ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 09/01/2017

תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ט-2018

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 332

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"א בטבת התשע"ז (09 בינואר 2017), שעה 12:30
סדר היום
תקנות הפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך, התשע"ו–2016
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
חברי הכנסת
יעקב אשר
מוזמנים
נעמי יולס - עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

לירן שפיגל - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

עירית ליבנה - המפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוך

הדס אגמון - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שי חן - שירות המזון הארצי תל-אביב, משרד הבריאות

חוה אלטמן - דיאטנית ארצית, מחלקה לתזונה, משרד הבריאות

איטה עטייא - סגנית מנהלת האגף למעונות יום, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד הכלכלה

יוסי אוחנה - יועץ לתכנון ובנייה, מרכז השלטון המקומי

איתאי עזרן - יו"ר ועד הורים עירוני בקריית שמונה ונציג פורום הורים ארצי, ארגוני הורים

אורית חזון מנדל - חברה בארגון הורים ירושלים, ארגוני הורים

צור טהון - אחראי הזנה גבעתיים, פורום ועדי ההורים היישוביים, ארגוני הורים

מיטל קדוש - יו"ר גנים גדרה, ארגוני הורים

שלמה ברילנט - מנכ"ל איגוד מנהלי הישיבות

סמדר עובדיה - מנהלת תחום תזונה ובטיחות מזון, לקט ישראל, נציגי עמותות

רותם יוסף - מנהלת גיוס משאבים, לקט ישראל, נציגי עמותות

איילת מייזנר - עמותת מהיום, נציגי עמותות

עופרה זומר - פעילה, המשמר החברתי

תלמידים מבית הספר התיכון אלונים באשקלון
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבת

תקנות הפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך התשע"ו–2016
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח ישיבה שלישית של ועדת החינוך, התרבות והספורט היום, ב-9 בינואר 2017, י"א בטבת תשע"ז. הנושא על סדר היום הוא תקנות הפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך, התשע"ו-2016.

לא אחת אנחנו דנים כאן בוועדה על איכות המזון המגיע לבתי-הספר, על כל מיני קיוסקים, פעם קראו לזה "גזלנים", אלה שבאים עם הרכב בצמוד לגדר ומוכרים לנו סנדוויץ' עם הפיח של המכונית ועם השמן שלא נגמר אף פעם, כמו נס פך השמן של חנוכה, רק הולך ומוסיף. אז סוף-סוף הנה מביאים אלינו לוועדה לאשר את תקנות הפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך, התשע"ו-2016.

נאמר לי כאן שיש מכתב משר הבריאות, שהתקיימה אתו התייעצות, כלומר מבחינת חובת ההתייעצות – היא התקיימה. התקנות מוסכמות על משרד החינוך, הן נכתבו על-ידי משרד החינוך. יש כאן נציגים של משרד המשפטים? כן.

אני מקדם בברכה, נמצאים אתנו כאן תלמידי בית-הספר התיכון אלונים מאשקלון. תרימו ידיים. אם תרצו להשתתף בדיון רק תרימו יד. אדרבה, הנושא מדבר אליכם.

נציגי משרד החינוך, תתחילו לקרוא את התקנות.
שלמה ברילנט
אדוני היושב-ראש, אולי לפני ההקראה אוכל להגיד משהו עקרוני? זה כל הנקודה, כל התקנות זה הנקודה. שלום, קוראים לי שלמה ברילנט, אני מנכ"ל איגוד מנהלי הישיבות. אני מייצג את בתי-הספר התרבותי-ייחודי, 30,000 ילדים.

חשוב לציין שאין לנו ויכוח אם בריא או לא בריא. אנחנו לא אנשי מקצוע מבחינת הבריאות. אנחנו מטפלים בנושא הכסף. משרד החינוך מתקצב את בתי-הספר ביוח"א, בציל"ה, הוא מתקצב בכל מיני שיטות את בתי-הספר ההתיישבותיים, הוא מתקצב את האוכל, ושם הוא יכול באמת להגיד איזה אוכל הוא רוצה ובמקביל לזה הוא גם מתקצב את הכסף.

לנו נאמר במפורש שאסור לנו לקחת את הכסף עבור האוכל. התקצוב שלנו הוא נטו עבור שכר לימוד למורים. פירושו של דבר שאם התקנות האלה עוברות שכר הלימוד של ההורים יעלה ב-1,000 שקל לתלמיד בגלל שאין היגיון כלכלי להציב דבר כזה, שעולה הון עתק, ללא מימון כלכלי.
היו"ר יעקב מרגי
תציג דוגמה.
שלמה ברילנט
מדובר פה על 4 פעמים בשבוע אוכל בשרי, על דגנים מלאים. אני יודע כי במקרה אני קשור גם למפעל ההזנה בנושא הצהרונים, אני יודע את העלויות של הדבר הזה. מדובר בהון עתק. אם מדובר על קציצת בשר מן הסוג שנמכר בסופרמרקט הרגיל לעומת קציצת בשר שמורכבת מ-70% וכל הדברים האלה, הדברים האלה עולים הון עתק.

אני לגמרי לא מבין פה את משרד הבריאות בגלל שכאשר משרד הבריאות רצה לטפל בנושא של החברות עם הסוכר הוא ידע לפנות לחברות הסוכר, לשבת איתן ולעשות איתן תהליך שלם מדורג ויפה כדי שהן לא יפגעו כלכלית. פה לוקחים מוסדות שלמים, יותר מ-300-400 מוסדות, ואומרים להם: רבותי, אנחנו נחליט לכם איזה אוכל לתת, לא רלוונטי כמה זה עולה, לא רלוונטי איך העלות "תגולגל" על ההורים. אנחנו נקבע לכם עובדה ועכשיו נתחיל לקרוא את התקנות. התקנות האלה הן העלאת שכר לימוד באופן דרמטי. אני לא מאמין שמישהו פה בוועדה חושב שהוגן לעשות את זה בלי דיון ובלי התייעצות אתנו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. הדברים נאמרו, גם בהחלטיות וגם בקול רם. אנחנו כרגע בפלונטר. מצד אחד, אם החליטו הגורמים המקצועיים שזה המפרט וזה האוכל הבריא נרצה שזה מה שיינתן לכל ילדי ישראל. משרד החינוך, התקנות האלה גוררות אצלכם עלויות נוספות ממה שמתוקצב היום?
נעמי יולס
אצלנו לא. אני מן הלשכה המשפטית במשרד החינוך. כן יכול להיות שבמסגרת – עוד פעם, אני לא יודעת אם זה גורר עלויות נוספות, אבל הרי גם המשרד הוא ספק מזון למוסדות מסוימים.
היו"ר יעקב מרגי
זה מחייב גם אותו. זה ברור. זה מחייב קודם כול אותו.
נעמי יולס
זה מחייב את המשרד קודם כול.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך בצורה הכי כנה, בהשקפת עולמי קודם כול הבריאות, ולא אפלה ילד מילד ולא אחריג מוסד כזה או אחר. זה לא הנגשה. ראית מה יצא מן ההנגשה בהחרגות. אני אומר לך חד-משמעית, אלה תקנות שהוגשו לוועדה בהסכמה של שר הבריאות, שיודע מה זה מוסד תרבותי-ייחודי. אדרבה, יש את יושב-ראש ועדת הכספים שחוקק ביחד אתי את חוק התרבותי-ייחודי ויש את סגן שר החינוך. חיכיתי לתקנות האלה, חיכינו שנים רבות לתקנות האלה. כל פעם באנו ו"צלפנו" וזה לא צלח.
שלמה ברילנט
לא התווכחתי אם זה בריא או לא בריא. אני חושב שצריך לעצור רגע ולערוך דיון איך מתמודדים עם זה כלכלית. אפילו את הדיון הבסיסי הזה לא עשו.
היו"ר יעקב מרגי
בסוף הדיון אקרא ליושב-ראש ועדת הכספים למצוא מקורות מימון לתרבות הייחודית, ולסגן שר החינוך ולשר הבריאות.
שלמה ברילנט
אחרי שזה יעבור או לפני שזה יעבור?
היו"ר יעקב מרגי
בסוף הדיון, ביחד עם זה.
שלמה ברילנט
בגלל שאם זה עובר לא יעזור שיקראו להם כי המציאות תשתנה.
היו"ר יעקב מרגי
בדיון הראשון הבוקר גילינו פה שהם קיבלו באחת השנים, תקציב משרד החינוך נתן להם אישור תמיכה בנובמבר. אמרו שזה בשנה שחבר הכנסת גפני "תקע" את ההעברות עד חודש נובמבר. כשהם רוצים הם יודעים. על הכתפיים שלי אני לא שם את זה. אתמול בלילה דיברת איתי, חשבתי על זה. אני לא הולך להחריג אף אחד כי זה לא נכון ולא צודק כלפי אותם ילדים בתרבותי-ייחודי. יש בעיה של שכר לימוד, בעיה של המוסדות – אדרבה, ביחד איתי, אני לא זורק את זה עליך, אני גם אפנה את תשומת ליבם לכך.
שלמה ברילנט
אז קודם כול שלא יקבלו החלטה ואחרי זה יחפשו את המקורות. אם לא יהיו מקורות הרי ההורים ישלמו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
השר ליצמן כבר קיבל החלטה.
שלמה ברילנט
אנחנו פנינו אליו שייתנו לנו זמן להתארגן.
היו"ר יעקב מרגי
הוא קיבל החלטה ואישר את זה. סגן שר החינוך קיבל החלטה, הוא אישר את זה.
שלמה ברילנט
סגן שר החינוך לא אישר את זה. זה לא הובא לידיעתו.
היו"ר יעקב מרגי
אז שיעצור את זה. אתן לך עצה, צא החוצה, תחייג אליו, שהשר בנט יתקשר, אפילו המנכ"לית ולא השר יתקשרו אליי בבקשה להמתין עם הדיון ולחכות שבוע-שבועיים.
שלמה ברילנט
אנחנו "דופקים" פה את ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
שמעתי, תודה, אמרת לפרוטוקול. אני לא מסוגל לעצור את התקנות. יש מי שיעצור את התקנות. אם יתקשרו אליי בטלפון ממשרד החינוך בבקשה לעצור, אני אעצור. תודה.

בבקשה לקרוא את התקנות. אני אשמח שתישאר בדיון ותצביע לי מה מייקר את העלות בכל תקנה ותקנה.
שלמה ברילנט
במה זה יעזור אם אגיד שזה מייקר?
היו"ר יעקב מרגי
קודם כול שאני אדע, ושזה ייאמר לפרוטוקול, וגם שהמתדיינים פה יידעו. בבקשה.
נעמי יולס
"תקנות לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2 ו-3 לחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד-2014, (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:"
מירב ישראלי
אנחנו מוסיפים בפתיח גם את סעיף 4 כי יש פה תקנה גם לפי סעיף 4 לחוק. כלומר, התקנת התקנות היא לפי סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק.
נעמי יולס
"הגדרות

1.

בתקנות אלה – "גן ילדים" – כמשמעותו בחוק לימוד חובה;"בשר" – כהגדרתו בסעיף 9 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015;"בשר מעובד" – בשר מוכן לאכילה שאיננו מנתח שלם או שעבר תהליכי עישון, תסיסה, כבישה או תהליכים אחרים שנועדו לשפר את הטעם או המרקם או שהוספו לו חומרים על מנת לשמר אותו לאורך זמן ולעצבו;"מנה עיקרית" – מנה עשירה בחלבון לפי טבלה 6 בתוספת השנייה;"מנות מיוחדות" – מנות אישיות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים, המוכרים כצורך רפואי בלבד.


מבחנים לאישור המזון להספקה

ספק מזון יספק מזון מגוון ובריא, לפי הקבוע בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה.

ספק מזון לא יספק ולא ימכור בתחום מוסד החינוך מזון שאינו בריא, לפי הקבוע בטור א' שבתוספת הראשונה.
התאמת המזון לגיל התלמידים ולסוג המוסד החינוכי

על ספק מזון, המספק ארוחות למוסד חינוך- - -"
פה נעשה שינוי. אני מקריאה את הנוסח ואת מה שנשנה.

התאמת המזון לגיל התלמידים ולסוג המוסד החינוכי

2.

על ספק מזון, המספק ארוחות למוסד חינוך, להגיש ארוחות לפי המפורט בטבלאות בתוספת השנייה.
מירב ישראלי
כלומר כל הפירוט של "בהתחשב בסוג מוסד חינוך...", זה לא בהתחשב.
נעמי יולס
הפירוט הוא מה שמופיע בטבלה.
מירב ישראלי
כדי שלא תהיה בעיה של פרשנות.
נעמי יולס
"התאמת המזון לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים

3.

ספק מזון, המספק ארוחות למוסד חינוך, רשאי לספק מנות מיוחדות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים, לפי המידע שימסרו ההורים ובאחריותם, מכוח הסכם או התקשרות.
היו"ר יעקב מרגי
זה מתייחס לאלרגיים.
מירב ישראלי
כאן יש משהו שצריך להעיר. שאלתי אותם עובדתית איך זה קורה כי יש כל מיני רגישויות ידועות יחסית ויש רגישויות לא ידועות.
היו"ר יעקב מרגי
"לפי המידע שימסרו ההורים ובאחריותם, מכוח הסכם או התקשרות".
מירב ישראלי
ניסיתי להבין האם יש תנאים לדברים האלה. מאוד יכול להיות שההורים יגידו למשל שהילד שלהם רגיש לדבש. האם הספק באמת יודע מה הוא יכול להגיש ומה לא? ברגע שאתה אומר "על אחריותם של ההורים", ההורים רק אומרים: הילד שלי רגיש לגלוטן, הילד שלי רגיש לדבש. חלוקת האחריות פה, ואיך הספק יודע מה הארוחה המיוחדת שהוא נותן, לא ברורה לגמרי.
היו"ר יעקב מרגי
אם אומרים "ללא גלוטן" אז הספק יביא מנה ללא גלוטן.
מירב ישראלי
יש דברים שהם לא כל-כך ברורים.
צור טהון
אני אחראי על ההזנה בגבעתיים ואחד מנציגי פורום ועדי ההורים היישוביים. איך זה עובד בשטח – קודם כול, כחלק מטופס ההרשמה של הורים הם רושמים גם את הסעיף הזה של אלרגיה. יש הבדל משמעותי בין רגישות, שיש לרבים, לבין אלרגיה שיכולה להיות מסכנת חיים. בנוהל ההכרה של משרד הכלכלה כתוב שצריך להביא מכתב מאלרגולוג. לפי דעתי זה פותר את הבעיה. האחריות של ההורים לא בטוח שמספיקה כי פעמים רבות הם לא מודעים לרגישות אז איך אפשר להגיד משהו שאתה לא יודע?
מירב ישראלי
צריך לעשות פה מנגנון קצת יותר ברור. דרך אגב, צריך לשים לב שכתוב שהספק רשאי, הוא לא חייב. זאת אומרת, לא מחייבים את הספק לתת.
צור טהון
השאלה גם מי נושא בעלות. מחיר המנה הזאת כפול.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה התייחסות.
חוה אלטמן
אני ממשרד הבריאות. אנחנו מודאגים מהאלרגיות שהן מסכנות חיים. לגבי האחרות קל יותר להתייחס כי לא מדובר במשהו חריג וקיצוני. יש הנחיות, אפילו עכשיו אנחנו מוציאים הנחיה לגבי השימוש בפול, שיש אוכלוסייה ספציפית מאוד שרגישה לזה, אנחנו מוציאים עכשיו הנחיות. לגבי דברים אחרים, יש דיונים כלשהם כי יש פירות, יש כל מיני מזונות שכל מיני ילדים יש להם רגישויות אליהם וזה לא ממש אלרגיה וזה פעמים רבות מתבטא בעקצוצים, בצבע של העור ולא משהו שהוא ממש מסכן חיים. לכן, מצד אחד, הנושא הזה לא לגמרי סגור, ומצד שני, יש כאן אחריות של הרופא.
היו"ר יעקב מרגי
יש איזה הבא מינה שההורה יכול לסכן את הילדים שלו או הוא לא מודע לרגישויות של הילדים שלו?
חוה אלטמן
יכול להיות שזה משהו חדש שהתגלה היום. אם ההורה לא יודע, חד-משמעית בית-הספר לא יודע.
היו"ר יעקב מרגי
נכון, אז אין לי בעיה, אני לא שם. התקנות לא מתייחסות לזה. אתם יודעים מה האויב של הטוב מאוד. אנחנו לא שם.
חוה אלטמן
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
אי אפשר לרדת לרזולוציות עם רשימת תפוצה.
חוה אלטמן
דברים שמשרד הבריאות מודע להם הוא דואג שיהיו.
היו"ר יעקב מרגי
לכן אני חושב שהאמירה כללית אבל טוב שכך. הדבר היחיד שעליו יכולים להישען הספק ובית-הספר זה ההורה.
מירב ישראלי
היה צריך, אם ניתן, אולי להבְנות את זה יותר, זאת אומרת שיהיו גם תקנים לארוחות של רגישוּת.
חוה אלטמן
לחלק מהם יש, לא רק לצליאק.
עירית ליבנה
שירות המזון של משרד הבריאות נותן רישיון ייצור למנה מותאמת. זה המנה. הורה יצהיר שהילד שלו חולה בצליאק – הוא יקבל מנה מותאמת.
מירב ישראלי
אתם יכולים להגדיר "מנה מותאמת"?
עירית ליבנה
אבל זה רק לצליאק. לכל האלרגנים עדיין אין הגדרה של משרד הבריאות. ברגע שזה יהיה – זה יתווסף. אני אומרת שוב, אנחנו לא מספקים, זה אחריות נוראית, ברגע שיש הוראה של שירות המזון- - -
היו"ר יעקב מרגי
אם הבנתי נכון ממקרה שבו התערבתי, אם יש אלרגיה כלשהי אתם לא מספקים מזון.
עירית ליבנה
אלא אם יש אישור של שירות המזון.
מירב ישראלי
אז צריך לכתוב את זה. למעשה ההגדרה של "מנה מותאמת", אם זה כרגע רק גלוטן אז זה יהיה רק גלוטן.
עירית ליבנה
וכל פעם לעדכן? צריך לכתוב באופן כללי.
חוה אלטמן
זה כולל ביצים, כולל חלב.
היו"ר יעקב מרגי
אם נגדיר זה ימנע מהם- - -
מירב ישראלי
לא, נעשה את זה גמיש, לפי הנחיות.
היו"ר יעקב מרגי
הייתה אליי פנייה מן הציבור של אמא שאמרה שהבן שלה רגיש לחלב. מאחר ויש כשרות למזון, חזקה עליי שאין שם בשר וחלב. היא לקחה אחריות ואז היא פנתה וביקשה שהבן שלה יאכל כמו כל הילדים. מעבר לקטע של האוכל גם להיות כמו כולם. אמרתי לה: את לוקחת אחריות? היא אמרה: אני מוכנה לקחת, ברור לי שלא יהיה שם חלב. יש את הגמישות. המשרד יכול להיות גמיש. השאלה אם אנחנו לא מבטאים את הגמישות הזאת.
מירב ישראלי
אולי נעשה הגדרה ל"מנה מותאמת", שאפשר יהיה לעדכן אותה לפי מה ששירות המזון יאשר. נאמר: "ששירות המזון יקבע", או משהו כזה. ואז נגיד שלפי הצהרת ההורים- - -
היו"ר יעקב מרגי
בנוסח הזה נאמר: "המספק ארוחות למוסד חינוך, רשאי לספק מנות מיוחדות מותאמות" ואולי נוסיף: "על-פי הנחיית משרד הבריאות".
מירב ישראלי
בסדר, בדיוק, צריך להוסיף את זה. צריך שזה יהיה מובנה.
הדס אגמון
על-פי הנחיית משרד הבריאות יש התייחסות מוגבלת. ככל שישנה.
מירב ישראלי
אם הבנתי נכון, לגבי הדברים שאין לגביהם הנחיות של משרד הבריאות אתם לא מספקים אוכל?
עירית ליבנה
לא הנחיות אלא אישור של שירות המזון.
מירב ישראלי
במקרים כאלה אתם לא מספקים מזון.
עירית ליבנה
ממש לא, כי לא נטיל אחריות על מישהו.
מירב ישראלי
אז כדאי לציין.
עירית ליבנה
למשל מנה מיוחדת ללא חלב – בארוחה בשרית ברגע שיש כשרות אז זה ללא חלב.
היו"ר יעקב מרגי
במידה ולא רימו...
עירית ליבנה
האחריות פה צריכה להיות של שירות המזון. זה התפקיד שלו. ברגע שהוא ייתן יִיצוּר מנה מותאמת ספציפית הוא מפרט.
מירב ישראלי
יש הצהרת הורים.
עירית ליבנה
יש הצהרת הורים, יש אישור של שירות המזון ואז נהיה רגועים שאכן המנה מותאמת.
מירב ישראלי
צריך לנסח את התקנה הזאת בצורה כאת: "ספק מזון, המספק ארוחות למוסד חינוך, רשאי לספק מנות מיוחדות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים", אולי "לפי הצהרה שימסרו ההורים".
היו"ר יעקב מרגי
"ובאחריותם". אם ההורה העלים ממני מידע אני לא צריך לשאת באחריות לזה.
מירב ישראלי
"מכוח ההסכם להספקת מזון". הרי יש הסכם.

"לעניין זה, "מנה מיוחדת מותאמת"" – איך הייתם מגדירים את זה?
נעמי יולס
הגדרנו "מנות מיוחדות" בהגדרות.
מירב ישראלי
אולי נוסיף הגדרה של "מנות מותאמות מיוחדות". נשאיר את זה בתקנת ההגדרות. "מנות אישיות מותאמות לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים, המוכרים כצורך רפואי בלבד, לפי"- - -
שי חן
אני משירות המזון במשרד הבריאות. אני מבקש לציין שיש גם תקנות בנושא גלוטן ויש גם תקנות שנמצאות כטיוטה בוועדה לבריאות לגבי אלרגנים, כלומר זה כבר קיים במקביל. צריך לקחת את זה בחשבון.
מירב ישראלי
איך נגדיר את זה?
שי חן
ממילא העסקים שמספקים את המזון, עסק ההסעדה מכוח החקיקה הראשית מחויב ברישיון ומכיוון שכך- - -
מירב ישראלי
כאן אנחנו מדברים על מנה מיוחדת מותאמת לצורך החוק הזה. זה דבר ספציפי.
עירית ליבנה
"על-פי אישור של שירות המזון".
מירב ישראלי
צריך להיות מין נוהל. אולי הם ישאבו את זה מהתקנות.
עירית ליבנה
"על-פי היתר של שירות המזון של משרד הבריאות".
שי חן
מכיוון שלעסק ההסעדה יש רישיון זה יכול להיות במסגרת הרישיון. מי שמייצר את מנות ההסעדה- - -
מירב ישראלי
מה שאתה אומר עכשיו חל גם על מסעדה או רק על מנות ארוזות? החוק הזה חל על הכול, גם על קפיטריה, גם על מנות ארוזות. יכול להיות שהתקנות האלה לא חלות ולכן אנחנו צריכים משהו שיתאים לכאן.
עירית ליבנה
"על-פי רישיון או היתר שניתן על-ידי שירות המזון".
מירב ישראלי
זה היתר שאת יוצרת לפי התקנות האלה?
היו"ר יעקב מרגי
אנשי משרד הבריאות, יש מנגנון שעובד?
שי חן
מי שמייצר את המנות ללא גלוטן או ללא אלרגנים מקבל רישיון גם לגבי הנושא הזה, שהוא נושא מיוחד. מי שמייצר את המנות טעון ברישיון של משרד הבריאות. לכן ממילא הוא נמצא.
היו"ר יעקב מרגי
כשאתה אומר: "רישיון של משרד הבריאות", גם לכל מסעדה יש אישור של משרד הבריאות. השאלה אם יש משהו ספציפי לגבי עניין האלרגיות.
צור טהון
ברור, יש להם רישיון ספציפי.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לדבר בשם משרד הבריאות? למה אתה קופץ? מה הקושי? אני לא מבין את הקושי שלכם.
שי חן
אין קושי. כרגע התקנות לגלוטן כבר הונחו והתקנות לגבי אלרגנים נמצאות בהכנה.
היו"ר יעקב מרגי
למה אתה מתמקד בקטע של תקנות לגלוטן? אני מבין את הקושי. אמרתם קודם שמנה מיוחדת מותאמת ניתנת על-פי אישור של משרד הבריאות. מי נותן את האישור הזה?
שי חן
שירות המזון במשרד הבריאות.
היו"ר יעקב מרגי
אז ננסח בהתאם. מה הסיפור? זה יום לימודים ארוך? אני לא מבין.
מירב ישראלי
אתם תבדקו את הנוסח. "לפי האישור הרלוונטי של שירות המזון במשרד הבריאות". אני לא מנסחת. יכול להיות שצריך להפנות לפי חוק, לא בחוק, ואז זה חל על כל התקנות. איזה חוק? חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון). כלומר, צריך להפנות לחוק שמכוחו- - -
שי חן
שמכוחו יש חובה של רישיון.
מירב ישראלי
אם אומרים "לפי" זה חל גם על התקנות.
היו"ר יעקב מרגי
אני הייתי מחריג את התרבותי-ייחודי.
מירב ישראלי
אי אפשר כי החוק לא כולל אותם אז אי אפשר להחריג אותם בתקנות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שלא יהיה לנו אותו סיפור כמו בנגישות. הייתה החלטה על נגישות- - -
שלמה ברילנט
תן לנו זמן להתארגן.
קריאה
נתנו לכם כבר 4 שנים.
מירב ישראלי
כאשר נדון בעניין התחילה, כרגע זה תחילה מיידית, אולי אפשר לקבוע תחילה נדחית.
היו"ר יעקב מרגי
נגיע לזה.
שלמה ברילנט
אגב, אין מנות ללא גלוטן של מהדרין נכון להיום.
מירב ישראלי
אז הוא לא יספק אותו, הוא לא חייב. הוא רשאי.
שלמה ברילנט
הילדים החרדים שרוצים לקבל מנות ללא גלוטן- - -
היו"ר יעקב מרגי
מביאים מהבית.
שלמה ברילנט
הם לא יכולים להביא מהבית. בגלל זה הם לא נמצאים בצהרון. אני רק מדגיש את זה.
היו"ר יעקב מרגי
כרגע מדברים על מוסדות חינוך.
שלמה ברילנט
רק ציינתי את האפליה, זה הכול.
היו"ר יעקב מרגי
כל הילדים האלרגיים מופלים.
שלמה ברילנט
החרדים מופלים יותר.
מירב ישראלי
החוק חל על כל המוסדות אז אי אפשר להחריג.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כלומר גם מוסד שמתוקצב ב-50% או ב-55%.
מירב ישראלי
החוק קבע שכל ילדי ישראל צריכים לאכול אוכל בריא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה גם ת"תים שמתוקצבים ב-25%.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, גברתי, יש לך התייחסות לתקנות שקראנו?
איטה עטייא
אני ממשרד העבודה והרווחה וגם ממשרד הכלכלה. היועצת המשפטית שלנו לא הצליחה להיכנס לכנסת משום מה אז היא ביקשה ממני- - -
היו"ר יעקב מרגי
למה? לא אישרו לה?
איטה עטייא
אני לא יודעת. לא הסתדר.
היו"ר יעקב מרגי
יגעת ומצאת – תאמין. יגעת ולא מצאת – היא לא רצתה לבוא לדיון. אני לא מפספס הערות. את יודעת כמה אנשים נכנסו מהבוקר ועד עכשיו לכנסת? להערכתי 3,500 אנשים.
איטה עטייא
היא ביקשה ממני להעביר איזשהו מסר. היא ביקשה שיחריגו את בתי-הספר לחניכות של משרד הכלכלה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מחריג אף אחד. שמעת את הדיון פה? אני לא מחריג.
מירב ישראלי
אי אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
גם אם אפשר היה להחריג אני לא רוצה להחריג.
מירב ישראלי
זה חל עליהם בכלל? הם נכנסים בגדר הגדרת "מוסד חינוך"?
איטה עטייא
אני יכולה לקרוא את מה שהיא ביקשה ואז תחליטו.
היו"ר יעקב מרגי
למה מגיעה לה הפריבילגיה הזאת?
איטה עטייא
אני מבטיחה לך שהיא רצתה מאוד לבוא. יכול להיות שהיה איזה עניין טכני. אני לא מאמינה שהיא לא רצתה לבוא.
מירב ישראלי
אני לא בטוחה שזה חל עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקווה שזה חל עליהם. תקראי בבקשה.
איטה עטייא
"משרד הכלכלה מבקש להחריג מתחולת התקנות את בתי-הספר לחניכות נוער שבאחריותו. מדובר בנוער בגילאי 14-17, שלומדים חלק ועובדים חלק. בתי-הספר לחניכות הם צמודי מפעל, מעונות או בסיסי צה"ל והם אוכלים מן הארוחות המוגשות שם."
היו"ר יעקב מרגי
תכתבי לה: את בטוחה שהתקנות האלה חלות עליהם? לפני שהיא מתישה אותנו תשאלי אותה כיועצת המשפטית של המשרד אם היא בטוחה שהתקנות האלה חלות עליהם.
מירב ישראלי
בדרך כלל בהגדרה של "מוסד חינוך", כשאנחנו רוצים להחיל את זה על בתי-ספר לחניכות פעמים רבות אנחנו עושים את זה במיוחד. ההגדרה "מוסד חינוך" בחוק היא בעצם "מוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה". השאלה אם הם נכנסים בכלל להגדרה הזאת.
היו"ר יעקב מרגי
תבדקי את זה.
איטה עטייא
בהחלט אשאל. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
אין על מה. עוד התייחסויות? אין. נמשיך הלאה.
נעמי יולס
"

ככל שאין באפשרות הספק לספק מנות מיוחדות לפי תקנת משנה (א) הוא לא יספק מנות לתלמידים אלה.

על המנות המיוחדות המיועדות לתלמידים בעלי צרכים תזונתיים מיוחדים להיות ארוזות בצבע שונה ומסומנות בסימון אחיד ובולט לעין."
מירב ישראלי
דרך אגב, היחס בין תקנת משנה (ב) ל"רשאי" – לא נובע מתקנת משנה (ב) שהוא חייב לספק אם יש לו. "ככל שאין באפשרות" – למה צריך את זה לאור זה שהוא רשאי?
היו"ר יעקב מרגי
אם הוא רשאי, לשם מה התקנה הזאת קיימת?
מירב ישראלי
ברור שאם הוא לא יכול אז הוא לא יספק. זה נראה לי מיותר. לא ברור לי מה היחס של זה ל"רשאי".
נעמי יולס
בסדר, אפשר להוריד את זה.

"פרסום הרכב המזון המסופק בתחום מוסד החינוך

4.

(א) בכל שנה ולא יאוחר מה-1 בספטמבר על ספק המזון להודיע בהודעה פרטנית בכתב למנהל המוסד החינוכי, או לגורם עמו התקשר מכוח הסכם להספקת מזון, אילו מאכלים או תפריטים בכוונתו לספק.

(ב) תקנת משנה (א) אינה גורעת מהחובה לסימון מזון, כאמור בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו- 2015."
מירב ישראלי
לדעתי זה לא צריך להיות "או לגורם עמו התקשר". מכיוון שהמנהל לפי תקנה 5 חייב להודיע להורים זה צריך להיות גם למנהל מוסד החינוך וגם לגורם שהתקשר עמו. הוא חייב להודיע לו, אחרת המנהל לא יידע. כלומר זה צריך להיות "ולגורם", לא "או לגורם".
נעמי יולס
"יידוע ההורים

5.

מנהל מוסד חינוך יודיע בהודעה פרטנית בכתב, או באמצעות אתר האינטרנט של מוסד החינוך, לנציג ועד נציגות ההורים במוסד החינוכי אילו מאכלים או תפריטים יסופקו במוסד החינוך עד 21 ימים מיום קבלת ההודעה הפרטנית מהספק כאמור בתקנה 4(א)."
מירב ישראלי
פה זה נראה לנו לא מספיק. הייתי שואבת הוראות דומות ממה שיש בחוק זכויות התלמיד. אפשר להודיע לנציגות ההורים, אבל לא להטיל עליה את האחריות להודיע להורים. מה שאפשר לעשות לפי התקנות של זכויות התלמידים זה גם שזה יהיה במקום בולט במוסד החינוך, ויהיו עותקים לחלוקה אם ההורה רוצה לקבל את זה. לא לכל בית-ספר יש אתר אינטרנט.
עירית ליבנה
פרסום וחלוקה.
מירב ישראלי
אחרת, באמת יכולים להיכנס לאינטרנט אבל אם למוסד אין אתר אינטרנט או אם ההורים לא נגישים לאינטרנט אז שיהיו עותקים לחלוקה. את זה סיכמנו.
נעמי יולס
"יידוע הממונה

6.

בכל שנה ולא יאוחר מה-1 בנובמבר ימסור מנהל מוסד החינוך הודעה לממונה על האופן שב מתקיימת הספקת מזון במוסד."
מירב ישראלי
זה מיותר, אפשר להוריד את זה כי זה כתוב בחוק.

באשר לתחילה, השאלה אם זה יכול להיכנס לתחילה מיידית. זו שאלה, כי אולי צריך לעדכן את ההתקשרויות ואת ההסכמים ואז יהיה להם גם זמן להיערך.
היו"ר יעקב מרגי
צריך זמן להיערכות. זה לא מיידי.
מירב ישראלי
כמה זמן נראה לכם?
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך הוא הגורם המרכזי, כל השאר נלווה. עירית ליבנה, את צריכה לדעת כמה זמן את צריכה כדי להיערך.
נעמי יולס
נחזור עם תאריך בעוד שבוע ימים?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אני רוצה לאשר. חיכינו שנתיים, את רוצה עכשיו לחזור שוב בעוד שבועיים? את מבינה מה קורה פה? תוך דקה-שתיים יהיו כבר תקנות.
איילת מייזנר
אני מעמותת "מהיום". כמובן צריך זמן היערכות אבל לא להגזים במשך הזמן מכיוון שהחוק כבר ידוע לציבור, פורסם ברבים, חוזר מנכ"ל קיים. בעצם המטרה של החוק היא ליצור פיקוח.
היו"ר יעקב מרגי
את רוצה שאני אכריע בשבילך? דעי שיש לי הערכות נכונות, גם בתיבול, אשתי מפרגנת לי בקטע הזה. אתן לך זמן סביר, אל תדאגי. מתי המכרז הבא? אתם באים לפה בלי לעשות שיעורי בית?
עירית ליבנה
עוד יותר משנה.
יהודית גידלי
לא לשנת הלימודים תשע"ח?
עירית ליבנה
לא.
חוה אלטמן
חבל מאוד לדחות, יש כבר היערכות בשטח, גופים כבר עובדים בכיוון הזה. דחייה תהיה לא נכונה.
נעמי יולס
תוך חודשיים.
היו"ר יעקב מרגי
כלומר, חודשיים מיום פרסום התקנות.
יוסי אוחנה
צהרים טובים, אני עו"ד אוחנה ממרכז השלטון המקומי. מיכל מנקס לא יכלה להגיע אז אני מחליף אותה. בעניין הסיפה שאדוני העלה עכשיו, לגבי מועד התחילה, צריך לזכור שהתקנות תוקנו מכוח חוק הפיקוח על איכות המזון, ובחוק הפיקוח על המזון יש אפשרות לממונה להטיל עיצום כספי, אם על ספק או אם על אדם. אנחנו לא רוצים להגיע לסיטואציה- - -
היו"ר יעקב מרגי
מי מוציא את המכרז לספקים? משרד החינוך או הרשויות המקומיות?
עירית ליבנה
גם וגם. תלוי במוסד החינוך.
יוסי אוחנה
אני מבין שהשעה דוחקת והכול בסדר אבל שלא נשים מכשול לפחות בפני הרשויות המקומיות. אם תוך חודשיים ייכנסו התקנות לתוקף ולא נצליח לעמוד בהן נמצא בתי-ספר שעומדים לדין.
היו"ר יעקב מרגי
אם יש סיבה אחת שמרכז השלטון המקומי הוזמן לדיון הזה היא כדי שתאמר מה שתאמר. אף אחד לא רוצה לשים מכשול בפניכם. אנחנו רוצים לתקן תקנות שיעמדו בהן, אבל גם לא נאריך כאורך הגלות את זמן ההיערכות.
יוסי אוחנה
לא כאורך הגלות. עד עכשיו לא פציתי פה.
היו"ר יעקב מרגי
מה סביר? אם משרד החינוך שאחראי על התקנות סובר שמספיק חודשיים.
יוסי אוחנה
אני לא בטוח שהיא סוברת כך. ראיתי שהיא לא הכריעה בדעתה על התאריך. אני מעלה את האפשרות שיש עיצום כספי אם לא נעמוד בלוח הזמנים.
היו"ר יעקב מרגי
אני שואל אותך, מה נראה לך סביר?
יוסי אוחנה
קטונתי מלתת לך עצה בנושא הזה.
היו"ר יעקב מרגי
תיזהר מה"קטונתי" כי אני אגדל ואני אעשה, אני אקבע.
נעמי יולס
חוזר המנכ"ל נכנס לתוקף כבר מתחילת שנת הלימודים ופחות או יותר כל התפריטים כבר פורסמו שם.
היו"ר יעקב מרגי
אגלה לך סוד, שהספקים כבר היו פה, חיים הלפרין, שהצהיר שזה הולך על בסיס של- - -. זה קיים.
יוסי אוחנה
האינטרס שלי להגן על נושאי המשרה אצלנו, לא על הספקים כשלעצמם. זה כל העניין. אני מבין שחוזר מנכ"ל כבר התפרסם לפני זמן רב.
עירית ליבנה
חוזר המנכ"ל פורסם באפריל ונתנו זמן, הוא נכנס לתוקף ב-1 בספטמבר. זו הייתה המגמה, לפרסם ב-1 באפריל הקודם ושהוא ייכנס לתוקף אחרי 4 חודשים. היום אנחנו כבר כמעט שנה אחרי.
יוסי אוחנה
אם אני הקטן יכול להשיא עצה לוועדה, כפי שאדוני אמר התקנות ייכנסו לתוקף תוך חודשיים ותנו תקופת הסתגלות שבה לא יוטלו העיצומים. נניח, תוך חודשיים התקנות ייכנסו לתוקף וב-3 החודשים הראשונים להפעלתן לא יוטלו עיצומים, במצטבר זה 5 חודשים.
היו"ר יעקב מרגי
אהיה משוכלל יותר ממך. נקבע 3 חודשים. יש בזה גם הסתגלות, גם היתכנות וגם מי שמתנגד יכול להפעיל את כל הכוחות הפוליטיים כדי לטרפד את התקנות. התחילה: 3 חודשים מיום פרסום התקנות.
יוסי אוחנה
מקובל. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות הפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות החינוך, התשע"ו-2016, נתקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים ואין נמנעים. התקנות אושרו פה אחד עם כל התיקונים שהוכנסו.
איילת מייזנר
אפילו עמותת "מהיום" מסכימה ל-3 חודשים.
שלמה ברילנט
אם התקנות אושרו איך אפשר לעכב אותן?
היו"ר יעקב מרגי
אתה מכיר את תאגיד השידור הציבורי? אתה יודע כמה פעמים דחו אותו? וזה היה בחוק. אז תקנות אי אפשר לעצור? השר יכול לעשות מה שהוא רוצה. תפעיל את שלושת "התותחים".
שלמה ברילנט
אפשר גם לעכב את ההצבעה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, שנתיים וחצי אני מחכה לזה.
מירב ישראלי
לתקנות יש תוספת ראשונה ותוספת שנייה שמפרטות – לא נקרא את הכול – תקנה 1 קובעת שיסופק מזון מגוון ובריא לפי הקבוע בטור ב' בטבלה שבתוספת הראשונה. עכשיו מופיעה הטבלה: משקאות, מיני מאפה, מנות אישיות, מזונות עשירים במלח, תיבול ורטבים, פירות וירקות, דגנים מלאים, מזונות עשירים בשומן, ממרחים, אופן הכנת המזון, מזונות עשירים בחלבון ומזונות עשירים בסוכר.

רציתי להגיד לגבי פרט 6: פירות וירקות, אולי כדאי לנסח את זה: "6 סוגים של ירקות ו-6 סוגים של פירות", שזה יהיה ברור. זה עניין של ניסוח. בפרט 8: מזונות עשירים בשומן, מה זה תבשילים מעורבים? זה לא ברור.
חוה אלטמן
אפונה וגזר.
מירב ישראלי
אני לא מבינה מה זה אומר. זה משהו שאדם צריך לעבוד לפיו, זה נורמה.
חוה אלטמן
תבשילים מעורבים זה כמה סוגי מזונות ביחד.
יהודית גידלי
מה זה מרגרינות?
חוה אלטמן
עדיין יש שימוש במרגרינות.
יהודית גידלי
צריך לכתוב "מרגרינה" ולא "מרגרינות".
חוה אלטמן
יש סוגים שונים.
יהודית גידלי
יש סוגי מרגרינה, אין מרגרינות.
חוה אלטמן
נכון, את צודקת.
מירב ישראלי
זה פשוט תבשילים. זה בעצם כל מזון, זה המשמעות פה.
חוה אלטמן
אם היה כתוב קודם: ירקות, פירות, דגנים ופתאום יש משהו שמכיל את כולם ביחד אז זה יוצא מן הכלל, אז הכנסנו את זה.
מירב ישראלי
תוספת שנייה בתקנה 2, זה לפי גן ילדים או בית-ספר, ופריטי המזון, תדירות וגודל המנה.
קריאה
אם זה ארוחת בוקר או צהרים או צמחוני.
מירב ישראלי
גם את התוספת הזאת אפשר לאשר.
היו"ר יעקב מרגי
נצביע גם על הטבלאות שמופיעות בתוספת הראשונה ובתוספת השנייה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

התוספת הראשונה והתוספת השנייה נתקבלו.
היו"ר יעקב מרגי
1 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר פה אחד.

אני מזכיר, התחילה תהיה 3 חודשים מיום פרסום התקנות, כולל זמן הסתגלות.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:21.

קוד המקור של הנתונים