ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 12/12/2016

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 306

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ב בכסלו התשע"ז (12 בדצמבר 2016), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5) (סמכות ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת), התשע"ז- 2016 (פ/2397/20) (כ/663), של חה"כ יעקב מרגי, יואב בן צור, נורית קורן, אלי אלאלוף, איציק שמולי, עליזה לביא, שולי מועלם-רפאלי, אורי מקלב, מרדכי יוגב, ג'מאל זחאלקה ודב חנין
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

איתן ברושי
מוזמנים
מרכז בכיר ביקורת מערכת הסעות, משרד החינוך - אלכס שפרלינג

עו"ד משרד החינוך, משרד החינוך - מיכל חורין

סגן יועמ"ש, משרד הרווחה - אדוארד צרלס וויס

מפקחת ארצית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם, משרד הרווחה והשירותים החברתיים - קרן קרדי

מנהל אגף רישוי ומל"ח, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - אסי סוזנה

עו"ד, מחלקת ייעוץ וחקיקה משרד המשפטים

הדס אגמון

ראשת מינהל תרבות, משרד התרבות והספורט - גלית שאשו והבה

ראש מנהל חינוך, מ. שלטון מקומי - מיכל רבקה מנקס

ארגוני הורים - פטמה עבדלרחמן

ארגוני הורים - מוסא עבדלרחמן

עו"ד, בזכות - אביבית ברקאי-אהרונוף

נציג, מועצת התלמידים והנוער הארצית - בני גאגאטי

יו"ר אהב"ה - אבנר עורקבי

חברה, אהב"ה - אלינה סטסס

חבר, אהב"ה - יצחק רווה

מוזמן/ת - ברקת ענבר כהן

מוזמן/ת - שלומית נמליך

שדלן/ית - איציק יצחק לב-ארי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
חבר המתרגמים

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5) (סמכות ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת), התשע"ז- 2016 (פ/2397/20) (כ/663)

של חה"כ יעקב מרגי, יואב בן צור, נורית קורן, אלי אלאלוף, איציק שמולי, עליזה לביא, שולי מועלם-רפאלי, אורי מקלב, מרדכי יוגב, ג'מאל זחאלקה, דב חנין
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. היום ה-12 בדצמבר 2016, י"ב בכסלו התשע"ז. הנושא שעל סדר היום הוא הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5) ((סמכות ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת), התשע"ז-2016, הצעת חוק פרטית 2397 של הכנסת ה-20 של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי כנסת.

לפני שאתחיל, אני רוצה כאן - -
קריאה
איפה הצעת החוק?
היו"ר יעקב מרגי
קודם כל, תלמד נימוס. בוקר טוב ולא להפריע.
קריאה
בוקר טוב.
היו"ר יעקב מרגי
- - אני רוצה לפתוח בהודעת צער על פטירתה של מנהלת מחוז חיפה במשרד החינוך רחל מתוקי זיכרונה לברכה, שבנוסף לתפקידה כמנהלת מחוז חיפה השתתפה גם בכמה ועדות משרדיות וציבוריות גדולות כמו התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית. היתה ראש צוות העבודה לגיבוש תוכנית הלימודים תרבות יהודית-ישראלית, ועדות קבלה לאוניברסיטאות ומכללות, הוועדה לתשלומי הורים בחינוך המוכר שאינו רשמי, ועוד משימות רבות שמילאה לשביעות רצון כולם.

משתתפים בצער המשפחה וחבריה לעבודה.

כמו כן, אנחנו משתתפים בצער משפחת עמרמי. שלי עמרמי בוזגלו היתה יו"ר הנהגת ההורים העירונית בכפר סבא וגם היא הלכה השבוע הזה לעולמה. משתתפים בצער המשפחה.

על סדר היום, כפי שאמרתי, הצעת חוק ההסעה הבטיחותית. אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אעביר את רשות הדיבור ליועצת המשפטית של הוועדה, ולאחר מכן ניגש להקראה ולהצבעה.
מירב ישראלי
באמת מדובר בהעברת סמכות אישור התקנות לפי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות מוועדת הכלכלה לוועדת החינוך והתרבות בנושאים מסוימים שזה הנושא של הצו של ההתחשבנות בין רשויות לנושא של התנאים בהסעה.

יש נושא אחד שנשאר בסמכות ועדת הכלכלה והוא נושא הבטיחות ברכב. כשניסחנו את הצעת החוק לקריאה ראשונה ראינו שיש איזשהו חסר בניסוח החוק המקורי. מעבר לנוסח של הקריאה הראשונה, אנחנו גם נציע איזשהו תיקון נוסף שהוא גם טכני וצריך לסדר רק את העניין של הסמכויות.
היו"ר יעקב מרגי
יש לנו כבר את הנוסח המעודכן?
מירב ישראלי
זה מאוד פשוט. צריך פשוט להוסיף אישור ועדת כלכלה בסעיף 5 לחוק ולראות מה לעשות עם סעיף התקנות הראשונות הישן מהחוק הקודם - האם יש למחוק אותו או רק למחוק את הסעיף שאנחנו מעבירים לוועדת החינוך. אבל זה טכני, זה עניין של ניסוח.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, צריך להקריא את זה שוב?
מירב ישראלי
כן.

"הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5) (סמכות ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת)..." - יש לנו את תיקון סעיף 3.

"בחוק הסעה בטיחות לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, בסעיף 3(א1) במקום "ועדת הכלכלה" יבוא "ועדת החינוך , התרבות והספורט".

כפי שאמרתי, מדובר בסעיף הזה על רשות ששולחת ילד לרשות אחרת. לפי הסעיף היא תשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד למוסד החינוך וממנו החלות על הרשות המקומית האחרת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה לעקוב. מאיפה את מקריאה עכשיו?
מירב ישראלי
אני מקריאה מהחוק המקורי, מהחוק העיקרי עכשיו.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שאין לנו אותו.
מירב ישראלי
כן. אני פשוט מסבירה מה - - -
היו"ר יעקב מרגי
היא מסבירה לך את התיקון שהיא הקריאה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
איפה התיקון מופיע אצלי?
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אצלך - סעיף 3(1)?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
סעיף 1?
מירב ישראלי
סעיף 1, סעיף 3.

אנחנו מעבירים מאישור ועדת הכלכלה את שיעורי ההשתתפות בין רשויות מקומיות, ההתחשבנות, שהיום זה באישור ועדת הכלכלה. אנחנו מעבירים את זה פשוט לאישור ועדת החינוך והתרבות והספורט.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי אחראי על העברת הכספים של חינוך מיוחד וצרכים מיוחדים בין רשות לרשות לא קשור להסעות? יש פה מכלול של נושאים, הרי הבעיה היא לא רק ההסעות. אם ילד נוסע ממקום למקום מישהו צריך לשלם גם את המוסד שלו.
היו"ר יעקב מרגי
לא. חבר הכנסת ברושי, אנחנו מכינים כרגע וזה אחרי ש - - -. הדיון היום הוא הכנה לקריאה שנייה ושלישית. כל מהות התיקון - עד היום סוגיית ההסעות לילדים פעוטות עם מוגבלות היתה תחת חסותה של ועדת הכלכלה מתוך הרציונל שוועדת הכלכלה, המדינה, במכוניות, הרי בכלי הרכב - - -, והנושא נפל בין הכיסאות. כל סוגיית תיקנון ותקנות להסעת ילדים ופעוטות עם מוגבלות במשרד החינוך לא תוקנן. התקנות היו חסרות. אני לא רוצה להגיד לך, אבל הן היו מתאימות לשנת תרפפ"ו. אנחנו קיימנו דיון אחר דיון, אחר דיון. בהסכמת ועדת הכלכלה, יו"ר ועדת הכלכלה, אנחנו מביאים את התיקון הזה עכשיו. זה לא בא לשנות שום נוהל שהיה מקובל עד היום לגבי העברת תשלומים, לא תשלומים. יש את הנוהל הקבוע שכשרשות - - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שאלתי מי אחראי, ושאלתי את זה כמי שהיה ראש רשות ונתקל בזה, מי ממונה על הקטע. הרי בדרך כלל מערכת החינוך של הצרכים המיוחדים היא אזורית ועל אזורית. היא חורגת מגבולות שלטון מקומי של עירייה או מועצה אזורית.
היו"ר יעקב מרגי
במידה ואין, כן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, בדרך כלל זה ככה. בדרך כלל זה כרוך בעלויות כמו אגרות והסעות. הבטיחות היא חשובה. ודאי, אני מחזק אותך, היושב-ראש. אבל אני שאלתי לדעת שבאמת אין פה עודף רשויות. יש פה משרד החינוך, ובטח - - -
מירב בן ארי (כולנו)
אבל למה אתה נכנס פה לדיון? זה הכול פה שינויים טכניים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה להבין רגע. אני מקווה שהם מבינים. כמה משרדי ממשלה מטפלים בטיפול של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים?
היו"ר יעקב מרגי
אלכס, יש לך תשובה לתת? תן לו לענות לך.
אלכס שפרלינג
כן. זה מחולק לשני חלקים: מאפס עד שלוש זה בטיפול של משרד הרווחה, ומשלוש עד 21 זה בטיפול של משרד החינוך. בכל אופן, כל ההתחשבנות היא בין רשותית. רשות מקומית אחת מתחשבנת עם הרשות המקומית השנייה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זאת אומרת, הדבר היחידי שהיה בכלכלה זה זה, וזה בעצם מחבר את הכול לחינוך. התיקון הזה מחבר את זה גם - - -
אלכס שפרלינג
נכון.
מירב ישראלי
גם את ההסעה. בדיוק, שלא היה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה מה שרציתי לדעת.
מירב ישראלי
כאמור, זה התיקון הראשון. זה סעיף 1 לחוברת הכחולה.

בנוסף, אנחנו מתקנים את סעיף 8 לחוק העיקרי שאומר כך, ואני מקריאה עכשיו את החוק העיקרי: תקנות לפי חוק זה לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם מוגבלות יהיה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. התקנות כאמור לגבי פעוטות זה בעבודה ורווחה. אז רק לגבי מה שהיום בוועדת הכלכלה שזה הסעה וליווי של ילדים אנחנו מעבירים את סמכות אישור התקנות לוועדת החינוך, התרבות והספורט. זה תיקון סעיף 8.

בנוסף, סעיף 3 להצעת החוק קובע שיובאו תקנות ראשונות למרות שכפי שיושב-ראש הוועדה אמר יש כבר תקנות שהותקנו לפני זמן רב. עדיין מכיוון שהתקנות האלה מיושנות וצריך לתקן ולעדכן אותן, כבר בהצעת החוק הזו קבענו תקנות ראשונות שיובאו לוועדת החינוך לפי ההעברה החדשה שאנחנו עושים של הסמכות, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. זה מה שיש בכחול.

מעבר לזה, כשניסחנו את ההצעה לקריאה ראשונה גילינו שהאישור של ועדת הכלכלה, ההסכמה בין יושבי-הראש של הוועדות, היתה שסעיף 5 לחוק שמדבר על רכב בטיחותי, הסמכות הזאת תישאר בוועדת הכלכלה. כשקוראים את החוק, בסעיף 5 עצמו אין צורך באישור ועדת הכלכלה. זה מופיע רק בסעיף התקנות הראשונות.

מכיוון שסעיף התקנות הראשונות כבר לא רלוונטי בעצם כי הוא כבר מוצה, וגם אנחנו צריכים אולי לתקן פה, להוריד את סעיף 2, אז צריך בעצם להוסיף לסעיף 5 באופן מפורש את אישור ועדת הכלכלה, בסדר?
היו"ר יעקב מרגי
אם כבר מתקנים, מתקנים טוב.
מירב ישראלי
כן, שהחוק יהיה מסודר מבחינת הסמכויות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אז למה עוד ועדה צריכה להתערב בזה?
מירב ישראלי
לא, זה כבר קיים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
בסדר, תשנו.
מירב ישראלי
לא, זה לא מנוסח טוב בחוק. הסיכום עם ועדת כלכלה הוא שנושא בטיחות הרכב הוא יותר במומחיות של ועדת הכלכלה בתחום התחבורה מאשר בתחום של ועדת החינוך. זה הסיכום בין יושבי הראש.
היו"ר יעקב מרגי
יש התייחסות כרגע לתיקון לחוק? אני מדגיש, לתיקון לחוק? לא.

קיבלתי פה פתק מאלינה. אני מצטער שהגברת דפנה אזרזר הפנתה אותך. אם היא היתה ערנית, היא היתה רואה שהדיון הזה לא בא לפתוח ולטפל בזה. אבל מאחר וכבר הגעת - מאיפה הגעת?
אלינה סטסס
אני ירושלמית, אני אימא לילד, ליונתן.
היו"ר יעקב מרגי
תספרי את הסיפור. לא בהכרח נטפל בזה היום כי היום רק תיקון לחוק אנחנו עושים. לא דנים בתקנות. אני אתן לך כמה דקות כדי להציג.
אלינה סטסס
כמה דקות אם אפשר. אני מודה לך על ההזדמנות.

שלום כבוד חבר הכנסת מרגי, ושלום לכולם. שמי אלינה סטסס, ואני תושבת ירושלים. אימא ליונתן בן 16 שנולד עם מוגבלות פיזיות קשות מאוד. הוא מתנייד בכיסא ממונע שמופעל על ידי ג'ויסטיק. יוני כל יום נוסע לבית-ספר "אילנות" ובחזרה, ובהסעות של עיריית ירושלים - "ציר הסעות".

אני כאן מייצגת הורים כמוני. יש עוד הרבה הורים שסובלים מאותן בעיות שתיכף אתאר לכם, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, ואנחנו צריכים את עזרתכם, עזרה של כולכם. אנחנו רוצים את הקול שלכם בעזרה.

מלפני שנה פניתי בתלונות מול חברת "ציר הסעות" להנהלת בית-הספר והחברה עצמה מתוך חשש ממשי על חיים של ילד שלי כי מעלון של רכב מס' 3820662, פורד טרנזיט, אינו תקין ומסכן את החיים של ילדנו.

ברצוני להקריא לכם קטע רלוונטי שקיבלתי מזוהר פלבר ממרכז הסעה בטוחה בבית-חולים "אלין". קטע 4.55: אמצעי בטיחות מכניים - בשעת ההרמה בחלק הקדמי והאחורי של משטח ההרמה יהיה סף מונע נפילה שיהיה מתקפל - - -
היו"ר יעקב מרגי
אלינה, את מבינה שאת מקדימה את המאוחר.
אלינה סטסס
זה חשוב, זה מאוד חשוב לי.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, חשוב לי שתקשיבי לי כרגע. בדיוק זה מה שאנחנו רוצים לעשות ולא היתה לנו סמכות לעשות.
אלינה סטסס
אני אימא של יונתן - - -
היו"ר יעקב מרגי
גברתי, כשאני מדבר לא מפריעים.
מירב בן ארי (כולנו)
החוק ייתן את הסמכות וגם - - -
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי. כרגע לא היתה לנו סמכות לדון בזה. אנחנו מתעקשים להביא את זה לדיון. לכן, אני מרשה לעצמי. את ירושלמית. חוץ מזה שביקור בכנסת זה גם טוב וגם חשוב, אני מזמין אותך לדיון בתקנות. ואכן, אם תראי שהסוגיות האלה - באמת אנחנו לא נותנים את דעתנו עליהן, יש מקום לפתוח את זה לדיון. לכן, אני לא נותן לך להמשיך את זה כי זה מיותר.
אלינה סטסס
אם אפשר רק תמונה אחת שאני אראה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אלינה סטסס
אין שום הגבלה שזה לא ייפול.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. אני יכול לומר לך שיש תופעות יותר קשות וחמורות.
מירב בן ארי (כולנו)
תשמרי את זה. יהיה דיון בתקנות ותבואי עם הדברים האלה. עכשיו זה רק נותן סמכות לוועדה.
אלינה סטסס
אני רוצה להראות לך. תסתכלו איך נוסע רכב של חברת הסעות. תסתכלו, מעלון מטר מחוץ לרכב. תסתכלו, זה סכנת נפשות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

אבנר עורקבי

האם הוועדה דנה בנושא הבטיחות?
היו"ר יעקב מרגי
לא כרגע.

אבנר עורקבי

לא, לא. אני שואל, היא תדון בזה?
היו"ר יעקב מרגי
לא. עכשיו, לפני רגע, אמרה היועצת המשפטית שסוגיית בטיחות כלי הרכב בוועדת הכלכלה. תודה.

בבקשה, אדוני.
יצחק רווה
אני גם אבא לילדה ב"אילנות". אני באמת יהיה מאוד קצר. יש פשוט קורה שצריך ליטול מבין העיניים. רוב הילדים שהם נמצאים על כסאות גלגלים ומוסעים בחברת "ציר הסעות", לפחות ממה שאני ראיתי, רוב רובם הגדול מאוד של הילדים, אינם - תקשיבו טוב, בבקשה - חגורים בחגורות בטיחות. זה לא עניין של סמכות או לא סמכות. זה חוק שכבר מזמן קיים וצריך להיות אכוף, והוא לא נאכף.

אני מתחנן לפניכם לפני שזה יהיה מאוחר מדי, זה כבר קצת מאוחר מדי כי היו דברים מעולם, לטפל בזה.
היו"ר יעקב מרגי
אלכס, אתה שומע?
יצחק רווה
זה בסיסי וזה עובדתי. אני ביקשתי מהמשטרה שיעשו מארבים. אחלה דוחות יהיו.
אלינה סטסס
יש פה חוק.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, סליחה.
אלכס שפרלינג
כן, את צודקת. יש פה חוק. את בטח מדברת על העניין של עגינה שחייבת להיות לפי החוק הנוכחי. זה, אגב, לא קשור לתקנות.
יצחק רווה
חגורות בטיחות.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע.
אלכס שפרלינג
בין היתר, תיכף אתייחס לזה. אגב, זה לא נמצא בתקנות כיוון שזה לשון החוק נכון להיום. עדיין קיימת חובה, חובת עגינה בחמש נקודות עגינה: ארבע למרכב הרכב וחגורה חמישית היא בעצם מה שאתה מדבר, על חגירה כזאת.

אני יכול להגיד לך דבר אחד. אתה פנית בתלונה למישהו? ואני לא מדבר על קבלן הסעות. לקבלן הסעות יש אינטרס.
היו"ר יעקב מרגי
אני אעצור אותך פה כי בדיוק נגענו בזה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
קבלן הסעות זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, איתן. אני באמצע הדיבור. בדיוק נגעת בנקודות החלשות. כשמשרד ממשלתי אומר: האם פנית אליי? - - -
קריאה
לא, לא. - - - לא מכיר את התלונות האלה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. אני חושב שמשרד החינוך שמתקצב בהון עתק, המדינה מכספי משלמי המסים הון עתק להסעות בכלל, ולהסעות לילדים עם צרכים מיוחדים בפרט, שייך שיהיה מערך בקרה אם הם פועלים לפי תנאי מכרז ואם הם פועלים - - -. כי בדיונים שהיו כאן שהביאו אותנו לכך שנצטרך להביא לשולחן הזה את התקנות הבנו שזה לא מתקיים ויש הרבה ליקויים בטיחותיים שגובלים גם בהתעללות באותם ילדים, אם זה משך הנסיעה - - -
קריאה
מסכימים, מסכימים.
היו"ר יעקב מרגי
באמת? תודה רבה. את יכולה לכתוב את זה בכתב? למה את מפריעה לי?
קריאה
סליחה, זה כאב לב.
היו"ר יעקב מרגי
אני מבקש לא להפריע.

אני עצרתי אותך באמצע, סליחה. אסור לרגולטור להמתין לתלונה של אזרח, צריך מערך בקרה. המדינה גם משקיעה המון כסף במערכי בקרה. כשזה מדובר בתקציבים צריך ש- - -, וכל שכן שמדובר בתנאי מכרז - לראות אם המדינה מקבלת את מה שהיא משלמת עבור זה. לכן, ראשית, אני חושב שצריך להיות מערך בקרה, ואני מקווה שיש. אתה תאמר לי עכשיו על זה מספר מילים.

איתן, רצית לומר מילה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני לא ידעתי מה שאני שואל פה, אבל השאלה ששאלתי קודם קשורה לזה. אדוני היושב-ראש, מי שאחראי על הסעות בסוף זה השלטון המקומי ואני לא יודע אם יש פה נציגות כזו של השלטון המקומי.
קריאה
יש, יש. היא נמצאת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מי? את?
קריאה
כן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אז השלטון המקומי עושה את המכרזים, השלטון המקומי משלם. השלטון המקומי הוא החיבור בין הממשלה לאזרחים. הוא הצינור שמחבר בין המקורות לשימושים, ומול האזרחים הוא הכתובת. לכן, שלטון מקומי חזק זה תנאי למדינה חזקה. לא תמיד יודעים את זה בממשלה בחלוקת הסמכויות.
קריאה
לשאלתך, אנחנו פנינו אליהם.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כמי שהיה ראש רשות ומי שעסק בזה לא רק בתיאוריה - בכנסת יש הרבה אנשים שעסקו בתיאוריה בדברים - אני הייתי גם ראש מועצה אזורית ומכיר את הבעיה גם של ההתחשבנויות וגם של ההסעות. בסופו של דבר, מי שאחראי על ההסעות זה קצין הבטיחות של המועצה האזורית או העירייה. עם כל הכבוד למשרד החינוך, הפקידים לא בודקים חגורות במכוניות. צריכים להעביר את הכסף בזמן, גם זה לא מעט. אדוני היושב-ראש, לכן שאלתי. לכן, אני לא מתווכח. אבל בעיניי גם ועדת חינוך יודעת לטפל בבטיחות של המכוניות. איזה יתרון יש לחברי איתן כבל עליך בבדיקה?
היו"ר יעקב מרגי
לא, אבל שומרים כל אחד בתחומו הוא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לא, אבל בסוף איך יכולה להתנהל מדינה עם כל כך הרבה פיצולים? יש רשות מקומית, שלטון מקומי, ויש מולה כתובת אחת שמתעסקת עם התקן ועם הרכב ועם הכסף ועם הבקרה כמו שאתה אומר. אי-אפשר לעבוד מול אין סוף גורמים. הכתובת העיקרית שלהם ושלך, אדוני היושב-ראש, וגם שלי, זה השלטון המקומי.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לפני השלטון המקומי, יש רגולטור שמתקצב, משרד שמתקצב. השלטון המקומי מתמודד גם עם קשיים אובייקטיבים בקטע של מערכי ההסעות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה הביצוע של ההנחיות.
היו"ר יעקב מרגי
לכן, חשוב לי. קודם כל, אני לא משחרר את השר מאחריותו, את המשרד מאחריותו.

בבקשה, אלכס.
אלכס שפרלינג
אני - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה מדבר איתי, ואין להם רשות להעיר הערות באמצע דבריך.
אלכס שפרלינג
- - אני בהחלט מסכים איתך, מה גם שבאמת התקנות של חוק הסעה בטיחותית קובעות שהאחריות לביצוע וארגון הסעות הן של הרשויות המקומיות.
היו"ר יעקב מרגי
לא חידשת כלום. הרשות לא מקיימת.
אלכס שפרלינג
אם יש תלונה כזו או אחרת, ותיכף אתייחס למה שאמרת, של אזרח כזה או אחר, קודם כל, היא חייבת להיעשות לרשות המקומית המבצעת. במידה ולא קיבלת מענה שהולם את הציפיות שלך, אז בעצם אתה כמובן יכול לפנות ולהעיר את תשומת לבו של משרד החינוך, זה המערך שאני אחראי עליו, מערך הביקורות של משרד החינוך. אנחנו כרגולטור באמת ניכנס פה לתמונה ונבדוק מה נעשה.
היו"ר יעקב מרגי
ולשאלתי.
אלכס שפרלינג
לשאלתך, אני חייב להגיד לך דבר אחד - שאתה צודק שבעצם הביקורות שמשרד החינוך מבצע הם דבר מאוד מאוד חשוב בכובע של רגולטור שמעביר כספים וקובע תקנות והנחיות בנושא הזה. אנחנו מבצעים ביקורות. בין היתר, גם עובדי האגף, אגף ההסעות במחוזות, וגם באמצעות חברה חיצונית שמבצעת ביקורות.

אני חייב להגיד עוד דבר אחד, שהחברה החיצונית לא עבדה משהו כמו שנה, שנה וחצי, מכל מיני סיבות. כרגע היא נכנסת לתמונה. התקציב שיועד לנושא הביקורת שילש את עצמו, והוא עומד כיום על משהו כמו מיליון שקל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.

נעבור להצבעה על הסעיפים.
אביבית ברקאי-אהרונוף
האם אפשר להעיר משהו לתקנות עצמן, ברשותך?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. תציגי את עצמך.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אביבית ברקאי-אהרונוף מארגון בזכות. רק רציתי לוודא. מאחר ומשרד החינוך מיד עם חקיקת החוק המקורי הביא תקנות לוועדת הכלכלה שהתקנות האלה היו כפי שאנחנו יודעים מאוד מאוד חסרות והתייחסו רק לעניין סעיף הזכאות וסעיף הליווי, אני רוצה לוודא - - -
היו"ר יעקב מרגי
יש כבר טיוטה חדשה, מכילה, אני מקווה את - - -
אביבית ברקאי-אהרונוף
כשהטיוטה לפי מיטב ידיעתי היא גם חסרה ומספר דברים משמעותיים - - -
היו"ר יעקב מרגי
לכן, יש ועדה בכנסת שתשב עליה. לא יכול לענות לך.
אביבית ברקאי-אהרונוף
לא, לא. השאלה היא אחרת. השאלה היא אם כפי שמנוסח החוק כעת, ברור שעל משרד החינוך להביא תקנות שלמות לא רק שנוגעות לסעיף כזה או אחר, אלא נוגעות גם לעניין אופן ביצוע ההסעה בפועל, מה שהיה חסר בתקנות הנוכחיות.
היו"ר יעקב מרגי
אביבית, אני מתפלא עלייך. מה את חושבת שאני לא הולך? איזה תקנות אנחנו הולכים לאשר אם הבטיחות בוועדת הכלכלה? מה, על צבע הרכב? - -
אביבית ברקאי-אהרונוף
לא. אני אומר לך מדוע, אדוני.
היו"ר יעקב מרגי
- - ודאי על איך יתנהל כל מערך ההסעות.
אביבית ברקאי-אהרונוף
מאחר ואם משרד החינוך יביא רק את התקנות הנוכחיות ויתקן אותן, ישנו חשש שהוא לא יביא תקנות מלאות. לעומת זאת, אם הם יביאו אכן תקנות חדשות - - -
היו"ר יעקב מרגי
החשש שלך נשמע. היה כמעט מיותר כי אנחנו נעשה הכול. נשב על זה כדי שאם כבר עושים, נעשה אותם מושלמים.
מירב ישראלי
אני בכל זאת רוצה להגיד שאם מביאים תיקון לתקנות או תקנות חדשות, זה עניין טכני. מה שחשוב זה התוכן של התקנות. הטכניקה היא פחות חשובה.
היו"ר יעקב מרגי
התוכן, בוודאי.

אנחנו מביאים את תיקון החוק להצבעה.
מירב ישראלי
אני רק אגיד שאנחנו נתקן בנוסף על - להבהיר את זה - בסעיף 5 אנחנו נוסיף את אישור ועדת הכלכלה. אני רק אומרת שהנסחית עוד תחליט על העניין של מה לעשות עם סעיף 9 של התקנות ה - - -, איך לתקן אותן.
היו"ר יעקב מרגי
אוקי, מקובל עלינו.

מי בעד אישור התיקון לחוק?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5) (סמכות ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת), התשע"ז- 2016 (פ/2397/20) (כ/663), אושרה להעלאה לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30.

קוד המקור של הנתונים