ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/12/2016

חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 1

מישיבת הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון

לדיון בהצ"ח הסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון 

יום שלישי, ו' בכסלו התשע"ז (06 בדצמבר 2016), שעה 17:20
סדר היום
הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: ניסן סלומינסקי – יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט

אמיר אוחנה

עמר בר-לב

יעל גרמן

שולי מועלם-רפאלי

רויטל סויד

אוסאמה סעדי

נחמן שי
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף

תמר זנדברג

בצלאל סמוטריץ

עיסאווי פריג'
מוזמנים
תהילה רוט שטרן - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דן שמחה רוטמן - יועמ"ש התנועה למשילות ודמוקרטיה

שלמה פוליטיס - יועמ"ש איו"ש לשעבר

אורית סטרוק - חברת כנסת לשעבר
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

הצעת חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון, התשע"ז-2016
היו"ר ניסן סלומינסקי
רבותיי, ערב טוב לחבריי חברי הכנסת, ערב טוב לאנשי הממשלה, ערב טוב למצטרפים אלינו, מכובדי, חברתי חברת הכנסת, ערב טוב ליושבים פה, בקיצור לכולם. אנחנו פותחים את הישיבה של הוועדה משותפת לחוקה וחוץ וביטחון, אבל אני רוצה להזכיר שמהתחלה החלנו את הנהלים של ועדת חוקה בוועדה הזו, המשמעות היא שאנשים מדברים בנחת, מי שרוצה לדבר יצביע ויקבל, ואחד לא נכנס בדברי השני ולא צועקים, בניחותא, כי דברי חכמים בנחת נשמעים, ואז אפשר יהיה לשמוע כל אחד באמת מה שהוא מתכוון. זה דבר אחד.

אתמול הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק, אנחנו מקיימים את הדיון לקראת קריאה ראשונה, שאני מקווה שבעזרת ה' תהיה מחר. קיימנו כבר דיונים ארוכים ומלאים בכל הנושא הזה, השינוי היחיד שקיים בהצעת החוק הוא שקיבלנו חלק מדבריהם של חברי הכנסת, חברינו מהאופוזיציה, ואם פעם יעל אמרה שהיא לא רוצה להיות רק, איך קראת לזה, עציץ?
יעל גרמן (יש עתיד)
עציץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז את רואה שדבריכם - - - השינוי מההצעה הקודמת, שעליה כבר דיברנו והצבענו ואישרנו, זה בסעיף 7, אלעזר יוסיף גם, בסעיף 7, כל מה שנראה, כי חלק חשבו שגם מה שהיה לא פוגע, אבל כל מה שנראה כפוגע בבית המשפט העליון נמחק ובחלק הזה, זה גם על דעתו של היועץ המשפטי לממשלה, שאכן המחיקה הזו, אין פגיעה בבית המשפט העליון, הוא מתנגד מסיבות אחרות. כאן זה שינוי אחד. השינוי השני, כתוצאה מזה, זה גם בתוספת, גם בסעיף 10, שעמונה נמחקה, ומה שכתוב פה זה רק המקומות שבהם, שוב, אין בהם צווי חלוטים. אם נניח בעפרה יש צווים חלוטים, אז זה לא חל על אותם תשעה בתים, או בנתיב האבות, אז זה לא חל עליהם, זה חל רק על המקומות שאין צווים חלוטים. אלה השינויים.
תמר זנדברג (מרצ)
רק לפני שאנחנו נכנסים לדיון, אם אפשר חוות דעת של היועץ המשפטי של הוועדה. משהו כאן לא כל כך ברור - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, תמר, לא, לא ככה. אני אתן לך לדבר, תוכלי להגיד - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה עוד לפני הדיון, שאלה לסדרי הדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אין סדרי הדיון, אנחנו עוברים את זה כל פעם. זה לא דיון ראשון, אם זה היה דיון ראשון אז סדרי הדיון - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? אנחנו דנים כאן בהצעת חוק טרומית, מה זה לא דיון ראשון? אני באמת שואלת, זו שאלה אמיתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, אני - - -
תמר זנדברג (מרצ)
קודם תסבירו לי את מסגרת הדיון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני אמרתי, מסגרת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מונח לפנינו נייר של הצעת החוק - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, אבל את - - -
תמר זנדברג (מרצ)
וחוות דעת הייעוץ המשפטי מה-27 בנובמבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם את רוצה להיכנס למסגרת הזו אני אקרא לך פעם ראשונה, שנייה ושלישית ונעשה - - - אני לא רוצה להיכנס למסגרת הזאת, אז - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה המסגרת הזאת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
המסגרת הזאת שאת מדברת בלי לקבל אישור, זה הכול.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מבקשת ממך אישור לשאול שאלה במסגרת הדיון, לפני שנכנסנו בכלל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי, אבל את לא קיבלת את האישור אז את לא תדברי, כי אם אני אסביר והוא יסביר ולא יהיה לך ברור תהיה לך זכות דיבור ותוכלי אז לשאול את זה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל לפני שמתחילים אני - - -
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני גם ביקשתי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
כולם רוצים לדבר, עמר ביקש, וזה חלק מהדיון. מה שאתם מדברים זה כבר חלק מהדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, זה לא חלק מהדיון.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אתה נכנס עכשיו - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא, זה לא חלק מהדיון, אתה דיברת לגופו של עניין, נכנסת לגוף הצעת החוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד פעם אני אומר - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אמרת 'דנו', אנחנו מבחינתנו בדיון בהצעת חוק טרומית שהובאה לפה באופן חריג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע, במקרה את מחליפה מישהי שהייתה והייתה שותפה, זה לא רלוונטי - - -
תמר זנדברג (מרצ)
הייתה שותפה למה? עד עכשיו הצעת החוק הזאת, אתמול ראינו אותה פעם ראשונה, דקה לפני ההצבעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, אני עוד פעם אומר, אני לא רוצה להיכנס למסגרת הזאת, אנחנו לא הרבה וזה לא מתאים לזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
היא צודקת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז אני יודע שאת חושבת שהיא צודקת, את גם חשבת שלא צריכים להעביר את ההחלטה. אם בסוף הוועדה בישיבתה מחר בתשע - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל לפחות שתהיה לנו אפשרות להביע את דעתנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יהיו אך ורק הצבעות, היום יהיה הדיון, אז - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אז בוודאי שהיום אנחנו יכולים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, יש לנו את כל הלילה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז בבקשה תיתן לו את זכות הדיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה אני אמרתי? אמרתי שלא תדברי? אמרתי שתבקשי אישור ותקבלי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אני מבקשת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנו, אבל עמר ביקש, הוא קצת לפנייך - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני אחרי עמר.
תמר זנדברג (מרצ)
כולנו אחרי עמר, אבל, שוב, אתה נכנסת לגופו של עניין ולנו יש שאלות מקדימות, זה הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יכול להיכנס למה שאני רוצה, כמו שאני גם לא אכתיב לך מה להגיד ומה לא להגיד.
תמר זנדברג (מרצ)
אין שום בעיה, אף אחד לא ניסה להכתיב לך, בסך הכול ביקשתי זכות דיבור. הצעה לסדר זה מאוד מקובל בכל ועדות הכנסת, אמנם אני פה חדשה ומחליפה, אבל אני נמצאת בוועדות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את ממשיכה לדבר, את רוצה ש - - -
תמר זנדברג (מרצ)
והצעה לסדר זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את מבקשת כאילו כל הזמן שאני אקרא לך קריאה ראשונה. למה את עושה את זה? את ממשיכה לדבר, למרות שאני מסביר לך לא לדבר רק כשתקבלי אישור ואת ממשיכה הלאה לדבר והלאה לדבר. למה את עושה את זה?
תמר זנדברג (מרצ)
מתי אפשר לשאול שאלה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תרימי אצבע ואני אתן לך אישור, אבל הוא קיבל קודם.
תמר זנדברג (מרצ)
אין בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא ידבר קודם ואחר כך את.
תמר זנדברג (מרצ)
אין בעיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, יופי.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם אני מבקשת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, לא חשבתי שלא תדברו, בשביל זה באתם וזה בסדר. עכשיו אני אסיים ואחר כך אני אתן לאלעזר ואחר כך אני אתן לכם.

אז עוד פעם אני אומר, הצעת החוק הזו במתכונתה, רק שני השינויים האלה, נידונו בוועדה הזו לפני ולפנים, מכל הכיוונים, שמענו מומחים, שמענו את כל מי שרק אפשר וגם הוועדה הצביעה וקיימה, עשינו שינויים. אני מציע שכל אחד - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו לא שמענו, אתה הבטחת לנו שאנחנו נשמע וזה אחד הדברים.
תמר זנדברג (מרצ)
זה הצעת חוק או מה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אז אתה לא יכול, אתה מדבר ויש לך את זכות הדיבור ואתה מנצל את זה שאתה יושב הראש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך את זכות הדיבור עוד מעט.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אתה אומר ששמענו את כל הגורמים, זה פשוט לא נכון. אנחנו היינו צריכים היום לשמוע את הגורמים הצבאיים והביטחוניים ונקבע דיון וזה בוטל ואחד הדברים שרציתי לשאול מדוע ולמה אין לנו זכות לשמוע בנושא הזה את הגורמים הביטחוניים שהיו אמורים לבוא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הבנתי, אבל את זה את יכולה לעשות כשאני אתן לך אישור ל - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה אומר ששמענו את כל הגורמים, לא שמענו את כל הגורמים.
תמר זנדברג (מרצ)
זו ועדה משותפת, לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
וזה עוד ועדה משותפת ויש פה נציג - - -
תמר זנדברג (מרצ)
איפה השיתוף?
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אני.
יעל גרמן (יש עתיד)
הנה השיתוף.
תמר זנדברג (מרצ)
מהאופוזיציה כמובן. אתה היוזם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אבל אני גם - - - אני רק לא חבר ועדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אותם אלה שהיו צריכים להיות היום אמורים היו לבוא אחרי שכבר הכנסת מאשרת את זה בקריאה ראשונה, לקראת שנייה ושלישית, זו התכנית. חלו שינויים, אני אומר, ולא הייתה גם ועדה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני משתדלת ל - - - לא להגיד על זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל - - - את מוכנה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
זה לא נכון, הרי אתה יודע שאני הייתי כאן כל הזמן, זה פשוט לא נכון. אתה אמרת שהם לא יכולים לבוא מפני שהם לא רוצים לבוא, מפני שהזמנת אותם. בכלל אף אחד לא דיבר על זה שזה יהיה אחרי קריאה ראשונה. זה לא נכון, אנחנו ביקשנו לשמוע אותם לפני הקריאה הראשונה ואתה אמרת שלא ניתן לשמוע אותם, זימנת אותם והם לא באים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה את אמרת? את שאלת קודם, הם היו צריכים להופיע היום בין שתיים לארבע - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון, ולא בגלל זה שזה אחרי הקריאה הראשונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני הסברתי שהם היו צריכים להופיע היום בין שתיים לארבע, כשזה כבר אחרי הקריאה הראשונה, כי אתמול תוכנן, לפי מה שחשבנו שזה יעבור בקריאה ראשונה ואמרנו שהם יופיעו - - - אני הזמנתי אותם, וגם כן, זה בספק עוד, אבל נראה איך שזה יילך בין ראשונה לשנייה ושלישית. בסדר, ככה זה, זה מה שהיה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא יותר הגיוני שלפני קריאה ראשונה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אמרתי הגיוני או לא, אבל את אומרת על דבריי 'לא נכון, לא נכון', כשאת חוזרת על מה שאני אומר ואת אומרת שאני צודק. אז באמת, אל תעשי את זה, כי אני לא אוהב את זה, את יודעת, כמו עם ההודעות. עזבי, יעל.
יעל גרמן (יש עתיד)
ניסן, אנחנו ביקשנו לשמוע את זה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, אני לא רוצה, חבל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו ביקשנו לשמוע את זה לפני קריאה ראשונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני יודע מה שביקשת, את גם ביקשת שהחוק הזה לא יעבור. אני יודע, אבל - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, לא ביקשתי, רציתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רצית, נו, אז מה?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא היה טעם לבקש, אני - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, די, אני מבקש. אז אני שוב חוזר - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אז למה אנחנו לא שומעים אותם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תשאלי כש - - - אז אני אמרתי את השינויים שישנם ואני מציע, אם אנשים רוצים להתמקד בשינויים האלה, בכבוד, מי שירצה יוכל לדבר על כל החוק כולו בזמן שיוקצב לו, אבל אני רק מציע שאם אנחנו רוצים באמת להיות יעילים ולא לחזור ולגרוס את כל מה שדיברנו פעם ופעמיים ושלוש, והרי כבר אישרנו את זה אפילו והייתה הצבעה, אבל כל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה אתם אישרתם את זה להצעה טרומית, לא אנחנו, זה לא הצעה של האופוזיציה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סליחה, יושבת כאן מיכל רוזין מבחינת הוועדה וזה שאת באת זה לא אומר שום דבר, מבחינת הוועדה, מיכל רוזין ישבה ושמעה ודיברה והכול.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, זה לא מיכל רוזין הגישה הצעה טרומית להצעה שכבר עברה טרומית ונידונה כאן לקראת ראשונה. מה, אני לא מבינה מה זה רלוונטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שום דבר, את לא צריכה - - - אלעזר, בבקשה.
אלעזר שטרן (הלשכה המשפטית)
למעשה הנוסח שמונח לפניכם, שהועבר אתמול במליאה בקריאה טרומית, הוא נוסח שדומה בעיקרו לנוסח שהוועדה אישרה בשבוע עבר להכנה לקריאה הראשונה, למעט שני שינויים מרכזיים, שתיכף אני אפרט. לשאלתך, חברת הכנסת זנדברג, הסיבה לתאריך השונה על חוות הדעת שהנחנו היא פשוטה. לא כתבנו חוות דעת חדשה, פשוט למעט ההיבט האחד, שכבר אני אזכיר, יתר ההערות שהערנו, הן במישור של הדין הבינלאומי, הן במישור של ההיבטים החוקתיים, של זכות הקניין, השוויון, הן באשר לרציונלים השונים של הצורך הציבורי, ההפקעה, זאת אומרת כל ההיבטים שהצבענו עליהם בחוות הדעת ובדיונים בוועדה מבחינתנו נותרו בעינם, לא השתנה דבר. אותן הערות שהערנו אז רלוונטיות גם היום, למעט היבט אחד, שאלה השינויים שכבר אני אפרט.

השינויים הם, כמו שאמר היושב ראש, בסעיף 7(א), 7(ב) ו-10. הן ב-7(א) והן ב-7(ב), אני מזכיר, סעיף 7 מדבר על התליית הליכים ופקיעתם, זאת אומרת שככל שרשויות האזור, שזה המפקד הצבאי, מוצא שמתקיימים התנאים של סעיף 3, דהיינו הבנייה נעשתה בתום לב או בהסכמת המדינה, הרי שיוטלו הליכי האכיפה והצווים המנהליים. בנוסח שהוועדה אישרה כהכנה לקריאה ראשונה בשבוע שעבר, דובר על התליה ועל פקיעה לא רק של הליכי אכיפה וצווים מנהליים, אלא גם על צווים שיפוטיים ופסקי דין והדבר הזה ירד. זאת אומרת כרגע הסעיף מדבר אך ורק על התליה של הליכי אכיפה וצווים מנהליים, ונאמר במפורש, ככל שיש צווים שיפוטיים או פסקי דין לגבי מימוש ההליכים המנהליים האלה, לא תחול ההתליה הזאת. זה תיקון אחד.

תיקון מקביל נעשה בסעיף 10, סעיף 10 הוא הוראת מעבר שקשורה לסעיף 7. סעיף 10 דיבר בנוסח המקורי שלו על ארבעה יישובים שלגביהם ההצעה הייתה לקבוע שההליכים, ככללם, יוטלו בתקופה של 12 חודש, שבמהלך התקופה הזאת ייעשה ההליך שמופיע בהצעת החוק. התיקון הוא כפול, אל"ף, היישוב עמונה הורד מרשימת ארבעת היישובים, אז בעצם נותרו שלושה יישובים, והשינוי השני, שגם כן נאמר במפורש, שכל ההתליה הזאת לא תיעשה ככל שיש החלטה שיפוטית, צו שיפוטי או פסק דין חלוט לגבי אותם היישובים.

אלה השינויים היחידים מהנוסח שהוועדה אישרה לקריאה ראשונה בשבוע שעבר ולכן הנקודה שאנחנו הצבענו עליה בחוות הדעת לגבי הנושא של התערבות בפסיקה של בית המשפט, היא מתייתרת. אבל כל יתר ההערות, הן לגבי הדין הבינלאומי, הן לגבי ההיבטים החוקתיים, בעצם נותרו בעינן, כי אותו נוסח ואותה הצעה שאושרה אז, באותן הנקודות האלה, היא זהה לחלוטין ולכן אותן ההערות שנשמעו עדיין עומדות בעינן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. עמר, בבקשה.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, בשבועיים האחרונים אנחנו נוכחים בשבירת כל הכללים, הדמוקרטיים, הפרלמנטריים. אני חושב שהדיון המקדים שהיה כאן, האם זאת הצעת חוק טרומית או רק הצעת חוק טרומית בכאילו, זה עוד דוגמה לשבירת כל הכללים האלה. מדובר כאן בסך הכול, או לא בסך הכול, בחוק דרמטי, חוק דרמטי שהובא בחופזה. כשזה הגיע הנה לוועדה אתה לא אפשרת לגורמים מקצועיים מוסמכים, גם של משרד החוץ, גם של משרד הביטחון, לדבר לפני ההגשה לקריאה ראשונה, הסברת את זה בכל מיני תואנות כאלה ואחרות. שמענו בעיקר חוות דעת או מומחים מהצד האחד, לא שמענו מומחים אחרים, נתת תחושה שהכול כאן עם, איך היינו אומרים בצבא? 'הסורים על הגדרות'. הסורים לא על הגדרות, ואז ברגע שסיימת כאן את הדיון התברר שפתאום יש עשרה ימים עד שזה הגיע אתמול, תיכף נדבר על זה. פתאום יש עשרה ימים, זה נדחה, הייתה אמורה להיות הצבעה ביום רביעי שעבר ופתאום יש זמן כי יש ויכוחים בקואליציה והבית היהודי מושך אתכם, לא אתכם, כן? אתם מהבית היהודי, מושך ומושך את כל הקואליציה הזאת ובסופו של דבר רגע לפני שהגשת את זה לקריאה ראשונה המצאתם פה איזה קונץ, פטנט, של פיצול החוק. גם חיפשתם תקדימים בהיסטוריה של הכנסת ובסוף מצאתם איזה משהו לפני ארבע שנים ואז התברר שהקונץ, פטנט הזה לא עובד והקואליציה לא עומדת מאחורי זה ואחרי זה שיניתם את זה ואתמול עוד פעם, בעוד תרגיל, במליאה, תרגיל, שייתכן שאולי מבחינת תקנון הכנסת הוא אפשרי, אבל באמת זה לא דבר מקובל, זה לא נעשה. הבאתם כמעט במחטף את החוק הזה לקריאה טרומית. והיום נקבע דיון של שלוש שעות ושוב, הדיון צריך להיות דיון בקריאה טרומית מהתחלה עד הסוף, כולל כל הנושאים שלא נידונו בפעמים הקודמות ומוקצות לזה שלוש שעות מתוך מטרה מחר להעביר את זה בקריאה ראשונה.

אז דבר אחד ברור, את תושבי עמונה הפקרתם, שרפתם אותם על המזבח הזה שנתיים, כי היו לכם שנתיים זמן להתעסק עם זה, ואחרי השנתיים האלה בימים האחרונים נתתם להם את התקווה שזה יימשך ויימשך ועוד רגע יימצא פתרון, למרות כל הכשלים. אתמול פורמלית הפקרתם אותם, מבחינתי הפקרתם אותם כפצועים בשטח, הם ישלמו כבר את המחיר - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אם אתם מצביעים איתנו על - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, בצלאל, אני מבקש.
עמר בר-לב (המחנה הציוני)
הם ישלמו את המחיר. זו בושה וחרפה, כל ההתנהלות הזאת זו הצגה אחת גדולה, זו פרסה. אני, אדוני היושב ראש, לא מוכן לקחת חלק בזה, אני לא מתכוון לשבת כאן עכשיו שלוש שעות ולהמשיך בהצגה הלא רלוונטית הזאת ואני ממש מוחה על זה וכאקט של מחאה אני גם קם והולך. אני לא מוכן להמשיך, אתם הפכתם אותנו לפלקטים ובברוטליות, עם טיעונים דמוקרטיים כאלה ואחרים, נהלים כאלה ואחרים, אתם מעבירים בצורה בלתי מתקבלת על הדעת, שלא היה לה תקדים בכנסת הזאת, חוק בקריאה טרומית. זה בלתי מתקבל על הדעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה לך. תמר זנדברג.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה רבה. אני רוצה להתחיל מההבהרה של היועץ המשפטי. אני מודה לך על ההבהרה הזו, היא כמובן הייתה ברורה לנו, שמדובר בעצם באותו חוק, באותן בעיות, באותו גזל, באותה גנבה, באותה בעיה דמוקרטית חוקית, חוקתית, ישראלית ובינלאומית קשה, אלא שעיוותתם איזה סעיף ובעצם הוצאתם את עז עמונה. אנחנו ידענו מראש שעמונה זה עז, עמונה זה תירוץ, עמונה זה עז שהוכנסה לחוק הזה, שהוצבע כאן בכנסת כבר ב-2012, הקואליציה בהרכב דומה להיום התנגדה לו, כי ברור לה שהחוק הזה עושה דברים שהיא לא יכולה לעשות, שמדינת ישראל לא יכולה ולא צריכה ולא רוצה, דרך אגב, לעשות, אבל יש כאן לובי מתנחלים מאוד מאוד חזק, שכל המפלגה שלכם שייכת לו, שכל מפלגת הליכוד יושבת בכיס שלו ולא אכפת לאף אחד מהאינטרס של מדינת ישראל, ממשיכים הלאה.

עכשיו השאלה שלי היא כזאת. אוקיי, הפקרתם את עמונה, הוצאתם את העז הזאת, הלכתם לחוק שמשמעותו פשוט החלת החוק הישראלי על עוד ועוד אלמנטים בשטחים הכבושים שנמצאים תחת שלטון צבאי ישראלי מחוץ לגבולות מדינת ישראל. שם אנחנו עושים דבר, יש לנו דין אחד ליהודים ודין אחר לערבים. יש לנו חוק, כנסת ישראל מחוקקת חוק שאומר מותר לגנוב, אבל לא מותר לגנוב בכל מצב, מותר לגנוב אם הגנבה היא מערבים לטובת יהודים. פשוט מאוד. אז בואו נכתוב כותרת אחרת לחוק ונגיד שזה מה שאנחנו עושים, לפחות נהיה כנים עם עצמנו ועם תושבי מדינת ישראל.

עכשיו אומר היועץ המשפטי לוועדה בחוות דעתו מה-27 בנובמבר, שכמובן הונחה בפנינו וגם היועץ המשפטי בעצמו אומר שלא השתנתה מאז, הוא מפרט את הסוגיות, מעמד שטחי יהודה ושומרון והדינים החלים בהם לפי המשפט הבינלאומי, רכישת זכויות לא רצונית במקרקעין של אחרים, מילה אחרת לגנבה, הפקעת מקרקעין פרטיים, מילה אחרת לגנבה, היבטים חוקתיים בהצעת החוק, כל הדברים האלה לא השתנו, מה הדבר היחיד שהשתנה? התערבות המחוקק בפסיקה חלוטה של בית המשפט. כאן עשיתם קצת - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה מתכנן את השוד, הא? טוב לך עם זה? תגיד לי, טוב לך? זה ביום השחור שלך יירשם. כמה ימים שחורים יש לך בוועדה הזו, אני לא יודע. תגיד, אתה שלם עם מה שאתה עושה? מה זה שווה? לימדו אותנו על - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תגיד לי, ככה אתה נכנס באמצע דברים?
עיסאווי פריג' (מרצ)
כי אני רואה איך אתם מנהלים את העניינים, איך אתם מנהלים את העניינים. טוב לכם להיות שודדים וגזלנים ומה עוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
חברי, אני מצטער - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
טוב לכם עם זה? ההיסטוריה תשפוט אתכם. אתם מלמדים אותנו, גנב, מה צריך לעשות לו. לימדתם אותנו בחוק טרומי, לימדתם אותנו בהרבה דברים ועכשיו אתם משנים לנו את כל ההבנה, עם השטויות שלכם. אתם שורפים את כולנו עם השטויות שלכם ואתה תראה את זה וההיסטוריה תשפוט אותך. אתה עומד כאן בגאווה ומתכנן את השוד הזה, תתביישו לכם, תתביישו לכם.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עיסאווי, זה לא הוא, זה אני, למה אתה לוקח לי את הקרדיט?
עיסאווי פריג' (מרצ)
בסדר, סמוטריץ, כל הכבוד לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בצלאל, בצלאל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה אתה לוקח לי את הקרדיט?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בצלאל, עשה לי טובה. בצלאל, בבקשה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כל הכבוד לך, אתה הצלחת להובי את הממשלה הזו לתהום. כל הכבוד לכם, אני מוריד בפניך את הכובע, אתה לבד הכנסת את כולנו לתהום.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אתה בקריאה ראשונה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
חוצפה שאין כדוגמתה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
איזה חוצפה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
להיכנס - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
חוצפה מה שאתם עושים.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
למה חוצפה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
חוצפה מה שאתם עושים.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מה הבעיה עם חוק דרומי?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם לימדתם אותנו - - - ואתם עושים את זה. תתביישו לכם. תתביישו לכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, כי אתה בקריאה שנייה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איזה שנייה ואיזה שלישית. על מה אתה מאיים? כדי להשתיק אותי?
אמיר אוחנה (הליכוד)
הוא בא לעשות - - - הוא מחכה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה טוב לך, טוב בהשתקה, זה מה שאתה רוצה? להשתיק אותי? תתביישו לכם.
אמיר אוחנה (הליכוד)
להשתיק אותך? מרגע שנכנסת אתה צורח.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני אעשה את זה ועוד איך אני אעשה את זה. ההיסטוריה תשפוט אתכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה בקריאה שלישית.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם, אתם, ההיסטוריה תשפוט אתכם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, קחו אותו לחמש דקות, עד שהוא יירגע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
עזוב, תן לי, מה? פעם שנייה זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, קריאה שלישית.
עיסאווי פריג' (מרצ)
נו, אז נו תחזור בך, תתקן. מה, אני אשתוק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לחמש דקות. תצא לחמש דקות להירגע ותחזור.
עיסאווי פריג' (מרצ)
שודדים, ההיסטוריה תשפוט אתכם.
קריאה
אני מציע שיכבו את המצלמות, אז הוא ייצא.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם את כולנו מובילים לתהום. בלי מוסר, בלי ערכים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. בבקשה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כל הכבוד לך, סמוטריץ. כופפת את ממשלת עלי ביבי ו-40 שודד. זה מה שאתם עושים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, תמר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מביבי ומה-40 שודד. וואלאק, כן, אני אצא. עכשיו הוא יחזור בו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח, אדוני המאבטח.
עיסאווי פריג' (מרצ)
נראה מה השוד הבא שאתם מתכננים.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
החלת הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם היהודים כערבים, אתם מכניסים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתם חולמים ותמשיכו לחלום.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
נכון, עד שנקיים את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תמשיכו לחלום.

(חבר הכנסת עיסאווי פריג' יוצא מהישיבה)
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אוסאמה, אל תנסה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אל תנסה לחקות אותו. תמר, בבקשה תמשיכי.
תמר זנדברג (מרצ)
יש לי שאלה כזו, אותה חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה, המנומקת, שמונחת בפנינו, בכל הסעיפים, שהוא קורא להם קשיים משמעותיים, בשפה מאוד מאוד מעודנת, מה אתם מתכוונים לעשות עם זה? יותר מזה, יש לנו אמירה ברורה וחד משמעית מאתמול בערב, אחרי תרגיל הטרומית שעשיתם, של היועץ המשפטי לממשלה, שאמר באופן מפורש שהחוק, כפי שהוא, בלי עז עמונה, הוא חוק לא חוקתי, שהוא מתנגד לו בתוקף ושהוא לא יכול ואין לו כוונה להגן עליו בבג"צ.

בג"צ זה לא עניין שלכם, כבר הבהרתם את זה. אתם עשיתם דבר נורא ברור, אמרה את זה שרת המשפטים ואמר את זה חבר הכנסת המציע אתמול במליאה, אתם עשיתם דבר שאומר ככה, שלטון החוק זה עניין לשמאל, זה לעמותות השמאל. הפרת החוק זו המומחיות של הימין. תסבירו לי, חוץ מצדיק אחד שטרחתם לגנות אותו, איך הבאתם את עצמכם למצב הזה? איך הבאתם את עצמכם למצב שאנשי חוק, אתה יודע מה, חובשי כיפות, סליחה על התיוג, עומדים בשער ומתריעים, 'חברים, אתם עוברים על החוק, אתם עושים דבר שלא ייעשה'. הרי אפשר לחוקק חוק שהשמש זורחת במערב ושוקעת במזרח, אפשר לעשות את זה, וכשיבוא בית המשפט ויגיד לא ויפסול את זה אתם תגידו שבית המשפט זה עמותות השמאל. תגידו, אתם השתגעתם? איך אתם הולכים לישון בלילה עם דבר כזה? אני באמת שואלת. מה תגידו ליועץ המשפטי לממשלה? מה תגידו לו? 'אתה רק יועץ'?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא סופרים אותו בכלל, מצפצפים עליו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אני מבקש.
תמר זנדברג (מרצ)
תביאו חוק שמפצל את תפקיד היועץ ואומר לא, הוא צריך להגן עלינו בכל מחיר והוא יגן עלינו בבג"צ, כשאומרת לכם האינסטנציה המשפטית הבכירה שאי אפשר לעשות את זה? מה, אתם תהפכו יום ללילה, שמים לארץ? מה אתם מבקשים לעשות כאן? באמת, תגידו לנו, זה כל כך שווה את זה? זה שווה את זה? זה שווה שינוי סדרי עולם? אותם 40 קרוונים בעמונה, שלא בתום לב ולא בעידוד מדינה, וגם לא יהיו, אחרי שעמונה תפונה, מה תבואו ותגידו? תמשיכו לקדם את זה לקריאה שנייה שלישית? איך אתם מתכוונים לעשות את זה? אני באמת רוצה לדעת. איך סדרי עולם, סדרי כנסת, סדרי משפט משתנים כאן, כי עם כל הכבוד סמוטריץ רוצה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
רק כשהעבירו את הסכמי אוסלו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, שולי, אני מבקש - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ושינו חוק יסוד בכנסת, זה היה בסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה קשור?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
כי זה התאים לאג'נדה שלך. כי את מדברת על - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
שולי, אני מבקש, שולי, בבקשה, אני לא רוצה להכניס אותך לקריאות.
תמר זנדברג (מרצ)
שולי, את רוצה שאני אגיד לך משהו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, תמר.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני חייבת פעם אחת, עם כל הכבוד, הסכם אוסלו לא היה חייב לעבור בכנסת, זה לא היה חוק, רבין הביא את זה למרות זאת, ואת יודעת משהו? הוא נרצח בגלל זה. אז לפני שאת מדברת על הסכמי אוסלו, שלי נעלייך מעל רגלייך כשאת מדברת על הסכם אוסלו.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אני רחוקה מהדבר הזה ואל תהיי פופוליסטית, זה לא מתאים לך.
תמר זנדברג (מרצ)
עם כל הכבוד, אל תיתני לי ציונים.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
זה לא מתאים לך. הפופוליזם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
שולי, אני מבקש, את רוצה שאני אכניס אותך לקריאות?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
תפסיקו להעלות את זה, כי כל פעם שאתם אומרים אוסלו - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה אתה לא מכניס אותה? למה את עיסאווי אתה הרחקת בחמש דקות? למה לא? היא מפריעה יותר מכולם. למה אתה לא עושה לה קריאות?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אויש, פעם ראשונה שהוצאתי הגה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את מפריעה לכל אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, גם אותך לא הכנסתי עוד לקריאה, עוד מעט.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ברור, כי אתם לא מסוגלים לשמוע את הדברים שיש לנו להגיד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, שולי, מספיק. יעל, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
שולי, מספיק, הרי ממילא הוא לא מתרגש ממה שאנחנו אומרים, הוא שומע את זה בנחת ובשובה ועושה את מה שהוא רוצה ולזה קוראת שרת המשפטים, חברת המפלגה שלו, דמוקרטיה. זו דיקטטורה. דיקטטורה זה כאשר רומסים את זכויות המיעוט. המסמך הזה הוא דיקטטורה, זו רמיסה של זכויות מיעוט וכל ההליך של אישור המסמך הזה מלווה באמצעים דיקטטוריים, כלה במה שהיום עשו, בושה וחרפה, לקחו את בני בגין, קול המצפון, האחד שאי אפשר לומר עליו שהוא שמאל, שמאל, שמאל, שמאל - - -
תמר זנדברג (מרצ)
למה אי אפשר? אפשר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אי אפשר לומר עליו, מפני שהוא, מה אפשר לעשות, הוא בן מבניה של התנועה הימנית, של התנועה הז'בוטינסקאית, הוא בן של מנחם בגין והוא באמת אדם ימני, הוא רק דבר אחד, הוא אדם מצפוני, מפני שאתה יודע מה? אני רוצה לומר לך משהו, ניסן, ואני אמרתי את זה כמה פעמים פה, אני באמת לא חושבת ששלטון חוק ושמירה על זכויות בכלל ושמירה על זכויות מיעוט בפרט זה נכס של השמאל. זה צריך להיות ולעתים זה גם נכס של הימין. הניסיון הזה להפריד בין השאיפה לצדק ושמירה על זכויות ושמירה על החוק ועל כבודו של בית המשפט העליון היחיד שיש לנו, לשים את זה בשמאל, זה אחת מנקודות התורפה שלכם, שעליהן אתם בסופו של דבר תפלו, כולכם. כי מי שלא שומר, בסופו של דבר, את הצדק ומי שלא שומר על זכויות בכלל ומי שמצפצף על שלטון של משפט ושל סדר ושל בית משפט עליון, אין לו זכות שלטון. זה מה שאתם עושים.

אז כל החוק הזה נולד בחטא, ממשיך בחטא, ואתה מנצח את זה בשקט, בשלווה, מקשיב לכולם, אומר לשולי שתשתוק מפני שכל מה שאתה רוצה זה להעביר, אז למה צריך לנענע את הספינה? ולמה צריך להעביר אותה את כל הדיבורים המיותרים בעיניך? אתה הרי תעביר אותה, כי לא אכפת לך מאף אחד מהערכים שעליהם אתה נשפטת, שעליהם אתה גדלת. אתה בוגד בכל הערכים, הערכים של צדק, של כבוד האדם, של כל מה שמדינת ישראל נוסדה ונמצאת עליו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ניסן, זה לא פייר, אתה לוקח לי את כל הקרדיט, כולם מאשימים אותך, אני לא מבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בצלאל, עשה לי טובה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זה בצלאל.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אתה מרגיש שאתה יכול להתבדח פה על משהו? באמת. אתה שומע אנשים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רויטל.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא, סליחה, אתה שומע אנשים מדברים מדם ליבם, לפחות תהיה בשקט, לפחות תכבד את זה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
גם אנשי עמונה שדיברו מדם ליבם, לא רצו אנשים לשמוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רויטל ובצלאל, לא. שולי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לא נכון, לא נכון. לא נכון, שולי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא שמעתי? אני ישבתי ושמעתי אותם.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
כולנו כואבים את הכאב שלהם.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני ישבתי כאן כשאת לא ישבת כאן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רויטל, תני לי לעשות כאן סדר, לא קל לי כאן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני הייתי כאן לאורך כל הדיונים גם כשאת לא היית.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אל תכניסי אותם לפה, כולנו כואבים את הכאב שלהם, כולנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, את בזכות דיבור, את לא צריכה לענות לה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
קודם כל אנחנו כואבים את הכאב שלהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
רויטל, בבקשה. בצלאל, אני מבקש.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני ניסיתי להבין את ההתעלמות מכל מה שנקרא נוהל תקין, את הניסיון לקפל ולהיאבק ולהתעלם מכל מה שאנחנו מכירים פה בכנסת כאשר חשבתי שאתם באמת דואגים לתושבי עמונה. אני חייבת לומר לך, גם לי תושבי עמונה נגעו ללבי, גם אני חשבתי שראש הממשלה היה צריך, במשך השנתיים שהיו לו מאז 2014, לנסות למצוא להם פתרון ואני חושבת שראש הממשלה אשם בכל מה שקרה כאן, מפני שהוא לא מצא פתרון כמו שהוא לא מצא פתרון להרבה מאוד דברים, כמו שהיום אנחנו ראינו את דוח מבקר המדינה שמדבר על כך שמאז 2006 עד היום עוד אין תכניות מסודרות לעורף ועד היום העורף נמצא בסכנה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אבל מה בוער?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא בוער, נכון, יש לנו זמן.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מה בוער?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, נחמן. עוד דקה אתה תדבר.
נחמן שי (המחנה הציוני)
כסף שהיה מסדיר את העורף יכול היה להספיק אם לא היו זורקים אותו בשטחים.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נחמן, אתה לא היית פה כשפתחנו. נחמן שי, אני מבקש, עוד מעט תקבל זכות הדיבור, תדבר, תוכל להגיד מה שאתה רוצה בכבוד, ושנשמע אותך גם.
יעל גרמן (יש עתיד)
יכולתי להבין את כל המהירות, את כל הדרך הקלוקלת והמתעתעת הזאת אם באמת ידעתם שאתם רוצים להימנע מה-25 בדצמבר ומהפינוי בעמונה. אבל היום הפינוי הוסר, מה זה הוסר? מפנים, גמרנו, עמונה לא נמצאת בחוק הזה, אז למה אתם ממשיכים בדרכים הקלוקלות שלכם? למה, כאשר אנחנו דרשנו שיגיעו הנה מומחים לביטחון ולמדיניות חוץ ואתה אמרת שביקשת מהם, אבל הם לא רוצים להגיע, ולאחר מכן, אני יודעת שלפחות אחד מהם אמר שהוא מוכן להגיע וקבעת פה. למה עכשיו אתה דוחה את זה? למה? למה אין לנו זכות, כחברי ועדה משותפת, לחוץ וביטחון ולחוקה, למה אין לנו זכות לשמוע מומחים לביטחון ומומחים למדיניות חוץ שיבואו ויגידו לנו מה ההשלכה של החוק הזה, כמו שהוא, בלי עמונה, בלי 7, בלי 10, בלי רטרואקטיביות. למה אין לנו זכות? מה שלילת הזכויות הזאת? מה הדורסנות הזאת? אני אמרתי, ככה אתה אומר, אני לא רוצה שהוא יופיע לפני קריאה ראשונה, למה? לא יותר הגיוני שלפני שאנחנו מעלים לקריאה ראשונה אנחנו נשמע את כל הדעות? הרי שמענו פה שעות את המומחים, את אותם מומחים שהמציאו לנו חוקים בינלאומיים חדשים, שנתנו פרשנות שמעולם לא שמעתי ואף מומחה בעל שם לא תומך בפרשנות המעוותת שלהם לחוק המעוות הזה. שמענו אותם פה שעות ולא הפסקת אותם וגם אני ישבתי ושמעתי. אז אתה לא יכול להביא מומחים ממה שאתה קורא הממלכה? פתאום הממלכה לא נשמעת פה? פתאום אתה לא שומע את הממלכה? למה? אפשר לדעת?

ועוד לך מה למהר, מה אתה רץ? לאן אתה רץ? תגיד לי. אז עכשיו, כשכבר אין לך את האיום של הפינוי וממילא יהיה פינוי, תעשה לפחות את הנוהל כמו שצריך, תביא לנו את מה שצריך. אנחנו חברי ועדה ויש לנו זכויות. אני מבינה את עמר, גם אני שקלתי את זה, אבל אני לא אעשה את זה, אני לא אעשה את זה. אני מאוד כועסת, אני חושבת שאנחנו נמצאים על פי פחת, היום, בתקופה הזאת, מבחינה דמוקרטית, בניגוד למה שאיילת שקד חושבת. אני חושבת שהיא ואתה וסמוטריץ וגם את, שולי, אתם מקעקעים את יסודות הדמוקרטיה שלנו ואני חושבת כאן כדי להילחם על הדמוקרטיה, כדי להילחם על הזכויות, כדי להילחם על מה שנותר עוד להילחם. ואני אלחם אפילו אם אני אכעס.

ואני מבקשת ממך, פעם נוספת, לפני שאנחנו מעבירים את זה בקריאה ראשונה, מה המהירות הזאת? מה זה? אתמול הגשתם לנו חוק שלא ראינו, היום אנחנו דנים ומחר אנחנו מצביעים? מה אתה ממהר? ב-25 ממילא יפנו את עמונה, אז בוא לפחות תעשה את הדבר הנכון. תן לנו לשמוע את כל המומחים, תן לנו להביע את דעתנו, תן לנו לדון בזה ואל תשליט את הדורסנות והכוחנות שאתה נוהג בהם לאחרונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה. רויטל ואחר כך נחמן שי.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אתם יודעים, אני שומעת את הדברים המאוד כואבים שמדברים פה חבריי, גם עיסאווי פריג', גם תמר וגם יעל ואני לא חושבת על אף אחד אלא על תושבי עמונה. ואני אגיד לכם למה אני חושבת על תושבי עמונה, כי כמו כולנו אני ראיתי אותם פה, במיוחד את הצעירים, שהיו בטוחים שלא יפנו אותם ואני מבינה שמה שאתם עושים פה, וכן, פה אני אתן לך את הקרדיט, את כל הקרדיט אני אתן לך, מה שאתם עושים פה זו הונאה אחת גדולה שלהם ועכשיו של כל ההתיישבות. כי כמו שאנחנו ידענו פה מצוין, בכל הדיונים שנעשו פה על חוק ההסדרה, הראשון, ידענו מצוין שהוא לא יעבור, שהוא יעבור רק בקריאה ראשונה, שכחלון לא יעביר אותו, שהוא לא יגיע לשנייה ושלישית, שעמונה תפונה, ועמדנו וזעקנו פה. ותושבי עמונה, ואני גם בדוכן המליאה, כל מה שקורה פה זו הונאה כי אתכם יפנו.

עכשיו מה אתם עושים? באיזה מתק שפתיים עומדים, מוציאים את החוק של הרטרואקטיבית ואומרים 'אתם, תושבי עמונה, אתם הקורבן, אתכם נפנה ונדאג לכם למשהו, אבל אנחנו נסדיר אחת ולתמיד באיזה שהוא הליך היסטורי את כל ההתיישבות העובדת'. סליחה, לא העובדת, ההתיישבות ביהודה ושומרון. אובדת ב-א'. ואני רוצה לומר לכם משהו על נציגי הציבור שלכם שיושבים פה, ואלה שלא יושבים פה, עובדים עליכם בעיניים, כי יעבירו את החוק הזה בקריאה ראשונה, אולי גם בקריאה שנייה ושלישית, אולי, אולי, ואחר כך הוא לא יעבור במבחן בג"צ. אבל זה לא אכפת לנציגי הציבור שלכם, כי אז יהיה את מי להאשים, את שלטון החוק. הרי היועץ המשפטי לממשלה, חובש הכיפה, ואני כל כך כועסת על עצמי שאני צריכה להגיד את המשפט הזה, עומד ואומר 'חוק ההסדרה לא יעבור'.
יעל גרמן (יש עתיד)
את מבחן בג"צ.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
הוא לא יעבור את מבחן בג"צ, הוא לא חוקתי. כולכם פה יודעים את זה מצוין, אבל מה אתם עושים? אתם עובדים על הציבור שלכם בעיניים. וכשעומדת שרת המשפטים אתמול ואומרת בגלי צה"ל, 'זהו רגע היסטורי, אנחנו עכשיו עומדים להסדיר את כל ההתיישבות אחת ולתמיד', ואתמול במליאה אתם עומדים ואומרים 'הנה, קיבלנו מנדט ואנחנו ניישם את המדיניות שלנו'. לא, אתם לא מיישמים את המדיניות שלכם, כי אתם יודעים מצוין שהוא לא יעבור ואתם יודעים מצוין שאתם עובדים על הציבור שלכם ואתם יודעים מצוין שהחוק הזה לא יסייע בכלום. אתם עובדים על הציבור שלכם.

עכשיו, לי זה כואב, הציבור שלכם לא מבין את זה, אבל אתם יודעים איפה הנזק הכי גדול? הנזק הכי גדול, שגם אתם מבינים את זה אבל מה אכפת לכם. אתם עוד פעם תצרו אויב שהוא שלטון החוק, בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה, ועוד פעם את התדמית שלנו בזירה הבינלאומית אתם הורסים על הדרך. וכל זה כשאתם יודעים מצוין את התוצאה הסופית. כי כשהיה פה את חוק ההסדרה בוורסיה הראשונה אני אמרתי 'זו הונאה, הוא לא יעבור, זו הונאה של תושבי עמונה', ועכשיו זאת הונאה עוד יותר גדולה, לא רק שתושבי עמונה, שנותנים להם תחושה שהם קורבן, אלא של כל ההתיישבות. אז עם כל הכבוד, תתכבדו, בבקשה, באמת את המדיניות שלכם ליישם, לא באמצעות מהלכים אנטי חוקתיים, כשברור לכולכם שהם לא יעברו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה לך. נחמן שי ואחר כך אמיר אוחנה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מה שאתם מנסים לעשות היום זה להעביר דרך חור המנעול פיל. ככל שאני יודע, בפיזיקה קיבלתי ציון נורא נמוך, עדיין יש מגבלות, אתה מסתכל על חור המנעול לראות אם הפיל עובר, אז לא, הוא לא יעבור. לא פיל, לא פילפילון ולא פיל פיל פיל פילון. הוא לא יעבור. דרך הסוגיה של עמונה, שהיא, הערה אחת למסמך המשפטי, תיכף אני אתייחס אליו, הוא מסמך מצוין, אבל הוא לא בעיה אנושית, להעמיד את זה על המישור הסנטימנטלי זה לעבוד על הטראומות שכבר נוצרו בעקבות פינוי עזה וכן הלאה. ימית זה היה יותר פשוט. זה הכול, זה להדליק מחדש את הרגשות.

מבחינה משפטית, הגשתם מסמך משפטי - - - אבל אתם רוצים בערמומיות, בחוסר יושר, לנסות ולקדם את סיפוח יהודה ושומרון למדינת ישראל דרך הסוגיה של עמונה. אז אולי השלב הראשון הקטן הזה, אולי הוא יצליח, ההמשך קשה, ההמשך לא יכול לעבוד ולמה? בגלל שהקהילה הבינלאומית לא תיתן למדינת ישראל - - - אם אנחנו לא יודעים לעשות סדר בבית הם יעשו סדר פה, והטראומה שלי, אני אומר את זה טראומה כי יש במחנה שלנו גם כאלה שמתפללים לאותם כוחות שיתערבו פה סוף סוף, אבל בשבילי זה טראומה, כי אני רוצה להחליט על גורל מדינתי, אני לא רוצה שיעזרו לי בעניין הזה, הם יעצרו אותנו. אבל הם לא יעצרו אותנו בטוב, הם יעצרו אותנו ברע ואתם מזמינים את הרע הזה.

יש ביהודה ושומרון, במקרה הטוב, ושים לב שאני משתמש בטרמינולוגיה 'יהודה ושומרון', לא שטחים ולא השטחים הכבושים ולא הכול, כי זו ארץ אבותינו, אני מסכים איתך - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
גם אני.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
גם אני לא, אני אפילו לא קוראת להם מתנחלים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אבל ה-400,000 איש האלה לא יכולים להכריע את גורלם של 8.5 מיליון איש, בהם ילדיי ונכדיי וניניי וגם בני משפחתי, לא יכולים. לא יכולים, אין. שמענו אתמול שיעור בדמוקרטיה, הזכירה את זה יעל, מהשרה, זה יפה שהיא מלמדת אותנו דמוקרטיה, זה בסדר, ובכן, בדמוקרטיה המיעוט לא יכול להכתיב לרוב. זה לא הרוב, זה המיעוט מכתיב לרוב איך תיראה מדינת ישראל לעתיד לבוא. בין שתי אותן רגליים שעליהם קמה ומתקיימת מדינת ישראל, מאז 1948, וגם לפני כן, הרגל הדמוקרטית והרגל היהודית, אתם נתתם אתמול בעיטה לרגל הדמוקרטית, לבסיס הדמוקרטי של מדינת ישראל.

אתם אמרתם אתמול, הפוך על הפוך, 'אנחנו ניצחנו בבחירות', זה נכון, דרך מסוימת, אבל מה שעובר עכשיו מייצג מיעוט קטן בתוך מדינת ישראל שרוצה להכתיב את עתידנו האומלל והאיום ונורא, בגלל שנינינו יצטרכו להילחם מחדש על מדינה יהודית פה. הם יילחמו, כמו שנלחם הדור של 48' הם יילחמו עוד פעם.

אתם לא תמשכו את החוק הזה, בגלל שאתם מאוהבים בו ואתם גם שבויים באיזה חלום שאפשר יהיה לרמות את כולם. אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן, אני אומר לך. לא את תושבי ואזרחי מדינת ישראל שיום אחד יתעוררו וילמדו, גם את המציאות המדינית והמשפטית והכלכלית והכספית - - - על רקע המצוקות שלנו, וגם את הקהילה הבינלאומית. באמצע יריתם במערכת המשפט, ביועץ המשפטי, בשומרי החוק והסדר במדינת ישראל, אבל זה כרגע לא מעניין אתכם, אתם חוגגים.

העם היהודי, אני מסיים בזה, הצטיין תמיד, גם בצנעה, גם בחשיבה חכמה, גם בהבנה של הגורמים הגדולים שמשחקים מסביבו ולכן הוא זכה להיות העם היחיד ששרד את כל ההיסטוריה האנושית, רק בגלל זה. לא בגלל שליבו גבה. כשגבה ליבו וכשהוא מרד וכשהוא התקומם נפלו עליו האסונות, וכשהיו חכמי התורה, אתה מכיר אותם יותר טוב ממני, שהבינו איפה הסוד שלנו מונח והיו מוכנים להתפשר והיו מוכנים לנדוד והיו מוכנים לעבור למקומות אחרים כדי לשמר את הדבר הכי חשוב לנו, זה היהדות, שרדנו. עכשיו אתם בדיוק עושים את ההיפך, אתם מתנהגים בשחצנות וביהירות, אתם מתקוממים נגד העולם והעולם לא יקבל את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם נגדנו, מה העולם? הם קודם כל מצפצפים עלינו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל. תודה. אמיר.
יעל גרמן (יש עתיד)
מי שלא חושב כמוהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמיר ואחר כך אוסאמה, אתה רצית לדבר?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי פריג' איננו. הוצאתי אותו רק לחמש דקות, אבל הוא לא חזר. אז אתה, אוסאמה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
תודה, אדוני. אני לא יודע מה יהיה עם עמונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה לא יודע?
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני באמת לא יודע. אני לא מאלה שאומרים 'עמונה לא תפונה' ואני גם לא מאלה שאומרים שאין ברירה ואין מה לעשות ועמונה תפונה גם אם החוק יעבור, אני באמת לא יודע מה יהיה עם עמונה. אני כן יודע דבר אחד, אני מנסה לעשות כל מה שאני יכולה כדי שהפינוי וההרס לא ייצאו לפועל, כי אני אגיד לך מה יקרה אם עמונה כן תפונה. אף אחד לא יחיה שם, אף אחד לא יבנה שם בית, זה לא שהמתיישבים בעמונה באו וגירשו מישהו מביתו והתיישבו על אדמתו. זה לא המצב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח שזה המצב.
אמיר אוחנה (הליכוד)
זה לא המצב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אתה מדבר אחריו.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מה שיש שם, מדברים על כרם נבות הישראלי ומדברים על הגזל וחוק הגנבה, מה שיהיה שם זה כלום, האדמה תישאר חרבה ונטושה, זה מה שיישאר שם, זה מה שיהיה שם. אני, בין שתי הרעות החולות - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
- - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יעל, אבל, יעל, סיכמנו, את דיברת, שמרנו על זכותך, שמענו, ובטח הרבה היו להם הערות ולא נתתי להם.
אמיר אוחנה (הליכוד)
בין שתי הרעות הייתי סבור שכל מי שמכנה את עצמו הומניסט, כל מי שמכנה את עצמו אביר זכויות האדם, יעביר את הרעה שלא מגרשת אנשים מביתם, שלא זורקת אותם, אלא מפצה את מי שבית המשפט החליט שצריך לפצות. מדינת ישראל ידעה, יודעת ותדע, כמו כל מדינות העולם, אגב, כולן, להפקיע קרקע פרטית למהדרין, שאין מחלוקת, לצרכים לאומיים, לבנות כביש, לבנות מסילת רכבת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה הצורך הלאומי?
אמיר אוחנה (הליכוד)
הממשלה הזו, הקואליציה הזו סבורה שההתיישבות היא צורך לאומי.
תמר זנדברג (מרצ)
בתים ליהודים?
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני יודעת שאת חולקת על זה וזו זכותך לחלוק על זה, אבל את לא נבחרת לממשלה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה הצורך הלאומי פה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, אני מבקש.
אמיר אוחנה (הליכוד)
הממשלה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני שואלת שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא מדבר, תני לו לדבר, תני לו להסביר את הרעיון שלו, תשמעי. את לא חייבת להסכים, אבל זה לא הוגן.
אמיר אוחנה (הליכוד)
ההתיישבות אכן, על פי הממשלה ועל פי רוב תושבי ישראל, ולא נחמן, כפי שאמרת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה עם ההתיישבות בנווה עמל, בשכונת הארגזים? זה לא צורך לאומי?
תמר זנדברג (מרצ)
תמר, את - - -
תמר זנדברג (מרצ)
שיענה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
עכשיו את מפריעה. תמר, כמו שאת יודעת, למען תושבי שכונת הארגזים ועמל אני לא פחות ממך ואני הולך איתך ביחד ומי שמגיש בג"צים נגד - - - השכונות שלהם זה אתם, לא אנחנו.
תמר זנדברג (מרצ)
מה עשית? מה עשית? אתה בממשלה, אתם שולטים, לא? מה עשיתם בשביל - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
נחמן, איפה נחמן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עזוב, אמיר, אתה לא עונה למי שמדבר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא, רק נחמן אמר קודם שזה המיעוט - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, אני מבקש ממך, את צריכה להיות חזקה מספיק כדי לשמוע דברים שאת לא אוהבת ולא הולכת להתפרץ. כי כולנו כאן שמענו דברים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תאמיני לי, אמרת הרבה דברים שיכולתי - - -
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל את אמרת, זו זכותך, רוצים לשמוע את כל הרעיון שלך, מי שישתכנע ישתכנע, מי שלא - - - אבל לפחות שיהיה מכובד, תני לו להגיד את הדברים שלו וכך כל אחד ולא להתערב באמצע. זה לא מכובד ולא - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
פתאום כולם מגני השכונות ומגני המתיישבים, כולם מגנים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
נכון. נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, מספיק עם ה - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
כן, ראינו כשזה היה תלוי בכם מה עשיתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אמיר.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אוקיי. עכשיו, חבר הכנסת נחמן שי - - -
תמר זנדברג (מרצ)
לא, הוא מתייחס אליי ואומר דברים, עם כל הכבוד, מה עשיתם בממשלה השולטת למען תושבי שכונת עמל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, את רוצה - - - תמר, אני מבקש - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
את צועקת ומפריעה. את דיברת שטויות, לא הפרעתי לך, לא התערבתי לך בדברים.
תמר זנדברג (מרצ)
איפה חוק ההסדרה לשכונת הארגזים? איפה חוק ההסדרה? איפה? פתאום כשזה לא נוח זה שטויות וזה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אמיר, אני מבקש. תמר, את רוצה שאני אתחיל לקרוא לסדר?
תמר זנדברג (מרצ)
אתה תעשה מה שאתה מבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל תביאי אותי לזה כי אני אעשה את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
תעשה מה שאתה מבין, לא אומרת לך מה לעשות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, כי את לא נותנת - - - אבל לא יכול להיות - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
זו הדרך שלהם, הם באים, הם צועקים, הם מפריעים, הם מקשקשים, אבל רק כשמישהו יגיד להם משהו 'סתימת פיות'.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה לדעת איפה שלטון הדמוקרטיה, המשילות, חוק ההסדרה לשכונת הארגזים.
אמיר אוחנה (הליכוד)
הנה סותמי הפיות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמיר, אני מבקש, אל תענה.
תמר זנדברג (מרצ)
איפה?
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני מחכה לסיים את דבריי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תענה, בבקשה. תמר, אני מבקש שוב, פעם אחרונה שאני אומר לך, אחר כך אני אתחיל לקרוא קריאות.
תמר זנדברג (מרצ)
תעשה מה שאתה מבין.
אמיר אוחנה (הליכוד)
בוא ננסה את זה, בוא נראה אם זו פעם אחרונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אעשה מה שאני מבין, אבל את - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אין צורך לאיים בזה, תעשה מה שאתה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל את, תני לאנשים לדבר. גם את אמרת דברים לא פשוטים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אני אתן לדבר ואני אשאל שאלות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, את לא תשאלי - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
את לא נותנת לדבר, היושב ראש מחליט למי יש זכות דיבור, לא את. 'אני אתן לדבר', באמת, תודה, גברתי, שאת מעניקה לי את זכות הדיבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמיר, בבקשה, דבר, אתה בזכות דיבור.
תמר זנדברג (מרצ)
אף אחד לא דיבר אליך - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
חבר הכנסת נחמן שי אמר קודם שפה המיעוט מחליט על הרוב. אני חייב לומר לך, חבר הכנסת שי, יקירי, שהאינטרס של ההתיישבות הוא לא של המתיישבים, הוא, להשקפתי ולהשקפת רבים במחנה הלאומי, אינטרס של מדינת ישראל. אנחנו רואים בהתיישבות צורך, הכרח, ואני אגיד לך יותר מזה, ידידי חבר הכנסת נחמן שי, לא רק שההתיישבות איננה מכשול לשלום, ההתיישבות היא הדרך האחת והיחידה שאולי אי פעם נגיע כאן לשלום באזור הזה, משום שהדרך של נסיגות וויתורים והליכה אחורה רק מלבה את הטרור ואת התקווה שאנחנו יום אחד נסתלק מכאן. אני בטוח שגם אתה וגם אני לא מוכנים להסתלק מכאן, אז בוא לא ניתן רוח גבית לאויבינו בעניין הזה. תודה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. אוסאמה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה עם גבעת עמל?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
טוב, אני רוצה לשאול קודם כמה שאלות.
תמר זנדברג (מרצ)
מה עם הסדרה לארגזים, מה? באמת אני שואלת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, אני מבקש. תרצי אחר כך לדבר - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
תן לה, תן לה, אמרת שזו פעם אחרונה. תן לה לקשקש, לבלבל את המוח.
תמר זנדברג (מרצ)
אחרי 50 ו-60 שנה על הקרקע, בעידוד מדינה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, את תרצי אחר כך לדבר אני אתן לך עוד פעם לדבר, אבל רק בצורה מסודרת.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה לשאול את הממשלה, השולטת. מה, כשהכסף של תשובה מדבר פתאום היא לא שולטת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, את בכוח מנסה? אני מבקש פעם אחרונה, באמת, אל תביאי אותי לזה, אבל אני אעשה את זה, אז אני מבקש. אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אתה התחלת את הישיבה של הוועדה המשותפת כאשר - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אגב, כמה השקעת אצל תשובה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כאשר - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אמיר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, אני מבקש.
אמיר אוחנה (הליכוד)
תן לה, תן לה, בסדר. היא רוצה להיכנס אישית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אמיר, אל תענה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני לא עונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תענה. כן, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר, אני באתי באיחור לישיבה, כי היינו באמצע מליאה ועם כל העניין הזה של האמוק הזה לעשות את הישיבה עכשיו, כשיש מליאה ויש הצעות חוק ואנחנו יוצאים להצבעה על הצעות חוק, יכול להיות שפספסתי את ההתחלה, אבל רציתי לשאול אם יש פה נציג של היועץ המשפטי לממשלה והאם שמענו את העמדה שלו. אני רוצה לשמוע את העמדה שלו, אפילו בקיצור, על מנת שאני אוכל להתייחס לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר שיש לך את זכות הדיבור, אז רק תסיים מה שאתה רוצה, כי אחר כך אני אבקש, אם הם רוצים לדבר נשמח לשמוע אותם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הם דיברו בהתחלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עדיין לא, כי חברי הכנסת התחילו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני מבקש לשמוע אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
סיימת את הדברים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אני רוצה קודם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אז את הסדר, תן לי את הסדר לקבוע ומאחר שאתה מלווה אותנו, אתה כבר שמעת כמה פעמים, אז - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה קודם כל, ניסן, עד היום אמרת תמיד והתחלת בזה, ואפילו בדיונים שהיו לנו על הבוקר, תמיד התחלת באנשי הממלכה, מה הם אומרים על הצעות החוק ואחרי זה נתת לנו, לחברי הכנסת, להגיד אחרי שנשמע אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, אבל, אוסאמה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז מה קרה הפעם? אתה לא רוצה לשמוע את הנציג של היועץ המשפטי לממשלה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל"ף, סתם, איך אומרים? כי חברי הכנסת - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא התחלנו, אני חושב שמן הראוי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, בקיצור, יש לך זכות דיבור, אתה יכול להגיד שסיימת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אני רוצה לדבר, יש לי הרבה מה לדבר, אבל אני חושב שמן הראוי שחבר כנסת קודם ישמע את העמדה של היועץ המשפטי לממשלה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, שמעתי את עצתך, היא עצה נבונה, אבל מאחר שאנחנו כבר - - - איך אומרים? אתה אחרון מחברי הכנסת כרגע ויכול לתת עוד פעם גם, אז יש לך זכות דיבור. אתה יכול להגיד 'סיימתי' ואחר כך תדבר עוד פעם, איך שאתה רוצה, אבל אני אתן להם אחר כך, אבל כבר - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אוקיי, אז אני מבקש, שאלה שנייה, הייתה צריכה להיות אתמול או היום - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
היום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היום, ישיבה חסויה, בהשתתפות היועץ המשפטי של משרד הביטחון, נציג של המחלקה הבינלאומית. הישיבה בוטלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי לא הייתה ועדה, לא יכולתי לכנס אותה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז מתי זה יהיה? מתי נעשה את זה, אחרי הישיבה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
בין כה וכה היא תוכננה - - -
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אחרי שחוק ההסדרה יעבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל בין כה וכה היא תוכננה אחרי קריאה ראשונה. אתמול היה צריך להיות קריאה ראשונה, היא תוכננה לאחרי קריאה ראשונה, אבל פשוט לא הייתה ועדה. תאמין לי שאני רציתי, היום מהבוקר רצינו לשבת, לא הייתה ועדה אז לא יכולנו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אתה אומר לנו שבכל זאת זה נדחה וזה לא התבטל ואנחנו נשמע אותם והם יבואו לכאן ונשמע אותם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו נשתדל מאוד להזמין אותם. אנחנו נשתדל מאוד לתאם איתם, יש בעיה מסוימת, אבל אנחנו ננסה לתאם איתם. יש בעיה מסוימת.
תמר זנדברג (מרצ)
מה הבעיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
טוב. אני לא רוצה לדבר, לא ליוזמי החוק, סמוטריץ, ולא לשולי מועלם - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה הבעיה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אסביר לך אחר כך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ולא ליושב ראש הוועדה הנכבד - - -
תמר זנדברג (מרצ)
- - - לוועדה, לפרוטוקול, מה זאת אומרת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שום דבר, אין - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אם יש בעיה ומניעה, אז חברי הוועדה צריכים לדעת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, נו. אוקיי. את רואה שהישיבה סגורה וכו' ועדיין אין - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת סגורה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
הייתה צריכה להיות ישיבה סגורה וכו' ועדיין הסגירות הזאת, לא בטוח שהיא מספקת, אז בינתיים אני - - - היה צריך להיות היום, לא הייתה ועדה, אז לא הייתה לנו ברירה, ביטלנו.
תמר זנדברג (מרצ)
את הגנבה, צריך אמצעים ביטחוניים מיוחדים כדי להכשיר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אוסאמה, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה כל כך סודי פה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר שאני מדבר לפרוטוקול ואני בטוח שדבריי לא ייפלו על אוזניים קשובות בכלל, אלא אטומות, של יוזמי החוק, כשהם באים לעשות הונאה אחת גדולה והם משחקים ברגשות של תושבי עמונה. אנחנו אמרנו ואומרים ונגיד את זה פה, עמונה תיפול בשנית ובשלישית וברביעית, ואם זה לא ב-25 בחודש הזה, אז היא תיפול עוד חודש, היא תיפול עוד חודשיים, היא תיפול עוד שנה, כי אלה שטחים כבושים שתוקם שם מדינה פלסטינית. לא יעזור, כמה שתגידו, אמיר, וכמה שתשחקו על הרגשות שלהם, אתם יודעים את האמת, שבסופו של יום אתם תפנו את כל ההתנחלויות האלה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
תראה, אני מכבד אותך שאנחנו לא מסכימים, אבל תן לי קרדיט - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אמיר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עזוב, אני לא הפרעתי לך ואני לא רוצה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמיר, לא, אני לא רוצה שתפריע.
אמיר אוחנה (הליכוד)
אני לא רוצה להפריע - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא מתווכח איתך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אמיר, זכותו להגיד את תפיסת עולמו, אנחנו נשמע אותה בשלמות, כמו שכל אחד. אתה לא חייב לקבל אותה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר שהממשלה הזאת מדברת על פתרון של שתי מדינות, אני אומר, כל הדיבורים האלה זה זבל וראש הממשלה לא מתכוון לדברים שהוא אומר והוא עושה את ההיפך. מי שאומר שההתנחלויות הן לא מחסום לשלום ולא יפריעו לשלום, אז אני אומר לכם, בסופו של יום המדינה הפלסטינית תקום בשטחים שנכבשו בשנת 1967 וכל ההתנחלויות האלה יפונו ולכן עדיף שלא לחפש עוד פתרון לאנשי עמונה, 30 מטר שמאלה, 30 מטר ימינה, וגם כבר יש התנגדות מהתושבים בסילוואד, שאמרו שזה לא קרקע נפקדים וזה לא נכסי נפקדים ובסופו של יום אני הייתי מציע שהפתרון שהם יוחזרו והממשלה תפצה אותם והם יגורו פה, בשטחים בתוך מדינת ישראל.

ההצעה שהונחה אתמול, אם באמת אתם אומרים שאנחנו כבר הוצאנו את סעיף 7 וסעיף 10 והוצאנו את העניין של הפגיעה בבית המשפט העליון ולכן זה לא יחול על עמונה ואפילו בתוספת כבר הוצאתם את עמונה מהתוספת, אז מה כל הבהילות והחיפזון שאנחנו נחוקק חוק כזה, שאתם אומרים, ושרת המשפטים אומרת, מדובר במהפכה שהיא הולכת להסדיר את כל ההתיישבות בשטחים, אז למה לעשות את זה על רגל וחצי, בכזו מהירות, שהיום אנחנו צריכים לשבת, כמעט אין חברי כנסת במליאה, במשכן, אתה קבעת היום שלוש שעות וקבעת את ההצבעות מחר בתשע, למה? כי אתה יודע שאפילו חברי הקואליציה לא פה. הם לא פה.

אני אומר, ריבונו של עולם, אם מדובר בהצעת חוק שכל המשפטנים, היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לכנסת, היועצים המשפטיים של ועדת חוקה, אומרים שמדובר פה בשינוי סדרי עולם במערכת המשפטית, למה לעשות את זה על רגל אחת? למה? כאשר אתם אומרים בעצמכם, אתם מודים, שזה לא יביא פתרון לעמונה ועמונה תפונה עד ה-25. אני אומר, מה עשיתם פה? זו גם הונאה, ואני פניתי אתמול מעל דוכן המליאה, גם ל'כולנו', שאני לא רואה אותם, מה עשיתם פה? אתם השארתם את אותו חוק, אותו נוסח, הורדתם את העניין הזה של צווים שיפוטיים ופסקי דין מסעיף 7 וסעיף 10 והשארתם צווים מנהליים, יעני אם יש התנחלות שקמה על קרקע של פלסטינים והמינהל האזרחי הוציא צווים מנהליים, צווי הריסה, ובכל זאת המתנחלים המשיכו בבנייה ובנו, תוך הפרת חוק גסה, אז אתם אומרים עכשיו שאפשר להכשיר את השרץ הזה גם בדיעבד.

זה לא רטרואקטיבי? זה לא פגיעה רטרואקטיבית בצווים מנהליים? אז מה נגיד לכל הצווים המנהליים שיש בתוך מדינת ישראל? רוב הצווים במדינת ישראל זה צווים מנהליים, לא צווים שיפוטיים. כשיש ועדה מקומית, ועדה מחוזית, היא מוציאה צו הריסה, אז מה? כבר אין תוקף? אין חשיבות לצווים האלה? רק כאילו צחקתם במרכאות או שלא במרכאות על כולנו, כשהוצאתם את בית המשפט העליון, אז כבר 'כולנו' יתמכו בחוק הזה?
יעל גרמן (יש עתיד)
הם תמכו, הם הצביעו אתמול. הראיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון. אני שמעתי ושמענו שגם היועץ המשפטי לממשלה אתמול, בוועדת השרים לענייני חקיקה, שכונסה אתמול, חזר על אותם דברים, הוא אמר שהתיקון הקוסמטי הזה שעשיתם והנוסח, השלישי או הרביעי כבר, זה לא מרפא את הפגמים החוקתיים שיש פה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל בואו נשמע אותו, אנחנו מבקשים לשמוע את היועץ המשפטי לממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, בסדר, אבל הוא מדבר. יעל, עכשיו אוסאמה מדבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ניסן הפך את כל היוצרות.
יעל גרמן (יש עתיד)
ביקשנו גם את משרד החוץ ומשרד הביטחון, אני חושבת שזה מגיע לנו לשמוע, ואין מה למהר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר, כל הפגמים החוקתיים, גם כשזה סותר ועומד בסתירה למשפט הישראלי, נגיע עוד למשפט הבינלאומי, אבל אני אומר למשפט הישראלי, עשרות שנים, מאז פסק הדין הראשון של אלון מורה, בג"צ כבר קבע וזו כבר הלכה פסוקה שסמוטריץ יכול לצפצף על בית המשפט העליון ולהגיד ש'אני הריבון, אני יכול לעשות מה שאני רוצה', אם הכנסת יכולה לחוקק כל חוק שהיא רוצה וזו הפרדת הרשויות שאנחנו רוצים לעשות פה, אז בבקשה, אז אפשר לחוקק מחר חוק שאני נכנס לבית של סמוטריץ ואני מתנחל בבית של סמוטריץ ואני מגרש אותו משם ואחרי זה מחוקק חוק ומפצה אותו, לא 125%, תודה רבה, נדיב מאוד, סמוטריץ, 125%, אני אתן לך 200% ואני אגרש אותך מהבית שלך.

זה לא יאומן מה שאתם עושים פה. פסיקות של בית משפט עליון, מה זה הלכה פסוקה? אין הלכה פסוקה. אז למה צריך בכלל בית משפט עליון? מספיק כנסת - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
הם רוצים ל - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מספיק כנסת, לא צריך יועץ משפטי לממשלה, כי כל אחד עכשיו הוא מומחה, הוא המומחה, כל אחד מבין עכשיו במשפט הבינלאומי, לכל אחד יש דוקטורט במשפט הבינלאומי. לא צריך יועץ משפטי לוועדה, למה צריך אותו? אנחנו נקבע, הוא יגיד מה שהוא יגיד, אבל אנחנו הריבון.

אם זו משמעות הדמוקרטיה, זאת לא דמוקרטיה, זה הפשיזם בהתגלמותו. מה שאתם עושים פה, אתם חופרים את הקבר לדמוקרטיה. אתם היום מנצלים את העובדה - - - אתמול שרת המשפטים אומרת ליעל גרמן - - -
אמיר אוחנה (הליכוד)
ארון הקבורה של הציונות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, אמיר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה היא אמרה לך? 'אתם 11 חברי כנסת, כשתהיו 25 אז אתם תשלטו', אבל היא שכחה שהיא בסך הכול שמונה, הם שמונה חברי כנסת.
יעל גרמן (יש עתיד)
יפה מאוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפילו לא שמונה, אולי אחד-שניים מתוך השמונה, תופסים את הממשלה הזאת בביצים.
יעל גרמן (יש עתיד)
את כל מדינת ישראל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
וכל מדינת ישראל כבני ערובה. אלה אנשים פנאטיים שאין בינם לבין - - - סמוטריץ מדבר אתמול על מוסר, על דמוקרטיה, על ערכים. סמוטריץ, אל תוציא את המילים האלה מהפה שלך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תגיב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, רק - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כי זה רחוק שמים וארץ ממך, ממה שאתה מאמין. אתה מגן פה ואתה יודע ובסוף הם יפונו ואתה סתם עובד עליהם בעיניים. תגיד להם את האמת, הם יפונו, אבל מה? אפשר למכור את זה. אני יודע, אני אגיד לכם מה הכוונה שלכם, אתם תחוקקו את החוק הזה ונלך לבג"צ ובג"צ יפסול את החוק הזה ואז את מי תאשימו? את בג"צ, את שופטי העליון השמאלנים האלה, הם אלה שעושים את כל הבעיות במדינת ישראל, לא ממשלת ישראל שאמורה למשול. זו התכנית של ראש הממשלה ושלכם, ואתם יודעים שבסופו של יום כאשר היועץ המשפטי לממשלה אומר 'זה חוק לא חוקתי, אני לא יכול להגן על זה בבג"צ', בכמה מקרים שמעתם את זה? וגם אחרי התיקון הראשון וגם אחרי התיקון השני וגם אחרי התיקון השלישי וגם אחרי מה שחשבתם שיעבור, הוא אמר לכם, 'אני אמצא פתרון לעמונה אם תבטלו את חוק ההסדרה' ואתם לא עומדים בזה. אני קורא ליועץ המשפטי לממשלה לעמוד איתן ולהגיד 'על קרקע פרטית לא ולא' ולפנות אותה.

עכשיו אנחנו מגיעים למשפט הבינלאומי. המשפט הבינלאומי, ושמענו פה, לא המומחים שאתם הזמנתם, גם מהיועץ המשפטי לממשלה, שיש מחלקה בינלאומית שמגנה על כל המנהיגים, שהם אמורים להישפט בטריבונלים בינלאומיים, אז המחלקה הבינלאומית היא מוסמכת והיא כשירה להגן עליהם, אבל כאשר אומרים לכם ומזהירים אתכם שהחוק הזה יוביל אתכם לספסל הנאשמים בבית המשפט הבינלאומי, אתם מצפצפים. סמוטריץ אומר 'אני גאה בזה שאני אעמוד בזה'. שתעמוד בזה כמו פושעי המלחמה הבינלאומיים, ששפטו אותם, אתה אז תדע מה זה בית משפט בינלאומי. שכל המנהיגים היו חוששים לנסוע ללונדון, שרת החוץ, שר הביטחון, אפילו לא רצו להתקרב, לטוס ללונדון, כי חששו מצו מעצר שיוצא נגדם. אז אתם עכשיו מצפצפים על בית המשפט הבינלאומי? לא אכפת לכם?

אני אומר לכם, תתכוננו לתביעות בבית המשפט בינלאומי ויש כבר הכנות. אנחנו נפגשנו עם בעלי הקרקעות, הקול שלהם מה? מי הם? בישיבה הקודמת אמרנו, 'תזמינו אותם, תשמעו אותם'. אמיר אומר, מה יישאר שם, חורבות, הריסות? חאג' מרים, בת 83, היא אמרה שהיא רוצה לבוא לפני שיבוא קיצה ותמות היא רוצה לרשום שהיא תהיה בקרקע שלה, שכבר עשרות שנים היא נאבקת ונלחמת, עד שהיא זכתה בפסק דין שיחזירו לה את הקרקע שלה. יש לה נסח טאבו, האנשים האלה כבר 20 שנה, לא חודש- חודשיים, 20 שנה נאבקים להחזרת הקרקעות שלהם. מוחמד פייסל ג'סר, כולנו נפגשנו איתם, הם מחכים ל-25 בחודש, למה אתם לא שומעים אותם? הקול שלהם פתאום נעלם, נדם, לא קיים. בעלי הקרקעות, נפצה אותם, תודה על הפיצוי. איך שהיא אמרה לי, חאג' מרים, 'טוז פיל מסארי תבעתיק יא סמוטריץ', אתם יודעים מה זה טוז, מצפצפת על הפיצוי, 125%. איך אתם מפקיעים קרקע בלי אפילו לתת זכות לבעל הקרקע להתנגד, להשיג, לערער. אומרים, זהו, קרקע, המפקד החליט שאנחנו מפקיעים את זה. מה זה זכות שימוש? בחיאת דינקום, אתם עובדים עלינו בעיניים? זו הפקעת זכות הבעלות.

לכן אני אומר לכם, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו בסופו של יום הולכים לבג"צ ובג"צ יפסול את זה ולא יעזור לכם. וגם אם לא, יש בית משפט בינלאומי בהאג, שכבר קבע בגדר ההפרדה, יש החלטה שמדינת ישראל מאוד מאוד מפחדת מההחלטה הזאת, מאוד, ואני אומר לכם, ראש הממשלה מפחד ובצדק, שיתחיל לחפש לו עורכי דין טובים להגן עליו ועליכם בבית המשפט הבינלאומי בהאג.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. בצלאל, אתה רוצה שניתן קודם לממלכה? הממלכה רוצה לומר? תגידי את שמך לפרוטוקול.
תהילה רוט שטרן
תהילה רוט, משרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, בדומה להצעת החוק בנוסחה הקודם, יש מניעה משפטית בנוגע להסדר המוצע. אמנם בנוסח הנוכחי הושמט אותו סעיף שעוסק בפסקי דין, אבל ההיבט הזה היה אחד מאותם הנימוקים שעמדו ביסוד הקביעה של היועץ כי יש מניעה משפטית וכמובן שיתר הנימוקים עומדים בעינם אף ביחס לנוסח הנוכחי.

הדברים נאמרו, אבל אני רק אחזור בקיצור, שההסדר המוצע בהצעת החוק עומד בסתירה לחובת המפקד הצבאי מכוח הדין הבינלאומי להגן על עניינה של האוכלוסייה המוגנת. חובת ההגנה על הקניין הוכרה אף על ידי בית המשפט העליון בשורה של פסקי דין כחובה יסודית מוגברת. העובדה שבשונה מהצעות מווריאציות קודמות יותר של הצעת החוק, הצעת החוק הנוכחי מדברת רק על הפקעת זכות השימוש וההחזקה, בשונה מהבעלות, לעמדת היועץ היא לא מאיינת את חומרת הפגיעה בקניינה של האוכלוסייה המוגנת ואותן הזכויות שמבקשים כאן להפקיע, הפגיעה מהווה הפקעה וכמובן שמדובר בזכויות שמהוות אגד משמעותי מזכות הבעלות.

בנוסף, מנגנון ההסדר המוצע לא עומד באמות המידה שנקבעו בפסיקה ביחס להפקעת קרקע פרטית פלסטינית ביהודה ושומרון. מבין אמות המידה המרכזיות שנקבעו זה שההפקעה תיעשה בהתאם לדין המקומי ולצורך ציבורי והפסיקה לא הכירה בצורך שהוא לצורך התיישבות בלבד כצורך ציבורי ושההפקעה תעמוד בדרישת המידתיות. כל אותם הרכיבים, ההסדר המוצע בהצעת החוק לא עולה איתם בקנה אחד.
אורית סטרוק
אפשר לשאול למה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אורית, חכי, אנחנו שומעים אותה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ככה, כך אמרה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, בבקשה. כמו שביקשתי מאנשים אחרים - - -
אורית סטרוק
לא, אבל פה זו חוות דעת משפטית, ניסן, מה לא מידתי בלקחת קרקע - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, תהיה לך עוד מעט זכות דיבור ואת תוכלי - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כך נאמר ליועץ מסיני.
אורית סטרוק
זה לא זכות דיבור, אני רוצה להבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני מבקש.
אורית סטרוק
אתה לא רוצה להבין, ניסן?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רוצה להבין הרבה דברים.
אורית סטרוק
מה לא מידתי בלקחת קרקע בור, להפקיע אותה בשביל משהו שקיים? מה לא מידתי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, אני מבקש. תהיה לך זכות דיבור, תוכלי בתוך זה לשאול שאלות.
אורית סטרוק
ואז איך היא תענה לי? אתה תגיד לה שאני בזכות דיבור. זה לא מעניין אותך לדעת מה לא מידתי לדעת היועץ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, אבל אני מבקש.
אורית סטרוק
דבר כזה פשוט, שבכל מקום היה נחשב מידתי? זה הזוי, מה שהוא אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, אני מבקש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הזוי מה שאת אומרת, לא מה שאומר היועץ המשפטי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מה את רוצה? שאני אתחיל לקרוא לך גם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נהיית כבר מבינה יותר מהיועץ המשפטי לממשלה.
אורית סטרוק
כשהוא אומר דברים שטותיים כאלה אז - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח, שטותיים. את מדברת דברי חוכמה, היועץ המשפטי מדבר שטויות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתם כבר מבינים יותר מהיועץ המשפטי לממשלה, את וכל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, בבקשה, ואורית, בבקשה, די.
אורית סטרוק
אני אמרתי, תהילה, אם בא לך תתייחסו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הזויים מי שאת נמצאת פה.
תהילה רוט שטרן
ככל שיושב ראש הוועדה יבקש, אני אתייחס, כל עוד לא אני - - - ברור שמבחינה משפטית יש מענה לשאלה שנשאלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אשמח לקבל אותה.
תהילה רוט שטרן
בנוסף - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה, אני לא מבינה, למה אסור לגנוב? אני באמת לא מצליחה להבין - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא דיברה על מידתיות.
אורית סטרוק
לא, למה זה לא מידתי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא דיברה על זה שההפקעה היא לא מידתית.
אורית סטרוק
תמר, אל תיתממי. למה זה לא מידתי לקחת קרקע בור, שלא היה עליה כלום - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, די.
יעל גרמן (יש עתיד)
של אדם שאין לו זכות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מבין, מה את רוצה עכשיו לעשות?
תמר זנדברג (מרצ)
ולהפקיע בשביל ליישב עליהן 40 משפחות, 40 איש? לא צורך ציבורי, לא אינטרס, לא כביש ולא כלום. מה?
יעל גרמן (יש עתיד)
להפקיע, יש זכויות קודם כל.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
די, תתנהגו יפה, ילדים מגיעים.
יעל גרמן (יש עתיד)
בואו לא נקלקל את ההצגה. יש להצגה הזו עוד שעתיים זמן, אז אסור לקלקל את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, יעל. אפשר גם עד אור הבוקר.
תהילה רוט שטרן
אני רק אשלים שבהקשר של מעבר לכך שצורך ציבורי לא יכול להיות לטובת ההתיישבות הישראלית בלבד, העובדה שתכלית ההסדר כולו היא הסדרה בדיעבד של בנייה בלתי חוקית ישראלית על קרקע פרטית אף היא בעלת משמעות לעניין הזה.

בנוסף, התייחסנו לבעייתיות שמדובר בחקיקה של הכנסת שמבקשת לקבוע הסדרים ביחס למקרקעין ביהודה ושומרון, הסדרה בסוגיה הזאת צריכה להיעשות בצו של המפקד הצבאי, שהוא הריבון בשטח וככל שיחוקק צו כזה, הוא צריך להיעשות בהתאם להוראות הדין הבינלאומי. לעמדתנו ספק אם המפקד הצבאי בכלל יוכל להתקין צו בדומה להסדר שהוצע כאן מאחר והוא סותר את הדין הבינלאומי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם אומרים שההחלטה היא בתוקף?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, בצלאל. בבקשה, בצלאל. תן לה לסיים את הדברים. תרשום. אי אפשר, אחרת זה לא - - - היא תגיד את הדברים, אחר כך, אתה עוד לא דיברת, יש לך עוד זכות דיבור.
תהילה רוט שטרן
בנוסף הודגשו על ידינו ההשלכות שיכולות להיות לקידום אותה חקיקה בזירה הבינלאומית בכלל וגם בהקשרים המשפטיים של - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
ועל כך אני מבקשת לקבל חוות דעת מהגורמים המתאימים שהם במשרד החוץ ומשרד הביטחון. אני עומדת על כך שאנחנו נקבל את זה לפני הקריאה הראשונה. זו זכותנו כחברי ועדה לשמוע את ההשלכות שעליהם מדבר היועץ המשפטי לממשלה מספר פעמים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, אמרת את זה כבר ארבע וחמש פעמים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו צריכים לדעת, גם אתה צריך לדעת את ההשלכות האלה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
גם היועץ לביטחון לאומי, אני מבקש, הוא אמור לעשות אינטגרציה של כל הגורמים. כמו שהוא מגיש לממשלה, שיגיש לנו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תהילה, תודה רבה.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוועדה צריכה לדעת מה הסיכון שהמדינה עומדת בפניו עם העברת החוק הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר לקבל חוות דעת של - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע.
תמר זנדברג (מרצ)
זו ועדה משותפת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפשר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם ירצו ייתנו לכם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נשאל. אז אני שואל, יש משהו כתוב?
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו מבקשים כתוב כמו בפעם הקודמת.
תהילה רוט שטרן
אין לי כאן, אני אוכל להעביר לוועדה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אנחנו מבקשים לקבל את זה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה חשוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח שזה חשוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אחרון חברי הכנסת, אני רואה, שלא דיבר זה בצלאל.
תמר זנדברג (מרצ)
יש פה מישהו מוועדת החוץ והביטחון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאחר שהצטרפו אלינו, רק לברך את הסטודנטים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
או שהעובדה שזה ועדה משותפת זה מס שפתיים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה רק ועדת חוקה, מה זה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
למה אתה אומר? אני חבר ועדה.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה חבר ועדת חוץ וביטחון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
היו כאן והלכו ויצאו.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אבל אתה בוועדה המשותפת, מטעם ועדת חוץ וביטחון?
נחמן שי (המחנה הציוני)
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
כל הכבוד, יש לנו אחד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חשבתי שוועדת חוץ וביטחון מחרימה את ועדת חוקה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, אוסאמה. שי נמצא פה, הוא מוועדת חוץ וביטחון.
תמר זנדברג (מרצ)
כן, כן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק לברך את הסטודנטים מכל הארץ, שעוברים הכשרה פרלמנטרית של תנועת ישראלים. ברוכים הבאים. איך אומרים? תחוו גם קטע דמוקרטי - - -
תמר זנדברג (מרצ)
תחוו את הכנסת מכשירה גניבה בפעולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
זה לא פשוט ו - - - בסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
באופן דמוקרטי כמובן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר. בצלאל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תודה רבה, אדוני יושב הראש. לא יותר מחצי שעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אני מבקש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, כמה דקות, הכי קצר בעולם. אני אתחיל באמירה אחת רצינית או צינית, כל אחד יחליט איך הוא רוצה לקחת אותה, אבל אני אומר כמה משפטים חשובים לגופו של עניין.

אני שומע פה את הדאגה הכנה של חבריי לאנשי עמונה, שאנחנו הפקרנו ובגדנו וכו' וכו'. אני רוצה להזכיר שבהרכב הקואליציוני הנוכחי חסרה לנו אצבע אחת בלבד, אדוני היושב ראש, כדי להצליח להעביר את החוק במתכונתו הקודמת, עם סעיף הרטרו, מה שאתם מגדירים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אל תעשה את זה לבני בגין, אתה ממשיך להסית נגד בני בגין. אל תעשה את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, אצבע אחת ל - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עוד פעם אתה מאשים את בני בגין?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
די, די. אתה צריך להגן עליו, לא אני.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא יודע מה הוא אמר, בינתיים הוא לא אמר שום דבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה הסתה לרצח נגד בני בגין. אני אומר לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, צילמו אותך, זה בסדר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה צילמו אותי? הוא מאשים את בני בגין - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אתה רוצה שאני אתחיל לקרוא, אתה רוצה שאני אכניס אותך לנושא של קריאות?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא מאשים את בני בגין שהוא הולך לפנות את עמונה. נו באמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, בבקשה. אני יודע - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
די, תפסיק את זה, סמוטריץ.
היו"ר ניסן סלומינסקי
די, אוסאמה, דיברו כאן דברים לא פשוטים, גם מהצד האחר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, זו הסתה. זו הסתה אישית - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, לא, אוסאמה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
ודאי שזאת הסתה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זו הסתה אישית נגד בני בגין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה ממשיך בזה, גם אתמול, גם עכשיו, ועכשיו הוא מאשים אותו במפורש - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
ויקרה לו משהו כולם יתפלאו איך זה קרה? אף אחד לא הסית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אלמלא בגין, די.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אני מבקש. בצלאל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אומר כרגע, בהנחה שעל הסעיף הזה 'כולנו' היו נמנעים אז אנחנו עם 56 מול 54, בני בגין מתנגד, 55 מול 55, מספיק שאחד מהאופוזיציה יימנע ואנחנו נוכל להעביר את החוק עם סעיף עמונה ולדאוג לאנשי עמונה שכל האופוזיציה כל כך דואגת להם. אז מי שדואג לעמונה, תימנעו בחוק - - -
רויטל סויד (המחנה הציוני)
אבל אתה יודע שזה לא היה עומד במבחן בג"צ, אתה יודע שלא הייתה לכם כוונה לקדם את זה ב - - -
תמר זנדברג (מרצ)
- - - שיטה חדשה לרוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, רק רגע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה דמגוג, אתה דמגוג. דמגוג אחד גדול.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
לכאורה אצבע אחת, אתה יודע שזה לא היה עובר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם רוצים שאני אסיים את הדיון וזהו?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
תסיים את הדיון, זה מה שאתה רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אם אתם לא מסוגלים - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
כל הטיעון הזה הוא מזויף, אז תעשה מה שאתה רוצה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
נתת נאום שלם, אוסאמה, להעביר את החוק, כשהוא בכלל לא דיבר על הדבר הזה בכלל. הוא דיבר על משהו אחר לחלוטין.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז תסביר לנו על איזה חוק אנחנו מדברים, האם סמוטריץ מדבר על החוק הזה או חוק אחר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני מבקש. די, כל אחד מכם דיבר דברים לא פשוטים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אני מבקש, אתה היית צריך להגן על כבודו של חבר כנסת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אוסאמה, הוא לא דיבר על זה בכלל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, הוא דיבר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, הוא דיבר עליכם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דבר איתו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
על אותם אלה שדואגים לעמונה, למה לא נמנעתם כדי להעביר את זה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז הוא לא היה מדבר על חבר כנסת אחד, על קול אחד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הוא אמר שמספיק אחד - - - מי שדיבר פה, כל כך כואב לו על עמונה, אותו אחד, הוא היה נמנע והיה אפשר להעביר את זה. על זה הוא דיבר.
יעל גרמן (יש עתיד)
על איזה חוק אנחנו מדברים? אומר סמוטריץ כרגע שיש עוד אפשרות להעביר חוק אחר? האם אנחנו נראה עוד חוק, שלישי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל אני אומר עוד פעם, די, בצלאל, אני לא רוצה להתחיל להסביר. אני אומר עוד פעם, כל אחד מהדוברים קודם דיבר, אני מניח שהוא אמר את תפיסת עולמו, הוא דיבר דברים שקשה מאוד לשמוע, אני אומר שוב, לכל אחד, ודרשנו מכל אחד לשמוע את הדברים עד הסוף, לא להתערב, כדי שכל אחד יוכל להביע את עמדתו. זו הדמוקרטיה, גם אם היא כואבת לי, אם אני חושב הפוך ממנו, או אם אני יכול לסתור כל מילה שהוא אומר, שמעתי בשקט. עכשיו תהיו מספיק חזקים כדי לשמוע גם דעה אחרת שהוא רוצה לומר.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו שומעים אותו כל הזמן - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, יעל, אל תעני לי.
יעל גרמן (יש עתיד)
רק תסביר לי על איזה חוק אנחנו מדברים, כי יש לי את הרושם שהוא כרגע לא מדבר על החוק הזה שאנחנו דנים בו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, אני מבקש, את לא נתת לו לדבר, אז תני לו לדבר. תני לו לדבר ואחרי שהוא יגמור לדבר, אם לא תביני אז תשאלי את השאלות. טוב, בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני מתנצל שאני צרוד מרבע השעה צעקות של אתמול פה מול כל המליאה.

אמרו כאן נכון חברי כנסת מהאופוזיציה, אדוני יושב הראש, החוק הזה הוא חוק מדיני. זה נכון, התשתית שהוא נשען עליה, השינוי המשמעותי שהחוק הזה עושה הוא שינוי מדיני ולכן, בצדק, האופוזיציה מתנגדת לו. במדינת ישראל יש ימין ויש שמאל, יש מי שרוצה להקים מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, יש מי שחושב שזה שטח כבוש, יש מי שחושב שההתיישבות לא לגיטימית, ויש, ברוך ה', ממשלת ימין במדינת ישראל שחושבת אחרת, שמתייחסת אל השטח לא כאל שטח כבוש, ברמה המדינית, קודם כל, אני מזכיר שהדיאגנוזות המשפטיות נשענות, תמיד אגב, אבחנה משפטית נשענת על תשתית עובדתית. אז קודם כל, נכון, החוק הזה נשען על תשתית עובדתית, שמתייחסת ליהודה ושומרון לא כאל שטחים כבושים. אני לא נכנס עכשיו לכל הדיונים, באמת שעות שעות של דיונים שהיו כאן בחוק הקודם, עוד רגע נדבר על היחס בין הדיונים האלה.

אז החוק הזה מתייחס אל השטח לא כאל שטח כבוש והוא מתייחס אל ההתיישבות כלגיטימית והוא מתייחס אל התושבים כתושבי האזור - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אלא, איזה שטח? איזה שטח?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה? איזה שטח?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שתהיה לך את הגבורה לשמוע פעם דעה הפוכה מדעתך.
תמר זנדברג (מרצ)
איזה שטח? מה זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אומר לך עוד פעם, תמר, זה ממש לא מכובד.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה? שטח בשווייץ?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אין לך את היכולת לשמוע פעם דעה הפוכה מדעתך. לא יעלה על הדעת, מה זה?
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו קודם כל מדברים על עובדות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשי לי טובה, תשמעי אותו. כל אחד דיבר פה דברים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
איזה שטח?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, את עונה לי - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זו שאלה פשוטה, במקום הדיון המיותר הזה זו תשובה נורא פשוטה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, קריאה ראשונה. פעם ראשונה. את רוצה ככה, פעם ראשונה, בבקשה. באמת נו, אני לא מצליח להבין, תתאפקי, תשמעי פעם דעה הפוכה, שתהיה לך את הגבורה לעשות את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא דעה, זה עובדה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שיהיה לך את הגבורה לשמוע גם משהו הפוך מדעתך. אני שמעתי אותך עד הסוף, הפוך לגמרי מדעתי, שמעתי את אוסאמה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אתה גיבור גדול שכובש את יצרו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תהיי גם את.
תמר זנדברג (מרצ)
אני שואלת איזה שטח.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אם את שואלת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
איזה שטח? השאלה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
את כבר בקריאה ראשונה ואת לא מסוגלת.
תמר זנדברג (מרצ)
אתה יכול לקרוא לי גם ארבע פעמים, זה לא איום. תעשה מה שאתה חושב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, נו. לא, זה לא מכובד מבחינתך.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא באתי להיות מכובדת, עם כל הכבוד.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אם באת להפריע, אז תגידי מראש.
תמר זנדברג (מרצ)
לא באתי להפריע, כל הדיון הזה כבר - - - זו שאלה עובדתית, הבהרה, מה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, בצלאל, תמשיך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
החוק הזה אכן מגדיר, שוב כמדיניות של הכנסת, לממשלה, יש לה רוב בכנסת, שההתיישבות ביהודה ושומרון היא אינטרס ציבורי. כן, השלם גדול מסך חלקיו, יישוב גדול בהרבה מסך הבתים הפרטיים שבו ואכן להסדיר את היישובים הללו זהו צורך ציבורי, זה צורך אידיאולוגי, זה צורך ציוני, זה צורך ביטחוני, זה גם צורך אנושי והומניטרי, וזה גם דבר שאנחנו לא מתעלמים ממנו בהינתן שאנשים תמי לב נשלחו על ידי המדינה אל המקומות האלה והמדינה מחויבת להסדיר אותם.

כל אלה אמירות של מדיניות ומהסיבה הזאת חבריי, חברי הכנסת, שמוטרדים מאוד מהחשש שהחוק הזה ייפסל בבג"צ, מהסיבה הזו אני מעריך ומקווה שהחוק הזה לא ייפסל בבג"צ, כיוון שאני מתקשה לראות, אפילו את הבג"צ שלנו, שהוא מאוד מאוד אקטיביסטי, אני כמובן נזהר במילותיי, אני מתקשה מאוד לראות אותו - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
הבג"צ הוא אקטיביסטי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, זכותו.
יעל גרמן (יש עתיד)
הנשיאה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, בבקשה, הוא יכול לחשוב כך ואת תחשבי הפוך.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אבל הוא אמר אקטיביסטי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אנחנו ילדים בגן? באמת, נו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מדבר אפילו על בית המשפט הישן, של שמגר או קודמיו. אפילו בית המשפט שלנו מאוד יתקשה, או להערכתי לא יוכל להרשות לעצמו, בצדק, להתערב בחוק שהוא חוק מדיני בראש ובראשונה, הנגזרות, ההשלכות, המישור המשפטי רוכב כאן על מצג, על תשתית מדינית מאוד מאוד מובהקת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה עם העובדות? אין עובדות בשטח?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, עשה לי טובה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין עובדות של עשרות שנים? אין הלכה פסוקה, של עשרות שנים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה בטוח שבית המשפט יפסול את זה, הוא חושב שלא, מה קרה? אני לא מצליח להבין את זה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
היועץ המשפטי לממשלה אומר שזה - - - איך זה לא ייפסל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז בסדר, אז הם חושבים שלא. אז יגיע לשם ונראה. הוא חושב אחרת, מה?
תמר זנדברג (מרצ)
היועץ המשפטי - - - להגן על החוק בבג"צ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו כמובן סבורים, כפי שאני חושב שהדברים עלו כאן באריכות מאוד רבה, בשעות הרבות של הדיונים בגרסה הקודמת של החוק, שהחוק הזה הוא חוקתי והוא עומד בסטנדרטים, גם של המשפט הישראלי הפנימי, גם החוקתי וגם דיני הקניין וגם של המשפט הבינלאומי, אבל הדברים נכונים שבעתיים, כפי שאמרתי, על רקע אותה התפיסה המדינית שעומדת ביסוד החוק הזה. ככל שבית המשפט ירצה להתערב בו, הוא יהיה חייב לבחון אותו על בסיס אותן הנחות יסוד מדיניות, מכיוון שאת המדיניות, כל עוד אנחנו עדיין דמוקרטיה, קובעת הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת. הממשלה והכנסת קובעות את המדיניות בהקשרים המדיניים.

אני רוצה לומר ולבקש והייתי שמח גם לקבל אישוש לעניין הזה מהיועץ המשפטי של הוועדה, שכלל הדיונים וחוות הדעת שהונחו על שולחנה של הוועדה הנכבדה הזו במנדט הקודם, במינויה הקודם, כאשר היא דנה בהצעת החוק בגרסתה הקודמת, יהיו חלק מן הדיונים בחוק הזה וכל מה שנאמר שם, למעט מה שאנחנו משנים פה עכשיו, יהיה כמובן רלוונטי לכאן. הרי לא נעשה עכשיו דיון מחדש, נביא את כל המומחים מחדש, אני גם לא מצפה שאדוני או עורך דין איל ינון יבוא ויציג מחדש - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה לא?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני רק מבקש להפנות לכל הדיונים ההם ולראות בהם חלק מן הדיון הזה, זה כמובן חשוב מאוד. אני רוצה להדגיש הדגשה אחת שנוגעת לנוסח הזה. איל אמר לי שזה בסדר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עשה לי טובה. בצלאל, אתה עכשיו בזכות דיבור, אל תתחיל דו שיח.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מבקש להדגיש, בהקשר לשינוי שהוצג כאן בראשית הדיון של הגרסה הזו, שלפחות מבחינתי אין בו בשום פנים ואופן הודאה בכך שהכנסת איננה מוסמכת לחוקק חוק שמבטל פסקי דין דה פקטו. נדמה לי שגם היועץ המשפטי, גם של הוועדה וגם של הכנסת, אמר שזה חריג, אבל זה לא שהכנסת איננה מוסמכת. אז הכנסת מוסמכת גם מוסמכת ובראייתי זה היה הדבר הנכון והצודק והמוסרי שהיה מביא לתוצאה הכי צודקת גם בהקשר הזה, אבל בסדר, מסיבות פוליטיות, של רוב קואליציוני, מה לעשות, ככה החיים - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
בצלאל, אני באמת רוצה להקשיב לכל מילה ודעתי הוסחה, אתה יכול לחזור על המשפט האחרון?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כן, אני רוצה להבהיר שהעובדה שאנחנו נאלצים בגרסה הזו של החוק לבטל את התחולה הרטרואקטיבית, אני לא מוכן להגדרה הזאת, התחולה היא אקטיבית, לא חשוב, היו על זה דיונים ארוכים, אבל העובדה שאנחנו נאלצים כרגע לקבוע שהחוק לא יחול על צווים שיש כנגדם פסקי דין סופיים של בג"צ, אנחנו עושים את זה כמובן כתוצאה מאילוץ קואליציוני, כי מה לעשות, אנחנו צריכים להגיע לרוב ובשביל רוב צריך להגיע להבנות ופשרות, אבל שיהיה ברור שאין בכך משום הודאה בכך שהכנסת איננה מוסמכת לחוקק חוק כזה. אני חושב שהיא מוסמכת גם מוסמכת, אני חושב שבמקרה הזה זה היה הדבר הנכון והצודק שהיה מביא לתוצאה הנכונה והצודקת.

אמירה אחרונה שאני רוצה להבהיר, תכליתו של החוק איננה, אני אומר את זה בצורה מפורשת, איננה רק הסדרה רטרואקטיבית, במובן הזה שתכליתו איננה להלבין בנייה לא חוקית, תכליתו לפתח את ההתיישבות, תכליתו לתקן עוול או למנוע עוול שהיה נוצר לאנשים שנשלחו על ידי המדינה והמדינה לוקחת אחריות על העובדה שהם נשלחו לשם וגם אם נעשו טעויות על ידי המדינה ובטעות היישובים הללו הוקמו על קרקעות שאינן אדמות מדינה, בוודאי שלא התושבים הם אלה שצריכים לשלם את המחיר. זה לא פרס לעבריינים, לא יוצא כאן חוטא נשכר, להיפך, התפיסה שעומדת גם ביסוד דוח ששון וגם ביסוד דוח לוי, אגב, שני דוחות משני הצדדים של המתרס לכאורה, שניהם במסד העובדתי אינם חלוקים על זה שהמדינה, על זרועותיה השונות, הייתה מעורבת עד מעל לראש בהקמה של היישובים הללו והדבר הזה יצר מצגים ועל המצגים האלה התושבים הסתמכו וכו' וכו' וכו' וכו'. אז יש כאן לקיחת אחריות של המדינה על תקלות שנעשו כלפי האזרחים שלה, כלפי התושבים שלה, במחשבה שכך נכון לתקן את הטעויות האלה, כפי שאמרו כאן חבריי, אמיר אוחנה ואחרים, לפניי, והתכלית היא לפתח את ההתיישבות, כן, זו תכלית מדיניות ופוליטית, שהממשלה הימנית הזו אכן רוצה את התכלית הזו והיא עומדת ביסודו של החוק הזה והדברים האלה חייבים להיאמר.

אני רק מביע תמיהה, לסיום, במשפט האחרון, יש לי המון תמיהות על חוות הדעת של הייעוץ המשפטי לממשלה שהוקראה כאן, אבל התמיהה הבסיסית היא, אם הבנתי נכון אז החוק לכאורה לא יהיה תקף בכלל והאלוף יצטרך לחוקק מכוחות צו ואת זה האלוף לא יוכל לעשות. אני לא מצליח להבין את האמירה הזאת, אני רוצה להזכיר לכולם שהכנסת החילה את המשפט והשיפוט של מדינת ישראל ברמת הגולן, למרות שרמת הגולן לא סופחה מדינית. אם הכנסת לא מוסמכת - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
יצא המרצע מהשק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, אבל זה לא מרצע, נחמן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה נרשם לפרוטוקול.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
המרצע הזה איננו מכוסה בשום שק אז לא צריך להוציא אותו מהשק. אמרתי שהחוק הזה הוא חוק מדיני, נכון, אני רק טוען כלפי האמירה הכביכול משפטית, שבעיניי היא הכי פוליטית בעולם שנאמרה פה, אם הכנסת לא מוסמכת לחוקק את החוק הזה ולהחיל אותו דה פקטו, לפעול על פיו ביהודה ושומרון, אז היא גם לא מוסמכת לחוקק ברמת הגולן וגם רמת הגולן היום זה שטח הפקר שלא ברור איזה דין חל בו בכלל. הכנסת הייתה מוסמכת לחוקק ברמת הגולן, למרות שהוא מחוץ לשטחה הריבוני של ישראל מבחינה מדינית - - -
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לכן היא מוסמכת לחוקק גם ביהודה ושומרון. הדברים נאמרו באריכות רבה מאוד בדיונים הקודמים, זה רק קפץ לי עכשיו אז ראיתי לנכון להעיר על העניין. תודה רבה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב. שולי - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
שתקתי, כמו שביקשת, מבקשת להעיר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן לך, רק שולי עוד לא דיברה בכלל, אני אתן לה, רק בקצרה, ואז אולי אם יש נוספים שירצו לדבר ואני אעשה סיבוב שני קצר, אם תרצו.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אני אתחיל מזה ששמעתי שנשאל פה איך אנחנו מפקירים את גבעת עמל ואיך אנחנו מטפלים רק ביהודה ושומרון או רק בעמונה ולא בגבעת עמל, אז רק להזכיר ששני חברי הכנסת היחידים שמטפלים בגבעת עמל זה חבר הכנסת דב חנין ואנוכי וחבר הכנסת אילן גילאון, סליחה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
איפה הפרישה מהממשלה על זה שאין הסדרה לגבעת עמל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, לא, תמר.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אני לא מתווכחת איתך - - -
תמר זנדברג (מרצ)
עם כל הכבוד - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
חברת הכנסת זנדברג - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, שולי, אל תנסי להתווכח. תמר, את בקריאה ראשונה.
תמר זנדברג (מרצ)
איפה המשבר הקואליציוני? איפה הישיבות אצל ראש הממשלה עד אמצע הלילה?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
שלושת חברי הכנסת היחידים שמטפלים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה, איפה ואיפה?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
שמטפלים בגבעת עמל ומשקיעים בזה לילות כימים, עם שלושת ה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
איזה לילות כימים? על מה את מדברת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, את - - - טוב, תמר - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
הם חבר הכנסת דב חנין, חבר הכנסת אילן גילאון וחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי.
תמר זנדברג (מרצ)
שולי, תתעוררי, תצאי מהשטחים, תבואי לתל אביב, שאתם כל כך אוהבים להשמיץ אותה - - - את הפינויים בגבעת עמל, על מה את מדברת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר. פעם שנייה.
תמר זנדברג (מרצ)
איפה האיום שאת מצייצת בטוויטר שאנחנו מתכוונים לא להצביע לתקציב אם לא - - - בגבעת עמל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, את בפעם שנייה.
תמר זנדברג (מרצ)
מה, על מי את עובדת פה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, את בפעם שנייה. כן, שולי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
יש איזה קטע שבניסיון לשפוך את כל התינוק והנהי והבכי, פשוט להתעלם מהכול. איך חבר הכנסת שטרן אמר? או שאת בעמונה או שאת עם התינוקות האתיופיים שמלים אותם בצורה לא תקינה. חברת הכנסת זנדברג אומרת את מה שהיא אומרת, אחרים את מה שהם אומרים. חברים, מעולם לא הסתרנו את עמדתנו ביחס לחשיבות ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - - -
תמר זנדברג (מרצ)
יש שווים ויש שווים יותר, נכון? האתיופים שווים, גבעת עמל שווים, אבל עמונה, על זה מפרקים ממשלה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אני רוצה להגיד ארבעה דברים קצרים על החוק הזה שהם בעיניי במהות. החוק הזה עושה את המהפכה האמיתית ומחזיר את השיח על ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון למקום שבו הוא צריך להיות, בכנסת ובממשלה, לא בשדה המשפטי. אין מקום לדיונים הבלתי נגמרים והבלתי נתפסים והתביעות הבלתי אפשריות של ארגוני שמאל קיצוני, שמצאו דרך מעניינת, לא דמוקרטית, אבל מעניינת, לגרום לדה לגיטימציה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.
תמר זנדברג (מרצ)
רק הגניבה שלכם היא דמוקרטית, שום דבר לא דמוקרטי חוץ מהגזל שלכם.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אז קודם כל זה המקום לנהל את השיח, בכנסת, בממשלה. פעם אחרי פעם נבחרת פה ממשלה עם אג'נדה, מעולם לא הסתרנו אותה.

אני חושבת שיש שינוי דרמטי נוסף וזה שסוף סוף רואים בתושבים היהודיים ביהודה ושומרון אזרחי האזור. הודו לה' כי טוב, כי כל אבירי זכויות האדם יוכלו מעתה לדאוג גם לתושבים היהודים ביהודה ושומרון ולא רק לתושבים שאינם יהודים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אזרחי מה? אזרחי האזור? אמרת אזרחי האזור.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
תושבי האזור. לא, לא, אמרתי תושבי האזור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רשום, רשום.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
בסדר, תשמע, חבר הכנסת סעדי, במשחק אנחנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
שולי, את לא עונה למישהו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרת אזרחי האזור, זה בסדר.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
המדינה היא זאת שאחראית בעקבות החוק הזה להסדיר את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. זה לא עסק פרטי של אף אחד, אנשים הלכו לגור שמה - - - כן, כמובן, גם לתל אביב לא שלחו אותם, לא שלחו אף אחד לשום מקום, איך שהוא מתוך עצמו נהייתה ברוך ה' התיישבות של מעל 400,000 יהודים ביהודה ושומרון, הודו לה' כי טוב. יש כאלה שיש להם קושי עם זה, אנחנו רואים בזה נס גדול והתפקיד שלנו כאן, בכנסת ובממשלה, זה לדאוג להסדרה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון כשהמטרה היא לא רק טיפול רטרואקטיבי, טוב, בואו נראה מה עושים, בואו נראה איך זה. לא, אנשים רוצים לחיות, לגור, להתפתח ביהודה ושומרון ואני חושבת שכל הניסיון לדבר דרך החוק הזה על האם אנחנו פוגעים בבית משפט, או לא פוגעים בבית משפט, האם אנחנו עושים את זה בדרך הזאת או לא בדרך הזאת, נעשו פה בממשלות אחרות דברים הרבה יותר חמורים מאשר החוק הזה, לעניות דעתכם כמובן, לדעתנו החוק הזה הוא מצוין ואין בו שום דבר חמור, וראה זה פלא - - -
תמר זנדברג (מרצ)
ברור, כי גנבו מערבים - - - ליהודים - - - בזה אין אף פעם בעיה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ראה זה פלא, כשקנו שני שרים בממשלה במיצובישי, חשבתם שזה בסדר כי זה שירת את האג'נדה שלכם. אתם לא מתרגלים לשינוי.
תמר זנדברג (מרצ)
כשרצחו ראש ממשלה מה אתם חשבתם?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אנחנו חשבנו שזה נורא ואיום, נורא ואיום. ולא תצליחי להגיד את הדבר הזה. את לא תגידי את הדבר הזה.
תמר זנדברג (מרצ)
אני אצליח להגיד מה שאני רוצה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
לא יצליח לך. רצח של ראש ממשלה במדינת ישראל הוא דבר איום ונורא ו-21 שנה אחרי תצאו מהסרט הזה, נגמרה התקופה שבה אתם אמרתם 'את רצחת ואנחנו שתקנו'. די עם זה. אף אחד מאיתנו לא רצח, מי שרצח יושב בבית הסוהר ומשלם על זה מחיר שראוי היה שישלם ולא ישוחרר לעולם, על ההרס של מדינת ישראל אחרי אלפיים שנות גלות.
תמר זנדברג (מרצ)
לדבר על - - - אתם הסתתם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם רוצים - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אני ממשיכה, אני מסיימת, אדוני. אני חושבת שמעולם לא הסתרנו, לפחות אני, כמי שהגישה את החוק, שדרך המלך להסדרת ההתיישבות היא חוק ההסדרה. אמרנו לאורך כל הדרך שיהיו מתווים נוספים שאותם נקדם, מעולם לא הסתרנו את הרצון הסופי שלנו, להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. לא זאת הדרך, חבריי וחברותיי הדאוגים, כשיהיה כוח פוליטי להחיל את הריבונות הישראלית על יהודה ושומרון נתקדם בעזרת ה' גם בצעד הזה. בשלב הזה אנחנו מסדירים את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ומדינת ישראל וכנסת כנסת וממשלת ישראל אומרת אמירה ברורה, 50 שנה אחרי הנס האדיר שקרה לנו במלחמת ששת הימים אנחנו מתקדמים עוד שלב, דרמטי, משמעותי, בהסדרת החיים היהודיים ביהודה ושומרון. זה שלנו, אנחנו לא מתכוונים ללכת לשום מקום אחר, רק להתקדם בתהליך הזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת להגיב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני אתן תיכף סיבוב שני, אני אתן לכם. אורית, את ביקשת, אם את יכולה לעשות את זה רק קצר, אני מבקש.
אורית סטרוק
אני אעשה מאוד קצר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ואחר כך, אתם ביקשתם, שמחה או פוליטיס?
דן שמחה רוטמן
אני אשמח להתייחס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלמה, אתה?
שלמה פוליטיס
אני אוכל להתייחס.
היו"ר ניסן סלומינסקי
קצר, אני מבקש גם קצר. מאחר שבאתם וטרחתם אז אני לא רוצה להשיב את פניכם ואחר כך אני אחזור לחבריי, חברי הכנסת.
אורית סטרוק
טוב, אדוני, הכול כבר נאמר, אבל בכל זאת כשהצביעות חוגגת אז אי אפשר לא להתייחס לצביעות. רק לצביעות. אני עשיתי לעצמי חוק להתייחס בוועדה הזו רק לצביעות. יעל ותמר היקרות, הפקעת אדמות זה לא גזל. כשבנו את כרמיאל וכשבנו את - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
על שטח פרטי זה גזל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה את משווה את כרמיאל לשטחים ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אוסאמה, מה יש לך היום?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
פה זה מדינת ישראל. מדינת ישראל לא החילה את החוק הישראלי, לידיעתך. גם הממשלות שלך לא החילו את זה, אז מה את משווה את כרמיאל לשם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אני לא מבין, אתה מכתיב לה מה להגיד? מה קרה? תן לה להגיד, אתה לא מסכים איתה זה בסדר, זכותך לא להסכים איתה, אבל תן לה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה דברים הזויים מה שהיא אומרת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תן לה להגיד מה שהיא חושבת, זה לא יהיה יותר חמור ממה שאתה אמרת, תאמין לי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היא משווה כרמיאל לזה? אני לא מבין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עשה לי טובה, היא יכולה להשוות מה שהיא רוצה, כמו שאתה השווית מה שאתה רוצה, אתה לא חייב לקבל את זה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כאן יותר מעניין מאשר בכלכלה, בכלכלה משנים את שוק התקשורת של המדינה ואתה מתגנב באמצע עם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי פריג', אל תתחיל עוד פעם, כי יהיה עוד פעם - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
עזוב, מה תתחיל? אתה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מבין, אנשים מדברים, אתה בא באמצע, נכנס - - - איפה טיפת הכבוד?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני לא בא, אני מקשיב, אתה רואה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא משנה, טיפת הכבוד, מישהו מדבר באמצע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
טיפת הכבוד, שאתה לא צריך לקיים את הדיון בזמן שיש ועדה חשובה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, אתה בקריאה ראשונה. מה זה קשור? אתה בוועדה הזו בכלל? מה זה קשור?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני צריך אישור שלך בשביל להיכנס לוועדה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אתה אומר לי לא לקיים את הוועדה הזו?
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה מה שקשור, זה החוק, חוק קיומי עבורי. חוק קיומי עבורי ועבורך - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
מאה אחוז, אבל מה, אתה אומר לי לא לקיים ועדה בגלל שיש ועדה אחרת?
עיסאווי פריג' (מרצ)
על מה אתה מדבר? 'אתה חבר בוועדה?', מה, תגביל אותי איפה להיות?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא אמרתי את זה, אמרתי שאתה אומר לי לא לקיים ועדה ב - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני חושב שהגון שתקיים ועדה, בכדי לאפשר לכמה שיותר ח"כים שישתתפו. זה הכול.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אנחנו כבר שבועיים - - - אורית, בבקשה.
אורית סטרוק
יעל כבר לא פה? היא הלכה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני כאן ואני מקשיבה לכל מילה.
אורית סטרוק
אז יעל ותמר וכל אלה שטענו שהפקעת קרקעות זה גזל, אני לא מאמינה למה שאתם מוציאים מהפה, אתם לא מאמינים למה שאתם מוציאים מהפה. הפקעת קרקעות לצרכי ציבור זה דבר מקובל בכל העולם, זה דבר מקובל במדינת ישראל - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
לצרכי איזה ציבור? שודדים?
תמר זנדברג (מרצ)
איזה צורך ציבורי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
התפתחות ההתיישבות היהודית זה צורך ציבורי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה, איזה ציבור?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אתה לא יכול.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה התלבשת על עיסאווי, חאלס, רק עיסאווי בראש שלך? אתה חולם על עיסאווי?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא שם לב? אפילו החברים שלך לא מפריעים כל כך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני שאלתי שאלה, מה 'עיסאווי, עיסאווי'.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אתה לא שואל שאלה, עוד פעם תדבר, יקרה עוד פעם, אתה בקריאה ראשונה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
באמת, ניסן, שכנות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, שכנות, אבל איפה אתה בשכנות? שכנות זה הדדי, לא ככה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני שומר עליך כשאני מתנגד, אני שומר שתישן טוב בבית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל"ף, זכותך להתנגד ואנחנו נשמע את כל דבריך בכבוד, אבל אל תתפרץ לכל מי ש - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני לא מתפרץ, אני שואל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה רק מתפרץ, אתה נכנסת, פעם שנייה אתה נכנס באמצע דברים, אתה נכנס ולא מעניין אותך שמדברים אפילו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
חברת הכנסת לשעבר שואלת, אומרת לצורך הציבור לא הפקעה, שזה לא גזל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, די, לא, אני מבקש - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מבקש מי זה הציבור.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אתה בקריאה ראשונה ועוד פעם זה יקרה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
נו באמת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כן, ואני מודיע ומודיע עוד פעם, אל תעמיד אותי בניסיון. כן, אורית.
אורית סטרוק
אני מציעה לחברותיי מהשמאל לחזור בהן מההתבטאויות האלה, שהן לא אינטליגנטיות בכלל והן בוודאי לא ישרות. הדבר השני, כולם מסתמכים פה על בית המשפט העליון, אז אני רוצה לצטט דברים שאמר רק אתמול, ונכנסו לפרוטוקול, שופט בית המשפט העליון, כבוד השופט אליקים רובינשטיין, באחד הבג"צים, למי ששאל פה מה דחוף, דחוף כי החברים שלכם משלום עכשיו פתוחים בעשרות בג"צים מול ההתיישבות ביהודה ושומרון והגיע הזמן לשים לזה סוף - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מה לעשות - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כי אתם גוזלים את כל הקרקעות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם מכירים בבית המשפט העליון?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הם שומרים על הזכויות של הפלסטינים, של בעלי הקרקע, זה מה שהם עושים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הוא רשות מוסמכת עבורכם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתם גונבים את כל הקרקעות האלה, מגרשים את האנשים מהקרקע שלהם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אל תנסה להתחרות עם עיסאווי, לא תצליח וחבל, אני לא רוצה גם שזה יקרה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אה, עיסאווי, שוב עיסאווי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אמרתי שלא יתחרה איתך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
באמת, אסור, רק צריך להיות יס-מן, ערבי טוב, הא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יס-מן? למה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
ערבי טוב.
היו"ר ניסן סלומינסקי
למה? אתה יכול לדבר, בזמנך תוכל להגיד את הדברים הכי גרועים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
וואלאק אני מגן עליך, אתה לא מפנים מה שאני אומר. אני מגן עליך, אני לא רוצה שתיפול. מחר האסימון ייפול לך, שאתה עושה עוול, עוולה גדולה אתה עושה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, בבקשה.
אורית סטרוק
הוא יכול להגן עליך מבחוץ גם. אז אמר כבוד השופט אליקים רובינשטיין, בדיון שהיה אתמול, אני מצטטת מהפרוטוקול, הוא אומר, 'אם היינו חיים עם דבר נורמלי הדבר הכי פשוט היה שהעותרים מוכרים או מקבלים קרקע חילופית, אבל הם לא עושים את זה, הם לא יכולים לעשות את זה, אז אנו במצב לא נורמלי, כלומר הם לא ימכרו ולא יחפשו קרקע חלופית'. כלומר מה אומר לנו כבוד השופט רובינשטיין, אתמול בדיון בבג"צ, שלו היינו למשל מתעסקים עם המצפים בגליל, ששם התגלה, אחרי שהקימו את המצפים, שיש כתמים וקרקע פרטית - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
את משווה את ההתנחלות בשטח כבוש לגליל? את משווה את הכיבוש לגליל? את משווה את עצמך אליהם? את נמצאת במקום שהוא מחוץ לתחומי מדינת ישראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אתה בקריאה שנייה, אי אפשר ככה להמשיך. אתה בא, עושה רעש והולך. לא, לא אתן לזה. יש לנו דיון רגוע יחסית.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני גם רגוע, אני מדבר רגוע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל אין לך זכות דיבור. אתה לא יכול לדבר עכשיו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מבקש הבהרות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תבקש הבהרות, תבקש לדבר - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
היא גרה בשטח כבוש, היא שוהה בלתי חוקית, היא משווה את עצמה לגליל?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה בקריאה שנייה, עיסאווי.
אורית סטרוק
אז מה שקרה בגליל, כשהתגלו שיש כתמים של קרקע פרטית בתוך מצפים שהוקמו שם על ידי הממשלה, פשוט מאוד נתנו פיצוי בכסף או בקרקע לבעלי הקרקעות, לא אפשרו להם לגור בתוך המצפים, היישובים היהודיים בגליל, ובזה תם הטקס. ביהודה ושומרון זה לא אפשרי בגלל החוק האנטישמי הפלסטיני שהוא הפיל הגדול שבגללו בכלל נאלצים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
רק שאת בשטח כבוש.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא במדינת ישראל, מה את רוצה? את גרה מחוץ למדינת ישראל.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
מדינת ישראל מעולם לא הסכימה עם ההגדרה שזה שטח כבוש.
עיסאווי פריג' (מרצ)
את גרה בשטח כבוש.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
עיסאווי, מדינת ישראל מעולם לא הסכימה לזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שולי, תמר.
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, זה בשטח מדינת ישראל או לא?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, את רואה שחסר לך - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
תספחו את זה, נראה אתכם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה תפיסה לוחמתית?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אתה יודע יותר מדי טוב שמדינת ישראל לא הסכימה להגדרה שהיא גוף כובש ומצד שני היא לא החילה ריבונות ולכן - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אוסאמה, כל המומחים שהיו שם, גם - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לכן - - - קרא לאדמות אדמות מוחזקות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מוחזקות, תפיסה לוחמתית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בטח שכן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מדינת ישראל עובדת - - -
תמר זנדברג (מרצ)
מוחזקות שמוחזקות, זה לא מדינת ישראל, מה לא ברור? לא מדינת ישראל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש מפקד אזור שם, מפקד צבאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, מדינת ישראל עובדת בשתי הזרועות - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי הריבון שם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
רק שנייה, רגע, שנייה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו הריבון שם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן לתת לי גם - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני שואל אותך מי הריבון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
פעם ראשונה שאני מתערב, אבל אני אעשה את זה. אני אומר שוב, מדינת ישראל לא הכירה בנושא שהיא גוף כובש, גם אי אפשר להיות גוף כובש כי אין שום ריבון שהיה לפניה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה מצטדק, תגיד לי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תסלח לי. מצד שני היא לא החילה את הריבונות ולכן שמגר הגדיר את האדמות האלה כאדמות מוחזקות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תגיד 'אנחנו הרוב, אנחנו עושים מה שבא לנו' וזה הכול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי הריבון שם?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן לתת לי לדבר?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני שואל אותך מי הריבון שם.
תמר זנדברג (מרצ)
מוחזקות שמוחזקות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מדינת ישראל עובדת - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי הריבון?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן לתת לי לסיים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני שואל אותך מי הריבון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל עוד משפט אחד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה דמגוגיה זולה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מצליח להבין אותך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תפסיק לשחק במכבסת המילים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי מחליט שם? יש מפקד צבאי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
מדינת ישראל עובדת בשתי הזרועות גם יחד. מצד אחד היא עובדת דרך הגוף הצבאי ומצד שני היא עובדת דרך הגוף הריבוני. בשני הדברים, כי בשניהם - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה פתאום? כל דבר שהכנסת מחוקקת, על מנת שזה יחול שם המפקד צריך לאמץ את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא נכון, נתנו - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה יודע את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
פקודת הראיות לא חלה אלא אם המפקד הצבאי מאמץ את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא נכון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה שאתה מדבר לא נכון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אלא אם כן הכנסת מחילה באופן מפורש, מה שהשליח יכול גם המשלח יכול.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה שאתה אומר לא נכון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי זה לא נכון, אתה שמעת את זה פה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתם טועים ומטעים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמעת את זה היטב, יש חוקים שהכנסת יכולה לחוקק ישירות, במזרח ירושלים, ברמת - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, מזרח ירושלים סופחה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה מנסה לשכנע את עצמך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא, רמת הגולן לא סופחה, חברים. חוקקנו - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל לא, נתנו כאן דוגמאות שמדינת ישראל עובדת - - - זה סתם היה הערת אגב, כשאתה יודע את זה ושמעת את זה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז ספח את השטחים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית, תמשיכי.
אורית סטרוק
אז עד כאן לגבי הנקודה הראשונה של הצביעות, תיכף אני רוצה לנגוע בנקודה השנייה, רק אני אצטט לסוף הנקודה הראשונה את דבריו של שמעון החשמונאי, כיוון שאנחנו עוד מעט בחנוכה, 'לא ארץ נוכרייה לקחנו ולא ברכוש נוכרי משלנו, זאת אדמת אבותינו, נלקחה מאיתנו וכשהייתה לנו את ההזדמנות חזרנו אליה'. עכשיו לנקודת הצביעות השנייה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
גם רבת עמון המדינה תעבור, וצידון, האדמה תעבור.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אינשאללה, נשוב גם לשם, לאט לאט. פרה פרה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אין בעיה, אני אומר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, רבת עמון גם וצידון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אתה בקריאה כבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, אחי, בשביל מה לך להיכנס לזה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני נכנס? אתה נכנס, אתה לא נותן לאף אדם לדבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, אני מתקן עובדות היסטוריות.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל תתקן שום דבר, עשה לי טובה. אם תרצה לדבר אני אתן לך - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
קראתי שצידון ורבת עמון גם חלק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה רוצה לתקן עובדות היסטוריות שלא היה בית מקדש מעולם בירושלים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם תרצה לדבר, אני אתן לך לדבר, אבל אל תפריע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
השבטים לא היו שם, סמוטריץ? לא היו ברבת עמון ובצידון?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היו, אנחנו נחזור לשם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, אבל עכשיו דיברת - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא היה בפורום סבן עכשיו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אורית.
אורית סטרוק
כן, הדבר השני שאני רוצה להעיר עליו, שאני שמה אותו תחת הכותרת צביעות זה מה ששמענו עכשיו מפי תהילה בדבר המידתיות. אני לא מדברת על כל ההערות האחרות שלכם, על החוק, שממילא הרי ברור שברגע שמחוקקים חוק אז החוק משתנה, זה ברור, אבל להגיד שלהפקיע אדמה שלא היה עליה שום דבר לפני כן, כלום - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
כל הכבוד לכם, לבית היהודי.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
בשביל זה נבחרנו, לא? לעשות - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
שולי, שולי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה משנה אם היה או לא היה? יש בעלים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם לא יהיה אחר כך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש בעלים לאדמה הזאת? יש בעלים? אני עכשיו נכנס לקרקע שלך, יושב, בונה, תגידי לי, מה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אתה בקריאה ראשונה. אני כבר לא זוכר אם היית בקריאה ראשונה. אוסאמה, אתה בקריאה ראשונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה, היא מדברת שטויות. מה זה לא היה שום דבר על הקרקע הזאת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אתה בקריאה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני זורע מטע זיתים, היא יכולה להגיד ש - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה בקריאה ראשונה ואתה עוד דקה תיכנס לשנייה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה כל הזמן מאיים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זאת שיטת ההשתקה החדשה? באמת.
אורית סטרוק
אני מדברת על המילה מידתיות, מידתיות. תהילה, לא צריכים לגמור יותר משנה א' במשפטים כדי לדעת שזה הדבר הכי מידתי בעולם, כשיש בית בנוי, זה גם נמצא בחוקים בכל העולם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את מדברת עם הנציגה של היועץ המשפטי לממשלה, את אומרת שנה א' - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז תדאגי לשכונת עמל בתל אביב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איך את מדברת ככה ליועץ המשפטי?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תגיד לי, אתה מוכן להיות בשקט, אוסאמה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איך את מדברת ככה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אוסאמה, אוסאמה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אוסאמה, אתה מדבר הרבה יותר גרוע כשאתה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תתביישי לך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אתה בקריאה שנייה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אומרת ליועץ המשפטי לממשלה, אומרת לו סטודנטית שנה א'. היא מדברת על היועץ המשפטי לממשלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא לא אמרה לו סטודנטית שנה א'. תראה איך אתה מדבר מהרהורי לבך, היא לא אמרה דבר כזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היא אמרה, מה לא אמרה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא נכון, זה מה שאתה חושב אולי. היא אמרה שמספיק להיות סטודנט בשנה א' במשפטים בשביל לדעת מה זה מידתיות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מותר לה, מותר לה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
נראה לי שזה אפילו בסמסטר א', משפט חוקתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אתה בקריאה שנייה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ככה היה אצלי לפחות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
היא משלכם, מותר לה להגיד הכול. מותר לה מה שלא מותר לאחרים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, אתה בקריאה שנייה. עיסאווי, אתה גם בקריאה שנייה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה מה שמותר לה. וואלה, אתם, כל הכבוד לכם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בתור מה היא מדברת? מומחה למשפטים? אתה מומחה למשפטים? היא מומחה למשפטים?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מומחית, לא מומחה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
בתור אורחת של הוועדה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היא לא מומחה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אתם רוצים שרק מי שאומר מה שאתם חושבים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה נותן לה מיקרופון לדבר באופן חופשי. על מה?
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
היא אישה חשובה בהתיישבות היהודית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, שולי. אוסאמה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
את תדאגי לפריפריה ולמתיישבים שם.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אני, בניגוד אליך, דואגת לפריפריה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תדאגי להם, תדאגי להם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שולי, את רוצה לעזור לי? מה את עושה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, לחמש דקות צא החוצה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תדאגי להם. מה, זה שיטה? להשתיק שיטה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לחמש דקות צא החוצה. תירגע ותחזור, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל בתור מה היא מדברת?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני ביקשתי ממך לחמש - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תגיד לי בתור מה היא מדברת. עכשיו תדברי גם על משפט בינלאומי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה נותן לה מיקרופון חופשי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
ביקשתי ממך לצאת לחמש דקות, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את מבינה בכול. את בכלל שאת יושבת פה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוסאמה, בבקשה, חמש דקות תצא ואחר כך תוכל לחזור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
די כבר, את לא צריכה להיות פה.
אורית סטרוק
אדוני היושב ראש - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
את כובשת שם, את כובשת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אוסאמה, איך תמשיכו את השידור החי גם אחרי שתהיה בחוץ? מה יהיה עם הפייסבוק והזה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
עזוב, מה, אתה הפכת ליושב ראש משנה אתה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תמשיך לצעוק מבחוץ, שהעוקבים יוכלו להמשיך לעקוב אחריך.

(חבר הכנסת אוסאמה סעדי יוצא מהישיבה)
עיסאווי פריג' (מרצ)
הפכת ליו"ר משנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, אתה יודע שאתה בקריאה שנייה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
בסדר, אז תקרא לו קריאה ראשונה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני גם קורא לו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה פוחד, הא? תקרא לו, זה סמוטריץ. סמוטריץ הגיבור, תקרא לו, נו.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית.
אורית סטרוק
תאמין לי, אם תיקח את הדברים שלי בלי כל ההפרעות שלהם זה כלום. אני מסיימת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כי את מה שאת מדברת זה כלום. כלום מה שאת מדברת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
היא אומרת על דברינו כלום, מותר לה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
די כבר, צילמו אותך כבר יוצא החוצה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה זה קשור? אני אמשיך לדבר, אתה לא תשתיק אותי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
עוד פעם תגיד את זה?
עיסאווי פריג' (מרצ)
נו באמת נו, עזוב.
אורית סטרוק
אני אומרת, הוועדה יכולה להזמין או לא להזמין מומחים מטעם המדינה, אבל כשמומחים מטעם המדינה כבר באים ומדברים הם צריכים להגיד דברים הגיוניים, להגיד - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
הם יקבלו את אישור הכשרות שלך, הא? הם יקבלו את אישור הכשרות שלך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
טוב, אורית - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
תעודת הכשר, שהם כותבים דברים שמתאימים לך.
אורית סטרוק
אני מסיימת. זה לא יכול להיות שאני לא אוכל לסיים בכלל.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל תראה מה היא מדברת על עובדי מדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה מוכן לתת לי לשמוע?
עיסאווי פריג' (מרצ)
תראה איך היא מדברת.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה לא נותן לי לשמוע אפילו.
נחמן שי (המחנה הציוני)
צודק, היא לא יכולה לחלק לה ציונים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
היא מחלקת ציונים לעובדי מדינה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
רק כשהציונים מתאימים למה שאתם רוצים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
שולי, אל תעזרו לי, בבקשה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איך אתה מרשה לה? תגן על עובדי המדינה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אורית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה? אסור לחלוק עליהם? מה אתם רוצים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתם לא נותנים לי לשמוע מילה ממה שהיא אומרת. אני אשמע אותה ואני אדע.
אורית סטרוק
הדבר הזה קיים בדין האזור, הוא קיים בדין הישראלי, הוא קיים כמעט בכל מדינה מתוקנת, שכשמשווים את הערך של הבית הבנוי מול הקרקע שלא היה עליה כלום ומעדיפים את הבית הבנוי. להגיד שזה לא מידתי - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
גם בירדן יש המון קרקע ריקה.
אורית סטרוק
אתם יכולים לצעוק כמה שאתם רוצים, זה דבר שאתן, חברותיי מהשמאל, הייתן צריכות להגיד שזה בלתי סביר שנשמעת חוות דעת כזו בוועדה. סיימתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמחה. רק קצר, אני כבר צרוד, אני לא יכול - - -
דן שמחה רוטמן
אקצר מאוד בעזרת ה'. כמו בדיונים הקודמים, אנחנו לא מביעים - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
הם מלווים אותנו לאורך כל הדיונים, לזכותם ייאמר, יש להם מסירות.
דן שמחה רוטמן
כמו בדיונים הקודמים אנחנו לא מביעים עמדה לגופה של הצעת החוק באופן גורף, זאת אומרת רק לשאלת ההיתכנות או אי ההיתכנות המשפטית שלה, לא לגבי הראוי, לא ראוי, טוב, לא טוב, זה לחברי הכנסת, אבל הדברים שעולים פה ועלו גם בפעם הקודמת זה נושא חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה וזה דבר שחשוב שיהיה מונח מול חברי הכנסת.

במשפט החוקתי במדינת ישראל מוכרת עילת הבשלות שאומרת שגם כאשר חוק נחקק בית המשפט לא ממהר להתעסק בחוק לגופו, אלא הוא בודק את איך הוא מיושם בפועל והאם נפגעות הזכויות ולא נפגעות הזכויות. עילת הבשלות נפסקה בכמה וכמה פסקי דין. מה שקורה אצלנו פה, שהיועץ המשפטי לממשלה בבשלות, זה אפילו עוד אין חוק, יש פה הצעת חוק טרומית וכבר הוא קובע מה מידתי, מה לא מידתי, מה חוקתי, לא חוקתי, מה יקרה ומה לא יקרה כאשר החוק הוא לא בשל.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה היית רוצה שהוא יגיד?
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי, בוא נשמע מה הוא אומר.
דן שמחה רוטמן
אנחנו צריכים לזכור, אנחנו לא מדברים פה על חוק שנגיד אם היה חוק שדן בשאלה, אחוז חסימה, אפילו את זה דחו על עילת בשלות, אפילו מקרה של אחוז חסימה, מקרה של הארכת כהונה של כנסת, לא צריך לחכות שיעבור חצי שנה, תפסול אותו כרגע, אבל אנחנו מדברים על חוק שפוגע לכאורה בטענות הנטענות בזכות הקניין. אז צריך לבוא ולבדוק איזה זכויות קניין נפגעות, האם הן נפגעות באופן מידתי או לא מידתי - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
נחכה 50 שנה שתהיה בשלות?
דן שמחה רוטמן
ורק אז ניתן לתקוף בבית המשפט את יישום החוק, לבוא ולהגיד שהחוק מיושם באופן לא מידתי, לא חוקתי, נוגד. אני אפילו לא מתייחס לאמירה שההסדר כשלעצמו הוא לא חוקתי ולא מידתי, כאשר ההסדר שקבוע בסעיף 23 לחוק המקרקעין הישראלי, שאומר במפורש שאם בנית על קרקע והשקעת בקרקע יותר מאשר שווי הקרקע, סעיף 23(ג) אומר, זכויות המקים, מי שבנה, לפי סעיף זה, עדיפות על זכויות בעל המקרקעין. אפילו לא מדובר על הפקעה ולא צורך ציבורי, מדובר על אדם שבנה בית פרטי. כאן המדינה בנתה, או הייתה שותפה בבנייה והשקיעה כספים, לבוא ולהגיד שהסדר כזה, עוד מראש, עוד לפני שבדקנו מקרים הוא לא מידתי ולא חוקתי ואין צורך לבדוק שום דבר, זו אמירה מוקדמת הרבה יותר.

ומכאן אני עובר, בין אם זה היה נכון ובין אם זה היה לא נכון, אני אומר, עמדת היועץ המשפטי לממשלה, אני מניח שהיא תוגש לוועדה, תהיה מנומקת, אני מקווה, כי הקודמת לא הייתה, אבל בין אם היא נכונה ובין אם היא לא נכונה, אני חושב שאם מדברים על שלטון החוק ועקרון השוויון לפני החוק, הכנסת והוועדה הנכבדה הזאת לא יכולה להתעלם מהעובדה שהיועץ המשפטי לממשלה מרשה לעצמו, באמצעות שליחיו, גם בפעם הזאת וגם בפעם הקודמת, להתעלם מהחוק. מהחוק, אני מתכוון חוק שירות המדינה (משמעת), שכמובן על בסיסו קם התקשי"ר, תקנון שירות המדינה, שסעיף 42.537 לתקשי"ר, שאוסר על העובדים המנויים בפסקה, עובדי השירות המשפטי מינויים, לבקר את הממשלה ומשרדיה, ובכלל זה מדיניותם, במסיבת עיתונאים, בריאיון עם עיתונאים, בנאום במקום פומבי, בשידור, בעיתון או בספר. החלטת ממשלה, שהיא מדיניות ממשלה, לא ניתן לבקר אותה. לצערי היועץ המשפטי עצמו, אישית, עשה זאת בסוף השבוע האחרון בנאום במקום פומבי, בנוכחות, אגב, שופטי בג"צ, שזה בעיה בפני עצמה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שאליהם התיק יבוא אחר כך.
דן שמחה רוטמן
שבפניהם התיק יבוא. כרגע נציגיו מבקרים את מדיניות הממשלה, כאילו יש חוק לאנשים בני תמותה ויש חוק ליועצים משפטיים. הכנסת לא אמורה לקבל דבר כזה, הממשלה לא אמורה לקבל דבר כזה, ואנחנו נמצאים היום בכנסת. אני אומר, גם נושא הבשלות והפסילה מראש של חוק בשלב הטרומית, שאפילו בית משפט לא מוכן לעשות את זה, אבל היועץ המשפטי, יש לו את היכולת המשפטית לעשות זאת, שאין לי מושג מאיפה הוא קיבל אותה, גם זה שהוא עושה את זה במקום פומבי וציבורי ופוסל הסדר שדומים לו ואפילו חמורים ממנו קיימים בישראל, אני חושב שראוי שהממשלה תגיד את דברה, אבל בוודאי שהכנסת אמורה להגיד את דברה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אוקיי, תודה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מילים כדורבנות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
בטח, למדנו על נושא הבשלות ועיקרון השוויון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בצלאל, עשה לי טובה, למה להוסיף דברים?
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה מקלקל את ההצגה, ההצגה תימשך בשבע, אז לא מוכרחים לדבר, אסור להעיר הערות ובסוף הספינה תגיע למקום מבטחים. בצלאל, אתה לא מבין את המשחק.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, תודה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא מבין את המשחק, הוא משחק - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא מקלקל אותה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
שלמה, תגיד את שמך לפרוטוקול.
שלמה פוליטיס
אני שלמה פוליטיס, לשעבר היועץ המשפטי של אזור יהודה ושומרון, הרבה מאוד שנים, וגם באזור חבל עזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
20 שנה, לא?
שלמה פוליטיס
כן. בייעוץ המשפטי באזור עזה ויהודה ושומרון. הייתי אומר שהחוק הזה מאוד מאתגר, כלומר בהרבה עתירות לבג"צ אני טיפלתי כשהייתי בתפקיד. אין לי ספק שמי שיטפל בחוק הזה יצטרך לעבוד קשה ולהזיע בפני בית המשפט העליון. מתעוררות פה שאלות קשות, בתחום המשפט הבינלאומי, בתחום המשפט החוקתי, אין לי ספק בכך ואני מניח שמנסחי החוק, אחרי כל מה ששמעו פה, וגם עמדת היועץ המשפטי של הוועדה והיועץ המשפטי של הממשלה, לא יהיה פשוט לעבור את בית המשפט. לא הייתי אומר שזה ב-100% שמפסידים בבית המשפט העליון כי ניתן להיתלות בטיעונים אלה ואחרים, אפילו בחוות דעתו של שופט בית המשפט העליון, פרופ' זמיר, בשעתו בנושא של הפקעות לטובת ההתיישבות. יש בסיס לכאן וודאי וודאי שיהיה צורך להיות קצת יצירתיים ולשנות אולי מושכלות יסוד שהנחו את בית המשפט העליון במשך הרבה מאוד שנים.

אני רוצה להתייחס לנושא שהתייחסתי בפעם הקודמת, לגבי חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, שהכנסת לכאורה איננה מוסמכת להוציא את החוק הזה מיכוון שבשטחים מי שהוא הריבון והמחוקק הוא אלוף הפיקוד והכנסת לא יכולה להיכנס לנעליו של אלוף הפיקוד - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל היושב ראש אמר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הוא חולק עליך.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בוא נשמע מה הוא אומר, אני לא יודע אם הוא אומר לטובתי או לא לטובתי.
שלמה פוליטיס
אני הבאתי פסק דין בפעם הקודמת, של בית המשפט העליון, שבעיקרון אפשר גם לחוקק חוקים באמצעות הכנסת ויש לא מעט דברי כנסת שבעצם חוקקו באופן ישיר ליהודה ושומרון ובצורה עקיפה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אולי אני אציע לאדוני להכניס את אוסאמה. אוסאמה שאל לפני - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אמרתי שהוא יכול להיכנס, הוא יודע.
שלמה פוליטיס
אני רק רוצה, מכיוון שהנושא הזה הועלה, להזכיר חוק אחד שבצורה מאוד מאוד ישירה, שחוקק על ידי הכנסת, ביהודה ושומרון, בעקבות הטבח שהיה במערת המכפלה, בעקבות קבורה של גולדשטיין באזור קרית ארבע ופיתוח של אתר הנצחה מסביב לקבר, שלא מצא חן בעיני המחוקק וחבר הכנסת רן כהן ב-1998 יזם את חוק איסור הקמת מצבת זיכרון למבצעי מעשי טרור. החוק הזה היה חוק גולדשטיין, אבל מי שקורא את דברי ההסבר, הוא לא היה אך ורק לעניין גולדשטיין, גם היה כלפי מחבל אחר מאזור הגדה המערבית, או מיהודה ושומרון, מה שתרצו, שביצע פיגוע בישראל ושהייתה כוונה גם לפתח אתר הנצחה באותו מקום.

החוק הזה שחוקק על ידי הכנסת חל ביהודה ושומרון לצורך ביטול ההיתר למצבה שהוקמה לגולדשטיין. אני במקרה טיפלתי בעתירה לבג"צ, הוגשה עתירה לבג"צ בהתבסס על החוק הזה כנגד כל ההריסה שבוצעה שם כאשר החוק הזה הוחל גם רטרואקטיבית, כי הטבח שהיה במערת המכפלה, זה היה ב-94' או ב-92', אני כבר לא זוכר, נדמה לי 94', והחוק הוחל גם על מצבות שהוקמו לפני חקיקתו של החוק. דהיינו אנחנו רואים פה מעשה כנסת שהוחל באזור, זה נכון שהממונה על החוק הזה היה שר הפנים - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רן כהן סיפח.
שלמה פוליטיס
ושר הביטחון, על פי החוק, יורה למפקד כוחות צה"ל להסיר מצבות שכאלה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שלמה, והשמים נפלו אחר כך?
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, בצלאל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
השמים נפלו?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה משווה את זה - - -
שלמה פוליטיס
אני לא משווה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני שואל, אתה משווה את זה ל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל תשווה.
שלמה פוליטיס
אני לא עושה השוואה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רן כהן סיפח והשמים - - -
שלמה פוליטיס
אני לא עושה השוואה, אני בסך הכול אומר שאנחנו מוצאים פה מעשה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה עושה הרצה לבג"צ - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני שואל, אתה אומר - - -
שלמה פוליטיס
אני סך הכול מביא פה תקדים של כנסת ישראל שמחוקקת חוק על מנת להפעיל סמכות מסוימת באזור יהודה ושומרון. זה נכון שבחוק נאמר שם ששר הביטחון יורה את מפקד כוחות צה"ל באזור, הוא יורה, כלומר זה לא שמפקד כוחות צה"ל באזור מקבל הנחיות - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה אמרת שזה מאתגר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני שואל שאלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תשאל, תשמע את הדברים שלו. אתה מפריע לי לשמוע ולהתרכז כי זה לא מוצא חן בעיניך. לא יעלה על הדעת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, אני שואל שאלת הבהרה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אל תשאל שאלת הבהרה, תשמע אותו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה אתה חסר סבלנות היום?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא חסר סבלנות היום.
עיסאווי פריג' (מרצ)
רואים עליך שאתה עייף.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני עייף, זה נכון, כי אני דן בזה כבר שבועיים ואתה בא לחצי שעה לעשות בלגן וזהו. אז אני מבקש, אתה בקריאה שנייה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, זו ההתנהלות, שלא תהיה עניינית.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אל תעמיד אותי - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה רואה איך אתה מאיים?
היו"ר ניסן סלומינסקי
כי אתה מפריע לכולם, אתה לא מפסיק להפריע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה רואה איך אתה מאיים?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם תמיד הקורבן, נכון?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה, אני לא יכול, תמיד אפסיד. אם כופפת ממשלה שלמה אז תכופף אותי, מי אני בכלל?
שלמה פוליטיס
אני סך הכול, מה שאני אומר, אינני פוליטיקאי, אני סך הכול - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
אבל אתה רק לא אומר מה שעיסאווי רוצה לשמוע.
שלמה פוליטיס
כל מה שאני אומר זה שבעצם יש לנו מקרה שזו חקיקה משהו מעין טריטוריאלית כזאת שבאה להרוס מבנה שהיה ביהודה ושומרון באמצעות חוק של הכנסת. זה המקרה. זה תקדים. אני לא רואה שום בעיה שהכנסת יכולה לחוקק חוק שיחול שם. ועובדה, יש חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, (שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), כל החוקים האלה מיועדים לאזור יהודה ושומרון. זה נכון שהרוב הוא פרסונלי, אבל לחוק הזה יש את הגוון הטריטוריאלי, זה משהו קצת שונה וגם מי שיזם אותו, הוא התכוון שהוא יחול גם על מצבת זיכרון של מישהו תושב המקום, תושב מוגן של המקום, דהיינו פלסטינאי. קצת תקדים מעניין.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. עכשיו, עיסאווי, אתה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני לא אקח הרבה זמן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בבקשה, זכותך לדבר עכשיו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
תודה. אדוני היושב ראש, חברים, אמנם הדיון הזה צריך להיות דיון משפטי - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק מזכיר לכולם, מחר בתשע ההצבעה.
תמר זנדברג (מרצ)
הדיון נמשך עד מחר בתשע?
נחמן שי (המחנה הציוני)
עד תשע מחר - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, עיסאווי עכשיו באמצע דיבור.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא יהיה להם זמן להכין את זה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
בסדר, אתה יכול לבקש - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו רוצים לשמוע את האנשים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
חוות דעת משפטית קיבלנו, אנחנו רוצים לדעת מגורמי ביטחון ומדיניות וביטחון לאומי מה עמדתם.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה חזרת על זה כבר שלוש פעמים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זו ועדת חוץ וביטחון פה, אולי אתה לא יודע. אני באתי מטעם ועדת חוץ וביטחון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אתה חוזר על זה שלוש פעמים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא, לא חוזר, אני אומר את זה בפעם הראשונה. אז אם אתה רוצה להצביע מחר בתשע - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
נחמן, עכשיו הוא יקרא אותך לקריאה.
יעל גרמן (יש עתיד)
שבשמונה בבוקר יבואו וייתנו לנו חוות דעת.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בשביל מה הביאו את ועדת חוץ וביטחון הנה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
שמענו, תודה. עיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אדוני היושב ראש, חברים, הדיון הזה אמור להיות דיון משפטי, ואני משתדל להיות משפטן בגישה, למרות שאני לא כזה. שמענו כמה דברים, תמשיכו להציג את זה בכל השפה היפה והמכובסת, אבל מדובר בגזל, מדובר בשטח כבוש שאסור לכם לעשות מה שאתם עושים. אני אומר את זה בשפה עממית והכי פשוטה. האחריות הכבדה שמונחת על הכתפיים שלכם, שאתם יוזמים את זה ואתם חושבים שאתם עושים טוב ליהודים, להתיישבות, אתם מזיקים לכל תושבי מדינת ישראל בהתלהבות חסרת הרסן שאתם עושים.

בדיון המשפטי ששמעתי כאן וכל הפילוסופיה ששמעתי מהחברים כאן, מהיועץ המשפטי לשעבר, שמתחיל בזריקת הרעיונות והרצת האתגר המשפטי החדש להזכיר לנו תקדימים, שאני מתאר לעצמי שזה אחד התקדימים והסיפורים שתשמיעו בבית המשפט, אתה מערבב בשר וחלב. מדברים על חוק של גזל ואתה מזכיר לי חוק של טרור וטרוריסט, אלה שני דברים שונים, אדוני. ועכשיו אני שומע שני נימוקים חדשים, נושא הבשלות. יפה, אלה משפטים שצריך גם להיעזר בהם, אתם מביאים את המושגים האלה מעולם משפטי יפה. אם אני אגיע למצב שכל חוק או כל רעיון שאני צריך לחוקק בכנסת יחכה לבשלות החוק בשטח ועשייתו, אז כל חוק אני יכול להניח אותו ולחכות כמה עשרות שנים ולראות איך התוצאה מגיבה.

כשאני שומע ורואה את הביקורת שאני שומע על היועץ המשפטי מהחבר, שאני לא רואה מולי, ואתה כיושב ראש ועדה נותן לזה לזרום, אם יועץ משפטי רואה את טובת המדינה וקורא את הרחוק, את מה שאתה עוצם עיניים ולא רוצה לראות והוא אומר לך ש'אני לא יכול להגן על החוק הזה בפני ערכאות בינלאומיות' ואתה מבטל את הקביעה של היועץ המשפטי ונותן לאנשים להשמיע את הדברים בצורה חופשית כזו, אני אומר, אתה אוטם אוזניים על כל בן אדם, וחברת הכנסת לשעבר שדיברה, שמותר לה לתקוף את עובדי המדינה, אפילו הבכירים ביותר.

אני חושב שזה לא ראוי, לא מקובל, לא מתאים לך, יושב ראש הוועדה. וזה עדיין לא תם, אתם יכולים לחזור בכם מזה, זה חוק רע לכולנו, חוק שמביא לאסון. אתה לא תרגיש את זה היום, אבל זה חוק שגורר אותך מוסרית, ערכית ויש לו השלכות הרבה יותר חמורות ממה שהציונות שלך מאמינה בזה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. עבדאללה אבו מערוף.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כמובן שהדיון הוא פוליטי לחלוטין, זה לא חוק ולא בטיח ולא גרעינים ולא עגבניות. זה עניין של פוליטיקה ולכן לא צריך חוק כזה בכלל. אם כבר נבוא מהמבט של הימין, של ההתיישבות מה שנקרא, לפי המושגים שלכם, לא צריך חוק, בשביל מה צריך חוק, הרי יש כיבוש ואתם עושים כל מה שאתם רוצים בשטחים הכבושים. אז מה, הריסת בית, עוד אחד, או להריסת בית, בית המשפט העליון לצדק הכריח שהיישובים יפונו, אתם מצפצפים על בית המשפט העליון. אתמול בנאומו האקדמאי וגם ההיסטורי וגם התורתי הוא התייצב בבית המשפט העליון, לכן למה צריך לחוקק חוק כזה? למה? הרי יש כיבוש ועובדה שיש כיבוש, לפי החוק הבינלאומי אסור להחליף כל שטח בשטח הכבוש. אז אתם מצפצפים על הכול, זה הפוליטיקה, אז תצפצפו, אבל לא צריך חוק. חוק לא צריך. זה צחוק מעצמכם ומכל מה שיש בישראל, לא עניין של דמוקרטיה, צחוק מבית המשפט, צחוק מהיושבים כאן, זה לעג שאתם מביאים חוק, לא צריך חוק. יש כיבוש, אז תמשיכו בכיבוש. עוד 50 שנה, בסדר, עוד 100 שנה, בסדר.

אם אתם רוצים להסדיר אז תספחו, בבקשה, תעשו מהירדן עד הים. בבקשה, תכריזו על גבולות של מדינת מעצמת העל מהירדן לים, עם גבולות. בבקשה, תכריזו על גבולות. יש לכם את האומץ להכריז על הגבולות? אין. תכריזו, בבקשה, על גבולות.

אני לא אדבר על אי חוקיות, שלושה דברים שהם מעיקר החוק, מה שכתב היועץ המשפטי, ואני לא צריך הייתי לחכות ליועץ המשפטי, תקראו, באופן ברור, בעברית, בשפה העברית, שיש שלושה תנאים שהם לא קיימים בכלל לעשות הפקעה או לספח. זה כתוב שחור על גבי לבן, שלושה תנאים, אם נדבר על החוק, לא נדבר על פוליטיקה. 'על ההפקעה להיעשות לפי הדין המקומי, קרי לפי הדין הירדני'. אז בבקשה תעשו עסקאות עם ירדן קודם ואחר כך תחשבו איך אפשר לעשות את החוק. התנאי השני, 'על ההפקעה להיות לטובת האוכלוסייה המקומית' ורק המקומית, זאת אומרת הפלסטינאים, נכון? כתוב. 'על הליך ההפקעה להיעשות בהתאם לכללי היסוד של המשפט'.

רק שלושת התנאים האלה, הפשוטים, לא צריך להיות משפטן בשביל זה, שאתם מצפצפים גם על זה, לכן למה אתם מעסיקים אותנו בדברים האלה? יש לנו הרבה דברים להתעסק בהם, להיאבק נגד הכיבוש בכלל ולעשות דברים אחרים לטובת האזרחים, רווחה, בריאות והכול, שאתם גם לא עושים בתקציבים. זה בושה שאתם מתעסקים בחוק הזה, לא צריך חוק, לכן צריך לפסול את החוק ואל תמשיכו בו בכלל, אתם עושים את זה בלי החוק. תחליטו מה לעשות, אתם רוצים לעשות לעג מאיתנו? אנחנו ממשיכים בוויכוחים ועושים הסתייגויות, אבל זה ממש שלב מתקדם של פשיזציה, זה פשיזם, כיבוש עם פשיזם. אתם תלכו ותדעו מה זה פשיזם מבחינת המושג של פשיזם ואחר כך תחזרו לעשות חוק, בסדר?
היו"ר ניסן סלומינסקי
תודה רבה. מאחר שכל חברי הכנסת וכל האחרים דיברו, אני נותן שוב, אם יש חברי כנסת שרוצים - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
כן, אני ביקשתי.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אבל עכשיו זה יהיה קצר, אני אקציב זמן, שלוש דקות, סיבוב שני, מי שרוצה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה אתה שם שלוש דקות כאשר זה הזמן היחיד שלנו לדבר ולבטא את עצמנו?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, אני נותן לך כבר פעם שנייה לדבר. בפעם הראשונה לא חסמתי, נתתי לך לדבר הרבה, היו גם כאלה - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אז מה, מה זה פעם שנייה? אני מגיבה על דברים שנאמרו פה במשך שעתיים.
היו"ר ניסן סלומינסקי
היו כאן כאלה שדיברו 20 דקות ולא עצרתי. אני אומר, סיבוב שני אני נותן, רק סיבוב שני - - -
תמר זנדברג (מרצ)
יעל, כולנו נשב - - - אני באמת שואלת - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, אבל נתתי - - - סליחה, תמר, אני שואל אם מישהו רוצה לסיבוב שני, רק שיגיד, שאני אדע לעשות סדר. אוסאמה, אתה רוצה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יש עוד מישהו שרוצה? נחמן, יעל.
יעל גרמן (יש עתיד)
כן, אמרתי את זה כבר לפני שעה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
את רוצה עוד פעם?
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני לא רוצה, אני רוצה לשמוע, אני לא רוצה לדבר. אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי לממשלה, את צה"ל, את משרד החוץ, משרד הביטחון.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אז נתחיל. מאחר שיעל הייתה הראשונה שביקשה אז אני נותן - - -
תמר זנדברג (מרצ)
נשב פה ונשחק משחק, נבזבז לעצמנו זמן, אתה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
תמר, את אמרת שאת לא רוצה לדבר. תמר, אם את רוצה, תגידי שאת רוצה. יעל, שלוש דקות.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, אני לא רוצה, אני רוצה לשמוע, לא לדבר.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, שלוש דקות, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה שמבוצע כאן בשעתיים האחרונות הוא מעשה מגונה במערכת המשפט הישראלית כפי שאני מכירה אותה וכפי שאתה מכיר אותה, מעשה מגונה שלא ייעשה. אני לא שמעתי על כך שמתעלמים מחוות דעת של יועץ משפטי לממשלה, שהוא גם מאמין וגם אמין, ומביאים לכאן כל מיני פרשנים משפטיים שכל כך נוח להשמיע אותם. אני כראש העירייה, הייתה לי יועצת משפטית והרבה פעמים לא הסכמתי איתה, מעולם לא עלה בדעתי להביא מישהו מבחוץ כדי לסתור את דעתה. זה הרס של מערכת המשפט ושל מינהל תקין במדינת ישראל. יש לנו רק יועץ משפטי אחד. אתה יכול להתנגד לו, לא להסכים לו, אתה לא יכול להביא לפה כל מיני חוות דעת של יועצים משפטיים, תמיד תמצא כל מיני דעות. היועץ המשפטי, חוות דעתו היא זו שמחייבת אותנו בוועדה, היא זו שמחייבת את ממשלת ישראל והיא זו שמחייבת אותך כיושב ראש. זה שאתה לא מקבל את זה, אתה מבצע כאן מעשה מגונה במשפט הישראלי, כפי שאנחנו מכירים אותו.

לא נמצא פה בצלאל, אבל אני רוצה להגיד, בצלאל אמר ביושר רב, החוק הזה הוא חוק מדיני. חוק מדיני, אין לו מקום. אם רוצים לעשות שינוי מדיני, לשם כך יש ממשלה, ממשלת הימין שנבחרה ברוב, הממשלה הכי ימנית שישנה, תתכבד בבקשה הממשלה, באומץ, תבוא ותאמר 'אנחנו רוצים להחיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון, אנחנו רוצים לספח את יהודה ושומרון'. יכול להיות שאני אתנגד, אבל אני נמצאת כרגע באופוזיציה, אתם בקואליציה, תעשו זאת, למה אתם מבקשים מבית המשפט שיעשה לכם פעולה מדינית? גם זה מעשה מגונה, מה פתאום אתם מערבים את בית המשפט במדיניות? למה אתם מביאים אליו בכלל את זה? בית המשפט הוא זה שצריך לקבוע את המדיניות כמו שאמר בצלאל? אתם מביאים פה חוק מדיני, אתם לא מכחישים את זה ובמקום ללכת בדרך המלך, בדרך הישר ולקבוע מדיניות במקום שבו מדיניות נקבעת, שזה הממשלה ולאחר מכן גם הכנסת, מה אתם עושים? ברמייה, בערמומיות, אבל הכול גלוי וברור, אתם מאשימים את בית המשפט ואתם מביאים את זה לפתחו. בית המשפט לא צריך לקבוע מדיניות, בית המשפט צריך לקבוע מהו חוק, מהו סדר ומהו מינהל תקין.

והיועץ המשפטי כבר הביע את דעתו וכולנו יודעים שבית המשפט יקבע מהו סדר ומהו חוק, ממש כמו שהיועץ המשפטי אמר. אתם, אני חוזרת פעם שלישית, עושים מעשה מגונה בבית המשפט ובמערכת החוק במדינת ישראל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני רק אומר, אני רוצה רק להגיד, אל"ף, שאני מאוד מכבד את היועץ המשפטי, בכל המישורים, גם באישי. בי"ת, מי שלא קיבל את עמדתו של היועץ המשפטי זה אל"ף, ממשלת ישראל, בי"ת, כנסת ישראל, שכבר הצביעה פעמיים נגד עמדת היועץ המשפטי לממשלה. אני לא נכנס לוויכוח, אני רק אומר, זה כנסת ישראל וממשלת ישראל שהצביעה כבר פעמיים, פעמיים של חוק טרומי, מה שנקרא, נגד עמדת היועץ המשפטי - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל אתה תביא, בסופו של דבר יהיה ערעור ויהיה בג"צ, אתה דורש מבית המשפט לקבוע מדיניות, איך אתה עושה את זה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, אני לא נכנס לוויכוח, אני רק רציתי להעיר כמה הערות, כי באמת, אני מכבד את תהילה, נתנו לה לדבר ואני מכבד אותה, שוב, גם אם אני חולק עליה או לא חולק עליה, אבל זכותה והיא דיברה ו - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
זכותה? חובתה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יכול להיות. יש כאלה שחושבים שאסור להם לדבר נגד עמדות ממשלה, אני לא רוצה להיכנס לזה. שמענו, זה לא פשוט. הדילמה הזאת, אחרי שהממשלה כבר קבעה את עמדתה, אם היועץ או אחרים יכולים להביע עמדה הפוכה, אני לא נכנס לזה כי אני מכבד את המערכת, אני מבין שהוא בסדר, זה לא פשוט, רק שנדע, אבל, שוב, נתנו לה לדבר, אני מכבד אותה והיא עורכת דין מצוינת. אני אומר לכם שוב, בנושא הזה.

דבר אחרון, רק בהערה קטנה אני אומר, שאנחנו לא מביאים את זה ל - - - את צודקת, זה נושא מדיני ולכן אנחנו חושבים שזה לא צריך להגיע לפתחו של בית המשפט. אנחנו לא הולכים להביא את זה לבית המשפט, אנחנו מביאים את זה לגוף שצריך לדון בנושאים המדיניים וזה כנסת ישראל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה עוקף את דרך המלך שהיא החלטת ממשלה. מדוע הממשלה לא מקבלת את ההחלטה הזו? מדוע זה צריך לבוא בכלל לוועדת חוקה?
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, את תסכימי איתי שהגוף שצריך לטפל בנושאים מדיניים זה כנסת ישראל ובאמת כנסת ישראל מטפלת בזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
קודם כל הממשלה.
היו"ר ניסן סלומינסקי
הממשלה החליטה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה הממשלה החליטה? היא החליטה להחיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון? היא החליטה לספח?
היו"ר ניסן סלומינסקי
אני לא מדבר על להחיל, אני מדבר על החוק הזה. עזבי אותי - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אתם עושים מעשה רמייה. אתם לוקחים חוק ועוקפים החלטה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, החוק הזה הוא לא החלה של הריבונות, הוא עוד רחוק מזה. נכון, אף אחד לא מכחיש שהוא היה רוצה, אבל זה לא החוק הזה, אם ירצו להחיל את הריבונות יעשו את זה באופן שעשו את זה כבר על מזרח ירושלים. יעשו את זה, יש דרך, אבל זה לא דרך החוק הזה. זה לא החוק הזה ולכן את צדקת, אני לכן לא הבנתי למה אמרת, כי אנחנו באמת לא רוצים שיגיע לבית המשפט העליון, אנחנו מביאים את זה לכנסת.
יעל גרמן (יש עתיד)
ניסן, אתה יודע שזה יגיע.
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, זה אם אתם תלכו - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
באמת, בואו נפסיק עם ה-charade הזה - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
אם אתם תלכו לבית המשפט.
יעל גרמן (יש עתיד)
כל מה שקורה פה זה charade, בוא נפסיק עם זה, אתה יודע שזה יגיע לבית משפט עליון, למה אתה מעמיד את בית המשפט העליון במצב שהוא צריך לקבל החלטה על חוק מדיני? כמו שאמר בצלאל.
היו"ר ניסן סלומינסקי
יעל, את מבינה מה שאת עושה? כשכנסת ישראל תחליט נניח, אם היא תחליט, נניח בקריאה שנייה ושלישית, נניח שהיא החליטה, את תלכי לבית המשפט העליון - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה רוצה שכנסת ישראל - - -
היו"ר ניסן סלומינסקי
לא, את תלכי לבית המשפט העליו