ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/01/2017

חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 418

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ה בטבת התשע"ז (23 בינואר 2017), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2016 (מ/1093)
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

יעקב פרי
מוזמנים
ראש ענף תאגידים סטטוטוריים, משרד האוצר - עומרי קנר

רפרנט תחבורה באג"ת, משרד האוצר - אליהו מורגנשטרן

אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר - דורון ספקטור

עו"ד בלשכה המשפטית, אגף שכר, משרד האוצר - מאור לזר

משפטן, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - דרור וגשל

יועמ"ש, רשות לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה - עמי רוטמן

סגנית היועמ"ש, משרד התחבורה - חוה מרים ראובני
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
אביטל סומפולינסקי
רישום פרלמנטרי
חפציבה צנעני

הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2016
היו"ר איתן כבל
יש לנו כאן את הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2016. מי מציג? חווה, היי. הרבה זמן לא התראינו.
חוה מרים ראובני
נכון, ועוד נתראה. יש לנו עוד פגישה השבוע.

תודה רבה, אדוני. הצעת החוק, שמונחת בפני הוועדה, נועדה לאפשר גמול ליושב-ראש מועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, - -
היו"ר איתן כבל
אני בעד.
חוה מרים ראובני
- - על המאמץ הנוסף שהוא משקיע ונדרש להשקיע, ולשם כך במידה רבה הוא מונה – לא רק לנהל את ישיבות המועצה כיושב-ראש בתפקיד הפיקוחי והבקרתי על פעילות הרשות, אלא גם לעצב ולתכנן את עתידה של הרשות, כיון שכפי שידוע לנו חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים היא הוראת שעה שפוקעת בסוף שנה זו. מונה יושב-ראש, אדם שרוצה, מעונין ויכול לקחת על עצמו הובלת מהלך שינוי ארגוני לצורך זה. זה, כמובן, כרוך בהרבה יותר עבודה מאשר פעם בחודש ישיבות מועצה. מכאן הצעת החוק לאשר לשלם לו גמול בעד עבודה כזו.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, אני רוצה לומר כמה מלים. אני מכיר את העניין הזה. אנחנו לא יכולים לשבת פה כל שבוע או כמעט כל יום "ולהעלות על נס", במירכאות כמובן, את הצורך במאבק בקטל בדרכים, לבקש מהרשות לעשות את עבודתה ולתבוע ממנה תביעות מפה ועד להודעה חדשה ולא לתת לה את הכלים. בין היתר, אני מקבל את זה שצריך שיהיה יושב-ראש פעיל, שיוכל לעשות את עבודתו בצורה הטובה ביותר, ויוכל להקדיש את עצמו ומרצו לתהליך הזה, בוודאי כשמדובר באיש עתיר יכולות כמו חברי גיורא רום. אני חושב, ובאמת אני אומר את זה, שאנחנו מצפים שהרשות – ואנחנו מלקים אותה ומכים בה כמעט מדי יום – ולכן מנקודת המבט שלי אני חושב שהעניין חשוב ונכון. אני יודע שיכולה לקום ביקורת ציבורית כזו או אחרת, אבל אנחנו מכירים את זה. מצד אחד, רוצים את מלוא השירות ואת מלוא העשייה, אבל מצד שני לא מוכנים לתת את... זה לא יכול להיות שיהיה. אני עומד מאחורי כל מה שאני אומר בעניין הזה. אנחנו צריכים יושב-ראש, שייתן את כל כולו, ובכלל צריך עוד הרבה-הרבה כסף לתהליך הזה, כדי שמישהו יעמוד בראש, יכוון ויוביל, וגם הגיעה העת.

מישהו, בבקשה, רוצה להתייחס?
יעקב פרי (יש עתיד)
משפט אחד – אני תומך תמיכה גורפת בהצעה להעניק את הגמול, למרות שעד היום זה היה תפקיד התנדבותי. זה ברור שאם אנחנו רוצים שרובו וכולו יהיו בתפקיד הזה ויקדם אותו, אנחנו צריכים גם לתגמל. זה אינטרס של כולנו שהעבודה תיעשה על-ידי אנשים טובים, ואני חושב שגיורא בתפקיד הזה הוא גם איש ראוי וגם איש טוב. אני לא חושב שבגלל התגמול - -
היו"ר איתן כבל
ברור שלא.
יעקב פרי (יש עתיד)
- - הוא יעבוד יותר או פחות.
היו"ר איתן כבל
נכון.
יעקב פרי (יש עתיד)
אבל אני חושב שזה ראוי שניתן לו, ואני לא חושב שצריכה להיות פה איזו שהיא - - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי. גברתי?
אביטל סומפולינסקי
היו לי שלוש הערות על הנוסח. אל"ף, זה מקובל בחקיקה שכשיש באמת תפקיד מיוחד ליושב-ראש, הוא מקבל גמול שונה מהגמול שחברי המועצה מקבלים, שזה או גמול או הוצאות. אנחנו חשבנו שזה נכון להיצמד למינוחים בחקיקה. באותם מקומות שבהם יושבי-ראש מקבלים גמול אחר, המינוח הוא "גמול סביר" ולא "גמול מיוחד". זה נראה לנו מינוח יותר נכון.
היו"ר איתן כבל
גם אני חושב כך.
אביטל סומפולינסקי
זה בהקשר למינוח על הגמול.

לגבי העובדה שבסעיף 21(א)(א) מותנה גם שממלא-המקום יקבל את הגמול הזה, אנחנו מציעים להוסיף "ממלא המקום הקבוע", כך שזה לא יהיה רק ממלא-מקום אד הוק לישיבה אלא באמת ממלא המקום שנכנס לנעליו של יושב-ראש המועצה.
היו"ר איתן כבל
הכוונה היא שיש ממלא-מקום קבוע ועושה את הדברים ב-full time job.
אביטל סומפולינסקי
ההערה האחרונה היא לעניין סעיף קטן (ג), שם כתוב שיושב-ראש המועצה או ממלא מקומו שזכאי לגמול לפי הסעיף הזה לא יהיה זכאי לגמול הרגיל לפי הסעיף הרגיל של חברי המועצה. אנחנו רצינו להעיר על זה שעלול להשתמע מהסעיף הזה שלגבי הוצאות הוא כן יהיה זכאי. הכלל שהחקיקה הולכת אתו הוא שזה או גמול או הוצאות. אנחנו חושבים שהגמול הסביר שיינתן לפי סעיף זה – כמובן שצריך לקחת בחשבון את ההוצאות, את ההשתתפות שלו בישיבות ואת העבודה הנוספת ולתגמל באופן סביר וראוי על כל הדבר הזה, אבל שההוצאות ייכנסו תחת הכותרת של הגמול הסביר ולא שבנוסף לדבר הזה מאיזה סעיף אחר יוסיפו עוד הוצאות. זה לא קוהרנטי לחקיקה שאומרת: או גמול או הוצאות.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה. בואו נעבור להקראה.
לאה ורון
אלא אם כן יש למישהו הערות כלליות.
חוה מרים ראובני
אני רוצה להתייחס.
לאה ורון
רק הערות כלליות.
היו"ר איתן כבל
לפני שחוה מעירה.
עומרי קנר
אני עומרי מהממונה על השכר. יש לנו עוד הערה שמקובלת גם על משרד התחבורה. לגבי סעיף קטן (ב) שאומר שהשר בהסכמה עם שר האוצר, ולא "בהתייעצות". זה הוסכם עם משרד התחבורה.
היו"ר איתן כבל
לי אין בעיה.
עומרי קנר
בהמשך לדברי היועצת המשפטית של הוועדה, אנחנו גם אומרים שהוא לא צריך לקבל את ההחזר הוצאות. במכתב בזמנו שהוצאנו לעוזי יצחקי, שהיה מנכ"ל משרד התחבורה, התנינו את האישור שלנו במתן גמול בזה שהוא גם לא יקבל החזר הוצאות וגם הליך רוחבי בכל הגופים הסטטוטוריים שלא מקבלים גם וגם אלא או-או.
יעקב פרי (יש עתיד)
רק בשביל להבין: למה לא דומה? מנכ"ל משרד התחבורה מקבל משכורת מהממשלה, החזר הוצאות. למה זה מקביל? למה זה חופף?
עומרי קנר
כי הגמול אמור לגלם בתוכו את ההוצאות שחבר המועצה מוציא כחלק מהגמול.
קריאה
השאלה היא האם הוא באמת מגלם.
עומרי קנר
זה כולל בפנים.
אביטל סומפולינסקי
חבר-הכנסת פרי, חוק הרשות לבטיחות בדרכים עצמו מאפשר לחבר מועצה היום לקבל גמול. הגמול הוא של כמה מאות שקלים, - -
יעקב פרי (יש עתיד)
סמלי. כן.
אביטל סומפולינסקי
- - ויש אופציה שנייה בסעיף 21 לקבל הוצאות. אתה יכול לקבל או גמול או הוצאות.
יעקב פרי (יש עתיד)
או-או.
אביטל סומפולינסקי
ההנחה היא שהגמול כולל בתוכו את ההוצאות פלוס.
יעקב פרי (יש עתיד)
אוקיי. הבנתי.
אביטל סומפולינסקי
שוב, התפיסה היא לא שהיו"ר לא יקבל את ההוצאות אלא רק שתכניסו את זה למספר אחד תחת - - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה. דרור, בבקשה, שם ותפקיד לפרוטוקול.
דרור וגשל
אני דרור וגשל ממשרד המשפטים. בחוק רשות שדות התעופה יש גמול מיוחד כזה, אבל שם יש סעיף שאומר שכשמעניקים את הגמול הזה צריך לפרסם על זה הודעה ברשומות כדי להגביר את השקיפות. אנחנו חושבים שזה גם נכון כאן.
היו"ר איתן כבל
אין שום בעיה. אני בעד. שמעתְ מה שהוא אמר לגבי עניין השקיפות ברשומות?
אביטל סומפולינסקי
אין שום בעיה.
היו"ר איתן כבל
חוה, בבקשה.
חוה מרים ראובני
אני רק רציתי להעיר שדווקא את נושא החזר הוצאות אנחנו רואים אחרת. אנחנו חושבים שליושב-ראש כאן, בעצם, לפי החוק, יש שני תפקידים והוא חובש שני כובעים: יש את הכובע של היושב-ראש המנהל את ישיבות המועצה, ויש את הכובע של היושב-ראש שיש לו משימות נוספות ותפקידים נוספים.
היו"ר איתן כבל
חוה, עזבי אותי מזה. אני רוצה לדעת - - -
חוה מרים ראובני
רגע, תרשה לי להשלים.
היו"ר איתן כבל
לא, תני לי. חבל. אני לא רוצה לייצר חקיקה מיוחדת לאדם מסוים. זה צריך להיות – אתה שומע, פרי? – משהו שיודע להתכנס אל מצבים דומים. גם כך יש על זה ביקורת ציבורית. אני לא רוצה להגיד: לא זו אף זו, כלומר לא מספיק שאני נותן את זה אני גם מייצר לו החרגה מיוחד.
חוה מרים ראובני
אם יורשה לי – להסביר לי עד הסוף, ואחר כך כמובן ההחלטה בידיך.
היו"ר איתן כבל
את זה אנחנו יודעים לבד.
חוה מרים ראובני
במסגרת הזאת, לגבי ישיבות המועצה, ורק לגביהן, אנחנו חושבים שנכון להמשיך לאפשר לו לקבל החזר הוצאות – ישיבות שעליהן הוא לא יקבל גמול. הגמול יתייחס למטלות נוספות. החזר הוצאות – אנחנו לא שוברים את הכלל שעל ישיבות מועצה זה או גמול או החזר הוצאות.
יעקב פרי (יש עתיד)
את זה הוא מקבל גם היום?
חוה מרים ראובני
גם היום הוא זכאי. זה או-או. אנחנו לא רוצים ליצור מצב שעל המשימות הנוספות, שעליהן הוא מקבל את הגמול המיוחד, הוא יקבל גם החזר הוצאות. אנחנו מדברים על החזר הוצאות אך ורק על ישיבות המועצה.
יעקב פרי (יש עתיד)
חוה, רק בשביל ההבנה: אם אנחנו קובעים – מי שיקבע זה שר האוצר בהסכמה, כפי שאתה ביקשת – ואז נותנים לו סכום אחד שהוא גם מגלם בתוכו פחות או יותר את ההוצאות שיש לו, למה צריך להפריד?
חוה מרים ראובני
אנחנו רואים את זה - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
הוא יקבל משכורת כזו או אחרת, ולא חשוב, בגלל שהוא יושב-ראש הרשות הלאומית, ובזה נגמר הסיפור.
אביטל סומפולינסקי
בהעסקה מראש, חוה, זה כשרוצים לתת גמול, היא באמת כי בגלל שיש תפקידים נוספים. אבל הגמול, לפי סעיף 21(א) אמור לבטא גם את התפקידים הרגילים שלו - -
יעקב פרי (יש עתיד)
נכון.
אביטל סומפולינסקי
- -וגם את התפקידים, כי אחרת לא היה נמצא סעיף קטן (ג) שהיא אמור שהוא לא זכאי לפי סעיף 21(א), כי 21(א) מדבר על הגמול עבור התפקיד השוטף. אנחנו אומרים: לא.
יעקב פרי (יש עתיד)
מה ההיגיון בלהפריד?
חוה מרים ראובני
אנחנו רואים את זה כמטלות שונות.
עומרי קנר
אני רק רוצה להוסיף שהוא לא מקבל גמול גם על הישיבות וגם את הגמול הכללי. הוא מקבל רק את הגמול הכללי.
יעקב פרי (יש עתיד)
זה מה שאני אמרתי.
חוה מרים ראובני
נכון, ברור.
עומרי קנר
נכון. בגלל זה, גם אין הפרדה בין הוצאות - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
גמול כללי - - -
היו"ר איתן כבל
חברים, חוה, אני כבר אומר לכם ולמי שאמון על מערכת יחסי העבודה: אני לא רוצה הפרדה. אני רוצה גמול. כשבן-אדם בא ומקבל בסוף החודש - -
יעקב פרי (יש עתיד)
לא חשוב.
היו"ר איתן כבל
- -את המשכורת שלו, כי המדינה אמרה, כמו כל יושב-ראש: כיון שהוא כך, כך וכך, זה מה שיש. אני לא מתכוון בשום פנים – חברים, זה גם כתוב. אנחנו גם מייצרים גם כלפיו – בפני עיוור לא תיתן מכשול. אני לא רוצה לייצר מכשלות מיותרות.
לאה ורון
השאלה היא - - -
היו"ר איתן כבל
לא, אנחנו לא.
יעקב פרי (יש עתיד)
הגמול ייקח בחשבון - - -
לאה ורון
השאלה היא באיזה סכומים מדובר, - -
דרור וגשל
מדובר בעשרות אלפי שקלים.
לאה ורון
- - אם הבן-אדם מגיע בכל יום למשל לנקודה מסוימת בארץ?
עומרי קנר
אנחנו הסכמנו שתמורת עבודה של בין יומיים לשלושה ימים – 50% משכר מנכ"ל תאגיד ברמה 4, שזה בעצם הסיווג של התאגיד של הרשות. מדובר על סכום באזור ה-16,000 ש"ח לחודש עבור יומיים בשבוע.
לאה ורון
כן, אבל הוא כבר כולל את ההוצאות.
יעקב פרי (יש עתיד)
גלובאלי.
קריאה
מה זה הוצאות?
היו"ר איתן כבל
חברים, אני חושב שזה מהלך סביר וראוי. אני רוצה להזכיר לכם שמלכתחילה זה היה אמור להיות בהתנדבות.
יעקב פרי (יש עתיד)
נכון.
היו"ר איתן כבל
חבר'ה, בואו נעשה את זה - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
הכי פשוט.
היו"ר איתן כבל
כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר: אתה יודע מה? בסדר. אני רוצה להרגיש טוב עם העניין הזה, להרגיש נכון.
יעקב פרי (יש עתיד)
כן, כן. אפשר להקריא עם התיקונים. קדימה.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה
חוה מרים ראובני
הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2016

הוספת סעיף 21א

1.

בחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006 (להלן – הוראת השעה), אחרי סעיף 21 יבוא:

"גמול מיוחד ליושב שראש המועצה או לממלא מקומו

21א.

(א)

יושב ראש המועצה או ממלא מקומו שמתקיימים לגביו התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן ב), זכאי לקבל מהמועצה גמול סביר בשיעור שלא יעלה על השיעור המרבי שנקבע לפי אותו סעיף קטן.
אביטל סומפולינסקי
גם כותרת השוליים תגיד: "גמול סביר".
חוה מרים ראובני
נכון, לא שמתי לב.

(ב)

השר בהסכמת שר האוצר, יקבע את התנאים לתשלום גמול סביר כאמור בסעיף קטן (א) וכן את השיעור המרבי של גמול כאמור.

(ג)

יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הזכאי לגמול סביר לפי סעיף זה- - -
אביטל סומפולינסקי
גמול.
חוה מרים ראובני
(ג)

לגמול לפי סעיף זה, לא יהיה זכאי לגמול לפי סעי סעיף 21(א).".
יעקב פרי (יש עתיד)
זה הסעיף שסוגר את העניין הגלובאלי.
אביטל סומפולינסקי
בשביל שזה יהיה ברור שזה גלובאלי, בסיפא שלו צריך להוסיף: "או להחזר הוצאות לפי סעיף 21(ב)".
חוה מרים ראובני
אני שומרת את זכותו של השר להסתייג מזה. אני אעביר את המסר של הוועדה הלאה.
היו"ר איתן כבל
איך אומרים? אנחנו יכולים לעמוד בפני ישראל כץ?! איפה שכן – כן.
אביטל סומפולינסקי
להוסיף את סעיף קטן (ד): "הודעה על הענקת גמול לפי סעיף זה תפורסם ברשומות".
היו"ר איתן כבל
אוקיי.
דרור וגשל
יש את התחילה.
אביטל סומפולינסקי
זה סעיף 1.
חוה מרים ראובני
רגע, עוד לא הקראתי.
היו"ר איתן כבל
מי בעד סעיף 1 עם התוספות והשינויים – ירים את ידו?

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר.
חוה מרים ראובני
2.

תחילתו של סעיף 21א להוראת השעה כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום כ"ב באייר התשע"ו (30 במאי 2016).

זה המועד שבו הוא התחיל את כהונתו.
יעקב פרי (יש עתיד)
ואז הוא מקבל רטרואקטיבית?
היו"ר איתן כבל
כן.
חוה מרים ראובני
החוק הזה מאפשר רטרואקטיביות.
היו"ר איתן כבל
אני מבקש לדעת דבר אחד: כבר מהיום שהוא נכנס מהתפקיד, הוא כבר פעל בהתאם לכללים שקבענו.
דרור וגשל
אני משער שזה יצטרך להיבדק. מה קבעו הכללים?
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני לא רוצה שנמצא את עצמנו - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
תכניסו סעיף, לפי בקשת היושב-ראש, לבדוק: אם הוא קיבל החזר הוצאות או משהו כזה מה-30 במאי 2016, צריך לבדוק שלא יהיה לנו - - -
חוה מרים ראובני
אני לא חושבת שצריך לומר את זה.
היו"ר איתן כבל
חוה, סליחה.
חוה מרים ראובני
זה נובע מהחוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יותר פשוט – תקזזו לו.
היו"ר איתן כבל
תן לי, שנייה. אני לא אומר להם איך לעשות את זה. חברים, אני לא רוצה – הרי ראיתם שלדיון המשמים הזה הגיע טלוויזיה. היא כבר הלכה. היא לקחה את מה שהיא צריכה. פה בודקים אותנו – איך אומרים? עושים בדיקת חמץ לעניין הזה. אני לא מתכוון ליפול על פירור מטופש. אם קבענו לעצמנו את סיפור הדרך, אנחנו נלך על-פי סיפור הדרך. סיפור הדרך הוא גם בחלק הרטרואקטיבי של העניין, ומשמעותו שאני מבקש שתיעשה בדיקה, פעם אחת, לאחור מתי הוא באמת נכנס ופועל כבר בהתאם לכללים שאנחנו קבענו עתה פעם אחת, ופעם שנייה – אם במקום שנדרש קיזוז או תיאום וכל הפעולות האלה, - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
כשאתה אומר שהוא פועל כבר מאז לפי הכללים של היום, זה קצת – אתה מכשיל את עצמך במידה מסוימת.
היו"ר איתן כבל
תסביר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה שהוא פועל מאז והתחיל לעבוד מאז, זה ברור.
היו"ר איתן כבל
אין ויכוח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הכללים של היום – יכול להיות - - -
היו"ר איתן כבל
לא. אני אסביר. אנחנו אישרנו לו על סמך זה שהוא יומיים בשבוע עובד ב-full time job. אוקיי?
יעקב פרי (יש עתיד)
יומיים-שלושה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הבנתי.
היו"ר איתן כבל
מה העניין?
דרור וגשל
לא אישרתם את זה. - -
היו"ר איתן כבל
ברור, ברור.
דרור וגשל
השר צריך לקבוע תקנות שאז הוא יקבע את העניין הזה, - -
היו"ר איתן כבל
נכון.
דרור וגשל
- - ואז אחרי שהוא יקבע את התקנות צריך להסתכל אחורה.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה לייצר מצב שבו עכשיו מישהו הולך ובודק אותנו. הלוא אתה יודע איך זה. סתם, למה לנו? אני יודע שיש מישהו ש- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש משהו יותר קל. כדי שלא יהיה כפל – לקזז לו את כל מה שניתן לו בגין הוצאות או בגין מה שלא היה בתקופה הזאת, - -
היו"ר איתן כבל
את זה אני מבין, אבל אני לא - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
- -ולשלם לו.
דרור וגשל
יש שני דברים.
אביטל סומפולינסקי
יש שני דברים. דבר אחד הוא: מה הסכום שיגיע אחרי שהוא ייקבע בהתחשב בסכומים שכבר- -
היו"ר איתן כבל
התקבלו.
אביטל סומפולינסקי
- - שולמו לאורך הדרך?
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון.
אביטל סומפולינסקי
השאלה השנייה: מהו המועד שממנו יש הצדקה לתת את הגמול הסביר הזה? האם המועד הזה הוא מיום כניסתו לתפקיד או ממועד אחר?
היו"ר איתן כבל
כן, יכול להיות שמשקרא לו השר - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
אני חושב שאנחנו מסבכים את העניין.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיוק.
יעקב פרי (יש עתיד)
בן-אדם התחיל לעבוד ביום X, והוא זכאי לגמול שעכשיו קבענו מיום X.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון.
יעקב פרי (יש עתיד)
מה הם אומרים? ייתכן שישולמו תשלומים כפולים. זאת אומרת, צריך שלא תהיה כפילות. מה שהוא צריך לקבל ואם צריך לקבל - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא הייתי נכנס לבדיקה הזאת, אם הוא עבד כבר שני ימים full time או לא?
היו"ר איתן כבל
לא, לא. לא זו הכוונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא עבד גם יותר מ-full time בהתחלה.
חוה מרים ראובני
לדעתי, הקיזוז מתחייב מלשון החוק.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה.
קריאה
זו לא רק שאלה תקציבית. יש עוד שאלה.
חוה מרים ראובני
כי רטרואקטיביות היא גם - - -
היו"ר איתן כבל
בבקשה. שם ותפקיד.
עמי רוטמן
אני עמי רוטמן, היועץ המשפטי של הרשות. כמי שכבר נמצא וליוויתי את היושב-ראש מכניסתו לתפקיד ועוד כמה חודשים לפני כן, רציתי רק לומר, ואגיד פה לפרוטוקול, ואני לא יודע כמה זה יהיה אחראי, שהוא חד-משמעית מגיע פעמיים ויותר בשבוע לרשות וישיבות מחוץ לימים האלה.
היו"ר איתן כבל
יקירי, אדוני, זו לא השאלה. אין לנו ספק בעניין הזה.
עמי רוטמן
הוא לא מעביר שעון נוכחות.
היו"ר איתן כבל
לא, אני לא התכוונתי לזה.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא. הוא קיבל הוצאות.
היו"ר איתן כבל
יש כאן שני אלמנטים: אלמנט הקיזוז, כמו שאמרנו, ואלמנט ההתחלה, וזה הכל.
עמי רוטמן
אני מדבר על ההתחלה פשוט.
עומרי קנר
אני יכול להגיד שאפשר לנסות ולהסדיר את זה דרך התקנות שבעצם ייקבעו בין שר האוצר לבין שר התחבורה, וייקבע שם שלא יהיה כפל.
יעקב פרי (יש עתיד)
בדיוק.
היו"ר איתן כבל
אוקיי. תודה. זה מקובל עלינו, וזה יוסדר בתקנות משנה: העניין לאחור ועניין הקיזוז.
אביטל סומפולינסקי
הלאחור נמצא בחוק.
היו"ר איתן כבל
ממתי לאחור?
אביטל סומפולינסקי
הנוסח היום של הצעת הממשלה מדבר על מועד כניסתו לתפקיד.
היו"ר איתן כבל
אני הבנתי. אני מנסה להגיד, ואמרתי בדיוק, שבתקנות יוגדר ממתי מתחילים לספור לו. אין זה אומר שמה-30 בחודש בתקנות. יכול להיות שהם יגיעו לגמול מדרגה לחודשים הראשונים. זו כוונתי. אוקיי? אנחנו מבינים אחד את השני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי אחרי ההצבעה אני רוצה להגיד.
עמי רוטמן
זה תקנות או כללים? מה שכתוב פה זה לא תקנות.
קריאה
"יקבע" זה תקנות.
חוה מרים ראובני
"יקבע" זה תקנות.
עמי רוטמן
"יקבע את התנאים לתשלום"?
קריאה
"יקבע את התנאים" – הכוונה היא: יקבע את התקנות. זה חוק הפרשנות.
עמי רוטמן
כי לגבי הגמול עצמו זה לא מופיע. שאר הגמולים זה לא היה בתקנות.
חוה מרים ראובני
לא את הסכומים, אלא את התנאים.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, תודה רבה. אני מעלה להצבעה עם השינויים, התוספות והתיקונים. מי בעד – ירים את ידו?
אביטל סומפולינסקי
בסעיף 2 אין שינויים.
היו"ר איתן כבל
כן.

הצבעה

בעד – פה אחד

סעיף 2, כהצעת הוועדה, נתקבל.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. אושר.

חבר-הכנסת יעקב אשר, בבקשה, אדוני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה לומר משהו. לא הייתי בהתחלה. הייתי בוועדה לשלום הילד בנושא של אלרגיה.
היו"ר איתן כבל
אתה תמיד תספר לנו איפה היית?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, זה היה משהו חשוב, כי אתה צריך לדעת שאם אני נעדר, זה רק משהו שהוא ממש סלע קיומנו, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה לומר דבר אחד שהוא באמת לפרוטוקול. אני חושב שההחלטה הזאת נכונה. אנחנו יודעים מה נמצא היום על כתפיו, ואנחנו יודעים מה נמצא היום על סדר-יומה של הרשות. מי כמוך מטפל בזה, וגם אני בתפקידיי – בנושא הזה.
היו"ר איתן כבל
אמרתי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכן אני חושב שבהחלט צריך להיות גמול ראוי לעניין הזה, וזו החלטה נכונה ונבונה. אני שמח שהוא מקבל את הגיבוי גם משר התחבורה, כי זה נכון לא רק לעניין הזה – זה גם יהיה נכון להחלטות ולדברים שהוא יצטרך להוליך יחד עם אנשי המקצוע שלו. לכן אני מברך על ההחלטה הזאת.
היו"ר איתן כבל
אגב, אני מעריך גם את הדברים שאמרת. הצטרפת לדברים שחבר-הכנסת פרי אמר ולדברים שאני אמרתי.

תודה רבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כיוונתי לדעת גדולים.
היו"ר איתן כבל
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:44.

קוד המקור של הנתונים