ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 05/12/2016

השבתת הטיולים והפעילות החוץ בית ספרית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים