ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/12/2016

פרק ז' כולו (מים וביוב), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 321

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, י"ח בכסלו התשע"ז (18 בדצמבר 2016), שעה 13:00
סדר היום
פרק ז' כולו (מים וביוב), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
ארנון גלעדי - יו"ר התאגיד הסטטוטורי, איגודן

נעמי ברנפלד - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

שירה ברגמן - רכזת מים וחקלאות באגף תקציבים, משרד האוצר

רעיה עדני - רפרנטית מים באגף תקציבים, משרד האוצר

דוד רובין - אגף איכות המים, המשרד להגנת הסביבה

דוד רובין - המשרד להגנת הסביבה

דוד וינברג - מהנדס ארצי תכנון וקולחין, משרד הבריאות

דוד קופר - משרד האוצר

עו"ד ילנה נולוכבסקי - ייעוץ משפטי, איגודן
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
סיגל גורדון

פרק ז' כולו (מים וביוב), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר דוד אמסלם
שלום לכולם, אני פותח את הישיבה בנושא: פרק ז' שכולו מים וביוב, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018), התשע"ז-2016, רביזיה. מי בעד הרביזיה? אני מעמיד להצבעה, מי בעד הרביזיה, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה התקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
הרביזיה בעצם התקבלה ואנחנו פותחים את הדיון מחדש. בבקשה. ארנון אתה רוצה לפתוח? בבקשה. ארנון הסב את תשומת לבנו למה שסיכמנו רק שכנראה יש בעיה בניסוח. נעבור ישר לעניין, איזה ניסוח אתה מבקש תומר?
תומר רוזנר
קודם ארנון יציג מה הוא מבקש.
ארנון גלעדי
הסיכום בינינו היה לגבי ההבנות, מה שיש כרגע מבחינת האיגוד ימשיך לפעול כפי שיש היום על כל ההיבטים, החל מהנושא של הרישיון, דרך הנושא של התנאים, דרך הנושא של הכללים. כלומר, כל מה שיש היום נשאר כפי שהיה. אם אנחנו נבקש לעבור להיות חברה בנושא של ביוב, אנחנו לוקחים על עצמנו את כל התנאים החדשים שהחוק קובע, אין בזה שום סייג בנושאים האלה. אבל מה שיש עד היום, ככה אנחנו ממשיכים לפעול בו.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו בעצם צריכים לקבל שתי החלטות: האחת, שיש חברת ביוב ומי שרוצה אז נכנס לכללים. ויש את הסוגיה של רישיון הפעלה. היות ומי שקיבל הסכם - - -
שירה ברגמן
לתקן את הסעיף שמטיל - - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן בעצם התגלה פה סיפור, שלכאורה אחרי זה הרגולטור יכול לבוא ולשנות את התנאים. מה אתה מציע תומר רוזנר?
תומר רוזנר
הנוסח שהיה בפעם הקודמת, שרואים את צו ההקמה כרישיון. זה אני מבין לא מספק את נציג איגודן.
ארנון גלעדי
זה פותח פתח.
תומר רוזנר
זה בהחלט פותח פתח, אין ספק.
היו"ר דוד אמסלם
אז איך נסגור את הפתח?
תומר רוזנר
ההצעה שלנו, כדי להשיג את המטרה שהם מבקשים היא בעצם לתקן את הסעיף שמטיל את חובת הרישוי, לומר שחובת הרישוי הזאת לא תחול על איגוד ערים כזה.
היו"ר דוד אמסלם
שהוא גם הולכה וגם - - -
שירה ברגמן
שמספק הולכה.
ארנון גלעדי
גם טיפול וגם הולכה ושיש לו גם צו הקמה.
היו"ר דוד אמסלם
שלושה.
תומר רוזנר
לכל איגוד ערים יש צו הקמה.
ארנון גלעדי
בסדר, גם וגם.
היו"ר דוד אמסלם
נרשום את זה, שמי שיש לו צו הקמה - - -
תומר רוזנר
אין איגוד ערים בלי צו הקמה.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נגיד את זה, מה אכפת לך?
תומר רוזנר
כי אין צורך.
ילנה נולוכבסקי
צו הקמה הוא מספיק, בעצם חברת הרישוי לא תחול על איגוד הערים, גם שירותי הולכה - - -
נעמי ברנפלד
לא על איגוד ערים אלא על - - -
תומר רוזנר
הקושי שאנחנו רואים בהצעה הזאת לא נוגעת לאיגוד ערים דן אלא לאיגודי ערים אחרים. ההצדקה שאנחנו שמענו לדבר הזה - - -
ארנון גלעדי
לדעתי יש רק עוד איגוד אחד שיש בו גם וגם, זה רמלה לוד.
תומר רוזנר
נכון. ההצדקה שאנחנו שמענו להחרגה הזאת היא בכך שיש הסדר בחוק איגודי ערים שחל על האיגוד. ההצדקה הזאת נכונה לכל איגוד ערים שעוסק בהולכה וטיפול ולא משנה אם הוא עוסק בזה, בזה או בשניהם ביחד. אלא אם כן יש מישהו שיכול להסביר לנו את הצדקת ההבחנה מבחינה נורמטיבית.
שירה ברגמן
את ההצדקה שדורשים שירותי הולכה וטיפול?
תומר רוזנר
גם יחד, כן.
היו"ר דוד אמסלם
למה לא, זה שני דברים שונים, אני אגיד לה.
תומר רוזנר
לא, מבחינה נורמטיבית.
היו"ר דוד אמסלם
נורמטיבית בוודאי. בגלל כשמדובר על מישהו שאחראי על כל המכלול, זה משהו שבעצם יש לו עוצמה גדולה, הוא כבר נותן את הטיפול בכול, הוא איגוד ערים בפני עצמו, הוא כבר מתנהל ככה.
שירה ברגמן
הוא כבר היום מתנהל עם ההולכה ועם הטיפול - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, הוא כבר מתנהל ככה. דרך אגב, הסיפור המרכזי שאני רואה אותו יותר בהולכה. זו הרשת הבעייתית. אז אם יש לו גם את המפעל וגם את ההולכה, יש לו בעצם את כל המכלול. אז גמרנו.
תומר רוזנר
זה לא נותן תשובה לשאלה למה יהיה פטור מהרישיון - שזה בסדר - ואיגוד ערים שחל אותו הסדר נורמטיבי שחל עליו, שעוסק במקרה רק בהולכה או רק בטיפול - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו, אני אסביר. בסופו של דבר זו לא שאלה נורמטיבית, אתה צריך להביא איזשהו חיתוך טכני. היות והוא בעצם נמצא בכל המתווה והוא בעצם מחזיק גם את הרשת וגם את המפעל, זה מה שאנחנו רוצים. אם כולם היו מתנהלים כמוהו, לא היתה בעיה בכלל.
נעמי ברנפלד
צריך שתהיה רגולציה אחידה. בגלל שאת שירותי ההולכה והטיפול שהם מחוץ לעיר הגדרנו כפעילות אחת, צריך שיהיה ממשק רגולטורי אחיד על מי שעושה את שירותי ההולכה ואת שירותי הטיפול. במקרה של "איגודן" יש גם את שירותי ההולכה וגם את שירותי הטיפול תחת מערכת רגולטורית אחת. באיגודי ערים שבהם יש רק את הטיפול, אז יש לך מערכת רגולטורית אחת שמתייחסת לטיפול ואין את אותה מערכת רגולטורית על הממשק בין ההולכה לטיפול.
היו"ר דוד אמסלם
זה בדיוק התכלית של העסק. הרי הבעיה שלנו זה בהולכה. המפעלים זה לא הבעיה, הבעיה זה הרשת. לו יש גם את הרשת, גם את המפעל, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיהיה. אם כולם היו כמוהו, לא היתה תכלית לחוק, הכול היה בסדר.
תומר רוזנר
לצורך העניין, אנחנו מציעים לתקן את סעיף 14ב' המוצע, שמתיר את חובת הרישוי על ספקי ביוב. רוני תקריאי את הנוסח.
ארנון גלעדי
יש גם 149.
תומר רוזנר
לא, אין צורך.
אהוד אדירי
אם אין חובת רישוי אז לא צריך את 149.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה רוני.
רוני טיסר
בפסקה 11 להצעת החוק: בסעיף 14, האמור בו יסומן א' ואחריו יבוא ב': בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא יעסוק ספק שירותי ביוב ושירותי הולכה וטיפול אלא ניתן לו רישיון הולכה וטיפול לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו. הוראה זו לא תחול על ספק שירותי הולכה וטיפול שהתקיים בו אחד מאלה:

1. הוא איגוד ערים למים וביוב כמשמעותו בפרק ב' לחוק איגודי ערים העוסק בשירותי הולכה וטיפול הכוללים הולכת שפכים וטיפול בהם גם יחד.

2. חל לגביו פטור מהצורך בקבלת רישיון בהתאם לכללים שקבעה מועצת הרשות לפי סעיף 21א'.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד?
ארנון גלעדי
רגע, זה אחד.
ילנה נולוכבסקי
אבל זה מחייב את רשות המים לתת פטור.
שירה ברגמן
לא, לא.
רעיה עדני
זה אחד מהשניים, לא גם וגם. או זה או זה.
ארנון גלעדי
ואז זה גם מתקן את כל הדברים של כל הכללים.
רעיה עדני
תסתכלי ב-149, זה אומר, מי שיש לו רישיון, זה יחול עליו: בעל שירותי הולכה וטיפול שיש בידו רישיון. תסתכלי ב-149ב'.
ארנון גלעדי
זה גם חל לגבי המפה שלכם בנושא מט"שים, כשקבעתם את תחומי הגזרה?
רעיה עדני
המפה היא לא חלק מהצעת החוק.
ארנון גלעדי
אני יודע.
רעיה עדני
המפה, קודם כל היא יצאה להערות הציבור במסגרת הדיון במועצת רשות המים, נשמח לשמוע גם את ההערות שלכם אם אפשר. אם צריך לתקן, כבר הבנתי את הסוגיה מדיון שהתקיים קודם, צריך לתקן את זה במועצה. אבל בכל מקרה, החוק לא מתנגש עם זה.
ארנון גלעדי
כלומר, לפי החוק הזה אפשר לצרף מט"שים נוספים?
רעיה עדני
כן.
תומר רוזנר
ארנון, תציג את הדברים על השולחן.
ארנון גלעדי
הם עשו כרגע מפה שחילקו את הארץ לשלושה אזורים.
תומר רוזנר
ל-12.
שירה ברגמן
ל-12.
ארנון גלעדי
לא, לשלושה אזורים ראשיים.
שירה ברגמן
12 אזורים.
ארנון גלעדי
12 אזורים שקבעו את גזרות הטיפול. כרגע סיכמנו אתם על תכנית עבודה רב שנתית, שמצרפים אלינו את הרצליה, רמת השרון והוד השרון. בנוסף לזה, לגבי הנושא של יבנה, רמלה לוד, בבדיקת אופציות צירוף. במפה שהם מפרסמים יש החרגה של הקטע הצפוני והחרגה של הקטע הדרומי.
תומר רוזנר
זה כאילו אזור אחר.
ארנון גלעדי
כאילו אזורים אחרים. החוק הזה ימנע את ההגדלה של האזורים האחרים.
ילנה נולוכבסקי
מה שכתוב, אם אני מבינה נכון, בחוק תאגידי המים המקורי כמו שהוא כתוב כרגע, חברה שהיא תאגיד מים וביוב לא תקבל שירותים או לא תתחבר אלא תאגיד מים וביוב אחר.
היו"ר דוד אמסלם
טוב רבותי, אני רוצה להביא את זה להצבעה.
ארנון גלעדי
מה שחשוב תומר, שהחוק הזה לא ימנע נושא של התחברות מט"שים נוספים.
היו"ר דוד אמסלם
אליך כאילו.
ארנון גלעדי
כן.
תומר רוזנר
אני צריך לבדוק את זה.
ארנון גלעדי
ברגע שהסיפור התחיל לעלות, התחלתי לבדוק את הדברים הנוספים ואז נאמר לי, שזה לא קשור בחוק, זה לא מופיע בחוק אבל אני מקווה שהחוק לא מונע התחברות.
דוד קופר
כל עוד הם לא חברת ביוב. התיקון לחוק לא מונע את ההתחברות הזאת. אם וכאשר הם יהפכו להיות חברת ביוב יותר מאוחר - - -
ארנון גלעדי
עזוב חברת ביוב, במצב הנוכחי.
דוד קופר
במצב הנוכחי החוק לא מונע.
היו"ר דוד אמסלם
טוב רבותי, אני יכול להביא את זה להצבעה?
תומר רוזנר
תן לי רגע לבדוק מה הוא שואל.
דוד קופר
אדוני היושב ראש, אפשר אולי להציע, שבכל מקרה ויוחלט שאם בשלב הנוסח נמצא, שנוצרת מניעה כזאת אז נוכל לבוא ולתקן את זה.
ארנון גלעדי
בסדר.
דוד קופר
אם זה מקובל על תומר.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יגיד לך שלא.
תומר רוזנר
לא, אין דבר כזה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו יכולים להכריז על זה באופן פוזיטיבי? אחרי זה אתה תבדוק. זה אתה יכול. אנחנו נרשום, אחרי זה אתה תנסח את זה, שחוק זה לא ימנע חיבור של מט"שים נוספים לספק שירותי ביוב. ספק שירותי ביוב שאינו חברת ביוב, זה לא ימנע ממנו לקבל ולהתחבר לספק ביוב נוסף.
דוד קופר
מבלי לגרוע מהוראות כל דין.
ארנון גלעדי
גם אם זה מחוץ לתחום, גם אם מחוץ למרחב.
שירה ברגמן
אני מניחה, שמה שאנחנו באמת נעשה יהיה בתוך - - -
ארנון גלעדי
גם אם מחוץ למרחב הביוב.
רעיה עדני
יותר מזה, האינטרס קודם כל אצלנו.
תומר רוזנר
אם יהיה צורך בזה, נוסיף.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד החוק כפי שתוקן, ירים את ידו. מי נגד, מי נמנע.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

התיקון התקבל.
היו"ר דוד אמסלם
התיקון לפרק ז' (מים וביוב), מתוך הצעת החוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018, התשע"ז-2016, התקבל פה אחד. אני חייב לנסוע, תודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים