשה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני חושב: מילה בסלע, מִשְתּוּקָא בתרֵין. חז"ל אומרים שכל מילה שווה סלע – מה שאתה דיברת ומה שהרב אשר דיבר. הייתי יו"ר איגוד מנהלי הישיבות הראשון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה אשם...
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הייתי לפני 40 שנה, כשקבעו: אתן, ישיבות קטנות, תקבלו רק 40%. בהסכם קואליציוני העלו את זה ל-60%, אבל יותר? – נייט. יש אפליה ברורה בין ילדים אלה לילדים אלה. בגיל התיכון אלה זכאים ואלה לא זכאים. זה כבר נקבע בשעתו, בזמנו.

אני חושב שכל מילה שנאמרה כאן – אלה באמת דברים של טעם.

אדוני היושב-ראש, אתה שומע?
היו"ר יעקב מרגי
כן, אני אתך.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אתה שומע את השבחים, כן?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
קריאה
הוא רוצה שתחזור על השבחים.
היו"ר יעקב מרגי
אני חי טוב, כשנכנסים בי. ה-DNA שלי זה מלחמות.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
יעקב אשר, כל מילה שנאמרה כאן היא מילה בסלע מישתוקא בתרין. והמשכיל בעת ההיא יידום. אני חושב שמה שאמרת עכשיו, במילים האחרונות, אלה הנכונות. הגענו ברגע האחרון, אבל צריכים לתקן את הדבר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
זה גם על דעת שר הבריאות ליצמן?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
לא. על דעת מי אתה מדבר?
היו"ר יעקב מרגי
כבודו מדבר בשמו?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני מדבר. אני כאן חבר בוועדה, לא?
היו"ר יעקב מרגי
אני חפץ, כמה – אני לא רוצה לומר: מת לדעת – לדעת מה עמדת יהדות התורה המאוחדת בסוגיה הזאת.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
והמשכיל בעת ההיא יידום.
היו"ר יעקב מרגי
הבנתי. תודה.

נציג מועצת התלמידים והנוער הארצי, בבקשה.
דן קציר
אני דני קציר, נציג מועצת התלמידים והנוער הארצית. האמת היא שכשראינו את נושא הוועדה, באנו לדבר, באופן כללי, על ההשפעות של הרפורמה החדשה שעשו בנוגע למזון הבריא בבתי-הספר, בקפיטריות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה מדבר על הקפיטריות.
היו"ר יעקב מרגי
כללי. הוא אומר מה שרצית.
דן קציר
אני מדבר, באופן כללי, על כל הרפורמה, ולא על העניין החרדי בפרט.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
יש ישיבות קטנות במועצת התלמידים?
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא תרצה שהם ישלמו. מה אתה עושה? כשהגשתי את הצעת החוק, מיד אמרו לי: תחריג.
דן קציר
אנחנו רוצים - - -
היו"ר יעקב מרגי
באמת אם היית מאמץ את "והמשכיל בעת ההיא יידום", לא היית נופל.
דן קציר
הלוואי. האמת היא שאנחנו ממש מחכים שיגיעו אלינו.

אני רוצה להעלות באמת בעיות מהשטח שקיימות בעקבות השינויים. היום, קודם כל, יש הרבה בתי-ספר שלא נפתחו בהם קפיטריות. לדוגמה בבית-הספר שלי, ותכף פברואר, אין קפיטריה. הרבה מזה נגרם מהתקנות החדשות שהונחתו.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה להגיד לך שהבן שלי שכח איך נראית ארוחת הצהריים בבית, והוא לוקח כסף כל בוקר מהבית כדי לקנות. הלוואי ולא הייתה שם קפיטריה.
קריאה
יביאו מהבית.
היו"ר יעקב מרגי
הלוואי ולא הייתה קפיטריה. תודה.
מיכל חורין
אני רק מבקשת: אם אפשר, לקבל את החומרים, את הבסיס של התפריטים – את פירוט התפריט של המוסדות התרבותיים ייחודיים - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה זמן אתם רוצים להידברות?
מיכל חורין
- - וכספים, כדי שנוכל - - -
אברהם פרידמן
אמרתי: שישים יום – הכול ייגמר.
היו"ר יעקב מרגי
תשבו ביניכם. אני לא נותן לכם שישים יום.
קריאה
למה לא חודש?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, את רוצה לנהל את הדיון במקומי?
קריאה
לא. אני רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תני לי לדבר. אולי הייתי חוסך לך. מה תרבות הדיון הזאת?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אפשר להציע 45 יום.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אתה לא מציע כלום. אמרתי לך: "והמשכיל בעת ההיא יידום"?
מיכל חורין
כי יהיה לנו קשה להגיע לאיזה שהוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
כמה זמן את רוצה?
מיכל חורין
אני צריכה את החומר מהם. אני לא יכולה להתחיל - - -
היו"ר יעקב מרגי
45 ימים. הנה, נעניתי.
קריאה
לא, לא.
קריאה
את תקבלי חומר מקצועי.
קריאה
לקבל את החומר.
קריאה
לקבל את החומר – 45 יום?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. לקבל את החומר – תשבו ותתחילו לדבר.
אברהם פרידמן
תקבל חומר מקצועי.
קריאה
יש עוד שלושה חודשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא הבנת. כשאני אומר 45 יום – זה פה. כדי שזה יהיה פה תוך 45 ימים - - -
מיכל חורין
אפשר לקבל תוך שבוע, כדי שנוכל - - -?
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת, כבר אחרי הדיון אתם מחליפים טלפונים ומתחילים יום. 30 יום – גמרתם הכל ביניכם. בסדר?
קריאה
כן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תתחילו לדבר. 30 יום – תסיימו את ההידברות.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הרביזיה לא נדונה ולא הוצבעה.

רגע, סליחה. אני פותח את הישיבה. יועץ שר החינוך ביקש לדבר.
עמית פרסיקו
יועץ של שר החינוך. קודם כל, תודה ליושב-הראש על הדיון המורכב. אנחנו מצרים על כך שזה לא עובר היום. שמענו אתכם. בסוף, זו תקנה שאמורה לחול על כלל תלמידי ישראל, ועוסקת בנושא שאין חשוב ממנו וזה הבריאות שלהם. כולנו מסכימים על זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תכניס רק ללו"ז של השר עוד פעם סיור בקריית-שמואל, - -
עמית פרסיקו
ברשותך, חבר-הכנסת אשר, - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - לראות ילדים עם נפיחויות בראש שנופלים לתוך חצר שאין להם.
היו"ר יעקב מרגי
למה אתה מפריע לו?
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא דווקא בחור טוב.
היו"ר יעקב מרגי
קריית-שמואל – אני אגיד לך מי אשם עוד. - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
תפסיק כבר להיות - - -
עמית פרסיקו
היושב-ראש, אתה מפריע לו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ונציג שלהם - - - , וזה שיושבים על 20 דונם. אז על 20 דונם יושבים הילדים שלו, והילדים שלנו – על 800 מ"ר.
עמית פרסיקו
אני רק אשלים את המשפט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אסור לי גם להגיד את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לקבל את 20 הדונם האלה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
10 דונם, 20 דונם. ילדים ב-800 מ"ר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לקבל אותם?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה, אנחנו משחקים היפים כמו לכולם? דואגים לילדים שלנו?! - - -
היו"ר יעקב מרגי
יעקב אשר, אתה רוצה לקבל אותם?
יעקב אשר (יהדות התורה)
יונה יהב מוכן לתת את זה כבר. אתם מונעים את זה. אתם דואגים לילדינו?! תביא כבר לבחירות – יותר טוב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. תודה. אני מתנצל בשמו.
עמית פרסיקו
תודה, תודה.

אני אומר שהיה פה את הדיון לגבי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא אישי. הוא בחור נהדר.
היו"ר יעקב מרגי
תהרוג אותו, וזה לא אישי...
יעקב אשר (יהדות התורה)
למדתי את זה ממך.
היו"ר יעקב מרגי
זה רק אצלנו בבתי המדרש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עוד פעם "אצלנו"? מה יש לך?
היו"ר יעקב מרגי
אצלי – לא אצלך. אצלנו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תהיה חרדי גאה. מה קרה?
היו"ר יעקב מרגי
מה שיש לי תביעות – אני גאה, ומה שלא – אני לא גאה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני גאה.
עמית פרסיקו
אני רק אומר לסיום: אנחנו נשמח להמשיך לבוא בדברים, כמו שאנחנו תמיד עושים. אבל ההצעה של ההחרגה, אנחנו לא מאמינים בה. אנחנו חושבים שזה צריך לחול על כלל הילדים. יש בעיות שנוצרות מזה.
היו"ר יעקב מרגי
תשבו ביניכם, ותתנו מענה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תשימו כסף, ואל תחריגו.
עמית פרסיקו
אני רק אומר שחשובה ההערה שאמרה פה נציגת משרד החינוך: אם הדיון נקבע לעוד 45 יום, זה טוב ויפה, אבל את החומרים אנחנו צריכים לקבל הרבה לפני כן: עלויות קונקרטיות וכדו'. זהו. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40.

קוד המקור של הנתונים