ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 24/01/2017

פיתוח כלכלי, תעשייה ותעסוקה בנגב ובכפרים הבדואים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים