ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/12/2016

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע״ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 324

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ו בכסלו התשע"ז (26 בדצמבר 2016), שעה 12:00
סדר היום
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
עו"ד בר כהן - עוזר יועמ"ש, הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון הפנים

אבישי לידני - מנהל תחום טיוב ורגולציה, המשרד לביטחון הפנים

עו"ד קרן גלאון - סגנית יועמ"ש, הרשות הארצית לכבאות והצלה

עו"ד אילן זמלר - יועמ"ש מחוז חוף, הרשות הארצית לכבאות והצלה

טפסר משנה מרק טובלם - ראש ענף תקציבי הכנסות, הרשות הארצית לכבאות והצלה

עו"ד גבריאלה פיסמן - ממונה, ייעוץ וחקיקה – פלילי, משרד המשפטים

שוהם שיר - מתמחה, ייעוץ וחקיקה – פלילי, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
עידו בן יצחק

רועי שליים (מתמחה)
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשע"ז-2016
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשע"ז-2016.

איך אתם רוצים? אתה רוצה, היועץ המשפטי עידו בן יצחק, להתייחס או שנעביר את זה ישר - - -?
עידו בן יצחק
קודם שהם יציגו. אחרי זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. מי רוצה להציג?
קרן גלאון
אני אציג. קרן גלאון מהייעוץ המשפטי - - -
היו"ר דוד אמסלם
עורכת הדין קרן גלאון, שלום לך. מה שלומך?
קרן גלאון
בסדר גמור.

מדובר בהארכת תוקף של תקנות, שבעצם עניינן לבוא לקראת האזרחים שמתקשים לשלם את - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה שהיה בפעם הקודמת, שנתנו לכם עד סוף השנה, כדי שתבטלו את האגרות. ככה עשיתי.
קרן גלאון
וזה בא עם הסט השני, בעצם הרביזיה והאגרות - - -, שמטרתו לבטל כמעט את כל האגרות המבצעיות. גם אחרי שיבוטלו האגרות המבצעיות, עדיין אנחנו רוצים להשאיר את ועדת ההנחות בתוקף, בין מאחר ואנחנו משאירים כמה אגרות מבצעיות לבין האגרות שעוד אנשים ממשיכים להתדיין לגביהם, שיהיו בתוקף עד להתקנת התקנות החדשות. אחרי שנסיים את התקנות החדשות, נוכל לבדוק האם צריך להפוך את ההוראה להוראת - - - או לשנות אותה, לגבי ההנחות או לבטל אותה.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי. אז אתם רוצים שנתחיל בהקראה?
קריאה
כן.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, רבותיי, אנחנו נתחיל את ההקראה, ברשותכם.
עידו בן יצחק
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשע"ז-2016.

תיקון תקנה 10: 1. בתקנה 10 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות)(הוראת שעה), התשע"ה-2015, במקום "עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016)", יבוא "עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)".
היו"ר דוד אמסלם
מה לגבי הנושא של הביטול?
קרן גלאון
זה באותו סט של תקנות שממתין לדיון בוועדה.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני חשבתי שאנחנו מביאים דווקא את הסט השני. עכשיו אנחנו דנים על זה?
עידו בן יצחק
לא.
לאה קריכלי
זה מה שהם אמרו - - -
עידו בן יצחק
מה שאנחנו דנים עכשיו זה הארכת הוראת שעה לגבי הנחות ופטורים קיימים, מאחר שזה פוקע ב-31 בדצמבר. התקנות הנוספות זה סט שהוא לא תלוי בזמן של ה-31 בדצמבר, ולכן - - -
קרן גלאון
אנחנו היינו מאוד שמחים לדון בו לפני, כי אנחנו ממש נערכים. זה המשך של חוק ההסדרים – מה שהיה תיקון גם של רישוי העסקים. אנחנו נערכים - - - לתחילת 2017 לשחרר אותם מהאגרות המבצעיות ומאגרת הרישוי של העסקים, שהיא במסלול תצהיר.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאמרתי, אני חשבתי שאנחנו כרגע מביאים את הקומפלט. אני חשבתי שאנחנו מביאים את הקומפלט.
קרן גלאון
הקומפלט הונח בפני הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להזכיר מה היה: אתם זוכרים, אתם הבאתם את הסיפור הזה של התקנות האלה לפני מספר חודשים. אני כרכתי אותן עם ביטול האגרות וסיפרתי לכם גם שאני ישבתי גם עם המשרד לביטחון הפנים, עם השר, ישבתי גם עם משרד האוצר, ובסופו של דבר גם בתמיכתו של השר ובעידודו וגם בדחיפה של משרד האוצר, בגלל שבסך הכול היינו צריכים לייצר איזשהו מקור תקציבי. בסופו של דבר, הממשלה קיבלה החלטה באוגוסט השנה לגבי כל התקציב, ואחד מהם זה היה הסיפור הזה של ביטול האגרות. ביטול האגרות שאנחנו מדברים עליהן בעיקר. אנחנו לא מדברים על עסקים כל כך. אנחנו בעיקר דיברנו על בתי - - -
קרן גלאון
אגרות מבצעיות.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אגרות מבצעיות. שאם מישהו נשרף לו הבית, חס ושלום – איך אמרנו? בסוף גם נשרף לו הארנק, והוא צריך עוד, אחרי כמה חודשים, לקבל. לא משנה שכל עולמו חרב עליו. המצב היום הוא שעוד אחרי מספר חודשים הוא מקבל איזשהו bill. לפעמים זה 4,000 שקל, 5,000 שקל לשלם. ואם הוא לא משלם, מפעילים עליו גם הוצאות לפועל. ובקיצור, בן האדם מוצא את עצמו באיזה סרט שהוא בעצם סרט רע שמביא עוד סרט רע.
קרן גלאון
נכון. אנחנו גיבשנו את הסט הזה, שגם הוא מונח לפני הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, אני נדרשתי לנושא הזה. כשאני הבנתי שזה הסיפור, אני הבנתי שחייבים לשנות אותו ודחוף. עוד בשנה שעברה ישבתי עם השר שלכם, השר לביטחון הפנים, וגם עם משרד האוצר, וכפי שאמרתי, סגרנו את המתווה.

עכשיו, אתם באתם אליי עם התקנות האלה לפני מספר חודשים. אמרתי לכם: תקשיבו, אנחנו ניתן לכם את זה עד סוף השנה, בגלל שעד אז אתם תסגרו לנו גם את הסיפור של כל מה שדיברנו עד עכשיו: ביטול האגרות.
קרן גלאון
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אז עכשיו אתם הבאתם את הארכה הזו - - -
קרן גלאון
לא, אדוני. אנחנו הגשנו שני סטים.
קריאה
- - -
עידו בן יצחק
הם הביאו את שניהם. הם הביאו את שניהם. פשוט הם הביאו את זה אתמול. עכשיו, אנחנו את זה חייבים לסיים עד ה-31 בדצמבר. מאחר שאם לא נאשר את זה, אז לא יהיו הנחות ולא יהיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל גם אם לא נאשר את זה, בינתיים לא יפטרו את האנשים.
עידו בן יצחק
בגלל זה אני לא אומר שאת זה צריך לקבוע, אבל פשוט מהיום להיום.
בר כהן
צריך לקבוע את זה - - -
קרן גלאון
אנחנו הבאנו את שני הסטים ואנחנו מבקשים להביא את זה כמה שיותר - - -
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני רוצה להסביר. אני רוצה להגיד ליועץ המשפטי עידו בן יצחק: תקשיב, אני, מבחינתי, כל המערכת הזו שאנחנו מדברים עליה, היא אמורה להיכנס ב-1 לינואר 2017 תקציבית. אני מדבר תקציבית. אז לכן אני מתכוון לסגור את הסיפור של התקנות עד ה-1 לינואר.

הרי בסופו של דבר מה יקרה? בסופו של דבר, אם אנחנו כרגע מתעכבים אצלנו, המצב האבסורדי שיקרה עכשיו שהמדינה כבר מגובה תקציבית. אין לה בעיה. היא אומרת: אני רוצה לפתור, אבל אנחנו עדיין עוד לא הסתדרנו. וכרגע, בתפר, עד שנאשר, אם תקרה איזושהי שריפה, אז בן האדם ימשיך לשלם את האגרות בגלל שהם לא יכולים לפטור אותו.
לאה קריכלי
אנחנו יכולים לדבר על - - - יצא רק ביום חמישי אחרי הצהריים - - -
היו"ר דוד אמסלם
איזה? יום חמישי האחרון?
לאה קריכלי
האחרון, כן - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה העברתם את זה ליום חמישי? למה?
קרן גלאון
לקח זמן מוועדת ההעברות ושר האוצר. זה הרבה - - -
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתם יודעים שבסך הכול באוגוסט – אני מספר לכם – ב-11 לאוגוסט 2016, יום חמישי, וזה נגמר ביום שישי בבוקר, הייתה בעצם החלטת ממשלה לגבי מסגרת התקציב, וזה נכלל בה. אני קיבלתי טלפון בבוקר לגבי הנושא הזה.
קרן גלאון
חד משמעית לא נכון. זו הייתה עבודה קשה של כל המעורבים.
היו"ר דוד אמסלם
אז מאוגוסט עד היום, פתאום נזכרתם עכשיו?
קרן גלאון
לא. זה כמובן עבודה קשה של גיבוש הנוסח של השגת ההסכמות של משרד האוצר ושל משרד המשפטים ושל שר האוצר ושל ועדת האגרות, וכשוועדת האגרות לא - - - וכן הלאה וכן הלאה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הבנתי.
קרן גלאון
אנחנו עשינו מאמצים, כל המערכות. מערכות המחשוב שלנו מוכנות להתחיל כבר ב-1. זאת אומרת, ברגע שיהיה אישור של התקנות, אנחנו ערוכים לפעולה.
היו"ר דוד אמסלם
זה הבנתי. רק הבעיה זה הצ'ופצ'יק של הקומקום עכשיו.
קרן גלאון
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, השאלה היא כזו: כמה זמן אנחנו צריכים בשביל זה?
עידו בן יצחק
לדעתי, שעה וחצי.
היו"ר דוד אמסלם
שעה וחצי – אתה מוכן מבחינת החומר?
עידו בן יצחק
לא. זה מהיום להיום אנחנו לא יכולים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל. כמה ימים אתה צריך בשביל זה?
עידו בן יצחק
אני אמרתי: מבחינתי, אפשר להביא את זה בהמשך השבוע.
היו"ר דוד אמסלם
המשך השבוע?
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבקש לתאם מועד בהמשך השבוע. אני חייב לסיים את זה בגלל שכמו שאמרתי: אחרי שבסופו של דבר סגרנו את הכול, כרגע הרב רק לא בא לחתונה. הכול מוכן: יש תזמורת, יש אוכל, יש חתן-כלה, הכול בסדר – רק הרב עוד לא הגיע.

אז אני באמת מבקש לייצר לזה את הזמן ביום רביעי. נשארנו עם יום רביעי, נכון?
לאה קריכלי
יש את רביעי או חמישי. כן. אנחנו נבדוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
חמישי יהיה קשה לנו. יותר נוח יום רביעי.
לאה קריכלי
בסדר - - - מבחינתי. אני יודעת.
היו"ר דוד אמסלם
היועץ המשפטי עידו בן יצחק, בוא נסכם שאנחנו טנטטיבית - - - ביום רביעי ואתה תעבור על החומר הזה. ואם צריך לשבת איתם, אז - - -
עידו בן יצחק
כבר ישבתי איתם.
היו"ר דוד אמסלם
ישבת איתם. אז הכול בסדר? אז, בעזרת השם, אנחנו נסיים את זה השבוע.

אז כרגע, מה שנשאר זה לאשר את זה?
לאה קריכלי
זה - - -
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר דוד אמסלם
עם עצמי אני מאשר את זה?
עידו בן יצחק
כן.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. מי בעד התקנות כפי שהוקראו, שירים את ידו. מי נגד? אין אף אחד. מי נמנע? גם אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה (הנחה או פטור מתשלום אגרות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשע"ז-2016, נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
סך הכול, התקנות האלה אושרו. וביום רביעי, בעזרת השם, אנחנו נדון על התקנות השניות ונעביר אותן. בסדר?
קרן גלאון
תודה רבה.
קריאה
תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לכולם.
קריאה
תודה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
לאה קריכלי
- - -
היו"ר דוד אמסלם
חייב.
לאה קריכלי
כי - - -. זה מה שאני אומרת - - -
היו"ר דוד אמסלם
שכחתי. שנייה, שנייה. מתי יוצא ה-31 לחודש?
עידו בן יצחק
ביום שבת.
היו"ר דוד אמסלם
תביאי לי את זה ביום שני הבא.
לאה קריכלי
שני?
היו"ר דוד אמסלם
כן. נגמור את זה ביום שני על הבוקר.
קרן גלאון
אני יודעת שזה נשמע טכני, אבל מבחינתנו, מערכות המחשוב מכוונות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת לפני ה-1 אם הן נכנסות לתוקף ב-1. כי כל שינוי שהוועדה תכניס, כבר לא נוכל לשנות. זה משחק עכשיו גם ליישום של הדבר הזה. ואז המשמעות שזה לא יוכל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו יכולים להביא את התקנות גם רטרואקטיבית, אחורה?
קרן גלאון
אבל זו בעיה טכנית - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, אני אסביר. אני יכול להחיל אותן מה-1 לינואר?
עידו בן יצחק
רוב הדברים כן. יש כמה דברים שלא, אבל - - -
קרן גלאון
זה מקשה אחת מבחינת מערכת המחשוב.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה - - -? מה - - -?
עידו בן יצחק
בוא נגיד ככה: כל מה שיורד, שהוא מקל, שהוא מטיב – זה יכול רטרואקטיבית. יש פה שלוש אגרות שמתייקרות, ואותן אנחנו לא יכולים - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. "מתייקרות" פחות מעניין.
קרן גלאון
אבל זה הכול ביחד מבחינת מערכת המחשוב.
גבריאלה פיסמן
- - - יכול להתעורר קושי בעניין של תחולה רטרואקטיבית מבחינת משרד המשפטים.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
גבריאלה פיסמן
כי אין פה סיבה מהותית לתחולה רטרואקטיבית. יש פה סיבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
הפוך. הפוך. הרי מה, אם אנחנו מעבירים משהו בנושא מיסוי, אנחנו לא יכולים להגיד: זה לא איזשהו משהו שהפתיע אותנו ואנחנו מבקשים שלוש שנים אחורה בהפתעה. אם אני עכשיו מביא נושא מיסוי. היום דנו, למשל, על פרק של מיסוי לגבי הנושא של תאגידי המים. לא חשוב. תאגידי ביוב פה זה היה, ומים. יכולנו להחליט שזה ייכנס לתוקף בעוד שלושה חודשים או שזה יהיה אחורה.
גבריאלה פיסמן
לא. תחולה נדחית זה משהו שבוודאי אין - - - איתו שום בעיה, והוא תמיד בשגרת העבודה של הכנסת. לגבי תחולה רטרואקטיבית – זה צעד שהוא צעד חריג, וכדי להצדיק אותו, גם מבחינה משפטית, אנחנו צריכים הצדקה שהיא הצדקה מהותית. לא הצדקה של מערכות מחשוב לא ערוכות. אני חוששת שזה יכול להיות בעייתי. אני צריכה לבדוק את זה עם הגורמים אצלנו.
קרן גלאון
אנחנו נשמח מאוד אם איכשהו נוכל לדון השבוע, כדי שנוכל ביום ראשון להיכנס לעידן אחר.
היו"ר דוד אמסלם
תקשיבי, בואי נעשה דבר כזה. ביום רביעי אני אבוא מוקדם. נבוא מוקדם. כמה זמן אנחנו צריכים בשביל זה?
לאה קריכלי
שעה וחצי - - -?
עידו בן יצחק
שעה וחצי. כן.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נתחיל את הדיון בשמונה וחצי. אני אעשה הצבעה בעשר.
לאה קריכלי
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר? אבל להבא אני מבקש לא - - - ללוחות הזמנים האלה. תבינו מה קרה פה: זה ביום של האזכרה של אשתי, זכרונה לברכה. עכשיו, אני צריך לבוא לפה ולעסוק בזה. דבר שלא התכוונתי, אבל בגלל שאני לא רוצה באמת לתקוע את עם ישראל בעניין הזה, אז לכן אני אבוא, אבל חבל. אם הייתם מביאים לי את זה לפני שבועיים או שבוע - - -
לאה קריכלי
אפילו שבוע.
היו"ר דוד אמסלם
אפילו שבוע. היינו מצליחים לייצר איזשהו. או אפילו היום. היינו מסיימים את זה היום באיזשהו מקום.

אז בואו נקבע ביום רביעי, בעזרת השם, בבוקר.
לאה קריכלי
שמונה וחצי. אני אודיע - - -
היו"ר דוד אמסלם
בשמונה וחצי אנחנו נתחיל ולקראת תשע וחצי נביא את זה להצבעה. טוב?
קרן גלאון
תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:22.

קוד המקור של הנתונים