ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/01/2017

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 46), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 331

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"א בטבת התשע"ז (09 בינואר 2017), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר), התשע"ו–2015 (פ/2385/20), של חה"כ אילן גילאון וחה"כ עליזה לביא
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

טלב אבו עראר

אכרם חסון
חברי הכנסת
אילן גילאון

עליזה לביא
מוזמנים
דורון נגרין - לשכה משפטית, משרד הפנים

רון אלמוג - יועמ"ש, המפקח על הבחירות, משרד הפנים

פנחס יוסף ברון - ממונה מחוז צפון, משרד הפנים

ירון שלמה - ראש ענף רישום וניהול, המשרד לביטחון הפנים

כלאי בן ציון - רת"ח חקיקה, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון הפנים

אריאל זיסל - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

שבתי גרברצ'יק - מלווה חטיבת הדוברות, משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים

אלעד דהן - סגן יועמ"ש, הרשות לשיקום האסיר, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עמי ברקוביץ - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אריאל צבי - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

פנחס קבלו - קשרי הכנסת ושלטו מקומי, מרכז השלטון המקומי

בנימין פרץ - פעיל חברתי

אלעד הוכמן - נציג ארגון מגמה ירוקה

יהונתן דקל

יונתן רותם

בני פירסט

סער בן צבי

מניה לייקין

מירי רמון

חזי קוגלר

מיכל דגן

נדב ברק

יעקב חבושה

דוד מזרחי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

אור אלדר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר), התשע"ו–2015
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה. בוקר טוב לך, תומר. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר), התשע"ו–2015 (פ/2385/20), של חבר הכנסת אילן גילאון, חברת הכנסת עליזה לביא. מי רוצה להציג?
עליזה לביא (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אילן גילאון ואנוכי רוצים לתת זכויות הצבעה לאסירים בבחירות המוניציפליות. כפי שידוע, בבחירות הכלליות אושר להם, בבחירות המוניציפליות לא אושר. אנחנו רואים בזה פגיעה ולקונה בחוק, בזכויות בסיסיות של אזרחים, שלילה של זכות הצבעה מאסירים. אנחנו מבקשים להסדיר את הפרוצדורה הזאת בצורה ברורה. לא יתכן שבמדינה דמוקרטית יימנעו זכויות גם מאסירים. הראיה, שאפשר לבחור בבחירות הכלליות, אז למה לא בבחירות המוניציפליות?
היו"ר דוד אמסלם
למה לא בבחירות המוניציפליות? משרד הפנים?
אילן גילאון (מרצ)
רק לסבר את האוזן מבחינה מספרית – מדובר ב-44% מן האסירים שהם אזרחי המדינה והם רלוונטיים לעניין הזה. בבחירות לכנסת הצביעו כ-11,000 אסירים וסוהרים ביחד, מצביעים באותו מקום. הסידורים אינם יקרים כל-כך. עליזה ואני דיברנו גם עם שר הפנים, זה בהחלט בתמיכתו ובהסכמתו, מתוך כמובן צורך לשמור על הקהילתיות.

אגב, רוב האסירים או אחוז גבוה מתוכם הם עד שלוש שנים; יותר ממחצית הם אסירים עד שלוש שנים, כלומר, פחות מקדנציה של רשות מקומית. זה עניין שלנו שאסירים ימשיכו להיות חלק מתוך המנגנון והרקמה הקהילתית, וזה הסיפור בעלות לא גבוהה. אין סיבה לא להשלים את זה.
עליזה לביא (יש עתיד)
רק להשלמה – אדוני יודע ואני יודעת שאתה קשוב לנושא של שיקום. היום החשיבה היא בפרויקטים עם הקהילה, ובדרך שאתה נותן לאסיר את הזכות להצביע ולהיות חלק מקהילה ולחזור לקהילה, ולהבין בצורה עמוקה יותר את הטעות שהוא עשה, אני חושבת שיש בזה גם השלכות על המשך החיים שלו.
היו"ר דוד אמסלם
מהי עמדת הממשלה?
קריאה
שר הפנים לא הביע התנגדות.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, למה בכלל חיכינו? אני הייתי משוכנע שמצביעים כמו לכנסת. למה לא יזמתם את זה?
יוסי בראון
יוסי בראון, המפקח הארצי על הבחירות.

בבחירות, כמו בצבא, גם חיילים, גם אסירים, לאחר מכן בתי-חולים וכולי, זה בהצבעה כפולה. הואיל וזה לא הקלפי הייעודית שלהם, ואז כל ההצבעה הופכת להיות מערך לוגיסטי, ואנחנו לא יכולים לספור את הקולות באותו ערב, כי ברגע שהמסה של מספר המעטפות הכפולות יגדל, והוא יגדל, כי כל הציבורים האלה בעצם הופכים להיות המסה העיקרית, תוצאות הבחירות יידחו ביום-יומיים וזו לא כוונת המשורר. אנחנו רוצים כמה שיותר מהר שהבחירות יוכרעו ולפרסם את התוצאות.

אבל שר הפנים לא מתנגד. להיפך. ואנחנו ניערך לזה. כפי שאמר חבר הכנסת, מבחינת תקציב – לא כצעקתה, אפשר לעמוד בזה.
אילן גילאון (מרצ)
לכולנו יש סיכויים להיות אסירים בימים כאלה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, אפילו סיכויים גבוהים.
אילן גילאון (מרצ)
תמיד טוב להצביע לרשות המקומית.
היו"ר דוד אמסלם
זה נכון.
היו"ר דוד אמסלם
פיני קבלו, ממרכז השלטון המקומי, בבקשה.
פיני קבלו
ראשית, אנחנו, כמרכז השלטון המקומי, לא מתנגדים לזה. אני חושב שמעבר להצבעה אין ספק שזה גם יחבר את הרשויות המקומיות, את ראשי הרשויות הנבחרים, עם אותם אסירים. אני יכול לומר שכשהייתי ראש עיר ולא היתה הצבעה, כל ערב חג נהגתי ללכת לבקר את האסירים שישבו בבתי-כלא, בשאטה או בבתי-כלא אחרים - - -
אילן גילאון (מרצ)
כי היה לך קל"ב, הלו.
היו"ר דוד אמסלם
ביקרת רק את האסירים של העיר שלך, או אסירים באופן כללי?
פיני קבלו
את האסירים של העיר, להיפגש איתם, לתת להם תחושה שיש מישהו שמחכה להם בחוץ. אני חושב שההצבעה תחזק יותר את הקשר, כי בסופו של דבר, הם משתחררים, מגיעים לעיר, וטוב שידעו שיש להם ראש רשות שמחכה להם בחוץ, שיכול לעזור להם, לתת להם מענה. בסך-הכול אנחנו מברכים על היוזמה ונקדם אותה, ונעשה שוועדת הקלפי יגיעו לאותם בתי-סוהר והם יוכלו להצביע.
אילן גילאון (מרצ)
הם מחכים לו בפנים, הוא מחכה להם בחוץ.
יוסי בראון
לא בהכרח אותו ראש עיר יחכה להם.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בואו נתחיל בהקראה, בבקשה.
תומר רוזנר
בהתאם למסורת שנהוגה אצלנו, אנחנו נותנים למתחה לטפל בהצעת חוק לקראת סיום ההתמחות, ואני מבקש מאור להציג את עיקרי הצעת החוק וגם לקרוא.
עליזה לביא (יש עתיד)
איזה נוהג יפה. כל הכבוד.
אור אלדר
תודה רבה. בוקר טוב לכולם.

הצעת החוק שלפניכם, כפי שאמרו לפניי, מבקשת להסדיר את ההצבעה של אסירים ועצירים בבחירות לרשויות המקומיות בבתי-הסוהר ובמקומות המעצר. למרות שזכותם של אסירים ועצירים לבחור בבחירות לרשויות המקומיות לא נשללה, היא גם לא התאפשרה עד היום מאחר שלא נקבעו בחקיקה ההוראות הפרוצדורליות שמאפשרות לאסירים ולעצירים לממש את זכותם לבחור.

הצעת החוק הזו, מטרתה לקבוע הוראות בנוגע להצבת הקלפיות בבתי-הסוהר ומקומות המעצר, הוראות שנוגעות לסדרי ההצבעה של האסירים והעצירים, הרכב ועדות הקלפי והוראות שנוגעות לתעמולת הבחירות. לפי הצעת החוק, אסירים ועצירים יהיו רשאים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפיות לאסירים לרשות המקומית שבפנקס הבוחרים שלה רשום האסיר או העציר.

קיימנו מספר ישיבות יחד עם משרדי הממשלה, עם משר המשפטים, משרד הפנים, המשרד לביטחון הפנים והשב"ס, והגענו להסכמות שונות בנוגע לנוסח הצעת החוק. במהלך הדיונים עלתה אצלנו גם השאלה אם יש לאפשר לאסיר שמרצה את עונשו לבחור בבחירות לרשות המקומית שבפנקס הבוחרים שלה הוא רשום, אך הוא אינו מתגורר בתחומה או צפוי לא להתגורר בתחומה זמן רב בשל מאסרו. אנחנו סבורים שאין מקום לערוך הבחנה בין הבוחרים השונים בבחירות לרשויות המקומיות, שהמבחן לבחינת זכותו של אדם לבחור לרשות מקומית כזו או אחרת הוא מבחן טכני בלבד, שבוחן רק את היותו של אותו אדם רשום בפנקס הבוחרים, וזאת לעומת המבחן לבחינת זכותו של אדם להיבחר לרשות המקומית שהוא מבחן מהותי יותר שבוחן לא רק אם אותו אדם רשום בפנקס הבוחרים אלא גם אם אותו אדם מתגורר בתחום אותה רשות מקומית.

החוק היום גם לא שולל את הזכות של אסירים לבחור. אם אסיר משתחרר מבית-הסוהר או יוצא לחופשה, אין דבר שמונע ממנו לגשת קלפי ולבחור; הוא גם לא מונע מקבוצות אחרות, כמו אנשים שעוזבים את הארץ וחוזרים להצביע בקלפי.

מעבר לזה, בפגישות שקיימנו עם משרדי הממשלה, הגענו למספר הסכמות שקצת שינו את נוסח הצעת החוק. לדוגמה: קבענו שהרכב ועדות הקלפי שיפעלו בקלפיות לאסירים לא יורכבו מאסירים, כמו שקבוע היום בנוסח הטרומי, אלא הם יורכבו מעובדי מדינה שימונו, וזאת בגלל החשש - - -
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
אם הוא עצור, לא אסיר.
עליזה לביא (יש עתיד)
הוא שואל אם עצירים ולא אסירים.
אור אלדר
זה חל גם על עצירים וגם על אסירים.

הסכמה נוספת שהיתה לנו נוגעת לתעמולת הבחירות. לקחנו את הנוסח שקיים היום בחוק הבחירות לכנסת, בנוגע לתעמולת הבחירות – וזה אומר שלא תהיה מותרת כל תעמולה בתחומי בתי-הסוהר ומקומות המעצר למעט תעמולת בחירות שמשודרת בכלי התקשורת.

בנוסף לזה, הצעת החוק קובעת הוראות שונות שלקוחות גם מההסדרים שנוגעים לבחירות לכנסת, וחלק לקוחות גם מההסדר שקיים לעניין חיילים שבוחרים בבחירות לרשויות המקומיות.

עשינו עוד כמה שינויים טכניים בנוסח הצעת החוק, ונוכל להצביע עליהם במהלך ההקראה.

"הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – בחירות בבתי הסוהר ובבתי המעצר), התשע"ז–2017‏

הוספת פרק ח'1

1.

בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965‏, אחרי סעיף 84ב יבוא:

"פרק ח'1: בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר

הגדרות

84ג.

בפרק זה –

"אסיר" – מי שביום הבחירות נתון במשמורת בבית סוהר;

"בית סוהר" – בית סוהר או בית סוהר ארעי כמשמעותם בפקודת בתי הסוהר;

"מקום מעצר" – כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996‏;"

לגבי ההגדרה הזאת, אציין שאנחנו שינינו את ההצעה שהיתה מצויה בנוסח הטרומי. בית מעצר – באותו נוסח היה מקום שבו נתונים עצירים במשמורת, ואנחנו שינינו את זה למקום מעצר, מאחר שמקום מעצר יכול להיות מקום שמנוהל לא רק על-ידי המשטרה, אלא גם על-ידי השב"ס. זו הגדרה שהיא מעט רחבה יותר.

""סוהר" – כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר;

"עציר" – מי שביום הבחירות מוחזק במקום מעצר;

"פקודת בתי הסוהר" – פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב–1971‏."
בן ציון
בן ציון, ראש תחום חקיקה בשב"ס.

אנחנו כמובן לא מתנגדים להצעת החוק, אנחנו מחויבים להחלטת ועדת שרים, רק רצינו להעיר כמה הערות.
ראשית, שם הצעת החוק
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון) (בחירות בבתי הסוהר ובבתי המעצר) – אנחנו עדיין עומדים על כך שיהיה רשום בתי-מעצר ולא מקומות מעצר. מבחינתנו יש הבחנה בין מקום מעצר לבית מעצר.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא רואה מהות פה.
תומר רוזנר
אני לא מבין את ההערה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה רוצה שיהיה רשום, במקום מקומות מעצר, בתי מעצר?
בן ציון
נכון, אשר באחריות שירות בתי-הסוהר.
תומר רוזנר
זה לא רק באחריות בתי-הסוהר, זה בדיוק העניין.
היו"ר דוד אמסלם
יש בתי מאסר שהם לא באחריות בתי-הסוהר. החוק בא להסדיר את סוגיית העצירים והאסירים במדינת ישראל, לא משנה איפה הם נמצאים. לא רק באחריות השב"ס. אז זה משהו יותר כללי, ההגרדה כוללת יותר מקומות ולא רק בתי מעצר.
טלב אבו עראר (הרשימה המשותפת)
סליחה, דודו, אולי הוא מתכוון למקום שבו אדם עצור בידי השב"כ? אולי הוא מתכוון לזה?
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על מקומות מעצר. לא רק בית מעצר. נגיד, מישהו נמצא בתחנת משטרה, הוא לא נמצא בשירות בתי-הסוהר. לכן, שלא יכתבו רק בבתי מעצר, אלא גם בתחנה. זה משהו יותר כולל. הבנת?
בן ציון
במקרה שציינת, אדוני, איפה אמור אותו עצור להצביע?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לפרוצדורה, אם הוא יצביע במשרד של מפקד התחנה או מפקד הכלא. אני לא בא לשם. את זה אתם תקבעו בכללים אחרי זה. הכנסת לא נכנסת לפרוצדורה – אתה יודע מה, במקום שבו הוא מצביע לכנסת. ודרך אגב, מותר גם לא שם, גם בחדר ליד.
עליזה לביא (יש עתיד)
אדוני, יש לנו שאלה להפנות למפקח הארצי על הבחירות. לגבי חיילים – עצירים ואסירים, מה דינם?
יוסי בראון
חיילים מצביעים בצבא.
עליזה לביא (יש עתיד)
כן, אני יודעת. אבל לגבי חיילים עצורים ואסירים?
יוסי בראון
הצבא מאפשר להם להצביע, אבל זה לא בחוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני קורא כאן שזה בחירות בבתי-סוהר ובמקומות מעצר - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
לא, אני שואלת לגבי הצבא. כאן יש תקנות.
תומר רוזנר
- - - לא חל.
היו"ר דוד אמסלם
לא חל על הצבא.
תומר רוזנר
יש הסדר אחר על הצבא. יש הבחנה. בבחירות חיילים לכנסת, הצבא הוא זה שעורך את הבחירות והוא עושה את כל הלוגיסטיקה והוא מטפל בזה, והוא עושה את זה גם בבתי-הסוהר הצבאיים. לגבי אזרחים – האחריות היא בניהול משרד הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני שואל, אם הצבא מאפשר במוניציפלי – הרי זה אותו רעיון.
עליזה לביא (יש עתיד)
החוק אומר, זה תקנות.
תומר רוזנר
נכון, אני מניח שיש תקנות.
עליזה לביא (יש עתיד)
כמו שחשבנו - - -
תומר רוזנר
אז נשאל את יוסי.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני רוצה לבקש תשובה.
תומר רוזנר
המפקח על הבחירות, יש תקנות לגבי ההסדרה?
יוסי בראון
של חיילים?
עליזה לביא (יש עתיד)
של עצירים ואסירים.
יוסי בראון
זה לא קשור לחוק הזה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אנחנו שואלים מה המצב.
אילן גילאון (מרצ)
עליזה, לחיילים בכלא הצבאי את מתכוונת?
עליזה לביא (יש עתיד)
כן.
יוסי בראון
הצבא דואג - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
למוניציפלי? בטוח?
תומר רוזנר
הדבר מוסדר בתקנות, מר בראון?
יוסי בראון
לגבי חיילים?
תומר רוזנר
לגבי חיילים שהם עצורים ואסורים.
אילן גילאון (מרצ)
דינם ככל שאר החיילים.
רון אלמוג
ההוראות הקיימות מ סדירות את כל מי שבמשמורת של הצבא, כולל עצירים בבתי כלא צבאיים, כולל - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, הצבא הסדיר את זה? - - -
רון אלמוג
משרד הפנים הסדיר את זה בהוראות שהן בהתייעצות עם שר הביטחון, הוראות - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
כלומר, חיילים עצירים וחיילים אסורים בכלא מצביעים. אזרחים עצורים בכלא לא מצביעים. זאת בעצם המציאות היום?
רון אלמוג
לא, לא. ההסדר היום הוא על מי שנמצא במשמורת הצבא, כלומר, זה לא משנה אם הוא חייל או לא, אלא אם הוא מוחזק במעצר צבאי. כל מי שבמעצר או מאסר צבאי, הוא מצביע לפי ההסדר הקיים - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
ואנחנו מתקנים את ההפליה?
היו"ר דוד אמסלם
נשאלתי שאלה מעניינת: מה קורה עם מעצר בית? בן-אדם נמצא במעצר בית, האם נותנים לו לאת להצביע?
יוסי בראון
אם הוא במעצר בית, הוא יכול להצביע בקלפי רגילה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, הוא לא יכול לצאת ממעצר בית. אני לא בא מהפרוצדורה. אני אסביר.

בעיקרון, בבית-הסוהר, כרגע אנחנו בעצם מאלצים את המערכת לחייב אותה שאם העציר או האסיר רוצה להצביע, הוא יכול להצביע. הוא לא חייב אם הוא לא רוצה. אבל בוודאי, אם הוא רוצה, אף אחד לא מונע ממנו את זה. מה קורה עם מישהו שנמצא במעצר בית? הרי בוודאי הסכנה פחותה, אחרת הוא היה יושב במעצר. נתנו לבן-אדם מעצר בית וזה נפל ביום הבחירות, אז הרי זה אותו סיפור, אנחנו חייבים לאפשר לו לבחור. שלא יקרה מצב שהמפקד שם או הקצין תורן אומר לו: לא, אתה נשאר בבית, לא יוצא לבחירות.
קריאה
השאלה אם הוא נשאר בבית או לא, היא שאלה של תנאי המעצר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא איתי. אני לא נכנס לתנאי המעצר, אני נכנס לזכות שלו לבחור.
קריאה
נכון, אבל בעצם האפשרות שלו לצאת להצביע, כן או לא, היא שאלה של תנאי המעצר.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. אתה לא עונה לשאלה שלי. כשהוא יושב בבית-הסוהר, אז יש עליו תנאי מעצר הכי מחמירים, הוא בבית-סוהר כלוא ובכל אופן אומרים, אדוני תוציא אותו ושלח אותו להצבעה.
תומר רוזנר
לא. באים אליו.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. אז הוא בא - - -
אילן גילאון (מרצ)
- - - אם הוא עם אזיק אלקטרוני, למשל, אז הוא יכול ללכת להצביע. אבל מה אתה עושה כשהוא בבית, כי הוא לא יכול לצאת מהבית?
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אם החוק מאפשר לו, אז אין תנאי מאסר. יש תנאי מאסר בכפוף לחוק. אם החוק אומר שבעצם הוא חייב לצאת, ואתם תתקינו את התקנות, איך הוא יוצא? אז יכול להיות שהוא יוצא בליווי שוטר, י כול להיות שהוא ייצא עם כובע מהבהב שנדע, יכול להיות, לא יודע.
עמי ברקוביץ
עד כמה שאני יודע, בהקשר של הבחירות הכלליות - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, איך הוא מצביע בכלליות?
עמי ברקוביץ
עד כמה שאני יודע, יש הנחיה כללית לפנות ולבקש תנאי שמאפשר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
למה צריך לבקש?
עמי ברקוביץ
בעצם השאלה היא באיזה תנאים הוא מוחזק במעצר בית.
היו"ר דוד אמסלם
למה צריך לבקש? זו זכות אלמנטרית של אזרח.
עליזה לביא (יש עתיד)
אם אפשר לקבל, אולי לקריאה שנייה, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, תודה לאלי שכתב לי את זה. זה חידוד מעניין, שאלה מאוד מעניינת. עד הדיון הבא תנו לנו תשובה לעניין. אנחנו מתקדמים. יש למישהו עוד הערות? בן, יש לך עוד הערות להגדרות?
בן ציון
לא. יש להמשך. אפשר להמשיך.
היו"ר דוד אמסלם
סעיף 84ד, בבקשה.
אור אלדר
"קלפיות לאסירים ועצירים

84ד.

(א)

(1) לא יאוחר מהיום ה־53 שלפני יום הבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, ימסור השר לביטחון הפנים לשר רשימה של כל בתי הסוהר ומקומות המעצר ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שייקבע בתקנות.

(2) השר יקבע, על פי הרשימה האמורה בפסקה (1) ולאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לכך, מקומות קלפי מיוחדים לאסירים ולעצירים (בחוק זה – קלפיות לאסירים); קלפי לאסירים יכול שתהיה ניידת.

(ב) אסיר או עציר רשאי להצביע בבחירות לכל המועצות כאמור בסעיף 4, בקלפיות לאסירים בבית הסוהר או במקום המעצר שבהם הם נמצאים ביום הבחירות או בקלפי לאסירים הקרובה לאותו מקום; מקומות הקלפי לאסירים יובאו לידיעת האסירים והעצירים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר, לפי המלצת השר לביטחון הפנים; האחראי על החזקת אסיר או עציר יעשה את הסידורים שיאפשרו לו להגיע לקלפי לאסירים כדי להצביע ויודיע לאסיר או לעציר על סידורים אלו ככל האפשר לפני יום הבחירות.

(ג) סוהר או שוטר הנמצא ביום הבחירות בבית סוהר או במקום מעצר יהיה רשאי להצביע בקלפי לאסירים, וכן יהיה רשאי להצביע בקלפי לאסירים חבר ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי."
בן ציון
גם בסעיף הזה, ב-84ד וגם בהמשך, אנחנו מבקשים שתהיה כאן הסכמה – סליחה, נציג המשרד.
אריאל זיסל
אריאל, סגן היועץ המשפטי של המשרד לביטחון הפנים.

לאורך כל הצעת החוק אנחנו מבינים שזה אירוע שהוא בניהול של משרד הפנים ושר הפנים. ויחד עם זה, מכיוון שעוסקים פה במתקני כליאה, אנחנו רוצים שאת כל ההוראות ייקבעו שר הפנים יקבע בהסכמת שר הבט"פ, ולא בהתייעצות, מכיוון שיש לזה השלכות מרחיקות לכת על כל ההתנהלות.
היו"ר דוד אמסלם
אם היינו ממציאים את הגלגל עכשיו, אתה צודק. אבל אני מניח שמה שקרה כאן, עשו גזור-הדבק. לקחו את המצב של הבחירות לכנסת והעתיקו את זה לפה. פשוט. אם אתה שואל את השאלה באופן כללי, אז היא היתה צריכה להישאל כבר מזמן.
אריאל זיסל
אני לא יודע. עשו גזור-הדבק מהבחירות לכנסת בעניין הזה?
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. מה נראה לך?
אריאל זיסל
לא יודע. כרגע אנחנו דנים פה בתיקון לחוק הרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתם רוצים?
אריאל זיסל
אנחנו רוצים שזה יהיה בהסכמתה שר לביטחון הפנים, כל ההוראות וכל הזה. לא בהתייעצות, אלא בהסכמה.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא הולך ככה. אני אסביר לך. החוק הבסיסי – מדובר על הבחירות. הבחירות לכנסת והסמכויות הן של שר הפנים, כמו כל מדינה בעולם. מזה יש כל מיני יובלים קטנים. אנחנו רוצים לקדם חקיקה – יש בתי אבות שאנשים קשה להם לצאת - - - אז כדי שנוכל להביא גם לשם קלפי. הרי הרעיון הבסיסי הוא שאזרחי מדינת ישראל, במקסימום, יצביעו. זה אינטרס של המדינה, אז אתה מנגיש להם את ההצבעה. במקרה זה מדובר בבתי סוהר, לכן זה לא וטו שהשר לביטחון הפנים לא מסכים, אז אנחנו – זה לא עובד ככה.

דרך אגב, בכל נושא שמדבר על "בהסכמה", אז העסק כמעט לא מתקדם. לקח לי פה שלושה חודשים כמעט רק לתאם בין שלושה שרים על איזו שטות בחקיקה, ועצרנו את זה סתם. לכן, עזוב, מתקדמים. אבל תגידו לשר שביקשתם את זה. זה בסדר.
אריאל זיסל
בסדר, אנחנו נמסור לו. יחד עם זה, אני רואה הבחנה ברורה בין מה שתיארת לגבי בתי אבות לבין מה שקורה במתקני הכליאה, שם כל האחריות על כל הסדר הציבורי בתוך מתקני הכליאה זה אחריות של השר לביטחון הפנים, ולכן אני חושב שהמינימום שנדרשת הסכמתו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו. בוא נתקדם.
בנימין פרץ
סליחה, כבודו, רק שאלה בקשר לעציר. יש עציר שבאותו יום בחירות יכול להיעצר, כל עוד הוא לא הובא בפני שופט, לא נותנים לו לבחור. לי עשו את התרגיל הזה כדי למנוע ממני, לא רק לבחור אלא גם לפעול בבחירות לעירייה בזמנו. אני לא יודע אם עציר שנעצר באותו יום בחירות, תהיה לו הזכות להביא אותו לקלפי, ולא לחכות ולהגיד לו עד 24 שעות בפני שופט.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, בני. החוק הוא חוק, הוא לא עושה את ההבחנה הזאת. בבקשה, בן.
בן ציון
אני אמשיך באותו סעיף. אני אפילו אומרים שזה יובא לאישור ועדת הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא תתקדם. לא צריך. אתה לא נותן לי הנחה, מה שנקרא.
בן ציון
אדוני מבקש תמיד שאנחנו נביא את זה לאישור ועדת הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
לא. יש מקומות שאני מבקש ויוזם את זה, ויש מקומות שאני חושב שזה מיותר. במקרה דנן אני חושב שזה מיותר. זה משהו טכני.
בן ציון
הוראות כאלה מהותיות - - - על-ידי שר אחר?
היו"ר דוד אמסלם
מה מהותי? איפה ישימו את הזה, מה גודל האות שתהיה, איזה לוח ישימו בצד?
בן ציון
זה לא רק. זה מתחבר לסעיפים בהמשך. אני יכול לפרט.
היו"ר דוד אמסלם
מה, ואם יש לך אסיר שלא יודע לקרוא, אז מי מתלווה אליו? איזו הוראה מהותית אתה רואה פה? בוא נמשיך.
רון אלמוג
לנו יש הערה כללית יותר. הנוסח שהוקרא הוא באמת דומה לנוסח של חוק הבחירות לכנסת, של הצבעת השרים. אנחנו מבקשים, וזה עניינים לא של מהות אלא יותר של ניסוח, להיצמד לנוסח שקיים בחוק הבחירות לרשויות המקומיות לגבי חיילים שמצביעים בבסיסים, לקחת את הנוסח הזה ולהתאים אותו ל נוסח של אסירים בבתי מעצר, בגלל שנקודת הייחוס המתאימה, לדעתנו, היא חוק הבחירות לרשויות המקומיות, באותם הסדרים שאנחנו קובעים לגבי חיילים שמצביעים בבסיסים יחד עם שר הביטחון, אנחנו רוצים לקבוע את ההסדרים לגבי אסירים בבתי סוהר עם השר לביטחון הפנים.
תומר רוזנר
אבל זה הסדר אחר לגמרי.
רון אלמוג
לא, ההסדר הוא דומה - - -
תומר רוזנר
לא, ההסדר הוא לא דומה. בצבא האחריות היא של הצבא. אתם לא עושים את העבודה הלוגיסטית. זה ההבדל, ולכן יש הבדל.
רון אלמוג
אני אומר, צריך לעשות את ההתאמות הנדרשות, אבל נקודת הייחוס צריכה להיות בפרק של החיילים.
תומר רוזנר
לא, זה לא אותו דבר. ממש לא. זה בדיוק ההבדל. בחיילים הצבא מנהל את הבחירות - - -
אילן גילאון (מרצ)
אבל למה אנחנו מסתבכים? אי לא מבין, הרי יש בחירות לכנסת, תעתיקו את זה.
תומר רוזנר
נכון.
רון אלמוג
ההסדרים של הבחירות לכנסת שונים בהרבה מובנים מהבחירות - - -
אילן גילאון (מרצ)
יש חיילים, יש ימאים. אני כל החיים מחכה לקולות הימאים שיצילו אותי, ואף פעם לא הצלחתי. אבל זה לא רלוונטי - - -
רון אלמוג
גם ההסדרים של בחירות חיילים שונים - - -
אילן גילאון (מרצ)
קחו את החבירות לכנסת ותעתיקו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לכם את זה כל פעם מחדש – אני לא מצליח להבין למה הוויכוח הזה פה בוועדה. למה אתה לא יכול לשבת איתו – הרי קיבלתם את זה מזמן, הרי אנחנו פה אדישים לניסוח, מה זה חשוב לנו? העיקר שתהיה המהות. אז למה אתם לא יושבים ביניכם וסוגרים את האירוע? אנחנו מתקדמים. שבו אחרי זה לשנות את הניסוח, בבקשה.
אור אלדר
"הרכב ועדות קלפי

84ה.

(א) לכל קלפי לאסירים תמונה ועדת קלפי בת שלושה חברים שהם עובדי המדינה; דרכי מינויים של חברי ועדות הקלפי ייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ו."
בן ציון
פה אנחנו רוצים להבהיר שזה לא יהיה מקרב הסוהרים.
תומר רוזנר
לא ידוע לי שהסוהרים הם עובדי מדינה.
בן ציון
בחלק מהמקרים הם נתפסים ככאלה.
היו"ר דוד אמסלם
למה? למה?
אילן גילאון (מרצ)
גם עובדי מדינה – כדי שלא יהיה גורם סמכותי שיאיים על - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
כן, נו, הרי זה ברור. זה מוגדר בחוק.
בן ציון
אנחנו רק אומרים, להבהיר את זה עוד יותר.
קריאה
זה ברור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה המצב בבחירות לכנסת?
קריאה
זה נציגי סיעות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון. אז למה פה? - - -
תומר רוזנר
כי אין פה נציגי סיעות - - -
קריאות
- - - רשויות מקומיות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז מה? יש סיעות, יש מפלגות.
תומר רוזנר
אבל אין אפשרות. מאיזו עיר תבחר את הנציגים?
היו"ר דוד אמסלם
מאיזו עיר? - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא משנה. ועדת הבחירות - - -
תומר רוזנר
ועדת קלפי בבית-סוהר מסוים, מאילו סיעות היא תהיה מורכבת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא משנה.
תומר רוזנר
מה זה, לא משנה? זה משנה. זאת השאלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל העיקר שתהיה נציגות כלשהי. לא משנה לי, אפילו משתי סיעות.
תומר רוזנר
מאיזה סיעות? מאיזה עיר? מתל-אביב? מירושלים? מחיפה? מאיפה?
היו"ר דוד אמסלם
או שלפי רוב האסירים, שנראה מאיזה עיר.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
בואו נתקדם. זה נראה לי לא מהותי.
עמי ברקוביץ
אנחנו מבקשים לכתוב שלכל קלפי לאסירים ימנה שר הפנים ועדת קלפי לפי ההוראות, בלי לכתוב בחוק כבר שהם עובדי מדינה ובלי לכתוב את הכמות שלהם. יכול להות שנצטרך שניים, יכול להיות שנצטרך ארבעה, זה תלוי בקלפי. יכול להיות שהם עובדי מדינה שהם גמלאים, שהם עובדי רשויות מקומיות. אנחנו עוד לא עשינו את כל עבודת המטה הזאת. אנחנו רוצים לכתוב ששר הפנים ימנה, והשאר יהיה בהוראות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו אדישים, שוב פעם, לעניין. שבו עם המחלקה המשפטית שלנו, תגמרו את הסיפור. אנחנו מתקדמים. לקראת השנייה והשלישית נעשה את כל התאמות. אבל זה מה שהייתם צריכים לעשות לפני כן.
תומר רוזנר
עשינו. היו מספר ישיבות והם לא העירו את ההערות האלה.
היו"ר דוד אמסלם
אה, זה הערות חדשות?
תומר רוזנר
בתשובות יתייחסו לכל הצעת החוק.
קריאה
יש דברים שחשבנו עליהם תוך כדי.
תומר רוזנר
מאה אחוז. זה בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
תשתדלו לא לחשוב תוך כדי.
קריאה
זה בדיוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, אבל אתה יודע, כשמכינים את עצמכם טוב, בדרך-כלל כשאני בא מוכן, פיקס, כמעט אין לי תוך כדי. אולי משהו קטן תוך כדי.
קריאה
ההערות נאמרו לפני הדיון. זה לא הערות תוך כדי.
בן ציון
אני אומר, אדוני, הנה עוד סיבה למה אנחנו נדרשים להסכמה של השר. תאר לך שיחליטו להכניס חמישה, עשרה נציגים, זה ישפיע על התנהלות בית המעצר או בית הסוהר. לכן לדברים האלה נדרשת הסכמה. אנחנו צריכים לדעת מי הנציגים.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כרגע לא ממציאים את הגלגל ולא לומדים גמרא. הרי איך אמר אילן גילאון? עזבו, חבר'ה, מה אתם מסתבכים? יש לנו אירוע שקיים, בואו נעתיק אותו פחות או יותר, נעשה לו את ההתאמות הקטנות.
אור אלדר
המינוי - - - הוא באישור השר לביטחון הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
הנה, אז יש לך הסכמה של השר לביטחון הפנים. אני מניח - - -
קריאה
איפה יש את ההסכמה? באיזה סעיף?
אור אלדר
אני מקריאה אותו עכשיו.

"הרכב ועדות קלפי

84ה.

(ב) מינוי חברי ועדות הקלפי לאסירים טעון אישור השר לביטחון הפנים או מי שהוא מינה לכך; השר או מי שהוא מינה לכך יעביר לשר לביטחון הפנים או למי שהוא מינה לכך את פרטיהם של מי שמונה כאמור בסעיף קטן (א), והוא יחליט, לא יאוחר מ־20 ימים לפני יום הבחירות, על אישור מינויו של עובד המדינה או על סירוב לאשרו.

הוראות בדבר בחירות בקרב אסירים ועצירים

84ו.

השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות בכל הנוגע לבחירות בקרב אסירים ועצירים; הוראות אלה אינן טעונות פרסום ברשומות, והן יובאו לידיעת האסירים והעצירים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.

סדרי הצבעה

84ז.

(א) ההצבעה בקלפיות לאסירים תהיה בשעות שייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ו.

(ב) בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לאסירים זולת חברי ועדת הקלפי, נציג המשרד לביטחון הפנים, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, השר או בא־כוחו וסוהרים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר."
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה, השר או בא-כוחו? למה?
תומר רוזנר
נציג של השר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל כתוב: נציג המשרד לביטחון הפנים. למה צריך, השר או בא כוחו?
קריאה
לא, השר זה שר הפנים.
אור אלדר
סדרי הצבעה

84ז.

"(ג) הרוצה להצביע בקלפי לאסירים חייב לזהות את עצמו כאמור בסעיף 60 או בכרטיס אסיר שהונפק על ידי שירות בתי הסוהר, או בתעודת השוטר או בתעודת הסוהר שלו.

(ד) המצביע בקלפי לאסירים ישים את מעטפת ההצבעה שלו לתוך מעטפה שנייה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, שם אביו, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים אחרים שייקבעו בהוראות לפי סעיף 84ו."
אילן גילאון (מרצ)
איך הזיהוי נעשה, באמצעות תעודת זהות?
רון אלמוג
בתעודת אסיר של שירות בתי-הסוהר או בתעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון, כמו כל מצביע אחר.
אילן גילאון (מרצ)
ועציר? אותו דבר?
רון אלמוג
שוב, כולם יכולים עם תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף. בנוסף לזה, אם יש להם תעודה של שב"ס, אז גם - - -
היו"ר דוד אמסלם
בן, בבקשה.
בן ציון
לעניין 84ז(ב) – נכתב: בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לאסירים זולת חברי ועדת הקלפי, נציג המשרד לביטחון הפנים, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, השר או בא־כוחו וסוהרים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר. אז אנחנו מבקשים שהמילים: "לדעת ועדת הקלפי" יימחקו, ויהיה רשום: "וסוהרים הדרושים לשמירת הסדר, הביטחון ושלום הציבור בבית-הסוהר".

ועדת הקלפי לא אחראית על הביטחון בבית-הסוהר.
היו"ר דוד אמסלם
צודק. הערה טובה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אני מבקשת להוסיף, אדוני. כתוב: תציין את שם אביו. למה את שם אימו, או אביו ואימו?
קריאה
הם העתיקו מחוק הבחירות.
עליזה לביא (יש עתיד)
כן, אבל אנחנו חושבים שהגיע הזמן לתקן את זה.
תומר רוזנר
מהי עמדת משרד הפנים?
רון אלמוג
בפועל אין צורך. זה רק פריט זיהוי נוסף כדי לוודא אם יש איזושהי טעות סופר בתעודת זהות. אם זה מפריע לוועדה - - -
היו"ר דוד אמסלם
שיהיה גם אימא. שם הוריו.
תומר רוזנר
שם אביו או שם אימו.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. מתקדמים.
אור אלדר
"מיון מעטפות של אסירים ועצירים וספירת הקולות

84ח.

(א) מיון המעטפות של אלה שהצביעו בקלפיות לאסירים והעברתן לוועדות הבחירות שליד הרשויות המקומיות המתאימות יהיו בהתאם להוראות לפי סעיף 84ו.

(ב) בהגיע המעטפות האסירים והעצירים לוועדת הבחירות, תיגש הוועדה ללא דיחוי לבדיקתן כדי לברר אם האסירים והעצירים ששמותיהם רשומים על המעטפות החיצוניות, הם בעלי זכות לבחור למועצה.

(ג) עם סיום הבדיקה וגניזת המעטפות שנמצאו פסולות, יופרדו מעטפות ההצבעה מן המעטפות החיצוניות הכשרות, ולא יוחל בספירת הקולות אלא לאחר גניזת המעטפות החיצוניות.

(ד) במעמד בדיקת המעטפות של האסירים והעצירים ומניין הקולות לא יימצא אדם זולת אלה: חברי ועדת הבחירות, מנהל הבחירות, באי־כוח רשימות המועמדים או ממלאי מקומם, השר או בא־כוחו ושוטרים הדרושים, לדעת ועדת הבחירות, לשמירת הסדר."
היו"ר דוד אמסלם
פה אותה הערה, אותו תיקון.
אור אלדר
לא, כאן זה לא, בגלל שוועדת הבחירות היא מחוץ - - -
תומר רוזנר
זה לא בתוך בתי הסוהר.
קריאה
זה ברשות המקומית.
אור אלדר
"פרוטוקול

84ט.

(א) ועדת הבחירות תנהל פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על הבדיקה לפי סעיף 84ח ועל מניין הקולות, ותמסור את הפרוטוקול לידי מנהל הבחירות.

(ב) כל חבר ועדת הבחירות ובא־כוח כל רשימת מועמדים או ממלא מקומו יחתמו על הפרוטוקול; היו מהם שלא חתמו, לא ייפגם הפרוטוקול בשל כך.

סיכום מניין הקולות

84י.

בסיכום מניין הקולות לפי סעיף 65 יובאו בחשבון גם הקולות של מי שהצביעו לפי פרק זה בהתאם לפרטים שבפרוטוקול לפי סעיף 84ט.

תעמולת בחירות

84יא.

(א) תעמולת בחירות המתפרסמת ומשודרת בכלי התקשורת תהא מותרת בין כתלי בתי הסוהר ומקומות המעצר, במידת האפשר; השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות לעניין הדרך שבה תופעל הוראה זו ומידת הפעלתה.

(ב) פרט לאמור בסעיף קטן (א), אסורה כל תעמולת בחירות בין כתלי בית סוהר או מקום מעצר, בין בכתב ובין בעל פה.

(ג) שום תעמולה לא תהיה מכוונת לאסירים או לעצירים בלבד.

(ד) בכל בית סוהר, ובמידת האפשר גם בכל מקום מעצר, יותקן לוח שעליו יודבקו שם רשימת המועמדים, כתובתה ומספר הטלפון שלה, שיומצאו לשר; אסירים או עצירים יהיו רשאים לעיין בלוחות האמורים, בתנאים ובזמנים שיקבע השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, בשים לב לכך שלא ייפגעו הסדר והביטחון.

סמכויות מיוחדות

84יב.

הוראות סעיף 61א יחולו, בשינויים המחויבים, על הבחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר."
היו"ר דוד אמסלם
הערות, בבקשה.
בן ציון
אני רוצה להפנות לייעוץ המשפטי שאלה – לי הובהר שסוכם כי כל נושא התעמולה ירד, אז קודם כל - - -
אילן גילאון (מרצ)
לגבי הבחירות המוניציפליות, זה פחות רלוונטי לנו.
דורון נגרין
שמי דורון נגרין, מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. אנחנו חושבים שסעיפים קטנים (א) ו-(ב) הם לא נחוצים, כיוון שבניגוד לבחירות בכנסת, אין תעמולת בחירות בכלי התקשורת ובטלוויזיה כמו בבחירות לכנסת. ואם מדובר בתעמולה בעיתונים, אז ככל שאסירים חשופים לזה גם כך, או לרדיו, אז הם יהיו חשופים לזה בלי שום קשר.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אנחנו לא עושים להם צנזורה.
דורון נגרין
אז אנחנו חושבים שאין צורך בסעיפים האלה, ובי"ת, לגבי (ג) ו-(ד) אין לנו התנגדות.
אור אלדר
למה להוריד את הסעיפים האלה? - - -
דורון נגרין
אם אין צורך בהם, אז בשביל מה? - - -
תומר רוזנר
מי אמר שאין צורך בהם? לא הבנתי.
אור אלדר
יכול להיות שהם לא יאפשרו להם להכניס עיתונים, כי מדובר בתעמולת בחירות.
אילן גילאון (מרצ)
אתה לא יכול לדעת אף פעם - - -
דורון נגרין
זה לא סעיפים שמקימים את הזכות. אסיר שחשוף לטלוויזיה, לעיתון ולרדיו, אז יהיה חשוף לזה ממילא. זה לא שיש צנזורה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מתכוון להגיד לי שיכול להיות שהם יקימו יחידה שלמה שלפני הבחירות היא תגזור את כל העיתונים שכתוב בהם זה, והיא תכניס להם את העיתונים בלי זה?
דורון נגרין
לא. בדיוק הפוך. הם לא עושים את זה גם ככה, אז אין צורך להכניס את זה.
היו"ר דוד אמסלם
הם מתכוונים לומר שלא יקום מחר מישהו ויגיד: רק שנייה, אני רוצה לעשות תעמולה בבית-הסוהר, אני לא יודע על מה מצביעים, תביאו לי לפה מרצים, אני חייב לשמוע, תביאו לי את המועמדים לפה, תעשו לי פה טקס. אז הם אומרים: שמע, אין חובה כזאת. בוודאי שכל אינפורמציה שמתקבלת אצל האסיר, כמו כל אזרח רגיל, אז בוודאי לא נבקש לעשות לכם אנטי-מחיקון שם, איפה שכתוב תצנזרו, ובעיתונים באותה תקופה, בואו תגזרו את מה שיש. אני לא מדבר על זה.
אילן גילאון (מרצ)
הוא עושה את ההבחנה בגלל המוניציפלי.
היו"ר דוד אמסלם
זה ההסדר, דרך אגב אומר לי תומר, זה גם ההסדר הנהוג בבחירות לכנסת.
דורון נגרין
כן, אבל בבחירות לכנסת יש תשדירי תעמולה שהם יותר - - -
אילן גילאון (מרצ)
אז מה אכפת לך?
היו"ר דוד אמסלם
אז להיפך. אם שם יש תעמולה וכתוב שלא חייבים, אז אם אין תעמולה אז ודאי שלא חייבים. לא נמציא תעמולה.
רון אלמוג
העניין הוא שבכנסת יש שידורי תעמולה מוסדרים, ולכן יש סעיף שאומר שצריך לאפשר את זה במידת האפשר לאסירים, לאפשר להם חשיפה לתעמולה. אצלנו אין תעמולה.
אילן גילאון (מרצ)
חבר'ה, אבל אנחנו לא יודעים - - -
קריאות
- - -
רון אלמוג
הסעיף הזה מטיל חובה על שר הפנים לאפשר חשיפה לתעמולה.
קריאות
- - -
אריאל זיסל
יכולה להיות תעמולה אולי באיזשהו רדיו מקומי, ומהסעיף הזה משתמע לכאורה שצריך לאפשר לכל עציר להיות חשוף לאותה תעמולה, שזה רדיו מקומי בצפון - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לומר שני דברים. האחד, קודם כל, גם בכנסת יש כללים. הרי המפלגות עושות את התעמולה, לא האסיר מבקש. זה מה שנקרא, דוחפים לו את התעמולה. לכן, האסיר כאן הוא אדיש. מה שנותנים לו, זה התעמולה שיש לו. אם יש – יש, אם אין – אין. הוא לא יבוא ויגיד, רבותי, אני רוצה לפסול את הבחירות בגלל שתמציאו לי תעמולה. לא היה לי.
ירון שלמה
לא, אבל אם, למשל, יש אסיר שמוחזק בדרום והוא תושב הצפון, ויש ברדיו המקומי תעמולה כזו או אחרת, אני לא יכול לאפשר לו, טכנית.
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת? הוא ירצה שנפתח לו רדיו - - -
קריאה
הוא לא קולט.
קריאות
- - -
קריאה
כתוב במידת האפשר.
ירון שלמה
בבחירות לכנסת יש גם מספר מפלגות, זה מפורסם, ידוע. יש לי פה כל-כך הרבה רשויות והרי בבית-סוהר אחד יכול להיות מגוון של אסירים ועצורים מכל הארץ עם עשרות רשימות. אני צריך את כל החומה של בית הכלא כדי להציג - - -
אילן גילאון (מרצ)
אתה עושה את זה במידת האפשר. לא מעבר לזה.
בנימין פרץ
כבוד היושב-ראש, יש לי הצעה שתפתור את הבעיה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה קיבלת רשות דיבור?
בנימין פרץ
כבוד, אפשר הצעה?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. בנימין, אתה מרשה לעצמך פה להתפרץ איך שאתה רוצה.
בנימין פרץ
אבל זה על הנושא.
היו"ר דוד אמסלם
אתה קיבלת רשות דיבור?
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש.
בנימין פרץ
אני מבקש.
היו"ר דוד אמסלם
אז יפה, קודם כל, תבקש.
בנימין פרץ
אני מבקש.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו תקבל.
בנימין פרץ
אני מציע ככה – יש חצר בכל בית כלא ומעצר, להעמיד שם לוח מודעות ולתלות עליו את כל מי שמתמודד, ובזה יגמרו את העניין.
היו"ר דוד אמסלם
לתלות את התמונה או לתלות את המתמודד?
בנימין פרץ
לתלות את התמונה עם המתמודד ביחד, וגמרנו. ואז לא תהיה בעיה, כל אחד ידע מה כל אחד אומר.
ירון שלמה
זה, למשל, משהו שהוא לא ישים, כשיש 300 אגפים במתקני שב"ס, מעל 30 מתקנים, זה משהו שלא ניתן לעשות.
אילן גילאון (מרצ)
כן, אבל - - - מי שרוצה להעביר לאסירים פלאפונים סלולריים כדי לראות - - -
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, לדעתי, אנחנו לוקחים את זה לקצוות לא נכונים. בבחירות לכנסת זה יותר פשוט, בוודאי. יש סט ארצי, הכול ארצי, ולכן יש מספר רשימות שאנחנו מכירים אותן ברמה הארצית, ברדיו ובטלוויזיה, ולכן אין דיפרנציאציה בין אסיר לאסיר.

כאן זה יותר מורכב. אבל אנחנו לא מבקשים לעשות להם תעמולה, שכל אחד יבוא ויגיד, טוב, אני לא יודע למי להצביע, נא לעשות לי תעמולה. כמו שאתה אומר, יש שם 300 חבר'ה, כל אחד בא מיישוב אחר, נתחיל עכשיו לעשות לו תעמולה על היישוב שלו?
בן ציון
למה לא לנסח את הסעיף ככה: אסיר או עצור יהיה חשוף לתעמולת הבחירות? - - -
היו"ר דוד אמסלם
בן, תשבו גם פה. אני מבין מה שאתם אומרים. אני מבין שאתם, בסופו של דבר, מפחדים מאותו עורך-דין שיבוא אליכם יום אחד לבג"ץ ויגיד, כתוב, אז תשימו לנו תעמולה. ואז תצטרכו עכשיו לשבור את הראש – איך אמר זה, איפה נשים בכלל את הפתקאות של המועמדים? גם חומת הכלא לא תספיק.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אפשר לכתוב: במידה ותהיה תעמולה - - -
היו"ר דוד אמסלם
שבו איתם ביחד, ולקראת הקריאה השנייה והשלישית תשנו את זה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
במידה ותהיה, אז זה לא יהיה מעוגן בחוק - - -
אריאל זיסל
אדוני היושב-ראש, אני כן מבקש, דווקא בגלל הרגישות המיוחדת של הנושא הזה, שלא ייכתב – גם פה כתוב: בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים. אנחנו מבקשים פה שיהיה ברור שזה בהסכמת השר לביטחון הפנים, מכיוון שזה ממש נוגע בסדר הציבורי - - -
היו"ר דוד אמסלם
על מה אתה מדבר איתי?
אריאל זיסל
אני מדבר איתך על סעיף 84יא(א) ועל סעיף 84יא(ד). בשני המקומות האלה כתוב - - -
היו"ר דוד אמסלם
סעיף 84יא(א): "תעמולת בחירות המתפרסמת ומשודרת בכלי התקשורת תהא מותרת בין כתלי בתי הסוהר ומקומות המעצר, במידת האפשר;" – דרך אגב, זה כתוב, במידת האפשר. זה כבר שיקול לדעת של מפקד בית-הסוהר - - -
קריאה
שבסוף הופך לשיקול דעת בית-המשפט.
היו"ר דוד אמסלם
הרי אין לדבר סוף. כתוב כאם בפירוש: "במידת האפשר". דרך אגב, במדינה דמוקרטית בית-המשפט תמיד סוברני להיכנס לכל סוגיה ששואלים אותו. גם אם השר החליט, תמיד אפשר להגיד, הולכים לבית-המשפט, אולי זה משהו לא בסדר.
אריאל זיסל
בוחנים את הסבירות של ההחלטה.
היו"ר דוד אמסלם
סעיף 84יא(א): "השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, יקבע הוראות לעניין הדרך שבה תופעל הוראה זו ומידת הפעלתה." איזו הוראה, של תעמולת הבחירות?
אריאל זיסל
על תעמולת הבחירות, בדיוק. בגלל הרגישות אנחנו מבקשים שהעניין הזה יהיה בהסכמה. אני לא חושב שצריכה להיות בעיה עם זה.
אילן גילאון (מרצ)
אם הוא רוצה - - - לרון חולדאי, תעשה לו את זה.
קריאה
גם לגבי (ד) וגם לגבי (א).
היו"ר דוד אמסלם
אני לא רואה בזה משהו רציני.
אריאל זיסל
ראה גם בסעיף קטן 84יא(ד) בהמשך, גם שם כתוב: "בשים לב לכך שלא ייפגעו הסדר והביטחון". נושא שהשר לבט"פ מופקד עליו, לכן לא יכול להיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
סעיף 84יא(ד): "בכל בית סוהר, ובמידת האפשר גם בכל מקום מעצר, יותקן לוח שעליו יודבקו שם רשימת המועמדים, כתובתה ומספר הטלפון שלה, שיומצאו לשר; אסירים או עצירים יהיו רשאים לעיין בלוחות האמורים, בתנאים ובזמנים שיקבע השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים, בשים לב לכך שלא ייפגעו הסדר והביטחון."
אריאל זיסל
הם כותבים שזה נוגע לביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
פה אני מקבל את העמדה שלהם. אני מקבל את מה שאתה אומר, את 84יא(ד) אפשר לעשות בתיאום עם השר.
קריאות
בהסכמה.
היו"ר דוד אמסלם
בהסכמה. כן, בסדר. יש לך הסכמה אחת.
אור אלדר
אני אחזור על מה שהסכמנו עליו. בסעיף 84יא(ד), זה יהיה בהסכמת השר לביטחון הפנים.

לגבי הסדר והביטחון בוועדת הקלפי, סעיף 84ז(ב), זה יהיה: לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר והביטחון ושלום הציבור.

ולגבי סעיף קטן 84ז(ד) של אותו סעיף, שעל גבי המעטפה החיצונית יכתבו את שמו של אביו או אימו.
היו"ר דוד אמסלם
יש עוד הערות שמישהו רוצה להעיר, לפני שאנחנו מביאים את זה להצבעה?
אליהו כהן
אני הקשבתי בקשב רב למה שאמרתם, אבל לדעתי, צריך לסייג את החוק הזה בדבר אחד: למעט אסירים שהם אסירים שפגעו בביטחון המדינה – מהם צריך לשלול את האפשרות להצביע, לדעתי.
היו"ר דוד אמסלם
כתבת לי את זה כבר. אם לא העליתי את זה, כנראה שאנחנו לא מקבלים את זה.
אילן גילאון (מרצ)
אסירים שלא נוהרים לקלפיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, אנחנו מעתיקים את זה מחוק הבחירות. אנחנו לא באים לתקן את הבחירות לכנסת. ודרך אגב, שם זה יותר חשוב מאשר לבחירות המוניציפליות. אז בואו נעזוב את זה, נשאיר את זה ככה ולא נתחכם.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, רבותי, מי בעד החוק כפי שהוקרא עם התיקונים? שירים את ידו.
אילן גילאון (מרצ)
אני מצביע במקום תמי, בסדר?
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה.
אור אלדר
שישה בעד.
היו"ר דוד אמסלם
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר), התשע"ו–2015, אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו קובעים: ששה בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים, והצעת החוק אושרה להכנה לקריאה ראשונה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05.

קוד המקור של הנתונים