ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 11/12/2016

פרק י"ב (שונות), סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 308

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום ראשון, י"א בכסלו התשע"ז (11 בדצמבר 2016), שעה 12:45
סדר היום
פרק י"ב (שונות) סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו-2018) התשע"ז-2016 (מ/1083)
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

טלב אבו עראר

יעקב אשר

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

חמד עמאר
חברי הכנסת
שרן השכל

אוסאמה סעדי
מוזמנים
אריאל יוצר - רכז פנים ושלטון מקומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוסי עדס - רפרנט פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אביעד נימקובסקי - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד רון אלמוג - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עו"ד דורון נגרין - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

עו"ד עמי ברקוביץ' - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד ערן עסיס - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עו"ד יצחק בקר - עוזר בכיר ליועץ המשפטי, משרד מבקר המדינה

חנה רוט - האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

פיני קבלו - סמנכ"ל כנסת ורווחה, מרכז השלטון המקומי

עו"ד מירה סלומון - מנהלת המחלקה המשפטית, מרכז השלטון המקומי

ציון נקש - מרכז השלטון המקומי

יאיר רביבו - ראש עיריית לוד, עיריית לוד

עו"ד משה אלדן - עוזר ראש עיריית לוד, עיריית לוד

רו"ח מאור חמו - הליכוד
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

פרק י"ב (שונות) סעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו-2018) התשע"ז-2016
היו"ר דוד אמסלם
צהריים טובים לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בפרק י"ב (שונות), בסעיפים 177 ו-178 (מימון בחירות ברשויות המקומיות), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (מ/1083), הכנה לקריאות שנייה ושלישית – דיון, וזה יכול להיות בסוף גם הצבעות.

עשינו כבר הקראה לחוק או לא?
תומר רוזנר
לא.
קריאה
לא, לא עשינו.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע: בואו נעבור את ההקראה ואחרי זה אני אגיד לכם מה המתווה שמסתמן, ונראה איך נסיים את הסיפור הזה במהלך היום. או שאתם רוצים שאני קודם כל אספר לכם מה הסיפור ואז אני אשחרר אתכם?
יואב בן צור (ש"ס)
כן. תספר לנו, ואולי זה - - -?
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, הסיכום שסיכמנו עם משרד האוצר: סך כל ההגדלה התקציבית בסעיף הזה תהיה כ-150 מיליון שקל. 90 מיליון שקל ילכו לרשימות, 60 מיליון שקל ילכו למימון ראשי עיר. זה ילך במפתח בדיוק כמו שראשי עיר, במידה ויש בחירות מיוחדות, אז הם ממומנים שם. וברשימות זה באותו מפתח. באותו מפתח, פשוט מאוד, גם ברשימה. אז אני לא יודע. עוד מעט אנחנו נקריא את הסכומים. ואמר לי פה מישהו, שיכול להיות שטעינו כאן; אמר לי מר מאור חמו שיכול להיות שטעינו כאן בסכומים. אבל בגדול, הכפולות צריכות להיות בסוף - - -
יואב בן צור (ש"ס)
לטובה או לרעה?
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב.
גלעד קרן
תלוי את מי שואלים.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, בגדול, הגידול צריך להיות 90 מיליון שקל ברשימה. אז אנחנו צריכים לפרק את זה מבחינת הסיפור. בסוף זה צריך להיות מועמס פר מצביע. אנחנו הרי לא יכולים להוציא בחוק 90 מיליון שקל. אנחנו לוקחים את 90 מיליון השקל, לוקחים את כל בעלי זכות ההצבעה, מחלקים את 90 מיליון השקל בזה, ואז זה המפתח. המודד לכל אחד בעצם עולה בהתאם.
יואב בן צור (ש"ס)
מה יקרה אם נשאר כסף בסעיף של ראשי הערים? זה יעבור למפלגות?
היו"ר דוד אמסלם
אין דבר כזה. בגדול, אותו הסיפור אצל ראשי הערים. עכשיו, זה רק יתוקצב דרך המפלגות בכל מקרה כדי לא לייצר עוד מנגנון. כן? זה יתוקצב - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ואם ראש רשות, שהוא מתמודד באופן עצמאי?
גלעד קרן
אז הוא חייב לרוץ עם רשימה.
יאיר רביבו
- - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
- - - ברשימה.
גלעד קרן
חייב לרוץ עם רשימה.
קריאה
חייב לרוץ ברשימה.
קריאה
הוא מתקרב לרשימה.
קריאה
- - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ואם הרשימה שלו לא עוברת את אחוז החסימה?
גלעד קרן
אז זו אחת הסוגיות - - -
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
זה דבר שבעצם עוד מעט נטפל בו גם. אבל בגדול, - - - מה שנקרא נקודת קצה. אין ראש עיר שהוא נבחר כראש עיר ולא מכניס מנדט.
קריאה
באמת? באמת?
יאיר רביבו
אבל החוק נתן לזה אפשרות.
קריאה
- - -
יאיר רביבו
- - -
יואב בן צור (ש"ס)
מה, יש מציאות כזאת. מה.
היו"ר דוד אמסלם
יש ראש עיר שרץ בלי רשימה.
גלעד קרן
לא, אין - - -
קריאה
לא.
קריאה
אין. הוא חייב - - -
יואב בן צור (ש"ס)
לא. אין.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
חייב רשימה, אבל - - -
יואב בן צור (ש"ס)
חייב רשימה, אבל הוא לא עובד בשביל הרשימה. הוא דואג שלא ייבחרו - - -
קריאה
- - - בדיוק על זה אני רוצה - - -
יאיר רביבו
אדוני היושב ראש, יש תקדים שראש עיר לא נבחר – שמים אותו אחד בנוסף למועצה.
קריאה
- - -
יאיר רביבו
אבל פה יש חידוש, שלראשונה הוא יקבל כסף.
קריאה
- - -
יאיר רביבו
לראשונה, הוא יקבל כסף.
היו"ר דוד אמסלם
אמרנו: החוק אומר שראש עיר צריך לרוץ כשהוא בעצם ראש הרשימה. עכשיו, במידה והוא נבחר לכאורה והרשימה לא הכניסה אף מנדט, אז כאילו המועצה מגדילה את עצמה בעוד - - -
קריאה
בעוד אחד.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, יש כאלה שעושים את הטריק הזה. - - - מובנה. הרי, לדעתי, ראש עיר, אם הוא לא מקבל מנדט אחד, בוודאי הוא לא ייבחר להיות ראש עיר.
יואב בן צור (ש"ס)
לא, מה הקשר? למה?
קריאה
יש קשר - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מה הקשר?
יואב בן צור (ש"ס)
לא קשור, אדוני היושב ראש. מה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מה הקשר?
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני אומר לכם מה התפיסה שלי, מה הקשר.
יאיר רביבו
יש לו הוצאות לרשות.
היו"ר דוד אמסלם
בעיקרון, אם הוא לא כל כך אהוד, אז בוודאי שהוא לא זה, אבל יש כאלה שעושים את הטריק.
יואב בן צור (ש"ס)
נכון.
יאיר רביבו
זה קרה רק פעם אחת במדינה.
יואב בן צור (ש"ס)
פעם אחת.
יאיר רביבו
חבר'ה, זה נדיר. זה קרה פעם אחת במדינה - - -
קריאה
לא נכון.
יואב בן צור (ש"ס)
לא נכון.
קריאה
זה קרה 30 פעמים - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש מגזרים שמתמחים בזה.
קריאה
- - - שעושים את זה באופן - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
חבר'ה, במגזר הלא יהודי, אותם ראשי רשויות - -
היו"ר דוד אמסלם
במגזר הלא יהודי – כן, יש אנשים שמתמחים בזה. עזוב אותך.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
- - יש להם אהדה גדולה והם רצים בלי רשימה. מצטרפים - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. לא. חבר הכנסת חמד עמאר, עזוב, נו. אנחנו לא ילדים קטנים ולא נולדנו אתמול. במגזר הלא יהודי זה קורה הרבה. זה כדי להגדיל את המועצה בעוד אחד, וזה הטריק שלהם. ראש עיר, בסופו של דבר, הוא מנהיג ציבור. רוב העיר תומכת בו אם הוא נבחר, בגלל שמישהו צריך לתמוך בו. עכשיו, בדרך כלל, אם זה היה הולך build in אז היו תומכים גם ברשימה שלו, אבל הם עושים את הטריק הזה וזה בסדר, זה חוקי. כל עוד זה חוקי אין בעיה. דרך אגב, אני הייתי אומר: ראש עיר שלא נבחר עם רשימה, אז הוא לא יהיה ראש עיר. אז היית רואה מי מתוך כל זה נעלם.
אריאל יוצר
אנחנו הצענו לזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא משנה. אבל אני לא נכנס לזה כרגע. אני כרגע נכנס למימון. אני לא בא עכשיו להסדיר את חוק הבחירות.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
זו הנקודה העיקרית.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, אנחנו הולכים להסדיר את חוק המימון. לכן, אני אומר: בגדול, אלה הסכומים שידובר עליהם. זה המתווה. ועוד מעט אנחנו נדבר גם על הנקודה הזאת.

בבקשה, אז בואו נתחיל בהקראה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אולי תסביר לנו בדיוק את - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם מבחינת ראש העיר – מתי הוא מקבל, מה הוא מקבל.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי. היות ובעצם זה היה חלק במשא ומתן בינינו לבין משרד האוצר, אז קודם כל אלה הסכומים שאנחנו מדברים עליהם. בא משרד האוצר ואמר: רבותיי, יש לנו בעיה עם הכסף כרגע בתזרים – מה שנקרא תקציב המזומנים – לתקציב 2018-2017.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אין בחירות ב-2017.
היו"ר דוד אמסלם
ב-2018.
אריאל יוצר
ב-2018.
היו"ר דוד אמסלם
ב-2018.
אריאל יוצר
אוקטובר 2018.
היו"ר דוד אמסלם
ב-2018.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מה, יש בעיה - - -?
אריאל יוצר
ב-2018, כמו שאמר היושב ראש.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בתקציב. התקציב, עכשיו-עכשיו. בתקציב הזה הם צפופים. הם בנו על זה שבעצם הם דוחים את כל הצעת החוק והם מייצרים לעצמם, כמו שהם עשו בעבר. אין להם כלום. אז הם חסכו 240 מיליון שקל. אנחנו, בסופו של דבר, סיכמנו איתם – לא חשוב כרגע איך, כמה ולמה. כמה מכות כאילו הלכנו – אבל בגדול, 150 מיליון שקל, שהם לא לקחו אותם בחשבון. אז עכשיו הם צריכים את המקורות. אז צריך לתקצב אותו.

אז כאן בעצם סיכמנו שחלק מהתוספת תבוא לידי ביטוי בתקציב 2019.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
איך זה עוזר אם הבחירות ב-2018? איך זה עוזר?
יאיר רביבו
עוזר להם תזרימית, למדינה.
אריאל יוצר
בטח שזה עוזר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
- - - בחירות ב-2018 - - -
קריאה
- - - מה זה ייתן לי?
היו"ר דוד אמסלם
אז אני אסביר לך. בכל מקרה, זה בנובמבר 2018. עכשיו, ממילא, חלק מהכסף אתה מקבל אחרי ביקורת המדינה וכולי וכולי, ועד שיגישו את הדו"חות. ואם זה לא עוזר לך, אז אל תיקח.
תומר רוזנר
רק התוספת - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זאת אומרת מה זה עוזר? ואם אני אומר לך שאתה מקבל את זה בעוד חודשיים במקום לקבל את זה עכשיו?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
- - -
קריאה
לא לקבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
וחלק. מה שהם מקבלים עד היום – יקבלו.
תומר רוזנר
במועד.
היו"ר דוד אמסלם
במועד. מה שהם מקבלים עד היום בחוק – יקבלו. התוספת, חלקה תהיה ב-2018 - - -
גלעד קרן
תשולם.
היו"ר דוד אמסלם
תשולם. חלקה תשולם ב-2019 בפרופורציות קצת אחרות. זהו. זאת אומרת, בכל מקרה מצבם ישופר יחסית להיום. זהו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לעומת המצב היום, אני הבנתי - - - יותר גבוה ממה שעכשיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא.
תומר רוזנר
- - -
קריאה
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אם החוק לא היה עובר, אז זה היה נשאר כמו שהיום.
קריאה
לא.
יואב בן צור (ש"ס)
איך יכול להיות?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הייתה מתבטלת הוראת שעה והיה עובר ל-60 שקלים - - -. אני אישית הייתי מציע - - -
יואב בן צור (ש"ס)
איך יכול? סליחה, אדוני היושב ראש, איך יכול להיות - - - ששילמו יותר? היו מערכות בחירות, במקומות מסוימים, ששילמו כבר 60 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
מה?
יואב בן צור (ש"ס)
שילמו 60 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
תומר רוזנר
מה זה "60 שקלים"?
יואב בן צור (ש"ס)
מה "לא"?
היו"ר דוד אמסלם
אין דבר כזה. יש חוק.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא, לא, לא. אדוני, שיימשכו את החוק.
קריאה
לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
מאיפה אתה מביא את זה?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
שלא ימשיכו עם הוראת השעה. שיימשכו את החוק.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת חמד עמאר, לא הבנתי. מה ההצעה שלך? שיימשכו את החוק? תמשוך את החוק.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הנה, ימשוך.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא רוצה למשוך - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אז יהיו לו 70 שקל.
היו"ר דוד אמסלם
אבל מה ההצעה?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אם לא היו מביאים את החוק, היינו נשארים עם 40 שקל. לא. לא היינו נשארים עם - - -. היינו הולכים עם 70 שקלים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בבחירות האחרונות כמה היה פר מצביע?
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי לך: 42 שקלים.
יאיר רביבו
42 שקלים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
42 שקלים, כי הייתה הוראת שעה. והוראת השעה מסתיימת עכשיו. ואם הם לא רוצים להביא את החוק עכשיו, אז הוראת השעה מתבטלת ואז אנחנו - - -. אז שיימשכו את החוק.
יואב בן צור (ש"ס)
כן?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
יואב בן צור (ש"ס)
אבל היו בחירות פרטניות. היו כמו בית שמש. היו בחירות פרטניות, כמו בבית שמש, שקיבלו 60 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שבבית שמש קיבלו 60 שקלים?
תומר רוזנר
לא הגיוני. לא הגיוני.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא מכירים.
גלעד קרן
היו בחירות חוזרות.
תומר רוזנר
בסדר, אבל 60 שקלים?
קריאה
74 שקלים.
קריאה
74 שקלים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא 60 שקלים.
קריאה
74 שקלים.
יעקב אשר
יש פה 74 שקלים ו-42 שקלים.
יאיר רביבו
בדיוק. בדיוק.
קריאה
בדיוק.
יאיר רביבו
והפער הזה זה 250 מיליון שקל. משרד האוצר אומר: אין כסף, בואו נגיע לפשרה. זה הסיפור. נו, מה.
היו"ר דוד אמסלם
זה המתווה בגדול.

חבר'ה, אני מבקש להתחיל בהקראה. בבקשה.
גלעד קרן
פרק י"ב: שונות.

סעיף 177 – תיקון חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות).

"בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 (בפרק זה – חוק הרשויות המקומיות).

(1) בסעיף 3, במקום "33 שקלים חדשים" יבוא "56 שקלים חדשים"".
תומר רוזנר
נעצור כאן.

מה שנאמר כאן הוא נכון. כלומר, על פי הנוסחה הרגילה שמופיעה בחוק המקורי, הסכום המקורי הוא 33 שקלים, כשהוא מוצמד למדד מאז. ולפי חישובים של הצמדה למדד מאז, הוא צריך להגיע היום לכדי 73 שקלים, 74 שקלים.

הממשלה הציעה בהצעת החוק המקורית להקטין את הסכום ל-42 שקלים באופן שיצמצם את התקציב המוקדש לבחירות בכ-230 מיליון שקל מהתשלום שהיה צריך להיות משולם אילו לא היה מבוצע השינוי הזה.

כפי שאמר יושב ראש הוועדה, הסיכום היה בין הממשלה לבין יושב ראש הוועדה שהמימון לא יופחת בכל הסכום הזה, לגבי הרשימות, אלא בסכום קטן יותר, כך שעל הסכום הקיים היום יתווספו 90 מיליון שקל בסך הכול. החישוב שאנחנו ערכנו מגיע לכדי 55 שקלים או 56 שקלים, ופה צריכים כמובן לקבוע את הסכום. אני חושב שאין מחלוקת לגבי הסכום הזה, בהינתן התוספת שעליה סיכמתם, זה הסכום שעליו מדובר: 56 שקלים, 55 שקלים או 57 שקלים. את זה משרד האוצר ייתן את הנתונים ולפי זה צריכים לקבוע את הסכום.
היו"ר דוד אמסלם
אז בואו נסכם את הנקודה הזאת. מר אריאל יוצר, אני מבקש שתשב גם עם מר מאור חמו ותעשו fine tuning למספרים.
אריאל יוצר
יש לי נתונים מוחלטים. אני יכול להראות אותם.
היו"ר דוד אמסלם
תראו רק שאתם לא טועים. בגדול, אין פה אידיאולוגיות.
אריאל יוצר
מ-55 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. רק תבדקו שבסך הכול אנחנו לא טועים במספרים וזה נשאר אותם סכומים שדיברנו עליהם מבחינת הטוטאלי, האגרגציה שלהם – 90 שקלים.

בסדר, מר מאור חמו?
מאור חמו
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
גלעד קרן
(2) בסעיף 4(א), בהגדרה "המדד היסודי", במקום "תחילתו של חוק זה" יבוא "יום א' בכסלו התשע"ז (1 בינואר 2017), ואם החליטה הוועדה הציבורית כאמור בסעיף 4א להגדיל את הסכום של יחידת החישוב לפי הסעיף האמור – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום קבלת ההחלטה"".

(3) "בסעיף 4א, במקום "הודעה על כך תפורסם ברשומות" יבוא "בלי לגרוע מכלליות הסמכות הנתונה לה כאמור, לקראת מועד עריכתן של בחירות כלליות, כאמור בסעיף 4 לחוק הבחירות, ולא יאוחר משנה לפני אותו מועד, תבחן הוועדה הציבורית ותחליט אם להגדיל את הסכום של יחידת החישוב ובכמה; החליטה הוועדה הציבורית להגדיל את סכום יחידת החישוב לפי סעיף זה, תפרסם הודעה ברשומות על סכום יחידת החישוב המוגדל".
תומר רוזנר
אני אסביר את שני הסעיפים האחרונים. אז הסעיף הראשון בעצם מבטיח שהסכום החדש שייקבע – 55 שקלים או מה שייקבע. 55 שקלים נגיד – יוצמד מה-1 לינואר 2017 כהצמדה למדד. עכשיו, פה יש שאלה שאתם צריכים להכריע בה. החוק קובע ונאמר בו במפורש שהסכום הזה יוצמד למדד כך שרק במקרה של עליית מדד; לא כתוב רק. כתוב: במקרה של עליית מדד הוא יוצמד. זאת אומרת, הכוונה המקורית הייתה כנראה שלא תהיה ירידה. אם המדד יורד, הסכום לא יורד.

בחוות דעת שניתנה לפני כשנה על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פורש המונח עלייה ככולל ירידה. וכך שבכל מקום שמופיע בחקיקה "עליית מדד", תיחשב גם ירידה.
היו"ר דוד אמסלם
אז פה, לטובת העניין, כאן אנחנו נתקן את זה: עליית המדד היא רק בעלייה, ובמידה ויש סטגנציה, מה שנקרא, אז אנחנו משאירים את זה - - -
תומר רוזנר
בסכום קבוע.

אוקיי. אז אנחנו נצטרך להוסיף תיקון בנושא הזה שיבהיר את העניין הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. בוודאי.
תומר רוזנר
עכשיו, לגבי הוועדה הציבורית. יש בחוק המקורי והיא לא משתנה כאן; יש ועדה ציבורית שהיא יכולה, אם מוצגים בפניה נתונים מתאימים, לקבוע שהיחידה תוגדל מעבר לעליית המדד. עד היום, בנושא הזה, הוועדה הציבורית לא החליטה; מאז שהחוק חוקק, לא החליטה להגדיל את הסכום מעבר לעליית המדד.
היו"ר דוד אמסלם
היועץ המשפטי תומר רוזנר, עזוב את זה.
תומר רוזנר
זה תיקון בחוק. זה מה שהממשלה מציעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היועץ המשפטי תומר רוזנר, הוועדה הציבורית מתייחסת גם לסכום הבסיסי או רק - - -?
תומר רוזנר
לסכום הבסיסי. בדיוק לזה היא מתייחסת.

מה שהממשלה מציעה כאן זה שני שינויים לחוק הקיים בהקשר הזה. אחת, הוועדה הציבורית תהיה חייבת לבחון את הגדלת הסכום מידי בחירות. שתיים, היא יכולה לעשות את זה עד שנה לפני הבחירות. זאת אומרת, יש פה הטלת חובה - - -
עמי ברקוביץ'
חייבת לעשות את זה, לא שהיא יכולה.
תומר רוזנר
אמרתי - - -
עמי ברקוביץ'
חייבת.
תומר רוזנר
יש פה הטלת חובה וקביעת המועד לקיום החובה הזאת, עד שנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי זה? מי הציע את זה בממשלה?
קריאה
משרד המשפטים.
תומר רוזנר
משרד המשפטים הציע.
יואב בן צור (ש"ס)
בבחירות בבית שמש קיבלו 72 שקלים.
יאיר רביבו
אין מצב.
תומר רוזנר
יש מצב ותיכף אני אסביר מה קרה בבית שמש.
יואב בן צור (ש"ס)
מה קרה בבית שמש שהעלו ל-72 שקלים?
תומר רוזנר
אני אסביר.
היו"ר דוד אמסלם
אבל למה אתה מביא לי כל הזמן את בית שמש?
יואב בן צור (ש"ס)
למה לא? זו דוגמה של הבחירות האחרונות.
היו"ר דוד אמסלם
תקשיב, בבית שמש, מה שקרה, שכנראה הם נכנסו לתפר.
תומר רוזנר
בדיוק.
גלעד קרן
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
שהחוק בינתיים הסתיים - - -, אז הם נכנסו בדיוק - - -
תומר רוזנר
- - - בחירות חוזרות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבין, היו להם בחירות חוזרות. אז לכן לא היה מי שייתקן את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה התפר שהם מתכוונים אליו גם עכשיו.
קריאה
אולי בגלל זה עלו.
היו"ר דוד אמסלם
הם הרוויחו - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מתקדמים לתפר הזה עכשיו גם כן.
היו"ר דוד אמסלם
כן. בסדר. דרך אגב, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא הבנתי. היועץ המשפטי תומר רוזנר, אתה אומר שבמצב היום, הוועדה הציבורית לא קובעת את הסכום הבסיסי.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אומר היועץ המשפטי תומר רוזנר: הוועדה הציבורית קובעת. אלא מאי? היא קבעה לפני איזה 13 שנה ושכחה להתכנס עוד פעם. ויצרה איזשהו מנגנון של הצמדה, שבגינו הגענו ל-72 שקלים. זה לא סתם הגענו ל-72 שקלים ולא ל-80 שקלים. אחרת, זה היה עגול.

עכשיו, מציע משרד המשפטים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שזה יהיה חובה עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אני חושב שזה נכון. דרך אגב, חובה אחת לפני כל בחירות. שנה לפני הבחירות.
תומר רוזנר
כן. - - - לפני הבחירות. כן. זאת ההצעה.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אני חושב שזה נכון, כדי שלא יקרה עוד פעם מצב כזה שנגיע עוד פעם, 15 שנה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ממי מורכבת הוועדה הציבורית?
עמי ברקוביץ'
שופטת בית המשפט העליון בדימוס וממנה אותה היושב ראש - - -. זו הוועדה של חוק מימון מפלגות. זאת אותה ועדה.
מירה סלומון
מימון מפלגות. זאת אותה ועדה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מברך על כך. אתם מסכימים עם זה - - -?
תומר רוזנר
עכשיו אנחנו עוברים לנוסחה החדשה שעניינה המימון לראש הרשות.
גלעד קרן
(4) "בסעיף 7 –

(א) בסעיף קטן (א) –

(1) הרישא תסומן "(1)", ופסקאות (1), (2) ו-(3) יסומנו "(א)", "(ב)" ו-"(ג)" בהתאמה.

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

(2) נוסף על המימון לפי פסקה (1), סיעה או רשימה שמועמד מטעמה הוא מועמד לראש הרשות בבחירות לפי סעיף 3 לחוק הבחירה הישירה, זכאית לקבל סכום מימון שהוא אחד מאלה:

(א) נבחר המועמד לראש הרשות – 10% מסכום המימון על פי סעיף 6, אך אם קיבל המועמד שנבחר למעלה מ-60% מהקולות הכשרים – שישית מהסכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות.

(ב) זכה המועמד בלא פחות מ-20% מהקולות הכשרים של הבוחרים – שישית מהסכום שיחסו לסכום המימון על פי סעיף 6, הוא כיחס שבין מספר הקולות הכשרים שקיבל המועמד למספר כלל הקולות הכשרים שניתנו למועמדים לראש הרשות.

(ג) מועמד יחיד – 10% מסכום המימון על פי סעיף 6.

(ב) בסעיף קטן (ב) –

(1) בפסקה (1), במקום "סעיף קטן (א)(1) ו-(2)" יבוא "סעיף קטן (א), למעט (א)(1)(ג)".

(2) בפסקה (3), בכל מקום, במקום "סעיף קטן (א)(3)" יבוא "סעיף קטן (א)(1)(ג)".

(5) בסעיף 10(א), אחרי "7(א)(1)" יבוא "(א)"".
תומר רוזנר
עכשיו אני אסביר את מה שכתוב. ובכן, קודם כל, העיקרון שהנחה אותנו בגיבוש הנוסחה הוא שהנוסחה צריכה להיות פשוטה, ככל שניתן, ולהיצמד למנגנונים שכבר קיימים בחוק היום.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני מודיע לחברי הכנסת: אני לא עושה הצבעות היום. ככה שמי שרוצה ללכת, חופשי ומשוחרר.
תומר רוזנר
הנקודה הראשונה היא שהמימון לראש הרשות; זאת אומרת, אנחנו מדברים קודם כל על מימון לראש רשות בבחירות רגילות, בבחירות הכלליות שמתקיימות אחת לחמש שנים, שזה ממש המובן של מה שכתוב פה: סעיף 3 לחוק הבחירה הישירה. זאת אומרת, בבחירות חוזרות, כמו בסיבוב שני, או בבחירות מיוחדות, שזה כאשר יש איזשהו אירוע שמחייב בחירות מיוחדות, יש כבר הסדר בחוק לנושא של המימון לאותן בחירות, ואנחנו לא מטפלים בו כאן. יש כבר הסדר שמטפלים בו.

לגבי הבחירות הכלליות שמתקיימות אחת לחמש שנים, ההסדר המוצע מבוסס על העקרונות הבאים: העיקרון הראשון הוא שתוספת המימון תינתן באמצעות הסיעה או הרשימה שבראשה עומד המועמד לראש הרשות, וזאת מהטעם שאנחנו מעוניינים ליצור מנגנון פשוט ולא ליצור מנגנון נפרד שיחייב חשבונאות כפולה, מינוי רואה חשבון נוסף וכולי וכולי, דו"ח נוסף למבקר וכולי. ולכן, בעצם המימון הנוסף יוזרם דרך הרשימה שבראשה עומד המועמד. זה העיקרון הראשון.

העיקרון השני שהנחה אותנו בגיבוש הנוסחה הוא היצמדות לנוסחאות שקיימות בחוק לגבי מועמדים בבחירות לראש מועצה אזורית, שבהן גם יש בחירות כלליות מידי חמש שנים ושם רצים מועמדים לראש המועצה. שם אין בחירות. הבחירות למועצת המועצה אינן דומות לבחירות למועצת עירייה או למועצה מקומית, אלא הן מתנהלות בשיטה אחרת של מפתח יישובי – שכל ישוב שולח נציגים למועצה ושנבחרים בתוך היישוב ולא בשיטה של בחירות כלליות, כמו שנעשה בעיריות ובמועצות מקומיות. אבל המימון שניתן שם הוא מימון שבעיקרון הוא 60% מהמימון הכללי שניתן לרשימות. 60% מיחידת המימון כפול מספר הבוחרים הפוטנציאליים באותה מועצה אזורית. כאן אנחנו לקחנו את הנוסחה הזאת והתאמנו אותה ל-60 מיליון שקל ויצאו המספרים הללו.
דברים נוספים שלקחנו מההסדר ההוא
אחד, שמועמד שקיבל פחות מ-20% לא יקבל מימון - - -
היו"ר דוד אמסלם
שלא כל אחד יחליט שהוא רץ.
תומר רוזנר
שלא כל אחד יחליט שהוא רץ.
קריאה
אז שיהיו חסמים.
תומר רוזנר
שיהיו חסמים כאלה ואחרים.

שניים, שגם מועמד יחיד זוכה במימון למרות שהוא מועמד יחיד, כי כך נהוג גם במועצות האזוריות - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה מועמד יחיד? בלי רשימה?
גלעד קרן
לא. מועמד שאין מולו מתחרים.
תומר רוזנר
לא. מועמד שאין מולו מתחרים. כי גם הוא צריך לזכות עדיין ב-40% מהקולות בבחירות.
היו"ר דוד אמסלם
כדי להביא אותם.
תומר רוזנר
לכן, הסכומים שקיבלנו הם הסכומים האלה. כמובן שמשרד האוצר צריך לבדוק אותם ולראות - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה מתכנס - - -
תומר רוזנר
שזה מתכנס לסכומים. כמובן שייתכן שבבדיקה כזאת הסכומים יכולים להשתנות לכאן או לכאן, אבל זה בעצם העיקרון שגובש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז מה זה 10% מסכום המימון? זה פר - - -?
תומר רוזנר
בוא ניקח דוגמה מספרית לצורך העניין: נניח ישוב של 10,000 תושבים שבו יש בחירות. יש לנו מועמד שזכה ב-50% מהקולות, נניח, לצורך העניין. הוא יקבל 10,000 כפול 55 שקלים. הסכום שנקבע – נגיד, 55 שקלים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אותו סכום של - - -
תומר רוזנר
כן.

חלקי 6, כפול אחוז הקולות שהוא זכה בהם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה חלקי 6?
יאיר רביבו
זה בין 10% ל-15%.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה חלקי 6?
תומר רוזנר
כדי להתכנס ל-60 מיליון שקל שעליהם - - -
יאיר רביבו
שישית. זה שישית.
תומר רוזנר
לשישית.

עכשיו, אני אדגיש שבמסגרת ההכנה של ההצעה, מעבר לתרגום הניסוחי של המספרים, גם שקלנו את השיקולים של עקרונות הבחירות, ועל אף שהועלו בפנינו חששות שההסדר המוצע יגרום לפגיעה בשוויון ולדברים כאלה ואחרים, אף שלא יכולנו לשלול באופן מוחלט את האפשרות שישתמשו במנגנון הזה כדי ליצור רשימות פיקטיביות, כי יכולה להיות תופעה כזאת שבעצם מועמד יריץ שתי רשימות: רשימה אחת רגילה, שבה הוא יקבל את המנדטים, ורשימה שנייה שהיא לא תקבל מנדטים, אלא רק ראש העיר ייבחר באמצעותה. תופעה שאנחנו מכירים אותה, היא קיימת היום ויש חשש מסוים שתתגבר. יש חשש נוסף שעצם המימון הנוסף יגרום לכך שיהיו יותר מועמדים. אני לא יודע אם זה חשש, אבל זה השפעה שעשויה להיות לעניין. והדבר השלישי שאותו לקחנו בחשבון זה הטענה שתוספת המימון הזאת עלולה לפגוע בשוויון בין הרשימות, כך שרשימה שמריצה מועמד תקבל מימון ניכר יותר מרשימה שאיננה מריצה מועמד. בבחינות שאנחנו ערכנו לעניין הזה מצאנו שעצם העיקרון שמועמד בבחירות צריך לקבל תוספת מימון – הוא העיקרון שהנחה את חברי הכנסת בבואם לבקש את העניין הזה ומהסיבות ששמענו אותן בישיבה הקודמת. הפערים שנוצרים הם לא פערים כאלה שיוצרים, לדעתנו, חשש לפגיעה של ממש בשוויון, אם כי הפגיעה עשויה להיות, אבל הפגיעה היא לא כזו שמצדיקה הימנעות מאימוץ ההסדר המוצע.

זה ההסדר המוצע. כמובן שכפי שאמרתי, המספרים צריכים להתכנס בהתאם לסיכום, והבחינה בעניין הזה נמצאת עדיין במשרד האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.

מר אריאל יוצר.
אריאל יוצר
כמה הסתייגויות לנוסח שהיועץ המשפטי תומר רוזנר הקריא. כמובן שכמו שאתה תיארת את הדברים אכן אנחנו עומדים מאחורי ההסכמה - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לכם שנודע לי הבוקר שמשרד האוצר רושם את הסכום הזה עליי.
אריאל יוצר
אתם צריכים להודות לו.
היו"ר דוד אמסלם
הבנת? כאילו ההסכם הקואליציוני איתי. כאילו הם צריכים להודיע. הם נתנו לי 150 מיליון שקל וחילקתי לכם אותם. בבקשה. הבנתם? אמיתי עכשיו, לא צוחק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם אתה שווה 150 מיליון שקל, אז - - -
קריאה
לא, לא, לא. במשרד האוצר אתה מופיע ב-300 מיליון שקל, לא 150 מיליון שקל.
קריאה
300 מיליון שקל?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה ה-150 מיליון שקל? איפה ה-150 מיליון שקל?
מירה סלומון
להיפך, - - - להם 100 מיליון שקל. אחרת, היה רבע מיליארד שקל.
היו"ר דוד אמסלם
אני חשבתי הפוך - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אם כבר רושמים, שיירשמו 200 מיליון שקל ונגמור.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני חשבתי שהם ירשמו שחסכתי להם 100 מיליון שקל.
יאיר רביבו
- - -
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. והם רשמו שאני הכנסתי אותם להוצאה של 150 מיליון שקל.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתה ניסית לחסוך להם 100 מיליון שקל, ואנחנו לא אפשרנו את זה. אנחנו לא נאפשר את החיסכון הזה.
יואב בן צור (ש"ס)
אדוני היושב ראש, אם ככה, אנחנו ממש מוחים על זה ואני מציע שתחזור בך. תחליט עכשיו שאנחנו מוסיפים גם לראשי הערים ומשאירים את ה-72 שקל ונגמור.
אריאל יוצר
דרך אגב, רק קחו בחשבון שזה עבר קריאה ראשונה. זה עבר קריאה ראשונה, מינוס 250 מיליון שקל, ועלה בעוד 150 מיליון שקל לאחר ההסדר עם יושב ראש הוועדה, ואני מקבל אותו לחלוטין, את כל המספרים - - - בסדר?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתה יודע כמה עברו בקריאה ראשונה ואחרי זה ירדו לטמיון?
יואב בן צור (ש"ס)
חוק ההסדרה עבר קריאה ראשונה. נו, מה אתה עכשיו?
אריאל יוצר
אני ממשיך. כמה התייחסויות על מה שהיועץ המשפטי תומר רוזנר הקריא, כי זה אכן, מה שנקרא, נוסח ועדה. אז קודם כל, מעבר להסתייגויות שלנו למספרים שהיועץ המשפטי תומר רוזנר הקריא, אנחנו חושבים שצריך ללכת על נוסחה אחרת. הנוסחה שאנחנו חושבים שהיא נכונה יותר – אני מדבר כרגע על המימון לראשי הערים – היא נוסחה שצריכה להיגזר ממספר הקולות שקיבל כל מועמד. הרי מה היועץ המשפטי תומר רוזנר הציע כאן? הוא אמר: בואו נשים איזה רף – לצורך העניין, 20%, אם אני זוכר נכון – וממנו אני אגיד: כל מי שעבר את ה-20%, אני מכפיל את האחוז שלו ממספר הקולות הכשרים ונותן לו כסף.

אנחנו מציעים שהכסף ייגזר ממספר הקולות הכשרים שהצביעו לך, על מנת לתת לך תקציב - - -
יאיר רביבו
זה אותו דבר.
אריאל יוצר
זה לא.

על מנת לתת לך תקציב מההצלחה בפועל שהצלחת או נכשלת. זה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
בוא נישאר עם זה. נפתור את זה. אני תמיד מחפש את הקץ' - - - אצלך - - -
אריאל יוצר
אבל אין. אבל אמרתי לך: במאקרו אין ויכוח.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. אני אגיד לך איפה הוויכוח, אולי לא הבינו.

הרי לכאורה שמנו 60 מיליון שקל. עכשיו, מה קורה ויש מספר מועמדים? אחד קיבל 10%, אחד 40%, אחד 30% ואחד 5%. אם אנחנו קובעים את המודד לפני ויש לנו את ה-20%, הרי את הרף. אז זה שמקבל 10% ו-5% לא מקבלים כלום. אז אתה מקבל את היתרה. זה עובר אליך. הרי בשביל זה הרעיון שהבאת עכשיו.
קריאה
לא - - -
קריאה
לא - - -
אריאל יוצר
אבל גם אצל היועץ המשפטי תומר רוזנר - - -. גם הוא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אם אני לוקח את הזה ואני אומר: רבותיי, בסך הכול אנחנו נותנים לכל פר מצביע. כמו בכנסת.
קריאה
כל מצביע פוטנציאלי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע, יש מודד, יש אחוז חסימה, יש את המודד ואחרי זה יש את החלוקה החדשה. כשהמודד אומר: אתה תתקצב אותו - - - יש מספר מצביעים? זו ההצבעה. אנחנו מתקצבים את ה-90 מיליון שקל, מחלקים את זה לכל אזרחי מדינת ישראל, בכל הרשויות, ויש מודד פר מצביע.

עכשיו, אם יש מספיק רשימות קטנות, שלא יקבלו, אז הרשימה היותר גדולה תקבל יותר, בגלל שזה נשאר בעיר, התקציב. זה כל הסיפור. יש גם מוטיבציות בעיר להתכנס. אתה מבין? אתה הבנת?
אריאל יוצר
הבנתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה מזה לא תרוויח, קיצור.
אריאל יוצר
כדי שהדיון יהיה אפקטיבי, בוא נצא מנקודת הנחה, והיא נקודת הנחה אמיתית, שאני עומד מאחורי ה-60 מיליון שקל האלה, לא זז מהם. בסדר?
היו"ר דוד אמסלם
אבל הבנת. הבנת מה שאני אומר?
אריאל יוצר
הבנתי, הבנתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה יכול לעמוד בתקציב מזה, וכתוצאה מהשיטה יחזרו אליך 30 מיליון שקל.
אריאל יוצר
אבל אני עשיתי הנחות. עשיתי הנחות. כשכתבתי את המספרים שלי עשיתי הנחות שלא כולם עוברים את הרף ששמתי, מן הסתם.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו דיברנו במונחים אבסולוטיים בכסף. עכשיו שאלנו: איך אנחנו מחלקים את 60 מיליון השקלים ואת 90 מיליון השקלים? אוקיי?
תומר רוזנר
את 90 מיליון השקלים כבר חילקנו.
אריאל יוצר
90 מיליון השקלים – קל.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, חילקנו.

עכשיו, היות וברשימות לראשי הערים רצים כל מיני כאלה, אז לכן אני אומר: אנחנו נעשה את הפוטנציאל. זאת אומרת, שיהיה מה שנקרא מפתח פר מצביע בעיר, ואחרי זה אנחנו נעשה את הזום בכל עיר לגבי כמה כל אחד קיבל בפועל ולפי זה נתקן.
יוסי עדס
גם בהצעה של הוועדה זה לא סכום מוחלט.
יאיר רביבו
אדוני היושב-ראש, לפי הנוסחה – 40 מיליון שקל בטוח יוצאים מתוך ה-60 מיליון שקל בכל מצב. אני צודק, יועץ המשפטי תומר רוזנר? לפי הנוסחה, 10% מהאירוע הזה; כל האירוע הוא 15%. שישית. אני אומר: אבל לפי הנוסחה שמוצעת פה, 40% בכל סיטואציה הולכת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר איך זה יעבוד. בגדול, איך אנחנו עושים את זה לרשימות?
תומר רוזנר
פר מצביע פוטנציאלי.
היו"ר דוד אמסלם
פר מצביע פוטנציאלי.
תומר רוזנר
כך, אותו דבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר מה הבעייתיות ולאן אני רוצה - - -. בזמנו, כשהוועדה הציבורית קבעה, היא קבעה סכום בלי קשר לכמות המצביעים. היא אמרה כזה דבר. היא עשתה חישוב. אני מניח שהיא עשתה כמה עולה לעשות בחירות במדינת ישראל באופן אפקטיבי, לא יותר מדי ולא פחות מדי – משהו סביר. הגיעה לסכום של 42 שקלים ואמרה: זה הסכום. אתם עשיתם את הכפולות ונתתם.

כאן אנחנו בעצם מעמיסים איזשהו סכום. סתם, לקחנו איזשהו סכום מסוים, יצא באופן רנדומלי – קבענו 60 מיליון שקל. עכשיו, השאלה היא: מה עושים עם אלה שלא מגיעים לתקרה של ה-20%? היועץ המשפטי תומר רוזנר.
תומר רוזנר
הם לא מקבלים כלום.
אריאל יוצר
הם לא מקבלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואז מה עושים ביתרה הזו?
תומר רוזנר
הוויכוח הוא כמובן מהי העוגה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ושלא יצא גם עיוות. ואז יכול להיות שאם זה עובר לגדולים אז יהיה שם עיוות.
קריאה
נכון.
קריאה
כן. זה בדיוק מה שיהיה
עמי ברקוביץ'
זה בדיוק מה שיקרה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שיעבירו את זה למפלגות.
תומר רוזנר
זה אותו דבר. השאלה היא: מהי הנוסחה שממנה גוזרים?
יאיר רביבו
היועץ המשפטי תומר רוזנר, אני צודק ש-40 מיליון שקלים בכל מקרה יוצאים?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא - - -
יאיר רביבו
מתוך ה-60 מיליון שקלים, 10% מינימום מועמד יחיד מקבל מהאירוע הזה. אני צודק.
תומר רוזנר
אם יש מועמד יחיד. זה לא בכל מקום אותו דבר.
מירה סלומון
ב-worst case.
יאיר רביבו
לא. מועמד יחיד שווה ל-60% בכל מקרה. זה הרף. אין פחות מזה.
תומר רוזנר
זה המקרה הכי גרוע. כן.
יאיר רביבו
הכי גרוע זה 40 מיליון שקל שהולכים.
תומר רוזנר
כן. יכול להיות שכן.
יאיר רביבו
נשארים 20 מיליון שקל בקופה במצב שיש לך בכל הערים במדינת ישראל או מועמד יחיד או אחד ש"הביא" 60% וכל השאר מתחתיו "הביאו" 8%, 10%, 15%.
תומר רוזנר
כן.
יאיר רביבו
זה סיכוי קלוש. בדרך כלל, ברוב הערים מועמד "מביא" 70%, 80% – לוקח קצת יותר. אני טוען שיישאר פה אולי 10%, 10 מיליון שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
היות ואנחנו באים מזווית הסכום, אז לכן אני שואל את עצמי את השאלה הבאה, וזו השאלה המעניינת: נניח שתקצבנו 60 מיליון שקלים. אנחנו תקצבנו את זה באופן רנדומלי, כמו שאמרתי. יכול להיות שזה פחות.
תומר רוזנר
אחד צריך פחות, אחד צריך יותר.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יכול להיות שאפשר להעלות את הזה למפלגות - - -
קריאה
- - - להעלות למפלגות - - -
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, במפלגות, היות ובעצם באנו מלמטה, אז לכן אנחנו לא התייחסנו לתקציב, אלא התייחסנו לצורך. אז שם נקבע 42 שקלים. אתה הבנת למה אני מתכוון? כשבנו את התחשיב של 42 שקלים לא באו מלמעלה. לא אמרו: יש לכם 250 מיליון שקל, תחלקו אותו ויצא 42 שקלים. התחילו מלמטה.
אריאל יוצר
אמרו 33 שקלים וזה קפא וזה עלה במשרד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לך תדע מה היה.
עמי ברקוביץ'
זו בדיוק הבעיה - - -
אריאל יוצר
אני לא בטוח שהם עשו כזאת עבודה מקצועית.
היו"ר דוד אמסלם
אז אם ככה, אז מה שאתה מציע בעצם, שאנחנו נשאיר את זה בתקרה, נחלק את זה ונקרא לכלל המצביעים.
תומר רוזנר
נכון. אני אסביר למה זה עדיף על השיטה שמציע נציג משרד האוצר. השיטה שאנחנו מציעים היא שיטה שהעוגה שממנה גוזרים את הסכום, העוגה לעירייה היא קבועה, היא ידועה, הסכום ידוע וממנו גוזרים. כמובן שפרוסות העוגה שיקבל כל מועמד תלויות במה שהוא זכה. אם הוא זכה בפחות מ-20%, הוא לא מקבל אף פרוסה. אם הוא זכה ביותר מ-20% - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה קורה עם הפרוסה שלו - - -
תומר רוזנר
אם הוא לא זכה ב-20%?
היו"ר דוד אמסלם
כן. מה קורה עם הסכום הזה?
תומר רוזנר
אז זה חוזר למשרד האוצר.
היו"ר דוד אמסלם
חוזר למשרד האוצר.
אריאל יוצר
ואני אענה על זה כבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - בשיטה - - -
תומר רוזנר
אבל מצד שני, לפי השיטה שאנחנו מציעים, והיא גם השיטה הנהוגה במועצות האזוריות: אם הוא זכה ביותר מ-60%?
גלעד קרן
כן.
תומר רוזנר
אם הוא זכה ביותר מ-60%, הוא מקבל לפי מה שהוא זכה בפועל. אם הוא זכה בין 40% ל-60%, זה שזכה בבחירות, הוא יקבל 60% מהעוגה. אוקיי?
היו"ר דוד אמסלם
ואם הוא קיבל יותר מ-60%?
תומר רוזנר
אם הוא קיבל יותר מ-60%, הוא יקבל לפי מה שהוא קיבל בפועל.
אריאל יוצר
אדוני היושב ראש, זו סתם נוסחה מסובכת - - -
גלעד קרן
זו הנוסחה שקיימת היום.
תומר רוזנר
זו הנוסחה שקיימת היום.
גלעד קרן
איך אתם מחשבים?
קריאות
- - -
יאיר רביבו
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
בסדר, אבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה שהוא אומר: בין 0 ל-20% לא מקבלים שום דבר. בין 40% ל-60% מקבלים 60%. ומ-60% עד 100% מקבלים כמה שקיבלנו בפועל. אז אני רוצה להבין משהו כזה. בואו נניח מצב שיש תוצאה: אחד קיבל 40% ושניים קיבלו 30%. אז התוצאה היא 120%?
תומר רוזנר
כן.
גלעד קרן
כן, זה הקיזוז בין - - -
תומר רוזנר
לכן זה הקיזוז בין אלה שמקבלים פחות מ-20%.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. זאת אומרת, זה בא מהקצה של הקיזוז.
תומר רוזנר
בדיוק. בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה אומר?
אריאל יוצר
אומר על מה? על זה ש-20% כביכול חוזרים לקופת משרד האוצר?
היו"ר דוד אמסלם
לא. מה שהוא אומר.
אריאל יוצר
מה?
היו"ר דוד אמסלם
הרי זאת תהיה השיטה שקיימת היום.
תומר רוזנר
במועצות האזוריות.
היו"ר דוד אמסלם
הרי הוא העתיק את זה מהמועצות האזוריות.
אריאל יוצר
אני יודע. אז מה? זה לא אומר שזה הדבר הכי נכון.
היו"ר דוד אמסלם
למה זה לא נכון? הרי זה היה הרציונל אז.
אריאל יוצר
בעיניי, למה צריך ללכת לא מהקולות הפוטנציאליים, אלא מהקולות הכשרים בפועל. בסוף, אתה כן רוצה לחבר את המימון למספר האנשים שיצאו מהבית, - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מחבר.
תומר רוזנר
תמיד אתה - - -
אריאל יוצר
- - שמו פתק בקלפי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מחבר.
אריאל יוצר
אתה לא מחבר.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
אריאל יוצר
אתה אומר: לא מעניין אותי כמה הצביעו. אני שם רף תחתון, יש לי את מספר המצביעים הפוטנציאליים, וממנו אני גוזר.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, מר אריאל יוצר, אתה תחליט באיזה צד אתה אוחז את המקל. אם אנחנו מחליטים שאנחנו בהצבעה בפועל, אז אנחנו נותנים לכולם. גם למה רף תחתון?
אריאל יוצר
אני אגיד לך.
היו"ר דוד אמסלם
אחד קיבל 5,000. בבקשה, תיתן.
אריאל יוצר
יש תשובה טובה.
היו"ר דוד אמסלם
לכל דבר יש לך תשובה טובה.

עכשיו, אני בא מהעיקרון המזוקק. אני לוקח את הרעיון שלך. אתה אומר: תראה, אדוני היושב ראש, עזוב, בוא נלך בהצבעה בפועל. אני אומר לך: אם הולכים על זה, אז אין תקרה למינימום - - -; ואם לא הולכים על זה ויש תקרת מינימום, אז מה שאומר היועץ המשפטי תומר רוזנר זה נכון – אתה בין 40% ל-60%. הרי בסופו של דבר אתה מבין ששם זה בעצם תקציב ראש העיר.
תומר רוזנר
הוא השיג את - - -
היו"ר דוד אמסלם
הוא הביא את ההישג והוא שם את כל המשאבים. בדרך כלל, יותר. אז אתה אומר: תשמע, עזוב. קיבלת 50%? אני אתן לך את ה-60% מההוצאה. מעבר לזה, אז כנראה את האקסטרה של האקסטרה, אז אני אשפר אותך עוד פעם למצב של ההוצאה בפועל. זה חוזר. אז לכן אני אומר שזה נשמע לי מנגנון הגיוני, שלדעתי לא כדאי להיכנס אליו ואני אסביר לך למה: היות והשיטה כבר קיימת ואותה אנחנו לא יכולים לשנות בגלל שזה בחוק אחר - - -
יואב בן צור (ש"ס)
לא, זה בחוק הזה.
אריאל יוצר
למה? - - -
תומר רוזנר
זה החוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
החוק הזה.
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
והיא שיטה כבר קיימת שבזמנו - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אגב, אדוני היושב ראש, השיטה הזאת קיימת בבחירות מסוג אחר לגמרי.
קריאה
אז מה? זה - - - של מימון, של מימון אחר.
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור.
קריאות
- - -
קריאה
זה - - - יחיד שם. אין שם - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש חבר מועצה.
קריאה
לא - - -
קריאות
- - -
קריאה
אין שם עוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור.
קריאה
אין שם סיעה, זה פשוט.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אין קשר בין - - -
קריאה
אין שם רשימות.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת.
קריאה
אין רשימות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - וזה שהיא מועצה מקומית, כדי להיבחר צריך לעשות פעילות בחצי מדינה.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא הבנת. חבר הכנסת יעקב אשר, זה לא קשור. הרעיון הוא אותו רעיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני גם לא רוצה שיישאר - - -
היו"ר דוד אמסלם
הרעיון הוא אותו רעיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה להציע משהו אחר. אני רוצה להציע משהו אחר.
יוסי עדס
אין שם מימון לרשימות.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, בגדול, תבוא לעיקרון. אנחנו מדברים על ראש עיר. תנתק את הרשימה מראשות העיר. עכשיו, שם ראש העיר רץ עם עצמו – ראש המועצה. יש לו מועצה. מה זה משנה: קצת יותר גדולה גיאוגרפית, פחות? זה לא חשוב. אתה בא לעיקרון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל יש הוצאות.
יוסי עדס
אין רשימה שם?
קריאה
אין רשימות.
יוסי עדס
אין קמפיין לרשימות?
קריאה
השאלה אם יש קמפיין - - -?
אריאל יוצר
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
שם אין רשימה. זה - - -
תומר רוזנר
אבל יש בחירות ביישובים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא הבנת. אני מנתק את הסיפור הזה ואנחנו עושים – יש ראש עיר, יש רשימה. שני דברים שונים.
עמי ברקוביץ'
לא, יש לו תקציב.
חנה רוט
אבל זה לא שני דברים שונים. זה לא שני דברים שונים - - -
יצחק בקר
אבל פה זה לא ככה. אין קמפיין נפרד.
היו"ר דוד אמסלם
אני לוקח משם את הרעיון של החלוקה שהוא עושה לי שכל.
תומר רוזנר
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מסכים עם הרעיון הזה.
קריאה
יש עוד נוסחאות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה להציע - - -: מה שמתברר פה, בדיון – אני לא מסכים עם הנוסחה של מר אריאל יוצר, כי אני לא רוצה שיחזור אליהם הכסף.
אריאל יוצר
עזוב, לא יחזור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, עוד יחזור.
קריאה
לא יחזור.
קריאה
- - - לפי השיטה הזו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אל תגיד לי: "לא יחזור".
אריאל יוצר
זה לא משם. לא משם - - -
קריאה
אבל - - - זה כן חוזר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אומר, ברור דבר אחד: שהרעיון הזה, מה שאומר בעצם היועץ המשפטי תומר רוזנר ומה שהיושב ראש מדבר עליו, הוא כנראה הרעיון הנכון, אבל במספרים האלה הוא יכול לצאת עיוות. הוא יכול לצאת עיוות כי אז בעצם זה יגיע הרבה יותר ממה שאנחנו רוצים להגיע. מה שנקרא: גם אם ללכת לקראת ראש העיר.

אני מציע להוריד את המשקולות, להוריד את המשקולות קצת של הראשות. לקחת את אותו הרעיון שלך פה, אבל להוריד את המשקל התקציבי של זה. להשאיר את הנוסחה ולהוריד את המשקל - - -
קריאה
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה לא ילך?
יאיר רביבו
אם אחרי 150 מיליון שקל מה זה ייתן לו? הוא מפסיד בכל מקרה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
בסדר, אבל באחוזים - - - הם יהיו הרבה יותר הגיוניים. אני צודק או לא, חברים?
היו"ר דוד אמסלם
ה-60 מיליון שקלים וה-90 מיליון שקלים נחתכו. שים לב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל זה לא נכון. אני יודע שהוא נחתך.
היו"ר דוד אמסלם
הרי ה-90 מיליון שקלים מתחבר לעוד 250 מיליון שקלים או 260 מיליון שקלים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נו, מה זה משנה?
היו"ר דוד אמסלם
זה לא 90 מיליון שקלים, זה 90 מיליון שקלים פלוס.
יאיר רביבו
תוספת.
היו"ר דוד אמסלם
זו תוספת. אנחנו מדברים על 330 מיליון שקלים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הרי אתה לא רוצה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מבין שאצלך במפלגה אין הרבה ראשי ערים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל זה לא בשביל זה.
היו"ר דוד אמסלם
אז עזוב. אז אני לא בא משם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - קיבלתי את - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מסתכל על הקטע המזוקק. אני לא מסתכל כרגע על מי יש לו ראש. מה צריך להיות במדינה. אז עכשיו כל אחד מושך לי והוא מסתכל על עצמו – מה, אין לי ראש עיר? בואו נחזק את הרשימה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תן לי רק להסביר לך - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש לי רק ראשי מועצה? בואו נשים רק להם. יש לי רק מועצות אזוריות? בוא נשים שם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
במזוקק כזה אתה מגיע לשתי אופציות: או אופציה אחת, שאתה מחזיר כסף למשרד האוצר, ואתה לא רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, אני מנסה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
או אופציה שאתה נותן יותר מדי, שגם את זה אתה לא רוצה. בלי פרופורציה. במקרה של 60%, במקרה של 70% וזה. אז תאזן את זה בכסף.
יאיר רביבו
אדוני היושב ראש, משפט אחד: יש אפשרות להשאיר את כל 60 מיליון השקלים ברשות, את הכסף. איך? לקבוע שהקופה תהיה יישובית.
היו"ר דוד אמסלם
אבל זה מה שהצעתי בהתחלה.
יאיר רביבו
אני אגיד לך איך. אני אתן לך דוגמה שאפשר להבין במספרים. ניקח את העיר לוד. קודם כל, אני רוצה לדבר במשפט אחד: להודות ליושב ראש הוועדה ולמשרד האוצר. אני כנציג מרכז השלטון המקומי רוצה להגיד לכם איך הגעתי בכלל לעניין הזה של ראשות עיר. יש פה דו"ח חמור מאוד של סגנית היועץ המשפטי לממשלה, עורכת הדין דינה זילבר, שקובעת שיש היום בעיות של שחיתות בשלטון המקומי. והיא אבחנה ואמרה שאחת הבעיות המרכזיות שהמימון הוא נמוך, בלי קשר: גם למפלגות ובטח לראשי הערים. והיא כותבת פה שהמימון הנמוך מביא לכך שמועמדים תלויים באופן כמעט מוחלט בתרומות. תרומות שווה קבלנים, קבלנים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל מר יאיר רביבו, אנחנו צריכים את סגנית היועץ המשפטי לממשלה, עורכת הדין דינה זילבר? מה, אנחנו לא חיים במדינה? לא הבנתי.
יאיר רביבו
אבל אני אומר: ברגע שאתה נותן פה מנגנון - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברור, נו.
יאיר רביבו
יופי.

עכשיו, אתן לכם דוגמה. אני רוצה לספר לכם את הסיפור של לוד בדקה ותבינו. בלוד יש 55 אלף מצביעים - - -. לפי 42 שקלים היו בקופה 2,800,000 שקלים. תחלק את זה ב-19 – כל מנדט קיבל 120 אלף שקלים. ש"ס – פה נמצאים – עם שני מנדטים, קיבלו 240 אלף שקלים. המפלגה הערבית, שלושה מנדטים – קיבלה 360 אלף שקלים. במנגנון הנוכחי, לפי 56 שקלים, העוגה גדלה לשלושה מיליון שקלים. תחלק את זה ב-19 – גדל ל-160 אלף שקלים. כלומר, מ-120 אלף שקלים – 160 אלף שקלים. מפלגה שקיבלה 240 אלף שקלים בשני מנדטים, תקבל 320 אלף שקלים. תבינו את המספרים.

עכשיו נגיע לרשות. באירוע של הרשות הם הקצו 15%. 15% משלושה מיליון שקלים זה 450 אלף שקלים. אם ראש עיר מוכשר קיבל 100%, הוא קיבל את כל ה-450 אלף שקלים. אם קיבל 70% מתוך זה, הוא קיבל 300 אלף שקלים. עכשיו, אתה אומר: מה קורה אם נשאר כסף? נשאר שליש, נשארו 100 אלף שקלים בקופה. אני אומר שתהיה קופה יישובית: לקחת את ה-100 אלף שקלים האלה, לחלק אותם למנדטים. כלומר, לקח את העודף, תחלק אותו ל-19 מנדטים – יצא לכל מפלגה עוד 10,000 שקלים. עשית קופה יישובית. ואז בתוך היישוב יהיו גם איזונים ובלמים. אדוני היושב-ראש, יהיה איזון, שיבינו שאם נשאר עודף מהרשות, הוא חזר בתוך היישוב. זה המנדטים. אז כולם מרוצים, כי קיבלו עוד כמה שקלים. זה לא יצא הרבה. אם משרד האוצר אומר שהוא תקצב את העיר בשלושה וחצי מיליון שקלים: שלושה מיליון שקלים למנדטים ועוד חצי מיליון שקלים לרשות; זו הקופה, אגב. אין יותר מזה. הקופה סגורה. שאנשים לא יתבלבלו שהאחוזים לא נגמרים. הקופה סגורה. שלושה מיליון שקלים למנדטים בלוד, וחצי מיליון שקלים לרשות. אם הכול בסדר, את השלושה מיליון שקלים בכל מקרה מחלקים. למה? כמו שאמרת, כי מפלגה שלא נכנסה מעמיסה את העודף בכל מקרה. שלושה מיליון השקלים יוצאים מהמדינה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כל השאר.
יאיר רביבו
ברשות, אם יש חצי מיליון שקלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל מר יאיר רביבו, אנחנו מבינים הרבה יותר ממה שאתה חושב.
יאיר רביבו
אני רק אומר: קחו את העודף היישובי. נגיד, ראש עיר "הביא" 70% – זה שני מועמדים – 15% ו-15%. אחד "הביא" 70% ושני מועמדים 15% ו-15%. הם "מתו", נכון? ה-70%, ראש העיר לוקח 350 אלף שקל, נשארים 150 אלף שקלים בקופה. קח את ה-150 אלף שקל תחלק ב-19 מנדטים, זה יוצא בערך 10,000 שקלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר דבר מאוד פשוט: מה שמר יאיר רביבו מציע בגדול זה להעביר את היתרות לרשימות, כאילו. אני אישית חושב שזה לא צריך להיות ככה. אני חושב שהמנגנון ידוע. היות ולרשימות הגדלנו אותן ב-90 מיליון שקל, ויש כמה היום כבר ברשימה? 260 מיליון שקל? כמה?
אריאל יוצר
240 מיליון שקל.
היו"ר דוד אמסלם
240 מיליון שקל.
תומר רוזנר
240 מיליון שקל פלוס 90 מיליון שקל.
היו"ר דוד אמסלם
ועוד אנחנו מוסיפים 90 מיליון שקל. הגענו בסך הכול ל-330 מיליון שקל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, אבל אתה יודע - - -. זה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת יעקב אשר, תן לי. אני יודע שאין לכם ראשי עיר, תן לי.
בכל מקרה, אני אומר
ולסך הכול לראשי העיר יש 60 מיליון שקל, למרות שאני אומר לך שהמשאבים המרכזיים מתנקזים בבחירות לראשות העיר. ולכן אני חושב שעדיין זה תקצוב חסר, ואני חושב שהיות ויש את הנוסחה הקודמת, שכבר ישנה, אני לא חושב שצריך להמציא את הגלגל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יוצא פה עיוות.
היו"ר דוד אמסלם
כל דבר זה עיוות. בסדר?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אבל עיוות שאין לך ממנו כלום, אין להם מזה כלום - - -
יצחק בקר
לדוגמה, אולי לסבר את האוזן. זה לגבי הפוטנציאל לעיוות.
תומר רוזנר
תציג את עצמך.
יצחק בקר
אנחנו ממשרד מבקר המדינה.

אז לפי התרחיש שבחנו, לפי ההצעה האחרונה, לדוגמה: בירושלים, ראש העיר שנבחר, שקיבל לפי התקצוב, לפי המנדטים, לפי ארבעה מנדטים קיבל משהו כמו ארבעה מיליון שקל – יקבל תוספת מימון של 2.7 מיליון שקל רק על הדלתא, על זה שהוא צריך לפרסם את עצמו קצת יותר בפוסטרים עם הדיוקן שלו. שזה אומר שהתוספת באמת מגיעה לרשימות הגדולות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה באמת חושב שלנהל קמפיין בעיריית ירושלים זה 400 אלף שקל? אתה חושב ככה?
יצחק בקר
לא.
יאיר רביבו
את השאר הוא השלים בתרומות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה חושב שזה מה שזה עולה?
חנה רוט
סך התרומה - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - - עוד כמה סטיקרים, פוסטרים. אתה תלוש מהמציאות.
יצחק בקר
אבל מבחינת העיוות זה אומר שהרשימה שלו - -
היו"ר דוד אמסלם
מה הקשר?
יצחק בקר
- - שקיבלה ארבעה מנדטים, תקבל עוד שלושה מיליון שקל, לעומת רשימה אחרת שקיבלה גם היא ארבעה מנדטים עם אותה צמיחה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה הקשר?
יאיר רביבו
- - - הנה אני מצהיר בזאת - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין את הקשר. יכול להיות שככה אתם עושים את הדו"חות, אבל אני לא מצליח להבין איך הקשר - - -. דרך אגב, כשהייתה ריצה לראשות הממשלה בשני פתקים – מה הקשר? היה תקצוב לראשות הממשלה והיה תקצוב לרשימות – שני דברים שונים. לא הצלחתי להבין איך חיברת אותם בכלל. ולמה נתת דווקא את ירושלים? בגלל שירושלים היא הדוגמה הכי קיצונית.
יצחק בקר
לא. למה? לא.
היו"ר דוד אמסלם
מה?
יאיר רביבו
ברור - - -
גלעד קרן
- - - התקציב הכי גדול.
תומר רוזנר
- - - יש תקציב גדול.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. בוודאי. בגלל שיש 300 אלף שבכלל לא משתתפים בבחירות, אז לכן אתה לא משקיע בהם לכאורה משאב.
יאיר רביבו
והם - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן.

אבל עזוב את זה. לא הצלחתי להבין איך אתה מחבר את העסק. מה הקשר בין הרשימה לבין הראשות?
יצחק בקר
בגלל שמדובר באותו קמפיין בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
אה, באמת?
יאיר רביבו
זה ממש לא נכון.
יצחק בקר
- - - בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. טוב.
יאיר רביבו
- - -
מירה סלומון
זה ממש לא נכון.
יצחק בקר
הכסף - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
יאיר רביבו
זה לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. תודה.
יצחק בקר
הכסף שאני משתמש - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, הבנתי, הבנתי.
יאיר רביבו
זה לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
ואולי פה הבאג המשמעותי, שאתה עושה איזשהו - - -
יצחק בקר
האפשרות לעשות סבסוד צולב מקמפיין אחד לשני קיים פה. מה שלא קיים - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הבנתי. זאת אומרת, לדעתך, בעצם, אם המדינה מתקצבת ב-400 אלף שקל את העירייה, נניח פה, בירושלים, לראשות העיר היום ולרשימה, אז אתה חושב שזה סכום שעושים איתו בחירות.
יאיר רביבו
אני קיבלתי 400 אלף שקל - - -
היו"ר דוד אמסלם
מר יאיר רביבו, אני אוציא אותך.

אם אתה אומר שזה אותו דבר, אז איך אמרת? עוד שתי מודעות בעיתון, אז אני חושב - - -
יצחק בקר
לא - - -
עמי ברקוביץ'
הוא בסך הכול אומר שהתוספת צריכה להיות סבירה ולא לעלות - - - סבסוד צולב.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. הבנתי.
יצחק בקר
זה אומר שיש - - - קופה של שבעה מיליון שקל במקום ארבעה מיליון שקל. ישתמשו בזה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
אריאל יוצר
אז מעבר להבדלים בנוסחה בינינו לבין מה שהיועץ המשפטי, תומר רוזנר, הקריא, אנחנו גם הצענו מנגנון של תנא סף לכניסה: זה מינימום מנדט. שלא ייווצר מצב שבו ראש עיר שלא הצליח להכניס שום מנדט לתוך הרשימה, כן מקבל כסף למימון קמפיין לראשות העיר.
יאיר רביבו
למה? למה?
יואב בן צור (ש"ס)
למה - - -?
אריאל יוצר
למה?
מירה סלומון
הרי זה בחירות ישירות.
קריאה
למה זה קשור?
יאיר רביבו
למה? יש לו הוצאות בראשות העיר. הוא לא הכניס מנדט, יש לו הוצאות.
קריאה
עד עכשיו לא היה לו.
אריאל יוצר
ההיגיון לעניין הזה זה שאנחנו לא חושבים שזה מצב סביר שבו יש ראש עיר עם אפס אנשים מהרשימה שלו בתוך המועצה, ולכן אנחנו גם לא חושבים שזה ראוי או נכון לממן את - - -
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, אני רוצה לומר משהו: אני מסכים איתך באופן המעשי, שתבין, אבל כל עוד החוק מאפשר את זה. אני הייתי מתקן את החוק העיקרי ואומר.
תומר רוזנר
כן - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה? לא בגלל המימון.
אריאל יוצר
אבל לא על זה אנחנו דנים עכשיו. דנים על המימון.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אסביר. אני דרך זה לא בא לתקן את כל העולם ואשתו. תראה, באופן מעשי יכול להיות מצב תיאורטי שבאמת ראש עיר רץ, יש לו רשימה, הוא לא נבחר. כאילו באמת, תיאורטי. זה לא יקרה כמעט, אבל בקצוות. הוא נבחר ולא נבחרה הרשימה שלו. יכול להיות. אז אמרנו: תשמע, הציבור רוצה אותו כראש עיר. ואז החוק בא ואמר: תשמע, לא יכול להיות שלא יהיה חבר מועצה. מה, ראש העיר לא יהיה חבר מועצה? אז אמרו: נוסיף אותו. באו חכמולוגים, לקחו את הכוונה התמימה הזאת והפכה אותה למקצוע. אמרו: מראש בואו נעשה את זה. ראש עיר ירוץ, יקים רשימה פיקטיבית ויגיד לכולם: אל תבחרו ברשימה הזו בכלל, יריץ רשימה אחרת כדי לתגבר את עצמו במועצה בעוד בן-אדם. לכן, אני אומר: זו ההתחכמות שאנשים מתחכמים עם החוק.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
נכון, אבל ההיתר הפשוט, התמים מה שנקרא, שבא מבחינת "תמים תהיה עם השם אלוהיך". כשאנשים חוקקו את זה, באו באמת באופן מאוד ישר. לא ציפו שאנשים ייקחו את זה לאן שלקחו.

זה החוק הראשי. הוא לא קשור לחוק המימון. אני הייתי מתקן אותו שם ואומר: רבותיי, בלי קשר עכשיו למימון – ראש עיר שלא מכניס לפחות אחד - - - הוא לא נכנס.
גלעד קרן
לא, הוא נכנס, אבל יורדים מספר המנדטים.
תומר רוזנר
לא - - -
קריאה
הוא נכנס.
קריאה
מחלקים את המנדטים מחדש. אם היו 15 מנדטים - - -
היו"ר דוד אמסלם
או שהוא נכנס או שהוא לא נכנס או שהוא ראש עיר. לא יודע.
קריאה
נכנס - - -
גלעד קרן
- - -
יאיר רביבו
לא מצביע.
היו"ר דוד אמסלם
או שהוא לא מצביע במליאה, זה לא משנה. אני לא נכנס לזה, אבל זו סוגיה אחרת.
חנה רוט
אם אפשר בנושא הזה?
היו"ר דוד אמסלם
לא.
חנה רוט
אולי רק להסביר משהו.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך. זה לא הנושא שלנו פה.
אריאל יוצר
בסדר, אני מבין מה שאתה אומר – שאתה רוצה לתקן את המצב, לתקן אותו בחוק הראשי. אני עדיין חושב שאם הוועדה חושבת, ובהחלט אנחנו חושבים שזה מצב לא ראוי, אז אין סיבה לתקצב אותו. בנוסף, תיקח בחשבון - - -
יואב בן צור (ש"ס)
להגדיל את - - -
אריאל יוצר
בדיוק. כשאני נתתי את המספרים שלי, לקחתי הנחה שזה בחוץ. וברגע שאתה אומר - - - זה משפיע על המספרים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא הבנת. לא, לא.
אריאל יוצר
זה לא נוגע ב-60 מיליון שקל.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. בתקצוב שלו בסוף, הוא מקבל את שלו. הוא לא מקבל עכשיו כשהוא סופר את עצמו גם כחבר מועצה.
אריאל יוצר
ברור, אבל הוא יקבל מימון ראשי ערים.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. הוא יקבל מימון ראשי ערים, - -
אריאל יוצר
הבנתי, אבל אז - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נבחר כראש עיר ואתה לא רוצה לתת לו מימון?
היו"ר דוד אמסלם
- - ואם, נניח, הוא קיבל עוד ארבעה מנדטים, וכתוצאה מהטריק הוא נהיה חמישי – גם הוא הכניס את עצמו. הוא לא מקבל גם על עצמו כחבר מועצה בפועל.
אריאל יוצר
טוב, את זה הבנו.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מקבל את המימון לפי הבחירות, לא לפי המועצה.
אריאל יוצר
רק לראשי - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
אריאל יוצר
זה בסדר, אתה צודק.
היו"ר דוד אמסלם
אה, חשבתי - - -
אריאל יוצר
לא, לא, לא זה מה שאמרתי.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה?
יאיר רביבו
לא צריך. לוקחים בחשבון שייבחר ראש עיר.
אריאל יוצר
אם אתה מאפשר את המצב הזה, זה אומר שהוא לקח מהקופה של ה-60 מיליון שקל על חשבון מישהו אחר, ששם אין את המצב הזה.
יואב בן צור (ש"ס)
למה? למה?
יאיר רביבו
לא הבנתי.
יואב בן צור (ש"ס)
למה? למה?
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי.
אריאל יוצר
ודאי שכן - - -
גלעד קרן
- - - רשימה פיקטיבית - - - שהוא ייבחר.
היו"ר דוד אמסלם
מר אריאל יוצר, לא הבנתי. תחשוב שיש פה שתי מחלקות שלא קשורות - - -
גלעד קרן
הוא ייבחר ברשימה לא פיקטיבית - - -
היו"ר דוד אמסלם
מחלקה אחת זה ראשי עיר ויש מועצות. עכשיו, אנחנו באים לתקצב אותו על ראשי עיר. הוא ראש העיר. יש לו את הקמפיין של עצמו וכולי. בסדר? נניח. אז אתה מתקצב את מה שהוא - - -
תומר רוזנר
במימון אין הבדל.
היו"ר דוד אמסלם
במימון אין הבדל.
גלעד קרן
במקרה שלך פשוט לראות אם זה לא פיקטיבי.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, אני רק מנעתי את זה שאתה תתקצב אותו כאילו גם על זה שהוא מכניס את עצמו למועצה.
אריאל יוצר
אני אנסה עוד פעם להסביר. אנחנו עשינו הנחות ותחת ההנחות האלה שמנו מספרים. עכשיו, נניח ואתה "מפיל" את ההנחה של מנדט – אם לא הבאת לפחות מנדט, אתה לא מקבל. זה אומר שנניח, בתחשיב שלי, במקום לתת 20% תוספת לרשימה – סתם, אני מקצין את זה – אני אתן רק 15%. כי את כל המקרים שאני הוצאתי כי הם לא קיבלו מנדט - - -
גלעד קרן
אתה לא הוצאת, רק אמרת שהם ירוצו ברשימה אחרת. אתה לא הוצאת משם, אתה אמרת: ירוצו ברשימה לא פיקטיבית.
אריאל יוצר
מה זה קשור?
גלעד קרן
אתה אומר: אני רוצה למנוע רשימה פיקטיבית.
אריאל יוצר
אם רץ אדם והוא קיבל הרבה - - -
גלעד קרן
וכמה מקרים כאלה היו?
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא הבנתי אותך. מר אריאל יוצר, לאן אתה מושך? לאן אתה מושך? לא הצלחתי להבין לאן אתה מושך.
תומר רוזנר
זה לא משנה. המימון זה לא משנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין לאן אתה מושך. מה הרעיון הבסיסי?
תומר רוזנר
להקטין את המימון.
היו"ר דוד אמסלם
נו, עזוב להקטין. אני רוצה להבין ברציונל לאן אתה מושך.
אריאל יוצר
הרציונל שלי הוא, כמו שאמרתי: שאם אתה לא "הבאת" אפילו מנדט אחד, אתה לא מקבל את המימון של ראש העיר.
היו"ר דוד אמסלם
למה? אבל אני נבחרתי להיות ראש העיר.
אריאל יוצר
אבל אני חושב שזה מצב שהוא בעייתי.
היו"ר דוד אמסלם
למה? באיזה מובן?
אריאל יוצר
בהנחה ואני מתעלם מהעולם שתיארת לרגע – העולם הפיקטיבי נקרא לו, אלא מה שהתכוון המחוקק; אני חושב שיש בעיית משילות כשיש ראש עיר ויש לו אפס אנשים מתוך הסיעה שלו - - -
תומר רוזנר
אז - - -
היו"ר דוד אמסלם
תעשו את זה בחוק. מה הבעיה?
אריאל יוצר
אבל לא את זה אני מתקן עכשיו, אני מתקן את המימון. אם אני חושב שהוא בעייתי, אני מתקן אותו.
תומר רוזנר
זה לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני רוצה להבין. אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה אחרת. באמת, חשוב לי, מר אריאל יוצר, את ההיגיון שלך הפעם. הרי אתה מבין לבד, נניח שכולנו אנשים הגונים וישרים ואין טריקים. כן. ובא בזמנו בן-אדם ואמר לראש העיר: אדוני, אתה תיבחר, תרוץ עם רשימה. ואם לא תקבל, הציבור רוצה אותך ראש עיר. כנראה הוא לא רוצה אותך חבר מועצה, הוא רוצה אותך ראש עיר. אז החוק בא ואפשר לו להיות חבר מועצה. לא נשמע לך סביר והגיוני שזה בסדר? שראש עיר רץ, בחר אותו הציבור לראשות העיר והוא לא נכנס למועצה. אז מה יגידו לו? אדוני, אתה לא ראש העיר בגלל. אבל רוב הציבור רוצה אותו ראש העיר.

תאר לך בבחירה ישירה, שהיה לכנסת, היה נבחר ראש ממשלה ולא מקבל מנדט. אז היינו אומרים לו: אתה לא ראש הממשלה?
אריאל יוצר
לא, אבל זה - - - כי זה מייצר מצב בעייתי – גם אז וגם היום.
גלעד קרן
מה בעייתי?
היו"ר דוד אמסלם
הציבור בוחר בשני פתקים: הוא בוחר את בן האדם לראשות העיר ובוחר את הרשימה. אני חושב ברציונל, אני חושב שהיה בזה היגיון וזה היה נכון. לקחו אנשים את הדבר הזה ושכללו אותו, וזו הבעיה: שלקחו אותו למקום שלא התכוונו.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אבל מה זה קשור לחוק שלנו?
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לקחו אותו, שלדעתי כנראה צריך לתת את הדעת איך - - -
קריאה
מנצלים לרעה.
היו"ר דוד אמסלם
מנצלים לרעה את הסיטואציה הפשוטה, ההגיונית, שהייתה צריכה להיות. לקחו את זה למקום אחר. עכשיו, לדעתי צריך לטפל בזה ברמת החקיקה ההיא. מה זה קשור עכשיו למימון? דרך אגב, ככה או ככה, במימון זה לא משנה לנו.
יאיר רביבו
200 רשויות - - -
אריאל יוצר
אז זה בדיוק העניין. נניח ואתה לא מסכים עם הרציונל לתקן, לתת סגמנט בחוק הזה לגבי האם זה מצב טוב או לא טוב. נניח לרגע. זה ברור שזה משנה את ההנחות שאני לקחתי?
תומר רוזנר
לא.
יאיר רביבו
לא נכון.
אריאל יוצר
למה לא?
תומר רוזנר
לא.
יאיר רביבו
לא נכון.
תומר רוזנר
לא. זה לא משנה שום דבר.
אריאל יוצר
בוודאי שזה משנה - - -
קריאה
- - -
יאיר רביבו
החוק הזה חל על 200 ראשי רשויות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך: תקציבית אין לזה משמעות. בוא, תמשיך.
אריאל יוצר
אוקיי. אז אני אנסה אחרי זה לשכנע - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך. תשכנע אותי תמיד. עד ההצבעה תשכנע אותנו.
אריאל יוצר
הלאה. עוד משהו. מה שאנחנו הצענו והיועץ המשפטי, עורך הדין תומר רוזנר, לא הציע, או הוועדה לא הציעה, זה לשים cap של 70% על המימון. כי מישהו שהוא מגיע ל-90% מימון, אני מניח שזה לא בא ונופל עליו כאיזו הפתעה, כרעם ביום בהיר. ולכן רצינו לעצור את זה ב-70% כדי לייצר איזשהו פיזור יותר סביר לכסף.
יאיר רביבו
אתה רואה מה אתה עושה? אתה מייצר עוד עודף ב-60 מיליון שקל.
אריאל יוצר
אבל זה לא עודף. אדוני היושב-ראש, רק שתבינו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי את מה שאתה אומר.
אריאל יוצר
אפשר להגיד משפט קטן?
היו"ר דוד אמסלם
נו.
אריאל יוצר
אחרי שהיושב ראש אמר את המשפט הראשון, שאנחנו כל היום מנסים לדחוף עיזים ולחסוך, אז כבר כל מה שאני אומר - - -. אבל זה לא בהכרח, זה המצב. הרי בסוף אני מחויב לקופה של ה-60 מיליון שקל, אני עומד מאחוריה. עכשיו, אם כבר הממשלה או הכנסת או תקציב המדינה נותן את ה-60 מיליון שקל האלה, יכול להיות שיתחלקו בצורה סבירה. הרי בסוף לא תיתן את ה-70 מיליון שקל האלה, אלא תגיד: גם עד 90% וגם עד 100% - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, תודה.
אריאל יוצר
נצטרך להתאים את המספרים.
היו"ר דוד אמסלם
מה עוד יש?
אריאל יוצר
מבחינתנו, זה 55 שקלים ליחידת מימון ולא 56 שקלים או 57 שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. אחרי זה תעשו את ה- fine tuningלעניין.

הגברת חנה רוט, בבקשה.
חנה רוט
אני רוצה רגע להתייחס ברשותכם לכמה דברים: אחד, אנחנו סבורים שבאמת צריך לתת תוספת מסוימת למי שמתמודד לראש רשות, מתוך איזושהי הבנה שכן יש בקמפיין הזה הוצאות נוספות לגבי ראש רשות. אבל אנחנו רואים את זה וגם מתוך המבט בשטח שמדובר בתוספת ולא בקמפיין נוסף שבא במקביל, עם כל הכבוד לכל מי שהציג משהו אחר. זה קמפיין שנבנה גם על הקמפיין העיקרי של הסיעה למועצה ויש בו קמפיין נוסף או חלק נוסף שהוא הקמפיין לרשות. ולכן התוספת שאמורה להיות צריכה לקחת בחשבון את הדלתא ולא לקחת בחשבון דווקא קמפיין נוסף עיקרי. זה דבר אחד.
היו"ר דוד אמסלם
ומה אנחנו אמורים לעשות עם מה שאתם אומרים?
חנה רוט
אולי לחלק נכון את העוגה התקציבית.
היו"ר דוד אמסלם
לכן הוא 60 מיליון שקלים ולא 300 מיליון שקלים.
חנה רוט
יפה.

כשאנחנו מדברים על הנושא הזה של הרשימות הפיקטיביות, ויש רשימות פיקטיביות שמריצות מועמד לראשות המועצה יחד עם סיעה שמריצה רק למועצה; רובן, אגב, מגישות דו"חות למבקר המדינה שלא היו להן הכנסות והוצאות. אז למה לתקצב? אז למה לתת להן עכשיו את האפשרות?
קריאה
למי? לרשימה?
חנה רוט
רוב המועמדים שזוכים בראשות עיר או מועמדים ולא זוכים בקולות למועצה, מגישים תצהיר למבקר המדינה שלא היו להם הכנסות והוצאות.
תומר רוזנר
נו, אז הם לא מקבלים כלום.
היו"ר דוד אמסלם
הם לא מקבלים כלום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא לא מקבל, מה את רוצה?
חנה רוט
יפה. האם אתם חושבים שכשיתוקן החוק זה ימשיך להיות המצב?
קריאה
בטח.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. למה לא?
קריאה
בטח.
חנה רוט
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי.
חנה רוט
האם יש במקומות כאלה - - -?
היו"ר דוד אמסלם
הגברת חנה רוט, לא הצלחתי להבין. אני כנראה לא שמעתי את מה - - -. זה שני דברים שונים: תקצוב ראשות עיר ורשימות. לא הכניס לרשימה כלום – לא מקבל כלום.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הוא לא מקבל שקל על הרשימה.
היו"ר דוד אמסלם
גם אם הוא נכנס למועצה אחרי זה – זה לא קשור. לראשות הוא מקבל לפי המפתח של הראשות. אם המדינה רוצה לשנות את הטריק הזה – תבוא בחוק הראשי ותגיד מה שתגיד. אם יש ראש עיר שכך וכך קרה, אז אנחנו לא מאפשרים. זה משהו אחר. זה לא קשור לתקצוב שלנו כרגע פה. אנחנו לא מערבבים כרגע חיטים ושעורים.
תומר רוזנר
צריך להגיד פה את העניין הזה: יש חשש בהחלט שהתופעה הזאת, שאנחנו מכירים אותה גם היום, עלולה להתגבר במידה מסוימת אם יהיה תקצוב נוסף כזה. כי היום המועמד, בואו נאמר שהוא מריץ רשימה אמיתית ורשימה פיקטיבית. ברשימה הפיקטיבית הוא לא מקבל מימון בכלל, וברשימה האמיתית הוא מקבל מימון רגיל. אז את המימון הרגיל הוא ימשיך לקבל וכאילו יקבל מימון נוסף - - -
היו"ר דוד אמסלם
בפיקטיבית כלום. מה הקשר, היועץ המשפטי, תומר רוזנר? אני לא רואה את הקשר. מה הקשר?
תומר רוזנר
עכשיו, יש טיפה, יש מעט זה, אבל זה לדעתנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל מה הקשר? לא הצלחתי להבין איך אתה קושר את האירועים גם.
תומר רוזנר
כי היום אין לו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אין לו. לאף אחד אין. אז מה הקשר?
תומר רוזנר
נכון, נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין.
תומר רוזנר
לכן, אני אומר שהתופעה קיימת היום גם ללא מימון, אבל היא עלולה להתגבר במקצת במצב - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה שהיא תתגבר? אני אומר שזה לא קשור לעניין. אני עושה את ההפרדה. דרך אגב, מי שעושה את הטריק הזה זה בכלל לא בגלל בעיית מימון. הוא עושה את זה כי הוא רוצה - - -
תומר רוזנר
כדי להוסיף חבר.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
משיקולים שלו – להוסיף חבר מועצה.
היו"ר דוד אמסלם
משיקולים של.

עכשיו, אני חושב שזה לא קשור לאירוע. צריך למנוע את זה בחקיקה בחוק אחר.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שהכוונה הבסיסית, התמימה, הייתה נכונה, אבל כנראה לקחו את זה למקום שלא צריך לקחת את זה, וצריך לעצור את זה שם. אין קשר בין זה לבין המימון. אין שום קשר. דרך אגב, גם אם נחבר אותם, נגיד נכריח אותו שהוא לא ירוץ – הוא יקבל את אותו מימון.
תומר רוזנר
את אותו מימון. נכון.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אז מה זה משנה בכלל? הוא לא מקבל איזושהי העדפה כתוצאה, ואז אנחנו צריכים לעצור את זה.
תומר רוזנר
זה מה שרציתי לומר למר אריאל יוצר: המימון לא ישתנה בגלל - - -. הוא ירוץ פשוט עם הרשימה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת אוסאמה סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת. כמובן שאנחנו מברכים על הכיוון של מימון ראשי הרשויות. אנחנו בהחלט הצענו את זה מלכתחילה. ואני חושב שהמצב שהיה, עד היום, שראשי הרשויות לא תוקצבו בבחירות לרשויות המקומיות, לראשי הרשויות, הוא מצב לא הגיוני, וטוב שאנחנו מתקנים את זה.

נקודת המוצא שלנו, אדוני היושב ראש, היא הפוכה: אנחנו חושבים שכן היה צריך, חישוב הבסיס – 72 שקלים, 73 שקלים, 74 שקלים, ועכשיו מורידים. לא שכביכול היה 42 שקלים ועכשיו אנחנו מעלים. לכן אני אומר.
היו"ר דוד אמסלם
נפקא מינה להלכה אומרת, וחוץ מזה שנרשום את זה על - - -
יואב בן צור (ש"ס)
- - - שהוא רוצה את זה. זה בסדר. יש מציאות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני מדבר - - -. אני מדבר בשמי הפעם, לא רק כאופוזיציה, אני חושב שגם חלק מנציגי הקואליציה. בהחלט אנחנו חושבים שמדובר פה בהורדה משמעותית, ולא כביכול שאתם מוסיפים 150 מיליון שקל. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא אומר: זה לא שאתם מוסיפים, אתם לוקחים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתם לוקחים. אתם לוקחים 90 מיליון שקל.
יעל גרמן (יש עתיד)
ברור, מה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
90 מיליון שקל.
אריאל יוצר
- - - בבחירות בשנת 2013 אתם מוסיפים 150 מיליון שקל.
קריאה
לא נכון. לא נכון.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתם גרעתם ממערכת הבחירות של 2013 כסף.
קריאה
כן.
קריאה
לא.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
כן.
קריאה
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בגלל הוראת שעה.
קריאה
- - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בגלל הוראת שעה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הוראת שעה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כי אם היינו לוקחים את ה-33 שקלים. מר אריאל יוצר, אם היינו לוקחים את ה-33 שקלים - -
קריאה
מצמידים אותם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - עם הצמדות – זה היה 74 שקלים.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
74 שקלים - - -
קריאה
- - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז בגלל הוראות שעה, שאתם עשיתם כל הזמן, אז זה ירד. עובדה שבבחירות האחרונות היה 60 ומשהו שקל.
אריאל יוצר
- - -
יואב בן צור (ש"ס)
72 שקלים קיבלו בבית שמש.
אריאל יוצר
לא.
יואב בן צור (ש"ס)
למה אתה אומר לא?
אריאל יוצר
בבית שמש היו בחירות אחרי שנת 2013.
יואב בן צור (ש"ס)
מצוין. זה אומר שזה הכיוון.
אריאל יוצר
רק להסביר: בשנת 2013, כשהיה מועד הבחירות הכללי לשלטון המקומי, גובה יחידת המימון עמד על 42 שקל. וזה התיקון שאנחנו הבאנו ועבר בקריאה ראשונה – להחזיר את גובה יחידת המימון, על סך 42 שקלים ליחידה, בדיוק כמו שהיה בשנת 2013 במועד הבחירות - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אז למה שילמתם בבית שמש 72 שקלים? לפי איזה - - -?
היו"ר דוד אמסלם
אבל אני הסברתי. אבל אתה לא רוצה להבין.
אריאל יוצר
קרה בתווך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אמשיך. לכן, אני חושב שאנחנו באמת מעריכים ומוקירים את המאמצים שאתה עושה, ושבאמת הצלחת לשחזר חלק מהגירעון הזה – 150 מיליון שקל. אני חושב שצריך לצייץ את זה באיזשהו מקום.

לכן כהצעת פשרה – אני חושב שהיא יכולה להיות מקובלת ואפשר להעביר את זה פה אחד פה – אני חושב שצריך להביא את זה ל-60 שקלים לרשימות ולהשאיר את המנגנון הזה, כפי שהיועץ המשפטי תומר רוזנר ואתה הצגתם את זה, ולא על 70% ולא 80%. אם יש משהו: פחות מ-20% הגירעון ולא הגירעון, אז מצידי, ב-60 שקלים האלה אנחנו - - -. לכן, אני חושב - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בוא נתקדם. אני אגיד לך משהו: הסגירה איתם כבר נסגרה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אני מדבר פה בשם - - -
היו"ר דוד אמסלם
150 מיליון שקל, תאמין לי, הם התחילו ב-10 מיליון שקל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה לא חושב שזה הפרש? הם יכולים לקבל את זה מה-20% שהיה צריך - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה קשור? ואם אתה תצליח לסגור איתו שיביאו קצת יותר, אני לא מתנגד כמובן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זו ההצעה שלנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל זו לא הצעה. תראה, זה מצוין לסגור איתו. כל תוספת תתקבל בברכה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אנחנו מנסים.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. דרך אגב, שב איתו, תקבע איתו אחר כך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, חבר הכנסת חמד עמאר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני חושב שנעשתה עבודה מעולה בנושא של ראשי הרשויות. להכניס תקציב לראשי הרשויות זה היה ההישג שלך בעצם.
היו"ר דוד אמסלם
- - - הוא מתבקש, מה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא, לא, לא, הישג שלך. כי אני מאמין כל הזמן שראשי הרשויות צריכים לקבל גם מימון ותקציב. ואני לא רוצה לחזור על הדברים שאמרו כאן – זה יחסוך לנו שחיתות. אבל בנושא של ראשי הרשויות - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה יעלה לנו יותר זול. אמרתי לו.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
בנושא של חברי מועצה – אני אמרתי את זה ואמרתי את זה בהתחלת הדיון: להיפך, אנחנו לא מעלים את זה מ-33 שקלים ל-42 שקלים ל-56 שקלים – אנחנו מורידים מ-74 שקלים ל-56 שקלים. ואני לא רואה מקום לקשור, כי חייבים לתת לראשי הרשויות. לא רואה מקום לקשור בכסף בין ראשי הרשויות לחברי מועצת העיר. כי ברגע שאני מוריד מחברי מועצת העיר, מ-74 שקלים ל-56 שקלים, אני מוריד 18 שקלים שהיו אמורים לקבל כסף תוספתי. לכן, אני רואה לנכון, ואמרתי את זה: אני הצעתי פשרה – 70 שקלים. אני מוכן להתפשר וללכת על מה שאמר חברי כאן, על 60 שקלים. אין מקום להוריד את זה ל-55 שקלים, ולא, אין מקום להוריד את זה ל-56 שקלים. צריך להעמיד את זה על 60 שקלים. כי במילא גם כאן אנחנו הורדנו קרוב ל-14 שקלים על כל בוחר, וזה המון-המון כסף שאנחנו חוסכים למשרד האוצר עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.

חבר הכנסת יואב בן צור, אני מציע: בוא נגמור את ההקראה, בגלל שיש עוד פרק שאתם לא שמעתם ואחרי זה אתה תעיר. בסדר?
גלעד קרן
חוק הרשויות המקומיות – סייג לתחולה לעניין בחירות שהיום הקובע לעניינן חל לפני יום התחילה
178.

סעיפים 3 ו-4(א) לחוק הרשויות המקומיות, כנוסחם בסעיף 177 לחוק זה לא יחולו על בחירות שהיום הקובע לעניינן, כהגדרתו בחוק הרשויות המקומיות, חל לפני יום תחילתו של חוק זה; על בחירות כאמור ימשיכו לחול הוראות חוק הרשויות המקומיות כנוסחן ערב יום תחילתו של חוק זה.
תומר רוזנר
רק מפנה אותי לכל הסעיפים ולא רק לסעיפים 3 ו-4(א). כמובן, כי זה סעיף שהוספנו. כמובן שגם הוא לא יחול רטרואקטיבית, מה שנקרא.
גלעד קרן
הוראת שעה

179.

"על אף האמור בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשע"ג-1993, לעניין בחירות, כהגדרתן בחוק האמור, שייערכו בשנת 2018, יקראו את החוק האמור כך:(1) בסעיף 7(ב)(1), במקום "85%" יבוא "70%";(2) אחרי סעיף קטן 7(ב)(1) יבוא:"(1א) סכום בשווי של 15% מן המגיע לפי סעיף קטן (א), למעט (א)(1)(3), ישולם מיד אחרי שמבקר המדינה הגיש דין וחשבון לפי סעיף 23(א)".
היו"ר דוד אמסלם
בגדול, על מה מדובר? כמו שאמרתי קודם, משרד האוצר, לאחר שגמרנו את הסיפור, הוא היה צריך להתכנס בשנות התקציב 2018-2017 לתוך המסגרת, ולכן הייתה להם בעיה בסכומים. הם בנו הנחת עבודה שאין כלום.
אריאל יוצר
שמה שהיה הוא שיהיה.
היו"ר דוד אמסלם
מה שהיה הוא שיהיה.

ואז אנחנו בעצם הסכמנו לזה שתהיה שונות בפריסה של התשלום.
תומר רוזנר
באופן חד פעמי.
היו"ר דוד אמסלם
באופן חד פעמי ורק בדלתא. כדי לנסות להקל עליהם להגיע למספר. זה הסיפור.
קריאה
אין בעיה.
יואב בן צור (ש"ס)
אין בעיה - - - אין בעיה.
קריאה
אין בעיה.
יואב בן צור (ש"ס)
זה בסדר.
קריאה
זה בסדר.
יואב בן צור (ש"ס)
אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
ולכן - - - שהאחוזים, אחרי שמבקר המדינה גם - - -
יואב בן צור (ש"ס)
זה בסדר. צריך - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ממילא עד שיקבל - - -
יואב בן צור (ש"ס)
זה בסדר. בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
ממילא למה? ממילא - - -
יואב בן צור (ש"ס)
נותנים לכם אשראי.
היו"ר דוד אמסלם
ממילא הבחירות הן בנובמבר.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
ההנחה הזאת - - -
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
עד שבודק מבקר המדינה - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא, לא, אנחנו מסכימים עם זה. אין לנו בעיה.
יואב בן צור (ש"ס)
אז זה עולה קצת כסף.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק.
מאור חמו
מילה אחת.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, רואה החשבון מאור חמו.
מאור חמו
- - - מבקר המדינה כן מכיר, עד שבעצם מגישים את הדו"ח למבקר המדינה ועד שמבקר המדינה בודק, זה לוקח שנה. לא ייתכן ש-30% יחכו שנה והספקים לא יקבלו כסף.

אני מציע, היות והבחירות הן, לדעתי, בסוף אוקטובר, לומר: תוך 70 יום או תוך 90 יום - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה, רואה החשבון מאור חמו.
אנחנו נעשה כזה דבר
אנחנו נאמר שהתשלום יהיה תוך 90 יום מיום הבחירות. קרי, אנחנו כבר - - -
תומר רוזנר
התשלום השני.
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
התשלום השני.
קריאה
השלישי - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואז נעשה את ההשלמה כאילו אין שינוי.
אריאל יוצר
על ה-70% - - - כאילו אין שינוי.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
לא. בתוספת 60 מיליון שקל.
היו"ר דוד אמסלם
על התוספת. תקשיב, ה-240 מיליון שקל הרגילים אתם מתנהגים רגיל. זה החוק. אנחנו לא נוגעים בו. לגבי התוספת של ה-150 מיליון שקל אנחנו בעצם גולשים 60 ו-18 - - -
תומר רוזנר
ו-90 ו-19. זה מה שסיכמנו.
היו"ר דוד אמסלם
כן. 60 ו-18 ו-?
תומר רוזנר
90 ו-19.
היו"ר דוד אמסלם
ו-90 ו-19. ב-19 אתם תשלמו להם את זה תוך 90 יום.
תומר רוזנר
חלק בתוך 90 יום.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אתה הרי לכאורה הפרת את האיזונים. עד מבקר המדינה, שהוא בודק, אתה נותן בסוף את ה-15%, נכון? יופי. אז גם פה, אחרי 90 יום אתה חוזר למתכונת הרגילה, שאתה משלם למפלגות - - -
תומר רוזנר
עד 85%.
היו"ר דוד אמסלם
עד 85%. ה-15% כמו שהחוק קובע. שמבקר המדינה, בעצם עד שהוא נותן את האישור. הבנת? - - - ינואר.
אריאל יוצר
בוא נראה שהבנתי. אתה אומר: לגבי הרשימות, אני משאיר את ה-70% - - -
גלעד קרן
הכול, הכול ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, הכול, הכול.
גלעד קרן
ביחד. 70% - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. עוד הפעם. אנחנו עושים ככה: אנחנו סיכמנו 60 ו-90 בחלוקה. בסדר? אנחנו גם סיכמנו שגם החלוקה התקציבית תהיה 90-60. זה אומר 60 בשנת 2018 ו-90 ב-2019. זה מה שסיכמנו. נכון או לא?
אריאל יוצר
והכול נכון.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, היות ובעצם ה-90 זה לא 15% עד שמבקר המדינה. זה יותר מזה.
תומר רוזנר
ו-30%.
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן את ה-90 אתם תשלמו עד 85% עד סוף ינואר, ומסוף ינואר ניכנס למודל של מבקר המדינה - - -
אריאל יוצר
אין בעיה. כל מה שאתה רוצה זה להקדים, לא להמתין עם כל הכסף עד לאישור המבקר, אלא להשאיר 15%.
היו"ר דוד אמסלם
כן, ברגיל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, לא, זה קיים - - -
אריאל יוצר
הרי הורדנו 70% והעלנו ל-55 – זה שומר על הכסף.
היו"ר דוד אמסלם
מה לא מובן?
תומר רוזנר
כולל הרשויות, כולל ראשי הרשויות.
אריאל יוצר
נו, אז רק ברשויות לעשות. כן.
תומר רוזנר
לא.
גלעד קרן
הכול ביחד.
תומר רוזנר
הכול ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
ברגיל אתם הייתם צריכים לשמור 15% למבקר המדינה.
אריאל יוצר
אז רק להסביר מה עשינו: הורדנו ל-70% והעלינו את יחידת המימון. זה כמו ששמענו 15% מהסכום המקורי.
תומר רוזנר
לא.
גלעד קרן
לא.
אריאל יוצר
כן, זו מתמטיקה, נו.
תומר רוזנר
תעשה.
גלעד קרן
כי זה הפך להיות - - -
אריאל יוצר
עשיתי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מוכן אחרי זה לשבת על המספרים? בגדול, אנחנו עושים מספרים ויש מימון. שני דברים שונים. אנחנו דיברנו, מר אריאל יוצר. הרי הייתה לכם בעיה עם התזרים התקציבי. אתם צריכים לגלוש איתו לשנת 2019. אז אתם תגלשו איתו עד סוף ינואר 2019. מסוף ינואר 2019 הכול נכנס למתכונת של הפרופורציות הרגילות לפי החוק היום. בסדר?
תומר רוזנר
זה מאוד פשוט. יש לנו 360 מיליון שקל - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. אתה הבנת אותי?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אתה הבנת אותי?
אריאל יוצר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, שתבין את המשמעות: המשמעות היא שבמקום לקבל את הכסף לאחר הפרסום ברשומות, אנחנו מדברים אמנם על הדלתא, זה נכון, אבל זה אומר "לסחוב" ספקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל עד סוף ינואר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עד סוף ינואר שזה שלושה חודשים בערך.
היו"ר דוד אמסלם
ממילא הבחירות, עד שמתפרסם ברשומות, זה לוקח 30 יום. הגעת לדצמבר. אנחנו מדברים על חודש-חודש וחצי דחייה. כן. אבל זו הבקשה שלהם. זה חלק מהדיל הכללי.
אריאל יוצר
זה חלק מההסכמה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה חלק מההסכמה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. תשאל את משרד האוצר האם חלק מזה? אין לי בעיה בחלק השני של ה-15% הנוספים.
היו"ר דוד אמסלם
זה חוק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, אבל גם אז הם תקצבו את זה ב-2018. לא תקצבתם - - -?
קריאה
לא, לא.
תומר רוזנר
לא, לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא. הוא לוקח את זה בחשבון.
אריאל יוצר
15% זו יתרה - - -
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, עזוב. חבר הכנסת יעקב אשר, אני רוצה להתקדם. עזוב, זה חלק מכל הראייה. אין לנו בעיה להקל עליהם בעניין הזה. הם כבר לוקחים את כל החשבונות, אל תדאג. הוא גם לוקח - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל - - -. אז תעשה לפחות תחילת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי: עד סוף ינואר. הוא הרי צריך - - -
תומר רוזנר
90 יום.
היו"ר דוד אמסלם
אבל למה לך עכשיו? מה, אני עכשיו עושה סחר סוסים?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אתה לא עושה סחר סוסים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הסברתי. אתה יודע להביא את זה יותר טוב? שב איתו, תביא מה שאתה רוצה. עזוב, נו. בוא נתקדם, נו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מנסה לעזור לך.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אל תעזור לי. אני הרי יושב איתו כבר שבועיים. אני מנסה, תבין, אני מנסה איכשהו גם להבין את המצוקה שלו וגם להתקדם. אז עכשיו מישהו בא להגיד לי? בבקשה, שב איתו, אין לי אידאולוגיה. אתה רוצה ב-1 לינואר? שב איתו. אם הוא מסכים, בבקשה.
תומר רוזנר
אם נגיד ב-31 בינואר 2019?
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי: ה-31 לינואר 2019. זה בעקבות ההערה שלו. אני לא חשבתי על זה. בעקבות ההערה של רואה החשבון מאור חמו. אז זה בסדר. אז עוד חודש וחצי, לא קרה כלום. רואה החשבון מאור חמו הציג מצב שעד שהמבקר יגמור, זה יכול להיות שנה וחצי-שנתיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה בסדר גמור, זה מובן.
היו"ר דוד אמסלם
אז אם זה בסדר – מצוין.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חודשיים – אפשר לעשות את זה בפחות.
היו"ר דוד אמסלם
תמיד אפשר. אתה יודע שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - -
היו"ר דוד אמסלם
ואני אמרתי, גם לחברי הכנסת: אני לא נעלב. להיפך, אני אשמח מאוד. אם אתם יודעים להביא יותר כסף בפחות זמן – הנה, מר אריאל יוצר פה. כל סכום שתביא יותר זה משובח.

יש לנו עוד משהו?
גלעד קרן
לא.
תומר רוזנר
לא. אפשר - - - להסתייגויות?
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, יש הסתייגויות לעניין?
תומר רוזנר
אין הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אין הסתייגויות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה? לחוק?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - -
תומר רוזנר
רגע, אז מה ההסתייגות? אז תגיד.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות? הרי אין הסתייגות. אמרתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה יהיה 60?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
- - -
יואב בן צור (ש"ס)
- - -
תומר רוזנר
60 - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
60 במקום - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנו. בסוף צריך להבין: אם זה נכנס במסגרת של ה-90 – שיביא איתו. זה במספרים. הרי בסוף אתה בא מלמעלה, אנחנו באנו מלמעלה. אחרי זה תפרנו את זה מלמטה. באנו מהמאקרו. הם רצו אפס, אנחנו רצינו 240, כמו החוק. ואז ירדנו, ירדנו, התפשרנו ל-150. זה הסכום. עכשיו, מכאן חילקנו אותו 60-90. ומזה אתה גוזר את המספרים.
אריאל יוצר
גזרנו את ה-55.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מבין? מה שנכנס.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז זה 55 יוצא - - -?
היו"ר דוד אמסלם
הבנו? יש תוספת של 90 מיליון שקל לקופה, מחולקת.
אריאל יוצר
ליחידת מימון.
היו"ר דוד אמסלם
ליחידת המימון. - - - אני לא נכנסתי למספרים. אם לא יצא 62 – 62. אם לא יצא 54 – 54. אני לא נכנס.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, בעקבות הדיון שהיה פה ובעקבות ההערה לגבי שני סוגי הנוסחים של ההתחשבנות - - - בקטע של ראשות עיר. והיו פה הצעות, כשההצעות האלה עושות שכל. כי מצד אחד, אתה גם לא רוצה שיצא מצב שבו ראש עיר יקבל סתם, וזה בגלל. כי אנחנו לא רצינו שאחרים יקבלו לא פחות מ-20%, וזה בסדר גמור. אבל אז כל החשבון יוצא מוגזם יותר ממה שאתה התכוונת אליו וזה בא על חשבון הסיעות.

לכן, ההצעה היא – אתה רואה את ההצעה שהציע ראש העיר כאן – אם בהתחשבנות הזאת יישאר עודף, זה יחזור לתוך - - -
אריאל יוצר
ואם יש גירעון, אז הם מחזירים לי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אומר עוד פעם: אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי מה שאמרת, בגדול. אני רואה את זה בגדול.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ולכן אני - - - שאם אתה מתקן את התוצאה הסופית, אתה מגיע לאותן תוצאות שאתה רוצה להגיע להרבה ראשי רשויות. אלא אם כן אתה רוצה שתהיה סתם בוננזה לראש רשות ויקבל 70%-60% ממה? ממה?
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני אסביר. אני רוצה להסביר: בגדול, אתה לוקח קצוות. בדוגמה, בסוף, בחיים זה לא שם. אנחנו יכולים לקחת את הקצוות ולהגיע לאבסורדים. בסופו של דבר, ראש עיר בדרך כלל לא מקבל 90% והוא גם לא מקבל את כל המנדטים כמעט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אם הוא מקבל 70% או 80%? אין לאף אחד שעבר את - - -. אתה מבין מה הוא הולך לקבל?
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני מסביר: לרוב זה לא שם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין היגיון בזה.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו, דבר שני. אני גם אומר: יש גם אנשים שמקבלים פחות מ-20%, וזה גם במפלגות. דרך אגב, יש מפלגות שמקבלות פחות מהמודד ואז הן לא נכנסות והן גם לא מקבלות כלום. גם זה כסף שחוזר לכאורה.
אז אני אומר
בגדול, אני לא פוסל את העניין שצריך להיות פה; הוא טען עלgap ,gap עליון. אני לא פוסל את זה, רק אני רוצה לבדוק איתו אחרי זה לאן הכסף הולך. למרות שזה בשוליים. לדעתי, זה לא קורה הרבה. אין הרבה ראשי עיר שמקבלים מעל 70%, ולכן זה לא שייך.
תומר רוזנר
אלה גם סכומים בשוליים.
היו"ר דוד אמסלם
זה סכומים בשוליים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
השוליים האלה זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן, יכול להיות מצב שאם ראש עיר רץ, להיפך, אם ראש עיר רץ עם עצמו לבד – זאת האופציה שקוראת - - -
אריאל יוצר
- - - אבל לא מקבל.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי שהוא מקבל.
קריאה
הוא מקבל.
אריאל יוצר
- - - מועמד יחיד לא מקבל.
היו"ר דוד אמסלם
אתם הצעתם, אנחנו עוד לא קיבלנו את זה.
אריאל יוצר
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אז פה נצטרך לתת לו אולי gap עליון. אבל אני לא בעמדה: בוא, תביא לי פה עוד 200 אלף שקל ונחלק אותם לכל הארץ. עזוב, זה לא שם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - את המפלגות.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר: בסך הכול, אני רואה את התמונה הכללית. אני חושב שזה בשוליים, ההערה. היא טובה לתירוץ בתוספות, אבל הלכה למעשה היא לא מעבירה אותנו ממקום למקום באופן - - -
תומר רוזנר
אבל יש בהצעה - - - חשש לפגיעה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי.

אני אדבר איתו על ה-gap העליון ומה עושים איתו, עם היתרה. אחרי זה אני אדבר איתו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז אני מציע שאם תגיעו ל-gap העליון ותבין את זה שיש את היתרה, כשהיתרה תלך ל-. היתרה הזאת יכולה להיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל אז מה הבעיה? אני אסביר לך מה הבעיה: - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ואז - - - את ה-60 - - -
היו"ר דוד אמסלם
- - קודם כל, אין יתרה כזאת שהיא של זה. קודם כל, גם אם אתה הולך לקטע הנקודתי בעיר ועיר, אז זה מדובר בכסף קטן. זה לא שאנחנו מביאים את זה לקופה הכללית ומחלקים לכולם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה? זה לא יכול להיות חמישה מיליון שקל, שמונה מיליון שקל?
היו"ר דוד אמסלם
איפה? באיזו עיר? תסביר לי.
תומר רוזנר
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני - - - עיר. הסך הכול.
היו"ר דוד אמסלם
אבל לא הבנת. הרי מה יקרה? אתה חייב להתייחס לאותה עיר. הרי עכשיו מה יקרה? אנחנו הולכים על מודל. בחוק כתוב בשקלים. אז מה נגיד? עכשיו, החוק פה מותנה ומה יקרה? אז לכן, תבין את הבעייתיות שאני כל הזמן נע איתה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז זאת ההצעה הכי טובה: לעשות 150 מיליון שקלים: 100 מיליון שקלים ו-50 מיליון שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, אני אומר: בגדול, אנחנו נצטרך גם לתת את ה-gap העליון של המקסימום. אנחנו נצטרך, באמת, אם ראש עיר רץ לבד, לתת gap עליון. יכול להיות שלא מעל 70%, אם הוא לבד.
גלעד קרן
לא. אם הוא לבד זה מוגבל בהצעה שלנו - - -
תומר רוזנר
ל-60%.
היו"ר דוד אמסלם
ל-60%? מצוין.
אריאל יוצר
אנחנו הגבלנו לאפס.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל אם הוא לא רץ לבד, אין לך הגבלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא.
תומר רוזנר
לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
אריאל יוצר
לא, אבל נקבל את ההערה - - -
גלעד קרן
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אז יכול להיות שפה נגביל את זה ל-70% גג. כן?
תומר רוזנר
המקסימום בשביל הזה - - - אם כולם-כולם-כולם - - - זה שלושה מיליון שקל.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל שאם הפער הוא גדול, יש היגיון. יכול להיות שאם כולם רצים נגד ראש עיר והוא מקבל 90%, אז יכול להיות שפה נצטרך להגביל לו את זה טיפה, בגלל שכנראה שכל האחרים הם סתם קיקיוניים ויכול להיות שהוא יתחיל להריץ איזה כמה. יגיד להם: תרוצו סתם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
אז לכן אני אומר: יכול להיות שניתן לו איזו תקרה של איזה 70%, שלא ישתלם לו בכלל להריץ אותם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
או 60%.
תומר רוזנר
יש בזה משהו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הקואליציה לא יכולה להגיש. מי מגיש? אני מגיש?
היו"ר דוד אמסלם
מה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - - הסתייגויות. שיגיש הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אבל הסברתי לך. אני אסביר, אני אסביר את הרעיון: חבר הכנסת אוסאמה סעדי, תשמע, שב איתו. אם אתה יודע להביא 60 שקלים – אהלן וסהלן. אתה וחבר הכנסת חמד עמאר אפילו תשבו איתו. בשמחה. באמת.
היו"ר דוד אמסלם
אם אתה עם כל - - - הכבד שלך - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
בסדר, אבל יש לנו תפקיד כחברי כנסת, אני לא צריך לשבת איתו. יש לו חוב. לא טוב לו? שימשוך - - -
קריאה
- - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הוא הבין את החוק - - - הוא רוצה לשנות את החוק? אז אני מציע - - -. אני לא צריך לשבת איתו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל מר אריאל יוצר, אתה רואה שכולם פה, קואליציה, אופוזיציה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר. יש שתי אופציות: או שאנחנו מדברים איתו ומגיעים לעמק השווה או שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, ואחרי זה הממשלה תעשה מה שהיא מבינה.
קריאה
בדיוק.
יואב בן צור (ש"ס)
אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אנחנו כבר הגענו איתו לעמק השווה. אחרת, אנחנו צריכים - - -
יואב בן צור (ש"ס)
איזה עמק שווה? אנחנו לא הגענו איתו לעמק השווה. אתה הגעת איתו. אתה הגעת איתו. אתה הגעת איתו לעמק השווה, אנחנו לא.
היו"ר דוד אמסלם
תשבו איתו. אם אתה יודע להגיע איתו לעמק השווה - - -
תומר רוזנר
מר אריאל יוצר, מה ההערכה התקציבית שלך להסתייגות המוגשת?
אריאל יוצר
לאיזו? ותחת איזה נוסח?
תומר רוזנר
לשני הנוסחים: 60 או 74. יש הרי הערכה תקציבית.
אריאל יוצר
74 ידוע.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
כמה 74?
קריאה
איך?
אריאל יוצר
74 זה 240 מיליון שקל.
תומר רוזנר
עזוב. בשניהם זה מעל שישה מיליון שקל, אני מניח.
אריאל יוצר
מן הסתם.
היו"ר דוד אמסלם
- - -
תומר רוזנר
- - - זאת הסתייגות תקציבית פשוט.
אריאל יוצר
כן, כן. ושם - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא משנה. בגדול, אני אמרתי: זה הכיוון שאנחנו הגענו איתו. - - - להצבעה. לא הצלחתי להבין.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה ההבדל בין 55 ל-60, מר אריאל יוצר? 55 ל-60 – מה ההבדל?
אריאל יוצר
אני לא יודע לעשות את זה ככה - - -
תומר רוזנר
זאת אומרת, זה יותר משישה מיליון שקל בכל מקרה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה יכול להתאזן עם ה-20% - - -
קריאה
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אז אתה פורץ את ה-150 מיליון שקל.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הוא לא יכול להגיע לשישה מיליון שקל.
אריאל יוצר
מר אריאל יוצר, אבל זה מתאזן עם ה-20%.
היו"ר דוד אמסלם
אתה פורץ את ה-150 מיליון שקל. מאיפה תביא אותם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש 20%. פחות מ-20% הוא אמר: אני לא רוצה להחזיר את זה.
אריאל יוצר
אבל לקחתי את זה בחשבון מראש כשאמרתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
תראה, הוא לקח בחשבון - - -
אריאל יוצר
שאני לא נותן פחות מ-20%.
היו"ר דוד אמסלם
כן. זה הכללים. זה היו הכללים. אבל אני לא רוצה לנהל איתו עוד פעם את - - -
תומר רוזנר
ההסתייגות זו הסתייגות תקציבית?
היו"ר דוד אמסלם
זה 20. אני מנהל איתם את זה כבר שבועיים. לכן, אני אומר: הבאנו את זה, לדעתי, לאיזשהו מקום נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל למה זה נקרא הסתייגות תקציבית אם כרגע המצב - - -?
אריאל יוצר
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לכן, אני אומר: זו ההבנה שהגענו איתם לאחר שאמרתי שעשינו קרבות אוויר. עכשיו, אם מישהו יודע להביא יותר – תביאו. מה, אין בעיה. בשמחה. אם אתה אומר לי, חבר הכנסת חמד עמאר, שזו ההחלטה – בבקשה. תבואו אתם, תצביעו נגד עמדת הקואליציה, הם ימשכו את החוק, יביאו את זה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
בסדר. בסדר. אוקיי. בסדר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אז חבל שנכנסנו לדיון בכלל.
יואב בן צור (ש"ס)
יכול להיות.
היו"ר דוד אמסלם
מה יכול להיות?
יואב בן צור (ש"ס)
שחבל שנכנסנו.
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים בעצם שאני לא אעלה את זה בהצבעה? בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
אתה אמרת שאתה לא מצביע היום.
היו"ר דוד אמסלם
לא, בכלל. בבקשה.
יואב בן צור (ש"ס)
אמרת שאתה לא מצביע היום.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתה לא מצביע היום.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתם. היום אני לא מצביע. אני אצביע על זה מחר או מחרתיים, אבל תבינו טוב: כשאתה אומר לי לא – זה עבר כבר בממשלה. השר שלך הצביע בעד. אז אם אתם רוצים לפתוח את כל הסיפור? בבקשה. תגידו.
יואב בן צור (ש"ס)
אנחנו מדברים על זה.
אריאל יוצר
ודרך אגב, זה עבר בממשלה ב-42.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. דבר על 42.
יואב בן צור (ש"ס)
אנחנו נדבר עם השרים שלנו, ואם הם יחליטו כמו שאתה אומר, אז אין בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, תמיד אמרנו: תמיד אתם יכולים לדבר עם השרים ועם מי שאתם לא רוצים, אבל הדיון מההתחלה התפתח ככה. אז לכן, אם אני מנהל איתם - - -
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
- - - הדיון כאן בעצם בהקראה. אנחנו לא קיימנו דיון כאן והתווכחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא, לא, אני, אני. מי שהתווכח - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אתה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתה קיימת דיון - - - ואתה קיימת דיון ועשית עבודה מעולה. אתה עשית עבודה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אתה עשית עבודה - - - אין לנו ויכוח שאתה עשית עבודה מצוינת. אין לנו ויכוח.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, עשינו דיון, ואם אתם רוצים, אתם, כל אחד, לעשות מה שאתם רוצים בקואליציה – בבקשה. תעשו מה שאתם רוצים. דרך אגב, זה יקרה בכל ועדה, בכל נושא. גם בוועדת החוץ והביטחון זה יקרה עם השר שלך, וזה, בוועדת הפנים והגנת הסביבה, יקרה פה כל היום עם השר שלך איתי. אז לכן תבינו איך זה עובד. אני מקדיש לזה בשם הקואליציה את זה. אני לא מדבר עכשיו על חבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת אוסאמה סעדי יכול להחליט מה שהוא רוצה וכנ"ל חברת הכנסת יעל גרמן. אני מדבר עליכם. זה כמו שאני בוועדת הכספים מיישר קו עם יושב ראש הוועדה שם בגלל שהוא היושב ראש. הוא מייצג את עמדת הקואליציה. אז פה אני הבנתי מההתחלה, יצרתי משבר מולם, הבאתי את זה לאן שהבאתי. אם כל אחד חושב שהוא יודע - - - את זה יותר טוב – אהלן וסהלן. גם בואו תחליפו אותי, הכול בסדר.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, אני הסברתי. לכן, תבינו: זה דבר שאני עשיתי איתם ועוד הם רושמים את זה על שמי. אם אתם רוצים לשבור את הכללים – אהלן וסהלן, תשברו. יכול להיות שככה גם תישבר כל הקואליציה בהמשך, אבל תשברו.

טוב, רבותיי, אני סיימתי את הדיון.
תומר רוזנר
משרד המשפטים רצה להגיד.
היו"ר דוד אמסלם
משרד המשפטים, בבקשה, משפט אחרון, ואז אני נועל את הדיון הזה.
עמי ברקוביץ'
תודה רבה.

אני רק רציתי להעיר שכיוון שכמו שיושב ראש הוועדה אמר, בעצם התוספת למועמד נגזרת מן הסכום הכולל. בהחלט יש כאן חשש לאפשרות של פגיעה בשוויון בגלל הסטת תקציבים, בגלל הסכומים שיהיו סכומים גבוהים מעבר לזה. אנחנו לא הספקנו להתעמק בנוסחאות ולהבין את הסכומים המדויקים שיהיו. הוועדה צריכה פשוט להיות משוכנעת, ואני מעריך שזו עמדתה, שבעצם הסכומים הם כאלה שהם לא יוצרים העדפת יתר לרשימות שמריצות מועמדים. אני רק אזכיר שההקבלה למועצות אזוריות היא לא מלאה כי שם באמת מתקיים קמפיין נפרד ולא קמפיין משותף. לכן, אם מועמד יחיד מקבל מימון, זה מימון שהוא היה צריך לקמפיין ולא כקמפיין שמתווסף.

זה הכול.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. בסדר גמור.

טוב, רבותיי, אני נועל את הישיבה. אנחנו נעשה הצבעות, אני מניח מחר, בעזרת השם. נודיע לכם. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:18.

קוד המקור של הנתונים