ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 10/01/2017

מעקב אחרי תכנית החומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי, מעקב אחרי תוכנית החומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי, מעקב אחרי תכנית החומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי, מעקב אחרי תכנית החומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי, מעקב אחרי תכנית החומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי, מעקב אחרי תכנית החומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי, מעקב אחרי תכנית החומש למגזר הדרוזי והצ'רקסי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים