ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/12/2016

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2017), התשע"ז – 2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 396

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ח בכסלו התשע"ז (28 בדצמבר 2016), שעה 9:30
סדר היום
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2017), התשע"ז – 2016

בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איתן כבל ודיון מחדש בתקנה 5(ה) (1) ו-(2)
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

דוד ביטן

עבד אל חכים חאג' יחיא

יעקב פרי
מוזמנים
אסף לוי - סמנכ"ל גורמי ייצור, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

צפניה שאולקר - מנהל מחוז, יו"ר מועצת הלול, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אפרת ורד - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

אסתר זנזורי-פריאל - עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שלמה קפואה - ראש אגף אגרואקולוגיה, המשרד להגנת הסביבה

שמואל לויט - מנכ"ל, המועצה לענף הלול

טומס מנור - יועץ משפטי, המועצה לענף הלול

שלום דוד - מנהל אגף תכנון וכלכלה, המועצה לענף הלול

מרדכי אלקבץ - מנכ"ל, ארגון מגדלי עופות

יוסף אדוני - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

חן אסף - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

שמעון ביטון - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

לאה יוגב - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

שלמה שיטרית - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

אסתר כהן גרידי - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

מאיר בן שלום - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

חגית ארזי - חבר הנהלה, ארגון מגדלי עופות

ירון סולומון - מנהל, האיחוד החקלאי

אורי כהן - מוזמן

אלי אליהו - מוזמן

ירון וקרט - מוזמן

צחי יצחק בן עיון - מוזמן
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2017),

התשע"ז – 2016

בקשה לדיון מחדש מאת חה"כ איתן כבל ודיון מחדש בתקנה 5(ה) (1) ו-(2)
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב לכולם. יום רביעי. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת, דוברים, בוקר טוב לכולם, חג שמח, חנוכה שמח. אני הגעתי במיוחד, אני לא בדיוק בקו הבריאות, שפעת קשה שלא היתה לי הרבה מאד שנים ולמרות זאת, עקב העובדה שאנחנו חייבים לסיים את התהליך הזה עוד לפני סוף השנה - -
לאה ורון
נקווה שהאחריות תמשיך ותגבר על המחלה שלך. תהיה בריא כבר.
היו"ר איתן כבל
תודה, תודה. אתה זוכר, כשהיינו במילואים בדרום הר חברון, באדוריים, מאז לא היה לי דבר כזה. מסתבר שזה לא רק אני.

ברשותכם, אני רוצה להסביר כמה דברים שנשארו: סיימנו דיון לא קל בפעם הקודמת, אני רוצה להזכיר. אנחנו מתכנסים כאן כדי לתת תשובות היום, ואני מתכוון לתת תשובות היום ולסגור את העניין. אני רוצה להזכיר לכם כמה דברים – באמת, ככל שנכנסתי לנושא נחמץ ליבי. אני אומר את זה אסף, אני אומר לכם המגדלים, אני אומר את זה לארגון המגדלים לסוגיו השונים - נחמץ ליבי. אולי אתם לא יודעים ואולי רק חלקכם יודעים: אני זה שכתב במו ידיו את ההחלטה, את חוק הגליל, שבעצם שינה את משק הביצים והעביר את המסה הקריטית של משק הביצים לגליל. אני, במו ידי, כעוזר שר החקלאות אז, אברהם כץ עוז. במו ידי כתבתי את זה. עוד לא היו כל מיני "לפטופים" ולא כלום. במו ידי. ומשם, אני רוצה להזכיר, היה שידור ישיר באותו יום של תכנית "מוקד" עם יורם רונן, באותו יום שהתקבלה ההחלטה. קיווינו וציפינו ובאמת ראינו בזה שזאת תהיה איזה סוג של תקווה גדולה. הייתי פה, בבית הזה כחבר כנסת, שנלחם עבור המשק המשפחתי. השימור של המשק המשפחתי יותר מכל אחד אחר. ולא רק המלחמה שלי על השימור של המשק המשפחתי, גם ניהלתי מאבק על שדרוג הלולים ממקום אחר של צער בעלי חיים, ומעולם לא ראיתי סתירה ביכולת לשמור על לנהוג על פי זכויות של צער בעלי חיים לבין היכולת לחיות ולהתפרנס, ונאבקתי שיוסיפו לכם תקציב, ועד היום זה גם לא הסתיים באופן סופי מהסיבות האלה. זו האמת.

פתאום אני מוצא את עצמי שמשתמשים לא בלב הטוב שלי, באידיאולוגיה שלי, בתפיסה שלי, שבאה לחזק את החקלאות, את החקלאים, את המשק המשפחתי, ויש מי שעה מזה פלסתר. שיהיה ברור – אני לא שם. אני לא שם. אני אומר את זה בכבוד הכי גדול שאני רוחש, ומי שלא יודע לכבד אותי, אני לא אכבד אותו. ולכן, אני אניח פה כמה פתרונות לעניין הזה של הגידול הכפול – לא יהיה גידול כפול שהוא גידול בלוף. לא יקום, לא יהיה. לא יקום, לא יהיה. יש בי את הרצון הכן לגרום לשדרוג, נלחמתי על זה אבל שאני אבלף את עצמי? שמישהו ישתמש ברצון הכן שלי לסייע? זה לא יקרה.

אני הודעתי לאסף, ותכף אנחנו נגיע בדיוק למה אני מצפה ומה יהיה. אתם תכף תשמעו בדיוק, וזה מה שיהיה. זה לא מעניין אותי, לא משנה לאן נגיע, אני לא אתן את ידי ואהיה שותף לדברים שאסור שייעשו, בטח לא לזה כיוונתי. אז בואו קודם כל נשלים את הסעיפים ונגיע, תינתן התייחסות. אני לא מתכוון שיהיה פה דיון שמאבד שליטה – אמנם אני לא במיטבי אבל שאף אחד לא יבנה על זה. בבקשה גברתי.

אני זוכר שהיה לנו ככה: אם אינני טועה, היו לנו שלושה סעיפי ליבה: לפרוטוקול – אנחנו מדברים על בקשה על דיון מחדש מאת חבר הכנסת כבל ודיון מחדש בתקנה 5(ה) (1) ו-(2).

אז רק לפני שאני מעלה להצבעה את הרביזיה, אני רוצה לגעת בנושאי הליבה שעסקנו בהם בפעם הקודמת. זה היה קודם כל סעיף 8 – הגידול הכפול - -
אסף לוי
7 הקודם, היום 8.
היו"ר איתן כבל
נכון, אמרתי, הוא סעיף 8 היום. דבר שני, נקודה שהועלתה על ידך, על העניין הזה של תחת קורת גג אחת – גם לזה נתנו מענה, ואם צריך לעשות לו עוד "שלייקעס", נעשה לו "שלייקעס". נקודה נוספת זה עניין של בתי ספר, מוסדות הכשרה מקצועית, והיה את העניין שלא קשור לפה ולקחתי אותו על עצמי לסייע, זה לבחור מנטועה. אלה נושאי הליבה שמונחים כאן לפתחנו. נכון?

אז קודם כל, אני אסיר את הרביזיה מסדר היום. מי בעד הרביזיה?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה. הרביזיה אושרה.

עכשיו אנחנו, ברשותכם, יכולים להתחיל את הדיון. איפה אנחנו אוחזים כדי שאנחנו - -
מרב תורג'מן
אדוני, אתה רוצה להתחיל מהסעיפים ששונו ולא הוקראו או מנושא הליבה שציינת ואז - -
היו"ר איתן כבל
מה אתה מציע, אסף?
אסף לוי
מאיפה שנעצרנו אבל אנחנו צריכים לחזור לסעיף ההגדרות כי הוכנסה הגדרה חדשה, ואז נעבור לסעיף שהפסקנו.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז. בואו נלך בצורה מסודרת.
מרב תורג'מן
עורכת הדין זנזורי פריאל ממשרד החקלאות תציג את ההגדרה החדשה של אגודה חקלאית.
אסתר זנזורי-פריאל
זו הגדרה שנוספה לצורך תקנה 7(א): אגודה חקלאית כמשמעותה בתקנה 2(1) לתקנות האגודות השיתופיות (סוגי עבודות), התשנ"ו-1995.
מרב תורג'מן
אולי תסבירי לצורך מה נדרשה ההגדרה הזאת?
אסף לוי
זה לצורך התיקון, אדוני היושב ראש.
אסתר זנזורי-פריאל
בתקנה 7(א) מדובר על תוספת גבוהה למי שוויתר על קרקע שעיבד כדין לטובת הקמת אתר חדש. הוספנו בעקבות הדיון האחרון: למי שוויתר על הקרקע שעיבד כדין לטובת האגודה החקלאית שבו נמצא משקו. לכן נדרשת ההגדרה.
היו"ר איתן כבל
הערה אם יש? אם לא, נצביע על זה. חברים זה פשוט הסדרה של הדברים. אני זוכר שזה בא גם מצדכם. מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

ההגדרה אושרה.
היו"ר איתן כבל
אושר. בבקשה.
מרב תורג'מן
אם כן, כל סעיף 1 אושר לרבות ההגדרה שהוקראה עכשיו.
היו"ר איתן כבל
הלאה.
אסתר זנזורי-פריאל
הסעיף הבא שתוקן הוא סעיף 6.
מרב תורג'מן
אבל לפני כן, אני מציעה לדון בסעיף 5(ה) (1) ו-(2), לצורך התיקון במקום - -
היו"ר איתן כבל
יש משהו לפני, אסף?
אסף לוי
כן, יש סעיפים שהשתנה המספור? אני שואל.
קריאות
לא השתנה המספור.
היו"ר איתן כבל
אני אומר, למען הסר ספק - -
מרב תורג'מן
גם התיקונים באדום, זה תיקונים שאושרו כבר בדיון הקודם.
היו"ר איתן כבל
אסף, מרב, אני אומר כצופה פני עתיד – אם יסתבר שיש סעיפים שמשתנים, זה אני כבר מאשר התאמות נוסחיות והתאמות של מספרים כדי שלא נצטרך להתכנס בשביל איזה ענין טכני.
אסתר זנזורי-פריאל
" 5(ה) קביעת מכסה למגדלים חדשים תהיה לפי הוראות אלה:

(1) לא תיקבע מכסה למגדלים חדשים שכולם מאותו יישוב בשיעור של יותר מ-20% מהיקף המכסות הכולל המיועד למגדלים חדשים;" זה סעיף הרביזיה שעליו דיברנו.
לאה ורון
תסבירי למה חוזרים מ-20, 40, 20.
היו"ר איתן כבל
אני אסביר: המועצה ביקשה 40% כי היא סברה, היו לה סיבות לחשוב שזה בסדר 40%. עשו את הבדיקה שלהם, הסתבר שלא נכון לעשות את זה מסיבות לא רלוונטיות. אז אחרי שאישרנו את ה-40%, הסכמנו לחזור חזרה למה שמשרד החקלאות הציע במקור, ל-20%, ובעצם אנחנו מביאים את זה לאישור מחדש. זה הכל.

מי בעד 5(ה)(1)(2)?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
מאושר.
מרב תורג'מן
אם כן, הוועדה אישרה את כל סעיף 5.
אסף לוי
אדוני היושב ראש, סעיף 6 זה סעיף חדש שמסדיר את הנושא של מכסות לבתי ספר ולבתי ספר מקצועיים. אני אעיר מראש שיש לנו תוספת.
מרב תורג'מן
זה תוקן כבר בנוסח.
אסף לוי
לא ראיתי את זה, דרך אגב.
אסתר זנזורי-פריאל
זה אושר. אפשר להקריא?

"מכסות מיוחדות למוסדות להכשרה מקצועית ולבתי ספר חקלאיים 6. ועדת המכסות, לאחר אישור מנהל האגף לחינוך התיישבותי במשרד החינוך או מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, רשאית לקבוע מכסה חדשה בהיקף של עד 100,000 ביצי מאכל לבית ספר חקלאי - -
קריאה
כתוב 500,000.
אסתר זנזורי-פריאל
זה תוקן ל-100,000.
אסף לוי
המועצה ביקשה ותיקנו.
אסתר זנזורי-פריאל
בעקבות ההערה שלכם זה ירד ל-100,000.

- - או לבית ספר מקצועי שבפיקוח האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים שמתוכננת לקום בו, בשנת התכנון, מגמת לימוד חקלאי הכוללת לול הטלה, אם מספר התלמידים הרשומים ללימוד במגמה זו הוא 20 לפחות, ובלבד שהמכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנה זו לא תעלה על 1,000,000 ביצים; מכסה לפי תקנה זו תיקבע לפי בקשת בית הספר החקלאי או בית הספר המקצועי, לפי העניין."
שמעון ביטון
רק שאלה: יש איזו שהיא הגבלה איך יגדלו, באיזו צורת גידול יגדלו בבתי ספר?
אסתר זנזורי-פריאל
כמו כל מגדל אחר.
שמעון ביטון
מה אתה מצפה? שיקימו לול משודרג של מיליון שקל? איפה עזרנו להם?
אסף לוי
אם להקים לול כזה, אתה רוצה להעלות ל-500? אין לי בעיה.
קריאות
לא, לא.
שמעון ביטון
לא 100,000 - - -
אסף לוי
הוא חייב לעמוד בכל דין.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, סליחה, יש כללים. מי שרוצה ללמד ולחנך, שהמדינה תשקיע בו. לא רוצה, שלא יגדלו. אי אפשר. אנחנו באים לחקלאים, אי אפשר ליהנות מכל העולמות - גם הולכים לקראתם וגם אני יודע מה יהיה, זה שיטת הסלאמי. אה, עכשיו נתתם לנו אז תנו לנו זה, תנו לנו כך. זה לא עובד ככה. בבקשה.
קריאה
מה ההגדרה של בית ספר מקצועי?
היו"ר איתן כבל
יש הגדרות, הן לא שלי.
מרב תורג'מן
הנושא נבדק מול משרד הרווחה, משרד העבודה.
היו"ר איתן כבל
בוודאי. זה לא כל מי שלומד חרטות עכשיו יגדל ביצים. בגלל זה, דרך אגב, הסיבה שבפעם הקודמת לא אישרנו את זה כי רצינו לוודא בדיוק את הנוסח המדויק של ההגדרה מה זה בית ספר מקצועי.

אני מעלה להצבעה, מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר.
אסתר זנזורי-פריאל
האם נדרש להקריא שוב התיקון של אגודה חקלאית או ש...?
מרב תורג'מן
הסעיף אושר למעשה בדיון הקודם. זה רק תיקון נוסח בהתאם לדברים שנאמרו כאן, בדיון. אין צורך, הנוסח מונח.
היו"ר איתן כבל
יש הערות למישהו לגבי 7(א)?

מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 7(א) אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר. חברים, למען הסדר הטוב אני מעדיף להצביע פעמיים מאשר...
מרב תורג'מן
הסעיף שלא אושר בסעיף 7 זה 7(ב).
היו"ר איתן כבל
מי בעד 7(א) ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 7(א) אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר למען הסר ספק.
אסתר זנזורי-פריאל
"7(ב) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון העתיק את כל הגידול שלו ללול חדש שיכולת היצור בו היא בהיקף של עד 14,000 מטילות, תוספת מכסה של 100,000 ביצים, אם לא יהיה בכך כדי להגדיל את מספר המטילות בלול החדש מעבר ל- 14,000 מטילות, ובלבד שאין בצמידות לאותו הלול לול נוסף בבעלות של בעל מכסה המייצר באותו הלול, ואם הלול הוקם בשנת התכנון הקודמת, לא יוצרה בו מכסה בהיקף של למעלה מ- 14,000 מטילות; תוספת כאמור תינתן רק למגדל ששיווק כדין ביצים באחת מן השנים 2013, 2014 ו- 2015 בכמות העולה על 87 אחוזים מהמכסה שנקבעה לו לאותה שנה; המכסה הכוללת שתוקצה לפי תקנת משנה זו לא תעלה על 20 מיליון ביצים."
היו"ר איתן כבל
אסף.
אסף לוי
אדוני היושב ראש, תיקון הזה הוכנס לבקשת המגדלים שהעלו חשש - -
היו"ר איתן כבל
בצדק.
אסף לוי
- - שתחת היתכנות כלכלית ויתרון לגודל, שבעצם בעל אותו לול ייקח ויעשה מחיצות וירטואליות בין הלול עצמו ויקבל 14,14,14. אנחנו במשרד כן רואים יתרון בהקמת לולים, גם זה מתוכנן כך במתחמים העתידיים, שאם תתקדם הרפורמה שיוקמו לולים של בעלים שונים בצמידות, יש גם יתרונות בחוק תכנון ובנייה וגם בעלות ההקמה ולכן, הכנסנו את ההתניה שלא תינתן ההטבה ללולים צמודים שבעל אותה מכסה מגדל בשניהם. ככה אנחנו מורידים את החשש, לדעתנו, שהעלו המגדלים, שאותו בעל מכסה יעשה חלוקה וירטואלית. אנחנו כן חושבים שיש יתרון ולכן, אנחנו חושבים שהתיקון שבוצע עונה על הדרישות.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה, שם ותפקיד.
חן אסף
אני חקלאי מאזור גב ההר. הכל בסדר עם התקנה הזאת. אני חושב שזו טעות לתת 100,000 ביצים אם אנחנו רוצים לשמור על המכסות, אם אנחנו רוצים לשמור על המשק המשפחתי ואם אנחנו רוצים לשמור על ההשקעות של החקלאי. אנחנו גם ככה נמצאים ב"פול קפסיטי" של ייצור, ואני חושב שכל תוספת שתיכנס - -
היו"ר איתן כבל
מה אתה מציע?
חן אסף
בלי ה-100,000.
קריאה
אז זה בלי הסעיף הזה.
חן אסף
להוריד את ה-100,000 הטבה. אני אגיד לך מה יקרה: ייצרו יותר ביצים, יתחילו קרנות פינוי עודפים, יהיה צריך לפנות את הביצים האלה החוצה. הרי זה FIFO- FIRST IN FIRST OUT, כאילו אתה גם חייב להוציא את הביצים, אתה לא יכול לשמור אותם במלאי וכאלה, ואז יתחילו להוריד קרנות לחקלאי, והחקלאי יפגע. אני חושב שה-100,000 ביצה האלה זה מתנה מורעלת. אסור לנו לקבל את זה. צריך לקבל עזרה כספית - -
קריאות
- - -
חן אסף
צריך להבין מה המשמעות של להכניס כל כך הרבה ביצים לשוק.
קריאה
אבל העלות להקים לול גדול...
חן אסף
אתה תשלם את זה בפינוי.
היו"ר איתן כבל
תודה. יוסי, רצית? שלמה, זה לא המקום לנהל בו את הדיון. יש לכם את הוועדות שלכם, הייתם צריכים לבוא לשם. אני לא מנהל פה עכשיו את הדיון אתכם בעניין הזה. בבקשה יוסי.
יוסף אדוני
המטרה של ההטבה הזאת, כולנו יודעים – קודם כל, הסוד של שמירת הפרנסה הזאת והענף להרבה שנים זה שמירת המשק המשפחתי. המטרה שלה הטבה הזאת של 100,000 ביצים אך ורק ללולים משפחתיים שלא יעברו את ה-14,000 מטילות. זאת אומרת, שמלול של 2,000, 3,000 עד 14,000. זאת אומרת שזאת הטבה לתמרץ מגדלים משפחתיים לבנות לולים משפחתיים ואני חושב שצריך להשאיר את זה בסדר הזה.
אלי אליהו
אני מהמועצה האזורית מעלה יוסף, ועדה חקלאית. אני מצטרף לדעתו של יוסי, בדיוק ללכת על המתכונת הזאת.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה.
צחי יצחק בן עיון
אני ממושב צוריאל. אני חושב שצריך להשאיר את ה-100,000 ביצה - -
היו"ר איתן כבל
טוב, השתכנעתי.
צחי יצחק בן עיון
- - זה מחזק את החקלאי הקטן. אני חושב שלשנות את הסעיף הזה, זה פגיעה לא פשוטה בחקלאי.
ירון וקרט
- - -
היו"ר איתן כבל
שניה. חברים, כל דבר שאני אשתכנע שמחזק את המשק המשפחתי יקבל ממני רוח גבית. אני פה, לאורך כל הדרך, נלחם למען המשק המשפחתי ושימור המשק המשפחתי עד כמה שאני יכול. צריך להבין – המשק המשפחתי הולך ונגמר מאלף ואחת סיבות. אני לא במקום שאני אתחיל לפרט. ולכן, מה שאני אומר: אני רואה בזה התקדמות. אני כן מבקש, שבעוד שנה אני רוצה לבחון, אני כבר רוצה לשים פוקוס על העניין הזה, האם באמת עשינו מעשה שקידם וחיזק את המשק המשפחתי או כפי שאמר הבחור מגב ההר, שזה לא באמת נותן את התפוקות שאנחנו - -
חן אסף
אני לטובת המשק המשפחתי.
היו"ר איתן כבל
ברור לי, אני יודע. עזוב, גם בתוך המשק המשפחתי, נשמה. גם בתוך הבית מותר שיהיו ויכוחים וחילוקי דעות. מה שרואה גב ההר, לאו בהכרח רואה את זה קו העימות. צריך להגיד את האמת. בסוף, בסוף, צריך גם לומר שבתוך האינטרסים הנקיים, ואני מסתכל על הדברים עדין כאינטרסים נקיים, לא תמיד יש הסכמה על הכל. בבקשה חאג'.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
העניין שהגבלנו והסכמנו על 14,000 מטילות, אז ה-100,000 – זה צריך להיות כנקודת איזון בין הצפת השוק לבין תמיכה במשק המשפחתי, ואני רואה פה שרובם הולכים שה-100,000 זה רק יתמוך, זה לא יציף. השאלה אם זה יהיה לתקופה מוגבלת ואחר כך זה יכול להשתנות או שזה נקבע, קבענו אז קבענו, כבוד היושב ראש?
היו"ר איתן כבל
לשנה הקרובה.
מרב תורג'מן
לשנה הקרובה, לכללי 2017 זה יהיה המספר.
אסף לוי
זה מוגבל ל-20,000,000 ביצים.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הבנתי, נכון, אבל מוגבל לכולם, לא מוגבל לזה וזה וזה אז השליטה תהיה קצת יותר קשה - -
מרב תורג'מן
זה לשנה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אם זה לבחינה לשנה אחת, אני לא חושב שההצפה של השוק, זה יכול להשתנות אולי בשינוי קטן במחיר לצרכן אבל אחרי שנה כולם יהיו יותר חכמים אם זה היה נכון או לא היה נכון. לכן, אני חושב שאין מקום להוריד את ה-100,000 כי אם זה מוגבל לשנה אחת, אז...
היו"ר איתן כבל
לכן אמרתי כבר מראש כי אני מבין – אין פה אמת מוחלטת. גם בעיני אלה - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
גם הגבלנו את מספר המטילות ולכן, אגב, זה עד ה-100,000.
היו"ר איתן כבל
כן שמעון, משפט.
שמעון ביטון
אנחנו מדברים כולם באותה שפה, גם מי שאמר להוריד וגם מי שאמר להוסיף, יש בזה לכאן ולכאן. עד שזה לא גורם לעודף של ביצים, זה מבורך למשק המשפחתי וזה כן מקל בשדרוג של לול. רק הבקשה שלנו, שזה לא יהיה הקו המנחה את משרד החקלאות, שנוכל לצאת לתכנית של שדרוג לולים. אז במקום ללכת ולהביא מהאוצר את הכסף לטובת השדרוג, תמצאו איזו שהיא נישה. קחו עוד 200,000 ביצה, קחו עוד 300,000 ביצה - -
היו"ר איתן כבל
שמעון סליחה. ההערה הזאת היא הערה נכונה, היא מקובלת עלי לחלוטין. אתה לא פותר עוול ביצירת עוול. אתה לא מנסה לתת מענה לרצון של כולם. כן, לשדרג את הלולים על ידי יצירת עוול בכך שאנחנו כאילו מצ'פרים אותם על ידי שנותנים להם מכסות ביצים, ומה שקורה, החזק תמיד ישרוד. זו דרך קלאסית להרס המשק המשפחתי כי ככל שהמשק המשפחתי הוא לא חזק ואין לו יכולת לייצר גם כן התאגדויות בתוכו, של שתיים שלוש משפחות שמייצרות לעצמן כוח ביחד, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בהתרסקות. לכן אני אומר את זה, אסף, אני אומר את זה לא רק לפרוטוקול אלא גם לכם, שהדברים יילקחו בחשבון ואני אהיה שם.

אני גם אומר במאמר מוסגר: לצערי, חברים, עד לרגע זה לא התקיים דיון בוועדת החינוך בנושא שדרוג הלולים. אני מבקש, גברתי, להוציא פנייה לוועדת החינוך בבקשה לקיום דיון משותף בנושא שדרוג הלולים. חברים יקרים, זה כל הזמן נמצא ברקע. אין באמת שדרוג אבל זה משפיע על כל ההתנהלות. גם אם אין שדרוג או יש, זה כבר משפיע, ולאו בהכרח לטובה. יש שימוש לרעה ואין תוצאות טובות לעניין הזה נכון לרגע זה. לכן, אני חושב שהגיע הזמן לתת את התשובה, וגם כל עוד אני נמצא פה ויכול להשפיע בצורה משמעותית למען המשק המשפחתי, אז כדאי שגם אני אנצל את כוחי ואת מעמדי במקום הזה למען המשק המשפחתי, בוודאי אל מול האוצר. עשינו בוועדת הכלכלה כאן כמה דברים למען החקלאות בשנה האחרונה, ואני חושב שהגיעה העת לתת את הדחיפה למשק הביצים כדי לקדם אותו בעוד כמה מטרים.
אסף לוי
נשמח ונודה לכל עזרה.
היו"ר איתן כבל
אישרנו את 7. אני מעלה להצבעה את 7(ב), מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 7(ב) אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר.
אסף לוי
7(ג) אושר פעם שעברה, מרב, נכון?
מרב תורג'מן
סעיפים קטנים 7(ג) ו-7(ד) אושרו בדיון הקודם.
היו"ר איתן כבל
הלאה, סעיף 8.
אסתר זנזורי-פריאל
"תוספת חד-פעמית 8. (א) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שהעתיק בשנת התכנון את הגידול שלו מלול הבסיס שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(3)(ב) לאתר חדש שאוכלס לראשונה בשנת התכנון, בהתאם לבקשתו, תוספת מכסה חד-פעמית בהיקף השווה לכמות הביצים שתטיל הלהקה המצויה בלול הבסיס בתקופה שממועד העתקתו כאמור עד תום שנת התכנון או עד הגעת הלהקה לגיל 26 חודשים, הנמוך מביניהם; בתום התקופה האמורה בתקנת משנה זו לא יגדל בעל המכסה את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(3)(א) ו-(ב);"
היו"ר איתן כבל
אני רוצה את ההתייחסות שלכם. אסף, בבקשה.
אסף לוי
אדוני היושב ראש, הסברתי כבר בדיון הקודם למה חשוב לנו כמשרד כן לאשר את הסעיף הזה, מאחר שהוא מאפשר לחקלאים, נותן להם פתרון מאחר שבלול החדש שיהיה לול, מן הסתם, של יותר ממכסה אחת, צריך לאכלס אותו בגיל אחיד והלולים הקטנים לא בהכרח יוצאים מאותו גיל ולכן, נותן לגשר על הפער. מה שחידדנו בתקנה, בשונה ממה שהיה בפני הוועדה פעם קודמת, ואנחנו נקרא את זה גם בהמשך, שהגדרנו שהלול החדש זה לול שאוכלס לראשונה בשנת התכנון. לכן, לא יכול להיות לול שהוקם בשנים עברו וזה אכלוס מחדש או שמגדל חדש מצורף. ולכן, אנחנו חושבים שברגע שהגדרנו שזה לול שאוכלס לראשונה בשנת התכנון פותר את רוב הבעיות. בנוסף, יש לנו עוד איזונים ובלמים וביקורות בהמשך הסעיף, שכשנגיע להקראה אני אעמוד עליהם בהמשך.
היו"ר איתן כבל
התייחסויות. כן שמעון.
שמעון ביטון
אני רוצה להתייחס לנושא הזה: אני לא מבין את ההתעקשות של משרד החקלאות לגבי הכפל גידול הזה. אני רק רוצה להביא לתשומת לבם שזה נעשה ב-2016, אולי עם פרצות מסוימות אבל אני רוצה לשמוע מאסף, אם הוא יודע להגיד לי, כל מי שנמצא היום בגידול משותף, האם הוא הלך לכיוון של לשדרג את עצמו ללול חדש? האם יש בכוונתו ללכת לשדרוג של לול חדש? האם זה סייע לו במשהו? זה לא סייע לו במאומה. בדבר אחד זה כן סייע: החקלאי קיבל פה קופון לתקופה שהיתה עד שנה, ויכול להיות שנאריך את זה עד אפריל 2017, ואני לא חושב שהגענו בסעיף הזה למה שמכוון המשורר. אני לא רואה כרגע, לפני שיש לנו תכנית לשדרוג הלולים, ביחד, בהבנות והסכמות עם האוצר והחקלאות, לתת שום הטבה בקטע הזה. לא הולכים לקום לולים כאלה כרגע - -
היו"ר איתן כבל
שמעון תודה. אני אתייחס, שמעון. אני חושב ששמעון ביטא בצורה מדויקת. אלקבץ, אלא אם יש לך מה להוסיף.
מרדכי אלקבץ
אני חושב שנכון יהיה לדחות את הסעיף הזה לדיון לשנה הבאה.
היו"ר איתן כבל
אלקבץ, תודה.
ירון וקרט
אני מפקיעין החדשה. אני חושב שאסף, בנקודה שלו, אמר פחות או יותר שהתקנה הזאת נועדה באמת להיטיב עם החקלאי שימצא את עצמו בלי פרנסה.
היו"ר איתן כבל
נכון, זו הכוונה.
ירון וקרט
רק יכול להיות שעל הפרק יש איזו שהיא כוונה לבטל את הנושא הזה, של התקנה הזאת, שהיא מאד חשובה. ומה המשמעות שלה? ששנה הבאה ירצו מגדלים ללכת למהלך הזה או עוד שנתיים, התקנה הזאת לא קיימת בסעיפים, ובעצם יוצא מצב שאנחנו צריכים להיות תלויים בכל מיני גורמים כדי כן לקבל את ההטבה הזאת. ההטבה הזאת כבר קיימת ארבע, חמש שנים - -
מרדכי אלקבץ
לא נכון.
ירון וקרט
שנתיים היא קיימת והיום, כשהם מצאו לנכון שאולי היא שגויה או לא עשו אותה כמו שצריך או לא ידעו איך לשמר אותה ולא עשו אותה כמו שצריך, רוצים לבטל אותה. מה יהיה עוד שנתיים?
היו"ר איתן כבל
בא אני אגיד לך את הדבר הזה: קודם כל, תמיד אפשר להיות קונספירטיבי. יש גם כאלה שחוצנים מסתובבים בתוכנו. אני מבין את הראש שלך ואני באמת מאלה שתמיד - אשרי הדואג תמיד. באמת, אני לא מאלה שאומרים: כן, הוא אמר. יש לי איזה רעיון איך לתת את המענה הנכון, הסביר, לתוך התהליך הזה. אדוני בבקשה, אסף יענה ואני אתן את ההחלטה שלי.
יוסף אדוני
כמו שאנחנו עמדת נציגי המגדלים שברורה לך, אדוני היושב ראש, שמאחר והענף הגיע לרוויה, אנחנו מבקשים להוריד את הסעיף הזה לפחות בשנת 2017 אבל צריך להבין: הנושא של הכפל גידול ימומש, ככה אנחנו רואים את זה. המטרה שלו - ברגע שתקום מנהלת השקעות - -
היו"ר איתן כבל
יוסי, העניין ברור.
יוסף אדוני
אז אם אפשר, כבודו, הבקשה שלנו זה ללכת על שתי האפשרויות: או באמת לדחות את זה שנה הבאה או להוסיף באמת שזה יהיה מותנה, ההוצאה שלו, בזמן שתוקם מנהלת השקעות בשדרוג - -
היו"ר איתן כבל
תודה יוסי. אסף.
אסף לוי
אני מבקש כמה נקודות: קודם כל, הסעיף הזה, בתשובה לשמעון, הוא באחריות בלעדית של ועדת המכסות שעומדים בראשה מגדלים. ואם נעשה משהו שהם רומזים אליו, שהוא נעשה כך או כך, לא לפי כוונת המשורר, אני רק יכול להצר על זה, והנקודות שהכנסנו עכשיו בסעיפים, בתיקונים, מנסים לעצור את כל הבעיות האלה. אנחנו רואים שכן היה לזה שימוש שנה שעברה, אם בצדק ואם שלא בצדק ולכן, אדוני היושב ראש, אנחנו מבקשים שזה כן יהיה השנה, ואולי לבחון את זה עם הסייגים ששמנו. אני מבקש לסקור את כל הסייגים בהמשך.
היו"ר איתן כבל
תודה אסף. שמעון, עכשיו אף אחד אל מפריע לי, אני גם לא במצב רוח שיפריעו לי. תקשיבו טוב, טוב עכשיו: הסעיף הזה הוא בהגדרה סעיף נכון. בכוונה. בכוונה הבסיסית שלו הכיוון שלו נכון אלא שאני, כיו"ר ועדה, לא מוכן להיות שותף למהלכים שאני לא בטוח, אסף, שהם מהלכים שבאמת מה שאתה ואני מתכוונים, באמת מתממשים בשטח. אני עוד לא עסקתי, יוסי, בבעיה המתקיימת אם יש עודף ביצים או לא עודף ביצים. זה דיון, אני שם אותו פה. לפני כן, יש דיון מקדמי – מי ועדת המכסות? מי מאשר את המכסות לאנשים? מי מוודא לפני כן? מי מקבל תוספת לגידול כפול? האם מי שאישר את הגידול הכפול ידע לוודא לפני כן שיש לו אישור שהאיש שידרג את הלול על פי כל דין? לא ליד, לא כאילו, עם תקרה, בלי תקרה, בתוך תקרה, בתוך קבוצה, לא קבוצה? כל אותם סיפורים שכל אחד, איך אומרים? על כל דלת שאנחנו נועלים נפתח חלון. לא יקום ולא יהיה. לא יהיה.

אז אני רוצה להבהיר – הסעיף הזה הוא סעיף נכון. אם לא מממשים אותו נכון אין זה אומר שצריך להרוג אותו אלא צריך לטפל במה שהורג אותו. אני מבין אותך, שמעון, אני מבין חברים גם את אשר אתם לא אומרים. אני כבר "ביציסט" מדופלם. ולכן, אני הודעתי לאסף את הדבר הבא: אנחנו נקבע מועד תחילה קודם כל. המועד לא יהיה לפני עוד חצי שנה, בכל מקרה, של הסעיף. אנחנו כאן נתכנס בתווך הזה, ונקיים כמו שאדוני אומר, כמו ששמעון אומר, וננסה לייצר לעצמנו גבולות גזרה בלו"ז הזה. אם אני אהיה סבור שיש כאן מעשים שלא יעשו, אני אעביר את החומר למבקר המדינה, ניצול לרעה, אסף, של הסעיף - -
אסף לוי
אני מוכן לכתוב את זה.
היו"ר איתן כבל
אני מודיע לך כיוון שאתה תהיה שותף בכיר בתהליך הזה, אני כבר מודיע שאני אעביר את זה למבקר המדינה וליועמ"ש לממשלה. יש כאן לכאורה, אם מישהו ניצל בצורה לא חוקית את הסעיף הזה כי אתם לא יכולים להתלונן למה יש סעיף. התלונה היא לא על הסעיף, התלונה היא על אי ביצוע הסעיף כי הסעיף כתוב בצורה ברורה. הוא כתוב, הוא אומר שזה יינתן הטבה ל...

חברים, אם בעזרת השם יקרה נס, אסף, חקלאים יקרים, ובאמת החקלאות המשפחתית - יתחילו לנהור, ירדו מקו העימות, מזרעית, שתולה וכל אלה ויגידו: אנחנו רוצים לשדרג את הלולים, ופתאום תהיה כזו התנפלות – אל תדאגו, זה לא יקרה. זה לא יקרה כי קודם כל הממשלה הזאת לא תיתן לשום דבר לקרות. ולכן, אני אומר את זה כך: אנחנו נעשה מועד תחילה לעוד חצי שנה. בחצי השנה הזאת, אני כבר אומר לכם, הכי מאוחר במרץ, אני אוציא לך גם פניה מה אני בעצם מבקש כי צריך שיהיה מה שנקרא "סיפור דרך" למגדל. "סיפור דרך". אם שמעון נניח, כמשל, אומר: אני רוצה לשדרג את הלול שלי, הוא יודע שיש לו 1. הוא צריך ללכת לווטרינר – וי, הנה, מביא אישור מהווטרינר. 2. הוא צריך להביא אישור מהוועדה לתכנון ובנייה. 3. הוא צריך להביא אישור רישוי עסקים. 4. הוא צריך להביא אישור שהוא רכש כך וכך לא יודע מה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
הקריטריון והדרישות חייבים להיות ברורים כך שגם - -
אסף לוי
אדוני היושב ראש, כל מה שאתה מבקש מופיע כיום בתקנות - -
היו"ר איתן כבל
אדוני היקר אסף, אין לי ספק.
שמעון ביטון
- - -
אסף לוי
אתם מוכנים להעביר את ועדת המכסות אלי?
היו"ר איתן כבל
אסף, אסף, ,אני לא במצב רוח.
אסף לוי
סליחה, אני מתנצל אדוני.
היו"ר איתן כבל
אני נגדך או אתך?
שמעון ביטון
איתי.
היו"ר איתן כבל
אז אל תפריע לי. מה שאני מנסה להגיד לך, אסף: גם כשאנחנו נתכנס יחד עם הצוות של החקלאים, אנחנו נבחן את השאלה שלך למרות שאני לא אוהב אותה כי אם נעשים דברים שלא – זה לא אומר שצריך. מה, אם מחר יש אצלכם במשרד, מחליפים את השר? מחליפים את המשרד? לא. נותנים מענה לבעיה. זה היה יכול להיות רעיון לא רע. אז ברשותכם. סיכמנו אסף?
אסף לוי
כל סעיף 8 החדש אבל עוד פעם, אני רוצה שיהיה ברור שאם יש לנו חשש, אני רוצה שנייה להתייעץ.
היו"ר איתן כבל
שלום לכם.
לאה ורון
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
אני עושה רק מה שהיו"ר מבקש ממני. מה, יש משהו מיוחד?
היו"ר איתן כבל
אני מעדיף שכולנו עכשיו נכנס, נסתום אוזניים כי תהיה לנו ירידת שמיעה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יודע שהקול שלך יותר חזק ממני?
אסף לוי
לא כשהוא חולה אבל.
דוד ביטן (הליכוד)
אני ייצגתי אותו, פעם אחת דיברתי בשמי, עברתי - - - ודיברתי בשמו.
יעקב פרי (יש עתיד)
אוהד גדול שלך ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
נכון, באמת אני אוהד שלו. אני חושב שהוא חבר כנסת מעולה.
היו"ר איתן כבל
תודה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מקווה שזה לא יקלקל לך בפריימריז.
היו"ר איתן כבל
אל תדאג, זה לא יקלקל לי, גם כשזה נשמע מפיך. ה"ביטניזם" לא ישבור אותי. פרי, אני מבין שמגיעה תודה גדולה על עבודה שעשית עכשיו בוועדת הכנסת.
יעקב פרי (יש עתיד)
אבל הפסדנו.
דוד ביטן (הליכוד)
- - - אני יודע שאתה בן אדם הוגן. את יכול לדון - - - רק בגלל זה לא - - -
היו"ר איתן כבל
תקשיב, אני אגיד לך את הדבר הבא, פרי: הבעיה שלי – אני אגיד את זה ככה: קודם כל, הטענה של הממשלה במקרה הזה מולי לא היתה טענה מופרכת כיוון שאני הגשתי בג"צ נגד המדינה. אני מספיק הגון. אלא מאי? התכנית עברה מאורנים הקטן לאורנים הגדול. אורנים הגדול היה שהיתה שמועה, יכול להיות שהיא שקרית, שהיתה כוונה להקים ועדה בראשותך - -
דוד ביטן (הליכוד)
נכון, אבל ויתרתי על זה.
היו"ר איתן כבל
בסדר. לכן מה אמרתי? בשביל משפט וחצי - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז ויתרתי.
היו"ר איתן כבל
נכון, בסדר, כל הכבוד.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה לא עזר.
היו"ר איתן כבל
לא משנה, אני מספיק הגון - -
דוד ביטן (הליכוד)
קיבלתי גם את הטענה אבל זה לא עזר עם פרי.
היו"ר איתן כבל
תודה בכל מקרה. חברים, איך אומרים? כשדיברתי גם עם שר האוצר בעניין הזה, אני מספיק הגון כדי להגיד את הדברים.

חברים, התקדמנו התקדמות מאד גדולה, אנחנו כבר לקראת סיום בתוך כל התהליך הזה.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני מבין שהחלטתם לדחות את סעיף 8?
היו"ר איתן כבל
לא. אני אגיד את זה ככה: אני לא רוצה לפתוח את כל הדיון, אני רק, ברשותכם, רוצה לומר את הדבר הבא - חשוב לי שחברי הכנסת שהצטרפו גם ישמעו: תראו, אנחנו כאן בעצם די התקדמנו, סיימנו גם את העניין של בתי ספר ואת כל הבעיות סיימנו.
יעקב פרי (יש עתיד)
גם שומרה ונטועה?
היו"ר איתן כבל
נטועה זה סיפור אחר, הוא לא פה. אין לזה קשר לתקנות האלה, זה כבר ברור. זה דיון אחר לגמרי.
יעקב פרי (יש עתיד)
היתה בעיה עם כפל, זה בסדר?
היו"ר איתן כבל
אנחנו בסעיף 8, שהוא הסיפור המרכזי. הטענה של החקלאים במקורה, אין כאן צודק יותר. דוד, אני רוצה שתקשיב לי עכשיו. ליבת העניין שבאה גם מהחקלאים וגם ממשרד החקלאות – בשורה התחתונה אין סתירה ביניהם. זה לא מצב שיש באמת סתירה כי החקלאים באים מהמקום שאומרים: אוקי, הכפל של המכסה בעצם הוא לא באמת כפל שמגיע במציאות ומקבלים אותו אנשים שבאמת שדרגו את הלולים שלהם. וזה מייצר מצב של עודפים בשוק, בלה, בלה, בלה, וכל הדברים האלה, והם מוצאים את עצמם נפגעים מצד אחד.

מצד שני, משרד החקלאות בא ואומר: סליחה, אתם ועדת המכסות, זה תפקידכם לקבוע ולעקוב - -
יעקב פרי (יש עתיד)
תזכיר לי רק איתן, ועדת המכסות זה מועצת הלול או - -
אסף לוי
נציגי המגדלים מהמועצה.
קריאות
וגם מהמשרד.
אסף לוי
אבל הרוב מגדלים.
היו"ר איתן כבל
הוא רק שאל לא כדי לפתוח דיון. הוא רצה לדעת ידע טכני. העניין ברור, אלקבץ.
מרדכי אלקבץ
גם המשרד.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור, אלקבץ. בסדר גמור. המשרד שותף בחצי מהדברים, נו מה זה עוזר? זה כמו שאתם שותפים בחצי מהדברים, זה עוזר? פעם לפה ופעם לפה. מה שאני מנסה לומר בשורה התחתונה, שאני הגעתי אתם להבנות בדבר הבא: הסעיף הזה, אני דוחה את כניסתו בחצי שנה.
דוד ביטן (הליכוד)
כמו שעשינו אז.
היו"ר איתן כבל
כן, משהו בסגנון. בחצי השנה הזו אנחנו נעשה שולחן משותף חקלאות-מגדלים יחד אתי. אנחנו נבנה, הרי אני לא רוצה למנוע מאנשים שרוצים לשדרג את הלול, מי שבאמת רוצה לשדרג את הלול, מה? אני אגיד לו עכשיו שבגלל זה אני אדפוק אותו?
יעקב פרי (יש עתיד)
אם מקובל גם על החקלאים ועל משרד החקלאות - -
היו"ר איתן כבל
זה מקובל על כולם. הלאה. כבר אמרתי שכשלא הייתם כאן, נתתי את ההגדרות.
יעקב פרי (יש עתיד)
אמרתי לו שילך לעשות רעש במקום אחר.
אסף לוי
אדוני היושב ראש, עצה טובה שקיבלתי מעורך דין מנור של המועצה: אולי במקום שהתחילה תהיה מאמצע השנה, שההקצאה של הכפל מכסות תינתן מ-1 ליולי 2017, ובחצי שנה הזאת נעשה את הבדיקות כמו שצריך. אני אגיש ככה או ככה - -
יעקב פרי (יש עתיד)
אבל איתן רצה בחצי שנה אולי לשנות.
היו"ר איתן כבל
סליחה, אני עדין אוהב יותר את מה שאמרתי כי המילה "הקצאה" מכניסה אותי לוויברציה. מישהו יכול להבין את זה לא נכון.
אסף לוי
- - - אני רוצה גם את (ב) לעדכן.
היו"ר איתן כבל
חברים, 8(א) עם התוספת שנדחה לחצי שנה - -
מרב תורג'מן
ברשותך, אנחנו מדברים כרגע על סעיף 8 - -
היו"ר איתן כבל
אמרתי שקודם כל המועד נדחה. אם אחרי הדיונים בינינו – חברים, אם תקשיבו לא תשאלו שאלות. אם אחרי יסתבר שנגיע להבנות שצריך לתקן, צריך לשנות, צריך להוסיף, אז נביא בשיתוף פעולה, בהסכמה, את התיקונים. פשוט מאד אני רוצה לתת לנו את הזמן כי זה סעיף ששני הצדדים בעלי אינטרס בו באמת, אמיתי. גם אני, במובן המקצועי של העניין. אני בעד שאנשים ישדרגו את הלולים. אני בטוח שגם אדוני וחבריו בעד אבל הם רוצים למי שבאמת משדרג ומי שבאמת פועל על פי כל דין. אז מה גברתי מציעה?
מרב תורג'מן
אני מציעה להמשיך ולהקריא את כל סעיף 8, לראות מה רלוונטי לגבי סעיף (א) ומה לא. אני סבורה שאולי סעיף (ב) - - - זה לא יהיה כל כך רלוונטי כבר.
היו"ר איתן כבל
יש לכם חצי דקה. בבקשה.
אסף לוי
אדוני היושב ראש, סעיף 8 החדש, חילקנו אותו לפי שלושה סעיפים: הסעיף המקורי כולל שישה סעיפים, שלושה סעיפים של הכפל מכסות, ריכזנו אותם בהתחלה – (א), (ב) ו-(ג), נקריא אותם לפי הסדר החדש ולהם ניתן את התחילה כמו שהיושב ראש ביקש, ה-1.7. שאר הסעיפים שתיאמנו עם היועצת המשפטית, תחילתם תהיה מידית ונקריא אותם לפי הסדר החדש.
היו"ר איתן כבל
עוד לא יודעים, גם אני לא יודע. רק הגעת, כבר את שואלת שאלות?
קריאה
אדוני היושב ראש, חג שמח.
היו"ר איתן כבל
חג שמח גם לך. היה בסדר עד עכשיו, אני מבקש לא להפריע לי. תודה.
אסתר זנזורי-פריאל
"תוספת חד-פעמית 8. (א) ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שהעתיק בשנת התכנון את הגידול שלו מלול הבסיס שאינו עומד בדרישות האמורות בתקנה 9(ב)(3)(ב) לאתר חדש שאוכלס לראשונה בשנת התכנון, בהתאם לבקשתו, תוספת מכסה חד-פעמית בהיקף השווה לכמות הביצים שתטיל הלהקה המצויה בלול הבסיס בתקופה שממועד העתקתו כאמור עד תום שנת התכנון או עד הגעת הלהקה לגיל 26 חודשים, הנמוך מביניהם; בתום התקופה האמורה בתקנת משנה זו לא יגדל בעל המכסה את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(3)(א) ו-(ב);" עד כאן אין שינוי.
מרב תורג'מן
זה הסעיף המהותי שמאפשר ודיברנו עליו, והוא יידחה ל-1 ביולי.
אסתר זנזורי-פריאל
עכשיו (ג) הקודם הופך ל-(ב): מכסה לפי תקנת משנה (א) תינתן בכפוף לתנאים הבאים:

"(1) לבקשה לוועדת המכסות תצורף התחייבות של המגדל, חתומה בפני עורך דין, לפיה המגדל מתחייב כי בתום התקופה האמורה בתקנת משנה (א), יפסיק את הגידול בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(3)(א) ו-(ב);

(2) הבקשה לוועדת המכסות תכלול את פרטי האתר החדש, שנת הקמתו, ותאריך האיכלוס של הלהקה;

(3) לבקשה לוועדת המכסות יצורף אישור מנהל המחוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר שבתחומו מצוי האתר החדש, כי מדובר באתר חדש, וכי אכלוסו הראשוני של הלול הוא בשנת התכנון."
מרב תורג'מן
בסדר.
אסתר זנזורי-פריאל
עכשיו (ד) הופך להיות (ג):

"(ג) מכסה לפי תקנת משנה (א) לא תעלה על 34 מיליון ביצים."
מרב תורג'מן
כל זה כמקשה אחת.
היו"ר איתן כבל
יפה. כל זה, מה שאמרנו, נכנס לנו כמקשה אחת ונדחה ל-1 ליולי 2017, וכמו שאמרנו, אנחנו נשב בתוכנו ונקבע ונראה את כל אותם נושאים ששמעון, אדוני וכל החקלאים העלו בפנינו, ונקבל אז בהתאם את ההחלטות האם בכל זאת להוסיף תקנה, לחזק, לשדרג, לשנות כי דרך אגב, גם הסעיפים פה כתובים בצורה ברורה. כל מי שלא פועל הכללים האלה זאת עבירה פלילית על פי כל דין. אני רוצה שהדברים יובהרו אבל אני מקבל את פנייתכם לא באופן מלא, באופן חלקי. אנחנו נדחה את זה ליולי, ובתווך נשב ונקבל את ההחלטות ביחד.

בואו נאשר את 8(א)(ב)(ג) החדש עם הדחייה.

מי בעד הסעיפים האלה?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיפים אושרו.
היו"ר איתן כבל
תודה.
אסתר זנזורי-פריאל
עכשיו, (ב) הקודם הופך להיות (ד) בנוסח הבא: "(א) בעל מכסה שנקבעה לו תוספת חד-פעמית מכוח תקנה 8(א) לכללי 2016 לא יגדל את מכסתו או חלק ממנה בלול הבסיס, אלא אם כן בזמן שחלף ממועד העתקת הגידול ניתן ללול הבסיס אישור כי הוא עומד בדרישות לפי תקנה 9(ב)(3)(א) ו-(ב);"
מרב תורג'מן
תסבירי בבקשה את המשמעות.
היו"ר איתן כבל
אתם מוכנים בבקשה, שאני אבין? בכל הכבוד לכם, אני צריך לאשר, לא אתם. מה אתם ישר קופצים? אני פה עובד יותר בשבילכם מאשר אתם עובדים עבור עצמכם. בבקשה.
אסף לוי
תודה אדוני היושב ראש. כפי שהוסבר כבר בעבר, התקנה הזאת היתה תקפה גם ב-2016 ונתנו הטבות ללולים שעשו גידול כפול ב-2016. היתה בקשה להאריך להם לפנים משורת הדין – מי שקיבל את ההטבה ב-2016, בתקנות של 2016 היה כתוב במפורש שההטבה תינתן עד גיל הלהקה של 26 חודש או עד תום שנת 2016, לפי המוקדם מביניהם.

היתה פה בקשה, בגלל מחסור כזה או אחר, לתת להם הטבה נוספת ובעצם להאריך את הגידול הכפול בארבעה חודשים בשנת 2017, אם התחילה היא ביולי 2017, הסעיף הזה צריך להימחק. אבל בכדי שנהיה רגועים שהסעיף מולא לכוונתו המקורית, שהכפל גידול הלך למי שהעתיק את מכסתו ללול חדיש, אנחנו רוצים שיהיה ברור שמי שנהנה מכפל הגידול, לא יכול לחזור לגדל בלול הבסיס כל עוד הוא לא עומד בתנאים שכתובים בסעיף 9(ב), שזה רישוי עסקים.
שמעון ביטון
מה פתאום?
אסף לוי
מה זה "מה פתאום"?
היו"ר איתן כבל
אסף. שמעון, אני מבקש להירגע, בכל הכבוד לכם. אין פה צדיקים. אני רוצה להבהיר: אני לא פותח פה אז עשו לי טובה. זה לא שיח צדיקים בדיוק. השוק נמצא על כרעי תרנגולת אם לא הבנתם את זה, ולא רק משרד החקלאות אשם בכך. אי אפשר כל דבר, עם כל הכבוד, לזרוק על משרד החקלאות. בבקשה שמעון.
שמעון ביטון
אדוני היושב ראש, אני מבין שמשרד החקלאות מנסה לשפר פה מצב מהפרצה שהיתה בתקנות 2016. ב-2016, מי שהלך לכפל גידול לא נדרש למה שמתבקש כרגע. לא נדרש ממנו – הלכת ללול משודרג, חדש, לפי הכללים, לפי כל הבקשות, ברגע שהוא סיים את הכפל גידול ניתנה לו אפשרות לחזור ללול הישן. זו לפחות הפרשנות שהיתה ב-16, זה היה פרוץ. לא היה מוגדר – לא יכול לחזור ללול הבסיסי שלו. מה שמבקש פה משרד החקלאות כרגע זה להחיל את התקנות של 17 על מי שנכנס להצגה הזאת ב-16. אני חושב שזה לא נכון. החבר'ה האלה נכנסו ב-16 במהלך שלא היה מספיק ברור או שלא השתמשו בו בצורה הנכונה, ואי אפשר להחיל את זה עליו עכשיו.

מה שאנחנו מבקשים – מי שהיה ב-16 בכפל גידול, נכנס לכפל גידול, לא תחול עליו הדרישה. אתה רוצה לקבל החלטה לשחוט את העופות ב-31.12.16 לפי תקנות 16? אנחנו לא מתנגדים לזה.
היו"ר איתן כבל
שמעון, אני רוצה שתענה לי: מה מדאיג אותך?
שמעון ביטון
מדאיג אותי דבר אחד: אלה שנמצאים בכפל גידול משנת 2016, אני לא רוצה להגיד לך שכולם צדיקים אבל חלקם נכנסו למהלך ביושר, למהלך שהיה טקטי-כלכלי בתקווה שהם חוזרים הביתה מתי שהם ירצו, וככה מתפרש מתהקנות.
יעקב פרי (יש עתיד)
אתה אומר "חוזרים הביתה", זה ללול המקורי?
שמעון ביטון
כן, ללול הישן, ללול המקורי. זה היה ככה, ויפרשו את זה היועצים המשפטיים אם זה לא היה ככה ב-16, כי אם זה לא היה ככה ב-16, לא היינו דנים על זה עכשיו ב-17.
היו"ר איתן כבל
אני לא מבין, תסלח לי: אתה מקבל הטבה ב-2016, משדרג את הלול שלך. עכשיו, לא שדרגת, אתה רוצה שאני אחזיר אותך כאילו כלום לא קרה?
יעקב פרי (יש עתיד)
לא, הוא אומר שהוא כן שדרג.
היו"ר איתן כבל
פרי, זה כמאמר אלוהים בחלום לכוזרי – כוונותיך רצויות. אתה יודע, במערכון של הגשש – כמה ביד? אי אפשר, שמעון, אני מנסה להבין - תבין, גם לך אני אומר: אני מבין שאתה "הולך על ביצים" מה שנקרא. אתה צריך להבין שאתה לא יכול מצד אחד לבוא ולדרוש ממני, לתבוע ממני לפעול ביד קשה ומצד שני, לפעול כאילו כלום לא קרה. אז אולי אתם יכולים לעשות את זה אצלכם במושב, אני לא אסכים לזה, אני אסביר: הדבר היחיד שאני אהיה מוכן – אסף וחברים במשרד החקלאות: מי שיסתבר שאכן שדרג, השמיים הם הגבול, אני אתן לו.
אסף לוי
זה מה שכתוב בתקנה.
היו"ר איתן כבל
אתה מוכן בבקשה לא להפריע לי? מי ששדרג, זה תפקידנו לעזור לו, לתת לו, זה מה שאנחנו רוצים. אבל אי אפשר להחזיק את החבל בכל קצותיו. שמעון, זה לא הוגן, אתה לא מקשיב לעצמך.
שמעון ביטון
אני מקשיב, אני מקשיב אבל אדוני היושב ראש, צריך להבין: אני זה שביקש לפתוח את העיניים בתקנות של 16 לפרצה הזאת שהלכו ללול החדש - -
היו"ר איתן כבל
אני שואל אותך עכשיו, אתה פה במקומי. עשה לי טובה, אתה עכשיו יושב פה, ואתה לפני דקה, אנחנו מאשרים דחיה בחצי שנה מהסיבות המוצדקות שאתם אומרים, ואני הולך לקראתכם. עכשיו אתה מחזיר אותי לאחור ואתה רוצה להאריך למי שכבר קיבל?
שמעון ביטון
לא, ממש לא אבל לא להחיל עליו את התקנות של 17. שיהיה מודע. אתה רוצה להפיל על מי שב-16 - -
היו"ר איתן כבל
לא, אם הוא צדיק, אין בעיה.
מרדכי אלקבץ
ואם הוא טעה?
היו"ר איתן כבל
אז סליחה, בואו נאשר את התקנה הקודמת, 8(א)(ב)(ג). סלח לי, אם בטעויות עסקינן והעניין הוא רק טעויות, בואו נאשר את 8(א)(ב)(ג). עשה לי טובה, אלקבץ. פראייר אני לא. אני לא מקבל את זה, אני מקווה שגם חברי לא מקבלים את הגישה הזאת. אני לא אגיד לכם איזה משפטים תנכיים רצים לי בראש עכשיו בלי שאני שולט בזה בכלל.
שמעון ביטון
זה ייבחן בבית משפט לדעתי כי התקנות של 16 הן ברורות. אני לא שם, שיהיה ברור. אני לא בכפל גידול, שלא יתברר שאני בכפל גידול.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז. שמעון חברי, ואני כך מתייחס אליך – אני הולך לקראתכם יותר מאשר – אני לא מספר לכם את מה שכל אחד ואחד בא לספר לי בנפרד. אני עושה עבורכם יותר מאשר אתם עושים עבור עצמכם. ולכן, אני אומר שלא מקובל עלי. מי שירצה לפנות לבית משפט, מוזמן ללכת לבית המשפט. אם יסתבר שבדין הוא פעל, שיקבל. אני אבוא להעיד. עשיתי דרך אגב, כבר העדתי נגד המדינה, פרי. ההתחייבויות שהמדינה נתנה, ואחר כך המדינה חזרה בה ובאתי והעדתי נגד המדינה בכל מיני דברים, בעיקר מול מינהל מקרקעי ישראל, שלהם אין בעיה לחזור ממה שהם החליטו.

בבקשה, אנחנו נאשר את הסעיף.
מרב תורג'מן
יש המשך לסעיף הזה, שגם אותו הם מבקשים תחילה מידית כמו יתר התקנות, שזה (ה) ו-(ו).
היו"ר איתן כבל
קדימה, בבקשה.
אסתר זנזורי-פריאל
"(ה) נוסף על המכסות לפי תקנות 4 עד 7 ותקנת משנה (א), ועדת המכסות תקבע לכל בעל מכסה שלא נקבעה לו מכסה חד-פעמית מכוח תקנה 8(ד) לכללי 2016, תוספת חד-פעמית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון, בשיעור מהמכסה האישית שנקבעה לו, כמפורט בתוספת השנייה לצד גיל הלהקות שהוא מחזיק בשנת התכנון לפי מועד בקיעתן."
היו"ר איתן כבל
וואלה, אם אתם מבינים את המשפטים האלה אז אתם בטח יכולים לגדל לולים. תאמין לי.
מרב תורג'מן
תסבירי את זה.
אסף לוי
אני אבקש ממולי כי זה איזונים והוא מבין יותר טוב. הוא עד עכשיו שתק.
שמואל לויט
אני מנכ"ל המועצה לענף הלול. זה סעיף שמופיע עשרות שנים בתקנות. אם רוצים הסבר יותר מדויק, אז מנהל אגף תכנון וכלכלה נמצא פה והוא יסביר.
היו"ר איתן כבל
במשפט בבקשה.
שלום דוד
אני מנהל אגף תכנון וכלכלה.
היו"ר איתן כבל
ממש את העקרונות, כבר יש הסכמה כאן, זה לא נושא בוויכוח.
שלום דוד
זו התאמה טכנית בגלל אופי ההטלה של להקות. הן מטילות בשנה א' 300 ביצים ובשנה ב' מטילות 50 ביצים. הממוצע הוא 250. כדי לאזן, כי בעבר נתקלנו חד-שנתית, - - - מצאנו איזון דרך המכסות לתת מכסה זמנית בשנה א'. מי שבשנה א' עד - -
היו"ר איתן כבל
לפי הטבלה שמצורפת.
שלום דוד
בדיוק. הטבלה שם מסבירה מדויק ומאזנת.
היו"ר איתן כבל
תודה.
מרב תורג'מן
לפי הטבלה המצורפת בתוספת השנייה.
היו"ר איתן כבל
בסדר גמור. יש הערות?
אסתר זנזורי-פריאל
"(ו) בעל מכסה רשאי להודיע למועצה, בתוך 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, כי הוא מוותר על תוספת המכסה לפי תקנת משנה (ה)."
היו"ר איתן כבל
הערות? אין. מי בעד ירים את ידו?
מרב תורג'מן
אתה מעלה להצבעה את תקנה 8(ד)(ה)(ו).
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר עם התוספות והתיקונים. יש כל מיני התאמות והורדות.

סליחה, מה עם המועד? הכנסתם אותו בסוף?
מרב תורג'מן
לא, זה בסוף הדיון.
היו"ר איתן כבל
אוקי, בסדר. הלאה. קדימה, בואו נעשה את זה. מפה כבר אין לנו בעיות.
אסתר זנזורי-פריאל
"מקום הגידול 9. (א) לא ייצר בעל מכסה את מכסתו בלול שאינו מצוי במשקו.

(ב) תקנת משנה (א), לא תחול על אלה:

(1) בעל מכסה שייצר כדין עד המועד הקובע את מלוא מכסתו בלול של בעל מכסה אחר, והוא ממשיך לייצרה בשנת התכנון באותו הלול או בלול אחר שעד המועד הקובע יוצרה בו כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד;

(2) בעל מכסה שעד המועד הקובע ייצר כדין בלול שבמשקו את מלוא מכסתו ומכסה של בעל מכסה אחר והוא מבקש לייצר בשנת התכנון את מלוא מכסתו בלול אחר שעד המועד הקובע יוצרה בו, כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד;

(3) בעל מכסה המבקש לייצר בשנת התכנון את מלוא מכסתו בלול שמתקיימים לגביו כל התנאים שלהלן:

(א) הלול עומד בהוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד - 1994 והתקנות שהותקנו מכוחו;

(ב) ניתן לגבי הלול רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 , ובלבד שמתקיימות לגביו ההוראות הקבועות בתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), התשמ"א-1981 ;

(ג) מספר המטילות בלול לא עולה על 50,000 מטילות;

(ד) הלול מצוי ביישוב שבו נמצא משקו של בעל המכסה או ביישוב אחר; ואולם, אם מצוי ביישוב אחר, בתנאי שמתקיים אחד מאלה: (1) מספר בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה מבין בעלי המכסה ביישוב בו נמצא המשק עומד על לפחות 50% מכלל בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה; (2) מספר בעלי המכסה המייצרים את מכסתם בלול זה לא עולה על 4, אם מספר בעלי המכסה ביישוב עולה על 15 מגדלים, או על 6 אם מספר בעלי המכסה ביישוב הוא עד 15 מגדלים;

(ה) האמור בפסקאות משנה (ג) ו- (ד) לא יחול על בעלי מכסה המבקשים לייצר את מכסתם בלול של בעל מכסה אחר שבמועד הקובע יוצרה בו כדין, מכסה של יותר מבעל מכסה אחד.

(ג) האמור בתקנת משנה (ב)(1), (2) ו- (3)(ה) יחול, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להגדיל את המכסה הכוללת המיוצרת בשנת התכנון באותו לול על-ידי בעלי מכסות שאינם הבעלים של הלול ביותר מ-16% לעומת המכסה שיוצרה באותו לול על ידי בעלי מכסות שאינם הבעלים של הלול, ביום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)."
היו"ר איתן כבל
אפשר להצביע? תסבירו.
אסף לוי
זה סעיף דומה לתקנות של שנה שעברה, אין שום שינוי למעט מספורים.
היו"ר איתן כבל
במשפט וחצי, מה זה אומר?
אסף לוי
היסטורית, מכסת הטלה נקבעה לבעל נחלה ואנחנו, כמדיניות, בעל המכסה צריך לגדל את מכסתו במשקו. יש פה כל מיני סייגים שמאפשרים אחרת, אם זה בלולים של צער בעלי חיים או היסטורית, שצילמו נקודת מצב קודמת.
היו"ר איתן כבל
כן יוסי.
יוסף אדוני
לגבי הסעיף הזה – הסעיף הזה הוא בסדר גמור, אנחנו מבקשים להשאיר אותו. יש לי בקשה: יש מקרים בישובים שלנו שיש אבא ובן שאין להם אפשרות לגדל ביחד או אח ואח, בני משפחה מקרבה ראשונה. אם הוועדה, כבוד היושב ראש, תכניסו סעיף נוסף להוסיף אפשרות לשני בני משפחה מקרבה ראשונה, אנחנו נפתור בעיות בודדות של אבא ובן מאותו מושב, שלא יכולים לגדל ביחד.
היו"ר איתן כבל
יוסי, שני דברים: א. אני לא מאפשר את זה כי אני עקבי, לבקשתכם ואני רוצה להסביר: לבקשתכם נעניתי ואז איך אומרים? אני לא רוקד ריקוד תימני, צעד קדימה ושניים אחורה. אני מוכן שבדיונים שאנחנו נשב בינינו, ואם תביאו כמה דוגמאות שאני אבוא ואגיד: אוקי, יש פה כמה מקרים ששווה לנו להביא – אני אשקול את זה אבל סתם ככה כדי להעביר בתקנה באצבע, אני לא מסכים.
שמעון ביטון
זה מקרה שיעלה בנטועה - -
היו"ר איתן כבל
אני אומר – גם אל תגידו לי שמות, זה סתם עושה לי על המצפון לא נכון. אמרתי שאם יסתבר שזה אחד, שניים, אני אבוא ו"אריב" אתם אבל אם יסתבר – אני לא אכתוב סעיף בתקנות שהוא אחר כך, איך אומרים? כסכר הנפרץ, שגם אתם לא רוצים את זה.
יוסף אדוני
ברור שאנחנו לא רוצים את זה.
היו"ר איתן כבל
יפה. לכן, יוסי, עזוב, אני כבר נתתי לכם את הפתרון.
אסף לוי
משפט אחד, אדוני היושב ראש: קיימת האפשרות הזאת שהם רוצים אך הלול צריך לעמוד ברישוי עסקים.
היו"ר איתן כבל
יפה.
אסף לוי
אמרתי גם את הפתרון וגם את הטענות.
היו"ר איתן כבל
אוקי, העניין ברור. חברים יקרים, נטועה זה עניין אחר, צריך לתת לו תשובות. אני לא ממשלה, ובינתיים אני נותן לנטועה את התשובות יותר מאשר הממשלה נותנת אז בבקשה. אנחנו נניח את הדברים על השולחן, ואם צריך שאני אלך לממשלה ולמזכיר הממשלה או לכל מיני מקומות, גם את זה אני אעשה. מה לעשות? תודה.

אני מעלה להצבעה את תקנה 9 שעניינה מקום הגידול. מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התקנה אושרה.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר. הלאה.
אסתר זנזורי-פריאל
"פניה לקביעת מכסות אישיות 10. (א) מי שזכאי למכסה אישית לפי תקנות 4, 6, 7 ו-8 והוא לא קיבל על כך הודעה עד תום 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, רשאי לפנות עד תום 60 ימים מיום הפרסום האמור לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו;

(ב) ועדת המכסות רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור;

(ג) החלטת ועדת המכסות בבקשה לפי תקנות משנה (א) ו- (ב) תינתן בתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה."
היו"ר איתן כבל
הערות? אין.

מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה, אושר. הלאה.
אסתר זנזורי-פריאל
"מכסת עופות להטלה 11. (א) המועצה תקבע לכל בעל מכסה, בתחילת שנת התכנון וכן מזמן לזמן במהלכה, מכסת עופות להטלה לייצור מכסתו, על פי מפתחות אחידים שתקבע, בשים לב לגיל הלהקה שהוא מחזיק ולתקופת גידולה; המפתחות האחידים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה.

(ב) בעל מכסה לא יחזיק עופות להטלה בכמות העולה על מכסת העופות להטלה האחרונה שקבעה לו המועצה.

(ג) בעל מכסה שלפי קביעת המועצה מחזיק עופות להטלה בכמות עודפת על מכסת העופות להטלה שהיא קבעה לו או אדם שאינו בעל מכסה יעביר את הכמות העודפת או את כל העופות שהוא מחזיק, לפי העניין, לשחיטה, באופן שתורה המועצה."
היו"ר איתן כבל
יש הערות? לא. מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר.
אסתר זנזורי-פריאל
"גידול מטילות ופרגיות 12. (א) המועצה תנפיק לכל בעל מכסה תעודת מגדל שתפורט בה מכסת העופות שנקבעה לו לייצור מכסתו.

(ב) קבלן מורשה וכל אדם אחר העוסק בשיווק אפרוחות להטלה לא ישווק אפרוחות אלא למגדל שהציג לפניו את תעודת המגדל שלו או למגדל פרגיות אשר הציג בפניו תעודות שמסרו לו המגדלים שבעבורם הוא יגדל את הפרגיות; כמות האפרוחות שתשווק כאמור לא תעלה על הכמות הרשומה בתעודה או בתעודות שהוצגו לפני המשווק, לפי העניין.

(ג) לא יחזיק אדם מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל, ובהתאמה לכמות הרשומה בה.

(ד) לא יחזיק מגדל פרגיות, אלא אם כן הוא קיבל את האפרוחות שמהן גידל אותן מקבלן מורשה, בעל מדגרה או אדם אחר העוסק בשיווק אפרוחות להטלה, כנגד הצגתה של תעודת מגדל שמסר לו בעל מכסה, או באישור בכתב שמסרה לו המועצה, ובהתאם לכמויות הנקובות בתעודה או באישור כאמור.

(ה) לא ישווק אדם פרגיות אלא למגדל שהציג לפניו אישור של המועצה שהוצא בסמוך לפני מועד השיווק, ולפיו רשאי המגדל לקבל לרשותו פרגיות, ובהתאמה לכמות הרשומה באישור."
היו"ר איתן כבל
הערות? אין.

מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר סעיף 12. הלאה.
אסתר זנזורי-פריאל
"שמירת דינים 13. אין בתקנות אלה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר."
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר.
אסתר זנזורי-פריאל
14 תחילה, אנחנו נפצל את זה – "תחילה 14. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)."
מרב תורג'מן
להלן יום התחילה – כרגיל. ואולם תחילתן של תקנות 8(א),(ב) ו-(ג) בעניין של המכסה החד-פעמית יהיה ביום 1.7.2017
היו"ר איתן כבל
זה ניסוחי, אחר כך תשבו ביניכם. העיקר שהסכמנו על העיקרון. מי בעד עם התוספות, עם התיקונים?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר.
מרב תורג'מן
יש את התוספות – ראשונה ושנייה.
היו"ר איתן כבל
מי בעד התוספות? נצביע עליהן מה שבטוח.

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התוספות אושרו.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר.

חברים יקרים, לפני שאני מפזר את הדיון אני רוצה להודות לכם. אני מקווה שעשינו עבודה טובה. אני מצפה מכם, גם מהמגדלים וגם מהחקלאים וגם מהמשרד - כולנו חייבים להשתפר בכל הנוגע לענף הזה. אני רק רוצה שתסבירו לי לפני כן, מי שיודע להסביר לי, איך נקבע גודל הביצה?
קריאה
לפי משקל.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. אני צריך אותך בשביל זה...
קריאה
סוג התרנגולת.
חן אסף
אני אסביר לך - -
היו"ר איתן כבל
אני יודע שהביצים הקטנות הן הכי טעימות.
חן אסף
יש קווים גנטיים - -
היו"ר איתן כבל
שלמה.
שלמה שיטרית
קודם כל, אני רציתי גם להודות לך על זה שאתה מטפל בחקלאים בנושא הביצים בצורה הכי הגונה ומסודרת שאפשר.
היו"ר איתן כבל
תודה.
שלמה שיטרית
דבר שני, לגבי גודל הביצה והטעם של הביצה: גודל הביצה נקבע משתי אפשרויות: 1. לפי זן התרנגולות שמטילות 2. לפי התזונה שהתרנגולת מקבלת. לגבי המרכיבים הכימיים של הביצה - זה לא משנה איזה גודל היא, בכל גודל זה אותו דבר רק יש יותר נוזלים בביצים הגדולות.
היו"ר איתן כבל
יש לי שאלה: מישהו אמר לי שאחרי הנשרה הביצים אמורות להיות יותר גדולות?
שלמה שיטרית
כן, יותר גדולות ויותר רכות בקליפה.
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת, אם תרנגולת הטילה מדיום בשלב שלפני ההנשרה, מה גורם לה שבשלב שאחרי ההנשרה הביצה יוצאת יותר גדולה?
חן אסף
אני אסביר לאדוני: הנשרה זו פעולה שהעוף מבצע בטבע, שכל אחד היה רוצה. 10 ימים צום ואתה מחדש את כל המערכות שלך מחדש. מה קורה? בטבע התרנגולת בחורף נכנסת להנשרה, לקראת החורף, זה מצב שהיא "סוגרת מדפים", נכנסת לאיזה "מוד" ומחדשת את מערכת הרבייה שלה.
מרדכי אלקבץ
היא מחדשת את הפלומות.
קריאה
יש לנו פה מדריכת גידול.
היו"ר איתן כבל
מי מדריכת הגידול? אם אני כבר פה, זה מעניין. אתה יודע, כל הזמן מדברים ושואלים אותי למה הביצה גדולה? למה היא קטנה? זה מעניין.
חגית ארזי
אני ממשרד החקלאות, יחידת ההדרכה. זה בגלל הגיל של המטילה. אחרי ההנשרה, מה שקורה שמשקל הגוף שלה גדל, צריכת המזון עולה, וככל שהיא אוכלת יותר הביצה תהיה יותר גדולה. כמובן, כמוש הזכיר שלמה - -
היו"ר איתן כבל
היא פחות טעימה אבל, את יודעת?
חגית ארזי
זה בגלל היחס - קודם כל, נעשה לך מבחן טעימה "על עיוור", אז לא בטוח שזה נכון אבל זה עניין של מים, חלבונים ושומנים אולי, היחס שלהם.
היו"ר איתן כבל
הטעם של הביצה הוא גם פועל יוצא של מה שהיא אוכלת?
חגית ארזי
אני חושבת שבמבחני טעימה לא כל כך רואים אבל אם יתנו לה שמן דגים, זה כן יכול להשפיע לרעה על הטעם.
היו"ר איתן כבל
תודה. לפני שאני אומר את המשפט האחרון, אני רוצה לפנות לאסף ולהודיע לו שפנו אלינו ממשרד החקלאות, מלשכת השר, למה אנחנו לא מקדמים את תקנות החלב?
אסף לוי
אני יודע. אדוני אתה צודק.
היו"ר איתן כבל
כדי שנקדם את תקנות החלב, הן צריכות להגיע אלינו.
אסף לוי
אני אעשה סדר בבית.
לאה יוגב
איתן, אנחנו מבקשים להודות לכם בשם המגדלים.
היו"ר איתן כבל
אז כדאי שתעשו סדר אצלכם בלשכה. כן גברתי, להודות לנו זה תמיד טוב.
לאה יוגב
אני מבקשת להודות לך מכל הלב. אני רוצה להגיד לך שלא זכינו לכזאת הבנה ומאור פנים בוועדה הזאת כמו שאתה נתת לנו על אף שאומרים שלא משבחים בן אדם בפניו, אנחנו חייבים לעשות את זה.
היו"ר איתן כבל
שהפרוטוקול לא יסמיק. כן שמעון.
שמעון ביטון
באותה הזדמנות שכבר מברכים – תמיד טוב לברך, אז גם את היושב ראש אבל אנחנו תמיד שוכחים את מנהלת הוועדה. הגיע הזמן.
היו"ר איתן כבל
מה שנקרא - שמעון שדרג את ההתחנפות...

תודה באמת. בלי הצוות של הוועדה באמת לא הייתי מצליח להגיע לשום הישג. אני מודה לכם, תודה מקרב לב. חנוכה שמח. תודה לכם גם במשרד. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:56.

קוד המקור של הנתונים