ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/12/2016

פרק ו' כולו (הוראות לעניין התחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 562

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ג בכסלו התשע"ז (13 בדצמבר 2016), שעה 19:40
סדר היום
פרק ו' כולו (הוראות לעניין התחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

דוד ביטן

אורן אסף חזן

מיקי לוי

רחל עזריה

עודד פורר

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף
מוזמנים
שי מעוז - כלכלן בכיר, מערך האשפוז, משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

פרק ו' כולו (הוראות לעניין התחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר משה גפני
קודם אנחנו צריכים להצביע על רביזיה של עודד פורר ושל בצלאל סמוטריץ, הרביזיה שלי על ההסתייגויות שלהם.
נעה בן שבת
היו רביזיות שונות על הסעיפים שהיו בהם הסתייגויות והתבקשה רביזיה עליהם. אחת מהרביזיות הייתה רביזיה על סעיף 64(ג)(1) ובהתאמה גם סעיף 80(א)(2) שבהן הייתה רביזיה שהתקבלה, היה הנושא של מספר המבוטחים המשוקלל לעומת שיעור הקאפיטציה, אבל זו אחת מהרביזיות. אנחנו צריכים לחזור, הם ביקשו רביזיה על כל מקום שהיו בו הסתייגויות.

היו הסתייגויות בסעיף 58 ודיברתם על זה שאתם עושים את ההסתייגויות על הסעיפים. חבר הכנסת רוזנטל, דיברתם על זה שאתם רוצים רביזיות על ההצבעה של ההסתייגויות והסעיפים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
האמת שהגענו לכל מיני הבנות.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לא, רק על הקאפיטציה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו יכולים להשאיר אותם כהסתייגויות דיבור.
מיקי לוי (יש עתיד)
אנחנו רק רוצים אותם במליאה כזכות דיבור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וגם כהצבעה במליאה.
נעה בן שבת
כהסתייגויות במליאה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא רוצים להצביע עליהן פה, רוצים במליאה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אנחנו מגלים הבנה לחוק, אבל אנחנו רוצים רק את הרביזיה - - -
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות?
מיקי לוי (יש עתיד)
רק את הרביזיה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
וזה בשם כל האופוזיציה, אני מבקש שתהיה זכות לרשימה המתקדמת, למרצ, לכולם - - -
קריאה
מה עם ההסתייגות של פורר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מר גפני, רק להסיר ספק, שתי נקודות, אני רוצה שנצביע עליהן עכשיו. אחת זה הנושא של המיטות, שדיברנו עליהן, המיטות הגריאטריות, שסיכמנו שזה ייכנס לחוק. זו הייתה הסתייגות של אורן - - -
נעה בן שבת
זו לא אותה הסתייגות. אתה מדבר על המורכבים המטופלים המיועדים להעברה, זה הוצבע כבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא הוצבע.
קריאה
שם ההסתייגות התקבלה, גפני הגיש רביזיה והוא מפעיל את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
לא. רגע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני, לעשות סדר.
היו"ר משה גפני
לעשות סדר זה התפקיד של היושב ראש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר, אז תגמור את הסעיף הזה ויש לי עוד אחד.
היו"ר משה גפני
יש סיכום לגבי העניין הזה. אני הגשתי רביזיה על ההסתייגות שלהם. אנחנו צריכים להצביע בעד הרביזיה כדי לפתוח את העניין מחדש ואחרי זה להצביע בעד ההסתייגות שלהם, אבל לפי הנוסח שסוכם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לכן אני לא יכול להסיר - - -
קריאה
כבר הצביעו על הנוסח שסוכם.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הרב גפני, הצבענו על הנוסח שסוכם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא משנה, כי אני הגשתי רביזיה, אנחנו צריכים להסיר את הרביזיה ולהצביע על זה עוד פעם. זה טכני.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
בזמן שדיברנו כבר היינו מצביעים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה מה שאמרתי. אני הגשתי רביזיה, צריך להסיר אותה.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים לנוסח שהיה בהסתייגות של סמוטריץ ושל אורן חזן?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
לנוסח שהם ניסחו איתנו.
שי מעוז
לנושא המורכבים?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גפני, שיקריאו את הנוסח לפרוטוקול.
היו"ר משה גפני
אני מציע להצביע בעד הרביזיה, שיקריאו את הנוסח. מי בעד הרביזיה? ירים את ידו. זה רביזיה שלי. מי נגד? הרביזיה התקבלה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הרביזיה התקבלה.
היו"ר משה גפני
תקריאו בבקשה נוסח.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הם יקריאו את הנוסח של הסעיף, לנושא מיטות המאושפזים, סעיף 69.
שי מעוז
'הקופה תשלם מחיר מלא, במידה ש - - -
נעה בן שבת
מאיפה אתה קורא?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תקריא אתה.
שי מעוז
'לנושא החולים המורכבים הקופה תשלם מחיר מלא במידה שבמרחק סביר ממקום מגוריו של המטופל יש בית חולים גריאטרי מתאים לאשפוז ובו מיטת אשפוז פנויה, או שהמטופל נמצא מתאם לאשפוז בית או שיקום בית או הנשמה ממושכת בבית (להלן – חלופות אשפוז), לפי המלצת רופא מטפל בבית החולים הציבורי הכללי ורופא מקופת החולים ובהסכמה של החולה ומשפחתו לחלופת האשפוז שהוצעה; לעניין זה - - -
נעה בן שבת
אם הייתה מחלוקת.
שי מעוז
'הייתה מחלוקת בעניין זה תכריע בדבר ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות'.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
הנוסח מקובל עלינו.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הסעיף הזה? ירים את ידו. מי נגד? הסעיף אושר.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אישור

סעיף 69 אושר.
היו"ר משה גפני
אני מברך אתכם על הסעיף הזה. אני ניסיתי בפעם הקודמת, בקאפ הקודם, להעביר את זה, לא הצלחתי. אני שמח שזה עבר עכשיו - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
הצלחת עכשיו?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הצלחנו כולנו.
היו"ר משה גפני
כן, הצלחנו כולנו, שזה דבר שהוא מחויב המציאות.
נעה בן שבת
הייתה עוד רביזיה שנגעה לסעיף 64(ג)(1) וסעיף 80(א)(2). הנוסח המקורי היה שינוי בשיעור הקאפיטציה המאפשר הגדלת התקרות, חלק מקופות החולים - - -
היו"ר משה גפני
מי הגיש את הרביזיות?
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, אני רוצה להגיד משהו לפרוטוקול.
קריאה
אדוני, זה נשאר אותו דבר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
גפני, אתה הגשת רביזיה.
נעה בן שבת
הנוסח המקורי בהצעת החוק היה שינוי שיעור הקאפיטציה וההסתייגות הייתה שינוי במספר המבוטחים - - -
היו"ר משה גפני
רחל, זו רביזיה שלך ושלי. אנחנו מסירים את הרביזיה.
רחל עזריה (כולנו)
אנחנו מחזירים למה שהיה.
היו"ר משה גפני
כן, אנחנו מסירים את הרביזיה.
רחל עזריה (כולנו)
לא, אנחנו מחזירים - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
גפני, אתה מקבל את הרביזיה ומצביע בחזרה על הסעיף.
היו"ר משה גפני
רצית להגיד משהו, מיקי?
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, אחרי זה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הרביזיה? ירים את ידו. מי נגד? הרביזיה התקבלה.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הרביזיה התקבלה.
היו"ר משה גפני
מה הנוסח?
נעה בן שבת
הנוסח שהיה במקור מדבר על שינוי הקאפיטציה. ההסתייגות שהתקבלה הייתה שינוי מספר המבוטחים המשוקלל.
קריאה
גם בפסיכיאטריה.
נעה בן שבת
כן, בשני המקומות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על הנוסח הישן.
רחל עזריה (כולנו)
הנוסח המקורי.
מיקי לוי (יש עתיד)
על ה-18.5 צריך להצביע.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל אמרנו שיופיע שבתוך חצי שנה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אעשה את זה בסיכום.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הסעיף המקורי, כפי שהיה קודם?
מיקי לוי (יש עתיד)
18.5?
נעה בן שבת
זה לא 18.5, זה אישור הקאפיטציה.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור לזה. מי בעד? מי נגד? הסעיף אושר.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

סעיפים 64(ג)(1) ו-80(א)(2) אושרו.
היו"ר משה גפני
הלאה.
נעה בן שבת
עכשיו יש לנו את הנושא של 81%, הוא מופיע בסעיפים 60, 62, 66 ו-71 מופיע גם לעניין מיטות המיון. עכשיו השאלה לאיזה מספרים הולכים. הצעת החוק דיברה על 82%.
קריאה
81.5%.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
זאת ההסכמה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל אמרנו שיהיה כתוב, הרב גפני, שבעוד חצי שנה אנחנו בודקים את הנתונים ואם זה לא עומד בתחזיות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא יהיו נתונים בעוד חצי שנה.
היו"ר משה גפני
זה לא חצי שנה, צריך יותר זמן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, בודקים את הנתונים של החצי שנה הראשונה, מתקן את דבריי, ואם לא יהיה, אז יעלו את זה, שזה יופיע. אנחנו סיכמנו את זה ככה.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש רביזיה על זה?
נעה בן שבת
לא, אין רביזיה, אבל צריך להצביע על הסעיפים. אתם רוצים להכניס סעיף דיווח?
היו"ר משה גפני
לא, יש את הסעיף האחרון שחייבים לאישור, ואני אבקש התחייבות שלכם לבוא לכאן כדי לדווח.
נעה בן שבת
אז הסעיפים הם סעיף 60, לגבי תקרת הצריכה נטו, שזה יהיה 81.5%, בסעיף 62, לגבי רצפת הצריכה נטו, 81.5%, בסעיף 66 שנוגע לתשלום, סעיף 66 כולו. אם זה מסתדר אפשר להצביע על סעיף 66 כולו, וסעיף 71, הוא נוגע לשיעור התשלומים עבור מיון.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להצביע על כל מה שנעה, היועצת המשפטית, אמרה, על הכול יחד. מי בעד? מי נגד? הסעיפים התקבלו.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

סעיפים 60, 62, 66, 71 אושרו.
היו"ר משה גפני
מה עוד?
נעה בן שבת
הסעיף האחרון נגע לתשלום הקבוע, הנושא של חיוב קופות החולים בביצוע תשלום קבוע לבתי החולים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עוד הפעם, לא שומעים.
נעה בן שבת
אנחנו מדברים על סעיף 67, הוא הציע לחייב את קופות החולים בביצוע תשלום קבוע - - - אני אסביר. סעיף 67 דיבר על הסמכת השרים לחייב את קופות החולים לשלם תשלום קבוע לבתי החולים כנגד סובסידיות או תמיכות שמופסקות וכנגד זה מוגדלת עלות סל שירותי הבריאות. השאלה הייתה האם התקנות האלה יהיו באישור הוועדה או לא באישור הוועדה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
זה באישור הוועדה.
קריאה
סוכם שזה לא יהיה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
רק באישור הוועדה. למה שהקופות החולים ישלמו - - -
היו"ר משה גפני
לא, יש כמה דברים שכן באישור הוועדה, זה סוכם, אני לא פותח דיון.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
דיברנו על - - -
היו"ר משה גפני
לא, אבל על זה סיכמנו שלא. אתה לא צריך לשכנע אותי. היו דברים שסיכמנו באישור הוועדה, ישבנו גם עם ה - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אז למה היא מעלה את זה עכשיו?
היו"ר משה גפני
רגע. מי בעד אישור הסעיף? ירים את ידו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא, זה לא סתם. למה היא מעלה את זה עכשיו? זה לא סיכמנו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
עבדאללה, אתה לא היית איתנו בצהריים, מיקי רוזנטל ומיקי לוי היו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא, הקופות יסלחו לי - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל זה לא קשור לקופות. סליחה, ישבו חברי כנסת וסיכמו סיכומים היום בצהריים.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה להצביע נגד תצביע נגד, אני לא יכול לחזור בי מהסיכום שהיה. אני מעוניין בזה - - -
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אתה תאשר את זה.
היו"ר משה גפני
לא, בגלל שהיה סיכום שלא. אני לא יכול ללכת נגד סיכום. מי בעד אישור הסעיף? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הסעיף אושר.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 67 אושר.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מבקש להשאיר את כל ההסתייגויות כדי שיהיה לנו זמן מליאה. אחת. שתיים, באמצעותך אני רוצה עוד הפעם להודות לשר הבריאות, הרב ליצמן, שבאמת בהתערבות שלו הצלחנו להגיע וליישר הדורים. אני מטיל רביזיה על כל החוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כולם.
אורן אסף חזן (הליכוד)
גם אני מבקש.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מטיל רביזיה על כל החוק, שייכתב בפרוטוקול. אנחנו רוצים לוודא שההבטחה של האוצר לרשום 400 מיליון שקל עבור קופות החולים תירשם בספר התקציב של מדינת ישראל.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, אבל תגיד שזה בהתאם לסיכומים.
מיקי לוי (יש עתיד)
בהתאם לסיכומים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כהסכם משותף של חברי הקואליציה והאופוזיציה.
מיקי לוי (יש עתיד)
של כל חברי הוועדה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
שלא יהיו פה אי הבנות.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לומר כדלהלן - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
וכל הכבוד על ה-400 מיליון. אני מתחייב להוריד אותה ברגע ש - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם יהיה הכסף נוריד את הרביזיה. ברור, מה השאלה.
היו"ר משה גפני
אני מצטרף לברכות לשר ליצמן, על הנכונות שלו בעניין הזה, גם על מה שסיכמנו בסופו של דבר ושינינו בוועדה. אני מבקש לומר לגבי הרביזיה, אני לא אוכל להניח את תקציב המדינה אם הרביזיה לא תרד. בכדי שנוריד את הרביזיה אתם תצטרכו להביא לנו את מה שאנחנו מבקשים שיהיה באישור התקציב, להביא קודם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם לא רוצים בתוך ה - - -
היו"ר משה גפני
להביא קודם, אחרת, שלא תהיה טעות, אני לא אוכל להניח את חוק ההסדרים במליאת הכנסת. לכן את התהליך הזה, שעליו דיברנו כולנו, שאנחנו מבקשים לראות שזה אכן נמצא בתקציב, צבוע לצורך העניין ויועבר לקופות החולים, אתם תצטרכו להביא לנו כדי שנסיר את ה - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
תגיד גם שזה היה בהסכמה - - -
היו"ר משה גפני
כדי שנסיר את הרביזיה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הרב גפני, שיהיה ברור שזה בהסכמה איתם.
היו"ר משה גפני
כן, בסדר. אני מבקש להצביע על כל החוק.
נעה בן שבת
אנחנו מדברים על פרק ו'.
היו"ר משה גפני
כן, על כל החוק. מי בעד אישור החוק? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? החוק אושר פה אחד.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

החוק אושר.
אורן אסף חזן (הליכוד)
רביזיה.
היו"ר משה גפני
אני מודה ליועצת המשפטית, אני מודה לחברים, אני מודה לנציגי הממשלה, אני מודה לכולם.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא היה פשוט.
היו"ר משה גפני
נכון, זאת הייתה עבודה רבה, אבל אני גאה בכך שבסופו של דבר ההצבעה היא פה אחד, גם אופוזיציה, גם קואליציה, תודה רבה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 20:00.

קוד המקור של הנתונים