ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 17/01/2017

למעלה מעשרה חודשים שלא מונתה מנהלת לרשות לקידום מעמד האישה.

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 139

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

יום שלישי, י"ט בטבת התשע"ז (17 בינואר 2017), שעה 9:30
סדר היום
למעלה מעשרה חודשים שלא מונתה מנהלת לרשות לקידום מעמד האישה, של חה"כ נחמן שי
נכחו
חברי הוועדה: עאידה תומא סלימאן – היו"ר

נחמן שי
מוזמנים
דינה זילבר - משנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), משרד המשפטים

רותם ארנרייך - משפטנית באשכול תואר המידות וביקורת שיפוטית, משרד המשפטים

שחר ישראל - מתמחה, משרד המשפטים

בראון מרים - ממונה על השוויון המגדרי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ד"ר סקיי גרוס - מנהלת המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, משרד המדע והטכנולוגיה

רון דול - עורך דין, יועץ משפטי של הנציבות, נציבות שירות המדינה

רמסיס חרבאוי - רפרנט, נציבות שירות המדינה

שולה אגמי - יועצת לקידום מעמד האישה, מרכז השלטון המקומי

חוה מוסקוביץ - יועצת למעמד האישה בבית אל

ציפי דיק - משקיפה, עיריית ראשון לציון

ענת לבנת - יו"ר איגוד היועצות למעמד האישה, יועצות למעמד האישה ליד ראשי הערים

רונית סוליציאנו - מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית

רונית אילתי ממן - דוברת איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

מרים זלקינד - עורכת דין, מנהלת קידום מדיניות בשדולת הנשים, שדולת הנשים בישראל

בת שבע שטראוכלר - חברת הנהלה שדולת הנשים, חברת הביטוח "מגדל"

קרן הורוביץ - עורכת דין, מרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן

מאירה בסוק - עורכת דין, יועצת משפטית, ארגון נעמ"ת

קרן גרינבלט - עורכת דין, מנכ"לית, שותפות - קואליציית ארגוני נשים לצדק תעסוקתי

ד"ר מירב שמואלי - משפטנית, אית"ך- מעכי - משפטניות למען צדק חברתי

ד"ר ירון מאיר - יו"ר לשכת המגשרים בישראל

ליאת אייל - עורכת דין
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

למעלה מעשרה חודשים שלא מונתה מנהלת לרשות לקידום מעמד האישה, של חבר הכנסת נחמן שי
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בוקר טוב. אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום 17 בינואר 2017 ואנחנו היום דנים בהצעה לדיון מהיר שהועברה אלינו מנשיאות הכנסת, של חבר הכנסת נחמן שי - למעלה מ-10 חודשים שלא מונתה מנהלת לרשות לקידום מעמד האישה.

אני אתן לחבר הכנסת היוזם לפתוח את הדיון ואחר כך אגיד כמה מילים בעצמי, לפני שאנחנו נכנסים לדיון הזה. בבקשה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בוקר טוב, תודה רבה על קביעת הדיון ותודה למשתתפים ולמשתתפות שהגיעו לכאן.

אני התעוררתי את האמת אולי קצת מאוחר, אחרי שהתברר לי שבמשך תקופה ארוכה התפקיד הזה של מנהלת הרשות למעמד האישה במשרד ראש הממשלה איננו מאויש. יש תמיד איזו אפשרות למעבר קצר של חודשיים-שלושה בין ממלא תפקיד אחד לממלא תפקיד אחר ושזה בגדר הסבירות. כשזה הולך ומתרחב – כרגע זה כמעט שנה – זה גובל במחדל, בעיני מחדל חמור, שתפקיד מרכזי כזה – ותיכף נדבר על המרכזיות שלו – במקום חשוב, כלומר במשרד ראש הממשלה, למרות שזה הוסט עכשיו למשרד לשוויון חברתי, לא מאויש וממילא אין מי שימלא את התפקידים שהחוק קבע שהרשות הזאת צריכה למלא.

אמרתי כבר שישנה התדרדרות – אני עוקב אחריה הרבה שנים – במעמד של הרשות וביכולת התפקוד שלה, בהתחשבות במעמדה בתוך משרד ראש הממשלה וביכולת שלה להשפיע על מהלכים, כפי שנדרש ממנה גם בממשלה עצמה – היא צריכה להגיש חוות דעת וכן הלאה, ללוות חקיקה וכדומה; וגם במעמד שלה כלפי משרדי ממשלה ואולי גם גופים ציבוריים אחרים, שיכולים להסתכל עליה כעל כתובת של מי שנלחמת את מלחמתן של הנשים בשירות הציבורי, וזה צריך להיות בעצם מהות העניין.

זה כבר הרבה זמן לא כך, אני מציע שלא נהיה תמימים. אנחנו מכירים את הדבר הזה, אבל זה לא אומר שאי אפשר לעשות את זה וזה לא אומר שלא צריך לעשות את זה. ולכן אני מאד מאוכזב מכך שלמרות שיש לנו שרה, שכרגע היא העמידה את הנושא הזה כאחת מארבע הרגליים של התפקיד שלה, עדיין לא מצאה דרך לאייש את התפקיד.

אנחנו לא פועלים בחלל ריק. אנחנו יודעים וגם היו לי שיחות עם השרה גמליאל, שנעדרת היום מהדיון, לגבי התפקיד הזה והיא הסבירה לי שתקופה ארוכה, בערך כאורך התקופה שהזכרתי קודם, היא משתדלת לאייש אותו באמצעות מועמדת שהיא הציגה, אבל המועמדת הזאת לא עמדה במבחנים שנציבות שירות המדינה העמידו בפניה. מונתה ועדה, היא לא עברה את הוועדה. היא גם פנתה ליועץ המשפטי לממשלה. אני רואה שהגברת עורכת הדין דינה זילבר פה, אז היא תציג לנו את עמדת היועץ ונשמע מה תגובתו.

בכל מקרה, אם התהליך נמשך כל כך זמן ארוך ואין דרך למנות את המועמדת שלה, יצטרכו למצוא מועמדת אחרת. אז זה לא יכול שהמחיר של חוסר היכולת למנות מועמדת אחת, יעלה במחיר שרשות שלמה מושבתת ואיננה יכולה לעשות את העבודה. בינתיים היא גם התדלדלה בכוח האדם ובאמצעים שלה, שזה טבעי כשאין מי שמוביל אותה.

אז לכן באמת, עם כל הרצון הטוב שיש לי ואני עושה את זה בדרכים אחרות לסייע לשרה גמליאל בנושאים אחרים, אני חושב שבעניין הזה חובה עליה לעצור, למצוא מועמדת אחרת אם באמת כלו כל הקיצין ואי אפשר למנות את אותה גברת שהיא הציגה לתפקיד. אי אפשר למנות אותה – אז צריך לחפש מועמדת אחרת, כי זה בלתי נסבל בעיני שקרוב לשנה אין מנהלת לרשות למעמד האישה במשרד ראש הממשלה או כרגע במשרד לאזרחים ותיקים.

עד כאן. תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה חברת הכנסת נחמן שי. את האמת, אני מודעת לבעיה הזאת וכולנו עוקבות אחרי ההתפתחויות בנושא הזה ואני פניתי בעבר כמה פעמים ודיברתי עם השרה, דיברתי עם האנשים במשרד, כי ראיתי את החשיבות הרבה בלמנות מנהלת לרשות לקידום מעמד האישה.

הרשות לקידום מעמד האישה קמה לאחר חקיקה בשנת 1998 וכפי שאמרת, חבר הכנסת נחמן שי, אנחנו כל הזמן רצינו שהרשות תפעל באמת למען מילוי התפקידים שהוטלו עליה לפי החוק. בשנת 2014 הממשלה אפילו הרחיבה את האחריות של הרשות ונתנה לזה תוכן יותר מעמיק אפילו של לבקר את תכניות הממשלה המוגשות בשנת 2015 ולבדוק עד כמה יש בהן גישה שהיא שוויונית מבחינה מגדרית ולתת המלצות. הממשלה היטלה על הרשות והמנהלת שלה גם לפעול למען הדרכת המשרדים השונים בהטמעת חשיבה מגדרית ולפקח על איך הדברים מתנהלים.

הממשלה החליטה גם שהרשות ובמיוחד מנהלת הרשות - בהחלטה כתוב בצורה הכי ברורה - להקים ועדה שתכלול שרים מכלל המשרדים, כדי לפתח תכנית לאומית להטעמת חשיבה מגדרית. עד היום הזה הדבר לא יושם ואין למי לפנות, כי אין מנהלת רשות שאפשר לדרוש ממנה. זה עלה בכמה ישיבות, שאפילו השרה גילה גמליאל נכחה בוועדה פה ואנחנו העלינו את הסוגיה. אנחנו גם יודעים שיש ניסיון למינוי מנהלת הרשות.

תיכף ארצה לשמוע גם מהנציבות, מה מונע את מינוי המועמדת. אני הייתי רוצה שבדיון הזה ישתתפו מהמשרד לשוויון מגדרי והיה אפילו עדיף שהשרה בעצמה תהיה נוכחת, או לפחות מנכ"ל המשרד, שאחראי על מינוי כזה. אנחנו הוצאנו את ההזמנות כבר לפני שבועיים ואנחנו היינו בקשר – צוות הוועדה היה בקשר וניסה לגייס מישהו שיגיע מהמשרד.

אני מאד מאד מצטערת, ולא רק מצטערת, אני חושבת שזה קצת מכעיס לראות שלא נוכחים נציגי המשרד לשוויון מגדרי באולם הזה. אני חושבת שהדיון הוא דיון סופר חשוב. הוא דיון שמעיד על המחויבות גם לנושא, גם לתפקיד וגם לקיום הרשות. כולנו יודעים שהיום הרשות לא מתפקדת כמו שהייתה פעם.

נכון, יש ממלא מקום למנהלת הרשות, נקבע ממלא מקום שהוא גם כן מנכ"ל המשרד ואנחנו יודעים כמה המנכ"לים עסוקים וכמה משימות מוטלות עליהם, אז לקחת עוד גם את הרשות, אני בטוחה – וזה לא עניין של ביקורת אישית – אבל אני בטוחה שקשה לתפקד בשני כובעים כאלה חשובים.

אפשר למנות את מכלול הדברים שאנחנו מרגישים שלא מתקדמים בגלל שאין מנהלת רשות, אבל אני חושבת שכל מי שנמצאת ונמצא פה מבינים את החשיבות ויודע ויודעת שחלק גדול מהמשימות שהרשות הייתה צריכה למלא, בתקופה האחרונה אנחנו מרגישים את חסרונה.

לכן אני ארצה לתת קודם כל לנציגים של הנציבות. עורך הדין רון דור, יועץ משפטי, נציבות שירות המדינה. מה שידוע לנו עד עכשיו שהשרה נתנה שם, מועמדות ואתם בדקתם את זה פעמיים. עד כמה שידוע לי היו שתי ועדות ואתם - - -
רון דול
הוועדה התכנסה פעמיים לבקשת השרה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. אז בבקשה.
רון דול
אז קודם כל תודה. רק עדכון עובדתי אחד. בדקנו הבוקר – המינוי הזמני של המנכ"ל, שנעשה בזמנו, לאחר שהוועדה לא אישרה את המועמדת של השרה, אנחנו מבינים שפג תוקפו לפני כמה חודשים והשרה לא ביקשה לחדש את זה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יש לזה זמן מרבי שלושה חודשים, נדמה לי.
רון דול
לא. נכון שמינוי זמני הוא בתוקף לשלושה חודשים. אפשר להאריך את זה לפי בקשת השרה. לא הגיעה בקשה להאריך את זה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז אין מנהל או מנהלת בכלל.
רון דול
אין מנהל וגם מסתבר אין סגן מנהל וחסרים גם - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש רשות לפחות?
רון דול
למיטב ידיעתנו יש רשות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז כלומר מצדכם, כנציבות שירות המדינה, אין כיום ממלא מקום למנהלת הרשות לקידום מעמד האישה.
רון דול
המינוי לתפקידים מהסוג הזה זה בסמכות השר. כלומר, מינוי הקבע על פי החלטות הממשלה והחוק, זה שהשר או השרה מביאים לכל משרד, לכל תפקיד כזה מועמד, מבקש להעלות את זה בפני ועדת המינויים. ועדת המינויים ממליצה או לא ממליצה לפי העניין והצעת המינוי מובאת בפני הממשלה לאישור.

במקרה הזה, אגב אוו דבר, לא אותו דבר, אבל גם המינוי הזמני בסמכות השר או השרה במקרה הזה, להביא את זה. זה רק צריך לקבל התייעצות עם הנציב ואם מאריכים את זה עוד אז התייעצות והסכמה עם היועץ המשפטי לממשלה גם כן ואז לא צריך להעלות את זה לממשלה, רק להודיע למזכירות הממשלה. כמו שאני אומר, הדבר הזה נעשה בזמנו וכרגע אין.

אז נחזור להליך של מינוי של קבע. בינואר 2013 התכנסה ועדת המינויים, שנה שעברה, לבקשת השרה, סביב הצעת המינוי של עורכת הדין - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
בינואר 2015?
רון דול
סליחה 13 בינואר 2016.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה עוד לפני שסיימה המנהלת הקודמת את תפקידה.
רון דול
כן, או במקביל.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
היא סיימה בסוף ינואר.
רון דול
אוקיי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שזה טוב. בוא נגיד ככה – הייתה התכוננות למעבר וזה טוב.
רון דול
כן. הוועדה כהרגלה, על פי הכללים המקובלים, בוחנת את המועמדות, את הניסיון התעסוקתי, מראיינת את המועמדת ומעבירה את ההמלצה שלה חזרה לשרה במקרה הזה, שאמורה להעביר את זה הלאה לממשלה. אלא שבמקרה הזה ההמלצה לא הייתה חיובית. הוועדה בעצם החליטה שלמרות שהמועמדת עומדת בתנאי הסף שנקבעו לחוק לצורך מילוי התפקיד, בכל זאת היא קבעה שהרקע המקצועי של המועמדת והניסיון התעסוקתי שצברה, הגם שאינם בתחום פעילותה של הרשות, אינם מגיעים לרף המקצועי הנוסף הרצוי והמספק לנושאת בתפקיד הזה. אז זה בקיצור.

המלצת הוועדה הועברה חזרה לשרה. היא החליטה שהיא לא יכולה לקבל את ההמלצה הזאת. ביקשה לבקש את הוועדה שוב. באופן חריג נציב שירות המדינה הסכים לכנס את הוועדה שוב. הסכים לאפשר לשרה להציג את הדברים בפני חברי הוועדה. זה נעשה כמה חודשים לאחר מכן. תיכף אני אמצא את התהליך המדויק. שמעו את השרה והחליטו בכל זאת לא לשנות את ההמלצה המקורית הראשונית שניתנה ומשם הדברים עומדים.

השרה פנתה ליועץ. היועץ ענה. אנחנו ענינו. עורכת הדין זילבר ענתה לך לאחרונה ופה אנחנו נמצאים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. אני רוצה גם כן לשמוע מעורכת דין זילבר, שאני מודה לך שהגעת היום. בבקשה גברתי. אני פניתי אליך גם בתקופה מסוימת ושאלתי איפה זה עומד, כי ידעתי שזה בפתחכם. בבקשה.
דינה זילבר
כן, אז קודם כל תודה רבה על ההזמנה וגם תודה למציע, לחבר הכנסת נחמן שי, שהעלה את ההצעה לסדר היום. מבחינת תיאור המצב המשפטי, אז באמת עורך הדין של נציבות שירות המדינה, עורך הדין רון דול, הציג את השלבים כפי שהם היו. בתמצית, בעצם יש פה הליך שכבר מתמשך במשך שנה וארבעה ימים, שבמסגרתו עניינה של המועמדת הקונקרטית שהשרה רצתה למנות לתפקיד, נידון פעמיים בפני ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה, שפעמיים דנה, בחנה את מכלול השיקולים, את הניסיון מצד אחד, את רצון השרה, אבל בשורה התחתונה קבעה שגם בגלל זיקה אישית ופוליטית שמתקיימת במועמדת, באופן שדורש שיתקיימו בה כישורים מיוחדים, לדעת התרשמות חברי הוועדה היא לא עמדה בסטנדרט המקצועי הנדרש.

מדובר ברשות שהיא רשות שיש לה אחריות על תקציבים בהיקפים ניכרים, על עובדים, על משימות מאד מאד משמעותיות ולכן התפיסה היא שבעצם נדרשת מועמדת עם ניסיון ניהולי ויכולת משמעותית להרים פרויקטים חשובים בתחום הזה, ולגברתי אני לא צריכה לפרט עד כמה הרשות הזאת היא קריטית ומשמעותית, והגם שהוועדה באמת באופן לא שגרתי נדרשה לבחינה פעמיים ולאחר מכן, לאחר שהשרה בעצם התקשתה להשלים עם מסקנת הוועדה, היא פנתה גם ליועץ המשפטי לממשלה, שבחן את העניין בצורה מעמיקה ובשורה התחתונה לא מצא לנכון להתערב או להפוך את החלטת ועדת המינויים.

כרגע, מבחינת המצב המשפטי, לשרה נתונה אפשרות נוספת והיא החלטה של ועדת המינויים, אותה ועדה שבעצם לא אישרה את המועמדות של המועמדת. על פי החוק זו ועדה שהיא ועדה שממליצה לממשלה. בעצם מי שהוא בעל הסמכות, הגוף שהוא בעל הסמכות זו הממשלה ולשרה נתונה אפשרות נוספת למיצוי ההליך בהבאת המינוי של אותה מועמדת לממשלה, למרות המלצתה השלילית של ועדת המינויים. במצב דברים כזה, על פי הפסיקה שעסקה בהקשרים של מינויים, הממשלה יכולה לדון בעניין, אבל על מנת לסטות מהמלצת ועדת המינויים, נדרשים טעמים מיוחדים יוצאי דופן, כדי שבסופו של דבר אם וככל שהממשלה תמצא שלמרות שוועדת מינויים ברשות נציב שירות המדינה, עם נציגי ציבור, ישבה, דנה פעם ופעמיים ומצאה שהמועמדת לא מתאימה, אם בכל זאת, ולא מספיק שהממשלה תגיד שהי6א למשל הייתה חושבת אחרת, אלא צריכים איזה שהם טעמי אסטרה, טעמים מיוחדים ויוצאי דופן כדי להפוך את ועדת המינויים.

דיון כזה עדיין לא היה. אני לא יודעת אם בכוונת השרה כן להביא את המועמדת לממשלה או לא, אבל מכל מקום אין ספק שלנוכח התמשכות ההליכים, אנחנו כייעוץ משפטי לממשלה סבורים שנכון מאד לפעול בדחיפות, בהקדם האפשרי לאיוש התפקיד. שוב, תוך כדי מיצוי ההליך הזה שנתון לשרה, אם וכלל שהממשלה תמצא שמתקיימים טעמים מיוחדים ואז היועץ יצטרך לבחון את עמדתו האם הטעמים שהממשלה מנמקת הם טעמים משכנעים, האם הוא יגן על המינוי; ואם וככל שהשרה תחליט שהיא רוצה לקדם מועמדת אחרת, אז גם צריך להתקדם במהירות, כי באמת אנחנו מכירים - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
גם זה ייקח חודשים, לפי ה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה מה שהדאיג אותי, כי אחד הדברים, ואני חייבת להגיד, אנחנו כבר יומיים במין דיבורים סביב הנושא. אני באמת אהיה מעוניינת לדעת מתי בדיוק התקיימה הוועדה שנייה.
דינה זילבר
ב-16 בספטמבר, אם אני לא טועה.
רון דול
ב-6 בספטמבר.
דינה זילבר
סליחה, 6 בספטמבר. הדיון הראשון ב-13 בינואר 2016, הדיון השני ב-6 בספטמבר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
והפנייה ליועץ המשפטי?
דינה זילבר
הפנייה ליועץ המשפטי הייתה ב-7 באוקטובר ותשובת היועץ המשפטי לממשלה ניתנה ב-9 בינואר. כרגע בעצם השרה תיאורטית יכולה, אם היא מחליטה שהיא הולכת על המועמדת הזאת, היא יכולה לפנות ולבקש להעלות את המועמדות שלה בממשלה באופן מיידי. אם היא מחליטה לסגת מהמועמדת הספציפית ולנסות לבחון מועמדויות אחרות, אז היא צריכה להתחיל ולפעול לאיתור מועמדת, להביא את המועמדות של המועמדת האחרת לוועדת המינויים- - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שוב לוועדה.
דינה זילבר
כן. בכל מקרה, בכל אחד מהמסלולים הללו צריך להתקדם להבנתנו במהירות, בגלל שבאמת התמשכות התקופה שמשרה כל כך חשובה, עם השפעות בעצם על כלל הציבור הישראלי לא מאוישת, כמובן חבל להשאיר תפקיד כזה לא מאויש, עם כל הפוטנציאל של מה שאפשר לעשות טוב באמצעות ברשות הזאת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. אני לא במקרה שאלתי על התאריכים של התכנסות הוועדה וגם כן של הפנייה ליועץ המשפטי, כי אני הייתי יוצאת מנקודת הנחה שתפקיד כל כך חשוב, שהוא שווה כמעט למנכ"לות של משרד מסוים, זה תפקיד שגם מוטלת עליו אחרות להיות חלק מחקיקה שקשורה בנושאים המגדרים ובנושאים שקשורים לנשים. זאת רשות אחראית גם על פרויקטים במיליוני שקלים שאפשר לבצע אותם. להגיד לכם את האמת, יש לי תכנית שאני קידמתי, שהכרזתי עליה בשיתוף עם השרה ב-8 במרס, שקשורה ליועצות בשלטון המקומי, שמעוכבת עד היום הזה מכל מיני סיבות. אולי אם היה מישהו או מישהי שכל המאמץ שלה והמרץ שלה מושקע לקדם את הרשות, זה היה מתקדם אחרת.

הזכרתי גם את הוועדה הממשלתית שהייתה אמורה לקום בשנת 2014. עד היום לא הוקמה. התפקיד קשור גם לכל מיני ארגונים בינלאומיים שצריך לדווח להם וצריך להביא את הדיווחים האלה בפניהם וגם זה מתבטל.

זה כבר שנה. אנחנו לא מדברים על חודשיים. אנחנו לא מדברים על שלושה חודשים, שזה תהליך שקורה לפעמים. שנה שלמה. אני רואה את ההבדל.הפרש הזמנים בין כל צעד שנעשה, הוא לא מעיד על חירומיות. הוא לא מעיד על מצב שאפשר להבין ממנו שקולטים שזה תפקיד שצריך לאייש אותו מהר מאד, וחבל לי. אני מרגישה שעל הדברים האלה הייתי רוצה לקבל תשובה ואנחנו כן נקבל עליהם תשובה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
יש לי שאלה אלייך, עורכת הדין זילבר. האם יש איזה שהוא זמן מרבי שתפקיד כזה יכול להמתין מבלי שיאויש בדרך כזו? אין?
דינה זילבר
לא, זה עניין של סבירות. זאת אומרת אין בדברים האלה אמות מידה ברורות, אבל ברור שבנוגע למינויים כל כך בכירים בשירות המדינה, שיש להם סמכויות תפקידים, השפעה על הציבור, כמובן שהדברים צריכים להתבצע בשקידה הראויה. לטעמנו מדובר בפרק זמן ארוך מדי ובכל אחת מהאופציות שנתונה לשרה, בין בקידום המועמדות של אותה מועמדת ספציפית במיצוי התהליך שעדיין היא יכולה לנסות בפני הממשלה, או בין בחירה בהליך של ניסיון לאתר מועמדת אחרת, צריך להתקדם בכל אחד מהאפיקים האלה במהירות האפשרית.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הזמן פקע, בוא נאמר ככה, בלשון יותר חופשית, לא משפטית.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גם מדאיגה אותי העבודה שאפילו לא האריכו לממלא מקום להמשיך לתפקד. עד כמה שידוע לי, עד לפני כמה ימים, כולנו יודעים שיש ממלא מקום ועכשיו הנציבות מודיעה לי שלא האריכו לו את המינוי.
רון דול
למיטב ידיעתנו. זה מה שנמסר לנו. אני רוצה להוסיף שזו בעיה מיוחדת, אבל לא ייחודית למצבים האלה שאחריות המינוי היא בידי השרים באופן בלעדי. כלומר, אילו היה פה תהליך רגיל של מכרז, מזמן התפקיד היה מאויש.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא, גם למכרזים של נציבות יש - - -
רון דול
אני אומר את זה בכוונה, גם שההליך של המכרז לוקח זמן, זה לא לוקח שנה. ופה יש לנו עוד תפקידים כאלה שבאחריות השרים, שהם מינוי אישי של השרים ואנחנו נתונים לחסדי השר.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מה למשל? לקצב שמכתיב השר.
רון דול
כן. גם בין ינואר לספטמבר זה זמן לא סביר. ברור שכל ההליך הזה אורך זמן לא סביר ואין לנו דרך לחייב שר במקרה כזה, או שרה, לקדם את המינוי. לא את מינוי הקבע ולא את המינוי הזמני.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בג"ץ. הכל בג"ץ. מדינת בג"ץ.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הנציבות לא תלך לבג"ץ, כמובן.
רון דול
אנחנו נלך, אבל בצד השני.
נחמן שי (המחנה הציוני)
או הכנסת או איזה שהוא גורם ציבורי מעוניין, שיחליט שיש גבול ואז נראה שיבואו לבית המשפט הגבוה לצדק ונראה מי יגן על עמדת השרה. שמענו פה עמדה משפטית מאד מאד ברורה. גם בין הדברים של הגברת זילבר אפשר להבין היטב. צריך לאייש את התפקיד.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו יודעים גם על מכתב שנכתב בזמנו על ידי קבוצת ארגוני נשים, פנייה לשרה ועד כמה שאני יודעת התקיים גם מפגש בין הארגונים שחתמו על המכתב ובין השרה. בזמנו מי שהוביל את התהליך, אם אני לא טועה, זה היה איתך-מעכי, וד"ר מירב שמואלי נמצאת איתנו. אם את יכולה להגיד לנו גם .
מירב שמואלי
כן, תודה רבה. כן, זה נכון, איתך-מעכי ביחד עם עוד כמה וכמה ארגוני נשים פנו לשרה בנושא הזה כבר מזמן. בינתיים אין מענה.

אני רק רוצה לחדד משהו אחד בנוגע ל - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה זאת אומרת אין מענה? אתם נפגשתם.
מירב שמואלי
הייתה פגישה שלא יצא ממנה שום דבר קונקרטי וגם לא הבטחה לתאריכים ולא ליעדים.

לגבי החלטת הממשלה שאת הזכרת, אני רק רוצה לחדד. יכול להיות שרכיבים מסוימים מההחלטה מתקיימים. יכול להיות שמשרד מסוים מציג תקציב מגדרי או שיש הכשרה כזו או אחרת, אבל חובה לזכור, ההחלטה משקפת תפיסה הוליסטית, של לטפל בכל הדברים כמקשה אחת והדבר הזה לא מתקיים. דבר שני, הצוות שאמור לקום זה צוות בין משרדי. יש חשיבות מאד רבה לסנכרון והתיאום. גם אם כל משרד לבד עושה כל מיני דברים בנוגע להטעמת חשיבה מגדרית, עדיין צריך את הגורם שמתאם ומגשר בין כולם.

והדבר השלישי והאחרון, אני אגיד בקצרה, זאת החלטת ממשלה, אבל החלטה שמשקפת פעילות מאד ענפה של החברה האזרחית, של יותר משנתיים. ישבו כ-40 ארגוני נשים וארגוני זכויות אדם וגיבשו תכנית פעולה להטמעת חשיבה מגדרית שהובאה לפתחה של הממשלה ובעצם ההחלטה הזאת היא איזה שהוא תוצר של הפעילות הזאת, והפעילות הזאת יש לה גם תשתית בינלאומית. זה נח על יסודות החלטה 1325 של מועצת הביטחון של האו"ם שמדבר על ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות ועל הטמעת חשיבה מגדרית בכל הדרגים. כלומר אלה דברים מאד מאד מאד עמוקים ושורשיים. זה לא רק החלטה כזאת של עמוד אחד וכרגע לא ניתן ביטוי לכל הפעילות הזאת של הרבה מאד שנים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. אני נזכרת עכשיו שגם ועדה מייעצת לרשות לא מונתה. אני לא יודעת מתי המינוי האחרון לוועדה הזו, אני יודעת שהייתה ועדה כזו. יושבת הראש הייתה חברת הכנסת לשעבר פרופסור נעמי חזן, אם אני לא טועה. אבל הוועדה הזו מושבתת כבר תקופה מאד ארוכה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני רציתי לשאול אותך, גברתי. החלטת הממשלה אמורה להיות מיושמת בידי ה - - -
מירב שמואלי
כן, בהחלט.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בידי מנהלת הרשות.
מירב שמואלי
יש לי פה את ההחלטה. בכמה וכמה סעיפים מוטלת עליה אחריות קונקרטית בעצם ליישום הכולל של זה וכמובן להקים צוות שהיא תעמוד בראשותו, שבעצם אמור לגבש תכנית פעולה. כדי לקחת תכנית קצת אבסטרקטית ולפרק אותה לסעיפים ספציפיים, צריך לקום צוות בראשותה ואין צוות כזה בינתיים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן. ד"ר סקיי גרוס, מנהלת המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, משרד המדע. בבקשה, גברתי.
סקיי גרוס
כן, שלום. נכנסתי לתפקידי ממש לא מזמן וכבר התחלנו לפעול במועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה. בעצם אנחנו מועצה ואנחנו פועלים בכיוונים שהם דומים לרשות לקידום מעמד האישה ובתיאום מלא שייעשה כשתיכנס לתפקידה מי שצריכה לקדם את הנושא הזה ואנחנו ממתינים לזה מאד.

אנחנו מתמקדים בהחלט בנושאים שקשורים למדע וטכנולוגיה, אבל אנחנו שותפים למשרדים שונים. אני מאד מתחברת לדברים של ד"ר שמואלי. כלומר, אנחנו מבחינתנו יוצרים פסיפס של גופים שפועלים לקידום הנושאים שקשורים בקידום נשים גם בתעשייה עתירת ידע ובמוקדים לקבלת החלטות, אבל אנחנו חייבים שותפים בכל הרמות. כרגע שותף ברמה של שירות המדינה עוד חסר לנו בצורה שתוכל באמת לתכלל את המאמצים גם ברמה הזאת, כך שנוכל לפעול יחד.

אחד הדברים שמשרד המדע עשה בשנה האחרונה זה לפעול להקמת מרכז ידע נשים ומגדר, שאחד מראשי היא באמת פרופסור נעמי חזן, חברת הכנסת לשעבר ופרופסור חנה הרצוג, שיפעל בשיתוף עם הסדנה לידע ציבורי במכון ון ליר. ובאמת גוף כזה, שנועד לקחת את כל המידע, את כל החלטות הממשלה, שיהיה בקשר גם עם גורמים מחו"ל, חלק מהקשרים עם חו"ל אנחנו עושים כאן, כמו עם ועדת הלסינקי, האיחוד האירופי וכו', אבל חלק מהקשרים עם חו"ל ייעשו באמת דרך מרכז הידע.

בהזדמנות הזאת אני רוצה לומר שאנחנו ממשיכים לפעול וארגוני הנשים ממשיכים לפעול וכל גורם ממשיך לפעול בדרכו ובאמת טוב מאד אם יהיה לנו פרטנר ברשות לקידום מעמד האישה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, תודה. עורכת הדין מרים זלקינד.
מרים זלקינד
כן, שלום, תודה. הדיון הזה מאד מאד חשוב, אני שמחה שהוא מתקיים. לרשות לקידום מעמד האישה בישראל יש תפקיד מאד מאד חשוב בתחומים של חינוך, חקיקה, אכיפה, פעילות למניעת אלימות נגד נשים ועוד ויש לה גם חשיבות הצהרתית וציבורית גם כלפי אזרחי ישראל וגם כלפי העולם, בזה שיש רשות שזה תפקידה, לדאוג לקידום של נשים בישראל.

אנחנו רואות באמת שמכיוון שלא מונתה לתפקיד הזה כבר כמעט שנה מנהלת, יש נושאים רבים שתקועים ולא מקודמים וקפואים. בין היתר אני רוצה למנות את הנושא של היועצות לקידום מעמד האישה והתכנית שהזכרת קודם לכן. הנושא של ייצוג נשים בוועדות ציבורית וכמובן החלטת הממשלה 2331, שד"ר מירב שמואלי דיברה עליה.

אנחנו קוראות לשרה לקדם את הנושא הזה ולמנות מוקדם ככל הניתן מנהלת לרשות. אנחנו חושבות שזה חיינו גם לתפקוד שדולת הנשים וגם לתפקוד כלל הארגונים בישראל.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. עורכת הדין קרן גרינבלט, מנכ"לית שותפות.
קרן גרינבלט
תודה. אני אהיה קצרה. אני באמת רוצה לקחת את הדברים של מרים שאמרה אותם ככה בצורה מאד פורמאלית ולהגיד אותם בצורה קצת יותר דרמטית, כי אנחנו בילינו את תחילת הדיון בתאריכים ובפרוצדורה ובבירוקרטיה שקרתה ולמה זה התעכב כל כך, אבל יש פה מצב שבו הרשות לקידום מעמד האישה אמורה להיות גוף שהחקיקה שעומדת מאחוריו ותומכת בסמכות שלו, היא חקיקה מהפכנית בעולם. היא מהפכנית. הסמכויות שניתנו גם בחוק וגם בהחלטת הממשלה מדצמבר 2014, הן סמכויות שבעצם לקחת את כל עבודת החברה האזרחית בנושאים הפמיניסטיים ובנושא קידום נשים ולהפוך אותה למציאות ולעבוד ביחד עם הממשלה כדי ליצור את הגשר הזה בין עבודת הממשלה וקבלת ההחלטות לבין הפעולות של החברה האזרחית ולקחת את נושאי הטעמת החשיבה המגדרית והכנסת בכלל התפיסות הפמיניסטיות לתוך קביעת מדיניות, להפוך אותה למציאות.

הדברים האלה לא קורים וזה מחדל ברמה שהארגונים, וכמובן שאנחנו ממשיכות לעבוד, כמובן שאנחנו ממשיכות לקדם את הדברים שאנחנו רוצות, אבל אם אין לנו אבירה שיושבת במוקד בכיר של קבלת החלטות ומביאה את הממשלה ואת משרדיה להקצות את המשאבים ולהקצות את המאמצים ולקבל את ההחלטות שיטמיעו את כל היוזמות האלה שבאות מהחברה האזרחית, אז אנחנו קצת פועלות על ריק ויש חשש אמיתי שהרשות הזאת תתפוגג, אם לא ימנו מנהלת שתיקח את כל המוסד שיכול להיות מופלא ותממש את הפוטנציאל שלו.

גם אם הרשות לא פעלה כמו שהיא הייתה צריכה לפעול בקדנציה הקודמת שלה, זה רק אומר שיש לנו פה הזדמנות לתקן את הדבר הזה ולמנות מנהלת לרשות הזאת, שתיקח את הרשות ובאמת תהפוך אותה למוסד המופלא ופורץ הדרך שהיא יכולה להיות ושיש לה את הסמכות בחקיקה להיות.

אז זה ככה מהכיוון של הארגונים הפמיניסטיים. תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. עורכת הדין קרן הורוביץ, מרכז רקמן.
קרן הורוביץ
שלום. אני רוצה לתת עוד זווית לחוסר הזה שאנחנו מרגישים בו. אנחנו ארגון שמתעסק בקידום חקיקה ובשינוי מדיניות בעולם דיני המשפחה, מתוך מטרה לבער את האפליה שיש נגד נשים בתחום הזה, שהיא אחד התחומים שיש בו את האפליה הכי גדולה לנשים במדינת ישראל.

חלק מתפקידי הרשות בחוק הוא לתת חוות דעת על הצעות חוק שקשורות, שיש להן היבטים מגדריים ואנחנו מרגישים לבד כרגע בחזית הזאת. אנחנו לא רואים חוות דעת.ף למרות שלכאורה יש רשות, לא מוגשות חוות דעת של הרשות לקידום מעמד האישה לעניין חקיקה שיש לה היבטים מגדריים מאד קשים. אני רק אתן כמה דוגמאות.

אתמול נשלחה אלי טיוטא של הצעת חוק שמדברת בעצם על להקל את המצב שיוכלו לשאת אישה שנייה. אני חושבת שאם הייתה רשות לקידום מעמד האישה, לא יתכן שהצעת חוק כזאת הייתה מוגשת ולא הייתה עמדה ממשלתית שמתנגדת אליה בכל תוקף. כל מיני מהלכים חקיקתיים ש - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
סליחה שאני קוטעת, אבל אנחנו ממש רוצים לדעת מי הגיש.
קרן הורוביץ
טיוטא של הצעת חוק של חבר הכנסת יואב בן צור. היא עדיין לא קיבלה פ'. היא מתייחסת בעיקר למגזר היהודי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אני בטוחה. אני בטוחה.
קרן הורוביץ
כשאין רשות שבאה ושמה את מלוא כבוד משקלה ואומרת שלהצעת החוק הזאת יש השלכות מגדריות מאד קשות ורק ארגוני החברה האזרחית מגישים חוות דעת, אני חושבת שזה אומר. זה פוגע ומאפשר לכאלה הצעות חוק להתקדם.
עוד דוגמא
הצעה של חבר הכנסת אייכלר, שבעצם נועדה לקחת אותנו אחורה. החל מהכנסת הקודמת יש בוועדה למינוי דיינים ארבע נציגות נשים, בשעה שאינהרנטית יש שם שריון לארבעה גברים. לטענתו, או לא לטענתו, כפי שהוא מציע בהצעת החוק שלו צריך לדאוג שיהיה עוד שריון לעוד גברים. זה הצעות חוק שמישהו מטעם המדינה צריך להגיד, לא רק ארגוני החברה האזרחית – לא יקום ולא יהיה ואף אחד לא אומר את זה כרגע. אז אני די בטוחה שאם הייתה מנהלת לרשות הדברים היו מתנהלים אחרת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. ציפי דיק, בבקשה.
ציפי דיק
אני פעילה חברתית, סביבתית וציבורית מראשון לציון, משקיפה בוועדה הזאת. את הנחיצות של מנהלת הרשות כולנו הבנו כרגע, אני לא אחזור על זה. מה שאני רוצה לשאול, שאלת תם. למה יש נציגה אחת? למה מועמדת אחת? השרה יכולה להעמיד מועמדת אחת. למה לא להציג עוד מועמדים שהוועדה תוכל לבחון אותם? למה להיתקע על אחד?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כי זה מינוי, לא מכרז. זה מינוי של שרה.
ציפי דיק
אם זה מינוי, אז אולי צריך לפעול לשינוי הדבר הזה על מנת לא לתקוע את הדבר. וזה שהיא עומדת על כך שהנציגה הזו תיבחר, דווקא זו, אני לא יודעת, זה מעורר תהיות, בעיני בכל אופן. לי מותר להגיד.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גם לי מותר, מה זאת אומרת?
ציפי דיק
אוקיי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה שלא אמרתי, זה לא אומר שאני מנועה בי.
ציפי דיק
שנה שלמה היא מתעקשת על בחורה אחרת, כאילו אין שני לה. אין מועמדת יותר ראויה ממנה. זה מעורר תהיות, סליחה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. אני חושבת שכולנו מבינות את החשיבות של מינוי מנהלת רשות ואני לא חושבת, עורכת הדין קרן גרינבלט, שאת לקחת את זה ועשית את זה כאילו דרמטי. אני חושבת - - -
קרן גרינבלט
זה באמת דרמטי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שאפילו אנחנו עדיין מדברות בצורה מאד רכה ועדינה על הנושא. אני חושבת שהעניין הוא אכן דרמטי, במיוחד בימים האלה. בימים שבאמת כל מה שקורה מסביבנו מעיד ואני אמרתי את זה כמה פעמים כבר ואני חוזרת על זה, בכל מה שקשור לשוויון מגדרי והתפיסה של מה זה שוויון מגדרי בזמן שכבר מחפשים לעשות שריון לגברים, והבנה של באמת קידום זכויות נשים וקידום מעמד האישה.

בימים האלה אני הבעתי את דאגתי מכל מה שקורה מזרם החקיקה שאנחנו מוצפות בו, מהחולשה לפעמים והפגיעה הקשה שהייתה בשנים האחרונות בעשייה של ארגוני הנשים מכל מיני סיבות, כולל כל החולשה הכלכלית של הארגונים שמקשה עליהם גם כן לתפקד ולעמוד מול המתקפה הקשה הזו על מעמד הנשים ועל זכויות נשים.

בזמנים כאלה חשוב לנו דווקא שתהיה רשות ממלכתית חזקה, מתפקדת, שיכולה להיום שומר הסף בפני כל הניסיונות האלה שאנחנו רואים אותם בהתחזקות, את הדתיזיה וגם את הדרת הנשים מהמרחב הציבורי וגם אי מילוי כל מיני הוראות חוק שנוגעות לשיפור מעמדן של נשים. בימים כאלה צריך רשות חזקה, צריך מנהלת רשות, שמקדישה את זמנה ואת פועלה כדי לחזק את הרשות, כדי למלא את התפקידים המוטלים על הרשות, שכוללים חקיקה, חוות דעת ומעורבות בתהליכי חקיקה, מעורבות בתהליכי קביעת מדיניות של כלל המשרדים ולא רק של משרד אחד.

הרשות אמורה להוות את הסמכות ואת ההבנה ואת ההכשרה לכלל המשרדים – איך לתפקד בצורה יותר נכונה מבחינת הטעמת החשיבה המגדרית, התכנון המגדרי והתקצוב המגדרי. כולם ביחד. לצערי הרב אני חושבת שאנחנו לא התמהמהנו על התאריכים במקרה. אנחנו בדקנו את התאריכים כדי להבין האם באמת יש הבנה אמיתית לצורך לזרז את התהליך הזה, בצורך לעשות מאמץ אפילו יותר מהרגיל כדי לקבוע שתהיה מנהלת כמה שיותר מהר. לצערי הרב ההתרשמות שלי ובמיוחד כשנודע לי שלא האריכו את תקופת ממלא המקום, שזה כנראה לא נושא ב-Top priority, שזה לא נושא בסדר עדיפות מאד גבוה, אחרת היה צריך לדחוף את העניינים יותר מהר.

אני לא באה פה לתמוך במינוי פלונית או אלמונית, זה לא העניין שלי, זה התפקיד של השרה למנות, זה התפקיד של השרה למנות, אבל אנחנו כן נעמוד על זה שיהיה מינוי. שיהיה מינוי ואז אפשר באמת לבדוק האם ממלאים את התפקיד כמו שצריך או לא. אני חושבת שהגיע הזמן לבחון את האפשרויות הנתונות בפני השרה, או להתקדם עם המינוי אם היא מאמינה וההרגשה שלי, מהשיחות שהיו לי איתה, שהיא אכן מאמינה במועמדת שהיא העמידה. אם כך, אז כפי שהבנתי מעורכת הדין דינה זילבר, יהיה צורך במתן סיבות ונימוקים מאד מיוחדים כדי להעביר החלטה שכבר נפסלה על ידי ועדת המינויים בנציבות.
דינה זילבר
כן, את צודקת, רק שעוד יש גם את השלב הזה שראש הממשלה צריך להחליט אם הוא מעלה את הנושא לסדר היום. מי שקובע את סדר היום של ישיבות הממשלה זה ראש הממשלה ותיאורטית יכול להיות מצב שבו, גם אם השרה מעוניינת להעלות, מפאת שיקולים כלליים של ראש הממשלה זה לא עולה. אז יש גם רכיב שלא תלוי בשרה עצמה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, תיאורטית הוא יכול להיות עסוק בדברים אחרים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
עורכת הדין זילבר, לאחרונה הייתה סוגיה מסוימת דומה או שונה, שעמדה לפני הממשלה, של מינוי יושב ראש התעשייה האווירית, שבה גם כן ועדה אחרת נדמה לי, לא הוועדה של הנציבות אלא ועדה אחרת, אותה ועדת למינוי בכירים בשירות הציבורי - - -
דינה זילבר
נכון, ועדת גילאור.
נחמן שי (המחנה הציוני)
נכון, היא פסלה או עצרה מינוי של אדם מסוים והממשלה על אפה ועל חמתה של הוועדה הזאת בכל זאת החליטה על המינוי. נדמה לי פעם שנייה אפילו. האם המינוי הזה עבר?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
של מי?
נחמן שי (המחנה הציוני)
של יאיר שמיר.
דינה זילבר
יש הבדל בדרכי המינוי בין מינויים שהם מינויים בשירות המדינה, כמו המינוי הזה, שזה באמת מינוי שנידון על ידי ועדת המינויים, לבין מינויים בחברות ממשלתיות, ששם באמת מדובר במינוי מאד מאד בכיר של אדם שכיהן כשר לשעבר, יאיר שמיר, ושם באמת עלתה שאלה לא מבחינה זיקה פוליטית וגם לא מבחינת העניין של ההתאמה שלו, אלא הייתה שם שאלה האם בעצם בן אדם שמכהן כראש של שתי חברות ממשלתיות – נת"ע אם אני לא טועה ושל התעשייה האווירית – האם זה סביר או אפשרי שהוא יכהן כיושב ראש בשתי חברות ואז בעצם החזירו את זה.

אם אני לא טועה זה מינוי שטופל על ידי קולגה שלי, אבי ליכט, שהוא מטפל בנושא של מינויים בחברות ממשלתיות. אם אני לא טועה זה הוחזר לבחינתה של הוועדה המקבילה לוועדת המינויים של הנציב, שם זה ועדה ברשות שופטת של בית המשפט לשעבר, ועדת גילאור, שלדעתי התהליך עדיין לא הסתיים. זאת אומרת למיטב ידיעתי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
וזה תהליך שדומה? בעיקרון הוא דומה?
דינה זילבר
כן, בעיקרון הוא מאד דומה. זאת אומרת שבאמת הוועדות האלה הן כולן ועדות ממליצות. המינויים ברמות אלה זה מינויים באישור ממשלה וממשלה יכולה, זאת אומרת יש מקרים שבהם באמת יש טעמים מיוחדים, יש איזו דחיפות, צורך חיוני שההמלצה של ועדת המינויים לא מבוססת. במקרה שלנו, במקום שבו בעצם מדובר בדיון שהתקיים לא פעם אלא פעמיים, הנושא נבדק מכל כיווניו, נבחן גם על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שלא מצא לנכון להתערב וגם הדברים מאד ברורים.

זאת אומרת בעצם יש שם מצד אחד את ההערכה המאד ברורה של השרה למועמדת הספציפית, מצד שני באמת עניין של זיקה אישית ופוליטית ואיזו שהיא הערכה של הוועדה לאי עמידה בסך התכונות הנדרשות לתפקיד כל כך בכיר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני הבנתי מהדברים שלך שגם כן כאשר יש זיקה פוליטית, דווקא צריך - - -
דינה זילבר
כישורים מיוחדים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כישורים מיוחדים מעל אפילו, כדי להצדיק את המינוי הזה.
דינה זילבר
כן, נכון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
וזה המקרה.
דינה זילבר
כן. במסגרת הדיונים של הוועדה, הוועדה גם עמדה על העניין הזה של האם, שוב – אני לא מכירה את המועמדת ואני לא בחנתי את הדברים בעצמי - אבל השאלה היא האם באמת בוא נגיד מסלול של מישהו שהיה עוזר פרלמנטארי ואחרי זה עוזר שר, האם זה מהווה את הניסיון הניהולי הנדרש למשרה שהיא בעצם מקבילה לתפקיד של מנכ"ל במגזר הציבורי. זאת אומרת האם זה כשלעצמו זה מספיק והרבה פעמים בוחנים את זה בשים לב למכלול העשייה של בן אדם, למסלול המקצועי שהוא עשה, לדברים נוסעים שהוא עשה לפני ואחרי.

במקרה הזה ההתרשמות של הוועדה, שכללה גם נציגי ציבור – זה גם הנציב וגם שני נציגי ציבור, שזה אנשים שהם מנוסים בדברים האלה, זאת אומרת הם בעצם בוחנים ומאשרים את כלל המינויים הבכירים בשירות המדינה. ההתרשמות במקרה הזה הייתה שלא לאשר את המינוי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתה רוצה עוד משהו?
נחמן שי (המחנה הציוני)
סיימנו פחות או יותר?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אז עוד פעם אני רוצה להודות לך עאידה, שכינסת את הדיון ולכל המשתתפות. אני חושב שהזמן אוזל וצריך למנות. השרה לא יכולה הייתה להגיע, דיברנו איתה עד שעה מאוחרת מאד אתמול בערב ואני חושב שהוועדה הזאת היום צריכה לצאת מפה בקריאה נמרצת לשרה או לכל גורם אחר, כדי להביא לכך שהמינוי ייצא לפועל בזמן הקצר ביותר.

החיים לא מחכים ושום דבר לא מתעכב. להיפך. שמענו אפילו על נזקים שנגרמים כתוצאה מהעובדה שאין מנהלת לרשות. אני לא יודעת מה תוחלת החיים בכלל של הממשלה הזאת, אבל אין לי ספק שדווקא בימים של אי יציבות פוליטית, לשירות הציבורי יש חשיבות יותר גבוהה, דווקא לבעלי תפקידים שממשיכים מעבר לממשלה או לגוף פוליטי כזה או אחר, כי זה חוט השדרה של השירות הציבורי, ולכן חשוב שהתפקיד הזה יאויש, שהמנהלת תמונה ונוכל לצאת לדרך ואז תהיה לך גם פרטנרית לכל הדברים החשובים שאת עושה פה בוועדה שלך, ואני מקווה שזו תהיה רוח הדברים שתצא היום מפה, מהדיון הזה, ועוד פעם תודה רבה לכולם.
דינה זילבר
תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אני רק רוצה לציין בפני הוועדה בסיכום שלי, שהוועדה ויושבת הראש מביעים דאגה ובאותו זמן גם איזה שהוא – לא יודעת אם כעס זו המילה הנכונה. לפעמים גם העברית שלי – כשזה מגיע לרגשות העברית לא עוזרת לי.

אז אני אומרת שאני - - -
ציפי דיק
אולי מורת רוח.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מורת רוח, תודה רבה. הנה, אתם רואים? מורת רוח מהעובדה שתפקיד שהוא כל כך חשוב וחיוני ומוטלת עליו אחריות מאד גדולה, שקשורה בעשייה לקידום מעמד הנשים ולשוויון, בעצם לקידום מעמד נשים – זאת הרשות לקידום מעמד האישה, למרות שהייתה החלטה בממשלה שחשבו לשנות בכלל את השם, אבל בימים כאלה יש חשיבות רבה לתפקיד הזה.

אנחנו מביעות מורת רוח מזה שהמינוי מתעכב כבר שנה. אני חושבת שהגיע הזמן לקחת את הנושא בעדיפות מאד גדולה ולפעול בצורה מהירה למילוי התפקיד הזה, או דרך התקדמות בשתי הדרכים שכבר עלו בישיבה הזו - או לנסות לקדם את המינוי ולהוכיח שיש טעמים מיוחדים ונסיבות מיוחדות לקבל את ההמלצה של השרה ו/או – ואני בטוחה שיש הרבה נשים מאד מוכשרות, מאד משכילות, מאד מחויבות לנושא במדינת ישראל, שעוד יכולות למלא את התפקיד הזה, רק צריך לחפש אותן, או לפחות להסתכל על השמות ולבדוק ואולי להציע שם אחר כדי שנתקדם מהר.

בסופו של דבר יש פה אינטרס ציבורי כללי, שהוא מעבר למינויים אישיים. אנחנו נפנה לשרה בנושא הזה. נשמח אם השרה תחליט להגיע לוועדה בקרוב מאד ולהודיע מה התכניות שלה והצעדים הבאים שהיא רוצה לעשות, או לפחות נשמח גם יותר אם היא תבוא להכריז על מינוי שכבר נעשה.

אנחנו מצטערים על זה שהמשרד, על כל נציגיו – מהשרה, למנכ"ל, לאחרים - לא הגיעו לדיון הזה. בדרך כלל זה לא מקובל. אם הוועדה מוציאה הזמנות כאלה, לפחות נציג אחד חייב להיות נוכח. הייתי מצפה שלפחות ממלא מקום מנהלת הרשות יגיע, אבל הבנתי היום שאין ממלא מקום למנהלת הרשות. אז אנחנו נפנה גם לשרה ונבקש לפחות שיהיה מינוי למילוי מקום אמיתי עד המינוי הבא.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 07:12.

קוד המקור של הנתונים