ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/12/2016

פרק י' כולו (הסרת חסמים לביצוע מיזמי תשתית לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 374

מישיבת ועדת הכלכלה

יום חמישי, א' בכסלו התשע"ז (01 בדצמבר 2016), שעה 12:30
סדר היום
פרק י' כולו (הסרת חסמים לביצוע מיזמי תשתית לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (מ/1083)
בקשות לדיון מחדש ודיון מחדש
1. מאת חה"כ תמר זנדברג בסעיפים 34(2)-(3) ו-35-38

2. מאת חה"כ דב חנין בסימן ב': הרחבת סמכויות הוועדה לתיאום תשתיות

3. מאת חה"כ יעל כהן-פארן בסעיפים 34(2)-(3) ו-35-38
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

דוד ביטן

דב חנין

רועי פולקמן
חברי הכנסת
תמר זנדברג
מוזמנים:
אודי אדירי - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אלון מסר - רכז תחבורה ציבורית באגף תקציבים, משרד האוצר

הראל שליסל - רפרנט באגף תקציבים, משרד האוצר

גלעד קצב - אגף תקציבים, משרד האוצר

דודי קופל - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

הראלי מזרחי - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

יובל ענתבי - מנהל תחום רישוי וביצוע, משרד האוצר

מירב ליבנה - יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

כרמית יוליס - עו"ד, משרד המשפטים

רוסלאן עותמאן - עוזר ראשי, משרד המשפטים

צחי בר ציון - ייעוץ משפטי, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

טובי הריס - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

אלעד לב - מנהל אגף א' תכנון ובניה, משרד הפנים

שחר סולר - אגף תכנון ובניה, המשרד להגנת הסביבה

בת שבע נחמיה - לשכה משפטית, משרד התקשורת

ראובן קוגן - סמנכ"ל פיתוח, רכבת ישראל

הילה וקסברג - עוזרת לסמנכ"ל פיתוח, רכבת ישראל

שרית דנה - עורכת דין, נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים

תמי בולר - מנהלת מחלקת פרוייקטים סטטורים, חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה

רקפת תיבי - ממונה סטאטורית, חברת מקורות

ישי אשלגי - דובר ומנהל תחום רגולציה, חברת הגז הישראלית - נתיבי גז לישראל

רחל לוטן - מנהלת מח. תכנון סטטוטורי, חברת הגז הישראלית - נתיבי גז לישראל

איילת כהן מעגן - עו"ד, חברת בזק

שגיב חנין - עו"ד מייצג את נגב גז טבעי, חברות למתן שירותים להזרמת גז

מיכל ריבלין - מנהלת אגף תוכן ערוצים ורגולציה, חברת הוט

חגי ירון - מנהל מינהלת הרכבת הקלה, עיריית תל אביב-יפו

יורם נחום - מנהל מחלקת תאום וביצוע הנדסי, עיריית תל אביב-יפו

גיתית הרש - קשרי ממשל, החברה להגנת הטבע

דרור בוימל - רכז תשתיות, החברה להגנת הטבע

אפרת ברנד - לשכה משפטית, מינהל התכנון

ליאור שובכר פרי - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת רכבת ישראל (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: הוט, מקורות חברת המים הלאומית, פורום ה-15 הערים העצמאיות)
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים

פרק י' כולו (הסרת חסמים לביצוע מיזמי תשתית לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (מ/1083)
בקשות לדיון מחדש ודיון מחדש
1. מאת חה"כ תמר זנדברג בסעיפים 34(2)-(3) ו-35-38

2. מאת חה"כ דב חנין בסימן ב': הרחבת סמכויות הוועדה לתיאום תשתיות

3. מאת חה"כ יעל כהן-פארן בסעיפים 34(2)-(3) ו-35-38
היו"ר איתן כבל
בוק טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: רביזיה של חברת הכנסת תמר זנדברג ורביזיה של חבר הכנסת דב חנין.

אני רוצה להבהיר לפני שאני מעלה להצבעה.
לאה ורון
חברת הכנסת זנדברג ביקשה למעשה רביזיה על כל הצעת החוק למעט הסעיף שלא אושר בוועדה.
היו"ר איתן כבל
נמצא פה עו"ד רוזנר, היועץ המשפטי של ועדת הפנים. גברתי היועצת המשפטית, הרשמת, דובר, אורחים נכבדים.

לפני שאני מעלה להצבעה את הבקשה שלך, קודם כל, אני רוצה שנבהיר שאני הולך לאשר רביזיה אך ורק על הסעיף הנוגע לרכבת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מקובל.
לאה ורון
הוראת השעה לתיקון חוק התכנון והבנייה.
היו"ר איתן כבל
בדיוק.

מי בעד הרביזיה ירים את ידו?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה של חבר הכנסת דב חנין נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הרביזיה אושרה.

אני העליתי עכשיו את הרביזיה רק של דב חנין. אחר-כך תבוא תמר.
תומר רוזנר
דב, אתה מסכים מראש שהרביזיה שלך היא רק על הסעיף הזה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן.

תודה אדוני היושב ראש. כולם פה לחוצים בזמן ואני אנסה להיות מאוד תמציתי בתנאי שחברי דוד לא יפריע לי כל שתי דקות.

ביקש ממני דוד ובאופן יוצא דופן איענה לבקשתו, לחסוך את הנאום שלי על חשיבות הרכבת. אמרתי המון דברים על חשיבות הרכבת. תרשמו את זה, אמרתי את זה. זה לא לפרוטוקול אבל זה נאמר.

אחרי שאני אומר את הדברים האלה, כולנו בעד רכבת אבל אנחנו נגד שרכבת, חס וחלילה, תדרוס בדרך אנשים. נדמה לי שהנוסח של ההוראה, כפי שאושרה על ידי הוועדה, מרחיקת לכת מידי ואני אסביר במה מדובר.

לפי מיטב הבנתי, המצב המשפטי היום - אני מפנה לסעיף 261ה' לחוק. החוק נותן לרכבת, בנושא של אותם מנגנונים או אותן מערכות שאנחנו מדברים עליהן, מנגנון מאוד יוצא דופן. הם לא צריכים לבקש היתר בדרך הרגילה. הם פונים ליושב ראש הוועדה המחוזית. יושב ראש הוועדה המחוזית צריך לאשר את הבקשה שלהם תוך חודש. אם הוא לא מאשר תוך חודש - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הוא נכנס להתייעצות עם הרשות המקומית.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מדבר על המסלול הקיים היום. אם הוא לא מאשר תוך חודש, בעצם הבקשה מאושרת.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לעצור אותך שנייה, לשאול את תמר ואז לעשות את החיבור.

תמר, כבר התחלנו את הדיון. אני רוצה לשאול את דעתך. אני לא מתכוון לתת רביזיה על כל החוק. הרביזיה שהסכמתי עליה היא על הרכבת בלבד, על הוראת השעה.
תמר זנדברג (מרצ)
אין בעיה.
היו"ר איתן כבל
אז אני מעלה להצבעה גם את הרביזיה של חברת הכנסת זנדברג.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה של חברת הכנסת תמר זנדברג נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הרביזיה אושרה.
לאה ורון
הבקשה לדיון מחדש על הוראת השעה, חוק התכנון והבנייה, רק על-כך אושרה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, יש היום לרכב מסלול מהיר, יוצא דופן. לפי מיטב הבנתי, הוא לא נמצא בשום מקום אחר בחוק, של להגיש בקשה ולאשר אותה בהליך מהיר תוך חודש. אם זה לא מאושר תוך חודש, זה מאושר. אם אין תשובה תוך חודש זה מאושר. זאת אומרת שאין שום אפשרות לעשות עיכובים. כל הבעיות שאנחנו רגילים לשמוע ממערכות התכנון האחרות לא קיימות מכיוון שיש פה את המסלול המהיר הזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה בטוח שזה עובד כך עד היום?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש פה את היועץ המשפטי והוא יסביר לנו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה הסבר מהיועץ התפעולי.
דוד ביטן (הליכוד)
איך זה עובד היום, קוגן?
ראובן קוגן
אין היום הרשאה שמוציאים אותה בפחות מחצי שנה לשנה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה?
ראובן קוגן
כי יו"ר ועדה מחוזית לעולם לא יעשה שום דבר ולא ייתן הסכמה ויעשה את הכול כדי לשאול את השאלה הנכונה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
פה יש 30 יום.
ראובן קוגן
ה-30 יום זה אם אין תשובה. יש תשובה והיא: לכו תתאמו את הוועדה המקומית. אז אתה חוזר לוועדה המקומית. התשובה היא: תתאמו עם הוועדה המקומית.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אומר היועץ המשפטי שזה לא אם ענו לך: פנייתך התקבלה אלא אם נותנים אישור.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא אמר את זה בישיבה הקודמת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אקריא את החוק, כי מה שהוא אומר זה לא החוק.
היו"ר איתן כבל
לפני שאתה מקריא. אני רוצה לומר משהו לפרוטוקול כדי שגם אתם תהיו בעניין. התקשר אלי הבוקר חברי השר להגנת הסביבה ואמר לי באופן הכי ברור, שהניסוח כפי שהוא מתקיים היום לא מקובל עליו באל"ף רבתי. אני נתתי לו גם את מילתי ואת התחייבותי בעניין, שיימצא הנוסח - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אני אגיד לך מה הוא אומר ולכן הטענה שלו היא לא נכונה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
שנייה, תנו לי רק להשלים לפני שאנחנו מגיעים לנקודה הבאה.

מר קוגן, אני אומר לך שלדעתי , לפי מה שאדוני מספר לנו, הרכבת לא מנצלת את מה שהחוק נותן לה היום. החוק אומר בצורה ברורה ואני מקריא את הנוסח: "לא החליטו מתכנן המחוז בבקשה להרשאה", זאת אומרת, לא קיבלו את ההחלטה, "יראו את הבקשה כמאושרת וכאילו ניתנה הרשאה לפיה".
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם קיבלו החלטה להתייעץ?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אז זה לא החליטו בבקשה. את זה אפשר להבהיר, דרך אגב.
ראובן קוגן
ההחלטה היא בעצם דה-פקטו, שעל מנת שאני אאשר אתה צריך לעשות תיאום עם הוועדה המקומית. זאת ההחלטה. הם אומרים: אני אאשר לך לאחר תיאום עם הוועדה המקומית. לכן העסק הזה פשוט לא עובד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
את זה אפשר להבהיר מבחינתי.
ראובן קוגן
אני לא בטוח שאנשים מהוועדות המקומיות ירצו את זה.
היו"ר איתן כבל
בוא נהיה ממוקדים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ראובן, אני אגיד את השורה התחתונה.
דוד ביטן (הליכוד)
אם זה לא מתבצע בפועל, מה אכפת ל? נעביר את זה וגמרנו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תבינו את השורה התחתונה שלי. אני בעד שהרכבת תוכל לקדם את המתקנים שהיא צריכה כדי לתפעל את עצמה בצורה מהירה. אני בעד זה, אנחנו כולנו בעד זה. נראה לי שזאת טעות, גם מבחינתכם, ליצור מסלול שבו אף אחד חיצוני לא רואה את זה. אתם מוציאים איזו הודעה, אף אחד לא בדק את זה, אף אחד לא ראה את זה. יכול להיות שזה יוצר אחר-כך נזק סביבתי.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מנסה להסביר. זה לא המצב כיוון שהיום היא כמו ההרשאה היא כמו היתר מהיר. אם צריך את משרד להגנת הסביבה שיסתכל, הוא מסתכל.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, את זה ביטלנו.
דוד ביטן (הליכוד)
לא ביטלנו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן ביטלתם.
תומר רוזנר
הם רוצים בלי הרשאה.
דוד ביטן (הליכוד)
הבנייה לא קשורה. הם מדברים על משהו אחר, למשל, על רכבת שתיסע בשמורת טבע. לא אם בונים איזו 50 מטר.
תמר זנדברג (מרצ)
לא, לא.
דוד ביטן (הליכוד)
מה לא? מה הוויכוח עכשיו אם לא על זה שהוא בונה איזה 50 מטר בתחנה? גם ככה התחנה בנויה, אתה לא מבין.
היו"ר איתן כבל
ראובן, אני נותן לך שלוש דקות להסביר מה בדיוק אתם ביקשתם? אני אתן ליועץ המשפטי לתת את התייחסותו. אז יהיה לנו קל להתייחס.
דוד ביטן (הליכוד)
רק דבר אחד קטן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני ביקשתי קודם. אני רוצה להעיר כי זוכר מה שהיה פה. ודאי שאנחנו לא מקבלים את זה על כל מתקני הרכבת. מדובר על קו מסוים במסילה מסוימת, אפילו ממוספר בערך אותם מתקנים כאלה. רק על זה הסכמנו. שלא יגידו שהסכמנו על דברים אחרים. מדובר שזה בתוך תוואי הרכבת.
תמר זנדברג (מרצ)
איפה זה כתוב בחוק שמדובר על קו ספציפי?
דוד ביטן (הליכוד)
לא דיברנו על נוסח, נתנו ליועצים לנסח.
ראובן קוגן
מה שסוכם זה מה שהיה בנוסח.
היו"ר איתן כבל
אנחנו צריכים לראות את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אמשיך את מה שהוא אמר. אני לא מקבל את מה שאמר השר בעניין הזה. אנחנו מדברים על משהו מאוד ספציפי, כהוראת שעה, שהם מחויבים להחליף את זה במהירות כי אחרת לא תהיה רכבת בכלל.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה לומר שני דברים. אכן אישרנו כוועדה הוראת שעה, אבל היא לא ספציפית לקו אחד. שמענו מהרכבת שמדובר בעבודות של חשמול הרכבת, דבר שהוא חשוב גם לנו ואין לנו שום עניין לעמוד מולו.

אבל שני דברים. אחד, הנוסח לא מדבר על איזה פרויקט ספציפי, הוא גורף והוא כללי.

שניים, מה שהטריד אותנו בנוסח שאושר ואנחנו רוצים לתקן דרך הרביזיה הזאת - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא אישרנו נוסח.
היו"ר איתן כבל
תעזבו, מה שהיה היה, אנחנו רוצים לסיים.
תמר זנדברג (מרצ)
מה שאנחנו רוצים לתקן בנושא הזה זה דברים שהם רגישים, שיש להם רגישות סביבתית ונופית מיוחדת גם במסילות האלה. בעיקר מדובר על הסביבה החופית. יש קטעים מסוימים במסילות שעוברות בסביבה החופית, שזה 300 מטר מהחוף. המסילה עוברת שם. אם שם יתווסף מתקן שהוא בגודל ובפרופורציות שהוא מאוד גדול תהיה פגיעה גם בסביבה החופית וגם בנוף.

הדבר השני, זה בסמוך לשמורות טבע והדבר השלישי זה, הגודל של המתקנים האלה.

שוחחתי אתמול בטלפון עם ראובן. ביקשתי ממנו להביא לנו מצע לדיון, לגבי הפרויקט של החשמול, באיזה מתקנים מדובר? כמה ואיפה הם נמצאים? בואו נראה, אולי אין בעיה ולא מדובר בכלל בסביבה החופית וזה הכול במקומות אחרים ואפשר להשאיר את הנוסח כמו שהוא? אולי זה אחד או שניים שאפשר לעשות לגביהם תיקון ספציפי? אולי החוק פה הולך להחריב את כל החוף, ונחליט לוותר.
דוד ביטן (הליכוד)
כתוב "המיועד לשליטה ובקרה", זה לא הכול.
תמר זנדברג (מרצ)
ברור, אבל זה לא רק לחשמול, זה כל שליטה ובקרה.
היו"ר איתן כבל
ראובן, בבקשה.
ראובן קוגן
סעיף 261ה שמדבר על הרשאה למבנה דרך הוחל על כל מבני הדרך - - -
היו"ר איתן כבל
ראובן, התחלת רע.

אני רוצה לדעת בדיוק. ביקשנו לעשות אל"ף , בי"ת, גימ"ל, דל"ת. זה מה שאני מבקש ממך. בלי סיפורים עכשיו.
ראובן קוגן
אז אני מקצר את כל הדיון של 6 שעות ביום ראשון. בסוף מה שביקשנו ומה שנתנו לנו זה לעשות פרויקט שנקרא "החלפת איתות". איתות זאת המערכת ששולטת בתנועת הרכבות. החלפת איתות שכוללת החלפה של כ-15 מבנים כאלה לאורך המסילה והחלפה בין איתות חשמלי לאיתות אלקטרוני. הגודל של המבנה הזה הוא גודל שאני לא יודע להתפשר עליו מבחינה פיזית.
רועי פולקמן (כולנו)
204 מ' כדי למחשב?
ראובן קוגן
תזכרו שזה על מסילה שהיא 100 קילומטר. אתה לא רואה אותו ולא פלא שאף אחד לא ראה אותו עד היום. ההחלטה היא לשנתיים כדי שנוכל להספיק ולהקים אותם. אני נמצא במכרזים בשני הקטעים האלה הנותרים. אחד כבר נמצא בביצוע. כל הדבר הזה הוא גם בגלל הדחיפות שלו וגם בגלל המסוימות שלו. בזה הוועדה הלכה לקראת הרכבת ואמרה: תקשיבו, פה אני אתן לכם הקלה שנהניתם ממנה עד עתה ועכשיו רוצים לקחת את זה חזרה.

לשאלה שלך תמר, מבחינת המיקומים הרגישים. מתוך 15 עד 20, יש אחד שהוא נמצא בסביבה החופית, כהגדרתה כ-300 מטר, בקיבוץ החותרים. כדי שהוועדה תהיה רגועה, אין לי בעיה להגיד ששם נשה הרשאה כמו שביקשתם לכל היתר. אבל, אני מבקש. תזמינו אותי, בבקשה, בעוד שלושה חודשים כדי שאני אדווח לכם איך כתוב בחוק באמת מתורגם לשטח. אם בעוד שלושה חודשים תגידו: לפני חודשיים קיבלתי הרשאה ואין בעיה, אז באמת אין בעיה. אבל אם אני אבוא ואגיד לכם שבסוף השלושה חודשים האלה אני באותו מצב, כי עכשיו אני נמצא בין מחלקת איכות הסביבה בעיריית חוף הכרמל או במחלקת התחבורה, אז תחליטו אם אתם רוצים להשאיר את התשתיות במצב הזה, או שאתם באמת רוצים לקדם אותם ולא רק לחוקק חוקים. זאת הבקשה שלי.
היו"ר איתן כבל
היועץ המשפטי.
תומר רוזנר
רק להבהיר לחבר הכנסת ביטן את המסגרת הנורמטיבית למה שמבוקש ולמה שניתן בהוראת השעה לשנתיים למפעיל מסילת רכבת ארצית, כלומר הרכבת הכבדה,

ניתנה אפשרות להחליף מתקנים קיימים כאלה, שאנחנו לא יודעים מה גודלם הנוכחי, במתקנים חדשים שהוגדר גודלם עד 200 מטרים ובגובה עד 4.2 מטרים, שיהיו בסמיכות לאותם מתקנים שכבר קיימים.

השינוי המהותי הוא, שבמקרה הזה לא יצטרכו לבקש הרשאה בכלל ואין סימון בתכנית של המקום הזה. כל מה שהרכבת תצטרך לעשות זה למסור הודעה לרשות המקומית - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוספנו גם שהמתקן הקיים ייהרס.
תומר רוזנר
נכון, אתה צודק, שהמתקן הקודם ייהרס.

השינוי מהמצב המשפטי הקיים הוא, שבמצב המשפטי הקיים נדרשת הרשאה וכאן מבקשים שלא תידרש שום הרשאה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז יש לי הצעת פשרה קטנה. מכיוון שיש לנו רק מקרה אחד של הסביבה החופית, אז בואו נחריג אותו מהנושא הזה.
תמר זנדברג (מרצ)
יש אחרים בשמורות טבע?
דוד ביטן (הליכוד)
זאת ההצעה שלי כדי שנוכל להתקדם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש אזורים רגישים בתמ"א 35?
ראובן קוגן
לא בפרויקט הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אפשר להגדיר את הפרויקט הזה?
היו"ר איתן כבל
אפשר להגדיר את הפרויקט.
דוד ביטן (הליכוד)
תמר, מקובל עליך שנחריג?
תמר זנדברג (מרצ)
כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ראובן, איך אפשר להגדיר את זה בחוק? בפעם הקודמת הרעיון עלה תוך כדי הדברים שדיברת. אמרת: אני לא הולך לעשות את זה בכל המקומות. זה במקום ספציפי מסוים, בקו מסוים כזה או אחר. איך אפשר להגדיר את זה בחוק?
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
רועי פולקמן (כולנו)
ראובן, מה נעשה משהו ספציפי. בוא נגדיר ספציפית. תסמן את אותם מקומות. תיתן איזו דלתה מסוימת ואז נהיה רגועים. זה באמת אירוע חריג ורגיש. בוא נגדיר ספציפית. להם תקבל פטור מהרשאה, למעט האירוע בסביבה החופית. אפשר להביא תכנית? רשימה?
ראובן קוגן
תגידו מה שכל אחד מכם רוצה.
דוד ביטן (הליכוד)
תחריג את החופים.
היו"ר איתן כבל
יש עוד משהו שאתה רוצה להחריג?
דוד ביטן (הליכוד)
רק את זה.
היו"ר איתן כבל
אנשי המשרדים, האם יש מישהו שרוצה להתייחס לנושא אני אודה לו לפני שאני מסכם?
שחר סולר
אני ראש אגף תכנון במשרד להגנת הסביבה.

דבר ראשון, ההחרגה מהסביבה החופית היא חשובה מאוד כך שזה כיוון נכון. לגבי שטחים ברגישות סביבתית נופית בתמ"א 35, אני לא יודע אם זה נבדק.
תמר זנדברג (מרצ)
הוא אמר שאין.
שחר סולר
עוד דבר שצריך להוסיף. אם כבר הכנסתם שהמבנה ייהרס וצריך להרוס את המבנה הקיים, צריך לכתוב שהשטח ישוקם. אנחנו מכירים במקומות אחרים שהורסים מבנים ומשאירים הכול בשטח.
היו"ר איתן כבל
מקובל.
דוד ביטן (הליכוד)
הצעה נכונה.

אלעד לב ממשרד הפנים.
אלעד לב
אני מאגף תכנון ובנייה במשרד הפנים.

קשה לעשות תכנון מהיר וממוקד בדברים האלה. אם לגמרי מקצרים או מדלגים על התכנון זה יוביל לערכאות אחרות ואז הדרך הקצרה תהיה ארוכה. מדובר פה על מבנה בעל נוכחות, בערך בגודל של החדר הזה, על מסילה שאין לה נוכחות. זה לא רק בשטחים רגישים, זה בכל שטח. יש לזה השפעות.
היו"ר איתן כבל
בעצם אתה פותח לנו פרשה חדשה.
אלעד לב
לא, זאת הפרשה שהיתה בדיון הקודם.
דוד ביטן (הליכוד)
איזה בעיות יכולות להיות? בסך הכול לוקחים מבנה חלול ושמים בו משהו. איזה בעיות?
אלעד לב
כשאתה מתכנן מבנה בגודל של המבנה הזה. בשנה שעברה אושר פה הליך מקוצר בתכנית עבודה בלי היתר, אבל עדיין בהליך תכנוני כלשהו. מבנה באותו גודל שאושר ל"נתגז", חייבים תסקיר השפעה על הסביבה. תסקיר השפעה השוואה על הסביבה זה לא רק עצים ופרחים. זה גם בדיקה תכנונית, לראות שאפשר להצמיד תשתיות.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה על שטח בנוי כבר, קיים.
רועי פולקמן (כולנו)
הוא צודק, זה שטח בנוי.
דוד ביטן (הליכוד)
יש שם מבנה קיים. הורסים אחד ובונים אחד.
דוד ביטן (הליכוד)
לא הכול יהיה 200 מטר.
היו"ר איתן כבל
דרור, בבקשה.
דרור בוימל
אני מהחברה להגנת הטבע, מרכז תכנון ותשתיות.
דוד ביטן (הליכוד)
או, הגיעה אלינו החברה להגנת הטבע אז בכלל.
דרור בוימל
אנחנו משתדלים להגיע לכל מקום חשוב.

אני אציג שתי נקודות עיקריות. אנחנו מדברים על 15-20 מתקנים. אני לא מכיר את הרשימה. הרבה פעמים אלה מתקנים שהוקמו בעידנים אחרים, שהנושא של הבדיקות הסביבתיות ובחירת המיקום היא לאו דווקא היתה הבחירה המיטבית. בגלל זה הליך ההרשאה יכול להביא אותנו למקום שנמצא ברמה של עשרות מטרים או מאות מטרים למקום שסביבתית הוא יכול להיות טוב יותר.

נקודה שנייה. אם אנחנו הולכים למקום של פטור מהרשאה, חשוב שהתהליך יחייב השתלבות נכונה בסביבה, השתלבות נכונה בנוף. אם צריך הקטנת ממדים במקום מסוים - - -
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
דרור בוימל
חשוב שהתהליך יחייב התחשבות נכונה בסיבה בנוף.
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה שנכתוב את זה.
כרמית יוליס
אני מרכזת את תחום הנדל"ן בייעוץ וחקיקה משרד המשפטים.

אני חושבת שהאיזונים שאתם מגיעים אליהם מפחיתים במעט את הפגיעה ברובד הסביבתי, אבל העמדה שלנו שההסדר הזה הוא שגוי ואנחנו לא חושבים שנכון לתמוך בו. הוא מהווה חריג לכללים הרגילים של תכנון ובנייה, גם ביחס למתקנים שרלוונטיים לדרך או למסילות ברזל. יש איזו היררכיה שהחוק חשב עליו. כשאנחנו מדברים על מבנה דרך, שהוא טעון הליך של הרשאה, אז ראשית, הוא צריך להיות מסומן בתכניות. שנית, הוא אמור באמת לעבור את אותו של הליך. כשאנחנו מעבירים אותו להליך של מתקן דרך, שזה מה שההצעה מבקשת לעשות, הוא יהיה פטור מכל הליך. זה דבר שנראה לנו שגוי, גם ברובד של מדרון חלקלק. מחר בבוקר יבואו חברות תשתית אחרות ויבקשו אותו דבר.
היו"ר איתן כבל
המדרון החלקלק קיים כל הזמן ועוברים עליו.
כרמית יוליס
הם יבקשו את אותו דבר ואני לא חושבת שניתן יהיה להצדיק את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
לפחות התיקונים שאנחנו עושים הם חיוביים אבל לא באישיו הכללי.
היו"ר איתן כבל
ראובן, בבקשה.
ראובן קוגן
אמרה כרמית בצדק, שהיום על-מנת לקבל הרשאה צריך סימון בתכנית. יכול להיות שהדבר הנכון - - -
היו"ר איתן כבל
ראובן, אני רוצה להגיע לנקודה ולסכם אותה. זה לא שאלות ותשובות. אני רוצה להתקדם. הבנתי את העניין של ההחרגה וגם את הבעיה שמציגה כאן נציגת משרד המשפטים. הציג את זה גם נציג החברה להגנת הטבע. הציג את זה גם נציג משרד הפנים. אנחנו צריכים לראות איך מביאים את העניין הזה לכדי הסדרה נקודתית סביב העניין הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל בלי לפגוע במטרה העיקרית, לעשות את זה מהר.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לומר כך ליועצים המשפטיים. בניסוח צריך להיות ברור שמדובר בפרויקט חשמול ספציפי של קו ספציפי.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, זה לא קו אחד.
היו"ר איתן כבל
ראובן, אני רוצה שתגדיר לי עכשיו אתה. בשלב הראשון, קודם כל בכל הנוגע לעניינים של הגנת הסביבה. תוסיף גם את מה שהוסיף הנציג מהמשרד להגנת הסביבה לגבי השיקום.
תומר רוזנר
אדוני היושב ראש. אתה מדבר על שני תיקונים כרגע. התיקון הראשון הוא להחריג את הסביבה החופית והתיקון השני הוא להתנות את הבנייה הזאת בשיקום האתר שנהרס.
ראובן קוגן
אי אפשר להתנות בנייה בשיקום כי עוד לא נהרס כלום.
היו"ר איתן כבל
לא משנה, נמצא את הניסוח.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חובה לשקם.
דוד ביטן (הליכוד)
באת עם שופל והרסת את היער ליד כדי לבנות את המבנה? צריך לשקם את היער. לזאת הכוונה.
ראובן קוגן
מדובר פה בפרויקט החלפת איתות בקו נהרייה שפיים. הוא לא החשמול עצמו. החשמול זה פרויקט אחר. מדובר בהחלפת איתות קו נהריה-שפיים. אני מבקש שבאותו מקום ספציפי של החותרים, מאחר שחוקית לא ניתן להוציא הרשאה בגלל שזה לא מסומן בתכנית, זה יהיה באישור של המשרד להגנת הסביבה, שבסוף רוב הבעיות הן שם.
היו"ר איתן כבל
ראובן, אתה קפצת מדרגה. אתה רק מקלקל, אתה לא עוזר. אתה תעשה את העבודה שלך ואני אעשה את העבודה שלי.

ראובן, אני מבקש את הדבר הבא: סיכמנו שמדובר בקו נהריה-שפיים, בהחרגת הסביבה החופית ובהתניית שיקום. .

שנית, אני רוצה אדוני יודיע לנו עד שבוע הבא שהוא בדק את כל המתקנים בכל הפרויקט ויודיע לנו שאף מהם, חוץ מאחד, לא נדרשת לו הרגה ברוח הדברים של השיחה כאן.
תומר רוזנר
כלומר באזור רגיש לפי תמ"א 35.
תמר זנדברג (מרצ)
רגישות סביבתית נופית גבוהה בתמ"א 35.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה אזור רגיש? אני לא מסכים לזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא היה.
היו"ר איתן כבל
תנו לי לסיים. עשיתי דברים קצת יותר קשים.

ראובן, תקשיב לי. כשאנחנו מדברים על דברים לבדיקה אני לא עושה התניה. אני רק רוצה שתגיד לי שאין כאן סביבה חופית ואין כאן אזור רגיש.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה אזור רגיש?
היו"ר איתן כבל
שזה בתוך שמורת טבע. זאת ההחרגה שעשינו.
דוד ביטן (הליכוד)
אז אולי אי-אפשר לעשות כלום?
היו"ר איתן כבל
הוא אומר שאין כזה. אני רק רוצה שהדברים יובהרו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה יודע בטוח?
שרית דנה
אני מנת"ע. אני רוצה להציע הצעת שיפור.
היו"ר איתן כבל
זה מדאיג אותי להשתפר כמו נת"ע.
שרית דנה
נת"ע היא מושלמת.

אפשר לומר, גם ביחס לסביבה החופית וגם ביחס לשטחים רגישים, שבשטח כזה אפשר ללכת למנגנון הזה ובלבד שניתן אישור מהמשרד להגנת הסביבה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, לא.
היו"ר איתן כבל
שרית דנה, אני מתנצל שלא זיהיתי אותך ממבט ראשון.
ראובן קוגן
אין בעיה. מכיוון שהיום חוקית לא ניתן להוציא הרשאה בלי שיש סימון, אני צריך לבוא ושיגידו לי שניתן לעשות את זה למרות שאין סימון.
היו"ר איתן כבל
ראובן, שאלוהים ישמור אותי למה לא מלמדים אתכם איך להופיע ולהציג.
דוד ביטן (הליכוד)
יש לו ניסיון, הוא מופיע שנים.
היו"ר איתן כבל
הוא לא באוצר, שם הוא היה מכריח אותנו להצביע.
ראובן קוגן
אני מבקש, לא מכריח. גם שם ביקשתי.
לאה ורון
הוא עשה את זה טוב.
היו"ר איתן כבל
נכון.

כל העניין הוא שאתם פשוט חופרים לי. שלא ייווצר מצב ויתברר שיש עוד מקום.

דבר אחרון. אני רוצה לבצע את ההתאמה, עד כמה שניתן, אל מול מה שאמר נציג משרד הפנים. יש פה באמת עניין שהוא תקדימי. אני לא רוצה שנעבור את כל המסלול שאנחנו נדרשים להתמודד עם זה אבל אתם לא חיים לכם עכשיו באיזה עולם שהוא רק שלכם. אחר-כך יצטרכו להסביר מי תכנן? מי אמר? למה אמר?

אה לא צריך את זה. אני צריך עין מקצועית שלא מעכבת אבל שבכל זאת מישהו מסתכל על זה.
ראובן קוגן
מסתכלים על זה. כל הודעה על הקמה כזאת הולכת לוועדה מקומית.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להזכיר לך שגם את החניון - - -
ראובן קוגן
שם היה היתר כדת וכדין.
היו"ר איתן כבל
זה בקל וחומר.
ראובן קוגן
כבוד היושב ראש. כל מתקן כזה אנחנו מודיעים לרשות מקומית חודש מראש. אם יש בעיה הם מעירים. זאת העין שבוחנת אותנו. אני חושב שהעין הזאת היא מספיק מקצועית ואף אחד לא רב באמת עם הוועדה מקומית.
דוד ביטן (הליכוד)
מה שמשרד הפנים אמר, תעזוב.
היו"ר איתן כבל
לא, אני לא עוזב.

אם אתה אומר שממילא רוב העניינים שלך נמצאים לפתחו של המשרד להגנת הסביבה - - -
ראובן קוגן
רק בסביבה החופית. מה, לכל דבר?
היו"ר איתן כבל
לא לכל דבר ביקשתי, אני מדבר על הסעיף הזה.
ראובן קוגן
על חותרים? בסדר. המשרד להגנת הסביבה יאשר לי. אני מחריג אותו בכלל. אבל בגלל שמדובר בסביבה חופית - - -
תמר זנדברג (מרצ)
בתוך הקו הזה יש תחנה אחת - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הרשאה רגילה. קיבל 14 מקומות? יפה. שם ההרשאה תהיה רגילה ואין תנאים. החרגנו את החותרים.
היו"ר איתן כבל
קיבלתי. היועץ המשפטי לחש לי והבנתי.
תומר רוזנר
אני אסכם את שלושת הנקודות.

נקודה ראשונה: הוראת השעה תתוקן כך שתוחרג ממנה הסביבה החופית.

נקודה שנייה: יוגדר פרויקט ספציפי, שהוא פרויקט החלפת איתות במסילת הברזל מנהריה עד שפיים.

הנקודה השלישית: לאחר הריסת המבנה הקיים יהיה שיקום.
אפרת ברנד
אני מהלשכה המשפטית במנהל התכנון.

הערה קטנה לנוסח שהועבר. כתוב שזה יוכל להיות מוקם בסמוך למסילת הברזל. אם אפשר, לכתוב שזה יוקם בתחום מסילת הברזל.
תומר רוזנר
ממש לא.
אפרת ברנד
בתחום השטח שמסומן - - -
ראובן קוגן
בסמוך למבנה קיים ובתחום רצועת הרכבת.
דוד ביטן (הליכוד)
אז עכשיו אתם מסכימים, משרד המשפטים?
היו"ר איתן כבל
מי בעד? ירים את ידו.

חברת הכנסת תמר זנדברג תצביע במקום עיסאווי פריג'.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

נמנעים – אין

פרק י' כולו (הסרת חסמים לביצוע מיזמי תשתית לאומית), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, כולל התיקונים שנתקבלו, נתקבל.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה, אושר.

הבקשה לרביזיה של יעל כהן פארן, בהיעדר מי שיציג אותה, לא הועלתה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:20.

קוד המקור של הנתונים