ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/01/2017

הלנות שכר מאבטחים במוסדות החינוך בירושלים בחודשי החופש הגדול, ונטישה ומחסור באנשי אבטחה בירושלים עקב תנאי העסקה פוגעניים, הלנות שכר מאבטחים במוסדות החינוך בירושלים בחודשי החופש הגדול, ונטישה ומחסור באנשי אבטחה בירושלים עקב תנאי העסקה פוגעניים, הלנות שכר מאבטחים במוסדות החינוך בירושלים בחודשי החופש הגדול, ונטישה ומחסור באנשי אבטחה בירושלים עקב תנאי העסקה פוגעניים, הלנות שכר מאבטחים במוסדות החינוך בירושלים בחודשי החופש הגדול, ונטישה ומחסור באנשי אבטחה בירושלים עקב תנאי העסקה פוגעניים, הלנות שכר מאבטחים במוסדות החינוך בירושלים בחודשי החופש הגדול, ונטישה ומחסור באנשי אבטחה בירושלים עקב תנאי העסקה פוגעניים.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים