ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/12/2016

עיקרי המשימות בתוכנית הרב שנתית במסגרת היום המיוחד לשירות בתי הסוהר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים