ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 06/12/2016

פרק י"ב, סעיף 180 (חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, פרק י"ב, סעיפים 181 ו-182 (הפחתת שעות לימוד בקבוצות קטנות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 304

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ו' בכסלו התשע"ז (06 בדצמבר 2016), שעה 14:00
סדר היום
1. פרק י"ב, סעיפים 181 ו-182 (הפחתת שעות לימוד בקבוצות קטנות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

2. פרק י"ב, סעיף 180 (חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

יהודה גליק

מסעוד גנאים

מכלוף מיקי זוהר

חנין זועבי

חיים ילין

עודד פורר

נורית קורן
חברי הכנסת
אורן אסף חזן

יוסי יונה

מאיר כהן
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

1. פרק י"ב, סעיפים 181 ו-182 (הפחתת שעות לימוד בקבוצות קטנות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

2. פרק י"ב, סעיף 180 (חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016
היו"ר יעקב מרגי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך של הכנסת, החמישית היום, 6 בדצמבר 2016, ו' בכסלו תשע"ז. בנושא רביזיות על סדר-היום: רביזיה על סעיף 180 ורביזיה על סעיף 181, 182 – פיצול כיתות א', ב'.

אנחנו מתחילים ברביזיה בסעיף 180. מי בעד הרביזיה? ארבעה. מי נגד הרביזיה? 6. מי נמנע?

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה על סעיף 180 לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הרביזיה על סעיף 180 לא עברה.

מי בעד הרביזיה על סעיף 181, 182? 4 מי נגד הרביזיה? 6 מי נמנע? אין נמנעים.

הצבעה

בעד הרביזיה – מיעוט

נגד – רוב

נמנעים – אין

הרביזיה על סעיף 180 ו-181 לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הרביזיה גם על סעיף 180 ו-181 לא עברה. תודה רבה לכם. אני לא יודע איך זה קרה, אני מתפלא עליכם, האופוזיציה. חשבתי שתנצחו אותי.

הישיבה נעולה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים