ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/12/2016

פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 319

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י"ד בכסלו התשע"ז (14 בדצמבר 2016), שעה 8:45
סדר היום
פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

נאוה בוקר

יואב בן צור

אכרם חסון
מוזמנים
עו"ד מירה סלומון – הלשכה המשפטית, מרכז לשלטון מקומי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, מ/1083
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2018 ו-2018), התשע"ז-2016, מ/1083, הכנה לקריאה שנייה ושלישית – רביזיה.

רבותי, מה שסוכם זה פחות או יותר מה שדיברנו אתמול. מה התעריף שסוכם עליו בסופו של דבר?
תומר רוזנר
מקודם פתח את הרביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
אני פותח את הרביזיה, מי בעד פתיחת הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

ההצעה בדבר פתיחת הרביזיה נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
פתחנו את הרביזיה. אתמול הסכומים שדובר עליהם בסוף – כמו שאמרנו, זה יהיה 95 מיליון, ככה שהתעריף יעלה ל-?
תומר רוזנר
כפי שנמסר לי, הסיכום יהיה בין משרד האוצר לבין חברי הכנסת שיחידת המימון תהיה 56 שקלים, הרף המינימלי לקבלת מימון של מועמד לראש רשות מקומית יהיה 25%, והסכום שיקבל מועמד שזכה בין 40% ל-60% או מועמד יחיד יהיה 9.5%.
היו"ר דוד אמסלם
מאה אחוז, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה להעביר את פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2018 ו-2018), התשע"ז-2016, והסיכום שהוצג לקריאה שנייה ושלישית, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהחוק עבר. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 08:47.

קוד המקור של הנתונים