ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/12/2016

סעיפים 11(1), (3), (4), (6) (7) וסעיף 12 לפרק ו' (רישוי עסקים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 313

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016), שעה 13:30
סדר-היום
פרק ו' כולו (רישוי עסקים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

זוהיר בהלול

יעל גרמן
חברי הכנסת
יעל כהן-פארן
מוזמנים
חוה מונדרוביץ - ראש אגף רישוי עסקים, משרד הפנים

יהודה זמרת - יועמ"ש, משרד הפנים

שחר פרלמוטר - לשכה משפטית, משרד הפנים

ליאורה עופרי - עו"ד, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

אריאל יוצר - רכז פנים ושלטון מקומי, משרד האוצר

אפרת ברנד - לשכה משפטית, מינהל התכנון, משרד האוצר

אביעד נימקובסקי - משרד האוצר

אריאל צבי - עו"ד, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עמרי איתן בן צבי - עו"ד, מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עופר מסינג - רמ"ד רישוי באג"מ, המשרד לביטחון פנים

בר לוי - עוזרת יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

טליה לוי - עוזרת ראשית, לשכה משפטית, משרד הכלכלה

אריק טייב - מנהל תחום רישוי והסמכות במינהל הבטיחות, משרד הרווחה

מיכל גולדברג - מנהלת מחלקה בכירה, בריאות הציבור, משרד הבריאות

איתן אטיה - מנכ"ל, פורום הערים הגדולות, מרכז שלטון מקומי

חיים ביבס - ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות

נתנאל היימן - מנהל תחום אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

אלעד נצר - כלכלן אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

איתי בוימן - כלכלן, איגוד לשכות המסחר

ארנון פנץ - סמנכ"ל, איגוד חברות אנרגיה ירוקה, מלכ"ר
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

לירון אדלר מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

פרק ו' כולו (רישוי עסקים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אנחנו פותחים את הדיון. אנחנו כרגע דנים בפרק ו' כולו (רישוי עסקים), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (מ/1083), סעיפים 11(1), (3), (4), (6) ו-12, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אני רוצה להכניס את הדיון לאיזשהו קונטקסט שלשם אנחנו רוצים ללכת. תראו, אנחנו בעצם דנו עד עכשיו בפרק 1 ו-2, נכון?
תומר רוזנר
בנושא של רישוי עסקים, וסיימנו אותו.
היו"ר דוד אמסלם
בנושא של מכוני הרישוי. תראו, הפרק של מכוני הרישוי הוא פרק כבד מאוד, לדעתי יש כ-30 עמודים בנושא הזה.
אריאל יוצר
25.
היו"ר דוד אמסלם
כמה?
אריאל יוצר
עשרים וחמש.
עופר מסינג
25 זה כ-30, מעגלים למעלה, יוצר.
קריאה
עשרים וחמישה.
עופר מסינג
אתה משרד האוצר, אתה לא יודע מספרים? זה מטריד.
חוה מונדרוביץ
80% זה עיצומים כספיים.
היו"ר דוד אמסלם
גם 20 היה מספיק.
קריאה
אם אני לא טועה בארבע לפנות בוקר הוא יקריא לך מספרים.
היו"ר דוד אמסלם
אני מרגיש שהזמן דוחק כרגע, ולכן הסוגיה הזאת היא כנראה סוגיה שנצטרך לחשוב עליה בהמשך, ולכן אני כרגע לא רוצה לקבוע מסמרות. אני גם אתייעץ עם האוצר, אתייעץ עם היועץ המשפטי שלנו ונראה. אנחנו חייבים לסיים את חוק ההסדרים, לדעתי היום, מקסימום מחר. אני לא מרגיש שזה יכול להיכנס לתחולת הזמן הזאת, מה עוד שיש לנו את חוק המים והביוב שגם שם אנחנו תקועים באמצע, ואותו אני רוצה לסגור. לכן, מבחינת לוחות זמנים אנחנו בבעיה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש פתרון.
היו"ר דוד אמסלם
לכל דבר יש פתרון. אני רק מדבר אליו.
יעל גרמן (יש עתיד)
נולד לפני הבעיה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר את זה בגדול. עכשיו אני רוצה לומר, תראו, לרפורמה הזאת הם קוראים מכוני רישוי, הייתי קורא לזה יותר ריכוז השירות. באמת, בסך הכול אני מדבר על זה שבאופן בסיסי היום להוציא רישיון עסק זה סיפור מורכב מאוד. בן-אדם רץ, שולחים אותו ל-13 גורמים, לך לפה, רק לתאם את זה זה סיפור מההפטרה. לכן, בדרך כלל אנשים מוצאים את עצמם באיזה סרט של שנה כמעט, שנה וחצי לפעמים עד שהוא בכלל מוציא רישיון עסק.
תומר רוזנר
ונאלצים להיות עבריינים.
היו"ר דוד אמסלם
ולכן, חלק מהם נאלצים להיות עבריינים בגלל שהם מבינים שאין להם ברירה. אז בוודאי שצריך לייעל את הסיפור הזה וכו'. לכן זה דיון יותר לעומק.

מצד שני, יש לנו גם רשויות שזה נמצא בתחום סמכותם ובכלל באזור שלהם, וגם יש להם מה לומר, וגם הם חלק מהתהליך. לכן, אני חושב שיותר נכון לבנות איזשהו משהו קצת יותר בסיסי.

בכל מקרה, גם אם נפצל את זה מהצעת החוק, על זה נחליט מחר, זה ברור שאני גם מתחייב לסיים את הפרק הזה לכאן או לכאן במסגרת של עד מרס. משהו כזה, בחודשיים-שלושה הקרובים, לא למשוך את זה לשנתיים-שלוש.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש זמן.
היו"ר דוד אמסלם
אלא נדון, נשב, אני גם אקים צוותי עבודה, כמו שמכיר אותי, קטנים ניכנס לפרטים.
קריאה
מעולה.
היו"ר דוד אמסלם
ובסופו של דבר נבנה איזשהו משהו שיש בו הגיון. גם אם לא כולם יאהבו, אבל יש בו הגיון. לכן, נראה לי שלשם נלך בהמשך.
חיים ביבס
- - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
חיים ביבס
אני יכול להציע הצעה. תראה, אני חושב שהדבר הנכון בסוף, בין אם זה יהיה עכשיו או במרס, במקום לעשות מכוני רישוי, לעשות כמו עם הוותמ"ל והווד"ל, לעשות גוף אחד שיהיה הגוף העליון. זאת אומרת, אם לצורך העניין ברישוי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל כבר נכנסת לדיון.
חיים ביבס
אחד.
עופר מסינג
חיים, חיים, עדיף לקבל את ההצעה של דודו, אני חושב - - -
היו"ר דוד אמסלם
one stop shop זה דבר שמקובל עלינו בכל נושא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
נראה מי אחראי, באיזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע מה, אני אתקדם עוד צעד ובזה אני גומר את הפרק הזה. הרי סיכמנו את הסיפור של האשכולות גם, יכול להיות שזה יהיה משהו אזורי, אז יכול להיות ששם זה גם ישתלב לנו. בואו נהיה פתוחים לכול. ברור לי לחלוטין שאם נהיה פתוחים נביא בסוף את הפתרון הכי נכון.
עופר מסינג
נכון. לא בלחץ.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא רק באים מזווית של אתה יודע מה, אגו או - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הכי יעיל.
היו"ר דוד אמסלם
כן, זה מה שאני אומר.
יעל גרמן (יש עתיד)
make sense.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר, יש לנו גם את זה, גם את זה, נשב בניחותה, נאכל כמה עוגיות אצלי, אכין לכם תה עם נענע, אבל בסופו של דבר נביא תוצר נכון.
אריאל יוצר
פירות, פירות. פירות וירקות.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
גם סוכריות.
היו"ר דוד אמסלם
פירות וירקות תזמינו, רק בבוקר אני עושה סופר לפני שאני בא לפה. לכן, אני רוצה בעצם דווקא להתמקד בזה שאם יש לנו ספיחים לגבי פרק 1 ו-2.
תומר רוזנר
את זה גמרנו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, אז נצביע על פיצול?
תומר רוזנר
כרגע עשיתה עליהם רוויזיה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כרגע על פיצול, או שלא מצביעים עכשיו?
היו"ר דוד אמסלם
עוד לא. מחר אנחנו נצביע על הסיפור הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מחר נצביע על פיצול? אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
עד אז אני אדבר אתם.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אנחנו לא מתנגדות לפצל, אתה יכול לעשות הצבעה עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא קשור להתנגדות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
בסך הכול אני אומר, הסיפור הזה היה בלבת חוק ההסדרים של האוצר, באמת, הם השקיעו פה את הנשמה, והם לקחו את זה – את יודעת, כשאנחנו משקיעים הרבה אז אנחנו לוקחים את זה, וטוב שכך. עובדים שלי שלא היו עובדים עם הנשמה ועם הרגש ומתעצבנים, הייתי מבין שהם מחפפים, שלא אכפת להם. אז הם עבדו, עבדו, עבדו, ויש להם: בוא נגמור, בוא נגמור, וזה טוב.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
מה שנקרא, עדיף לנו תמיד לנסות ולעצור את הסוסים הדוהרים מאשר להתעסק עם סוסים עצלים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רק שאלה, אז יכול להיות שזה לא יפוצל מחר?
היו"ר דוד אמסלם
לא נראה לי. טכנית – הרי מה הבעיה, אין פה מהות, אם זה היה שני דפים היינו גומרים אותם עכשיו.
לאה קריכלי
אין הרבה אופציות.
היו"ר דוד אמסלם
היות שמדובר ב-25 דפים, אפילו לשיטתו של יוצר, בלי דברי ההסבר - -
לאה קריכלי
קפד.
היו"ר דוד אמסלם
- - אז טכנית זו בעיה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
נכון.
יעל גרמן (יש עתיד)
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר, יכולנו לעבור ולהגיד: תקריא, לא משנה מה. זה לא שם, זה עסק יותר מדי רציני בשביל להעביר אותו ככה. לכן אמרתי להם: רבותי, בואו נעשה עבודה יסודית, מה שטוב לעם ישראל. אני בטוח שאם ניקח את הזמן, לדעתי נוציא תוצר יותר טוב. אז היות שבעצם הם צריכים לעכל את האירוע, אז בואו - - -
חיים ביבס
הם צריכים לעכל את הפיצול.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק.
קריאות
- - -
תומר רוזנר
על זה עכשיו תצביע ותעשה רוויזיה.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך.
תומר רוזנר
לא רוצה רוויזיה?
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. אני אביא את זה גם ביום רביעי, אין בעיה.
תומר רוזנר
לא, אי-אפשר. זה יונח ביום שני או לא?
היו"ר דוד אמסלם
זה יונח. מחר אני אגמור את הכול.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז מה אנחנו עכשיו?
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אנחנו מתפזרים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אה, מתפזרים? יופי, אני הולכת לחוקה.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. לגבי מחר נסגור סדר-יום. תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:44.

קוד המקור של הנתונים