ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/12/2016

פרק י"א (הגבלת שוק ההימורים), סעיף 171(7) (העברת כספים למדינה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 565, 566, 567, 568, 569, 570

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י"ד בכסלו התשע"ז (14 בדצמבר 2016), שעה 16:00
סדר-היום
פרק ח' כולו (מסים), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (מ/1083), סעיפים 89(3), (4) ו-(6), 90 עד 91, 92(א)(3), 93 עד 95 (הפחתת מס חברות, מס הכנסה ושבח ריאלי) – דיון והצבעות.

פרק י"א (הגבלת שוק ההימורים), סעיף 171(7) (העברת כספים למדינה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרק ד' כולו (קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרק ז' כולו (עידוד השקעות הון), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, מ/1083, הצעת ח"כ יואב קיש
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

רועי פולקמן – מ"מ היו"ר

מכלוף מיקי זוהר – מ"מ היו"ר

נאוה בוקר – מ"מ היו"ר

יואב קיש – מ"מ היו"ר

דוד ביטן

איתן ברושי

באסל גטאס

זהבה גלאון

יצחק וקנין

אחמד טיבי

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
מיכל בירן

יוסי יונה

אוסאמה סעדי

טלי פלוסקוב

נורית קורן
מוזמנים
סגן שר האוצר יצחק כהן

משה אשר - מנהל רשות המסים, משרד האוצר

איתי טמקין - משרד האוצר

תמיר כהן - אגף תקציבים, משרד האוצר

שירה דימניק - רפרנטית תעשיה, משרד האוצר

איליה כץ - רפרנט תקציב, משרד האוצר

אריאל יוצר - משרד האוצר

מרדכי כהן - מ"מ מנכ"ל משרד הפנים

ארז קמיניץ - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים

חיים ביבס - יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות

ניר ברקת - ראש עיריית ירושלים

רוביק דנילוביץ - ראש עיריית באר שבע

בני ביטון - ראש עיריית דימונה

שלמה ללוש - ראש מועצת מעלה אפרים

אילן שוחט - ראש עיריית צפת

יאיר רביבו - ראש עיריית לוד

ג'ק בלנגה - יו"ר ועדת המסים, לשכת רו"ח

שרגא ברוש - נשיא התאחדות התעשיינים

יואש בן יצחק - התאחדות התעשיינים

איציק לארי - מנכ"ל ה"טוטו"

דוד ארז ענב - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך

שיר שפר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים

פרק ח' כולו (מסים), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (מ/1083), סעיפים 89(3), (4) ו-(6), 90 עד 91, 92(א)(3), 93 עד 95 (הפחתת מס חברות, מס הכנסה ושבח ריאלי) – דיון והצבעות
היו"ר משה גפני
פרק ח' (מיסים), סעיפים 89(3), (4) ו-(6), 90 עד 91, 92(א)(3), 93 עד 95. דרך אגב, אחרי שכולם הלכו, אני רוצה להגיד שאני מודה לאופוזיציה על התמיכה.
רועי פולקמן (כולנו)
ולקואליציה.
היו"ר משה גפני
הקואליציה זה ברור.
רועי פולקמן (כולנו)
תומכים בך באהבה.
היו"ר משה גפני
אבל האמת היא, אם היו נותנים לנו לעבוד פה כמו שצריך, אז היה אפשר להגיע להסכמות על הדברים. אין פה איזה ויכוחים מי יודע מה. בסדר, מי מציג את החוק?
קריאה
כבר הקראנו את הנוסח בוועדה, זה רק הצבעות. שגית הנוסח כבר הוקרא בוועדה.
שגית אפיק
מה זה?
קריאה
הנוסח של המס חברות כבר הוקרא, היה דיון.
שגית אפיק
לא אמרנו שלא.
היו"ר משה גפני
טוב, כמה הסתייגויות יש? בסדר. מי בעל הבית של החוק הזה? מי יכול לענות על שאלות?
קריאה
- - -
היו"ר משה גפני
טוב.
קריאה
דוד, מה הוא אמר? שאם לא תעשה הוא לא ידבר אתך.
דוד ביטן (הליכוד)
אז זה טוב. אני מוכן שרק אצביע, לדבר – לא. הרג אותי, רבע שעה טחן לי את המוח.
היו"ר משה גפני
למה אנחנו צריכים לחכות כל כך הרבה? כולם פה? טוב. רבותי, יש פה הצעת חוק שהוקראה, שגית, אני מבקש - - - -
קריאה
תחשוב: לא, אבל שלוש דירות בבית שאן כמו שלוש דירות בתל אביב? מה, זה בושה וחרפה. מה, שלוש דירות בבית שאן זה כמו שלוש דירות בתל אביב? דוד, אני מתבייש בך.
רועי פולקמן (כולנו)
תגיד, אתה רוצה להוריד את מחירי הדיור או שאתה רוצה להמשיך לספק קשקושים?
קריאה
אתה – לא צריך לשמוע אותך בכלל.
רועי פולקמן (כולנו)
ובינתיים אני חבר הוועדה. זה נראה לי הפוך.
היו"ר משה גפני
די, די.
רועי פולקמן (כולנו)
זה העסקנים של הליכוד, שמפעילים על הלחץ עכשיו ב-money time כדי שלא – משבר הדיור, זה אחד הנושאים הכי חשובים.
היו"ר משה גפני
רועי, על מה הוויכוח?
רועי פולקמן (כולנו)
על דירה שלישית. אבל הם אנשים בעלי נכסים, לא רוצים שייגעו בהם.
היו"ר משה גפני
טוב, בסדר.
רועי פולקמן (כולנו)
והם יודעים שאנחנו מנסים לטפל במשבר הדיור, הליכוד וכולנו. עם כל הכבוד.
היו"ר משה גפני
יש בחוק הזה שהקראנו אותו, קיימנו עליו דיון, יש הפחתות במיסים: הפחתות ליחידים, הפחתות לחברות, הפחתות - - -
שגית אפיק
למס בשבח ריאלי.
היו"ר משה גפני
כן, בשבח ריאלי. מישהו יכול להגיד לנו כמה עולה כל סעיף? כמה זה עולה למדינה? מי עונה?
תמיר כהן
תמיר כהן, אגף תקציבים, אני שנייה מעביר לכם את הנתונים. קודם כול אומר שהנתונים הועברו במרוכז לוועדת הכספים, גם הנתונים וגם - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. אין לי טענות, אני מבקש שתגיד לוועדה כמה עולה למדינת ישראל כל סעיף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
פה אין את מס החברות.
היו"ר משה גפני
זה מס החברות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
באיזה סעיף זה?
שגית אפיק
בעמוד 2, פסקה (6): בסעיף 126(א), במקום "25%" יבוא "23%".
היו"ר משה גפני
בעמוד 2. כן, ודאי. מורידים את מס החברות ב-2%.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, אני יודע, לא ראיתי את הסעיף - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. תשובה.
קריאה
רק שנייה, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
עמוד 2 פסקה (6) לא מופיע.
שגית אפיק
כל דבר שיגידו במדרגות. תתחילו במדרגות, בואו.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
קריאה
הסך הכול של העלות - - -
שגית אפיק
לא, כל מדרגה. בואו נעבור ביחד, טוב? אנחנו בעמוד הראשון. במדרגה של ה-10%.
היו"ר משה גפני
מה זה 10%?
שגית אפיק
אנחנו ב-(ב)(1)(א).
היו"ר משה גפני
חבר'ה, אתם רוצים חוק או שאתם לא רוצים? בואו נדבר קודם על זה. לא להפריע, ואני מבקש להתרכז. מה זה 10%?
שגית אפיק
על כל שקל חדש מ-74,640 ועד 6,220 – במקום 5,220 לחודש.
איליה כץ
היושב-ראש, יש לנו את העלות, את הסך הכול, אין לנו כרגע מולנו את העלות בחלוקה לנושאים.
היו"ר משה גפני
כמה בסך הכול?
איליה כץ
סך הכול העלות של ההפחתה של מס החברות היא 900 מיליון שקל בשנה – 900 מיליון שקל כל אחוז ב-2017 ועוד 900 מעבר ל-2018.
היו"ר משה גפני
לא לא. ההפחתה של מס החברות היא 2%.
איליה כץ
נכון.
היו"ר משה גפני
כמה עולה 2% של ההפחתה במס?
איליה כץ
1.8 מיליארד.
היו"ר משה גפני
1.8 מיליארד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ב-2017 וב-2018?
היו"ר משה גפני
לא, רק ב-2017.
שגית אפיק
900 לכל שנה.
רועי פולקמן (כולנו)
זה 1.8 מיליארד בהבשלה מלאה, ב-2018.
היו"ר משה גפני
לא.
שגית אפיק
לא, על המס יחידים.
היו"ר משה גפני
הוא לא אמר את זה.
איליה כץ
מעבר לזה, המס יחידים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין. רגע, רגע, תחזור רגע למס חברות. עוד פעם, ב-2017 זה 900 מיליון, ב-2018 זה 1.8 מיליארד?
איליה כץ
900 נוספים. כל אחוז הוא 900.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
900 נוספים. סך הכול השנתיים הבאות זה 2.7 מיליארד?
קריאה
לא. כל שנה 900 מיליון. זה 1.8 מיליארד לשנתיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז זה כל שנה 900 מיליון?
קריאה
מיקי, אתה צודק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז אני צודק.
קריאה
אז זה 2.7?
רועי פולקמן (כולנו)
כן, במצטבר על פני שנתיים.
קריאה
זה האחוז הזה?
יצחק וקנין (ש"ס)
1.8 מיליארד ועוד 900 זה 2.7 מיליארד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אפשר לשמוע את העמדה של הארגונים הכלכליים? הרי לכאורה זה אמור להיטיב אותם. רק לשמוע מה אומרת התאחדות התעשיינים בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אני רוצה - - - את הנתונים, אני לא שלם עם הנתונים. תסתכלו רגע לפה. מדובר על 900 מיליון במס החברות כל שנה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, לא.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, שנה ראשונה 900, שנה שנייה 1.8. 2.7 הכול.
שגית אפיק
נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
2.7 מיליארד בשנתיים.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה הרבה כסף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מטורף. זה מטורף.
היו"ר משה גפני
כמה מדרגות המס על יחידים, כמה כסף?
תמיר כהן
היושב-ראש, ברשותך, נעבור מדרגה מדרגה ונראה את העלות. רק נבקש לומר לפרוטוקול, גם זאת העמדה של גורמי המקצוע ברשות המיסים, וגם במינהל ההכנסות אצל הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שצריך להסתכל על סך העלות, שכאמור: סך העלות של הפחתת מס הכנסה ליחידים – 1.1 מיליארד שקל. ונעבור עכשיו מדרגה מדרגה, ונגיד את העלות של כל מדרגה, אבל עדיין צריך לזכור שצריך להסתכל על סך העלות, והעלות המשוערת לכל מדרגה היא רק - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
יש לי שאלה מעניין אחר. כמה עולה לעשות בחוק עידוד השקעות הון - - -
היו"ר משה גפני
רגע, אבל, עודד, ברשותך, קודם את הנתונים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה על הנתונים, כדי להשוות. בחוק עידוד השקעות הון, אם היינו רוצים להוריד את ה-16-9 ל-12-6, מה העלות המוערכת של זה?
היו"ר משה גפני
אז רגע, קודם תגידו את זה, ואחרי זה תענו על השאלה. בבקשה.
תמיר כהן
השינוי של המדרגה הראשונה, הרחבת המדרגה הראשונה מפחיתה להכנסות המדינה כ-730 מיליון שקל בשנה. השינוי במדרגה השנייה מפחית להכנסות המדינה כ-380 מיליון שקל. המדרגה השלישית, המעבר מ-19,800 ל-19,900 - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אני נורא מתנצל.
שגית אפיק
מדרגה ראשונה – בישיבה קודמת אמרתם: הפסד הכנסות – 750 מיליון על המדרגה הראשונה.
תמיר כהן
נכון. שנייה, ברשותך, לשאלה של שגית רק אגיד, לאחר הישיבה הראשונה היה תיאום הן של אגף הכלכלן הראשי באוצר והן של האנשים הממונים ברשות המיסים - - -
שגית אפיק
והמספרים קצת השתנו?
תמיר כהן
נכון. היה הממוצע בין שתי ההחלטות. עכשיו זה הצעה שמאוחדת ומוסכמת על כל האגפים.

מדרגה ראשונה – הפסד הכנסות של 730 מיליון שקל. מדרגה שנייה – הפסד הכנסות של 380 מיליון שקל. מדרגה שלישית – הפסד הכנסות של 20 מיליון שקל.
שגית אפיק
לא 20 מיליון. מדרגה שלישית פעם קודמת אמרתם 570.
תמיר כהן
כשאני אומר המדרגה השלישית, אני מתכוון ההעלאה של הגבול העליון מ-19,800 לחודש ל-19,900 לחודש.
שגית אפיק
לא, ומה עם מ-13,860 ל-14,320?
תמיר כהן
אז אמרתי קודם: זו המדרגה השנייה, זה יהיה הפסד הכנסות של 380 מיליון שקל.
שגית אפיק
לא, יש לך פספוס של אחת.
תמיר כהן
למה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
החוק הזה עולה 6 מיליארד?
שגית אפיק
כן.
רועי פולקמן (כולנו)
ויהיה שווה יותר.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה נתון לוויכוח.
רועי פולקמן (כולנו)
זה העניין עם הפחתת מיסים. עובדה שזה עבד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא עבד.
רועי פולקמן (כולנו)
בוודאי – המע"מ.
מיקי לוי (יש עתיד)
המע"מ עבד?
רועי פולקמן (כולנו)
חלק גדול מהצמיחה היה בצריכה, ראיתם את זה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הכסף טבע בים.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, הגזמת.
מיקי לוי (יש עתיד)
הלכו 4.5 מיליארד שקל באוויר.
רועי פולקמן (כולנו)
עובדה שהייתה צמיחה חיובית, מה זאת אומרת?
מיקי לוי (יש עתיד)
ואמרנו לכם: תחכו להוריד 3 במכה אחת.
רועי פולקמן (כולנו)
חבר'ה, על הורדת מיסים תמיד אפשר להגיד את זה, שזה לך תדע.
שגית אפיק
8,900 כמה זה?
מיקי לוי (יש עתיד)
זה היה פופוליסטי לחלוטין.
שגית אפיק
רגע, רגע, יש לנו פה עוד המשך.
רועי פולקמן (כולנו)
מה זאת אומרת, הורדת מס חברות זה מושך השקעות. על מה אתה מדבר? אתה יודע את זה.
תמיר כהן
שמה אין עלות.
שגית אפיק
8,900 אין עלות.
מיקי לוי (יש עתיד)
כשמורידים אחוז אחד לא מרגישים - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אז אתה רוצה להוריד 5% – לא נכון. כמו שאתה מחשב מיליארדים, זה שווה מאות מיליונים, על מה אתה מדבר.
שגית אפיק
אז ב-14% אין עלות?
תמיר כהן
נכון.
שגית אפיק
אוקיי, פה אין. אז המדרגה של ה-20% יש לך - - -
תמיר כהן
אני חוזר עוד פעם: המדרגה שעולה מ-13,680 ל-14,320 מוערכת באובדן הכנסות של 380 מיליון.
שגית אפיק
380, בסדר.
תמיר כהן
נכון. המדרגה שמעלה מ-19,800 ל-19,900 - - -
שגית אפיק
570?
תמיר כהן
לא, מוערכת בהפסד הכנסות של 20 מיליון.
היו"ר משה גפני
כמה?
תמיר כהן
20 מיליון.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה מבין? אין כסף - - - ממקומות אחרים.
היו"ר משה גפני
20 מיליון?
תמיר כהן
נכון. זה רק העלאה של גבול עליון, זאת נקודה שכמעט ולא משנה.
היו"ר משה גפני
20 מיליון. הלאה.
תמיר כהן
עכשיו, שינוי של השיעורים. עד עכשיו דיברנו על - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, הוא נותן נתונים מאוד חשובים. אתם מתווכחים כל הזמן על 5 מיליון, 4 מיליון, פה מדובר על סכומים גדולים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה גדולים?
היו"ר משה גפני
כן.
תמיר כהן
אוקיי. עכשיו, במדרגה השלישית, מלבד לשנות את הגבול העליון מ-19,800 ל-19,900, יש גם הפחתה של שיעור אחד מ-21% ל-20%.
היו"ר משה גפני
זה אלה שמשתכרים גבוה יותר?
תמיר כהן
נכון. ההעלאה ל-20% זה תוספת הכנסות של 200 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
יפה.
תמיר כהן
אוקיי. השינוי שיעור הבא, כשמעלים מ-34% ל-35% לבעלי הכנסות - -
היו"ר משה גפני
גבוהות.
תמיר כהן
נכון. - - לבעלי הכנסות גבוהות, זה נותן תוספת הכנסות למדינה של 490 מיליון.
היו"ר משה גפני
יפה.
תמיר כהן
ההורדה של 48% ל-47% במדרגה האחרונה - - -
שגית אפיק
המדרגה האחרונה.
היו"ר משה גפני
אה, אוקיי. כמה כסף זה עולה?
שגית אפיק
זה הפסד.
תמיר כהן
זה נותן 140 מיליון שקל.
היו"ר משה גפני
זה הפסד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה הפסד.
שגית אפיק
פעם קודמת אמרתם 230?
תמיר כהן
זה הפסד הכנסות של 220 מיליון.
שגית אפיק
של 220, לא 140?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
למה אתם מורידים מס לאנשים - - -
תמיר כהן
נכון. 220 מיליון.
שגית אפיק
שהוא מוסיף למס יסף.
היו"ר משה גפני
רגע, מיקי, אם אפשר לא פרשנות, צריך לדעת את התוצאה של המספרים.
שגית אפיק
220, נכון, לא 140?
תמיר כהן
נכון. והשינוי האחרון, ההעלאה של היסף מ-2% ל-3%, זה צפוי להגדיל את הכנסות המדינה בכ-140 מיליון שקל. סך הכול ההצעה מסתכמת ל-1.1 מיליארד שקל אובדן הכנסות.
שגית אפיק
פעם קודמת אמרתם 1.4 מיליארד.
תמיר כהן
לא, מעולם לא.
שגית אפיק
1.4 מיליארד. רשמנו כל מילה שלכם. 1.4 מיליארד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רשום אצלי שאמרתם 1.4 מיליארד ב-2017 – טוב, אולי אני לא יודע לרשום. זה מה שאמרתם. יכול להיות שלא הבנתי. אז עכשיו אתה אומר שזה - - -
היו"ר משה גפני
בקיצור, עכשיו תגיד לוועדה, בבקשה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, זה ל-2017?
תמיר כהן
השינוי הוא מה שנקרא לבסיס הגבייה, כלומר - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. זה ל-2017.
תמיר כהן
נכון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ל-2018 – הסכום הכולל? אם ל-2017 זה 1.1 מיליארד, כמה זה ל-2018, אדוני?
תמיר כהן
אותו דבר.
שגית אפיק
גם. אותו דבר.
תמיר כהן
אותו דבר. זה למעשה שינוי - - - בבסיס.
מיקי לוי (יש עתיד)
הבסיס הזה לא משתנה. השכר נע ככה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רק רוצה לרשום לי מה שאתם אומרים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, מה שאתה אומר, החוק הזה עולה לקופת המדינה 1.1 מיליארד בשנה?
שגית אפיק
זה מס ההכנסה. ומס החברות – 2.7.
תמיר כהן
אעשה סדר. בשנת 2017 – הפחתת מס הכנסה ליחידים, פלוס הפחתת שיעור אחד של מס חברות, תעלה להכנסות המדינה כ-2 מיליארד שקל.
היו"ר משה גפני
וב-2018?
תמיר כהן
וב-2018 היא תעלה כ-2.8 מיליארד, 2,9 מיליארד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל החלק של חברות זה 2.7.
מיקי לוי (יש עתיד)
בקיצור, הרסו את המגזר הפרטי ונתנו לזה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אפשר לקבל תשובה על השאלה הקודמת שלי?
רועי פולקמן (כולנו)
לא, אמרתי לחברי מהאופוזיציה, שכל הזמן אומרים: להשקיע בצמיחה, לעודד את המשק - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסדר, רועי, השאלה שלי היא כזו - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - היא לא בצריכה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
- - אנחנו מדברים על הורדת אחוז אחד במס חברות בעלות לשנתיים של 2.7 מיליארד שקל. לחלופין, מה העלות של חזרה למתווה בחוק עידוד השקעות של 12-6, שבאמת נותן את בפריפריה, שזה מה שביקשו גם התעשיינים – מה העלות של זה?
רועי פולקמן (כולנו)
רק הערה על זה, עודד. על הפריפריה זה דיון אחד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בטח שזה על הפריפריה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, התעשיינים רוצים את זה לכלל התעשייה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בסדר.
רועי פולקמן (כולנו)
פשוט מדברים על הייטק בפריפריה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אבל 12-6 לכלל התעשייה אומר: 6 בפריפריה, 12 - - -
רועי פולקמן (כולנו)
לא, אבל זה, עודד, צעד שלאורך שנים נמצא כלא יעיל, כי הוא מגיע לחמש חברות גדולות. ככלי, גם אם היה לנו כסף בלתי מוגבל, לתת את הסבסוד הזה 12-6 לתעשייה המסורתית – לא אפקטיבי. בואו ניתן את זה להכשרות מקצועיות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני יודע. כמה זה עולה? אם אפשר להגיד לפרוטוקול.
תמיר כהן
אני מעדיף - - - הצעת חוק של חוק עידוד - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אז לא, אני לא מסכים, אגיד לך למה, כי הרי כשאנחנו באים לדבר בחוק עידוד השקעות הון, אומרים: אין כסף למס חברות. אין לנו כסף, מאיפה נביא את הכסף? עכשיו, פה מורידים אחוז במס חברות, שיכול להיות שעדיף חלק ממנו להשתמש כדי לשים ב-12-6. יכול להיות, אני לא אומר. אני רוצה, כדי לשקול את זה, את הנתונים. אם אתם לא מוכנים להגיד את הנתונים.
היו"ר משה גפני
על מה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מה העלות של ה-12-6 בחוק עידוד השקעות הון? הרי זה גם מס חברות.
היו"ר משה גפני
אז נגיע לזה.
רועי פולקמן (כולנו)
לדעתי, אמרו את זה, עודד.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כן, אבל תשמע, פה אנחנו מורידים 2.7 - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אצביע נגד, כי מחר הולכים לקצץ 2.2 - - -
עודד פורר (ישראל ביתנו)
מיקי, אני באמצע הדברים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מתנצל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
פה אנחנו מורידים 2.7 עלות של מס חברות, נכון?
היו"ר משה גפני
כן.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זה עולה יותר לאוצר? אני רוצה לדעת כמה היה עולה אם היינו עושים חלף - - - יכול להיות שבסוף אתמוך גם בזה וגם - - -
היו"ר משה גפני
טוב. רבותי, אתן לכם, רק שנייה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
טוענים פה – כמה אתה אומר? אומרים שזה 960 מיליון. זה נכון, הנתון הזה?
דוד ביטן (הליכוד)
כבוד היו"ר, בשביל מה אנחנו צריכים להפחית את המס בעניין הזה של החברות? מה זה נותן לנו?
רועי פולקמן (כולנו)
עידוד השקעות.
יצחק וקנין (ש"ס)
שעה אנחנו מדברים פה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
עידוד השקעות, ביטן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רוצה לשאול ברצינות. אדוני, ביקשתי זכות דיבור.
יצחק וקנין (ש"ס)
שעה. איפה היית עד עכשיו?
היו"ר משה גפני
אתן לך. רק שנייה, רבותי.
רועי פולקמן (כולנו)
עידוד השקעות. אבל אפשר לפתוח את התקציב מא'.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו רבים פה על כל שקל, פתאום אתם ככה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
למה צריך F-35? לא, באמת, אני תוהה. מה החשיבות של F-35? מסקרן אותי.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני מציע לאפשר לחברים.
דוד ביטן (הליכוד)
למה אתה כועס? לא למדתי בהרווארד.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אתה יותר חכם ממי שלומד בהרווארד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
- - - הוא ינזוף בי עוד פעם.
היו"ר משה גפני
די, רבותי.
קריאה
הוא לא סתם שאל, תאמין לי.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא אומר את זה רק לאופוזיציה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בתחום המע"מ הורידו אחוז. חוץ מהחשמל והמים שום דבר - - -
היו"ר משה גפני
אבל אני אומר קודם לקואליציה.
דוד ביטן (הליכוד)
הרימו גם כן, נו, באמת.
היו"ר משה גפני
אי-אפשר אתו, אתה יודע?
דוד ביטן (הליכוד)
מה אתה רוצה? אני עוזר לך.
היו"ר משה גפני
אני מציע ככה: יהיה דיון עכשיו, כי הדיון כבר התקיים, אבל בכל אופן. לא סתם שאלתי. זה כבר לא כסף, זו מדיניות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה כסף גדול.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, זה סדרי גודל, שהכסף הזה הוא מדיניות. משרד האוצר יגיד שהוא הגיש את החוק, משרד האוצר יגיד שהפחתה במס החברות תעודד חברות לבוא לכאן, הפחתה במס הכנסה תעודד - -
דוד ביטן (הליכוד)
תעודד?
היו"ר משה גפני
- - תעודד אנשים לצאת לעבוד. אנחנו חברי הקואליציה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בוא נוריד את זה ל-12%. נעודד יותר?
היו"ר משה גפני
אנחנו חברי הקואליציה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
12% הפחתה זה יעודד יותר את התעשייה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וקנין, מה העניינים? מה אתה אומר על זה?
דוד ביטן (הליכוד)
תגיד לי, פולקמן, אם נוריד ל-12% מס?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מילא, אבל זה לא קרה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
יש תמיד רף אופטימלי. זו שאלה טובה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. תודה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הרף? מי קובע את הרף?
היו"ר משה גפני
רועי, אל תענה עכשיו.
דוד ביטן (הליכוד)
למה הרף הוא כזה ולא כזה?
רועי פולקמן (כולנו)
זו שאלה טובה.
היו"ר משה גפני
מיקי רוזנטל, בבקשה. הבקשה שלי מהחברים, שזה יהיה בקצרה כדי שהדיון יסתיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו בקצרה, אבל רק תיתנו לנו תשובה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה רואה, אם היה לך - - -
רועי פולקמן (כולנו)
- - -
היו"ר משה גפני
רועי פולקמן, מיקי רוזנטל עכשיו בזכות דיבור.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא יודע מה זה חקירה נגדית בבית-משפט? מה שעשיתי לך עכשיו.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
קודם כול, מדובר בסכומי עתק. שתיים, השאלה איזה חלופות נבדקו. אומר חבר הכנסת פולקמן ואומר האוצר: זה יעודד את הצמיחה. ואני שואל, אם היינו משקיעים, איזה סוג של צמיחה זה יעודד? של צריכה. כי לאנשים יוותר יותר כסף, ושוב אנחנו חוזרים לעלייה מלאכותית בצמיחה. במקום להשקיע את הכסף הזה בייצור משמעותי, במפעלים, במקומות עבודה, וכו' וכו', בייעול המשק, בפריון עבודה, בעשרות דברים שהיו מביאים תוצאות במקומות הרבה יותר משמעותיים למשק הישראלי, אחד.

שתיים, אני שואל באמת, איזה חלופות נבדקו? השוויתם, אמרתם, למה 2%? אולי נוריד ב-10%? אולי זה יביא יותר צמיחה? השאלה כמה כסף אנחנו שמים בזה. וגם כמובן, האם נבדקו חלופות אחרות אלטרנטיביות, ומה המשמעות הייתה למשל אם היינו משקיעים את הכסף הזה ברווחה? האנשים האלה אולי היו מוציאים יותר כסף.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מיקי לוי, בקצרה.
מיקי לוי (יש עתיד)
קודם כול, הורדת מסים תביא אכן לצמיחה, אני מאוד מקווה, וזה יצטרך להיבחן תוך שנה, האם זה הביא חברות נוספות כדי להשקיע במשק, כן או לא. אני לא יודע לענות. אבל כשאני היום צולל לתוך המחשב ומגלה שמחר מובא לוועדה הזו הקיצוץ השלישי – 1.8 מיליארד שקל בתקציבי המשרדים, ועוד 300 מיליון שקל הרשאה להתחייב – אנחנו כבר עומדים מעל 7.4% קיצוץ רוחבי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ב-2016.
מיקי לוי (יש עתיד)
קיצוץ רוחבי ב-2016.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה תקציב בלי גזרות.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה אומר פחות מיטות, זה אומר פחות רווחה, זה אומר פחות חינוך, זה אומר פחות הכול.
יצחק וקנין (ש"ס)
אבל אולי זה יוריד את מחיר הדירות בסוף.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תכף נגיד על זה משהו.
מיקי לוי (יש עתיד)
השאלה באמת הנשאלת, מה יד ימין לא עושה עם יד שמאל? חברים, 7.4% קיצוץ, זה טירוף. מחר, רק מחר 2.2 מיליארד שקל הקיצוץ השלישי הרוחבי, זה לא יעבור.
היו"ר משה גפני
מיקי, תודה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה משהו לפני שהוא עונה.
היו"ר משה גפני
תכף האוצר יענה לך ויגיד שזה לא קשור.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה זה לא קשור?
היו"ר משה גפני
אם אתה היית סגן שר האוצר זה מה שהיית אומר.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא קשור? בטח קשור.
היו"ר משה גפני
זה משהו אחר, זה אובדן הכנסות, הם יגישו את זה בטח. בבקשה, איתן, אני מבקש בקצרה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אדוני היושב-ראש, משפט אחד.
היו"ר משה גפני
הדיון התקיים כבר, אני לא רוצה לחזור על זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
גפני, אני חושב שצריך להתנות את הסעיף הזה בתוצאה של מה שיקרה פה בתקציב המדינה בחוק ההסדרים. פולקמן, אני רוצה שתקשיב, אתה מייצג פה את התפיסה של שר האוצר. אם יסתבר, מיקי, יש פה איזו אחריות של הוועדה.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
רגע, מה זה?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אורלי, אני מחכה. אי-אפשר לדבר באוזן. תראו, אני רוצה להגיד משהו ברמה העקרונית כמי שלא היה פה כל השנים. מיקי, בשלב מסוים החוקים האלה הם לא של שר האוצר ולא של הפקידים, הם של חברי הכנסת שחתומים פה על הוועדה, אח"כ של מליאת הכנסת. עכשיו נדרשת מאתנו אחריות, מה שלא כל כך היה ברור פה בשעות האחרונות. הלהט הזה לסיים ויהי מה בכל מחיר, כולל להעביר את מיסוי הקיבוצים לוועדה אחרת, הוא אובדן עשתונות של האוצר, כי לא טיפלו נכון בדברים.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל אתה רוצה את זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רגע, תן לי לסיים.
היו"ר משה גפני
רועי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני חושב שההפחתה הזאת ברגע הזה היא לא אחראית, משום שהאוצר צריך להגיד איך הוא סוגר את התקציב. ההפחתה מותנית בתוצאה של הדיונים. אם יסתבר שאפשר כאן להקטין במיליארדים ושם יהיה חסר, איזו אחריות זו שלנו?
היו"ר משה גפני
תודה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אריאל מציע להתנות את ההפחתה בסגירת התקציב.
היו"ר משה גפני
תודה. דוד, אני מתכוון להצביע על זה, זו עמדת הממשלה. היות שאני עדיין לא חותם על חוק ההסדרים, אנחנו נמשיך את הדיונים. יכול להיות שנעשה שינוי, אבל אנחנו חייבים לאשר את זה.
קריאה
תשאיר את זה לסוף.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא נגד. אני רק אומר - -
היו"ר משה גפני
אתה צודק.
דוד ביטן (הליכוד)
- - שלא יכולים להתווכח אם ה-20 מיליון שקלים - - -
היו"ר משה גפני
היינו בדיון עם האוצר, דיברנו על זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
על כל 20 מיליון עושים פה דיונים כאילו לא יודע מה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה מבין, 20 מיליון שקל לניצולי שואה, ובסוף נותנים ארבעה מיליארד ככה.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, אבל אין קשר בין הדברים, זה לא קשור.
דוד ביטן (הליכוד)
לא יכול להיות דבר כזה. זה דבר לא מקובל.
היו"ר משה גפני
אורלי, בבקשה, בקצרה, הדיון הסתיים בפעם הקודמת.
רועי פולקמן (כולנו)
חיסכון לכל ילד זה מיליארדים, אין קשר ביניהם.
היו"ר משה גפני
אני הולך אחרי זה להצבעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
2.7 מיליארד. שר הרווחה סגר לי איזה מעון כי מסכן אין לו כסף.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. בלאו הכי אמרתי - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר, נצביע, נגיש רביזיה.
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך להגיש אפילו רביזיה, אנחנו בדיונים עם האוצר. כבר אתמול בלילה דיברנו אתם על כל מיני נושאים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר גמור.
היו"ר משה גפני
אני בלאו הכי לא חותם את חוק ההסדרים עדיין. בבקשה, אורלי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני רק אומר לך שאנחנו מגישים רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור. אורלי.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לשאול שאלה מאוד עניינית אני חושבת, האם יש לנו עודף בתקציב? כי לא ייתכן שאנחנו לוקחים למעלה משני מיליארד שקל ונותנים אותם לאוכלוסייה מאוד מסוימת.
היו"ר משה גפני
איפה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
פה, פה. העלות של החוק הזה בעצם באה להוסיף 2.4, כמעט 2.5 מיליארד שקל, ומנגד אנחנו הולכים ושמים מס על פיצוי פיטורין. זה נראה לי לא מאוזן, זה נראה לי לא הגיוני, ונראה לי שאנחנו באים לממן את החזקים על חשבון החלשים. פיצוי פיטורין זה לימים שחורים. בן-אדם חוסך - - -
קריאות
- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
תנו לאורלי לדבר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
פולקמן ורוזנטל, אני אשמח מאוד שתקשיבו, כי יש פה באמת הגיון.
רועי פולקמן (כולנו)
סליחה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סליחה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
2.5 מיליארד מחד, לעומת זה אנחנו פוגעים בפיצוי פיטורין, כאשר בתקציב הקודם פגענו בחיסכון לפנסיה. עכשיו תגידו לי איפה האיזון, איפה הצדק, איפה הפעולה המאזנת? כי אם בסופו של דבר אנחנו באים לממן את המתנה הזו של 2.5 מיליארד שקל, שהיא דרך אגב מאוד מאוד הגיונית כאשר אנחנו נמצאים באיזושהי פריחה כלכלית, אבל לא במצב שבו אנחנו נמצאים היום. וביום שבו אנחנו מתבקשים לאשר פה עכשיו מתנה בשווי של 2.5 מיליארד, למחרת אנחנו אמורים להצביע פה על קיצוץ רוחבי ב-2.5 מיליארד.

מה זה קיצוץ רוחבי? זה משרד הרווחה, זה משרד השיכון, יכול להיות הדיור הציבורי, זה מדבר על שירותי חינוך. אנחנו יודעים עכשיו שגם התלמידים בפנימיות הולכים להיפגע מהקיצוץ. בסופו של דבר אנחנו מגלים שהאוכלוסיות הכי חלשות ישלמו את מה שרוצים עכשיו לתת במתנה אולי לשכבה החזקה ביותר במדינה. האם זה תקציב חברתי של שר חברתי? האם זה תקציב של פקידים שניסו לחפש כסף ומימון כדי לממן דברים אחרים? אין לי מושג מה. הגיון אין פה. גם כאשר הורדתם במע"מ זה לא הגיע לצרכן הסופי. לא הצלחתם לפקח על כך שהאוכלוסייה הכללית תהנה מזה, ובאמת יוקר המחיה ירד.

בשורה התחתונה אני רוצה להגיד שאין פה שום הגיון לוותר על 2.5 מיליארד שקל, ומצד שני לבוא ולקצץ בשירותים חברתיים, בריאותיים, חינוכיים, כדי לממן את המתנה הזו עכשיו לחברות החזקות, שגם ככה בשנים האחרונות נהנות מפעם אחר פעם של ירידת מסים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הכול טוב ויפה כשהפעולה המאזנת לא תבוא על חשבון החלשים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. רועי פולקמן, בקצרה, בבקשה. אני הולך להצבעה.
רועי פולקמן (כולנו)
ממש בקצרה. יש פה שני דברים, אורלי, ממש, שהם כל הזמן עולים. הרי אנחנו בעד הגדלת ההוצאה למשרדים האזרחיים, וגם בשני התקציבים האחרונים הם גדלים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
קיצוץ רוחבי.
רועי פולקמן (כולנו)
עדיין בסך הכול הם גדלים. לצד זה יש את גישת הכלכלה החופשית שאומרת: אני יכול להגדיל את משרד הרווחה, ואני יכול גם להגיד לאזרח: יהיו לך עוד 100 שקלים בחודש לעשות אתם מה שאתה מבין. ובסוף בתוך האיזון הזה בין להגדיל את השירותים של המדינה – אני אומר, האידיאולוגיה שאנחנו מייצרים - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איך זה מובא פה בחוק הזה?
רועי פולקמן (כולנו)
בכל חוק ההסדרים יש תמהיל בין הגדלה משמעותית של ההוצאה האזרחית ומשרדי ההוצאה – רווחה, חינוך, תשתיות, בריאות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אם אתה מוריד את המטוס האוטומטי - - -
היו"ר משה גפני
לא, לא. לא מתקיים דיון. לא, אורלי.
רועי פולקמן (כולנו)
רגע, רגע, משפט ואני מסיים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אם אתה מוריד את המטוס האוטומטי זה לא נכון.
רועי פולקמן (כולנו)
כולל ה-400 מיליון בבריאות ועוד ועוד, לצד זה שאנחנו רוצים כחלק מצמיחה לתת בפרוגרסיבי יותר כסף פנוי לאזרח, וגם לעודד את התעשייה הישראלית בהפחתת מס חברות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איך הכסף פנוי לאזרח פה? איך מיטיבים?
רועי פולקמן (כולנו)
הפחתת מס הכנסה.
היו"ר משה גפני
אורלי, אין דיון על זה. דנו על זה בשבוע שעבר.
רועי פולקמן (כולנו)
ולכן, יש במדיניות הכלכלית כאן איזון בין הרצון לתת לשוק החופשי, שבו אתה מעודד תעשייה ועסקים, ואתה מעודד את האזרח כשאתה לוקח ממנו פחות מסים, לבין - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ונותן לו פחות שירותים, שהוא יכניס את היד עמוק לכיס וישלם את זה באופן פרטי.
רועי פולקמן (כולנו)
אני מסיים בזה – לבין הקצאה יעילה יותר וחברתית יותר של המשאבים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כמה שמתם בדיור הציבורי? לא שמתם כלום בדיור הציבורי מכסף חדש.
רועי פולקמן (כולנו)
הדיור הציבורי זה דיון חשוב, אבל בבריאות - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא הגיע למליאה, לא הגיע לוועדה.
רועי פולקמן (כולנו)
בבריאות שמנו יותר, בשיכון שמנו יותר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
והורדתם את מענקי הרופאים לפריפריה.
רועי פולקמן (כולנו)
בשיקום שכונות שמנו יותר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא שמתם.
היו"ר משה גפני
די, אורלי.
רועי פולקמן (כולנו)
בתחבורה יותר, ברווחה יותר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל, גפני, לא שמתם. זה שאתה נותן סיסמאות - - -
רועי פולקמן (כולנו)
בכל המשרדים האזרחיים יש גידול, ולכן יש פה מדיניות מאוזנת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
רועי, אתה נותן סיסמאות, הן לא מאוזנות.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, יש לי כאן נתונים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, אני למדתי את תקציב משרד השיכון.
רועי פולקמן (כולנו)
גם אני.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למדתי. גם השר וגם סגן השר לא - - -
רועי פולקמן (כולנו)
בשיקום שכונות אחיך, מה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
נו, על זה הוא נלחם. לא הצבעתם.
רועי פולקמן (כולנו)
כמה הגדלנו?
היו"ר משה גפני
לא, רועי, אורלי, מה יש לכם אתם? בבקשה, ממש בקצרה. הדיון לא מתקיים.
יואש בן יצחק
רק רציתי להגיד שני דברים. א', אנחנו מברכים תמיד על הורדת מס, זה חשוב, אבל צריך לזכור שמס חברות משלמות חברות שמרוויחות. יש הרבה חברות קטנות ובינוניות שלא מרוויחות.
היו"ר משה גפני
גם מס הכנסה ליחידים זה כך.
יואש בן יצחק
יפה. מצד שני את הכסף הזה היה אפשר להוריד בביטוח הלאומי של המעסיקים לדוגמה, ואז זה היה חל על כולם.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
נכון.
יואש בן יצחק
ועדיין מברכים על ההורדה.
קריאה
היה עוזר יותר לחברות הקטנות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
יותר חכם, הנה, באותו סכום.
היו"ר משה גפני
רבותי.
יואש בן יצחק
ואתם מעדיפים את ה-6-12 בפריפריה? או שאתם מעדיפים הורדת אחוז של מס חברות?
רועי פולקמן (כולנו)
6-12 בפריפריה.
היו"ר משה גפני
שמה? לא שמעתי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מעדיפים 6-12 בפריפריה מאשר פה.
קריאה
זה יעזור לנו הרבה יותר בתחרות העולמית שלנו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז מה? אתם לא בדין ודברים עם האוצר?
היו"ר משה גפני
תגידו, בבקשה, רק לגבי הבורסה, זה מטריד אותי כל הזמן, הבורסה נמצאת במצב - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
על הבורסה, המס יסף.
קריאה
מס יסף זה כולל, זה כל הרווחה.
היו"ר משה גפני
והבורסה גם? הבורסה במצב קשה. אתם לא מחריגים את הבורסה? רבותי, אני עובר להצבעה.
שגית אפיק
הצבעה על הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
אה, על הסתייגויות. בבקשה, זהבה, הבמה לרשותך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו מצטרפים לכל ההסתייגויות, מגישים מהאופוזיציה.
זהבה גלאון (מרצ)
בדיוק.
שגית אפיק
יש לך גם הסתייגות, מיקי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יודע.
היו"ר משה גפני
כמה הסתייגויות? זהבה, כמה יש לך? לא הרבה.
זהבה גלאון (מרצ)
לפרק הזה לא.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זהבה, אני מצטרפת.
זהבה גלאון (מרצ)
ברור, ברור.
היו"ר משה גפני
שש הסתייגויות.
זהבה גלאון (מרצ)
זה כל האופוזיציה, כולל אורלי, בהסתייגות. אדוני, לסעיף 89(3) במקום סעיף 21(א) יבוא 121(א): המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס יהיה כדלהלן: על כל שקל חדש מ-238,000 שקלים החדשים הראשונים – 31%, על כל שקל חדש מ-238,001 שקלים חדשים עד 454,860 שקלים חדשים – 35%, על כל שקל חדש מ-454,861 שקלים חדשים עד 720,000 שקלים חדשים – 45%, ועל כל שקל חדש נוסף – 55%. זה לסעיף הזה.

במקום סעיף 89(4) יבוא - - -
היו"ר משה גפני
זו עדיין אותה הסתייגות?
זהבה גלאון (מרצ)
כן.
היו"ר משה גפני
צריך להצביע קודם.
זהבה גלאון (מרצ)
אתה יכול להצביע.
שגית אפיק
להצביע.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת זהבה גלאון? ירים את ידו.
זהבה גלאון (מרצ)
אורלי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אורלי, תרימי את היד.
דוד ביטן (הליכוד)
זהבה, יש לך הרבה הסתייגויות?
היו"ר משה גפני
שש הסתייגויות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני לא יכולה להצביע, הוא פה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שישה הצביעו.
היו"ר משה גפני
מי נגד?
זהבה גלאון (מרצ)
מה, ביטן?
דוד ביטן (הליכוד)
יש לך הרבה?
זהבה גלאון (מרצ)
לא, הפעם סולידי, שש.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
חמישה, ספרנו.
קריאה
נאוה הצביעה. נו, באמת.
היו"ר משה גפני
נאוה הצביעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
דוד חלם.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הבעיה? אבל הצבעתי.
מיקי לוי (יש עתיד)
דוד חלם, הפסדתם.
היו"ר משה גפני
למה? כמה היו?
דוד ביטן (הליכוד)
הצבעתי. תגיד לי, מה קורה לך, אתה?
קריאות
- - -
יצחק וקנין (ש"ס)
מיקי, גם ככה הייתם שלושה, איך ניצחת?
דוד ביטן (הליכוד)
אני גם הצבעתי.
היו"ר משה גפני
6 – נגד, 3 – בעד. ההסתייגות לא התקבלה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רק רוצה להגיד לך דבר פשוט - - -
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה, אני באמצע הצבעה. עכשיו תגיד.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר לך דבר אחד, כל מי שנחקר אצלו בחדר הסגור נתן הודאה תוך שתי דקות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לכם אין עוד אחד? אה, יש לכם שניים.
זהבה גלאון (מרצ)
על מה מדובר?
רועי פולקמן (כולנו)
שמיקי כניצב היה אדם מאוד משכנע.
דוד ביטן (הליכוד)
מה, רק עכשיו הבנת? רק עכשיו הוא הבין. נו, מה תגידו על זה? אז מה, צוחקים, מה קרה?
היו"ר משה גפני
בבקשה, זהבה, יש לך עוד חמש הסתייגויות מעניינות?
זהבה גלאון (מרצ)
כן, לסעיף הזה. הן סולידיות.
היו"ר משה גפני
ויש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
יש אחת.
היו"ר משה גפני
אני פשוט רוצה לדעת אם אני יכול ללכת לאכול סנדוויץ'.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, אתה יכול.
שגית אפיק
אתה יכול.
זהבה גלאון (מרצ)
אתה יכול. יחליף אותך רועי פולקמן.
היו"ר משה גפני
רועי פולקמן. תודה רבה.

(היו"ר רועי פולקמן, 16:15)
זהבה גלאון (מרצ)
במקום סעיף 89(4) יבוא בסעיף 121(ב)(א) "בכל מקום", במקום 800,000 שקלים חדשים יבוא 600,000 שקלים, ובמקום 2% יבוא 3%.
דוד ביטן (הליכוד)
פולקמן, איך אתה מרגיש עכשיו?
היו"ר רועי פולקמן
- - - בבקשה, סליחה.
זהבה גלאון (מרצ)
אפשר להצביע על ההסתייגות הזאת, אדוני.
היו"ר רועי פולקמן
כן, אפשר. בבקשה, מיכל, תצביעי.
זהבה גלאון (מרצ)
לא, שואלים: מי בעד?
היו"ר רועי פולקמן
אני מבין את הפרוצדורה.
זהבה גלאון (מרצ)
אין לכם רוב. תצביע.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, פולקמן, התייעצות סיעתית.
היו"ר רועי פולקמן
קדימה, בבקשה. מי תומך בהסתייגות כפי שהוקראה על-ידי חברת הכנסת זהבה גלאון?
זהבה גלאון (מרצ)
הנה, מיכל בירן גם.
היו"ר רועי פולקמן
מי נגד?
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, מיקי לא הצביע.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר רועי פולקמן
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
טוב. בסעיף 89(5) – במקום 35% יבוא 40%. הצבעה.
היו"ר רועי פולקמן
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה שתסבירי אותה. לא הבנתי.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר רועי פולקמן
קדימה. ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
במקום סעיף 89(6) יבוא סעיף 126(א), במקום "בשיעור של 25%" יבוא "בשיעורים אלה". על כל שקל חדש - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
זה יבוא היום להצבעה וזה עבר.
זהבה גלאון (מרצ)
סליחה.
היו"ר רועי פולקמן
אנחנו רוצים להתעמק בהסתייגות.
זהבה גלאון (מרצ)
אתה שם לב שאני קוראת את ההסתייגות, אדוני? בבקשה.
יצחק וקנין (ש"ס)
זהבה, אחרונה שהייתי רוצה להפריע לה.
זהבה גלאון (מרצ)
אבל זו הסתייגות שאני יודעת שהיא מדברת אליך. על כל שקל חדש מ-1.2 מיליון השקלים החדשים הראשונים – 20%, על כל שקל חדש נוסף – 30%.
היו"ר רועי פולקמן
1.2 מיליון מהכנסתו של הפרט? יאללה, נשמע מרשים מאוד.
זהבה גלאון (מרצ)
אפשר להצביע.
היו"ר רועי פולקמן
בבקשה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר רועי פולקמן
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
והסתייגות אחרונה, אדוני, לסעיף הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
למה? הגדילו את השטח. מה אתה רוצה? כמה דונם יש עכשיו?
היו"ר רועי פולקמן
אנחנו לא סוגרים את עניין עמונה עכשיו, אדוני יו"ר הקואליציה.
דוד ביטן (הליכוד)
כמה יש עכשיו?
זהבה גלאון (מרצ)
סמוטריץ.
היו"ר רועי פולקמן
עכשיו הם מנהלים משא-ומתן על עמונה.
זהבה גלאון (מרצ)
סמוטריץ, זה המס על עמונה. סעיף 5. אחרי סעיף קטן 6 יבוא 7, בסעיף 32 אחרי פסקה (16) יבוא (17), הוצאות למתן שכר או טובות הנאה שנתן מעביד לעובד יחיד בחלק השכר שעולה על מכפלת 15 של השכר שמקבל העובד. לעניין זה, "השכר שמקבל העובד", שכר מינימום כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שכר מינימום 1987 או שכר העבודה הנמוך ביותר המשתלם לעובד אצל אותו מעביד לשנה מסוימת לפי הגבוה. תראה, אדוני, זה נשמע - - -
היו"ר רועי פולקמן
מאוד יצירתי. מאוד יפה.
זהבה גלאון (מרצ)
זה נשמע מסובך, אבל אתם ממשלה חברתית. אפשר להצביע.
היו"ר רועי פולקמן
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר רועי פולקמן
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
אי, אי, אי.
היו"ר רועי פולקמן
כמעט, אבל זה היה יפה. בבקשה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
שימי רביזיה.
זהבה גלאון (מרצ)
אה, רביזיה, נכון. תודה, אורלי.
היו"ר רועי פולקמן
רביזיה על ההסתייגויות. יש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
יש למיקי רוזנטל, נכון?
היו"ר רועי פולקמן
בבקשה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. ההסתייגות שלי, באמת, אני חושב שכדאי שתקשיבו כי זה נוגע לכולכם, ואני מנסה לשכנע אתכם בכנות.
דוד ביטן (הליכוד)
דבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הבורסה בצרות, מספר האנשים שמשקיעים בה הולך ויורד, אני מבקש – ואני לא מבין למה האוצר מתנגד – לא להחיל את החוק הזה על המשקיעים בבורסה, אנחנו מעוניינים לעודד.
היו"ר רועי פולקמן
אז לא להפחית מס הכנסה ממי שמשקיע בבורסה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן. מס היסף שלא יכלול את הרווחים בבורסה. שיישאר המס של - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
גם ככה אין רווחים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם ככה אין רווחים, המצב קשה. אם אנחנו רוצים להציל את הבורסה הזאת, לפחות את המינימום הזה.
היו"ר רועי פולקמן
התייחסות? זה ברור.
מיקי לוי (יש עתיד)
להפך, עוד ביקשתי להוריד את המס לארבע שנים.
היו"ר רועי פולקמן
הנקודה ברורה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מאוד מבקש שתצביעו בעד ההסתייגות.
היו"ר רועי פולקמן
ההתייחסות לעניין הזה, למס היסף.
איליה כץ
מס יסף נועד למעשה לגבות מס מכל ההכנסות של כל פרט מהמקורות שלו. הוא נלקח רק מאנשים עם הכנסות מאוד גבוהות ב - - - הכי גבוהים של המשק. ולכן, בשביל לממן את ההורדה של המדרגות הנמוכות היינו צריכים להעלות שם.
שגית אפיק
השאלה אם כהוראת שעה אי-אפשר להוריד את הבורסה מגדר זה בגלל המצב שקיים.
איליה כץ
אם אנחנו רוצים שהחוק יישאר באותן מסגרות אנחנו צריכים לוותר על הורדת מס יסף במדרגות הנמוכות.
היו"ר רועי פולקמן
זה מייצר בעיה פיסקלית שצריך לאזן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איזו בעיה פיסקלית?
היו"ר רועי פולקמן
הכסף שמימן את ההפחתה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא המס יסף.
שגית אפיק
כל המס יסף הוא 140 מיליון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא כל המס יסף, זה רק המס על הבורסה בתוך המס יסף. הרי אין עכשיו השקעות בבורסה, אין רווחים בבורסה. אם לקחו פה הרבה כסף בחשבון אז טעו. חבל, זו טעות איומה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
רועי, הרי כשנולד מס היסף והובא פה לוועדה לא אנחנו היינו פה, אבל כשהוא נולד במתכונת הראשונה נכתב שהוא נולד בגלל שיש בעיה בגבייה ויש ירידה גדולה מאוד בהכנסות המדינה. אם ככה נולד מס היסף, לכאורה במצב של גידול מאוד משמעותי בהכנסות המדינה, היה צריך להוריד את מס היסף.

עכשיו מה שקורה זה שיש גידול משמעותי בהכנסות המדינה ומגדילים את מס היסף. אז דווקא במתכונת הזו אני בהחלט חושב שאת ההערה של מיקי רוזנטל שווה שהאוצר ישקול בהקשר של החרגת הבורסה לניירות ערך. אנחנו יושבים פה בחקיקה אחרת כדי לחשוב איך מצילים את הבורסה, ואנחנו עושים פה חקיקה שרק תפגע בבורסה כי לאף אחד אין אינטרס להשקיע שם עכשיו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כן, אבל עוד מעט הרווחים של הבורסה יהיו בעיקר של הבנקים. השאלה אם אנחנו באים עכשיו להגן על הבנקים, כי בשינוי מבנה הבורסה - - -
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מס יסף לא שייך לבנקים, זה רק על אנשים פרטיים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בשינוי מבנה הבורסה אנחנו עושים עכשיו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה רק על אנשים פרטיים, זה לא מס חברות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בסדר. אבל קחו בחשבון שאנחנו עושים פה גם חוק של שינוי מבנה הבורסה שאומר – שוב פעם, מי בעלי הרווחים, מי בעלי הבורסה וכן הלאה, אז יכול להיות שכל שינוי פה ישפיע גם על החוק ההוא.
היו"ר רועי פולקמן
אורלי, תודה. חברים, מכיוון שכבר התקיים הדיון, ממש משפט ואנחנו מתקדמים.
ג'ק בלנגה
בשני משפטים על הנושא של הבורסה. אתמול אושר כאן פרק של מיסוי חברות ארנק. הפרק הזה יפגע מהותית מאוד בבורסה, כי המשמעות של הפרק הזה שהעודפים יחולקו מהחברות, והמון השקעות יצאו מהבורסה, וצריך לקחת את זה בחשבון בקבלת ההחלטה היום. ואני אסביר מה שקורה בחוק של היום.
היו"ר רועי פולקמן
לא, זה ברור. הדיון התקיים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, למה? שיסביר.
ג'ק בלנגה
בחוק של היום, העלאת מס היסף היום נולדה בגלל הורדת מס החברות, היא לא קשורה למס על הבורסה. על מנת ליצור איזון של 50% בשיעור המס עלה מס היסף, ולא הייתה כוונה לממשלה להעלות את המס על הבורסה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מאיזה סכום מס היסף?
ג'ק בלנגה
בהחלטה של המחליטים אין העלאת מס על הבורסה. כרגע בדרך לא דרך העלו את זה בעקיפין. לכן, החוק הזה הגיע ל-28% מס על הבורסה, זו לא הייתה הכוונה לממשלה. לא הייתה החלטת ממשלה על זה, וכרגע מצביעים על משהו שהוא לא במסגרת החלטת ממשלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה גם סותר את ההיגיון.
קריאה
מס היסף לא היה בחוק ההסדרים בהחלטת הממשלה?
ג'ק בלנגה
הוא היה, אבל הוא - - -
היו"ר רועי פולקמן
רק שאלה, חברים מהאוצר, החלק של היסף רק על הבורסה, לא שאר הדברים, מה שוויו בהכנסות המדינה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הם הלכו לחפש מאיפה לקחת את הכסף?
איליה כץ
אין לנו פה הערכה של זה, כי זה מאוד תלוי ברווחים בבורסה בשנה הספציפית.
היו"ר רועי פולקמן
סדרי גודל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר, אבל לקחתם איזה שיעור שהערכתם שהוא נכון, מה השיעור?
איליה כץ
הערכנו. על סמך ההכנסות עם מס יסף בשנים הקודמות כמה מרוויחים מאחוז מס יסף נוסף. אני רוצה עוד פעם לחזור לטובת הוועדה, מס יסף חל רק על הכנסות מעל 53,000 שקל בחודש.
קריאות
- - -
היו"ר רועי פולקמן
עודד, אני רוצה לומר, כי היה כבר דיון על זה, תראו, אפשר לנהל דיון על הבורסה בנפרד. העיקרון הבסיסי כאן זה שממסים יותר את ההכנסות הגבוהות מאוד גם בבורסה כדי לתת הפחתה להכנסות הנמוכות והבינוניות, זה הרציונל.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
המיסוי על ההכנסות הגבוהות מאוד לא היה מעל 50,000 שקל. גם בדיון הקודם הם דיברו על כלל ההכנסות. זאת אומרת, מישהו שמרוויח משכורת של 30,000, 35,000 שקל ויש לו תיק ניירות ערך הוא כבר נמצא במס יסף, הוא לא שם.
היו"ר רועי פולקמן
בסדר. אבל מי שההכנסות שלו זה 50,000 - - -
קריאות
- - -
היו"ר רועי פולקמן
חברים, זו כרגע המדיניות, בואו נעלה את זה להצבעה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אדוני, הלוואי שחברי הקואליציה היו נלחמים ככה להגן על האוכלוסיות החלשות כמו שהם מגנים עכשיו על מי שמרוויח למעלה מ-50,000 שקל ומשהו בחודש.
היו"ר רועי פולקמן
כל הדבר הזה זה למען האוכלוסייה. אורלי, כל הפעולה כאן היא להוריד מסים לאוכלוסיות החלשות ולמעמד הביניים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא, לא, רועי, כשאתם צודקים אתם צודקים, כשאתם לא בסדר אתם לא בסדר. בנושא הזה אני אתכם.
היו"ר רועי פולקמן
אבל מה זאת אומרת, זה מס הכנסה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא באה להגן על מי שמרוויח למעלה מ-50,000 ומשהו. אבל כאשר אנחנו מורידים מאחרים בקיצוץ רוחבי אז אני קצת בבעיה. אני פה אתכם.
רחל עזריה (כולנו)
אורלי, בדיון על פיצוי הפיטורין אני חייבת לומר שהיה פה ויכוח ארוך של הח"כים להעלות את השכר של 50,000, ואני - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני עדיין חושבת שבפיצוי פיטורין אסור לגעת.
רחל עזריה (כולנו)
אני הרגשתי מאוד מאוד לא בנוח.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בפיצוי פיטורין אסור לגעת. מס היסף קחו יותר. קחו יותר, אל תגעו בפיצויים. קחו את המס יסף.
רחל עזריה (כולנו)
אבל להעלות ל-50,000 זה בדיוק לדאוג לאוכלוסייה הזאת. אף אחד לא בדיון אפילו על מס היסף – אחרי זה מבקשים להעלות את זה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
את לא מבינה מה קורה פה עכשיו, החבר'ה של הקואליציה מנסים להגן על מס היסף הזה ולהוריד אותו.
היו"ר רועי פולקמן
רחל, תודה. אורלי, תודה. חברים, אנחנו מצביעים על ההסתייגות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
בפיצוי פיטורין לא צריך לגעת, זה פיצוי פיטורין.
היו"ר רועי פולקמן
ביטן, עודד, אנחנו מצביעים על ההסתייגות. בבקשה.
ג'ק בלנגה
עוד משפט אחד.
היו"ר רועי פולקמן
לא. הדיון התקיים כבר, זה לא הזמן, אני מתנצל.
ג'ק בלנגה
רק חשוב שחברי כנסת יהיו מודעים לזה. ההחלטה עכשיו בהצבעה מחייבת עוד כ-100,000 אנשים להגיש דוחות מס.
היו"ר רועי פולקמן
בסדר, זה עלה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
100,000 אנשים חזקים.
היו"ר רועי פולקמן
לרובם יש רואה-חשבון.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
חזקים שגם ככה יש להם רואה-חשבון.
היו"ר רועי פולקמן
חברים, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
זהבה גלאון (מרצ)
יש ניצחון.

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – 7

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר רועי פולקמן
ההסתייגות לא התקבלה. יש עוד הסתייגויות?
שגית אפיק
למיקי. הוא ירד מזה.
היו"ר רועי פולקמן
אין הסתייגויות. אנחנו הולכים להצביע על הסעיף.
שגית אפיק
אתה לא יכול להצביע על הסעיף, כי הם עשו רביזיה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
גם על השם אפשר?
היו"ר רועי פולקמן
בקיצור, תהיה הצבעה אחרי הרביזיה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אחרי שנצביע על החוק אנחנו יכולים להצביע עליו, כי יש רביזיה על ההסתייגויות. אז אני אבקש רביזיה על החוק.
היו"ר רועי פולקמן
חברים, חמש דקות הפסקה, והדיון יתחדש.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:25 ונתחדשה בשעה 19:15.)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אנחנו מצביעים על החוק הקודם שקיימנו בו דיון על הפחתות המסים.

רבותי, אני מבקש שיהיה שקט. אם לא יהיה שקט אני אוציא את האנשים. אני מצביע על החוק של הפחתות המס ליחידים, הפחתות מס החברות, מס יסף. היו הסתייגויות על החוק. אני מבקש לומר מה ההסתייגות הראשונה.
קריאה
לא, אבל הצבענו על ההסתייגויות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו הצבענו על ההסתייגויות. על הרביזיה שביקשתי צריך להצביע.
קריאה
את ההסתייגויות גמרנו.
היו"ר משה גפני
על הרוויזיות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
גם זהבה עשתה רביזיה.
שגית אפיק
יש רביזיה על הסתייגות של זהבה שדיברה על שינוי שיעורי המס.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אפשר לבקש פה שקט?
היו"ר משה גפני
אני מבקש שיהיה שקט. אריאל, להפסיק, אחרת נוציא אתכם.

מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תרים יד.
היו"ר משה גפני
תספור. אני מבקש לא לדבר בהצבעה. מי נגד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 9

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
שבעה בעד, תשעה נגד, הרביזיה לא התקבלה. הרביזיה הבאה.
שגית אפיק
רביזיה של קבוצת מרצ להעלאת מס היסף ל-3% ושהשיעור יהפוך ל-600,000 שקלים.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה. הבאה.
שגית אפיק
הסתייגות של מרצ על הפחתת מדרגות המס מהמדרגה הרביעית.
זהבה גלאון (מרצ)
לא, זה לא הסתייגות של מרצ, זה של כל האופוזיציה.
שגית אפיק
של כל האופוזיציה, סליחה. הקראת אותן, נכון, סליחה.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הסתייגות או רביזיה?
היו"ר משה גפני
רביזיה. על הסתייגויות הצביעו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 9

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רביזיה נוספת על ההסתייגות שמדברת על ניכוי הוצאות שכר לעובד.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 10

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה. אני רוצה שהוא ינהל עכשיו את התרבות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה עשרה? כמה חברים יש בוועדה? 17?
שגית אפיק
רביזיה לגבי ההסתייגות שמיקי רוזנטל הציג בשם האופוזיציה.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
רבותי, לא לדבר.
שגית אפיק
הייתה רביזיה על ההסתייגות שלך?
היו"ר משה גפני
ביטון, מהכיוון שלך יש דיבורים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ביקשתי רביזיה. זו רביזיה מאוד חשובה, זה על המס על הבורסה. אני אומר לכם עוד פעם, זאת טעות לא לקבל - - -
היו"ר משה גפני
בסדר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר, אני יודע שאתה - - -
היו"ר משה גפני
אני לא גומר את החוק הזה אפילו שאני אצביע עליו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני אבקש רביזיה על החוק כולו.
היו"ר משה גפני
מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 10

נמנעים – אין

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה לא התקבלה. מה יש עוד?

רבותי, אנחנו מצביעים על החוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו נגד. האופוזיציה נגד.
שגית אפיק
אז הסעיפים הם 89(א2) זאת תוספת שהתווספה בהקראה, פסקה (3) ל-89, פסקה (4) ופסקה (6). סעיף 90, 91, 92(א3) וסעיף 93 כולו, סעיף 94 ו-95.
היו"ר משה גפני
מי בעד החוק? ירים את ידו. אני רק רוצה להקדים ולומר - - -
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש לא לדבר. באמת, זה לא בסדר הדבר הזה. אנחנו מכבדים אתכם ואתם כאן, ואנחנו מאוד נהנים להיות פה כל כך הרבה שעות, אז גם תתחשבו בנו.

החוק הזה בא להפחית מסים, אני רוצה שהחברים ידעו, גם אלה שלא היו בדיון, החוק הזה עלותו גבוהה.
קריאה
החוק הזה מה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עלותו גבוהה. בערך ארבעה מיליארד שקל.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל תגיד למי הוא מפחית מסים.
היו"ר משה גפני
אבל אני לא יכול ככה. אי-אפשר לקיים דיון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עולה למדינה, היא מוותרת על מסים בהיקף של כמעט ארבעה מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, הפחתות המסים הללו הן הפחתות מסים שלפי הדעה שמביאה את הפחתות המסים גם אנחנו הבאנו הפחתות מסים בכנסת השמונה-עשרה. הבאנו גם אחרי זה הפחתות מסים.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
מה זה הדבר הזה? באמת, מה זה הצחוק הזה? אני פשוט עכשיו אתחיל להוציא. מספיק.

הפחתות המסים האלה – גם מס החברות וגם המס על היחידים, אני לא מדבר על אלה שיש תוספת במיסוי – יגרמו לכך שיותר חברות יהיו כאן ואנשים יצאו לעבודה. ההפחתה במסים היא הפחתה.

יש כאלה שטוענים שסכומים מהסוג הזה אם היו הולכים למקומות אחרים היה אפשר לעשות אתם הרבה יותר דברים פרודוקטיביים, על אף שאלה שני דברים שונים. זה בצד של ההכנסה, זה בצד של ההוצאה, זה משהו שונה לחלוטין. מיקי לוי, אתה היית סגן שר האוצר, ומנו טרכטנברג שהיה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
- - -
היו"ר משה גפני
אני לא מביע עמדה.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אני אצביע עם הקואליציה. זה מה שהממשלה הביאה, אני אצביע בעד זה, יש בזה אלמנטים חיוביים מאוד. היות שאני לא אחתום על חוק ההסדרים עד שאני לא אשב עם שר האוצר – אני אמור לשבת אתו, ואני אמור עוד לשבת פה על דיונים נוספים – נעלה את הדברים האלה, אם ניתן לעשות שינויים ניתן לעשות שינויים, אם לא ניתן לעשות שינויים החוק הזה יתקבל כמו שהוא, הוא הפחתה במס על היחידים והפחתה במס החברות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הוא העלאה במס על - - -
היו"ר משה גפני
זה לא החוק.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה לא משנה. אבל - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אפשר על כל דבר להגיד את זה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
- - - תשים לנו איזון.
היו"ר משה גפני
זו הפחתה. מי בעד אישור הצעת החוק? ירים את ידו. תספור. מי נגד?

הצבעה

בעד – 10

נגד – מיעוט

נמנעים – אין

פרק ח' כולו (מסים), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (מ/1083), סעיפים 89(3), (4) ו-(6), 90 עד 91, 92(א)(3), 93 עד 95 (הפחתת מס חברות, מס הכנסה ושבח ריאלי), נתקבל.
היו"ר משה גפני
10 בעד. הצעת החוק התקבלה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עכשיו תבינו למה לוקחים "עיר עולים", מחלקים כסף ולוקחים לכם את הכסף.
קריאות
רביזיה.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה על כל החוק, כולנו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ועל כל סעיף בנפרד.
מיקי לוי (יש עתיד)
ועל כל סעיף בנפרד.
היו"ר משה גפני
יש בקשה לרביזיה.

אני מבקש להמשיך בדיון. הדיון יהיה עכשיו על הנושא של התרבות, ולאחר מכן נמשיך בסדר-היום בנושא של קרן הארנונה. מיקי, אני מבקש שתנהל את העניין של התרבות. אני חייב לצאת לישיבה רגע ואני חוזר.

(היו"ר מכלוף מיקי זוהר, 19:23)

פרק י"א (הגבלת שוק ההימורים), סעיף 171(7) (העברת כספים למדינה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
טוב, חברים, תודה רבה, בואו נתחיל את הדיון, הזמן קצר והמלאכה מרובה.
קריאות
- - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה ההימורים, זה הגועל נפש של - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
מיקי, על מה הדיון?
מיקי לוי (יש עתיד)
הגעתם לסיכום עם השרה? בואו נשמע את הסיכום.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
רגע, שאני אבין, עיירות הפיתוח עוד פעם ימשיכו להיות אלה שנותנים את הכסף?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברים, אני מבקש, יש פה הרבה אורחים, אני רוצה שהדיון הזה יגמר בצורה טובה ומהירה. ויש פה גם תמימות דעים ויש הסכמות, ואני מניח שגם האופוזיציה לא תתנגד – אלא אם כן היא כן תתנגד.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אז תציגו לנו מה אתם - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם יהיה שקט נציג. היועצת המשפטית תציג.
קריאה
יש הסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש הסתייגויות? בבקשה. אולי אתם רוצים למסות 90%, 80%. קודם כל היועצת המשפטית, כמה מילים, בבקשה. לא להפריע, בבקשה.
שלומית ארליך
איתי, אתה רוצה להציג את מה ששיניתם?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בבקשה, איתי, קדימה.
איתי טמקין
החוק המקורי שבעצם מפוצל מבחינת הליך החקיקה לשני חוקים נפרדים כלל שלושה רכיבים שהובאו בפני חברי הוועדה. הליך ראשון דיבר על העלאת שיעור המס על פרסים והגרלות מ-30% ל-35%. זה היה צעד אחד.

צעד שני דיבר על העברת כספים חונים, שהיום חונים ולא נמצאים בשימוש אצל ה"טוטו", להעביר אותם לקופת המדינה בהיקף של 250 מיליון שקל כל שנה במשך השנים 2017, 2018. סך הכול חצי מיליארד שקל.

צעד שלישי דיבר – וזה לא בחקיקה, זה בצו שר אוצר – היה אמור להוריד את תקרת הפטור שנמצאת על הגרלות מ-50,000 ל-5,000 שקל.

לאחר שיחות והסכמות שהגענו עם משרד התרבות ומשרד האוצר - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
משרד התרבות והספורט, תדייק.
איתי טמקין
משרד התרבות והספורט ומשרד האוצר, הגענו להסכמות הבאות: שיעור המס יעלה מ-30% ל-35%, כמו בהצעה שהוגשה לחברי הוועדה - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
דרך אגב, אנשי המקצוע של משרד התרבות והספורט פה?
קריאה
כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אוקיי.
איתי טמקין
- - לקראת הפטור לא תרד ותישאר על 50,000, וההעברות שעוברות מדי שנה למדינה, במקום 250 מיליון שקלים יגדלו ל-300 מיליון שקלים.

היה בחקיקה עוד רכיב שתכף היועצת המשפטית תתייחס אליו, באיזה תנאים הכסף צריך לחזור ל"טוטו". שם חל שינוי שאומר שבריחת המזומנים המינימלית שיכולה להישאר ב"טוטו" לא תהיה 300 כמו בהצעת החוק הממשלתית, אלא תרד ל-250.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה. אני רוצה לומר לחברים ולאורחים, תראו, הנושא הזה נידון כאן אצלנו בוועדה, אני ניהלתי את הדיון בזמנו, היה דיון לא פשוט, היה המון המון רעש סביב העניין הזה. מטרת הדיון בסופו של דבר הייתה להביא למצב של פשרה. אז, ראשית, אני מברך את הצדדים שהגיעו לפשרה. זאת פשרה נכונה, זאת פשרה ששומרת על הספורט הישראלי, וזאת פשרה ששומרת גם על הרשויות המקומיות שיכולות להמשיך וליהנות מאותן הכנסות גדולות באמת כדי לבנות את מערכות החינוך שלהן בתוך הערים. מה אדוני רוצה לומר?
קריאה
תתייחס לאישור המס הכולל שחל כאן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עוד רגע אחד, רק אשלים את המשפט, ואז אני אוכל להתייחס. לכן, ראשית, אני חושב שההחלטה שלכם להעלות את המס מ-30% ל-35% היא החלטה סבירה. לגבי התקרה, מהרגע שהשארתם את התקרה אין לי בכלל צל של ספק שזה לא יפגע.
מיקי לוי (יש עתיד)
ומעל 50,000 לא חל שום מס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
כן, כמו המצב הקיים. אין לי שום צל של ספק שזה לא יפגע, ולכן אני מברך גם את השרה מירי רגב שבאמת נלחמה כדי להשיג את ההישג הזה והצליחה להשיג אותו; ואתכם, אגף התקציבים על ההבנה והקשב.
קריאה
ואת שר האוצר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רגע, רגע, למה אתה לוקח לי את הקרדיט? שר האוצר זה האחרון אחרון חביב. ושר האוצר שעושה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה זה סעיף ב' הזה?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אם אפשר לא להפריע, בבקשה. ולשר האוצר שעושה עבודה מאוד מאוד נכונה, וכל מה שקשור למלחמה שלו בהימורים, גם החוקיים וגם הבלתי חוקיים, הרצון שלו רצון נכון, הוא רוצה להפחית את ההימורים. ובהזדמנות זו אני גם קורא לשר להמשיך בדרך הזו, אולי אפילו באמצעות הקצאות כספיות משמעותיות לנושא ההסברה.
קריאה
עשינו את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לנושא ההסברה בבתי-הספר מגיל צעיר. אני חושב שזו תהיה אמירה נכונה. וברכות לשרה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה יהיה מצוין אם תורידו מהשכונות בפריפריה החברתית את כל הפיתויים האלו - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
נאמר משפט אחד ואז נתחיל בהליך הטכני. כן, אדוני.
קריאה
לגרד, לגרד. לפנק, לפנק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ששש, לא להפריע.
ג'ק בלנגה
חשוב להגיד ששיעור המס בפועל הוא 38% ולא 35%, כי מי שיהיה מעל 620,000 שקל ייווסף לו עוד פעם 3% מס, אז אתם מאשרים כרגע במהות לרוב הזכיות 38%.
מיקי לוי (יש עתיד)
מס היסף יתווסף - - -
איתי טמקין
אני מבקש לענות לכבודו. רוב הזכיות הן זכיות שנמצאות בסכום שבין 50,000 – מדובר בטופס בודד - - -
ג'ק בלנגה
לא, מדברים על סך כל ההכנסה של האדם, לא על הזכייה שלו.
איתי טמקין
בוא נגיד ככה, לצערנו הרב, רוב המשתתפים שמשתתפים במשחקי מזל אינם אנשים שמגיעים לרף המס במס יסף, אני אומר את זה, לצערנו, משרד האוצר.
יצחק וקנין (ש"ס)
זה עוד יותר גרוע מה שאתה אומר לי עכשיו.
איתי טמקין
רוב האנשים שמשתתפים במשחקי מזל - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
השם ירחם עליכם, למי אתה נותן - - -
איתי טמקין
רוב האנשים שמשתתפים במשחקי מזל היו חולמים להגיע לשיעור מס היסף, ולכן ההערה פה, אני לא חושב שתופסת קבוצה גדולה מדי של אנשים.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה רבה.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
הסעיף השני הוא יותר ממעניין. - - -
יצחק וקנין (ש"ס)
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חברים, נגמר הדיון, עכשיו עוברים להליך החקיקה.
חיים ילין (יש עתיד)
פישמן הרוויח 4.5 מיליארד שקל ולא ראיתי ששילם שקל מס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע. אני לא רוצה להוציא אנשים מהאולם.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל, מיקי, שיסבירו לנו למה הם צריכים לשפות את זה בחזרה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
משרד האוצר, סעיף ב' בהצעת החוק.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז עכשיו היועצת המשפטית תסביר, בבקשה.
שלומית ארליך
אנחנו מתחילים מהנוסח הקצר, הנוסח של תיקון 89(5) ש"בסעיף 124ב, במקום 30% יבוא 35%". יש הסתייגות של קבוצת מרצ, כך שבמקום 35% יבוא 40%.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רגע, יש עוד הסתייגויות?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
ההסתייגות שלי. אני רוצה להגיד הסתייגות.
קריאות
- - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אנחנו יכולים להגיד הסתייגויות, גברתי? רק עכשיו חילקתם לנו את הנוסח.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל הנוסח, אני יכולה להגיד נוסח חדש ונגיע לוועדת הכנסת.
שלומית ארליך
זה נוסח חדש, זה היה בכחול.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
לא ההסדר.
שלומית ארליך
אנחנו עוד לא שם. אנחנו בסעיף הקצר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש הסתייגות של המשותפת ב-40%.
זהבה גלאון (מרצ)
לא, אתם תצטרפו אלינו, כל האופוזיציה מצטרפת אלינו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
תרשמו גם אותי בהסתייגות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כל האופוזיציה.
זהבה גלאון (מרצ)
כל האופוזיציה, כולל אורלי לוי מצטרפת.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
סליחה, יש הסתייגות נוספת של מרב מיכאלי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל אנחנו רוצים 41%, זהבה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
איפה סמוטריץ ופורר?
יואב קיש (הליכוד)
פורר בחוץ. סמוטריץ חסר לי.
מיקי לוי (יש עתיד)
להפך, אתם צריכים להוריד למי שכבר מרוויח מכל המסכנים האלה, שיישאר לו יותר כסף. אני לא מבין את המחשבה שלכם.
יואב קיש (הליכוד)
ואיפה נורית?
קריאות
- - -
יצחק וקנין (ש"ס)
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
זה נכון, אבל הם כבר ירוויחו - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
איפה איציק לארי? בלי איציק לארי אין הצבעה, שתדעו לכם. האמת היא שלא עשית כלום. בהליך החקיקה הזה איציק לארי לא התערב, אני אומר לכם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לפרוטוקול?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא, לא לפרוטוקול.
יואב קיש (הליכוד)
מיקי, אתה יכול להצביע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רוצה לדעת אם זה נאמר לפרוטוקול, שהקצרן ידע מה לרשום, זה הכול.
מיקי לוי (יש עתיד)
איתי, אל תדאג, אני לא אקלקל לך.
איתי טמקין
לא, לא לקלקל, אני רוצה להסביר לך את ההיגיון, אני אוהב גם לשכנע.
חיים ילין (יש עתיד)
מיקי, תעשה רביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני רוצה לעבור להצבעה, אני מבקש שקט. ששש.
יואב קיש (הליכוד)
בלי גפני יש לנו רוב? אנחנו ארבעה אתו, אז זה בסדר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
בלי גפני אנחנו גם רוב. אני מבקש לעבור להצבעה, אני מבקש שקט, ולא להפריע בזמן ההצבעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, יש לנו הסתייגויות.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עכשיו נצביע על כולן, ואני גם מתחייב לך שנפיל את כולן. בואו נצביע. ההסתייגות הראשונה של מרצ ואורלי לוי והרשימה המשותפת.
שלומית ארליך
במקום 35% יבוא 40%.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
במקום 35% יבוא 40%.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
והמחנה הציוני.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
והמחנה הציוני. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. נא לספור.
קריאה
אורלי לא יכולה להצביע.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני יכולה. איפה פורר?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רק שלושה מהמחנה הציוני.
יואב קיש (הליכוד)
פורר פה.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מרב, רק שלושה. אתם שלושה.
טמיר כהן
אז שירימו עוד פעם.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אחמד, בעד.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
למה? הם בנוכחות מלאה?
טמיר כהן
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז איך הם שבעה? חבר'ה, ההצבעה לא הושלמה, נא להצביע שוב. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. יש עתיד לא בעד. שישה.
טמיר כהן
אה, שישה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שישה בעד ההסתייגות. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו.
יואב קיש (הליכוד)
חסר לנו גפני.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 6

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת, קבוצת סיעת המחנה הציוני ואורלי לוי לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תשעה נגד. ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות הבאה.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע בזמן ההצבעה.
שלומית ארליך
הסתייגות שנייה של המחנה הציוני. בסעיף 85 אחרי 35% יבוא: המס בגין הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, הנגבה בכל שנה יהיה לקרן מיוחדת לקידום הספורט בישראל.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
איתי טמקין
הסתייגות תקציבית, שלומית.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
הסתייגות תקציבית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
טמקין, מה זה אומר?
איתי טמקין
שבמליאה צריך 50 חברי כנסת כדי להעביר את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שבעה. מיקי הצביע. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 7

נגד – 10

נמנעים – אין

ההסתייגות של קבוצת סיעת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
רביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
רביזיה של חברת הכנסת זהבה גלאון. קדימה, ההצבעה הבאה. ההסתייגות הבאה.
שלומית ארליך
בעצם בזה סיימנו את החלק הראשון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
רביזיה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
זהבה אמרה רביזיה. גם את רוצה להגיש רביזיה? אז רביזיה גם לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.
שלומית ארליך
עכשיו אנחנו עוברים בעצם לנוסח השני שיש לכם, זה הנוסח - - -
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חבר'ה, אתם רוצים רוויזיות מראש קבוע על כל החוק? ככה נחסוך לכם את זה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כן. התשובה היא כן.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אז על הכול רביזיה אוטומט.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הכול רביזיה אוטומטית.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לנוסח הארוך, זה סעיף 171 עם התוספת שהקראנו בפעם הקודמת של סעיף 6(א), שאומר שבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ובסעיפים 8(ג) ו-9 "שר האוצר רשאי לאשר השתתפות מתקציב המדינה מתקציבה של המועצה", זה כבר היה בדיון הקודם.

עכשיו בהתאם לתיקונים שהציג איתי טמקין, בפסקה (7) בסעיף 9(א) המובא בו, בסעיף קטן (א), במקום סכום של 250 מיליון שקלים יבוא 300 מיליון שקלים. ובסעיף קטן (ב) שמדבר על "ככל שיתרות המזומנים יפחתו" מופיע בנוסח 300 מיליון שקלים חדשים, יהיה 250 מיליון שקלים חדשים. גם לסעיפים האלה יש לנו הסתייגויות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שגית, יש רק טענה שבפעם הקודמת, למרות שאנחנו חושבים שזה לא נכון, נוספה שם תוספת: לא יאוחר מ-60 ימים מהמועד שבו פחתו, הקראנו את זה פעם קודמת?
שלומית ארליך
הקראנו את זה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תיקון מהותי, לא קוראים לה שגית.
איתי טמקין
סליחה, נכון, שלומית.
שלומית ארליך
הקראנו את זה בסעיף קטן (ב), שלא יאוחר מ-60 ימים מהמועד שבו פחתו יתרות המזומנים. כאמור, הקראנו אותו.

אנחנו עוברים להסתייגויות. הסתייגויות של קבוצת הרשימה המשותפת. אתה רוצה לקרוא? שאני אקרא? בפסקה (7) הסתייגות ראשונה בסעיף 9א(א) המוצע, במקום 250 מיליון יבוא 350 מיליון.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. לא, אתה נגד ההסתייגות, עודד, אגב. מי נגד ההסתייגות?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יפה, עודד.

הצבעה

בעד – 7

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא התקבלה.
שלומית ארליך
ההסתייגות השנייה בפסקה (7) בסעיף 9א, סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יימחקו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יימחקו לחלוטין. מי בעד ההסתייגות החשובה הזו? ירים את ידו.
קריאות
- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שלומית, מה זה סעיפים (ב) ו-(ג)?
מיקי לוי (יש עתיד)
הצבעת?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שאלתי, מי בעד ההסתייגות?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא שמענו, יש פה רעש.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 7

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות של קבוצת סיעת הרשימה המשותפת לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
והסתייגות של המחנה הציוני, כך שיבוא סעיף נוסף של פרסום ושיווק הימורים. הפרסום והשיווק לא יכללו פרסומת בשבח הגרלה או הימור כשלעצמם ולא יפרסם תוך - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אתם רוצים להסכים על זה, איציק? מראש? אה, לא, הוא לא רוצה.
קריאה
אנחנו עדיין במסגרת דיונים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני גם מצטרפת להסתייגות הזו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות?
שלומית ארליך
רגע, לא סיימתי להקריא. תוכן פרסומי העלול ליצור את הרושם שהימורים או הגרלות עשויים לשפר את מצבו הכלכלי של המשתתף או את מעמדו החברתי. פרסומת למוצר הגרלה או הימור יאושרו רק אם כלולים בה:

א. הבהרה בדבר סיכוי הזכייה בהגרלה או בהימור באופן מדויק שלא תציג סיכוי זכייה גבוהים מסיכוי הזכייה הקיימים במציאות. לעניין זה, "סיכוי הזכייה", ההסתברות לזכייה בפרס המרבי שבו ניתן לזכות באמצעות השתתפות בהגרלה.

ב. מידע אודות ההשלכות השליליות האפשריות של הימורים או הגרלות. לא ישווקו מוצרי הגרלה או הימורים, אלא אם כן כללו באופן ברור בטופס ההגרלה או ההימור לפי העניין הבהרות כאמור. לעניין זה, "טופס הגרלה או הימור", לרבות כרטיס הגרלה או הימור.

אתה יכול להצביע.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה אתם נגד ההסתייגות?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
כי אנחנו - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא לדבר בזמן ההצבעה, אורלי. אורלי, בזמן הצבעה לא מדברים. מי בעד ההסתייגות?
קריאות
- - -
יואב קיש (הליכוד)
לא, פורר פה, סליחה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו. סמוטריץ, אתה מצביע היום?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עזוב, חבל על הזמן, יש בחירות, נו.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, לא משנה אם החוק - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מיקי, על זה כן. אל תבין מזה דברים אחרים. אני הצבעתי, נו.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות של קבוצת סיעת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההסתייגות לא התקבלה. ההסתייגות הבאה.
שלומית ארליך
הסתייגות נוספת. יתוקן חוק העונשין כך שבחוק העונשין בסעיף 291א(2) בסופו תוך שימוש - - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד ההסתייגות? ירים את ידו, בבקשה. נורית קורן, את לא מצביעה. נאוה הצביעה.
נורית קורן (הליכוד)
האוצר כבר מבטיח לי כספים אז אני לא מצביעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
משחדים אותך.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

ההסתייגות של קבוצת סיעת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יוצר, אתה מוכן לא להפריע לי בהצבעות? ההסתייגות הבאה.
קריאות
- - -
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אני מבקש שקט, זה מפריע להצבעות. אני מבקש שקט.
שלומית ארליך
הסתייגות אחרונה. הוספת סעיף נוסף שאומר שלא תינתן זכות למכור השתתפות בהימורים לבעל תחנה כשהתחנה ממוקמת באשכול סוציו-אקונומי 1 עד 4, כולל, ולא ניתן יהיה למכור זכות השתתפות בהימורים לאחר השעה תשע בערב.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. אתה לא בעד ההסתייגות, סמוטריץ.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, סליחה, אתה אומר לו מה להצביע?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אמרתי לו - - - הוא חבר כנסת אוטונומי.
קריאות
- - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, התבלבלתי. חשבתי שזאת הסתייגות אחרת, לא הקשבתי.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
מי נגד ההסתייגות?
יואב קיש (הליכוד)
קואליציה, להרים את היד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חשבתי שזאת ההסתייגות של - - -
זהבה גלאון (מרצ)
של עמונה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, של נאוה בוקר על הקצבאות.

הצבעה

בעד – 7

נגד – 9

נמנעים – אין

ההסתייגות של קבוצת סיעת המחנה הציוני לא נתקבלה.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
ההסתייגות לא התקבלה. נגמר. אנחנו מתכנסים פה בשעה 19:45 להצביע על כל הרוויזיות. לאחר שכל הרוויזיות, בעזרת השם, יופלו - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אבל לא הצבענו על החוק, הלו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
- - אנחנו נצביע על החוק.
יואב קיש (הליכוד)
אחרי הרוויזיות.
שלומית ארליך
הכנסנו את זה בפרק אחר.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
יש משהו אחר?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל עכשיו יש נושא אחר על הקרן.
יואב קיש (הליכוד)
זה גפני. מיקי, תגיד חמש דקות הפסקה, גפני חוזר, מדברים על "עיר עולים".
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
חמש דקות הפסקה, וכשנחזור, "עיר עולים".

(הישיבה נפסקה בשעה 19:38 ונתחדשה בשעה 19:44.)

פרק ד' כולו (קרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. בעצם אני ממשיך את הישיבה. יש עוד ארבעה סעיפים שאנחנו צריכים לסיים הערב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ארבעה.
היו"ר משה גפני
ארבעה סעיפים. מה אמרתי?
טמיר כהן
ארבעה נושאים.
היו"ר משה גפני
ארבעה נושאים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
והם?
היו"ר משה גפני
הנושא של קרן הארנונה, הנושא של פיצוי פיטורין, עכשיו מגיעים הדברים הקשים, עד עכשיו עוד - - -
רחל עזריה (כולנו)
בדיוק אמרת, זה רוצה לומר, קטן עלינו, קטן עלינו.
היו"ר משה גפני
אני לא אמרתי אף פעם קטן, שום דבר הוא לא קטן עלינו.
רחל עזריה (כולנו)
ואתה אומר שזה קשה.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
רבותי, אפשר פה לדבר בוועדה הזאת? בצלאל, זה לא בסדר, מה אתה מקהיל קהילות ברבים? יש את הנושא של קרן הארנונה, יש את הנושא של פיצוי פיטורין, יש את הנושא של עידוד השקעות הון, ואת המס על דירה שלישית.
יצחק וקנין (ש"ס)
ויש את ההסתייגות שלי.
היו"ר משה גפני
כן. יש לך הסתייגות, זה ברור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה עם ההסתייגות שלנו?
היו"ר משה גפני
יש כמה הסתייגויות, אחת מהן זאת ההסתייגות של חבר הכנסת וקנין שנצטרך להחליט בעניין הזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
חוק הגליל.
היו"ר משה גפני
ולכן, אני מקווה שנסיים את הדברים כמה שיותר מהר ולא נאלץ לקיים - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, אמרת ארנונה, אמרת מס הכנסה, אמרת ארבעה נושאים, מה עוד?
היו"ר משה גפני
אמרתי ארבעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ארבעה, מס הכנסה, ארנונה.
היו"ר משה גפני
אמרתי את קרן הארנונה, פיצוי פיטורין, את עידוד השקעות הון ודירה שלישית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היום?
היו"ר משה גפני
הכול היום.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש הסכמות?
היו"ר משה גפני
לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אה, אוקיי, אז הולכים לבחירות אתה מתכוון. עכשיו אני מבין את הרקע.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה, לא? לא דנים בזה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, יש פיצוץ.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לחזור לעניין הזה, להציג את הנושא של קרן הארנונה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל לא אמרת איזה ארבעה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא אמר.
טמיר כהן
הוא אמר את כולם.
היו"ר משה גפני
אמרתי. הנושא של פיצוי פיטורין, הנושא של עידוד השקעות הון, שעל זה אני יושב אתו עוד מעט, ומס על דירה שלישית.
מיקי לוי (יש עתיד)
איזה צורה זאת? מחדלים בחוקים כאלה כבדים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסכם את הצעת החוק של קרן הארנונה, הצעת החוק כפי שהובאה בקריאה ראשונה, כפי שהצביעו עליה בממשלה. דרך אגב, אני רוצה להגיד שבממשלה כל השרים הצביעו בעד החוק. לא רק שכל השרים הצביעו בעד החוק, זה הגיע לכאן לקריאה ראשונה ובכנסת כולם הצביעו בעד החוק הזה.
זהבה גלאון (מרצ)
לא, זה לא נכון.
היו"ר משה גפני
כולל אני. לא אהבתי הרבה דברים שם בחוק, אבל הצבענו. החוק הזה עבר לכאן, לוועדת הכספים. כאשר בחוק שהגיע לשולחן הוועדה מדובר על כך שמתבטל המושג של "עיר עולים", בג"ץ אמר את הדברים.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
רבותי, אני מבקש לא להפריע, אלו באמת נושאים רגישים עם הרבה אמוציות. קודם שנדע עם מה אנחנו מתמודדים. החוק שמונח על שולחן הוועדה הוא חוק שאומר: מתבטל המושג של "עיר עולים". המושג של "עיר עולים" הוא אחד המושגים המעוותים האנכרוניסטים שנמצאים בחקיקה הישראלית. הוא מעוות מכל היבט שאתה מסתכל עליו. א', יש שם יישובים שהם עיר עולים, עולים אין שם.
רחל עזריה (כולנו)
אין עולים.
היו"ר משה גפני
היו עולים בשנות החמישים. והדבר השני, עיר העולים לא מקבלת כסף מהמדינה, מענק איזון, היא מקבלת אפשרות לגבות ארנונה ממתקן ממשלתי.
רחל עזריה (כולנו)
אם יש.
היו"ר משה גפני
אני יודע.
רחל עזריה (כולנו)
סליחה.
היו"ר משה גפני
ממתקן. אם יש ביישוב הזה מתקן הוא יקבל ארנונה. אם אין ביישוב הזה מתקן, גם אם בשנות החמישים עולים, הוא לא מקבל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ולא מאה אחוז.
היו"ר משה גפני
ואז בג"ץ אמר: אתם חייבים לשנות את זה, זה עיוות, זה לא בסדר. הוא אמר את המילים הכי חריפות, וזה ברור לי – אני לא יודע איך לאחרים – שאם הממשלה לא תעשה משהו בעניין הזה ותקבע דברים עכשוויים ולא אנכרוניסטיים, תמונת המצב תהיה שבסוף הכסף הזה לא יהיה יותר, ומכיוון שהוא לא יהיה יותר האנשים ייפגעו.

עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו לא יכולים לעשות חוק שהחוק באבחת חרב יפסיק תקציב של רשות מקומית, אפילו שאין לה עולים, בבת-אחת, אפילו אם היא רשות חזקה. בוודאי אם היא רשות חלשה.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
אם אפשר, רבותי אנשי האוצר, גם ככה קשה לי. אי-אפשר באבחת חרב להפסיק בן-אדם או רשות מקומית שמקבלת 50,000 שקל במשך עשרות שנים, פתאום באים: שנה הבאה אין לך אותם. גם את זה אי-אפשר לעשות. ואז אמרה הממשלה: יש חלק שלוקחים מהרשויות מכיוון שפותחים את הכול מחדש, אין עכשיו עולים של שנות החמישים, על זה לא נותנים כסף, לא כורתים את הענף הזה בבת-אחת. הולכים במשהו הדרגתי, ומוסיפים 200 מיליון – אני אומר 200 מיליון, זה לא 200 מיליון, זה יכול להיות פחות, זה יכול להיות יותר – ועושים קרן, שזה 500 מיליון. מתחשבים בעובדה שיש יישובים שיש בהם עולים חדשים, מתחשבים במצב הסוציו-אקונומי שלהן מ-1 עד 5, כפי שאמרתי בבוקר, ועם הכסף הזה עושים את העבודה הזאת.

ואז ראשי רשויות טענו בצדק, הם אמרו: רגע, בסדר, אבל אי-אפשר להשאיר את זה ככה, זאת אומרת, צריך להיות אחראי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
היו"ר משה גפני
מיקי, זה מפריע. ראשי רשויות אמרו, בצדק: אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. זאת אומרת, מצד אחד לוקחים מאתנו את הכסף שהיינו מורגלים אליו הרבה שנים, ומצד שני אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה, יכול להיות שהתוצאה תהיה שאנחנו הולכים להיפגע.

אנחנו מנסים במשך כל היום להגיע למצב שבו תהיה איזושהי ודאות שהרשויות לא יפגעו, ואני לא אומר שרמת-השרון לא. אל תגידו את זה יותר. רמת-השרון גם הורגלה שנים רבות לקבל כסף. נכון שהיא בסוציו-אקונומי 9, אבל אנחנו מדברים בעיקר על ה-1 עד 5.

הגענו למצב שבו יש לנו את הרשימה של הרשויות שמהן לוקחים את הכסף עם מתווה שבו יש קריטריונים שנותנים כסף חדש, נקרא לזה ככה, לרשויות האלה. על-פי החלוקה הזאת מתברר – אין לנו את התוכנית המלאה, אנחנו לא מקבלים את זה, עד לרגע זה לא קיבלנו – אין את התוכנית המלאה מה יקרה עם הרשויות האלה בסוף הדרך. בסוף הדרך זה בעוד שש שנים.

יתרה מזאת, מה יקרה בסוף הדרך, יגידו ראשי הרשויות: נגמר העניין, לא נקבל יותר כלום. ואז – דוד ביטן פה? – ואז הייתה הצעה לגבי הנושא של ההמשך, שנכניס בחוק שרשאים ראש הממשלה, שר הפנים ושר האוצר, להמשיך את זה לעוד שש שנים כדי שהתוכנית הזאת לא תיעצר. אבל זה לא פותר את הבעיה, זה מקטין את ממדי החשש של מה שיהיה בהמשך.

המציאות הזאת שבה נסיים את הערב הזה מבלי שאנחנו עושים איזשהו חוק היא דבר קשה מכל בחינה אפשרית.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו אתה דן בארנונה?
היו"ר משה גפני
בארנונה, בטח. הזכרתי אותך.
דוד ביטן (הליכוד)
לא דיברנו עדיין. צריכים לדבר, אין בעיה, אבל לא גמרנו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, מתי אתם יוצאים להפסקה דיונית עוד פעם? תשחררו אותנו לפני, תבואו מחר.
זהבה גלאון (מרצ)
חבר הכנסת ביטן, רוצה לעדכן אותנו במשהו?
דוד ביטן (הליכוד)
כשאתה תהיה שר הפנים ושר האוצר אני אדבר אתך.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עוד מעט, עוד מעט, זה קרוב.
היו"ר משה גפני
ביטן, שב.
דוד ביטן (הליכוד)
אין לי כיסא, איפה אני אשב?
היו"ר משה גפני
לא, הדבר הזה לא יכול להימשך.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
כל הח"כים פה, מעניין. יוסי, אני רואה שאתה עובר מוועדה לוועדה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אתה רואה.
מיקי לוי (יש עתיד)
קיש, מה יש לך להגיד עכשיו על הכניסה הדרמטית של ביטן?
יואב קיש (הליכוד)
אני אגיד לך מה יש לי להגיד, מאוד פשוט, נפצל את זה ונדון על זה בוועדה.
היו"ר משה גפני
רגע, יואב, לא קיבלת רשות דיבור.
יואב קיש (הליכוד)
הוא שאל אותי שאלה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אז תציע את זה עכשיו, למה בסוף הערב?
קריאות
- - -
יואב קיש (הליכוד)
קרן הארנונה יפוצל מעכשיו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אז תציע את זה.
היו"ר משה גפני
יואב, לא קיבלת רשות דיבור.
יואב קיש (הליכוד)
סליחה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שום בג"ץ.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסדר מקום לביטן, בגלל שיואב קיש עכשיו מעלה כל מיני רעיונות לא טובים כשהוא רואה שלחבר שלו אין מקום לשבת.
קריאות
- - -
זהבה גלאון (מרצ)
למה שאני אוציא להם את הערמונים מהאש?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וקנין, אתם רוצים לפתוח אתנו במשא-ומתן קואליציוני? בוא נצא החוצה, פה לא נחתוך את זה, בוא נחתוך את זה פה.
היו"ר משה גפני
רבותי, אני אומר לכם, אין בעיה, הכול בסדר, אסור לנו לצאת מהלילה הזה מבלי שיש חוק. אפשר לצאת, אפשר לדחות, אפשר לעשות הכול. אני מכיר את המערכת. מכיר אותה לא בגלל שאני חכם, בגלל שיש לי ניסיון אתה.
חיים ילין (יש עתיד)
27 תקציבים, תגיד.
היו"ר משה גפני
זה בסדר. זה לא נוגע לתקציב. המשמעות של העניין תהיה שאין 200 מיליון שקלים של האוצר, יש לחצים על האוצר על דברים אחרים. אין את ה-300 מיליון האלה שייקחו ולא ייקחו ובסוף גם יהיה בג"ץ. הוא יפסול את העניין בגלל שהוא יראה שאנחנו לא מסוגלים לעשות כלום.

אני מבקש למנוע את המציאות הזאת שבה נידרדר למצב שאין חוק ויש רשות אחת מבין הרשויות שתחשוש מהעובדה הזאת שכתוצאה מאיזשהו חוק שהתקבל תהיה פגועה מבחינה תקציבית. אפשר להגיע למצב הזה. אנחנו בוחנים איך ניתן לא לעשות את זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
רשויות יעזרו אחת לשנייה לעבור חודש.
היו"ר משה גפני
לא חודש. אני מדבר על שש שנים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא צריך לפחד מהבג"ץ.
היו"ר משה גפני
הכול בסדר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הבג"ץ יותר חכם ממה שאתם חושבים, הוא לא מטומטם.
היו"ר משה גפני
איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אי-אפשר להשתמש באיום הזה.
היו"ר משה גפני
אין איום. אני לא מאיים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הוא לא איום הבג"ץ, זה יתרון.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. ואז אני מציע לשים בחוק סעיף – אני מדבר אתך – שהכסף מיועד, בין היתר, לתקן עיוותים, או לא עיוותים, אלא לתקן. ניסחנו איזה משפט שבו ההקצאה בשיקול דעת השרים יהיה לצורך תיקון עיוותים בתקציבם של רשויות מקומיות, ובנושא הסיוע שאנחנו עוזרים להם על מנת שלא ייפגעו. זאת אומרת, תהיה קריאה כיוון לפחות בחוק – כאשר יש את הקריטריונים שעליהם דיברתם או את הנושאים שעליהם דיברתם שהרשויות המקומיות – שראשי הרשויות יראו את התהליך כולו על אף שלא יראו את התוצאה הסופית, יהיה פחות חשש שהנושאים ייפגעו. זה מה שעומד על סדר-היום. דוד ביטן, איפה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יצא להניק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא יצא להניק.
היו"ר משה גפני
מרדכי, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה גם נושא חדש?
היו"ר משה גפני
עוד לא נושא חדש בגלל שכמה אני יכול. מרדכי כהן, ואחריו ידבר דוד ביטן. בבקשה. אני מבקש לא להפריע.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - -
היו"ר משה גפני
בצלאל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גפני, נו, ברצינות.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
רבותי, לא להפריע, אני פשוט אוציא חברים. אני מבקש לא לדבר. די, מספיק.
מרדכי כהן
בהמשך לדבריו של יושב-ראש הוועדה, אני רק מבקש לחדד כמה דברים בנוסחת ההחזרה, כפי שראיתם אותה, אותה טבלה, ולומר שהטבלה היא טבלה פשוטה. היא אומרת שככל שיש לרשות תלות באותו תקציב שהיא קיבלה בגין היותה עיר עולים, כך הפריסה שלה למשך יותר שנים, שש שנים, והמדרגות שלה הן מדרגות יותר ממותנות בכדי שהפגיעה בה לא תהיה קשה.

הוסיף היו"ר בהסכמת שר פנים, שר אוצר, ובהסכמת ראש ממשלה, שבכדי להמשיך ולסייע לאותן רשויות יהיה אפשר למתוח את התקופה מעבר לשש שנים.

עכשיו לגבי ההקצאה, שעל זה היה הדיון המעמיק, כי בנוסחת ההחזרה הדברים מאוד ברורים, כל רשות יודעת בדיוק מה מצבה באותן שנים. ומכיוון שאנחנו מתבססים על הנתונים היום, זה לא דבר שמשתנה כל שנה, כל רשות יודעת מהיום בתום השש שנים מה יהיה מצבה. לגבי ההקצאה, היות שאתם חברי הכנסת פניתם ואמרתם שאתם לא מסתפקים בתבחינים, זה לא עושה שכל, חזרנו ותיקנו, ואמרנו שנקצה 50% כפי הנוסח שמופיע פה. והיות שהיו דיונים הבוקר עם דוד ביטן וגפני, ונאמר שם ש-50% זה לא הדבר שיבטיח את המשקל הכבד לאותן רשויות מוחלשות, אז אמרנו שאפשר למתוח את זה גם ל-60%.

מה זה אומר? זה אומר שבעצם נוסחת ההקצאה כל שנה תעלה, ובתום שש השנים היא תעמוד על 500 מיליון שקל. התקציב הזה על-פי אותם תבחינים שהוצגו פה, בסופו של דבר שר הפנים יוגבל באופן הבא: לא משנה איך יורכבו הפרמטרים, 60% מהתקציב כל שנה ילך לאותן רשויות חלשות.

איך קבענו מהן אותן רשויות חלשות כדי לא לסבך את העניין? אמרנו שזה יהיה סוציו 5-1 על-פי בקשת חברי הכנסת בוועדת הכספים, פריפריאליות 5-1, שזה הופך את זה מובהק לאותן רשויות חלשות בפריפריה, והכנסנו - - -
רועי פולקמן (כולנו)
גם 5-1 סוציו וגם פריפריה?
מרדכי כהן
כן.
קריאות
- - -
רועי פולקמן (כולנו)
שזה חבל איילות, אילת וכאלה?
ג'ק בלנגה
מרדכי, אבל זה מינימום? נכון? ה-60% זה המינימום.
מרדכי כהן
אני אסביר.
חיים ילין (יש עתיד)
עזוב מה שרשום. כולם יקבלו.
קריאות
- - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מי ה-60 האלה?
מרדכי כהן
אני אסביר, רק תיתנו לי.
היו"ר משה גפני
רבותי.
מרדכי כהן
60% מהתקציב ילך לאותן רשויות פריפריאליות סוציו 5-1, והוספנו גם את העניין של עולים, כי מזה התחיל כל הדיון.
קריאה
- - -
מרדכי כהן
תן לי לסיים.
היו"ר משה גפני
לא להפריע באמצע. באמת, אי-אפשר ככה.
מרדכי כהן
ואמרנו בנוסף, למה קבענו לפחות 60%, כי אפשרנו בעצם להכניס את אותם פרמטרים שאתם רואים עכשיו בכדי לתקן את אותה מציאות. זה אומר שיהיו פרמטרים נוספים שגם הם כולם מוטים לטובת הרשויות החלשות, אז לפחות 60% ילך לטובת אותן רשויות. ייתכן מאוד שיותר, כי כל הפרמטרים הם פרמטרים שמבחינים רשות חלשה, כגון: תמהיל ארנונה. זאת אומרת, ככל שרשות נשענת על הכנסה ממגורים ולא ממסחר, שירותים ותעשייה, זה יאפשר לה ליהנות מאותו קרן.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה לא כתוב.
מרדכי כהן
שנייה, אורלי, אני אעבור אתכם על התבחינים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא כתוב כלום, קיבלנו דף.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זה לא נכנס בתוך זה.
מרדכי כהן
אני אקריא. אתם רוצים שאני אקריא?
היו"ר משה גפני
רגע, תגיד את התוכנית, אחרי זה נראה מה עושים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים לקבל את הדף, אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מצביעים. גפני, אבל אי-אפשר למרוח אותנו. פעם שנייה שחוזרים על דברים שהם לא מדויקים, ומישהו יכול להאמין לזה?
היו"ר משה גפני
בסדר.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל מעבר לזה, מה עם ה-40% האחרים? לפי מה זה ייקבע?
מרדכי כהן
אז אני אומר, יש פה רשימה - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הרשימה משאירה חופש גדול כרגע.
מרדכי כהן
הרשימה תהיה בתוך החוק.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בתוך החוק.
מרדכי כהן
רשימת תבחינים בתוך החוק.
מיקי לוי (יש עתיד)
כולל התבחינים בתוך החוק?
מרדכי כהן
רשימת תבחינים בתוך החוק.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל השר עדיין רשאי בתוך התבחינים האלה לעשות מה שהוא רוצה.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
לשקול.
מרדכי כהן
לא, השר לא רשאי לעשות מה שהוא רוצה. השר רשאי לקחת מאותם תבחינים - - -
חיים ילין (יש עתיד)
אתמול אמרו לנו שהתבחינים לא יכולים להיכנס לחוק, עכשיו כן אפשר להכניס אותם.
היו"ר משה גפני
רבותי, אי-אפשר כך.
מרדכי כהן
גם זה לא נאמר. דיברנו על מספרים.
מיקי לוי (יש עתיד)
נכון, המספרים לא יכולים להיכנס לחוק.
מרדכי כהן
אמרנו שמספרים לא נכנסים לחקיקה ראשית. אני רק אשלים. אותם 40% הנותרים יהיו מאותם תבחינים. הוסיף יושב-ראש הוועדה, שגם זה לא שכנע אתכם, ואתם רוצים להבטיח תוספת נוספת שאומרת: ובלבד שאותם תבחינים ואותם 40%, המכוונות שלהם תהיה לתקן את אותם עיוותים שנוצרו בגין פגיעה בערי עולים או בגין אותן רשויות חלשות שחוששות שבסופו של דבר על-פי המתווה שנקבע הן עלולות להיות במצב קשה. גם את זה הסכמנו, וגם זה תוקן.

זאת אומרת, מהבוקר נכנסו כמה שינויים. אחד, שנקבע 60%; שתיים, יש רשימת תבחינים; שלוש, שאפשר יהיה להאריך מעבר לשש שנים בהסכמת השרים; וארבע, שזה יוקצה לתיקון עיוותים לטובת אותן רשויות חלשות. אני חושב לא רק שזה בהיר, אמרתי היום בבוקר, אני מוכן לקחת דוגמאות קונקרטיות של רשויות ולהראות שנכון, אני אומר את זה פה בצורה ברורה, ישנן רשויות חזקות - - -
קריאה
תראה את כולן, אין חזקות. אין פה חזקות, אל תמכרו חזקות, פה זה רק חלשות. רמת-השרון תהרוג את - - -
מרדכי כהן
אני סיימתי את ההסבר שלי.
היו"ר משה גפני
לא להפריע. תודה רבה. דוד ביטן, בבקשה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
מה, עכשיו מקיימים דיון?
דוד ביטן (הליכוד)
לא יודע. מה אתה שואל אותי? רק ביקשתי זכות דיבור.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
לא, אני שואל את גפני. יהיה דיון פתוח?
היו"ר משה גפני
דיון, כן.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
על כל הנושא?
היו"ר משה גפני
לא על כל הנושא, רק על הסעיף הזה.
קריאות
- - -
היו"ר משה גפני
לא לדבר עכשיו בדיון על דירה שלישית. בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
יש פירוט של התבחינים בדיוק במספרים? סליחה, דוד, רק שאלת הבהרה. יש פירוט של הקריטריונים? מספרים בדיוק?
היו"ר משה גפני
כן, ברור, הוא אמר.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אבל אין להם משקולת. אין להם משקל. מה המשקל שלהם?
קריאות
- - -
זהבה גלאון (מרצ)
אני שואלת. לא מספיק לי שתכתוב לי נניח פריפריה או מרחק, מה האחוז? מה האחוזים? יש לנו חלוקה לאחוזים בכל דבר, בכל תבחין כזה? מה המשקולות שאתם נותנים? אנחנו יכולים לראות?
דוד ביטן (הליכוד)
אגיד לך למה אי-אפשר לעשות משקולות, מהסיבה הפשוטה, כי זה אחד או יותר. זאת אומרת, אם אדם הוא רק אחד, אז הוא כבר יכול לקבל, ואז לפי - - -
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
למה? זאת קופה קטנה שאתה יכול לבחור למי לתת.
דוד ביטן (הליכוד)
ואז לפי השיטה של הפנים זה בשיקול דעת השר. אגיד לכם דבר כזה, אעשה את זה קל, אנחנו בליכוד – אני אומר את זה פוליטי, נכון? – לא נסכים לחוק הזה בשום מקרה, אלא אם כן ישכנעו אותנו שהפגיעה ברשויות לא קיימת או שהיא מאוד מאוד פחותה. בבוקר שוחחנו אתך, ביקשנו ממך לקבל את ההקצאה בפועל, אמרת בסדר, ולא באת עם כלום. קודם כול בוא נתחיל עם זה.
מרדכי כהן
זה לא נכון, דוד.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה מביא לנו דף אחד ואפילו אין לנו נוסח של חוק.
מרדכי כהן
זה לא נכון, אמרתי שתקבלו פירוט.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל ביקשתי את זה בבוקר, מה אתה אומר לי מה ביקשתי.
מרדכי כהן
אמרתי שתקבלו פירוט מסודר בנוסחת ההחזרה. אמרתי שלגבי ההקצאה אנחנו נקבע משקל.
היו"ר משה גפני
מרדכי, אני אאפשר לך להשיב.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להגיד לך שנוסחת ההחזרה היא פחות בעייתית. נוסחת ההקצאה היא הבעייתית, לא נוסחת ההחזרה, כי נוסחת ההחזרה פשוטה, אתה נותן 50% וזהו. נוסחת ההקצאה שהיא בשיקול דעת - - -
מרדכי כהן
שאלת בפירוש, דוד, אמרת: יש משקל? הנה משקל, 60% ניתן לאותם קריטריונים. שאלת, קיבלת תשובה. אמרת: אני לא מסתפק בשש שנים. יש הארכה מעבר לשש שנים.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא מדבר על החלוקה של ה-60%.
מרדכי כהן
לפחות תדייק, דוד.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מדייק. הייתי, היו אתי עוד אנשים. ביקשתי אקסל של כל עיר ועיר, אמרת: אין בעיה, אני מביא לך. האוצר היה, אמרו: אין בעיה, מביאים לך. משום מה, כנראה קיבלתם הנחיה לא להביא את זה. זה דבר ראשון.
מרדכי כהן
לא.
דוד ביטן (הליכוד)
לכן אנחנו לא נסכים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אפשר להצביע על פיצול במקום למשוך את כל הערב?
דוד ביטן (הליכוד)
אתה אוהב פיצולים, אני רואה.
קריאות
- - -
מרדכי כהן
ואז מה? הרשויות יפסידו 350 מיליון שקל?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא יפסידו.
מרדכי כהן
יפסידו. איתן, זאת הבשורה שאתה רוצה לבשר? 350 מיליון שקל שילכו לאיבוד? אז תודיע להם את זה. תודיע להם שהרשויות יאבדו 350 מיליון שקל. קצת אחריות.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
איתן, אל תאחד אותם. אל תעזור להם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא עוזר לאף אחד.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, הוא אוהב פיצולים.
מרדכי כהן
דוד, אבל צריך גם להסביר את זה שזאת המשמעות.
דוד ביטן (הליכוד)
יכול להיות, אבל משרד הפנים, גם אם אנחנו נפסיד - - -
היו"ר משה גפני
רבותי, מה זה?
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
שיהיה להם בלגן בקואליציה, למה אנחנו נעזור להם? בסוף הם יתאחדו.
חיים ילין (יש עתיד)
מה אתה חושב, שאתה מנהל, ברושי? אתה לא מנהל כלום. בחייאת, כולם בורג קטן פה.
דוד ביטן (הליכוד)
אפשר להמשיך?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
היו"ר משה גפני
כן. מיקי זוהר, זה ממש מפריע. זה שאתה חבר של ביבס זה בסדר, אבל אתה לא צריך להפריע לו באמצע.
חיים ביבס
הוא מנסה לשכנע אותי לעזור לך. מה אתה רוצה? אדוני היושב-ראש.
דוד ביטן (הליכוד)
לא משנה. מיקי, הבעיה הראשונה שעלתה, ואת זה פתרנו עם השר, היא שאחרי השש שנים, מה קורה עם זה? אז הוסכם עם השר שנוכל להאריך את התקופה – השרים, פנים, אוצר וראש הממשלה יוכלו להאריך את התקופה נגיד עד שש שנים לפי ההחלטה שלהם.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
כולל שאתה תהיה ראש הממשלה.
אילן שוחט
מה זה אומר להאריך שש שנים? נקבל את הכסף הזה שש שנים קדימה עוד פעם? לא מבין מה זה להאריך. מה יאריכו שש שנים?
קריאה
כי השנה השישית היא הכי גרועה.
דוד ביטן (הליכוד)
תנו רגע לסיים.
אילן שוחט
השנה השישית היא אפס.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
זאת הקצאה שאנחנו אפילו לא יודעים איך היא תתבצע, אותה תהיה אפשרות להאריך לשש שנים. עיר העולים בטלה, לא יכולים להאריך אותה, רק את ההקצאה שאנחנו לא יודעים מה המשקולות שלה, מה הקריטריונים שלה.
היו"ר משה גפני
אורלי. אורלי, אבל הוא באמצע.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
וגם יוסיפו עוד - - -
היו"ר משה גפני
אבל הוא באמצע.
דוד ביטן (הליכוד)
אורלי אוהבת לדבר. אורלי, כשמפריעים לך את כועסת.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
אני עוזרת לך, ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
יפה. זה דבר ראשון, פתרנו. בעיה שנייה שיש, ואת זה אנחנו רוצים לפתור, זה הרי קודם כול נתחיל מזה שהתקציב הזה בזמנו היה קשור לעולים, שכחו שהוא קשור לעולים.
מרדכי כהן
רק חלק ממנו.
דוד ביטן (הליכוד)
חלק ממנו, בסדר. שכחו שהוא קשור לעולים, ועכשיו בעצם לוקחים את הכסף ומחלקים אותו שוב פעם לפי כל מיני קריטריונים. אז חלק אומנם הוסיפו פה לרשויות מקומיות, לפחות 10% לתושבים שעלו לישראל ב-15 השנים שקדמו לשנת הכספים, אנחנו מחלקים את כספי הקרן. היינו רוצים שזה יעלה ל-20%.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אי-אפשר אני מנסה. תגיד לי, מיקי, מה, אתה לא יכול רגע להפסיק עם זה? מה, אני מדבר אתו, ואתה גם מדבר אתו.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
מה, 20% עולים בעירייה?
מרדכי כהן
דוד, סליחה, את המשפט האחרון לא שמעתי.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו רוצים שהנושא הזה של העולים, שחלק מהתקציב ילך לערים שקולטות עלייה בפועל, לא במסגרת כללית, אלא בנוסחת ההקצאה זה ילך. קודם כול 20% מהכסף ילך באופן חד וחלק לפי כמות העולים.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
חיים, אצל מי הוא עובד? אצל ישראל ביתנו?
דוד ביטן (הליכוד)
לפי כמות העולים שהם קולטים וקלטו.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
גם אם הם סוציו-אקונומי עשר?
היו"ר משה גפני
בדיוק, נכון, זאת הבעיה.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
גם בעשר. כן, גם בעשר.
קריאה
גם בסוציו-אקונומי עשר קליטת עלייה עולה כסף. לקלוט עולים מאתיופיה, גם בנתניה, זה הרבה כסף.
אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו)
רק אתם פראיירים.
אילן שוחט
הם מוליכים אותנו על הנוסחה הזאת. יש נוסחה אחרת, יש דרך אחרת. הם מכניסים אותך למוח שלהם, שתחשוב אחרת.
מרדכי כהן
דוד, רק לחדד שיש סתירה במה שאתה אומר, אני רק רוצה להסביר למה. אם אנחנו מקצים על-פי מה שדרשתם להגדיל ולקבוע מסגרת - - -
אילן שוחט
- - -
מרדכי כהן
רגע, אילן, שנייה. אין פה ויכוח, רק כדי להסביר את הנקודה, דוד.
אילן שוחט
אפילו התינוק בוכה.
מרדכי כהן
דוד, ברגע שאתה קובע את מה שאמרת עכשיו אתה מושך תקציב מרשויות חלשות, ולכן אמרנו ש-60% ילך לעולים, סוציו ופריפריה.

(היו"ר מיקי מכלוף זוהר, 19:47)
דוד ביטן (הליכוד)
צריך לסגור את הבעיה הזאת עם האוצר.
אילן שוחט
למה לא לתת לרשויות כסף על מבני ציבור שקיימים שם, 100% מ-1 עד 5, אל תלכו ימינה, אל תלכו שמאלה, זה יוצא אותו כסף, הכי טוב לבג"ץ, ואתם לא עושים אותנו מסכנים.
רחל עזריה (כולנו)
ומה עם רשות שאין לה מתקן?
אילן שוחט
אז אין לה מתקן. מי שיש לו ישלם, מי שאין לו לא ישלם.
רחל עזריה (כולנו)
זה נקרא צדק חלוקתי?
דוד ביטן (הליכוד)
ראש עיריית צפת, אתה יכול לתת לי לדבר? באת להפריע? מה העניין?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
לא להפריע, בבקשה.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
תנו לי רגע לדבר, מה אתה מפריע כל הזמן? מה זה הדבר הזה? מה הולך פה? אני לא מבין. תקבל זכות דיבור, תדבר. מה, באת להפריע?
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
שקט. מאיר, לא להפריע.
דוד ביטן (הליכוד)
דבר שלישי, אנחנו צריכים לוודא שהעיריות, כל הערים בעצם לא נפגעות. הרי בינינו, בעצם לכל ערי הפיתוח בפריפריה זה היה במקום שתיתנו יותר מימון לעיריות שבגירעון, כיוון שכבר יש להן את זה בתקציב לאורך שנים. אם עכשיו למשל זה לא היה, הייתם מוסיפים מימון לאותן ערים. מה עשיתם עכשיו בגלל בג"ץ? מה הקשר לבג"ץ?
קריאה
זה לא נכון לבג"ץ.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם יכולים להגדיל את התקציבים ולתת להם.
קריאה
זה לא נכון, זה לא קשור לבג"ץ.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הקשר לבג"ץ? בג"ץ מדבר על העניין הזה. תנו את התקציב הזה באופן אחר, העיקר שהן לא יפגעו. אנחנו לא נסכים שהן יפגעו.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
תודה. יואב קיש מילה ואחרי זה – ביבס, ואנחנו עוד צריכים לעבור לרוויזיות. אנחנו צריכים להצביע, אבל אנחנו נמשיך את הדיון אחר כך. אני חייב להצביע על הרוויזיות.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני אעשה את זה כשגפני יכנס.
היו"ר מכלוף מיקי זוהר
אחרי שגפני יכנס, בסדר. אני רוצה לחזור לדיון הקודם בנושא הימורים בספורט, להצביע על הרוויזיות ועל החוק, ואחר כך נמשיך עוד פעם את "עיר עולים". אני רוצה להצביע, לא לצאת, גיוס, כן.
זהבה גלאון (מרצ)