ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/12/2016

סעיפים 11(1), (3), (4), (6) (7) וסעיף 12 לפרק ו' (רישוי עסקים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 314

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, י"ג בכסלו התשע"ז (13 בדצמבר 2016), שעה 9:30
סדר היום
הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול פרק ו' - (רישוי עסקים) - מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018, התשע"ז-2016, מ/1083, סעיפים 11(1), (3), (4), (6) ו-12, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
ראש אגף רישוי עסקים, משרד הפנים - חוה מונדרוביץ

לשכה משפטית, משרד הפנים - שחר פרלמוטר

ראש אגף תעשיות ורישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה - גילי צימנד

מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - עמרי איתן בן צבי

עוזרת היועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - בר לוי

עוזרת ליועמ"ש, המשרד לביטחון פנים - איילת לוי

ע' יועמ"ש משטרה, המשרד לביטחון פנים - רחל בציה

מנכ"ל, מרכז שלטון מקומי - שלמה דולברג

מנהלת האגף לרישוי עסקים, עיריית תל-אביב - איילת וסרמן

מנהל המחלקה לשרות לקוחות, עיריית תל אביב-יפו - אסף אדלשטיין

כלכלן אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים - אלעד נצר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
חנה כהן

הצעת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר פיצול פרק ו' - (רישוי עסקים) - מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018, התשע"ז-2016, מ/1083, סעיפים 11(1), (3), (4), (6) ו-12, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא חוק ההסדרים, פרק ו' - (רישוי עסקים) - מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018, התשע"ז-2016, מ/1083, סעיפים 11(1), (3), (4), (6) ו-12, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

רבותי, כפי שדיברנו אתמול, החלטתי לפצל את הפרק שעוסק בכל הנושא של מכוני הרישוי. זה פרק מורכב יותר משאר הפרקים, ארוך, צריך להקדיש לו יותר תשומת לב, ובעזרת ה' – התחייבתי גם בפני האוצר לעשות מאמץ ולסיים אותו עד סוף ינואר, תחילת פברואר. כלומר במושב הזה, בעזרת ה', אנחנו נסיים את הסיפור הזה. אני מניח שבזמן שלקחנו לעצמנו בעניין רק נטייב את החוק. בסך הכל אני רואה את המגמה כמגמה חיובית ולשם צריך ללכת.

תומר, בבקשה, תקרא את הסעיפים לפרוטוקול.
תומר רוזנר
אני אחזור על הסעיפים מתוך הצעת החוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק תקרא מהר, כדי שאני אפצל אותו עם עצמי.
תומר רוזנר
סעיפים שאנחנו מפצלים מהצעת החוק הם: סעיפים 11 פסקאות (1), (3), (4), (6) ו-(7) וסעיף 12 כולו. הסעיפים האלה יפוצלו בהתאם לתקנון הכנסת. הוועדה תמליץ למליאת הכנסת לפצל אותם.
לירון אדלר
סעיף 12 הוא הוראת מעבר, תחילה.
תומר רוזנר
אלה הסעיפים שקשורים למכוני הבקרה.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. מי בעד הפיצול? שירים את ידו. זה רק אני. מי נגד? אין אף אחד. נמנעים? אין.

הצבעה

בעד ההצעה – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה לפצל את פרק ו' כולו (רישוי עסקים) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018, התשע"ז-2016, מ/1083, סעיפים 11(1), (3), (4), (6) ו-12, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
זה עבר פה אחד, של בן-אדם אחד. החלטנו על פיצול החוק.
תומר רוזנר
עכשיו זה צריך לבוא לאישור המליאה כמובן.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, הכל מגיע למליאה.

טוב, רבותי, עשינו את זה ככה זריז. ניפגש בישיבה הבאה בשעה 12:00. אני מודה לכם על כך שהגעתם וניפגש בישיבות אחרות.

תודה רבה ויום טוב. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים