ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/12/2016

חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 318

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, י"ד בכסלו התשע"ז (14 בדצמבר 2016), שעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
עו"ד, משרד התמ"ת - הילה צפורה רענן

לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

שושנה שטראוס

עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שי גלברג-סומך

רפרנט תחום תעסוקה, משרד האוצר

אורי שיינין

הלשכה המשפטית, משרד האוצר

שקד כסלו
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו-2016, מ/1065
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא רביזיה לגבי הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו-2016, מ/1065 – רביזיה.

בדיון הקודם היתה נקודה אחת לא סגורה. היו גם רביזיות של מספר חברי כנסת בנושא השרים שאמורים לקבוע בסופו של דבר. אני ביקשתי שאתם תתאמו את זה עם השרים ותתנו לנו את השורה התחתונה של העניין. יש הסכמה?
אורי שיינין
כן. השרים שיגישו זה שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים.
היו"ר דוד אמסלם
זה מקובל על שלושת הצדדים?
גלעד קרן
ובאישור ועדת העבודה.
אורי שיינין
כן, זה חוק של ועדת העבודה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו צריכים לקרוא משהו או רק להצביע על זה? תקראו את הנוסח בבקשה.
אורי שיינין
"לתקן את סעיף 1יא1(א1), כך שייכתב כי "על אף האמור בסעיף קטן (א), שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור הוועדה רשאים לקבוע בצו, דרך כלל או לסוגי עבודה או ענפים מסוימים: (1) כי חלק המעסיק יעמוד על סכום נמוך מ-16% ולא פחות מ-12.5%; (2) כי חלק העובד יעמוד על סכום נמוך מ-20% ולא פחות מ-16.5%.
שי גלברג-סומך
אני מבקש להבהיר משהו לפרוטוקול. בדיונים הקודמים דיברתי על התכליות של הפיקדון, ואחת התכליות היתה עידוד יציאה מהארץ. מהדברים שנאמרו בוועדה, אני הבנתי שמנסים לייחס לדברים שאמרתי כוונות אחרות, אז אני מבקש להבהיר – כאשר דיברתי על התכלית, אחת התכליות של עידוד יציאה מהארץ, הכוונה ליציאה מהארץ מתום התקופה לשהייה בישראל, כפי שהיא מוגדרת בסעיף 1 לחוק עובדים זרים.
היו"ר דוד אמסלם
אל תתנצל, הכול היה מובן, הכול בסדר. אנחנו מבינים את זה כמוך, זה בסדר.

מי בעד הסעיף כפי שהוקרא? אני לבד. מי נגד? כנראה אין אף אחד. מי נמנע? גם אין אף אחד.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו-2016 והצעת הנוסח, נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שההצעה עברה והחוק אושר. אני מאחל לכם בהצלחה. שיהיה לכם אחלה יום והמשך סוף שבוע טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 08:34.

קוד המקור של הנתונים