ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/01/2017

התמודדות הרשות לכבאות והצלה והגופים השונים עם גל השריפות., תקצוב יצירת קווי חיץ למניעת שריפות יער

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים