ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/11/2016

פרק י"ב, סעיף 60 (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 294

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ט בחשון התשע"ז (30 בנובמבר 2016), שעה 10:55
סדר היום
פרק י"ב, סעיף 60 (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 - רביזיה של חברי הכנסת יעקב אשר ויעל כהן פארן
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

יעקב אשר

בנימין זאב בגין

נאוה בוקר

יעל גרמן

תמר זנדברג

אכרם חסון

רויטל סויד

בצלאל סמוטריץ

יואב קיש
חברי הכנסת
יעל כהן פארן

מיקי לוי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

פרק י"ב, סעיף 60 (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 - רביזיה של חברי הכנסת יעקב אשר ויעל כהן פארן
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אני מבקש להצביע על הרביזיה שהגישה חברת הכנסת כהן פארן וחבר הכנסת יעקב אשר. לגבי הדיון הקודם. אנחנו נצביע ונמשיך את הדיון.

יש לך דקה להציג את הרביזיה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להדגיש נקודה. קודם הגשתי הסתייגויות ונציגת מינהל התכנון לא קיבלה אותן. היא לא נימקה אותן בצורה משמעותית. אני רוצה להעלות דבר אחד שעל בסיסו אני מבקשת לקבל את הרביזיה שלי.

אני חושבת שהחוק נותן מענה לכל ההתניות באשר הן בצורה מאוד רחבה והנושא של קרקעות מזוהמות, גם נאמר לי על ידי שירה, נציגת מינהל התכנון, ממלאת מקום ראש המינהל, שזה לא בדיון כי יתנו לזה מענה כי צריך חלופה.

אנחנו יודעים שכאשר נפתח פתח, הוא נפתח. אני יודעת, ואני אתן דוגמה מאכזיב שיש שם תכנית שהמשרד להגנת הסביבה לדוגמה דרש מהם כחלק מהתניות התכנית לעשות טיהור של האסבסט בתחומים של התכנית ו-500 מטרים מסביבה. מתוך שיקולי בריאות הציבור ומתוך לחץ של היזמים לא בוטלה ההתניה לגמרי אבל מאוד מאוד צומצמה.
היו"ר דוד אמסלם
את כבר נימקת את זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
היא צומצמה למאה מטרים. את זה לא אמרתי. מה שאני מנסה להגיד זה שלעניות דעתי הנושא של קרקעות מזוהמות ספציפית צריך להיות מוחרג בצורה מפורשת בחוק ואת זה אני מבקשת מהוועדה לאשר ולכן אני מבקשת את הרביזיה. תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. רבותיי, אנחנו מצביעים על הרביזיה.
תומר רוזנר
אולי יעקב אשר רוצה לנמק. הוא לא חייב.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא חייב, הוא גם לא ינמק.

מי בעד קבלת הרביזיה כפי שהציגה אותה חברת הכנסת יעל כהן פארן וחבר הכנסת יעקב אשר? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה, אתה הצבעת בעד?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מי נמנע? אין נמנעים.

אני קובע שהרביזיה לא התקבלה. שמונה מול ארבעה. תודה רבה. הישיבה נעולה. אנחנו ממשיכים את הדיון בו התחלנו.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים