ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/12/2016

ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות(מיגון פיזי,התרעה ופינוי אוכלוסיה)דוח ביקורת מיוחד דצמבר 2016 - ישיבת המשך

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 183

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, כ"ז בכסלו התשע"ז (27 בדצמבר 2016), שעה 9:00
סדר היום
ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות (מיגון פיזי, התרעה ופינוי אוכלוסייה) דוח ביקורת מיוחד דצמבר 2016 – ישיבת המשך
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר

איל בן ראובן
חברי הכנסת
דב חנין

חיים ילין

נחמן שי
מוזמנים
יוסי ביינהורן - מנהל ביקורת מערכת הביטחון, משרד מבקר המדינה

זאב (זאביק) אשכנזי - משרד מבקר המדינה

איל זוננפלד - משרד מבקר המדינה

אפרת אוריין - משרד מבקר המדינה

זאב (וובה) צוק רם - סגן ראש המטה לבטחון לאומי, משרד ראש הממשלה

אריאל סיזל - עוזר היועץ המשפטי, המשרד לבטחון פנים

יונתן כהן - ראש תחום חירום, המשרד לבטחון פנים

דוד עמיחי - רפרנט בטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

אמיר אדרי - רפרנט אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל טלר חסון - רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

בצלאל טרייבר - תא"ל במיל', ראש הרשות הלאומית לחירום, צה"ל, משרד הביטחון

יואב גולן - ראש מחלקת ארגון, צה"ל, משרד הביטחון

דניאל אברהם - מנהל תחום החירום, משרד הבינוי והשיכון

נטליה פוגונץ - מרכזת בכירה, תיאום תפעול ומעקב הנדסי, משרד הבינוי והשיכון

אלי מועלם - מנהל אגף פס"ח - פינוי, סעד וחללים, משרד הפנים

יוחאי וג'ימה - ראש מינהל בטחון, המרכז לשלטון מקומי

אורי בן יהודה - ראש תחום ביטחון, מרכז המועצות האזוריות
מנהל/ת הוועדה
חנה פריידין
רישום פרלמנטרי
ר.ל., חבר המתרגמים

ההיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות (מיגון פיזי, התרעה ופינוי אוכלוסייה), דוח ביקורת מיוחד דצמבר 2016 - ישיבת המשך
היו"ר קארין אלהרר
בוקר טוב לכולם. היום ה-27 בדצמבר 2016, כ"ז בכסלו התשע"ז, אנחנו דנים היום בהיערכות להגנת העורף מפני איום טילים ורקטות (מיגון פיזי, התרעה ופינוי אוכלוסייה), דוח ביקורת מיוחד מדצמבר 2016 ואנחנו בישיבת מעקב. בוקר טוב לצוות מבקר המדינה ולגופים המבוקרים.

כאמור, דיון שני. דיון קודם קיימנו לפני שבועיים. התכנסנו באולם הזה, היו לא מעט חברי כנסת, הרבה אמירות, המון פאתוס ואמירות שהן מאוד נכונות וחשובות, רק לקראת סוף הדיון הגענו לתשובות של המבוקרים ולצערנו לא נותר מספיק זמן. לבקשת הגופים היום אנחנו נקדיש את השעתיים הקרובות כדי לשמוע את תגובותיכם המנומקות. לא יהיו נאומי חברי כנסת, הערות ושאלות בוודאי כן, יכול להיות שנחזור על שאלות, אני אבקש את סבלנות הגופים, הנושא מספיק חשוב.

אני רוצה להזכיר בקצרה את הדברים שעלו בדוח. ככל הנראה בעתיד הלא מאוד רחוק מדינת ישראל עשויה לספוג כמות רבה מאוד של טילים בעימות עתידי, אלפי טילים. כך מדובר בתרחיש הייחוס, שהוא תרחיש של צה"ל, אני מזכירה. נשאלת השאלה האחת והיחידה שבעיניי היא חשובה לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל – האם העורף מוכן לעניין הזה? ראשית אני מקווה שגם בזכות הדוח המצב כבר השתפר. נכון לכתיבת הדוח, המועד שאני קראתי אותו, לא הייתה בישראל תכנית רב שנתית מאושרת כדי להתמודד בעורף בחירום, למרות שהדבר הזה עלה כבר בדוח שהתפרסם בשנת 2015. גם עליו דנו כאן בוועדה, שלא לומר שהתכנית כבר הייתה אמורה להיות מוצגת בנובמבר 2014, על פי החלטת ממשלה 1661, לאחר מכן קיבלה דחייה, עדיין לא ברור אם קיימת אחת כזו. שנית, ועדת השרים שאמורה לדון בנושא מיגון העורף, ממעטת מאוד להתכנס אם בכלל. נבקש להבין אם המצב הזה השתנה נכון להיום.

בנוסף, יש בעיה במיגון הפיזי. רבים מתושבי ישראל אינם ממוגנים, נבקש להבין אם המצב השתנה. עולה מהדוח שישראל לא ערוכה מספיק להגנה ולהתרעה מפני התקפות טילים. ברשויות המקומיות המרכזיות חסרים צופרים, הנושא נפל בין הכיסאות בין פיקוד העורף, משרד הפנים והרשויות המקומיות.

לבסוף, הנושא של היערכות מספקת לפינוי אזרחים. יכול להיות שיש יותר היערכות היום, נרצה לשמוע עד כמה היא ממוקדת. קיימות שלש תכניות שונות לפינוי אזרחים, חלקן חופפות, חלקן לא. אנחנו רוצים לדעת מה קורה ביום פקודה.

לפני שנתחיל, רק לוודא שנמצאים כאן גם המל"ל, אני רואה את וובה, המשרד לביטחון פנים נמצאים, את משרד הביטחון וצה"ל אני בוודאי רואה, משרד האוצר נמצא? בסדר גמור. לפני התשובות, אדוני, מר יוסי ביינהורן, ראש החטיבה הביטחונית.
יוסי ביינהורן
גבירתי היושבת ראש, תודה רבה. מאחר ועבר זמן מן הדיון הקודם, אני רוצה ממש בקצירת העומר לדבר על המרכיבים המרכזיים של הדוח ועל הרעיון שלו. אנחנו, ביציאה לדוח הזה, היינו סבורים שהעורף והצורך בהגנה על האזרחים יעמדו במרכז כל עימות או מלחמה עתידית, בדגש על עימות עם החיזבאללה בגבול הצפון. מתאר הייחוס שממנו יצאנו הוא מתאר ייחוס שנקבע במערכת הביטחון, לא במשרד מבקר המדינה. לצורך העניין, כדי להדגים את זה, במבצע "צוק איתן" שנמשך 50, 51 יום, שמעתי גם מספרים אחרים, נורו 3,800 טילים ורקטות, מתוכם 3,300 לעבר אזורים מיושבים. מתאר הייחוס שאנחנו מדברים עליו, מדבר על עשרות אלפי טילים ועל זמן רב, גם במונחים של הזמן שדובר עליו ב"צוק איתן".

הנחת העבודה שלנו הייתה, כפי שגם הבהרתי בדיון הקודם, שהמענה ההתקפי והמענה של ההגנה האקטיבית איננו מספק ולא ימנע מתקפה על העורף, לפחות לא בתחילת המלחמה. נקווה שנשיג יתרון כזה בהמשך. כדי להגן על התושבים צריך פעולות נוספות שבהן הדוח מתמקד. יש צורך בשיפור בעורף, הדוח מדבר בעד עצמו. היושבת ראש הציגה כמה דברים, כאשר בקצרה, מה שצריך לשפר הוא סדר והסדרה ברורה בתחומי הסמכות והאחריות בעורף. זה כולל חקיקה, שלא דיברנו עליה בדוח, הסדרה בין משרדים מרכזיים ודבר נוסף הוא תשומת לב רבה יותר ורחבה יותר של הדרג המדיני. גם על זה דיברנו בדוח ואלה המל"ל, הקבינט וראש הממשלה.

בדיון הקודם עלה גם הנושא שאנחנו עוסקים פה בהגנת העורף החלקית, כי יש גם הגנה נדרשת וחשובה על תשתיות אסטרטגיות במדינת ישראל. יש דוח שלנו, לא מלפני הרבה זמן, שמפאת הסיווג שלו לא פורסם ברבים, אבל הוא עוסק בהגנה על תשתיות ובמילה אחת, מאחר וזה כן פורסם, גם שם הממצאים לא היו מלבבים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא לא יותר טוב מהדוח הזה.
יוסי ביינהורן
בדוח התמקדנו במיגון הפיזי, בהתראה לאזרח, שהיא מרכיב מאוד משמעותי בשמירה על חיי אדם, כי גם אם יש אמצעים אבל אם הם לא מגיעים אליו והם לא בנגישות מתאימה אז הם לא יעזרו, והנושא של פינוי אוכלוסייה, כפי שגם דיברנו בדיון הקודם.

אני מניח שהגופים המבוקרים יציגו פה בתחילת הדיון תחומים שבהם העורף התקדם, גם בתקופת הדוח וגם לאחר תקופת הדוח. אנחנו כמובן נשמח מאוד לשמוע שהדברים השתנו, אבל התמונה הכוללת, כפי שעולה מן הדוח כביקורת המדינה וגם כתבנו את זה בדוח, היא שהפערים שעלו בדוח, שחלקם מאוד משמעותיים, יש בהם כדי להגדיל את הסיכון לחיי התושבים בעת עימות ומלחמה, בדגש על עימות בגבול הצפון. כאן אני מציע, גבירתי היושבת ראש, לתת למבוקר להצביע על מה שהוא מתכוון לעשות כדי לשפר את המצב בכל התחומים של הדוח ומה הוא כבר הספיק לעשות ב-2016, כי הדוח רובו נוגע עד סוף 2015. יש עוד עבודה רבה כדי לקדם את העורף ואני מקווה שנשמע היום דברים שמתכוונים לעשות. אנחנו בדוח ציינו שהעורף עבר כברת דרך בשנים האחרונות, גם את זה ציינו כציון חיובי. אני מציע שבזה יתמקד הדיון.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. נציג המל"ל, וובה, בבקשה.
זאב (וובה) צוק רם
אני דיברתי קצת, עכשיו זה התור של חיים. אחר כך נדבר ביחד.
היו"ר קארין אלהרר
רק כדי לסכם את הדיון הקודם, להבנתך ולגישתך יש היום תכנית רב שנתית לטיפול בעורף? תכנית מסוכמת?
זאב (וובה) צוק רם
ראש רח"ל בנה תכנית שהוצגה.
היו"ר קארין אלהרר
בפני מי היא הוצגה?
זאב (וובה) צוק רם
הממשלה.
היו"ר קארין אלהרר
מתי?
זאב (וובה) צוק רם
עיקרי התכנית הוצגו לממשלה. לפני חודשיים.
היו"ר קארין אלהרר
מה ההבדל? אני רק מנסה להבין את ההבדל, מה ההבדל בין עיקרי התכנית לבין התכנית?
זאב (וובה) צוק רם
כשבונים תכנית אז בונים את הנושאים העיקריים שעליהם הולכים בתכנית. סגירת הבוז'ונים והברגים וכל הדברים האלה זה בין ראש רח"ל למשרדי הממשלה ולגופים, אבל מה שחשוב הוא הכיוונים המרכזיים של לאן רוצים לראות את העורף הולך בתר"ש הקרובה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
השאלה היותר - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא ברורה התשובה.
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת דב חנין, גם אני סבורה. אדוני, אני מבקשת להבין שוב. להבנתי, העיקרים והצרכים היו ידועים כבר בשנת 2014 או אפילו לפני כן.
זאב (וובה) צוק רם
העיקרים הם מענה לצרכים ולפערים - - -
היו"ר קארין אלהרר
כפי שהשתקפו בשנת 2014?
זאב (וובה) צוק רם
מזוהים על ידי הגופים המקצועיים, מזוהים בעורף ושם בונים תכנית רב שנתית שממנה נגזרת התכנית השנתית. בתכנית הרב שנתית ובעיקרון גם בתכנית השנתית, לא יורדים לכל בורג ולכל סעיף אלא - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא זו השאלה.
זאב (וובה) צוק רם
היא שאלה אותי את השאלה, לא אתה. אם זו לא השאלה, אז מה אני - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא יסביר לך את השאלה עכשיו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לשאול, גבירתי, ברשותך, כשאדוני אומר שמציגים את העיקרים ושזה הועבר לממשלה, האם לפי הדבר הזה, העיקרים האלה כמו שאתה קורא לו, אפשר להתחיל לעבוד או שצריך את התכנית עצמה לאשר כדי שאפשר יהיה לעבוד עליה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
העיקרים זה - - -
היו"ר קארין אלהרר
חברים, אתם כולכם מדברים, הפרוטוקול לא שומע ואני כן רוצה את הדברים בפרוטוקול.
זאב (וובה) צוק רם
מכיוון שראש רח"ל כותב את התכנית, היא הוצגה למל"ל והוצגה לממשלה, הוא יגיד האם היא עונה לדברים שהוא רוצה להביא לידי ביטוי בעבודה שלו על העורף.
היו"ר קארין אלהרר
רק למען הסדר הטוב המל"ל אמור לתכלל את כל העניין, נכון?
זאב (וובה) צוק רם
מתכלל. אנחנו עובדים, מתוכללים לגמרי.
היו"ר קארין אלהרר
מצוין. כן, בבקשה, אדוני, אני שוב רוצה להבין, כי אני חייבת להודות שאני קצת מבולבלת בעניין הזה. עיקרי תכנית, תכנית. אני אחדד את השאלה שלי והיא מאוד פשוטה. מחר, חלילה, אנחנו נדרשים למבצע ואנחנו צריכים לדעת שכל העורף מוגן, האם כל משרד ממשלתי וכל גוף יודע מה תפקידו?
בצלאל טרייבר
כן, אבל אני מציע שאני אתן תשובה מסודרת.
היו"ר קארין אלהרר
בבקשה, אדוני. התשובה הייתה כן.
בצלאל טרייבר
התשובה היא כן. קודם כל בוקר טוב ותודה רבה על ההזדמנות להגיב. דוח מבקר הוא חשוב, הוא עושה דברים חשובים ומרכזיים מאוד. נעשתה פה עבודה נרחבת ובדיקה נרחבת. הדוח הזה, נכון לתקופת של כמעט 15 חודשים מהיום, אחורה מהיום, אפילו יותר, גם במהלך הביקורת וגם מאז הביקורת, נעשו פעולות רבות, למרות שאנחנו רחוקים מאוד מהשלמת העבודה שלנו. אנחנו גם לומדים את הדוח ואת משמעויותיו וגם לומדים מדברים אחרים. גם מתכוננים וגם משתדלים לסגור את הפערים ככל האפשר.

אני מבקש להתייחס לכמה מהדברים, בין אם הם עלו כאן ובין אם הם עלו בדוח, עלו כאן בהערות, בין שלך, גבירתי היושבת ראש, ובין של סגן המבקר וחברי הכנסת. כדי להתחיל לנהל את מוכנות העורף היה צורך בתהליך ארוך ומורכב מאוד, של בניית איום בתרחיש יחוס. בלעדיו אי אפשר היה להגדיר מהו סדר העדיפויות הלאומי, שאליו המדינה צריכה להתכונן.
היו"ר קארין אלהרר
באחריות מי בניית התרחיש?
בצלאל טרייבר
באחריותי. רח"ל הכינה תרחיש כזה במהלך כשנה של עבודה - - -
היו"ר קארין אלהרר
מתי?
בצלאל טרייבר
במהלך שנת 2015 והציגה אותו לאישור - - -
היו"ר קארין אלהרר
איך זה שלא היה כזה ב-2014?
בצלאל טרייבר
אני לא יודע לתת תשובות לתקופה שלא הייתי בה. הרבה מאוד שנים לא היה תרחיש כזה. אני חושב שמאז 2007 ואפילו אולי קודם לא היה תרחיש כזה. נוצר תרחיש כזה בשיתוף פעולה, גם של צה"ל על כל זרועותיו וגם של מוסדות ביטחון אחרים, גם של משרדי ממשלה, גם של רח"ל, בסופו של דבר תרחיש הייחוס הלאומי המצרפי אושר על ידי הקבינט, הוא בעצם המצפן של הכול.
היו"ר קארין אלהרר
מתי אושר?
בצלאל טרייבר
ב-15 ביוני 2016. הוא מצביע על כל התהליך של קביעת סדרי העדיפויות הלאומיים ובין השאר הגדרנו שם, למרות שאנחנו בשידור, את סדר הפעולות לאיזה מהנושאים במדינה. ברוך השם אנחנו מדינה שמאוימת מאוד, בהרבה מאוד אפשרויות, בהרבה מאוד חליפים???, לא רק ביטחוניים, גם אחרים יכולים לקרות לנו, ולכן צריך היה לקבוע סדר עדיפויות לאומי והוא נקבע. ישנו היום סדר עדיפויות שעל פיו פועלת כל המערכת.

בין השאר, בהקשר הזה, שנת 2017, שהיא השנה השנייה בתכנית הרב שנתית, ומיד אתייחס לנושא התכנית הרב שנתית, היא השנה שבה אנחנו מקדישים פרק נרחב מאוד בהיערכות לרעידות אדמה. כלל גופי מדינת ישראל, הן הביטחוניים והן האזרחיים, עוסקים במוכנות לרעידת אדמה, בשיפור מוכנות מדינת ישראל לרעידת אדמה. לא עזבנו, לא הזנחנו את החלק של מוכנות למלחמה, אנחנו עוסקים גם בזה.

במהלך שנת 2015 ובעיקר ב-16', עשינו בחינה מחדש לאור אותו תרחיש ייחוס, של כל רמות המלאים האסטרטגיים של מדינת ישראל. בכל המשרדים זה הושלם. המשרד היחיד שנמצא בעיצומו של התהליך זה משרד הבריאות, שהקים ועדת היגוי ייחודית לבחינת המלאים ואני מקווה שבמהלך החודשים הקרובים הוועדה הזו תשלים את העבודה ונוכל להגיד שגם המלאים של מערכת הבריאות מותאמים לתרחיש הייחוס, שקובע ימים, שקובע זמנים, שקובע את רמות האיומים.

במקביל לזה נעשו פעולות על ידי הממשלה והקבינט. הקבינט אישר את פניית משרד התשתיות לאור תרחיש הייחוס, לשנות את רמות המלאי ולהעמיד תקציבים בפועל, בשני מרכיבים מרכזיים. האחד הוא רמות המלאי של דלקים על סוגיהם השונים והשני הוא מערכת ההולכה. הסתבר לנו שיש בעיה קשה במערכות ההולכה, בעיקר באתרים פרטיים, אני לא ארחיב פה יתר על המידה, אתרי ייצור חשמל פרטיים, ובהם מתקיימת בפועל העבודה, היא התחילה בפועל, לשדרוג מערך ההולכה הלאומי. בזה נוכל לייצר יכולת מענה הרבה יותר גדולה ועל זה שר התשתיות הלאומיות, עם המנכ"ל שלו, ניהלו עבודת מטה נרחבת, בשיתוף עם המל"ל ורח"ל והציגו את זה. גם משרד הכלכלה השלים את העבודה שלו על המלאים ומשרד הבריאות, כמו שאמרתי. גם משרד הפנים, דרך אגב, למרות שזה לא מלאי אסטרטגי מוגדר, עשה עבודה מקדימה, הרחיב את היקף ערכות השהייה לחירום, מ-260,000 ל-330,000 וזה במהלך 2016 גם יירכש. הוקצב לזה התקציב וזה יעמוד, אני מקווה, בסוף שנת 2017.

בסך הכול, אני מוכרח לציין, אולי זה לא בולט בדוח, גם יש בדוח הרבה מאוד הערות שאני מקבל ולוקח אותן לתשומת לבי ונעסוק בהן, אבל משרדי הממשלה עובדים בהרכב כוח אדם מאוד מצומצם אבל במאמץ מאוד נרחב להיות מתואמים ולהתקדם כל אחד בתחומו.

שאלת אם משרדי הממשלה מכירים תכנית רב שנתית, הם מכירים. הם גם קיבלו אותה. הם קיבלו אותה כטיוטה כי לא הספקתי לאשר אותה בממשלה.
יוסי ביינהורן
רגע, התכנית לא הוכנה יחד איתם?
בצלאל טרייבר
היא הוכנה יחד איתם. התכנית הוכנה יחד איתם, אבל בסוף היא מתקבלת כתכנית. לא כל מה שכל משרד רוצה הופך להיות חלק מתכנית רב שנתית, כמו שלא כל מה שכל משרד רוצה הוא חלק מתרחיש הייחוס, או שהוא חושב שנכון. בסוף יש מנהל, המנהל הוא שר הביטחון, שר הביטחון מביא לקבינט, הקבינט מאשר. זה התהליך שעברנו עם התרחיש, זה התהליך שעברנו עם תכנית העבודה השנתית וזה התהליך שאנחנו עברנו בתר"ש. הפרק של ההצגה של התר"ש לקבינט, בנפרד כתר"ש, לא היה, היה במסגרת הצגה שלי לממשלת ישראל את פערי המוכנות במדינת ישראל. היה דיון כזה בראשותו של ראש הממשלה, להצגת הפערים במוכנות, שם הוצגו גם עיקרי תכנית התר"ש.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, זה אושר בקבינט? זה הוצג בקבינט?
בצלאל טרייבר
אני חוזר ואומר עוד פעם, התרחיש הוצג ואושר בקבינט.
היו"ר קארין אלהרר
התכנית.
בצלאל טרייבר
התכנית השנתית הוצגה בוועדת השרים ואושרה, אני מדבר על זו של 2016. זו של 2017 עוד לא הוצגה, היא תוצג, אני מקווה, ב-2 בינואר או מיד אחרי זה. התר"ש לא הוצגה לממשלה ולא הוצגה לקבינט. הוצגה לשר הביטחון, שר הביטחון אישר, לא הספקנו עדיין להציג - - -
היו"ר קארין אלהרר
רגע, אני מנסה להבין את ההתנהלות, כי אני חושבת שזה חוזר על עצמו גם מימי "צוק איתן". שר הביטחון הוא חזות הכול?
בצלאל טרייבר
לא, אני לא אמרתי שהוא חזות הכול.
היו"ר קארין אלהרר
שר הביטחון אישר - - -
בצלאל טרייבר
שר הביטחון אישר, בגלל שלא הספקנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל עדיין יש עוד חברים שאמורים - - -
בצלאל טרייבר
אני מקבל את זה לחלוטין. בגלל שלא הספקתי להציג את זה לממשלה הגעתי למסקנה לתת את זה למשרדי הממשלה כתכנית ארעית, כדי שיתנהלו בהתאם, עד שנקבל על זה אישור בממשלה בצורה מסודרת. כשיהיה אישור של הממשלה, ואני מקווה במהלך שבועות הקרובים, היא תהפוך להיות מארעית למלאה. זה התהליך הבסיסי שאני חושב - - -
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
שאלה, טרייבר, שאלה חשובה, טרייבר, לגבי התכנית, אני מבין שיש עיקרי תכנית - - -
בצלאל טרייבר
לא, יש תכנית.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
יש תכנית, השאלה היא כזאת, הנוהל הזה אומר שהתכנית הזאת לא נמצאת כרגע בתקציב המדינה שאושר לפני שבוע בכנסת ישראל. השאלה היא איך התכנית הזו תמומש אם היא אינה נמצאת בתקציב המדינה? אנחנו לא מדברים פה על שני שקלים.
בצלאל טרייבר
אני חושב שאתה מעלה סוגיה מאוד מרכזית ואני ברשותך אגיע אליה בהמשך. היא נושא הרבה מעבר להתייחסות דרך אגב לשאלה. היא אחד הנושאים המהותיים, בדוח המבקר זה לא עולה אולי בצורה כזאת, אבל זה בולט בצורה אחרת. אני אעלה את זה ואני מקבל את זה, יש לנו מה לעשות, אני מיד אתייחס לדבר הזה.
היו"ר קארין אלהרר
אני רק רוצה להבין. המשרדים הממשלתיים מתייחסים או יפעלו כאילו התכנית הזו אושרה?
בצלאל טרייבר
המשרדים הממשלתיים פועלים, כולל היו אצלי לפני שבוע וחצי כל משרדי הממשלה, הציגו את תכניות העבודה לחירום לשנה הבאה, לשנת 2017, כחלק ממרכיב מהתר"ש וחלק מעיקרי תכנית 2017, שהועברה אליהם על ידי רח"ל. המטרה היא לתאם ולסנכרן את כולם. אנחנו עובדים על גרף פעילות אחוד ומשותף, אנחנו עובדים על מערכות מתקדמות. כמובן שבסוף כל משרד, יש לו אחריות משלו והוא אוסף את המשאבים, מעמיד את המשאבים שלו. לזה אתייחס. תנו לי להמשיך, בבקשה.
יוסי ביינהורן
אני מבקש שתבהיר. מה שהבנתי עכשיו, מה שפחות הבנתי מהתייחסויות הביניים שהיו, זה שבעצם התכנית הרב שנתית לא הוצגה ולא אושרה בקבינט. דבר שני, כל תכנית שאין לה גיבוי במשאבים היא לא תכנית. אני לא מכיר תכנית שאין לה גיבוי במשאבים. אז תצביע בבקשה על הפער בין התכנית שאתה הכנת, שלא הוצגה ולא אושרה עדיין, לבין היכולת לממש אותה, כי זה מה שחשוב לשמוע פה בוועדה. זה מה שיקדם את העורף, לא העובדה שיש תכנית על הנייר, אם היא קיימת.
בצלאל טרייבר
אני חושב שעצם הכנת התכנית במשותף עם כולם יצרה תהליך מאוד חשוב ומרכזי - - -
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו מברכים על זה, אבל השאלה היא מה בפועל.
נחמן שי (המחנה הציוני)
התכנית היא רק - - -
בצלאל טרייבר
תנו לי בבקשה להתייחס.
היו"ר קארין אלהרר
אבל, אדוני, שיהיה ברור, האמירות כאן הן לא לגבי התיאוריה. אני מניחה שתיאורטית יש תכנית ויש כוונות מצוינות, אני לא כופרת בעניין הזה. אני רק שואלת את עצמי, חלילה מחר קורה משהו, כולם יודעים מה הם עושים, הם מתוקצבים לעניין הזה? הם מבינים מה התפקיד הספציפי שלהם כחלק ממערך כולל? זו הנקודה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אתם מבקשים לדחות את המלחמה עד שתוגשם התכנית, אחרת אי אפשר להתחיל את המלחמה כשהתכנית לא מוכנה.
בצלאל טרייבר
את החלק הזה אני משאיר לך, חבר הכנסת, את הפרק הזה.
היו"ר קארין אלהרר
למשל המשרד לביטחון פנים - - -
בצלאל טרייבר
שאלת שאלה, את רוצה תשובה עליה?
היו"ר קארין אלהרר
בינתיים תרשום לך. אני רוצה לדעת, אתם מסונכרנים על התכנית הזאת? מי עונה לי?
יונתן כהן
יוני כהן מהמזכירות הביטחונית של המשרד.
היו"ר קארין אלהרר
מזכירות ביטחונית, בבקשה.
יונתן כהן
אנחנו משתתפים בכל הדיונים אצל טרייבר, הן על תכניות העבודה וגם מאשרים את התכניות. אנחנו משתתפים בכל ההליכים אצלו, מכירים את התכנית.
היו"ר קארין אלהרר
מחר קורה משהו, אתם יודעים מה אתם צריכים לעשות?
יונתן כהן
בוודאי שאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. יש בינינו חילוקי דעות, גם בהסדרה החוקתית, שגם דובר עליה בהתחלה, בפערים בין ההסדרה בין המשרד לביטחון פנים לבין משרד הביטחון. אנחנו מתקדמים יחד עם זה.
היו"ר קארין אלהרר
אתם מתוקצבים להפעלת התכנית?
יונתן כהן
אנחנו מתוקצבים בדברים שאנחנו אחראים עליהם, בכל הקשור להגנה מפני טילים. בדוח המבקר חלק ניכר מהדברים, לפחות בהסדרה החוקתית, נמצא בתוך המשרד לביטחון.
קריאה
בתוך משרד הביטחון, לא במשרד לביטחון.
יונתן כהן
כן.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. כן, בבקשה. תשובתך.
בצלאל טרייבר
התכנית הרב שנתית היא תכנית מתואמת ומסונכרנת עם כלל הגורמים. קודם כל, כל משרד מחויב לתקצב את הפעילות שלו והאחריות שלו. זו לא תכנית תקציב ייעודית למערך החירום. כל משרד, משרד הבריאות צריך לדעת להכין את מערכת הבריאות לחירום, משרד הרווחה את מערכת הרווחה - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה קורה עם חילוקי דעות כפי שקיימים פה?
בצלאל טרייבר
אין חילוקי דעות.
היו"ר קארין אלהרר
הרגע אמר הנציג של המשרד לביטחון פנים - - -
בצלאל טרייבר
מה שהוא אמר הוא שיש חילוקי דעות - - -
היו"ר קארין אלהרר
שיש להם חילוקי דעות לעניינים מסוימים.
בצלאל טרייבר
יש חילוקי דעות על הגדרת סמכויות. אין חילוקי דעות על משימות ועל תפקידים ועל ייעוד ועל סדר השלבים במהלך התר"ש הקרובה. כולם יודעים, כולם מתואמים, שנת 2016 הייתה שנה שבה עסקנו בתיאום בינינו בנושא המלחמה. שנת 2017 - - -
היו"ר קארין אלהרר
הבנת הנשמע שלי לא טובה?
יוסי ביינהורן
מערבבים פה - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
גם מבקר המדינה מדבר על זה שיש פערים בהסדרה והתחומים לא מובהקים. כשהתחומים לא מובהקים הם לא יידעו מה הם עושים ומישהו אחר לא יידע מה הוא צריך לעשות.
בצלאל טרייבר
חבר הכנסת נחמן, אני עוד לא הגבתי עוד לסעיף הזה, אני אגיע גם אליו.
היו"ר קארין אלהרר
בבקשה.
בצלאל טרייבר
אני אגיע גם אליו.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה סעיף מאוד חשוב.
בצלאל טרייבר
התכוננתי חודש. נסעתי לחוץ לארץ כדי להירגע, חזרתי, עכשיו אני יכול להגיב, אני מבין.
נחמן שי (המחנה הציוני)
ברוך הבא.
בצלאל טרייבר
ברוכים הנמצאים. בשלב השני, לאחר שעשינו את תרחיש הייחוס, הגענו במשרד הביטחון, ברח"ל, ליכולת להכין תזכיר חוק. כתבנו תזכיר חוק שאמור לייצר בהמשך את התהליך הנכון של הגדרת הסמכויות בתוך מערך העורף.
היו"ר קארין אלהרר
הוא מוכן, התזכיר?
בצלאל טרייבר
התזכיר מוכן והופץ. הוא נמצא כרגע בדיונים בין משרד הביטחון לבין משרד המשפטים. רק לפני חודש ישבתי במשרד המשפטים, לפני שבוע קיבלתי מהם התייחסות כתובה, מסודרת. לראשונה, דרך אגב, במדינת ישראל יש טיוטת תזכיר חוק. זה לא חשוב, כי זה רק כתובים, אבל לעניות דעתי זה חשוב מאוד כי זה יכול לייצר באיזשהו שלב תהליך.
היו"ר קארין אלהרר
ממתי התזכיר הזה?
בצלאל טרייבר
מלפני כמה חודשים. אנחנו כרגע, כמו שאמרתי, נמצאים איתו. אנחנו נמצאים בפועל בכמה תכניות שמבוצעות תוך כדי, בשיתוף בין רח"ל לבין משרדי הממשלה. האם הן מכסות את כל מה שצריך? אני לא בטוח, אבל אני אמנה חלק מהן.
יוסי ביינהורן
סליחה, תזכיר החוק קשור להסדרה. אי אפשר לעשות חוק בלי שההסדרה מוסכמת, נכון?
בצלאל טרייבר
לא אמרתי שאין שם חילוקי דעות, על תזכיר החוק.
יוסי ביינהורן
גם על תזכיר החוק?
בצלאל טרייבר
כמובן, תזכיר חוק, ברגע שהוא יוצא, נוצרים עליו כמה עשרות, אם לא כמה מאות, חילוקי דעות, נכון? באופן אוטומטי, בכל חוק. אני לא מחוקק, לא הייתי אף פעם, אבל קצת ניסיון יש לי מלהסתובב במסדרונות פה ואני מבין שאלה תהליכים יותר ארוכים. אנחנו נמצאים בתחילתו של תהליך. עוד לא הגשנו אותו, דרך אגב, לוועדת השרים, כי אנחנו נמצאים בתהליך עם משרדי הממשלה. התחלנו עם משרד המשפטים, נעבור לאוצר, נעבור לבטחון הפנים ונצא אחר כך ביחד, אני מקווה, עם הצעה לחקיקה.
היו"ר קארין אלהרר
יש צפי לסיום התהליך?
בצלאל טרייבר
את מכירה את זה טוב ממני, את תהליכי החקיקה. אני מקווה שייקח כמה חודשים.
היו"ר קארין אלהרר
אני מכירה אותם מהרגע שמגיעים לוועדת שרים.
בצלאל טרייבר
אני מקווה שנגיע לוועדת שרים תוך כמה חודשים.
היו"ר קארין אלהרר
כמה חודשים.
בצלאל טרייבר
אני מקווה.
היו"ר קארין אלהרר
מה זה "כמה חודשים"?
בצלאל טרייבר
לא יודע, אין לי ניסיון בלהעביר חקיקה במדינת ישראל. כתבתי את תזכיר החוק יחד עם הלשכה המשפטית במשרד הביטחון, העברנו אותו למשרדים, קיבלנו התייחסויות מהרבה מאוד גופים, חלק כבר התחלנו להתאים. בסופו של דבר, אמרתי, יש לנו עכשיו שלוש פגישות חשובות לקיים, בעקבותיהן נוכל להגיש את תזכיר החוק.

אני רוצה לציין כמה תכניות שמבוצעות בפועל ומופיעות בתוך החוק ואני מוצא לנכון לציין אותן. מתבצעת בפועל תכנית מעשית לשיפור ההגנה על מתקני תשתית אסטרטגיים. מתבצעת בפועל. בוצע ביצוע כזה על כשמונה מתקנים, יש כרגע ביצוע במתקן נוסף. יש תכניות לשישה מתקנים נוספים בעולם החשמל ועוד ארבעה בעולם הגז. כך שאנחנו מתקדמים באופן מסודר עם הכנת תכניות. יש ועדה בינמשרדית שאני עומד בראשה, שמנהלת מעקב קבוע ודואגת גם לזה שמשרדי הממשלה יתקצבו. חלק תוקצב בעבר על ידי חברת חשמל, חלק מתוקצב על ידי נתגז, חלק התכנון מתוקצב על ידי רח"ל וחלק הביצוע של המיגון של תשתיות לאומיות נוספות כנראה באמצעות משרד התשתיות, על התהליכים שלו.

מבוצעת בפועל תכנית נרחבת, שיזם אותה אלוף פיקוד העורף, שנקראת תר"ש רשויות מקומיות, שעוסקת בשדרוג יכולתן של הרשויות המקומיות. התכנית הזו מתואמת בין רח"ל, פיקוד העורף, משרד המשפטים, משרד הפנים ומשרדים נוספים, על הפרקים שלהם ברשויות. אנחנו עובדים כרגע על סדר גודל של 30 ומשהו רשויות כשפיקוד העורף מנהל את התכנית בתיאום עם כולם. יש צוות ייחודי, מנהלת שהוקמה לצורך הדבר הזה, שעוסקת ב-12 מרכיבים במוכנות הרשויות. הראשון שבהם זה מרכזי הפעלה, השני הוא מערך התקשורת שלהן, המצלמות והתקשוב. יש סדרה שלמה של 12 מרכיבים, כולל נושא המקלטים - - -
היו"ר קארין אלהרר
כולל נושא הצופרים?
בצלאל טרייבר
כל נושא הצופרים, אני אולי אתייחס, כי הצופרים זו הערה שלדעתי אפשר כמעט לגמרי להגיד שהיא נפתרה, גם הגענו להתקדמות מאוד גדולה בהשלמת צופרים והפערים וגם רכשנו כמויות מאוד גדולות של צופרים ניידים. הפיקוד רכש אותם מתקציב שהועבר אליו על ידי רח"ל. יש כמות מאוד גדולה של צופרים ניידים שנועדה למצבים שבהם התבררו פערים כתוצאה מדברים אחרים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
גם אצל הבדואים בדרום זה פתור?
בצלאל טרייבר
בכל מקום שבו יצטרכו, כל מקום שבו יצטרכו צופרים.
קריאה
צופרים ניידים הם אחד הדברים לטובת המענה הזה.
בצלאל טרייבר
מדובר במאות צופרים ניידים. הדבר הבא הוא תכנית מעשית ונרחבת לפינוי וקליטת אוכלוסייה. אני זה שעסק ב"צוק איתן" בפינוי ואי הפינוי של האנשים. נכון, הייתי אז בערך שבועיים, או שלושה או חודש בתפקיד וגם אני לא הבנתי את המלים שאמרו לי, "מלון אורחים" וכד'. אנחנו בוגרי הניסיון והלקחים שהיו ב"צוק איתן". למדנו גם דברים אחרים.

הוכנה תכנית מקורית, היא נקראת "מלון אורחים", היא התקבלה בהחלטת ממשלה. היא תכנית מסודרת ומתואמת, כולל זה שכל משרדי הממשלה יודעים מה תפקידם. לא רק יודעים, אלא גם תרגלנו אותה חלקית במהלך התרגיל הלאומי שעשינו ב-2015, כולל ביצוע בפועל של קטע שבו לקחנו מפונים מדומים, הבאנו אותם לבתי ספר וביצענו קליטה כזאת בבית ספר בראשון לציון.

בעקבות "צוק איתן" הבנו שצריך להכין תכנית נוספת והיא תכנית מענה קטנה יותר, לאוכלוסייה שהסבירות של ההתפנות שלה היא יותר גבוהה בנסיבות של תרחיש הייחוס ולכן הוכנה תכנית. אני קורא לה "מלונית", אבל היא שלב א' של "מלון אורחים" בעצם, שהיא התכנית שנועדה לתת מענה לשתי הקבוצות המרכזיות, אלה שנמצאים בעוטף עזה ואלה שנמצאים בעוטף לבנון, כאשר שמה התכניות האלו מתואמות כמעט עד כל יישוב לאן הוא הולך, איזה יישוב קולט אותו ולאיזה בית מלון הוא מגיע אם הוא לא יכול. התכנית כוללת גם אוכלוסייה מתקשה, לאן מפנים אותה. משרד הרווחה ומשרד הבריאות מתוכננים ותרגלו תרגול פינוי האוכלוסיות האלו במתקנים האלה במידת הצורך, למרות שהרעיון יהיה שנוכל למגן יותר את המתקנים האלה ושנצטרך לפנות אותם קצת פחות. התכנית הזאת מתואמת עם הצבא ותואמת את התכנית הצבאית. בתכנית הזאת בגדול יש שני גופים מרכזיים שאחראים, הצבא כמפנה ומשרד הפנים כקולט. רח"ל הוא הגוף המתעד המתאם והמסנכרן את הפעילות הזו.
היו"ר קארין אלהרר
והרשויות המקומיות?
בצלאל טרייבר
הרשויות המקומיות הן חלק, שותפים, מכירים, יודעים. הקב"ט של רשות המועצות האזוריות, שהוא הגוף המרכזי שאנשיו אמורים להתפנות לכאורה, הוא חלק מצוות התכנון. זה לא שאין פערים, זה לא שאין לנו עדיין קשיים, יהיו תמיד. גם בכל רגע נתון, גם כשזה יקרה, כמו שקרה לנו ב"צוק איתן", הדברים יכולים להתרחש בצורות שונות. יושב פה ראש מועצה שהיה ב"צוק איתן", הוא לא חיכה לי, אבל גם אחרי שתושבים חזרו היה צריך לתת מענה. המענה ניתן באופן מיידי באותו הרגע. למדנו את הלקח, הבנו, הפנמנו חלק מהתהליכים, אנחנו יוצאים עם תכניות שהן אמורות להמשיך להיבנות ולהתקדם לאורך כל הזמן. אנחנו גם נשתדל פעם בכמה חודשים להתאים אותן לכמות האוכלוסייה, כי האוכלוסייה גם משתנה בהיקפה, בעיקר בקיבוצים וביישובי הדרום, נכון לכרגע.

אני רוצה לציין בפניכם שבמהלך 2016, רח"ל, יחד עם כל משרדי הממשלה, הכינה מחדש את התורה והתכנית הלאומית לרעידות אדמה.
יוסי ביינהורן
סליחה, אתה סיימת עם הנושא של פינוי אוכלוסייה?
בצלאל טרייבר
כן.
יוסי ביינהורן
מה עם מתפנים עצמאיים, תכנית למתפנים עצמאיים?
בצלאל טרייבר
המתפנים העצמאים הם נושא מורכב. בגלל שזה בשידור אני לא אתייחס לכול. באופן עקרוני אנחנו היינו מעוניינים שלא יהיו מתפנים עצמאים, אלא שאנחנו נדע לשקול איפה צריך לפנות ונוכל לפנות. לעומת זאת אנשים אחרים, נדע לקרוא להם ולבקש מהם להישאר, כי בסופו של דבר באיומים ובתרחיש הייחוס שאנחנו מכירים, ממש לא בטוח שטוב יותר להתפנות, כי איפה שתגיע יכול להיות שהמיגון שיש לך או היכולת שלך להסתדר הרבה פחות טובה מזאת שתתפנה מהם. אבל בהינתן מצב של מתפנים עצמאיים אני קיימתי סדרה של דיונים בעניין. יש פה דילמות מאוד גדולות כיצד להתייחס אליהם, אבל יש לנו כבר כיווני הסכמה, שלא סוכמו עדיין. אני מקווה שבחודשים הקרובים נסכם גם את התפיסה הזאת, נציג גם אותה לקבינט ונקבל לגביה החלטות.

נכון לרגע זה יש לנו יכולת קליטה של כמעט 400,000 איש בתכנית הקליטה של משרד הפנים, זה נראה לי תכנית שיכולה לענות על מרב החלופות האפשריות, לצערי הרב, אם יתקיימו. לכן התכנית הזאת עשויה לתת מענה, לא מלא, זה עד 400,000 איש. נכון שאם יהיה ירי מסיבי בצפון אז יירדו 70,000 מקומות בצפון ואם יהיה ירי מסיבי בדרום יירדו עוד כמה, נגיע ל-300,000 נפש פחות או יותר נטו שאנחנו יכולים לקלוט, וגם זה, במצבי חירום דרמטיים יותר יש לנו מענה נוסף שהוא כרגע בשלבי בחינה ובנייה, לטווחים יותר ארוכים של זמן, משרד הבינוי מכין את התכניות שלו. לגבי התורה הלאומית לרע"ד - - -
היו"ר קארין אלהרר
משרד הבינוי נמצא?
קריאה
כן.
היו"ר קארין אלהרר
בואו תתקרבו לשולחן.
בצלאל טרייבר
במהלך השנה עשינו עבודה נרחבת בנושא רעידת אדמה. גם כתבנו את התורה מחדש, גם בחנו את התרחיש מחדש. יש לנו בזה דילמות מאוד גדולות. אנחנו נמצאים בתהליך לאומי של רענון וחידוש הידע, שיושלם, אני מקווה, במהלך יוני הקרוב, בתרגיל לאומי שיעסוק בנושא רע"ד. עד אז יש לנו גם השתלמויות לאומיות, גם השתלמויות מחוזיות, אנחנו גם מתמרצים את משרדי הממשלה והגופים השונים לעשות אצלם ואני מקווה שנגיע גם לזה.

בהקשר לרעידת אדמה ולא רק, רח"ל כתבה ותרגלה תרגיל לאומי בנושא צונאמי, במידה שחס וחלילה יקרה כאן. עסקנו בשנים האחרונות לראשונה - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
צונמי היה בשבוע שעבר - - -
בצלאל טרייבר
יכול להיות, אם אתה יודע לכוון צונמי אז יש לך כישורים.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
רק אם אתה יכול לכוון את הגלים.
חיים ילין (יש עתיד)
אנחנו חוטפים צונמי מכל העולם ואף אחד לא עושה - - -
בצלאל טרייבר
אנחנו ביצענו במהלך השנתיים האחרונות תרגילים לאומיים נרחבים, גם תרגיל בשבוע חירום לאומי, גם בתרגיל "נקודת מפנה" של 2015, גם שבוע חירום לאומי של 2016, שריכז מאות אנשים שעסקו בבחינה, לימוד ותרגול של נושאי חירום. השתתפנו בתרגילים הצבאיים. פעם ראשונה, אני חושב, שתרגילי הצבא המטכ"ליים שילבו בתוכם אלמנטים אזרחיים והשפעות אזרחיות. כולל דרך אגב, שר הביטחון בתרגיל האחרון, ראיתי את ההערה הזאת שלך, לגבי הקברניטים, שר הביטחון ניהל במהלך התרגיל הצבאי האחרון דו שיח והערכת מצב במרכיבים האזרחיים של אותם תחומים שהשפיעו, מתוך אותו תרחיש שתורגל בצבא. זה תהליך שהולך ומוטמע ומוצג.

לפני שנתיים בתרגיל "נקודת מפנה", ראש הממשלה קיים הערכת מצב שלו במרכיבים האזרחיים במסגרת התרגיל הלאומי. אני חושב שבעניין הזה יש לנו התקדמות. אם היא מספקת, אני חושב שלא, אבל היא רבה מאוד במעורבות של הדרג המדיני, בהבנה ובחיבור בין מערכת הלחימה הצבאית לבין הלחימה האזרחית במרכאות.

אנחנו בשלבי תכנית עבודה אסטרטגית. העורף צריך להכין תכנית ל-40 שנה, ל-30 שנה, לא לחמש שנים. לכן אנחנו נמצאים בתחילתה של תכנית כזאת - - -
היו"ר קארין אלהרר
בוא נתחיל מתכנית מאושרת לחמש שנים.
בצלאל טרייבר
אני ממליץ שנעסוק בכל הדברים ביחד, גם נדאג לאישור הזה וגם במקביל נכין תכנית ארוכה. אני יכול להמשיך ולמנות פה הרבה מאוד דברים. אני רוצה לומר שאני חושב ששני הפערים המרכזיים שאנחנו עדיין נמצאים בתוכם, ואנחנו פועלים בזה עמוקות, גם רח"ל, גם משרדי הממשלה, בליווי של המל"ל, בסיוע ובליווי של המל"ל הדוק מאוד, שני הדברים המרכזיים, האחד זה מוכנות הרשויות המקומיות, יש לנו פער משמעותי במוכנות שלהן. הוא נובע מכל מיני מרכיבים, למרות שאנחנו עושים תכנית רב שנתית לקידום הרשויות ונעשתה בשנים האחרונות הרבה מאוד פעילות - - -
היו"ר קארין אלהרר
למה זה לא קורה?
בצלאל טרייבר
כי זה מורכב, זה מסובך, זה 256 רשויות, זה מסובך כי יש סוגים שונים של רשויות, אוכלוסיות שונות, חלק עם ניהול יותר טוב בתחומי החירום וחלק פחות. אנחנו מנסים לייצר עכשיו יחד עם משרד הפנים תכנית לאומית להקים מחלקות חירום ולא מחלקות ביטחון, מחלקות חירום בכל אחת מהרשויות המקומיות. יש שיפור ניכר במחסנים שלהן, שיפור עצום במודעות שלהן, בתרגול שלהן. מאות רשויות תורגלו ב-2015 וב-16' ויתורגלו ב-17'-18', גם אצלן וגם בסימולטור שהוקם בפיקוד העורף ומתרגל אותן פיזית, את 50 אנשי הניהול המרכזיים בכל רשות שמגיעים לרמלה ומתרגלים שם תרגול נרחב מאוד את עצמם, בליווי של כל המערכת, כולל נציגי משרדי הממשלה והמרכיבים האזרחיים, אבל הפער שם הוא משמעותי.

הפער השני שהוא משמעותי עדיין, אני חושב שהוא בהחלט בעיה ברמה הלאומית ואנחנו עוסקים בו, נתייחס אליו תיכף, זה נושא המיגון של הפרט באזור הצפון ואולי גם בעיית המיגון הציבורי באזור הצפון. שם יש לנו פערים משמעותיים. אנחנו עוסקים בו. רח"ל ביחד עם משרד השיכון הכינה תכנית על פי החלטת ממשלה שנקראת 2025, תכנית נרחבת מאוד. זו תכנית שאמורה לתת מענה למרכיב מאוד גדול במיגון של הפרט באזור הצפון בעיקר, שם בהחלט שנים רבות לא עסקו בזה, למרות שבשנים האחרונות רח"ל ומשרדי הממשלה השקיעו מאות מיליוני שקלים, גם ברמת הגולן וגם בגבול הצפון, בשדרוג מרכיבים מסוימים בתחום המיגון, גם בבתי ספר, גם במרפאות וגם בדברים אחרים, אבל הפער הוא עדיין משמעותי.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אני באמת שואלת, אזרחים שמתגוררים בצפון ומכירים מהחדשות את האיומים שעשויים להתרגש עליהם, מהי המלצתך?
קריאה
אני אתייחס להמלצות.
בצלאל טרייבר
המלצתי לאזרחים או המלצתי לדרג המדיני?
היו"ר קארין אלהרר
לאזרחים.
בצלאל טרייבר
המלצתי לאזרחים היא שקודם כל יש חובה לכל אזרח לדאוג למיגון של עצמו.
היו"ר קארין אלהרר
מה זאת אומרת?
בצלאל טרייבר
כן, כל אזרח במדינת ישראל, גם את ואני, כל אחד בביתו, צריך לדאוג שיהיה לו ממ"ד. זה החוק במדינת ישראל.
היו"ר קארין אלהרר
ומה עם אלה שלא שפר עליהם גורלם ואין להם כסף לדירה בבניין חדש?
בצלאל טרייבר
זה דיון אחר.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בבנייה - - -
בצלאל טרייבר
גבירתי היושבת ראש, על זה אמרתי שישבנו והכנו תכנית כי הבנו שיש פערים, גם עם אנשים. חלק הם פערים סוציואקונומיים, חלק הם פערים מסוגים אחרים, בגלל שהמיגון בצפון קצת יותר כבד מהמיגון במרכז, בגלל סוג האיומים. הכנו תכנית מענה, אני מקווה שנצליח להעביר אותה בחודשים הקרובים בממשלה. משרד השיכון יוביל את התכנית הזו, מנכ"ל משרד השיכון, יחד איתנו. אני מקווה שנוכל להוביל את זה יחד עם פיקוד העורף.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מהי התכנית? לבנות ממ"דים? להוסיף חדרים? מהי התכנית?
בצלאל טרייבר
התכנית היא לייצר ממ"דים, עקרונית לאפשר ממ"דים במחיר זול מאוד באופן יחסי - - -
חיים ילין (יש עתיד)
כמו שנעשה בעוטף עזה.
בצלאל טרייבר
נרוויח מזה שני דברים מרכזיים. נרוויח מזה גם ממ"דים וגם אולי חלק מזה חיזוק המבנים במקומות מסוימים כנגד רעידת אדמה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מי יממן את זה?
בצלאל טרייבר
הרעיון בתכנית מדבר על חלק מזה שזה באשראי מדינה, חלק מזה בהטבות, חלק מזה זה בהשתתפות עצמית קטנה, תלוי במצבך הסוציואקונומי. יש תכנית מאוד מפורטת.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מהי העלות שלה?
בצלאל טרייבר
עושים אותה בשלבים שונים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
כי זה הפער העיקרי שהמבקר הצביע עליו.
חיים ילין (יש עתיד)
לא, מה פתאום?
בצלאל טרייבר
זה לא הפער המרכזי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מה אתה אומר לי לא, חיים, אתה רק בדרום. בצפון הוא הצביע על פערים.
חיים ילין (יש עתיד)
קודם כל זה "צוק איתן", היו אנשים גדולים שגם תקפו את הצפון בצדק.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה התחיל ב"צוק איתן" אבל - - - פערים, שאל את המבקר.
בצלאל טרייבר
יש פער, הפער במיגון הוא פער. אני לא יכול להתכחש לו, אני עוסק בו יום יום. יש לנו תכנית, אני אמרתי במקום אחר ובנסיבות אחרות שמדינת ישראל, אם תשקיע 250 מיליון שקל בשנה, במהלך 20 השנים הבאות, כל שנה, תשדרג את מוכנות העורף בהרבה מאוד מרכיבים באופן משמעותי. זה בנוסף על מה שהמשרדים עושים. המשרדים משקיעים כסף רב.
היו"ר קארין אלהרר
תראה מה זה, זה בדיוק הכסף ששילמו לחברי כנסת בתקציב המדינה.
חיים ילין (יש עתיד)
היינו יכולים לגייס אותם לתכנית של רח"ל.
היו"ר קארין אלהרר
זה מה שהיינו צריכים לעשות.
בצלאל טרייבר
זו גם התכנית, בדיוק שהכסף של הגדר, דרך אגב.
חיים ילין (יש עתיד)
מל"ח, במזנון מחלקים מלח, למה אתה אומר את זה כך?
קריאה
אתה אומר שיש לך מספיק מלח.
בצלאל טרייבר
אני חושב - - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אני רק רוצה להזכיר לך את הדיון הקודם, שבו הפניתי, גם אותך וגם את אדוני נציג המל"ל, לאמירה שצוטטה בדוח מבקר המדינה, שאמרתם שהאחריות היא של האזרח. אתם התנגדתם לאמירה הזו וקצפתם כאן שזה מעולם לא נאמר והנה, אתה אומר אותה שוב.
בצלאל טרייבר
אני לא זוכר שלא אמרתי אותה. אני אומר, אני אשיב - - -
היו"ר קארין אלהרר
חבל שאין לי פרוטוקול.
בצלאל טרייבר
אני אתן לרמ"ח מיגון, שהוא ממונה על התחום הזה, לומר את דברו. אזרח מדינת ישראל, את ואני וכל אחד מהיושבים פה בחדר, צריך לדאוג לעצמו למיגון, זה החוק, נקודה. זה נכון לגבי הבדואים, דרך אגב, ששאל קודם חבר הכנסת וזה נכון לגבי בצלאל טרייבר וגם לגבי גב' קארין אלהרר.
היו"ר קארין אלהרר
איפה החוזה בין האזרח למדינה שהמדינה דואגת לו?
בצלאל טרייבר
המדינה דואגת להרבה מאוד דברים. אותה שאלה אפשר לשאול למה אנחנו בונים חדרים כאלה או אחרים. יש חוקי בנייה, חוק הבנייה קובע שכל אחד בונה לעצמו גם ממ"ד, זה חלק מהחוקים במדינת ישראל.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני רוצה מילה, תראו. קודם כל - - -
זאב (וובה) צוק רם
זה מתקיים. אז למשל בעוטף עזה, המדינה לקחה - - -
בצלאל טרייבר
למזלנו נחקק - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל למה לחכות לעוד "צוק איתן" כדי לבנות בעוטף עזה או בצפון? זה מה שאני לא מצליחה להבין.
זאב (וובה) צוק רם
אבל מי אמר שצריך לחכות?
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני חושב שיש פה - - -
היו"ר קארין אלהרר
זה אפילו עוד לא אושר, זה הכול באוויר, אני לא מצליחה להבין את ההתנהלות הזאת בכלל.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני רוצה רק להגיד מילה.
בצלאל טרייבר
סליחה, אייל, עוד שני משפטים ואני אסיים, בבקשה. אני מבקש להתייחס לכמה הערות שאתם העליתם. האחת היא נושא מערך ההתרעה והצפירה. אנחנו השקענו בשלוש האחרונות מעל 250 מיליון שקל בשדרוג מערך ההתרעה והצפירה. הוא ממשיך להיות מושקע והוא ממשיך להתקדם על פי תכנית רב שנתית שסוכמה במקור על ידי ראש הממשלה. כמובן שברבות השנים בהתפתחויות טכנולוגיות היא מותאמת בהתאם, אבל מתפתח תרחיש קבוע. גם בשנת 2017 יושקעו 25 מיליון שקל בשדרוג מערך הצפירה. זה נכון גם למרכיבים אחרים שלא כאן המקום להתייחס אליהם. אני לא מכיר נושא דרמטי של חוסר בצופרים. ייתכן ויימצאו גם באזור - - -
חיים ילין (יש עתיד)
הבעיה לא הייתה צופרים, הבעיה הייתה התרעה על פצמ"רים ב-103, שהמערכות לא זיהו אותם.
בצלאל טרייבר
על זה, ברשותכם, בשידור הזה אני לא אתייחס, בסדר?
יוסי ביינהורן
הבעיה היותר קשה היא בצפון, חיים, עם כל הכבוד, ולזה אני מניח שטרייבר לא יתייחס פה בגלל בעיות, אבל צריך להבין שיש שם בעיות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אבל זה כתוב בדוח.
יוסי ביינהורן
נכון אבל לא ברמת פירוט.
נחמן שי (המחנה הציוני)
נכון, אבל כתוב בדוח - - -
חיים ילין (יש עתיד)
אנחנו לא מכירים - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
- - - כמה מיליונים.
זאב (וובה) צוק רם
אפשר לומר כן, שיש איזשהו פתרון חלקי לתת את המענה בצפון, לא יפורט כאן, לאור מה שעשינו בדרום בשנה האחרונה.
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת בן ראובן, בבקשה.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני רוצה לומר מילה. תראו, לגבי העניין של מרכזי, לא מרכזי בהקשר של האיום הפיזי על האזרחים, בתרחיש כפי שאנחנו מכירים אותו, תרחיש שסבירות ההפתעה שבו, כלומר, כזה שאנחנו לא התכוננו אליו במשך החודשיים האחרונים והכנו את עצמנו ופינינו תושבים ועשינו כל מיני מהלכים, חטיפה של שלושה חיילים או חס וחלילה כל מיני דברים כאלה, מה שיקבע את כמות האזרחים שייפגעו במהלך הראשון יהיה היכולת של האזרחים להיכנס לאיזשהו מקום שמגן עליהם פיזית תחת איום של אלפי טילים ורקטות שיפלו עליהם. לא "צוק איתן" מדמה את זה ולא שום דבר אחר שאנחנו יכולים להעלות בראשנו בעניין הזה. זה יהיה המדד.

נדמה לי שעל הדבר הזה, אני אתפלא אם יש עליו ויכוח, על הנושא הזה. לכן, מרכזי לא מרכזי, זה ועוד איך מרכזי, כי זה יקבע האם כשצה"ל ייצא למהלך התקפי כזה או אחר, אם אנחנו יוצאים עם חס וחלילה יהיו 300 הרוגים אזרחים כי לא מיגנו אותם, אז זה כבר לא חשוב מה צה"ל יעשה, את המלחמה הפסדנו, אני מקווה שגם זה ברור, כי זה היעד המרכזי של אויבינו – אזרחים.

לאור זאת, כרגע, ממה שאנחנו שומעים פה בתכנית, נדמה לי שטרייבר אומר את זה חד משמעית וזה ברור, כרגע, לגבי הנושא הזה של מיגון אזרחים, ויש תקדים דרום, היות ויש תקדים דרום אז אין דבר כזה שהמדינה לא תשתתף בצפון, שהיא תגיד, "בדרום מיגנו ובצפון, מסעודה מקרית שמונה, את תמגני את הבית שלך. זה עולה 140,000 שקל, תיקחי 140,000 שקל, מזה שאין לך כסף לאכול ותמגני את הבית שלך". זה כמובן לא סביר ולא יהיה ולא קיים. גם על זה, נדמה לי, יש הסכמה. לכן, נכון לכרגע, בתקציב מדינת ישראל אין גרוש לנושא הזה. הייתה ועדה והיו עבודות וכולם מסכימים, אין כרגע שום דבר לנושא הזה.
היו"ר קארין אלהרר
העבודות מעולם לא אושרו.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
זאת שערורייה, אני אומר, ברמה הלאומית ואני לא פונה פה, לא לטרייבר ולא לוובה, הם עושים את עבודתם ואני יודע שהם עושים את עבודתם ואני מכיר את העבודות שלהם והם עושים עבודה מצוינת, רק ממשלת ישראל מתכנסת, התכנסה, ולא מאשרת את הדבר הזה ולא נותנת לזה לקרות.
היו"ר קארין אלהרר
אני מתה לדעת מה קורה בקבינט הזה, כל כך הרבה ישיבות.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
היא לא נותנת לזה לקרות לכן מפה צריכה לצאת קריאה מטורפת בעניין הזה, זה חיי אדם. אני אומר לכם, אנחנו מדברים על אזעקות ועל הזה, והכל חשוב, אבל מה שיקבע את כמות ההרוגים בקרית שמונה יהיה הגגות שיאפשרו להם להיכנס מתחת ולהתמגן.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. חיים, משפט.
חיים ילין (יש עתיד)
אמרת לא נאומים, אז לא נאומים. אני רק רוצה לבינוי עצמו. זו אחת הבעיות הקשות, זו הזדמנות בשביל כולנו. תראו, בעוטף עזה אנחנו מטפלים תמיד באוכלוסייה שנקלטת עכשיו, היא האוכלוסייה לא הבעייתית אלא היא האוכלוסייה שעד היום לא יודעת מהי מלחמה. דאגנו אחרי "עופרת יצוקה" שקלטנו, אחרי "עמוד ענן" ואחרי "צוק איתן", הם לא יודעים. לכן, קודם כל, אני מתייחס לזה שצריך לטפל באוכלוסייה הזאת וצריך תקציבים לזה. אחת.

שתיים, ברגע שיהיה סיקול ממוקד או כל אירוע כזה, חבר'ה, הילדים גדולים, הם מניעים את האוטו ולוקחים את המשפחה. הם למודי ניסיון. הם יודעים בדיוק מה הולך להיות, אז אי אפשר לעצור אותם בכלל. אף ראש ממשלה ולא ראש רשות, אף אחד לא יכול לעצור אותם, הם ייסעו, אלא מה? ופה באה הנקודה. אי לכך שהחוסן הוא חוסן קהילתי ולא אישי, לא אישי, הרי אנחנו בונים קהילות, מאוד חשוב שלפחות יידעו לאן נוסעים ואז לטפל בקהילה במקום הזה. אנחנו לא שולטים על 100% אבל אם 70% מהאוכלוסייה תהיה שם אז כשיחזרו תהיה קהילה איתנה שלא פחדה לעזוב את המקום ולחזור. אם לא אז אנחנו נתמודד עם הרבה בעיות פסיכולוגיות.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. לנקודה הזאת ואחריו חבר הכנסת נחמן שי, הנקודה הזו של מפונים עצמאיים. אני מבינה שזה לא משהו שאתם רוצים לעודד אותו ובכל זאת, כולנו מבינים שאף אחד לא יישאר אם רואים שמסוכן להם, או לחלופין רואים שאין להם מיגון כי לא היה להם כסף למגן ובכל זאת, מה התכנית? מפונים עצמאיים – לאן וכמה?
בצלאל טרייבר
אני אתן תיכף לוובה להשיב, אני רק מבקש להבהיר. אמרתי קודם, התכנית הלאומית כרגע מאפשרת קליטה של בסביבות 400,000 איש, משרד הפנים יודע לקלוט כ-400,000 איש.
היו"ר קארין אלהרר
ליישובים אחרים? לבתי מלון? לאן לוקחים אותם?
בצלאל טרייבר
ליישובים אחרים, לבתי מלון, לבתי ספר, בעיקר בתי ספר ומלונות, אבל אחד הדברים העיקריים שיש זה קודם כל לדאוג שאלה מקומות שיש בהם מיגון.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
השאלה היא אם יש שם מיגון, גם לשם זה יגיע.
בצלאל טרייבר
בבתי ספר יש מיגון - - -
היו"ר קארין אלהרר
בכולם?
בצלאל טרייבר
כן, כן, זה תנאי, זה תנאי שיש שם מיגון. שתיים, יש שם תשתיות בסיסיות של מים, חשמל וביוב, שאפשר להמשיך לתת שירותים בסיסיים, כמובן הרשויות צריכות לתת.

התשובה לגבי מתפנים עצמאית, אמרתי שאני מקווה שהם לא עוברים את הרף הזה, שאליו אנחנו מוכנים בסך הכול. מכאן אפשר להבין מה יכולות המענה שלנו במצבים מסוימים, אבל לא השלמנו את העבודה על העניין של מתפנים עצמאית, אני מסכים. המתפנים עצמאית, כשהם מתפנים מתוך המקומות שאמורים להיות מתפנים או מתוכננים, חיים יודע, מתייחסים אליהם כאילו פינינו אותם, גם אם הם התפנו עצמאית. זה קרה ב"צוק איתן". אני לא פיניתי אותם, הוא פינה אותם עם אוטובוסים של המועצה, אנחנו קלטנו אותם וגם בדיעבד מימנו את הכול, כולל כל התקופה. לכן אמרתי קודם ואני חושב שההבנה ברמה הלאומית הזאת קיימת, מובנת והיא מרכיב מסוים. לשמחתי היא לא עמדה במבחן, אני מקווה שגם לא תעמוד למבחן בעתיד הקרוב.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. וובה, רצית להשלים.
זאב (וובה) צוק רם
רציתי להגיד, בהמשך למה שבצלאל אמר, אז באמת היה צריך להחליט בסוף לגבי מתפנה עצמאי. אנחנו הולכים יותר כנראה לתפיסה שמתפנה עצמאי שווה למפונה, אבל יש פה איזושהי בעייתיות מסוימת, כי המתפנים העצמאים בדרך כלל - - -
בצלאל טרייבר
את זה, בגלל שזה בשידור, לא רציתי להגיד.
זאב (וובה) צוק רם
מפונה עצמאית בדרך כלל יילך בתחילת הפינוי שלו למשפחה שהוא מכיר, לקרובים, אבל גם פה יש איזוהי בעייתיות מסוימת, כי כמה אפשר לארח מישהו לאורך זמן? אנחנו צריכים למצוא את המודל, איך אנחנו יודעים ומזהים, כדי אחר כך לצאת ולהביא אותם לאותם מקומות שטרייבר דיבר עליהם, ה-400,000 שביכולות הקליטה. זה לא דבר פשוט משום שכמו שנאמר פה, כמו שחבר הכנסת חיים אמר, אני עכשיו נמצא ביישוב בצפון, עכשיו החלטתי שאני כבר לא יכול לשבת, לקחו את בעלי למלחמה במילואים, אני מכניסה את הילדים לבגאז' והופ, נוסעת, למי אני נוסעת? לסבתא שגרה בתל אביב. יכולה לשבת שם שבוע, שבועיים, העסק ממשיך.
חיים ילין (יש עתיד)
שם הטילים יותר גדולים, דרך אגב. מפחיד הרבה יותר שם.
זאב (וובה) צוק רם
כן, יכול להיות. אגב, מה שכן, אנחנו נכנסנו לתהליך שנוכל לנתב את המתפנים עצמאית לצירי תנועה כדי שלא יפריעו לצירי התנועה של צה"ל. זה דבר מאוד חשוב. אנחנו רוצים לראות האם תוך כדי הניתוב אנחנו גם נדע לנטר אותם, כמה עזבו, לאן הם עוזבים וכן הלאה, כדי שאפשר יהיה לתת מענה. בהמשך למה שבצלאל אמר, זו אופרציה, זה לא דבר פשוט כל כך.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבינה, באמת, אני מאוד מבינה את העניין ובכל זאת אני רוצה לשאול, מבחינת לוחות זמנים, איך אתם רואים את הדברים, תוך כמה זמן נוכל לברך על איזושהי תכנית שהיא בת ביצוע בלחיצת כפתור?
בצלאל טרייבר
תכנית לפינוי וקליטת אוכלוסייה קיימת עכשיו.
היו"ר קארין אלהרר
לביצוע ביום פקודה?
בצלאל טרייבר
לביצוע בתוך שעה.
היו"ר קארין אלהרר
מאושרת על ידי הקבינט?
בצלאל טרייבר
מאושרת ומתואמת. בתוך שעה.
היו"ר קארין אלהרר
מאושרת על ידי הקבינט, אדוני?
בצלאל טרייבר
מאושרת על ידי כולם. גם הקבינט. אנחנו רק הפכנו אותה מתכנית קבינט לתכנית מעשית. יש חפ"קים, יש חמ"לים, יש - - -
היו"ר קארין אלהרר
בכל הרשויות המקומיות?
בצלאל טרייבר
הרשויות המקומיות המדוברות מכירות, יודעות, שותפות, מתורגלות.
יוסי ביינהורן
משרד הבינוי מוכן?
בצלאל טרייבר
כן, יש פערים. אני מסתכל על הבחור מהמועצות האזוריות, כי הוא כל הזמן מזכיר לי שיש פערים. נכון, יש פערים עדיין.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אנחנו לא רק בועטים. אגב, בתרגיל בצפון אני ראיתי את התכנית הזו מתורגלת בחמ"לים, בחפ"קים, התכנית הזו בהחלט בשלבי התפתחות ומתקדמת, אנשים מתרגלים אותה. היא חשובה מאוד, אני רק חושב - - -
היו"ר קארין אלהרר
תראו, אני לא יודעת, יכול להיות שהבנת הנשמע שלי קלוקלת. כשאני שומעת "יש פערים" זה אומר שביום פקודה עשוי להיות בלבול.
בצלאל טרייבר
לא, ביום פקודה עשויים להיות שינויים שנצטרך להתמודד איתם, כי התברר לנו - - -
היו"ר קארין אלהרר
האם מדובר בשינויים שאנחנו יודעים להתמודד איתם ביום פקודה? זו השאלה.
בצלאל טרייבר
אני אסביר לך, כן, כי כשאתה מכין תכנית למספר עשרות אלפי אנשים ויש יישוב שצריך להגיע ליישוב אחר, אבל מתברר שביישוב הזה נמצאת כרגע קהילה מסוימת שם והוא לא יכול בשש השעות הקרובות לקלוט, אז נבצע שינוי, נעביר למקום אחר, נפנה את האנשים שהגיעו לאותו יישוב, יחזרו למקומם ונאפשר את זה. אותו הדבר עם בתי מלון. אנחנו מבינים שזה תהליך, גם הפינוי לא קורה בשעה, גם הוא לוקח זמן, גם הוא לוקח יום או יומיים או שלושה. לכן התהליך הזה הוא מתוכנן, הוא נצפה, כולל בחינה של תהליכים, מה שנקרא "מקרים ותגובות", במצבים שבהם יכולים לקרות.

כשאת שומעת "פערים" אלה פערים שמתברר בהם שיש יישוב שמפונה ויש בו 500 נפשות, הוא צריך לעבור למקום שיש בו 450 מקומות, אבל אנחנו יודעים שגם לא כל ה-500 יתפנו, מניסיון עבר. חלק יישארו, חלק לא ירצו ללכת למקום ציבורי. צברנו קצת ניסיון בדבר הזה. התכנית, אני מקווה שכולם מצפים שכל הזמן יהיו בה פערים, שכל הזמן נתקדם בתכנון שלה וגם נרחיב אותה לאט לאט, גם לחלופות אחרות.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. חבר הכנסת נחמן שי, אחריו נציג משרד הבינוי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
תודה רבה. אני מאוד מתפעל מההתקדמות שחלה בתחום הזה במשך שנים, גם מהעבודה שאתה עשית, וובה, גם מהעבודה שאתה עושה, טרייבר, אבל כנראה שככל שאתם מתקדמים יותר, המציאות בורחת יותר. כלומר, ככל שנותנים תשובות האתגר גדל והולך. זו הבעיה. לפני 20 שנה, אם היית מציג תמונה כזאת היו כולם מתפעלים, אומרים: היי, זה נפלא, אבל כשאתה מציג אותה היום, אז האיום גדל פי כמה וכמה. אתה ציינת את הנתונים, כמה היו במבצע האחרון וכמה צפויים להיות לפי תרחיש הייחוס במלחמה הבאה, אז ברור שתשובה אין. אנשים שמתגוררים בצפון, מה לעשות, הביקורת התחילה בדרום, אבל היא עלתה צפונה, בניגוד הפוך לגשם בדרך כלל, בצפון יש פערים מאוד משמעותיים ואני לא יודע מאיפה תבוא התשובה. כל פתרון שבסוף מוליך לכסף יודעים שהכסף לא קיים. הוא לא קיים. אתה אומר 250 מיליון ב-20 שנה, נהדר, לא 250 ולא 100 ולא 50. הכסף לא קיים. ולכן, תושבי מדינת ישראל, שמתגוררים בחלק הצפוני שלה - - -
זאב (וובה) צוק רם
אני קוטע אותך.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בבקשה.
זאב (וובה) צוק רם
אני אקטע אותך. זה לא נכון יהיה לומר שלא הועמד תקציב לחלוטין בראייה כלשהי וכן הלאה. אני קיבלתי תקציב ייעודי לדברים מסוימים שכמו שאמרתי חלק מהם הוא מיגון תשתיות, אסטרטגיות ודברים אחרים שאנחנו עוסקים בהם. רח"ל קיבלה סיוע תקציבי. האם קיבלנו מספיק והאם יש לנו כרגע יכולת? מי שצריך לתת את המענה לבנייה של המיגון הזה זה לא רח"ל, זה משרדי הממשלה ושם יש התמודדות לא פשוטה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני יודע - - -
היו"ר קארין אלהרר
לכן אני רוצה לשמוע את משרד הבינוי.
נחמן שי (המחנה הציוני)
עוד שנייה, בבקשה. אני מכיר את התשובות. זה ברור שיטילו את התפוח אדמה הלוהט הזה, יעבירו אותו משולחן לשולחן, כדי שבסוף אף אחד לא יטפל בו. זאת הבעיה. מילה אחרונה, גם עניין ההסדרה והשאלה מי אחראי, בסוף היום מי אחראי לעורף, מי אחראי? אומר פה נציג המשרד לביטחון פנים, "יש דברים שהם אצלנו, אבל יש דברים שצריך לעשות אותם", עושים אותם ועושים אותם ועושים אותם וזה לא נגמר.

מילה אחרונה. במלחמת האזרחים בסוריה הופעל נשק כימי, יותר מפעם אחת, הרבה פעמים. האם מדינת ישראל ערוכה להפעלה של נשק כימי נגדה?
קריאה
יש פה שידור.
בצלאל טרייבר
לא אתייחס כאן לנקודה.
קריאה
יש פה שידור, נחמן. זה משודר.
נחמן שי (המחנה הציוני)
תושבי מדינת ישראל צריכים לקבל תשובה על זה. אל תצביעו לי על מצלמות - - -
קריאה
יש דברים שבאמת, גם אם אתה רוצה תשובה - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא, יודעים שהפסיקו לחלק ערכות מגן ומסכות, יודעים שהפסיקו וצריך לתת תשובה לשאלה הזאת, וובה. היא לא יכולה לחכות באוויר. אתה תסתיר אותה מהתושבים? אתה תגיד לתושבים, "יש סוד שאני מספר אותו רק לארבעה חברי כנסת"?
זאב (וובה) צוק רם
כרגע, בנקודת הזמן הזאת, כן, התושבים מוכנים, הערכות אצל התושבים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אוקיי, אז תגיד שהיום יש תשובה. תגיד תשובה. אל תשלח אותי לוועדות אחרות, זו שאלה קריטית.
חיים ילין (יש עתיד)
תעבירו את הדיסק און קי לנסראללה ישירות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בסדר, חיים.
היו"ר קארין אלהרר
חברים, תודה.
חיים ילין (יש עתיד)
לא, לא באתי אליך בטענות.
בצלאל טרייבר
רק תבקשו מרמ"ח מיגון יסביר על כל נושא המיגון.
היו"ר קארין אלהרר
אני מיד מגיעה אליו. אדוני נציג משרד הבינוי והשיכון, אתם מיושרים לגבי כל התכנית כפי שהוצגה כאן על ידי מר טרייבר?
דניאל אברהם
קודם כל בוקר טוב לכולם, שמי דניאל אברהם, אני מנהל תחום החירום של המשרד. לגבי החלטת הממשלה 2025, אז אנחנו עשינו עבודה די מקיפה יחד עם רח"ל בהובלה של המנכ"ל שלנו. העבודה הסתיימה לגמרי. היו איזשהן השגות מאגף התקציבים, הוגשה הצעה חדשה בהתאם למתווה, כרגע היא עומדת באגף תקציבים. אנחנו מיושרים בעניין הזה של החלטת הממשלה 2025 יחד עם רשות החירום הלאומית. זה לגבי החלטת הממשלה 2025.
היו"ר קארין אלהרר
זה כולל את המיגון?
דניאל אברהם
בוודאי. הליבה של ההחלטה היא מיגון, בעיקר אזור הצפון.
יוסי ביינהורן
אתה יכול להגיד מה ההצעה שלכם?
היו"ר קארין אלהרר
מהו תפקידם בסיפור?
יוסי ביינהורן
מה ההצעה שלכם אומרת?
בצלאל טרייבר
ההצעה, בשלושה משפטים, היא נותנת חלוקה לפי סדר עדיפויות במרחבים, היא נותנת הגדרה לפי סדר עדיפויות לסוגי אוכלוסייה לפי מצב סוציואקונומי והאיום שחל לגביו והיא נותנת הגדרה של רצף תכניות מדינה, מ-10% ועד 80%.
חיים ילין (יש עתיד)
אבל התקן של משרד השיכון שונה לגמרי מהתקן של פיקוד העורף, לדוגמה, עוטף עזה אז מה יעשו בדרום?
דניאל אברהם
זה כולל את השינוי.
חיים ילין (יש עתיד)
זה כולל את השינוי. כדאי שהשינוי הזה יחול על כל מדינת ישראל, לא רק - - -
בצלאל טרייבר
חיים, אתה מצליח לבלבל את כל היושבים בחדר הזה. אתה והוא היחידים שמבינים על מה אתם מדברים.
חיים ילין (יש עתיד)
טוב, לא חשוב. אבל זה חשוב בסוף.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני המבקר.
איל בן ראובן (המחנה הציוני)
אני רוצה רגע לשאול - - -
קריאה
זה לא שונה, התקן לא שונה.
חיים ילין (יש עתיד)
לא, אני אומר, בין 30 ל-40, ובין 40 אולי כשצריך 50 בצפון בשני הקילומטרים הראשונים.
היו"ר קארין אלהרר
אני מצטערת שאני מפריעה לחגיגה הפרטית. כן, בבקשה, אדוני.
יוסי ביינהורן
לגבי התשתיות במסגרת פינוי אוכלוסייה, בתכנית שאתם אחראים לה, אתרים זמניים וכו'?
דניאל אברהם
זה הסעיף הבא שרציתי להתייחס אליו. בהקשר של אתרים זמניים, יש לנו תכנית של 92 אתרים שהכנו אותם כבר מבעוד מועד, בפריסה ארצית. דרך אגב המספרים הולכים ויורדים כיוון שתוך כדי התכנית חלק מהאתרים כבר נבנים. חלק מהאתרים האלה זה אתרים שיש עליהם תכנונים לתקופות כאלו ואחרות, לכן נכון להיום יש לנו 90 אתרים, אבל אם אנחנו נבדוק את זה בעוד שנתיים שלוש אז המספר יורד. לכן אנחנו מעדכנים את הנתון הזה. מרבית האתרים האלה שאנחנו איתרנו אותם הם אתרים שהם צמודים ליישובים. הם נמצאים בפריסה ארצית כיוון שאנחנו לא יודעים באיזה מקום היישובים ייפגעו ואיפה נצטרך את אותם אתרים, לכן יש לנו מספר חלופות לעניין הזה, כאשר אותם אתרים הם סמוכים ליישובים. הרעיון בכך שהם סמוכים ליישובים זה כדי שהאוכלוסייה שתגיע אל האתר הזה תקבל את כל אותם שירותים מוניציפליים של הרשות הסמוכה אליו. האתרים האלה, בסך הכול יש להם תכניות מובנות, הנדסיות ואדריכליות ולמעשה האתרים הם הפתרון האחרון כמוצא לתחום של השיכון.

יש עוד מספר פעולות מקדימות בתחום של סיוע בשכר דירה, דירות שנמצאות כרגע בשלבים די סופיים של בנייה. לכן האתרים הזמניים הם המוצא האחרון, זה לא בשליפה הראשונה שלנו.
היו"ר קארין אלהרר
מתי שלחתם את התכנית המתוקנת לאגף תקציבים באוצר?
יובל טלר חסון
אני יובל טלר חסון, רפרנט שיכון באגף תקציבים. הייתה תכנית ראשונה שעליה דיברנו, התכנית החדשה שעליה הוא מדבר לא הוצגה עדיין בפירוט לאגף התקציבים.
דניאל אברהם
יכול להיות שלא קיבלתם אותה, אני - - -
היו"ר קארין אלהרר
לזמן שוב את הדואר?
חיים ילין (יש עתיד)
לא, כי אז תהיה ביקורת המדינה על הדואר, לא כדאי לך.
היו"ר קארין אלהרר
מה קורה? באמת, מה קורה?
יובל טלר חסון
לנו לא הוצגה תכנית חדשה. כן יש, ואת זה אני כן אגיד כאן, בתכנית הזאת, בתכנית הראשונית, כלולים חלקים שונים שעליהם יש הסכמה, גם של אגף תקציבים וגם של מינהל תכנון. התכנית הראשונית, ההיקפים התקציביים שלה היו אסטרונומיים לפי כל קנה מידה - - -
חיים ילין (יש עתיד)
מה זה אסטרונומיים?
יובל טלר חסון
15 מיליארד שקל.
חיים ילין (יש עתיד)
בעוטף עזה זה 4 מיליארד ופי עשרה אוכלוסייה, אז מה אתה רוצה שיקרה?
יובל טלר חסון
שוב, מדובר בהיקפים אסטרונומיים, עוטף עזה - - -
חיים ילין (יש עתיד)
4 מיליארד שקל זה מיגון מוסדות חינוך ובתים בעוטף עזה, 50,000 תושבים.
יובל טלר חסון
4 מיליארד שקל התווספו - - -
היו"ר קארין אלהרר
חברים, זה מפריע.
חיים ילין (יש עתיד)
הדיור עצמו הוא 10,000 יחידות דיור, כ-1.5 מיליארד שקל, היתר זה מוסדות חינוך.
יובל טלר חסון
שגם הם התפלגו על פני שבע שנים. פה דובר על 15 מיליארד שקל למשך שלוש שנים.
חיים ילין (יש עתיד)
בוא נתחיל משני הקילומטר הראשונים.
יובל טלר חסון
חלק מההצעה היה, להבנתי, לדבר על פריסה, שלהבנתי, חלק מהתכנית החדשה מדבר על איזשהו משהו יותר מדורג בנושא הזה. שוב, אני אומר בקווים כלליים, כי אני לא מכיר את פרטי התכנית, היא עוד לא הוצגה לנו.
חיים ילין (יש עתיד)
אני חייב לברך אותך כי אני בפעם הראשונה שומע שהאוצר לא אומר "לְמה צריך בטונים שלא מוסיפים שקל אחד לתל"ג של מדינת ישראל". אני ממש מרוצה מזה, באמת, התקדמות בלתי רגילה. היינו צריכים להילחם מול זה "למה צריך להשקיע?", "מה זה בטונים?"
היו"ר קארין אלהרר
סליחה, אני מנסה להבין מתי זה יוצג.
דניאל אברהם
אנחנו נעשה בדיקה אצלנו, אני לא יודע בדיוק מתי שלחו. אני יודע שההצעה החדשה שהוגשה - - -
בצלאל טרייבר
גבירתי, הערה, אני לא חושב שהנציג הזה של משרד הבינוי והשיכון יודע לתת את התשובה.
היו"ר קארין אלהרר
מי יידע?
בצלאל טרייבר
עוזר המנכ"ל. עוזר המנכ"ל הוא זה שמרכז את העבודה שלהם שזו עבודת המטה ולדעתי הוא יודע. לכן נחזור הביתה, נבדוק, ניתן לכם תשובה מסודרת.
חיים ילין (יש עתיד)
כי הפילו בינתיים שתי הצעות חוק, אחת שלי.
בצלאל טרייבר
היא בפני עצמה - - -
היו"ר קארין אלהרר
במחילה, דניאל, אבל הנציג המתאים שיודע לתת תשובות צריך היה להיות כאן. המינימום זה מתי זה יוגש לאוצר, כי אחרת אני אבוא בטענות לאוצר, שהוא לא עומד בקצב.
בצלאל טרייבר
זה הוגש לפני חצי שנה במתכונת הנרחבת, היו על זה מספר פגישות. אני הייתי בעצמי שותף לחלק לא קטן מהפגישות שהתקיימו במשרד השיכון, כולל עם נציגת האוצר, שהייתה באותם דיונים, אני לא - - -
היו"ר קארין אלהרר
אז הם כן מכירים את התכנית או לא מכירים את התכנית?
בצלאל טרייבר
הם מכירים את התכנית הכוללת, הם דרשו שתהיה תכנית ביניים שונה, יותר קטנה. למיטב ידיעתי היא הוגשה, אבל לאור מה שנאמר פה עכשיו אני אלך הביתה, אני אבדוק ואתן לך את התשובה. זה לא נציג משרד הבינוי השיכון, צריך להיות נציג מנכ"ל משרד השיכון ועבדכם הנאמן צריכים לתת תשובה. אשתדל לתת אותה עוד היום.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבקשת. כן, אורי בן יהודה.
אורי בן יהודה
תודה. אורי בן יהודה, אני ראש תחום חירום ובטחון במרכז המועצות האזוריות ואני אבקש לומר שלושה משפטים. אחת, כמי שמכיר את נושא העורף מזה 20 שנה בערך, אני חייב לציין שבשנים האחרונות יש הרבה מאוד התקדמות בכל הטיפול. צריך להגיד גם מלים טובות לאנשים שעוסקים בעבודה.

לגבי שתי הסוגיות המרכזיות שעלו פה בדיון, סוגיית המיגון, בעיקר בצפון, לא רק אבל בעיקר בצפון, וסוגיית פינוי האוכלוסייה, אני מבקש לומר את הדברים הבאים. אכן, החוק במדינת ישראל קובע שהמיגון הוא באחריות האזרח, אבל החוק הזה גם הגדיר, לאורך השנים, מתי ואיך עושים את זה. זה אומר שכל מי שבנה את ביתו לפני שנת 92' אין לו ממ"ד, יש לו מקלט ברמה כזו או אחרת ולחלקם אין בכלל. לכן רבים מתושבי מדינת ישראל, בטח ביישובי הצפון, אבל גם במרכז הארץ, יהיו חסרי מיגון מתאים. נכנסו פה לחלק מהדברים שעלו בהקשר של מה המדינה כן יכולה לעשות או איך המדינה כן יכולה לעזור, לטעמי זה לא קורה מספיק.

בסוגיית הפינוי, כמו שאמר טרייבר, יש היום תכנית שהיא ברמה הרבה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, אבל צריך לזכור שני דברים. האחד, התכנית הזאת תלויה בהחלטת ממשלה ביום הדין מה שנקרא. זו לא החלטה אוטומטית. תכנית פינוי, תכנית "מלונית", "מרחק בטוח" של צה"ל ו"מלונית" של המערכת האזרחית - - -
יוסי ביינהורן
תלויה בהחלטת הדרג המדיני.
אורי בן יהודה
בסדר, היא איננה תכנית אוטומטית בפרוץ המלחמה.
היו"ר קארין אלהרר
דהיינו?
אורי בן יהודה
אני לא יודע להגיד במקום הדרג המדיני מתי הוא יחליט להפעיל אותה. יכול להיות מצב שבו ייפלו רקטות גם בצפון וגם בדרום והתכנית עדיין לא - - -
יוסי ביינהורן
את זה הערנו בדוח על "צוק איתן", שלא נעשה אפילו דיון על זה.
אורי בן יהודה
הדבר השני בהקשר הזה, לוח הזמנים, מרגע שהממשלה או הדרג המדיני קיבל את החלטתו ועד אשר משרד הפנים יודע לתת את אותו מקום עם מקלוט מתאים לכל אותם אלה שיוגדר לפנות אותם, הוא סדר גודל של 72-96 שעות. בשלב הביניים המועצות האזוריות לקחו על עצמן לקלוט את רוב האוכלוסייה הזאת, לא כולם בתנאי מיגון מתאימים, גם את זה כדאי שנזכור. אלו עדיי.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.
זאב (וובה) צוק רם
שתי הערות. קודם כל צריך להבין גם שיש אחריות, אולי לא אחריות, אבל יש סמכות לדרג צבאי באזורים שבהם הצבא הוא האחראי על הביטחון, להורות מיידית. אלוף פיקוד צפון יכול להגיד ליישובים, "אני מורה על פינוי".
היו"ר קארין אלהרר
החלוקה בין סמכויות הצבא לרשויות והאזרחים מוגדרת?
זאב (וובה) צוק רם
כן, כן.
היו"ר קארין אלהרר
בצורה ברורה?
זאב (וובה) צוק רם
בצורה ברורה מאוד.
היו"ר קארין אלהרר
כי בדיון שערכנו על הדוח משנת 2015 היה כאן השר גלעד ארדן ואמר שזה לא כל כך ברור.
זאב (וובה) צוק רם
היום - - -
בצלאל טרייבר
הייתה אי בהירות לגבי אזור הדרום, לא לגבי אזור הצפון.
זאב (וובה) צוק רם
יש הגדרות מיוחדות מהם שטחי הבט"פ, שטחי בטחון הפנים שהם באחריות צה"ל ומה זה שטחי בטחון הפנים שהם באחריות המשטרה. זה ברור, חד, יש גבולות גזרה ואין פה שום בעיה.
היו"ר קארין אלהרר
המשרד לבטחון פנים, ברור לכם?
אריאל סיזל
כן, בעניין הזה כן, ברור. יש תחומים אחרים שלגביהם אנחנו חושבים שצריך להבהיר אותם.
זאב (וובה) צוק רם
יש גבולות גזרה, הם גבולות גזרה שמצוירים על מפות.
היו"ר קארין אלהרר
מה זה תחומים אחרים, אדוני?
זאב (וובה) צוק רם
רגע, רגע.
היו"ר קארין אלהרר
רק שנייה, זה חשוב.
בצלאל טרייבר
אריאל, אני רק רוצה לומר, לגבי מה שאמר אורי לגבי הנושא של הדרג המדיני. למדנו את התהליך שלא היה נכון ב"צוק איתן" לגבי ההעברה לדרג המדיני לקבל החלטה וסידרנו את המנגנון המתאים, שהמל"ל הוא זה שצריך לבוא, על פי תמונת המצב שאנחנו בונים אצלנו - - -
יוסי ביינהורן
זה שינוי מהדיון הקודם. זה קצת שונה ממה שאמרת בדיון הקודם, או שאני טועה?
זאב (וובה) צוק רם
אני לא זוכר שאמרתי בכלל כזה דבר.
יוסי ביינהורן
שאלנו, הרי אחד הנושאים בדוח היה מדוע המל"ל לא הביא לקבינט, למרות שהוא חשב שצריך לעשות פינוי אוכלוסייה.
זאב (וובה) צוק רם
אני חוזר ואומר עכשיו, למדנו ממה שלא עשינו בסדר ב"צוק איתן" ובנינו את המנגנון המתאים על מנת להביא לקבינט או לראש הממשלה לקבל החלטה על פינוי. זה נלמד. לגבי מה שאמרתי על "צוק איתן" זה היה משהו אחר, שזה נעצר אצל שר הביטחון. את זה אמרתי.
אורי בן יהודה
אני רק מציע שאת הסיפור של מה מותר למפקד צבאי תחת הגדרת פינוי דחק לא להכניס לפה כי זה סרט אחר, שגם עליו יש פערים.
זאב (וובה) צוק רם
יש הגדרות ברורות וידועות כי - - -
אורי בן יהודה
וובה, מותר לו להחליט על פינוי, זה נכון, אין מערכת מדינתית שקולטת ואין מערכת תקציבית שמגבה את זה.
זאב (וובה) צוק רם
זה ויכוח בינינו. אם אלוף פיקוד צפון אומר עכשיו, "אני צריך לפנות X,Y,Z בגלל א',ב',ג, ד'", זה שר ביטחון, זה רח"ל, שמפעילה את הצד של הקליטה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבל, אדוני, איך עושים את זה בלי תקציב? תסביר לי.
בצלאל טרייבר
יש תקציב. אין דבר כזה - - -
בצלאל טרייבר
יש תקציב, אין כזה דבר, אני אומר לכם שיהיה תקציב מיידי.
היו"ר קארין אלהרר
יהיה או יש? אני לא מבינה.
בצלאל טרייבר
גבירתי היושבת ראש, יש סיכום - - -
חיים ילין (יש עתיד)
במצב חירום אין תקציבים, אלא מזרימים תקציבים.
בצלאל טרייבר
יש סיכום בין משרד הפנים לבין משרד האוצר על הגיבוי במצב של כל מפונה, כמה משולם עבורו לאותו מקום שנאכסן אותו. גם משרד הפנים וגם רח"ל מצויים כל הזמן ובכל רגע נתון במצב שבו הם יכולים את היום הראשון ואת היום השני לממן מתקציבם בלית ברירה - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה קורה ביום העשירי?
בצלאל טרייבר
אמרתי שמשרד האוצר אישר שהוא יעמיד את התקציב הזה. אז ייקח לו אולי יותר מיום כדי להבטיח לגוף הקולט, בשביל זה יש את רח"ל ואת משרד הפנים שיודעים להתחייב.
היו"ר קארין אלהרר
משרד האוצר מאשר את זה?
דוד עמיחי
אני לא בדיוק מטפל בנושאים הספציפיים האלה, אבל באופן - - -
היו"ר קארין אלהרר
במה אתה מטפל?
דוד עמיחי
בבטחון פנים ובעורף. אני יכול להגיד, אני לא יכול לתת לָך תשובה מדויקת, אבל אני יכול להגיד באופן כללי, גם באירועי השריפה נתנו מענה לאנשים שהיו צריכים לפנות את הבית שלהם ולהגיע למקומות.
חיים ילין (יש עתיד)
אין להם תקציב למגן, אין קופה של חירום במדינת ישראל למעט מס רכוש.
דוד עמיחי
לא, שנייה, באירועי השריפה. בוא ניקח לדוגמה את אירועי השריפה האחרונים - - -
חיים ילין (יש עתיד)
איפה זה בבסיס התקציב? לא אישרנו את זה.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, אני רוצה לשמוע. חבר הכנסת ילין, אני רוצה לשמוע את נציג האוצר.
דוד עמיחי
לדוגמה, באירועי השריפה האחרונים שהיו משרד האוצר נתן שיפוי בדיעבד לרשויות שמימנו את זה. אחרי זה התקזזנו מול הרשויות, על מנת שיתנו מענה לאזרחים שהתפנו. עשינו גם תהליכים דומים, טרייבר יכול להעיד על זה, ב"צוק איתן".
היו"ר קארין אלהרר
לא הבנתי. אז הרשויות משלמות את זה בסוף?
בצלאל טרייבר
תמיד הרשות משלמת בהתחלה.
דוד עמיחי
כן, הרשויות משלמות תמיד ראשונות כי עד שאנחנו נעביר, חבל שלא יתנו מענה לאזרחים. הרשויות נותנות את המענה הראשוני, אנחנו מחזירים להם את הכסף כדי שיהיה שירות מהיר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. נציג המשרד לבטחון פנים, אני חוזרת אליך. אני שומעת תשובה מהוססת כזו של גבולות גזרה, אני מנסה להבין מהו המצב באמת.
אריאל סיזל
האמירה שלי התייחסה בעיקר ברמה הלאומית של כל הסוגיה הזאת של הסדרת הסמכויות. אנחנו בהחלט מתחברים לדברים שנאמרו בדוח מבקר המדינה על אי הבהירות בכל הנוגע לחלוקת תחומי האחריות בין משרדי הממשלה. בעניין הזה כבר הצבענו על הפער שקיים בעניין הזה לפני שנים וביקשנו לקדם את ההסדרה, את הסדרת הסמכויות בין השר לבט"פ לבין שר הביטחון באירועי החירום למיניהם. בהחלטת הממשלה 1661 שצוינה כאן בדוח, שהתקבלה ב-2014, בעת פירוק המשרד להגנת העורף, אנחנו כמשרד ביקשנו גם להסדיר את אותן הסמכויות של השר לבטחון הפנים באותם אירועי חירום. לצערנו הרב, לא צלח. יחד עם זה, כן נקבע שם לוח זמנים מדויק וברור להסדרת הסמכויות.

הייתה צריכה להיות החלטת ממשלה משלימה עד סוף 2014, נדמה לי, אחר כך זה נדחה לפברואר 2015. אנחנו גיבשנו הצעת מחליטים מאוד מפורטת שמבהירה, אחרי עבודת מטה רצינית שנעשתה במשרד, יחד עם גופי הבט"פ. העברנו הצעת מחליטים, גם נאמרו הדברים על ידי שר הבט"פ חבר הכנסת גלעד ארדן, שהיה כאן, בהתייחסו לדוח הביקורת של 2015. הייתה גם פנייה של השר לראש הממשלה, מאז המל"ל לקח על עצמו להוביל את הנושא ואנחנו מצפים שאכן תקודם ההסדרה כמה שיותר מהר.

הזכיר כאן ראש רח"ל את תזכיר חוק העורף, שאכן בשעה טובה הופץ. אנחנו חושבים שהסדר הנכון של הדברים היה קודם כל להסדיר את הסמכויות בין השרים ולאחר מכן לקדם את תזכיר החוק. יחד עם זה, כמובן שהעברנו את הערותינו לתזכיר ואנחנו גם מחכים לדיון בנושא הזה.
זאב (וובה) צוק רם
התקיימה עבודת מטה. עבודת המטה הסתיימה כבר בדצמבר 2015. והיה שיתוף פעולה ואפילו יצרנו הצעת מחליטים כדי שתובא להחלטת ממשלה. הייתה התנגדות של שר הביטחון הקודם. אני יכול להגיד ששר הביטחון החדש נכנס לתפקידו, ביקש לקיים, נקבע כבר מועד להציג לו את כל הדברים ולאחר מכן כבר נקבעה פגישה בין שני השרים - - -
היו"ר קארין אלהרר
מתי מועד ההצגה?
זאב (וובה) צוק רם
המועד? ב-1 לפברואר אנחנו יושבים, נקבע צוות להציג לשר הביטחון את כל מה שקשור לנושא הזה של ההסדרה שנעשתה עד כה עם כל עבודת המטה וכל הדברים ולאחר מכן מתוכננת להיות פגישה של שר הביטחון ושר הבט"פ על מנת לדון ביניהם, כדי לקיים את מה שהמלצנו בעבודת המטה.
יוסי ביינהורן
וובה, שאלה, עבודת המטה שלכם מוסכמת עכשיו? מה שנשאר זה ששני השרים ייפגשו ויגידו כן?
היו"ר קארין אלהרר
לא, הוא אומר שלא.
זאב (וובה) צוק רם
שנייה, קודם כל שר הבט"פ כן קיבל, לא יודע מה אריאל אומר, הצעת המחליטים שלהם בנויה על בסיס עבודת המטה. זה דבר אחד.
אריאל סיזל
אמרתי, אגב, ששר הבט"פ קיבל את זה ואכן הסכים להצעת המחליטים.
זאב (וובה) צוק רם
עבודת המטה שאנחנו עשינו - - -
היו"ר קארין אלהרר
שר הביטחון הסכים? לא.
זאב (וובה) צוק רם
שר הביטחון הקודם לא הסכים. נכנס שר ביטחון חדש, הצגנו לו את הדברים, הוא ביקש לעשות עוד סשן אחד כדי שנציג לו, אני, טרייבר, פיקוד העורף, בקיצור, כל האנשים שעוסקים בזה, ובצדק, על מנת שיכיר את כל העבודה שנעשתה עד כה. קבענו את זה ל-1 בפברואר 2017 ולאחר מכן נקבע ששני השרים ייפגשו על בסיס העבודה שנעשתה. ואני מקווה שזה ייגמר.
היו"ר קארין אלהרר
גם אנחנו. הממונה על העורף.
יואב גולן
תודה על המחמאה, רמ"ח מיגון גולן. אני רוצה להתייחס לכמה דברים שעלו בדוח, אני אתייחס אליהם בצורה קצרה. ראשית אני חושב שהדוח נגע בכמה נקודות שלפחות את חלקן אנחנו מיישמים, למדנו, ועל חלקן, אני מודה אפילו שלא חשבנו. אני אפילו אגע בנקודה אחת ספציפית, לדוגמה אופן החישוב של מקלט לשהייה ארוכה להבדיל ממקלט לשהייה רגילה. אנחנו עד לדוח עצמו, ייתכן שהדוח בא במקביל להסקת המסקנות מ"צוק איתן", לא חישבנו שונוּת במטראז' בין מקלט למקלט - - -
היו"ר קארין אלהרר
ותודה למבקר המדינה.
יואב גולן
תודה למבקר המדינה.
היו"ר קארין אלהרר
תזכרו למסור את זה לראש הממשלה, שמוציא קצפו על מבקר המדינה בחודשים האחרונים.
יואב גולן
אני חושב שזו נקודה אחת ספציפית שכן לקחנו מהדוח עצמו. ישנן נקודות נוספות שהיו נכונות לזמן היכתב הדוח והיום הן נמצאות במצב אחר וישנן נקודת שאנחנו באופן עקרוני חלוקים בהן עם מסקנות הדוח וגם אליהן אני אתייחס.

ראשית, אנחנו מדברים על זה, נגע בזה המבקר, שיש שכבות הגנה רבות על העורף. צה"ל משקיע בזה מיליארדים רבים ולכן ככלל הנושא של מענה לעורף הוא מענה כולל, שאני חושב שככלל, המענה, כשאנחנו מתייחסים כרגע לשכבת המודיעין, שכבת הסיכון, שכבת היירוט, ההתרעה, ההסברה, המיגון, החילוץ וההצלה, פינוי וסיוע של מערכת הביטחון, פיקוד העורף, לרשויות המקומיות, מדינת ישראל נמצאת במקום טוב. גם אל מול האיום שהוא נמצא היום במצב אחר מאשר היתר, אני חושב שהרשויות מוכנות היום במצב אחר מאשר הן היו מוכנות גם בלבנון השנייה ובוודאי - - -
יוסי ביינהורן
להגיד שזה מצב טוב וכולכם מרוצים?
יואב גולן
אני חושב שהמצב - - -
יוסי ביינהורן
טרייבר, אתה מסכים שזה מצב - - -
יואב גולן
אם יורשה לי לומר - - -
בצלאל טרייבר
ביום שאני אגיד על משהו שהוא מוכן טוב והעורף, אני צריך ללכת הביתה. כיוון שאני רוצה להישאר אז אני - - -
יואב גולן
סליחה, אני עומד מאחורי מה שאני אומר. אני אומר את מה שאני אומר - - - סליחה, רגע - - -
קריאה
לא, בסדר - - -
יואב גולן
לא הפרעתי לך, תרשה לי. אני חושב שהמענה הוא מענה טוב. אני לא אומר שכרגע עכשיו המענה הוא מענה הרמטי, אני לא אומר שאזרחים לא עשויים להיפגע במלחמה, אבל אני חושב - - -
היו"ר קארין אלהרר
זה כבר לא טוב.
יואב גולן
שנייה אחת, מלחמה זה דבר לא טוב. בהינתן מלחמה, בהינתן המצב שבו מדינת ישראל בנויה במשך 70 שנה בשיטות מיגון כאלו ואחרות, בניות כאלו ואחרות, בהינתן שיש תקציב מסוים לאורך השנים, בהינתן שכדי להגיע למיגון מלא של כל אזרח ואזרח במדינת ישראל נדרש משהו שהוא לא יאפשר למדינה לצמוח, והנושא של תקציב המדינה הוא לא באחריותי, אז אני מסתכל כרגע על מה שנדרש לעורף. אני מסתכל כרגע על תקציב של ממ"ד לכל בית אב עד 0-9 בצפון, סדר גודל של בוא נגיד מיליארדים מסוימים, 4 או 5 מיליארד, עד ה-40 ק"מ, רק עד ה-40 ק"מ, סדר גודל של 40 מיליארד נוספים. אני מסתכל כרגע על פערי מיגון של מדינת ישראל ואני לא חושב שאיזשהו אזרח סבור שכרגע מדינת ישראל צריכה לתת ממ"ד שלם לכל בית אב.

לכן, בהינתן שזה המצב ובהינתן שישנם סדרי עדיפויות שצריכים להיעשות, ואני לא אומר כרגע שאין מה לעשות, אני גם אתייחס לזה בסיכום, אני חושב שהמצב כרגע הוא במצב חניה מצב טוב, מצב טוב. הווה אומר שאני סבור כרגע שהרשויות המקומיות, רובן המוחלט, בוודאי המאוימות שבהן, בוודאי הגדולות שבהן, תורגלו, מוכנוֹת, יודעות לעבוד בעת חירום, עברו בשנים האחרונות סדרת אמונים חריגה בהיקפה ואני חושב שיש לנו גם את כל - - - של כל הרשויות שהתאמנו אצלנו, הרשויות המקומיות נמצאות במצב אחר לחלוטין.

אני חושב שהסיפור של המיגון במדינת ישראל, שיש לו עדיין הרבה מאוד פערים, מצוי בתהליך מאוד מאוד מסודר, הוא מצוי על רכבת שנמצאת על המסילה. החל משנות ה-80 יש מקלט פרטי משותף לכל בניין, החל משנת ה-90, 92', כל אזרח שבונה את ביתו במדינת ישראל בונה אותו עם ממ"ד מסודר. אפילו המגזר הערבי, שחלקו הגדול נבנה בלי תב"עות, אתה מסתכל כרגע על רשויות ערביות, גם בצפון, הן כבר חצו את קו ה-50% מיגון, ממ"ד לכל בית אב, בעקבות העובדה שאנחנו נמצאים בצורה מסודרת עם כל מה שקשור לתהליך הרישוי. כל המוסדות הציבוריים, בוודאי המוסדות החיוניים, אני מתייחס כרגע גם לתשתיות הלאומיות, כל המוסדות במדינת ישראל, כל המבנים נבנים מראש ממוגנים.
היו"ר קארין אלהרר
מה אחוז המבנים החדשים לעומת הישנים?
יואב גולן
רגע, רגע, אני אגע בזה. מה שלא, אנחנו ממפים אותו, הדוח מתייחס לנושא של אחוזי המיפוי. מאמץ המיפוי, בעצם, יצירת תמונת המצב השלמה, נערך כרגע. אנחנו מצויים בשנה החמישית של המיפוי שלו. פיקוד העורף יוצר פה שכבה חדשה, חריגה, שאין אותה במדינת ישראל, לא במפ"י ולא באף משרד ממשלתי אחר, שכבה שבה כל תשתית וכל בית אב ממופה. אנחנו עד סוף 2017 סיימנו את המיפוי הזה.

ההתמודדות עם פערי מיגון, גם של תשתיות לאומיות, גם של שירותים חיוניים וגם לאזרחים עצמם. קודם כל פיקוד העורף והמשרדים הממשלתיים הנוספים הגו מספר תכניות, חלקן צלחו יותר, חלקן פחות, הייתה את תמ"א 40 שנכתבה, בעיניי הייתה תמ"א טובה מאוד, נגנזה משיקולים - - -
יוסי ביינהורן
מאיזה שיקולים?
בצלאל טרייבר
תמ"א 40 זה ניצול התווך התת-קרקעי - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני יודעת. למה התכנית נגנזה?
יואב גולן
תיכף אתייחס לתמ"א 40. תמ"א 38, שנעשו גם לגביה מספר תיקונים כדי להגביר את האפקטיביות שלה, הצליחה לקדם אחוזים מסוימים, לא מספיק, כפי שהוגי התמ"א סברו שניתן להגיע אליהם, כדי לצמצם את פערי המיגון. מספר רב של שיפורי מיגון לאזרח, אגב, חבר הכנסת נחמן שי, ששאלת מה עם האזרח שאין ידו משגת, אז הרבה מאוד שיפורי מיגון, חלקם הגיעו לרמה של 35,000 שקלים, שפותחו, גם על ידי תעשיות אזרחיות וגם על ידי פיקוד העורף, מצויים כרגע באתרים. אזרח שרוצה לעשות שיפור מיגון, יכול לעשות שיפור מיגון בביתו. היום שיפור מיגון יכול לעלות כ-35,000 שקלים - - -
היו"ר קארין אלהרר
מאיזה כסף?
יואב גולן
שנייה אחת. קודם כל, זה לא רק "150,000 או כלום", יש גם הרבה מאוד מדרגות ביניים. נכון שכפי - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
מה זה, מבנה מסוים או משהו שיעמוד ליד הבית?
יואב גולן
לא, לא, בתוך הבית, חיזוק חדר קיים. החלטת הממשלה, שציין טרייבר קודם לכן, 2025 - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני לא יודעת איך לספר לכם את זה, יש אזרחים שלא מסיימים לשלם את התשלומים של בית הספר והגן.
יואב גולן
החלטת הממשלה נוגעת במנגנונים ובמדרגות שמדינת ישראל, הומלץ בפניה לתעדף מסבסוד של 80%-85%, כולל שיפורי מיגון, ועד ממ"ד שלם, לאזרחים שידם אינה משגת, בדגש על 0-20 ק"מ בצפון. אנחנו שמנו את 0-20 בצפון כיעד ראשון להשלמת הממ"ד. אין ספק שהיום ממ"ד לכל בית אב הוא הפתרון הטוב ביותר אל מול האיום. השאלה כרגע, בהינתן שלהגיע לממ"ד לכל בית אב כרגע, לכל אזרחי מדינת ישראל, יעלה מאות מיליארדי שקלים, השאלה כרגע מה עושים עכשיו. במצב הנוכחי יש תכנית - - -
יוסי ביינהורן
גולן, אני מבקש שתתייחס. אנחנו עשינו בדוח איזשהו ניתוח של הפערים בין מה שתמ"א 40 אומרת לבין מה שאומר פיקוד העורף. הפערים האלה הם פערים לא פשוטים וגם מראים על הצגה קצת שונה. זה גם מתאים אולי לאמירה, שאני כמובן לא מקבל אותה כמבקר, שהמצב הוא טוב, אז בוא, בבקשה, התייחס לפערים האלה.
יואב גולן
אני מתייחס לפערים. מבחינתי תמ"א 40 לא כללה את המִקלוט הפרטי המשותף - - -
יוסי ביינהורן
לא, אנחנו מדברים על העבודה שנעשתה.
יואב גולן
בסדר, אני פיקוד העורף, אני רמ"ח מיגון. התקינה על חוק הג"א נמצאת באחריותנו וכרגע החישוב של מהו מיגון תקני נמצא בפרמטרים מסוימים שלא השתנו.
יוסי ביינהורן
אבל אתה אמרת רק קודם שחלק מהפרמטרים שהדוח מצביע עליהם פתח לך איזשהו צוהר לחשיבה נוספת.
יואב גולן
סליחה, תמ"א 40, קודם כל, נכתבה לפני ארבע או חמש שנים לפי הנתונים - - -
יוסי ביינהורן
לא, לא, אני מדבר על הפערים שאנחנו מציגים בדוח וההתייחסות שלנו לגבי השאלה איך אתם מציגים מהי כשירות ומהי כשירות כזו או אחרת.
זאב (וובה) צוק רם
קודם כל, מבחינת כשירות, יש נתון מסוים שהוא של %½ במקלטים הציבוריים, %½ של מקלטים ציבוריים, שנכון שהם חושבו כרגע, כשאנחנו מדברים על 5% מאזרחי מדינת ישראל שהם נמצאים במקלטים ציבוריים, אז נכון שאין 5% מקלטים ציבוריים אלא 4.5% כי %½ מתוך ה-5% הוא מקלטים שצריך לשפץ אותם או שהם מקלטים שאינם כשירים והם נכללו בתוך ה-5%. השאלה כרגע והפער שעליו אתה שואל, בינינו לבין תמ"א 40, איך מחשבים את פערי המיגון, מבחינתי כרגע פערי מיגון מחושבים על בסיס תמונת המיפוי הקיימת. תמונת המיפוי שיש בידינו היום היא מסוימת, אנחנו מחשבים בתוכה את כל סוגי המיגון כולל המִקלוט הציבורי. בנקודה הזו אני לא סבור שיש מחלוקת ביני לבין תמ"א 40. היא אולי לא מכלילה חלק מחישובי המיגון כי היא רוצה להגיע לנתונים אחרים, אבל נתוני המיגון שלי הם נתונים אמינים, עדכניים, שאני יכול לעמוד עליהם.

לגבי תכניות נוספות שקיימות עכשיו, הדוח ציין החלטות ממשלה שהתקבלו שכן או לא יושמו במלואן. אני חושב שבין 7 ל-15 ק"מ בעוטף עזה, נכון, לעת הינתן הדוח היו עדיין פערים מסוימים. גם עכשיו יש עדיין פערים שלא הסתיימו לחלוטין, שהם נמצאים כרגע ואיך אומרים? אני אמור להיות בתפקיד כרגע לפחות עוד שנתיים, עד אוקטובר 2017, שזה עוד עשרה חודשים מהיום, סיימנו את 7-15, כולל הנושא של חישוב זמני ההגעה של תלמידים, גם זה בעקבות שיחה שלנו עם המבקר. עשינו בדיקה נוספת כבר לפני שנה וחצי וגילינו היכן ישנם פערים והשלמנו את אותם פערים. מה שאני אומר עכשיו הוא שלמעשה הסעיף הזה בהערת המבקר מבחינתי הושלם.

אני חושב שבכל מה שקשור עד ליישום תמ"א 40, כל מה שקשור לשימוש בתווך התת-קרקעי, פיקוד העורף יצא לפעילות שבמסגרתה הוא מיפה מאות חניונים תת-קרקעיים, 309 בסך הכול, 131,000 אזרחים, פוטנציאל של אזרחים נוספים יכולים לשהות בתווך התת-קרקעי הזה. לגבי שיפוץ מקלטים ציבוריים - - -
היו"ר קארין אלהרר
שהות ארוכה?
יואב גולן
עכשיו, נושא של שהות ארוכה. אני רוצה להסב את תשומת הלב של המבקר לכך שיש דבר שנקרא תקציב הג"א לרשויות. תקציב הג"א לרשויות המקומיות כולל מספר רב של סעיפים, שבהם בעצם הרשות המקומית, בהתחייבות לאישור תקציבה על ידי משרד הפנים, חותמת שהיא למעשה השקיעה סכום מסוים מתקציבה במה שנקרא תקציב ההג"א המקומי. אני מבקש לבחון את הנושא של הקורלציה בין האחריות של הרשות המקומית ליישם את תקציב ההג"א שהיא חתמה עליו, שבמסגרת תקציב ההג"א הזה ישנו סעיף מתקון לשהייה במקלט, ששם יש מתקני סניטציה ומתקני שהייה וציוד כזה ואחר, שהרשות חותמת שהיא הקציבה מתקציבה. כל רשות מקומית, מאז קום המדינה ועד היום, כשהיא חותמת על תקציב ההג"א זה אומר, "אני הפרשתי השנה סכום X,Y,Z להכנת המוכנות לחירום, בדגש על המקלטים הציבוריים שלי בנקודה הזאת ולכן - - -
יוסי ביינהורן
ומה קורה בפועל?
קריאה
גולן, אבל זה לא קשור לתווך התת-הקרקעי, זה קשור למקלטים הציבוריים.
יואב גולן
רגע, אני אשלים את הנקודה. לכן ברשויות המקומיות, שבהן אתה רואה שיש התאמה בין הדיווח לבין ההיערכות לחירום, אתה רואה מקלטים שיש בהם מים זורמים, מתקני סניטציה הולמים, מחסנים ברשויות, בתיאום עם משרד הפנים, עם מזרונים, עם מיטות, הרשויות מוכנות לחירום. חיפה היא עיר מאוימת, 95% מהמקלטים שלה מוכנים. ישנם מחסנים בחיפה, מחסני היערכות בחיפה. נהריה, עיר שהיא 9 ק"מ מהגבול, אותו הדבר.
היו"ר קארין אלהרר
בוא נישאר רגע בחניונים שאתה מדבר עליהם.
יוסי ביינהורן
התווך התת-קרקעי.
היו"ר קארין אלהרר
האם יש היערכות לשהייה ממושכת?
יואב גולן
האחריות על ההיערכות החניון התת קרקעי, המקלט הציבורי, היא באחריות הרשות המקומית.
היו"ר קארין אלהרר
תגידו, אתם - - -
יואב גולן
רגע, חניון ציבורי - - -
היו"ר קארין אלהרר
כאילו משחקים בנדמה לי, אני לא מבינה את זה.
יואב גולן
ההגדרה שלו היא מחסה. באחריות הרשות המקומית להתקין את המחסה - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא, אני לא מקבלת את זה, אני לא מקבלת את זה כי הרשויות המקומיות אומרות שזה לא התפקיד שלהן והן לא מסוגלות לעשות את זה. עכשיו תראו, אתם יכולים לריב ביניכם מהיום ועד קץ הדורות, השאלה שאותי מעניינת זה מה אני עושה עם התושבים ביום שהם צריכים להתפנות. אני מבקשת תשובה לדבר הזה.
זאב (וובה) צוק רם
קודם כל, שנדבר על בסיס משותף, האחריות בחוק, בדין, היא על הרשות המקומית, נקודה.
קריאה
לא לתווך התת-קרקעי, וובה.
זאב (וובה) צוק רם
שנייה אחת, חברים - - -
קריאה
וובה, אתה מבלבל.
זאב (וובה) צוק רם
אל תקפצו, אל תקפצו. האחריות בדין היא על הרשות המקומית, אני אסביר גם למה.
היו"ר קארין אלהרר
היא עומדת בפני עצמה?
זאב (וובה) צוק רם
היא עומדת בפני עצמה ויש מושג שכתוב בפקודת העיריות, שזה חוק, שראש העיר אחראי לביטחונם ולרווחתם של תושבי עירו, זה דבר ראשון. יש רשויות שעושות את זה.
היו"ר קארין אלהרר
שהן איתנות.
זאב (וובה) צוק רם
נכון, לכן - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה עם אלה שהן לא איתנות?
זאב (וובה) צוק רם
אני אתן לך לדבר. אני באמת לא מסכים למה שנאמר קודם, שהרשויות המקומיות מוכנות.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
זאב (וובה) צוק רם
הן ממש לא מוכנות. את זה אני אומר לך ברמה של ראש הממשלה.
היו"ר קארין אלהרר
אז מה עושים?
זאב (וובה) צוק רם
שנייה, גם הרשות המקומית צריכה להיכנס לעובי הקורה. אנחנו מכירים רשויות שאומרות, "לא חשוב, בסוף המדינה תבוא ותתקין לי ותשים לי ותעשה לי אז למה אני צריך להוציא את זה מתוך התקציב?" יש תקציב הג"א מקומי, כפי שגולן אמר, יש השלמות של מענקי איזון שנותן משרד הפנים לטובת העניין הזה כדי להשלים - - -
היו"ר קארין אלהרר
צבועים לעניין הזה?
זאב (וובה) צוק רם
בוודאי. יש - - -
יואב גולן
סליחה רגע, סליחה, יש איזון - - -
קריאה
אתם מבלבלים - - -
יואב גולן
סליחה רגע. סליחה שנייה. תווך תת קרקעי, גם מקלט ציבורי, נכלל עדיין בתוך מה שקשור למחסים ציבוריים ומקלטים ברשויות המקומיות - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, אתם הסבתם את זה.
יואב גולן
רגע, סליחה, שנייה. בתוך הסיפור הזה של בעיה או פער תקציבי, ישנה השתתפות גם של משרד הפנים, גם של משרדים נוספים, גם של משרד הביטחון וגם של פיקוד העורף, כדי לקדם את המוכנות ברשויות האלו. כך מדי שנה, בין 5 ל-7 מיליון שקל באופן רציף בשנים האחרונות ניתן סיוע לרשויות המקומיות, בוודאי באזורים המאוימים, כדי לשפץ את המקלטים ברשויות המקומיות. יש את כל מה שקשור למחסני הפס"ח של משרד הפנים, שאני מסכים שבנקודה הזאת, המחסנים האלה צריכים לעבור עוד איזשהו תכלול לאיום המִצרָפי, יש פה - - -
קריאה
יש פה את ראש פס"ח.
קריאה
הוא יודע להגיד בדיוק.
יואב גולן
בנקודה הזאת, המחסנים האלה - - - בעצם אני אשאיר את זה למשרד הפנים שיתייחס, אני לא אגיד את זה במקומו.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, אני רוצה לקבל את ההתייחסות של משרד הפנים לעניין הזה.
יוחאי וג'ימה
אני לא משרד הפנים, אני שלטון מקומי.
היו"ר קארין אלהרר
תתחיל אתה ואחריך משרד הפנים. שם ותפקיד, אדוני.
יוחאי וג'ימה
יוחאי וג'ימה, ראש מינהל בטחון חירום, מרכז שלטון מקומי. במסגרת הניסיון לצמצם את הפערים שקיימים במיגון, יש את תכנית תמי"ר, במסגרתה התבקשו העיריות, יחד עם פיקוד העורף, למצוא כל מיני דרכים חלופיות לשהייה של התושבים במקומות ממוגנים. חלק מהדרכים זה היה גם לבדוק מחסות המונים ואלה החניונים האלה. השאלה הגדולה היא, וזה מה שאת שאלת, מי יטפל באותם אנשים? כלומר, האנשים האלה ישהו עכשיו שלושה, ארבעה, חמישה ימים, האם הרשות המקומית יכולה להתחיל לדאוג עכשיו ל-200,000, 300,000 איש שנמצאים עכשיו בתוך מחסה, לסניטציה, לאוכל ולכל השאר?
היו"ר קארין אלהרר
אני לא חושבת שמדובר על המספרים האלה.
יוחאי וג'ימה
אני לא יודע, גם 50,000. בעיריית תל אביב יש 250 מקלטים שגם להם צריך לדאוג. יש עוד המון המון משימות אחרות שצריך לדאוג, חוץ מאשר לתת לאנשים אוכל במקומות כאלה. השאלה היא אם העירייה מסוגלת לעמוד בזה, בתרחיש הייחוס הזה. תרחיש הייחוס כל הזמן משתנה, כל הזמן האיומים הולכים וגדלים והנטל הוא על הרשות המקומית. כל פעם "תעשו עוד ועוד". מצד שני, הוא מדבר על תקציב הג"א מקומי, אני מדבר על תקציב הג"א ארצי, שאף אחד לא מדבר עליו. הרשויות המקומיות משלמות כל שנה 50 מיליון שקל, מעבירות למדינה לכל מיני פעולות ארציות ועליהם אף אחד לא מדבר. למה זה לא הפוך? למה אני צריך לתמוך, אני, כרשות מקומית, בפעולות שהמדינה צריכה לעשות? 50 מיליון שקל כל שנה כבר 40 שנה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. משרד הפנים.
אלי מועלם
אלי מועלם, מנהל אגף פס"ח במשרד הפנים. מה שתרצי שאתייחס אני אתייחס.
היו"ר קארין אלהרר
אתם יודעים מהו מצב הרשויות? אתם יודעים אם יש באמת אפשרות לשהייה ממושכת, כפי שציין נציג פיקוד העורף? איפה אתם בכל הסיפור הזה? מה תפקידכם?
אלי מועלם
בתוך התהליך רשות פס"ח מתוך משרד הפנים מתעסקת בשני תחומים מרכזיים. התחום המרכזי שדיברת עליו קודם זה הנושא של היערכות לקליטת אוכלוסייה. דיבר על זה קודם ראש רח"ל, על כל נושא ההיערכות למענה לקליטת אוכלוסייה ביכולת שלנו כרשות פס"ח בתיאום מול הרשויות המקומיות, במענה לסדר גודל של 400,000 תושבים של מדינת ישראל שיוכלו לקבל מענה. המענה ניתן על בסיס החלטת ממשלה "מלון אורחים" 4877 שהוחלטה ב-2012, שהגדירה את נושא ההיערכות, גם ברמת הרשויות המקומיות למקומות קליטה לאותה אוכלוסייה וגם מענה ברמה הלאומית, שזה אנחנו היום נערכים בתיאום עם משרד החינוך ובתיאום עם משרד הכלכלה, רווחה ובריאות, למענה ל-400,000 מקומות קליטה לאותם תושבים.

המתקנים שאנחנו מטפלים בהם ועובדים לגביהם מול הרשויות המקומיות, חלקם מתבססים על מתקנים של הרשויות המקומיות , דהיינו, בתי ספר וחלקם על מתקנים לאומיים וארציים כדוגמת מלונות, אכסניות וכו'. כדי שבסופו נוכל לתת את המענה הנכון הזה בנינו תכניות מאוד סדורות. אחד התהליכים הוא בקרה אל מול הרשויות המקומיות החל מהמענה הקיים, לראות שיש עדיין תיקים מסודרים בכל אחד ואחד מהמתקנים, איוש כוח אדם בתיאום מול משרד החינוך ומול הרשויות המקומיות, כל התהליך הזה מבוצע בתהליך של בקרה מאוד מאוד סדור, אחת לשלוש שנים, שנעשה מול הרשויות המקומיות - - -
היו"ר קארין אלהרר
מתי בפעם האחרונה נערך תהליך כזה?
אלי מועלם
התהליך, אמרתי, אחת לשלוש שנים עושים תהליכים של בקרה, בתיאום - - -
היו"ר קארין אלהרר
הבקרה, מתי בפעם האחרונה נעשתה?
אלי מועלם
כל רשות מקומית מבוקרת אחת לשלוש שנים. יש פה מחזוריות. זה אומר שאם יש היום 255 רשויות מקומיות, מעבר לשתיים התעשייתיות, סדר גודל של 85 רשויות מבוקרות אחת לשנה. מי שמוביל את תהליך הביקורת אל מול הרשויות המקומיות, כחלק מההסדרה שבוצעה על ידי שר הביטחון, מוביל את תהליך הביקורת והבקרה ואת תהליך העבודה מול הרשויות המקומיות זה פיקוד העורף. לתהליך הזה, לכל ביקורת כזאת, מתלווים כל משרדי הממשלה ואנחנו, כמשרד הפנים, מבקרים את התהליך של ההיערכות לקליטת אוכלוסייה כאחד התחומים הקיימים במשרד הפנים.
יואב גולן
אני רק רוצה להגיד בשורה תחתונה, כיוון שיש פה מספר של נושאים, כולל התרעה וכדומה, כשאני מדבר על זה שלדעתי המוכנות בעורף למלחמה היא טובה, אני לא אומר כרגע שאין מה לעשות, אני אגיד בסוף את שני הפערים המרכזיים. אני חושב שמערך היירוט הוא מערך מצוין והוא הולך ומתקדם. אני חושב שמערך ההתרעה של מדינת ישראל הוא הטוב בעולם, הוא הטוב בעולם. ישנם עדיין פערים להשלים בצפון, הם מתומחרים, אני מאמין שבהינתן תקציב, תוך שנה, הצפון היום מצוי ברמה שבא נמצא עוטף עזה בכל מה שקשור ליכולות ההתרעה.
היו"ר קארין אלהרר
ביקשתם תקציב?
יואב גולן
ודאי.
היו"ר קארין אלהרר
מה הייתה התשובה? קיבלתם?
יואב גולן
אני לא אגע כרגע פה, התקציב ידוע למקבלי ההחלטות, הוא הוצג.
היו"ר קארין אלהרר
אבל, אדוני, אתה לא עונה לי לשאלה. האם קיבלתם אישור לתקציב הזה?
יואב גולן
לא.
היו"ר קארין אלהרר
אז על בסיס מה אנחנו מדברים?
יואב גולן
על בסיס זה - - -
היו"ר קארין אלהרר
יש תכנית, זה נהדר, אני מברכת עליה, מה קורה איתה בפועל? אם אין תקציב אין מימוש, אז מה עשינו?
יואב גולן
אני מסכים. אני רק יכול להגיד, דברים שאינם מקובעים - - -
היו"ר קארין אלהרר
איפה משרד האוצר?
יואב גולן
דברים שאינם מקובעים בשורות, אין לי שורה מוחלטת להגיד לך, אני יכול להגיד לשמחתי שגם מה שלא היה מגובה בשורות, רח"ל והמל"ל דאגו ל-200 מיליון שקל בשנים האחרונות ולכן אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים היום.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, אתה בסדר גמור, אני עדיין יש לי חובה לברר מה קורה עם התקציב.
יואב גולן
בסדר גמור.
היו"ר קארין אלהרר
משרד האוצר?
אפרת אוריין
אפשר שאלה לרמ"ח המיגון?
יואב גולן
התקציב להתרעה, לא בטוח שזה - - -
דוד עמיחי
סליחה, הרגע נכנסתי לדיון. לגבי תקציב ההתרעה, אנחנו כמשרד האוצר דנים עם כל משרד רלבנטי במהלך דיוני התקציב. במהלך דיוני התקציב האחרון הגענו להסכמות עם משרד הביטחון על תוספת תקציבית לסעיף 16. סעיף 16 זה תחום העורף. התקציב על פי משרד הביטחון נותן מענה שלם ומוחלט לכל הדרישות שלהם. בסוף המשרד עצמו מחליט איך לחלק את הכסף. הנושא הספציפי של התרעה לא עלה מולנו כבקשה, לא עלתה דרישה כזאת.
היו"ר קארין אלהרר
אין לתאר במלים. אפרת, בבקשה.
אפרת אוריין
סליחה, יש לי שאלה.
היו"ר קארין אלהרר
אני חייבת להגיד, אני לא יודעת מה קורה, ההתנהלות הזו נראית לי חלמאית.
דוד עמיחי
אבל ניתנה תוספת תקציבית.
בצלאל טרייבר
אני ציינתי קודם - - -
היו"ר קארין אלהרר
תוספת תקציבית, אני בטוחה שלמשרד הביטחון יש הרבה מאוד דרישות תקציביות. אתה אומר, "אני לא שמעתי מעולם על ההתרעה".
בצלאל טרייבר
גבירתי היושבת ראש, אני ציינתי קודם בפניכם שבמהלך השנים 14',15',16' הושקעו כ-280 מיליון שקל במערך ההתרעה והצפירה.
יוסי ביינהורן
אנחנו מדברים על הפערים.
בצלאל טרייבר
עדיין, אנחנו בתהליך מתקדם, גם ב-2017 - - -
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי, אנחנו בתהליך מתקדם.
בצלאל טרייבר
נכון, זה חלק מהעבודה, גם ל-2017 25 מיליון שקל, גם - - -
היו"ר קארין אלהרר
זו גולת הכותרת של הדיון היום, "אנחנו בתהליך".
בצלאל טרייבר
לא, גברתי, גם ל-2018 25 מיליון שקל. זה לא שלא מתבצע, מתבצעת תכנית התרעה וצפירה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אדוני, הכול בסדר, אני רק אומרת, ותקן אותי אם אני טועה, שיש עדיין פערים שגם אתה יודע להצביע עליהם אז אני שואלת, אוקיי, הבנו שיש פערים, רוצים להתקדם, רוצים להשלים את הפערים האלה, לשם השלמה דרוש תקצוב, אדוני מסכים איתי? יפה, אני ביקשתי לברר האם התקצוב הזה ניתן. התשובות שקיבלתי היו לא מספקות, אני מצטערת.
בצלאל טרייבר
אמר לך נציג משרד האוצר שכל משרד ממשלתי, על פי אחריותו, צריך להעמיד את התקציב לפי הנסיבות שבהן הוא צריך לעסוק.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני מפיקוד העורף, אתם העליתם את הדרישה התקציבית הזו? אמרת שכן.
יואב גולן
כן.
היו"ר קארין אלהרר
אתה אמרת שקיבלתם תשובה?
יואב גולן
אני לא מכיר שהועמד סעיף לנקודה הזו.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.
זאב (וובה) צוק רם
אבל זה לא בהכרח ממשרד האוצר, זה גם משרד הביטחון. זה שייך למשרד הביטחון מן הסתם - - -
אפרת אוריין
סליחה, אפשר שאלה לרמ"ח מיגון? סליחה גולן, אמרת, ואני שמחה לשמוע, שהשלמתם את המיפוי החדש של מוסדות החינוך שאינם ממוגנים באזורים הסמוכים לעוטף עזה. אז קודם כל אני שמחה מאוד לשמוע וחוץ מזה רציתי לשמוע מה הממצאים, כמה תקציב נדרש כדי להביא אותם למצב מיגון תקני?
יואב גולן
אנחנו, במסגרת התקציב שניתן, 80 מיליון שקל למוסדות שהם ב-7-15 ק"מ, עשינו את הוויסותים היכן שצריך היה לעשות. אנחנו משלימים באוקטובר 2017 את כל מוסדות החינוך 7-15, מיגון תקני בהתאם לזמני ההתרעה הנדרשים בעוטף עזה.

מערך ההסברה והרשויות המקומיות מצויים במוכנות טובה מאוד, אני מדבר כרגע בדגש על האזורים המאוימים. מערך ההסברה והרשויות המקומיות באזורים המאוימים נמצאים במוכנות טובה מאוד. לא טובה, טובה מאוד.

לגבי המיגון הפיזי, שתי השורות האחרונות, יישום תכנית 2025 הוא הדבר המרכזי. אין ספק שכרגע, כדי להגיע לממ"ד לכל בית אב, לא ניתן לתת ממ"ד לכל אזרח במדינת ישראל באופן שבו זה ניתן לעוטף עזה, אבל כן ציין את זה ראש רח"ל, זה דיפרנציאלי, זה לפי רשויות מאוימות, זה יאפשר ליתר האזרחים במדינת ישראל - - -
יוסי ביינהורן
אבל אין תכנית כזאת.
יואב גולן
יש תכנית - - -
יוסי ביינהורן
יש תכנית, היא לא ממומשת. תראה, גולן, אתה אומר שהמצב טוב. תקשיב, אם אני עכשיו ממשלה בעניין הזה, אני אומר, ואללה, אם אתה אומר שהמצב טוב - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני אמורה להיות רגועה.
יוסי ביינהורן
יש תכנית 2025, רק שהיא לא ממומשת בשום דבר, אבל אתה מגדיר את המצב כטוב אז אני אומר לך, אתה בבעיה. אתה מציג פה משהו שאפילו אנשים שיושבים על ידך פה אומרים שהמצב לא טוב ואם אתה רוצה אני אזמין אותך ליישובים שלאנשים לוקח 20 דקות להגיע למיגון, זה מצב טוב? באמת, נו, אני נפעם ממה שאני שומע פה.
יואב גולן
אני יכול לומר שבהתאם - - -
יוסי ביינהורן
אני מדבר אתך על 0 עד 20 ק"מ.
יואב גולן
אני מדבר כרגע על 0-20, אני מדבר כרגע על זה שבהתאם לתרחיש הייחוס, בהינתן שיש מלחמה, על כך שמעל 90%, רוב רובו של האמל"ח הוא בגודל מסוים, על זה שרוב רובה של הבנייה במדינת ישראל היא בנייה תקנית, על זה שבהינתן התרעה, ויש התרעה, ועל זה - - -
היו"ר קארין אלהרר
רוב רובם של הבניינים באזור הצפון הוא חדש?
יואב גולן
רוב רובם של הבניינים במדינת ישראל - - -
היו"ר קארין אלהרר
אחרי 2009? אדוני, עם כל הכבוד. עכשיו אני לא מתפלאת שממשלת ישראל הייתה רגועה, כי מציגים לה מצגי שווא.
יואב גולן
לא הקשבת למה שאמרתי. כשאני מדבר כרגע על בנייה שמאפשרת מחסה אני מדבר כרגע על בנייה קשיחה מבטון. אזרח שנמצא כרגע בתוך חדר פנימי לא ממוגן בממ"ד, על פי הנחיות פיקוד העורף וההיסטוריה של 12,500 רקטות, שניחתו למדינת ישראל החל משנות ה-90 ועד היום, מוכיחות את מה שאני אומר. אזרח שמצוי בשני חדרים בבנייה קשיחה, לזה אני מתכוון, לא בנייה של ממ"ד אלא בנייה קשיחה מבטון, מתחת לקו החלונות, הסיכוי שלו להיפגע בסך הכול גבוה ב-8% מעל הסיכוי של מי שנמצא בתוך ממ"ד. על זה אנחנו מדברים כרגע.

לא אמרתי שלא צריך ממ"ד, אני חושב שצריך ממ"ד. אני חושב שבהינתן תמונת המצב הנוכחית, כשאזרח מונחה ויודע, הוא מקבל התרעה מה לעשות. בהתאם לרוב רובו של האמל"ח שמשוגר למדינת ישראל, המצב הוא מצב טוב. יש מה לעשות. יישום החלטה 2025 הוא בהחלט הדבר הראשון שצריך לעשות אותו, לקבל את התכנית וליישם אותה. הדבר השני, וציין את זה גם טרייבר, יש ספקטרום רחב מאוד, מתשתיות לאומיות, שצריך למגן אותן, רוב רובן של התשתיות הלאומיות לא ממוגנות היום, שירותים חיוניים, הדבר הזה, בהחלט צריך ליישם את התכנית.
אפרת אוריין
אני רק רוצה רגע להבין, 80 מיליון שקלים שכבר קיבלתם לצורך מיגון מוסדות חינוך ליישובים 7-15 ק"מ בדרום, האם הם יכסו את כל הפערים?
יואב גולן
כן.
אפרת אוריין
כל הפערים?
יואב גולן
כן, למוסדות החינוך של הדרום 7-15.
אפרת אוריין
שאלה נוספת. בפתיחת דבריך אמרת שאתה מסכים או שלפחות פתחנו לך איזשהו צוהר לכל נושא חישוב מספר המתמגנים במקלטים הפרטיים המשותפים. אני רוצה להבין האם מה שהצגנו, האם זה מקובל עליך?
יואב גולן
לא.
אפרת אוריין
לא, אתה יכול, בבקשה, להרחיב?
יואב גולן
בתוך 0.4 אנחנו סבורים שצריך להעלות את זה ל-2 ולא ל-4.5 כפי שהמלצתם, אבל זה עדיין - - -
אפרת אוריין
אנחנו מדברים על המקלטים הפרטיים המשותפים. למשל, תמ"א 40 בעצם דיברה על 5 מטר ליחידת דיור, שזה, אגב, מקביל לתקן הראשוני של הממ"ד. מאז ממ"ד הוא כבר 9 מטרים, אבל נניח נעזוב את זה, לפי החישובים שלהם פער המיגון הוא לא 27%, פער המיגון, כלומר, אחוז האנשים במדינת ישראל שאין להם שום מיגון תקני, כלום, אתם אומרים 27%, הם אומרים 50%, איפה מצויה האמת, לדעתך?
יואב גולן
במקום שבו יש רשות מוסמכת שמגדירה את הפערים במדינת ישראל, זה פיקוד העורף.
אפרת אוריין
זה עדיין 27%?
יואב גולן
חיובי.
היו"ר קארין אלהרר
וואו. בבקשה, מר טרייבר.
בצלאל טרייבר
אם אני מבין נכון אתם עומדים לסיים את הישיבה.
היו"ר קארין אלהרר
נכון.
בצלאל טרייבר
אז אני רוצה להגיד תודה לסגן המבקר ולאנשיו על העבודה הרבה שנעשתה.
יוסי ביינהורן
לא סגן המבקר, מנהל חטיבת הביטחון.
בצלאל טרייבר
אני חושב שהעבודה הרבה שנעשתה העמידה בפנינו מצד אחד מראה ומצד שני אני חושב שהתקדמנו מאוד יחסית. אני רוצה להגיד תודה לחברי הכנסת, נמצא פה אחד, על תשומת הלב. אני יודע שהם מלווים אותנו גם לאורך השנה. ואני רוצה להגיד תודה מקרב לב לגופי החירום במשרדי הממשלה שעושים עבודה ענקית, אנחנו עדיין בפערים שחשוב שנכיר בהם ונשאף לסגור אותם ותמשיכו לעקוב אחרינו.
היו"ר קארין אלהרר
כך נעשה. אני רוצה לסכם את הדיון. קודם כל, להודות לכל המשתתפים. שמענו על לא מעט עבודה שנעשתה בתחום של הגנת העורף, אני רוצה לברך את כל העוסקים במלאכה, זו מלאכה מורכבת ונדרש תיאום מאוד מאוד גדול ומשמעותי, את רח"ל ואת המל"ל ואת כל משרדי הממשלה המעורבים. יחד עם זאת אני חייבת לציין בפניכם שאני לא מאוד רגועה בעניין הזה. אני שמעתי כאן את נציג פיקוד העורף והיה נדמה לי שרח"ל ופיקוד העורף, מל"ל ופיקוד העורף לא מאוד מסונכרנים בגישה שלהם. אותי זה מטריד כי בסוף, גם פיקוד העורף, אני מניחה, מציג נתונים ומביא דברים בפני מקבלי ההחלטות. אם הדברים לא תואמי מציאות אז זה ממש - - -
יואב גולן
לגבי נתונים אנחנו לא חלוקים.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, זה לגבי הנתונים אבל לגבי המצב שאדוני מגיע לוועדת ביקורת המדינה ומתאר מצב שהוא טוב בעוד שראש רח"ל אומר, אנחנו לא שם בכלל, אני מאוד מוטרדת מזה. מאוד לא הגיוני בעיניי הדבר. התפיסה שהוצגה, גם על פי דוח מבקר המדינה וגם שהוצגה כאן, שבסופו של דבר האזרח הוא האחראי למגן את עצמו, תראו, אני לא אומרת שלאזרח אין שום אחריות what so ever, אבל לבוא ולהטיל את כל האחריות על האזרח ולהגיד, המדינה במקום אחר, היא דואגת לדברים אחרים, אני לא מקבלת את זה. מעבר לעובדה שיש הרבה מאוד אזרחים שנמצאים במצב הסוציואקונומי הנמוך, שלא באמת מסוגלים לדאוג לעניין הזה, תקציבית, אני מדברת, וניקח את כל האוכלוסייה המוחלשת מטעמים אחרים, מטעמים של מוגבלות, מטעמים של גיל מבוגר, אנחנו לא יכולים לדרוש מהם לעשות את מה שהם לא מסוגלים לעשות. זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה ולכן אני הייתי מצפה להתנהלות שהיא יותר מכילה את האזרחים. התנהלות שמבינה שיש איזשהו חוזה, אולי בלתי כתוב, בין האזרח למדינה, שהאזרח מחויב לשמור את חוקיה ואת הדין במדינה, ומצד שני המדינה דואגת לו, בכל העתות, גם בעתות משבר, גם לעניין מיגון.

העניין של מיגון, בעיניי, אם יש דברים אחרים שאפשר לתת כפתרונות, שהם לא ממ"ד היקר ביותר, זה בסדר גמור, אבל, וזה האבל הגדול, זה חייב להיות תוך הסתכלות על הצורך שעלול להתעורר בשהייה ממושכת, על כל התנאים הנדרשים.

אני כן הייתי מצפה לסנכרון מלא, ומוטב מוקדם ממאוחר, בין כל הרשויות בעניין הזה. גם השלטון המקומי, גם משרד הפנים, המשרד לבטחון פנים, בוודאי משרד הבינוי והשיכון, יש פה ערך מאוד מאוד גדול שביום פקודה כולנו נדע מה תפקידנו בכוח. אני מודעת לזה שבעתות משבר לא הכול בדיוק כמו שכתוב בספר ויחד עם זאת ההתכווננות לשם צריכה להיות מקסימלית. בואו לא נגיע למקום הזה שבו אנחנו עוד פעם מגיעים למבצע ומתחילים לדון בזה. זה בסדר לשפר את עצמנו כל הזמן, אבל נקודת המוצא צריכה להיות הכי טובה שאנחנו יודעים לתת בנקודת הזמן הספציפית שבה מתרחש האירוע.

אני לא אומרת את הדברים מתוך חוסר הערכה לרצינות הגמורה שבה אתם מנהלים את הדברים, אני רק אומרת שבסופו של דבר אני רוצה להיות קצת יותר רגועה. אני בטוחה שגם אתם, אבל הרוגע הזה יגיע רק ממקום שבו יהיה סנכרון. וכשאני אומרת סנכרון אני מדברת גם על משרד האוצר. כן, החיים במדינה יקרים וגם המיגון עולה כסף. אני מבטיחה לכם, אפרופו ראייה כלכלית, שאנחנו נידרש להרבה יותר כסף אם אזרחים לא יהיו ממוגנים.

אני מבקשת לקבל מרח"ל וממשרד השיכון, בתוך שבוע, מתי הוגשה תכנית לאוצר, מהי העלות שלה ומתי היא צפויה להיות מאושרת.
דניאל אברהם
של המיגון?
היו"ר קארין אלהרר
של המיגון. מרח"ל, אני מבקשת לקבל עדכון, האם התכנית הרב שנתית אושרה בממשלה.
זאב (וובה) צוק רם
אמרתי שכרגע לא.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבקשת לדעת מתי היא צפויה לעלות. מפיקוד העורף בתוך שבועיים נתונים לגבי אחוז התושבים בקו 0 עד 20 ק"מ הממוגנים במיגון ברמה טובה מבחינתם. אני מבקשת גם את ההסבר על האפשרות של מיגון בצפון, המחירים והאפשרות לסבסוד, מי יכול לקבל את הסבסוד, כמה אנשים יוכלו לקבל אותו ומה הם צריכים לעשות כדי לזכות בתענוג הזה.
קריאה
זה בתכנית עצמה.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר, אז אני מבקשת להעביר אותה. מרח"ל אני מבקשת לדעת מהו התקציב שנדרש להשלמת התכנית בכל משרד ומשרד ומה התקצוב שיש לכל משרד. אני מבינה שאין תקציב ייעודי לעניין, בעצם כל משרד משתמש בתקציבים שלו. אני בטוחה שיש לכם איזושהי חלוקה לפיה זה אמור להתנהל.
זאב (וובה) צוק רם
לא. זה באחריות המשרד.
היו"ר קארין אלהרר
באחריות המשרד בלבד?
זאב (וובה) צוק רם
כן.
היו"ר קארין אלהרר
אדוני מהמל"ל אמור לסנכרן את זה.
זאב (וובה) צוק רם
לא.
היו"ר קארין אלהרר
כל משרד לעצמו?
זאב (וובה) צוק רם
אני יכול להגיד לך, בעבר, גם - - -
יוסי ביינהורן
איך אתם מוודאים שהתכנית הזו מתקיימת?
זאב (וובה) צוק רם
ביקשנו לעשות איגום של תקציבים לטובת העורף על מנת שנוכל לשלוט. הסתכלו לנו בעיניים ואמרו לנו, "כל שר הוא סוברני ל - - -
היו"ר קארין אלהרר
בסדר גמור, אדוני, אני מקבלת את האמירה שלהם. יחד עם זאת, אדוני מכיר את המחויבות שלכם להיות הגורם המתכלל והמפקח ואני שואלת, איך יוכל אדוני לפקח כשהוא לא מכיר?
בצלאל טרייבר
אני אגיד לך איך זה יתבצע. משרדי הממשלה מכינים תכנית עבודה - - -
זאב (וובה) צוק רם
מכיר, כן, אבל אני לא יכול להגיד לשר התשתיות, למשל, שים 10 מיליון שקל לפערים כי תוך שנתיים אנחנו נחסל את הפערים, אז הוא יגיד לי, "כרגע סדר העדיפות שלי הוא לשים רק מיליון וחצי, כי את כל השאר אני שם בזה, בזה, בזה ובזה". בזה אין לאף אחד יכולת להשפיע.
חיים ילין (יש עתיד)
לא, אבל לראש ממשלה כן. הוא זה שצריך לבוא ולהגיד, "זה חשוב לי - - -
זאב (וובה) צוק רם
אני לא בטוח שעל פי החוק.
היו"ר קארין אלהרר
אז אפשר רק לתת לי נתון של כמה כל משרד יש לו בעניין הזה?
יואב גולן
זו שאלה נומינלית עם - - -
בצלאל טרייבר
אני אבקש מהמשרדים להעביר לך, כל אחד מה הוא משקיע בחירום.
היו"ר קארין אלהרר
ברור לי, על פי הצרכים. בסדר גמור. עוד משהו?

לעניין הסדרת הסמכויות, תראו, אני עדיין שומעת חצי גמגום ואני מפצירה בכם לפעול במרץ רב, על מנת לפתור את הסוגיה. אני חושבת שהיא לב - - -
זאב (וובה) צוק רם
זה ייפתר.
היו"ר קארין אלהרר
צפי.
זאב (וובה) צוק רם
אמרתי, ב-1 בפברואר תהיה פגישה עם שר הביטחון ואני יכול להגיד, בראייה לאחור, את מה שהיה עד היום, כששר הביטחון החדש, שנכנס לתפקידו, רוצה לסכם ולסיים את הנושא. לכן הוא ביקש שנעשה את כל ההכנה ונכין לו את כל החומרים ואז נפגיש את השרים.
יוסי ביינהורן
אני רוצה לבקש דבר אחד. אני מציע שהוועדה, גם אם צריך אז בוועדת המשנה, תקבל את התכנית לסגירת הפערים להתרעה בצפון, כי זה נושא שמאוד מאוד משמעותי.
היו"ר קארין אלהרר
במידה שנצטרך נקיים דיון בוועדת המשנה בעניין הזה. כן, הערה אחרונה.
יוחאי וג'ימה
רציתי לבקש, ברשותך, לבקש את הפירוט של מה שנעשה בתקציב של הג"א ארצי, שהרשויות מעבירות למדינה היום. אף אחד לא יודע את הפירוט.
היו"ר קארין אלהרר
פיקוד העורף?
יואב גולן
משרד הפנים, למשרד הפנים יש פירוט ברמה של שורה.
היו"ר קארין אלהרר
אז פס"ח, בבקשה, אני אקבל את הנתון הזה.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים