ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/12/2016

פרק ה', סעיף 44 (הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור), מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים