ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/01/2017

דיווח על שיבוץ תלמידות במגזר החרדי לשנת תשע"ז והצגת תוכנית משרד החינוך לשיבוץ התלמידות בשנת תשע"ח

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 343

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ"ה בטבת התשע"ז (23 בינואר 2017), שעה 9:30
סדר היום
דיווח על שיבוץ תלמידות במגזר החרדי לשנת תשע"ז והצגת תכנית משרד החינוך לשיבוץ התלמידות בשנת תשע"ח
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
חברי הכנסת
דב חנין

מאיר כהן
מוזמנים
איציק זהבי - מנהל המחוז החרדי, משרד החינוך

אסתר חרך - מפקחת כללית, המחוז החרדי, משרד החינוך

לירון ספרד - הלשכה המשפטית, משרד החינוך

לירן שפיגל - הלשכה המשפטית, משרד החינוך

מיכל מנקס - סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי

צביקה כהן - סגן ראש העיר, מחזיק תיק החינוך החרדי, עיריית ירושלים

אליעזר זאבי - עוזר למחזיק תיק החינוך החרדי, עיריית ירושלים

יחיאל אברהם - עוזר למחזיק תיק החינוך החרדי, עיריית ירושלים

הרב ברוך הלפגוט - סגן מנהל אגף החינוך, עירית ירושלים

מרים כץ - קצינת ביקור סדיר, עיריית בית שמש

הרב יוסי מועלם - חבר מועצה מקומית גבעת זאב

יואב ללום - מנכ"ל "נוער כהלכה"

ציפורה גוטמן - עמיתה בבית הספר "מנדל" למנהיגות בחינוך

ורד שלום - יו"ר ועד הורים, בי"ס יסודי "נווה יעקב", גבעת זאב

חזקיה סאמין - מוזמן/ת

אליצור נקי - מוזמן/ת

לימור נקי - מוזמן/ת

דוד חיאק - מוזמן/ת

מתן צדיק - שדלן/ית
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
ר.ל., חבר המתרגמים

דיווח על שיבוץ תלמידות במגזר החרדי לשנת תשע"ז והצגת תוכנית משרד החינוך לשיבוץ התלמידות בשנת תשע"ח
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת. 23 בינואר 2017, כ"ה בטבת תשע"ז. הנושא על סדר היום: דיווח על שיבוץ תלמידות במגזר החרדי בשנת תשע"ז והצגת תכנית משרד החינוך לשיבוץ התלמידות בשנת תשע"ח. הלוואי והייתי זוכה אתמול לפניות של עיתונאים בנושא הזה, כמו שקיבלתי על הדיון בדוח שעל "צוק איתן". זה היה כמו מוניטור באופן קבוע, כל שלוש דקות עיתונאי אחר. לא היה אתר ולא היה עיתון או אתר תקשורת שלא התעניין מה העמדה שלנו בנושא. הנושא הזה לא פחות חשוב, בגלל זה אני הצמדתי וקיבלתי.

אני ברשותכם, למרות שאני בדרך כלל מדבר מהבטן ישירות, אני אקריא מה שכתבתי לעצמי לפני דקה או שתיים. במדינה מתוקנת, תופעה שבה תלמידים נאלצים להמתין בביתם חודש, חודשיים, שלושה חודשים ואפילו להפסיד שנה כדי ללמוד במוסד שבו לבה או לבו חפץ, זה לא היה קורה. האידיאל הוא אזורי רישום כפי שקורה ומתרחש שנה שנה בחינוך הממלכתי, אלא שכאן, בגלל הייחודיות של החינוך החרדי, הנושא מורכב ביותר וכנראה שכל עוד "יהדות התורה" מתנגדת לחוק הוא לא ייושם ולא ישתנה המצב כפי שאנחנו חפצים ומבקשים. הנה, אני כבר חורג מהפרוטוקול ואומר דברים מהבטן. אפילו נשנה ואפילו נתקן את כל הטעון תיקון, זה כמו אותו חוק של המים. אתה חוסם אותם, הם יחפשו מים במקומות יותר נמוכים לעקוף את המחסום.

במקומות עבודה שבהם מתקיימת אפליה ממוסדת כלפי עובדים המדינה יודעת לבחון זאת על ידי שבוחנים את מקום העבודה האם הוא פועל בצורה שיטתית ועקבית. במדינת ישראל, המדינה מאפשרת למוסדות לקבוע אחוז של בנות ממוצא מסוים באותו מוסד ותו לא. יש מוסדות שקובעים באופן שיטתי אחוז בנות ספרדיות ומוסדות שלא מאפשרים בדיקת רמתן של התלמידות שהתקבלו לעומת אלו שלא התקבלו. מדינה שיושבת ושותקת היא מדינה ששותפה לאותה אפליה. מדינה שגוררת את רגליה בטיפול באותן תלמידות שלא משובצות ומסתכלת עליהן כאילו הן הבעיה ולא על המוסד המפלה כבעיה, היא מדינה מפלה. היא מדינה שמעודדת אפליה. מדינה שלא טרחה לקבוע סנקציה בחוק, סנקציה מרתיעה כלפי מוסדות מפלים, היא מדינה שמעודדת אפליה.

הדיון היום יתמקד בתחילתו בסקירת המצב בשנת הלימודים תשע"ז, מה שהיה ומה שנסגר עד להיום ולאחר מכן בהיערכות משרד החינוך לעונת הרישום לשנת תשע"ח, שמתחילה בימים הקרובים. הרישום מתחיל בא' שבט, אם אני לא טועה זה 28 בינואר.
קריאה
שבת הבאה.
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, סדרי הדיון: בלי הערות ביניים, בלי קריאות ביניים, בבקשה. כל אחד יקבל רשות. אין לנו הרבה נוכחים, אין הרבה חברי כנסת פרט לידידי, שעקבי בנושא הזה ועוקב אחרי הסוגיה הזו, חבר הכנסת מאיר כהן, השר לשעבר.
קריאה
כל הכבוד לו.
היו"ר יעקב מרגי
מי שרוצה לדבר, מי שחושב שהוא ידבר בהמשך, לרשום פתק למנהלת הוועדה ואין קריאות ביניים, כל אחד יכבד את הדובר. אני אתן את רשות הדיבור למשרד החינוך. איציק, הצג את עצמך לנוכחים.
איציק זהבי
איציק זהבי, מנהל המוסדות החרדים. בוקר טוב לכולם. קודם כל, אני רוצה לפתוח בתודה לחבר הכנסת, יושב ראש הוועדה יעקב מרגי, תודה גם על הזימון של הדיון הזה, שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב וגם תודה על כל התהליך, שבו אנחנו עובדים במשך חודשים ארוכים בהקשר של הנושא הזה ומטפלים בו.

ברשותכם, אני רוצה לחזור על דבריו של שר החינוך ולומר בצורה מאוד מאוד ברורה. המשרד והמערכת שלנו, בנושא של האפליה של התלמידות, הם חד משמעית, אין שום מקום לאפליה של תלמידות. כל מקום, כל סמינר, כל גוף שיעשה, שעשה, כזה מעשה, טיפלנו בו בצורה המחמירה ביותר שאפשר - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
היות ואנחנו מכבדים אותך, תחסוך מאיתנו את הפתיח הזה. תפסיק. יאללה, יאללה, הלאה. מה אתה חושב, שאתה מוכר עגבניות למי?
איציק זהבי
תודה על - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
סליחה, אני אכבד אותך, אבל אל תמשיך בקו הזה, אז כדאי שתפסיק. אצלכם יש את האפליה הסמויה, לא הסמויה מן העין, אתם רואים אותה, אבל אתם מנסים לעשות ממנה אפליה סמויה. אני יותר לא אגיד כלום, אבל אנא, תכבד את היושבים כאן.
איציק זהבי
אני מכבד אותך יותר מכל דבר - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אז תפסיק להגיד ולהצהיר הצהרות.
איציק זהבי
אני אומר את המדיניות של משרד החינוך - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אתם נותנים יד לאחת מהעוולות הגדולות ביותר שיש במדינת ישראל.
איציק זהבי
אנחנו עושים את הכול כרגולטורים ואחראים על מערכת החינוך כדי למנוע את הדברים הללו, כולל בבית המשפט, כולל - - -
קריאה
ממש.
מאיר כהן (יש עתיד)
אתה יודע שהיו אצלי הורים שפנו אליכם ואתם נהגתם בהם בהסתר פנים, הרחקתם אותם מהמשרד, כולל פקידים אצלכם שאמרו להם: "לא יעזור לנו, גם אנחנו אין לנו כוח, תלכו, תחפשו מקום אחר". משרד החינוך הישראלי.
איציק זהבי
משרד החינוך עושה את תהליך העבודה באופן המקצועי ביותר, המסודר ביותר ואתה מוזמן, אני מוכן לארח אותך אצלי ביחד עם כל הצוות, כדי שתשמע את הדברים מגוף ראשון - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
30 שנה עבדתי במשרד החינוך.
איציק זהבי
אני מכיר, אני יודע, אדוני, אני מכבד אותך כי אני מכיר אותך גם מן התפקיד הקודם. בעבודתי הקודמת - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אם אתה תבוא ותגיד בפני יושב ראש הוועדה, שאני מאוד מכבד אותו ואני לא האמנתי שהוא יעשה את הדיון הזה ואני גאה בו שהוא - - - כי אני יודע מה עושים לו בגלל הדיון הזה ומה יעשו לו, אבל לפחות שתגיד, "אנחנו מודעים למצוקות. אנחנו עושים הכול, אנחנו נשתף פעולה עם יושב ראש הוועדה. חבריא, אם זה קורה זה לא טוב, אנחנו נפשפש במעשינו", אבל מה אתה בא ואתה אומר? אתה - - -
איציק זהבי
כל מה שאתה אומר אני אומר.
היו"ר יעקב מרגי
בוא תאמר. תן לו, תן לו, בבקשה. איציק, איציק, בוא, בבקשה.
איציק זהבי
אני אומר שוב, אנחנו עושים את הדברים האלה. אמרתי בפתיחת הדברים שלי שאנחנו עושים את הדברים האלה בצורה של עבודה משותפת, גם עם הוועדה וגם עם הרשויות המקומיות. יותר מזה, אנחנו נערכנו באופן כזה שלקראת השנה הקרובה, בעזרת השם, אני מקווה שאנחנו נמצא פתרונות הרבה יותר טובים בתוך התהליכים הללו. אני חייב לציין בעניין הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו טיפלנו בתוך התהליך הזה, מכיוון שאנחנו באיזושהי סקירה של סיכום, אנחנו טיפלנו ב-241 פניות אל ועדת הערר החל ממרץ 2016, מתוכן פנייה שטופלה בהתערבות של המחוז לשביעות רצון של המשפחות כולן, ללא צורך בפנייה לדיון נוסף בוועדת ערר. היו למעלה מ-180, כמעט 190. בתוך הפניות המופנות לוועדות ערר, היו 10 עררים שנדחו ו-11 עררים שנתקבלו. אני חושב שהנתונים מראים תמונת מצב מאוד מדויקת.

יותר מזה, אנחנו הגענו גם לשיח עם כל הגורמים שקשורים לנושא הזה, עם מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות. אחת לשלושה חודשים אנחנו יושבים בצורה קבועה, בפעם האחרונה ישבנו בחודש דצמבר, כדי להכין אותם לקראת התהליך הזה. אנחנו עבדנו מול איגוד הסמינרים כדי לתת להם את המקום של האחריות שעליהם לקחת לתוך התהליך הזה. אנחנו ביקשנו והבהרנו שאנחנו לא נעבור לסדר היום בכל אחד ואחד מהמקרים, בין אם זה מקרה של אפליה או בין אם זה מקרה של התעמרות בילדה או בהורים של ילדה. אנחנו מטפלים באופן אישי. אני באופן אישי מלווה מקרים של הורים ושל תלמידות, כדי לפתור את הנושא הזה.

אנחנו גם נערכנו באופן כזה שלקראת השנה הבאה, גם צוות המפקחים נערך בצורה נכונה יותר, בודק את כל תהליכי הרישום בתוך בתי הספר. המפקחים הכוללים בוחנים אחד לאחד את התיקים, את תיקי הרישום בתוך המסגרות הללו, ולצורך העניין זה, היום, צוות רחב של המשרד ביחד עם הלשכה המשפטית, ערך והכין עדכון של התקנות לקראת ההרשמה של שנת הלימודים הבאה. ההרשמה כאמור נפתחת בשבת הבאה. אנחנו בעקבות הדיון היום נפרסם את התקנות האלו באופן מסודר, כדי שכולם יידעו למה יש לצפות. אנחנו גם מתכוונים לעשות קמפיין תקשורתי, בעיקר בתקשורת החרדית, כדי שהורים לא יתבלבלו ולא ייפלו בין הכיסאות, כדי שידעו בדיוק מה צפוי להם, איך זה צפוי להם, מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות, זה לגבי הנושא הזה.

אני רוצה לומר, זה לא שמשרד החינוך, ואני כמנהל המחוז, יודעים ועושים הכול בצורה מושלמת. אף אחד מאיתנו הוא לא עשר. אני לא מלאך, אני עושה עבודה קשה יומיומית, מקצועית, באמונה שלמה שאסור לתת לדברים כאלה להיעשות. יושבים פה עמיתים וחברים והם יודעים את הדברים הללו. אנחנו באמת באמת קשובים לנושא הזה, הנושא הזה מדיר שינה מעיניהם של רבים, כולל המנכ"לית וכולל שר החינוך. יחד עם זאת, יש גם מקום לאחריות, לא רק של הסמינרים, על התהליכים הללו, יש פה מקום של רשת החינוך העצמאי בתוך הדרך לקראת, מכיוון שהילדות הללו עד סוף כיתה ח' נמצאות שם ברובן. יש פה כאן מקום בכל מה שנוגע לרשויות מקומיות ולהתנהלות של הרשויות המקומיות. לא יעלה על הדעת שרשות מקומית תעכב שיבוצים של תלמידים ותלמידות ותעביר אותם, תיתן להם שיבוץ רק במהלך חודש דצמבר, זה לא יקרה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, שנבהיר.
יואב ללום
מה עשיתם?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, יואב. יש חברי כנסת, יש להם את האפשרות להתפרץ. קבלו רשות דיבור.
מאיר כהן (יש עתיד)
יואב, יש דברים שאותם אל תלמדו מאתנו.
היו"ר יעקב מרגי
גם בבית המשפט אתה לא קופץ כך. בוא, מאחר והקפצת את המרכז לשלטון מקומי, כשאתה אומר רשויות מקומיות, אז תדגיש "החרדיות".
איציק זהבי
ודאי, סליחה. חרדיות ורשויות מקומיות שבהן יש כמות גדולה של תלמידים ואוכלוסייה חרדית גדולה.
היו"ר יעקב מרגי
כמו ירושלים.
איציק זהבי
ירושלים, גם רחובות, גם ראש העין, גם בית שמש.
היו"ר יעקב מרגי
באופקים. סליחה, הייתה לי תופעה באופקים של מנהל מחלקת חינוך שסירב לשתף פעולה.
איציק זהבי
אני התייחסתי לפורום, מי יושב בפורום - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיכל, ההבהרה הובהרה? בבקשה.
מיכל מנקס
תודה.
איציק זהבי
זה לגבי הנושא של הרשויות מקומיות. בקיצור, אני חושב שיש פה אחדות רחבה של הרבה מאוד גורמים. בשורה התחתונה, למרות התחושה הלא נוחה סביב הנושא הזה, הנושא הזה היום נמצא ברמת מודעות מאוד מאוד גבוהה. כולם ערים לתהליכים הללו, יודעים את הדברים הללו וגם כשהנושא הזה נדון במהלך דצמבר האחרון בבית המשפט, פה בעניין הזה אני חייב לומר לשבחו של עורך הדין ללום שנמצא פה, על עצם זה שהוא העלה את הדברים הללו, גם בבית המשפט, בהחלט קיבלנו בעניין הזה תנופה וחיזוק ורוח גבית בתוך התהליכים הללו מתוך בית המשפט.

אני חושב שבית המשפט אמר את דברו בצורה מאוד ברורה. אחת, כנגד הנושא של אפליה, ושתיים, הצורך למנוע מצב שבו תלמידים ותלמידות יישארו בבית אחרי פתיחת שנת הלימודים. לא יעלה על הדעת שתלמידים ייכנסו לבתי הספר או יצטרפו לבתי הספר או אפילו היום, שנמצאים במצב של סירוב, או סירוב הורים או סירוב של רשויות שלא נתנו להם שיבוץ וכן הלאה, לא יעלה על הדעת שאנחנו נתמודד עם תהליכים כאלה גם בשנה הבאה. ולכן אנחנו פה ולכן גם הכנו את המצגת ותיכף עורך דין לירון - - -
היו"ר יעקב מרגי
איציק, לפני שאתה ניגש למצגת, האם אתה יכול לומר לנו כמה תלמידות היום יושבות בבית, בסוף חודש ינואר?
איציק זהבי
כן, אני אומַר בצורה מדויקת. אנחנו מדברים היום בסך הכול על תלמידות שנמצאות בבית, שלא התחילו את שנת הלימודים של כיתה ט', חלק מהן בעקבות סירוב שיבוץ של הרשות המקומית וחלק מהן ללא שיבוץ, שרשויות מקומיות לא נתנו להן את השיבוץ, אנחנו מדברים בסך הכול על שתי בנות בירושלים שהן מסרבות לשיבוץ - - -
צביקה כהן
יש - - -
היו"ר יעקב מרגי
צביקה, צביקה.
איציק זהבי
יש להן שיבוץ, אבל ההורים מסרבים.
היו"ר יעקב מרגי
עזוב, עזוב את זה.
צביקה כהן
כדי שיהיה ברור.
איציק זהבי
צביקה, יו"ר הוועדה מבקש ממני נתונים, אני נותן את הנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
איציק זהבי, בבקשה.
צביקה כהן
הן כבר לומדות.
איציק זהבי
הן כבר לומדות? אז ברכה לך.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, זו לא ברכה לנו.
יואב ללום
טוב שלא חיכיתם עד יוני.
היו"ר יעקב מרגי
יואב. בבקשה.
איציק זהבי
בביתר עלית יש לנו תלמידה אחת שמסרבת לשיבוץ ושתי תלמידות ללא שיבוץ. באשדוד יש לנו שתי תלמידות שמסרבות לשיבוץ. בבית שמש שתי תלמידות שמסרבות לשיבוץ. בבני ברק אחת מסרבת ושתיים שלא שובצו. קריית גת, אחת שלא שובצה, וברכסים אחת שמסרבת לשיבוץ.

אני רוצה לומר בעניין הזה שאנחנו מטפלים עכשיו בעניין הזה דרך הביקור הסדיר. הביקור הסדיר ברשויות מקומיות וגם ברמת המחוז, מטפל בנושא הזה, בכל אחד מהמקרים בצורה - - -
היו"ר יעקב מרגי
איציק, אתה מבין שזה נשמע "מסרבות לשיבוץ", כאילו אנחנו הפכנו אותן לבעיה. דוגמה, אני אקח את הדוגמה שהייתי מעורב בה. כמעט בכולן עורבתי, אבל אחת שהייתי מעורב בה בצד שאני עומד להציג, כדי שתבין. גם המצב הזה, לו יצויר שהוא מזערי, תדע לך שבגלל ההתעללות ומשך הזמן, הרבה בנות היום לומדות במוסדות שלא היו חפצות ללמוד בהן. חלקן נאלצות לנסוע חצי שעה ושעה לסביבה זרה להן, הן מרגישות בחברה שלהן כמנודות, לא רוצה לומר לך גם כמצורעות, שהן נאלצות לנסוע לעיר אחרת או למוסד אחר, בגלל שלא קיבלו אותן. יש שיטת פתרון, תנו לזמן הוא יעשה את שלו, הזמן הוא התרופה הכי טובה, במקרה הזה, יש עוד כמות כפולה מזו של בנות שנוסעות כל יום ללימודים תוך מפח נפש והתמרמרות. גם כשאתה אומר לי "מסרבות" הקב"סיות הן לא הפתרון, עם כל הכבוד.

אני אקח את הסיפור של - - - בסדר? משפחת נקי נמצאים כאן? יפה. תבין טוב טוב. אני מתבייש, אני אומר לכם את זה. למרות שאתם מודים לי על המאבק והכל, אני מתבייש. למה אני מתבייש? אני אסביר לכם. אתה יודע שעוד שתי בנות, שהיו אחריהם, אחרי הבת שלהם, אחרי הבת שלהם, בסדר עדיפות לקבלה, לא קיבלו אותן, מה היה התנאי? "חכו, אתם תתקבלו, אנחנו קודם כל צריכים להזיז את משפחת נקי", מהמחסום אבל לכאורה למה? כי היה להם קייס ביד. על פי כל דין הבת שלהם הייתה צריכה להיות קודמת לבנות האלו ואז יצא קול קורא ברחוב, בת קול יצאה ואמרה, מי שתוקע את השלוש עכשיו זה מרגי, כי מרגי מגן על נקי. אז תזיזו את מרגי שלא יגן על נקי אז אנחנו נכניס את לביא ואת השנייה שאני לא יודע מיהי. אתה מכיר את זה, נכון?

שתבין, אנחנו לא באים בטענות אליך, אני יכול לומר לפני שאתה ניגש לזה, אין ספק שבשנתיים האחרונות המחוז החרדי עושה עבודת קודש, אין ספק. אין ספק. עוד עם קודמך, מאיר שמעוני, ואיתך, אבל לצערי הרב לא הצלחנו. במקרה הזה הניתוח לא הצליח והחולה גם מת. היה מאמץ רציני ויש מאמץ רציני ודינמיקה של עבודה יום יום, שעה שעה, פרטני. זה מטורף שבמשרד אנחנו מטריחים מנכ"לית משרד ומנהל מחוז לטפל פרטנית. בשום מדינה מתוקנת זה לא - - - כשאנחנו מדברים על מיליוני תלמידים במדינת ישראל, אנחנו עוסקים בפרטני ילדה ילדה, ילד פה ילד שם. למה? זה לא צריך לקרות. ביוצא מן הכלל צריך להיות בבודדת, שיש תמיד יוצאים מן הכלל. יוצאים מן הכלל, המערכת סבילה, אנחנו יודעים לסבול ויודעים לטפל בזה. זה קורה בחינוך המיוחד, שיש התאמות. בחינוך החרדי, אפשר לקבל את זה גם במובן מסוים כחינוך מיוחד, בסדר? אבל זה לא - - -
איציק זהבי
חינוך ייחודי.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, מיוחד , לא בגלל התלמידים אלא בגלל מנהלי המוסדות, חינוך מיוחד. גם טעון טיפוח הייתי אומר. ברגע שהשיטה לא טובה, זה יחזור, כי מה ששכללנו עם קודמך, עם מאיר שמעוני בשנה שעברה, מנהלי המוסדות שכללו את השיטה השנה והוציאו לך את הנשמה, סליחה על הביטוי. הוציאו לנו, לך. במקרה של ירושלים תדע לך, התברכנו ואני חייב לומר, יושב פה סגן ראש עירית ירושלים, רגע, זה לא אתה, אני לא כותר לך שום כתרים, מזל שהמפלגה שלו בהסכם קואליציוני קיבלה את האגף לחינוך חרדי, שהוא לצורך העניין, רשות רישום חרדית. תאר לך שהיה יושב שם רשות רישום חרדית, מה לעשות, לא נעים לומר, לא ספרדי. אתה יודע מה? מזל שהוא גם עבר משהו באלעד, שהוא נלחם חזק לטובת הבנות הספרדיות. תאר לך שהיה יושב שם אחד כמו שיש לנו ברכסים, ואני מאשים האשמה בוטה, ברכסים, שהוא הולך יחד עם מנהלי המוסדות, אז אנחנו היינו מתמודדים בירושלים עם כמה? לו יצויר שלא היית עושה משאים ומתנים, אלא עושה את תהליך רישום יבש, על עיוור, אתה הולך לפלורידה, מטייל חודשיים, בא, יש 500 בנות.
צביקה כהן
בשנה הבאה 700 בנות.
היו"ר יעקב מרגי
ברישום יש לו 700 בנות. תארו לכם שהיה יושב שם, סליחה, רגע - - -
קריאה
לא נרשמו.
היו"ר יעקב מרגי
רבותיי, אל תתפלאו. אני בתפקידיי הקודמים, כשהמפלגה מינתה אותי כחבר ועדה לטפל בבנות שישבו בבית, אלה היו המספרים, עם 540 התחלנו את הטיפול. התחלנו את שנת הלימודים עם 540 בנות בבית רק בירושלים. התקדמנו. אלה לא המספרים, אבל לו יצויר, מחר מחרתיים והנה, אני אומר לכם, "יהדות התורה" בהסכם קואליציוני הבא, לא מדבר איתו על תקציב ישיבות ולא על כלום, הראשון בסדר הדיון הוא אגף חינוך חרדי, לוקחים אותו חזרה.
צביקה כהן
מבקשים אותו, אנחנו נשקול.
היו"ר יעקב מרגי
תבינו, שתבינו, המצב היום הוא לא אידיאלי, המצב, גם אם הוא מזערי, קטן, הוא בגלל מצב משתנה, לא בגלל שהשיטה השתנתה. לכן חייב להיות פה שינוי והדברים שלי נושקים מיד להצגת המצגת. אם לא יהיה שינוי מהותי ושינוי משמעותי ושכולם במשרד, כולם, בלי יוצא מן הכלל, בלי כאלה שקורצים עין ופוזלים גם למנהלי המוסדות, הבעיה לא תיפתר. ואני אומר לכם, לא רחוק היום שגם בתי המשפט יפסיקו להיות סובלניים. בבקשה, איציק.
איציק זהבי
ברשותך.
היו"ר יעקב מרגי
למצגת, לא תגובות, את המצגת.
איציק זהבי
משפט אחד לפני המצגת, ברשותך. קודם כל, מה שנעשה בירושלים, כמו שצביקה קודם תיאר, אלו 2,700 תלמידות וכל שנה זה גדל במאות וצריך למצוא לזה פתרונות. אני בעניין הזה גם המשרד, צביקה יודע את זה, כולנו רתומים כדי לעזור גם בנושא של מבנים. יש לנו קושי בירושלים, אבל לא רק בירושלים בנושא של מבנים שמתאימים.
היו"ר יעקב מרגי
יהיה דיון מיוחד בנושא על בינוי כיתות בירושלים.
איציק זהבי
כתוצאה מהתהליך הזה ישנן כיתות שהן מאוישות בלמעלה מ-50 בנות, מה שהוא קושי גם - - -
היו"ר יעקב מרגי
כשאני אעשה דיון על בינוי כיתות למגזר החרדי בירושלים, יהיו יותר חברי כנסת פה.
איציק זהבי
אני מקווה.
היו"ר יעקב מרגי
כי כנראה לקירות יש יותר נשמה מאשר לבנות האלו. בבקשה. המצגת.
איציק זהבי
עו"ד לירון ספרד.
לירון ספרד
מה שאנחנו מבקשים להציג כרגע זה ההיערכות המתוכננת של המשרד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח, בכל הנוגע להליכי קבלה, רישום ושיבוץ. בשביל הסמנטיקה המשותפת שלנו כאן בוועדה אני אסביר, כשאנחנו אומרים קבלה, הכוונה לפנייה של תלמידות ותלמידים לבקש להתקבל ללימודים בבית ספר מסוים. המשמעות של רישום זה שברגע שקיבלתי הודעה חיובית ממוסד חינוך אני מבצע את אקט הרישום ואני אומר למוסד הזה, אני לומד אצלך ומבצע רישום, במוסד או באגף החינוך של הרשות המקומית, תלוי בהנחיות של הרשות המקומית. שיבוץ הוא בעצם כל התלמידים שנותרו לאחר הליכי קבלה ורישום ללא פתרון חינוכי, כלומר, לא התקבלו למוסד שהם ביקשו או למוסדות שהם ביקשו להתקבל אליהם ואז פעולת השיבוץ היא באחריות של רשות החינוך המקומית, לבוא ולדאוג לכל ילד שמתגורר בתחומה לפתרון חינוכי. זה שיבוץ. זה מבחינת הסמנטיקה. אנחנו כרגע נציג את לוחות הזמנים המתוכננים, שהם תוצר של הפקת לקחים. כל שנה אנחנו לומדים מהליכים, נתקלים בסיטואציות חדשות ומורכבות והמטרה של לוחות הזמנים שאנחנו נציג עכשיו היא לייצר מצב שבו בתאריך המוקדם ביותר שאנחנו חושבים שהוא אפשרי מבחינת המערכת בכל התחומים הרלוונטיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, מאחר שהמצגת היא כמעט כולה לוחות זמנים ייתכן שאנחנו - - - אני חשבתי שתציגו ואחר כך נציג שאלות. אנחנו נלך לאיבוד בקטע הזה, אז כל שלב מסוים נעצור כדי להביא לתוחלת. אני מאמין שזו תשתית לדיון. אנחנו, עם הלקחים שלי, של מנהלי אגפי החינוך, של ההורים, של מי שעוסק בזה ומשפטנים, יכול להיות שנוכל לייעץ לכם עצות ולראות למה זה לא עבד. קדימה.
לירון ספרד
בבקשה. לוחות הזמנים הם לוחות זמנים קבועים.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מציג את מה שהיה או מה שהולך להיות?
לירון ספרד
מה שהולך להיות. מה שהשתנה או שונה אני אגיד שהשתנה. מה שחשוב להגיד, המועדים שקבועים פה הם בתאריכים עבריים והם נכונים לגבי כל שנת לימודים הנוכחית. הוספתי בסוגריים את התאריך לגבי שנת הלימודים הקרובה. כמו כל שנה בא' שבט מתחילים הליכי הקבלה - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ברשות היושב ראש, שאלה. אולי החמצתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא הרגשתי שנכנסת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אולי החמצתי את הקטע הזה אז אני מתנצל. אדוני מדבר על הליכי קבלה מבחינת לוחות זמנים, השאלה שלי היא מהו הבסיס? אני יודע, למשל, שבבתי ספר על יסודיים בחינוך הממלכתי הבסיס הוא בסיס אזורי. זו נקודת המוצא ויש כל מיני פרמטרים נוספים שהם משקללים את העניין. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מוסדות על יסודיים במגזר החרדי?
לירון ספרד
אנחנו מדברים על מוסדות יסודיים, בעיקר מוכרים שאינם רשמיים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ברור אבל מה הבסיס?
לירון ספרד
הבסיס הוא פנייה, אין אזורים בעניין הזה.
היו"ר יעקב מרגי
אם היה אזורי לא היה צריך דיון.
איציק זהבי
יש מספר סמינרים בעיר וכל אחד - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כל אחד יכול להתקבל לכל מקום.
איציק זהבי
יכול. יכול להגיש בקשה להתקבל לכל מוסד בעיר.
היו"ר יעקב מרגי
המצגת, רוצים להיות פרקטיים.
לירון ספרד
בא' בשבט מתחילים הליכי קבלה. כלומר, בא' בשבט הורים ותלמידים יכולים לפנות לבתי ספר ולהגיד, אני רוצה ללמוד כאן בשנת הלימודים הבאה, ואז מתחיל תהליך של פנייה, הגשת טופס פנייה, מבחנים וראיונות. עכשיו אני מתייחס לשינוי. עד עכשיו עד ה' בניסן היה צריך לתת הודעה, אנחנו אומרים עד א' בניסן - - -
היו"ר יעקב מרגי
ארבעה ימים חסכת.
קריאה
משמעותי.
לירון ספרד
תראו, אני מציע בלי הערות אגב.
היו"ר יעקב מרגי
בלי הערות. אני אנהל את הדיון, אל תדאג.
לירון ספרד
בא' בניסן יהיה מועד המצאה אחרון להורים, מהי ההחלטה לגבי הילד שלהם, התקבל למוסד או לא התקבל. החלטה חיובית או שלילית. קבלה או דחייה.
היו"ר יעקב מרגי
תעצור פה רגע. אנחנו נעשה כך. לגבי השלב הזה של א' בשבט, היה מצב שרשות מקומית חרדית, כדי לתת, עולם המושגים שלי הוא מאוד עשיר, אני לא רוצה ללכת לזואולוגיה, בסדר? כדי לתת למנהלי המוסדות להסתדר, לא פתחת את עונת הרישום. באו הורים, בא' שבט, דופקים בדלת, עוד לא התחלנו. י' שבט – עוד לא התחלנו. עבר ראש השנה לאילנות, א' אדר, לא התחיל רישום. משכו את סוגיית הרישום עד שמנהלי המוסדות מילאו את כרסם ברישום ואמרו, "אין, אני תפוס, אני עם 40 תלמידות, יש לי 45 תלמידות". איך אתה מתמודד עם זה? איפה הרגולטור פה לוודא? מתי רגולטור נכנס? אני צריך לדעת.

על הרגולטור לוודא שבא' שבט התחיל הרישום, איזה תחנות בקרה יומיות או תלת יומיות לשטח, אם בכלל יש תוכנת האח הגדול, שהמשרד אולי צריך לפתח. אולי המשרד צריך לפתח תוכנת האח הגדול שתעקוב אחרי הרשויות המקומיות ברישום, לא לעקוב ולהגיד לו - - - לעקוב ברישום ולראות. בסוף בסוף, תקשיבו, גם הרשויות המקומיות הן זרוע ביצוע של המשרד, יש שְנתונים, השנתונים זה מדע מדויק, זה לא משהו שפתאום נוחת עלינו כמו מזג האוויר. אפילו היום תחזיות, פעם היו אומרים יומיים נכון, היום נותנים לך תחזית מזג אויר לשבוע והם קולעים. ודאי ששנתון לכיתה א', שנתון לכיתה ח', שנתון לכיתה י"ב הוא ידוע מראש. אנחנו יודעים, איך אמר צביקה? השנה יהיו לי כך וכך. אני שואל, האם יש דרכי התערבות למשרד? האם יש בקרה? אם לא, אני מבקש לדעת איך אתם נערכים לסוגיה הזו.
לירון ספרד
ההליכים פה הם תמצית של הנחיות קיימות. המטרה הייתה להציג בצורה תמציתית ותכליתית את לוחות הזמנים. אני לא נתקלתי עדיין במקרים מובהקים שבהם לצורך העניין בית ספר אמר: אני בכלל לא עושה אצלי הליכי קבלה. כשיש דבר כזה זה עומד בניגוד מוחלט להנחיות - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא בית ספר, סליחה.
לירון ספרד
אבל כרגע אנחנו מדברים על דברים שהם באחריות מוסדות חינוך, לא באחריות רשות מקומית. מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים, יש להם אוטונומיה מסוימת, יש אוטונומיה מסוימת למוסדות האלה מתוקף היותם מוכרים שאינם רשמיים, לבוא ולהחליט. הרי כל המקור הזה, לבצע הליכי קבלה, לא כל מוסדות החינוך בארץ יכולים לבצע הליכי קבלה. אנחנו מכירים בייחודיות המגזרית. מכירים את זה שכל בית ספר רוצה לשמר את נגזרת הערכים הקהילתית שלו ובגלל זה אנחנו מכירים באפשרות לבצע הליכי קבלה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר לי שמה שהולך להיות בשנת הלימודים הבאה הוא שמנהל בית ספר יתנהל מא' שבט עד א' ניסן, בהליך פנימי שלו.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה שהיה הוא שיהיה.
לירון ספרד
זה המצב בשנים האחרונות וההליך הזה מרביתו - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, סליחה, סליחה. אף אחד לא מפריע.
לירון ספרד
ההליך הזה עובד והוא עובד טוב בשנים האחרונות.
היו"ר יעקב מרגי
הוא לא עובד בכלל, סליחה.
לירון ספרד
אני רוצה להסביר. ההליך הזה הוא הבסיס לפנייה של הורים לוועדת הערר. בעצם בית ספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מסכים. לירון, אולי לא הבנת. מסכים איתך. אני אמרתי, אתה נותן אוטונומיה מא' שבט עד א' ניסן.
לירון ספרד
זו לא אוטונומיה, יש פיקוח, יש ועדת קבלה שהוא צריך, יש מפקח, יש תקנות שצריך לאשר, הם לא עובדים בחלל ריק - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, בחלל הלא ריק הזה שקיים ייצרנו את העוולות, בסדר? אני צריך לוודא שלא יחזרו השנה. איך אני מוודא שלא יחזרו השנה, כרגולטור? אני לא רוצה שאתה תעשה את הרישום במקומו, אבל אני רוצה שהעין שלך תהיה פקוחה. אתה, או איציק זהבי, מא' שבט, סליחה על הביטוי, מצדי נפתלי בנט עצמו, או מי שיסמיך מטעמו, יישב עם עין פקוחה. כל עוד הפצע מדמם הוא יישב. אני רוצה לדעת שיש פונקציה שמה שהיא עושה זה יורדת על כל הרשויות המקומיות החרדיות, על כל מנהלי המחלקות של החינוך החרדי ובודקת, כל תלת יומי. לא כל יום, כל תלת יומי. אני רוצה לדעת כמה ניגשו, כמה רשמת. מבחינתי רשות מקומית, בטווח הזה מא' שבט, ואני לא יודע אם לגבי א' ניסן אני אסכים איתך כי אני חושב שזה ארוך מדי, אבל מא' שבט, מרגע שהתחילה עונת הרישום, חייב שכל יומיים שלושה, מישהו מהרגולטור יבדוק.

אני לא יכול לסמוך על רשות מקומית. הלוואי והייתי יכול לשחרר אותך מזה והייתי אומר שרשות חינוך מקומית תעשה זאת, אבל היא לא עושה זאת, כי אנחנו מדברים על רשויות חרדיות ששם יש לא ניגוד עניינים אלא שיתוף עניינים עם המוסדות. הם ניגוד עניינים יש להם עם אזרחים שלהם שהם צריכים לשרת אותם.
איציק זהבי
אני מקבל את ההערה שלך, אדוני, ואנחנו נדאג שצוות הפיקוח ילווה. ייקַבע מפקח אחד שמלווה כל רשות מקומית ואותו מפקח אחת לשבוע יאסוף את הנתונים ונבחן את ההתקדמות של תהליך הרישום, בטווח הזה שבין א' שבט לא' ניסן.
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו אנחנו מתקרבים ואני מיד אתן להתייחסויות לקטע הזה. אני אשנה את שיטת העבודה. אני מוכן לקיים דיון ענייני. אני מדבר עכשיו על א' שבט עד א' ניסן, האם יש התייחסויות לסוגיה הזו? אנחנו ניתן סבב מימין לשמאל. איציק, אני חושב שצריך לבחון את א' שבט עד א' ניסן. זה הרבה זמן, זה ייתן לך גיבנת, והרציונל, רגע, לירון, אני אסביר לך, תהליכים - - -
לירון ספרד
אלה תהליכים שדורשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אדוני, אני חולק עליך. אני אפילו לא מתאפק כדי לתת לך לסיים, סליחה, אני מתנצל. אתה יודע למה? תקשיב טוב. האמפתיה וההבנה לייחודיות של המגזר החרדי, יש לי אותה, אבל על האמפתיה הזאת אני לא יכול לתת להם לשחק הרבה זמן. אני אסביר לך. אתה יודע כמה לוקח זמן להורה נורמלי, נורמטיבי, בלי קרניים ובלי גיבנת, בלי אף עקום, סליחה על ההשוואות שאני עושה, לרשום ילד? אני רשמתי ילד במוסד ממלכתי, כמה זמן לקח לי? כמה זמן לקח לי? למה צריך לקדש את הוועדות, ללכת לרבנים, לחזור מהרבנים, לשאול חוות הדעת? אנחנו מאפשרים ריבוי של בקטריות. למה? למה? ותסלחו לי על עולם הדימויים שלי. למה א' שבט עד א' ניסן, למה?
לירון ספרד
כי זה תוצר של הסכמות - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו רושמים מיליון ילדים, שנתון שלם, שנתון שלם, רשויות מקומיות בחינוך הממלכתי לוקח להן יום יומיים, אני לא מבין למה לתת להם 60 יום?
לירון ספרד
אז אני רוצה להסביר - - -
היו"ר יעקב מרגי
תראה, אני לדיון הזה הגעתי כשהבנתי שמשרד החינוך הולך אתי, שב-30 ביוני אני לא סוגר שנת לימודים עד שנפתחה לי שנת לימודים. זאת אומרת שב-30 ביוני לא יהיה תלמיד או תלמידה, אחרי ועדות הערר, אחרי כל הגיהינום, אחרי כל הוויה דולורוזה החרדית, שהם לא יודעים איפה הם לומדים. אם אין לי את זה – נכשלנו. 30 ביוני, אחרי ועדות הערר, אחרי שימועים, אחרי פעם שנייה, נקודה. לא יהיה. יישארו לך 10, 15 כשיש מחלוקות, סרבנים, סרבניות, תתמודד עם 15, אבל לא ייתכן שנתמודד עם 150.
יואב ללום
הרב מרגי, אפשר?
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אני רוצה להבין שמשרד החינוך - - -
יואב ללום
לנקודה הזו.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לכם. זה שורש הדיון, איציק.
איציק זהבי
אנחנו קיצרנו באופן משמעותי את התהליך הזה, כולל במצגת הנוכחית. כולל במצגת הנוכחית, אנחנו התכוונו להגיע למצב שבו במהלך יולי, בתחילת יולי, נסיים את כל התהליכים. ההבדל בין מה שאתה מתאר כרגע לבין מה שאנחנו מדברים עליו זה הבדל של כ-10. אנחנו נבחן. אני מוכן לבחון גם את - - -
היו"ר יעקב מרגי
תרשמי את זה, בבקשה.
איציק זהבי
ד' תמוז, נבדוק איזה תאריך זה יוצא. רגע, רק כדי שנהיה בוודאות, ד' תמוז, מתי - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, אני לא נכנס איתך עכשיו לתחנות, יש הרבה תחנות. אני בסוף הדרך אוכל לומר שהתקנות מקובלות עלינו או שאני מגיש תקנות אלטרנטיביות לשר.
לירון ספרד
זה לא תקנות.
היו"ר יעקב מרגי
זה תקנות הרישום.
לירון ספרד
זה הנחיות מנהליות.
היו"ר יעקב מרגי
אני אדרוש שהם יהיו בתקנות, תקנות לא צריכות חקיקה, לא צריכים ועדה ולא צריך אפילו לעבור את משרד המשפטים, רק את המחלקה המשפטית של המשרד. הנחיות מנהליות לא יהיו, הנה אני אומר לכם, הנחיות מנהליות לא יהיו, זה יהיה בתקנות הרישום. מגיע לתלמיד החרדי או לתלמידה החרדית להיות באותו מעמד משפטי של כל ילד וילד בישראל. לכן אני אומר לך שזה יהיה בתקנות הרישום, אני אתעקש על כך - - -
לירון ספרד
הן תוצר של תקנות הרישום, אדוני. כל זה נובע מתקנות הרישום.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, אני רוצה שזה יופיע בתקנות הרישום, נקודה. תן להם סטטוס. הרציונל הוא, נגמר, בוא, בוא תקשיב. אנחנו עוסקים בסוגיה הזו עשרות בשנים, נגמר. נגמר, נגמר. צריך לצמצם את התופעה הזו לאפס. לכן הרציונל יהיה שבסוף, אתה, איציק זהבי, ב-1 ביולי יכול לצאת לחופשה. לא מתעסקים עם - - -
איציק זהבי
מי כמוך יודע שזו השאיפה - - -
היו"ר יעקב מרגי
כולל ועדות ערר. זה לא מה שהצגתם, אבל אתה מסכים, אתה הולך - - -
איציק זהבי
העיקרון שאתה מתווה הוא עיקרון שמקובל עלינו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אני אתן סבב התייחסויות. בבקשה. אבל רק על א' בשבט.
יואב ללום
אני אשמח, הרב מרגי, אני מכבד את מה שאתה מבקש, אבל אני אשמח לדבר עקרונית. אני אדבר רק לשאלה, אבל אחרי כן אני אשמח לקבל רשות דיבור.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי.
יואב ללום
הרב צביקה כהן נמצא כאן. בוועדות הקודמות הרב צביקה כהן אמר במפורש, שהבעיה היא לא בתחילת ומועד הרישום, הבעיה היא שהסמינרים עושים את הרישום בכיתה ז'. כל זה תרגיל שהם עושים על משרד החינוך ומשרד החינוך התמים בולע את התרגיל הזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
נתייחס לזה.
מיכל מנקס
זה הרשות המקומית - - -
יואב ללום
לא דיברתי איתָּך, אני מדבר ליושב ראש הוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, גבירתי.
יואב ללום
אני אומר במפורש, המשחק הזה של מנהלי הסמינרים, ואני מאוד מתחבר לדברים שאמר חבר הכנסת מאיר כהן, המשרד משחק אותה 'לא ראיתי לא שמעתי לא ידעתי' - - -
היו"ר יעקב מרגי
יואב, התחייבת - - -
יואב ללום
אני אומר משפט - - -
היו"ר יעקב מרגי
תן לי על א' שבט.
יואב ללום
אני אומר מילה אחת בנקודה הזאת ואני רוצה שעורך הדין לירון ספרד יכחיש אם הוא לא קיבל ממני פירוט מדויק של פניות של הורים שפנו להירשם בכיתה ז'. הוא קיבל את המכתבים למייל שלו ממני.
לירון ספרד
פנייה. והיא בבירור.
יואב ללום
פנייה של הורים בתהליכי בירור. מה עשיתם עם הפניות שלי משנה שעברה?
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, בוא, יואב, תודה. מישהו רוצה להתייחס? צביקה, בבקשה. אני רוצה לעשות את הדיון הזה איכותי.
צביקה כהן
צביקה כהן, סגן ראש עיריית ירושלים, מחזיק תיק חינוך.
היו"ר יעקב מרגי
בעבר ראש עיריית אלעד ובעבר ראש מועצת תפן.
צביקה כהן
בעוונותיי הרבים.
היו"ר יעקב מרגי
ראש מועצת תפן, ראש מועצת רמת חובב.
צביקה כהן
טוב, חברים, בנקודה הזו של הטבלה שמוגשת על ידי משרד החינוך, יש לי מה להגיד.
היו"ר יעקב מרגי
א' שבט, צביקה.
צביקה כהן
יש לי מה להגיד. זה קצת מאוחר, תאריך מאוחר יותר ממה שצריך לעשות אבל זה לא הנושא.
היו"ר יעקב מרגי
א' שבט.
צביקה כהן
תראו, על השולחן שלי יש טבלה, יש לנו כבר 100 פניות של הורים, עוד טרם התחיל הרישום הרשמי שאתם מציגים מול ההורים. 100 פניות ואני אומר לכם שכשפונים אליי בדרך כלל אלה בנות מצוינות. יש לנו בתום הרישום קבוצה של 500, 700 בנות, תלוי, השנה כנראה זה יהיה 700. בעיקרון הרישום בירושלים הסתיים, התהליך הזה הוא מצגת אחיזת עיניים. הוא אמיתי מבחינת מנהל המחוז ומבחינת היועצים המשפטיים, אבל הוא הליך טכני לחלוטין.
היו"ר יעקב מרגי
למה?
צביקה כהן
נגמר הרישום בירושלים.
היו"ר יעקב מרגי
תסביר, אני לא מבין. אני רוצה שהם יתייחסו לזה אחרי כן.
צביקה כהן
אני אסביר. הטלפון הקטן הזה מקבל עשרות פניות ביום.
היו"ר יעקב מרגי
שמה? מה אומרים לך?
צביקה כהן
שבו, "אדוני, לא קיבלו את בתי".
היו"ר יעקב מרגי
עוד לא התחיל הרישום.
צביקה כהן
בשנה שעברה, בלב הרישום של השנה הנוכחית, אני צריך לפענח האם את מתכוונת, אימא יקרה, לשנה הנוכחית או לעוד שנה-שנתיים. זאת אומרת שהרישום הזה הוא פיקציה. או שהרישום של המנהלים הוא פיקציה. תגיד לי אתה, יושב הראש אדוני הנכבד, איפה האמת?
היו"ר יעקב מרגי
לירון, איציק, איך אתם - - -
צביקה כהן
עוד דקה. עוד דקה.
היו"ר יעקב מרגי
תכינו תגובה לגבי רישום מוקדם.
צביקה כהן
עוד דקה, חברים, חברים.
היו"ר יעקב מרגי
תמשיך, תמשיך.
צביקה כהן
לא, הם בונים עליי כולם.
איציק זהבי
אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
מיד, מיד, משרד החינוך.
צביקה כהן
רבותיי, תקשיבו לי, רבותיי, אני מתחנן בפניכם. אנחנו באותו צד. לא מחפשים חס וחלילה, אנחנו באותו צד. אם הדבר הזה, שהוא עוולה, הוא מעשה פלילי, הוא שערורייה ציבורית שאין כמוה, לא ייפסק, אם לא יהיו כלים למשרד החינוך, אני לא יודע, אני לא בולשת ואני לא חוקר, אני אומר לך, מנכ"ל החינוך העצמאי הוציא מסמך רשמי לפני שנה לאותם מנהלים ביסודי, "אל לכם לשתף פעולה עם אותם ראשי סמינרים". זאת אומרת שהדבר הזה צף, עלה. איך אפשר להתמודד עם סוגיה שאני אומר לך, אנחנו שלחנו לכל בתי הספר היסודיים בירושלים הודעה מסודרת, טבלה מסודרת, חלקם כבר נתנו לנו תשובות, מי התקבלה לכיתה שלכם ומי לא התקבלה.

אני אומר לכם, תדעו לכם, אני מוכן להצהיר בהצהרה את הדבר הזה, מה שנכון להיום הוא נכון לסוף הרישום. זאת אומרת, אם יש לנו היום 500 בנות שלא התקבלו, אנחנו ניפגש בהן יום למחרת הרישום. לא יקרה כלום בתהליך הזה שקוראים לו רישום, חוץ מאיזה שהוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
תעצור בשלב הזה, תעצור עכשיו. תתייחסו לקטע הזה הרישום המוקדם. אני שואל אתכם שאלה ותתייחסו. אני בתהליך הטיפול של תשע"ז שקלתי להציע לכם להוריד - - - אתה אמרת את זה בפתיח שיש להם את זה בגלל שהם מוכר שאינו רשמי ודרך אגב, אני, בעל יסודי, לא יודע עד כמה מוכר שאינו רשמי הוא ייחודי, כי אפשר לומר שכמעט כל החינוך העל יסודי במדינת ישראל הוא מוכר שאינו רשמי, אפשר. לכן, למה שלא נשלול מהם את הזכות הזו לרישום? למה שלא נעניק זאת לרשות המקומית? יש לי בעיה איתה, עם הרשות המקומית, אבל יש לי רגולציה יותר חזקה על הרשות המקומית מאשר על מנהל מוסד. תתייחסו בבקשה, איך אתם פותרים את סוגיית הרישום המוקדם?
איציק זהבי
אני רוצה קודם כל להתייחס לעניין של רישום תלמידים בכיתות ז', או דברים שכאלה. רבותיי, תראו, צריך - - -
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אני אומר לכם, ייתכן מאוד שהדיון היום לא יסתיים, כי אנחנו רוצים לעשות את זה יסודי. תהיה עוד ישיבה.
איציק זהבי
צריך בעניין הזה להיות מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים. אין שום מקום לרישום מוקדם בכיתות ז' - - -
היו"ר יעקב מרגי
איך אתה אוכף את זה, שזה לא יקרה?
איציק זהבי
קודם כל, מי שאחראים על הרישום, וצריך לחזור ולומר, שהאחראי על רישום בכל מקום ומקום זה הרשם ברשות המקומית. במידה וצביקה, אתה - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה סותר את מה שאמר לירון ספרד.
איציק זהבי
רגע, רגע. תן לי לומר את הדברים בצורה מסודרת. במידה שאתם מזהים שיש - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
הוא אמר שהרישום באחריות מנהלי בתי הספר. עכשיו שמענו אותו.
היו"ר יעקב מרגי
כן, אמרת.
איציק זהבי
רגע, בואו נעשה סדר.
לירון ספרד
זו סמנטיקה. הסברתי את הליכי הקבלה.
מאיר כהן (יש עתיד)
סמנטיקה?
לירון ספרד
יש הליכי קבלה, רישום הוא תמיד בסופו של דבר באחריות הרשם הראשי, שזה מנהל אגף החינוך באותה רשות מקומית.
יואב ללום
כן אבל על הרישום הלא חוקי אני מדבר, לא על הרישום החוקי.
איציק זהבי
רישום - - -
לירון ספרד
מנהל המחוז מתייחס לזה ואחר כך אני אתייחס לזה.
איציק זהבי
רישום לא חוקי מבחינתנו לא קיים, צביקה.
צביקה כהן
נו באמת, באמת.
איציק זהבי
רגע, צביקה - - -
צביקה כהן
איך אתה אוכף - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, צביקה, תן לו. אני צריך אכיפה.
איציק זהבי
אל"ף, רישום לא חוקי, אם לכם יש נתונים, אתה או יושב פה ברוך הלפגוט, שהוא הרשם ואיש המקצוע - - -
צביקה כהן
תעשה בדיקה - - -
איציק זהבי
רגע, והוא יאמר, "הילדה הזו רשומה, נרשמה, המורה הזו או הסמינר הזה קיבל ילדה", זה רשום כבר וזה מופיע באיזשהו נייר שאני יכול לתקוף אותו, אני אתקוף אותו ברמה של להזמין את אותו מנהל סמינר ואני כבר אזמין אותו לשימוע עוד טרם התחלנו את כל התהליכים. זה אחת. שתיים, רגע, תנו לי רגע לסיים, תנו לי רגע לסיים. אני גם אל מול החינוך העצמאי, אני ישבתי עם מנכ"ל החינוך העצמאי, יש לי פה טיוטת החוזר - - -
היו"ר יעקב מרגי
הוא הזכיר אותו.
איציק זהבי
על שנה שעברה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה לא עוזר.
איציק זהבי
אדוני יושב ראש הוועדה, כמו שאתה אמרת, עשינו תהליכים גם ביחס לשנה שעברה.
צביקה כהן
סליחה, אבל אתם פה מיתממים - - -
איציק זהבי
תן לי להשיב לך.
יואב ללום
איציק, תקשיב טוב.
היו"ר יעקב מרגי
צביקה, תן לו לסיים. תן לו לסיים.
צביקה כהן
יעקב, תבינו את הבעיה - - -
קריאה
למה יש מפקחים?
צביקה כהן
כדי לפתוח בית ספר חדש בירושלים, הרי אנחנו מחזיקים 50 בנות בכיתה אחת. אנחנו החלטנו השנה לפתוח בית ספר חדש, בסדר? אחר כך נבוא נשבור את הראש בשאלה מי צריך לממן את הדבר הזה. אנחנו לא יודעים לפתוח אותו. אם תיגע בשמות של הבנות שצריכות להיכנס לבית הספר הזה, בתחילת שנה, הרי הן כבר מסודרות. אתה מחכה לסוף הרישום, אתה פותח - - -
איציק זהבי
אבל אני אומר שלא.
היו"ר יעקב מרגי
תן לו, רגע.
צביקה כהן
אתה לא יכול - - -
איציק זהבי
צביקה, אני אומר שלא.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, איציק, איציק.
איציק זהבי
אני אענה.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך, רק תקשיב לי. בוא, מאחר ואנחנו רוויים טיפול בסוגיה הזו, כולל ההורים שליוו את הילדים שלהם, אני לא רוצה נאומים, לכן מנעתי גם מיואב וגם מצביקה, אני לא רוצה גם ממך, תאמר לי תשובה לשאלה קונקרטית. השאלה ממוקדת, איך אתה כמשרד החינוך, איך שר החינוך מתמודד? מבחינתי אתה שר החינוך, איך אתם מתמודדים עם פתרון הבעיה? זאת אומרת, שכשמתחילה עונת הרישום, מנהל הסמינר כבר יודע מי אמורה ללמוד אצלו, לא מועמדת, מי אמורה ללמוד אצלו.
איציק זהבי
אנחנו אוסרים בצורה מאוד מאוד ברורה - - -
היו"ר יעקב מרגי
איך אתה אוכף?
איציק זהבי
אני אומר עוד פעם, אל"ף, יחד עם מנכ"ל החינוך העצמאי, ותרשו לי, אני אקריא, בסדר? "יש להקפיד כי צוותי בתי הספר לא ישמשו בשום אופן כנציגות הסמינרים לצרכי איסוף מידע על התלמידות והעברתו - - -
היו"ר יעקב מרגי
איציק, איציק.
איציק זהבי
צביקה, אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי.
היו"ר יעקב מרגי
צביקה, אתה מפריע לי. איציק, תקשיב. אנחנו מכירים את החוזר של החינוך - - -
איציק זהבי
זה חוזר חדש.
היו"ר יעקב מרגי
גם את החוזר החדש, ואני מאמין בכנות דבריו של מנכ"ל החינוך העצמאי. הוא לא פקטור, אתה יודע למה הוא לא פקטור?
קריאה
כי המנהלות לא סופרות אותו.
היו"ר יעקב מרגי
תנו לי, אם אני לא אעשה את זה טוב, תאמרו לי, תכתוב לי פתק, "אתה גרוע", אני אתן למישהו שייעשה את זה במקומי.

הוא לא פקטור. מעל הראש שלו, הן יודעות, המורות, זה כמו באקדמיה, במכללות, יש מפעלים שיודעים ללכת לראש הפקולטה, הנציג אומר לו, "תשמע, תסמן לי ארבעה מהנדסי פיזיקה מהטובים שלך בקורס הזה, אני כבר רוצה להחתים אותם". עשיתי את זה במקום העבודה הקודם שלי, היינו עושים את זה ומחתימים אותם על הסכם עבודה של מלגאים והם היו עובדים. אני בא ואומר לך, הם יודעים לעשות את זה מעל הראש שלו. אני עכשיו שואל אותך, אתה, למרות החוזר ולמרות הכול, לכן קצרה רוחו של צביקה כהן, תן לי רגע, שאלתי את זה ארבע פעמים ואני שואל עוד פעם, איך אתה כרגולטור, כמשרד, מוודא שזה לא קורה? לירון ספרד, אני אומר לך, חד משמעית, צא מהקופסה. התקנות ונוהלי הרישום הקיימים, מבחינתי לא רלבנטיים. תנסה לצאת מההגדרות ומהקיבעון שהיה במשרד, לא יהיה, זה לא יחזור על עצמו.
איציק זהבי
אני אומר משפט ואחרי זה לירון ספרד ימשיך. האחריות על הנושא הזה היא אצלנו. ברגע שאנחנו נקבל פנייה, פניות, תלונה, תלונות, על בתי ספר, יסודיים ועל יסודיים, שעסקו בתהליך הרישום, אנחנו נטפל בזה בצורה חמורה. זה יגיע לשולחני, מנהלי בתי הספר יוזמנו לשימועים - - -
היו"ר יעקב מרגי
איך? איך? איך זה יגיע אליך?
איציק זהבי
מפקחי בתי הספר - - -
היו"ר יעקב מרגי
כשאתה מציג לי רגולציה, כשאתה מציג לי בקרה, אתה צריך להציג לי איך אתה עושה את זה.
לירון ספרד
אני אשמח להסביר. אנחנו רשות מנהלית. רשות מנהלית מסתמכת על עובדות. כשיש אצלנו עוּבדות כאלה אנחנו מטפלים בהן. כשקיבלנו פנייה לאחרונה מעורך דין ללום בעניין הזה - - -
יואב ללום
קיבלתם גם בשנה שעברה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, יואב. עם כל הכבוד, רגע. לירון, אני אתן לך, אתן לך, שלא תטעה כמו איציק, אני אתן לך מיד ולא אפסיק אותך. תבין טוב טוב. למה אני מתעקש? למה אנחנו מתעקשים? כי זו פעולה שבאמת נעשית שקופה, קשה לזהות אותה. זה מילה מול מילה. תן לי רגע, זה מילה מול מילה של הורה מול מנהל מוסד. תחושות, קשה להוכיח אותן. יש לי בעיה ואמרתי את זה לאיציק בישיבה הקצרה, המקדימה, בינינו. אמרתי גם בדברי הפתיחה שלי, רמזתי לכך כשאמרתי שכולם במשרד, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם יהיו מגויסים למטרה הזו, זה אומר שכרגע, בשלב הזה, אין לי אמון גם בחלק מעובדי המשרד. אין לי אמון בחלק מעובדי המשרד, כי אני מקבל ריקושטים מהשטח, איך מפקחות מדברות ואם מפקחת יודעת, ואנחנו יודעים, לא רק מהחינוך החרדי, מערכות היחסים בין מפקחות למורות למנהלי בתי ספר, אני מכיר אותן, מה לעשות. אחד החסרונות שלי הוא שאני יודע דברים יותר מדי. לכן אני סובל הרבה. לכן, כשאני אומר לך שכולם חייבים להיות מגויסים כדי להצליח במטרה הזו, אז כולם חייבים להיות מגויסים, כולל חלק מהמפקחות של המשרד ושל המחוז החרדי, חסר לי רק לומר את שמם.
לירון ספרד
אני מבטיח שאנחנו מגויסים לעניין הזה. תרשו לי שני משפטים ברצף. אתם מבקשים פה שאנחנו נבוא וניכנס לנורמות שהשתרשו עמוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
כן.
לירון ספרד
עמוק.
היו"ר יעקב מרגי
מודה, קשה - - -
לירון ספרד
אלו נורמות, זה תוצר ארוך שנים, שמחנכים ילדות כבר בכיתה א' ובכיתה ב' לאיזה סמינר הן צריכות להגיע. בבית הספר היסודי, כבר בא' אומרים להן, "אתן, רק לשם אתן צריכות להגיע".
היו"ר יעקב מרגי
גם בא' זה קורה.
קריאה
גם בגן זה קורה.
לירון ספרד
רגע, גם בגן. אי אפשר לבוא, אני רק רוצה להגיד, שאי אפשר לבוא ולהגיד לרגולטור, תופעות של עשרות שנים על גבי עשרות שנים בוא תמחק ביום. זה לא קורה.
יואב ללום
לא ביום, זה עשר שנים.
לירון ספרד
אנחנו כל שנה לומדים. המחוז החרדי קם לפני כמה שנים, כל שנה אנחנו משכללים את ההנחיות שלנו, וכמו שהיושב ראש אמר, אנחנו נחסום פה, יפרצו מפה, נחסום משם, יפרצו משם. לא סתם קבענו שנה שעברה הנחיות כבר לקדם-יסודי וליסודי, כי כשאנחנו חסמנו את האפליה ומנענו את השיקולים הזרים בעל יסודי, הם ירדו לגנים וליסודי והיו צריכים לעשות הנחיות ביסודי. כי ככה, אתה זה ופרצת, כל אחד פורץ.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתי.
יואב ללום
זה לא נכון - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, יואב, הנה, אני אומר לך, לו יצויר שהמחלקה המשפטית של משרד החינוך, וזה חלום בלהות מבחינת, ייתנו לי את המנדט לכתוב את התקנות איך שאני חושב ואיך שצביקה חושב ואיך שיואב, עדיין הם ימצאו דרכים, אבל לפחות עשינו.
לירון ספרד
אני אסביר. יש הליכים שהיו בהסכמות אחרי בג"ץ עמנואל, שרצו לבוא ולמנוע. הבינו את הצורך של מוסדות החינוך העל יסודיים החרדיים להחליט איזה בנות ייכנסו בשעריהם, כי אמרו, זה מוסד ייחודי. כל מוסד יש לו - - -
היו"ר יעקב מרגי
הגעת לקריטריונים, אני עוד לא.
לירון ספרד
לכל מוסד יש את הערכים. כל ההליך הזה מבוסס על קריטריונים, מבוסס על תקנון, מבוסס על מבחן, מבוסס על רעיון. אני אומר בצורה ברורה, וחוזר על הדברים שמנהל המחוז אמר, אם - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה הקשר לרישום בכיתה ז'? מה הקשר?
לירון ספרד
אני בדיוק אמרתי את זה. אנחנו עובדים על תשתית עובדתית. יגיע אלינו מידע, ואנחנו נעשה מאמצים גם לאתר את המידע הזה, יגיע אלינו מידע שיש דילים סגורים מראש, אנחנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה עומד לרשותך?
לירון ספרד
יש לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
תגיד לי מה עומד לרשותך.
לירון ספרד
יש לנו את מינהל אכיפה ובקרה, יש לנו את מערך פניות הציבור של המשרד, יש לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנת את השאלה שלי.
לירון ספרד
איזה סנקציות? אל"ף, ביטול - - - אם יש הסכמות אני מודיע מראש - - -
היו"ר יעקב מרגי
באיזו סמכות?
לירון ספרד
יש לי סמכות - - -
היו"ר יעקב מרגי
איפה היא?
לירון ספרד
סעיף 28 לחוק פיקוח על בתי ספר, לתת כל הוראה נדרשת לשם קיום מטרות החינוך הממלכתי, אחת ממטרות החינוך הממלכתי זה שוויון הזדמנויות. אם לא היה שוויון הזדמנויות אני יכול להודיע בצורה ברורה, אחרי הליך תקין מנהלית, זה לא שמגיעה תלונה וזהו, התלונה היא קודש. אחרי הליך תקין מנהלית של שימוע אנחנו יכולים להודיע לבית הספר: כל הרישום המקדמי הזה לכאורה שביצעת אינו תקף ואנחנו הולכים ללוות איתך עם מפקח שלנו את ההליך מן ההתחלה עד הסוף.
היו"ר יעקב מרגי
תרשו לי, רגע, רגע.
לירון ספרד
להוסיף עוד משפט אחד, אדוני היושב ראש. מר צביקה כהן אמר שיש לו 100 פניות עכשיו, של תלמידות שדחו אותןף או שיש רשימה, אז אני מבקש עכשיו לקבל את הרשימה הזאת, עכשיו. אם הרשימה הזו קיימת אני מבקש לקבל אותה. אתמול הייתי צריך לקבל אותה.
צביקה כהן
אני כבר העברתי.
לירון ספרד
אני מתחייב בצורה ברורה, עם המפקחות, לעבור הורה הורה שברשימה הזאת ולברר מה היה. אם צריך נזמן את מנהלי היסודי, נזמן את מנהלי הסמינרים, את מי שערכו את הרישום ונערוך בירור ונדווח לוועדה. אם קיימת כזאת רשימה אני מבקש לקבל אותה היום.
היו"ר יעקב מרגי
למה התעכבנו דווקא בקטע הזה? תראה, אנחנו מדברים על נקודה ראשונה במצגת, והיא יסודית. היא כמעט הכול, היא לא הכול, היא כמעט הכול כי יש את נושא התקנות שיהיה שקוף ותלוי בלוח מודעות, יפורסם באתר אינטרנט - - -
לירון ספרד
כתוב שמאושר על ידי המפקח.
היו"ר יעקב מרגי
תשובה שתינתן פעם אחת על ידי המוסד, לא תוכל להיות משופצרת בבירור השני. כמו שאמרנו, עוד הרבה דברים יש לנו להפיק לקחים. הנקודה היא כזאת. תראו, ואני אומר לך, הלכו איתנו המחוז החרדי והמנכ"לית, נתנו לנו יד חופשית, כי הבאנו תלונה, טיפלנו, אבל זה לא עמד - - - למרות שאתה אומר שיש באפשרותך, יש באפשרותך, לא נעשה. אני אסביר לך, תן לי רגע. תן לי רגע.

פגיעה בתכלית ראויה של קיום חוק חינוך חובה, נפגעה על ידי המוסדות שנקראים, לא יודע מה השם שלהם? מנדלסון-איינהורן, נפגעה. הסנקציה היחידה שננקטה כלפיהם, לא ביטול הרישום, לא סגירת המוסד, עצירת תקציב. אחרי בירור, אחרי שימוע ראשון, שימוע שני ואורך רוחף ואתה יודע מה?, זרמתי עם האורך רוח, כי אני חושב שכשאתה מפעיל סנקציה אתה צריך לספור אחת, שתיים, שלוש, ולא רק עד שלוש אלא ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. עשינו זאת. ספרנו עד עשר, אבל הנה, מסתבר שלמוסדות האלה יש גב כלכלי חזק. ראיתם שחודש שלם הוא עמד במריו. לא העברת לו תקציב, במשרד אמרו לי ככה: מה אתה רוצה? אין לי כלים.

לירון, אני רוצה לקבל את הדברים שלך כהווייתם כפי שאתה אומר אותם עכשיו, אבל הנה, אני אומר לך, בפרקטיקה התמודדנו ואומרת לי המנכ"לית: "אין לי כלים", מנהל המחוז אומר לי: "אין לי כלים אחרים". אפילו, אתה יודע מה? אומרים לי שתיקנו את זה ויתקנו את זה, אפילו להחזיר את זה אחר כך רטרו, אמרו לי שאי אפשר. אחר כך אומרים שלקראת תשע"ח יתקנו, אבל - - - מה אני בא ואומר לך, לירון? כשאני מתעקש על א' שבט עם כל המנגנונים אני נותן לך כלים, אני עוזר לך, אני עוזר לך. תאמין לי, אנחנו הפוליטיקאים, יש לנו דרכים אחרות להתמודדות, אנחנו אוהבים לזרוק בעיות על אחרים, לא עשינו זאת, בשנתיים האחרונות אני בחרתי דרך אחרת, " וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויֵט שכמו לסבול". אני לקחתי את זה על עצמי יחד, לא זרקתי, אמרתי ששר החינוך, משרד החינוך על כל אגפיו - - -
יואב ללום
וכל הכבוד לך.
היו"ר יעקב מרגי
אני חמור גרם, אני - - -
יואב ללום
כל הכבוד לך.
לירון ספרד
התוצר הראשון - - -
היו"ר יעקב מרגי
תנו לו רגע, תנו לו רגע.
לירון ספרד
- - - בהתאם להנחיה הישירה של המנכ"לית ושל מנהל המחוז זה להפיק לקחים מהאירועים של שנת הלימודים הנוכחית לקראת שנת הלימודים הבאה. זו הנחייה הישירה של המנכ"לית.
היו"ר יעקב מרגי
אני שמח. אמרתי זאת.
לירון ספרד
ההנחיה היא של מנכ"לית משרד החינוך ושל מנהל המחוז. מיד כשסיימנו את ההליכים, קודם כל המטרה הייתה לבדוק שכל התלמידות לומדות. קודם כל, לפני שעושים הפקת לקחים, כי קודם כל יש ילדה שיושבת בבית. ובהתאם לדרישה של המנכ"לית ושל מנהל המחוז, ערכנו את הפקת הלקחים כדי לייצר מערך הנחיות שבין היתר אנחנו מבקשים להציג אותו עכשיו בשקפים האלה. אם תינתן לנו הזדמנות להציג את הדברים מההתחלה ועד הסוף, אני חושב שלמרבית הבעיות שמעלה הוועדה יינתן מענה.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי תשובה לגבי מנגנון אכיפה ובקרה לגבי רישום מוקדם. אני אתן לחבר כנסת, לפני שאתה משיב, אני צריך ממך תשובה ונתקדם. בבקשה, מאיר.
מאיר כהן (יש עתיד)
תראו, לבי עליכם, אנשי משרד החינוך. אתם הולכים לשדה הקל של תקנות, וסליחה שאני פוגע בכבודכם, ושל קשקושים. אין פה רוח המפקד, לא של השר הזה ולא של הרבה מאוד שרים קודמים. אתם יודעים מה קורה, ואני מדבר על סמך בדיקה, מה קורה אם בארצות הברית או במדינות אירופה, תלמיד או תלמידה לא התקבלו לבית הספר בגלל מוצאם העדתי, האתני או גזעם, בית הספר הזה נסגר מיידית, מנהלו מפוטר, לוקחים את הילדים, מפזרים אותם. עכשיו שימו לב מה אתם עושים ואני לא מאשים אתכם. השאלה שדנים כאן בשולחן הזה היא שאלה פוליטית, היא לא שאלה מנהלתית, שאלה פוליטית שמכרסמת בנו, שמדממת כבר הרבה מאוד שנים. אני הייתי ראש עיר בדימונה, אני מכיר את זה לפני ולפנים, איך ילדים חיכו במשך חודשים כי לא רצו לקבל אותם בגלל מוצאם וזה בכל מקום. הרי גם ילדים אתיופים מחכים ובתי ספר לא קיבלו אותם בגלל צבע עורם.

אז אתם מנסים ללכת למקום הקל. בדיון כזה צריך להיות כאן שר החינוך, כי זה דיון משמעותי. לא לשלוח אתכם לחטוף את האש שלנו. עוזרת המנכ"ל מגיעה? אתה מגיע? שר החינוך צריך להגיע והמנכ"לית, לשבת כאן. אין לזה אח ורע, אתם יודעים. כל אחד רק יעצום את עיניו ויודע שאין מקום שיש בו אפליה שכזו יותר מאשר במשרד החינוך. זאת אפליה סמויה ואתם יודעים את זה שנה שנה. המנהלים מכופפים אתכם והפוליטיקאים מכופפים אתכם. יש כאן הצעת חוק שלי, שחתומים עליה אנשי ש"ס, הצעה שתעלה ב-5.2 שבסופה אני אומר שמי שיפגע בילדים האלה ולא יקבל אותם בגלל אלף ואחת סיבות, יפסיקו לתקצב אותו.

שאף אחד לא יגיד לי שאין כלים. אני הייתי מנהל בית ספר. אם אתה מפסיק תקצוב של בית ספר אתה חונק אותו, אבל אם אתה נחוש, כמו שעושים בכל מדינה מתוקנת. אצלנו משחקים במשחקים. לכן אני אומר - - - אגב, פונים אלי יותר מאשר פונים אליכם, כי יש כאלה שפונים אלי ואומרים לי: "מאיר, אנחנו מפחדים להוציא את שמנו שמא יאונה רע לילדים שלנו", ואני שומע סיפורי זוועה. אני לא מאמין. אני אומר להם: "תגידו, זו ארץ ישראל? זו מדינת היהודים?"
קריאה
מדינת האשכנזים.
מאיר כהן (יש עתיד)
גזענות חסרת מעצורים. אימא מקליטה מנהל בית ספר שאומר לה: "אני לא קולט אותך כי את ספרדייה. תביני את זה, לעזאזל". אמרתי לה: "תני לי". היא מבוהלת, היא אומרת לי: "אני גרה ביישוב שאם יידעו שאני נתתי לך, אוי ואבוי מה יהיה". המשפחה מבוהלת. ואנחנו יושבים כאן ומדברים על תקנונים. תגידו, מה, אתם השתגעתם? לכן אני אומר, אין תקנונים, יש חוק. גזענות מתמודדים איתה בחוק ובנחישות. וחבל ששר החיוך שולח אתכם, חראם. צריך לעמוד פה שר החינוך ולתת תשובות ולהגיד, "אני, במערכת החינוך שלי לא אתן מקום לגזענות". זה מה שהוא צריך לעשות. על השאר, נעשה עוד דיון וזה יגיע אליכם, אדוני, ויואב, זה יגיע אליך וימשיך להגיע אליך. תודה אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
הפסקנו בקטע של איך אתה הולך - - -
איציק זהבי
קודם כל אני רוצה לומר, ואני אחזור ואומר את מה שאמרתי בפתיחה, אנחנו בוודאי לא נותנים יד לגזענות. גם אני מטפל וטיפלתי במקרים מאוד מאוד קשים וליווינו את המקרים האלה בצורה מאוד מאוד אישית, פרטנית, כדי למצוא את הפתרון הכי טוב. אני ברשותך, אדוני, רוצה רק להגיב לדברים שנאמרו, בצורה ברורה. קודם כל,
היו"ר יעקב מרגי
לא צריך תגובה, תן לי, תן לי - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל מצאתם את עצמכם משכנעים את ההורים לרדת מהתביעות שלהם, נכון? במקרה הזה אתם, משרד החינוך, לא התעקשתם עם ההורה, שכנעתם אותו, אמרתם לו: "גם אני לא יכול אז אתה יודע מה, תתפשר".
היו"ר יעקב מרגי
יואב, אם הייתי מאיר כהן הייתי נפגע.
איציק זהבי
מכיוון שאני יושב בתור יו"ר ועדת הערר אני יכול לומר לך שכל מקרה בחנתי לגופו של עניין, התייחסתי אליו בצורה המקצועית האמיתית והכנה ביותר ונתתי את המענה שבעיניי, כאיש מקצוע, נראה המענה המתאים ביותר לסיטואציה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל עדיין הרוב המכריע השלים עם ה - - -
איציק זהבי
אל"ף, יכול להיות, ובאמת הנושא של הזמן, ואתה ציינת את זה בפתיחת הדברים שלך, שגם משך הזמן גורם להורים להשתנות, אבל אם אנחנו רוצים לפתוח נושא נוסף אז זה הנושא של אחריות הורית וזו סיבה נוספת - - -
היו"ר יעקב מרגי
תן לי כרגע - - -
איציק זהבי
אני רוצה להתייחס להערות שלך, שתי תשובות קצרות. קודם כל, הסנקציות הן סנקציות מאוד קשות לבתי הספר והיטיב להגיד את זה חבר הכנסת מאיר כהן. כשבית ספר, סוגרים לו תקציב או חוסמים לו תקציב, הוא נמצא במצב מאוד מאוד קשה. נכון, ישנן מסגרות מהסוגים האלה שאנחנו מכירים, שיש להן אולי גב כלכלי נוסף ואנחנו בעניין הזה, כבר השנה, לא היינו במצב שבו בית ספר שנאשם מבחינתנו בעניין הזה והחלטנו לעצור לו את התקציב, הוא גם לא קיבל את התקציב הזה בחזרה. בעניין הזה שונה משנים קודמות.
היו"ר יעקב מרגי
אוקיי, תודה. אמרתי שיש שיפור.
איציק זהבי
דבר נוסף - - -
היו"ר יעקב מרגי
מה השלב הבא? עמד במריו.
איציק זהבי
אנחנו בעניין הזה נלך בצורה מאוד מאוד תקיפה.
היו"ר יעקב מרגי
איפה אחריות אישית?
איציק זהבי
כולל ביטול אישור העסקה, כולל אחריות אישית. אני אמנה את הדברים בצורה מאוד ברורה. חסימת תקציב או קיזוז, שלילת תקצוב, אי מתן או ביטול של אישור העסקה למנהל בית הספר ולעובדי הוראה נוספים בתוך בית הספר, ביטול של רישיון, הטלת מגבלות נוספות על הבעלויות ועל המוסדות החינוכיים בהתאם לסמכויות של משרד החינוך, כל הדברים הללו נמצאים בתוך הדברים ומוצגים פה.
קריאה
לא מדובר על זה - - -
איציק זהבי
אני יכול עוד משפט?
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך עוד משפט. אנחנו ב-11:00 נסיים את הדיון. לא נמצה אותו. לא נמצה את הדיון היום, כנראה שיהיו כמה פרקים לדיון הזה כדי לעשות את זה בצורה חכמה וטובה לשביעות רצון כולם. אני רוצה גם לתת לחלק מהאנשים שהגיעו מרחוק להתבטא.
איציק זהבי
רק משפט. אני אבקש, מכיוון שעלו פה כל מיני - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו כרגע בנקודה הזו של א' שבט-א' ניסן, רישום מוקדם.
איציק זהבי
אני אומַר ואמר צביקה והיו פה גם כל מיני קולות אחרים של אנשים שיש להם רעיונות או יש להם הצעות לשיפור ולייעול, אני אשמח לקבל את הדברים האלה בכתב עוד השבוע, כדי שנוכל להתייחס.
יואב ללום
אני אגיד לך את זה עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
מיד. קודם כל, הייתי צריך לעשות זאת בהתחלה, הייתי צריך לומר לכם שוועדת החינוך מארחת תערוכה של ציורים לזכרו של סגן הדר גולדין ז"ל שנהרג בלחימה באזור רפיח במבצע "צוק איתן", לצערנו הרב גופתו עדיין מוחזקת על ידי ארגון העוולה והטרור החמאס. הציורים הם פרי יצירותיו של הדר ז"ל. לאחר הדיון תוכלו להתרשם.

אני אתן לצביקה כהן לומר בקטע הזה של הרישום המוקדם, בבקשה.
צביקה כהן
אני אתייחס לנושא הזה ממש במשפט וחצי. אמנם הכנתי המון דברים, עם נתונים מסודרים מאוד, על בנות שהיו אצלנו בשיבוץ והגיעו לשימוע במשרד החינוך והמנהלים עמדו בפניכם בשימוע ובסוף היום לצערי הרב, הן לא הצליחו להגיע לאותם מוסדות כשאתם, משרד החינוך, גיביתם אותנו ברשות המקומית. חלקן, חלקן האחר, למשל אצל מנדלסון, נכנסו הבנות האלו רק לפני שבוע ב-15 לחודש.
לירון ספרד
בגלל העתירה.
צביקה כהן
מתוך תשע בנות חמש הוא קיבל לפני שבוע, והשאר, אנחנו דאגנו להן בחרפה להתפזר בכמה מקומות. אבל אני לא אתייחס לזה, אף על פי שיש לי נתונים מאוד מדויקים. אני רק אומר לכם דבר כזה. בסקטור החרדי, אם אנחנו נעשה את הרישום אצלנו או אצלכם אז געוולד, אנחנו מכבדים את זה - - -
יואב ללום
הגיע הזמן שיגידו געוולדים.
צביקה כהן
סליחה, מכבדים את זה מאוד.
יואב ללום
הגיע הזמן.
צביקה כהן
רגע, רגע, יואב. אני אומר דבר כזה, לפחות נעשה מהלך שהוא יהיה בר קיימא. הרי אתה לא יכול לומר: "אני שולל מכם את זכות הרישום" כי אני לא בטוח שמישהו מבין לאן זה הולך, איזו רעידת אדמה תהיה, בכדור הארץ, לא בישראל. מה שכן צריך לעשות, לפחות את השלב של האשרור, נגמר הרישום, האשרור עצמו, בסוף, יהיה פה, אצלך, אצלי, נביא את הרישום, אם ראינו דברים כמו למשל רישום מוקדם, אם ראינו למשל תוצאות של 80% בנות אשכנזיות ו-20% בנות ספרדיות, ראינו דברים שהם תמוהים, אפשר לא לאשרר.
היו"ר יעקב מרגי
תשקלו עד לדיון הבא את הקטע של האשרור של הרישום.
צביקה כהן
אני לא אומר אישור ברישום, אני אומר אשרור, אבל האשרור הזה חייב להיות ברמה כזאת, בתוקף כזה גדול שאם אין את החתימה הזו שלנו, לא ייצא הרישום לדרך.
היו"ר יעקב מרגי
אם מנהל המוסד יודע שזה עובר תהליך כזה, יכול להיות שהוא יחשוב פעמיים.
צביקה כהן
אני נותן לך משהו - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רגע.
לירון ספרד
משפט.
היו"ר יעקב מרגי
לא, חכה, עוד לא סיימנו. יש כאן הורים שרצו להתבטא.
צביקה כהן
גם תפתרו את הבעיה של החוצניקים.
היו"ר יעקב מרגי
משפחת נקי. מה קורה עם החוצניקים? זה אתה אמור לפתור. אחרי שנפתור לך את הבעיות בירושלים תפתור את הבעיות - - -
אליצור נקי
בוקר טוב. אנחנו ההורים של - - -
קריאה
אל תגיד שם של קטינה, זה משודר.
היו"ר יעקב מרגי
הדיון משודר באינטרנט. בלי שמות של קטינים.
אליצור נקי
אנחנו משפחת נקי, הבת שלנו למדה בבית ספר בביתר עלית "אהבת חסד", ההמשך הישיר של בית הספר הזה הוא הסמינר הישן - - -
היו"ר יעקב מרגי
באיזה ממוצע סיימה הבת שלך?
לימור נקי
8-9.
קריאה
למה זה רלבנטי?
היו"ר יעקב מרגי
כי בתקשורת החרדית, כשעולה הסיפור הזה של אפליה, מציגים כאילו שאנחנו רוצים להכניס בנות שהן לא באותה רמה רוחנית, לא ברמת לימודים גבוהה, למרות שאני, בהשקפת עולמי, הייתי קובע בחוק, גם בחינוך החרדי, שלפחות 15%, 20% יהיו לא ברמה של הטופ, כי לא נולדנו פה לייצר רק 'טופים'. מה לעשות, לא חוכמה לחנך ילד גבוה, חכם, נבון, יפה, חינני וכריזמטי, זו לא חוכמה, אני לא צריך את בית הספר בשביל זה, הפוך, בית הספר משעמם אותו. לכן, במקרה הזה, אמנם זה לא לעניין מה ששאלתי, אבל הייתי חייב לומר כי אנחנו מתעסקים - - - תדעו לכם, רובן המכריע של הבנות שמתעסקים איתן שהן מחוץ למסגרת הלימודים, הלוואי על הילדים שלי ציונים כאלה. טוב מאוד, טוב מאוד, טוב מאוד, עד שאני משתעמם, אין משהו אחר. בבקשה.
אליצור נקי
שתי בנותיי הגדולות לומדות בסמינר הישן. כשהיא נרשמה לסמינר הישן, כמו שתי בנותיי הקודמות, כמובן שקיבלנו דחייה, ערערנו. אצלן זה הסתדר בתחילת שנת הלימודים, אצלה משום מה זה לא הסתדר. אמרו לי שיש מכסות, משהו כזה.
מאיר כהן (יש עתיד)
תגיד לי אין סמינרים של המזרחים אצלכם, יותר טובים משל האשכנזים?
היו"ר יעקב מרגי
אני אענה לך, אני אענה לך.
מאיר כהן (יש עתיד)
תיצרו כאלה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא קשור, רגע, רגע, רגע. זה דיון בנפרד, מאיר, בוא, מאחר והוא הדליק אותי - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
גם אני מרוקאי.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, לא, מאיר, אתה טועה. אל תיפול שם. אל תיפול שם כי בדיוק אתה נותן להם, למלעיזים - - -הרי מה קורה, בוא, שתבין טוב.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא, לא, אני לא - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא, אני אגיד לך מה קורה.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה מכעיס אותי. אני שומע את זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
פתחת סמינר, אתה, מאיר כהן. החרדי האופטימלי, בסדר? פתחת סמינר, מה עושים לך, סליחה על הביטוי, הסמינרים הקיימים האשכנזים? ברגע שהוא יוצר לו מכסה - - - הרי למה הוא יוצר מכסה? הוא ממתג את עצמו. הוא משתמש בבת שלי ובבת של נתי למיתוג. הוא מאמין שהבת שלו מוכשרת ומתאימה לסמינר, ברגע שהוא קבע 20% הוא ממתג, הוא אומר: "מה, אם זאת לא התקבלה אז סימן שהסמינר הוא מיוחד", זה הופך להיות מודל לחיקוי לכל הבנות ואז לא נותר לך - - - אתה, כדי שתוכל לפתוח סמינר ספרדי והוא יצליח, אתה צריך לקבל הנחיה שהסמינרים האשכנזיים לא מקבל אפילו ספרדייה.
לירון ספרד
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אבל זה לא קורה, הם לוקחים לך אותן בכיתה ז', הם לוקחים לך אותן בכיתה ז', הם לוקחים את הטובות שלך, את המצוינות שלך, בכיתה ז' כבר.
יואב ללום
צריך ועדת משנה, אדוני, בנושא הזה. יש לך סמכות למנות, תמנה.
היו"ר יעקב מרגי
לא ראיתי שבנושא ההסתה נגד חיילים חרדים ועדת המשנה הצליחה, אבל לא משנה. נקי, בבקשה. צביקה, אתה מפריע לנקי.
אליצור נקי
בחודש אוגוסט התחלנו את התהליך בבקשה להגיע לוועדת ערר, נאמר לנו כי ההתנהלות שלנו כרגע היא מול הרשות המקומית. בחודשים ספטמבר ועד סוף נובמבר התנהלנו מול הרשות המקומית - - -
היו"ר יעקב מרגי
חודשיים מול הרשות המקומית?
אליצור נקי
חודשיים.
היו"ר יעקב מרגי
למה חודשיים?
אליצור נקי
הם התחילו, "קיבלנו מכתב, לא קיבלנו מכתב, איפה הייתם עד היום, לא שמענו מכם".
היו"ר יעקב מרגי
באלעד כמעט לא היו בעיות. סליחה, אני עונה לו, באלעד כמעט לא היו בעיות בזכות יואב ללום. הוא לקח אותם לעתירה, הם התחייבו לבית המשפט שהם מתנהלים אזורית - - -
יואב ללום
אבל הם לא מקיימים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע, תן לי רגע, אתה חייב, אתה.
יואב ללום
הם, הם.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע, שתוק קצת. רבותיי, באלעד, שומו שמים, עיר חרדית, נכון? הם התנהלו אזורית, נפלו השמים? יש חורבן? יש רעידת אדמה? לא. בבקשה. סליחה שאני מפסיק אותך מדי פעם.
אליצור נקי
בחודשיים האלה, אני אראה לך מה כתוב, הכול מגובה במכתבים שיש לנו פה, יש לנו עוד קלסר של כל המכתבים, הבאנו לפה את התמצית של המכתבים שלנו. לא קיבלנו, כן קיבלנו, שולחים לנו מכתבים ללא תאריכים, שלא נוכל להגיד קיבלנו לפני, קיבלנו אחרי. הגשנו מכתבים, ביקשנו חתימה שנתקבל, בסוף הביאו לנו מכתב - - - במשך התקופה הזאת גם הגשנו מכתבים למחוז החרדי, ביקשנו שיבוץ בשביל הבת שלנו. שום תגובה לא הייתה לעניין הזה.

ב-30.11 סוף סוף קיבלנו מהרשות המקומית התייחסות. כתבו לנו שדוחים את הערעור שלנו לסמינר הישן, אמרו לנו שההמשך של ההליך הבא, שדחו אותנו ברשות המקומית, הוא להגיע לוועדת ערר. שלחנו בקשה למחוז, צירפנו את כל המכתבים, תשובה הגיעה ב-13.12, מגברת רחל סולימן, הגיע אלינו מכתב שהמחוז דוחה את הבקשה שלנו. שלושה שבועות מחכים למכתב שתוך שעה יכולים להוציא אותו. הכול היום מיילים, אינטרנט, רואים, כתוב התקבל, למשוך עוד יום, עוד שבוע, עוד שבוע, בינתיים אנחנו יושבים בבית עם הבת שלנו. לא צריך להגיד מה זה יום יום בת שיושבת - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם לא מכירים את זה.
אליצור נקי
אין, אין לנו מלים על הדבר הזה.
מאיר כהן (יש עתיד)
איזו אלטרנטיבה הם נתנו לכם? סליחה שאני מתערב.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע, עוד לא הגיע, חכה.
אליצור נקי
קיבלנו שאנחנו לא יכולים, בנושא הזה מול הרשות המקומית. אמרו לנו שמה שאנחנו יכולים לעשות זה לפנות למר איציק זהבי. שלחנו למר איציק זהבי מכתב עם כל החומר, שיעזור לנו. אמרו לנו, "שמעו, שהאדם היחיד שיכול לעזור לכם עכשיו, שכולם דחו אתכם, יש מנהל מחוז חרדי, הוא האינטרס שלכם, הוא ישמע, הכול יסתדר שם". אנחנו לפני כמעט חודש שלחנו מכתב - - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, אדוני, עם כל האמפתיה אני אוציא אותך. אל תזלזל באף אחד.
אליצור נקי
לפני כחודש שלחנו למר איציק זהבי מכתב עם כל החומר. עד היום לא קיבלנו שום התייחסות, כלום. אנחנו מחכים. כל יום אשתי פותחת את המייל. עשינו בשביל הדבר הזה, אין לנו אינטרנט בבית, אין לנו כלום, בשביל זה קנינו טלפונים עם מייל, בשביל להתכתב עם כל הרשויות, כי אנחנו לא יודעים. אמרו לנו שהכול תוך שניות קורה ועד היום אנחנו יושבים ומחכים ומחכים.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע. לירון, זה המקרה שקיבלתי והפעילו עליי לחצים. בקו 300 לא הפעילו לחצים כאלה. לחץ פיזי מתון זה מילה עדינה לגבי מה שהפעילו עליי, "תזוז מההגנה שלך". ראש הרשות שולח לי דרך פוליטיקאים ודרך אנשים, "תזוז מההגנה שלך על משפחת נקי, כי בגללם אני לא מקבל שתיים שלוש בנות אחרות". הדברים שלי לא צריכים - - -
לירון ספרד
יש להם שיבוץ חלופי?
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע, תן לי.
לירון ספרד
יש לכם שיבוץ?
אליצור נקי
נתנו לנו סמינר אחר, שלא תואם.
לירון ספרד
אבל אתם לא שולחים את הילדה לבית ספר בזמן הזה, לסמינר האחר?
יואב ללום
זה בדיוק הבעיה. זו בדיוק הבעיה, חבר הכנסת מרגי, זאת בדיוק הבעיה, השיבוץ החלופי הזה.
היו"ר יעקב מרגי
יואב, רגע. רגע. לירון, לירון, לירון - - -
לירון ספרד
אבל היא הייתה צריכה - - -
יואב ללום
ברור שהיא הייתה צריכה - - - אתם צריכים גם לעבוד.
היו"ר יעקב מרגי
יואב, אני לא שם. אתה בדיוק חוטא לדיון. אני נתתי לך - - -
יואב ללום
הם אשמים.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע. נתתי לך טעימה קטנה מה שקורה להורה שמאמין בממסד והולך איתו חודשיים, עם הרשות המקומית. אתה אומר לי, א' שבט, א' ניסן, תן לי, אל תענה - - -
לירון ספרד
אנחנו נבדוק את העניין.
היו"ר יעקב מרגי
יפה, אני אומר לך, תקשיב. משפחת נקי כמשל, התחלתי לומר לך שעליי הפעילו לחצים כי הם ידעו שהם בדין קדימה, אם הוא היה הולך להליך משפטי, הוא לא הלך להליך משפטי כי הוא חי בתוך קהילה, הוא רוצה את חיי הקהילה האלה, הוא לא מאס בהם, הוא רוצה להיות מקובל בקהילה, אם הוא היה הולך להליך משפטי הוא היה מביא, סליחה, את משרד החינוך ואת הרשות המקומית מה שנקרא על הפנים, אבל הוא לא הלך, הוא סמך על הממסך, סמך עליך. זה הרציונל, שאזרח קודם כל, ברירת המחדל שלו היא שהמערכות עובדות.

חודשיים שרשות מקומית חרדית לא מגיבה לו זה כדי למרוח זמן. זה שאמרתי שלך, במשרד שלך, לצערי הרב, איציק, לצערי הרב, אני אומר לך, לא חושב שכולם מגויסים לאותה מטרה. אני נוטה להאמין שאתה מחויב למטרה, אני לא חושד בך, אבל לא יודע אם כולם מחויבים, כי אם הוא לא יכול לקבל על החלטה שיצאה כבר, כשכבר יש החלטה, לתת לו שבועיים לקבל את המסמך הזה, משהו פה לא עובד. כשאני מתקן תקנות לשנת תשע"ח אני חייב להיות ערני לכל מה שעברתי ועוד נעבור, כי אני לא מתקן לתשע"ז, אני לא מתקן לתשע"ח, אני לא רוצה לראות אתכם פה, סליחה על הביטוי, לא רוצה לראות אתכם כל השנה הבאה, יש לי צרות אחרות לטפל בחינוך.
איציק זהבי
אני ברשותך אומר כך. אנחנו, גם כתוצאה מהדבר הזה, זה גם מופיע בתוך החומר שהצגנו היום לוועדה, אנחנו מתחייבים שתשובות להורים לא יגיעו יותר מאוחר מ-14 יום. יותר מזה, אנחנו, בתוך התהליך, בתוך לוחות הזמנים קובעים, שגם ההחלטות של העררים והתשובות על העררים, הן ברמת הסמינרים והן ברמת הרשויות המקומיות, יינתנו בזמן. זאת אומרת, גם בעניין הזה אנחנו הסקנו ומסיקים את המסקנות ומנסים להתקדם קדימה. לגבי משפחת נקי באופן אישי, אני מציע שאנחנו נדבר איתם באופן אישי. נלמד את הדברים. אנחנו יודעים - - -
קריאה
לא היה מספיק - - -
היו"ר יעקב מרגי
דקה. זה מקומם, תבין אותם, זה שאני צועק עליהם לא להפריע לדיון זה כי זה מתבקש ממני, אבל זה מקומם, זהבי.
איציק זהבי
אני ברשותך רק רוצה לומר משפט על הנושא של המפקחים. תראו - - -
יואב ללום
בתשע"ח - - -
קריאה
יואב, אתה, מה זה?
איציק זהבי
הקימו מחוז חרדי - - -
היו"ר יעקב מרגי
צריך להצמיד לך עירוי קבוע של ריטלין.
יואב ללום
צריך להצמיד להם עירוי.
איציק זהבי
אני חושב שהקמת המחוז החרדי הייתה אות וציון דרך משמעותי ביכולת של המשרד להתמודד בצורה נכונה עם האתגרים של החינוך החרדי בישראל. אנחנו לטובת העניין הזה נמצאים פה ומשכללים. היכולת שלנו לבטא את הרגולציה שלנו היא דרך העבודה של המפקחים, אני מלווה את עבודת המפקחים ורוח המפקד, שלי לפחות, אדוני, חבר הכנסת כהן - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא מחלחלת.
איציק זהבי
היא חד משמעית - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא מחלחלת.
איציק זהבי
אני חושב - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם חלק - - -
מאיר כהן (יש עתיד)
אין לי ספק - - -
היו"ר יעקב מרגי
תן לי רגע, בוא, תן לי, תן לי, תן לי רגע. איציק, אני אתן לך לסיים. תסיים ארבעה משפטים. תקשיב, בתוך עמי אנכי יושב, בסדר? אני לא באתי מאיזה חלל חיצון, אבל אני אומר לך, כדי לטפל בחרדים צריך להביא מהחלל החיצון, מחוץ למגזר. לא יעזור כלום. אתה מביא אותם לסיטואציות שבהן אין ברירה, קודם כל הם היו במערכת. דבר שני, אני לא אומר תזיז ותשנה, אני לא מצביע, אני אומר לך, צריך לוודא - - - יש ניגוד עניינים ויש תיאום עניינים. כמו שאנחנו בוחנים ניגודי עניינים יש גם תיאום עניינים וצריך לדעת. אני אומר לך, רוח המפקד לא חלחלה, אתה יודע למה? סליחה, אני בדרך כלל, אתה מכיר אותי, אני לא נחרץ, לא נמהר, אבל אני אומר לך, כשאני שומע מהורה, שמפקחת מהמשרד שלך אומרת לו: כך וכך וכך. במקרים אחרים של הטרדה מינית, זה כמו לומר למוטרדת, "אולי את הבאת אותו למצב הזה?" זה בדיוק המצב הזה. אמירות כאלו מהסוג הזה, שהפכו את התלמידות כאילו הן הבעיה. לא, או המלצות, "אולי תלכו לשם, תלכו לשם, תלכו לשם, אתן לא מתאימות". זה לא כך. זה מגיע פעם אז מעידה, פעמיים – מעידה, מעבר לזה זו כבר התנהלות.

ואני אומר, לא כדי להטיח, ואני, תאמין לי, מקבל הכול מכאן ולהבא, כי אנחנו באנו לתקן מכאן ולהבא, אני לא עסוק בעבר. לכן אני אומר - - - אני שמח שהתעכבנו בפתיח, אנחנו מסכמים את הדיון, אני לא מסכם אותו - - -
איציק זהבי
ברשותך, תן לי משפט.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך, אני לא מסכם אותו, אני קובע לשבוע הבא עוד ישיבה בתיאום אתכם. תראו, אנחנו נתייחס, תתייחסו לסוגיות שדיברנו עליהן. אני מתכונן לקיים מספר דיונים להביא תקנות מתוקנות, כי א' שבט זה כבר לא עתיד, זה כבר הווה. בבקשה.
איציק זהבי
משפט אחרון לגבי הנושא של המפקחים, כמו גם מנהלי אגפי החינוך ואחראים על הנושא של הרישום ברשויות, כל האנשים האלה מבחינתי הם אנשי מקצוע שאמורים לעשות את עבודתם בצורה המקצועית ביותר. אני אחראי על הנושא של המפקחים ואני מלווה את כל המפקחים, כולל האחריות. אם יש מפקח שמעד או שמעל בתפקידו אני אתן את הדין ואני גם אטפל באותו מפקח באופן אישי.

אני רוצה לומר בעניין הזה, עובדי המחוז עושים עבודה, לילות כימים, הם מסורים ומנסים להתמודד עם כל אחת ואחת מהבעיות. יש פה הרבה מאוד אנשים שמטופלים ומקבלים את - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם עושות ועושים עבודת קודש בנושאים אחרים, בנושא זה היו להם מעידות.
איציק זהבי
אל"ף, זה טוב שיש בינינו חילוקי דעות כי אחרת לא היה פה מעניין. בי"ת, אני אומַר, אדוני, שאני מקבל כל הערה ואני מוכן לבדוק כל הערה לגופו של עניין.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. אנחנו נתאם אתכם מועד לגבי שבוע הבא. תם ולא נשלם. יהיו ישיבות המשך עד שנמצה את סוגיית התקנות.
איציק זהבי
אנחנו, את התקנות הללו, כדי לא לעכב ולא לפגוע בתהליך של הרישום, אנחנו כבר נוציא - - -
קריאה
הנחיות.
איציק זהבי
את ההנחיות, כי אחרת גם בעניין הזה יהיה לנו - - -
היו"ר יעקב מרגי
תוציא, הן לא מקובלות עליי.
איציק זהבי
אבל אין לנו ברירה.
היו"ר יעקב מרגי
בישיבה הבאה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:04.

קוד המקור של הנתונים