ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/12/2016

שינויים בתקציב לשנת 2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 533

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, ה' בכסלו התשע"ז (05 בדצמבר 2016), שעה 12:00
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

בצלאל סמוטריץ'
מוזמנים
ראובן לוי - סגן ר' המל"ל, המועצה לביטחון לאומי

שירה דימניק - אגף תקציבים, משרד האוצר

אלעד מסאסא - אגף תקציבים, משרד האוצר

יעל לינדנברג - אגף תקציבים, משרד האוצר

יובל טלר חסון - רפרנט שיכון באג"ת, משרד האוצר

ליאור בראון - אגף תקציבים, משרד האוצר

חנן פריצקי - מנהל אגף תקציבים, משרד הרווחה

צור יחזקאל דולב - תקציבן משאבי קהילה, משרד הרווחה

דוד שטינמץ - מנהל אג"ת, משרד הכלכלה והתעשייה

קרן שפר - משרד התיירות

רחל פיסם - סמנכ"ל שירות ותכנון, המרכז למיפוי ישראל
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
הדר אביב

שינויים בתקציב לשנת 2016
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. על סדר-היום: שינויים בתקציב לשנת 2016, פנייה מס' 158 עד מס' 159. מי מסביר?
שירה דימניק
שירה דימניק, אגף תקציבים.

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב של 1,342 אלפי ש"ח ברשות להגנת הצרכן לסחר הוגן וברשות להגבלים עסקיים כמפורט להלן: - - -
היו"ר משה גפני
בצלאל, אתה עם הקואליציה היום או עם האופוזיציה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה עוד לא נסגר. זה תלוי - - -
שירה דימניק
1. סך של 700 אלפי ש"ח לצורך אכיפה של התקנות לקידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), שנכנסו לתוקף ביום ה-20 במאי 2015, והתקציב הזה נועד לפיתוח מערכות.

2. בנוסף לזה, סף של 187 אלפי ש"ח לצורך תקצוב הוצאות השכר של הרשות להגנת הצרכן.

3. סך של 455 אלפי ש"ח ברשות להגבלים עסקיים.
היו"ר משה גפני
העברתם את כל מה שנדרש לעניין הזה?
שירה דימניק
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. מי בעד הבקשות? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

פנייה תקציבית מס' 158 ופנייה תקציבית מס' 159 אושרו.
היו"ר משה גפני
הבקשות אושרו.

פנייה מס' 175. משרד הרווחה, בבקשה.
טמיר כהן
אין נציג?
היו"ר משה גפני
אם אפשר, בבקשה, תדאג שיגיע הנציג. בינתיים אני אעבור לפנייה הבאה, 212 עד 213.
אלעד מסאסא
אלעד מסאסא, מאגף תקציבים באוצר.

הפנייה נועדה להעביר סכום של 47 מיליון ו-946 אלף שקל, ו-426 מיליון שקל בהרשאה להתחייב, לטובת בית-חולים "אסותא" אשדוד שאמור להיות מוקם בשנת 2017. זה נועד לשלם את מענק ההקמה שלו.
היו"ר משה גפני
מה זה תמיכה בארגונים רפואיים?
אלעד מסאסא
אתה מדבר על פנייה 24?
היו"ר משה גפני
כן. מה זה תמיכה בארגונים רפואיים? זה הרבה כסף פה.
אלעד מסאסא
זה לא הפנייה שיש לי מול - - -
היו"ר משה גפני
תמיכה בארגונים רפואיים אחרים, 47 מיליון, שזה בעצם 48 מיליון. מה זה?
אלעד מסאסא
אה, משם יוצא הכסף לבית-החולים "אסותא" אשדוד. תשלום מענק ההקמה יוצא מהתוכנית הזאת.
היו"ר משה גפני
טוב. בית-החולים באשדוד הוא ממשלתי?
אלעד מסאסא
הוא בית-חולים ציבורי, הוא בבעלות פרטית אבל הוא יהיה בית-חולים ציבורי לכל דבר ועניין. יש שם מיון ציבורי ויתקבלו אנשים מהמיון.
היו"ר משה גפני
ואתם עוזרים לבתי-החולים הציבוריים בפיתוח?
אלעד מסאסא
לכל בית-חולים ציבורי יש את ההסכמים שלו. לבית-חולים "שערי צדק" יש את ההסכמים שלו, ל"הדסה" יש את ההסכמים שלו. אין הרבה בתי-חולים ציבוריים, אבל לכל אחד יש את התמיכה שלו.
היו"ר משה גפני
מה זה ציבורי? "מעייני הישועה" הוא בית-חולים ציבורי?
אלעד מסאסא
"מעייני הישועה" הוא בית-חולים ציבורי.
היו"ר משה גפני
והוא בונה שם קרדיולוגיה? והוא בונה שם בריאות הנפש? אתם עוזרים ל"מעייני הישועה" בפיתוח?
אלעד מסאסא
כן, גם לבתי-חולים ציבוריים כמו "מעייני הישועה", יש להם מבחני תמיכה.
היו"ר משה גפני
טוב. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד.

פנייה תקציבית מס' 212 ופנייה תקציבית מס' 213 אושרו.
היו"ר משה גפני
הפניות אושרו. אנחנו חוזרים למשרד הרווחה. כל פעם שאני רואה את פריצקי אני הולך מיד למשרד הרווחה. הו, שטינמץ, משרד הכלכלה, שב. אני בסדר, ברוך ה'. אתם בסדר, הממשלה? לא חשוב.
קריאה
כן, אבל מי אנחנו? בקושי רואים אותנו עכשיו.
חנן פריצקי
תראה, אחרי שמשרד הרווחה לקח שלושת-רבעי משרד. מה נשאר להם?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אחר-כך ירוץ כאן בזה, שאנחנו מצביעים לבד. דמוקרטיה וזה - - -
קריאה
זה היה קורע - - -
היו"ר משה גפני
שהצבעתי לבד? שניים שלחו אלי מכתב. אחד כתב לי, איך אתה כאדם דתי עושה בבר כזה? הרי ביהדות הכול צריך להיות בשקיפות, הכול צריך להיות פתוח. באמת, אתה יודע, נראה מכתב אמיתי. כתבתי לו תשובה: האמת היא שסתיו שפיר הגישה רביזיות על הכול והיא נוהגת לעשות את זה בזמן האחרון הרבה. קבעתי את המועד של למעלה מחצי שעה כפי שנקבע על-ידי הייעוץ המשפטי, קבעתי את ההצבעה על הרביזיות. על ההעברות היה דיון פתוח. להיפך, היו אפילו הרבה חברי כנסת. והסבירו את הכול, וכמובן שלחו גם את דברי ההסבר והוכל. לפי התקנון, אני מגיע לדיון על הרביזיה שהיא מבקשת, והיא לא כאן, אני לא צריך להצביע בכלל. אגב, זה מה שאני הולך לעשות עכשיו. מתברר, שמה שכתוב: אל תהי צדיק הרבה, זה אמירה נכונה.

הרי אם הייתי בא לדיון והייתי מבקש את הרביזיה לא כאן, לכן אני לא מצביע על-פי התקנון, לא היתה ביקורת. למה נהיתה ביקורת? בגלל שהייתי צדיק גדול. אמרתי, אף על פי כן נצביע. והצבעתי, מי בעד, מי בעד, ועשו מזה – אבל היו כמה שהיו מבסוטים מזה.
קריאה
אמירות משעשעות.
היו"ר משה גפני
פנייה מס' 175 לוועדה, משרד הרווחה. בבקשה, פריצקי.
חנן פריצקי
הפנייה בעיקרה נועדה לעשות שינויים פנימיים בתקציב משרד הרווחה. זה כבר חלק מפניית סוף שנה שתגיע לפה, אני מקווה, תוך שבוע. מה שבעיקר עשינו פה זה הרשאות להתחייב, במסגרת הישיבות על העודפים דובר הרבה על כך שאנחנו מגלגלים עודפים משנה לשנה, ובעקבות זה קיבלנו במספר תקנות של פיתוח הרשאה להתחייב, ולכן במקום לגלגל עודפים קיבלנו הרשאה להתחייב. זה בעיקר מטרת הפנייה.
היו"ר משה גפני
הרבה כסף. איך הסתדרתם עד עכשיו?
חנן פריצקי
לא, זה בעיקר תקציבי פיתוח שבהם אנחנו מגלגלים עודפים משנה לשנה. אנחנו קיבלנו הרשאה, ובתמורה לזה את הכסף אנחנו נקבל ב-2017–2018. את הכסף שהיה אנחנו שמנו בתקנות קשיחות, שכרגע, לקראת סוף שנה, היינו מחויבים לכסות, בעיקר בתחום הפיגור השכלי.
היו"ר משה גפני
אני רואה שבפיתוח אתם מורידים הרבה כסף.
חנן פריצקי
אז זה בדיוק. אני אומר, קיבלנו הרשאה להתחייב, במקום התקציב – את התקציב נקבל ב-2017–2018, קיבלנו הרשאה. דהיינו, אנחנו יכולים להוציא את הכסף, במקום להתחייב על התקציב ולהעביר אותו בעודפים, קיבלנו הרשאה להתחייב והכסף יגיע - - -
היו"ר משה גפני
מה זה, פיתוח?
חנן פריצקי
פיתוח זה בעיקר בנייה. יש לנו בנייה בכמה תחומים. יש לנו בנייה בעקבות "צוק איתן" בכל איזור עוטף עזה, פנייה של מוסדות רווחה. יש לנו כסף לטובת מיגון מוסדות רווחה, שגם אותו אנחנו עושים במהלך מספר שנים, ויש לנו עוד כסף לבנות ולהרחיב לשכות רווחה בתוך רשויות מקומיות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני לא יודע אם זה נוגע אליך. האמת היא שאני צריך לדבר עם המנכ"ל, אבל קיבלתי כמה פעמים פניות ממוסדות פנימתיים שאתם מתקצבים אותם, שהם הגישו בקשה עם סכום יותר נמוך בגלל שלא היה כסף בתקנות.
חנן פריצקי
לא, זה לא מדויק - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. במשרדים אחרים אין דבר כזה. הרי הם אומרים, המשרד הודיע להם, לא יהיה כסף אלא עד גבול מסוים. הם הגישו לפי זה, אמרו להם, ופתאום עכשיו אומרים להם לא?
חנן פריצקי
הסיפור הוא כזה: מבחני תמיכה, בתחילת השנה ביקשנו מכולם להגיש מבחני תמיכה, כולם הגישו. בשנים האחרונות, הכסף בתקנה גדל בצורה מאוד משמעותית. כולם ידעו על הסכום, הוגשו בקשות. ובמהלך החודשים האחרונים התברר שנותרו יתרות של עודפים מכאלה שהיו אמורים לקבל תמיכה ונפסלו מטעמים כאלו ואחרים, חולק הכסף מחדש בכל המוסדות שהוגשו - - -
היו"ר משה גפני
אני סומך עליך, אבל אני אומר לך, פונים אליי כל מיני כאלה. אני אתן לך תיכף מכתב שקיבלתי השבוע. בסדר, אם זה בסדר, אז זה בסדר. אם זה לא בסדר, אני מבקש לבדוק את זה.
חנן פריצקי
בדקנו את זה מכל הכיוונים. אנחנו חילקנו את כל התקציב, עד הסוף, כל מה שהיה בהתאם ל - - -
היו"ר משה גפני
פריצקי, אני סומך עליך. אנשים באים ופונים אלי, אז עשיתי חשבון, אני אראה אותך, אז אני אעלה את העניין הזה וזה נראה לא לעניין, אחרת, מה מוסיפים כסף? בשביל מה? - - -
חנן פריצקי
חילקנו בין כל המוסדות - - -
היו"ר משה גפני
בסדר.

פנייה מס' 175 לוועדה – מי בעד אישור הפנייה? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד –

נמנעים –

פנייה תקציבית מס' 175 אושרה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להגיד לפרוטוקול. הפניות מונחות על סדר היום, כל חברי הוועדה יודעים מזה, וכנראה שסומכים עליי שאני לא – באמת, זה היה גם בקדנציה הקודמת שלי, צילמו אותי בטלוויזיה שאני מצביע לבד. מה רוצים, שאני אעצור את המדינה? תאר לעצמך, אין חברי כנסת עכשיו, אז אני לא אעביר למשרד הרווחה כסף? אתה בעד?
חנן פריצקי
גם ככה אנחנו יודעים שהיתה עם העברות תקציביות.
היו"ר משה גפני
נכון. וההסברים יישארו, גם השינויים שנעשה, הסברים צריך. צריך שחבר ועדה ידע הסבר על הפנייה שמונחת על השולחן, ירצה, יבוא, יצביע בעד או נגד, לא ירצה, יסמוך על היושב-ראש. אני בעד. תודה רבה.

הודעות 10001, המטה לביטחון לאומי.
ליאור בראון
שמי ליאור בראון, מאגף תקציבים במשרד האוצר.

יש כאן שתי פניות, 10-001 ו-10-003, שתיהן פניות עודפים של המל"ל, אז אני אציג את שתיהן יחד. הפניות האלה הן פניות להעברת עודפים מחויבים של תקציב המל"ל משנת 2015 לשנת 2016. מדובר על סכום של 18 מיליון ו-20,000 שקלים, וסכום נוסף של ארבעה מיליון ו-505,000 שקלים. באשר לשימושים עצמם ולעודפים, נציג המשרד ירחיב.
ראובן לוי
מדובר כאמור בעודפים מחויבים מ-2015 שאנחנו רוצים אותם ב-2016, בגין התחייבויות שהיו ב-2015, ולא כולם היו חיוביים. וכדי לעמוד בהתחייבויות, אנחנו צריכים את הכסף השנה.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור 10-001? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשה מס' 10-001 אושרה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. פנייה מס' 10-003, גם של המטה לביטחון לאומי – מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשה מס' 10-003 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. אנחנו בפנייה 36-021. משרד הכלכלה, בבקשה.
יעל אינדנברג
יעל אינדנברג, אגף תקציבים.
היו"ר משה גפני
את יחד עם שטיינמץ?
יעל אינדנברג
אני גאה בזה.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד. יש לך טביעת עין טובה.
קריאה
כולנו גאים בו.
היו"ר משה גפני
שטיינמץ זה אחד – טוב, לא חשוב. עוד יגידו שאני עושה לך פרוטקציה בגלל שאתה חזן בתפילת מנחה.
קריאה
גם זה.
היו"ר משה גפני
גם זה. נכון.
יעל אינדנברג
מדובר בפניה להעברת עודפים משנת 2015 לשנת 2016, בסכום של עשרה מיליון ו-205 אלף שקלים. מרבית הסכום הזה מיועד להכשרות מקצועיות.
דוד שטינמץ
אני אשלים קצת.
היו"ר משה גפני
כן, כן. הפכתם להיות משרד קטן. אתם מתעסקים עם 500,000 שקל - - -
דוד שטינמץ
אתה מבין? פעם היינו באים עם מאות מיליונים.
היו"ר משה גפני
נכון. טוב, לאשר את זה? תגיד.
דוד שטינמץ
כן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד.

בקשה מס' 36-021 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. בקשה מס' 37-006, משרד התיירות. מה היה היום בוועדת הרגולציה?
קרן שפר
אני עדיין לא קיבלתי עדכון.
עמרי בן חורין
אישרו את ההצעה.
היו"ר משה גפני
אישרו רק את ההצעה של התיירות?
עמרי בן חורין
זה מה שעלה בוועדת שרים - - -
היו"ר משה גפני
אתה יודע מה שהיה שם?
עמרי בן חורין
אני הייתי שם.
היו"ר משה גפני
השר ליצמן והשר דרעי היו?
עמרי בן חורין
היו.
היו"ר משה גפני
הם העלו את הנושא של רישוי בתי-הספר?
עמרי בן חורין
למיטב זכרוני – אני לא שמעתי שהנושא עלה, אבל יכול להיות שהם העלו את זה בפורום אחר.
קרן שפר
נעביר לך עדכון.
היו"ר משה גפני
את אומרת משהו לגבי הרגולציה עכשיו?
קרן שפר
פעם הבאה אני אביא נציג שידבר על רגולציה.
היו"ר משה גפני
לא, לא. אני בעד, אני אמרתי לראש הממשלה, אני בעד להסיר את הרגולציה. בית-מלון מקבל אישור, אם אין חריגות, עונש הוא יקבל אם הוא לא עומד בתנאים, זה בסדר, אבל לא צריך כל שנה. עשר שנים זה בסדר. ביקשתי שזה גם יהיה על בתי-הספר. למה לעלות לירושלים כל שנה? אם תהיה בעיה, ייתנו עונש, אבל שייתנו את זה ל-10 שנים. מה לא נכון במה שאמרתי?
קרן שפר
נברר.
היו"ר משה גפני
לא, אין לך מה לברר. אני הולך לראש הממשלה עכשיו.
קרן שפר
הפנייה נועדה להעביר עודפים בגין תקציב האירוח של משרד התיירות. זה בעצם תיקי אירוח שמתבצעים בחודש נובמבר-דצמבר של 2015, ולא הספקנו לשלם בגינם.
היו"ר משה גפני
בסדר. תודה רבה. מי בעד אישור הבקשה? ירי את ידו. מי נגד? אין? מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד.

בקשה מס' 37-006 אושרה.
היו"ר משה גפני
בקשה מס' 43-005, המרכז למיפוי ישראל.
יובל טלר חסון
יובל טלר חסון, מאגף תקציבים. הפנייה נועדה להעברת העודפים המשוריינים בתקציב המרכז למיפוי ישראל.
היו"ר משה גפני
טוב. לא הרבה כסף. למה זה הולך בעצם הכסף הזה? מערכות ופרויקטים – שמונה מיליון, מה זה? שמונה וחצי. את ממיפוי ישראל?
רחל פיסם
אני רחל פיסם, מהמרכז למיפוי ישראל. אנחנו אחרי שתי החלטות ממשלה בנושא הקמת מאגר נדל"ן ומאגר תשתיות, ואנחנו היינו צריכים להשקיע הרבה כסף בהקמת המאגר - - -
היו"ר משה גפני
ומה זה ה כסף, השמונה וחצי מיליון שאתם מבקשים לאשר?
רחל פיסם
בסך הכול זה הלך לשתי זרועות מקבילות, האחת בנושא של שדרוג כל המערך הממוחשב שלנו, הקמת חדרי בקרה וגיבוי בבאר-שבע. והשני, בתפעול עצמו, שזה דרש מכרזים ודרש הוצאות של פרויקטים, תוספת כוח אדם - - -
היו"ר משה גפני
את אומרת שהפרויקטים האלה הם פרויקטים שחשוב לתקצב אותם עכשיו?
רחל פיסם
כן.
היו"ר משה גפני
כמה שנים את במרכז למיפוי ישראל?
רחל פיסם
25 שנה, רובן כמנהלת - - -
היו"ר משה גפני
אמרת לי את זה כבר פעם. כל פעם אני שואל אותך מחדש.
רחל פיסם
בסדר, אבל זה מתקדם עם השנים. כל שנה זה משהו אחר.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הבקשה? ירים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

בעד – פה אחד.

בקשה מס' 43-005 אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:25.

קוד המקור של הנתונים