ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/01/2017

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 28), התשע"ז–2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 334

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י"ג בטבת התשע"ז (11 בינואר 2017), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל), התשע"ז–2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יואב בן צור

יעל גרמן

תמר זנדברג

אכרם חסון

בצלאל סמוטריץ'
חברי הכנסת
מיכאל מלכיאלי
מוזמנים
ממונה בכירה-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אביטל שטרנברג

עוזר ליועמ"ש, המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה - ליאור יפה

עו"ד, רשות האוכלוסין - נעמה פלאי

חברת ועדה נגד חרם על ישראל בלשכת עו"ד, לשכת עו"ד - יפעה סגל

ממונת חקיקה, לשכת עו"ד - אוריין לביא

ממונת חקיקה, לשכת עו"ד - מזל נייגו

נציג אירגונים פרו-ישראליים בבריטניה - אריה קובלר



תני גולדשטיין



אלכס זרנופלקסקי

אלכסיי קובלנקו
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל), התשע"ז–2016
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום: הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל), התשע"ז–2016, פ/1906/20, כ/664, של חבר הכנסת רועי פולקמן וסדרה גדולה מאוד, אבל בעיקר מי שדיבר אתי על זה כרגע הוא חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ, שגם בא להציג את העניין. זו הכנה לשנייה ושלישית. בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היה דיון עמוק, ארוך וחשוב מאוד בהכנה לקריאה ראשונה, בהובלה של אדוני היושב בראש. בזמנו נשארה שאלה ללשכה המשפטית של הוועדה - עשתה עבודה, וביקשה לשנות סעיף אחד, שנוגע להגדרה של נציג הגוף שקורא לחרם על ישראל, ולכן במקום שהגוף שאותו אדם הוא נציגו, הכניסו כאן את התיקון: שהוא פועל עבורם. זה מגדיר לנו יותר נכון את הקשר בין הביקור של אותו אדם, שאת כניסתו לארץ אנחנו רוצים לאפשר לשר הפנים למנוע, לאותה פעילות נגד מדינת ישראל. הרציונל הוא ברור. יש לזכור שאין זכות קנויה לאדם שאינו אזרח מדינת ישראל להיכנס למדינת ישראל – שלא כמו אזרחי המדינה. מדינת ישראל נותנת בדרך כלל למי שרוצה, אבל אין שום סיבה בעולם שמדינת ישראל תיתן למי שרוצה לבוא למדינת ישראל ולהשתמש כאן כבסיס לפעילות שלו נגד מדינת ישראל, אם זה לפרובוקציות ופעולות בלתי-חוקיות או קריאה לחרם נגד מדינת ישראל – אין סיבה שנאפשר לו להיכנס.

החוק נותן את הסמכות לשר הפנים לשלול את אותה כניסה, והוא קובע ברירת מחדל, שאדם כזה לא ייכנס, ומאפשר שיקול דעת לשר הפנים כן לתת. זה חוק טריוויאלי. לא הצלחתי אז, ואני לא מצליח היום להבין את ההתנגדות של האופוזיציה. נדמה לי שגם האופוזיציה בדיון הקודם לא התנגדה לרציונל של החוק – רק טענה שלא צריך אותו, שהוא מזיק למדינת ישראל. אני לא מבין, איך מדינה שעומדת על כבודה ועל האינטרסים שלה פוגעת בעצמה. לכן אבקש מחבריי להצביע בעד ההצעה.

אני מודה מאוד ללשכה המשפטית של הוועדה. אני חושב שגיבשו מענה נכון לסימן השאלה שנותרנו בו בדיון בהכנה לקריאה ראשונה. אשמח שנצביע עליו לקריאה שנייה ושלישית. תודה, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת יואב בן צור.
יואב בן צור (ש"ס)
אני רק ביקשתי להוסיף תיקון, את המשפט: לא ישלול את סמכותו של שר הפנים - לא לצמצם את סמכויותיו אלא להרחיב את סמכויותיו. אני חושב שהתוספת שדיברנו, עדיין מקבעת שר הפנים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כתבנו במפורש. אפשר לכתוב בהתחלה: מבלי לגרוע מסמכויותיו של שר הפנים.
גלעד קרן
אני חושב שאין בזה צורך. גם היום סעיף 2 – הסעיף שאנחנו מתקנים – למשל, יש סעיף קטן (ג), שאומר: לא ייתנו רשיון לעובד זר, אלא אם כך וכך, וגם שם לא רשום – לא גורע מסמכותו בסעיף 2. לכן אני לא חושב שדווקא בסעיף צריך להבהיר שזה לא גורע מסמכותו. לדעתי זה ברור שזה לא גורע מסמכותו. אשמח לשמוע את נציגי הממשלה בעניין.
נעמה פלאי
נעמה פלאי, לשכה משפטית ברשות האוכלוסין וההגירה. התוספת הזאת חשובה – שלא נגיע למצב שבו רצינו להרחיב ולקבוע הוראה שמרחיבה סמכות, ונימצא מצמצמים. שלא יגידו שיש פה החרגה והחמרה בשיקול הדעת של שר הפנים במצבים דומים למצב הזה. לכן יש חשיבות להוסיף.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עשינו את זה. דיברנו על זה גם בדיון הקודם. החוק בהחלט מבנה את שיקול הדעת של שר הפנים, וגם כאן שר הפנים יכול להחליט שהוא כן מאפשר, אבל החוק מבנה את שיקול הדעת של שר הפנים, אומר לו: ברירת המחדל שלך אומרת שאדם כזה, שפועל נגד מדינת ישראל, לא יכול לקבל אשרת שהייה, והוא נותן לך את האפשרות- - -
נעמה פלאי
רק שלא ייווצר מצב שבו במצבים דומים יגידו שברגע שקבענו סעיף מאוד ספציפי וברור, שכובל את שיקול הדעת של שר הפנים, זה מחמיר את האפשרויות של שר הפנים, שזה מצמצם בצעם דווקא. לכן יש חשיבות לאמירה הכללית.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה את מציעה? אני לא נכנס לסוגיה, האם החוק הזה כרגע, כמו שאמר בצלאל, האם הוא מיותר או לא מיותר. זה פחות חשוב לי; אני חושב שהחשיבות שלו הפוזיטיבית היא חשובה מאוד. עצם העניין שאנחנו מתייחסים לזה כמדינה, גם אם זה נמצא עד היום בארסנל, היה במסגרת הסמכויות של שר הפנים, אבל לאור מה שקורה בשנים האחרונות, אני חושב שיש פה אמירה ערכית של המדינה בסיפור של החוק הזה. אז את אומרת עכשיו שזה עלול לצמצם את הסמכויות שלו?
נעמה פלאי
אנחנו חושבים שהסמכות של שר הפנים קיימת כבר היום, שלא ליתן אשרה ורשיון במצבים האלה. שר הפנים מפעיל אותה והיא הופעלה. אנחנו תומכים בתיקון הזה. אנחנו רק מבקשים להוסיף בפתיחה שלו, מבלי לגרוע מהבקשה של חבר הכנסת יואב בן צור – להוסיף בפתיחה: מבלי לגרוע מסמכותו של שר הפנים לפי כל דין.
גלעד קרן
ובסעיף קטן (ג) - שם כן יפרשו את זה- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם יכולים לייצר מצב הפוך. אתם יכולים להזיק לעצמכם, כי אם נוסיף את זה רק כאן, יראו בזה הסדר שלילי, לסעיף 3. יגידו שבסעיף 3 זה כן פוגע בסמכות.
נעמה פלאי
יכול להיות ששם לא חשבנו על זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מציע שתחשבו על זה. ברור לי שאף אחד לא רוצה לפגוע בסמכות. זה לא הוויכוח.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו בוודאי משאירים את הסמכות לשר הפנים. אני חושב שצריך לחזק בכלל את הסמכות שלו בעניין. ודאי לא לגרוע ממנה. הרי בסופו של דבר היה פה חוק שחוקקנו, ואחרי זה מי שלא אהב את החוק, פרשן אותו כאילו לא חוקקנו אותו טוב, ונאלצנו לעשות לו תיקון, כי בסופו של דבר זה נחתך גם ברצון של אותם משפטנים, אם הם אוהבים את החוק שלנו או לא אוהבים אותו. לכן כאן אני רוצה להוית סגור בעניין, שלא יהיה מצב של בא לברך ויצא מקלל.

משרד המשפטים.
אביטל שטרנברג
אביטל שטרנברג, ממשרד המשפטים. שתי הערות. ראשית, לעניין הבקשה לתוספת לעניין הבהרה שאין בכך משום סיוג סמכותו של שר הפנים. אני לא סבורה שזה נדרש. אני מבינה שמה שנעשה פה זה שינוי ברירת המחדל.

הייתי רוצה להציע לכם, לבחון עוד עניין שנוגע להצעת החוק - על מי היא לא תחול. היום, לפי המוצע, היא לא חלה על אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע, דהיינו אנשים שיש להם זיקה לישראל. הייתי רוצה להציע לכם, לשקול גם בעל אשרת תושבות ארעי. תושבות ארעי ניתנת ככלל לאנשים שנמצאים בהליך המדורג, דהיינו הם בני זוג של ישראלים, והם בתוך תהליך מדורג, שנמשך כמה שנים. חלקו המרכזי הוא באשרת תושב ארעי. האנשים האלה, מרכז החיים שלהם – כאן בארץ. יתרה מכך, על-פי חוק הוראת השעה, שנוגע לבני זוג פלסטינים, אדם יכול להיות ב-א5 15, 16 שנה ואף יותר מזה. מדובר באנשים שחייהם הם כאן. אני חושבת האיזון שעשיתם בין מי שמרכז חייו כאן לזרים, הוא מאוד נכון, וכדי להשלימו צריך להחריג גם בעלי תושבות ארעי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
להחריג או להוסיף?
אביטל שטרנברג
הרי לא יינתנו למי שאינו אזרח ישראלי או בעל רשיון לישיבת קבע. אני מציעה להוסיף: או בעל אשרת תושבות ארעי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה פתאום? ההפך. אדם כזה שבעל תושבות ארעי, הוא באיזשהו מקום נמצא בתקופת מבחן. זה הרציונל של א5. אתה נמצא בנקודת מבחן – נראה לאן זה מוביל אותך. אם אתה בתקופת המבחן הזו פועל נגד מדינת ישראל, אני צריך לתת לך אשרת שהייה? להפך. זה האדם שהכי מתבקש לשלול. מילא אדם שבא לפה לשבוע שבועיים, מבקר, אבל אדם שמבקש שאני אעשה לו טובה – הוא לא אזרח. הוא פלסטיני.
אביטל שטרנברג
הוא יכול להיות לצורך העניין שוודי או פיליפיני.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, מה מפריע לכם פה? למה להכניס גם תושב שיש לו תושבות ארעית?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא נלחם בך.
אביטל שטרנברג
לזרים אין זכות קנויה להיכנס לישראל. תושב ארעי, אין לו זכות מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אבל בעיקרון הוא נמצא במצב ביניים. שוב – אני מציעה לכם לשקול.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
להחמיר אתו. אתה מבקש ממני טובה, שאתן לך לגור במדינת ישראל, למרות שאתה לא אזרח. אתה לא מתבייש לירוק בדלי שאתה שותה ממנו, ואני אתך לך לגור פה? זה האדם שהייתי הכי מחמיר אתו. הוא צריך להיות אסיר תודה למדינת ישראל.
אביטל שטרנברג
ראשית, זו הצעה. שנית- - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה. אביטל, מעניין אותי, מאפיפה באה לכם ההצעה הזאת בראש? אלה האנשים שעם התעוזה הכי גדולה, דווקא הם פועלים. אחד שבא לשבוע- - -
אביטל שטרנברג
אמרתי לכם.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני רוצה להבין למה אמרת רק את זה לשיקולנו.
אביטל שטרנברג
כי אתם עשיתם איזון מאוד נכון בין מי שיש לו זיקות לישראל לבין כל השאר, לזרים גמורים. האנשים האלה, כפי שציין בצדק חבר הכנסת סמוטריץ, נמצאים בשלב ביניים, אבל הוא יכול להימשך המון שנים. די ברור שמרכז חייו בישראל.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, זה לפי החלטות מדינת ישראל. בואו נעזוב את הניסוחים המשפטיים. הרעיון הבסיסי הוא שאחד שהוא לא אזרח ישראלי, שאין לו זכויות בחוק מוקנות, ומכפיש את מדינת ישראל, פוגע במדינת ישראל, למה שנקבל אותו פה? אם מישהו פוגע בי, למה שאכניס אותו אליי הביתה? לכן אנחנו רוצים לתת לשר את האופציה. לומר לו: אדוני, אני אומר באופן פוזיטיבי – כל עוד מישהו פוגע במדינת ישראל, מעליב, משפיל, פוגע, מכפיש את המדינה, מוציא לה שם רע – לא רוצים שיהיה אורח אצלנו. אם מישהו הגדיל לעשות, הוא גם תושב ארעי, כאילו כבר נתנו לו – הרי לפני שהוא היה תושב ארעי, הוא לא היה כלום. אז הוא ביקש להית תושב ארעי, או תושב. המדינה אמרה לו: יודע מה? תהיה בינתיים ארעי עד שנבדוק את ההתנהלות שלך. ותוך כדי זה הוא שוב פוגע במדינת ישראל, שוב מכפיש את המדינה, פוגע בשמה הטוב. למה שנשאיר אותו פה?
אביטל שטרנברג
יש פה כל מיני שיקולים. האנשים האלה חלקם נמצאים בישראל שנים ארוכות.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה קשור?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שיהיו אסירי תודה.
אביטל שטרנברג
שוב – אין לי עמדה חלוטה. רק אם אתם רוצים שהחוק שלכם באמת יעמוד על אדנים משפטיים מוצקים, הייתי מציעה לא להתעסק עם האוכלוסייה הזאת.
היו"ר דוד אמסלם
אם אנחנו עושים את זה, זה לא אדנים מוצקים? אתם תשנו אותו?
אביטל שטרנברג
אני חוששת שבעניין הזה עלול להיות קושי. חלילה שנשנה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. כי אתם בדרך כלל משנים לנו את החוקים. אני אומר לכם.
אביטל שטרנברג
מהרגע שהחוק חי בעולם, הוא גם כפוף לביקורת שיפוטית, במקרים פרטניים ובאופן עקרוני.
היו"ר דוד אמסלם
שאראה לך? כשאנחנו חוקקנו את חוק רשות השידור, ירושלים, היה כתוב בפירוש ירושלים, אבל אתם שיניתם אותו. המצאתם מרחב הזמן, ואמרתם: יהיה מודיעין שנתיים. כשאנחנו חוקקנו את החוק של פטור- - -
אביטל שטרנברג
אין לי שום כוונה לשנות את מה שתוציאו תחת ידיכם. רק אני אומרת – חוק חי, הוא חי גם בביקורת שיפוטית. שוב – ההצעה המשפטית שלי – יכול לחזק את החוק, אבל השיקול הוא כמובן שלכם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
גלעד קרן
כדי להבהיר את המצב המשפטי - גם לפי ההצעה של אביטל, עדיין יאפשר לשר הפנים לשקול את כל שיקוליו ולומר: אני לא נותן אשרה לישיבת קבע לאותו אדם, או אפילו אני מפסיק לו את הישיבה הארעית באיזשהו שלב ולא מאריך לו יותר.
היו"ר דוד אמסלם
להפך, לדעתי, אם נשמע לעצה שלה – מתוך הן אתה שומע לאו. יגידו: כתוב בחוק בפירוש רק את זה, אז אחד שיש לו מה שנקרא תושבות ארעית, יגידו: למה לא כתבתם את זה? נכתוב את זה גם.
גלעד קרן
כפי שאמרנו קודם, הסעיף הזה מטיל חובה על שר הפנים, לא להאריך את הרשיון.
היו"ר דוד אמסלם
לא חובה. שר הפנים רשאי. זו זכותו.
גלעד קרן
אתם אומרים: לא יינתן.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו עושים ברירת מחדל.
היו"ר דוד אמסלם
זה שיקול דעת של שר הפנים.
גלעד קרן
אתם מגבילים את שיקול הדעת של שר הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אסביר מדוע. השאלה היא מה זה הכפשה. מפה מתחיל הסיפור. מרגע ששר הפנים מרגיש שמישהו חצה את הקו האדום מול מדינת ישראל – אגב, אני מניח שגם מדינות אחרות בעולם עובדות ככה. אחרת זה לא נורמלי. זה הכי בסיסי שאני מכיר.
יעל גרמן (יש עתיד)
איפה כתוב בחוק הכפשה?
היו"ר דוד אמסלם
קריאה לחרם. אגב, יותר גרוע.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל זה לא כתוב.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר – קריאה לחרם. הייתי גם מוסיף – מי שפוגע בשמה הטוב של מדינת ישראל. יכול להיות שנרחיב את זה עוד מעט. אבל אנחנו פה נמצאים במקום שכולם יכולים להעליב אותנו, להשפיל אותנו, ואנחנו צריכים לקבל אותו בדגל שק בשדה התעופה, אהלן וסהלן?
יעל גרמן (יש עתיד)
למה, אתה כזה חלש שאתה לא יכול לעמוד בביקורת?
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור לחלש. חברת הכנסת גרמן, אתם חוזרים לזה בהרבה נושאים. אנחנו אנשים של כבוד. אנחנו לא חלשים. יש לנו כבוד לאומי. אנחנו אנשים של כבוד. אותנו לא משפילים, ולא נסכים שישפילו אותנו. גם סתם אנשים. אנחנו לא פוחדים מאף אחד, אבל לנו יש כבוד, וכבוד לאומי, ואנחנו עומדים על כך שהכבוד הלאומי שלנו יישמר.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא אתווכח על הנושא הזה, אבל אבקש זכות דיבור.
היו"ר דוד אמסלם
את רשומה כבר. חבר הכנסת סמוטריץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רק רוצה לענות תשובה קטנה. נשמעה פה רמיזה, שהחוק במתכונת הנוכחית שלו יתקשה לעמוד בבג"ץ. אני מבקש לדחות את האמירה או הרמיזה הזאת מכל וכל. החוק הזה הגיוני, מאוזן, מידתי, כמו שאמרנו, הוא מבנה את שיקול הדעת של שר הפנים וקובע ברירת מחדל. הוא לא החלטי. הוא מאפשר לשר הפנים לחרוג. כפי שאמרתי, אני חושב שאדם שמחזיק היום בהיתר שהייה זמני א5, חלה עליו חובה מוגברת של אל תהיה כפוי טובה; תכיר טובה למי שנותן לך את אותו א5 מסיבות הומניטריות ואנושיות. מי שלא מתבייש לקבל מאתנו את הטובה, את הפריבילגיה הזאת, ולהשתמש בה כדי לפגוע במדינת ישראל, הוא הראשון שצריך יהיה לשלול ממנו את אשרת השהייה הזאת, הרבה יותר מאשר מי- - -
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
תודה רבה. אני פונה ליועץ המשפטי – אני מבינה שאני יכולה להגיש הסתייגות בעל-פה כרגע. אני רוצה לומר גם לך, חבר הכנסת סמוטריץ. אני חושבת שהחוק הזה הוא גרוע, גם בגלל שהוא מיותר, אך לא רק בגלל זה. הוא גרוע מפני שקודם כל אנחנו צריכים להיזהר ולא להרבות בחקיקה, ואני חושבת ששרת המשפטים דיברה על כך כל כך הרבה פעמים; הוא גרוע מפני שאנחנו משתמשים באותו אמצעי שאנחנו מתנגדים לו, שזה חרם, אז אנחנו עושים חרם על מי שעושה חרם. אני חושבת שאם אנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים שלא יעשו עלינו חרם, אולי כדאי שקודם כל אנחנו נשמש דוגמה אישית, שגם אנחנו לא נטיל חרם- - -
היו"ר דוד אמסלם
אז מה את מציעה? שניתן לו סוכריות בשדה התעופה?
יעל גרמן (יש עתיד)
מייד. אני לא סיימתי. כשאסיים, תשמע גם מה אני מציעה. זה יהיה בתוך התשובה המפורטת שלי. אני חושבת שהחוק הזה רק מוסיף לאותם אלה ששונאים אותנו עוד חומר בעירה – גם ל-BDS, גם להחרמה וגם בכלל להשמצה של מדינת ישראל – הנה, מדינת ישראל שוב ושוב מנסה לדכא, מנסה למנוע, מנסה לסתום. למה אנחנו צריכים את הדברים האלה?

ועכשיו אני מגיעה - הרי בסופו של דבר יש לנו בחוק הראשי סעיף 2א: שר הפנים רשאי, וכשאומרים רשאי - אז הוא גם לא רשאי. הוא רשאי לתת אשרה ורשיון לישיבת מעבר עד חמישה ימים, עד שלושה חודשים, עד שלוש שנים, ואשרה ורשיון לישיבת קבע. כלומר מזה שכתוב שהוא רשאי, ברור שהוא גם לא רשאי. ולא רק זה - בסעיף 11, ממש אומרים – אם לא ברור, גם כתוב: שר הפנים רשאי לפי שיקול דעתו, לבטל אשרה ולבטל רשיון ישיבה. כלומר יש לנו כרגע בתוך החוק הראשי, חוק הכניסה לישראל, 1952, האפשרות לבטל ולא לאפשר להיכנס למי ששר הפנים חושב שזה לא נכון מסיבה כזו או אחרת.

נכון, שיש על ההחלטה הזו ביקורת שיפוטית. ללא ספק. אני חושבת שטוב מאוד שתהיה ביקורת שיפוטית, אבל מתוך הניסיון שלנו אנחנו יודעים שלא כל הבג"צים שהוגשו נגד שר הפנים, שניסה למנוע כניסה של – זה היה במקרים של אנשים שהיו חשודים בטרור, לא צלחו. בג"ץ לא ממנע משר הפנים, למיטב ידיעתי – אני לא עד כדי כך בקיאה, אבל בג"ץ לא מנע משר הפנים באמת לשקול ולהפעיל את שיקול דעתו, ולהכניס את מי שהוא רוצה, ולא להכניס- - -
היו"ר דוד אמסלם
את אומרת שהחוק מיותר?
יעל גרמן (יש עתיד)
החוק מיותר ללא ספק.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתם את זה כבר, אז מה ההסתייגות?
יעל גרמן (יש עתיד)
שהחוק מיותר ומזיק, ולכן צריך להשאיר את החוק העיקרי בסעיף 2א, בסעיף 11(3), שבו כתוב שלשר הרשות לתת או הרשות לא לתת אשרות ארעיות.
היו"ר דוד אמסלם
אבל מה הסתייגות על החוק הזה?
יעל גרמן (יש עתיד)
זו ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
את צריכה לומר בחוק הזה סעיף שאת מסתייגת ממנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
מסתייגת מהסעיף הראשי, שהוא סעיף 1ד.
היו"ר דוד אמסלם
אז יינתנו לאדם – זה התיקון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אל תגידי לי מה אני רוצה. אני אומרת את זה במפורש. אני מסתייגת מסעיף 1ד, ואומרת שהוא בלתי-נחוץ- - -
היו"ר דוד אמסלם
מה את מתכוונת שיהיה? להוריד אותתו?
יעל גרמן (יש עתיד)
כן, לבטל אותו. ודאי.
גלעד קרן
הסתייגות לא יכולה לשלול את החוק כולו.
היו"ר דוד אמסלם
היא מבקשת למחוק את סעיף (ד) בחוק. ולהשאיר את סעיף (ה)?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז רק את הכותרת להשאיר? אומר לך מה הבעיה. אני מבין שאת רוצה למחוק את החוק, אבל אין הסתייגות כזו. אסביר. את יכולה בכנסת לומר: אני מצביעה נגד הצעת החוק – הוא חוק לא טוב. אבל ההסתייגויות צריכות להיות לפי סעיף, ומה את רוצה לשנות.
יעל גרמן (יש עתיד)
כיוון שאני חושבת שכל החוק הזה מיותר- - -
היו"ר דוד אמסלם
אין הסתייגות נגד החוק עצמו. אין דבר כזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לבטל את החוק.
היו"ר דוד אמסלם
זה את עושה באמצעות ההצבעה שלך.
גלעד קרן
התקנון קובע שהסתייגות לא תכלול את עצם הצעת החוק. את יכולה לבקש לשנות את מה שכתוב בתוך הצעת החוק, כך שזה בעצם- - -
היו"ר דוד אמסלם
כפי שאמרתי, את יכולה לשנות את הסעיפים, כפי שאת רוצה. כפי שאמרתי, את יכולה לכתוב דווקא שיינתן, ואם השר מחליט שלא – לא. לעשות הפוך. שמי שעושה חרם, שייתנו לו, ואם השר מחליט שלא, לא ייתן לו.
יעל גרמן (יש עתיד)
תודה רבה שאתה מייעץ לי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. הבנתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה רושם את ההסתייגות? אני רוצה לנסח הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בחוק הכניסה לישראל ייכתב – אני מדברת על סעיף 1 - בחוק הכניסה לישראל ייכתב כי סעיף 2א הוא הקובע. זהו. אני לא מבטלת; פשוט נותנת תוקף משנה לסעיף 2א וגם לסעיף 11.
היו"ר דוד אמסלם
כלומר מי שקורא לחרם על ישראל, נוכל להכניס אותו לישראל.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא אמרתי את זה. אני אומרת כרגע, שאני בחוק הזה מבקשת לחזק את שני הסעיפים האלה.
היו"ר דוד אמסלם
שמה המשמעות שלהם? מה יהיה עם מי שקורא חרם על ישראל?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא מדברת על מי שקורא חרם.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה החוק. מישהו שקורא לחרם על ישראל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אני מתנגדת לחוק. לכן אני באה, במקום הנוסח הזה אני מבקשת שבחוק ייכתב ששר הפנים רשאי- - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. חברת הכנסת גרמן, הבנו את מה שאת אומרת, טוב, אבל כנראה אין לך האומץ לומר שאת רוצה לאפשר לשר הפנים להכניס מישהו למדינת ישראל שיש לו חרם. את בטלוויזיה, את לא רוצה שהצופים שישמעו, אז את אומרת: סעיף ג, ד. בסדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה יכול להמציא מה שעולה לך בראש. זה בראש שלך - לא בראש שלי. אני חושבת שלשר הפנים יש היום האפשרות הזאת. אין צורך בחוק הזה. החוק הזה מזיק למדינת ישראל, ולכן אין בו לחלוטין צורך, ואם צריך לשנות בלי לבטל אותו, זה השינוי שאני מציעה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לעשות פה הרמת מסך קלה. החוק הזה, כפי שנאמר על-ידי כמה מהדוברים כאן – גם מהגורמים המקצועיים וגם הפוליטיים – מיותר, מהסיבה שלשר הפנים יש סמכות לעשות את זה, ושר הפנים אגב לא נמנע ולא מחריש מלהשתמש בסמכות הזו. רק לא מזמן אסר שר הפנים את כניסתה לארץ של פעילת שלום, שהגיעה לכאן עם משלחת של חמישה אנשים, שבאו לכאן מטעם ארגון בין דתי ישראלי פלסטיני, שרצו לקדם את השלום. ארבעה מהפעילים נכנסו, ורק פעילה אחת, שצבע עורה היה שונה משאר הארבעה, משום מה גורשה מהארץ בטענה של קריאה לחרם, למרות שלא היה ולא נברא. היא פעילת שלום שרוצה לקדם את ההידברות הישראלית-פלסטינית, ולכן אני חושבת שזה מה שהחוק הזה מבקש לעשות.

אני רוצה להקריא סעיף שהחוק הזה מפנה אליו, למרות שזה לא כתוב בו. כתוב בחוק כך: לא יינתנו לאדם שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע במדינת ישראל אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא, אם הוא, הארגון או הגוף שהוא נציגם, פרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל – עד כאן טוב ויפה. כולנו מתנגדים לחרם על מדינת ישראל – אף אחד לא רוצה כאן באזרחי ואזרחיות מדינת ישראל בגבולות מדינת ישראל, להיות מוחרם, אלא שהסעיף ממשיך ואומר: כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם.

מה אומר החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם – שחרם על מדינת ישראל הוא חרם תרבותי או אקדמי - אקצר – מחמת זיקתו למדינת ישראל, מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא בשליטתה, ועל זה כל העניין, חברות וחברים, כי החוק הזה הוא לא נגד חרם על מדינת ישראל והוא לא נגד הקורא לחרם על מדינת ישראל בגבולותיה של מדינת ישראל, משום לדבר הזה יש סמכות לשר הפנים. החוק הזה הוא חוק לצנזורה על מתנגדי הכיבוש, והחוק הזה הוא חוק נגד פעילות פוליטית לפעילי שלום, מתנגדי כיבוש ואנשים שלא מסכימים עם מדיניות הממשלה.

אמר את זה פולישוק בפרק ששודר לפני שנתיים בצורה מאוד יפה, ואני מצטטת: קוזו, מזכיר הממשלה, הזכור לטוב, לכל מי שצופה בסדרה פולישוק, מציע לו: פעילי שלום, זכויות אדם, זכויות דולפינים, זכויות פלסטינים וכל מיני אנרכיסטים מתחזים לתיירים רגילים, כאילו כלום, ואז בבת אחת, מתכנסים להפגנה ומתנגדים לכיבוש או לגדר או לשד יודע מה.
ואז פולישוק שואל אותו
ואיך אני אעצור אותם? ועונה לו ראש הממשלה: אתה מפעיל את השגרירויות שלנו מול גורמי תיירות, גורמי תעופה, סוכני נסיעות, ממשלות, ודורש מהם לעצור את השמאלנים.
ושואל אותו פולישוק
איך אזהה אותם? אומר לו: קל מאוד - אוניית תענוגות לנמל אשדוד, כאילו הגיעו לקרוז, כאילו אמריקאים שמנמנים מפלורידה, כאילו לבקר במקומות הקדושים – בום, שמאלנים. אצנים אתיופים במרתון טבריה, חנונים מההייטק, צליינים ניגרים – בום, שמאלנים. נוער תגלית, קבוצות ביורוליג – לא עלית עליהם בזמן, אכלנו אותה בהזדהות עם הפלסטינים. והכי מסוכנים, ישראלים שהיו בחו"ל, נחשפו לתקשורת החופשית, ועכשיו חוזרים. השב"כ העביר לנו את המיילים שלהם, פחד אלוהים.
היו"ר דוד אמסלם
את רוצה להקריא את כל הפרק?
תמר זנדברג (מרצ)
אני מסיימת במשפט החשוב ביותר – וזה מה שאתם רוצים לעשות פה בחוק החרם, רק שלא יסתובבו פה אנשים שלא חושבים כמונו, נקודה.

זה מה שהחוק הזה בא לעשות. בואו נגיד את זה לפחות. יש פה צנזורה פוליטית ברורה על מתנגדי הכיבוש. לא אכפת לנו מחרם על מדינת ישראל – כי הסמכות הזאת קיימת בחוק – אכפת לנו מחרם על אזור שנמצא בשליטתה, והתסכול של הבית היהודי, שעדיין לא הצליחו לספח, כי כל אחד יודע מה המשמעות – לא במועצת הביטחון של האו"ם אלא כאן במדינת ישראל, מנסים לחוקק מפה ולחוקק משם ולדפן מפה ומשם.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת זנדברג, מה ההסתייגות? אגב, אני רוצה לומר לך משהו באופן בסיסי לחוק. את מגדירה מה זה מדינת ישראל?
תמר זנדברג (מרצ)
לא אני מגדירה. החוק הישראלי מגדיר.
היו"ר דוד אמסלם
מדינת ישראל מוגדרת בחוק מדינת ישראל, וזה כולל גם את יהודה ושומרון.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. אתה יכול לנסות לשנות את החוק, אבל כיום זה לא.
היו"ר דוד אמסלם
אנשים ביהודה ושומרון גם משלמים מס הכנסה, עושים מילואים, משלמים ביטוח לאומי.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה קשור?
היו"ר דוד אמסלם
זה קשור. גם החרם – לא נאפשר את זה גם שם. אני מבין שאתם רוצים להוציא חלק ממדינת ישראל מהמסגרת הזאת.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו לא רוצים להוציא.
היו"ר דוד אמסלם
שאלת.
תמר זנדברג (מרצ)
לא שאלתי. אתה התערבת לי בדברים. במענה לדברים שהפרעת לי, אומר לך- - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מפריע. אני מנהל את הישיבה.
תמר זנדברג (מרצ)
אם מה שאתה אומר היה נכון, היה מספיק לכתוב בחוק החרם: מדינת ישראל, ולא היה צורך בתוספת: או אזור שנמצא בשליטתה. מכיוון שמה שאתה אומר, זה לא המצב, ואתם צריכים כל מיני תרגילים משפטיים מכאן עד הודעה חדשה כשצריך לשלם עשר אגורות על השקיות, פתאום זה לא מדינת ישראל וחוקי מדינת ישראל לא חלים, וכשאתם רוצים שאנשים שמתנגדים לכיבוש לא ייכנסו לכאן, פתאום זה כן מדינת ישראל. תחליטו. כרגע זה לא המצב, גם אם תתהפכו על הראש ותנפנפו ברגליים, זה לא יהפוך להיות המצב. אתם רוצים לשנות אותו? יש כאלה שרוצים. בינתיים לא הצלחתם. לדעתי אתם תחריבו את החזון הציוני ואת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אם תעשו את זה. בבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מה הסתייגות?
תמר זנדברג (מרצ)
ההסתייגויות הן כאלה: לפני סעיף 1 – לפני הסעיף המרכזי בחוק - יבוא סעיף מטרה: "מטרת הצעת החוק היא להמשיך את מדיניות הממשלה אשר מנסה למחוק את הכיבוש הישראלי על הגדה המערבית, להימנע ממשא ומתן ופוגעת בסיכוי לפתרון שתי המדינות ולתהליך שלום". זו מטרת החוק.



לאחר מכן, אחרי סעיף (ה) סעיף נוסף: "שלילת אשרה ורישיון ישיבה מסוג כל שהוא תבוצע רק באישור של ועדת הפנים והגנת הסביבה, ולאחר שהונח על שולחן הוועדה המידע אשר נאסף על אותו אדם, אופן איסוף המידע והסיבות בגינן המידע מצדיק את שלילת האשרה או רישיון הישיבה". 



אני רוצה הסתייגות נוספת, להוסיף, לאמץ את מה שאמרה כאן אביטל ממשרד המשפטים, ואני רוצה להסביר למה. היא דיברה על הליכים לקראת אשרת קבע לאדם שמתוקף כל מיני דברים שמדינת ישראל במקרים המועטים שהיא מעניקה אשרות, למעט אשרה במסגרת חוק השבות. בעצם החוק הזה, המטרה גם המוצהרת שלו לשיטתכם – נניח אתם רוצים למנוע מאקטיביסטים ומפעילים פוליטיים – בסדר. זה אשרת ביקור. אדם שנמצא בהליך לקבל אשרת ישיבה, אשרת קבע מתוקף עבודה, מתוקף זוגיות, אינני יודעת מה, מטרת החוק המרכזית לשיטתם – שוב, אני מתנגדת לחלוטין לחוק – זה לא המקרה. לכן אני חושבת, שההסתייגות הזו, לזה היא מיועדת, כלומר היא מיועדת להגשים את מטרת החוק כפי שאתם מתכוונים אליה, ולכן ראוי לקבל אותה. אני מבקשת לרשום גם אותה.
היו"ר דוד אמסלם
כלומר, חברת הכנסת זנדברג, בעצם אין לך בעיה עם זה, ואת רוצה שנקבל אנשים למדינת ישראל ונכניס אותם, כשהם קוראים לחרם, למשל, על מוצרים ישראליים, שלמשל אפילו ביהודה ושומרון יוצרו. שנקבל אותו פה בשדה התעופה.
תמר זנדברג (מרצ)
הסברתי לך. החוק הזה הוא חוק פוליטי.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי. אני רוצה לתרגם את זה הלכה למעשה. עזבי פוליטיקה. אני שואל שאלה.
תמר זנדברג (מרצ)
לאנשים יש זכות לעמדות הפוליטיות שלהם.
היו"ר דוד אמסלם
לא שאלתי אם זכות. אני מכיר את המסית ההוא מחו"ל, שרוצה להחרים ולפגוע במדינת ישראל. אני מבין. הוא עובר בסופרים שם ומבקש להחרים מוצרים וכו'. חלק מהמוצרים הם מיהודה ושומרון. אגב, גם מירושלים. אז את בעד זה שנכניס אותו ישראל?
תמר זנדברג (מרצ)
אענה לך בשאלה אחרת. אם יבוא מבקש אשרה, שקורא לחרם על חברה כלשהי, בגלל שמחירי הגבינה הגבישית שהם מייצרים גבוה מדי לטעמו, אתה חושב שצריך לשלול את רשיון האשרה שלו? יש עמדות פוליטיות.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור.
תמר זנדברג (מרצ)
זה חוק של סתימת פיות פוליטיות. למה לא קשור? זה בדיוק קשור.
היו"ר דוד אמסלם
הרי ברור שאם אנחנו מבקשים להגביל את כניסתו לישראל למי שיש לו כובע צהוב על הראש, ברור שזה לא הרעיון. מדובר פה על חרם. הרי למה נזעקנו היום לעניין, הח"כים, שאני מודה להם על ההצעה? אגב, לגבי הנושא של המיותר – לפני שעה עשינו דיון אחר, שהיה על הנושא של הארכת רשיון לביקורים. שאלתי את משרד המשפטים, ושם בא חבר הכנסת ברושי וביקש להדגיש את אמני הבמה. שאלתי את משרד ההגירה: תגידו, היום אפשר? אמרו: כן, אבל עדיף שניתן להם זום נפרד. זה אפשרי גם היום במסגרת החוק הקיים. לכן העברנו את זה, כי אם יש הדגשה לעניין, אהלן וסהלן. גם פה. נניח שזה קיים בחוק. אבל יש פה תופעה בשנים האחרונות שאני כישראלי מרגיש מצוקה, מרגיש אפילו מושפל. אני חושב שמוצרים במדינת ישראל צריכים להיבחן על בסיס האיכות שלהם, המחיר - נהדר. אתה לא רוצה לקנות- - -
תמר זנדברג (מרצ)
אבל יש אנשים שחושבים אחרת ממך. זה העניין. אתם מנסים לחסום את מי שחושב אחרת מכם.
היו"ר דוד אמסלם
לא סיימתי. אני מרגיש כישראלי – לא חשוב מאיפה אני, מה אני. אני חושב שכל מוצר ישראלי שנמכר בעולם, כפי שאמרתי, צריך להיבחן על בסיס האיכות שלו, על בסיס המחיר. אני בא לסופר, ולא בודק מאיפה זה מגיע – מהולנד או מערב הסעודית.
תמר זנדברג (מרצ)
כשאני באה לסופר, אני בודקת כל מיני דברים – מאילו מוצרים זה מיוצר, שזה לא מהחי, כי אני לא אוכלת מוצרים מהחי, אני בודקת שזה לא יוצר בתנאים של העסקה לא הוגנת, ואני בודקת מה המיקום הפוליטי שהמוצר הזה יוצר, ומוצרים שיוצרו תחת כיבוש ובמצב של כיבוש והפרת זכויות אדם והעוולות הקשות ביותר שיש במדינת ישראל, אני לא קונה.
היו"ר דוד אמסלם
אני משיב לך. את דיברת, אבל מעניין אותי להבהיר לך את הרציונל שלנו בעניין. אין לי בעיה – יכול להיות שגם את, בסופר כשאת נכנסת, ואת רואה מוצר שיוצר ביהודה ושומרון, גם את לא קונה אותו.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אנחנו כאן כרגע, בעצם בקואליציה, באים לפי תפישתנו להגן על מדינת ישראל. לא לפי תפישתכם. לכן אנחנו חושבים שמי שמחרים מוצרים במדינת ישראל וקורא חרם על מדינת ישראל כולה – לא משנה איפה – לא צריך להיכנס למדינת ישראל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אתה יכול לעשות את זה בחוק הקיים.
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי את הסעיף הקודם. לנו חשוב גם להדגיש את זה חזור והדגש. גם אם הוא קיים, להדגיש. למה החוק הזה לא עלה לפני עשר שנים? כי לא היה צורך בו. אבל בשנים האחרונות – בושה וחרפה, יש אנטישמיות. אני רואה את זה כמהלך אנטישמי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני חולקת עליך.
היו"ר דוד אמסלם
לכן את במרצ ואנחנו כאן. מי שהציע את ההצעה זה הליכוד והבית היהודי. לא ציפינו שאת תגישי. לכן אני מחדד את העניין, כדי להבהיר מה אתם הצעתם, למה אתם מתנגדים, ולמה אנחנו תומכים. תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת אכרם חסון.
אכרם חסון (כולנו)
בוקר טוב. כמובן, יש הבדל עצום בין הבעת דעה לבין הטלת חרם על מדינת ישראל. כל מי שמטיל חרם, צריך למנוע את כניסתו למדינת ישראל, ואני חושב שכולנו מסכימים לנקודה הזאת.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אתה יכול לעשות את זה. עושים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תני לו לדבר.
אכרם חסון (כולנו)
יש לנו שלום עם שתי מדינות – עם מצרים ועם ירדן. איגוד העיתונאים בירדן קורא לחרם על מדינת ישראל, ולשכת עורכי הדין במצרים קוראת לחרם גם על מדינת ישראל, אבל בתוך לשכת עורכי הדין של מצרים יש עורכי דין שהם משלמים מחיר בגלל שהם בעד מדינת ישראל ונגד הטלת החרם. אותו דבר, יש מספר עיתונאים קטן בירדן, שתומך ביחסים עם מדינת ישראל, והוא נגד הטלת החרם.

השאלה שלי, איך נתייחס בתוך הארגונים האלה, שקוראים לחרם מדינת ישראל, אבל יש בהם חברים שהם בעד ונגד החרם?
היו"ר דוד אמסלם
סעיף (ה) אומר ששר הפנים רשאי לתת אשרה וכו' מטעמים מיוחדים שיירשמו, כלומר שר הפנים, במקרים חריגים, כפי שאתה מבין, יש לו סמכות דווקא כן להכניס. אנחנו לא מתכוונים להרחיק ממדינת ישראל. אותם דווקא כן הייתי מקבל בסוכריות ודגל שק בשדה התעופה.
גלעד קרן
בנוסף למה שאומר היושב-ראש אנחנו גם מציעים תיקון בסעיף קטן (ד) – במקום המילים "שהוא נציגם" אנחנו מציעים לכתוב "שהוא פועל עבורם", כך שיהיה ברור שלא כל מי שמשלם דמי חבר- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שהוא פועל עבורם עכשיו, בהקשר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אריה קובלר
אני אריה קובלר. אני מארגון fair play. זה ארגון ראש של כמה ארגונים פרו ישראליים ויהודיים ובריטניה, שעובדים כבר עשור ישראל נגד החרם על ישראל. העבודה שלנו זה מה שעשיתי כבר עשר שנים מחיי.

אני לא רוצה להתייחס לחוק באופן כללי, אלא – סליחה על העברית שלי – יש לי ניסוח שיכול לפגוע בעבודה שלנו בלייצג את ישראל. קודם כל, כל הארגונים הפרו ישראליים בעולם כמעט מביאים לארץ משלחות של אנשים מבלי לשנות את דעתם. אולי אנשים שהם קצת נגד ישראל, נאמר, שהם לא בעדנו, לא בצד שלנו, אבל הם גם לא שונאים. יש מצב שחלקם פעם בחייהם, לפני כמה שנים, חתמו על מכתב של אלף אנשים שהיה מופיע באיזשהו אתר שקורא על חרם, והאנשים האלה הם אוטומטית, לפי החוק, לא ייתנו להם זכות להיכנס.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך מה הקונסטרוקציה של החוק, שאין בלתה לדעתי. בדרך כלל אתה נותן משהו כללי, כי אין לך ברירה. אתה לא יכול להיכנס לכל נושא ונושא. ואז אתה מחריג את היוצאים מן הכלל. אתה אומר: לשר הפנים יש סמכות להחריג. אז ברור לחלוטין שאם מה שאתה זה הדרך, ואני שר הפנים, וזה מה שמוצע – אהלן וסהלן. תכניס אותם. החוק נותן תשובה לזה.
אריה קובלר
אני רוצה להסביר את הבעיות האפשריות, ואולי לחשוב קצת על פתרון. בעיות אפשריות אחרות – יש אנשים שהם נציג או אפילו ראש, נשיא ארגון שקורא לחרם על ישראל, והנשיא עצמו פעל נגד.
היו"ר דוד אמסלם
נתנו תשובה כבר.
אריה קובלר
לא. פעל בעד הארגון. לא פעל בעד החרם.
היו"ר דוד אמסלם
זה נכנס לקטגוריה.
אריה קובלר
אולי זה צריך להיות מפורש, כי השינוי לא ברור- - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל הסברתי- היות שלשר הפנים יש שיקול דעת מלא להחריג את מי שלדעתו צריך להחריג, אין בעיה.
אריה קובלר
אנחנו מדברים פה על אלפי אנשים בשנה, אפילו יותר, אז נרצה לדעת איך עושים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
בפועל איך זה יעבוד – יבוא אדם וירצה להגיש בקשה. אני מניח שאם הוא לא איש חשוב ומוכר, לא פותחים פה כל היום רק חוקרים פרטיים.
אריה קובלר
איך יודעים? אני מביא משלחת.
היו"ר דוד אמסלם
רוב האנשים לא צריכה להיות בעיה בגינם, כי הם פרטיים – סביר להניח שאף אחד לא יודע מה אמר. יש אנשים שבאופן מובהק – אנשים מפורסמים, אנשים קולניים, שפועלים בהרבה אנרגיות. אותם אנחנו רוצים למנוע.
אריה קובלר
זה לא החוק. החוק כללי אוטומטי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר לך - כל חוק שבא בקונספציה הזאת, בא כללי, ונותן סמכויות להחרגה, וזה מה שקיים. תודה רבה. בבקשה, יפעה סגל, לשכת עורכי הדין.
יפעה סגל
שני דברים. אחד, רציתי לענות לאחת ההסתייגויות של חברת הכנסת תמר זנדברג. הנושא של חופש הביטוי ומה זה הקריאה לחרם ומדוע זה כן מוגן או לא מוגן, נידון בבג"ץ בצורה מאוד רחבה לפני כשנתיים. בג"ץ הסכים שהדבר הזה צריך להיות מעוגן כך שחוק החרם, נקבע שהוא חוקתי, ועובר את כל מבחני המידתיות. לכן הטיעון הזה, שנטען גם בבג"ץ, לא התקבל בבג"ץ, ולכן אני חושבת שזה אפשרי מבחינת משפטית.
תמר זנדברג (מרצ)
אמר היושב-ראש שלא בג"ץ ולא המשפטנים קובעים מה נורמטיבי. אנחנו עכשיו בהליך חקיקה; אנחנו לא בשלב ערעור חוקתי או בג"צי על החקיקה.
היו"ר דוד אמסלם
תתפלאי, יפעה, אבל אני מסכים אתה. חברי הכנסת לכאן מגיעים עם המוסר האישי שלהם מהבית, עם הערכים שלהם ועם תפישות העולם שלהם. הם לא צריכים לקבל הכשרים מגופים אחרים. לכן אני מסכים אתה בעניין. כל הכבוד לבג"ץ. אני מעריך אותו כבג"ץ. אני לא חושב שהוא חכם מאתנו פה או יותר טיפש – זה לא הרעיון, אלא עצם העניין שהוא בג"ץ, אני מכבד אותו. אבל מותר לנו לחשוב אחרת. מה העמדה שלכם?
יפעה סגל
זו היתה השורה התחתונה.
תמר זנדברג (מרצ)
טענתי שיש בעיה חוקית או חוקתית? היא אמרה את זה בהתייחסות לדבריי. צריך לשים דברים על דיוקם. אני ביטאתי את עמדתי כחברת כנסת.
היו"ר דוד אמסלם
מה עמדתכם לגבי החוק עצמו, יפעה?
יפעה סגל
יש לנו הצעה. כפי שאמרת, הרעיון הוא לא למצוא כל ילד שפרסם פוסט בפייסבוק וכו'. יש פה הסכמה, למה הצורך שלו ואיפה הוא יבוא לידי ביטוי. יכול להיות שכדאי להוסיף סייג שקיים דומה לו בחוק החרם, שמדבר על צפיות – ואומר בדיוק מה לשון הדברים – הכוונה היא היתכנות בצפיות. כלומר זה לא סתם מישהו שקרא לחרם, אלא לתחום את זה כך שזה גם מקבל ממד של סבירות.
היו"ר דוד אמסלם
למה הכוונה? את מציעה שאנחנו בחוק נפרש במה באה לידי ביטוי פעולת החרם שהבחור פעל בה - האם זה בטלוויזיה, בעיתונות, אמר ברמקול, כתב בפייסבוק, כתב בעיתון, הלך בבתי ספר ודיבר אתם? מה?
יפעה סגל
לא. אם הוא הארגון, הגוף שהוא נציגם, פרסם ביודעין.
היו"ר דוד אמסלם
זה התפלק לו? בלי לשים לב אמר: אנחנו בעד להחרים מוצרים ישראליים, בלי לשים לב למה שהתכוון?
יפעה סגל
שזה מוציא החוצה כל מיני דברים שהם זוטות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. בבקשה. חבר הכנסת סמוטריץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רק לפרוטוקול, ויגיד היועץ המשפטי אם זה צריך התייחסות – שאלו אותי פה - יש לפעמים שהסוכנות מביאה קבוצות דווקא של פעילי חרם כדי לנסות לשכנע אותם ולהראות להם. אני חושב שזה אמור להיפתר בסעיף קטן (ה). אם הסוכנות תפנה לשר הפנים – תגיד לו: אני רוצה להביא קבוצה - ודאי תקבל את האישור.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לומר. אדגיש שוב. כפי שאמרו כולם פה- - -
יעל גרמן (יש עתיד)
על כמה מקרים אתה מדבר? כמה כאלה יש? אזרח שלא בא להשתכנע- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - -
קריאות
- - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה חוק פוליטי, ופה זה כבר כן מתחיל להיות בעיה חוקית או חוקתית, כי זה פגיעה בעיקרון השוויון. אם בסופו של דבר יתברר שכל מי שהסוכנות מביאה, נכנס, לא חשוב מה עמדותיו, אבל מי שארגון שמאלני לא נכנס מתוקף החוק הזה, אז תהיה בעיה חוקתית. למעט אם הסוכנות מביאה אותו – זה מה שאמר כרגע מציע החוק. אז תהיה בעיה חוקתית, כי ייפגע עיקרון השוויון.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
הדיאלוג הוא רק מולי. בוא נתקדם. בבקשה.
ליאור יפה
ליאור יפה, מהמשרד לנושאים אסטרטגיים. אנחנו תומכים בהצעת החוק, וגם תומכים בתיקון שמתקן את נציגם ופועל עבורם, כדי להסביר גם לשאר הקהילות שיגיעו ארצה במשלחות וכו' - יש לך סעיף 1ה ששם תתבצע החרגה. מטרת הצעת החוק ידועה וברורה, וזה לא נועד עבור אנשים שהגיעו לכאן כדי להציג להם את ישראל באור אחר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. בבקשה.
נעמה פלאי
אחת, לעניין השאלה של הוספת רשיון לישיבת ארעי, א5.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מכניס את זה, אז אין צורך.
נעמה פלאי
אוקיי. דבר שני – לעניין מה שהציגה חברת הכנסת זנדברג על הדוגמה לסירוב כניסה שנעשה לפני מספר שבועות – זו בדיוק הדוגמה שמוכיחה שסמכות שר הפנים קיימת, והסיבה שהפעילה הזאת סורבה – מטעמים של פעילות נגד מדינת ישראל, אדם שמנסה להיכנס באצטלה שקרית, והפעולה היא לצורך פעילות נגד מדינת ישראל, ולא משום סיבה אחרת שהוזכרה פה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מתייחס לנושאים הספציפיים. זה פחות חשוב. אני חוזר, לחברת הכנסת גרמן - הסמכות קיימת בחוק, נכון. כפי שאמרתי, גם הדיון הקודם, שהיה לגבי אומן במה – הוא קיים בחוק, אבל רצו להדגיש את זה במיוחד. כנראה קרה משהו היום באומנים. לכן אנחנו, היות שכל הנושא של תנועת ה-BDS וכל החרם על ישראל התחיל בשנים האחרונות – לכן אנחנו רוצים להדגיש את זה באופן חיובי. זו שאלה גם של גאווה לאומית שלנו. יש לנו מה שנקרא אמירה חיובית בעניין, לומר לכל מי שרצה להחרים אותנו – נא אל תבוא לכאן. אתה לא רצוי, ואם תבוא, לא נכניס אותך. אני חושב שכל מדנה שיש לה מעט כבוד עצמי, טיפה כבוד לאומי, לא גדול – היתה נוהגת כך. לכן אנחנו נוהגים כך.

אני רוצה לשוב ולהודות לחבר הכנסת סמוטריץ ולכל החברים שהעלו את זה, כי יש לזה מסר ערכי ומסר לאומי מאוד חזק.

אני רוצה לעבור להצבעות על ההסתייגות. בבקשה.
גלעד קרן
ההסתייגות של חברת הכנסת יעל גרמן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של יעל גרמן – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 2

נגד – 4

נמנעים – אין

ההסתייגות לא אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
גלעד קרן
ההסתייגויות של חברת הכנסת תמר זנדברג – האם להצביע על כולן יחד?
תמר זנדברג (מרצ)
אם אפשר, לשם החוק בנפרד, ואת שתי ההסתייגויות בנפרד.
גלעד קרן
סעיף המטרה.
היו"ר דוד אמסלם
סעיף המטרה – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 2

נגד – 4

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

שאר ההסתייגויות – מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד ההסתייגויות – 1

נגד – 4

נמנעים – 1

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו. נקריא את נוסח החוק.
גלעד קרן
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27), התשע"ז–2016.

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952‏, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

(ד) לא יינתנו לאדם שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע במדינת ישראל אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא, אם הוא, הארגון או הגוף שהוא פועל עבורם, פרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל, כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א–2011‏, או התחייב להשתתף בחרם כאמור.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), שר הפנים רשאי לתת אשרה ורישיון ישיבה כאמור באותו סעיף קטן, מטעמים מיוחדים שיירשמו."
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד החוק, כפי שהוקרא - שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד החוק – 4

נגד – 2

נמנעים – אין

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27), התשע"ז–2016, אושר.
היו"ר דוד אמסלם
החוק עבר. 4 בעד, 2 נגד. אין נמנעים. אני קובע שהחוק עבר לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים