ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 04/01/2017

חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 6

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה

לדיון בהצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ו-2016 (מ/1008)

יום רביעי, ו' בטבת התשע"ז (04 בינואר 2017), שעה 20:15
סדר היום
הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017 - רביזיה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
רעיה עדני - רפרנטית מים באגף תקציבים, משרד האוצר

שירה ברגמן - רכזת מים וחקלאות באגף תקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
לאה קיקיון

הצעת חוק המים (תיקון מס' 27), התשע"ז-2017 - רביזיה
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת הכלכלה. הדיון הוא בהצעת חוק המים, תיקון מס' 27, התשע"ו-2016. הנושא הוא – רביזיה, בקשה לדיון מחדש.

אני בעצם מבקש למשוך את הרביזיה.
תומר רוזנר
צריך להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד הרביזיה – אין

נגד – 1

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיה נדחתה ולכן הצעת החוק אושרה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 17:04.

קוד המקור של הנתונים