ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/12/2016

פרק א', סעיף 1 (מטרת החוק) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, פרק ט"ו כולו (תחילה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 553 ופרוטוקול מס' 554

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ג בכסלו התשע"ז (13 בדצמבר 2016), שעה 12:30
סדר היום
1. פרק א', סעיף 1 (מטרת החוק) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

2. פרק ט"ו כולו (תחילה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

3. פרק א', סעיף 1 (מטרת החוק), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

4. פרק י"ג כולו (תחילה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר

דוד ביטן

איתן ברושי

באסל גטאס

זהבה גלאון

יצחק וקנין

מכלוף מיקי זוהר

עבד אל חכים חאג' יחיא

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

בצלאל סמוטריץ

רחל עזריה

רועי פולקמן

עודד פורר

יואב קיש

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
ענת ברקו

מסעוד גנאים

אברהם נגוסה

אלעזר שטרן

עפר שלח
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

1. פרק א', סעיף 1 (מטרת החוק) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
זהבה גלאון (מרצ)
כמו שאמרתי לך קודם, יש לי 100 הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
כן, דברי.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, כמו שאמרתי לך קודם, יש לי 100 הסתייגויות מהותיות, ויש לי הסתייגויות לשם החוק ולמטרת החוק. רגע, זה לתקציב, זה לא רלוונטי. אנחנו בהתייעלות הכלכלית – נכון, אדוני?
היו"ר משה גפני
לא, אנחנו בתוכנית הכלכלית.
טמיר כהן
בתוכנית.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
חוק התוכנית הכלכלית.
זהבה גלאון (מרצ)
זו התוכנית, כן, כן. נכון. אז, אדוני, אני רוצה להגיד ככה, הערה מקדימה: יש לי כמה הסתייגויות לשם החוק ולמטרת החוק. ואחר כך על-פי הפרקים השונים יש לי 100 הסתייגויות מהותיות.
היו"ר משה גפני
מה זה הפרקים?
זהבה גלאון (מרצ)
כל שאר הפרקים, כל שאר חוק.
היו"ר משה גפני
בהמשך? לא, אני רוצה להבין.
זהבה גלאון (מרצ)
עכשיו אנחנו בתוכנית. אחרי התוכנית - - -
היו"ר משה גפני
שנייה. אמרת לי לפני שנסעת, שיש לך הסתייגויות מהותיות.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון.
היו"ר משה גפני
ואאפשר לך לדבר, וגם אצביע על זה.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון.
היו"ר משה גפני
אבל אני רוצה לדעת את מקומם.
זהבה גלאון (מרצ)
אוקיי. בחוק ההסדרים יש לי לפרק 1, פרק 2, פרק 3, וכו' וכו' וכו', לכל החוק.
היו"ר משה גפני
כן, אבל יש שמה סעיפים אחרים? שנדון עליהם.
קריאה
גפני, יש הצבעות עכשיו?
היו"ר משה גפני
כן. הם רק מדברים, ומיד אחרי זה אני הולך להצבעות. כן.
זהבה גלאון (מרצ)
טוב, אז עכשיו אנחנו להצעת חוק התוכנית הכלכלית, אדוני, לשם החוק.
היו"ר משה גפני
כן.
זהבה גלאון (מרצ)
אוקיי? קבוצת מרצ – אני מציעה לכל האופוזיציה להצטרף, כן? זה בשם האופוזיציה, שגית.
שגית אפיק
בשם כל האופוזיציה?
זהבה גלאון (מרצ)
נראה לי שכן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
המחנה הציוני מצטרף.
שגית אפיק
מחנה ציוני מצטרף?
קריאה
גם יש עתיד.
זהבה גלאון (מרצ)
לא נראה לי שתהיה להם בעיה עם זה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
מה, ההסתייגויות שלכם?
זהבה גלאון (מרצ)
כן. תצטרפו אלינו. ברור, ברור.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
גם אנחנו נצטרף. באסל, בקשר להסתייגויות של מרצ.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
כולנו מצטרפים. הודעתי את זה כבר. אבל יש לי גם הסתייגויות משלי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
נעשה כלל: הכול יהיה בשם האופוזיציה, אלא אם כן מישהו לא ירצה איזה הסתייגות - - -
היו"ר משה גפני
את מה שהצעתי בחוק הקודם אני מציע גם עכשיו: כל הסתייגות היא בשם כל האופוזיציה – כך היה בחוק הקודם – אלא אם כן אחת מהסיעות אומרת שהיא לא רוצה להצטרף. בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
מאה אחוז.

אדוני, אני מתחילה, לשם החוק. שם החוק: הצעת חוק התוכנית הכלכלית – השם יימחק ובמקומו יבוא: אוסף חוקים להחלשת הכנסת ולביצור מדיניותה הכלכלית חסרת האחריות ונעדרת החזון של ממשלת ישראל.
היו"ר משה גפני
הלאה.
שגית אפיק
זהבה, זה חדש? זה לא היה בהסתייגויות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה סעיף המטרה?
זהבה גלאון (מרצ)
זה לשם החוק.
שגית אפיק
זה לא היה לנו בהסתייגויות שהגשתם לנו.
זהבה גלאון (מרצ)
לא יכול להיות. זה היה, לשם החוק. אני מקסימום אגיש לך את זה שוב, תיכף תומר יעביר לך את זה.
קריאה
זו הסתייגות סופר חשובה.
זהבה גלאון (מרצ)
אני גם חושבת. לחלופין, אדוני.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
את יכולה לחזור על זה?
היו"ר משה גפני
כן.
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – שם החוק: הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) יימחק, ובמקומו יבוא: הצעת חוק לפגיעה במעמד ובריבונות הכנסת שהממשלה מבקשת - - -
היו"ר משה גפני
רגע. שנייה. עודד, אני עושה הצבעות.
עודד פורר
לא, אבל יש פה כמה שמקוזזים. יש פה כאלה שיושבים ומקוזזים. לדעתי, רועי מקוזז. מישהו מקוזז עם פולקמן?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן, אתי. אני, אני .
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות של חברת - - -
זהבה גלאון (מרצ)
לא, לא, עוד לא גמרתי. לא גמרתי לקרוא את ההסתייגות, אדוני.
שגית אפיק
אבל את הראשונה גמרת לקרוא.
זהבה גלאון (מרצ)
לא, יש לי לחלופין.
שגית אפיק
לא, אחת - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אחת אחת.
שגית אפיק
תקראי שוב בבקשה את ההסתייגות הראשונה שלך.
זהבה גלאון (מרצ)
את ההסתייגות הראשונה?
שגית אפיק
כן, עם האוסף.
זהבה גלאון (מרצ)
אוקיי. שם החוק: הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), 2016, יימחק, ובמקומו יבוא: אוסף חוקים להחלשת הכנסת ולביצור מדיניותה הכלכלית חסרת האחריות ונעדרת החזון של ממשלת ישראל. יש לי לחלופין עכשיו.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
עכשיו מצביעים?
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?
טמיר כהן
8.

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
8. ההסתייגות לא התקבלה. לחלופין?
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – שם החוק: הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) יימחק, ובמקומו יבוא: הצעת חוק לפגיעה במעמד ובריבונות הכנסת, שהממשלה מבקשת להעביר בהליך חקיקה לא תקני, תוך התחמקות מדיון ציבורי.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין א' לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – שם החוק: הצעת חוק התוכנית הכלכלית - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
משה, הזכירו לי ששנה שעברה שינינו את החוק - - -
זהבה גלאון (מרצ)
נכון.
- - יימחק, ובמקומו יבוא
אוסף מילים כתובות בשפה משפטית, שמטרתן להסתיר את אוזלת היד של הממשלה והיעדר הכיוון הכלכלי והאידיאולוגי שלה.
קריאה
גפני, תקשיב.
זהבה גלאון (מרצ)
מי בעד?
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא הקשבת, איך אתה יכול להיות נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין ב' לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – שם החוק: הצעת חוק התוכנית הכלכלית יימחק, ובמקומו יבוא: אסופת חוקים לקידום מהלכים שנויים במחלוקת, שלא היה להם סיכוי לעבור בהליך חקיקה תקני החשוף לדיון ציבורי.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין ג' לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – שם החוק: הצעת חוק התוכנית הכלכלית יימחק, ובמקומו יבוא: מקבץ - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נאוה לא הצביעה.
טמיר כהן
היא מקוזזת עם - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע, יש בעיה, זהבה. נאוה - - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אבל היא מקוזזת עם מסעוד. מה, אתה דואג להם? אני לא יודע.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל לא ראיתי שהיה רוב.
היו"ר משה גפני
מה הבעיה? לא חשוב, תמשיכי.
זהבה גלאון (מרצ)
- - יימחק, ובמקומו יבוא: מקבץ רפורמות בנושאים שונים, שהקשר בינם לבין תקציב המדינה קלוש עד לא קיים.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין ד' לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
טוב, תתחיל לקרוא לסעיף 1.
היו"ר משה גפני
סיימת, זהבה?
זהבה גלאון (מרצ)
לא, עכשיו ממשיך ברושי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, יש לי הסתייגות שלא כתובה.
זהבה גלאון (מרצ)
אה, אז ברושי רוצה להגיד עכשיו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ספרתם?
זהבה גלאון (מרצ)
ברושי ימשיך ואחר כך אני - - -
היו"ר משה גפני
אבל אין לך הסתייגות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא יכול להגיד הסתייגות שלא כתובה?
היו"ר משה גפני
לא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לתוכן של המסמך?
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אבל דעה.
היו"ר משה גפני
לא. לא, אין דעה, זה לא דיון.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אי-אפשר להעיר שום הערה?
היו"ר משה גפני
לא, זה רק הסתייגויות. תביא הסתייגות – נצביע.
שגית אפיק
לא, הוצאנו מייל על המועד האחרון להגשת ההסתייגויות.
היו"ר משה גפני
למי יש עוד הסתייגויות?
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, אני לשם החוק - - -
היו"ר משה גפני
לשם החוק. מי בעד אישור שם החוק, כהצעת הוועדה?

הצבעה

בעד אישור שם החוק, כהצעת הוועדה – רוב

נגד – מיעוט

שם החוק, כהצעת הוועדה, התקבל.
היו"ר משה גפני
שם החוק התקבל, כהצעת הוועדה. זהבה.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, עכשיו לסעיף 1.
שגית אפיק
רגע, נקריא אותו. את סעיף המטרה לא הקראנו. תקריאי, שלומית, של התיקונים. רוצה שאני אקריא?
שלומית ארליך
חוק זה בא לתקן חוקים שונים במטרה לחזק את הצמיחה במשק, להגדיל את רמת התחרות בו, להוזיל את יוקר המחיה בישראל ולצמצם את אי השוויון הכלכלי הקיים במשק, והכול בהתאם - -
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
חילקם לנו את זה?
טמיר כהן
לא.
קריאה
למה לא?
טמיר כהן
לא, סתם. שאלות - - -
היו"ר משה גפני
לא. חילקנו.
טמיר כהן
חילקנו, בטח שחילקנו.
היו"ר משה גפני
התשובה: כן.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
לפני - - -
טמיר כהן
לא, עכשיו.
היו"ר משה גפני
עכשיו. למה אתם מקפחים את באסל גטאס?
טמיר כהן
בדיוק. איך הוא מצא את זה פתאום?
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
שני סעיפים? זה?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, לסעיף 1 - - -
שלומית ארליך
לא, לא סיימתי להקריא.
היו"ר משה גפני
רגע.
שלומית ארליך
- - והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנים 2017 ו-2018.
היו"ר משה גפני
הסתייגויות, זהבה.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, לסעיף 1 – הסעיף יימחק, ובמקומו יבוא: מטרתו של חוק זה היא לעוות את ההליך הדמוקרטי, ולהעביר כמות אדירה של חוקים גדולים ומורכבים בחקיקה לא תקנית, באופן מזורז, הרחק מעיני הציבור, ומבלי שניתן לחברי הכנסת מספיק זמן כדי ללמוד את החוקים, לתת עליהם את הדעת ולהיות מעורבים בעיצובם.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אי-אפשר לחלק את זה לשלוש-ארבע - - -
היו"ר משה גפני
דווקא הסתייגות טובה. מי בעד אישור ההסתייגות? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (1) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה. הכנסת הזאת - - - טוב, לא חשוב.
זהבה גלאון (מרצ)
אני ממשיכה. יש לי לחלופין.
היו"ר משה גפני
כן.
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – הסעיף יימחק ובמקומו יבוא: מטרתו של חוק זה היא לקדש את ההקלות להון המופלג ובעליו, להעצים את האוליגרכיה הישראלית, ולהביא לכיווץ מערכות הרווחה וכושר המחיה והקנייה של הרוב.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין א' לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – הסעיף יימחק ובמקומו יבוא: מטרתו של חוק זה היא לסרס את הכנסת, לעוות את ההליך הדמוקרטי, ולהעניק למשרד האוצר כוח חסר פרופורציה המנותק ממעמדו החוקי.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין ב' לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – הסעיף יימחק, ובמקומו יבוא: מטרתו של חוק זה היא לאגד המון חוקים, שלרובם אין שום קשר לתקציב, המאושרים בהליך משובש, המונע דיון ציבורי ראוי בסוגיות העומדות על הפרק, תוך פגיעה ביכולת של נציגי הציבור למלא את תפקידם, לגבש עמדה מבוססת לגבי כל אחד מהנושאים שעל הפרק, ולהשפיע על תהליך החקיקה.
היו"ר משה גפני
מי בעד?
זהבה גלאון (מרצ)
תודה.
היו"ר משה גפני
מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין ג' לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – הסעיף יימחק, ובמקומו יבוא: מטרתו של חוק זה לערוך שינויים מבניים מרחיקי לכת במשק, בנושאים שנויים במחלוקת שהממשלה הייתה מתקשה להעבירם בהליך חקיקה רגיל, תוך נטרול היכולת של נבחרי הציבור, הלא הם חברי הכנסת, לקיים פיקוח ובקרה אפקטיביים על הליך החקיקה.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין ד' לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, בזה הסתיימו ההסתייגויות שלי.
היו"ר משה גפני
מטרת החוק - - -
שגית אפיק
לא, יש עתיד – יש לכם הסתייגויות, אתם רוצים להקריא? מישהו פה?
היו"ר משה גפני
אתה לא חייב, אנחנו יכולים להצביע.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא, בגלל שמיקי - - -
שגית אפיק
יש גם למחנה הציוני.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איפה פולקמן?
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
איפה המחנה הציוני?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
הוא מקוזז אתי.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
המחנה הציוני – יש לכם הסתייגויות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לי יש הערה.
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה. כמה הסתייגויות יש? כן, תקריאי.
שגית אפיק
אז של קבוצת יש עתיד – אחרי חוק זה יבוא: שמוגדר בשיחות סגורות של אנשי אגף תקציבים באוצר כ"יום הכיפורים של האגף".
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע, רגע, של מי זה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר לחזור על זה עוד פעם?
קריאה
אפשר עוד הפעם באמת לקרוא את הסעיף?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אה, את מקריאה את שלנו?
שגית אפיק
יש עתיד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור ההסתייגות?
קריאה
רגע, לא, אפשר לקרוא את זה עוד פעם?
היו"ר משה גפני
של יש עתיד. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (2) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
קריאה
לא, רציתי התייעצות סיעתית על זה, על "יום הכיפורים של האגף".
שגית אפיק
במקום "לתקן חוקים" יבוא: להזיק לחקיקה קיימת.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (3) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "לחזק את הצמיחה במשק" יבוא: לפגוע בצמיחה במשק.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (4) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
קריאה
זהבה - - -
זהבה גלאון (מרצ)
לא, סליחה, סליחה, חלמתי.
שגית אפיק
במקום "להגדיל את רמת התחרות בו" יבוא: לפגוע בתעשייה המקומית ולהימנע מפתרון אמיתי ליוקר המחיה בישראל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה, זה ברור.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (5) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא מצביעים לפי מה שברור – מצביעים.
שגית אפיק
במקום "לצמצם", יבוא: להגדיל.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (6) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
- - - לא הצבעתי כל כך הרבה הצבעות בניגוד למצפון שלי.
שגית אפיק
אחרי "יעדי התקציב" יבוא: הפיקטיביים.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (7) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
אחרי "המדיניות הכלכלית" יבוא: ההרסנית.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (8) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "לשנים 2017 ו-2018" יבוא: לשנת 2017 בלבד.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (9) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
למחנה הציוני – אתם רוצים שאקריא?
במקום "חוק זה בא" יבוא
חוק זה אמור היה.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (10) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "והכול בהתאם" יבוא: אך אין בו את הבשורה או המעשה הנדרשים כדי לעמוד במטרות אלו וכדי לעמוד.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (11) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על סעיף המטרה - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד סעיף המטרה, כהצעת הוועדה? ירים את ידו. מי נגד?
זהבה גלאון (מרצ)
רוויזיה.

הצבעה

בעד סעיף 1, כהצעת הוועדה – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל.
היו"ר משה גפני
סעיף הוועדה התקבל כרגע.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
על הכול רוויזיה, הוא יודע.
היו"ר משה גפני
אני לא יודע. זה חוק אחר – זה פרק אחר.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אז כל פעם אתה רוצה רוויזיה?
היו"ר משה גפני
סעיף המטרה התקבל, כהצעת הוועדה.

ונתבקשנו לרוויזיה. אני נותן לך משפט להגיד, איתן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
משפט אחד. הגשתי הצעת חוק, שגם גפני חתום עליה, גם דוד ביטן וגם כבל, והרבה חברים נוספים – סליחה, היועצת המשפטית – ואני חושב שזה חשוב פה. החוק הזה, כפי שהוא נוסח, מעצים את מעמדו של שר האוצר – מכלוף, תקשיב שנייה - -
היו"ר משה גפני
כן, בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
- - מעצים את מעמדו של שר האוצר כמחליט בלעדי בנושא של ייבוא ומכסים.
היו"ר משה גפני
כן. רבותי, לא להפריע. נתתי לו לדבר - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
משפט אחד. מה שהמדינה זקוקה זה לאיזונים ובלמים, ולא לעריצות בלתי מוגבלת של האוצר והעומד בראשו בכל מה שקשור לייבוא. לא תהיה כאן הקטנת יוקר המחיה, יהיו כאן מכירות חיסול שיכולות לפגוע במדינה, קודם כול בחקלאות ובתעשייה. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

אנחנו עוברים לסעיף תחילה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
רגע, באיזה מסגרת הייתה ההערה הזאת?
היו"ר משה גפני
נתתי לו, הוא ביקש ממני יפה.
קריאה
אפשר להצביע על ההערה של איתן?
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה מה שחשבתי.
היו"ר משה גפני
לא, לא, לא. זה לא בסדר שנתתי לו? בסדר, נכון? נתתי לו, הוא ביקש ממני כמה פעמים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הבנתי.
היו"ר משה גפני
אמרתי לו: אתן לך, אפילו שזה לא - - -
זהבה גלאון (מרצ)
זה בסדר שנתת לו.

2. פרק ט"ו כולו (תחילה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, מ/1083
היו"ר משה גפני
תחילה.
שגית אפיק
אתה מקריא אותו?
היו"ר משה גפני
כן.

תחילה

73.

תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) אלא אם כן נקבע בו אחרת.

יש הסתייגויות?
שגית אפיק
כן.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שגית אפיק
ליש עתיד – במקום "ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017), יבוא: כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).
אלעזר שטרן (יש עתיד)
איזה שנה?
היו"ר משה גפני
איזה שנה הם מציעים?
שגית אפיק
במקום 17' – 19'.
היו"ר משה גפני
19'.
שגית אפיק
יהיה הכול טוב עד אז.
היו"ר משה גפני
כן. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
התשע"ט.
שגית אפיק
התשע"ט, כן.
היו"ר משה גפני
מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (1) לסעיף 73 – תחילה, לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה. בבקשה.
שגית אפיק
אחרי "1 בינואר 2017" יבוא: לאחר שאושר ברוב של למעלה מ-90 חברי הכנסת.
היו"ר משה גפני
לא. זה לא הסתייגות טובה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה רוצה 80?
היו"ר משה גפני
לא. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (2) לסעיף 73 – תחילה, לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
יש התפוררות של האופוזיציה כאן.
שגית אפיק
המילים "אלא אם כן נקבע בו אחרת" – יימחקו.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?
עודד פורר
מאז שישראל ביתנו לא באופוזיציה האופוזיציה התפוררה.

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (3) לסעיף 73 – תחילה, לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה. הלאה.
שגית אפיק
המחנה הציוני ביקשו למחוק את הסעיף. לא נצביע על זה, כיוון שאתה מצביע על הסעיף.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הסעיף, כהצעת הוועדה? מי בעד אישור הסעיף?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
העסק פה התפורר. אבל אי-אפשר להתקזז, להשאיר פה שולחן ריק.
היו"ר משה גפני
מי נגד?

הצבעה

בעד אישור סעיף 73, כהצעת הוועדה – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 73, כהצעת הוועדה, נתקבל.
היו"ר משה גפני
הסעיף התקבל, כהצעת הוועדה.
עודד פורר
גפני, תעשה איזה רבע שעה, 20 דקות הפסקה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אי-אפשר, פה התפרק העסק.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
תעשה הפסקה, באמת.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא עושה.
עודד פורר
מאז שישראל ביתנו לא באופוזיציה אין לכם כוחות פה - - -

פרק א', סעיף 1 (מטרת החוק), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר משה גפני
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 – מטרת החוק.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
עכשיו ההסתייגויות שלי, שגית?
שגית אפיק
תיכף נראה. אני חושבת שכן.
שלומית ארליך
1. חוק זה בא לתקן חוקים שונים ולקבוע הוראות נוספות, כדי לשמור על מדיניות פיסקלית אחראית ולעמוד בתקרת הגירעון ובמגבלת ההוצאה הממשלתית, להעמיק את גביית המיסים ולהגדיל את הכנסות המדינה ואת תקבוליה, זאת תוך חיזוק הצמיחה במשק, שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים וצמצום הפערים, והכול בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018.
היו"ר משה גפני
הסתייגויות.
שגית אפיק
לשם החוק. קבוצת מרצ – במקום חוק ההתייעלות הכלכלית - - - יבוא: אוסף חוקים להגדלת ממדי העוני, לעשיקת מעמד הביניים ולהכבדת הנטל הכלכלי על השכבות המוחלשות במדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
מי זה, יש עתיד?
שגית אפיק
מרצ.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אנחנו מצטרפים ל - - -
היו"ר משה גפני
כן, כן. מי בעד?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כבר אמרנו, זה הכול כל האופוזיציה.
היו"ר משה גפני
כן, כן. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (1) לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הלאה, לא התקבל.
שגית אפיק
במקום השם הקיים יבוא: אוסף חוקים להנצחת מדיניותה הכלכלית נעדרת החזון וחסרת האחריות של ממשלת ישראל.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (2) לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום השם יבוא: שורת חוקים ורפורמות, המבטיחים את התרחבות אי השוויון ואת קריסתם הכלכלית של עוד ועוד אזרחים בישראל.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (3) לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום השם יבוא: אוסף חוקים, המפגינים את הניתוק של ממשלת ישראל מצרכיהם וממצוקותיהם של אזרחי ישראל.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (4) לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.

רגע, אין לנו רוב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש רוב, יש רוב.
זהבה גלאון (מרצ)
אז בוא נצביע.
היו"ר משה גפני
יש?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יש לנו, גפני.
טמיר כהן
הם מתקזזים כל הזמן.
היו"ר משה גפני
הלאה.
שגית אפיק
במקום השם יבוא: הצעת חוק לייבוש תקציבי השירותים החברתיים ולהעמקת הפערים הכלכליים בין אזרחי המדינה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
זה ההסתייגות שלנו.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (5) לשם החוק לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
אתה יכול להצביע על השם.
היו"ר משה גפני
שם החוק. מי בעד שם החוק, כהצעת הוועדה? ירים את ידו.

הצבעה

בעד שם החוק – רוב

נגד – מיעוט

שם החוק, כהצעת הוועדה, נתקבל.
היו"ר משה גפני
שם החוק התקבל, כהצעת הוועדה.
שגית אפיק
הסתייגויות למטרה. קבוצת מרצ.
היו"ר משה גפני
רגע. היא קראה את המטרה. בבקשה, תגידי.
שגית אפיק
זהבה, אני מקריאה בשמך?
היו"ר משה גפני
כן.
שגית אפיק
אוקיי. במקום האמור בו יבוא: מטרתו של חוק זה להבטיח את הישרדותה של הממשלה בכל מחיר, ובפרט על-ידי חלוקת כספי ציבור למגזרים צרים בעלי השפעה פוליטית, אשר חורגת מעבר לכל פרופורציה סבירה.
היו"ר משה גפני
מי בעד?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מקוזז, אל תספור אותי.
היו"ר משה גפני
אז כמה יש.
קריאה
4.
היו"ר משה גפני
4. מי נגד? 5.

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (1) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבלה. הלאה.
זהבה גלאון (מרצ)
אני יכולה לעשות לחלופין. אני אעשה את זה.
היו"ר משה גפני
הלאה.
זהבה גלאון (מרצ)
לחלופין – הסעיף יימחק ובמקומו יבוא: מטרתו של חוק זה לאחז את עיני הציבור, לחלק צ'ופרים ספורדיים, כדי להסוות את היעדר החזון הכלכלי של ממשלות ישראל.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין א' לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל. הלאה.
זהבה גלאון (מרצ)
הסעיף יימחק, ובמקומו יבוא: מטרתו של חוק זה לקחת את כספי המיסים של האזרח הישראלי, ולשפוך את כולם על מגזרים בודדים, בהתאם לאינטרסים הפוליטיים הציניים והצרים של הממשלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין ב' לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
זהבה גלאון (מרצ)
הסעיף יימחק ובמקומו יבוא: מטרתו של חוק זה היא לבסס ולהעמיק את היחס המועדף להם זוכים בישראל בעלי ההון המופלג ותאגידי הענק, תוך התעלמות מופגנת מהנטל הגובר על מעמד הביניים והשכבות המוחלשות בישראל, ומהנסיקה ביוקר המחיה – רציני, לא, גפני?
היו"ר משה גפני
כן, כן. האמת, כן.
זהבה גלאון (מרצ)
אתה רואה?
היו"ר משה גפני
מי בעד?
זהבה גלאון (מרצ)
בעד. פרי, לא רואים את האצבע שלך.
היו"ר משה גפני
מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין ג' לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
זהבה גלאון (מרצ)
חבל.
היו"ר משה גפני
לא, אולי במליאה זה יתקבל.
זהבה גלאון (מרצ)
חכה, במליאה יש לי 6,500 הסתייגויות.
שגית אפיק
יש לכם עוד אחת.
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי עוד, כן.
היו"ר משה גפני
אה, בבקשה, אז תקריאי.
שגית אפיק
ה-OECD לא הקראת, נדמה לי.
זהבה גלאון (מרצ)
אני לא רואה את זה.
היו"ר משה גפני
תקריאי, תקריאי בשמה.
שגית אפיק
מטרתו של חוק זה היא להעלות את שיעורי העוני בישראל עוד יותר, ובפרט את מצוקתם הכלכלית של ילדים ושל קשישים, כך שישראל תעקוף את מקסיקו ותהפוך למדינה עם שיעורי העוני הגבוהים ביותר ב-OECD.
היו"ר משה גפני
הכנת לה את זה? אני רוצה לדבר אתך כשאהיה באופוזיציה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות לחלופין ד' לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
יש עתיד – אחרי "חוק זה" יבוא: שמוגדר בשיחות סגורות של אנשי אגף תקציבים באוצר כ"יום הכיפורים של האגף".
היו"ר משה גפני
הם אמרו את זה.
שגית אפיק
אבל עכשיו אתה עושה על החוק השני.
היו"ר משה גפני
אה, מי בעד?
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
יש עתיד, יש עתיד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מי שהוא שומר מסורת.
היו"ר משה גפני
מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (2) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
במקום "לתקן חוקים שונים" יבוא: להזיק לחקיקה קיימת.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (3) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
לפני "אחראית" יבוא: לא.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (4) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "ולעמוד בתקרת הגירעון" יבוא: ולהגדיל באופן משמעותי את הגירעון.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (5) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "ובמגבלת ההוצאה הממשלתית" יבוא: ולנהוג באופן חסר אחריות בהוצאה הממשלתית.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (6) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "להעמיק את הגבייה הממשלתית" יבוא: להפחית את הכנסות המדינה ממיסים, ובהמשך את ההוצאות עבור שירותים ציבוריים.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (7) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "תוך חיזוק הצמיחה במשק" יבוא: תוך גרימת נזק עצום למשק הישראלי ולכלכלה הישראלית.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (8) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "תוך חיזוק הצמיחה במשק" יבוא: תוך גרימת נזק לצמיחת המשק ולכלכלה הישראלית.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (9) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
אחרי "יעדי התקציב" יבוא: הפיקטיביים.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (10) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
אחרי "המדיניות הכלכלית" יבוא: ההרסנית.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (11) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "שנות" יבוא: שנת, והמילים "ו-2018" יימחקו.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (12) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
המחנה הציוני.
היו"ר משה גפני
רבותי, לא להפריע, אנחנו באמצע דיון מאוד רציני.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יואב חזר. עם מי היית מקוזז, יואב?
יואב קיש (הליכוד)
במקום "חוק זה בא": חוק זה אמור היה.
היו"ר משה גפני
מי בעד?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, לא שמעתי את ההסתייגות. סליחה, לא שמעו, היה רעש, עוד פעם לקרוא את ההסתייגות.
שגית אפיק
במקום "חוק זה בא" יבוא: חוק זה אמור היה.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (13) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
במקום "זאת תוך" יבוא: אך אין בו בשורה או את המעשים הנדרשים לשם כך.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (14) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
שגית אפיק
באסל, ההסתייגויות שלך.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אני מקופח גם בזה?
שגית אפיק
אתה מקריא או שאני?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, רגע, באסל, אולי כן נלך אתה.
קריאה
תקריא אתה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
לא, אני מקריא, אני רוצה קשב רב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לאיפה אתה הולך? יואב, זה הצבעה חשובה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
- - - הסתייגות. במקום "מדיניות אחראית" – ימנית וניאו-ליברלית.
זהבה גלאון (מרצ)
יפה מאוד. כל הכבוד.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (15) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
זהבה גלאון (מרצ)
הסתייגות טובה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אחרי "בתקרת הגירעון" יבוא: שגרמה לו מדיניות הממשלה הרשלנית שנים על גבי שנים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
הסתייגות עניינית מאוד.
זהבה גלאון (מרצ)
בהחלט.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (16) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
הסתייגות 3: אחרי "ההוצאה הממשלתית" יבוא: המושקעת בספינות ובצוללות.
היו"ר משה גפני
זו דווקא הסתייגות טובה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (17) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ספינות לצרכי מלחמה או לצרכי משט? זה אני רוצה שתדייק.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
הלוואי והיינו משקיעים בספינות למשט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לצרכי מלחמה או לצרכי משט?
היו"ר משה גפני
אוקיי. באסל, יש לך הרבה מה לומר בעניין הזה, אבל זה עכשיו הסתייגויות.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
4: במקום "להעמיק את גביית המיסים" יבוא: להעמיק ולהעצים את הפערים בין עשירים לעניים.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון מאוד.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
צודק, צודק.
זהבה גלאון (מרצ)
הסתייגות חשובה. גפני, מי בעד?
קריאה
יש הסתייגות שהיא לא חשובה?
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (18) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
איך לא התקבל.
קריאה
ספור. ספרת?
היו"ר משה גפני
רגע, שנייה, לגבי הארגונים – עדי, הנחיתי לכל חוק שלא קשור, אנשים שלא קשורים. זה חוק שאתם לא קשורים, זה לא נוגע לא לראיית חשבון. בחוק הבא תצטרכו להיות כאן. הלאה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
הסתייגות מספר 5: אחרי "ולהגדיל את הכנסות המדינה ואת תקבוליה" יבוא: על חשבונן של אוכלוסיות מוחלשות.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
לחזור על זה, אדוני?
קריאה
כן, הוא לא שמע. עוד פעם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
רגע, מה אכפת לך? קח את הזמן. עד 04:00 בבוקר אנחנו – מ-04:00 זה כבר נחשב יום למחרת, אז אנחנו כבר פה בכנסת - - -
זהבה גלאון (מרצ)
באסל, אתה יכול לחזור על זה?
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אני חוזר. אחרי "ולהגדיל את הכנסות המדינה ואת תקבוליה" יבוא: על חשבונן של אוכלוסיות מוחלשות.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון מאוד.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (19) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
מספר 6: במקום "תוך חיזוק הצמיחה במשק" יבוא: תוך חיזוק הטייקונים.
היו"ר משה גפני
מי בעד?
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
צריך להסביר מה זה הטייקונים?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, בטח, זה לא מילה בעברית, זה מילה ביפנית. צריך להסביר את זה.
היו"ר משה גפני
מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (20) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל. הלאה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
7 – לאחר "העדיפויות הלאומיים" יבוא: כך שזה יכלול אפליה בוטה נגד מיעוטים לאומיים, ובראשם המיעוט הערבי הפלסטיני.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?
קריאה
נאוה, את נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (21) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל. הלאה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
8 – יימחק המשפט "וצמצום פערים".
זהבה גלאון (מרצ)
יפה. אנחנו בעד.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (22) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
9 – כל מה שאחרי "והכול בהתאם" יימחק, ובמקום יבוא: לשכפול דעתו האבסולוטית של ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (23) לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
לא התקבל.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
בזה תמו ההסתייגויות החשובות - - - שהגשנו אז בעקבות החוק.
זהבה גלאון (מרצ)
יפה מאוד.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור מטרת החוק, כהצעת הוועדה? ירים את ידו.
היו"ר משה גפני
כמה אנחנו? 8. מי נגד?
מיקי לוי (יש עתיד)
רוויזיה על הכול.
זהבה גלאון (מרצ)
כבר אמרנו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כמה יצא? אנחנו רוצים תוצאות.

הצבעה

בעד אישור סעיף 1, כהצעת הוועדה – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל.
היו"ר משה גפני
8 נגד 6.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הגשנו רוויזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אישרנו את מטרת החוק.

פרק י"ג כולו (תחילה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר משה גפני
עכשיו אנחנו עוברים לתחילה.

תחילתו של חוק זה מיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) אלא אם כן נקבע בו אחרת.

הסתייגויות.
שגית אפיק
יש עתיד – במקום "ג' בטבת (1 בינואר 2017)" יבוא: כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).
זהבה גלאון (מרצ)
זאת הסתייגות ממש רצינית.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור ההסתייגות? ירים את ידו.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
על איזה חוק?
היו"ר משה גפני
זה על אותו חוק, רק התחילה. מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (1) לסעיף 183 – תחילה, לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה. הלאה.
שגית אפיק
אחרי "1 בינואר 2017" יבוא: לאחר שאושר ברוב של למעלה מ-90 חברי כנסת.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מה יהיה עד 2019? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (2) לסעיף 183 – תחילה, לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
המילים "אלא אם כן נקבע בו אחרת" יימחקו.
היו"ר משה גפני
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – מיעוט

נגד – רוב

ההסתייגות (3) לסעיף 183 – תחילה, לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
לקבוצת המחנה הציוני יש הסתייגות למחוק – אנחנו לא מצביעים עליה. אתה יכול להצביע על התחילה.
היו"ר משה גפני
תחילה, לפי הצעת הוועדה, ירים את ידו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עוד פעם, אנחנו - - -
היו"ר משה גפני
רגע. הצעת הוועדה על תחילת החוק. היות שההסתייגויות לא התקבלו, אז אנחנו מצביעים כהצעת הוועדה. מי בעד הצעת הוועדה על תחילת החוק? ירים את ידו. מי נגד?
קריאה
5.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
מי חסר? מי יוצא ונכנס?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, הם מקוזזים.

הצבעה

בעד אישור סעיף 183 – רוב

נגד – מיעוט

סעיף 183 – תחילה, כהצעת הוועדה, נתקבל.
היו"ר משה גפני
תחילה של חוק זה התקבלה כהצעת הוועדה.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים