פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 3

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון

לדיון בהצ"ח להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, התשע"ז–2016 (פ/3549/20)

יום רביעי, ז' בכסלו התשע"ז (07 בדצמבר 2016), שעה 9:40
סדר היום
הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: ניסן סלומינסקי – היו"ר

אמיר אוחנה

רוברט אילטוב

עמר בר-לב

יעל גרמן

שרן השכל

שולי מועלם-רפאלי

אורי מקלב

רויטל סויד

טלי פלוסקוב

נורית קורן
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף

יואב בן-צור

עיסאווי פריג'

נחמן שי
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מ"מ מנהל/ת הוועדה
נטלי שלף
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2016, פ/3549/20
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותי בוקר טוב, אני פותח את ישיבת הוועדה. הנושא הוא רביזיה, הגישו כמה חברי כנסת בקשה לרביזיה. בדרך כלל מקובל שנותנים לאחד, הראשונה שהגישה היא שולי מועלם-רפאלי, אבל אני ביקשתי ממנה שלא היא זו שתדבר. השני שביקש זה עיסאווי פריג'.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
בסדר, אני מוותרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, יש לך שתי דקות לנמק, ואם עוד מישהו ירצה לנמק את הרביזיה בשתי דקות, אני גם אתן לו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני ביקשתי רביזיה כדי לתת לך הזדמנות, אולי בחצי שעה האחרונה האסימון ייפול לך, שהצעת החוק הזו, כנסת ישראל אין לה הסמכות לדון בה. אין לה הסמכות לדון בה, כי זה לא תחום של מדינת ישראל. זאת הצעת חוק מדינית, כפי שאמרתי, ולא הצעת חוק משפטית, וכל המלל שהשתמשתם בו בדיון הקודם לא מתאים לדיון.

הסוגיה השנייה, אני שוב מעלה את הסוגיה של היועץ המשפטי, שאמר מפורשות וחוזר ואומר – זאת הצעת חוק לא חוקתית, שאי אפשר להגן עליה באף מקום ומקום, ואתם בכל זאת מתעקשים להמשיך. לשם כך אני מבקש ממך למשוך את הצעת החוק. הצעת החוק הזו לא חוקית, לא ראויה, ומכל הבחינות לא צריכה להיות כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד אחד מהאופוזיציה, נחמן אתה רוצה? יש לך שתי דקות.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אנחנו חוזרים ומבקשים להביא בפני הוועדה הזאת חוות דעת גם של גורם מדיני וגם של גורם ביטחוני, כלומר משרד החוץ ומשרד הביטחון. לשם כך, בין היתר נמצאים פה נציגים של ועדת החוץ והביטחון, זה היבט חיוני ובלתי נפרד מהסוגיה כולה.

העובדה שזה לא קרה עד לרגע הזה, היא עלבון לחברי הוועדה. אני לא יודע אם זה עלבון לך, יכול להיות שזה נוח לך או למישהו אחר. אני חושב שחברי כנסת ישראל לא יכולים לקבל החלטה מלאה ושלמה, מבלי שתהיה בפניהם תמונה מלאה, זה תפקידם של הגורמים המקצועיים.

אני מבקש לדעת, האם ביקשת את חוות הדעת האלה, האם אתה אמור לקבל אותן, ואם כן מתי יוצגו, כי אני פניתי אליך ולדיכטר היום וביקשתי את זה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
ושיוצגו לפני ההצבעה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בוודאי, בוודאי, אבל אני כבר רואה שעכשיו הוא הולך להצביע, אני רוצה לדעת מתי אם כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כמו שאמרתי אתמול, אנחנו זימנו אותם ליום שני.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל איך אתה מקבל החלטה, כשעוד לא שמעת אותם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, שאלת שאלה. אוקי, תודה רבה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל זה לא מסתדר לוגית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל עיסאווי, נתתי לך לדבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל לוגית זה לא מסתדר. אתה מחליט לפני שאתה שומע אותם?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
למה אנחנו מצביעים לפני שאנחנו שומעים אותם?
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה אתה לא שומע? לוגית זה לא מסתדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
למה אנחנו מצביעים לפני שאנחנו שומעים אותם?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אל תמהר, למה אתה מצביע? לוגית זה לא מסתדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אני נותן ואתה מנצל את זה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה אתה מצביע? זה לא מסתדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי בעד הרביזיה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
ניסן, זה לא מסתדר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה יודע מה, ניסן? אני יודעת שאתה עכשיו צוחק על ההופעה, אבל צוחק מי שצוחק אחרון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מי נגד הרביזיה?

הצבעה

בעד הרביזיה – 6

נגד – 9

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הרביזיה נפלה, וועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2016. תודה רבה לחברי.

הישיבה ננעלה בשעה 09:48.

קוד המקור של הנתונים