ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/01/2017

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 9), התשע"ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים