ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/12/2016

פרק ח' (מסים) סעיפים 89(1) ו-(2), 91 עד 92 (נקודות זיכוי למי שסיים לימודי מקצוע), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 557

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ב בכסלו התשע"ז (13 בדצמבר 2016), שעה 14:15
סדר היום
פרק ח' (מסים) סעיפים 89(1) ו-(2), 91 עד 92 (נקודות זיכוי למי שסיים לימודי מקצוע), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר

זהבה גלאון

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

אחמד טיבי

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

רועי פולקמן

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
מירב בן-ארי

באסל גטאס

מוטי יוגב
מוזמנים
ליאת גרבר - ממונה חקיקה מחלקה משפטית, רשות המסים, משרד האוצר

ליאת גור - מנהלת הסברה ורגולציה, התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
שרון רפאלי; "חבר המתרגמים"

פרק ח' (מסים) סעיפים 89(1) ו-(2), 91 עד 92 (נקודות זיכוי למי שסיים לימודי מקצוע), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום פרק ח' (מסים) סעיפים 89(1) ו-(2), 91 עד 92 (נקודות זיכוי למי שסיים לימודי מקצוע), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016.
מירב בן ארי (כולנו)
זאת הצעת חוק שלי. אנחנו הבאנו את זה לחוק ההסדרים.
היו"ר משה גפני
מיזגנו את זה.
מירב בן ארי (כולנו)
הצבענו על המיזוג.
היו"ר משה גפני
איפה הנוסח?
מירב בן ארי (כולנו)
יש לנו הנוסח. קיבלנו.
היו"ר משה גפני
רבותי, אין הסתייגויות לחוק הזה.
שגית אפיק
לא, רגע, צריך להקריא.
היו"ר משה גפני
הקראנו.
שגית אפיק
אבל יש נוסח חדש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רק את הסעיף של השנתיים.
היו"ר משה גפני
שלומית, תקריאי רק את הסעיף של השנתיים.
קריאה
זה בהוראת שעה.
היו"ר משה גפני
מה הוראת שעה?
קריאה
לא, תיקון.
שגית אפיק
כיוון שהתקופה התקצרה מארבע שנים לשנתיים גם השיעור של נקודת הזיכוי שתינתן בכל שנה תשתנה – במקום העלאה בשמינית, העלאה בחצי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אז הם עבדו עליכם.
קריאה
רק לדייק – זה רבע ורבע בכל שבוע.
שלומית ארליך
כשאנחנו מסתכלים על סעיף 92 שמדבר על הוראת השעה, בסעיף קטן (א) בפסקה (1), במקום "חמש שמיניות" יבוא "שלושה רבעים".
זהבה גלאון (מרצ)
אבל יש לי הסתייגויות לפני כן.
היו"ר משה גפני
אין לך.
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי. יש לי לסעיף 89, ויש לי ל-90.
היו"ר משה גפני
שגית, היא אומרת שיש לה הסתייגויות.
זהבה גלאון (מרצ)
אתם כבר ב-92, ולי יש על 89.
שגית אפיק
אנחנו עושים לפי נושאים. הנושא הזה הוא בסעיף 92. עוד לא עשינו את 89.
זהבה גלאון (מרצ)
למה? אנחנו בפרק ח' (מסים), 89. נכון?
שגית אפיק
כן, את צודקת, סליחה.
היו"ר משה גפני
אבל למה?
זהבה גלאון (מרצ)
מה זאת אומרת, למה?
היו"ר משה גפני
אז רק שנייה לפני שאת מקריאה. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק ממוזגת, ממשלתית ופרטית. היה פה דיון בוועדה שזאת הצעת חוק טובה, אלא שלחלק את זה לארבע שנים זה הרבה מדי. אמרתי שאם אני אצליח טוב, אם לא – נביא את זה כך להצבעה. ואז במקומך הייתי מגיש הסתייגויות. אבל הגעתי להסכמה.
שגית אפיק
זה לא לזה. יש לך הסתייגויות לשיעורי המס.
היו"ר משה גפני
אבל לפני זה – הוועדה ביקשה לשלוש שנים, ואני ביקשתי מהאוצר שנתיים. זאת הצעת חוק טובה. להגיש הסתייגות זה סתם לנגח. זה בסדר.
זהבה גלאון (מרצ)
טוב, בגלל שזאת חברת הכנסת בן-ארי לא נעשה.
היו"ר משה גפני
טוב. תקריאי, בבקשה.
שלומית ארליך
ב-92(א)(1) במקום "חמש שמיניות" יבוא "שלושה רבעים".

בפסקה (2) במקום "חמש שמיניות" יבוא "שלושה רבעים".

סעיפים קטנים (ב), (ג) יימחקו.
ליאת גור
חבר הכנסת גפני, אני מהתאחדות המלאכה והתעשייה. אתה ביקשת בדיון שעבר, וזה מופיע גם בנוסח היום שתהיה גם מדרגה למי שלומד 700 שעות, למי שסיים הכשרות מקצועיות.
היו"ר משה גפני
לא קיבלתי את זה.
ליאת גור
זה משהו שאפשר יהיה לדון עליו בהמשך?
היו"ר משה גפני
כן. אני אדון עליו בהמשך.
ליאת גור
תודה רבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה "בהמשך"?
זהבה גלאון (מרצ)
מה זה "בהמשך"?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בהמשך זה בהמשך.
רועי פולקמן (כולנו)
לא כרגע.
היו"ר משה גפני
יש נכונות מהאוצר להתקדם עם העניין הזה.
שגית אפיק
אני רק מציינת שלפרק הזה יש שתי הצעות חוק פרטיות שמוזגו, אחת של חברת הכנסת מירב בן-ארי וחברי כנסת נוספים, והשנייה של חבר הכנסת איתן ברושי וחברי כנסת נוספים. יש הסתייגות של חבר הכנסת עודד פורר שהיא בדיוק מה שהתקבל בסופו של דבר, ולכן אין מניעה להצביע עליה.
שלומית ארליך
אנחנו מצביעים על סעיף 89(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) וכן על 90, 91, 92 (א). (ב), (ג) נמחקו. זהו, עד 92.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצעת החוק הממשלתית והפרטית הממוזגת בחוק ההסדרים? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים 89 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 90, 91, 92 (א) מתוך פרק ח' (מסים) (נקודות זיכוי למי שסיים לימודי מקצוע), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, אושרו.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק הזאת אושרה פה אחד. אני מברך אותך על הצעת החוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תגיד את שמה כדי שהפרוטוקול ידע. בשביל ההיסטוריה.
היו"ר משה גפני
את החוק הזה הובילה מירב בן-ארי. יש פה רשימה ארוכה של חברי כנסת: אחמד טיבי, מיקי לוי ואיתן ברושי. אני מברך אתכם על הצעת החוק. תודה רבה.
מירב בן ארי (כולנו)
תודה רבה למשרד האוצר.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא תודה רבה לאוצר, זה תודה רבה לוועדה.
מירב בן ארי (כולנו)
תודה רבה ליושב-ראש הוועדה, לצוות המשפטי ולאוצר.
היו"ר משה גפני
התאחדות המלאכה, נמשיך הלאה. זה נושא חשוב, וצריך להתקדם אתו. אבל לאט-לאט.
ליאת גור
תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 14:30.

קוד המקור של הנתונים