ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/12/2016

ישראל ראשונה בשיעור הילדים שנהרגים בתאונות דרכים, ישראל ראשונה בשיעור הילדים שנהרגים בתאונות דרכים, ה-OECD: ישראל ראשונה בשיעור הילדים שנהרגים בתאונות דרכים

פרוטוקול

 
îñ÷ðåú îäãéåï äîäéø áðåùà äéôâòåú éìãéí áúàåðåú ãøëéí

îñ÷ðåú îäãéåï äîäéø áðåùà äéôâòåú éìãéí áúàåðåú ãøëéí

t_dfus

2016-12-28knesset[pic]

ה כ נ ס ת

מסקנות

ועדת הכלכלה

בעקבות החלטה על דיון מהיר

הכנסת העשרים ‏ כ' בכסלו תשע"ז

מושב שלישי ‏20 בדצמבר 2016

בנושא: ישראל ראשונה בשיעור הילדים שנהרגים בתאונות דרכים

על-פי דוחות ה-OECD
של חברי הכנסת
חמד עמאר, יחיאל חיליק בר ואוסאמה סעדי

ביום כ"ז בחשוון תשע"ז, 28 בנובמבר 2016, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים להעביר לדיון מהיר בוועדת הכלכלה את הצעותיהם של חברי הכנסת חמד עמאר, יחיאל חיליק בר ואוסאמה סעדי בנושא: ישראל ראשונה בשיעור הילדים שנהרגים בתאונות דרכים על-פי דוחות ה-OECD.

ביום י"ט בכסלו תשע"ז, 19 בדצמבר 2016, קיימה הוועדה דיון בנושא, בראשות חה"כ יעקב אשר, שמילא את מקום יושב-ראש הוועדה, בהשתתפות נציגי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד האוצר, המשרד לביטחון הפנים, משרד החינוך, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ארגון "בטרם", ארגונים למאבק בתאונות דרכים, מרכז השלטון המקומי, מפעילי התחבורה הציבורית, מומחים שונים והורים שכולים.
מסקנות הוועדה
הוועדה דורשת ממשרד החינוך שיעמיד את החינוך לבטיחות בדרכים בגני-הילדים ובבתי- הספר בראש סדר העדיפות ויקצה לכך משאבים ותקציבים.

הוועדה מבקשת מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים וממשרד החינוך שיגבירו את פעולות ומבצעי ההסברה לבטיחות בדרכים בקרב כלל ילדי ישראל ובפרט בקבוצות מסוימות כגון עולים חדשים, ערבים וחרדים.

הוועדה תובעת ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים שיעמיד לרשויות המקומיות את התקציבים הנדרשים להתקנת פסי האטה סמוך לבתי-ספר, גני-ילדים ומבנים ציבוריים וקוראת לרשויות המקומיות להתקין את פסי ההאטה בלא דיחוי.
המסקנות הונחו על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בכסלו תשע"ז

28 בדצמבר 2016

קוד המקור של הנתונים