ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/12/2016

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 1067-16) , אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה: 1069-16)

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 549

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016), שעה 10:20
סדר היום
1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה: 1069-16)

2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 1067-16)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

איתן ברושי

באסל גטאס

יצחק וקנין

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

רחל עזריה

עודד פורר

מיקי רוזנטל
מוזמנים
לילה פרישר - ממונה מפקחת ראשית, רשות המסים, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקה, רשם העמותות
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה: 1067-16)
היו"ר משה גפני
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46.
לילה פרישר
הרשימה כוללת 54 גופים שביקשו הכרה לעניין סעיף 46, וגוף אחד שביקש הכרה לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. הגופים נבחנו, נבדקו והומלצו בוועדה של רשות המיסים. כולם זכאים לפי הקריטריונים שלנו. אלו הבדיקות שאנחנו עשינו.
היו"ר משה גפני
מה לגבי ניהול תקין?
בנימין למקין
לכל הגופים יש אישור ניהול תקין.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מבקש להפריד את מספר 5 ברשימה, את עמותת מדרשת הגולן, מכיוון שגבריאל חמו חשוד במתן שוחד. הוא לא יכול להמשיך לשמש כמנכ"ל או כיו"ר כשיש עננה כזאת על ראשו. כתוב שהוא הבולדוזר של רמת הגולן.
היו"ר משה גפני
זה רציני מה שאתה אומר?
מיקי רוזנטל
זה נמצא בחקירה משטרה. יש המלצות להעמיד לדין, אני לא יודע את מי או את מה. הוא היה אחד הנחקרים בעניין, לכן ראוי שנפריד אותו. אנחנו לא מאשימים אותו.
היו"ר משה גפני
הוועדה כאן לא קובעת שום דבר. מה שעשינו בעבר זה שברגע שהיו חשדות היינו מפרידים מהרשימה, היינו מבקשים לבדוק פעם נוספת ולחזור עם תשובה.
מיקי רוזנטל
אם יוחלף האיש ויבוא מישהו אחר, אנחנו נאשר. אין לנו בעיה עם הארגון, הארגון עושה דברים מצוינים.
מיקי לוי (יש עתיד)
את מספר 9 אני מבקש לבדוק, כי יו"ר העמותה נעצר לפני כ-5 שנים לחודשיים וחצי, אחר כך גם היה במעצר בית. אני מבקש שתבדקו לי איפה זה עומד, למה. יכול להיות שאין בידיה של המשטרה מספיק ראיות, יכול להיות שהיא סגרה את התיק. בהמשך למה שנאמר, אם יתחלף ראש העמותה או המנכ"ל, אין לנו דבר וחצי דבר נגד העמותה.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא קובעים שום עמדה לגבי שתי העמותות האלו. הוועדה לא אומרת אם מישהו אשם או לא אשם, זה לא התפקיד שלנו. כדי לתת להם את סעיף 46, אנחנו רוצים בדיקה נוספת היות ויש חשדות לפלילים. אם יחליפו את היו"ר, בישיבה הבאה נאשר את זה. אם לא, אנחנו מבקשים לדעת איפה עומד הנושא, אם אפשר לאשר או אי אפשר לאשר את זה. מבחינתכם זה בסדר גמור, עבר את כל האישורים. מנקודת הראות של חברי הוועדה יש חשד.
לילה פרישר
חשד של מינהל ציבורי לא תקין?
מיקי רוזנטל
לא. יש שם שני אנשים שכנגד אחד מהם התנהלה חקירה לאחרונה, כנגד השני התנהלה חקירה לפני 5 שנים. אם יחליטו לא להעמיד אותי לדין, אין שום בעיה, אפשר לאשר, אבל עדיין אין החלטה. ההליך נמצא בעיצומו. אנחנו לא יכולים לאשר על אדם שיש עליו צל כזה.
היו"ר משה גפני
נוריד את זה. תביאו את זה כמה שיותר מהר. להוציא את סעיפים 5 ו-9, מי בעד אישור הרשימה שסימנה: 1067-16, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

רשימה שסימנה 1067-16 אושרה.

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (רשימה שסימנה: 1069-16)
היו"ר משה גפני
יש לנו את אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61, את הרשימה שסימנה: 1069-16. מי בעד אישור הסעיף, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

רשימה שסימנה 1069-16 אושרה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

[pic]

הכנסת

יושב-ראש ועדת הכספים
סימוכין
04686916

בס"ד, ירושלים, ‏‏‏י"ב בכסלו תשע"ז

‏‏‏12 דצמבר 2016

לכבוד

מר משה אשר

מנהל רשות המסים

משרד האוצר

ירושלים
הנדון
1. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

2. אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

מכתבך מיום ד בכסלו תשע"ז (04 דצמבר 2016) רשימה מס': 1067-16

מכתבך מיום ד בכסלו תשע"ז (04 דצמבר 2016) רשימה מס': 1069-16

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות:
לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
קרן נאלא בע״מ - אושר לשנה

514676857

קדמה -התיישבות הסטודנטים ויזמים

580573640

סיפתח - המרכז הירושלמי ליזמות

580577260

מעגל נשים 4 חולון

580559631

עמותת חתני נובל למצוינות בחינוך

580608289

עמותת ורטיגו למחול - ירושלים

580321016

אחת אחת - מנהלת נשים בקעת אונו

580559664

אור לישראל – מרכז רוחני אפרידר אשקלון

580422921

בית חם לרווחת הנוער בצפון

580611382

העמותה לקידום הפנימיות הטיפוליות והשיקומיות בישראל

580349736

ובאו ציון ברינה

580613974

ישיבת ישועה ורחמים בירושלים

580516110

מרכז ליובאוטיש ליוצאי רוסיה

580223998

ניגונים לעד עמותה ע״ש יואל אנגל

580563765

עמותה למען חינוך תורני לבני חו״ל

580248169

עמותת מתפללי בית הכנסת הפועל המזרחי - רעננה

580459246

צדקת תולדות אהרון

580583623

קרן חיב״ה של משפחת גרינפלד לסיוע לזולת

580560316

אגודת אליהו הנביא וינון הפצת תורה בישראל

580156487

תורת משה זכרון קדושים

580556405

מרקם רשת הקהילות ומעורבות

580514910

בית מדרש ומכון מעשי השלום

580282549

ישיבת תורת חיים ע״ש הגאון חיים קרייסויטה - אושר לשנה

580609741

יוסף וחיים עמידר - בת-ים

580162675

דורשי ה - רחובות

580552263

כולל ישיבת צאנזי-ם

580049773

עמותת בית כנסת נופי ממרא -קרית ארבע חברון

580563922

נצח יהודה י-ם

580567063

מרכז רוחני מנחת יעקב ע״ש יעקב שוקרון

580402022

בית כנסת נתיב היובל - י-ם

580446615

הלכה למשה

580148278

קהילה חניכי הישיבות אבן ישראל

580575363

מרכז תורני לאברכי חסידי גור בקרית גת

580509818

בני נווה דקלים - מתיישבי חבל לכיש - אושר לשנה

580455426

בית הכנסת בשעלבים - אושר לשנה

580572980

מוסדות תורה חינוך וחסד - חיפה

580578144

חותם - פורום תורני מקצועי - אושר לשנה

580590610

כרם ישראל רמת בית שמש

580520799

בני יעקב אזור

580501450

ישיבת תורת שלמה ירושלים

580566446

בית חב״ד נוה יעקב ירושלים שע׳׳י צעירי אגודת חב״ד

580395101

מצמצמים רווחים - אושר לשנה

580613040

בית כנסת נוה - תורה

580273233

בית הכנסת חמדת ימים

580004869

בית יוסף - ע״ש מרן ר׳ יוסף קארו והחיד״א הקדוש זיע״א

580575389

דרכי אבות - בית שמש קהילת נופי השמש יהדות מרוקו

580567477

ונתתי משכני בתוככם

580569200

כולל אברכים ע״ש התנא הקדוש רבי יהונתן בן עוזיאל

580531093

מועדון הימיה לחינוך וספורט ימי

580273993

קידום הספורט והחינוך באריאל - אושר לשנה

580589851

מל״ח הארץ, המסלול להגשמת חלום

580433266

הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת

580490902
לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין
חברה קדישא גשח"א שעריים רחובות - אישור מיום 1.1.2016

580094829

בכבוד רב,

חה"כ משה גפני

העתק: מר ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים