ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/01/2017

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 339

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ג' בשבט התשע"ז (30 בינואר 2017), שעה 09:00
סדר היום
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ו-2016.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זוהיר בהלול

יואב בן צור

יעל גרמן

אכרם חסון
חברי הכנסת
טלב אבו עראר
מוזמנים
ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שי סומך

מנהל אגף כוח-אדם ושכר ברשות המקומית, משרד הפנים - שמעון מעתוק

מרכזת בכירה הון אנושי ברשויות המקומיות, משרד הפנים - פזית יצחק

ממונה ייעוץ משפטי בתחום רשויות מקומיות, משרד הפנים - מרגלית גוטרמן

חבר מועצה וסגן ראש העיר, עיריית ירושלים - צביקה כהן

מנהל תחום חקיקה, התנועה לאיכות השלטון - דניאל דושניצקי

פעילה, המשמר החברתי - דנה חוגרי

פעיל, המשמר החברתי - אמנון פרג הנדל

שדלן/ית - לוטם בכר

שדלן/ית - יובל יפת

שדלן/ית - זכריה יחיאל רייך
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
טלי רם

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ו-2016, זה כבר דיון שני. בזמנו רציתי לדעת מה עמדת משרד המשפטים בעניין. בבקשה.
שי סומך
שי סומך, משרד המשפטים. אריאל צבי חולה ולכן אני מחליף אותו.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, אנחנו מאחלים לו בריאות איתנה ואריכות ימים ושנים. אנחנו אוהבים אותו, גם תמסור לו.
שי סומך
גם אני אוהב אותו. אריאל סיפר לי שהייתה ישיבה אצלך.
היו"ר דוד אמסלם
כן. בוודאי.
שי סומך
בעקבות הישיבה הייתה התייעצות אצל ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי, והעמדה לא השתנתה.
היו"ר דוד אמסלם
מהי? שאתם לא אוהבים דברים רטרואקטיבית?
שי סומך
כן.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, תשתדלו לא להביא לי שום דבר רטרואקטיבי, כל החקיקות, באופן כללי. מה הבעיה שלכם באופן רטרואקטיבי? אם נניח הייתה איזושהי בעיה לפני שלוש שנים – אני מדבר בעיקרון, אני רוצה להבין מה הבעיה ברטרואקטיביות.
שי סומך
אני אסביר. יש מצבים שרטרואקטיביות היא מוצדקת.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, זאת שאלה סלקטיבית.
שי סומך
כן, אני אסביר. מצב שרטרואקטיביות היא מוצדקת זה נגיד 99% או 90% מאוכלוסייה מסוימת מקבלת משהו, ונגיד 10% נגרם להם עוול בגלל תקלה בחקיקה או בגלל איזשהו עוול אחר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר, זה חוק המספרים הגדולים?
שי סומך
אני חושב שכן. כאן למשל, אדוני, במקרה הזה זה נכון שחברי הכנסת קיבלו את זה. בפועל, כרגע ידוע על חבר כנסת אחד שזכה לפנסיה תקציבית כשהוא פרש לפני גיל 40 ויכול להיות שיש עוד אחד או שניים או שלושה, אבל כרגע לפי מיטב הזיכרון יש אחד כזה.

לעומת זאת, עובדי מדינה, עובדי רשויות מקומיות ועובדים בפנסיה תקציבית אחרת לא היו זכאים אם הם פרשו לפני גיל 40.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך מה מפריע לי בעניין הזה או לפחות מה שאני הבנתי, ותתקן אותי הגברת ממשרד הפנים מרגלית.

הרי הדיון הקודם, עצרתי אותו כי היה חסר לי איזשהו פרט שהוא מהותי. אני נפגשתי גם עם משרד הפנים, קיימתי לדעתי לפחות שתי פגישות בנושא והבנתי ממרגלית את העסק הבא, והיא תתקן אותי אם אני טועה.

הכנסת בעצם החליטה לשנות את ההתחשבנות עם חברי הכנסת, זה היה בשנת 96', זו גם הייתה תקופת הבחירות בשנת 96'. כמדומני, הבחירות לרשויות היו בשנת 98' או 99'?
שי סומך
98'.
היו"ר דוד אמסלם
98'. באו ראשי הרשויות ואמרו, הרי מה היה השינוי? השינוי היה בשלושה פרמטרים מרכזיים. אחד, העלאת השכר של חברי הכנסת, ובתמורה הורידו להם את אחוזי הפנסיה מ-4% ל-2% וגם הורידו להם את כל ההטבות מסביב – בריאות, ניתוחים, וכו', כל מיני הטבות שאני לא בקי בהן כל כך, אבל שווה-הערך שלהן היה גבוה יחסית. ומצד שני אמרו להם, רבותי, אנחנו מורידים את מגבלת ה-40, אבל תבואו בגיל 45, תקבלו. או שזה היה תיקון לראשי הרשויות אחר כך.
מרגלית גוטרמן
זה היה גם לחברי כנסת, אבל החדשים.
שי סומך
החדשים, מכאן ולהבא, רטרואקטיבית.
מרגלית גוטרמן
הכנסת שכיהנה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אמרתי. כמובן כל מי שרצה לבחור בהסדר הישן, יכול היה להישאר בישן, מי שהיה בישן, ומי שבחדש יכול היה לבחור את החדש. זה דרך אגב הגיוני מאוד, תמיד כשיש איזשהו שינוי אתה אומר לבן-אדם - תבחר, או שאתה נשאר בהסדר הישן או שאתה נכנס לחדש, מה שאתה רוצה, וזה בעצם חל בשנת 96'.

באו ראשי הרשויות ואמרו, ומה אתנו? הרי גם אנחנו, המעמד שלנו והסידור הזה שלנו בדיוק כמו המעמד הישן של חברי כנסת. אמרו להם באופן וולונטרי – אתם יכולים לבחור גם, תחליטו, בין שנת 96' ל-98'. נתנו להם תורה שבעל-פה, ואמרו להם אתם יכולים להתאים את עצמכם או לפה או לפה. בשנת 98' בעצם עשו את החקיקה, כמדומני, לגבי חברי הכנסת החדשים, ואז שם הורידו גם.
שי סומך
ראשי רשויות חדשים.
היו"ר דוד אמסלם
כן. הורידו את מגבלת הגיל, אבל אפשרו להם גם בין 96' ל-98' לבחור את האופציה.
גלעד קרן
מכיר דבר כזה?
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאמרה לי מרגלית.
מרגלית גוטרמן
ב-96', בעקבות השיפור בשכר של חברי הכנסת ובקשת ראשי הערים, נתנו להם אופציה, באו ואמרו: אתם באמצע קדנציה, אתם יכולים לבחור. אתם תקבלו את תוספת השכר אם תרדו ב-2% פנסיה.
גלעד קרן
מכוח מה אמרו להם את זה?
מרגלית גוטרמן
וולונטרית.
היו"ר דוד אמסלם
משהו וולונטרי.
מרגלית גוטרמן
הם חתמו על התחייבות.
גלעד קרן
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. אני לא נכנס כרגע.
מרגלית גוטרמן
אני הגעתי אחרי. אבל ב-98' עיגנו את זה בחקיקה.
גלעד קרן
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה עכשיו הורג את השליח?
מרגלית גוטרמן
באוגוסט 98', בהחלטה שהתקבלה עיגנו את זה בחקיקה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, הבנתי.
מרגלית גוטרמן
זה עוגן בחקיקה.
גלעד קרן
עד 98' - - -
היו"ר דוד אמסלם
גלעד, שנייה.
מרגלית גוטרמן
אנשים לא פרשו.
היו"ר דוד אמסלם
מרגלית, רק אני פה שואל שאלות, גם הוא לא. בין 96' ל-98' היה הליך לא פורמלי, לא מעוגן חקיקתית, אבל יש בו גם היגיון פקידותי. גם אם הוא לא סודר באופן פורמלי, היה בו היגיון בגלל עצם העניין שבשנת 98' שינו את החקיקה והבינו שמעמד ראשי הערים הוא זהה לכנסת, זה אומר שהיה פה קטע חשיבתי, הרציונל היה נכון באותה נקודת זמן.

לכן, אפשרו להם. אמרו להם, הרי ממילא אין לכם בחירות עכשיו, זה רק בשנת 98', עד אז תחליטו – בתווך.
שי סומך
ההסדר הזה היה קשור לגיל 40, מרגלית?
מרגלית גוטרמן
לא.
שי סומך
זה היה קשור לשכר מול 2%.
מרגלית גוטרמן
זה השכר מול 2%. ההסדר החקיקתי, בסוף הוא קבע הוראות מעבר ובין השאר אמר שמי שקיבל את תוספת השכר, הזכאות שלו לקצבה תהיה מגיל 45, בעוד שמי שלא קיבל את התוספת, והוא צבר 4% לפנסיה, הזכאות שלו לפנסיה תהיה מגיל 40. בסופו של יום, ב-98' עשו הסדר שהבדיל בין אלה שקיבלו את תוספת השכר לבין אלה שהמשיכו כמו שהם התחילו. אלה שהמשיכו כמו שהם התחילו סיימו כמו שהם התחילו, ואלה שקיבלו את תוספת השכר בעצם קיבלו את התנאים החדשים.
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, הרציונל שלי אומר שבסופו של דבר עשו את ההשוואה. צריך גם להבין מה קרה. אחד שבא בשנת 97', הוא לא ראה את עצמו פורש, הוא ראש עיר מכהן והוא משוכנע שהוא גם ייבחר עוד פעם. לכן, צריך להבין מה הרציונל שקרה פה, ובסופו של דבר הרציונל אמר, אנחנו רוצים להיות כמוהם, אותו דבר.
שי סומך
מה שאני יכול להציע - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תציע עוד. לכן אני אומר, זה מה שקרה בתקופת הדמדומים. איך אני יודע שזה נכון וזה מה שקרה? כי בעובדה, ככה המציאות הייתה. החבר'ה בשנת 98' יצאו לבחירות, חלקם לא נבחרו. באו למשרד הפנים – אני מדבר כרגע על אלה שהיו מתחת לגיל 40 – לא קיבלו, לא באו ודרשו את הפיצויים שלהם, לא כלום, חיכו עד גיל 45. זאת אומרת, הם חיכו לפחות שש שנים, חלקם אפילו יותר.

באו בגיל 45 למשרד הפנים, דפקו בדלת, אמרו שלום, אתם זוכרים אותנו? אמרו להם, בטח, אתם הייתם לפני. יפה, הגיע הזמן. ושילמו להם ככה עשר שנים פנסיה. זאת אומרת, המערכת גם התאימה את עצמה והתנהגה בהתאם.

לכן, אני רואה את הרציונל מסתדר לי, אני רואה את ההתנהלות של המערכת גם מסתדרת לי בהתאם לאותו רציונל. מה שנשאר כרגע זה רק לשנות את החקיקה טכנית כי כנראה נפלה טעות סופר, ואם באותה נקודה זמן – זה מזכיר לי מה עשינו רק לפני שבוע בחוק המים; עשינו כאן חוק שטעינו בו בהגדרה, מזל שתומר עלה על הטעות.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
והחזרנו.
היו"ר דוד אמסלם
והחזרנו את זה. אני מניח שאם לא היינו עולים על הטעות, בעוד חמש-שבע שנים מישהו היה מתעורר ואומר יש פה טעות. והטעות באמת הייתה טעות סופר, טעות טכנית.
שי סומך
לא יודע. מרגלית הייתה שם - - -
היו"ר דוד אמסלם
היא לא הייתה בתקופה ההיא.
שי סומך
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני גם קראתי חלק מהפרוטוקולים, אני גם שמעתי את מי שבעצם דחף את זה, ביקשתי ממנו לבוא – הוא בא אלי בזמנו, מר צביקה כהן, הוא סיפר לי את סיפור המעשה כי הוא היה שם והוא דחף את זה מול גולדמן – ולכן אני רואה את זה, גם ברציונל זה נשמע לי הגיוני משום שאם אני הייתי מחוקק את זה היום זה מה שהייתי עושה, הייתי מאפשר בתווך.

הרי ברור, מה קרה? ראש עיר שנניח פרש שנה אחרי, אין בעיה אתו. לכאורה, אותו רצף. אני מבין – חדש, חדש. כשהיינו בעירייה, תמיד הייתה הבחנה בין עובד חדש שהתקבל עכשיו לבין עובד ישן שתוך כדי השירות שינינו את הכללים. שם תמיד הייתה גמישות לאפשר לו את המקסימום שלא ייפגע.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
יש גם בהגדרה משפטית, לפי היועץ המשפטי שלי, "אשם תורם", המדינה גם.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. המדינה גם התנהגה ככה. המדינה התנהגה ככה – הנה, צביקה הגיע – אני מבין שזה מה שדיברו איתם. עזוב עכשיו את החוק, אנחנו נשים את החוק בצד שנייה. יש מה שנקרא תורה שבעל-פה שהסבירו לאנשים באותה תקופת זמן, זה כמעט לפני 20 שנה.

אז זה מה שהסבירו להם. איזשהו פקיד – גם אם הפקיד טעה, זה מה שהוא הסביר להם וככה הם התנהגו וככה הם קיבלו את ההחלטות, והמערכת גם ככה קיבלה את ההחלטות, בהתאם. זאת אומרת, כל הפאזל הסתדר. הם לא קיבלו את הפיצויים והם חיכו שנים, הרי בן אדם רציונלי דופק ואומר, רבותי איפה הפיצויים שלי, תביאו לי את זה מחר בבוקר. הוא לא מחכה שבע שנים או שמונה שנים.

הם באו לקבל את הפנסיה והפקיד אמר להם, אתם צודקים ונתן להם את הפנסיה, לא אמר להם כלום.
שי סומך
הייתה טעות של הפקיד.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל אני רוצה לומר, בסוף הפקיד זה המערכת. יש מערכת, יש היגיון. יש היגיון ויש טכניקה, אלה שני דברים שונים. לפעמים ההיגיון שלנו לא נתפס, אנחנו לא מוכנים משום שזה לא הגיוני, ולפעמים ההיגיון נתפס אבל כנראה הייתה טעות בטכניקה.

לכן, אמרתי לגלעד, מעניין אותי יותר סיפור המעשה, מה היה באמת. לפי זה אנחנו נתאים את ההחלטה שלנו כי בסופו של דבר אתה צריך לבוא בצדק, לא בדין. בצדק. אתה צריך להבין מה קרה באותה נקודת זמן, זה הדבר הכי נכון, הכי צודק.
שי סומך
יש לי הצעה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
שי סומך
קודם כול, אני חוזר. בנסיבות כאלה, לתת אחורה זה מאוד מאוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
שמענו את זה. בוא תתקדם.
שי סומך
ברור שיש כאן טעות, לכן אנחנו לא מבקשים את הכספים ששולמו בחזרה. אני חושב שאפשר להיות יותר נדיבים בתקופת ההתארגנות ממה שהציע האוצר בגלל שזו הייתה טעות של משרד הפנים, ועל זה לדון. בסופו של דבר זאת עמדתנו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מאה אחוז. תודה רבה. אכרם, אתה אחד מהחבר'ה?
אכרם חסון (כולנו)
אני רוצה להסביר לך, זה אולי יעניין אותך. זה חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, אכרם – הבנתי רק היום בבוקר שהוא חלק.
אכרם חסון (כולנו)
אני רק אתמול הבנתי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שהוא חלק מהאשמים.
אכרם חסון (כולנו)
למה אתמול הבנתי? בזכות הבחור שיושב כאן. אתמול בערב מתקשר אלי עיתונאי מ"כלכליסט" שהבוקר הכרתי אותו – הציג את עצמו, אני לא מכיר אותו – התקשר ואמר לי שאני חלק מהחמישה או שישה או לא יודע כמה.

אמרתי לו שאף אחד לא פנה אלי, אף אחד לא דיבר אתי, משרד הפנים מעולם לא זימן אותי לישיבה ולא דיבר אתי. אני הייתי ממלא מקום ראש המועצה בדלית אל כרמל מ-89' עד 98' ובזמנו היה מנכ"ל משרד הפנים מרדכי מרדכי, הוא כתב לי באוגוסט 2001 שמגיעה לי קצבה בערך 25.6% ואני אקבל את זה ברגע שאני אגיע לגיל 45. לקחתי את המכתב והשארתי בתיק.

אני בגיל 44 התמניתי להיות ראש עיר הכרמל עד סוף 2008. סיימתי ב-2008 ולא הלכתי לבחירות. משרד הפנים שלח לי שמגיעה לי קצבה רק ב-1 בינואר 2009, גם כשכיהנתי ראש עיר אמרו, אתה לא יכול לקבל שתי קצבאות, למרות שאיש צבא, אם היה פנסיונר מהצבא והיה נבחר נגיד במועצות המקומיות היה יכול לקבל שתי משכורות. אבל אמרנו זה החוק, אנחנו מכבדים את החוק.

ב-1 בינואר 2009 אני הייתי בגיל 50 ואז התחילו לשלם לי את הקצבה של פחות מ-26%. אני ראיתי, תיקון החוק כאן נעשה ב-99', אנחנו סיימנו לפני 99', ואני שואל את עצמי – ראש המועצה שכיהן אתי וסיים אתי, הוא קיבל את הפנסיה בגלל שהוא יותר מבוגר ממני, ואני, אין לי פנסיה אחרת, זו הפנסיה היחידה והיום אני בן 57.

אני רק שואל את משרד הפנים, החבר'ה המכובדים, איך יכול להיות שאני צריך לשמוע מכתב – אני לא יודע מי מדליף לו, מי אומר לו – אבל אני לא צריך לדעת? אני יושב כאן, אף אחד לא אומר לי שאני ברשימה הזאת, אף אחד לא שוחח אתי, לא ממשרד הפנים, לא ממשרד המשפטים ולא מאף משרד אחר. אם לא הייתי יודע ממנו, לא הייתי מגיע כי היום הייתה לי ב-9:15 ישיבה עם סמנכ"ל משרד הכלכלה, ובגלל שהוא אמר לי, לקחתי את כל החומר שלי והבאתי אותו כדי להראות להם מתי קיבלתי את האישור, מתי קיבלתי את הפנסיה.

אם ככה מתנהלים העניינים, אז אני מתבייש, אם מישהו רוצה לתפוס טרמפ על כתפיים של נבחרי הציבור. אז אני אומר, אם יש בעיה, משרד הפנים משרד בכיר ורציני, היה צריך לזמן אותנו, להגיד לנו כך וכך, אולי היינו הולכים לבית-המשפט, אולי היינו תובעים כי אני גם רק בגיל 50 קיבלתי את הפנסיה, יש אנשים שאומרים קיבלו בגיל 45, חמש שנים לפניי.

לכן אני אומר, זה לא הגון, זה לא אחראי שהעניינים האלה כך מתנהלים. כל מה שיחליטו חבריי – אני לא אשתתף כי אסור לי להשתתף וגם לא מכובד ולא אחראי להשתתף – אבל אני אומר, לא ככה צריך לנהל את העניינים. בושה שככה מנהלים דברים כאלה בצורה כל כך זדונית שכתב צריך לעדכן חבר ועדה שהוא ברשימה.

סליחה שאני מערב אותך אבל אני התקשרתי אליו אתמול לשאול אותו אם אני ברשימה. הוא לא ידע מה לענות לי.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול, כל מילה בסלע. כשהמדינה מתנהלת ככה, בושה וחרפה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל מחמאה לכתב שידע.
אכרם חסון (כולנו)
הוא דיבר אתי. הוא נמצא כאן, הכרתי אותו הבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
שחר אילן. אז אנחנו ניתן לו מה שנקרא פרס פוליצר, אבל בושה וחרפה שמדינת ישראל מתנהלת ככה.
אכרם חסון (כולנו)
לא גנבנו, לא פשענו.
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור, אנשים ברמה האישית. זה כמו שאני לא יודע מה הפנסיה של אף אחד כאן, כולל לא של הכתב ולא מכיר את התיק הרפואי, וככה צריך להיות, בוודאי ובוודאי נבחרי הציבור האלה שיצאו לפנסיה, הם אזרחים לכל דבר ועניין והסיפור לא צריך להתגולל על דפי העיתונים. זה צנעת הפרט בכלל פה בסיפור הזה, ברמת השמות בוודאי. בוודאי שהוא לא יודע כלום. אני דרך אגב רק הבוקר שמעתי את השם השלו, לא ידעתי. בכל מקרה, זה לא חשוב לי.
גלעד קרן
לדעתי, זו נקודה חשובה שמשרד הפנים יודע לפחות שבע, שמונה שנים על הטעות הזאת, ולא פנה לאף אחד מהמעורבים להגיד לו – שים לב, יכול להיות שבעתיד - - -
היו"ר דוד אמסלם
סליחה. כתוב כאן שחר אילן - סומך עליו - התשלום התגלה ב-2005.
גלעד קרן
12 שנה.
היו"ר דוד אמסלם
12 שנים.
גלעד קרן
ולא פנו לאף אחד מהאנשים להגיד להם: תקשיבו, יכול להיות שבעתיד - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הרמתם טלפון.
גלעד קרן
- - תהיה בעיה, תדעו מה לעשות עם הכסף, אולי תשמרו אותו בצד באיזו קופה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, צריך להבין, נבחר ציבור, אחרי מספר שנים שהוא יוצא לפנסיה של 5,000, 7,000 שקלים, זו הפנסיה שלו, זה מטה לחמו. בסוף, מזה הוא מפרנס את משפחתו. אתם 12 שנים לא מדברים איתם?
דניאל דושניצקי
אדוני, אפשר רק לחדד? עורך-דין דניאל דושניצקי מהתנועה לאיכות השלטון. בדיון הקודם ב-2012 - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, תעצור.
דניאל דושניצקי
רק נאמר שהוזמן לפחות אחד לשימוע. רק רוצה לציין את זה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא צריך. אתה לא צד בעניין בכלל. אני קורא פה, ב-2005 התגלתה הטעות, אבל התשלום לא הופסק.
גלעד קרן
לא הופסק, אבל לא אמרו להם.
היו"ר דוד אמסלם
גם לא אמרו להם. אומר אכרם, בכלל הוא לא ידע. אחרי זה הוא התגלגל לעוד אירוע. הרי אחרי כן הוא התגלגל לעוד מועצה. אז עכשיו הוא חדש או ישן? אם יש הפסקה מה קורה? אז הוא הופך להיות חדש או ישן?
קריאה
אני חושב שמשרד הפנים - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, אני רק מעלה את התהיות. בסופו של דבר צריך להבין שכל בן אדם זה עולם ומלואו. דרך אגב, גם נבחר ציבור הוא איש שכשצובטים אותו כואב לו, דרך אגב הוא גם אוכל קצת, טיפה, גם שותה טיפה, צריך להביא קצת אוכל לילדים, גם הוא – טיפה, לא הרבה, טיפה – ובסך הכול בדרך כלל יש להם פנסיות מאוד קטנות משום שמדובר במספר שנים מאוד מצומצם כי הם צעירים. אז מדובר – איך הוא אמר – 20% פנסיה, 25% אחוזי פנסיה יש לו, זה מהבסיס הפנסיוני.
שי סומך
אני חושב שאפשר לדבר עוד פעם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן אני אומר, גם נבחרי ציבור, אני מבין שבון-טון לחבוט בהם – מושחתים, גנבים, כל הכתבות, הכול בסדר - אבל בסוף בסוף, שורה אחרונה כשהוא יוצא לפנסיה והוא הולך מה שנקרא למדבר, אז הוא מזה מתפרנס. זה מטה לחמו, הילדים שלו אוכלים מזה, מה-5,000, 7,000 שקלים האלה.
שי סומך
לכן אני אומר, אנחנו לא מבקשים חזרה את הכספים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. תודה. על זה היה אומר הגשש – תודה רבה, איפה לשכת הסעד?
שי סומך
לא. נתונים מבקשים, אבל לא אנחנו, אני לא משרד האוצר - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברשותך, הבנתי. אני רוצה ברשותך להקריא את המכתב של שר הפנים, בבקשה. בבקשה, תקריא לנו אותו.
מוני מעתוק
מכתבו של שר הפנים: "בשנת 1999 קיבלה ועדת הפנים החלטה לפיה נבחר בשכר שחדל לכהן לפני שהגיע לגיל 45 יקבל קצבה החל מהיום בו יגיע לגיל 45. הוראת התיקון לא כללה הוראה לעניין התחולה, כגון לגבי נבחרים שבעת פרישתם היו מתחת לגיל 45 ופרשו לפני התיקון.

לאור התיקון שצוין לעיל, אישר בטעות מנכ"ל משרד הפנים דאז את גמלתם של מספר נבחרי ציבור שפרשו והיו מתחת לגיל 45 וזאת ללא שימת לב לכך שתיקון ההחלטה לא חל ביחס אליהם שכן פרשו מספר חודשים לפני התיקון.

במהלך 2012 החליט שר הפנים דאז לתקן את ההחלטה רטרואקטיבית ובהתאם הועבר נוסח לתיקון ההחלטה לוועדת הפנים – שהיא גם בעלת הסמכות - והתקיים דיון בעניין, כאשר בקשה זו נדחתה על-ידי הוועדה.

אבקש לקיים דיון נוסף בוועדה שבראשותך ולתקן רטרואקטיבית את ההחלטה, כך שתחול על הנבחרים שחדלו לכהן ממועד הבחירות של נובמבר 1998.

ראוי כי אותם חמישה נבחרי ציבור לא ייענשו על החלטה, אשר נגרמה כתוצאה מטעות אנוש ואודה לך אם ועדת הפנים תסייע לנו בהגשמת מטרה חשובה זו."
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אנחנו מעלים את זה להצבעה ככה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
קודם כול חמישה, צריך להיות שישה. במקום חמישה – שישה.
גלעד קרן
מוני, מבחינת מספרים, כמה אנשים קיבלו, כמה אנשים יקבלו אם נתקן את ההחלטה רטרואקטיבית ומה הסכומים?
מוני מעתוק
למיטב ידיעתנו, מדובר על שישה אנשים שאנחנו מכירים אותם, יותר נכון שבעה – אחד שלא קיבל עדיין והוא רוצה לקבל בהנחה וזה יתוקן, אם זה יתוקן – אז זה שבעה, ואולי יש בודדים נוספים שאנחנו לא מכירים, זה קרה לפני הרבה שנים.
מרגלית גוטרמן
תלוי גם מה הנוסח של התיקון.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מה מבטיחנו שלא תהיה נהירה?
גלעד קרן
רק בחירות של 98'.
מוני מעתוק
שוב, אני לא יודע להגיד בוודאות את המספר הסופי. אנחנו יודעים על שבעה, נכון לרגע זה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
זו הבעיה, שאתה לא מסוגל לומר את המספר הסופי.
מוני מעתוק
זה היה לפני הרבה מאוד שנים ואני בסוף לא המעסיק של העובדים. אני מניח שאולי יהיו עוד בודדים, אני לא מניח שיהיו עכשיו רבים.
היו"ר דוד אמסלם
תבינו על מה מדובר. עברו 20 שנה מאז. אלה שמדובר בהם, עוד מעט הם כבר בגיל פנסיה עכשיו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שבעה כולל חבר כנסת?
מוני מעתוק
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אלה שכבר יצאו אז לפנסיה הם כבר מבוגרים. מדובר בסך הכול, כל הקבוצה היא קבוצה של כמה מאות בודדות, בכלל בפוטנציאל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל הם יקבלו רטרואקטיבית, לא?
היו"ר דוד אמסלם
אז מדובר אני מניח מקסימום בעשרות, לא מדובר במאות. בבקשה, חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מתנצלת באמת שאני איחרתי. אני לא יודעת אם אנחנו שמענו את חוות הדעת של משרד המשפטים וכזכור לי - - -
היו"ר דוד אמסלם
שמענו.
יעל גרמן (יש עתיד)
ומה הייתה חוות הדעת? הם אישרו את זה?
היו"ר דוד אמסלם
תבואי בזמן, תשמעי. הלאה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מתחיל דיון ב-9:00 בבוקר, אני לא מתכוון כל מי שנכנס. ביקשת רשות דיבור, גם בפעם הקודמת ביקשת את רשות הדיבור. משרד המשפטים באופן בסיסי לא אוהב חקיקה רטרואקטיבית.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא לא בעד.
שי סומך
במקרה הספציפי הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני חידדתי האם יש עוד חקיקות רטרואקטיביות שהם לא אוהבים, אז הם אמרו לי: לא, במקרה הספציפי הזה אנחנו לא אוהבים, יש מקרים שזה נכון.
שי סומך
כי זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. תלוי לפי העניין, מה שנקרא.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
טוב, הם לא תובעים את החזרת הכספים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, זה לא קשור עכשיו. אנחנו כרגע לא בדיון של החזרת הכספים. אני מביא את זה להצבעה ככה? איך זה עובד?
גלעד קרן
מכיוון שסעיף 2(ב) שבו אנחנו מדברים הוא סעיף שבעצם כבר נמחק – הרי בתיקון הגדול שעשינו ב-2013 – אז אנחנו נצטרך לתקן את התיקון שעשינו ב-2013, לתקן שם את הוראת המעבר, זה מבחינת הטכניקה החקיקתית, ולכתוב שלגבי מי שחדל לכהן אחרי יום – אנחנו נתקן כך ש-2(ב) יחול על מי שחדל לכהן מ-1 בנובמבר 98'.
מוני מעתוק
זה תיקון שלכם, לא שלנו.
גלעד קרן
מבחינת התאריכים של הבחירות אני שואל, מוני.
מרגלית גוטרמן
הבחירות היו ב-20 בנובמבר.
גלעד קרן
זאת הצעת שר הפנים, אגב, בנוסח שלכם.
היו"ר דוד אמסלם
אני נצמד לבקשה של שר הפנים.
גלעד קרן
שר הפנים רוצה להחיל את סעיף 2(ב) ב-1 בנובמבר 98'.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא ממציא משהו ולא מרחיב משהו. מה שכתוב, בקשת שר הפנים היא כזאת?
גלעד קרן
שזה יחול על מי שחדל לכהן אחרי 1 בנובמבר 98', ומבחינת הטכניקה אנחנו נצטרך לעשות תיקון של התיקון שהיה ב-2013.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. מי בעד תיקון החוק כפי שהוצג, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
אכרם חסון (כולנו)
אני לא משתתף.

הצבעה

בעד – 3

נגד – 1

נמנעים – 1

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ו-2016, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההחלטה התקבלה. שלושה בעד, אחד נגד, נמנע אחד.

תודה רבה לכולם, המשך יום טוב. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים