ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/12/2016

פרק ג' כולו (רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 311

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016), שעה 12:30
סדר-היום
פרק ג' כולו (רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

זאב בנימין בגין

אכרם חסון
חברי הכנסת
שרן השכל

מיכאל מלכיאל
מוזמנים
רון אלמוג - לשכה משפטית, משרד הפנים

אריאל יוצר - רכז פנים ושלטון מקומי, משרד האוצר

מירה סלומון - מנהלת מח' משפט, מרכז השלטון המקומי

סיון להבי - ממונה מחלקת תקציבים, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

פרק ג' כולו (רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: פרק ג' כולו (רשויות מקומיות), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (מ/1083). הכנה לקריאה שנייה ושלישית. בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
זאת בקשה לדיון מחדש שאתה, אדוני, הגשת. לפני שתחליט אם אתה רוצה להציג את הרוויזיה וכו', הייתי מבקש שהנושא שהיה צריך להסתיים בדיון הקודם, ושכחנו בצוק העתים להשלים אותו, נושא שאנחנו מבקשים הצהרה של הממשלה, של נציגי הממשלה, לפרוטוקול. שיבהירו שהשימוש במסלול האשכולות האזוריים לא מונע מרשויות מקומיות שירצו בכך להשתמש במסלול שנפתח – למעשה באמצעות פסק-דין של בית-המשפט העליון שניתן לאחרונה לשיתופי פעולה בין הרשויות לפי סעיף 249(31) לפקודת העיריות – כך שלא ייטען, ולו ברמז, שעצם העובדה שקיים המסלול של אשכולות אזוריים מונע או משנה משהו בקשר לעניין הזה. אני מבין שזאת אכן העמדה, אבל אני חושב שחשוב שהיא תיאמר לפרוטוקול.
אריאל יוצר
סיון, אתה מצהיר? סיון, נו.
תומר רוזנר
משרד הפנים קודם, ואחר כך משרד המשפטים.
סיון להבי
מצטער, תומר, אתה יכול לחזור בבקשה על הבקשה שלך?
תומר רוזנר
הבקשה היא שהממשלה, נציגי הממשלה: משרד הפנים ומשרד המשפטים, יבהירו שהמסלול שנפתח כרגע לאשכולות אזוריים אינו בא לפגוע או לגרוע מהאפשרות של רשויות מקומיות להשתמש במסלול, שנפתח בפסק-הדין של בית-המשפט העליון שנקרא "חן המקום", לשיתופי פעולה בין רשויות במסגרת סעיף 249(31) לפקודת העיריות. כך שלא ייטען שעצם קיומה של האפשרות להקים אשכול מונעת את השימוש בסעיף האמור.
היו"ר דוד אמסלם
מי צריך להגיב? אתה צריך להגיב?
תומר רוזנר
משרד הפנים ומשרד המשפטים.
רון אלמוג
זה לא פוגע לעניין הסמכות. אני מזכיר לכם, בפסק-דין "חן המקום" עלתה גם שאלת הפטור ממכרז שלא הוזכרה, שר הפנים צריך להתקין תקנות בנושא - -
היו"ר דוד אמסלם
ודאי.
רון אלמוג
- - אחרי עבודת מטה שתיערך. לעניין הסמכות, זה לא פוגע בסמכות.
היו"ר דוד אמסלם
מה עוד?
תומר רוזנר
משרד המשפטים.
היו"ר דוד אמסלם
משרד המשפטים, בבקשה.
אריאל יוצר
תומר, פסק-דין "חן המקום" טיפל בנושא של התקשרות של רשות מקומית או איגוד ערים עם הרשות המקומית שלא נמצאת בתוך איגוד הערים, ובית-המשפט קבע שלפי סעיף 249(31) לפקודת העיריות יש את הסמכות לעשות את שיתוף הפעולה הזה.

הצעת החוק שהבאנו בפני הכנסת בנוגע לאשכולות מדברת על סוג מסוים של איגוד ערים, זה לא אמור להשפיע על הסיטואציה שהייתה ב"חן המקום", וזה לא רלוונטי לנושא הזה.
תומר רוזנר
מצוין.
לאה קריכלי
יופי.
תומר רוזנר
נאמר לפרוטוקול. עכשיו אתה יכול למשוך את הרוויזיה אם אתה רוצה.
זאב בנימין בגין (הליכוד)
לא אמור להשפיע או לא ישפיע?
תומר רוזנר
לא אמור להשפיע, זה מה שהוא אמר.
היו"ר דוד אמסלם
מה הבקשה?
מירה סלומון
בדיונים שלנו עם משרד פנים גם נמסר לנו שמתוכננת עבודה של הסדרת הנושא של התקשרות ללא מכרז לרשויות מקומיות מסוגים שונים, ואפילו הוזמנו להשתתף בזה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. רבותי, מה זה הרעש שם?
תומר רוזנר
זה ביטן, מה זה הרעש?
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, לגבי הנושא של הרוויזיה עצמה, אני בעצם - - -
תומר רוזנר
אתה יכול למשוך אותה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אמשוך את הרוויזיה, ואז בעצם אין עניין להצביע עליה, נכון?
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אז מטבע הדברים מה שסוכם בדיון הקודם וההצבעה זה בעצם מה שאנחנו עושים, בסדר?
תומר רוזנר
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:54.

קוד המקור של הנתונים