ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/12/2016

צו לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (הסכמים כוללים), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 595

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, כ"ח בכסלו התשע"ז (28 בדצמבר 2016), שעה 10:40
סדר היום
צו לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (הסכמים כוללים), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי
חברי הכנסת
סתיו שפיר
מוזמנים
עומרי קנר - כלכלן, אגף הממונה על השכר, משרד האוצר

רועי פישר - סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, משרד הכלכלה והתעשייה

שושי כספי - מנהלת משאבי אנוש רשות החדשנות, משרד הכלכלה והתעשייה

אליס יחזקאל - מנהלת מחלקת קליטת בקשות, משרד הכלכלה והתעשייה

סיגל אילוז - סגירת תיקים, משרד הכלכלה והתעשייה

שגיא איצ'ר - ראש ענף מעקב ובקרה, לשכת סמנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

ארז כהן - ראש נציגות ועד העובדים, משרד הכלכלה והתעשייה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

צו לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (הסכמים כוללים), התשע"ז-2016
היו"ר משה גפני
צו לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (הסכמים כוללים), התשע"ז-2016.

אני מבין שהיו בעיות עם הנושא של העובדים בעניין הזה. מי מסביר את זה?
שושי כספי
אני מנהלת משאבי אנוש של הרשות לחדשנות.
היו"ר משה גפני
כשאנחנו עשינו את זה, הייתה אז בעיה עם העובדים.
שושי כספי
אני אסביר.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אני מקווה שהצו הזה בסוף גם ייטיב עם העובדים כי אחרת אני לא אאשר אותו.
שושי כספי
מינואר עסקנו בהקמת מודל העסקה החדש של העובדים מול הממונה על השכר. בנובמבר קיבלו שישים עובדים הצעות לעבור לרשות וקיבלו את ההצעה וחתומים על הסכם העסקה חדש.
היו"ר משה גפני
נציג העובדים כאן?
אליס יחזקאל
אנחנו הנציגים. יש לנו הרבה מה להגיד.
היו"ר משה גפני
אפשר להגיד הרבה אבל בזמן קצר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתם יכולים גם להגיד לנו מה היה הסיכום קודם?
שושי כספי
יושב ראש ועד עובדי הרשות מסכים לבקשה והוא אפילו לא הגיע. דורון קרני, נציג ההסתדרות, התנצל, הוא נתקע עם הרכב שלו באזור מודיעין. הוא גם אמר למסור לכם שהוא מסכים לבקשה. אנחנו העברנו את עובדי מט"י, כמו שקבענו עם רשת ביטחון של שנתיים. הם עברו לפחות עם אותם תנאים. לא פגענו באף אחד.
אליס יחזקאל
עובדי מט"י מו"פ. לא עובדי המדינה.
שושי כספי
תני לי להשלים ותגידי מה שיש לך לומר. עובדי מט"י מו"פ עברו כמעט כולם לרשות, למעט ארבעה עובדים שהיו בגיל פרישה והעדיפו לקחת את הפיצויים המוגדלים שנתנו להם כהסכמי פרישה מיטיבים. עובדי המדען הראשי שהם עובדים בכתב מינוי, הם עובדים קבועים גם בהסכם קיבוצי וחלקם אפילו בפנסיה צוברת, לקח מעט יותר זמן אבל לפני שבועיים הגענו להסכמות עם הממונה על השכר לגבי האופן בו הם יקבלו הצעות מעבר לרשות. הם קיבלו הצעה. על פי החוק יש להם 21 ימים לענות בחיוב להצעה או יש להם אופציה להישאר במשרד הכלכלה ולהיות משובצים מחדש בתפקידים דומים במשרד הכלכלה בלי אף פגיעה בתנאים שלהם. זאת אומרת, אנחנו לכל אורך הדרך עובדים בשיתוף פעולה מלא עם נציגי העובדים של הרשות, עם ההסתדרות, ויד ביד לכל אורך הדרך.
אליס יחזקאל
זה מקדם רק את האינטרס שלכם ולא של העובדים.
היו"ר משה גפני
בואו נעשה סדר. בוועדה קודם מציגים את העניין ומי שיש לו נגישות לעניין, מקבל זכות דיבור.
אליס יחזקאל
אבל שיגידו את האמת.
היו"ר משה גפני
לא. אין חובה להגיד כאן את האמת. אני לא יודע מה היא אומרת. יכול להיות שהיא אומרת את האמת, אבל אין חובה.
שושי כספי
בהוראות המעבר, בסעיף 56 לחוק, אנחנו התחייבנו תוך שנה להגיע להסכם קיבוצי עם אפשרות להארכה לתקופה נוספת. עד עכשיו, רק עכשיו יש עוברים לרשות רק מנובמבר. לפני כן לא היו עובדים לרשות ולא הייתה נציגות עובדים של הרשות ולכן גם לא היה עם מי לנהל משא ומתן.

מעבר לכך, היה לנו תהליך של בחירת מנכ"ל שנבחר רק לפני יומיים, אהרן אהרן. אנחנו רוצים לתת לו להיכנס לתפקידו.
היו"ר משה גפני
מה אתם מבקשים עכשיו?
שושי כספי
אנחנו רוצים הארכה נוספת של שנה וחצי להגעה להסכם.
היו"ר משה גפני
ואם ניתן לכם שנה, זה מספיק? לא צריך שנה וחצי.
שושי כספי
אנחנו מעדיפים שנה וחצי.
היו"ר משה גפני
גם אני מעדיף אבל אני מעדיף חצי שנה. צריך לגמור את העניין הזה. את אומרת מנכ"ל חדש, אבל שנה וחצי זה פרק זמן כאילו אין לו סוף. שנה היא שנה. לא שאני אומר שזה מה שנחליט.
שושי כספי
כיוון שהוא נכנס לתפקידו רק עכשיו.
היו"ר משה גפני
בשנה אני יכול להפיל ממשלה ולהקים ממשלה חדשה.
קריאה
כבר עברה שנה ואתם לא באתם לבקש הארכה.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה שנה וחצי. עם כל הכבוד, אני מאוד תומך בהסתדרות אבל אני לא ההסתדרות. אני ועדה של הכנסת. שנה וחצי זה פרק זמן בלתי מוגבל.
אליס יחזקאל
אני נציגת חלק מעובדי לשכת המדען שטרם מצאו להם – את יכולה לחייך בלעג - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לא. דברי אתו. לא אתה.
היו"ר משה גפני
דברי אתי.
אליס יחזקאל
סליחה. אני אתך. אני כאן וגם חברתי לעבודה כאן כדי לייצג חלק מהעובדים שלא מצאו את מקומם בלשכת המדען. היינו כאן כבר לפני שנה וחצי ודיברנו והובטח לנו כאן לדאוג לזכויות העובדים. בין היתר נאמר כאן והובטח כאן שיימצאו לנו משרות במשרד במידה ולא נעבור לתאגיד או לחילופין לעבור למשרדים אחרים.

עד לפני שבועיים - ומאז היינו כאן עברה כבר שנה וחצי, מיום תחולת החוק, אז ביקשת לפי הפרוטוקול שבמידה ולא יימצא פתרון, הם יאריכו את החתימה על ההסכם. חמישה חודשים עברו מאז. זאת שנה וחמישה חודשים והם לא הגיעו אליך ולא הגישו כל בקשה עד לפני שבועיים, חודש, בימים האחרונים. לא נמצאו לנו מקומות. הוגשו לנו הצעות.
מיקי לוי (יש עתיד)
בכמה עובדים מדובר, כאלה שלא נמצא להם סידור?
אליס יחזקאל
עובדי מט"י מו"פ מצאו את מקומם. עובדים חיצוניים שהיו במשרד בלשכת המדען – רואי חשבון ועובדים חיצוניים אחרים – מצאו את מקומם. מצאו להם את מקומם. ההנהלה. עובדי המדינה, שמונה במספר, לא נמצאו עבורם משרות. עד לפני שבועיים עת כתבנו את המכתב שהובא לשולחנך, עד אז לא קיבלנו שום הצעת עבודה, לא מהתאגיד ולא מהמשרד.
היו"ר משה גפני
בכמה עובדים מדובר?
אליס יחזקאל
בשמונה עובדים. אנחנו ערב עזיבת המדען למעונו החדש ומחר אין לנו מה לעשות במשרד. אנחנו פשוט לא עובדות.
היו"ר משה גפני
בואי נתמקד בעובדים האלה. העובדים האלה, שמונת העובדים, איפה הם עבדו?
אליס יחזקאל
בלשכת המדען, עשרות שנים.
היו"ר משה גפני
איפה הם נמצאים עכשיו?
אליס יחזקאל
במשרד. במקומם. ליד השולחן שלהם ללא עבודה.
היו"ר משה גפני
הם נמצאים בלשכת המדען ובינתיים לא נמצא להם מקום עבודה.
סיגל אילוז
לא נמצא לנו מקום עבודה. אין לנו חלופות. אין לנו הסכם חתום. בלי ההסכם החתום, אנחנו לא יכולים לקבל החלטות לאן פנינו מועדות.
אליס יחזקאל
אנחנו מדברים בהסכם ההסתדרות שלא נחתם עם התנאים.
היו"ר משה גפני
כולם הבינו אותם.
אליס יחזקאל
חשוב לנו להעביר לכם את המסר.
היו"ר משה גפני
כולם הבינו אותך. אם לא יהיה דיון מסודר בוועדה, לא יהיה לכם לאן לפנות.
רועי פישר
אני סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש במשרד הכלכלה והתעשייה. אני מבקש לדווח לוועדה שאנחנו נתנו לעובדים לפחות עשר הצעות שונות לתפקידים במשרד, כמעט בכל היחידות, בהם הוצע להם להיקלט. מקצת העובדים מצאו את מקומם ומקצת העובדים שלא התעניינו למצוא מקום, עדיין לא מצאו את מקומם.
היו"ר משה גפני
מה זה לא התעניינו? אני לא אוהב את המילה הזאת. הם התעניינו. הראיה שהם פנו אלי. הם כתבו. הם באים לוועדה.
רועי פישר
השאלה אם בתום לב או שלא בתום לב.
היו"ר משה גפני
בתום לב. גם מה שאתה אומר זה בתום לב. מה זה בתום לב? אתה יכול להטיל דופי במה שהן אומרות?
רועי פישר
בתוקף סמכותי כסמנכ"ל, אני יכול לבוא לגברות המכובדות שהן עובדות מצוינות ולהגיד להן שהן עובדות במקום איקס. רצינו להיות אקסטרה - - -
היו"ר משה גפני
זה מה שאני מבקש.
רועי פישר
הצענו להם עשר אפשרויות.
אליס יחזקאל
לא בדיוק.
היו"ר משה גפני
את לא מדברת. אקסטרה. אני אגיד לך למה אקסטרה. בגלל שאם מקום העבודה שלך היה תלוי על בלימה ואתה לא יודע לאן אתה הולך ולאן אתה לא הולך, אתה לא יודע מי יגן עליך ומילא יגן עליך, אנחנו רוצים שיהיה לך אקסטרה. מה דעתך?
רועי פישר
אני עומד מאחורי זה.
היו"ר משה גפני
תודה.
ארז כהן
יושב ראש נציגות עובדים ארצית. אני ממשרד הכלכלה, יושב ראש נציגות עובדים ארצית. אני רוצה לחלק את הדברים שלי לשני נושאים. דיברנו על הארכה של ההסכם גם לעובדים שכבר עברו, חלקם, ללשכת המדען במשרד הכלכלה וחלקם עובדי מט"י מו"פ. אנחנו מדברים על משא ומתן להסדר קיבוצי. עכשיו רוצים להאריך את זה בשנה וחצי ואמרה הגברת שושי כספי שנבחר מנכ"ל חדש. כולם כאן למודי ניסיון. חבר הכנסת מיקי לוי היה באוצר. אדוני היושב ראש, דובר על כך שנכנס מנכ"ל חדש. אנחנו יודעים שבהסדר קיבוצי למנכ"ל כמעט ואין SAY והלוואי וכן היה לו. הסדר קיבוצי נעשה בין הממונה על השכר לבין ההסתדרות. זה משהו שהיה אפשר לנהל אותו כבר לפני שנה, עת יצאנו עם החוק.

מה קרה כאן, הקטע שבאמת העובדים ניזוקים, כשזה לא נעשה כך. עובדים שלא רצים שיבואו מירושלים, נשים את הרשות באופן זמני. תזכור שחברי כנסת לא יהיו כאן והרשות הזאת לא תחזור לירושלים אבל באופן זמני נשים אותה בקריית שדה התעופה. אותן עובדות שנמצאות בירושלים ואולי רוצות להתנסות ואם הרשות הייתה קמה בירושלים, כולם היו באים. אני אמרתי שנעשה דבר יפה. יהיה הסדר קיבוצי, שזה הדבר הכי חשוב להן, ואז ידעו אם רוצים לעבור או לא רוצים לעבור. או לחילופין, אם זה יהיה בירושלים. יש להן שנתיים ניסיון, בוא תציע לידידי מהאוצר ששנתיים הניסיון יחולו אחרי שיהיה הסדר קיבוצי ואחרי שהרשות תחזור לירושלים.
אליס יחזקאל
ואחרי שההסכם של ההסתדרות גם ייחתם.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני סמנכ"ל כוח אדם, כמה זמן אתה צריך כדי לדאוג לשמונה עובדים שאתה עצמך אומר שהם עובדים מצוינים וכולי? כמה זמן? עברה מעל שנה ו לא מצאת להם מקום עבודה. אני מדבר על אנשים. אני לא מדבר על מטרות. כמה זמן צריך להתייחס לאנשים האלה?
רועי פישר
אנחנו מתייחסים לאנשים האלה כל הזמן בכל השנה הזאת. הצענו הצעות. אנחנו גם יושבים היום שוב.
היו"ר משה גפני
שאל חבר הכנסת מיקי לוי שאלה מאוד פשוטה. זה שאתם אנשים טובים ודואגים לכולם כל הזמן, לאף אחד מאתנו אין ספק. אנחנו לא מערערים בתום הלב שלכם. שואל חבר הכנסת מיקי לוי שאלה פשוטה. יש שמונה עובדים, אנחנו שותפים לכל ההסכם הזה. שואל חבר הכנסת מיקי לוי, כולנו מצטרפים לשאלה הזאת, כמה זמן אתה צריך כדי לחזור לוועדה ולהגיד ששמונת העובדים סודרו?
רועי פישר
עד סוף השבוע ובתנאי שהעובדות, חלק מהשמונה, כבר מצאו סידור ואכן ייאותו להיעתר לאי אילו מההצעות.
היו"ר משה גפני
כמה זמן אתה צריך?
ארז כהן
הוא אמר עד סוף השבוע.
היו"ר משה גפני
לא. הוא לא אמר עד סוף השבוע. אני מבין עברית. כמה זמן אתה צריך כדי לסיים עם כל שמונת העובדים כך שיש להם מקום עבודה והם לא באים אלינו בתלונות? כמה זמן?
רועי פישר
כבוד היושב ראש, אני לא אחראי על התלונות.
היו"ר משה גפני
אתה יודע למה אני מתכוון.
רועי פישר
אנחנו ערוכים, מאחר והתכוננו מבעוד מועד, עם מבחר של הצעות, עם מקומות ישיבה, עם שכר עידוד, עם כל ההתאמות שנדרשות במטרה לעשות את זה לפני סוף השנה. הווה אומר, עד סוף השבוע. אנחנו ערוכים ומוכנים. אני לא מקבל טענה שבה עשר הצעות אינן מקובלות ואינן מתאימות.
מיקי לוי (יש עתיד)
גפני, נאשר את זה לשנה אחרי שיסדרו את זה כי אחרת מה השוט שלנו?
היו"ר משה גפני
אני מציע לאשר את זה לשנה. אני חושב ששנה וחצי זה הרבה זמן. לעשות על זה רביזיה עד שהוא יחזור עם התשובות.
מיקי לוי (יש עתיד)
מקובל עלי. אני מבקש שההצעות יהיו מוגדרות ולא הצעות שהן באוויר, שהן לא יכולות להיענות. מדובר במשפחות, מדובר בבני אדם. גמרנו את כל הסיפור ואת כל המעבר אישרנו לכם ועל שמונה עובדים? בחייכם. תתעוררו.
עומרי קנר
אגף הממונה על השכר במשרד האוצר. יש כאן ערבוב של שני דברים שהם לא קשורים. דבר אחד הוא הבקשה שהגישו לכם שזה להאריך את הזמן בו יגיעו להסכמים קיבוציים בתוך הרשות. זאת אומרת, ברגע שעובדים יעברו לרשות, אז הם ינהלו משא ומתן. העובדים שדיברו כאן, הם עובדים שנמצאים כרגע במשרד הכלכלה והם בכלל לא עובדים של הרשות כרגע. הציעו להם לעבור לרשות והם כנראה סירבו לעבור לרשות. הבקשה להאריך את הזמן לא קשורה לבקשה שלהם.
מיקי לוי (יש עתיד)
ברגע שתדאגו להם, אני אדאג להצביע שהרביזיה תעבור.
עומרי קנר
לא צריך לקשור את הדבר הזה בדבר הזה.

ביוני 2015 אנחנו שלחנו מכתב ליושב ראש הוועדה ובו פירוט כל התנאים שאנחנו מציעים לעובדים. המכתב הזה היה מקובל על כולם.
מיקי לוי (יש עתיד)
לכמה זמן היה האישור הראשון שנתנו? עכשיו באתם לבקש עוד שנה וחצי.
עומרי קנר
זה לא קשור לבקשה שלהם.
מיקי לוי (יש עתיד)
ברור לי. לכמה זמן היה האישור הראשון?
עומרי קנר
הוא היה לשנה מרגע שהחוק נכנס להסכם.
שושי כספי
עכשיו אנחנו מסיימים את השנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
בדיוק עכשיו. אומר היושב ראש עוד שנה. חברים, על מה אתם מתווכחים? יכולנו לשלוח אתכם הביתה ולהגיד לכם לחזור בעוד חצי שנה. אומר לכם היושב ראש עוד שנה. שנתיים נתנו, פרק זמן אדיר. דעו לכם, תעבירו מסר, אני כירושלמי לא אשקוט עד שזה לא יחזור בחזרה לירושלים. כל זמן שאני אהיה כאן ולא ידיחו אותי, אני לא אשקוט. אני כירושלמי רוצה את כולם בירושלים.
שושי כספי
כל השנה הזאת לא היה עם מי לנהל משא ומתן.
ארז כהן
לא הייתה רשות.
מיקי לוי (יש עתיד)
המנכ"ל, עם כישורים מכאן עד הודעה חדשה, אם הוא לא מסוגל לעשות את זה בשנה, שלא יבוא אלי. אני לא פוגע בו. אני מאוד מעריך אותו. אומרים לכם שנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו ועדה – להוציא מקרים בהם יש מחלוקות פוליטיות. במקרה הזה התקיים כאן דיון מקצועי. אנחנו ליווינו את כל העניין באמת. אמרנו שהדבר הראשון שחשוב לנו כוועדת כספים בקדנציה הנוכחית אלה הם העובדים. אמרנו את זה. כולם שמעו את זה וכולם יודעים את זה. עכשיו באים ומבקשים הארכה לשנה וחצי, אבל זה נראה לי הרבה מאוד זמן. שנה זה מספיק זמן. אתם יכולים לבוא לכאן, אנחנו לא הולכים לשום מקום אלא אם כן הכנסת מתפזרת, מה שלא נראה כרגע אבל אי אפשר לדעת, אנחנו במזרח התיכון והכול יכול לקרות.

מה שקרה בינתיים זה שאתם באים עכשיו ומבקשים הארכה וזה כשלנו נודע שיש שמונה עובדים שהם לא מסודרים. לא קשור להסכם הקיבוצי אלא קשור לסידור העבודה כאשר עם כל האחרים הוא סודר ואתם לא סודר. אנחנו לא מכורים לעובדים. זה לא שאנחנו ניתן לעובדים עכשיו, שאם לא נותנים להם להיות לפחות נשיא ארצות הברית, הם לא יסכימו. אנחנו לא נוטים לאשר את הדבר. לא. אנחנו נהיה ועדת משנה, חבר הנסת מיקי לוי ואני. תבואו ותגידו שהעובדים סודרו, זה הפתרון והפתרון הוא סביר והן לא מסכימות או לא מסכימים, בסדר, אז נקבל החלטה ונבטל את הרביזיה.

אנחנו לא באים ואומרים שאנחנו נגד משרד הכלכלה או נגד הרשות לחדשנות. אנחנו רוצים שהעובדים יגיעו לסידור אמיתי. סידור אמיתי, כפי שנעשה עם האחרים, צריך להיעשות גם אתם. תבואו אלינו אחרי עשרה ימים ותגידו שהמצב הוא כזה וכזה, סידרתם להם את מקום העבודה, מיקי לוי ואני נשב ונראה מה הפתרון, או שנקרא להם או שנקבל החלטה, נגיד שהן הולכים רחוק מדי. יש גם גברים בין העובדים?
אליס יחזקאל
לא. רק נשים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש למצוא פתרון בעשרת הימים הקרובים. אנחנו נאשר את זה, נגיש רביזיה ובעוד עשרה ימים נבטל את הרביזיה מכיוון שאנחנו מאמינים ומקווים שיימצא להן פתרון.
עומרי קנר
כמו שאמרתי קודם, אני חושב שאי אפשר לקשור בין שני הדברים והם לא קשורים. כמו שאמר סמנכ"ל משאבי אנוש של משרד הכלכלה, הוא הציע להן עשר הצעות שונות, לכל אחת, לתפקיד במשרד הכלכלה. אני אשמח אם הוא יבוא ויגיש לכם דוח.
היו"ר משה גפני
נתתי פתרון לעניין. אנחנו נבחן את זה.
שושי כספי
אני רק רוצה להגיד שלרשות אין שליטה על התהליך של מציאת מקום חלופי במשרד הכלכלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
נכון, אבל משרד הכלכלה רוצה ביקרכם ורוצה להעביר את זה ולכן הוא ידאג להן.
היו"ר משה גפני
את זה היה צריך להגיד מתי שהיינו בתהליך.
ארז כהן
אדוני היושב ראש, נגיד שהחלטנו לנתק את זה. עד סוף השנה לא מספיק לעשות הסדר קיבוצי? הרי אתה ואני יודעים שלא צריך הרבה זמן.
היו"ר משה גפני
צו לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (הסכמים כוללים), התשע"ז-2016.
שלומית ארליך
רק נגיד שיש כאן תיקון. התאריך משתנה כך שבמקום התשמ"ד-1984 יהיה התשע"ה-2015, רק בכותרת העליונה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

צו לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (הסכמים כוללים), התשע"ז-2016, נתקבל.
היו"ר משה גפני
הצו אושר.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיקי לוי ואני מגישים רביזיה. אני מבקש בתוך עשרה ימים – בתוך, לא עד עשרה ימים – לקבל תשובה.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
נושא שהגיע אלי בימים האחרונים. תקנה של שנות שירות. שנות השירות, הייתה התחייבות באוגוסט 2015 שהם יקבלו תוספת תקציב והמטרה הייתה להשוות אותם למה שמקבלות בנות שירות לאומי. מי שעושה שנה נוספת, על הצבא וכמובן עושים עבודה חשובה ביותר. המתנדבים המצוינים ביותר שמשקיעים עוד שנה שלמה מחייהם בהתנדבות ובעשייה חברתית נוסף על השירות הצבאי שלהם. הם עושים עבודת קודש. הם היו אמורים להיות מתוקצבים ב-56 מיליון שקלים לאותה שנה, כאשר עשרה מיליון שקלים מגיעים ממשרד הביטחון. נודע להם עכשיו שהם לא מקבלים את התקציב התוספתי הזה שהועבר אליהם בהעברה ולא היה בתקציב ועכשיו הם נתקעים בסוף שנה כשאין להם תקציב.
היו"ר משה גפני
תעבירי אלי את הפרטים. אני אדבר עם האוצר.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
הם כבר הוציאו את הכסף.
היו"ר משה גפני
אני אדבר עם האוצר. אם יתברר שבאמת נעשתה כאן איזו פעולה שהפעולה הזאת מונעת מהם את התקציב, אני אביא את זה לכאן לדיון. אני אקרא להם. אני אדבר אתם. את תעבירי אלי את הפרטים ואני אטפל בזה. טיפלתי בזה בעבר, עוד בזמן בייגה שוחט.
סתיו שפיר (המחנה הציוני)
זה צריך להיכנס לבסיס. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

יש לנו רביזיה של סתיו שפיר. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה. אני עושה הפסקה בסדר היום. יש עכשיו חקיקה ואני לא יכול לקבל הארכה. הישיבה תחודש בתום ההצבעות במליאת הכנסת. אני אבקש אישור מהיושב ראש.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים