ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/01/2017

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 421

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ז בטבת התשע"ז (25 בינואר 2017), שעה 9:30
סדר היום
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יצחק וקנין
מוזמנים
חוה ראובני - סגנית בכירה ליועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

משה קירמאייר - מנהל אגף א' רישוי ופיקוח, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יובל שבתאי - קצין פיקוח ובקרה מחלקת התנועה, המשרד לבטחון פנים

אריה אשד - מנכ"ל, איגוד המוסכים

דוד קלדרון - חבר הנהלה, איגוד המוסכים

דידי רוזנפלד - מנכ"ל שלמה SIXT, נציגי מוסכים ניידים

גל אלישע - מנהל תחום בטיחות, ארגון מנהלי תחבורה בישראל

עודד בינקל - קצין בטיחות ומנהל תחבורה, ארגון מנהלי תחבורה בישראל

יעקב יהודה רודד - מנכ"ל, איגוד יבואני הרכב

יוסף יצחק - מנהל יבוא צמ"ה, איגוד לשכות המסחר

סיגלית בן ששון - עורכת דין, איגוד יבואני הרכב

יוסי רגב - מנכ"ל קבוצת שגריר, חברות לשירותי גרירה

רונן אליהו - מנהל חטיבת מוסכים, מטרו מוטור, איגוד לשכות המסחר

גבי ברבי - יבואן צמיגים, איגוד לשכות המסחר

נמרוד הגלילי - מנכ"ל, הארגון להשכרת רכב וליסינג

זיאד דבאח - מנכ"ל, הארגון להשכרת רכב וליסינג

נועה גונן - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת איגוד יבואני הרכב בישראל

לירן בן הרוש - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד), התשע"ז-2016
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. יום רביעי. גברתי מנהלת הוועדה, היועץ המשפטי, רשמת. בוקר טוב לכולם, חווה. על סדר-היום: תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד), התשע"ז-2016. אני רוצה להזכיר – זה המשך לחוק הראשי, תקנות שסיכמנו שיובאו אלינו לאישור. בואו נצא לדרך. בבקשה.
חוה ראובני
עו"ד חוה ראובני, לשכה משפטית, משרד התחבורה. תודה רבה, אדוני. סעיף 128 לחוק מטיל איסור על שירותי תיקון התקנה של מוצר תעבורה ברכב, אחזקה ובדיקה של רכב אלא במוסך מורשה או במוסך נייד מורשה. סעיף 128ב קובע שהשר יכול לקבוע בתקנות פעולות מהסוג הזה שאפשר לעשות גם שלא באמצעות מוסך או מוסך נייד. חויבנו להגיש את התקנות תוך חצי שנה מיום פרסום החוק, והאיסור נכנס לתוקף רק אחרי שהתקנות המתירות, שמשחררות את האיסור, ייכנסו לתוקף. לצורך זה מונחות בפנינו תקנות שמאפיינות פעולות שאנחנו חושבים שאין צורך בציוד ובידע המקצועי של מוסך מורשה, נייד או מוסך קבוע, כדי לבצע אותן. לכן אין מקום שהאיסור יחול עליהן.
איתי עצמון
מדובר במתן שירות.
חוה ראובני
כן. לא מדובר בפעולה של אדם פרטי. החוק לא מסדיר בכלל את האנשים הפרטיים, את בעלי הרכב; הוא מסדיר רק את בעלי המקצוע, את נותני השירותים, את העיסוק המקצועי-מסחרי בשירותים השונים. לכן כאן אנחנו מדברים על סיוע- - -
היו"ר איתן כבל
אנחנו מדברים על הסיפור של השגרירים למיניהם?
חוה ראובני
לא. הם בדרך כלל יעמדו להגדרת מוסך נייד, אבל בבניין ליד גר מוסכניק, וזה לא המוסך שלו פה, והוא עושה לך בחצר – יש לו הידע, הוא בעל מקצוע, והוא נותן את זה כשירות וגם לוקח על זה אולי תשלום, אבל זה לא במוסך, זה לא במוסך נייד.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור. תודה.
חוה ראובני
יש פה אפילו התקנות שאתה הולך לכאלה שמוכרים כל מיני אביזרים.
היו"ר איתן כבל
תודה. יש הערות כלליות? בבקשה.
עודד בינקל
עודד בינקל, ארגון מנהלי תחבורה. דבר אחד חסר לי, כי מה שאמרת, בעל מקצוע, שגר לידו, יוצא ומתקן, אבל מה שכאן כתוב – אדם רשאי לתת שירותי פעולות רכב, ללא הגדרה, אם יש לו או אין לו ידע.
היו"ר איתן כבל
הכוונה לא היתה לשאלה מסוג זה. כשנגיע לסעיף הרלוונטי, אני אפשר לאדוני. הכוונה היא להערות של לא יתכן ש- וכו', אבל אם יש הסכמה, בגדול, סביב הצורך להתקין את התקנות האלה, תכף נגיע לסעיף הרלוונטי שאדוני מתייחס אליו, ויהיה לנו קל יותר להתחבר לשאלה שאדוני שואל. בבקשה.
חוה ראובני
תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד), התשע"ז–2017.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 128 לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו – 2016 (להלן-החוק) ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות. בתקנות אלה- "פעולות ברכב" – כמשמעותן בסעיף 128(א) לחוק;
היו"ר איתן כבל
שזה אומר?
חוה ראובני
שירותי תיקון רכב, התקנת מוצר תעבורה ברכב, אחזקה או בדיקה של רכב.

"רכב היברידי" – רכב בעל מנוע כלאיים, המורכב ממנוע חשמלי וממנוע בעירה פנימית;

"רכב חשמלי" – כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
היו"ר איתן כבל
יש הערות לסעיף הזה?
יוסי רגב
יוסי רגב, חברת שגריר. הכיוון שהוא רצה, אני חושב שזה כן מקומי, מבחינה זו שמורידים פה את הרמה של מי שצריך לטפל בדרך. יכול להיות מצב שגם אנחנו כחברת שגריר או אחרים, יכולים לקלוט לעבודה לא מישהו שהוגדר כבעל מקצוע, כסוג 2 בחשמלאות או מכונאות רכב; אתה יכול לקלוט כל אחד, ואתה לא צריך בעל מקצוע כדי שיעשה את הפעולות האלה בדרך וברכב בכלל.
היו"ר איתן כבל
ממה שאני מבין וזוכר את רוח החוק, ואני מתחבר למה שחווה אמרה. אינה הכוונה שעכשיו בעת הזאת יקלטו עובדים – בכלל, כהגדרה, אם תקלטו עובדים פחות מקצועיים, אני מניח שגם המנויים שלכם ילכו ויקטנו. הא בהא תליא; הכוונה היא כאן שזה לא שהשכן פתח מוסך אצלו בבית. אם הוא פתח אצלו מוסך בבית, חלים עליו כל הכללים שאמורים לחול מוסך פיראטי, או אפילו לא פיראטי – אישרו לו בעירייה – יש מקומות שעד היום מאשרים, ובחצר. מה שאני מנסה לומר, ותקנו אותי אם אני טועה – יש לי שכן ממול, שמתקין מזגנים. אני אומר לו: אחי, תבדוק לי את המזגן – יש לי נזילה. לא בדקתי אם הוא 02, 03, 04, כל אחד בהגדרות המתאימות לו. ובסוף הוא גם ייקח ממני כסף – שירות. אני לא רוצה את זה ממנו בחינם. זה לא שהוא אומר – כתוב לו על הבית, השעות שאתה יכול לנקוש לי בדלת, ויש לו איזה מכשיר בבית שבודק. זו לדעתי הכוונה – אלא אם כן- - -
חוה ראובני
אדוני צודק. זה גם יכול להיות מצב שאתה נתקע בדרך ועובר שם מישהו, שהוא במקצועו עובד מוסך, והוא מבין ויכול לעזור.
היו"ר איתן כבל
למשל, קרה לי – עד שהחילוץ של דידי הגיע – האמת שבמקרה עצר לידי מישהו, אזרחות טובה לחלוטין - הוא ראה את התקר בגלגל. יש לו מכשיר שיודע לאטום באופן זמני. הוא לא איש מקצוע. הוא עזר לי לתקן באופן זמני עד שהגיעו אחרי כמה שעות...
דידי רוזנפלד
זה אני, וזה לא אחרי שעות, אבל ניתן ליושב-ראש...
היו"ר איתן כבל
הגיעו והיה בסדר. בבקשה.
חוה ראובני
אני מבקשת להוסיף עוד משפט אחד במענה למה שנאמר כאן, שהחוק אינו מסדיר את עובדי המוסכים, למעט את המנהל המקצועי. אנחנו לא מסדירים פה את ההכשרה המקצועית שלהם. רק המנהל המקצועי. לא כל העובדים והמכונאים והעובדים האחרים.
היו"ר איתן כבל
נכון. כל הזמן עסקנו – המנהל, המנהל, המנהל. כל הזמן. כנס לחוק רישוי שירותים ברכב – הכול זה המנהל. היו ויכוחים – איזה רמה, איזו מקצועיות, מה הוא צריך, מה הוא אמור לשלוט, מה קורה כשהוא נעדר מתפקידו, האם יש לו מ"מ. יש אלף ואחת שאלות ששאלנו בזמנו.

מי בעד?

הצבעה

בעד הסעיף – פה אחד

סעיף 1 אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר.
חוה ראובני
2. פעולות ברכב המותרות שלא במוסך או במוסך נייד. אדם רשאי לתת שירות של פעולות ברכב המפורטות להלן, שלא במוסך או במוסך נייד: (1) כל פעולה הנדרשת להזזת רכב המצוי בדרך ושאינו כשיר לתנועה, למקום הקרוב ביותר שבו לא יגרום סיכון לעוברי דרך או יפריע לתנועה; (2) התקנת מגבים ברכב; (3) החלפת צמיג עקב נקר או הוספת אוויר בו; (4) החלפת נתיכים; (5) בדיקת נוזל קירור במאייד או הוספה שלו; (6) בדיקת שמן מנוע או שמן הילוכים, או הוספה שלהם; (7) בדיקת נוזל בלמים או הוספה שלו; (8) החלפת נורות; (9) החלפת מצבר, למעט סוללה ברכב חשמלי או סוללה או מצבר במתח גבוה ברכב היברידי.
איתי עצמון
חיבור כולל גם מים?
חוה ראובני
ברור. הנוזל שמאייד.
היו"ר איתן כבל
אם אני עושה את זה לבד לכאורה – אני משתדל לא להפריע לבעלי המקצוע... אבל גם אני לפעמים מוסיף מים, אני גם ממלא צמיגים בלחץ אוויר. כמט כל פעולה פה – לכאורה אני עושה פעולות- - -
לאה ורון
לכאורה אתה אדם...
היו"ר איתן כבל
כן.
איתי עצמון
קודם שאלתי לגבי נוזל קירור. אני בכל זאת מעדיף שיהיה ברור שמדובר גם על מים. אני מבין שלכם זה ברור כאנשי מקצוע, אבל נוזל קירור יכול להיות גם בקבוק שכתוב עליו נוזל קירור. ובכלל זה מים – אני מציע להבהיר.
דידי רוזנפלד
היום לא מוסיפים מים במכוניות. רק נוזל קירור.
היו"ר איתן כבל
אגלה לך סוד: עוד הרבה אנשים מוסיפים מים. אני מצטער. תוסיף את המים. בבקשה.
יעקב יהודה רודד
יהודה רודד, איגוד יבואני הרכב. אין לי התנגדות למהות – יש לי פה כמה בעיות עם המינוחים הטכניים. ראשית, בסעיף (3) – החלפת צמיג. אני מניח שהכוונה היא להחלפת גלגל ולא החלפת צמיג. אתה לא מחליף צמיג לא בבית ולא בדרך. אז יכול להיות שבמקום צמיג, צריך להיות כתוב גלגל.
דידי רוזנפלד
יש ניידת שמחליפה צמיג.
היו"ר איתן כבל
לא מדובר פה בניידת, דידי.
יעקב יהודה רודד
זה דבר אחד.

דבר שני, בסעיף (5), החלפת נוזל קירור במאייד. מאייד – בלעז, זה קרבורטור, ואין לו מים. אולי הכוונה היא למצנן. הצענו למחוק את המילה מאייד.

לגבי (7), בדיקת נוזל בלמים. בלמים זה נושא מאוד בטיחותי. אני לא הייתי מאפשר בדרך לטפל בבלמים מכל סוג שהוא.
היו"ר איתן כבל
אני לא איש מקצוע, אבל אני חושב שהוא צודק.
יעקב יהודה רודד
תודה.
היו"ר איתן כבל
אני לא אליעזר בן-יהודה של הרכבים, ואני לא מוסכניק ולא מכונאי. אני מציע שנאשר, אבל יחד עם זאת, לאחר מכן, בהתאם להערות שעלו כאן, אני מבקש שתבדקו את זה מקצועית – כשאתה אומר צמיג – האם זה גלגל, הדברים האלה. נעשה את ההתאמות.
לאה ורון
עו"ד עצמון היועץ המשפטי ישנה.
היו"ר איתן כבל
כן. שהמינוחים יהיו מינוחים נכונים.
איתי עצמון
ולגבי פסקה (7)?
היו"ר איתן כבל
להוריד אותה. אני לא מוכן שמי שיש לו חשש לבעיה בבלמים, נעשה על בערך. אלא אם כן התכוון אדוני משהו אחר, אז נסביר.
משה קירמאייר
בוקר טוב. משה קירמאייר, משרד התחבורה. זה לא לטפל בבלמים. אם נדלקה לך הנורית – לרוב המכוניות יש נורית אזהרה. אפשר להוסיף קצת שמן, זה הכול. אל תהיה דרמטי, יהודה. זה להוסיף נוזל בלמים. כל גברת יכולה להוסיף.
היו"ר איתן כבל
אני לא מסכים, משה. אני את סעיף (7) לא מאשר. אני לא מוכן לקחת על עצמי את העניין הזה. נורית זה דבר מטעה הרבה פעמים, בעיקר ברכבים החדשים עם האלקטרוניקה החדשה – פתאום אתה לא מבין מה העניין בדיוק. זה עניין בטיחותי. בבקשה.
דידי רוזנפלד
דידי רוזנפלד, שלמה סיקסט. בסעיף (1) אני מניח שהכוונה לכל פעולה - פיזית - הנדרשת להזזת הרכב, כי כדי להזיז את הרכב צריך לתקן כמה דברים, וזו לא היתה הכוונה. אם אני מתחבר לברקסים שלו, נתפסו הברקסים, אז אם לא תדחוף את האוטו, תרים אותו, תשחרר את הברקסים, תעשה פעילות שהיא אסורה. המילה "פיזית", כלומר לדחוף.
היו"ר איתן כבל
עזוב, הרי ברור כשמש לאור הירח. לא רוצה להתחיל לרדת לרזולוציות האלה ולהתחיל לסבך אנשים. בחייכם, אני לא רוצה לייצר מצב שבו אני הופך אנשים- - -
לאה ורון
מה שחשוב פה זה הזזת הרכב.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. בבקשה.
סיגלית בן ששון
עו"ד סיגלית בן ששון. שתי הערות, אדוני. הערה ראשונה, מטעם איגוד יבואני הרכב. אנחנו מבקשים להוסיף גם לפעולות עדכון תוכנה ואיתור תקלות. כלי הרכב היום הם כלי רכב חכמים, יש להם מחשב. באמצעות חיבור עם מחשב נייד אפשר לעדכן תוכנה או לבטל תקלות – משהו שאי-אפשר לעשות לפי הסעיף פה.
היו"ר איתן כבל
נכון, כי כשאני פוגש מישהו, הוא אומר: במקרה יש לי מחשב של המוסך. זו לא הכוונה
סיגלית בן ששון
זה מחשב ייעודי.
היו"ר איתן כבל
לא הבנת. אלה לא תקלות לאנשי מקצוע שהגיעו עם שגריר. שם יש כללים, איך מטפלים, איך מזיזים - יש כללים ברורים. ודאי לא לחינם כאן מוגדר באופן מאוד ברור, מה מותר לו לעשות, ואפילו אמרתי שאת סעיף (7) איני מאשר. כשיש לי ספק, אין לי ספק. שלא חלילה בגלל זה מישהו יאמר – אני מכיר את אלה שאומרים: זה כלום, זה רק נורית.
סיגלית בן ששון
אדוני, לפי סעיף 135 לחוק, מוסך נייד יכול לעשות רק תיקוני חירום.
היו"ר איתן כבל
אבל זה לא מוסך נייד.
סיגלית בן ששון
אבל אסור לי לעשות כל פעולה שלא במוסך או במוסך נייד.
היו"ר איתן כבל
זה לא דיון על מוסך נייד.
סיגלית בן ששון
אלה פעולות שמותר לבצע אותן לא במוסך- - -
היו"ר איתן כבל
רק אלה.
סיגלית בן ששון
לכן אני מבקשת, אם רכב נתקע- - -
היו"ר איתן כבל
אני אומר שלא. שנינו נוסעים בקווים מקבילים. אני רוצה שתביני - זה מין בשאינו מינו. הפתיח היה מה מותר וקיבלתי הרצאה, ולאחר מכן לומר: ואולי גם – לא, אני לא רוצה להסתכן. אני רוצה שהשכן שלי, כשיש לי נזילה במזגן בבית - אני לא מביא מערכות שלמות. הוא מסתכל, אומר לי: קח נשיפה בחוץ, סתימה, צ'יק-צ'ק. בבקשה.
סיגלית בן ששון
הערה שנייה, מטעם מטרו מוטור, יבואנית דו-גלגלי וטרקטורונים, רכבים תפעוליים. יש בעיה, אדוני, יש סוגי כלי רכב שהפעולות בהן מבוצעות לא במוסך אלא בשטח הלקוח. בדרך כלל אלה כלי רכב כבדים, אנחנו מדברים גם על מלגזות, אופנועים שנמצאים בחברות. אנחנו מבקשים לבצע פעולות שלא במוסך כדי למנוע את הגעת הרכב- - -
היו"ר איתן כבל
זה לא פה.
סיגלית בן ששון
אדוני, אבקש להשלים, כי יש בעיה. מאחר שבמוסך נייד אפשר לעשות רק תיקוני חירום – אנחנו לא מדברים על תיקוני חירום אלא על טיפולים תקופתיים או תיקונים שמבצעים אותם בדרך כלל במוסך, אבל בגלל האופי המיוחד של הכלים אי-אפשר להביא אותם למוסך.
היו"ר איתן כבל
גברתי, בכובעך השני, אני רוצה להעיר כך. את לא אתנו, סליחה. הדיון הוא דיון של אנשים כמוני, שראה מישהו או מישהי, אזרח מרים את ידו ומבקש עזרה. יש לו תקר בגלגל, כפי שקיבלנו את ההערה. הוא מבקש ממני, שואל אותי: יש לך מנפח אוויר? הדברים הקטנים. אומר: נשבר לי המגב, גשם שוטף יורד, יש לך מגב ספייר? תן לי את המגב שלך. כבלים להתנעה. הדיון שאת מבקשת אותו הוא לא דיון פושטי; הוא דיון כבר מקצועי.
סיגלית בן ששון
הוא דיון חשוב.
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי. את יודעת כמה דברים חשובים יש לי לעשות ואני לא מספיק? לא אמרתי לך שאת לא צודקת. אני אומר, כמאמר בכבש ה-16 – את מכירה את הסיפור "האיש הירוק" – אתה מסיפור אחר? אז את מסיפור אחר.
סיגלית בן ששון
אפשר להסדיר את זה פה באמצעות שליחו של מוסך.
היו"ר איתן כבל
לא. אני לגמרי בעד שהעניין ייבדק. זה עניין מקצועי. שבו עם הגורמים המקצועיים. יש עוד נושאים שיובאו לכאן, צריכים להיות כאן במסגרת תקנות של מה מותר למוסך נייד מקצועי לבצע בשטח.
סיגלית בן ששון
אבל ההסמכה נמצאת בחוק, וכרגע- - -
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
חוה ראובני
ככלל, אנחנו מתנגדים לפעולות תחזוקה. אני מבקשת גם להזכיר את הדיון על הצמיגים.
היו"ר איתן כבל
חוה, מפאת כבודה – היא הגיעה מתל-אביב. אני אחסום שור בדישו? נתתי לה לומר את הדברים. אין בעיה. תוציאי פנייה למשרד. בקרוב אנחנו אמורים לדון בתקנות של מה מותר. כבר שמעת את הפתיח של חוה. תשכנעו אותם. זה לא משהו שאני בעד או נגד. זה לא המקום.
איתי עצמון
אני רק רוצה להזכיר לעניין מוסך נייד, שכמובן לא ניתן יהיה לקבוע פעולות שלא קבועות היום בסעיף 135. בא רשיון להפעלת מוסך נייד - רשאי לבצע תיקוני חירום לרכב, חילוץ רכב עד הגעתו למוסך ושירותי תחזוקה לצמיגים, והכול בהתאם לפרמטרים שייקבעו בתקנות. אלה הפעולות היחידות.
היו"ר איתן כבל
נכון.
סיגלית בן ששון
לכן סברנו שזה המקום להסביר את הפעולות האלה.
היו"ר איתן כבל
גמרנו. תם זמנך. אני לא מתווכח אתך. אני רק אומר לך – גברתי, אי-אפשר שהתחלנו את הדיון, חלק מהגורמים המקצועיים פה הרימו גבה – פה פתאום ולמה ואיך. ואני הולך בקו שאתם פתחתם בו. הדיון הוא באנשים פשוטים כמונו, שהחלפת נתיך כבר גדול עליהם. רק אם מישהו במקרה עבר והוא מבין, ויש כאלה, כמו זה שעצר והביא לי את המנפח. בבקשה.
יובל שבתאי
יובל שבתאי, קצין פיקוח ובקרה, אגף התנועה, משטרת ישראל. בהמשך לדברים שנאמרו פה, יש להדגיש שהשול הוא מקום מסוכן. עצירה בצד צריכה להיות מינימלית. יש לנו הרבה תאונות שול. אלה תאונות קטלניות שנגרמות כתוצאה מכך, לכן העצירה צריכה להיות לפרק הזמן המינימלי שנדרש, וסע.
היו"ר איתן כבל
זה ברור כשמש לאור הירח, כפי שאנחנו אומרים, כי עצירה בשול היא בכל מקר מוגדרת, איפה מותר. זה ברור.
יובל שבתאי
יש הרבה דוגמאות של תאונות שקרו.
היו"ר איתן כבל
אני לא חולק עליך. אני חושב שההערה שלך היא במקומה. הבעיה היא לא בחוקים. או לא אוכפים אותם – אדוני השוטר, אם כבר אני אומר לך, תעביר את זה, ואם לא – אתקשר למפקד – כשאנחנו באים לכניסה לירושלים, שולח אותך למנהרה. יש שם שוטרים ב"ה, יש יד קשה. רק מה – הם באים לתפוס את אלה שעוקפים, אבל צריך לחשוב כמו הישראלי ולא לחשוב כמו שוטר. הישראלי, כשהוא רוצה לעקוף, הוא עוקף בשליש הראשון, כי הפקק הוא כזה ארוך. לכן - הם יושבים, מבלים בקצה. סתם הערה טכנית.
יעקב יהודה רודד
אבל הם לא עברו שום עבירה כי זה פס מקווקו. זה קרה לנו היום.
היו"ר איתן כבל
בסוף תמיד יש צידוקים. ברור לי. אבל זה לא העניין. כי כשאתה, גם בקו מקווקו, ונכון שבחוק- - -
יעקב יהודה רודד
זה קרה לי היום.
היו"ר איתן כבל
קורה. אתה לא שם לב שיש פקק, ואיפה אתה רואה את זה? בהתנהגות של הנהג. מייד רואים את זה. מי שבמקרה קולט, שלא התכוון לעשות את זה, מבקש יפה ונכנס מייד בהתחלה. מי שלא, כל הזמן עסוק בחדירות. אנחנו מכירים את זה. בבקשה.
נמרוד הגלילי
נמרוד הגלילי, מארגון חברות הליסינג, לשכת המסחר.
היו"ר איתן כבל
התכוונו להוסיף את זה. אם כבר כבל, שיהיה כבל... בבקשה.
גל אלישע
גל אלישע, ארגון מנהלי תחבורה בישראל. יש כמה הארות, באל"ף, שאני רוצה להאיר פה, שלא התייחסתם, לגבי נוזלים. למשל אוריאה, במכוניות החדשות, מכוניות שלא מוסיפים את התוסף הזה, נתקעים בצד הדרך, או שרכב נתקע בלי דלק. צריך לתת התייחסות כללית.
היו"ר איתן כבל
אתה צודק, אדוני. השאלה, איפה אנחנו עוצרים.
גבריאל ברבי
זה כמו שימוש בדלק. אדם יודע שהוא צריך למלא דלק כדי לנסוע, ממקור הצמיג והפרונט באר-שבע, איגוד המוסכים.
היו"ר איתן כבל
לא זו הנקודה. אני חושב שהוא צודק. חלק ניכר מאלה שעומדים בצד זה דלק. צריך, לדעתי, להוסיף את זה, למרות שדלק זאת בעיה הרבה יותר מורכבת, כי היום אתה לא יכול לבוא לתחנה ולקחת דלק בתוך בקבוק או בתוך כלי. היום זה אסור.
לאה ורון
אז מה קורה למי שנתקע? לא ראה את הנורה.
היו"ר איתן כבל
לא עשיתי את הניסיון הזה, אבל הוא מזמין חברת גרר. כתוב היום – אתה נכנס לתחנת הדלת – אסור לתדלק ידנית. לפני כשלושה שבועות ילד בא אליי, אומר: תמלא לי. אמר: אני אשלם לך, אבל זה אסור. אבל את ההתנעה בכבלים צריך להוסיף.
לאה ורון
וגם התקנת דיבורית.
דידי רוזנפלד
בדרך?
לאה ורון
אני לא רואה שכתוב פה "דרך".
היו"ר איתן כבל
נפלה לי הדיבורית באוטו.
דידי רוזנפלד
הכוונה היתה נכונה. לא כל דבר שקורה באוטו, צריך לתת למישהו שלא יודע לעשות. נכון לעשות דברים שגורמים לזה שהאוטו לא יפריע לתנועה מצד אחד- - -
היו"ר איתן כבל
יש פה שני טקטים. אתה יודע להחזיר את זה לעצמך בדרך יפה, מבלי שנרחיב... יש פה שתי פעולות: אחת, מה קורה לאדם שנתקע מסיבות כאלה ואחרות בדרך – אפילו לא אמרתי בשול הדרך – ואז צריך להזיז אותו לשול הדרך, ומה הפעולות שאדם פושטי מהישוב, שלא מתבצע על-ידי מוסך, בהגדרתו מוסך נייד, של מה מותר לו ומה אסור לו – זה במקום אחר, מה מתאפשר לעשות, מכבלים לחבר וכל שאר הדברים.

יש דבר נוסף שאמרנו, שלא נהפוך כל אזרח שהשכן שלו בא לעזור לו – אומר: סדר לי, נפלה לי הדיבורית, כפי שאמרת. התקנת דיבורית זה כבר צריך לקדוח במוסך. זה גם לא משהו בטיחותי.
חוה ראובני
זה הרבה יותר מדי רחב. זה דורש התקנה מקצועית. אין לזה סוף.
איתי עצמון
אני מניח שלא התכוונתם להתקנת דיבורית – דבר שנעשה בחברות הסלולר הרבה פעמים.
היו"ר איתן כבל
אני לא מדבר על חברות הסלולר.
איתי עצמון
אבל לכאורה, לפי הנוסח כאן, זה יהיה אסור אלא במוסך.
היו"ר איתן כבל
לא. הכביש – גמרנו. מוסכם, כל מה שאמרתי, תוסיפו את העניין של הכבלים, אפילו לא אמרנו את העניין של הדלק. סיימנו את הפסקה הזאת.
אומרים היועץ המשפטי ומנהלת הוועדה
יש פה אלמנט נוסף – בבית שלי, פעולות ברכב, שאני לא צריך לפתוח הכול. היא קנתה ריפוד חדש והיא רוצה להחליף, כפי שקורה לכל אחד מאתנו. זו הכוונה. פעולות שאינן קשורות לבטיחותו של הרכב, שהן לנוחות המשתמש. בבקשה.
גבריאל ברבי
אני רוצה להעיר ולהאיר. דיברנו על נושא השול, שבמדינת ישראל, לצערי הרב, במקומות רבים השול הוא צר, ולא ניתן בכלל לחנות לצדו. את זה אנחנו צריכים לתקן בדחיפות.

דבר נוסף, בקדמה שלנו בעולם רכבים נוטים לנסוע ללא גלגל רזרבי או עם צמיגים שמאפשרים נסיעה עד שאפשר יהיה לטפל, כך שגם את העניין הזה אפשר יהיה להוריד בעתיד.

לגבי המצבר, כאיש מקצוע אני לא חושב שאדם פרטי יכול או רשאי לפרק ולהחליף מצבר כראות עיניו, היות שהמערכות האלקטרוניות והמערכות המתקדמות היום- - -
היו"ר איתן כבל
נכון, אבל זה כתוב, סעיף (9). אם הוא יחליף מצבר בלי לדעת, ממילא האוטו לא ייסע.
גבריאל ברבי
הקטע הוא לא החלפת מצבר, אם הוא יודע או לא, אלא שהוא יכול לרכוש מצבר בכל מקום מסוג שאינו מתאים לסוג הרכב.
היו"ר איתן כבל
אני מבין, אבל אני גם אזרח משתמש. בואו לא ניקח את זה באקסטרים. הרי מה העניין – כדי להחליף מצבר, זה לא שמישהו אומר: יש לי מצבר ספייר באוטו - אני יכול להתקין. הכוונה היא לטפל במצבר, אם צריך להוסיף בו מים. לא יודע מה. זו הכוונה. עד היום לא נתקלנו במישהו שעצר לו בדרך – אומר: ואללה, יש לי מצבר באוטו. אתן לך דוגמה אחרת. הרי לא הכול בשול הדרך. אדם, גם ליד הבית שלו, והמצבר לא עובד, והוא קופץ לחנות ליד, לקח את המצבר לפי מה שכתוב לו. בא, מרכיב. הנחת העבודה שלי, שמעטים האנשים שינסו לבצע – הרי בסוף זה חיים שלהם.
גבריאל ברבי
אבל להזכיר לך שבמצבים רבים המצבר נמצא מתחת לחלקים שנוספים.
היו"ר איתן כבל
אז הוא לא יעשה את זה. אני חושב שיש עכשיו קרטל של גלגלים רזרביים, כי כשאתה רוצה להחליף גלגל, אין לך ברירה אלא להזמין איש מקצוע. זה כבר תקוע למטה ברוב המקומות... זה מה שקרה לי באותו יום. ניסיתי להחליף לבד... מהסיבות שמנית – הכול נהיה יותר מתוחכם. אפילו במשהו פושטי, שאני קורא לו האנלוגי, כבר יותר קשה לטפל בו, וכפי שאמרת, גם הצמיגים או הגלגל – עד התחנה הקרובה במהירות מסוימת ודברים מן הסוג הזה.

הבנתי מה שאדוני אומר, אבל אני חושב שאנחנו לא צריכים עכשיו להסתובב יתר על המידה. אני חושב שהתקנות פה הן תקנות סבירות, שנותנות מענה פלוס מינוס למשתמש הסביר. בבקשה.
יוסי רגב
יוסי רגב, שגריר. אני חוזר לכך שאנחנו לא מדגישים פה מספיק את העניין של דרך או לא בדרך. אני חוזר למה שאמר נציג המשטרה – דרך זה מסוכן. כפי שאמרת, אני לא רואה שמישהו מחליף מצבר בדרך, אבל ברגע שאנחנו נותנים- - -
היו"ר איתן כבל
הלכתי אתך. שים לב – מה אמר השוטר? הוא אמר: שהייה בשול היא מסוכנת. אני אזמין שגריר כדי שאיש מקצוע יבוא. עשיתי את הפעולה שהשוטר לא רוצה, כי יכול להיות שכל מה שאני צריך זה פעולה בסיסי, פושטית, באחד מהדברים האלה ונסעתי. העניין הוא שעד שתגיע – ואתה זריז – ובמקרה היה באזור רכב של החברה שלכם או של חברה אחרת, זה לוקח זמן. כולה אדם עצר לרגע בצד, להוסיף נוזל קירור, בסוף תיתן לו חשבונית שהוא יקנה אוטו חדש במקום?
יוסי רגב
הכוונה שלי היא אחרת. ברור שצריך כמה שיותר מהר, ושווה להזמין משטרה, וגם אנחנו לפעמים מזמינים משטרה להחליף גלגל. אני לא אומר את זה כדי שלנו תהיה יותר עבודה. אגב, לשגריר, אם האנשים האלה יעשו את זה לבד, זה הכי טוב.
היו"ר איתן כבל
אמרת יותר מדי פעמים שגריר בדיון...
יוסי רגב
גם החברות האחרות. אם אנשים יעשו את העבודה – נהדר. נקבל מהם עלות ולא נצטרך לבוא אליהם. אני אומר שהחלפת מצבר, למשל, בדבר הזה, זה לא השכן יעשה.
היו"ר איתן כבל
אלא אם כן באת מוכן מהבית, אם אמרת יקוב הדין את ההר, לא משנה מה – כבר סיימנו עם המצבר. הסברנו ונימקנו על המצבר וכל הדברים האלה. עזוב. עוד הערה?
משה קירמאייר
נוזל בלמים.
היו"ר איתן כבל
בחוץ. הוצאתי.
איתי עצמון
לעניין הכבלים, מדובר בהתנעת רכב?
חוה ראובני
כן, באמצעות חבלי התנעה.
איתי עצמון
ומה לעניין המוצרים והתוספים שמתקינים ברכב שלא קשורים לבטיחות?
חוה ראובני
חלקם אינם עונים להגדרת מוצר תעבורה בכלל.
איתי עצמון
אבל יש חלק שכן, כי ההגדרה מאוד רחבה כידוע לך.
היו"ר איתן כבל
הכוונה היא לא בשול. זה לא עושים בשול. אני חושב שאין בעיה. אני לא רוצה להתחיל לפתוח את זה.
לאה ורון
אולי אפשר לכתוב: התקנת אביזרי נוחות ברכב.
חוה ראובני
אביזרי נוחות – ההגדרה כל כך רחבה, ואני לא יודעת לאן היא מגיעה.
היו"ר איתן כבל
העניין הוא אחר. יכול להיות שאם אני כותב את זה, אני מצמצם, כי נכון להיום, אני לא חושב שיעצרו מישהו כי התקין ריפוד בחצר של הבית שלו או שם דיבורית.
איתי עצמון
תכף נדבר על נושא האכיפה. זאת שאלה נפרדת.
לאה ורון
ואת מי יעצרו על שהוא החליף נורה ברכב? באותה מידה. ברגע שאתה נכנס לרזולוציות של החלפת נורה, אתה צריך להיכנס לרזולוציות של התקנת דיבורית והתקנת רדיו.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
אריה אשד
אריה אשד, איגוד המוסכים. שאלה לחוה: נרשם פה: אדם רשאי לתת שירות. השאלה, אם לא צריך לכתוב: אדם רשאי לבצע.
איתי עצמון
זה לא עולה בקנה אחד עם הסעיף המסמיך.
חוה ראובני
זה חורג מהסמכות בחוק.
היו"ר איתן כבל
זה עניין טכני. אני מבין מה שאתה אומר. חברים יקרים, בואו לא נגזים. לא עכשיו יהיו מוסכים לאורך כל השול.
יצחק וקנין (ש"ס)
חברים, כבעל מקצוע, הדברים האלה לא מתבצעים היום? רובם ככולם, אם אדם נתקע - אני נותן לו כבלים. למה אתם מקשים עלינו? אל תדאגו. הפרנסה שלכם לא תיפגע כהוא זה. אני אומר למוסכים.
גבריאל ברבי
עוד הארה אחת, באל"ף. חלקים רבים ואביזרים רבים מיובאים היום דרך האינטרנט מחו"ל. המשמעות היא שמגיעים לידיים לא מקצועיות להרכבה. לפעמים גם אנשים מבצעים בעצמם את ההרכבה, האדם הפרטי. קשה מאוד לאכוף את זה. אנחנו צריכים לתת את דעתנו בעניין.
היו"ר איתן כבל
כל נושא ההזמנות באינטרנט הוא דיון בפני עצמו, ואנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו למה מזמינים דרך האינטרנט, אבל זה דיון נפרד. לא נשאל כמה אנשים מפה מזמינים דרך האינטרנט.
חוה ראובני
הוספתי – התקנת דיבורית ברכב- - -
איתי עצמון
או מכשיר טלפון קבוע.
חוה ראובני
יש הגדרה לדיבורית בתקנות התעבורה.
היו"ר איתן כבל
אני לא מכיר אדם שבחצר של הבית שלו יזמין להתקין.
חוה ראובני
אבל זה לאו דווקא. הגדרת דיבורית זה התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, בלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב וגו' – זה כולל טלפון קבוע.
איתי עצמון
אז נפנה להגדרה?
חוה ראובני
כן. דיבורית כהגדרתה בתקנות התעבורה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
יעקב יהודה רודד
יש הבדל בין מה שחוה אמרה, של דיבורית שנפלה, לבין התקנה. התקנת דיבורית ברכב, זה להיכנס למערכות הרכב, להתחבר לחשמל של הרכב. אסור בשום מקרה לתת לאדם לא מקצועי לעשות את זה.
היו"ר איתן כבל
אתה צודק. אני חושב שקצת נסחפנו.
יצחק וקנין (ש"ס)
לדעתי, רוב המתקינים אינם מורשים. לצערי, אתם צריכים לאכוף את זה. המערכות היום ברכבים הן אלקטרוניות, חשמליות.
היו"ר איתן כבל
זו לא הכוונה שפה אגב אורחא נעשה תיקון שפלאפון יוכלו להתקין במקום שלהם. כשאתה בא להתקין טלפון או – היום רדיו זה עסק עם רמקולים. זה משהו אחר. זה לא אוטו שיש לו רמקול פה ורמקול שם. את זה אתה לא עושה בחצר של הבית שלך, כי היום הטכנולוגיה היא לא אנלוגית. הכול ממוחשב. לפעמים עד שאתה למד איך להפעיל את הזה שלך באוטו, עוד לפני שהתחברת, זה יום לימודים ארוך. מה אומר לי היועץ המשפטי – שנכון לרגע זה עלול להשתמע מכאן, שכל המקומות שמבצעים פעולות שאינן פעולות בטיחותיות - התקנות של טלפון, של רדיו, של כל מיני מכשירים – הוא רוצה לעשות לעצמו אורות פנימיים כאלה או אחרים – סתם אני נותן דוגמה. בעניין הזה חייבת שתהיה הסדרה.
יצחק וקנין (ש"ס)
בדיוק. רוב המערכות הן חשמליות, אלקטרוניות.
משה קירמאייר
במוצרי תעבורה – תקנות.
יצחק וקנין (ש"ס)
אני אומר שכל מי שמתקין פלאפונים ומערכות כאלה חייב להיות מורשה בגלל האופי. אם זה נעשה במוסך המורשה – אין לי בעיה, כי שם יש אחריות על כל מה שהם עושים.
היו"ר איתן כבל
לא. נכון לרגע זה אני לא בטוח שמותר לו, אם אין לו, במוסך שלו, חברת פלאפון.
משה קירמאייר
חברת פלאפון שיש לה סככות או איתוראן, לא משנה - ההתקנה לא מרושיינת.
איתי עצמון
אבל הכוונה היא לא לאסור את ההתקנות האלה, נכון? ברגע שפעולה ברכב, לפי סעיף 128, זה התקנת מוצר תעבורה ברכב, וההגדרה של מוצר תעבורה היא הגדרה מאוד רחבה, לרבות מוצרי נוחות, עלול להשתמע שהתקנות כאן יאסרו על הפעולות האלה. התקנות האלה הן מתירות. אם אנחנו לא מכלילים, אז האיסור ייכנס לתוקף, כפי שאמרה עו"ד ראובני.
חוה ראובני
יש להפריד כאן בין שתי רמות: אחת, האם הפעילות הזאת כשלעצמה היא פעולה שהחוק מסדיר אותה, שצריך רשיון בשבילה. לכאורה יש מקום לומר שכן, למרות שבפועל הם לא מרושיינים.

שאלה שנייה – אם התשובה לשאלה הראשונה היא נכונה, לכאורה זה חייב להיות במוסך, ואם לא, נכלול את זה פה.
היו"ר איתן כבל
תראי איזה משפט מורכב אמרת, ושלא ייצא שבאנו לעשות טוב, ועשינו רע במקום אחר. איך נותנים לזה את המענה?
איתי עצמון
מדובר בשירות ולא על כך שהזמני שכן לעשות את הפעולות.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. את השכן כבר הורדנו, כי אמרנו: אלה פעולות ממוחשבות.
חוה ראובני
הדבר הנכון לעשות זה להסדיר את המתקינים האלה. זה לא פה אלא בתקנות של המוסכים.
איתי עצמון
אבל כאן אלה פעולות שלא יהיה הכרח לבצע במוסך או במוסך נייד.
חוה ראובני
אנחנו לא נמצאים פה עם תשובות לשאלה של הסדרת רישוי- - -
היו"ר איתן כבל
לא התבקשתם. אנחנו בסך הכול צריכים לומר שהתקנה של מוצרי נוחות על-ידי גורם מקצועי – שזה יתאפשר – לא בשול הדרך.
איתי עצמון
אני לא בטוח שהייתי נכנס לעניין של אדם מקצועי. מדובר בשירות. גם מגבים אתה צריך להיות בעל מומחיות כדי לעשות.
חוה ראובני
זאת הברגה.
איתי עצמון
אני לא יודע לעשות.
לאה ורון
אני בטח לא.
היו"ר איתן כבל
אנחנו נאשר את זה עם הדיבורית. יש לנו עכשיו סט של דיונים בשבוע הבא, עוד שני דיונים. בין לבין אתם תבחנו את הנושא. אם צריך, אומר: דיון מחדש, ונעשה מי בעד ומי נגד – טכני. כי אני לא רוצה לעכב את כל התהליך הזה בגלל הבורג הקטן הזה.
לאה ורון
כלומר שני נושאים: אחד זה התנעת הרכב באמצעות כבלי התנעה, והשני הוא התקנת דיבורית ברכב.
היו"ר איתן כבל
נכון.
חוה ראובני
ולמה אדוני רוצה בדיוק?
איתי עצמון
הנושא של הדיבורית, וגם נושא רחב יותר – של מוצרי נוחות. תבחנו אם יש צורך להרחיב.
היו"ר איתן כבל
בא אליי אדם לחצר – זה קורה לכל אחד מאתנו. גם מי שהוא בעל מוסך – מה, ייסע למוסך? לכאורה אסור לו. גם אם הוא איש מקצוע והוא הבעלים. אם אדם פתח ליין בחצר – זה כבר דיון אחר, ולא קשור לפה. יש לנו פה שני עניינים: שול הדרך – דברים ברורים, חדים, כפי שאדוני הקצין אמר, מצד אחד, ויש ליד חצר הבית, שאני קורא לשכן שלי – אח שלי, תעזור לי להחליף את הדיבורית, או אני מתקשר למישהו שמתקין, אומר: אחי, אני פה באזור, אעזור לך - יש לי כמה ברגים. זה לא שעכשיו הוא פותח לעצמו. זו הכוונה.
יובל שבתאי
אבל השאלה היא אם כדי לחדד- - -
היו"ר איתן כבל
זה בדיוק מה שביקשתי.
חוה ראובני
האיסור על השול קיים בכל מקרה בתקנות התעבורה. אסור להעמיד רכב בשול אלא למטרות מהטעמים המוצדקים בתקנות. ממילא אנחנו לא שם כי זה לא נכנס למצבים המותרים להיות בשול.
יובל שבתאי
שמת את זה באותה שורה של- - -
חוה ראובני
אני לא צריכה לומר את זה. איסור קיים בתקנות התעבורה. עכשיו אנחנו מדברים על כל מקום שאינו שול הדרך, מקום לגיטימי שרכב יעמוד שהוא לא מוסך. בחניה הפרטית שלי.
היו"ר איתן כבל
אני לא מכיר שעכשיו נתקעתי בכביש 1, והדיבורית שלי לא עובדת, ואני מתקשר לשכן שלי שיקפוץ מראש העין לשער הגיא, לסדר לי את שירות התיקון. בואו לא ניקח את זה באקסטרים. ואם יהיה מישהו שעושה את זה, אלף תקנות לא יצילו אותנו. בסוף חוקים הם לאדם הסביר.
יעקב יהודה רודד
אבל אם הדיבורית שלך לא עובדת, אין לך עניין להמשיך לנסוע.
היו"ר איתן כבל
ברור. זה מה שאני אומר. לא תעצור בשול הדרך, תגיד: אני חייב עכשיו לדבר. זו לא הכוונה. הכוונה היא לייצר – האדם הסביר.

אני מעלה להצבעה עם התיקונים, עם התוספות וגם נבחן עם המשרד, ונביא את זה אם צריך בשבוע הבא, וכמובן צמיג וגלגל – ההתאמות שיהודה העלה. מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה

בעד הסעיף – פה אחד

סעיף 2 אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר. ניפגש שבוע הבא.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים