ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/01/2017

מתן כלים לשילוב החרדים בלימודי השכלה גבוהה, מסלולי בגרות לתלמידים חרדים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 337

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ח בטבת התשע"ז (16 בינואר 2017), שעה 11:00
סדר היום
1. מסלולי בגרות לתלמידים חרדים, של חברת הכנסת קארין אלהרר

2. מתן כלים לשילוב החרדים בלימודי השכלה גבוהה, של חברת הכנסת שרן השכל
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

אמיר אוחנה

איתן ברושי

יהודה גליק

מרדכי יוגב
חברי הכנסת
אלי אלאלוף

קארין אלהרר

שרן השכל

דב חנין

מאיר כהן

מיכאל מיכאלי

רועי פולקמן
מוזמנים
עמוס צייאדה - מנהל אגף מוסדות תורניים, משרד החינוך

מרים גראזי-רוזנבאום - יועצת משפטית מוסדות תורניים, משרד החינוך

ד"ר לאה ריימן - מפקחת על סמינרים להכשרת מורים במגזר החרדי, משרד החינוך

ברוך פיש - מרכז תאום תקציב מחוז חרדי באגף, משרד החינוך

רות אלמליח - מפקחת מרכזת במחוז החרדי, משרד החינוך

מרגלית כהן - סגנית מנהלת האגף לחינוך על יסודי, משרד החינוך

אברהם קרנצלר - ראש תחום השכלה גבוהה ומדע הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ורדית מרקוביץ - מנהלת המכינות הקדם אקדמיות, המרכז האקדמי לב

יובל ברטוב - קשרי ממשל, התאחדות הסטודנטים

לורן פוריס - סגנית יו"ר ארגון ההורים בירושלים

מרדכי אדלר - מנכ"ל מתיבתא גבורת ארי

יהודה אדלר - מנהל מחלקת חרדים, מתיבתא גבורת ארי

נאוה פירר - מנהלת פרויקט, אקסיומה הישגים בהשכלה

אלעד גרוס - מנכ"ל אקסיומה הישגים בהשכלה

מלכי פורייס - פעילה

חוי ארנפלד - פעילה

יעקב מואב - פעיל

אורה חכם - יו"ר צוות היגוי, ועדת החינוך

אבישג שחם חדד - שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את מהרכז האקדמי לב (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: מרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה)

מתן אלקלעי - שדלן/ית (ברדוגו יועצים), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה

חניתה חפץ - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את ועד ראשי האוניברסיטאות (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: מכון וייצמן למדע)

מתן צדיק - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

1.מסלולי בגרות לתלמידים חרדים, של חברת הכנסת קארין אלהרר

2.מתן כלים לשילוב החרדים בלימודי השכלה גבוהה, של חברת הכנסת שרן השכל
היו"ר יעקב מרגי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. 16 בינואר 2017, י"ח בטבת תשע"ז. הנושא על סדר הדיון – מתן כלים לשילוב החרדים בלימודי השכלה גבוהה, של חברת הכנסת שרן השכל. הנושא השני, מסלולי בגרות לתלמידים חרדים, של חברת הכנסת קארין אלהרר.

שרן השכל עדיין לא הגיעה. קארין, אני אתן לך לפתוח.
קארין אלהרר (יש עתיד)
באמת? טוב, בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
זה הדיון היחיד שאני פטור מלומר דברים פתיחה, אז בבקשה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
טוב. תודה רבה אדוני יושב הראש. אני אומר ששמחתי להצטרף לדיון שהציעה חברתי, חברת הכנסת שרן השכל.

תראו, העניין הוא די פשוט. באוגוסט 2015 לא רק שהייתה תכנית אלא גם נבחר זוכה והיה הסכם ליישום התכנית. התכנית אומרת - - -
היו"ר יעקב מרגי
את יכולה לתת לנו רקע על התכנית?
קארין אלהרר (יש עתיד)
כן, כן, בקצרה. התכנית אומרת שבעצם יהיה מסלול שיכין אנשים צעירים עם רקע חרדי לבגרות, אפילו לא אמרו כמה יחידות וכו', אבל כן שיהיה איזה שהוא רקע כהכנה לבגרות והם בעצם יתנו להם שעות אקסטרה אחרי יום הלימודים, לא במהלך יום הלימודים, להכין אותם. איזה שהוא שילוב בקהילה. אני רואה בזה גם הקלה אחרי התיכון.

אנחנו כל הזמן מדברים – אנשים שרוצים להשתלב בשוק התעסוקה – אני רואה בזה ערך חשוב מאד, והדבר הזה לא קורה. מאוגוסט 2015 להבנתי יש תקצוב לדבר הזה. יש עמותה או חברה זוכה. רק אני שואלת איפה המעשים, אדוני? זו שאלה שאני אבקש לקבל עליה תשובה.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך כאן? איפה?
קריאה
פה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מעבר לעובדה שזה מלמד בפעם המי יודע כמה שמשרדי ממשלה מצהירים הצהרות אבל איפה המעשים, אבל יש פה גם עניין של מינהל תקין, אדוני. יש חברה, יש כסף, יש אפילו כוונות, אבל מה אנחנו מועילים לאנשים עצמם.

אני גם אבקש לנצל את הדיון הזה כדי לדעת במה הייתה אמורה להתמקד התכנית שעדיין לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
תלמידים יש?
קארין אלהרר (יש עתיד)
מיד נבדוק את זה.
היו"ר יעקב מרגי
בואו נשמע.
קארין אלהרר (יש עתיד)
איזה בגרויות, באיזה מקצועות. מה היתרון של התכנית הזאת על פני 12 שנות לימוד, שזה גם דברים חשובים שהייתי שמחה לדעת.
מאיר כהן (יש עתיד)
והחברה כבר עובדת?
קריאה
כן.
מאיר כהן (יש עתיד)
ומקבלת כסף?
קריאה
עדיין לא.
מאיר כהן (יש עתיד)
היא רק עובדת?
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אחרי הפתיחה. חברי הכנסת, אחרי הפתיחה נפתח את הדיון.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אני מציעה, אדוני יושב הראש, בהכירי את יושב ראש הוועדה ואת הנחישות שלו, אני רוצה לראות לוח זמנים, אדוני. כאילו הכל עובד ושום דבר לא עובד ואני רוצה לדעת מתי נזכה לראות תלמידים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לאחרונה הסיסמא הזאת – כלום כי אין כלום - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא יהיה כלום כי אין כלום.
היו"ר יעקב מרגי
הכל עובד כלא עובד.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בדיוק. אז אתה יודע אדוני, אנחנו מנסים ולא מצליחים. אז אני באמת רוצה לראות איפה זה עומד, מה אנחנו עושים כדי לקדם - - -
היו"ר יעקב מרגי
ולכן התכנסנו היום.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בדיוק. תודה רבה אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, חברת הכנסת שרן השכל.
שרן השכל (הליכוד)
תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
אתם יודעים, התכנה של המחשב, גם את נתקלת בזה, מאלצת אותנו להפוך.
אלי אלאלוף (כולנו)
אז שיניתם משהו, ואני באתי לדיון על אילת.
היו"ר יעקב מרגי
זה הדיון הבא.
יהודה גליק (הליכוד)
אילת בשתים עשרה.
היו"ר יעקב מרגי
באת לאילת?
יהודה גליק (הליכוד)
פה זה ירושלים.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אתה יכול לנוח עכשיו ואתה יכול - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו שמחים בך גם בדיון הזה, אדוני, יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אני יודע מה הלו"ז. בבקשה.
שרן השכל (הליכוד)
אני חושבת שזה גם חשוב.
אלי אלאלוף (כולנו)
דיון חשוב מאד.
שרן השכל (הליכוד)
גם בתחום הלימודים וגם בהדרגה. כמה דברים, קודם כל אני רוצה לברך אותך על התערוכה הנפלאה הזו שנמצאת פה.
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת גליק.
שרן השכל (הליכוד)
כן, באמת.
היו"ר יעקב מרגי
בקרדיטים אני לא עסקינן. זה לא שלי. יש לי משימות אחרות.
יהודה גליק (הליכוד)
יש לה אינטרס פה, אתה יודע, הדוברת שלה.
שרן השכל (הליכוד)
איפה זה באמת?
יהודה גליק (הליכוד)
אה, הנה, הדוברת, בבקשה. הדוברת שלך מקבלת פרחים.
שרן השכל (הליכוד)
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, אם כבר הזכרת את התערוכה, התערוכה הזאת תסתיים השבוע, ברוך השם, כי יש לנו תערוכה אחרת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
גם אני רוצה את זה בוועדה.
יהודה גליק (הליכוד)
גם התערוכה הבאה היא חשובה מאד.
קארין אלהרר (יש עתיד)
חבר הכנסת גליק, מה עם ועדות נוספות?
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש.
אלי אלאלוף (כולנו)
למה, זה עבודות שלך?
קארין אלהרר (יש עתיד)
גם. לא בצחוק.
היו"ר יעקב מרגי
זה להראות את ירושלים כמאחדת שיש בה את כל האוכלוסיות, בשונה ממה ש - - -
יהודה גליק (הליכוד)
ירושלים של שלום, 50 תמונות - - -
היו"ר יעקב מרגי
ואנחנו לא מאשמים את התקשורת, בשונה ממה שמצטייר.
יהודה גליק (הליכוד)
50 תמונות שהולכות לרוץ ב-50 ערים בעולם, לרגל 50 שנה של איחוד ירושלים, כשהנושא שמאפיין את התמונות זה באמת אהבה ושלום בתוך האוכלוסייה בירושלים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עד כאן תערוכת ירושלים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
רגע, אבל אני גם רוצה בוועדה אצלי.
יהודה גליק (הליכוד)
בשמחה. תודה רבה לך.
היו"ר יעקב מרגי
תאמרי לחנה שתתאם. הן מדברות טוב ביניהן.
יהודה גליק (הליכוד)
אין שום בעיה, האבירה קארין. בשמחה רבה. אנחנו נמצא דרך.
היו"ר יעקב מרגי
יהודה, תודה. סליחה, עד כאן תערוכות.
יהודה גליק (הליכוד)
כל השבחים ליהודית.
היו"ר יעקב מרגי
שיבחנו, שיבחנו. נקודה. יפה. בבקשה.
שרן השכל (הליכוד)
אוקיי, אחרי התערוכות נדבר באמת על השילוב של חרדים גם בנושא של לימודי ליבה. ככה, קודם כל יזמתי את הדיון הזה בגלל שבאמת הגיעו אלי כמה פניות מכל מיני גורמים שונים, על הנושא הזה של חרדים והשילוב שלהם גם כן בלימודים, לימודי ליבה וגם בבגרויות. בסופו של דבר החברה שלנו תהיה חזקה ככל שהשכבות שהן גם חלשות קצת יותר, יהיו חזקות יותר.

אנחנו מבינים שזה יעד אסטרטגי.
היו"ר יעקב מרגי
או אוכלוסיות מודרות, שעד עכשיו לא - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
דווקא אני מ-יש עתיד מבקש לא לכנות את החרדים כאוכלוסייה מוחלשת.
היו"ר יעקב מרגי
מודרות. הדירו. הדירו את עצמם. מודרות.
שרן השכל (הליכוד)
אוכלוסייה שהיא חלשה יותר. אי אפשר להתעלם בסופו של דבר מהנתונים, איפה שיש אחוזי אבטלה מאד גבוהים. אחוזים של אנשים שפחות משתלבים גם בתחום החינוך.
מאיר כהן (יש עתיד)
לדעתם הם לא מוחלשים, אנחנו מוחלשים.
היו"ר יעקב מרגי
עזבו סמנטיקה, הבנו אחד את השני. כולם הבינו אחד את השני. בבקשה.
שרן השכל (הליכוד)
בכל מקרה, הגיעה אלי גם פנייה בכל הנושא הזה של בגרויות. הבנתי שמאז שהעבירו תכנית, שהייתה מטרה להעביר תכנית למכרז לבגרויות אקסטרניות לחרדים, על מנת שישלימו את הבגרויות ואחר כך יוכלו להשתלב באקדמיה, באוניברסיטאות וכמובן לאחר מכן גם בשוק העבודה.

הבנתי שהיו גם כמה כשלים בנושא הזה של להוציא את הבגרויות לאיזו שהיא תכנית או לאיזה שהוא מכרז שהוא אקסטרני, כי בסופו של דבר החרדים לא באים ונרשמים למקום הזה. הם רגילים ללמוד בישיבות או בבתי הספר שלהם או בקהילה שלהם ולכן הם לא יוצאים החוצה. ואני לא מצליחה להבין מה הבעיה שיבואו ואת אותה התכנית יבואו ויישמו גם בתוך הישיבות או בתוך הקהילה ויתגמלו אותם על פי אלה שמצליחים בבגרויות.

אני מעוניינת לקבל תשובה למה, כי אם נרשמים בסך הכל 14 או 20 איש מתוך אלפי אנשים, אז יש פה כשל והמטרה שלנו היא לא לבוא ולעשות דווקא – בואו ותעשו את זה בדרך שאנחנו חושבים, אלא המטרה היא באמת לבוא ולראות איך מירב האנשים, כמה שיותר אנשים יוכלו לבוא, ללמוד ולסיים את הבגרות הזו. אז זה אחת השאלות שאני רוצה להעלות ולקבל עליה תשובה.

הדבר השני, הבנתי שמאז ביטול חוק טל, יש איזה שהם תקציבים שהיו אמורים לעבור גם כן לישיבות שמלמדים בהן תכניות ליבה. הבנתי שהתקנות לא הותקנו עדיין ולכן יש איזו שהיא בעיה שבה בעצם חרדים שכן רוצים ללמוד לימודי ליבה, לא מקבלים תקציב במוסדות שלהם. אני גם רוצה לשמוע מה קורה עם התקנות האלה, איפה זה נמצא ולמה זה לא נכנס לתוקף ולפועל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אנחנו מדברים על שילוב חרדים. לפני שאתן לחברי הכנסת אני רוצה לשמוע את משרד החינוך, אבל אני לא יודע. עיני צדה בשבוע שעבר מודעה בעיתון ישראל היום, מודעה פרסומית.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא אומרים ישראל היום.
היו"ר יעקב מרגי
מה אומרים? איך קוראים לזה?
מאיר כהן (יש עתיד)
בימים האלה זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
העיתון שמחולק חינם ויש לו אפליקציה. בעיתון הזה צדה עיני מודעה שאומרת ככה: מעסיק נכבד, כפי שהם רימו את המדינה והשתמטו משירות צבאי, ככה הם ירמו אותך. מודעה פרסומית, שיווקית - - -
שרן השכל (הליכוד)
נורא.
היו"ר יעקב מרגי
כן, למנוע שילוב.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מי חתום?
היו"ר יעקב מרגי
זה מפנה לאיזה אתר בפייסבוק. מאחר שאין לי פייסבוק לא יכולתי להמשיך לעקוב. לא משנה, אבל זה הופיע בעיתון. תבדקו את זה.

משרד החינוך, מי מרכז את הפרויקט בבקשה?
רות אלמליח
בוקר טוב. שמי רות אלמליח, אני מפקחת מרכזת במחוז החרדי. לצידי יושבים כאן ברוך ומגי, שהם מהאגף העל יסודי ולאה ריימן מהאגף לעובדי הוראה.
היו"ר יעקב מרגי
תציגי את עצמך, לא שמעו אותך ברעש הקודם.
רות אלמליח
רות אלמליח, מפקחת מרכזת מחוז חרדי. אני גם מרכזת את נושא הבגרויות ולכן הנושא הזה מאד מאד קרוב לליבי והוא נושא חשוב ביותר.

המשרד באמת עושה הרבה מאד פעולות ופעילויות כדי לקדם את כל מה שנאמר כאן. אחת מהן זה באמת הקול הקורא של בגרות בשנה שאתם רמזתם ודיברתם על הפרויקט הזה. על הקשיים ועל העיכובים מגי תיתן את הפירוט, ואחר כך אני אתייחס מה קורה.
היו"ר יעקב מרגי
לאיזה אוכלוסייה מיועד הקול הקורא הזה?
רות אלמליח
הקול הקורא הזה מיועד לתלמידים מהמגזר החרדי, בנים, בני 17 עד 25, לשם זה מיועד ובאמת התכנית מאפשרת לתלמידים להישאר במסגרת שלהם וללמוד אחר הצהריים בתכנית שמקדמת אותם לבגרות מלאה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כמה תלמידים לומדים?
רות אלמליח
עכשיו אני רוצה קודם כל שנקבל את הרקע מה היו העיכובים שהתייחסתם לזה, ואחר כך נמשיך.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני מבקש להתייחס כרגע רק לקול הקורא, לא מה קורה בבגרויות במגזר החרדי במוסדות חינוך. זה לא מעניין. להתמקד בקול הקורא.
מרגלית כהן
אוקיי, מה שקורה הוא שאנחנו התבקשנו ב-21 באוגוסט לתת מידע מה קורה עם המכרז. המכרז זכה באיזו שהיא יחידה אחרת במשרד אצלנו, עבר אלינו לעל יסודי, נחתם הסכם עם הספק, הכל טוב ויפה, ההסכם בועט.
אלי אלאלוף (כולנו)
מי זה הספק?
מרגלית כהן
חברת אקסיומה.
היו"ר יעקב מרגי
מתי הסתיים המכרז ומתי החוזה נכנס לתוקף? כדי שאני לא אצטרך לחלוב את המידע, תנו לנו מידע מ-א' עד תו.
מרגלית כהן
החוזה נחתם סופית על ידי משרד החינוך ב-13 בנובמבר.
היו"ר יעקב מרגי
האחרון?
מרגלית כהן
כן, כשהתחולה שלו הייתה אמורה להיות מה-1 בספטמבר, אבל היות והיו חגים באמצע, אז זה קצת התעכב.
היו"ר יעקב מרגי
מה, לא ידעו שהחגים מגיעים? ידעו.
מרגלית כהן
ידעו.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי.
מרגלית כהן
זהו, נפתחה כיתת לימוד אחת שמגישה כבר לבגרויות במועד חורף. יש עוד 5 כיתות שהן בצמרת לקראת מועד הקיץ בבגרויות.
רועי פולקמן (כולנו)
כמה תלמידים?
מרגלית כהן
כל כיתה מכילה בערך – הכיתה שקיימת בפועל עכשיו היא בעלת 22 תלמידים. לגבי החמש האחרות, אנחנו עוד מנסים לבדוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
לכמה נערכתם? מה הצפי של המשרד? כשהמשרד ניגש למכרז לכמה הוא נערך?
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה כתוב בחוזה?
מרגלית כהן
400 תלמידים.
היו"ר יעקב מרגי
400 תלמידים בשנה?
מרגלית כהן
כן.
אורה חכם
מתוך כמה?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא שואלים מתוך כמה. סליחה אורה, לא.
מאיר כהן (יש עתיד)
אין מתוך כמה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתוך כמה. המכרז מדבר על 400 תלמידים, אז נפתחה כיתה של?
מרגלית כהן
עכשיו יש בפועל כיתה שמוגשת לפרויקט חורף.
יהודה גליק (הליכוד)
איפה זה פורסם? איך התלמיד החרדי היה אמור לדעת?
היו"ר יעקב מרגי
יהודה, תן לי רגע, רק כדי לנסות לפרוש את המצע. אחר כך. אנחנו לומדים עכשיו.
יהודה גליק (הליכוד)
התפקיד שלי להפריע לך, אתה לא יודע?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא.
יהודה גליק (הליכוד)
לא סתם, חס וחלילה. אני שואל שאלה – איפה זה פורסם? איך אנשים אמורים לדעת?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. אתה קופץ לקומה השלישית. חכה. אנחנו עוד בקומה הראשונה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אנחנו במרתף.
היו"ר יעקב מרגי
נכון. כמה תלמידים יש בכיתה שיש כרגע?
מרגלית כהן
22.
היו"ר יעקב מרגי
ואמרת שיש עוד כיתות?
מרגלית כהן
יש בצמרת עוד חמש כיתות שעומדות להיפתח.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה אומר?
מרגלית כהן
זה בגיוס. מגייסים את התלמידים. היות והנושא הזה עובר מפה לאוזן - - -
רות אלמליח
הרב מרגי, צריך להבין - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רבתי עם אף אחד. כשאני רב לא כדאי שאני אריב.
רות אלמליח
יושב ראש ועדת החינוך, צריך להבין שהנושא הזה מאד מאד מורכב ומאד רגיש. לכן זה מתחבר לשאלה שלכם לנושא הפרסום. זאת אומרת דרכי הגיוס הן לא דרכים קונבנציונאליות. צריך לדעת - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, הוא שאל, אז הנה, נתת לו פרס על ההתפרצות. חכי. זה לא השיווק.
קארין אלהרר (יש עתיד)
כמה מקצועות?
יהודה גליק (הליכוד)
לא, זה כן השיווק. זה דיוק.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, לא. אני אגיד לך למה.
יהודה גליק (הליכוד)
היא אומרת שמנסים לגייס, אז איך עושים את זה?
היו"ר יעקב מרגי
אני מיד פותח את הדיון. יהודה, אני אתן לכם.
יהודה גליק (הליכוד)
זאת בדיוק השאלה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. מרגלית ורות, תקשיבו. אמרה בצדק חברת הכנסת שרן השכל על האוכלוסייה. אפשר לזרוק, כדי לכסות על מחדלים שלנו כמדינה, אפשר להגיד זו אוכלוסייה, יש רגישות. אין רגישות. תאמיני לי, החברה שחוטפת מאסות של שיווק ומאסות של פרסום זו החברה החרדית. הקטע זה לא השיווק של המוצר הזה. יש דרכים שהצליחו ואתם צריכים לאמץ את השיטות האלה. חיכו, חיכו משנת 2015, יצא מכרז, התעכב, לא ידעו שיש חגים, נפלו עליהם החגים בהפתעה, נכנס באיחור, הפסדנו שנה.

בואי תקשיבי, אני אספר לך איך הצליחו מסגרות אחרות.
מאיר כהן (יש עתיד)
אתם גם מביאים את אקסיומה, נו, באמת.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, לא משנה, מאיר.
יהודה גליק (הליכוד)
הם זכו במכרז, מה אתה רוצה?
מאיר כהן (יש עתיד)
סליחה, סליחה, עם כל הכבוד. אתה כותב את תנאי המכרז, עם כל הכבוד. מה אתה מביא חברה צפונים מתל אביב?
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, רבותי - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
יש תמיד מסגרות ביניים. אנשים, חובשי כיפות, דתיים, שיתקרבו, אז אתם הולכים לקיצון?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. לפני כן, סליחה. מאחר שהתחלת עם הרגישות, אני בא ופותר לך את כל בעיות הרגישות. יש שיטה שהצליחה. יש פרויקט שהצליח. יש פרויקט הכשרת מורים במגזר החרדי של אחיה, שאיפה הוא עושה את זה?
מאיר כהן (יש עתיד)
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
איפה הם עושים את זה? את יודעת איפה הם עושים את זה? לא במכללת זה, כי קשה באמת להוציא את בחור הישיבה. אם את עושה לו את זה במסגרות שלהם, הם באים מכל מקום. את לוקחת, בוחרת מוסד שהופך להיות אזורי.
יהודה גליק (הליכוד)
שנכנס אחרי זה לחרם.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. למה אתם הולכים לשם, רבותי? אני נותן עצה כדי שזה יצליח, לא באנו להתעמר למה זה לא עבד. הדיון הוא כדי שבאמת כל ה-400, ובאמת זה לא מספר פה. בינינו, אוי ואבוי אם משרד החינוך לא יעמוד ביעד הזה של ה-400. זה כלום. לכן יש מסגרות שהצליחו ויש ביקוש וזה מתפתח מעיר לעיר. אז תחשבו על הרעיון. אני לא יודע מה התנאים במכרז, אני לא בקיא בתנאים של המכרז. אם זה לא צלח ולא הצליח, כנראה שצריך לתקן ואכן לצאת אליהם למסגרות בתוך המוסדות שהם ירגישו מוגנים.

עצם העובדה שהבגרות - לא לחינם חברי הכנסת אמרו – יש לה רגישות. עדיין לא כולם בחברה החרדית היא מקשה אחת לגבי הבגרות. לכן יש מוסדות שכן יקבלו אתכם, יארחו את המסגרות האלה. זה מצליח, יש מוטיבציה, אחד עוזר לשני.

לפני כן אני אתן לחברי הכנסת.
מאיר כהן (יש עתיד)
אדוני יושב הראש, דיון מצוין, שרן וקארין. אני רוצה לפנות למשרד החינוך. אני מכיר את המשרד. זה מאד מסורבל כל הטיפול בסוגיה הזאת. מאד מסורבל. אין דבר כזה שפרויקט גדול כזה, שלהערכתי הוא פרויקט לאומי, כי זה באמת הושטת יד אמיתית לאוכלוסייה הזאת, שיש לה הזדמנות פז. זה לא דבר שצריך לעבור מפה לאוזן. זה דבר שצריך לחשוב לפני מה לכתוב בתנאי המכרז, מי האנשים שיכולים.

אין לי שום דבר נגד אקסיומה, אבל אני משוכנע שהיה מחויב לדאוג שהאנשים שיבואו ללמד זה אנשים שאין תהום בינם לבין החברה.
היו"ר יעקב מרגי
כן, תקשיבו בסוף. לא לעשות תנועות.
מאיר כהן (יש עתיד)
תקשיבו, תאמיני לי ש-30 שנה עסקתי בחינוך, וכשכן רצינו להתעסק עם אנשים חרדים, מצאנו תמיד אנשים שיותר קרובים. חשוב מאד שהמורים יכירו את העולם הזה, יכירו את האנשים, יהיה להם קל יותר לנהל שיח. זה אחד. דבר שני, אני חוזר, משרד החינוך הגדול, עם פרויקט כזה גדול שהוא מפה לאוזן? תחשבו איפה צריך לפרסם את זה, איפה צריך לשווק את זה, דרך איזה רבנים אפשר להיכנס ולהגיע. ויש בהחלט, גם במגזר החרדי רבנים ואנשים – אנחנו מכירים את האישה שמבחינתי היא אחת הנשים המדהימות - עדינה בר שלום. בדיוק, צריכים להגיע דרך האנשים האלה ולראות שפרויקט שמיועד ל-400 לא מתחיל עם 22 חברה.

זה גם משאבים וזה גם מאבד את התקווה ולהערכתי לגבי הפרויקט הזה, אם עכשיו לא ייעשה משהו דרמטי, אדוני יושב הראש, הפרויקט הזה ירד לטמיון. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
רועי, רוצה?
רועי פולקמן (כולנו)
רק משפט. סליחה, ידידי חבר הכנסת כהן, אני חולק על הגישה שאתה מציג פה ואני חושב שהיא לא הוכיחה את עצמה בעבר. אני מכיר ומוקיר מאד את עדינה בר שלום ואת הפעילות שלה בירושלים. הפעולות האלה יש להן תקרת זכוכית נמוכה מאד-מאד, הן מהר מאד מוקעות כמין משהו קטן מחוץ למחנה ובדיוק לא לשם אנחנו רוצים ללכת. כל הקו הזה של בוא נגיע לאוונגרד - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אל תהרוס מפעל חיים כשאתה לא יודע, אני מבקש ממך.
רועי פולקמן (כולנו)
אז במקרה - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
היא הכשירה אלפי אנשים.
רועי פולקמן (כולנו)
אז מכיוון שישבתי איתה לא פעם ולא פעמיים על האתגרים, אני אומר שיש שם תקרת זכוכית מאד נמוכה והגישה שאומרת נעשה את זה בגדול - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
זה לא הדיון.
רועי פולקמן (כולנו)
ולכן אני לגמרי מסכים עם הפה לאוזן ולא צריך לעשות מזה פסטיבלים וצריך שזה יגדל לאט לאט. לגבי איך אקסיומה עושה או לא עושה, אני לא יודע, אני לא מכיר אותם. יכול להיות שזה מתאים, דווקא שזה אנשים שבאים מבחוץ, אני לא יודע. מה שאני כן אומר זה שכן צריכה להיות מחויבות אחד ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אקסיומה כאן?
יהודית גידלי
כן.
רועי פולקמן (כולנו)
אחד זה העיכוב. אני לא מכיר את הגוף הזה, אבל זה כן צריך להיעשות בשקט, זה כן צריך להיעשות צעד אחרי צעד, לא פסטיבלים. הגישה של – אנחנו נסביר להם ונראה להם – היא לא ראויה בעיני. מי שזה מתאים לו – מתאים לו. יש רשויות שזה מתאים בהן יותר, יש רשויות שזה לא מתאים בהן בכלל. ולכן א' בעניין הזה אין לי שום בעיה שזה יהיה הדרגתי ואיטי. המגמה היא חיובית.

אני כן מוטרד מהמהלך של החיבור. הרי המכינות כבר מתקיימות כמה השנים. במכינות שאנחנו מכירים, שגם שם הרי משלימים, מדלגים על בגרות ועושים על שנה. הנשירה היא דרמטית. אני לפחות כמה שנים עובד עם מכון לב - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה מהלך שיכול לצמצם את אחוזי הנשירה במכינות וב - - -
רועי פולקמן (כולנו)
ולכן אני הייתי שמח שאתם תהיו תוצאתיים גם כלפי ועדת חינוך, במובן של א' מה המספרים שבאמת הם אמיתיים להגיע אליהם; ושתיים, האם זה באמת משפיע על שיפור בצמצום אחוזי הנשירה במכינות ובהגעה להשכלה, כי שם יש בעיה חמורה מאד. אנשים לא מצליחים להתמודד עם זה.

השאלה השנייה שלי היא לגבי סיוע כלכלי. כלומר אם אדם בן 24 מגיע להשלים בגרויות שנה ואני לא ידוע מה היקף הלימודים הנדרש ממנו במהלך הלימודים, אני מניח שיש לו כבר משפחה ויש לו כבר ילדים ואיך הוא עושה את זה? ואם זה לא מספיק ואם זה חסם, אני אשמח, אדוני יושב הראש, שנבין האם התכנית הזאת היא אפקטיבית במובן הזה שמבחינתי אדם בן 24, כמו שראיתי את החברה האלה בצבא מתקשים, אז גם אם אני מצפה ממנו להשקיע שנה בלהשלים את כל הבגרויות. יכול להיות שהתכנית הזאת לא מספיקה וצריך לסייע לו במלגה ואני לא יודע אם הוא מקבל מלגה.
מאיר כהן (יש עתיד)
בלי מלגה, אם ילד בן 24 שהוא לא, שהולך להשלים בגרויות, אתה תסייע לו במלגה?
רועי פולקמן (כולנו)
אני חושב שצריך להתאים כל אחד למצב שלו.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה? למה?
רועי פולקמן (כולנו)
כי אם - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
למה? מה, אתה אומר להוסיף עוד תקציבים לזה?
רועי פולקמן (כולנו)
התשובה היא כן. אם לגבר חרדי בן 24 יש שני ילדים - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
מה, באמת?
רועי פולקמן (כולנו)
כן. בהחלט.
מאיר כהן (יש עתיד)
ואם גבר חילוני בן 24 שיש לו שני ילדים - --
רועי פולקמן (כולנו)
כי אפשר להיות צדקנים. מה לעשות שרוב ה - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אל תגיד לי צדקנים.
רועי פולקמן (כולנו)
זה צדקנות.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה אתה אומר?
היו"ר יעקב מרגי
רועי, רועי. רועי ומאיר, אתם לא - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
קשקוש מקושקש.
היו"ר יעקב מרגי
אתם הורסים את הדיון, אתה יודע למה?
מאיר כהן (יש עתיד)
זו חוצפה כזאת להגיד את זה. בן אדם שמסיים צבא ויש לו שני ילדים ורוצה להשלים בגרות, מה אתה אומר?
רועי פולקמן (כולנו)
צריך לעזור גם לו. בחוק המילואים לא ראיתי אותך יושב שם.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה אתה אומר? אז אתה אומר לי שזאת צדקנות?
רועי פולקמן (כולנו)
ברור.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה אתה אומר? הלך לצבא, יש לו שני ילדים, רוצה להשלים - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, רגע, תודה.
רועי פולקמן (כולנו)
הצדקנות שלך - - -
היו"ר יעקב מרגי
רועי, סליחה, אנחנו לא שם.
מאיר כהן (יש עתיד)
אז מה אם לא הייתי בחוק המילואים? אז מותר לך להכפיש אותם? להגיד שבן אדם שהתגייס לצבא לא יקבל עזרה בבגרויות?
רועי פולקמן (כולנו)
אני רוצה שהוא יגיע ללמוד בבגרות.
מאיר כהן (יש עתיד)
סליחה, מה שהוא מקבל, גם החילוני יקבל, למה לא?
היו"ר יעקב מרגי
מסכים איתך.
רועי פולקמן (כולנו)
כי יש - - - שונים.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה זה יש - - - מה זה?
היו"ר יעקב מרגי
רועי, רועי. אנחנו לא שם. מאיר ורועי, סליחה.
מאיר כהן (יש עתיד)
תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
רועי, תודה, תודה.
רועי פולקמן (כולנו)
תוסיף קריטריון למשפחה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רבותי, אנחנו לא שם. אתם מתבלבלים. עוד לא צובאים על הפתחים. בסך הכל יש 400. 400 תלמידים מגיל 17 עד 25. עוד לא הגענו למלגות ולא צובאים על הפתחים. אנחנו לא שם.
מאיר כהן (יש עתיד)
קצת צניעות.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה. מוטי, אתה רוצה להמשיך?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא כרגע.
היו"ר יעקב מרגי
יהודה? רבותי, רק זה דיון קצר, זה לא כמו-. בשעה שתים עשרה יש לנו דיון נוסף. בבקשה.
יהודה גליק (הליכוד)
עוד לא פתחתי את הפה, כבר אתה אומר שאני - - -
היו"ר יעקב מרגי
הכנה, הכנה מנטאלית.
יהודה גליק (הליכוד)
מכינה. אפשר לבקש מחברי הכנסת לא להפריע לי?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אתה לא צריך לבקש
יהודה גליק (הליכוד)
אני לא יכול. יש לי בעיית קשב וריכוז. אני רוצה לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
אז בוא תדבר. יהודה, בבקשה.
יהודה גליק (הליכוד)
אני מבקש, אדוני יושב הראש.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני אחריו כי אני צריך לעזוב.
יהודה גליק (הליכוד)
אתה רוצה לדבר, אז תתחיל לדבר לפני, נו. אתה הגעת לפני, הוא נתן לך את זכות הדיבור. בבקשה אדוני. אני אדבר אחריך.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מתנצל, אני צריך לצאת לצורך הכנת הדיון הבא. אני חושב שכל מה שקורה צריך לברך עליו וטוב שהדיון מתקיים. והייתה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד ואני מקבל גם את מה שאומר מאיר. אני חושב שאנחנו צריכים לחפש דרכים גם לבוגרי צבא שאין להם בגרות. זה לא אומר. בכל זאת, גם זה - - - לאחיו. והחברה החרדית זו ערכאה.
היו"ר יעקב מרגי
בימים האלה אנחנו התבשרנו שלאחר מאמצים ולחצים של המועצה, הסיפור של הבגרות ללוחמים, מה שהצבא התעקש עם זה, אני שמח שהוא הצהיר. אנחנו נעקוב אחר הביצוע.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
יפה מאד. זה צריך להיות כך גם ללא לוחמים, לתומכי לחימה ולכל מי שעבר.
היו"ר יעקב מרגי
לא אלמן ישראל.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כדי שלחברה ייכנסו אנשים עם יותר השכלה, עם יותר אפשרויות לעצמם. הנה, אני מכיר עכשיו אדם שהיה רוצה וניגש לשני מכרזים ואין לו בגרות ולא יוכל. על בגרות. ואם מדינת ישראל תעמיד לו כן את האופציה הדלה הזאת של לממש את הבגרות בקורס מזורז של שנה, הרי שהוא יוכל להתקדם במשק לכל דבר ולכל אופציה. וגם אם חלו עיכובים ותכניות לא יצאו בכמות או בזמן הנדרש, אז יש מקום למעקב נוסף אחרי הדברים ולראות איך הם מתרחבים ואיך הם פועלים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה.
יהודה גליק (הליכוד)
טוב, אדוני יושב הראש, קודם אני לא מכיר את אקסיומה, אבל אני חושב שזה לא במקום לתקוף אותם עוד לפני ששאלו אותם.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא חיסרון ולא יתרון.
יהודה גליק (הליכוד)
לכן אני קודם כל מתנצל בפניכם שחברי כנסת תקפו אתכם, לפני ששמעו.
היו"ר יעקב מרגי
לא תקפו אותם.
יהודה גליק (הליכוד)
היה פה מי שתקף. לא משנה. אני רוצה לומר כמה דברים. אלף, הנושא של השכלה בקרב הציבור החרדי הוא בהחלט פרויקט לאומי חשוב ברמה הלאומית, וכן, יש רגישות. עצם העובדה ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
תדייק, השכלה כללית.
יהודה גליק (הליכוד)
שנייה. עצם העובדה שאין פה שום נציג של יהדות התורה, היא לא במקרה. כמו שכשיש ישיבת הסדר חרדית, היא בחרם, למרות שלומדים שם לימוד תורה כל היום ובערב גם לומדים מחשבים ברמה הכי מתקדמת, הם בחרם. אז כן צריך לדעת - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא. אחד זה יושב ראש ועדת המדע, אחד יושב ראש ועדת הכספים. מה אתה רוצה, לא השאירו להם זמן לבוא לדיונים.
יהודה גליק (הליכוד)
אתה צדיק שאתה דן כל אחד לכף זכות, אבל בוא נגיד, חברי הכנסת החרדים לא עוזרים לקדם את העניין הזה. יחד עם זאת, אני לא חושב ש-22 או אפילו 400 – הם נשמעים לי מספרים מאד מאד מאד נמוכים. והקטש הוא ששוברים את הראש איך מגיעים לאנשים האלה. אתם יודעים שאצל החרדים, אין אף רב חרדי שמתיר להיכנס לאינטרנט. ואף על פי כן יש חמישה אתרי אינטרנט חרדים, שבהם גולשים חצי מיליון חרדים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה כדי לתת לך מידע. הם רוצים לתת לך מידע.
יהודה גליק (הליכוד)
לא, לא, לא, לא, שנייה. האנשים האלה שאנחנו מחפשים אותם נמצאים גם שם. להגיד לי שגוף ממלכתי מפרסם מפה לאוזן, לא יודע. אני לא השתכנעתי שזאת הדרך הכי טובה. עצם העובדה שיש רק 22 חברה שלומדים שם, חברים.

אני חושב שהנקודה החשובה היא הקטע של השיווק. היה פה אנטי שיווק. בממשלה הקודמת ישבה פה מפלגה שדגלה – הם יחנכו את החרדים, הם יכריחו אותם להתגייס, הם יכריחו אותם ללמוד ליבה, הם יכריחו אותם וכל ניסיון לכפות רק דחה אותם. ברוך השם המפלגה הזאת חזרה בתשובה. היום אמנם הם יושבים באופוזיציה, אבל הם שינו את הגישה שלהם לגמרי ובאמת על כך צריך לברך אותם.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אוהב לדבר על החרדים. לדבר על אחרים.
יהודה גליק (הליכוד)
לא דיברתי. אף אחד לא יודע על איזו מפלגה אני מדבר. בכל אופן, אני שמח - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
בדו"ח העוני השנה גליק - - -
יהודה גליק (הליכוד)
ברוך השם המפלגה הזאת - --
מאיר כהן (יש עתיד)
בדו"ח העוני השנה פעם ראשונה יש ירידה יפה במשפחות חרדיות ליציאה מהעוני, בגלל שהם יצאו לעבוד. הם אומרים את זה.
יהודה גליק (הליכוד)
ברוך השם. ברוך השם.
מאיר כהן (יש עתיד)
הם אומרים את זה.
יהודה גליק (הליכוד)
המפלגה ההיא חזרה בתשובה והיא מבינה היום שהכיוון צריך - - -
קריאה
הפחיתו בקצבאות הילדים.
מאיר כהן (יש עתיד)
יצאו לעבודה ועוד איך יצאו.
יהודה גליק (הליכוד)
אני חושב שהקטע הזה והוא צריך להיות המוקד של העניין, לא יכול להיות, אני לא מוכן לקבל את המספר 22. זה לא נראה לי הגיוני שגוף ממלכתי בא ואומר שהדרך לשווק היא פה לאוזן. בכל הכבוד. אפשר להגיע לאנשים האלה ואני נתתי דוגמא אחת. אתרי האינטרנט החרדים, חדרי חרדים, כיכר השבת, חדשות, לא יודע, כל השמות שיש להם – דרכם למצוא את החבר האלה, כן למצוא את החברה.

נדמה לי שגם אתה תסכים, שיש דבר שנקרא אפליה מתקנת. ואם אנחנו רוצים כל שקל שיושקע באוכלוסייה הזאת, יחזיר את עצמו פי מאה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מאיר כהן (יש עתיד)
יהודל'ה, אני חסיד - - -
יהודה גליק (הליכוד)
מדובר באנשים איכותיים - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אדוני, רק דקה.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבו רבותי, אני אתן לכם, אבל אני מסיים את הדיון בשעה שתים עשרה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני חסיד גדול של אפליה מתקנת.
היו"ר יעקב מרגי
אם אנחנו לא נספיק לשמוע את הדוברים ולקבל תשובות - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל יש אפליה מתקנת למגזר החרדי ואני מברך על זה - - -
יהודה גליק (הליכוד)
מצוין, זה הכל.
מאיר כהן (יש עתיד)
היות ואני גם גר בפריפריה ואני פוגש אנשים שלא יכולים להשלים בגרות והם בני 22 ו-22 ו-24 ונשואים וקשה להם, אני אומר, למען ההגינות, אם מישהו – והייתי ראש הרשות ואתמול באופקים – אם עולה רעיון כזה, אני חושב שהוא צריך להיות רעיון כל האוכלוסייה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה.
יהודה גליק (הליכוד)
אדרבה ואדרבה.
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא שאמרתי. אדרבה ואדרבה.
היו"ר יעקב מרגי
אקסיומה. זה באמת אקסיומה?
אלעד גרוס
באמת באמת.
היו"ר יעקב מרגי
אז בוא תוכיח לנו. תציג את עצמך בבקשה.
אלעד גרוס
שמי אלעד גרוס. אני המנכ"ל של חברת אקסיומה.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, מה קרה לכם? אני חשבתי שזה יהיה הדיון הכי משמים היום.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא, באו לך אנשים.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, אני רואה. הכבוד הוא לא.
קריאה
יש רק אדם אחד שקיבל את רשות הדיבור וזה אלעד גרוס.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לנהל במקומי את הדיון?
יהודה גליק (הליכוד)
הוא היחיד ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
יהודה, פחת הזמן שאתה גורם לי בסמנטיקות שלך, בנימוסים, הוא יותר גרוע.
יהודה גליק (הליכוד)
מאלה שצועקים.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אלעד גרוס
נמצאת איתי, לימיני, נאוה פירר, שהיא מנהלת הפרויקט. ראשית אני רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רקע. בוא תקשיב, מאחר שאני אכוון אותך, אנחנו בצמצום זמן, תן לי רקע כללי על הפרויקט, תשלים את מה שמשרד החינוך התחילו להציג וקטענו אותם ותאמר לי איך זה הולך, עם מה אתה מתמודד ומה אתה מזהה. מה היית ממליץ. הלאה. אני יודע כמה רזומה, ותק יש לך עם החרדים.
אלעד גרוס
אנחנו אגב לא עובדים לא בתל אביב, לא בהרצלייה, לא ברמת השרון, אז אנחנו לא משם.
היו"ר יעקב מרגי
תדבר. תציג, תציג.
אלעד גרוס
הפרויקט עצמו זה פרויקט שזכינו בו - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
רגע, אתה יכול לתת לנו תעודת זהות מי אתם, מה אתם עושים?
היו"ר יעקב מרגי
מי זה אקסיומה?
אלעד גרוס
אז אני יכול, כן. זה מה ששאלתם, אני מדבר על הפרויקט.
היו"ר יעקב מרגי
היא משלימה אותי ואני חושב שהיא צודקת.
אלעד גרוס
אז בשמחה. אקסיומה היא חברה שפועלת בשדה החינוכי משנת 1998. היא מפעילה פרויקטים חינוכיים עבור משרד החינוך, עבור משרד המדע. לעתים עבור גופים שהם גופים וולונטריים שתורמים כסף לפעילויות חינוך שונות, כמו אינטל ישראל וגופים אחרים – עיריות, מועצות וכך הלאה.

הפעילות היא ברובה הגדול פעילות דווקא למגזרים החלשים יותר באוכלוסייה. יש לנו פרויקט בכ-700 בתי ספר ובמוסדות חינוך, שעובד עבור האוכלוסייה הדרוזית, הבדואית והערבית. אנחנו מפעילים פרויקטים לעולים חדשים, אנחנו מפעילים פרויקטים באזורי פיתוח, בשכונות שיקום ובאזורים חלשים. אנחנו מפעילים גם פרויקטים למצטיינים עבור משרד החינוך וגם הם בפריפריה. אני יכול לפרט לכם בכל תחום שתרצו לעומק.
היו"ר יעקב מרגי
עד כאן. עכשיו על המיזם הזה.
אלעד גרוס
ועובדים עם אלפים רבים של תלמידים. זה על רגל אחת. המכרז הזה נחתם, כפי שצוין כאן, ההסכם איתנו נחתם בנובמבר. עוד לא יצאו חודשיים - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
רגע, אז מה היה באוגוסט 2015? לא נבחרתם כזוכים?
אלעד גרוס
אנחנו קיבלנו הודעה על זכייה במכרז. אינני זוכר כרגע את התאריך המדויק. אולי זה באמת היה באוגוסט שנת 2015.
היו"ר יעקב מרגי
חזקה עלי.
אלעד גרוס
והמתנו מאז הזכייה עד לתהליך של חתימת חוזה והיו עיכובים שונים, כפי שצוין והחוזה נחתם בנובמבר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה, היה משא ומתן על המכרז?
אלעד גרוס
לא, לא, שום משא ומתן. פשוט המתנו. לא היה משא ומתן.
היו"ר יעקב מרגי
קארין, תקשיבי, את יודעת, אני הייתי שר ארבע שנים. את יודעת, מהרגע שאת חולמת חלום והולכת ליישם אותו במשרד וזה קשור בהליך מכרזי, פרוצדורות שיכולת – סליחה על הביטוי - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל כבר סיימנו.
היו"ר יעקב מרגי
אם אני הייתי שר חינוך, על ה-400 תלמידים האלה – הייתי מבטל את המיזם בפרוצדורות שהייתי צריך לעבור עם החשב הכללי ועם - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני, אבל כבר עברנו את המכרז, כבר יש זוכה, ריבונו של עולם.
היו"ר יעקב מרגי
מתי?
יהודה גליק (הליכוד)
טוב חברה, אבל למה לדבר על העבר?
קארין אלהרר (יש עתיד)
מאוגוסט 2015.
אלעד גרוס
אינני יודע. אני לא אוכל לעזור לכם בזה.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, הלאה.
אלעד גרוס
אני לא יודע להסביר לכם את זה. החוזה נחתם, כמו שנאמר - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה חשוב, צריך לברר את זה. אם המכרז הסתיים באוגוסט 2015 והחוזה נחתם רק עכשיו, לפני כחודשיים-שלושה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אבל זה מה שאני אומרת.
היו"ר יעקב מרגי
מישהו צריך לתת הסבר על כך. את זה אחר כך נשמע ממשרד החינוך, מה קרה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
איפה היה משרד החינוך?
היו"ר יעקב מרגי
יש פה נבחרת טובה, אל תדאגי. בבקשה, תמשיך.
אלעד גרוס
מאז שנחתם החוזה, אני חושב, התבצעו פעולות בדיוק כפי שמוגדר בכתב המכרז לגבי גיוס התלמידים. אנחנו מפעילים אותו במחוז מרכז ובמחוז ירושלים. גויסה כיתה ראשונה של 22 תלמידים, 23 תלמידים נכון להיום בבוקר. אני חושב שדווקא במהלך החודשיים הללו זה דווקא לא מעט, ממש ואני מאד אופטימי לגבי ההמשך. אני לא רואה את המכרז הזה הולך ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש תחנות פתיחה? תאריכי פתיחה ספציפיים?
אלעד גרוס
עוד אין. תראו, התהליך של פתיחת קבוצה, כרגע מבחינתנו ונאוה תוכל לפרט יותר ממני, ממש על פגישות ותהליכים שקורים, ככל שירשה לכם הזמן לצלול לעומק, אבל היו פגישות עם לא מעט ראשי ישיבות, בצורה ועם הרגישות המתחייבת. זה לא דבר של מה בכך, להגיע לישיבה ולהיפגש עם ראש הישיבה או עם ראש חסידות ולקבל את ברכתו. זה תהליך שאורך זמן להגיע, להסביר. איך להגיע. זה לא תהליך פשוט וזה מתבצע. במקביל לזה מתבצע אותו תהליך כאן, שמשרד החינוך אמר, למיטב הבנתי בצדק, לעבוד מפה לאוזן.

אנחנו חשופים ללא מעט עבודה עם המגזר החרדי ואנחנו מכירים גם סיטואציות שבהן, לאור פרסום והרבה רצון טוב, יוצא מה שנקרא פשקוויל ואנחנו נכנסים למקרר ולא יכולים לעבוד.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, דווקא בגלל דברי הפתיחה שלך, אני רוצה שתיתן לי את אוכלוסיית היעד שלכם. עוד רבע שעה יתחיל הדיון הבא, אדוני ראש עיריית אילת.
אלעד גרוס
התכנית הזו מיועדת לתלמידים חרדים, אוכלוסייה של תלמידים חרדים שלמדו בישיבות קטנות, מגילאי 17 ועד גילאי 25. זאת אוכלוסיית היעד.
היו"ר יעקב מרגי
שלמדו בישיבות קטנות?
אלעד גרוס
שלומדים. לומדים, למדו. תלוי בני כמה הם.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, רבותי, אני לא שואל סתם שאלות. ברגע שהבנתי את דרכי הפעולה שלך – זה שיחות עם ראשי ישיבות ועם אדמו"רים ועם זה – אני בכוונה שאלתי מה היא אוכלוסיית היעד. האם זה רק מי שנמצא כרגע במסגרת ישיבתית, המכרז מחייב אותך, או גם כאלה שהיו במסגרת ישיבתית והם בטווח הגילאים האלה?
אלעד גרוס
גם וגם.
היו"ר יעקב מרגי
גם וגם.
אלעד גרוס
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אז אתה מבין שאתה צריך לעשות פעולה לא רק עם ראשי ישיבות אלא עם - - -
אלעד גרוס
אנחנו גם בקשר עם הגופים הרלבנטיים בצבא, לצורך הדוגמא ועם אנשים בג'וינט. עשינו פגישות.
היו"ר יעקב מרגי
עם ראשי רשויות מקומיות?
אלעד גרוס
בהחלט. המנעד הוא גדול. אני אומר שוב, מנהלת הפרויקט פה לימיני, היא יכולה לפרט לכם את כמות הפגישות והאנשים שהיא נפגשה עימם. מדובר ברשימה ארוכה.
יהודה גליק (הליכוד)
איפה היא מתקיימת בפועל? 22 חברים, איפה הם?
נאוה פירר
אני אתייחס. שלום, קוראים לי נאוה פירר, אני מנהלת הפרויקט בשלושה חודשים האחרונים. אז ככה, קודם כל המסלול יצא לדרך ובהצלחה. צריך לציין שזו הצלחה. זה פרויקט מאד מאתגר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מה המדד להצלחה?
נאוה פירר
שנייה. פרויקט מאד מאתגר. לקחת בחור חרדי, שהרגע לומד בישיבה או עזב את הישיבה ותוך שנה להשלים 21 יחידות להשלמת בגרות מלאה, זה פרויקט שעוד לא נעשה במדינה ולכן אנחנו פועלים במקצועיות. אנחנו לומדים את החומר. מבינים איך אנחנו יורדים לרזולוציות - - -
היו"ר יעקב מרגי
כדי שתהיה לכם קצת תחושת קרקע, זה קורה ביום יום במכינות הקדם אקדמאיות - - -
נאוה פירר
אני אתייחס למכינות.
היו"ר יעקב מרגי
והם מגיעים שם במקצועות המדעיים וההנדסה, לרמה שהיא די טובה.
נאוה פירר
הפוטנציאל גדול אבל הזהירות, כדי שלא נגיע לאחוזי נשירה, הזהירות והמקצועיות צריכה להיות רבה.
היו"ר יעקב מרגי
ברור.
קריאה
יש פה איזה פרופסור - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, אדוני.
יהודה גליק (הליכוד)
תנו לה לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה קיבלת רשות דיבור?
נאוה פירר
זה מצד המקצועיות. אנחנו התחלנו קבוצה ראשונה, אנחנו עשינו לתלמידים מבחנים. העברנו אותם ראיון אישי, להבין שהם מבינים מה זה בגרות, לקראת מה הם הולכים.
היו"ר יעקב מרגי
זו כיתה ייעודית, או בתוך הישיבות?
נאוה פירר
זו כיתה אקסטרנית מלאה ועכשיו אני אתייחס לדבריך. יש לנו שני מסלולים. יש מסלול אקסטרני מלא, קרי אומר תלמיד מגיע. אני לא בודקת בבוקר אם הוא התפלל, או שהוא למד או שהוא עבד או שהוא תרגל מתמטיקה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא לעניין.
נאוה פירר
אני בודקת האם הוא יכול ומתאים להשלים בגרות. האם הוא מבין מה המטרה של השלמת בגרות, שזו משימה מרכזית. זו קבוצה אקסטרנית. קבוצה כזו נפתחה בירושלים. אתם מוזמנים לבוא ולראות אותה.
היו"ר יעקב מרגי
איפה בירושלים? שבע פעמים נשאלה השאלה.
נאוה פירר
כתובת?
היו"ר יעקב מרגי
לא. זה מכללה? זה חנות? מה?
נאוה פירר
לא, לא, לא.
היו"ר יעקב מרגי
מה קשה? השעון מאיץ.
נאוה פירר
הלימודים הם לימודי ערב. קרי אומר הילדים, בית ספר יסודי בירושלים, בנים, מסיים בשעה ארבע. בשעה ארבע וחצי התלמידים החרדים נכנסים לכיתה ולומדים.
היו"ר יעקב מרגי
לאותו מבנה?
נאוה פירר
לאותו מבנה.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה קשה היה לומר את זה מההתחלה?
נאוה פירר
לא קשה בכלל. תבינו שהרזולוציות האלה, שזה צריך להיות בית ספר יסודי, זה צריך להיות בנים, זה צריך להיות באזור נגיש אוטובוסים. הילדים מגיעים באוטובוסים. כל הדברים האלה בשלושה חודשים, זה הצלחה.
יהודה גליק (הליכוד)
לא, אבל בירושלים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, יהודה, לא. לא עומדת לך הזכות, סליחה.
נאוה פירר
רגע, בנושא - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע גברתי. את מדברת כאילו את מנסה, אנחנו לא באים בטענות. אנחנו באנו ללמוד, לשמוע על הפרויקט. אז צאו מהסרט הזה. אנחנו לא באים בטענות. אנחנו רוצים ללמוד ולראות למה הפרויקט הזה – אלף מאוגוסט לא יצא ועכשיו כשהוא יצא, אנחנו רוצים ללמוד איך הוא מתקיים, איפה הוא מתקיים ולהגיע עם מסקנות בסוף הדיון ואין לנו הרבה זמן. 10 דקות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איפה זה בירושלים?
נאוה פירר
בבית ספר יסודי. אני מעדיפה לא לפרט יותר.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, אל תגידי.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה. אחרי הדיון תוכל לשאול.
קארין אלהרר (יש עתיד)
רגע, אני רוצה לשאול שאלה. גברתי אומרת, יכול להיות בצדק, שמדובר בפרויקט שנוחל הצלחה. מה המדדים להצלחה? הרי אני מבינה שעוד לא הייתה בגרות. אנחנו לא יודעים אם זה הצליח, אנשים יעברו את הבגרות. אז מה המדד?
יהודה גליק (הליכוד)
מה חשבת, שהיא תגיד שלא הצלחנו?
נאוה פירר
המדד הוא מאד פשוט. בגרות מלאה לילד. לא יחידה אחת, לא שתיים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אז על פי מה את אומרת מוצלח?
נאוה פירר
שנייה, רגע, רגע, חברה. יש מדדי הצלחה בסוף התכנית ויש מדדי הצלחת ביניים. התכנית בנויה.
היו"ר יעקב מרגי
היא אמרה הצלחה ברישום.
נאוה פירר
יש לוחות זמנים, יש מדדים.
היו"ר יעקב מרגי
היערכות. קארין, חברתי, בואי - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אוקיי, תודה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, כשהיא אמרה בהצלחה רבה, אני מיד הלכתי לקטע הזה של הצלחה בהיערכות בטווח הזמנים האלה, היערכות בתנאים לרישום. מדדי ההצלחה זה רק אחרי שנראה כמה עברו, כמה נשארו לאורך זמן.
יהודה גליק (הליכוד)
אני מבקש רשות לשאול שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
שאלה? לא, אבל אם לא היית מתפרץ היה לך יותר קל לקבל שאלה.
יהודה גליק (הליכוד)
רגע, רק שאלה, תודה. תראו, מדובר פה בפרויקט שהוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
בלי נאומים. שאלה.
יהודה גליק (הליכוד)
מדובר בפרויקט של מדינת ישראל. עכשיו, ירושלים יש בה אוכלוסייה חרדית. למה באותו זמן אי אפשר היה לפתוח קבוצה בפתח תקווה, באלעד?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. השאלה ברורה.
יהודה גליק (הליכוד)
יש ריכוז אוכלוסייה שחצי מהאוכלוסייה החרדית גרה שם.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יש מגמות לפתוח בערים אחרות במקביל?
נאוה פירר
יש עבודה מאסיבית שנעשית בשני צירים. יש ציר אחד שהוא ציר השטח. חבר מביא חבר, תלמיד מביא תלמיד והחברה החרדית מעולה בזה. ברגע שתלמיד מישיבה מפורסמת – חברון, מיר – הולך למסלול בגרות ומצטיין, אחר כך יבואו עשרה ויבואו גם 19 בני דודים שלו.
היו"ר יעקב מרגי
את מכוונת רק לחברון ומיר, ואני רגיש.
נאוה פירר
לא, לא, לא. לא ולא. בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
נאוה פירר
גם הרב אלבז, בסדר? עכשיו, במקביל, בזמן מאד קצר, אנחנו מרכזים ישיבות בדרגים הכי בכירים בתוך החברה החרדית.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, תודה. גברתי, תודה.
יהודה גליק (הליכוד)
לא, לא הבנתי. אלעד, פתח תקווה, בני ברק, יש להם את החרדים שלהם.
היו"ר יעקב מרגי
הם יעשו. אז הם אמרו לך שהם עושים במקביל.
יהודה גליק (הליכוד)
אני לא מבין למה אי אפשר היה לפתוח באותו זמן כיתה באותו מקום. 22 זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל תשאיר לי משהו לסיכום.
יהודה גליק (הליכוד)
אומרים פה ש-22 זה המון הצלחה. זה לא הצלחה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה, הבנתי. תודה.
יהודה גליק (הליכוד)
22 זאת לא הצלחה.
היו"ר יעקב מרגי
היא אמרה.
יהודה גליק (הליכוד)
אני חושב ש-22 זאת לא הצלחה, עם כל הכבוד. מותר לי לחשוב כך.
היו"ר יעקב מרגי
אדלר נמצא איתנו?
מרדכי אדלר
כן, אני.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, תציג את עצמך.
מרדכי אדלר
שלום, שמי מרדכי אלדר. אני פתחתי את מתיבתא גבורת ארי לפני ארבעה חודשים. זו מסגרת תורנית, שבתוך המסגרת עצמה לומדים בגרויות. המסגרת מיועדת לבחורי ישיבה שנמצאים בתוך ישיבות, הם לא נושרים, לא שבבניקים, לא כל ההגדרות למיניהן, אלא הם בחורים שלומדים בישיבה גבוהה, פוסט תיכון מגיל 17-18 עד גיל 21. התחלתי עם ארבעה בחורים בראש חודש אלול. אני כבר הגעתי ל-9 בחורים.

אני חייב לציין פה שבמכרז הזה הייתי בקשר עם השר שי פירון, בזמנו, עם שימי פרומן, אשר קול, כל אלה שהיו בתוך המסגרת. בניהו טבילה, שלא זכינו - - -
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, יכלה הזמן ואתה תמנה לי שמות של קרדיטים.
מרדכי אדלר
אני חייב להגיד שבמכרז הזה, אם אנחנו יצאנו למכרז הזה שיצא ממשרד החינוך, אין כמו אקסיומה לתפעל אותו. הם עושים עבודת קודש. הם עושים עבודה נאמנה. הכשלים הם בתוך המכרז עצמו. מתייחסים לבחורי הישיבה עם פתרונות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה עונה לתנאים?
מרדכי אדלר
אני לא עונה לתנאי.
היו"ר יעקב מרגי
למה אתה לא עונה לתנאי?
מרדכי אדלר
התנאים במכרז, תנאי הסף היו שכל מי שלימד בחורי ישיבה, המכינה הקדם אקדמאית, לא יהיו כשירים לגשת למכרז. רק מי שיש לו ניסיון עם בגרויות. המכינות הקדם אקדמאיות לא תוכלנה לגשת. היה מכון רוסטין, מערבה, לא יוכלו לגשת.

מה שקורה הוא שכשנותנים פתרון של בגרות אקסטרנית לבחורי ישיבה, המתכונת של בגרות אקסטרנית לא מתאימה לבחורי ישיבה שאפילו מושגי יסוד של בית ספר יסודי אין להם. מישהו עם בגרות פנימית, זה אומר שאני נותן הרבה שעות פרונטאליות, פחות שעות שהבן אדם צריך ללמוד לבד. בגרות אקסטרנית אומרת שאני צריך לתת להם שעות פרונטאליות, אבל הרבה לימוד עצמאי.

בחורי ישיבה לא מסוגלים ללמוד במסגרת לימוד עצמאי, לא בשלב שהם נמצאים בישיבות, לא בזמן שהם תורתו אומנותו וממילא הבקשה מאקסיומה לעבוד מול החומה הזאת, היא באמת מאד קשה שהם הצליחו לגייס 23 תלמידים. כשאני גייסתי 10, זה ממש טיפה בים. הרבה יוסי בשוקא, וכולם שואלים איפה יוסל'ה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לוקח חל"ת של שבוע מהתפקיד שלי, אני ממלא להם את כל ה-400. בלי כל ה- - -
מרדכי אדלר
אני אחריך.
רועי פולקמן (כולנו)
תציע את זה למשרד החינוך, יושב ראש הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה.
מרדכי אדלר
אני רק אבקש לציין עוד דבר אחד.
היו"ר יעקב מרגי
משפט אחרון בבקשה.
מרדכי אדלר
לציין דבר אחד. מדינת ישראל מאז שנת 2008 ועוד לפני זה, אודות לאנשים טובים ויפים, חברים שלנו, מאז גיל בית ספר יסודי וגם בגיל תיכון, ישיבה קטנה, המדינה מקצצת מהתקציב של המוסדות ברמות של 40% ושל 25%. הכספים האלה, שהם קיזזו, זה לא מתנה. זה כספים שמיועדים אחר כך להשתמש בהם כדי לתת לבחורים ליבה. מדובר בתכנית חיסכון ואנחנו מבקשים ואוצ'רים. אנחנו מבקשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה אדוני. המכון האקדמי לב, בבקשה.
יהודה גליק (הליכוד)
רעיון מצוין.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה. בבקשה. יש לך דקה, אם את מסוגלת.
ורדית מרקוביץ
טוב. דקה, אני אגיד את זה מאד בקצרה. שמי ורדית מרקוביץ, אני מנהלת המכינות הקדם אקדמיות במרכז האקדמי לב. אני 10 שנים כבר עוסקת בהשכלה של בגרויות ומכינות ייעודיות לתלמידים מהציבור החרדי.
היו"ר יעקב מרגי
אתם לא עונים לקול הקורא הזה.
ורדית מרקוביץ
אנחנו לא עונים לקול הקורא הזה. אין לי שום בעיה עם אקסיומה, אני מכבדת אותם. אני חושבת שנצבר אצלנו ניסיון רב בכל מה שקשור לעניין הזה. לגבי גיוס תלמידים, יש לנו פרויקט ביחד עם נצח יהודה. אתמול פתחתי כיתה של 23 חיילים שעושים בגרויות, לא מסלול ייעודי. יש לי כיתה שמסתיימת עם כמעט 30 תלמידים ויש לי עוד כיתה של 34 וזה חוץ מלמעלה מ-100 תלמידים מהציבור החרדי שלומדים כרגע במכינה. נכון, יש נשירה. אני מודיעה לכם, אל תתבעסו, גם במסלול שלכם תהיה נשירה.

אני חושבת שהיה צריך לעשות חשיבה, ושוב, הבעיה כנראה עם המכרז.
היו"ר יעקב מרגי
אהבתי את הכנות ואת הישירות הזאת. תהיה נשירה.
ורדית מרקוביץ
שפשוט להשתמש בפלטפורמות קיימות. תלמידים מגיעים אלינו. אני יצאתי הבוקר מהמשרד כשמחכים כבר 10 נרשמים לתשע"ח, שבאו ליום ראיונות והיכרות והיד עוד נטויה. אני חושבת שצריך גם להשתמש בפלטפורמות קיימות על מנת שהעניין הזה יצליח ואני מסכימה שהפוטנציאל הוא רב. צריך לראות איך ממשים אותו בצורה הנכונה ביותר.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה. אני אתן למשרד החינוך להגיב. רבותי, גם בהליך חקיקה צריך לדעת לרדת לסוף דעתו של המחוקק. כוונת המכוון של מי שהגיש את הצעת החוק. ובאמת, צריך לראות מה היה הרציונל של שר החינוך בזמנו, שי פירון. כי באמת, אנחנו רואים גישה מסוימת שהלכה עם זה, שאומרת – ואתם תהיו מצומצמים, לא יעזור כלום.

משרד החינוך ותנאי הסף, ואני לא בא בטענות, כי לשם אתם מכוונים. לא לחינם שאלתי איזה קהילת יעד, מה קהל היעד שלכם, כי דוגרי, אם אני הייתי באמת בא לפתור עכשיו את כל סוגית השלמת הבגרויות לאוכלוסייה שחפצה בכך, החרדית שחפצה בכך וצריכה את זה והייתי שומע על כיתה של 22, או מכרז שבו המדינה הגדולה, הענקית הזו, המשרד הגדול הזה והמסורבל הזה, מוציא על 400 – הייתי אומר סליחה, זו תעודת עניות. לא אתם ולא שכרכם ולא הפרוצדורות ולא הבירוקרטיה.

כנראה שפה כוונת מכוון לפרוץ איזה סכר בתוך עולם הישיבות, יכנס לתת להם, שלאט לאט יוטמע תהליך של לימודי תורה עם בגרות. אשרי המאמין. טוב מאד.
יהודה גליק (הליכוד)
זה מה שקורה באמריקה. בכל האוכלוסייה החרדית באמריקה זה קורה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. תן לי. אתה אלוף. יש לך יכולת ורבאלית להתבטא. תן לי. אני בקשיים. אתה רואה שאני מחפש את המילים. מה לעשות? אל תפריע לי. וואלה, זה משהו. יהודה, זה הפך להיות מטרד.

זה מה שעולה מהדיון. ולא לחינם פה הדיון עתיר חברי כנסת, יחסית, שבאמת רוצה את הקטע הזה של שילוב חרדים, לתת להם לצאת לחיים עם תעודת בגרות ולכן גם הקושי פה. נשמע כאילו יש טענות. אני לא בא בטענות. אני לא בא לאקסיומה בטענות. זה מכרז שנחתם לפני חודשיים ולהיערך לפתיחת כיתה בתנאי השטח הקשים שלכם, אתה יודע מה, זה לא המקום הייתי אומר לך, גם אם יהיו מה-22 שקיבלת מאותם אדמו"רים, מאותן חסידויות, מאותם ראשי ישיבות, בסדר? ואני מבין את הקטע גם לא לומר את המקום, כי מיד הקיצונים, שמספיק שאני סובל מהם, אתם לא צריכים לסבול מהם. גם בטלפון, גם בבית, גם בזה. אין מה לעשות.

אתה צודק, זה תהליך שצריך לקרות. אנחנו נצטרך בסיכום לראות, לעקוב. אני אדרוש את תנאי הסף. אני רוצה ללמוד את זה. אני רוצה לראות את הרציונל. אני אפילו לא יכול לבוא בטענות.

מה שכן עולה מהדיון הזה והאמת צריכה להיאמר, שאם באמת משרד החינוך רוצה לשלב אוכלוסיות חרדיות, יש ביקוש גדול בקרב האוכלוסייה החרדית בגילאי 17-24, להשלמת תעודת בגרות. אני מכיר את המכינות הקדם אקדמיות. אחוז הנשירה שם הוא גבוה. יש הצלחות, אבל בסוף הוא גומר את המכינה, הוא נכנס ללימודים האקדמאים, תק. גם בשלב המכינה יש נשירה, אבל האחוז הוא לא גבוה. ההיפך. ראשי המכינות מתפעלים מהקצב, מהרמה שמגיעים אותם תלמידים, ברמה אפילו של 4 ו-5 יחידות. אבל אחר כך בלימודים האקדמאים הם נושרים. יש קשיים כאלה ואחרים שאפשר להצביע עליהם.

שם המדינה צריכה לתת. זה דיון אחר. המדינה צריכה לתת תוך כדי הלימודים סיוע והכוונה, כדי שהרציונאל ימומש. יש את הסוגיה הזו של נערים בני 17 עד גיל 23, 24, שרוצים את התעודה, חפצים בתעודת בגרות. צריך לייצר להם מענה. זה לא הקול הקורא הזה.

רבותי, אל תנסו פה לשים על הקול הקורא הקטן, המצומק הזה, לא מצ'וקמק, חס ושלום. המצומק הזה, את כל הצרכים של החברה החרדית, כי זה לא הדיון.

חברי, חברותי, חברי הכנסת, לכן אם אתם שואלים אותי איך אני מסכם את הדיון הזה, אני אבקש ממשרד החינוך להגיש לנו את תנאי המכרז, את היעדים וכמובן היעדים שכתובים במכרז הזה.

אנחנו נבקש מחברת אקסיומה, באמצעות משרד החינוך, לבקש מהם תכנית סדורה, תכנית פעולה סדורה כדי לממש את ה-400 האלה, כמה בשנת הלימודים הנוכחית וכמה היעד לשנת הלימודים. להגיש לנו תוך 30 יום לוועדה ויהיה דיון המשך.

חברותי, הקשבתן לי? אני לא יכול לצאת עם מסקנות, להגיד מה צריך. ואז נבחן גם את הסוגיה הזו, מדוע. תנו לנו הסברים מדוע המכרז מאוגוסט 2015 החוזה נחתם רק לפני כחודשיים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05.

קוד המקור של הנתונים