ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 30/11/2016

פרק י"ב, סעיף 60 (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 293

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ט בחשון התשע"ז (30 בנובמבר 2016), שעה 9:40
סדר היום
פרק י"ב, סעיף 60 (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

סעיפים (1) עד (4)
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

יעקב אשר

זאב בנימין בגין

נאוה בוקר

יעל גרמן

תמר זנדברג

אכרם חסון

רויטל סויד

בצלאל סמוטריץ

חמד עמאר
חברי הכנסת
יעל כהן פארן

ניסן סלומינסקי

אוסאמה סעדי
מוזמנים
שחר סולר - ראש אגף תכנון, המשרד להגנת הסביבה

כרמית יוליס - עו"ד, ראש אשכול נדל"ן, משרד המשפטים

דוד פרוינד - עו"ד, משרד המשפטים

מירי כהן - סגנית ראש מטה הדיור, משרד האוצר

שירה ברנד - עו"ד, מינהל התכנון, משרד האוצר

עמית שטאובר - עו''ד, משרד האוצר

אורי דביר - אגף התקציבים, משרד האוצר

אינה טבק - מרכזת בכירה – תכנון מתארי ארצי, משרד הבינוי השיכון

עמיר שקד - עו"ד, הלשכה המשפטית, רשות מקרקעי ישראל

איתן עטיה - מנכ"ל פורום ה-15

מירה סולומון - עו"ד, יועצת משפטית מרכז השלטון המקומי

שלום זינגר - יועץ למרכז השלטון המקומי ופורום ה-15

גיתית ויסבלום - החברה להגנת הטבע

מילכה כרמלי - ראש תחום תכנון וקרקעות, מרכז המועצות האזוריות

רחל וידר - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג/ת את פורום 15 הערים העצמאיות

יגאל אכטנברג - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ)
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

פרק י"ב, סעיף 60 (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016

סעיפים (1) עד (4)
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. בנושא פרק י"ב, סעיף 60 (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, סעיפים (1) עד (4), הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

את הדיון אנחנו סיימנו שלשום. אני רק ביקשתי התייחסות ובעצם סגירה של ארבעה נושאים והייתי מבקש שתומר ייקח את זכות הדיבור.
תומר רוזנר
אני אציג לכם את השינויים שהוכנסו בנוסח שמונח בפניכם. הנוסח שמונח בפניכם משקף בעצם את מהלך הדיון בוועדה ואת השינויים שביקשה הוועדה במהלך הדיון.

לנושא התכנית הכוללנית, פסקה (2). לגבי נושא תכנית המתאר הארצית, השינוי העיקרי הוא שכדי שתכנית מתאר ארצית לא תבוא לממשלה באופן רגיל אלא בברירת מחדל, שאם הממשלה לא מתייחסת, היא עוברת – הקביעה שהשינוי הוא לא מהותי תהיה קביעה של המועצה הארצית ולשרי הממשלה יינתנו 14 ימים.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה המשמעות? תסביר לי את המשמעות.
תומר רוזנר
הצעת הממשלה הייתה שתכנית מתאר ארצית שהיא בעצם ביצוע של תכנית מתאר ארצית קודמת, לא תצטרך לבוא לאישור פוזיטיבי של הממשלה אלא תוגש לממשלה ואם שר רוצה לברר אותה, הוא צריך להגיש בקשה תוך 14 ימים. הובהר שאם יש בתכנית שינוי לא מהותי, המועצה הארצית צריכה לקבוע שמדובר בשינוי לא מהותי כדי שהמנגנון הזה יפעל.

הנושא השני, הנושא של תכנית מתאר כוללנית. ביקשה הממשלה לאפשר הוראות מפורטות בתכנית מתאר כוללנית. סוכם שזה יהיה לצורכי ציבור ולתשתיות מקומיות ובלבד שניתנה לכך הסכמה של הוועדה המקומית הנוגעת בדבר. אם היא ביקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לגבי ההתניות?
תומר רוזנר
עכשיו אנחנו מגיעים לנושא השלישי של ההתניות. לגבי ההתניות נעשו שינויים רבים מאוד. אני אנסה לסקור אותם בקצרה.

האחד, קודם כל, כל בקשה כזאת של שינוי צריכה להתפרסם להערות הציבור בדרך שיקבע מוסד התכנון הרלוונטי.
היו"ר דוד אמסלם
יש שיתוף ציבור?
תומר רוזנר
יש שיתוף ציבור. זה יתפרסם למשך 15 ימים. מוסד התכנון צריך לתת את ההחלטה שלו בבקשה הזאת תוך שישים ימים.

השינוי השני והוא השינוי החשוב. ההרחבה של התנאים שאפשר לבטל או לשנות, כפי שאמרנו כיום זה קיים כבר בחוק לגבי תשתיות ודרכים - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מתנצלת. אני צריכה ללכת לרביזיה. אני מתנצלת שבאמצע ההסבר המלומד אני צריכה לעזוב.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
תומר רוזנר
כפי שאמרנו, בחוק הקיים כבר קיים הנושא של תשתיות ודרכים. הרחבה שביקשו לכל תנאי – כאן אני אומר איזה שינוי קטן שאני חושב שצריך לעשות בנוסח – מה שמבקשים כאן זה להרחיב את זה, כמו שאמרנו, לכל תנאי שהוא והוועדה ביקשה, וכך סוכם בנוסח, שזה יהיה רק לתכניות למגורים, רק מגורים או תומכות מגורים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא הבנתי.
תומר רוזנר
האפשרות לשנות תנאים שאינם קשורים לתשתיות ודרכים, שזה אפשר בכל תכנית, תהיה אפשרית רק במגורים או בתומכות מגורים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא יהיה למשהו מסחרי.
תומר רוזנר
נכון.

הנקודה הנוספת היא מי רשאי לבקש את הבקשה הזאת. היה חשש של הצפה ודברים כאלה. נקבעה הגבלה שרק מי שרשאי להגיש את התכנית, הוא זה שיכול לבקש שינוי התנאים שבה שזה אומר שזה או גוף ציבורי – בגדול אני אומר – או מי שיש בידיו 75 אחוזים מהזכויות בקרקע. בגדול, כמובן יש מקרים נוספים אבל זה העיקר. אלה המקרים העיקריים. תשתיות ודרכים, השארנו כמו שהיה.

הנושא האחרון שהוכנס לבקשתכם חברי הכנסת, היה זה שמוסד התכנון חייב להתחשב בשינוי הנסיבות ובפרק הזמן שחלף מאז נקבעו התנאים כדי שלא יבואו יום אחרי שאושרה התכנית ויבקשו שינוי של תנאי שנקבע ויעשו את התכנית פלסתר.

הדבר האחרון, בקשה שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
רגע. מה הוחלט כאן? כמה זמן?
תומר רוזנר
לא הוחלט לגבי הזמן אלא כרגע ההצעה היא, לפי בקשת הממשלה. זה בעצם מה שהממשלה הייתה מוכנה להסכים לו, שמוסד התכנון צריך לתת את החלטתו בשים לב לחלוף הזמן ולשינוי הנסיבות. זאת אומרת, אין הגדרה ספציפית של פרק זמן.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אמרנו שלושים ימים.
תומר רוזנר
כמה זמן עבר מאישור התכנית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ישנה או לא ישנה.
תומר רוזנר
כן. בדיוק.

הדבר האחרון הוא שהחלטה כזאת, אחרי שהיא מתקבלת, צריכה להתפרסם ברשומות.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי מה שאמרה שירה. כל מספר בעצם הוא טעות. בתכנון הבנייה יש איזשהו סעיף שבעצם כן נותן מספר?
שירה ברנד
לא. למשך זמן שחלף ממועד אישורה של תכנית?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
שירה ברנד
בתכנון הבנייה קובעים שמוסד התכנון יכול לקבוע מועד תוקף לתכנית ומועד פקיעה, אבל מוסד התכנון קובע את זה ולא החוק.
תומר רוזנר
לא. זה לא מדויק.
שירה ברנד
איפה קובע החוק?
תומר רוזנר
למשל בכל הנושאים שאפשרנו הקלות כמותיות, הקלות ליישובי מיעוטים, הקלות בכל מיני דברים כאלה. קבענו תכניות שעבר פרק זמן מסוים מוגדר בחוק מאז הם אושרו. יש מקרים בהם קובעים פרקי זמן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה קובע ספציפית.
תומר רוזנר
לא לתכנית ספציפית. אמרנו למשל היכן אפשר לתת הקלה כמותית של תוספת יחידות דיור, אם – אני לא זוכר את המספר – התכנית אושרה לפני 2011. זאת אומרת, חלפו חמש שנים.
שירה ברנד
מדברים על דברים שהם שינוי נסיבות. שיכול לקרות אחרי חצי שנה, אחרי שנה ואחרי שבע שנים. כל מספר שנקבע, יהיה טעות. אבל זה כן יכול לקבוע ולומר שמשך הזמן הוא משמעותי. אם עבר חודש, כנראה שזאת החלטה לא כל כך סבירה ומן הסתם גם בית המשפט יבטל אותה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא מתנהלים כל היום בבתי המשפט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל זה יגיע לבתי המשפט.
שירה ברנד
כשההחלטה לא סבירה, והחשש הוא מהחלטות לא סבירות.
היו"ר דוד אמסלם
יש החלטה שהיא סבירה, שהיא נכונה, ההחלטה היא נכונה אלא שלא עבר מספיק פרק זמן. זה הסיפור כאן.
שירה ברנד
למה זה רלוונטי?
היו"ר דוד אמסלם
לכן זאת לא שאלה של סבירות.
שירה ברנד
ודאי שכן. זה חלק מהשיקולים.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר שבסופו של דבר אני מקבל רק דבר אחד ממה שאת אומרת, שבעצם קשה לנו לתחם את זה בזמן קבוע. אנחנו משאירים את זה כדגש כדי שהם יבינו שזה שיקול.
שירה ברנד
שיקול משמעותי.
היו"ר דוד אמסלם
זה שיקול משמעותי בקביעה שלהם גם במסגרת החוק למרות שאני יכול להגיד לך שכשהייתי בירושלים, היו תכניות שלא אישרו אותן בתוספות שלהן אם לא עברו חמש או שבע שנים. אני כבר לא זוכר כמה זמן אבל היה לנו את זה גם בעירייה, גם אם הבן אדם צודק. אם הוא לא צודק, בכלל לא חשוב.

רבותיי, הסתייגויות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת לשאול שאלה. אני רוצה את היועץ המשפטי. קודם כל, שוב, אני מתנצלת, הלכתי להצביע על רביזיה. הייתי רוצה לדעת במקרה שבאמת יש הפניה, בוא נאמר כמו בתכנית תע"ש רמת השרון, שיש צורך לטהר שטחים, לטהר את כל השטחים לפני שהם מוציאים היתרי בנייה, שם זה אפילו לפני שמוציאים את זה למכרז. מה קורה במקרה הזה? אני רוצה להבין את התהליך. האם החוק הזה יאפשר להעביר את התב"ע בלי טיהור? בלי ההתניה?
תומר רוזנר
אם מוסד התכנון ישוכנע שיש דרך אחרת להשיג את מה שהתנאי הזה נקבע לגביו, התשובה היא כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
איזה מוסד תכנון?
תומר רוזנר
זה שקבע את התנאי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כל שרשרת המזון.
שירה ברנד
לצורך העניין, הוועדה המחוזית.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, הסתייגויות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש הסתייגויות שהגשנו בכתב ויש הסתייגויות נוספות בעל פה. האם להקריא את הכול?
היו"ר דוד אמסלם
מה שהגשתם בכתב, הוא בכתב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
השאלה אם להקריא או רק לדבר.
תומר רוזנר
אם את רוצה הסתייגויות בכתב, את לא חייבת להציג אותן.
היו"ר דוד אמסלם
מה שבכתב, תשאירי כך. מה שלא והוא בעל פה, תדברי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
החוק הזה הוא מאוד בעייתי.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אקריא אותה. אני רק מתחילה. החוק הזה הוא מאוד מאוד בעייתי וההצעות שלי הן יצמצמו את הנזק האפשרי של החוק. צריך לזכור שהפוטנציאל של הנזק הוא מאוד גדול. החשש הגדול ביותר שלי הוא שיאפשרו לדלג על התניות של טיהור קרקע, זיהומי קרקע ויקימו שכונות על קרקעות מזוהמות כשיש היום אלפי מוקדים בארץ של קרקעות מזוהמות מכל מיני סיבות, מתעשייה, מתחנות דלק, בוודאי מתקני צבא, שאין עליהם שום מידע, אין סקרי קרקע, יש אולי שלושה אחוזים מהאלפים האלה שיש עליהם מידע מעמיק על גודל האירוע. הדילוג על ההתניות האלה יפגע בבריאות הציבור.

אני רוצה להגיע לעצם ההסתייגויות. קודם כל, ההסתייגות הראשונה, מעבר להסתייגויות שהגשתי בכתב, היא שאני מבקשת שכל החוק יהיה הוראת שעה מוגבלת בזמן לשנתיים ולא כשינוי קבוע של חוק התכנון והבנייה.

הנקודה השנייה היא להחיל את החוק על תכניות מפורטות בלבד מכוחן אפשר להוציא היתר בנייה ולא על תכניות כוללניות ולא על תכניות תשתיות לאומיות. באמת רק על תכניות מפורטות כי זאת גם הרלוונטיות שלו.
תומר רוזנר
זה חל רק על תכניות כאלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה חל רק על תכניות כאלה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר. כדי להדגיש את זה, ההצעה שלי היא להוסיף לאחר המלים "נקבעו בתכנית המאפשרת הוצאות היתרי בנייה".

הנקודה השלישית היא שיש צורך להגביל את הרשאים להגיש את הבקשה לביטול ההתניות. כדי למנוע ביטול התניות שלא לצורך ולא באמת רלוונטי ומקצועי, ומי שממש מכיר את העניין, זאת הוועדה המקומית. שלא יאפשרו לרשות מקרקעי ישראל או לכל מיני משרדי ממשלה או בוודאי לא לגורמים מהמגזר הפרטי ויזמים שלכולם יש עניין לממש את התכנית והכול בסדר אבל אנחנו רוצים שלא ידלגו שוב על האלמנטים שיכולים לפגוע בציבור. אני מציעה למחוק את המלים "לבקשת מי שרשאי להגיש את התכנית לגבי הקרקע הנוגעת בדבר" ובמקום זאת לכתוב "לאחר שהוגשה לו בקשה מנומקת של הוועדה המקומית".

הנקודה הרביעית מאוד מאוד חשובה. לצמצם ולהגדיר באופן מדויק יותר את הנושאים הניתנים לשינוי. אני מציעה להגדיר רשימת נושאים והיא לא תיעשה כאן בחוק אלא לומר שאנחנו רוצים להוסיף לאחר המלים "או תנאים אחרים הנוגעים לביצועה" את המלים "הכלולים ברשימה שאישר השר באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת".
תומר רוזנר
את מתכוונת לשר האוצר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
היום שר האוצר אחראי אבל בעתיד אולי זה יהיה אחרת.
תומר רוזנר
אבל זאת הכוונה. אין הגדרה בחוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, זאת הכוונה. הכוונה היא להגדיר בצורה מאוד מדויקת. כאן אני באה בקריאה לצמצם את הרשימה של הנושאים שניתנים לשינוי. הרי לא יתכן שיקימו מגדלים או בניינים על קרקע שמזוהמת באסבסט ולא יתנו שום התניות לבדוק את הקרקע, יבטלו את ההתניות של בדיקת הקרקע, ניקויה וטיהורה.

הנושא הנוסף הוא לגבי הזכות להתנגדות הציבורית, השימוע. חשוב מאוד לשמור על ההליך השקוף לציבור ושיתוף הציבור.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני חושבת שקיבלו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
כפי שהקראנו. אנחנו דיברנו ותומר התייחס לנושא.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רק אומר למה הכוונה. שבסוף סעיף (ג1)(א) יימחקו המלים "מוסד התכנון יחליט על דרך פרסום הבקשה והליך שמיעת ההערות". אם זה לא שונה.
תומר רוזנר
זה מה שמוצע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה מה שמוצע, ואני חושבת שזה לא נכון שמוסד תכנון יחליט לעצמו מה הדרך שבא לו היום בבוקר לשמוע את הציבור. הדברים האלה הוסדרו בחוק התכנון והבנייה ולכן צריך להיות במקום זאת שהפרסום יהיה גם על גבי שלט ובהתאם להסדר הקבוע בסעיף 149 לחוק.

יש לי עוד תשע הסתייגויות. אני ממשיכה בהסתייגות השישית. אני מבקשת להוסיף ליווי השינוי בחוות דעת כדי לשמור שהתכנית המאושרת באמת – ושוב אני חוזרת ואומרת שהשינויים שאני מציעה כאן הם כדי למזער את הנזקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מבינים. לא צריך לחזור על הדברים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שינוי ההתניה נעשה לאחר שנמצאה חלופה שמבטיחה שהמטרה תהיה מושגת באמצעות חלופה, אני מבקשת לאחר המלים "ובלבד ששוכנע, להוסיף "על סמך חוות דעת של מתכנן מוסד התכנון הקובעת כי השינוי אינו מרע את המצב שהיה אמור להתקיים לו מולאה ההתניה המקורית". זאת אומרת, יש כאן מקום לחוות דעת של גורם מקצועי לא משהו שאפשר לעקוף אותו בצורה קלה.

נקודה שביעית. החלת האפשרות על תכניות ישנות בלבד ורק כשהנסיבות מצדיקות את הדבר. אני מציעה לקבוע שהתכנית תחול רק על תכניות שחלפו 12 שנים מיום אישורן ברשומות ורק במקרים כאלה זה מצדיק את הנקיטה בהליך חריג זה. אני מציעה למחוק את המלים "בשים לב למועד שחלף ממועד אישור התכנית ושינוי הנסיבות" ובמקום זה לכתוב "אם חלפו לפחות 12 שנים מיום אישור התכנית ולאחר שמוסד התכנון מצא כי הנסיבות מצדיקות זאת".

נקודה שמינית. מי בעל הסמכות לאשר את השינוי. אני סוברת שהוועדה שצריכה להיות זאת שמאשרת את השינוי היא ועדה מחוזית בלבד, ועדה שמכירה את השטח ואת התכניות שנוגעות לשטח ולסביבתו, לתכניות הגובלות ולא ועדות כמו הוותמ"ל שפועלות במישור הכלל ארצי ויש שם הסדרים מאוד בעייתיים. לכן אני מציעה למחוק את "מוסד התכנון המוסמך" במקומו יבוא "הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה".

הנקודה האחרונה, ותודה על הסבלנות אדוני היושב ראש, כל עניין המעקב. בעצם אנחנו פותחים כאן פתח להרבה מאוד שינויים וביטול התניות ואנחנו לא קובעים שום אמצעי מעקב. אני מציעה שכל תכנית שעוברת ביטול התניות, זה ידווח למועצה הארצית לתכנון ובנייה ואחת לשנה המועצה הארצית לתכנון ובנייה צריכה גם לפרסם את הדברים האלה ולבוא לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ולדווח לנו על כל התכניות וההיקפים ובמה היה מדובר. הסעיף שאני מציעה להוסיף, בסוף הסעיף, סעיף קטן חדש, (ג1)(ג): "כל החלטה של שינוי התניה מכוח סעיף זה תדווח למועצה הארצית והרשימה המרוכזת תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון. הרשימה המרוכזת תובא מדי שנה בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אשר תדון בצורך בהמשך הסדר זה".

תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
האם יש לכם התייחסות? לא חייב. האם אתם מקבלים חלק מההסתייגויות?
שירה ברנד
ביקשו שזה יחול בתכנית מפורטת. זה חל רק על תכנית מפורטת. אנחנו בסעיף שמדבר על תנאי למתן היתר. אנחנו לא חושבים שרק ועדה מקומית צריכה לבקש.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא חשוב לי. אני רוצה להתקדם. אם אתם מקבלים את חלק מההסתייגויות שלה, כן. אם לא, תגידו ששמעתם ואתם לא מקבלים אותן.
שירה ברנד
חלק מהדברים מקבלים וחלק לא.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. עוד הסתייגויות.
תומר רוזנר
אם חברת הכנסת כהן פארן מעוניינת שההסתייגויות יהיו בשם הסיעה, היא צריכה להגיש חתימות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אגיש אותן בכתב.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה לומר שאנחנו מצטרפים לכל ההסתייגויות. אני לא שמעתי אם הייתה הסתייגות לגבי הגבלת הרשאים להגשת הבקשה לביטול ההתניות.
תומר רוזנר
כן. הייתה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בסדר. אם כך, אנחנו מצטרפים לכל ההסתייגויות.
תומר רוזנר
עכשיו יש הסתייגויות חדשות שהוקראו עתה.
תמר זנדברג (מרצ)
בשם סיעת מרצ אני קודם כל מצטרפת להסתייגויות של המחנה הציוני. הגשתי לדעתי גם חתימות וגם הסתייגויות בכתב.
תומר רוזנר
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה להדגיש ששתיים מהן, אני חושבת שאפשר עוד לשקול אותן מעבר להליך הפורמלי של ההסתייגויות, כאשר אחת היא הנושא הזה של הגבלת הזמן. דיברנו על זה אתמול וגם יש לנו ניסיון - אני חייבת להגיד- כאן בוועדה עם ותמ"לים ותכניות אחרות. יש לנו חשש כבד, וחבר הכנסת מיקי לוי שהיה מבין דוחפי הוותמ"ל בכנסת הקודמת, בכנסת הזאת כל פעם אומר ומכה על חטא. אנחנו באים לכאן ושומעים את הממשלה ומתכוונים כוונה מסוימת, ואחר כך מסתבר שזה כלי מאוד נוח ומאוד קל, אז אומרים שיש לעוד דברים.
היו"ר דוד אמסלם
זה נכון לגבי כל דבר.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, אבל כאן יש לנו הזדמנות מבעוד מועד לעצור את זה. באמת, מה מונע מתכנית שניתנו לה התניות ואחרי שנה לבוא ולבקש הקלה מההתניות האלה?
היו"ר דוד אמסלם
היא הסבירה. אני שאלתי.
תמר זנדברג (מרצ)
היא הסבירה, אבל ההסבר.
היו"ר דוד אמסלם
את לא מקבלת את ההסבר.
תמר זנדברג (מרצ)
חלק מההסברים ששמענו כאן אתמול, חלקם בעצם פחות או יותר מייתרים את כל ההליך התכנוני בכלל. בואו נזכור שתכנית היא חוק. יש לו מעמד סטטוטורי. אם אנחנו רוצים לשנות את החוק הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, תמר, אני רוצה להגיד. עזבי את זה. הרי זה דבר שאני ביקשתי כי יש בו הגיון.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
היא ענתה תשובה שגם יש בה הגיון ואין לי תשובה לגבי מה שהיא ענתה. בסופו של דבר, בסוף, לפעמים יש לך איזושהי תכנית או איזושהי התניה שנכנסה ונניח עברה חצי שנה או שנה ומסתבר שבאמת היא כבר לא רלוונטית.
תמר זנדברג (מרצ)
אחרי חצי שנה, אחרי שעבדו כמה שנים על התכנית, פתאום היא לא רלוונטית?
היו"ר דוד אמסלם
כן. לכן היא צודקת בעניין הזה שאלמנט הזמן כאן, קשה לאמוד אותו. קשה לתחם אותו. לכן הדגשנו את זה בחוק ולדעתי זה הערך המוסף. ועדת התכנון צריכה בעצם לקחת בחשבון את האלמנט הזה. אני מניח שאם זה יגיע בסוף לאיזושהי ערכאת ערעור, יגידו להם: לקחתם את זה, תסבירו לנו באופן קונקרטי למה כאן. שם ייכנסו לרזולוציה האם זה נכון או לא נכון.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מבינה. יש בזה הגיון. צריך להבין שאנחנו מחפשים איזון יותר משמעותי. למה? כי מהצד השני של זה עומד פתח ללחצים מאוד מאוד חזקים.
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי. אני כרגע כאן לא יכול לקחת את זה לחד חד-ערכי. אני מבין את מה שהיא אומרת. לכן אנחנו נותנים את המסגרת.
תמר זנדברג (מרצ)
לכן הדבר השני הכללי שרציתי לומר הוא הנושא הזה שגם הזכירה עכשיו חברת הכנסת גרמן של מי רשאי לגשת. אם זה מוסד ציבור ואיזשהו גוף ציבורי - - -
היו"ר דוד אמסלם
צמצמנו. תיקנו את זה. זה מוסד ציבורי או מי שרשאי להגיש את התכנית. מי רשאי להגיש את התכנית?
תמר זנדברג (מרצ)
כן, מי רשאי? כל אחד רשאי.
היו"ר דוד אמסלם
לא. מי שבעצם בבעלות שלו יש כ-75 אחוזים מזכויות התכנית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מעל 75 אחוזים.
היו"ר דוד אמסלם
מעל. זה אומר שהוא בעצם הגוף המרכזי כאן בכל הסיפור הזה. זה לא כל בן אדם שבא לו או ששולחים מישהו והוא בא ואומר שהוא מגיש.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זאת אומרת? מי שיזם את התכנית המקורית, הרי מדובר כאן בהתניה מתכנית שכבר התקבלה. מי שיזם את התכנית המקורית והוא יזם, הוא זה שיכול גם לבקש את הפטור מהתניות.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יכול לבקש. הרי מה היה החשש? שבסופו של דבר, שזה לא יהיה כמו בג"ץ שכל איזו עמותה מגישה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא זה העניין.
היו"ר דוד אמסלם
מי מגיש את התכנית? מי שבעצם יש לו זכויות בקרקע. מצד אחד אנחנו מאפשרים למדינה להגיש, או למוסדות הציבור להגיש.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. תראה מה קורה כאן. באיזון בין היזם הפרטי לבין מוסד התכנון שמייצג את הציבור, בא היזם הפרטי, הגיש את התכנית, מוסד הציבור אמר שאני מאשר אבל בהתניות האלה. זה בעצם קולו של הציבור. עכשיו אנחנו נותנים לאתו יזם עוד פעם.
היו"ר דוד אמסלם
לשאול אותו את השאלה עוד פעם. זה לא שהוא שואל ועונה.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל החוק כרגע הוא נתן לו רוח גבית לבוא עוד פעם וגם לקבל עוד פעם.
היו"ר דוד אמסלם
הציבור גם מגיב.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר, אבל דרך המלך של הציבור היא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך מה צמצמנו. בסופו של דבר מישהו צריך לבקש.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר שההיגיון מכתיב בעניין הזה על מנת שבעצם לא כל אחד יבוא ויבקש. לא כל מי שעבר אומר, יאללה, גם אני שותף. אמרתי שצריך להגביל את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל החשש הגדול הוא לא מאיזה עובר אורח. החשש הגדול הוא מהיזם עצמו. מיזם התכנית המקורית.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. הוא בעצם לב העניין.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
מי יגיש? אם הוא לא יגיש, מי יגיש?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הוועדה המקומית תגיש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא יפתור את הבעיות של תמר.
היו"ר דוד אמסלם
נתקדם. אני לא רוצה לפתוח את זה לדיון. לא הצלחתי להבין את הרציונל שלך, אבל לא חשוב.
תמר זנדברג (מרצ)
אני אגיד לך. הרציונל של מה שאתם אומרים עכשיו הוא חותר תחת הרציונל המקורי של התיקון הזה. הרי הרעיון הוא לפתור בירוקרטיה ולא להציף את מוסדות התכנון. אנחנו עכשיו יוצרים פתח להציף את מוסדות התכנון בבקשות פטורים מהתניות. שמראש הייתה מוטיבציה ציבורית לשים אותן.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מקבל את מה שאת אומרת. לדעתי בתהליך, לא שאת לא מבינה, אבל אני לא מקבל אפילו את הנחת העבודה שלך. הרי היזם הוא יוזם את כל האירוע הזה. מלכתחילה הוא גם יזם אותו.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון. והוא קיבל התניה. אז עכשיו הוא מקבל רישיון לבוא עוד פעם.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך למה אני ביקשתי את זה. אנחנו ביקשנו לצמצם כדי שלא יבוא כל אחד שבא לו על ההתניה הזאת, ולא משנה למה, ויגיד שגם הוא רוצה שידונו, ואז מה יקרה? המוסדות האלה ייסתמו וכל רבע שעה יבוא מישהו.
תמר זנדברג (מרצ)
זה בדיוק מה שיקרה כי היזם יבוא עוד פעם.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך מה עמדתי ובואו נתקדם. כאן אנחנו מאפשרים ליזם ולמדינה ולרשות המקומית. אנחנו מצמצמים את זה. הוא יעלה את זה חזרה למוסדות התכנון, בסדר, ישקלו את זה, אם לא, יגידו לו לא.
תמר זנדברג (מרצ)
זה הרע מכל העולמות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. בואי נתקדם.
תמר זנדברג (מרצ)
אלה שתי ההסתייגויות. את כל האחרות הגשתי בכתב ואני מבקשת שיהיו בשם הסיעה.
תומר רוזנר
הערה אחרונה, הפנתה את תשומת לבי עורכת הדין טיסר, שלא אמרתי אותה קודם והיא חייבת להיות בפניכם. במסגרת התיקונים הוספנו שבמצב שבו מוסד התכנון לא מחליט בזמן, אפשר לעבור לוועדת המשנה של המועצה הארצית. הוספנו שם הוראה שאומרת שאם ועדת המשנה רוצה להמשיך בהליכים מאותו מקום שנפסקו במוסד התכנון, היא יכולה להחליט לעשות זאת.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה לומר מילה במקום הסתייגות. אתמול לא אהבתי חלק גדול מהחוק. אני חושב שהתיקונים שנעשו מאזנים את זה. עדיין יש בעיה שחוקי התכנון והבנייה מתחילים אבל זה מגיע גם בגלל שלפעמים יש התניות שבאות רק לצורך של לתקוע תכנית וזה בעצם מה שרוצים שלא יקרה. עם זה אני מסכים. בגלל זה אני חושב שצריך גם לגעת מעט בחוק התכנון והבנייה אבל הדברים שנסגרו וההבדל בנוסח מאתמול להיום, הוא הבדל שמים וארץ.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו מצטרפים להסתייגויות שהוגשו מטעם המחנה הציוני ו-מרצ.
היו"ר דוד אמסלם
נרשם.
איתן עטיה
אדוני היושב ראש, השלטון המקומי יכול להתייחס?
היו"ר דוד אמסלם
לא. אנחנו כבר לא שם.
איתן עטיה
זאת ליבת הפעילות של השלטון המקומי. נשמח להתייחס.
היו"ר דוד אמסלם
אני שמעתי אותך שלשום, קראתי את המכתב, לפי מה ששמעתי עכשיו – עשיתי ישיבה לפני כן אצלי בחדר, לפני שבאתי לכאן כדי לוודא, כי הרי אני לא מנהל כאן את הדיון היותר פרטני.
איתן עטיה
אנחנו לא היינו בישיבה הזאת. תאפשר לנו לומר את דברנו.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לעבור להצבעה. אני לא אאפשר לך לדבר כי אנחנו צריכים להתקדם. יש עוד ישיבת ועדה שמחכה שנסיים. מבחינתי מיצינו ואני אגיד לך יותר מזה. כל ההערות שלי כבר הוטמעו בעניין.
יעל גרמן (יש עתיד)
האם אנחנו יכולים לצאת להתייעצות סיעתית? אני מבקשת התייעצות סיעתית.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. חמש דקות. אין בעיה.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:00 ונתחדשה בשעה 10:05.)
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מחדשים את הדיון. אני רוצה לעבור להצבעה. אני מביא עכשיו את ההסתייגויות להצבעה.
תומר רוזנר
ברשותך אדוני היושב ראש, למען הסר ספק, הנושא של שינוי ההתניות. אנחנו מבהירים שהתנאים עליהם אנחנו מדברים הם תנאים למתן היתר כדי שלא יתפרש שמדובר בתנאים המהותיים של התכנית, כלומר, גובה הקומות, מספר הבניינים וכולי אלא תנאים שהם תנאים נלווים למתן ההיתר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
האם אפשר לבקש את החוק באייפד? לא קיבלנו את הנוסח הסופי.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. קחי את שלי.

אני רוצה להביא את ההסתייגויות להצבעה.
תומר רוזנר
המחנה הציוני הגיש הסתייגויות בכתב. אתם רוצים להצביע אחת אחת או על כולן ביחד?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אחת אחת.
תומר רוזנר
מונח בפניכם הנוסח. הסתייגות מספר אחת.
היו"ר דוד אמסלם
יש 14 הסתייגויות.

מי בעד קבלת הסתייגות מספר 1? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 2? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 3? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 4? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 5? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 6? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה. אחרי כן תסבירו לי למה אני צריך לעשות את הריטואל הטיפשי הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כל מה שאתה מצביע עליו הגיוני?
היו"ר דוד אמסלם
לא. אבל אני מבין שאולי יש לכם טיפת רציונל. חשבתי שנביא את כל ההסתייגויות ביחד, אבל לא חשוב.

מי בעד הסתייגות מספר 7? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 8? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 9? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 10? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 11? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 12? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד ההסתייגות האחרונה של המחנה הציוני שהוגשו בכתב, מספר 13? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש 14 הסתייגויות.
תומר רוזנר
לנו יש 13.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש אחת שהייתה זהה להסתייגות של מרצ.
תומר רוזנר
נצביע עליה יחד עם ההסתייגות של מרצ.
היו"ר דוד אמסלם
סך כל ההסתייגויות של המחנה הציוני לא התקבלו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אלה היו בכתב. היו גם בעל פה.
תומר רוזנר
ההסתייגות שהצגתם בעל פה זהות להסתייגויות של מרצ. עכשיו אנחנו מצביעים על ההסתייגויות של מרצ, כאשר הסתייגויות בעל פה שהציגה חברת הכנסת כהן פארן כאן זהות להן למעט אחת.
היו"ר דוד אמסלם
נצביע על האחת שלא זהה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
להוסיף בסוף סעיף קטן (ג1) "כל החלטה של שינוי התניה מכוח סעיף זה תדווח למועצה הארצית והרשימה המרוכזת תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון. הרשימה המרוכזת תובא מדי שנה בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אשר תדון בצורך בהמשך ההסדר".
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

אנחנו עוברים להסתייגויות של מרצ.
תמר זנדברג (מרצ)
אפשר להצביע על כולן ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
תומר רוזנר
המחנה הציוני מצטרף להסתייגויות של מרצ.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של מרצ אליהן הצטרפו המחנה הציוני, יש עתיד והרשימה המשותפת? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.
תומר רוזנר
שתי הסתייגויות של סיעת יש עתיד שמונחות בפניכם בכתב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
המחנה הציוני מצטרף אליהן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגויות של סיעת יש עתיד אליהן מצטרף המחנה הציוני? מי נגד?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 9

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא התקבלו.

ההסתייגויות הסתיימו?
תומר רוזנר
ההסתייגויות הסתיימו. צריך להצביע על ההצעה לקריאה שנייה ושלישית כנוסח הוועדה עם השינויים.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד אישור החוק כפי שהוקרא בנוסח הוועדה עם השינויים שהוקראו? מי נגד?

הצבעה

בעד – 9

נגד – 5

נמנעים - 1

פרק י"ב, סעיף 60 (תכנון ובנייה), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016, נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע שהחוק עבר ברוב של תשעה תומכים, חמישה מתנגדים ונמנע אחד. תודה רבה לכולכם.

מי ביקש רביזיה? אני מבקש רביזיה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם אני מגיש.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אנחנו נעשה הצבעה על הרביזיה בשעה 10:55. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15.

קוד המקור של הנתונים