ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/01/2017

תוכנית שילוב עובדי קבלן במערכת החינוך

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 326

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, ד' בטבת התשע"ז (02 בינואר 2017), שעה 12:17
סדר היום
תכנית שילוב עובדי קבלן במערכת החינוך
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מסעוד גנאים

עודד פורר

איציק שמולי
חברי הכנסת
יוסי יונה

דב חנין

שלי יחימוביץ'
מוזמנים
סוניה פרץ - מנהלת אגף בכיר, כוח אדם בהוראה, משרד החינוך

אילת מלקמן - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד החינוך

אלון שרון - מנהל אגף בקרה, משרד החינוך

שאול קירשנבאום - רפרנט חינוך באגף התקציבים, משרד האוצר

דוד מעגן - ראש תחום חינוך גבוה וכוחות הוראה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

רומן זילברשלג - ראש ענף עיבודים חברתיים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מרים לפידור - עו"ד, מרכז השלטון המקומי

יפה בן דוד - מזכ"לית הסתדרות המורים

דורית חגי - יו"ר אגף לוגיסטיקה ורישום, הסתדרות המורים

אתי מימרן - יועצת משפטית, הסתדרות המורים

אורי ליברטי - יו"ר ועד עובדי תכנית קרב, ההסתדרות החדשה

אודליה מעודה - רכזת החטיבה הדרומית, ההסתדרות הכללית

חיה רשף - ממונה על המכרזים, החברה למתנ"סים

זאב גולדבלט - מנכ"ל פורום ועדי ההורים היישוביים

אורה חכם - יו"ר פורום ציבורי למען שוויון זכויות

ענת אופק - הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך

שמעון אוחיון - חבר כנסת לשעבר

דוד בן עמי - מורה

לילי בן עמי - מורה

מאיר אסרף - שדלן/ית, מייצג/ת את לשכת הקשר של ההסתדרות המורים לכנסת
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
קורל כהן, חבר תרגומים

תוכנית שילוב עובדי קבלן במערכת החינוך
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, השלישית היום, מהבוקר. היום ה-2.1.2017, ד' בטבת התשע"ז. הנושא על סדר היום: תכנית שילוב עובדי הקבלן במערכת החינוך.

אני רוצה בתחילת דבריי, כפי שנהגתי מהדיון הראשון בבוקר, להקריא את אשר על לבי כמו שהבטחתי כל השבוע לעשות את זה. אני אקריא, אבל תחילה אני רוצה לברך את הגברת יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, על התפקיד. שתצליחי. אני מקווה שהרוח הרעננה הזאת, שיש לנו נציגים של הסתדרות המורים בישיבות הוועדה זה לברכה, גם אם לפעמים אנחנו קצת כועסים, זה כדי לתקן, לא בגלל שיש לנו עניין - - - אחרים לקחו את זה למקומות לא נכונים והדירו את עצמם מדיוני הוועדה וחבל שכך, כי אני חושב שהמורים הם צלע שלישית במערכת ותפקידם הוא לעצב את מערכת החינוך במדינת ישראל והם צריכים להיות כאן בשולחן הזה. אם לא כאן אז איפה? תודה ושוב בהצלחה בתפקיד שלך, גם בהמשך.

כפי שאמרתי, רבותיי, אני אקרא את אשר על לבי, דברי תוכחה. ואעשה את זה כל השבוע הזה. בשבוע שעבר ועדת החינוך חוותה אירוע מביש, הכנסת חוותה אירוע מביש, ואני מחברי הכנסת שבדרך כלל לא אוהבים שמטיפים להם מוסר על התנהלות בוועדות הכנסת שכוללות לפעמים קריאות ביניים, הרמות קול, כנראה כי זה הכרח שלא יגונה בדיונים, אך האירוע שהיה בשבוע שעבר בוועדת החינוך ראוי לכל גינוי. יש בו משום פגיעה בדמוקרטיה, כי הוא פוגע במעמדה של הכנסת, הוא פוגע בעבודת הכנסת, הוא פוגע בוועדות הכנסת, כי כך לא יאה ולא נאה, שחברי כנסת יתבטאו אחד כלפי השני בצורה כפי שהתבטאו. יש לי תחושה לעיתים שיש חברי כנסת שמבחינתם תישרף המדינה, שכל ההשקעה כאן תרד לטמיון והעיקר הכותרת, העיקר התמונות, העיקר כמה אזכורים אקבל בתקשורת באותו יום וככל שאני בוטה יותר אני נכנס לתודעה יותר, ואני לא שם. חברי ועדת החינוך לא שם, משקיעים לילות כימים כדי לתרום למערכת החינוך.

לצערי הרב, חבר הכנסת אורן חזן וחברת הכנסת זהבה גלאון עברו בשבוע שעבר כל גבול בוויכוח הפרלמנטרי. יסלחו לי כל מי שמרגישים כרגע שאני מטיף מוסר או מחלק ציונים לחברי הכנסת. ראיתי חובה לעצמי לתבוע את עלבונה של ועדת החינוך לדורותיה כי מחזה כזה לא היה, וזאת לאור התגובות השליליות שקיבלתי מאזרחים שהמדינה חשובה להם, דיון מביש כזה בין חבר הכנסת אורן חזן וזהבה גלאון הביא וגרר אחריו תגובות רבות שפוגעות במעמדה של הכנסת ובמעמדה של ועדת הכנסת. אני מקווה שיצאתי לידי חובת מחאה ותביעת עלבונה של ועדת החינוך מאותו דיון מביש שהיה בשבוע שעבר.

ועכשיו לענייננו. ידוע שממשלות ישראל קיבלו שתי החלטות בדבר שילוב עובדי כתף אל כתף בשירות המדינה ולא אחת שאנחנו רואים איזה ארבעה או חמישה או עשרה או עשרים עובדים שנכנסו באיזה אגף של 150,000 עובדים, כולם חוגגים, והכותרות, עוד כשהייתי שר, בשלהי 2009-2013, זה אותה ממשלה שקיבלה את אחת ההחלטות, עקבנו והגענו למסקנה, גם בקדנציה הקודמת בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שהתהליך הוא איטי מאוד, מזערי מאוד, אם בכלל. לאחרונה אני יודע שלוקחים, כל פעם, כשאבי ניסנקורן מתפנה אז הוא דוחף איזו עגלה במסדרון הזה שנקרא שילוב עובדי כתף אל כתף. אני מקווה שאני לא צריך להסביר לכם מה זה עובדי כתף אל כתף ואם מישהו צריך אז בהמשך הדוברים יסבירו לכם. אני רוצה לעמוד היום מקרוב ולראות, מה גודל התופעה במשרד החינוך, מה עושים כדי לצמצם את התופעה הזאת עד אפס, כי החלטות ממשלה צריך לקיים.

אני מודה לכל מי שסוחב ודוחף את הסוגיה הזו של שילוב עובדי קבלן במערכת ובמגזר הציבורי כעובדי מדינה לכל דבר ועניין. אני לא רוצה פה עכשיו לדבר גבוהה גבוהה, איך מרגיש עובד כזה כשהוא בכנסים, מרגיש בן חורג, או בחגים, או בהשתלמויות, על כל הרצף. ההתייחסות היא שונה, לא צודקת ולא מוצדקת. מה גם שמדברים על קבוצה שחוסה תחת אותה קורת גג, עושה את אותה עבודה והמעסיק הוא אותו מעסיק, לצורך העניין, נותן ההוראות הוא אותו אחד, אבל בראשון לחודש ההתייחסות לכל אחד היא שונה וזה לא נכון. טוב שממשלות ישראל קיבלו החלטות ואנחנו כאן נעקוב ונתייחס ספציפית למערכת החינוך.

אני אתן התייחסות קצת לחברי הכנסת, לאחר מכן לאורחים שלנו ואז משרד החינוך יוכל להגיב. חבר הכנסת יוסי יונה, שהגיש שאילתה בנושא והבטחתי שאני לא אדלג על הקטע הזה והקרדיט נתון לך.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תודה, אדוני היושב ראש. אז אנחנו מנהלים איזשהו מסע של חתול ועכבר עם משרד החינוך. אני אגיד מספר מילים קצרות, אדוני, ברשותך, כדי שתאפשר לי אחר כך את זכות התגובה לאחר שאנחנו ניחשף לנתונים. אנחנו פה באיזשהו חתול ועכבר של מעל לשנה שכבר בנובמבר 2015 הועלתה שאילתה והשר בעצם הבטיח שעד סוף 2015 יהיו הנתונים, מאז הגשנו שאילתה נוספת והיום אנחנו אמורים להיחשף לנתונים הללו. אני רק רוצה לציין, אדוני היושב ראש, שבעצם את המסע הזה של קבלת הנתונים וחשיפת הנתונים אנחנו עושים יחד בשיתוף פעולה עם הקואליציה להעסקה ישירה. יושבת כאן נילי בן עמי איתנו וזה גם להגיד באמת כל הכבוד על העבודה המשותפת שאנחנו עושים בעניין הזה ואני מקווה שבסופו של יום - - -
היו"ר יעקב מרגי
תראה, אני נתתי לך קרדיט, נכון? והיא תיתן לי קרדיט כשהיא תקבל את רשות הדיבור.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אני אשאיר את דבריי לאחר שנראה את המצגת ונרצה להגיב על הממצאים.
היו"ר יעקב מרגי
גב' סוניה פרץ, מנהלת אגף בכיר כוח אדם בהוראה. הצגתי אותך, את פטורה מלהציג את עצמך.
סוניה פרץ
תודה רבה. צהריים טובים. אז החל באמת לפני שנה בערך אנחנו היינו כאן בישיבה בראשות המנכ"לית ובישיבה אנחנו אמרנו שלצד כל הפעולות שאנחנו עורכים אנחנו גם נערוך מיפוי בקרב בתי הספר הרשמיים ואנחנו נאמוד בעצמנו את היקף ההעסקה הלא ישירה שנמצאת בתוך מוסדות החינוך הרשמיים. מה שאנחנו עשינו, אנחנו התחלנו את האיסוף בחודש נובמבר 2015 וסיימנו אותו בסוף חודש אפריל 2016. מנהלי בתי הספר התבקשו לדווח על כל הפעילויות שמתרחשות אצלן בתוך מוסדות החינוך, בכל מה שקשור להעסקה לא ישירה וביקשנו מהם לדעת מהם הפרטים האישיים של אותם מועסקים, מהו תחום ההוראה ומהם התפקידים במוסד החינוכי ככל שהם מבצעים תפקידים במוסד החינוכי.

מה שלמדנו תוך כדי המיפוי וגם אחר כך, כשעיבדנו את הנתונים, כשיצאנו לדרך יצאנו למשהו שלא כל כך היה ברור לנו איך אנחנו מגדירים את הדברים, מה בדיוק אנחנו אומרים למנהלים לדווח, איך אנחנו אמורים להגיד למנהלים לדווח ולכן אמרנו שאנחנו ניתן דיווח פתוח, אנחנו נאפשר למנהלי בתי הספר כמה שיותר אפשרויות דיווח וזה יאפשר לנו אחר כך ללמוד ולקטלג את הדברים באופן כזה שאנחנו נוכל לדעת מה נמצא בתוך הסיפור הזה ומה לא נמצא בתוך הסיפור של העסקה לא ישירה. אנחנו גם מהר מאוד למדנו להבין שאי אפשר להסתפק במיפוי חד פעמי. המיפוי חייב להתקיים כל שנה. אנחנו במקרה מחר יוצאים לדרך עם המיפוי של השנה הזו לכל מנהלי בתי הספר ואני ארחיב על זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מפליא שצריך מיפוי.
סוניה פרץ
מיפוי זה דיווח.
היו"ר יעקב מרגי
כן, אבל מערכת צריכה להכיר את ה - - -
סוניה פרץ
אנחנו בעצם באותה הודעה שהודענו בשנה שעברה אמרנו לכל מנהל בית ספר, שכמו שהוא מדווח על המורים שלו שמועסקים על ידי משרד החינוך או מועסקים על ידי הבעלות, כך גם הוא ידווח גם על מי שלא מועסק על ידו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כן, אבל לפני כן לא ידעתם כמה מורים יש בכל בית ספר?
סוניה פרץ
תראה, קודם כל אנחנו יודעים כמה מורים יש בכל בית ספר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
ואתם יודעים לכמה מורים אתם משלמים משכורת ממשרד החינוך?
סוניה פרץ
ודאי שאנחנו יודעים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז למה אתם צריכים בכלל דיווח?
סוניה פרץ
תראה, אנחנו לא מדברים על המורים שמועסקים על ידי משרד החינוך - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כן, אבל אם אני יודע שיש סך הכול 100 מורים, 70 מהם מקבלים משכורת ממשרד החינוך - - -
קריאה
הם לא יודעים את הסך הכול.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אוקיי, אז זה מה ששאלתי.
היו"ר יעקב מרגי
נכון שמשרד החינוך זה משהו שונה ממשרדי ממשלה אחרים, יש גם את הרשות המקומית, יש בעלויות - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז אתם לא יודעים כמה מורים יש בבית ספר?
סוניה פרץ
רגע. אנחנו יודעים כמה מורים יש בכל בית ספר. כל מורה במדינת ישראל מדווח במערכות המשרד, אנחנו מנהלים את הנתונים האישיים שלו. אנחנו התבקשנו לבדוק איזה עוד העסקות לא ישירות מתבצעות בתוך כותלי בית הספר ולנסות לאמוד - - -
קריאה
עוד או מתוך אלה שמועסקים?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני לא מצליח להבין, סליחה. אני לא מחפש להתנגח.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לכם לשאול אותה. את מבינה את הקושי? מה שרוצה לומר לך עודד, הגברת סוניה פרץ, זה שיש צורות העסקה שונות שכל רשות מקומית, כל מחלקת חינוך, יש לה אופי והתנהלות משלה. היא לא יכולה לדעת על מה שלא מועסק באופן ישיר ולכן צריך מיפוי לנושא הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל היא אומרת שהיא כן יודעת.
סוניה פרץ
אני רוצה לחדד.
היו"ר יעקב מרגי
בואי, תחדדי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
עוד שאלה, רק כדי לחדד. אתם, בכותרת של הדו"ח שלכם קוראים לזה 'מיפוי כוחות הוראה'. עכשיו, את הביטוי הזה אני לא מבין. מה זה כוח הוראה? כוח הוראה זה בנאדם? זה מורה? כשיהיו אחר כך מספרים, אז 'כך וכך כוחות הוראה' זה 'כך וכך מורים ומורות שעובדים במערכת'?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז למה לא להגיד 'מורים ומורות'? למה לקרוא לזה 'כוח הוראה'?
סוניה פרץ
אז אני רוצה להתייחס. אני רוצה רגע לענות לך - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אגב, זה אותו דבר.
סוניה פרץ
אוקיי, אז אני רוצה רגע. אני התחלתי בדיווח על המיפוי אבל אני כנראה צריכה איזה משפט מקדים על איך אנחנו עובדים. אז קודם כל מבחינת מערכת החינוך, מבחינת המבנה שלה, אז יש לנו בעצם שתי מערכות מרכזיות. המערכת הראשונה זו מערכת החינוך הרשמית שהמועסקים בה מועסקים במישרין על ידי המדינה ומקבלים את שכרם ממשרד החינוך. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שמונה היום כ - 125,000 מורים. לצד מערכת החינוך הרשמית, יש גם מערכת חינוך שהיא מוכר שאינו רשמי, שמי שמשלם את שכר המורים זה בעצם בעלויות והמערכת הזו זו מערכת של מוסדות חינוך שמקבלים רישיון כדי להפעיל את בתי הספר.
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל אותך, סוניה. על תיכוני באמצעות בעלויות - מה הוא מוגדר? הוא בתוך ה- 120?
סוניה פרץ
רגע, דקה. אני עוד לא סיימתי את המשפט של הנתונים. לצד ה- 125,000 עובדי הוראה, כי זה גננות, מנהלים וכולי שמקבלים שכר ממשרד החינוך, יש לנו גם 55,000 עובדי הוראה שמועסקים על ידי בעלויות. הם מועסקים מתוקף תקנים שאנחנו מקצים לבתי הספר, בין אם במישרין ובין אם דרך הבעלויות. הם רשומים ומדווחים במערכות המשרד, אנחנו מנהלים את כל הנתונים האישיים שלהם. זאת אומרת, את ההשכלה שלהם, הדרגה שלהם והוותק שלהם. אנחנו מדברים על המערכת שמלמדת את הליבה של המערכת.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת, אם הבנתי נכון, יש 55,000 מורי קבלן, לצורך העניין?
סוניה פרץ
לא, חס ושלום. הם עובדי בעלויות. מי שמעסיק אותם זה רשת אורט, זה הרשויות המקומיות, זה רשת עמל וכדומה. בנוסף, לצד 180,000 עובדי ההוראה הרשומים, מדווחים ומנוהלים וידועים, היו ביקורות של מבקר המדינה, דו"ח של מרכז המחקר של הכנסת שיש עוד, ואנחנו לא יודעים להגיד כמה עוד. אז בדיון שהיה בשנה שעברה, אמרנו שאנחנו ניקח על עצמנו את הבדיקה אל מול מנהלי בתי הספר ואת המיפוי כדי להבין כמה עוד יש. וזה מה שאנחנו הולכים להציג היום. כמה עוד יש - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כמה עוד יש מורים.
סוניה פרץ
לא בהכרח מורים.
היו"ר יעקב מרגי
כוח הוראה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה עוד? אני רוצה להבין.
סוניה פרץ
אנחנו למדנו שהרבה מהם זה מדריכים, הרבה מהם זה העשרה, הרבה מהם זה תקנים שניתנים כתוספת - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מורים עושים העשרה גם.
סוניה פרץ
לא בהכרח. אם הם לא עם ההשכלה המתאימה, אם הם לא עם ההכשרה המתאימה להיות מורים, לא בהכרח. אנחנו למדנו שזאת מערכת מאוד מורכבת, מאוד רב גונית.
היו"ר יעקב מרגי
אז בואי נחזור לסקירה.
סוניה פרץ
אז כמו שאמרתי, אנחנו הבנו שאי אפשר לעשות את זה באופן חד פעמי, אנחנו צריכים לעשות את זה בשנים הקרובות. מדיווח לדיווח אנחנו נחדד את הנושא וזה יאפשר לנו גם לקבוע את הכללים ואת הנהלים היותר מדויקים לגבי מה כן, מה לא, מה עושים עם מה שלא, איך אנחנו מטפלים בכל הדברים האלה ואנחנו בוודאי ניעזר באגף הבקרה שבמינהל רישום בקרה ואכיפה של משרד החינוך, כדי לאכוף את הכללים האלה.

אז כמו שאמרתי, זה מהלך ראשוני שאנחנו בו נעדכן ונרחיב את המידע בהגדרות. אנחנו יכולים גם להגיד, ואני תכף ארחיב על זה ואני אציג את זה בתוך המצגת, שמה שראינו זה שעיקר העשייה בתוך מוסדות החינוך נוגעת להעשרה, לא בהכרח ללימודי ליבה בתוך בית הספר. אני אראה לכם תכף את הנתונים ואת הדברים שבהם זה קורה. זה לא מחליף מורים שהמשרד מתקצב אותם, שהמשרד מעסיק אותם. מה שאנחנו עוד למדנו, זה שאנחנו לא יכולים להסתפק רק במיפוי ובדיווח של מנהלי בתי הספר, אנחנו חייבים להגביר את הבקרה, ואלון, מנהל אגף הבקרה, נמצא כאן והוא יתאר קצת את המהלכים שאנחנו עושים בעניין הזה.

אז קצת לגבי אחוזי בתי הספר והיקפי בתי הספר שדיווחו לנו. אז כמו שאתם תראו, אנחנו הגענו ל- 92.5% אחוזי השבה בשנה שעברה, שזה בסך הכול אחוז מאוד גבוה ביחס למהלך חדש שאנחנו התחלנו איתו וכשבדקנו ושאלנו קודם כל האם יש לך כוחות הוראה שמדווחים אצלך בהעסקה לא ישירה, ואם אין לך - אז 789 בתי ספר, מתוך אותם 2,000 ויותר שהראיתי בשקף הקודם, דיווחו שאין להם. אצלם הם מעסיקים רק מורים שעובדים בתקן. אז אני רוצה להגיד בעצם, שכשבדקנו בכמה מדובר, אז קיבלנו 9,900 דיווחים שהם, אם אני סופרת תעודות זהות, אני מגיעה ל- 7,650 - - -
היו"ר יעקב מרגי
ברור, כי יכול להיות שהוא נודד.
סוניה פרץ
היה לי מקרה של אחד שדיווחתי ב- 14 בתי ספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אלה אותם מורים שדנו עליהם פה בשולחן הזה, על המורה הנודד.
סוניה פרץ
או שהוא מדריך שנותן חוג בנושא מסוים ולכן הוא מדווח בכמה בתי ספר. עכשיו, בדקנו גם כמה מתוך ה- 7,600 כוחות הוראה הם גם מועסקים במדינה ובבעלות, ומצאנו שיש לנו 2,321 כאלה שהם בעצם כבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
מתוך ה- 9,900.
סוניה פרץ
כן. שהם בעצם כבר מורים, ויש להם עוד העסקה נוספת. הם עובדים בעוד מקום עבודה אחד.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, זה לא צריך לעניין אותנו שהם גם וגם. אנחנו מתייחסים לאופי ההעסקה הספציפי.
סוניה פרץ
נכון. אז אני רוצה רגע להגיד משהו. אם אני נניח מנקה אותם מתוך - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אותם לא הייתי מנקה. הייתי כן מנקה את אלה שמצאנו אותם בכמה בתי ספר.
סוניה פרץ
יכול להיות. אבל בסך הכול, בוא נגיד כזה דבר. יש לנו בערך 5,300 שהם בתוך המעגל הזה. אני קצת מראה לכם איך זה מפולח בין חטיבות ביניים לבין יסודי וכמו שאתם רואים, רוב האוכלוסייה היא בבתי הספר היסודיים.

אני רוצה שתראו פה משהו מעניין מבחינת איפה זה קורה. מהן המסגרות שגילינו. אז קודם כל אני חייבת להגיד שמכיוון שאפשרנו דיבור פתוח נטול הגדרות ונטול קטגוריות, היינו צריכים אחר כך ממש לשבת ולעשות עבודת נמלים של אחד אחד כדי לקבץ אותם לאיזשהו משהו קצת יותר הגיוני במקום שאנחנו נפרוש פה איזה גרף אינסופי. ומה שראינו זה שהרבה פעמים לא כל כך ברור מה ההבדל בין עמותת חינוך לקרן חינוך, מה ההבדל בין עמותת הורים לתשלומי הורים. זאת אומרת ראינו שההגדרות האלה הן הגדרות שאנחנו צריכים להמשיך ולחדד אותם, להמשיך ולהגדיר אותם. אנחנו גם ראינו פה נתון שהוא דרך אגב לא מפתיע אותנו, אבל עיקר הדיווחים בא דרך הרשויות המקומיות. זאת אומרת, אם הרשויות המקומיות מקבצות אליהן את כספי ההורים שמשולמים לבתי הספר, או ניזונים מכספי הניהול העצמי שמשרד החינוך נותן לבתי הספר היסודיים, אז דרך הרשויות המקומיות מועסקים אותם אלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני לא רוצה שזה יהיה המפלט שלנו. אני רוצה לשאול שאלה קונקרטית לאור הממצא הזה. אני רואה שחלק הארי זה רשויות מקומיות, כשאת אומרת לי מראש שהרוב זה בתי הספר היסודיים.
סוניה פרץ
בדיוק, כן.
היו"ר יעקב מרגי
יש מציאות שרשות מקומית תעסיק בהעסקה לא ישירה מזכירת בית ספר?
סוניה פרץ
זה לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא נספר אצלך? זה לא מכוח ההוראה. רק מורים, מדריכים - - -
סוניה פרץ
אנחנו מדברים על העשרה בתוך בית הספר.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני מנטרל את זה. אני שואל אותך שאלה. יש מציאות כזו שרשות מקומית מרשה לעצמה להעסיק בהעסקה לא ישירה, ואני מנסה כדי לחדד את ההגדרה, עובד הוראה שלא במסגרת הזו של בעלויות, בוא נאמר, רשת אורט לצורך העניין או עתיד, ממש כוח הוראה ממשי. אני אגיד לך לאן אני חותר ואני רוצה לשים את זה פה על השולחן. הלוואי שהייתי יכול שכל התופעה הזו לא הייתה קיימת במערכת החינוך, שרשויות מקומיות מפריטות את החינוך לכל מיני בעלויות אחרות, אבל זה קיים אז אני לא שם. אבל כל המגמה שלנו והחלטת הממשלה מדברת כרגע על עובדי כתף אל כתף ואני רוצה להתמקד שם. אני רוצה לדעת אם יש מציאות שמורה בכיתה, מדריך בכיתה, אחד, משולמת משכורתו באמצעות משרד החינוך ורשות מקומית והשני, בהעסקה לא ישירה. באותו בית ספר.
סוניה פרץ
אז אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו יודעים כרגע מתוך הדיווח ומתוך הנתונים שיש. להגיד לך כמה מתוך זה זה בתוך הליבה, אנחנו עוד לא יודעים להגיד את זה. אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. אם אתם זוכרים, הייתה מחאה בשנתיים האחרונות, השנה זה כבר נרגע, הייתה מה שנקרא 'מחאת הסרדינים', על כך שבעצם רשויות מקומיות פתחו כיתות לא תקניות, העסיקו מורים ומחנכים - - -
היו"ר יעקב מרגי
פיצלו כיתות.
סוניה פרץ
פיצלו כיתות, אבל המשמעות בפיצול כיתות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה אסור כבר.
סוניה פרץ
אבל מה עשינו? הוספנו תקנים. קלטנו את המחנכים האלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
על אלה אנחנו לא מלינים. אנחנו מלינים על אלה שנמצאים במערכת ולא נקלטו.
סוניה פרץ
אנחנו לא מאשרים פתיחת כיתות לא תקניות. אנחנו לא מאשרים מחנכים שלא דרך - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז איך התופעה קיימת אם ככה?
סוניה פרץ
אנחנו כרגע מציגים את מה שאנחנו ראינו. אנחנו בתהליך, אנחנו בהסדרה. זה לא דבר שאתה יכול לעשות ברגע אחד, לכן אנחנו נעזרים גם באגף הבקרה ואנחנו גם צריכים להתחיל ולהגיד בצורה מדויקת מה אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
סוניה, תקשיבי, לצורך הזה זה משרד החינוך ושר החינוך עשה לכם. החלטות ממשלה הם לא המלצה. בהקשר של פרשת השבוע, כשאומר יוסף לפרעה, זה שהחלום חזר פעמיים, זאת אומרת שאלוהים נחוש לקיים את זה, נכון? כשממשלה מחליטה פעמיים על שילוב עובדי כתף אל כתף, זאת אומרת שהיא נחושה והיא רוצה שזה יתקיים. כי אם לא היא הייתה מעלימה את הראשונה. היא חזרה וקיבלה החלטה פעמיים. זו לא המלצה. אז חיכינו למיפוי ואת אומרת לי שאתם צריכים להגדיר. אין להגדיר. הממשלה הגדירה. אני ציפיתי שתבואו לפה, 'יש לנו X עובדי הוראה במערכת שהוא מועסק בהגדרה של כתף אל כתף, התכנית שלנו היא ב 2017 כך וב- 2018', ואני יודע שגמרתי איתה. אני לא מקבל - - -
סוניה פרץ
אז אני רוצה להגיד משהו על הדבר הזה. אני ברשותך עוברת רגע לשקף הבא כדי שאני אוכל להשיב.
זאב גולדבלט
אפשר הפסקה של 10 שניות?
היו"ר ביעקב מרגי
בבקשה.
זאב גולדבלט
הדרך הטובה ביותר להסתיר את האמת זה להעמיס מידע לא רלוונטי.
היו"ר יעקב מרגי
אני מתחרט שנתתי לך עשר שניות. אי אפשר לפני סיום הסקירה כבר להגיע למסקנה.
סוניה פרץ
אני רוצה להגיד. מה שאנחנו למדנו מהדיווחים של מנהלי בתי הספר, שההעסקה הלא ישירה, זה האפשרות להעשיר את מערכת החינוך הפורמלית הרשמית בתוך הכיתות. זאת אומרת, להוסיף חוגי העשרה בתחומי האמנויות, בתחומי תרבות הפנאי, בתחומי הספורט - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה זה להוסיף? זה לא נעשה על שעות לימוד?
סוניה פרץ
בנוסף.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מסיימים ללמוד בבית הספר בשעה 13:30 ועכשיו יש עוד שעה שהיא לא שעה שהיא מתוקצבת, היא לא מתוקצבת משום מקום?
סוניה פרץ
זה גם.
היו"ר יעקב מרגי
סוניה, את מבינה? אני מבין את הקושי שלך אבל תביני את הקושי שלנו. אנחנו לא נבוא ואנחנו לא צריכים גם להלין על זה שלקחו מהתל"נים וצורת ההעסקה דרך הרשות. זאת בעיה אחרת. למרות השקפת העולם שלי אני כרגע מתעסק נטו בכוח הוראה בתוך המערכת שבא מהמדינה. מבחינתי רשות מקומית זה גם מדינה, ובאותו בית ספר אחד מקבל מהרשות או מהמדינה והשני מקבל דרך ספק שירות. תתמקדי בקטע הזה, בליבה של מקצועות בית הספר.
סוניה פרץ
אז אני חוזרת ואומרת שכרגע מהדיווחים של מנהלי בתי הספר אנחנו עוד לא יודעים למפות עד הסוף את האבחנות האלה. אני כן יכולה להגיד בתשובה לחבר הכנסת הנכבד, שכשאני אומרת לך שזה העשרה, אז אני אתן דוגמא. יש חוג לדרבוקות בתוך - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל ברור לך שלא באנו לפה בגלל חוג דרבוקות. זה לא העניין.
סוניה פרץ
אבל זה הממצאים שקיבלנו.
היו"ר יעקב מרגי
זו גם לא הייתה מטרת המיפוי.
סוניה פרץ
זה היה כדי לבדוק מי נמצא בתוך בתי הספר.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר. את זה אתם צריכים לעשות גם בלי דרישה. זה לא הדיון. אני ממקד את הדיון ואני מתעקש למקד את הדיון. אנחנו לא בשלב הזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כשאת כותבת העשרה באנגלית, 600 מורים. זה אנגלית? או שזה בשעה 14:30 אחרי שהם סיימו ללמוד הם לומדים את זה?
היו"ר יעקב מרגי
אני אענה לך מה שהיא אמרה מבין הדברים שלה? ברגע שהיא אומרת שהם צריכים לקבל החלטה, המשרד עוד לא גיבש מדיניות, היא לא תענה והיא לא יכולה לענות לך. יכול להיות שהמשרד יעצור ויאמר לך שאמנות, מוזיקה וכל מה שקשור לזה, זה מחוץ לליבה של המקצועות ולכן - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בתי הספר מתוקצבים לפי שעות. ילד בכיתה ג' צריך ללמוד X שעות. כמה מהשעות האלה הוא לומד עם מורה שמקבל משכורת ממדינת ישראל וכמה שהוא מקבל משכורת - - -
היו"ר יעקב מרגי
עודד, בדיוק עם זה רציתי לסיים. לכן אני אגיד לך, סוניה, מה אנחנו כוועדת כנסת חושבים לנכון. כל מה שניתן על ידי המדינה, קרי שעות הוראה, בין אם זה תוספתי, בין אם זה ייעודי, בין אם זה בליבה המרכזית, חייב להיות בהעסקה ישירה. ברגע שאנחנו נתחיל לפורר את זה לכאן ולכאן, אנחנו נגיע למצב של אנרכיה בקטע הזה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
דרך אגב אני רוצה פה לציין, לגבי מה שאת אומרת שזה רובם שמועסקים מה שנקרא בלימודי מעטפת, לא ליבה, אבל רק לפני שנתיים, היה איזשהו דו"ח של הלמ"ס, שדיבר על כך שעל פי ההערכה שלו, 4,000 מורים מועסקים בלימודי ליבה. אז אני לא יודע איך ניתן להסביר את חוסר ההלימה הזה בין הנתונים שאספתם לבין הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כי אם זה המקרה, אדוני היושב ראש, אז המקרה חמור שבעתיים. באופן חד משמעי יש אינדיקציה לכך שישנם מורים שהם בתוך המסגרת של שעות התקן שמעניקים לבית הספר והם אינם מועסקים בהעסקה ישירה. את יכולה להתייחס?
היו"ר יעקב מרגי
מיד, עוד משהו לפני שאת מתייחסת. תרשמי לך את הנקודות כי אני עובר לסבב התייחסויות. גם הוראות ביצוע לקליטת עובדי קבלן שירות המדינה של נציבות שירות המדינה, אתם מכירים את זה? אתם עובדים לפי זה?
סוניה פרץ
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, תראי לנו את השקף האחרון. נעשה התייחסויות ונחזור אליכם.
סוניה פרץ
טוב. אני רוצה להגיד בשנת תשע"ז. קודם כל אנחנו מתחילים עכשיו את המיפוי הנוסף לשנה הזו. בעקבות המיפוי הקודם אנחנו חידדנו הגדרות, אנחנו גם נתנו דוגמאות למנהלי בתי הספר כדי שהם יבינו על מה אנחנו מדברים. אנחנו אמורים לסיים אותו בסוף פברואר. במקביל, עוד לפני שהתחלנו את המיפוי, אנחנו התחלנו בתהליך של בקרה בבתי הספר ואני רוצה שאלון פה ירחיב על הנושא הזה.
אלון שרון
בסדר גמור. אני אלון שרון, אני מנהל אגף בקרה. בשנים האחרונות אנחנו נכנסים לבקרה בכל תחומי בתי הספר, בתי יסודיים ועל יסודיים, חינוך מיוחד. בבתי ספר יסודיים אנחנו עושים השנה בקרה בפורמט חדש, אנחנו קוראים לזה בקרה רב תחומית, שבה נכנסים צוותי בקרים בתוך בתי הספר במשך יומיים ובשנה הבאה אפילו שלושה, ובודקים מספר רב של תחומים במקביל בתוך בית הספר. גם שיטות הבקרה שלנו נעשו מכוונות יותר כך שהבקרה בסך הכול הולכת ותופסת צורה.
היו"ר יעקב מרגי
מה אופי הביקורת?
אלון שרון
ליבת הבקרה שלנו היא בתחומים משאביים. אילו משאבים נותן משרד החינוך לבתי הספר, האם המשאבים האלה מגיעים בסופו של דבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מכיר את גור רוזנבלט?
אלון שרון
כן, בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
אני הייתי צריך לגרור אותו עם מושכות, סליחה על הביטוי המושאל. לעשות בקרה באיזה מוסד, שהיה גובה תל"נים בשיעור כמעט כמו אוניברסיטה. לאחר מכן התברר שלא רק שעל הת"לנים ששילמו ההורים הוא לא נתן תמורה, גם התוספתי שהמשרד נתן בהיותו בית ספר ייעודי, גם אותו הוא לא מימש. והייתי צריך לגרור אותו עם מושכות.
אלון שרון
אז כנראה שהוא למד ממך שיעור טוב, כי היום גור הוא ראש המינהל והבקרות שנעשות היום במשרד החינוך נעשות ביוזמתו ותחת ניהולו.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה שהמגמה הזאת תימשך באומץ ובעומק.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אדוני, רק שאלה. יש פה נציג של הלמ"ס, נכון? אתה תוכל לדבר על הפער בין הנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך. אלון, מאחר ואין לנו זמן להרצאות ארוכות, אני אנווט אותך בשאלה. כשאתה אומר לי בקרה, זה כולל האם המורים מקבלים את השכר לפי מה שמשרד החינוך מתקצב?
אלון שרון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
ואם לא?
אלון שרון
אז יש קיזוזים.
היו"ר יעקב מרגי
יש קיזוזים? אתם לא מאלצים אותם להשיב למורים?
אלון שרון
אנחנו מאלצים אותם גם להשיב למורים. אנחנו מחזיקים את הכסף עד שהוא יושב למורים.
היו"ר יעקב מרגי
מפסיקים תקצוב עד שהוא יושב.
אלון שרון
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. עוד איזה סוג של בקרה למשל?
אלון שרון
אנחנו בודקים את מה שמקבלים - - -
היו"ר יעקב מרגי
את סוגיית הניהול העצמי? הכול?
אלון שרון
בודקים גם ניהול עצמי. דרך אגב, ניהול עצמי היום משמש גם הוא מקור ל - - -
היו"ר יעקב מרגי
בעיות אחרות.
אלון שרון
אבל לא ניכנס לזה. בכל אופן בהיבט הספציפי שעליו אנחנו מדברים, אנחנו בודקים אילו שעות מקבלים התלמידים בבתי הספר על פי שכבות הגיל שלהם. ומתוך השעות האלה אנחנו בודקים אילו שעות שנלמדות כשעות אורך על ידי מורי משרד ואילו ניתנות על ידי מורים אחרים, כאשר אנחנו בודקים את זה גם בהיבטים של שעות האורך הכלליות על פי הסטנדרטים של משרד החינוך קבע, על פי הליבה והמתנה, וגם השעות שניתנות מעבר לכך ואנחנו למעשה מבחינתנו על פי הנחיית משרד החינוך, השעות שנספרות כשעות למילוי מכסת הליבה והמתנה הם אך ורק שעות של מורי המשרד. בית ספר שלא נותן את השעות האלה על ידי מורי משרד, לא עובר את הבקרה אצלנו.
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת, במילים אחרות אתה אומר לי, מתוך ההן אני יודע מה לאו, אתה בא ואומר לי מה שרציתי לשאול, אם אני כמדינה מתקצב שעות העשרה, הן לא במסגרת העסקה ישירה. אם המשרד נותן שעות העשרה עכשיו - - -
אלון שרון
השעות המתוקצבות על ידי המשרד ניתנות על ידי מורי משרד ומבחינתנו זה הקריטריון.
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנתי אותך או שלא הבנת את השאלה שלי. אני שואל ספציפית עכשיו., המשרד מתקצב שעות להעשרה, בסדר? הן חייבות להינתן על ידי עובדי משרד?
אלון שרון
כן, בהחלט, למעט תכניות שהן קרב.
קריאה
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אל תגידו לא, תאמרו כן.
אלון שרון
יש תכנים מסוימים של התכניות האלה שניתנים על ידי מורי - - -
אורה חכם
מה זה תכניות - - - אז מה עושים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אורה, את מבינה מה זה קרב, לנו לוקח זמן לעבד. אל תברחו לנו. אנחנו יושבים פה ועוד לא מצאנו איפה לתפוס. אנחנו מחפשים איפה לתפוס, אז לכן אל תמהרו. אני באמת רוצה לבודד. אתה בא ואומר, כל מה שניתן במסגרת שעות חייב בהעסקה ישירה. זו ההגדרה פחות או יותר? יפה. מה שהמשרד החליט לספק באמצעות ספק שרות זה לא קשור אליכם ואני לא שם. לכן מי שבא היום לפתור את הבעיה של מורי קרב, פרויקט היל"ה וכל הדברים האלה, אנחנו לא שם. בואו נטפל קודם כל בליבה, בסיבוב הבא נדבר איתכם על מה שאתם רוצים. לכן אל תברחו לי לשם. אנחנו רוצים להתמקד ולוודא שאכן אין מצב של עובד כתף - - - לפי המילים שלך, אלא אם כן ניווכח פה אחרת, לפי הדברים שלך אתה בא ואומר לי שמבחינת תפיסת העולם של המשרד, אין עובדי כתף אל כתף.
אלון שרון
אני אומר שמבחינתנו הסטנדרט הוא שאת מקצועות הליבה והמתנה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה זה המתנה?
אלון שרון
מתנה זה קוד המלצה של המשרד כיצד לתת את השעות על פי מקצועות שונים, כמה צריכים לתת בחשבון לתלמידי כיתה ג', ד', ה' וכדומה.
היו"ר יעקב מרגי
אני מציע להוריד את ה-ה'. מתנה נשמע כאילו מישהו עושה טובה. מתן. אני חשבתי כאילו מישהו עושה טובה.
אלון שרון
בכל מקרה, עכשיו אנחנו נכנסים לבצע בקרה בבית הספר, לפי השעות האלה שנתנו, זאת אומרת, שעות התקן הבסיסיות שניתנו לבית הספר ניתנות על ידי מורי המשרד על פי המינונים שלהם במקצועות השונים ובשכבות - - -
היו"ר יעקב מרגי
ואם הבעלות, שבמקרה זה יכולה להיות גם רשות, החליטה אחרת?
אלון שרון
לא, פה אתה נכנס למוכר שאינו רשמי וזה סיפור אחר.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה לוודא שאתה גיבור וחכם לא רק על החלשים, בסדר? אני הולך על הקו המנחה שאתה הנחית, תפיסת העבודה. אני רוצה לוודא שגם רשויות מקומיות כפופות לבקרה שלך. זאת אומרת שכל שעות הליבה והמתן שניתנים על ידי המדינה, ניתנים על ידי העסקה ישירה. לו יצויר שרשות מקומית מנהלת את מערכת החינוך שלה בצורה אחרת והיא לצורך העניין לקחה ספק שירות או קבלן, לצורך העניין. מה הכלים שלך?
אלון שרון
אז אני אומר. מכיוון שאנחנו עוסקים בבתי הספר הרשמיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
רשמיים. רשות מקומית זה רשמיים.
קריאה
על יסודי זה לא רשמי. הם לא סופרים את התיכונים.
היו"ר יעקב מרגי
אתם חושבים שאני באתי אתמול? דברו לעניין. שימו את זה על השולחן.
אלון שרון
בתי ספר על יסודיים זו מערכת יותר מורכבת וגם לשם אנחנו הולכים עכשיו ומפצחים את הנושא הזה. אנחנו מתעסקים השנה פעם ראשונה בבקרה בפורמט שונה לבתי ספר על יסודיים, אנחנו בדרך גם שם.
היו"ר יעקב מרגי
אתם בדרך לרשויות המקומיות?
אלון שרון
גם מול בתי הספר שמוחזקים על ידי רשויות מקומיות ורשתות, כל הבעלויות.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, בשלב הזה נמתין. אתה רוצה לדבר?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
השאלה שלי היא מאוד פשוטה. אנחנו אולי לא מפותחים יותר מדי. לפי מה שהוצג פה, זה כמעט כמו שליחת הלוויין עמוס 7. פשוט. לא צריך מורכב. הנתונים שאני הייתי רוצה לקבל, זה מתוך סך השעות המתוקצבות על ידי משרד החינוך בבתי הספר, כמה מהן מועברות על ידי מורים שלא מועסקים בהעסקה ישירה, זה הכול. זה יפתור לנו את כל השאלות ואת כל העניינים.
היו"ר יעקב מרגי
זה אחת הדרישות שיהיו בסיכום, סוניה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
עכשיו, זה משהו פשוט, אלמנטרי, אנחנו יכולים לתפוס ואנחנו יכולים להבין איפה הבעיה. כי כל הסיפורים שמסביב הם לא רלוונטיים.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל האם אפשר להבין אם כן, מהמענה הרשמי לתשובה שחברי כאן מעלה, שהמענה שעל פניו כל הכסף של שעות תקניות שמשרד החינוך מעביר, הרי שהן מועסקות על ידי מורים המועסקים במישרין על ידי משרד החינוך. זו העמדה שנכנה אותה העמדה הרשמית, אבל אנחנו, מה נעשה - - -
קריאה
אבל היל"ה לא.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי במפורש. אמרתי, אם אני הולך להיל"ה, לקרב ולזה, על זה אנחנו לא נקיים דיון. תן לי צעד אחר צעד.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אז, אדוני, אני רוצה להשלים אם כן רק את השאלה הזו, כל נושא לגופו. אבל אנחנו, כפי שאמרתי, גם לפני כן ואני אשמח מאוד אם הנציג של הלמ"ס כאן ירחיב את ידיעתנו, שעל פניו בא הלמ"ס ואומר לנו שמה פתאום, על פי הדיווחים שלנו, יש לפחות 4,000 מורות ומורים שמועסקים במערכת החינוך - - -
קריאה
לא, זה מבקר המדינה. 4,000 זה שעות הליבה - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אז 18,000. תרחיב את דעתנו, האם מתוך ה- 18,000 - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא עובדי קבלן, זה בהגדרה הכללית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יפה מאוד. מבקר המדינה בא ואומר, אדוני היושב ראש, על פי הערכתו כ- 4,000 - - -
היו"ר יעקב מרגי
זו האמירה של מבקר המדינה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
של מבקר המדינה. שמועסקים במקצועות ליבה. עכשיו יבוא הנציג של הלמ"ס ויאמר לנו 18,000. אני רוצה לציין באופן חד משמעי שההערות שאני עכשיו מעלה הן מסתמכות על הסיכום שהיושב ראש עשה בפגישתו האחרונה שדנה בנושא הזה ולו מגיע הקרדיט המלא. אז נשאלת השאלה, האם אתה יכול להרחיב את ידיעתנו באשר ל- 18,000 האלה, כמה לדעתך מתוכם, אם בכלל, מועסקים בשעות תקן?
היו"ר יעקב מרגי
אז בוא, באמת, כדי שיהיה לנו מצע לדיון, תן לנו סקירה על מה שעשיתם. לאחר מכן ניתן לגברת בן עמי ותנסה להיות ממש מתומצת וקולע.
דוד מעגן
אני אומר את הדברים שלי בקצרה. המטרה שלנו הייתה בדיקה של היקף התת כיסוי בנתונים המנהליים בעובדי הוראה. אני אסביר. אנחנו אוספים נתונים באופן שיטתי מדי שנה, ממשרד החינוך, מרשתות חינוך וגורמים נוספים. המטרה שלנו סביב כל השאלות שעולות כאן בשנים האחרונות והתחילה בעצם פנייתו של חבר הכנסת שמעון אוחיון, שהוא פנה אל הסטטיסטיקה, בבקשה שנעזור לו במיפוי או בזיהוי של המורים האלה. אנחנו ענינו ושלחנו מסמך והצגנו את זה בוועדה בזמנו, עשינו בדיקה בשנים 2012-2013 כשהמטרה שלנו בעצם לאמוד את היקף התת כיסוי בקבצים המנהליים על עובדי הוראה, ואני אסביר איך עשינו את זה.

יש לנו סקר כוח אדם חודשי שנעשה בלמ"ס על מדגם מאוד גדול של האוכלוסייה בישראל - - -
היו"ר יעקב מרגי
כשאתה אומר תת כיסוי למה אתה מתכוון?
דוד מעגן
זה בדיוק מה שאני הולך להסביר. דרך המדגם הזה, דרך הסקר הזה שדוגם דגימה רחבה של עובדים במשק, אנחנו מזהים כל מי שהצהיר על עצמו שהוא מורה בסקר כוח אדם חודשי. אחרי שאנחנו מנקים את הקובץ מכל מיני תופעות שהם לא בהכרח מורים בבתי ספר, אנחנו מצליבים את המידע הזה על פי תעודות זהות עם הקבצים המנהליים שקיימים אצלנו ואז אנחנו מפעילים את האומדן של אותם אלו שלא מדווחים בקבצים המנהליים. האומדן, בזמנו, בשנים 2012-2013 עמד סביב 18,000, בשנים 2014-2015 אני יכול לומר שביצענו את הבדיקה ממש לאחרונה, על פי בקשות וכן הלאה, וזה מגיע לסדר גודל של 21,000-23,000 מורים.
היו"ר יעקב מרגי
זה גדל אפילו.
דוד מעגן
אלו הממצאים. עכשיו, לבוא ולהגיד לך כמה מתוך זה עובדי קבלן כדוגמת - - -
היו"ר יעקב מרגי
אם מקור הידע שלך, הנתונים, הם המשרדים כפי שאמרת, הם עצמם לא יודעים להגדיר, ודאי שלא יהיה לך נתון. אני לא מתפלא על זה.
דוד מעגן
לכן אני בא ואני אומר, אנחנו לא יכולים לבוא ולהצביע שזה עובד קרב או זה עובד של יובל חינוך או רנה קסן, אנחנו יכולים לדבר על היקף התופעה של תת הדיווח בקבצים המנהליים. התופעה הזו היא בסדר גודל של 20,000 והיא כנראה הולכת וגדלה לפחות לפי הבדיקות שביצענו בשנים האחרונות.
היו"ר יעקב מרגי
כשאומר מבקר המדינה, אז בזמנו, שיש לפחות כ- 4,000 מורי קבלן במערכת החינוך בחינוך היסודי והממלכתי במקצועות הליבה, יש להניח שבפועל התופעה גדולה בהרבה, אבל הוא מצטמצם למקצועות הליבה, גם הוא לא מתרחב ומתפזר. בבקשה, לילי.
לילי בן עמי
אני לילי בן עמי, מהקואליציה להעסקה ישירה בחינוך. אנחנו כבר עשור מלווים את המאבק מאוד צמוד, אני הייתי מורת קבלן בעברי וככה התחלנו. אני חייבת להגיד שאנחנו כבר עם חמישה ראשי ועדת חינוך נמצאים בדיונים האלה, ומרגי, אנחנו מסירים את הכובע. זה דיון רביעי כבר שאתה מקיים בקדנציה הזו כשמצנע לפניך קיים רק אחד, סתם לשם השוואה. יש כאן את השותפים שלנו, חבר הכנסת יוסי יונה, ושמעון אוחיון, חבר הכנסת לשעבר.

אני רוצה להבהיר, אנחנו מגדירים מורי קבלן כמי שמלמדים בתוך מערכת החינוך הציבורית בשעות של הלימודים, לא אחר הצהרים ולא תגבורים ולא נעליים. אנחנו מדברים על בתי ספר במערכת החינוך הציבורי. אם את מורה ואת מלמדת, זה לא משנה לי איזה מקצוע את מלמדת, זה לא משנה לי איזה גיל, אם את בעל יסודי או ביסודי, אם את מלמדת בתוך מערכת החינוך הציבורי ואת לא מועסקת, לא על ידי משרד החינוך, לא על ידי רשות מקומית ולא על ידי בעלות בית הספר את מורת קבלן.
היו"ר יעקב מרגי
הגדרה פשוטה.
לילי בן עמי
לצערי לא כולם מסכימים איתה, אבל זאת ההגדרה שלנו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת גם ההגדרה של הוועדה, לדעתי.
לילי בן עמי
לצערי גם מבקר המדינה לא ספר, לדוגמא, את העל יסודי ואת המורים שאינם ליבה. ומה קורה כשאנחנו לא סופרים מורים שאינם מלמדים אנגלית ותנ"ך? אני לימדתי ליבה, אבל מה עם המורה לאומנות או למחשבים או למחול או למוזיקה? מורה עשתה תעודת הוראה במוזיקה, למה לא סופרים אותה? מגיע לה תנאי שכר פחות טובים כי תעודת ההוראה שלה היא במוזיקה?
שמעון אוחיון
או מורים בהיל"ה.
לילי בן עמי
תחשבו על זה. כשסופרים מורי קבלן צריכים לספור את מי שמלמדים במערכת החינוך הציבורית בשעות הלימודים. זו ההגדרה שלנו.

יש ארבעה סוגים של מורי קבלן שרובם לא נספרו במיפוי ואני אתייחס לארבעה סוגים שונים של מורי קבלן. האחד, זה המורים בליבת המערכת. המורים שמלמדים את מקצועות הליבה, מחנכים וכן הלאה, רובם בעל יסודי מכיוון שהרשויות המקומיות הן אלה שמשתמשות בגופי בת כמו החברה העירונית ראשון לציון, מפעלי עמנואל ברמת גן, יובל חינוך בתל אביב, רנה קסן ואריאל בירושלים וכן הלאה. רוב המורים שמלמדים ליבה הם בעל יסודי - - -
היו"ר יעקב מרגי
את לא מדברת על אורט, עתיד?
לילי בן עמי
אורט זה בעלות, מבחינתנו זו העסקה ישירה. עתיד הם גם בעלות וגם קבלן, כי לעתיד יש מורים בעוד בתי ספר חוץ מבתי הספר של עתיד אז זה מורכב. אבל הסוג הראשון, שהוא הכי גדול, בכלל לא נכלל במיפוי כי זה על יסודי, רובם בעל יסודי, ש זה המורים בליבת המערכת, כמו שאני הייתי.

הסוג השני זה הפרויקטים שהמשרד עצמו מפריט. מורי היל"ה, אותי מקומם שהם לא נספרים, כי הם מלמדים לבגרות וזה 100% תקציב של משרד החינוך. זה שהם מלמדים את הנוער בסיכון זה לא אומר שלא צריך לספור אותם. אלה מורים עם תעודת הוראה, תואר, מלמדים לבגרות, תכנית של משרד החינוך, מפקחים של משרד החינוך, אבל הם מורי קבלן. זה הסוג השני, וזה משרד החינוך גם לא ספר במיפוי. גם קרב אגב, זה פרויקט.

הסוג השלישי זה המורים הנוספים שההורים מכניסים והרשות המקומית. הרשות המקומית, שהיא עיר, יש לה כסף, היא רוצה להוסיף עוד שעות אנגלית, עוד מחשבים, הורים שרוצים מורה ערבייה ומורה יהודייה בכל כיתה, כמו בדו לשוני, הדמוקרטים. איפה שיש כסף, ומבקר המדינה שם על זה את האצבע ואמר שהשיטה הזאת מרחיבה את הפערים החברתיים בישראל כי היא מאפשרת להכניס עוד מורים, עוד שעות, עוד מקצועות. המורים הללו, חלקם זה מקצועות ליבה, כמו לפצל כיתה, שיהיו שתי מורות לאנגלית במקום אחת, או שתי מחנכות, ערבייה ויהודייה, הם גם מלמדים ליבה וגם העשרה. זה הסוג השלישי, שלדעתי רוב המיפוי שלכם זה הסוג הזה.

הסוג הרביעי של מורי קבלן זה תכניות חיצוניות, כמו רוח יהודית או כל מיני עמותות. גילינו אפילו שהסיינטולוגיה הצליחה להיכנס לבית הספר וגם על זה אין פיקוח.
היו"ר יעקב מרגי
באמת?
לילי בן עמי
כת הסיינטולוגיה הצליחה - - - יש להם תכניות כמו הדרך אל האושר ונגד אלימות, וכל מיני גופים. באים אליך כמנהל בית ספר, 'בוא קח שעות חינם', או מצ'ינג.
היו"ר יעקב מרגי
בכל מקום הגדירו אותם כת, במערכת החינוך הם לא כת.
לילי בן עמי
אז אותם לא ספרו, אבל לכל בית ספר נכנסות עמותות וארגונים, זה הסוג הרביעי של מורי קבלן. כל אחד זה תנאי העסקה שונים. התופעה הזו הפכה להיות כל כך מפלצתית - - -
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת שמעון אוחיון הציע לעשות סיאנס באחת הישיבות כדי להבין איך הסיינטולוגיה עובדת. אני אתן לו לנהל את הדיון באותו יום.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לא, אולי בעקבות זה נכניס את זה לכל בתי הספר.
היו"ר יעקב מרגי
זה הומור שחור.
לילי בן עמי
אני רק רוצה להגיד גם מילים טובות. קודם כל משרד החינוך זה המשרד הממשלתי הראשון והיחיד שעשה מיפוי שטח של עובדי הקבלן שלו. אין אף משרד ממשלתי שעשה את זה, לכל המשרדים הממשלתיים יש עובדי קבלן והם לא מיפו ברמת השטח. אז משרד החינוך, באמת זה שאפו, זה צעד היסטורי, המיפוי הזה, יש לנו שיתוף פעולה עם סוניה פרץ ומיכל כהן ואנחנו מאוד מעריכים ומצפים להמשך שיתוף הפעולה איתכם ובאמת יישר כוח, זו התחלה. קודם כל צריך למפות וכל הכבוד לשר בנט ולמיכל כהן על זה. וכל הכבוד להסתדרות המורים שנמצאים פה והסכימו להצטרף למאבק, כי המפתח הוא באמת לאגד את מורי הקבלן. רוב מורי הקבלן לא מאוגדים - - -
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אתם צריכים להוביל אותו גם, נכון?
יפה בן דוד
נכון. אנחנו לא מצטרפים, אנחנו רוצים להוביל.
היו"ר יעקב מרגי
גברת, תקשיבי, בסיכום הקודם שהיה בדצמבר 2015, בסעיף הראשון, את אמרת שיש כאלה שלא מסכימים להגדרה. הוועדה רשמה לפניה בסיפוק את הודעת משרד החינוך כי המדיניות היא שאין להעסיק מורים בהעסקה בלתי ישירה במקצועות הליבה בשעות החינוך הפורמליות. אז זה מתאים פחות או יותר.
לילי בן עמי
אנחנו גם מדברים על שעות החינוך הפורמליות. מה שקרה בקרב, למשל, שיושב פה יושב ראש ועד העובדים של קרב, הם בתוך שעות הלימודים הפורמליות. לי יש שני ילדים ביסודי, הם מסיימים באחת ובשתיים ויש להם חמש שעות קרב בתוך המערכת, לא אחר הצהריים.
היו"ר יעקב מרגי
קרב זה כולו משרד החינוך?
לילי בן עמי
זה מורי קבלן.
היו"ר יעקב מרגי
המימון ממי? למה אתם לא עונים אף פעם? אני ידעתי עד היום שרק ביבי עונה לא תמיד על מה ששאלו אותו.
קריאה
המימון הוא הורים, רשויות ומדינה.
לילי בן עמי
קרב זה שליש שליש שליש. עד היום ארגוני המורים לא איגדו את מורי הקבלן והייתה התעלמות. יש היום מזכ"לית חדשה ש - - -
היו"ר יעקב מרגי
את מבינה למה קרב זה בעיה? משרד החינוך בורח כי הוא אומר שאלה תלמידים שיצאו מהמערכת, אנחנו רק - - - אבל זה לא נכון, זה עדיין - - -
שמעון אוחיון
לא, זה גם מורים.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. זה עדיין בטווח של חוק חינוך חובה. פה זה פרויקט של קרן מסוימת, שיש שיתוף של משרד, הורים ורשויות מקומיות. שני שליש גובר על שליש, נכון? רשות מקומית ומדינה, אני חושב ש - - -
קריאה
ברשותך, אני ארצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא עכשיו, חכה. תסיימי.
לילי בן עמי
אז אני אומרת, הגיע הזמן לעבור ממילים למעשים. משרד החינוך, ראוי שקודם כל את התכניות המופרטות שלו, שיעצור את המכרזים ויעביר להעסקה ישירה את מורי הקבלן שלו שכמו שאמרתי, הם לא נספרים בכלל בתכניות. יש לנו יום חינוך ארוך, יש לנו תכנית לימודים מקוונת עכשיו, שמורים מועסקים בשיעורים פרטיים. מורים של משרד החינוך ואת השעות המקוונות, בתקצוב משרד החינוך, זה דרך קבלן. בעצם כל פרויקט שמשרד החינוך מוציא, הוא עושה את זה באמצעות קבלן. מורה זה מורה זה מורה, היא צריכה להיות עובדת מדינה, היא צריכה להיות בהעסקה ישירה. הסיפור הזה שיש קבלן שגוזר קופון, תמיד הם מפסידים. אמרת, אלון, שהם מקבלים את הכסף, אתם לא באמת עושים פיקוח.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לילי, אתה מתכוונת לתכנית אל-נט, משהו כזה?
לילי בן עמי
זו תכנית חדשה, אני לא זוכרת את השם, אבל זה התפרסם גם בתקשורת. כל תכנית חדשה שמוציאים, הם מפריטים אותה באמצעות קבלן. זה לא צריך להיראות ככה, כי המורים הם אלה שמשלמים את המחיר.
היו"ר יעקב מרגי
במיוחד שהממשלה קיבלה החלטה פעמיים, אני לא מבין את זה. תודה.
לילי בן עמי
והנה שלי יחימוביץ, השותפה.
היו"ר יעקב מרגי
גב' יפה בן דוד, כפי שאמרתי בתחילה, זה משב רוח מרענן, סוף סוף הסתדרות המורים נמצאת איתנו בוועדה. עד היום הם הדירו רגלם ואני מקווה שימשיכו.
קריאה
מה פתאום? תמיד אנחנו באים.
היו"ר יעקב מרגי
לאן באת? לא לפה.
קריאה
כן פה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא ראיתי אותך.
קריאה
לא שמת לב.
היו"ר יעקב מרגי
אני מברך על זה ואני מקווה שבכל דיון יהיה לכם מה לומר, כי פה מעצבים את דמותה של מערכת החינוך.
יפה בן דוד
טוב, קודם כל ראשית תודה על הברכות. אני בהחלט רואה חשיבות גדולה בשיתוף פעולה עם ועדת החינוך, שאתה עומד בראשה, יחד עם חברי הכנסת הנכבדים שנמצאים פה. לומר לכם את האמת, אם אני הייתי עכשיו מודאגת, עד היום הייתי מודאגת, אחרי מה שאני שומעת אני מודאגת יותר.

אבל קודם כל נסבר את האוזן בעובדות. אנחנו, הסתדרות המורים, איגוד מקצועי שמאגד בתוכו 140,000 מורים עובדי הוראה שיש להם תעודת הוראה ורישיון הוראה. אנחנו לא מצטרפים לכל הנושא של התנועות החברתיות שאנחנו מאוד מכבדים ויש להם מקום באמת חשוב, אלא אנחנו אלה שנוביל את כל הנושא של עובדי הקבלן.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
ברשותך, יפה, בהסתדרות שהם עשו מאמץ כזה מאוד מאוד מתוקשר, הם עשו אגף לאיגוד מקצועי, האם תשקלו להקים, לדוגמה, אגף איגוד מקצועי שיעשה פעולה פרו אקטיבית, ללכת לאנשים האלה ולתת להם כתף ולגרום לכך שהם ייכנסו לתוך העסקה ישירה?
יפה בן דוד
כן, אבל קודם כל, שוב, כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אנחנו מייצגים מורים שיש להם תעודת הוראה ורישיון הוראה, ולכן יש בכוונתנו, כשאני אומרת להוביל אז זה לא רק להוביל בסיסמאות ובקלישאות, אלא בתכלס ובמעשים.

הנתונים שהוצגו בפנינו פה, אני חייבת לומר שהם אינם מדויקים. ממציאים כל מיני שמות חדשים למורי קבלן כדי להימנע, אני חושבת, מלהכליל אותם תחת הבעיה כדי לחסוך כסף. חד משמעית.
היו"ר יעקב מרגי
תפרטי.
יפה בן דוד
אני אפרט. אני חושבת שזו תופעה מבישה מאוד. אם להשתמש במילים חריפות אני אגיד שזו שערורייה אחת גדולה. לא יעלה על הדעת שמשרד החינוך, שהוא הגורם המעסיק והוא אחראי על בתי הספר ועל מורי היסודיים ועל חטיבות הביניים, יבקש נתונים ממנהלי בתי הספר. הרי אם אתה המעסיק אתה צריך לדעת מה קורה בכל בית ספר ובית ספר. הרי מה עושים? מבקשים ממנהל בית הספר, מנהל בית הספר נמצא - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה לא הוגן לומר את זה, אני אגיד לך למה. נכון, פתחת בהגדרה, את מי אתם מאגדים, במערכת החינוך מסתבר שיש, מעבר למי שהחזיקו, כנראה הרשויות או הבעלויות, בצורה כזו או אחרת, מורים שנתנו בשעות הליבה ובמקצועות הליבה, בשעות הפורמליות, מורים בלי תעודת הוראה, אבל הם מורים, הם בני אדם, הם נבראו בצלם והם מועסקים. היא צריכה את הנתונים האלה. בעקבות הדיון, כשהבנו שזה לא ממופה, ביקשנו ממשרד החינוך למפות. תתפלאי לשמוע, יש עוד הרבה גופים במדינה שלא יודעים מה קורה בחצר שלהם ואנחנו לא אחת מבקשים 'תמפו, תגישו לנו דוח', וחבל.
יפה בן דוד
אני אומר לך - - -
היו"ר יעקב מרגי
הצורך במיפוי נולד. מצער, אחרי 70 שנה, ולמה ולא היה צריך, בסדר, זה מילים, אבל עובדתית ולא היה ודרשנו את המיפוי. גם לטעמי, המיפוי הנוכחי לא ממצה, הוא לא יורד לרזולוציות והגדרות מדויקות. בבקשה.
יפה בן דוד
אוקיי. ועכשיו, לאחר שעשו את המיפוי, מה עושים עם המיפוי? זו השאלה. הם ביקשו ונתנו להם את המיפוי ואספו את המיפוי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נלך בסיכום לדברים.
יפה בן דוד
אז מה עושים עם המיפוי. אני רוצה להגיד עוד דבר. אנחנו לא נאפשר ולא ניתן יד לכך שבאותו בית ספר יהיו שני סוגי העסקה, זאת אומרת מורים שהאחריות שלהם היא משותפת, יש להם את אותם חובות, הם מלמדים את אותם מקצועות, חלק מהמורים יועסקו על ידי משרד החינוך וחלק יועסקו כעובדי קבלן.
היו"ר יעקב מרגי
אין דבר כזה, אנחנו ניצמד להגדרה הזו בצורה חד משמעית. אם צריך, גם בהידברות עם השר ועם המנכ"לית, להביא לכאן לדיון כדי שהם יאמרו את זה, הם יאמרו את זה. אנחנו מדברים על מורים, קודם כל בשלב הראשון, הנה, אני לא מסתיר את הכוונות שלנו, אנחנו בסוגיה הזו של עובדי קבלן אימפריאליסטים. בשלב הראשון כרגע אנחנו ממקדים את הדיון על אותם מורים שמלמדים את מקצועות הליבה במסגרת השעות הפורמליות של מערכת החינוך. קודם כל זו השאיפה הראשונה שלנו, להגיע למצב כזה שכולם יועסקו בהעסקה ישירה, אחר כך נמשיך לריב על הדברים האחרים. אני לא מוותר על אף אחד, בהשקפת עולמי, אבל אני לא יכול להגיד לכם עכשיו - - - יש חברי כנסת שאין להם בעיה עם הצהרות, הם יביאו לך גם את הירח, אני לא הולך לשם כרגע, אני רוצה קודם כל לראות איך החלטות שהממשלה קיבלה פעם-פעמיים, איך אנחנו מיישמים אותן. אני דווקא נצמד להגדרה שלך, שעות הליבה במסגרת השעות הפורמליות. אני שמח שהבקרה שלכם הולכת לכיוון הזה, אבל אני רוצה לדעת שלא ייפקד אחד שמועסק בהעסקה לא ישירה.
יפה בן דוד
המשפט האחרון שאני רוצה לומר, אני חושבת שחשוב מאוד גם לתחום את הזמן בדבר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
זה בסיכום, את תכירי את הסיכומים שלי. בבקשה, ד"ר שמעון אוחיון.
שמעון אוחיון
תודה רבה, אדוני היושב ראש. ראשית אני באמת חייב לתת קומפלימנט בכל אופן לשר החינוך הנוכחי, שעוסק במיפוי של הבעיה הזאת. לצערי שר החינוך הקודם התכחש לבעיה הזאת. חבל. אנחנו העברנו הצעת חוק לביטול עובדי קבלן במערכת החינוך, זה עבר קריאה טרומית ולולא הפיזור של הכנסת היו סיכויים טובים מאוד שהחוק הזה היה מתקיים.

אני לא רוצה לעסוק בציונות יותר מדי, אבל משפט אחד אני חייב לומר וזה מה שכואב לי, מבחינת ראייה של חזון, של מטלות מרכזיות למערכת החינוך, אני רואה שחסרים לנו בדיון הזה. כל מחקר אומר שההשקעה הטובה ביותר בחברה היא השקעה בחינוך, ההשקעה הטובה ביותר בחינוך היא ההשקעה במורים. לא צפיפות בכיתות, לא שאני מבטל אותה, ואת זה החברה שלנו עוד לא הצליחה להפנים. אני לא מבין למה מחכים בעניין הזה.

אני רואה בסיפור הזה של עובדי קבלן, זה לא רק עניין של עוול משווע כלפי אותם מורים, ובראשם אותם מורים בהיל"ה, אלא זה גורם מרכזי להעמקת הפערים החברתיים. אני חוזר ואומר, עובדי קבלן הוא אחד הגורמים להעמקת הפערים החברתיים, אתה מאפשר פה לרשויות המקומיות להתפתח, מישהו אחר יגיד להשתולל, אני אקרא לזה להתפתח כשהממשלה לא הולכת בעקבותיהם ומשלימה איפה שהיא יכולה להשלים. אני לא יכול למנוע רשויות מקומיות שיש להן כספים, יש להן עודף תקציבי ומשקיעות בחינוך, הממשלה צריכה ללכת ולאזן באותם מקומות שאין אפשרות. לא ניפול בפח ונגיד, רבותיי, רק נשווה למקצועות הליבה. דווקא תכניות תל"ן ואחרות, הן יוצרות את הפערים הגבוהים בין פריפריה למרכז ובין יישוב בעל מעמד סוציואקונומי נמוך למעמד סוציואקונומי גבוה. זאת הבעיה שלנו.

אנחנו הצענו בהצעת החוק לביטול עובדי קבלן להביא את הרשויות המקומיות. הן אחת הבעיות המרכזיות. אני השקעתי זמן וישיבות רבות מול הרשויות המקומיות. הצעתי, רבותיי, גם בתקופתו של גדעון סער, קמה ועדת בר גיורא ואמרה 'אתם רוצים להוסיף מן התקציבים שלכם? תקנו תקנים ממשרד החינוך'. שמשרד החינוך יהיה המעסיק, ייתן את התנאים ואת הזכויות לכל מורה ומורה, משרד החינוך כגורם ממשלתי יפקח עינו ויראה בכל מקום ומקום שבאמת העובדים בהוראה לא מקופחים, אבל גם מקבל תמונה על מערכת החינוך, מי מקבל יותר, מי מקבל פחות. הלוא הפערים היום לא רק בגלל שמשרד החינוך מתקצב פה, אלא בגלל רשויות מקומיות חזקות ואוכלוסיות והורים חזקים. זאת בעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה ותפקידה של המדינה ליצור שוויון הזדמנויות ולתת שוויון לכל קבוצת אוכלוסייה להתמודד. מה תגידו לרשות מקומית שיש לה חשב מלווה כדי לגמור את התקציב החודשי או התקציב השנתי או הרבעון שיש לה, היא צריכה להתמודד לבד עם עתיד הנוער שלנו, עם עתיד ילדינו?

לכן אני אומר, בנקודה הזאת, אני משבח ואני קורא לשר החינוך, התחלת למפות, תסלחו לי, אנחנו מבינים את המספרים, תגמרו את הסיפור הזה, תבואו עם הצעות מעשיות. אני עדיין מפנה ואני גם קורא למנכ"לית וקורא לרשויות, לשלטון המקומי, תיכנסו לסיפור הזה כמו בהמלצות ועדת בר גיורא, כל מי שרוצה ויש לו את האפשרות, שיקנה את התקנים ממשרד החינוך, היא המעסיק שידאג למלוא הזכויות וגם תהיה לו תמונה מה קורה באמת במערכת החינוך.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
למה אתה מתכוון לקנות את התקנים? לא הבנתי.
שמעון אוחיון
יש היום בתכניות תל"ן, למשל, רשות מקומית רוצה אפילו לתת תגבור במתמטיקה, היא לוקחת, כמו בתל אביב, יובל או אחרים, חברה קבלנית ואומרת 'יש לי כספים' - - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אבל ממי היא תקנה את התקנים?
שמעון אוחיון
ממשרד החינוך. זו המלצה לא שלי, דרך אגב, זו המלצה של ועדת בר גיורא, שהוקמה בזמנו בקטע הזה על ידי גדעון סער, כשהיה שר החינוך. זו המלצה מעשית. אתה רוצה? יש לך תקציבים? אתה רוצה להשקיע ביישוב שלך? לכן בלי זה וגם בלי לקדם את החוק לא נסגור את הסיפור הזה שיש לו השלכה לא רק לעוול כלפי מורים, מעמדו של מקצוע ההוראה, אלא גם אחד הגורמים להעמקת הפערים החברתיים.
היו"ר יעקב מרגי
זאב.
זאב גולדבלט
את עמדת פורום ועדי ההורים היישוביים כבר התחלנו להבהיר בדיון הראשון שהיה הבוקר, בתשע, בנושא של שותפות הורים-מורים, כשאמרנו בצורה, אני חושב הכי בוטה והכי נחרצת שיכולה להיות, שאנחנו רואים בגמול שאותו מקבלים המורים, ואני מדבר כרגע על המורים בתקן המלא, עובדי משרד החינוך, כמחדל מתמשך של המדינה. לא במקרה מערכת החינוך, משנות ה-50, נמצאת בירידה, כי איכות המורים נגזרת בין השאר מהגמול שהם מקבלים. אם בשנות ה-50 וה-60 ניתן היה להשתכר בצורה מכובדת, משכורת, אני מדבר, של מורה אחד, משפחה שלמה יכלה להישען עליו בצורה מכובדת, היום זה חלום באספמיא. היום עם משכורת של מורה אפשר במקרה הטוב לחיות עם רבע משפחה. קל וחומר עובדי קבלן, שזה פשוט רעה חולה שלא ברור לי מאיפה היא צמחה.

אני חושב, דרך אגב, שלמרות המחמאות שניתנות כאן למשרד החינוך על המיפוי, עצם היצירה של הדבר הזה והנתונים שהוצגו כאן, יש בהם יותר ממסך עשן כי מציפים אותנו בהמון המון מידע שחלקו הגדול פשוט לא רלוונטי לדיון. מכיוון שאני יוצא מערכת הביטחון והדרכתי לא מעט מפקדות אוגדה וגיס, אחד הדברים הבדוקים לעצור מערכת כמו מפקדת אוגדה או מפקדת גיס מפעולה זה להציף אותה במידע לא רלוונטי ואתה רואה את המערכת נתקעת, כי היא לא יודעת איך להתמודד עם הדברים האלה. קל וחומר במקום כזה. אם השאלה היא כמה עובדי קבלן יש במערכת החינוך, הרבה יותר פשוט לתת את המספרים, להציג את זה וזהו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זה רק מעיד כאלף מונים, מה שאנחנו אומרים, על כמה מסורבלת מערכת החינוך וכמה ידיים יש בה ודוחפים בה ורשות מקומית כזו עושה ככה והשנייה עושה ככה, זו מפריטה, השנייה לא מפריטה.
זאב גולדבלט
דרך אגב, רק מילה אחת לחבר הכנסת לשעבר אוחיון, קל להאשים את ההורים, ההורים תמיד - - -
שמעון אוחיון
אני לא מאשים את ההורים.
זאב גולדבלט
לא, בזה שאתה אומר 'נותנים'.
שמעון אוחיון
חלילה, אני גם לא מאשים את הרשויות.
זאב גולדבלט
הורים כתפיסת עולם ירצו את הטוב ביותר לילדים שלהם.
שמעון אוחיון
לא, זה לא נכון, לא הבנת. אני גם בוודאי לא מאשים את הרשויות המקומיות, אני רק אומר שהממשלה צריכה גם לתקן במקומות מסוימים, להשלים את הפער.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. בבקשה.
אודליה מעודה
שלום וברכה, אני אודליה מעודה, רכזת החטיבה החרדית בהסתדרות הכללית. קודם כל אני מודה ליו"ר הוועדה על היוזמה ועל הרגישות. אני מדברת כאן על העושק המוכר שהינו רשמי, לצערנו הרב. אני רואה סביב השולחן הזה כל כך הרבה דוברים ונואמים וכולם פה אחד מוקיעים את התופעה של עובדי קבלן וכולם מגנים על המורים שנמצאים בחדר המורים ויש להם - - - אחרים ומקומות אחרים והקטסטרופה בהעסקה הפוגענית הזאת באמת כואבת, אבל שימו לב, אני היחידה שבאה לזעוק את הזעקה האילמת של הגננות במוכר שאינו רשמי.

אם אני נמצאת בתפקיד שלי בסך הכול שנה וחצי, אבי ניסנקורן הגדיל לעשות ופתח חטיבה חרדית בהסתדרות, שהתפקיד שלה לטפל בנושא הכאוב, המוכר שאינו רשמי, בין היתר, וגם בהעסקה של חרדים. אני אתן לכם נתונים עובדתיים, תגידו לי אתם - - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל בקצרה.
אודליה מעודה
בקצרה, אני אקצר. אני רוצה לשמוע, גם למערכת האכיפה של משרד החינוך, האם זה נשמע הגיוני שגננת במוכר שאינו רשמי, שמועסקת 33 שנה, תקבל 3,300 שקל? זה אני רוצה לדעת. אם סייעת, שמתוקצבת בשעות האלה, וגננות שמתוקצבות, כמו שאמרת, זה עונה בדיוק לקריטריונים שלכם, גננת במקצועות שלכם, בשעות תקצוב שלכם, סייעת אמורה להיות מועסקת במשרה מלאה, גננת במשרה מלאה, אני מדברת על סייעת כרגע שמועסקת במשרה מלאה, מקבלת בסך הכול 2,800 שקל, על 27 שנות עבודה. כשמגיע הפיקוח של משרד החינוך הוא נעמד מול הבעלות ושואל אותה 'גברתי, כמה שנים את עובדת?' מה כתוב בתלוש? נתונים אחרים. 'באיזה אחוזי משרה את מועסקת?' מה כתוב בתלוש? נתונים אחרים. עומד המעסיק מולה ומה היא תצטרך לומר לו? את האמת לאמיתה, מה שרשום בתלוש, זו האמת מבחינתם. ברגע שצריך לדעת את המציאות האמיתית, הבנות שאני איתן יום יום נמצאת במערכה מפחדות.
היו"ר יעקב מרגי
תעצרי פה. אתה מכיר את התופעה הזו?
אלון שרון
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מה אתם עושים?
אלון שרון
אנחנו היום מבצעים ביקורות. למעשה לא רק היום, אבל מבצעים ביקורות שכר באופן - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה אני יודע שאתם עושים, אני יודע גם על דרישות השבה שעשיתם ועצירת תקצוב, זה אני יודע - - -
אודליה מעודה
זה לא עוזר.
אלון שרון
כאשר אנחנו בודקים את כל - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע. אתה לא יודע מה אני שואל. כשהיא אומרת לך שבסוף יכול להיות שתשאל את הגננת או את הסייעת והיא תענה לך מה שכתוב בתלוש, מפחד שמחר מחרתיים - - - היא מפרנסת יחידה ברוב המקרים, או גם אם היא לא מפרנסת יחידה, עם שכר כזה, היא חוששת לפת לחמה. יש לכם אמצעים וכלים לבדוק אכן?
אלון שרון
אני יכול להגיד שבשנתיים האחרונות, מאז הקמת המינהל שלנו, אנחנו שכללנו מאוד את האמצעים כדי לעלות על מקרים מהסוג הזה. אנחנו מטפלים גם בלא מעט תלונות ספציפיות בנושאים האלה ואני בהחלט חושב שיש התקדמות ותהיה גם בעתיד הקרוב בנושאים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
עוד שאלה. אני לא יודע אם אתם הפורום שיכול לתת לי מענה. גננת או סייעת במוכר שאינו רשמי מתוקצבת על ידי המדינה בתעריף שונה מגננת או סייעת ב - - -
סוניה פרץ
דתיים מקבלים תקציב לפי הפרמטרים של - - -
היו"ר יעקב מרגי
לו יצויר שהגדרת התנאים האישיים של הגננת במוכר שאינו רשמי ובממלכתי או במוכר, באותה הכשרה, אותה השכלה, אותו ותק?
סוניה פרץ
הם עובדים בתנאי העסקה שונים. גננות ברשמי עובדות לפי תנאי אופק חדש.
היו"ר יעקב מרגי
שאלתי אם המדינה מתקצבת? לא.
אודליה מעודה
אני רוצה להגיב על זה. במוכר שאינו רשמי, יש לי פה חוזר לבעלויות, שהחוזר הזה מחייב את הבעלות להעסיק בשכר זהה מדויק למערכת החינוך המוכרת הרשמית. מה שקורה בפועל, מערכת החינוך מתקצבת באופן חסר.
היו"ר יעקב מרגי
אופק חדש.
אודליה מעודה
לא, היא מתקצבת חסר. התקצוב חסר. הנה משרד האוצר, התקצוב חסר. מה שמשרד החינוך מחייב לשלם זה לא מה שהוא נותן. בגלל שילד יהודי, חרדי, במדינת ישראל מחונך במוכר שאינו רשמי, בעצם מקבל סוג של עונש והוא לא מתוקצב באופן מלא, התקצוב חסר, זה הכול.
היו"ר יעקב מרגי
טוב, זה דיון נפרד שצריך להתייחס אליו.
אודליה מעודה
יש עוד נקודה.
קריאה
והן כולן עובדות קבלן, במגזר החרדי.
אודליה מעודה
הן כולן עובדות קבלן, בדיוק, אבל הן לא מעזות לפצות את הפה, אני היחידה שפותחת את ה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. אי אפשר לזרוק סיסמאות. זה בדיוק עובד בעלות כמו עתיד וכמו אורט, רק ששם זה שיטת תקצוב אחרת, בנים חורגים, לא רוצה להגיד לך למי.
אודליה מעודה
יש עוד נקודה שחשוב שמערכת האכיפה והבקרה של משרד החינוך תדע על זה, אחוזים גבוהים מהמורות ומהגננות שמועסקות במוכר שאינו רשמי, הן בכלל לא מקבלות את כל הפריבילגיה המיוחדת של לפתוח תיק במשרד החינוך. זאת אומרת שאם אנחנו בתור הסתדרות מגיעים למצב שצריכים לעזור ולסייע לפתיחת תיקים במערכת החינוך והבעלות לא מסכימה, כי זה יחייב אותה, כי זה יגרום לה להוציא יותר כסף ומשרד החינוך לא מרים את הכפפה ואומר 'אני רוצה לדעת באמת מי המורות שמועסקות כאן ולמי יש תיק פתוח כאן', אז - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני חושב שהצבת לנו אתגר לצלול לסוגיה הזו בנפרד.
דוד בן עמי
אני מורה קבלן, קוראים לי דודו בן עמי, אני חייב להתפרץ.
היו"ר יעקב מרגי
אל תתפרץ, תעצור.
דוד בן עמי
כי המקרה שלי מוכר.
היו"ר יעקב מרגי
לא, יש לי אובססיה לעזור לך להתאפק מול הדחפים שלך. אני אתן לחברת הכנסת שלי יחימוביץ ולאחר מכן אני אתן לך.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אנחנו חייבים לזכור שיש קשר ישיר בין הקיצוצים הרוחביים ובין המחנק של מערכת החינוך לבין התופעה של העסקת עובדי קבלן, כי ככל שהתקצוב של מערכת החינוך מידלדל, כך גם הצורך של הורים שיש להם אפשרות לתת גדל. אנחנו יודעים שבסופו של דבר צלוחית הפטרי והמקום שבו צמחה התופעה הזאת זה אזורים מבוססים, זה רשויות חזקות, זה הורים חזקים שרצו להוסיף עוד נדבך ועוד קומה על מערכת החינוך המורעבת והרזה. מוכר שאינו רשמי קיים גם במגזר החילוני ובמוכר שאינו רשמי יש עמותות הורים ועמותות הורים זה עובדי קבלן, לכן רשות חלשה שנשענת על מענקי איזון בדרך כלל היא לא תעסיק עובדי קבלן, היא תשתמש במה שיש לה בבסיס, בשלד, ולא תוסיף על זה עוד קומות, שהן קומות שהן סוג של הטבה לילדים של מי שיש להם, ילדי עשירים או ילדי מעמד ביניים, שנקרא כדי לשלם לאותן עמותות הורים.

אני חושבת שהמערכת לא רוצה לטפל בסוגיית עובדי הקבלן, אין לה עניין, זה נוח לה, זה סוג של פילטר, ככה משחררים לחץ אצל ציבורים שהם חזקים במיוחד ויכולים להפעיל לחץ על משרד החינוך ויכולים להרים קול זעקה לשמים ולכן הפילטר הזה שדרכו יוצא הלחץ - - -
היו"ר יעקב מרגי
את יכולה לפרט?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
כן, אני אפרט. לו הורים חזקים ואמידים לא היו יכולים להוסיף תל"ן ועמותות הורים ומוכר שאינו רשמי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא הייתה ברירה למדינה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
היה מופעל לחץ מצד האליטה שיכולה להשפיע פה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אוה, אז למה את חוסכת את זה מהפרוטוקול?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
בשביל זה אתה פה, אדוני היושב ראש, כדי לכוון אותי. לכן באיזה שהוא מקום זה מחליש את ההתנגדות ואת ההתקוממות וסותם את הפה להורים החזקים יותר שיש להם סיי והם יכלו להפעיל לחץ על מערכת החינוך, כי בסוף הם מעדיפים, במקום לנהל קרבות, לשלם עוד כמה שקלים לעמותות ובזה הלחץ יורד. לכן למשרד החינוך אין שום אינסנטיב אמיתי לטפל במורי קבלן. מבחינתם סבבה, שההורים יוסיפו ולא יהיה לחץ וכך אפשר יהיה להסתדר עם התקציב המדולדל. אני לא מאמינה בפתרונות ביניים, צריך כאן - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא היית איתנו בדיון, אני במהלך של עבודה מול הממ"מ, לתמחר את כל סוגיית התל"ן כדי ליישם את ההמלצה, אם אני לא טועה, של ד"ר שמשון שושני, לעשות מנגנון גבייה חלופי ולבטל מן העולם את המושג של התל"נים. נצטרך לשלב ידיים כולנו, קואליציה ואופוזיציה, להפעיל לחצים על האוצר, שלא אוהב מסים נוספים, כדי לבער את הדבר הרע הזה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
ברמה העקרונית והמוסרית הייתי היום מבטלת את תשלומי ההורים, נקודה. מבטלת אותם, די, נגמר. אבל המפלצת הזאת כבר כל כך גדולה ויש לה כבר כל כך הרבה קומות והיא כבר חלק כל כך אינטגרלי מתוך מערכת החינוך, עד שאם היום אתה תבטל תשלומי הורים מערכת החינוך תקרוס - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, אנחנו לא מבטלים את השירות, מנגנון גבייה אחר. במקום שהיד תהיה בקלות לכיס של ההורה, ברירת המחדל תהיה הכיס של ההורה, אנחנו נעשה את זה דרך מנגנון גבייה, פרומיל שניים.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אבל קוראים לזה מס הכנסה.
היו"ר יעקב מרגי
אז מה?
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
לא, אני בעד, מס הכנסה - - -
היו"ר יעקב מרגי
חוב תוצר. הבוקר היה דיון על חוב תוצר - - -
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אבל, מרגי, אתה לא צריך להתווכח איתי, זה מה שאני אומרת, יש מנגנון פרוגרסיבי של גביית כסף, שבו אנשים שיש להם הרבה כסף משלמים הרבה מסים, ומי שאין לו כסף בכלל ולא מגיע לשכר מינימום לא משלם מס בכלל ואז מערכת החינוך מתוקצבת כמו שצריך, אבל המנגנון הזה לא עובד ולכן נוצרה כאן מפלצת שנורא נוח לכל הצדדים ויש לה קורבנות. הקורבנות זה המורים המנוצלים והקורבנות זה התלמידים ולכן יש כאן - - - הפתרון הוא רדיקלי והפתרון הוא קודם כל לקלוט קליטה ישירה את עובדי הקבלן שמועסקים במערכת, זה עולה כסף, לא הרבה כסף, אגב, לא כמו שאומרים, והדבר השני - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שזה לא הרבה כסף, את יודעת למה? מתברר בחלק מהפרויקטים שתעריף השעה שמשלמים להם בגלל שהם במסגרת העסקה כזו גבוה יותר מאותו תעריף שעה של מורה במערכת ולמרות זאת המורים מעדיפים להיות מועסקים ישירות, לכן אני לא חושב שזה עולה יותר.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
ברור, יש כאן גם דמי תיווך לקבלן. והדבר הנוסף, אחרי קליטה ישירה זה פשוט לאסור באופן גורף העסקה שאינה ישירה של מורים, חד משמעית, פשוט לאסור אותה בחוק. כיוון שאין לנו פרטנרים לזה כרגע בממשלה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נזעק לפחות.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אני מתפלא, כי בסעיף הקודם, בסעיף 5 של הסיכום 'הוועדה רשמה לפניה בסיפוק את הודעת המרכז לשלטון מקומי כי הוא מתנגד', תעלי את השקף של כמה ברשויות המקומיות, 'כי הוא מתנגד וקורא באופן חד משמעי שלא להעסיק עובדי קבלן במערכת החינוך. עם זאת תמוה בעיניה שאין למרכז לשלטון מקומי - - - ', אתם רואים את הגרף הימני? הכי גבוה זה השלטון המקומי בהעסקת עובדי קבלן.
קריאה
זה העסקה ישירה.
היו"ר יעקב מרגי
זו העסקה ישירה?
קריאה
זה עובדי רשויות.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני לא הבנתי. אם ככה, אני חוזר בי. אם ככה, סעיף 5 מגיע להם בדין. בבקשה, אדוני.
דוד בן עמי
לי קוראים דודו בן עמי ואני מורה קבלן. המקרה שלי מוכר גם ללילי בן עמי, גם לחבר הכנסת יוסי יונה.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
אתה קרוב של לילי בן עמי?
דוד בן עמי
לא, אין קשר, זה היה מקרי לחלוטין, גם בצבע רואים וגם הגעתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
כל הבן עמי מתחילים כעובדי קבלן.
דוד בן עמי
וגם נפגשתי איתך - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שאין לנו זמן אני אנווט אותך. איפה אתה מועסק? איפה אתה גר?
דוד בן עמי
אני מראשון לציון, אני מורה קבלן שם מ-2007, הועסקנו שם דרך - - -
היו"ר יעקב מרגי
תגדיר עובד קבלן, מה אתה עושה?
דוד בן עמי
מלמד שעות ליבה של מתמטיקה, שפה, אנגלית. אני בתוך המערכת הזאת מלמד יותר מהמורים הרגילים.
היו"ר יעקב מרגי
בשעות הפורמליות?
דוד בן עמי
בתוך השעות הפורמליות, 36 שעות ביום חופשי, כי אנחנו מתוגמלים, כמו שאתה יודע, לפי שעתי, בחופשות אין לנו שכר, לא מקבלים.
היו"ר יעקב מרגי
שעתי, לא צריך לפרט. כשאתה אומר שעתי זה ברור.
דוד בן עמי
מה שבראשון לציון, לצערי, ראש העיר עשה אחרי הדוח האחרון, הם מסמסו את זה, במקום לתת את השעות האלה מלאות בתוך המערכת הם החליטו לתת מאחת עד שלוש.
היו"ר יעקב מרגי
זו התוספת שראש העיר נתן יותר ממה שהמדינה נתנה.
דוד בן עמי
כן, הוא תלה שלטים שהחינוך והחינוך, אבל אין יותר בתוך מערכת השעות, מה שאני ידעתי, כי לא חזרו אליי, לא קיבלנו מכתב, לא סיימו לנו את ההעסקה, אנחנו, אני והחברים שכמוני, לא מועסקים, אני כרגע בנתיב אחר, לצערי. כשפניתי גם דרכך ודרך חבר הכנסת יוסי יונה לקבל כתב חיוב בגלל שיש לי ותק מוכר של משרד החינוך של 13 שנה, שעל המכתב הזה מופיע גם - - -
היו"ר יעקב מרגי
מודה שלא הצלחתי להשיג לך אותו.
דוד בן עמי
נכון. סוניה פרץ חתומה עליו דרך דליה מזרחי, שנפגשתי איתה, יש לי ותק מוכר פה, הכול. היא אמרה לי 'השעות שעשית, רק למורה מעל ארבע שנים, זה שעות בודדות, לא במילוי מקום', איך מילוי מקום? 13 שנה ותק - - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו אנחנו לא בדיון פרטני - - -
דוד בן עמי
בדיוק, אז המקרה שלי, עם מכתבים מומלצים ומוערכים ומורים כמוני, טובים, נאלצים עכשיו ללכת למסגרות אחרות במשרד החינוך וחבל שכך.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יפה, רצית התייחסות? ומשרד החינוך סיכום.
יפה בן דוד
אני באמת מזמינה את שר החינוך להורות על הפסקת משיכת הזמן, לשים קץ לעוול ולכרות הסכם קיבוצי, לאסור על העסקה קבלנית פוגענית ולקלוט את כל מורי הקבלן להיות עובדי הוראה מן המניין. אני מוכנה לחתום על זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
יפה, רגע, תקשיבי. זה לא הוגן מצדי, רק נכנסת לתפקיד הזה, אבל אני לא אוהב סיסמאות.
יפה בן דוד
אנחנו תכלס.
היו"ר יעקב מרגי
תכלס. המשבר הבא של הסתדרות המורים, על מה יהיה? על עובדי הקבלן במערכת או על - - - ואני לא אפרט.
יפה בן דוד
תאמין לי שרק עכשיו, לפני שבוע וחצי, נכנסתי לתפקיד - - -
היו"ר יעקב מרגי
לכן אמרתי שזה לא הוגן מצדי.
יפה בן דוד
לא, רק שנייה, ומצאתי גם את הזמן להיפגש עם לילי בנושא של עובדי קבלן ורק אתמול, אחרי חמש שעות של ישיבה עם משרד האוצר, עם הממונה, עם המנכ"ל, חמש שעות מתישות שאנחנו הצבנו, גם בנושא של החזרי נסיעות, בנושא של קיזוזי שכר, זה כרגע עומד לפתחנו, ברגע שנסיים את זה אז אנחנו נטפל ונוביל, כפי שאמרתי, את כל נושא עובדי הקבלן, חד משמעית, שיש להם רישיון הוראה ותעודת הוראה.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שהגיעו אלינו גם מורי קרב והתייחסנו, אז תאמר כמה מילים.
אורי ליברטי
אני אתחיל עם משהו טוב ואני אסיים בדאגה. שמי אורי ליברטי, אני יושב ראש ועד עובדי תכנית קרב.
היו"ר יעקב מרגי
שהוא לא מתייאש, הוא היה גם בדיון הקודם.
אורי ליברטי
והוועדה רשמה לפניה בישיבה הקודמת, לפני שנה, שהיא תעקוב אחרי יישום - - -
היו"ר יעקב מרגי
כתבנו בשם ומלכות את השם שלך בסיכום.
אורי ליברטי
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
'הוועדה רשמה בפניה בסיפוק את דבריו של אורי ליברטי, יושב ראש התאגדות עובדי תכנית קרב בהסתדרות, לפיהם מנכ"לית משרד החינוך הסכימה שעובדי קרן קרב יועסקו בהעסקה רציפה 12 חודש בשנה'. זה השגנו. עכשיו מה השלב הבא? מה אתה רוצה שנוציא ממנה?
אורי ליברטי
יפה, ככה, לשמחתי הגדולה באמת ההסכמות בגדול יושמו.
היו"ר יעקב מרגי
אני יכול לומר שבדרך כלל הם עומדים בהבטחות.
אורי ליברטי
אתה אמרת לנו שכשהיא מבטיחה היא מקיימת ואני מוכרח לציין באמת לשבח כל הגורמים המעורבים בדבר שההסכמות ברובן הגדול יושמו, אבל אני רוצה לומר שיש לנו דאגה מאוד גדולה, כי מה שהשתנה זה דפוס ההעסקה. דפוס ההעסקה השעתי בטל מן העולם, וטוב שכך, כי הוא היה חרפה. זהות המעסיק, לשמחתנו אין לנו בעיה עם זה, כשהיינו עובדי כל מיני מרמנטים וכל מיני כאלה הייתה לנו בעיה, עכשיו אנחנו עובדים של החברה למתנ"סים, שזה זרוע העשרה של מדינת ישראל, זרוע החינוך הפורמלי של מדינת ישראל - - -
היו"ר יעקב מרגי
בלתי פורמלית.
אורי ליברטי
סליחה, זרוע החינוך הבלתי פורמלי של מדינת ישראל, מתאים לגמרי לזהות שלנו, לשליחות החינוכית שלנו, זה בסדר גמור. איפה הדאגה הגדולה? שמהות ההעסקה לא השתנתה. כל ארבע שנים מוציאים אותנו לשוק, כל ארבע שנים אנחנו נמצאים תחת איום שיתהפך העולם שלנו. המכרז הבא הוא ממש מעבר לדלת, הסוף של הסוף של תהליך המכרז הוא באוגוסט 2018, אבל ההיערכות למכרז מתחילה כבר עכשיו ואנחנו היינו כאן ב-2014, בישיבה של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בנושא של גורלם של עובדי קרב לקראת המכרז, היינו בדאגה גדולה. לשמחתנו אנחנו נקלטנו ועברנו לחברה למתנ"סים, אבל מי ערב לנו שב-2018 לא יקרה לנו בדיוק אותו דבר? הסיפור הזה חייב להסתיים ואנחנו חייבים לקבל ביטחונות שיפסיקו את המכרוז שלנו כל שנה ויקלטו אותנו באופן ישיר במעסיק שלנו. כי כרגע, למרות שהחברה למתנ"סים היא מעסיקה אותנו, זה לא נחשב העסקה ישירה, זה העסקה קבלנית, כי אנחנו אצלם תחת מכרז.

אנחנו עכשיו נמצאים בחתירה לחתימה על הסכם קיבוצי, שיעגן את הסכמות כחלון-ניסנקורן מ-2015 בהסכם קיבוצי וייתן לנו איזה שהוא ביטחון לקראת המכרז הבא. לצערנו הגדול התהליך הזה מדשדש, משרד החינוך התנה כל מיני התניות ואנחנו איבדנו ומאבדים זמן ואנחנו עלולים חלילה להגיע למכרז הבא או להגיע אפילו לתחילת כתיבת כתב המכרז הבא כשאין הסכם קיבוצי שמגן עלינו. אנחנו רואים את זה בדאגה גדולה ואנחנו מבקשים כאן את ההתגייסות והסיוע. דבר ראשון אנחנו רוצים את ההתחייבות של משרד החינוך והביטחון שיאפשרו לחתום על ההסכם הקיבוצי הזה כדי שיהיה לנו מינימום הגנה ושיטמיע את ההסכם הקיבוצי שייחתם בקרוב במכרז ואנחנו רוצים גם בעניין הזה את הסעד והמשך הפיקוח והתמיכה של הוועדה ושל חברי הכנסת.
שלי יחימוביץ (המחנה הציוני)
למה ההסכם לא נחתם?
אורי ליברטי
ההסכם הקיבוצי לא נחתם עד עכשיו בגלל איזה שהן התניות שבאו ככל הנראה מהכיוון של משרד החינוך, של כל מיני דברים שרוצים להיכנס להסכם. אנחנו איבדנו על זה חצי שנה לפחות. עכשיו, לשמחתנו הגדולה, חלה איזה שהיא תזוזה והיעד שלנו זה לחתום את ההסכם תוך כמה שבועות, זה הסכם ביניים ואחרי זה הסכם קבוע. אם הסכם הביניים לא ייחתם תוך כמה שבועות אנחנו נהיה בבעיה גדולה, כתב המכרז יתחיל להיכתב ואנחנו שוב נפספס את הרכבת.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רבותיי, תם ולא נשלם. הוועדה מודה לחברי הכנסת ולאורחים הרבים ולארגונים השונים.
קריאה
אני רוצה להגיד משפט.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. לגבי עבודת המגשרים, זה לא הדיון. קיבלתי את הפתק שלך, קיימנו דיונים, זה לא הדיון. אנחנו מדברים כרגע על זה. על מה את רוצה לדבר?
קריאה
אני רוצה לדבר על עובדי קבלן, אני עבדתי מטעם עיריית פתח תקווה לפני שנה, מורה למחול, החינוך המיוחד, 15 שנה מתוכן - - - בכל בתי הספר ברמת גן, פתח תקווה, תל אביב.
היו"ר יעקב מרגי
ומה את רוצה לומר שלא נאמר?
קריאה
קודם כל אני רוצה להגיד יישר כוח ללילי.
היו"ר יעקב מרגי
אין לי זמן לתודות.
קריאה
כי אין לנו לא אבא ולא אמא.
היו"ר יעקב מרגי
תאמרי לי כרגע מה יש לך לומר בנוסף למה שנאמר.
קריאה
אני יצאתי לפנסיה לפני שנה, יצאתי אחרי 46 שנה שאני מורה עם ותק, שלא הוכר לגמרי ועם משכורת של 1,100 שקל.
היו"ר יעקב מרגי
מצער.
קריאה
למה כל זה? כי לא העירייה, שעבדתי מטעמה, ולא מרכז - - - למרות שמרכז השלטון המקומי כתב מכתב שאני לפחות אתחיל לקבל את המשכורת של תואר ראשון, להתחיל עם התואר הראשון ואחר כך נגיע לשני, שיתחילו לפחות עם זה, שום דבר, עד היום אני מדריכה מוסמכת. היום מדריך מוסמך, מורה מוסמך, מתחיל עם 110 שקל, אני, עד שיצאתי לפנסיה, 75 שקלים לשעה. כשעבדתי בחינוך המיוחד, שלא לדבר על זה שחינוך מיוחד מקבל יותר. אני רוצה ל - - - את אלה שיצאו לפנסיה. אני עוד בדין ודברים איתם ובמלחמות, כאילו מה ניתן לעשות לאנשים כמוני ויש הרבה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, אני לא בטיפול פרטני, אבל יש לך את הארגונים שמלווים אותך. זה מצער, זה משקף באמת את מצבם של מורי קבלן. תודה.
אורה חכם
יושב ראש הוועדה שאל אותך מה קורה עם העיריות שהן צריכות להשלים את ה-25% או 30% מהעלות של החינוך, ואני מתייחסת למורים, האם העיריות נוהגות על ה-25% להעסיק מורים משלהם, בשכר אחר ולא בתנאים של הזה?
היו"ר יעקב מרגי
אין דבר כזה, שעות הוראה זה שעות הוראה, התקצוב - - -
אורה חכם
אני לא יודעת.
היו"ר יעקב מרגי
אז תענה לה, תענו. אין דבר כזה, אורה. הרציונל, מה שהמדינה מתקצבת על הוראה זה 100%, זה לא 25%-75%, תקנו אותי אם לא.
קריאה
75% במוכר שאינו רשמי בתוספת של - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, למה את קופצת לי באמצע? כשמדברים על 25-75 זה לא בשעות הוראה בכלל. שעות הוראה זה 100% תקצוב, תקנו אותי אם לא.
אורה חכם
אני לא יודעת.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע לומר לך את זה, אלא אם כן אתם מערערים על זה.
סוניה פרץ
קודם כל בחטיבה עליונה בוודאי, אנחנו מתקצבים 100%, אבל כשאנחנו מדברים על חינוך מוכר שאינו רשמי בבתי הספר היסודיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
למה את הולכת לשם? עזבי את המוכר שאינו רשמי.
סוניה פרץ
במדינה 100%.
היו"ר יעקב מרגי
100%?
סוניה פרץ
ודאי, איזו שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
זה ברור לי שבמוכר שאינו - - - זה יהיה דיון בנפרד.

הוועדה מודה לחברי הכנסת, האורחים והארגונים על השתתפותם בדיון ותרומתם לדיון. הוועדה מציינת בסיפוק שאכן הודעות סיכום הדיון שהיה בוועדה בדצמבר ב-2015, חלקן יושמו וחלקן בדרך ליישום.

הוועדה מבקשת ממשרד החינוך להשלים את המיפוי שבו יבודדו כל עובדי ההוראה בכתף אל כתף במערכת החינוך בשעות הליבה ובשעות הפורמליות עד ל-1 במאי 2017 ולהגיש את זה לוועדה.

הוועדה קוראת למשרד החינוך להמשיך במגמה החיובית לשיפור מעמדם של מורי תכנית קרב, ולשלבם ולהגיע למצב אופטימלי של שילוב מלא במצבת עובדי ההוראה של משרד החינוך.

תודה רבה, הישיבה ננעלה ואנחנו נמשיך לעקוב אחר הסוגיה הזו, לא נרפה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:52.

קוד המקור של הנתונים