ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/01/2017

חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים