ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/12/2016

בקשה לדיון מחדש בהחלטת הוועדה לאשר את סעיף 2ד' (בעניין שירות קבע רציף לשרות סדיר), בקשה לדיון מחדש בהחלטת הוועדה שלא לאשר את הסתייגות חברי הכנסת, עפר שלח, ענת ברקו, עמר בר-לב, בעניין חיילים בדחיית שירות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים