ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/12/2016

פרק ח' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 378

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ה' בכסלו התשע"ז (05 בדצמבר 2016), שעה 12:30
סדר היום
פרק ח' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (מ/1083)

סעיף 28 (6), (13) ו-(14) וסעיפים 29, 30, 31 בעניין הסדרת שידורי ספורט
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

ג'מאל זחאלקה

עבד אל חכים חאג' יחיא

שולי מועלם-רפאלי

איילת נחמיאס ורבין

רועי פולקמן
חברי הכנסת
דוד אמסלם

יואב בן צור

אחמד טיבי

מכלוף מיקי זוהר

יואב קיש

איציק שמולי
מוזמנים
רן שטרית - רמ"ט השר, משרד התקשורת

חגית ברוק - לשכה משפטית, משרד התקשורת

עדי קופלוביץ - מנהל תחום בכיר רגולציה ומחקר בינלאומי, משרד התקשורת

שירה גרינברג - סגנית הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רכז תקשורת ותיירות באגף תקציבים, משרד האוצר

אסתי פלדמן - עו''ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

אלידור בליטנר - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אילת פלדמן - עוזרת משפטית לרשם הפטנטים, משרד המשפטים

יפעת בן חי שגב - יו"ר, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

יונתן בייסקי - מנהל פרויקטים, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

דודו קובסניאנו - עו"ד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

איתמר חרמון - עו"ד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

צחי הלוי לוין - מרכז, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

תומר קרני - עו"ד, רשות השידור

אדר זהבי - מנכ"ל, חברת צ'רלטון

מיכל ריבלין - מנהלת אגף תוכן ערוצים ורגולציה, חברת הוט

מודי פרידמן - יו"ר דירקטוריון, ערוץ 10

מיכל רפאלי כדורי - סמנכ"לית רגולציה, חברת יס

אלעד רונן - יעוץ, חברת יס

רתם קמר - מנכ"ל, ההתאחדות לכדורגל

ניר יוגב - מנהל רגולציה, חברת סלקום

אורי אורן - חבר ועד עובדים, חברת סלקום

שלמה פריזט - יועץ חיצוני, פרטנר תקשורת

אודי מילנר - מנכ"ל ספורט ONE, אתר ONE

דרור שטרום - עורך דין, מייצג את קבוצת RGE

תמר אברמוביץ - שדלן/ית (פוליסי בע"מ), מייצג/ת את סלקום, פרטנר

נועה גונן - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את HOT

ליטל סבר - שדלן/ית (גלעד יחסי ממשל ולובינג), מייצג/ת את ועד עובדי סלקום (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ, ערוץ 9, ערוץ הקניות)
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

אביטל סומפולינסקי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

פרק ח' כולו (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, מ/1083

סעיף 28 (6), (13) ו-(14) וסעיפים 29, 30, 31 בעניין הסדרת שידורי ספורט
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם, גברתי מנהלת הוועדה, יועצות משפטיות, רשמת פרלמנטרית, דובר, חברי כנסת, אורחים נכבדים, זה דיון המשך בפרק ח' (תקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, סעיף 28(6), (13) ו-(14) וסעיפים 29, 30 ו-31, בעניין הסדרת שידורי ספורט.

אנחנו עוסקים בנושא ערוצי הספורט, שכבר קיימנו בו כמה וכמה דיונים. אני רוצה לחלק את זה לשני חלקים: חלק אחד, שאני מביא אותו לדיון ואני מתכוון להצביע עליו היום, הוא נושא הערוצים, כל הנושא שאנחנו קוראים לו "מפעלים". אני הודעתי לאוצר שאני רוצה שהם ישקלו, אני מחזיר להם את זה, הם יקיימו את הדיונים אצלם, הם חייבים להביא לי הצעה הרבה יותר טובה ומשופרת מהקיים. קיבלתי פניות רבות בנושא הזה של המפעלים ונכון לרגע זה אני לא רואה לא איך אני מעביר את זה - לא מבחינת רוב ומיעוט של הוועדה אלא מהבחינה שזה עדיין לא מסתדר לי להביא זאת לדיון והצבעה.

אני אומר עוד נקודה: בכל מקרה, אני רוצה שיובהר שלמרות שמועצת הכבלים והלוויין קבעה ואישרה את מה שאנחנו מגדירים "מפעלים" – בזמנו אני הבאתי את זה, בזמנו בזמנו, עוד כשמוקדי היה בתפקיד, הבאתי את זה למועצה שתקבע מהו מפעל שהוא בעל משמעות לאומית ובינלאומית כדי שהם ישודרו בערוצי הברודקסאט, או לחילופין, בשלב מסוים, כשכבר ערוצי הכבלים והלוויין יגיעו לכמות כזאת שהגדרנו אותה שיכולה להיות ערוץ ברודקאסט. סליחה, תיקחו נשימה, שי באב"ד על הקו. שניה אחת, אני עושה הפסקה שתי דקות, אני יוצא עם המנכ"ל, הוא רוצה להגיד לי מה לעשות.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:37 ונתחדשה בשעה 12:45.)
היו"ר איתן כבל
חברות וחברים, ברשותכם, כפי שכבר אמרתי בפתח הישיבה, היום אני מעלה את החלק הראשון שנוגע לערוצים. כל נושא המפעלים – אני מחזיר אותו לאוצר להתדיינות בתוכם. כבר אמרתי שקיבלתי סדרה ארוכה של פניות, מעולם לא הייתי כל כך מבוקש. יש לכם קשרים בעולם – אני אומר לכל החברות – יש לכן קשרים טובים, לא היה אחד שלא הפעלתן. לא חשוב, קיבלתי את זה באהבה. אנחנו נקיים על זה דיון מסודר אלא אם כן יחליט האוצר אחרת. אני רק ביקשתי להבהיר שאני אנסה לבחון מעבר לעניין הזה, מה שאנחנו קוראים, שמולי, דודי ואחרים, מפעלים בעלי משמעות לאומית ובינלאומית, לנסות אפילו לתת לזה הסדרה יותר חשובה. אני רוצה להזכיר – אני לא פותח את הדיון, אני רק שם את זה על השולחן – כיוון של"עידן פלוס", אין פריסה בכל מקום. יש בעיות שהסבו את תשומת הלב שלי שמצריכות החלטה בנוגע להמשמעות של מקום שהם יוכלו לצפות בו או לראות אותו. אני לא פותח את זה, אני רק שם את זה במצריך עיון.

אנחנו נעבור לנושא שלנו. אני רוצה להזכיר, אסף, שירה, את הדבר הבא – אני לא מתכוון להתברבר יתר על המידה, אנחנו כבר דיברנו, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, גם שוחחתי עם האוצר, גם עם שי באב"ד וגם עם סגנית ראש אגף התקציבים, ואני אנסה להביא לכאן איזושהי עמדה שגם אני יודע להתחבר אליה. אני חושב שהיא עושה שכל אבל כל הצדדים צריכים להתכוונן אליה. אני לא מתכוון לפתוח עכשיו כאן ויכוח ודיונים, אני אומר את זה גם כן לחברי הכנסת. יש כאן עניין שהוא טובת הציבור, אני מציע גם לנו להפסיק לדבר על החברות ולהתחיל לדבר איך אנחנו עושים טוב לאלה ששלחו אותנו.

נקודת המוצא, כפי שהצעת החוק הזאת מונחת בפנינו, מדברת על מה שאנחנו קוראים must sell, חובת מכירה, חובת מכירה של ערוצים. אנחנו מדברים על כך שהמחיר הוא מחיר אחיד, חובת מכירה לכל הערוצים. הוויכוח שאני רוצה עכשיו להכניס לתוך המסגרת: האוצר הניח בפנינו את ההצעה שמדברת על כך, אגף תקציבים, במסגרת חוק ההסדרים שהממשלה והכנסת אישרו בקריאה ראשונה, ולא היה תיקו שאמר תשבי יתרץ קושיות אלא הדברים היו ברורים. אבל, אנחנו נמצאים כאן בפני הוועדה וההצעה מדברת על כך שהמחיר לכולם יהיה מחיר אחיד. זו ההצעה המקורית.
אסף וסרצוג
פר מנוי.
היו"ר איתן כבל
פר מנוי, אני מתנצל. זאת ההצעה המקורית, כפי שהונחה על ידי אגף תקציבים. דהיינו, שהתמחור שנעשה על ידי חברות "צ'רלטון", ערוץ הספורט ו-ONE, מדבר על כך שיש לחברה, נניח "סלקום", 100,000 מנויים, האוצר רוצה שיהיה מחיר אחיד ל-100,000 מנויים.
אסף וסרצוג
לא, לא, לא, אני רוצה להסביר.
דוד אמסלם (הליכוד)
אתה רוצה שלכל מנוי יהיה אותו מחיר?
אסף וסרצוג
כן.
דוד אמסלם (הליכוד)
למה? לא הבנתי.
היו"ר איתן כבל
דודי, אני לא פותח את הדיון.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה זה "לא פותח"?
היו"ר איתן כבל
שניה, דודי, אני היושב-ראש, אני לא יודע איך אתה עושה אצלך.
דוד אמסלם (הליכוד)
בעיה.
היו"ר איתן כבל
אתה הרבה יותר קשוח ממני.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא קשור, אנחנו דיברנו.
היו"ר איתן כבל
אני מציג, אני עוד לא סיימתי, אמרתי מה אגף תקציבים הניח.
דוד אמסלם (הליכוד)
דרך אגב, למה לא תעשה בין "יס" ל"הוט" אותו מחיר? נגמור את העניין. בבקשה, תקבע רף מחירים – נגמר.
אסף וסרצוג
אנחנו לא רוצים לקבוע מחיר.
דוד אמסלם (הליכוד)
למה?
אסף וסרצוג
אנחנו רוצים שהערוצים יקבעו את המחיר שלהם.
דוד אמסלם (הליכוד)
אבל רק איזה ערוצים?
היו"ר איתן כבל
אסף וסרצוג, הוא בוועדה שלו יקבע את הנהלים, אתה לא עונה לו.
דוד אמסלם (הליכוד)
צודק.
היו"ר איתן כבל
תודה, פה אני קובע.
דוד אמסלם (הליכוד)
סליחה.
היו"ר איתן כבל
תודה, יקירי. חייב להפגין מנהיגות, לא?
דוד אמסלם (הליכוד)
פשוט מרגיזה אותי התפיסה הזאת.
היו"ר איתן כבל
תן לי. אני שמח שיש הרבה חברי כנסת בדיון הזה, זה כבר יותר מהערוצים שיהיו ב"עידן פלוס". אני רוצה להמשיך. זאת ההצעה שמדברת שהתמחור יהיה פר מנוי. זאת ההצעה שהוצעה על ידי אגף תקציבים והיא כתובה פה. ישבו בלילה, דיברו, התווכחו, וגם אני, אתמול בלילה כבר, הנחתי בפני אגף תקציבים, בשיחותי אתם, את ההסתייגות שלי שהבעתי אותה כבר מלכתחילה, שאני חושב שיש כאן מהלך שאני לא חושב – אין לי בעיה, אם אתה מדבר עם זחאלקה ולא רב אתו זה גם משהו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה לא מעודכן מה קורה בשנים האחרונות.
היו"ר איתן כבל
ההצעה המוצעת – ותקני אותי, שירה – והיא הצעת פשרה לדעתי שמקדמת אותנו, מדברת על כך ונוגעת בדיוק למה ששאלת אותי גם בפעם הקודמת, תינתן לגופים המתחרים - - -
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
תקרא בשמות שנבין כי יש הרבה תחרויות.
היו"ר איתן כבל
אני מדבר אתך עכשיו על התחרות האחת. אני חוזר ואומר, יתאפשר לגופים השונים לנהל ביניהם משא ומתן במשך שלושה חודשים. אם לא הצליחו הגורמים להגיע ביניהם להסכמות יובא הנושא להכרעת שר האוצר ושר התקשורת ובאישור ועדת הכלכלה.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
על אישור ועדת הכלכלה חייבים לעמוד.
היו"ר איתן כבל
כן, ודאי. חברים יקרים, אני אתחיל מהסוף – אני חושב שמדובר בהצעה שאפשר להתחבר אליה. אני אומר את זה, היא לא נותנת לכולם את כל תאוותם. אני כמובן אשמע את התאווה הגדולה של "סלקום" - - -
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
השאלה היא האם הציבור ישלם בסוף ההצעה הזאת פחות, אדוני.
היו"ר איתן כבל
נכון.
מיכל רפאלי כדורי
תלוי אם יש בחירות או אין בחירות, תלוי מתי זה יהיה כשהשרים יקבעו.
היו"ר איתן כבל
מיכל, נהיית לי גם פרשנית? היית פעם, עבר מאז שהיית ועד עכשיו - - -
מיכל רפאלי כדורי
אני לא פרשנית ספורט.
היו"ר איתן כבל
אבל היית פרשנית פוליטית עכשיו. בבקשה, מיכל. אני רוצה שאנחנו נבהיר: ההצעה מדברת על תמחור של שלושה חודשים, הם משוחחים ביניהם, "התמחרות" מה שאנחנו קוראים. שני הצדדים צריכים לדעת, שניהם, שהם נמצאים על המנגל. זאת אומרת, זה שלא רוצה למשוך, זה שרוצה להוריד, וזה שרוצה להעלות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל נראה לך שתל-אביב וטייבה זה אותו דבר?
היו"ר איתן כבל
כן, זה אותו דבר, אין לזה קשר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה לא צודק.
היו"ר איתן כבל
לא הבנתי.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אני אסביר אותו, אנחנו מתואמים.
היו"ר איתן כבל
אני אתן לך, לא הבנתי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לפי שיעור באוכלוסייה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יושב פה נציג - - -
היו"ר איתן כבל
תכף אני אתן לך.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
מה יקרה אם אחרי שלושה חודשים לא יגיעו להסכמות?
דוד אמסלם (הליכוד)
הם ינהלו אתם משא ומתן.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה, הם יבואו לקראתו? הם לא יבואו לקראתו. אם לא נחליט פה הם לא יבואו לקראתו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם שר האוצר ושר התקשורת לא יגיעו, ראש הממשלה יחליט.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אני רוצה קודם כל לסיים את החלק הראשון כדי שנבין כי יש כאן חברים שעדיין לא הבינו. אני מדבר על התמחרות שלושה חודשים, אם לא הגיעו לתוצאה זה יובא להכרעת שר האוצר ושר התקשורת באישור ועדת הכלכלה.
רועי פולקמן (כולנו)
אבל, כבל, צריך להיות בסוף גם מנגנון מה קורה אם לא מסכימים.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
מה פתאום, אז למה אתה צריך לחזור לוועדה? לא נכון.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ואז הוועדה תקבל החלטה - - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אתם לא מבינים מה שאני מדבר אתכם? כל אחד נכנס בזמנו ושואל אותי שאלה כשהוא נכנס. חברים יקרים, אני מדבר על התמחרות של שלושה חודשים – אחד, שניים, שלוש, שלושה חודשים. לא הגיעו להסכמה ביניהם, לא הגיעו – יובא לשר האוצר ושר התקשרת. אם שר האוצר והתקשורת – דרך אגב, חצי מהדיונים שלי פה הם מה יקרה אם הממשלה לא תסכים בתוכה. אני לא הרגולטור של הממשלה הזו ואני לא רוצה להגיד מילה מעבר. לא יכול להיות שכל חוק שאני מעביר כאן, כשזה יגיע לממשלה אומרים לי: ואם הממשלה לא יודעת? חברים יקרים, אין לי מה להגיד.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
נפיל את הממשלה, תגיד את זה.
היו"ר איתן כבל
אני אומר, צריך להפיל אותה בלי שום קשר.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אבל אנחנו באחרית הימים – הליכוד נגד הממשלה ואני וטיבי עם הממשלה. אנחנו תומכים בחוק והליכוד מתנגד לחוק. סוף סוף אנחנו תומכים בכם, אתם מתנגדים.
יואב קיש (הליכוד)
איתן, מי שצועק מדבר? אני רציתי לדבר.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
סוף סוף דברי טעם.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני אגיד לך, הוא בא מהדוקטרינה הסובייטית, לכן הוא מדבר כך, הוא קומוניסט.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
זו הצעה של הממשלה שלך. של מי החוק הזה? של מי – שלי? של מי החוק? שלך החוק.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
למה אתה צועק, זחאלקה?
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
אני לא צועק.
יואב בן צור (ש"ס)
זה הדיבור שלו.
היו"ר איתן כבל
עכשיו הוא לוחש. אני רוצה להגיד, אני לא אתן שסיכה תיכנס בין טיבי לזחאלקה, סוף סוף הם משמיעים אותו קול, אני אפריע? אני מבקש.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שוב אדוני לא מעודכן במה שקורה בשנים האחרונות.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ברשימה המשותפת.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
תעלו את אחוז החסימה, אנחנו נגיע לשלטון. תעלו אותו עוד, נתחבר עם מרצ, עם אחרים, נגיע לשלטון. תעלו אותו, בבקשה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ואז אין לי ספק שתחילו את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, זחאלקה. בסוף כולנו מגיעים לאותו מטרה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ואז אני ראש ממשלה, לא ביבי.
היו"ר איתן כבל
אני פותח את הדיון. ראשון הדוברים דודי ואחריו קיש. כולם ידברו.
דוד אמסלם (הליכוד)
קודם כל, אני מברך אותך על ההחלטה, אני חושב שהיא החלטה מאוזנת.
ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת)
היא טובה לקואליציה.
דוד אמסלם (הליכוד)
איתן, אני קודם כל מברך אותך על ההחלטה המאוזנת. אני חושב שזה מה שצריך להיות. צריך להבין, באופן בסיסי, איפה שיש התערבות בשוק – אני מודיע את זה באופן חד משמעי – יש עליית מחירים, איפה שאתה משבש את בשוק. כאן אתה גם אפשרת לרגולטור להתערב בפרק זמן מאוד קצר, אני חושב שכך זה נכון. דרך אגב, האבסורד הוא יותר חמור – הרי אנחנו מדברים היום על "יס" ועל "הוט", יש שלוש פלטפורמות בכלל שמוכרות את השידורים של הכבלים. אם אני אמשיך את הקו של האוצר אז בואו נשווה מחירים בין "יס" ל"הוט" והכול בסדר. אבל אנחנו לא מדינה קומוניסטית, אנחנו מאפשרים לכוחות השוק להניע וזה התפקיד של הרגולטור, להתערב איפה שיש כשל שוק. אני מברך אותך על כך. אני חושב שזו החלטה נכונה.
היו"ר איתן כבל
אתה לא צריך לברך אותי, זה לא רעיון שלי. אני אגיד לך את הדבר הבא, בסוף בסוף המבחן היחיד שלנו הוא אחד – האם זה יוביל לתחרות שתוריד את המחירים, כן או לא. אם לא נוביל לזה נכשלנו.
מיכל רפאלי כדורי
התשובה היא לא. המחירים יזנקו, חבר הכנסת כבל, יזנקו.
דוד אמסלם (הליכוד)
תראה, אני כלכלן 30 שנה, אני מודיע לך שלאורך זמן המחירים ירדו, רק לא להתערב ולא משנה מה כל בעלי האינטרסים אומרים לך עכשיו.
מיכל רפאלי כדורי
כן, אבל בצד אי ההתערבות גם צריך אי בלעדיות.
היו"ר איתן כבל
מיכל, לא קיבלת רשות.
דוד אמסלם (הליכוד)
דרך אגב, המדינה לא מתערבת כמעט בשום דבר, לא בקופות חולים – רק כשהמוצרים קצת יותר חשובים – לא במחירי הלחם והחלב, כלום, בגלל שזו המדינה שלנו.
היו"ר איתן כבל
תודה. יחד עם זאת, אני אומר כאן לפרוטוקול ואומר לאוזניכם: אם לא תהיה – ואני מבקש לא לקפוץ, איומים כבר שמעתי פה למכביר מהחברות במשך כל השנים. אני אומר את זה לנו, לא לכם. המבחן הוא לא שלכם, אני לא סומך על אף אחד מכם כי אתם רוצים רק להרוויח יותר, זה לא מעניין. אני מדבר אלינו, חברי הכנסת - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
למה, אנחנו לא רוצים להוריד את המחיר?
היו"ר איתן כבל
יואב קיש, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
אני מסכים לגישה העקרונית שממשלה לא צריכה להתערב והכנסת לא אלא אם יש כשל שוק. אין ספק שבנושא הספורט יש כשל שוק ולכן אנחנו צריכים להתערב. אני מסכים גם עם הגישה שההתערבות צריכה להיות מאוד זהירה. היא צריכה רק לייצר תחרות. א', נכון שיש בעיה בסיסית בזה שאנחנו קובעים מחיר אחיד לכולם, פר לקוח. יש בעיה כי לכל הסכם יש את התנאים שלו, אם אתה גם לקוח שרק מתחיל אז יכול להיות שאתה צריך לתת איזה משהו ל-commitment אז זה בסדר. זה ברור שההסכמים צריכים להיראות טיפה שונה ולכן אני מבין את הרגישות. אבל אני אגיד לך איפה הבעיה שלי במנגנון שלך ואני חושב שאנחנו חייבים להקפיד עליו כי המנגנון שלך בסוף יכול להרוג את הכול – מה כוונתי?
היו"ר איתן כבל
לא מנגנון שלי, אני קודם כל רוצה לתקן, מה שמנכ"ל משרד האוצר הציע, לא אני.
יואב קיש (הליכוד)
מה שהוצע, לא משנה, מה שאתה הצגת כרגע. למה הוא יכול להרוג את הכול? כי הוא לא מגדיר מספיק את הזמנים. מה הכוונה? שלושה חודשים להתדיינות זו הגדרה יפה, אבל אתה חייב להמשיך עד הסוף כי אם אתה לא תמשיך עד הסוף זה לא יגמר.
היו"ר איתן כבל
מסכים, מקבל.
יואב קיש (הליכוד)
ואז אני מבקש לראות: שני המשרדים תוך חודש מגישים המלצה ואז הוועדה תוך חודש סוגרת. אם לא – אנחנו נמצא את עצמנו עם עורכי דין, עם התפלפלויות, דיונים וכו' וזה לא יגמר.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
ובחירות.
היו"ר איתן כבל
מקבל. שמולי, בבקשה.
איציק שמולי (המחנה הציוני)
אני לא אחזור על מה שנאמר בדיונים קודמים. אני רק אגיד, איתן, שאני חושב שההצעה שלך היא הצעה טובה, יש לי רק שני דגשים קטנים: אחד, כפי שאתה אמרת, ושלא ינסו לרוקן את זה כאן מתוכן, חייבים לחזור לוועדת הכלכלה, זה לא נסגר רק בממשלה. זה א'; ב', לא מכניסים מראש בהצעה את המנגנון הזה כחרב מתהפכת, את המנגנון האחיד. אני, אם תעלה פה הצעה לבוא ולקבוע את המנגנון שאתה קבעת ובסופו כבר להכתיב לוועדת הכלכלה בעוד חצי שנה מה היא צריכה להחליט, כן מנגנון אחיד, לא מנגנון אחיד, אני נגד זה. צריך לקבוע, כפי שיואב אמר, סדר זמנים ובסופו של דבר שהאינסטנציה האחרונה תהיה ועדת הכלכלה, ועוד חצי שנה, אם נידרש לזה, נחליט מה שנחליט.
יואב קיש (הליכוד)
צריך גם לראות מה קורה אם השרים לא מגיעים להסכמות, הרי הכול יכול להיתקע, איתן.
היו"ר איתן כבל
כן, אני מודע לכל הדברים האלה.
דוד אמסלם (הליכוד)
דרך אגב, זו ממשלה, איך אמרת? אתה לא ממשלה. אם הממשלה רוצה לתקוע היא תתקע. גם היום, אם הממשלה רוצה היא תתקע את החוק. מה, אנחנו מדברים על הממשלה?
אתי בנדלר
העיקרון שהציג יושב-ראש הוועדה מציג הרבה מאוד שאלות ועד שלא נקבל הצעה מגובשת בכתב לא נוכל להגיב עליה, בין היתר שאלות שאתה העלית ועוד שאלות שאנחנו חשבנו עליהם.
היו"ר איתן כבל
תשמעו, אני אומר את זה לממשלה – אני מבקש שגם שירה וגם נדב, ראש המטה, יהיו פה – מה שהולך פה פשוט מטורף לגמרי. אני לא עובד אצל הממשלה, אני לא עובד אצל המנכ"לים ולא שום דבר. הונחה בפני הצעת חוק שעברה ממשלה, שעברה קריאה ראשונה ברוב ברור, שחברי כנסת עלו ודיברו בעדה בלהט יוצא דופן. אני מוצא את עצמי מגיע לכאן – סליחה, יעקב אשר, אני רציני מדי, זה נוגע לעבודתנו כחברי כנסת, זה הרבה מעבר לעניין עצמו – אני מוצא את עצמי עכשיו במבוכה רבתי, האוצר בתוכו מבקש ממני עכשיו לעצור את התהליך, אני הולך לפזר אתכם כי אין הסכמה.
יואב קיש (הליכוד)
בין?
היו"ר איתן כבל
בתוך האוצר עצמו.
יואב קיש (הליכוד)
לא בין האוצר והתקשורת – באוצר עצמו?
היו"ר איתן כבל
באוצר עצמו. יש כאן עניין שלא מקובל עלי. אני אומר את הדבר הבא, אני אומר את זה גם לח"כים – יש כבר דיבורים מי מפעיל כל אחד, כתב כזה, עיתונאי כזה, מי בעד, מי נגד, כולם פה מפעילים ומופעלים. אני לא פועל אצל אף אחד ואני לא מופעל על ידי אף אחד. אני אמרתי לכם בדבר אחד – האם ההצעה מקדמת את התחרות, כן או לא. אני אומר את זה לכם, לנו, חברי הכנסת. נכון לרגע זה אף אחד לא הביא לי באמת הצעה שונה באופן משמעותי שיודעת לייצר את התחרות הזאת.
דוד אמסלם (הליכוד)
הצענו לך, מה שאתה הצעת.
היו"ר איתן כבל
לא אני הצעתי, זו לא הצעה שלי. אני הצעתי את זה בשמו של שי באב"ד, מנכ"ל האוצר, שביקש ממני - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אתה לא מאמין בהצעה?
היו"ר איתן כבל
לא קשור אם אני מאמין או לא. אני לא אמרתי שאני מאמין או לא. מתקשר אלי עכשיו המנכ"ל ואומר לי: סליחה, אני מבקש ממך לא להעלות את זה עכשיו.
יואב בן צור (ש"ס)
איזה מנכ"ל?
היו"ר איתן כבל
מנכ"ל משרד האוצר.
דוד אמסלם (הליכוד)
זה קורה לי כל שבוע. אם הממשלה רוצה לעכב היא תעכב.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
חוסר ההסכמה הזה משליך גם על ההצבעות שיהיו פה של חלק חברי הכנסת, נו, מה השאלה בכלל?
היו"ר איתן כבל
טיבי, קיש, בבקשה. מיכל, זה לא דיון אתכם, בכל הכבוד. חברות וחברים, אני אומר את זה לכם באוצר: השעה 13:15, ב-13:45 אני מכנס את הוועדה פעם נוספת, יש לכם זמן עד אז. אם לא, אני מביא את הדיון להצבעה, יהיו פה כמה הצעות ונביא אותן להצבעה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים